Umeå universitet Tillämpad fysik och elektronik Åke Fransson. Första hjälpen i. Excel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Umeå universitet 2004-01-15 Tillämpad fysik och elektronik Åke Fransson. Första hjälpen i. Excel"

Transkript

1 Umeå universitet Tillämpad fysik och elektronik Åke Fransson Första hjälpen i Excel

2 Kapitel Innehåll Sida 1 VERKTYGSFÄLT OCH KOMMANDON 4 2 ARBETSYTAN Kalkylblad 2.2 Markera 2.3 Radhöjd och kolumnbredd 2.4 Dölj kolumner och rader 3 CELLER Cellformat 3.2 Datumformat 3.3 Justera cellinnehåll 3.4 Villkorsstyrd formatering 3.5 Länkning 3.6 Fyll i data i angränsande celler 4 FORMLER OCH FUNKTIONER Formler 4.2 Relativa och absoluta referenser 4.3 Funktioner 4.4 Parameternamn 4.5 Summera 5 VILLKORSSATSER Logiska funktioner 5.2 Kryssrutor 6 DIAGRAM OCH TRENDLINJER Diagram 6.2 Trendlinjer 7 INFOGA Kommentar 7.2 Symboler och grekiska bokstäver 7.3 Ekvationer via Microsoft equation editor 7.4 Bildobjekt 8 SIDHUVUD OCH SIDFOT Sidnumrering och filnamn 9 UTSKRIFT Förhandsgranska 9.2 Skriv ut 10 IMPORTERA DATA Kopiera och klistra in 10.2 Importera datafil 11 KORTKOMMANDON 28 2

3 Excel är ett lättanvänt kalkylprogram som är särskilt användbart när likartade beräkningar ska utföras på en serie data. Excels fyllfunktion, som enkelt utförs genom att klicka och dra, medför att en serie beräkningar lätt kan utökas. Här följer en beskrivning av programmet, där det ges en kort beskrivning av några utvalda kommandon och funktioner som, enligt min mening, tillhör bassortimentet. I Excel finns det ofta olika möjligheter att uppnå ett önskat resultat, men jag har valt att visa ett urval av dessa. Mer information om programmet finns i Hjälp-funktionen i programhuvudet eller på Microsofts websida: När du läser denna skrift ska du samtidigt ha programmet igång för att på egen hand prova det som behandlas i kompendiet. I texten har jag valt att använda fetstil för kommandon och valbara alternativ i menyerna. Observera att det kan se lite annorlunda ut, och att kommandon kan heta lite olika, i andra versioner av programmet. När du börjar bli lite mer driven i att använda EXCEL, så vill du också att det ska gå fortare. I kapitel 11 KORTKOMMANDON, har jag infogat några användbara kortkommandon som t.ex. används för att kopiera och klistra in. Jag har även lagt till två sidor med specialtecken som snabbt skrivs med teckenkombinationen ALT + siffra. I övningshäftet som hör till detta kompendium finns uppgifter som belyser det som tas upp här. Många av uppgifterna har jag valt att ge en energiteknisk vinkling. 3

4 1 VERKTYGSFÄLT OCH KOMMANDON I programhuvudet finns olika rader med verktygsfält. Dessa innehåller menyer och kommandon som väljs efter egna önskemål genom att klicka på menyn Verktyg och sedan på kommandot Anpassa. I figuren nedan syns att tre verktygsfält: Arbetsbladsmenyrad, Standard och Formatering valts i Anpassa-menyn. Dessa är inplacerade på de tre översta raderna i programhuvudet. Arbetsbladsmenyrad Standard Formatering På nästa sida visas en del av innehållen i de tre ovan nämnda verktygsfälten. Många av dessa kommer att behandlas mer ingående i detta häfte. 4

5 Arbetsbladsmenyrad Kommandon för Ångra, Klipp Klistra, Ta bort Celler, Rader Kalkylblad Funktioner m.m. Stavning Granska Anpassa Ordna Dölj Dela Öppna, Spara, Celler, Rad Hjälp- Skriv ut, Avsluta Höjd, Bredd funktion Sidbrytning Sortera Sidhuvud & sidfot Importera Zooma data Standard Skriv ut Kopiera Ångra Sortera Zooma stigande Öppna Stavnings- Hämta Infoga Infoga dokument kontroll format hyperlänk diagram Nytt Förhands- Klistra Gör om Sortera Hjälp dokument granska in fallande Spara Klipp ut Infoga bild Autosumma Rita från fil Formatering Kursivt Höger- Procent Öka Teckenjustera indrag färg Storlek Väster- Separera Minska Kantlinjer justera celler decimal Typsnitt Under- Centrera Öka Ta bort strykning över celler decimal kantlinjer Fetstil Centrera Valuta- Minska Fyllningsformat indrag färg 5

6 Genom att klicka på Nytt i menyn Anpassa kan du namnge ett eget verktygsfält och skräddarsy det med urvalet under fliken Kommandon. I figuren ovan har verktygsfältet döpts till åf. Du placerar dina valda kommandon i det nya verktygsfältet genom att klicka och dra ut dem. Verktygsfältet dras sedan upp på lämplig plats i Excelbladets huvud. Att skapa egna verktygsfält innebär oftare en snabbare hantering när du arbetar med ett visst uppdrag där vissa kommandon är mer vanliga. 6

7 2 ARBETSYTAN 2.1 Kalkylblad Arbetsytan i Excel kallas kalkylblad och innehåller celler som delas upp i rader (1, 2 ) och kolumner (A, B ). Det finns möjlighet att arbeta med celler i flera kalkylblad i ett dokument. Det kan vara praktiskt när uppgiften kan delas in i en dellösning per blad. När du skapar ett nytt dokument finns det tre kalkylblad med namnen Blad1, Blad2 och Blad3, se flikarna längst ner på arbetsytan. Du kan ändra bladets namn genom att dubbelkicka på fliken och skriva i ett nytt. Ytterligare blad skapas under kommandot Infoga och Kalkylblad och markerat blad tas bort med Redigera Ta bort. Genom att klicka på en viss cell, exempelvis B3, så kan du tilldela den ett värde genom att skriva en siffra. Det går också att utföra numeriska beräkningar, prova logiska uttryck eller skriva in text i en cell. 2.2 Markera Flera kolumner, rader eller celler i följd kan markeras genom att markera den första och sedan flytta markeringen till den sista och trycka skift+klick. Med ctrl+klick behöver markeringarna inte vara i en följd. 2.3 Radhöjd och kolumnbredd Radhöjd och kolumnbredd kan ändras genom att markera raden eller kolumnen med en musklickning, och därefter välja Format i verktygsmenyn och där via Rad eller Kolumn gå vidare till Radhöjd eller Kolumnbredd. Ett alternativt sätt är att markera kolumnen, därefter högerklicka och välja kommando. Det snabbaste sättet att göra kolumn A bredare är att placera pekaren mellan A och B och därefter hålla ner vänster musknapp och dra ut kolumnen till önskad bredd. Ett likartat förfarande gäller för att förändra radhöjden. En rad eller kolumn kan läggas till eller tas bort genom att klicka på rad- eller kolumnrubriken (1, 2 eller A, B ) och sedan högerklicka och välja Infoga eller Ta bort. 2.4 Dölj kolumner och rader När du utför successiva beräkningar i Excel så blir det ofta många kolumner eller rader med delresultat. Slutresultatet hamnar då ofta långt ner eller ute till höger. Vid utskrift blir detta svårhanterligt och oöverskådligt. Om vissa delresultat inte behöver visas, så kan dessa kolumner eller rader döljas. Markera dessa och högerklicka samt välj därefter Dölj. Dolda fält tas fram genom att dra markeringen över omgivande kolumner alternativt rader och välj Ta fram, se figur till höger. 7

8 3 CELLER I en cell kan du skriva text, siffror, formler med koppling till data i andra celler eller prova logiska uttryck och därigenom få alternativa värden i cellen. Med kommandot Redigera kan du Klippa ut och Kopiera innehållet i en eller flera markerade celler och sedan Klistra in det på en annan plats. En snabbare variant är att markera cellen, högerklicka och sedan välja önskat alternativ. 3.1 Cellformat Genom att markera en eller flera celler och välja Format och Celler kan du välja hur innehållet ska presenteras och om cellen i sig ska visas med en kantlinje och fyllas med en färg. En cell kan infogas eller tas bort genom att markera cellen, högerklicka och välja Infoga eller Ta bort. I exemplet till höger visas hur datumformatet kan ändras. Vid Anpassat kan egna format skapas. Textens position i cellen kan påverkas med Justering, och typsnitt och storlek ändras under fliken Tecken. Under Kantlinje kan olika typer av inramning av cellen väljas och Mönster medger möjlighet att välja cellens färg och rastermönster. Ägna lite tid till att bekanta dig med de förändringsmöjligheter som kan göras under Formatera celler. 3.2 Datumformat Excel har ett eget datumformat som är viktigt att känna till. I Excel lagras datum som serienummer där siffran 1 motsvarar och 2 motsvarar osv. Om du i Format och Celler (se figuren ovan) väljer att visa den markerade cellen A1 med datum 1 januari 2003 som Tal istället, så visas talet vilket motsvarar det antal dagar som passerat sedan 1 januari Om du istället väljer datumformatet där även tid visas, så medför siffran 1 att cellinnehållet visas som :00 och 37622,25 ger :00. Om du istället väljer formatet Tid där datum inte visas, så ignoreras heltalsdelen och datumet visas därför ej. 8

9 3.3 Justera cellinnehåll Text är i utgångsläget justerad mot vänster sida och tal mot höger sida i cellen. I verktygsfältet finns snabbvalsknappar för att även kunna välja centrerat eller högerjusterat läge. Om du vill centrera en text över flera kolumner används snabbvalsknappen Centrera över kolumner och för att återställa används Separera celler. 3.4 Villkorsstyrd formatering Om du önskar att cellens värde ska påverka cellens formatering väljs Format och Villkorsstyrd formatering. Det kan vara tillfällen när du vill uppmärksammas på om data går utanför vissa gränser, se exemplet nedan där cellens färg ändras beroende på om energibehovet ligger över eller under intervallet kwh. Villkorsstyrd formatering kan också användas för att visa att indata går utanför tillåtna gränser. Ett exempel skulle kunna vara att vindhastigheten går utanför de tillåtna gränserna för det använda uttrycket för värmeövergångskoefficienten vid påtvingad turbulent strömning. Prova på att använda villkorsstyrd formatering. 9

10 3.5 Länkning Som visats tidigare innehåller kommandot Redigera möjligheter att kopiera en cells innehåll till en annan cell (Kopiera och Klistra in). Detta ger en kopia av cellvärdet som det var vid kopieringsögonblicket. Om du däremot vill att den senare cellen ska ändra värde när den första ändras, så måste du skapa en länk mellan cellerna. Kopplingen sker genom att i den senare cellen skriva in adressen från den första, se exemplet nedan där cell B3 tilldelas värdet från cell B2, dvs 20,3. Om sedan B2 ändras, så ändras även B3. Fler valmöjligheter vid cellkopiering fås med kombinationen Kopiera och Klistra in special, se figuren nedan. Här kan exempelvis formler, format och kolumnbredd länkas. Med Klistra in länk kan länkar skapas mellan olika kalkylblad. I formelfältet visas länkens adress (=Blad2!D2). Observera att länkar på detta sätt även kan skapas mellan blad i olika Excel-arbetsböcker, dvs olika Excelfiler. 10

11 3.6 Fyll i data i angränsande celler I Excel kan du fylla på en dataserie genom att markera cellerna som innehåller de värden som anger trenden som ska kopieras. I exemplet nedan, se figuren till vänster, är trenden i kolumn B konstant. I kolumn C ökar värdet från 1 till 3, dvs med 2 och i kolumn D ökar värdet med ett dygn. Om du tar tag i nedre högra rutan (fyllningshandtaget) och drar nedåt så kommer de följande raderna att få nya värden enligt de olika trenderna. Resultatet syns i figuren nere till höger. 11

12 4 FORMLER OCH FUNKTIONER 4.1 Formler Formler är ekvationssamband som används för att beräkna värden i en cell. Formler inleds med att du skriver ett likhetstecken (=) i cellen, och den formel som du sedan skriver visas då även i formelfältet. Följande formel =PI()^2+2*3E3 beräknar π där cellens värde blir 6009,87. I figuren nedan ser du Excels operatorer för beräkning och jämförelse. 4.2 Relativa och absoluta referenser En finess med Excel är att du enkelt kan kopiera en formel från en rad till nästa. I exemplet nedan har den enkla formeln =B2 skrivits i cellen C2 och dess värde blir detsamma som för B2, dvs 1. Om du klickar och drar nedåt i den lilla kvadraten (fyllningshandtaget) i nedre högra hörnet på cellen C2, så kommer formeln i C2 att kopieras till cellerna nedåt allteftersom du drar. Formeln i cell C3 kommer dock att ha förändrats till =B3, osv. för de följande cellerna. Formeln ändras med andra ord relativt sitt tidigare läge och kallas därför relativ referens. Prova detta! Om du inte vill att formeln ska ändras allteftersom du kopierar den (drar) nedåt, så måste du skriva formeln med en absolut referens. Istället för relativa referensen =B2 så skriver du =$B$2 i cell C2, och kopierar som tidigare genom att dra nedåt. Den absoluta cellreferensen innebär att formelns celladress hela tiden är låst till B2. 12

13 4.3 Funktioner I Excel finns det många fördefinierade formler s.k. funktioner som utför beräkningar i en viss ordning eller enligt en viss struktur. Funktioner används för att utföra både enkla och avancerade beräkningar och kan väljas genom att klicka på Infoga och f x Funktion. Ett snabbare sätt är att trycka på funktionsknappen f x ( i tidigare programversioner = ) till vänster om formelfältet. Funktionerna visas i olika kategorier eller alla i bokstavsordning. I kategorin Matematik och trigonometri finns 50 olika funktioner. Observera att Excel gör beräkningar med vinklar i radianer, och därför måste argument i grader konverteras till radianer. Detta kan göras med funktionen RADIANER(argument i grader) eller genom att själv konvertera vinkeln och exempelvis skriva =SIN((argumentet i grader)*pi()/180). Du kan redigera formler och funktioner genom att klicka på formelfältet i programhuvudet och editera. Notera att länkade celler, som ingår i en formel, färgas olika och därför blir lättare att identifiera. Jag föreslår att du särskilt studerar funktionerna under matematik och statistik. Genom att markera en funktion, visas en kort information under fönstret med funktionsalternativen. Längst ner till vänster i rutan finns ytterligare hjälp. Formelfält 4.4 Parameternamn När du skriver en formel så blir den många gånger svår att förstå, och särskilt för en ej insatt person. Det blir hänvisningar till celler B1, C1 o.s.v. som inte ger en direkt förståelse av sambandet. Genom att ge konstanter ett namn så blir det mycket tydligare. I exemplet nedan, där värmeflödet genom väggarna i ett hus beräknas, visas hur värmegenomgångstal, area och inomhustemperatur tilldelas namn som gör att formeln för den beräknade effekten P blir lättare att förstå. Med kommandon Infoga Namn Definiera kan t.ex. inomhustemperaturen ges parameternamnet Ti. Ett enklare sätt är det som visas nedan, där inomhustemperaturens värdecell F8 markeras och sedan klickar du i namnrutan uppe till vänster och skriver Ti istället för F8 och därefter Enter. Nu har cellen F8, med värdet 20, fått namnet Ti och kan användas i hela arbetsboken. 13

14 När du ska beräkna effekten P i cellerna C12:C18 så kan formeln skrivas betydligt mer överskådligt, dvs =U*A*(Ti - B12), osv. Ett parameternamn måste inledas med en bokstav, men sedan kan det vara siffror, punkter och understrykningstecken. Blanksteg är inte tillåtet och namnet får heller inte vara detsamma som en cellreferens t.ex. B1 och B$2. Observera att Excel inte skiljer på versaler och gemener i namn. Prova detta! 4.5 Summera I exemplet nedan vill du, i cell B16, summera värdena i cellerna B9 till B15, för att sedan beräkna medelvärdet. Ett sätt är att nyttja funktionen för summering och skriva formeln =(SUMMA(B9:B15))/7 i cell B16. Ett annat sätt är att nyttja knappen för Autosumma Σ, se figur nedan. Markera cell B16 och klicka på Σ, och markera de celler som ska summeras genom att klicka och dra. De markerade cellerna som summeras visas inramade. Därefter får du korrigera formeln genom att dividera med 7. Ett snabbare sätt är att använda funktionen =MEDEL(B9:B15) för beräkning av medelvärdet direkt. Prova! 14

15 5 VILLKORSSATSER 5.1 Logiska funktioner I Excel finns en grupp med 6 logiska funktioner ELLER, FALSKT, ICKE, OCH, OM och SANT. Funktionerna FALSKT och SANT saknar argument och anger endast cellinnehållet som sant eller falskt. Övriga funktioner har argument där ett eller flera logiska villkor prövas. Funktionen ELLER blir sann om minst ett av de logiska villkoren är sant. Om däremot alla är falska så blir cellens innehåll falskt. För att OCH ska bli sann så måste alla logiska villkor vara sanna. ICKE ändrar ett värde från sant till falskt och omvänt. Funktionen OM returnerar ett visst värde om det logiska villkoret är sant och ett annat om villkoret är falskt. Exemplet nedan visar hur funktionen OM kan användas. Antag att vi för temperaturer under 300K använder oss av ett visst andragradspolynom för att beräkna specifika värmekapaciteten c p för en vätska. Över 300K har vi funnit att c p är linjär med temperaturen och vi vill då använda det linjära sambandet. Vi kan då styra beräkningen beroende på värdet av T på följande sätt: I exemplet ovan beräknas cp för cellerna C6:C11. I första fallet är villkoret sant eftersom temperaturen i cell B6<300K och därför medför OM-satsen att det första beräkningsuttrycket används, vilket ger ett beräknat cellvärde motsvarande 2, När temperaturen blir 300K kommer det alternativa beräkningssättet att användas. Prova och genomför beräkningen av cp enligt exemplet ovan. 5.2 Kryssrutor Ett annat sätt att styra alternativ är genom en Kryssruta. Den finns i verktygsfältet och när du vill lägga in den i kalkylbladet så klickar du på den och därefter klickar du på den plats i kalkylbladet där du vill placera kryssrutan. 15

16 Om inte kryssrutan finns i verktygsfältet så måste den läggas in där (se kapitel 1 Verktygsfält och kommandon). Gå till Verktyg Anpassa Kommandon Formulär, se figuren till höger, och dra upp kommandot Kryssruta till lämplig plats i verktygsfältet. I exemplet, se figurerna nedan, presenteras temperaturen T i C om kryssrutan är markerad och i K om den inte är markerad. När kryssrutan är markerad (sker med ett klick) kommer den valda cellänken C3 få värdet sant. I cell A4 skrivs logiska funktionen: =OM(C3=SANT;"T / C";"T / K") för att styra utfallet och i cellerna A5 till A10 skrivs: =OM($C$3=SANT;D5-273;D5). Här har jag valt att utgå från temperaturerna i cellerna D5:D10 som naturligtvis kan läggas i vilken kolumn som helst och sedan döljas. Det går också att skriva temperaturen i C resp. K, direkt i OM-satserna men det blir lättare att ändra temperaturerna om de läggs i en separat kolumn. För att formatera kryssrutans kontroll så högerklickar du på den och väljer Formatera kontroll, se fig. till höger. Som syns så är det där möjligt att t.ex. ändra färg, linjer, text och cellänk via flikarna. I figuren nedan syns utfallet när kryssrutan i exemplet inte är markerad och kolumn C är dold. Testa detta! 16

17 6 DIAGRAM OCH TRENDLINJER 6.1 Diagram Ofta blir resultat mer överskådliga om de visas i ett diagram. Det finns många olika varianter av diagram. Inom tekniska applikationer är det mycket vanligt att visa data som enskilda punkter. Fördelen med detta är att det går att avgöra var och hur många mätpunkterna är. En annan fördel är att en anpassad funktion, som ritas som en kurva, lätt kan särskiljas från mätpunkterna, se kap 6.2. Det finns flera tillvägagångssätt när du skapar ett diagram, men för att metoden ska bli så flexibel som möjligt, föreslår jag att du först markerar de datavärden som ska visas på y-axeln (klicka och dra samtidigt). Därefter sker processen i fyra steg genom att först välja Infoga, Diagram samt Punkt under fliken Standardtyper och sedan Nästa. I steg 2, Diagrammets källdata, visas flikarna Dataområde och Serie. Under Serie klickar du i rutan för x-värden och därefter markerar du dina x-värden i kalkylbladet genom att klicka och dra. De markerade x- och y-värdenas cellreferenser ska nu synas i respektive ruta, se figur nedan. Därefter klickar du Nästa. I steg 3 finns 5 flikar där du har möjlighet att skriva in Rubriker på diagram och axlar och lägga in Stödlinjer i diagrammet som gör det lättare att avläsa. I sista steget (4) kan diagrammets placering väljas. Avsluta därefter med Slutför. Om du senare vill ändra i någon inställning du gjort under de 4 stegen så klickar du i diagrammet och gör därefter en högerklickning. Du kan då bl.a. välja något av de 4 stegen, Diagramtyp, Källdata, Alternativ och Plats. Diagrammet placeras i en flyttbar ruta på kalkylbladet. Om du vill flytta diagrammet klickar du och drar samtidigt rutan till en ny plats. Du kan ändra dess storlek genom att markera diagramrutan (med ett klick) och sedan klicka och dra i någon av dess hörnkvadrater till önskad storlek. 17

18 I figuren till höger visas resultatet när diagramoch axelrubriker lagts in. Stödlinjer har valts att utgå från både huvudskalan på x- respektive y- axeln. Om du dubbelklickar i diagrammet på x- eller y- axelns siffror, så kommer menyn Formatera axel fram, se nedan. I denna meny kan du t.ex. välja om delskalans små korta streck ska visas. Under fliken Skala styrs minsta och maximala axelvärdet samt avståndet mellan de tal som visas på huvudskalan. Typsnitt och storlek ändras under fliken Tecken och under Tal ändras siffrornas presentation (se även tidigare kapitel Cellformat). Där kan du exempelvis välja antal decimaler, om talet ska visas med exponent (kallas Matematik) eller med datum- eller tidsformat. Det går också att utforma ett eget format under kategorin Anpassat. Med Justering ändras talens riktning. Om du vill redigera en axelrubrik så klickar du på denna. Den aktiveras då och visas inramad. Du kan nu editera hela eller delar av texten (klicka och dra). Högerklicka sedan och välj Formatera axelrubrik. Exempelvis så markeras 2:an i V / cm2 för att välja Upphöjd vilket ger V / cm Trendlinjer Det är många gånger nödvändigt att kunna representera data med en ekvation. Det kan vara att anpassa ett polynom till beräknade eller uppmätta data, för att senare kunna beräkna funktionsvärdet (y-värdet) för ett godtyckligt x-värde. I Excel görs anpassning av ekvationer enklast när du skapat ett diagram över dina data, enligt avsnitt 6.1. Markera diagrammet genom att klicka. Välj Diagram i programhuvudet och Infoga trendlinje. Under fliken Typ går det att välja mellan 6 olika ekvationstyper, se figuren nedan till vänster. För polynom måste också polynomets ordning (grad) anges. Under fliken Alternativ kan du ange att ekvationen och R-kvadratvärdet ska anges i diagrammet, där R 2 är ett mått på hur väl funktionen ansluter till datapunkterna. Ett R 2 =1 är en perfekt anpassning där funktionen passerar igenom alla datapunkter. Med Prognos kan du extrapolera funktionen utanför intervallet för datapunkterna. 18

19 I exemplet ovan har ett potensuttryck enligt sambandet y = k 1 x k2 valts. När anpassningen är utförd läggs ekvationen in som en kurva och eftersom jag valt att visa mina indata i punktform så syns dessa på ett överskådligt sätt. I figuren nedan har sambandets parametrar anpassats till k 1 = 61,94 J och k 2 = -1. R 2 = 1 visar att det är en perfekt anpassning och vi kan skriva sambandet p V = 61,94 J, dvs. datapunkterna ansluter sig perfekt till Boyles lag, vilket var väntat eftersom indata var beräknade med detta samband, jfr figuren kap Rutan med ekvationen kan flyttas till lämpligt ställe genom att klicka och dra. Om du dubbelklickar aktiveras menyn Formatera dataetiketter med möjlighet att ändra font osv. Ibland är det lämpligt att under fliken Tal ändra till Matematik, dvs en presentation av uttrycket med exponent. De anpassade konstanterna kanske är mycket små eller stora tal och dessa visas lämpligast på detta sätt. Där kan du också välja antalet decimaler. Prova att göra en anpassning! 19

20 7 INFOGA 7.1 Kommentar Ibland är det bra att kunna lägga in kommentarer, som för din egen skull förklarar innehållet i en cell. Detta görs med högerklick och Infoga kommentar. Då läggs det in en ruta som du kan skriva förklarande text i, se figur nedan. Från rutan går en pil till cellen som den hänvisar till. När du skrivit klart klickar du utanför rutan så att den försvinner. Celler med kommentarer har ett litet rött hörn uppe till höger och kommentaren kommer fram när du för pekaren över cellen. Kommentarer syns inte vid utskrift. En kommentar kan redigeras i efterhand, tas bort eller visas hela tiden genom att högerklicka och välja respektive kommando. I kommentaren till höger framgår det med vilka data som U-värdet är beräknat med. 7.2 Symboler och grekiska bokstäver Ibland behövs grekiska bokstäver och matematiska tecken. Under Infoga Symbol finns en uppsättning olika specialtecken. Markera cellen eller placera pekaren på rätt plats i formeluttrycket i formelfältet och välj Infoga och Symbol och klicka sedan på knappen Infoga längst ner. I exemplet nedan har grekiska symbolen ρ och ± lagts in i cellerna B2 respektive D2. I kapitel 11 visas hur specialtecken kan infogas med kortkommandon. 20

21 7.3 Ekvationer via Microsoft equation editor För att kunna skriva in mer komplicerad matematisk text använder sig Excel av en separat ekvationseditor exempelvis Microsoft Equation 3.0. Den används också i programmet Word. Genom att välja Infoga Objekt och bläddra ner till Microsoft Equation 3.0 öppnas en ruta på kalkylbladet där du kan skriva in komplicerade matematiska samband med hjälp av de valbara tecken som visas i Formelpanelens dragspelsmenyer, se figuren nedan. Att använda sig av ekvationseditorn är inte svårt, men det behövs lite träning för att öva upp tekniken med att skriva in uttryck som är lite mer komplicerade. Om du vill redigera ett tidigare inskrivet uttryck så markeras rutan med uttrycket och sedan högerklickar du och väljer Formel Objekt och Redigera. Om du vill formatera rutan som ekvationen skrivits i så högerklickar du och väljer Formatera objekt. Prova att skriva in något uttryck! 7.4 Bildobjekt Du kan lägga in en bild, som du scannat eller tagit med digitalkamera, med kommandot Infoga Bildobjekt Från fil. Se bara till att du har rätt filnamnstillägg, där.jpg är vanligast. 21

22 8 SIDHUVUD OCH SIDFOT 8.1 Sidnumrering och filnamn Sidnumrering skapas genom att välja Visa och Sidhuvud och sidfot. Då kommer en meny med Utskriftsformat upp där fliken Sidhuvud/sidfot är aktiv. Om du väljer Anpassa sidfot kan du skriva och redigera den text som du vill ska finnas med längst ner på sidan vid utskrift. Du väljer först i vilken av det tre områdena som du vill att texten ska skrivas, genom att klicka. Därefter kan du skriva valfri text och formatera den med hjälp av teckensnittknappen, dvs. den med ett A. Med de övriga knapparna kan du infoga sidnummer, totala antalet sidor, datum, tid, filsökväg, filnamn, bladets namn och en bild. I exemplet nedan har både sidnumrering och totala antalet sidor valts att visas centrerat på kalkylbladet. En parentes har skrivits in runt totala antalet sidor. Om du vill starta sidnumreringen med en annan siffra än 1 använder du &[Sida]+ eller &[Sida]- följt av den siffra som du vill lägga till eller ta bort från det aktuella sidnumret. Om du t ex vill starta numreringen med siffran 3 på den första sidan skriver du &[Sida]+2, och om du vill att sidan 4 ska skrivas ut som sida 3 skriver du &[Sida]-1. (Observera i mitt program var jag tvungen att skriva ett blanksteg efter &[sida]-1 för att få det att fungera.) Om du vill se hur utskriften kommer att se ut så klickar du på Förhandsgranska direkt från menyn utskriftsformat eller genom att välja Arkiv och Förhandsgranska. Ibland kan det vara praktiskt att lägga in filnamnet i sidhuvudet. För att lättare hitta igen arbetsboken kan du också lägga in sökvägen, dvs vägen till den katalog där filen har sparats. 22

23 9 UTSKRIFT 9.1 Förhandsgrandska Innan du skriver ut är det lämpligt att göra en förhandsgranskning av var t.ex. sidbrytningar kommer att ske, samt om alla kolumner ryms på sidan. Kommandot för detta hittar du under Arkiv och Förhandsgranska. Vid förhandsgranskning visas en bild som motsvarar den undre bilden i figuren nedan. Längst upp finns en rad med kommandon där du med knapparna Nästa och Föregående kan stega dig genom sidorna. Med Zooma kan du växa mellan en inzoomad bild och en helbladsbild. Utskrift aktiveras med Skriv ut (se avsnitt 9.2). I figuren har Format aktiverats där det finns fyra flikar. Under Sida kan du välja stående eller liggande format. Nedan visas fliken Marginaler där marginalavstånd kan anges samt om kolumnerna ska centreras vågrätt och ev. lodrätt på sidan mellan marginalerna. Sidhuvud/sidfot, se kapitel 8. Under Blad väljer du med stödlinjer dvs om cellernas rutnät ska synas, samt om rad- och kolumnrubrikerna ska skrivas ut. Med knappen marginaler kan du välja att visa eller dölja de streckade marginallinjerna. Genom att ta tag i de små kvadraterna på sidan kan du flytta marginaler och ändra kolumnbredder direkt. Sidbrytningsgranskning ger en bild där sidbrytningarna kan flyttas med ett likartat förfarande. Du återgår med kommandot Visa normal. Stäng innebär att fönstret för förhandsgranskning stängs. 23

24 9.2 Skriv ut Kommando för utskrift finns under Arkiv Skriv ut där skrivare kan väljas och där du väljer vilka sidor som ska skrivas ut. Du kan också välja om endast en markerad del av sidan ska skrivas ut, om endast detta kalkylblad eller om alla blad i arbetsboken ska skrivas ut. Under Egenskaper kan du göra förändringar i skrivarens inställningar t.ex. pappersformat och skrivarkvalité. 24

25 10 IMPORTERA TEXT OCH DATA 10.1 Kopiera och klistra in Det enklaste sättet att importera text, exempelvis från MS Word görs med Redigera Kopiera och sedan Klistra in. All text kommer då att hamna i den cell som var markerad. Om du istället väljer Klistra in special och sedan Word dokument objekt så kommer texten att läggas i en separat ruta som är flytt- och skalbar på samma sätt som för ett diagram. Om du kopierat en tabell i Word och väljer Klistra in så kommer den att läggas in med ett datavärde per cell, vilket underlättar vid senare beräkning. Vid kopieringen följer även format och eventuella kantlinjer med. Om du inte vill överföra format, utan endast tabellens innehåll väljer du istället Klistra in special och text. Data förs också lätt över från andra kompatibla program som t.ex. Origin med Kopiera och Klistra in Importera datafil Det är också möjligt att hämta data från separata datafiler. Det kan vara data som skapats genom datainsamling via något mätsystem, eller en fil som skapats genom beräkningar i ett annat program t.ex. Matlab. När du ska hämta (importera) data använder du kommandot Data Importera externa data Importera data, se figur nedan. I vissa versioner är kommandot istället Data Hämta externa data Importera textfil. Med textfil menas inte filer som innehåller löpande text utan istället sådana som rad för rad har grupperad information. När du väljer fil kanske du måste ändra filformat. För att se alla filtyper väljer du (*.*). 25

4 Kolumn Kalkylbladet är uppdelat i rader (horisontellt) och kolumner (vertikalt). Där dessa möts finns alltid en cell.

4 Kolumn Kalkylbladet är uppdelat i rader (horisontellt) och kolumner (vertikalt). Där dessa möts finns alltid en cell. Lathund för Microsoft Excel 1 2 9 4 Kolumn Kalkylbladet är uppdelat i rader (horisontellt) och kolumner (vertikalt). Där dessa möts finns alltid en cell. Innehåll Autofyll Celler Diagram Ändra diagramtyp

Läs mer

INNEHÅLL DEL 2 FORMATERA KALKYL DEL 1 SKAPA KALKYL

INNEHÅLL DEL 2 FORMATERA KALKYL DEL 1 SKAPA KALKYL 1. INTRODUKTION TILL EXCEL 2008... 5 A. Docendo-pedagogiken...6 B. Hämta övningsfiler...7 C. Starta programmet...8 D. Avsluta programmet...8 E. Programfönstret...9 F. Elementgalleriet...10 G. Verktygslådan...11

Läs mer

KALKYL OCH DIAGRAM. Kalkylbladet. 170 Datorkunskap Kalkyl och diagram

KALKYL OCH DIAGRAM. Kalkylbladet. 170 Datorkunskap Kalkyl och diagram 170 Datorkunskap Kalkyl och diagram KALKYL OCH DIAGRAM När du behöver göra beräkningar, diagram eller sammanställa större mängder data använder du Excel. Kalkylbladet Ett Excel-dokument kallas även för

Läs mer

Information efter genomgång av Microsoft Excel 2010

Information efter genomgång av Microsoft Excel 2010 Information efter genomgång av Microsoft Excel 2010 Här följer lite information om vad vi gick igenom på en datastuga på biblioteket i Åkersberga. Excel är ett kalkylprogram. Förutom rena kalkyler kan

Läs mer

Excel kortkommando. Infoga rad, kolumn eller cell Ta bort rad, kolumn eller cell

Excel kortkommando. Infoga rad, kolumn eller cell Ta bort rad, kolumn eller cell Excel kortkommando Kommando Allmänt F10 Ctrl + B eller Skift + F5 Ctrl + G Ctrl + H Ctrl + i F1 Ctrl + N Ctrl + O Ctrl + P Ctrl + S F12 eller Alt + F2 Ctrl + W eller Alt + F4 Skift + F1 Skift + F10 Ctrl

Läs mer

SÖKORDSREGISTER SÖKORD

SÖKORDSREGISTER SÖKORD SÖKORDSREGISTER SÖKORD A Absoluta referenser... 133 Anpassa... 17 -Anpassa menyer... 17 -Anpassa verktygsfält... 18 -Anpassa verktygsknappar... 19 Arbetsbladsmenyraden... 20 Arbetsbok... 21 -Ny arbetsbok...

Läs mer

EXCEL 97. Sammanfattning av programmets grundläggande funktioner med steg-för-steg-beskrivningar och begreppsordlista.

EXCEL 97. Sammanfattning av programmets grundläggande funktioner med steg-för-steg-beskrivningar och begreppsordlista. M I C R O S O F T EXCEL 97 Sammanfattning av programmets grundläggande funktioner med steg-för-steg-beskrivningar och begreppsordlista. PerÅ 5/12/96, 11/2/99, 19/11/03 Utskriven 17/11/03, 19:04 Att kunna

Läs mer

Kapitel 1 Introduktion Microsoft Excel 2003. Kapitel 2 Arbetsbok och kalkylblad

Kapitel 1 Introduktion Microsoft Excel 2003. Kapitel 2 Arbetsbok och kalkylblad Excel 2003 Grundkurs Innehåll Läs detta först 1 Kursens mål... X 2 Kursmaterialets uppläggning... X 3 Kursmaterialets utformning... XI 4 Installation av övningsfi ler... XI 5 Facit... XII 6 Innehåll på

Läs mer

Grunderna i Excel. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter.

Grunderna i Excel. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter. Grunderna i Excel Excel är ett effektivt program för kalkylblad och dataanalys, men för att kunna använda det på bästa sätt måste du först förstå grunderna. I de här självstudierna beskrivs vissa av de

Läs mer

Microsoft Office Excel, Grundkurs 1. Introduktion

Microsoft Office Excel, Grundkurs 1. Introduktion Dokumentation - Kursmaterial Innehåll 1. Introduktion 1.1. Programfönster 1.2. Inskrift och redigering 1.3. Cellformat 1.4. Arbeta med formler Kursövning E1.xlsx Egna Övningar E1E.xlsx - OnePRO IT, Bengt

Läs mer

a) Skapa en ny arbetsbok. b) Skriv in text och värden och ändra kolumnbredd enligt nedan.

a) Skapa en ny arbetsbok. b) Skriv in text och värden och ändra kolumnbredd enligt nedan. 102 Datorkunskap Kalkyl och diagram, övningar Kalkylbladet 1 Skriva in text och värden 170 172 a) Skapa en ny arbetsbok. b) Skriv in text och värden och ändra kolumnbredd enligt nedan. c) Ändra Torget

Läs mer

Tolv dagar med Microsoft Office Excel 2007

Tolv dagar med Microsoft Office Excel 2007 Tolv dagar med Microsoft Office Excel 2007 Innehållsförteckning Rundtur. Gränssnitt 2 Formatering 4 Kolumner och autofyll 5 Formler 6 Funktioner 7 Diagram 8 Utskrift 9 Rundtur. Databaser 10 Sök och ersätt

Läs mer

Microsoft. Excel 2010. Migrera till Excel 2001. från Excel 2003

Microsoft. Excel 2010. Migrera till Excel 2001. från Excel 2003 I den här guiden Migrera till Excel 2001 Microsoft skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de viktigaste

Läs mer

Microsoft Excel Grundkurs

Microsoft Excel Grundkurs Microsoft Excel Grundkurs Excelfönstret Excels menyrad. Excels Verrktygsfält: Den övre raden heter Standard och innehåller knappar för att öppna, stänga, skriva ut mm. Den undre heter Formatera och används

Läs mer

LATHUND EXCEL 2003. RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se

LATHUND EXCEL 2003. RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se LATHUND EXCEL 2003 RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande av någon del av eller hela innehållet

Läs mer

Grundkurs för Microsoft Excel 2003

Grundkurs för Microsoft Excel 2003 1 (224) Grundkurs för Microsoft Excel 2003 Med detta kursmaterial hoppas jag att du får en rolig och givande introduktion till kalkylprogrammet Excel. Efter att du gått igenom kursmaterialet ska du ha

Läs mer

Ett enkelt Kalkylexempel - Fruktaffären

Ett enkelt Kalkylexempel - Fruktaffären Ett enkelt Kalkylexempel - Fruktaffären Öppna en ny arbetsbok genom att gå upp i Arkivmenyn och där välja Nytt ange Arbetsbok. Eller klicka på knappen för ny arbetsbok. Du skall nu göra en kalkyl för ett

Läs mer

Excel Övning 1 ELEV: Datorkunskap Sida 1 Niklas Schilke

Excel Övning 1 ELEV: Datorkunskap Sida 1 Niklas Schilke Datorkunskap Sida 1 Niklas Schilke Excel Inledning Microsoft Excel är ett kalkylprogram som ingår i Microsoft Office. Kalkyl betyder här beräkning så vi kan säga att Excel är ett program som används för

Läs mer

Excel-guide. Introduktion

Excel-guide. Introduktion Excel-guide Introduktion I denna laboration kommer ni få använda några grundfunktioner i Microsoft Excel. Laborationen utgår ifrån Excel 2010, men om ni vill använda ett annat program för att lösa uppgifterna

Läs mer

Innehållsförteckning. Skandinaviska Databöcker AB Excel 2007 grundkurs i

Innehållsförteckning. Skandinaviska Databöcker AB Excel 2007 grundkurs i Innehållsförteckning 1 Börja arbeta med Excel... 1 Starta Excel... 1 Öppna en fil... 1 Programinställningar... 2 Markören... 3 Flytta markören via tangentbordet... 3 Med tangenten Enter... 3 Med piltangenter

Läs mer

Excel XP. Programfönster

Excel XP. Programfönster Excel XP Programfönster I den här övningen tränar du på olika programfönster. Alla övningar har facit och går att göra på egen hand. Om du ska göra datakörkortet är det här extra bra övningar att träna

Läs mer

LATHUND EXCEL XP. RXK Läromedel, Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se

LATHUND EXCEL XP. RXK Läromedel, Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se LATHUND EXCEL XP RXK Läromedel, Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande av någon del av eller hela innehållet

Läs mer

Sida 1 av (9) Instruktion Word

Sida 1 av (9) Instruktion Word Sida 1 av (9) Instruktion Word Menyfliksområdet... 2 Snabbåtkomst... 3 Skapa nytt dokument... 3 Skriva in text... 4 Marginalinställningar... 4 Tabulatorinställningar... 5 Placera ut nya tabbar... 5 Ta

Läs mer

Grundläggande Ordbehandling Microsoft Word

Grundläggande Ordbehandling Microsoft Word Grundläggande Ordbehandling Microsoft Word Programfönstret Namnlist Verktygsfält Menyrad Vågrät linjal Lodrät linjal Rullningslist Statusfält Menyer och Verktygsfält Visa eller dölja ett verktygsfält Högerklicka

Läs mer

Lathund Excel 2010. Nytt utseende. Skapa Nytt. Flikar

Lathund Excel 2010. Nytt utseende. Skapa Nytt. Flikar Lathund Excel 2010 Nytt utseende Programfönstret i Office 2010 har ett nytt utseende. Likt Office 2003 är Arkiv tillbaka. Under Arkiv hittar du de aktiviteter som i 2007 s version finns under Offic knappen

Läs mer

Word 2003. bengt hedlund

Word 2003. bengt hedlund Word 2003 bengt hedlund Det här dokumentet är tänkt underlätta för Dig när Du arbetar med Word. I kursen Datagrund, när Du skriver en rapport i någon annan kurs, eller i varje sammanhang när Du vill använda

Läs mer

INNEHÅLL EXCEL 2000 FORTSÄTTNING...

INNEHÅLL EXCEL 2000 FORTSÄTTNING... INNEHÅLL EXCEL 2000 FORTSÄTTNING... 2 LABORATIONSHÄFTETS MÅL...2 DIAGRAM... 2 Ändra färger, mönster, linjer och kantlinjer i diagram... 3 Formatera diagramelement... 3 Formatera delar och perspektiv i

Läs mer

INSPIRA. Microsoft. Excel 2007 Grunder

INSPIRA. Microsoft. Excel 2007 Grunder INSPIRA Microsoft Excel 2007 Grunder Del 1 1. Introduktion till Excel 8 2. Hantera en arbetsbok 15 3. Formler och format 38 1 INTRODUKTION TILL EXCEL INTRODUKTION TILL EXCEL Starta programmet 8 Avsluta

Läs mer

Grundkurs 2 IKT. Dan Haldin Ålands lyceum

Grundkurs 2 IKT. Dan Haldin Ålands lyceum Grundkurs 2 IKT Dan Haldin Ålands lyceum IT 2 GRUNDKURS 2 I DATABEHANDLING VID ÅLANDS LYCEUM I den här boken kommer du att lära dig de program som behövs för att klara Datakörkortets Modul 4 (Microsoft

Läs mer

Hämtning av sekundärdata och introduktion till Excel

Hämtning av sekundärdata och introduktion till Excel Metod och analys, 7.5hp 1 Hämtning av sekundärdata och introduktion till Excel Hämta sekundärdata från SCB Excels utformning Summera rader och kolumner Beräkna kohorter Låsning av celler Kopiera rader

Läs mer

Word kortkommando. 5. I rutan till höger klickar du på kommandot eller elementet.

Word kortkommando. 5. I rutan till höger klickar du på kommandot eller elementet. kortkommando Kortkommandon Koppla kortkommandon till menykommandon eller andra element Du kan koppla ett kortkommando till ett kommando, ett makro, ett teckensnitt, en autotextpost, en formatmall eller

Läs mer

Dokumentation av rapportmall

Dokumentation av rapportmall Dokumentation av rapportmall Utgivningsår: 2003 Författare: Eva Erbenius Samhällsmedicin Centrum för Tillämpad Näringslära Box 175 33 Wollmar Yxkullsgatan 19 118 91 Stockholm Innehåll Inledning... 3 Rapportens

Läs mer

Introduktion till Winbas. excel till Winbas

Introduktion till Winbas. excel till Winbas Introduktion till Winbas excel till Winbas Skapa datakälla Första gången man gör en koppling till databasen måste man skapa en ny datakälla, denna källa kan sedan användas till flera olika kopplingar.

Läs mer

EXCEL 2010 FÖRDJUPNING

EXCEL 2010 FÖRDJUPNING EXCEL 2010 FÖRDJUPNING Microsoft Excel 2010 Fördjupning Inledning Mål och förkunskaper... 5 Pedagogiken... 5 Hämta övningsfiler... 6 Del 1 1 Diagram och bilder Skapa diagram... 7 Snabblayout... 8 Diagrammets

Läs mer

Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13)

Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13) Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13) Skapa datakälla Första gången man gör en koppling till databasen måste man skapa en ny datakälla, denna källa kan sedan användas till

Läs mer

Inledning till OpenOffice Calculator Datorlära 2 FK2005

Inledning till OpenOffice Calculator Datorlära 2 FK2005 Inledning till OpenOffice Calculator Datorlära 2 FK2005 Mål Lära sig att skapa och använda ett räkneblad med OpenOffice Calculator Beräkna medelvärde och standardavvikelsen med räknebladet Producera en

Läs mer

Introduktion till Word och Excel

Introduktion till Word och Excel Introduktion till Word och Excel HT 2006 Detta dokument baseras på Introduktion till datoranvändning för ingenjörsprogrammen skrivet av Stefan Pålsson 2005. Omarbetningen av detta dokument är gjord av

Läs mer

Snabbkommandon och andra nyttigheter i Calc

Snabbkommandon och andra nyttigheter i Calc Snabbkommandon och andra nyttigheter i Calc Markera... en enstaka cell. Klicka på cellen eller använd Piltangenterna. ett cellområde. Klicka på den första (övre vänstra ) cellen i området och dra sedan

Läs mer

INSTRUKTION FÖR ATT TA UT SALDON PER KODSTRÄNG TILL EXCEL och ANVÄNDA PIVOTTABELL FÖR ATT PRESENTERA UTFALL:

INSTRUKTION FÖR ATT TA UT SALDON PER KODSTRÄNG TILL EXCEL och ANVÄNDA PIVOTTABELL FÖR ATT PRESENTERA UTFALL: INSTRUKTION FÖR ATT TA UT SALDON PER KODSTRÄNG TILL EXCEL och ANVÄNDA PIVOTTABELL FÖR ATT PRESENTERA UTFALL: Ta ut rapport i ORFI Gå in i ORFI Välj Resultatboken Välj Åtgärd/Navigera/Rapporter/Standardrapporter

Läs mer

Institutionen för matematik och datavetenskap Karlstads universitet. GeoGebra. ett digitalt verktyg för framtidens matematikundervisning

Institutionen för matematik och datavetenskap Karlstads universitet. GeoGebra. ett digitalt verktyg för framtidens matematikundervisning Karlstads GeoGebrainstitut Institutionen för matematik och datavetenskap Karlstads universitet Mats Brunström Maria Fahlgren GeoGebra ett digitalt verktyg för framtidens matematikundervisning Invigning

Läs mer

Grundkurs 2 IKT. Dan Haldin Ålands lyceum

Grundkurs 2 IKT. Dan Haldin Ålands lyceum Grundkurs 2 IKT Dan Haldin Ålands lyceum KALKYLERING MED MICROSOFT OFFICE EXCEL... 4 Användning av funktioner i Microsoft Excel... 4 LETARAD FUNKTIONEN... 5 OM funktionen... 8 Mer Diagramhantering...10

Läs mer

Datorövning 1 Calc i OpenOffice 1

Datorövning 1 Calc i OpenOffice 1 Datorövning 1 Calc i OpenOffice 1 1 OpenOffice Calc Till förmån för de som följer kursen Fysikexperiment för lärare skall vi här gå igenom några få exempel på hur OO Calc (motsvarar MS Excel) kan användas

Läs mer

Microsoft Word 2000 Grunder

Microsoft Word 2000 Grunder Kapitel 1 Introduktion till Microsoft Word 2000 1 Läs detta först.......................................... 1-1 1.1 Mål.............................................. 1-2 1.2 Förkunskaper......................................

Läs mer

Rapportgenerator handbok

Rapportgenerator handbok Rapportgenerator handbok Beskrivning av fönstret Fältlistan Uppe till vänster visas fältlistan för det nuvarande registret. För att hitta de övriga registren klickar du på höger/vänster pilarna. Man kan

Läs mer

MS WORD 97. Microsoft Word Lathund för att arbeta med kortkommandon. Utgivare Syncentralernas Datateam Stockholm

MS WORD 97. Microsoft Word Lathund för att arbeta med kortkommandon. Utgivare Syncentralernas Datateam Stockholm MS WORD 97 Microsoft Word 2013 Lathund för att arbeta med kortkommandon Utgivare Syncentralernas Datateam Stockholm 2013-01-19 Innehållsförteckning Öppna ett dokument.... 3 Öppna ett dokument från USB-minne....

Läs mer

Microsoft Word. Lathund för. Innehåll. www.bit.mah.se/support. Autokorrigering. Autotext. Format

Microsoft Word. Lathund för. Innehåll. www.bit.mah.se/support. Autokorrigering. Autotext. Format Lathund för Microsoft Word Innehåll Autokorrigering 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 Format På denna rullgardinsmeny väljer du om du vill skriva brödtext, rubriker osv. Mycket bra verktyg om du arbetar med formatmallar.

Läs mer

Dags att skriva uppsats?

Dags att skriva uppsats? Dags att skriva uppsats? Grundkurs i Word 2010 SDM Studentdatorutbildning vid Malmö högskola Att skriva i Word! 1 Börja skriva/skapa ditt dokument- något att tänka på 1 Spara ditt dokument 1 Bra att veta

Läs mer

Märk ut nedanstående delar i skärmbilden

Märk ut nedanstående delar i skärmbilden Starta Excel och besvara sedan nedanstående frågor. Testa dig gärna fram när du försöker besvara frågorna. Märk ut nedanstående delar i skärmbilden 1. Office-knappen 2. Snabbåtkomst 3. Menyfliksområde

Läs mer

LATHUND WORD XP/2002 SV/EN

LATHUND WORD XP/2002 SV/EN LATHUND WORD XP/2002 SV/EN RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande

Läs mer

För att skapa ett diagram måste man ha ett underlag. En kalkyl med uträkningar.

För att skapa ett diagram måste man ha ett underlag. En kalkyl med uträkningar. Instruktion 6. Diagram Övning 25. Stapeldiagram. För att skapa ett diagram måste man ha ett underlag. En kalkyl med uträkningar. Det första man bör göra är att markera upp de uppgifter som skall finnas

Läs mer

Eva Ansell Ulrika Nilsson WORD 2008 MICROSOFT. för Mac

Eva Ansell Ulrika Nilsson WORD 2008 MICROSOFT. för Mac Eva Ansell Ulrika Nilsson MICROSOFT WORD 2008 för Mac 1. Introduktion till Word 2008 för MAc A. Docendo-pedagogiken...6 B. Hämta övningsfiler...7 C. Starta programmet...8 D. Avsluta programmet...8 E. Programfönstret...9

Läs mer

Katedralskolan 2004-11-05 Lena Claesson MICROSOFT EXCEL

Katedralskolan 2004-11-05 Lena Claesson MICROSOFT EXCEL Katedralskolan 2004-11-05 MICROSOFT EXCEL Lös varje uppgift på ett separat blad inom samma excelarbetsbok. Bladen döper du till uppg1, uppg2 osv och hela arbetsboken döper du till ditt eget namn. Spara

Läs mer

LATHUND FRONTPAGE 2000

LATHUND FRONTPAGE 2000 LATHUND FRONTPAGE 2000 RXK Läromedel AB, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel AB.

Läs mer

Importera och använda en textdatabas i Excel

Importera och använda en textdatabas i Excel Importera och använda en textdatabas i Excel I denna beskrivning tänkte jag visa hur man kan hantera information från en databas, som är sparad som en semikolonseparerad textfil. Textfilen kommer att behandlas

Läs mer

Kommandon i menyfliksområdet På varje menyflik finns grupper och i varje grupp finns en uppsättning relaterade kommandon.

Kommandon i menyfliksområdet På varje menyflik finns grupper och i varje grupp finns en uppsättning relaterade kommandon. Snabbstartsguide Microsoft Excel 2013 ser annorlunda ut jämfört med tidigare versioner, så vi har skapat den här guiden så att du så snabbt som möjligt ska komma igång. Lägga till kommandon i verktygsfältet

Läs mer

LATHUND WORD 2000. RXK Läromedel AB, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.

LATHUND WORD 2000. RXK Läromedel AB, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk. LATHUND WORD 2000 RXK Läromedel AB, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel AB. Mångfaldigande

Läs mer

Kapitel 10 Matriser. Beräkning med hjälp av matriser. Redigering av matriser

Kapitel 10 Matriser. Beräkning med hjälp av matriser. Redigering av matriser Anteckningar Kapitel 10 Matriser Beräkning med hjälp av matriser Redigering av matriser I detta kapitel behandlas matrisberäkning vilket är lämpligt att ta till då du ska utföra beräkningar som ger flera

Läs mer

Microsoft Excel 2010 Grunder

Microsoft Excel 2010 Grunder EXCEL 2010 GRUNDER EXCEL 2010 GRUNDER Microsoft Excel 2010 Grunder Inledning Mål och förkunskaper...5 Docendo-pedagogiken...5 Hämta övningsfiler...6 del 1 1 Introduktion till Excel Starta programmet...7

Läs mer

LATHUND PUBLISHER 2000

LATHUND PUBLISHER 2000 LATHUND PUBLISHER 2000 RXK Läromedel AB, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel AB.

Läs mer

Komma iga ng med formler och funktioner

Komma iga ng med formler och funktioner Komma iga ng med formler och funktioner Det kan vara både krångligt och tidskrävande att utföra beräkningar, både enkla och mer komplexa. Med funktionerna och formlerna i Excel blir det mycket lättare.

Läs mer

Bilaga 2. Layoutstöd för examensarbeten och uppsatser

Bilaga 2. Layoutstöd för examensarbeten och uppsatser Bilaga 2 Layoutstöd för examensarbeten och uppsatser Lärstöd Karlstads universitetsbibliotek ht 2007 Layoutstöd examensarbeten och uppsatser ht -07 Innehåll 1. Inledning...1 1.1 Dispositon...2 2. Om omslag...3

Läs mer

Migrera till Word 2010

Migrera till Word 2010 I den här guiden Microsoft Microsoft Word 2010 skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de viktigaste

Läs mer

Introduktion till Word och Excel. 14 september 2008

Introduktion till Word och Excel. 14 september 2008 Introduktion till Word och Excel 14 september 2008 1 Innehåll 1 Inledning 3 2 Word 3 2.1 Uppgift................................ 3 2.2 Instruktioner............................. 3 2.2.1 Hämta hem ler.......................

Läs mer

Övning 2: I cellerna B19 och F26 ska du beräkna den totala ytan för respektive hus. I cell C28 den totala ytan, för båda husen.

Övning 2: I cellerna B19 och F26 ska du beräkna den totala ytan för respektive hus. I cell C28 den totala ytan, för båda husen. VT -09 Excelövningar KY Eslöv Öppna filen Excelövningar.xls. Det är en Excelfil som innehåller alla de övningar jag har gjort, som är av allmän karaktär, dvs. beräkningar och kalkyler, men t ex inte diagram.

Läs mer

Registerhantering för Excel 2003

Registerhantering för Excel 2003 1 (124) Registerhantering för Excel 2003 Med detta kursmaterial hoppas jag att du får en rolig och givande introduktion till hur du kan utnyttja Excel som ett registerprogram. Jag hoppas du kommer att

Läs mer

ÖVNINGAR TILL EXCEL KAPITEL 1.

ÖVNINGAR TILL EXCEL KAPITEL 1. ÖVNINGAR TILL EXCEL KAPITEL 1. 1. Skapa nedanstående kalkyl i Excel. I ruta B5 och B11 skall du inte skriva in värden utan Formler. I B5 skriver du = B2+B3+B4 och i B11 skriver du =B7+B8+B9+B10 I B13 skall

Läs mer

Innehållsförteckning. Kurs i MS Office 2010-2013 våren 2013 Word

Innehållsförteckning. Kurs i MS Office 2010-2013 våren 2013 Word Kurs i MS Office 2010-2013 våren 2013 Word Innehållsförteckning Office 2013 Översikt... 2 Introduktion till Office 2013 Sv... 2 Gränssnitt med menyflikar... 2 ARKIV fliken Backstage vyn... 2 Flytta/ändra

Läs mer

Grunderna i Word. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter.

Grunderna i Word. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter. Grunderna i Word Word är ett effektivt ordbehandlings- och layoutprogram, men för att kunna använda det på bästa sätt måste du först förstå grunderna. I de här självstudierna beskrivs vissa av de aktiviteter

Läs mer

Storleksförändra figurer och bildobjekt - Word 2007 / 2010

Storleksförändra figurer och bildobjekt - Word 2007 / 2010 Word (Textruta Figursättning, storleksförändra, beskära, Linjal, Sidhuvud/fot) 1:5 En textruta är en ram som kan innehålla text, bild, tabell etc. och kan precis som bilder, figursättas. Textrutan använder

Läs mer

1 Ändra kolumnbredd och radhöjd

1 Ändra kolumnbredd och radhöjd 330 1 Ändra kolumnbredd och radhöjd När en cell innehåller mycket data så är det lämpligt att öka kolumnbredden eller radhöjden för att informationen ska bli lättare att läsa. Det finns också tillfällen

Läs mer

Microsoft Excel 2013 Grunder

Microsoft Excel 2013 Grunder EXCEL 2013 Grunder EXCEL 2013 Grunder Inledning Mål och förkunskaper...5 Pedagogiken...5 Hämta övningsfiler...6 1 Introduktion till Excel Starta programmet...7 Avsluta programmet...7 Programfönstret...8

Läs mer

Diagram för olika situationer

Diagram för olika situationer 7 Diagram för olika situationer Med hjälp av diagram kan du ta fram trender och prognoser för givna data. Dina diagram ger dig en visuell möjlighet att visa upp dina siffror. En av de största fördelarna

Läs mer

Migrera till PowerPoint 2010

Migrera till PowerPoint 2010 I den här guiden Microsoft Microsoft PowerPoint 2010 skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de

Läs mer

Preliminärt utbildningsinnehåll

Preliminärt utbildningsinnehåll 2009-01-29 1 (6) Preliminärt utbildningsinnehåll MS Windows XP Pro Grunderna för hur Windows fungerar Begrepp Skrivbordet Aktivitetsfältet Startmenyn Fönsterhantering, menyval och dialogrutor Växla mellan

Läs mer

LATHUND WORD 2003. RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se

LATHUND WORD 2003. RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se LATHUND WORD 2003 RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande av någon del av eller hela innehållet

Läs mer

Eftersom du bekräftade med gröna bocken så är cell D1 fortfarande markerad.

Eftersom du bekräftade med gröna bocken så är cell D1 fortfarande markerad. Calc övning 2 Öppna filen 2 övn Summera_kolbredd.ods Detta är siffrorna från ett företag som säljer godis. Vi har här siffrorna från2009 Första kolumnen är från januari nästa februari osv. Fyllningshandtaget

Läs mer

Fältnamn /Rubrik Fältnamn /Rubrik Fältnamn /Rubrik Fältnamn /Rubrik Data Data Data Data Data Data Data Data

Fältnamn /Rubrik Fältnamn /Rubrik Fältnamn /Rubrik Fältnamn /Rubrik Data Data Data Data Data Data Data Data Datahantering i Excel Grundbegrepp I alla typer av databaser finns alltid en tabell där informationen i databasen fysiskt finns lagrad. Tabellen har samma enkla uppbyggnad som en tabell i ordbehandlingsprogrammet

Läs mer

Kolumn A och rad 1 kallas A1 Kolumn B och rad 1 kallas B1. Klicka i cell A1 Skriv 100 i cell A1 och tryck Enter

Kolumn A och rad 1 kallas A1 Kolumn B och rad 1 kallas B1. Klicka i cell A1 Skriv 100 i cell A1 och tryck Enter RIGMOR SANDER EXCEL START 1 1 (5) Kolumn A och rad 1 kallas A1 Kolumn B och rad 1 kallas B1 Klicka i cell A1 Skriv 100 i cell A1 och tryck Enter Innehållet i den cell som är markerad syns i formelfältet

Läs mer

Datakörkortet. behandlade ord

Datakörkortet. behandlade ord Datakörkortet behandlade ord Modul 4 Facit finns inte till alla uppgifter. I vissa fall är instruktionerna i uppgifterna tillräckligt detaljerade. 4A Formatera 1. Öppna boken formatera.xls. 2. Markera

Läs mer

Grundkurs 2 IKT. Dan Haldin Ålands lyceum

Grundkurs 2 IKT. Dan Haldin Ålands lyceum Grundkurs 2 IKT Dan Haldin Ålands lyceum IT 2 GRUNDKURS 2 I DATABEHANDLING VID ÅLANDS LYCEUM I den här boken kommer du att lära dig de program som behövs för att klara Datakörkortets Modul 4 (Microsoft

Läs mer

Att komma igång. =E5 * B2 + C3 ger ett helt annat resultat än E5 * (B2 + C3), se bilden nedan.

Att komma igång. =E5 * B2 + C3 ger ett helt annat resultat än E5 * (B2 + C3), se bilden nedan. Att komma igång Vad är en formel? Man kan säga att det är en ekvation som hanterar data i ett kalkylblad. En formel kan utföra olika typer av beräkningar, till exempel addition och multiplikation. Men

Läs mer

Lathund till Publisher TEXT. Skriva text. Importera text. Infoga text. Dra och släpp

Lathund till Publisher TEXT. Skriva text. Importera text. Infoga text. Dra och släpp Lathund till Publisher TEXT Pekverktyget använder du när du ska markera en ram som du vill förändra på något sätt. Klicka på textverktyget. Placera muspekaren på den tomma dokumentytan, det spelar ingen

Läs mer

INNEHÅLL EXCEL 2000... 2

INNEHÅLL EXCEL 2000... 2 INNEHÅLL EXCEL 2000... 2 ALLMÄNT... 2 LABORATIONSHÄFTETS MÅL... 2 HJÄLP... 2 NYTT... 2 MARKERA CELLER... 3 SKRIVA IN DATA... 4 Kolumnbredd och radhöjd... 4 Format... 4 Formler (Beräkningar)... 4 Hur formler

Läs mer

EXCEL. Pivottabeller

EXCEL. Pivottabeller EXCEL 2013 Pivottabeller EXCEL 2013 Grunder INLEDNING Mål och förkunskaper...5 Pedagogiken...5 Hämta övningsfiler...6 1 TABELLER Skapa tabell...7 Verktyget Snabbanalys...7 Fliken Infoga...8 Ta bort tabellområde...9

Läs mer

GeoGebra i matematikundervisningen - Inspirationsdagar för gymnasielärare. Karlstads universitet 19-20 april. Liten introduktionsguide för nybörjare

GeoGebra i matematikundervisningen - Inspirationsdagar för gymnasielärare. Karlstads universitet 19-20 april. Liten introduktionsguide för nybörjare GeoGebra i matematikundervisningen - Inspirationsdagar för gymnasielärare 19-20 april Liten introduktionsguide för nybörjare GeoGebra 0 Introduktionsövningar till GeoGebra När man startar GeoGebra är det

Läs mer

LATHUND EXCEL 2000 SV/EN

LATHUND EXCEL 2000 SV/EN LATHUND EXCEL 2000 SV/EN RXK Konsult AB, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Konsult AB. Mångfaldigande

Läs mer

Datorlaboration 1 Deskriptiv statistik med hjälp av MS Excel vers. 2010

Datorlaboration 1 Deskriptiv statistik med hjälp av MS Excel vers. 2010 v. 2015-01-07 ANVISNINGAR Datorlaboration 1 Deskriptiv statistik med hjälp av MS Excel vers. 2010 Detta häfte innehåller kortfattade anvisningar om hur ni använder Excel under denna laboration. Be om hjälp

Läs mer

Snabbstartsguide. Verktygsfältet Snabbåtkomst Kommandona här är alltid synliga. Högerklicka på ett kommando om du vill lägga till det här.

Snabbstartsguide. Verktygsfältet Snabbåtkomst Kommandona här är alltid synliga. Högerklicka på ett kommando om du vill lägga till det här. Snabbstartsguide Microsoft Word 2013 ser annorlunda ut jämfört med tidigare versioner, så vi har skapat den här guiden så att du så snabbt som möjligt ska komma igång. Verktygsfältet Snabbåtkomst Kommandona

Läs mer

52 Att göra bra diagram i Excel

52 Att göra bra diagram i Excel Att göra bra diagram i Excel Excel är det verktyg som de flesta använder för att göra diagram. Kapitlet kommer att ge vägledning till hur man gör bra diagram med hjälp av denna programvara. Verktyg för

Läs mer

Lathund Word. Här får du en liten Lathund i Word.

Lathund Word. Här får du en liten Lathund i Word. Lathund Word Här får du en liten Lathund i Word. Första sidan innehåller en text med textrutor. Textrutorna talar om vad det är för formatering. Du kan läsa i Lathunden hur du gör de olika formateringarna.

Läs mer

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll FrontPage Express I programpaketet Internet Explorer 4.0 och 5.0 ingår också FrontPage Express som installeras vid en fullständig installation. Det är ett program som man kan använda för att skapa egna

Läs mer

Microsoft Office Word, Grundkurs 1. Introduktion

Microsoft Office Word, Grundkurs 1. Introduktion Dokumentation - Kursmaterial Innehåll Programfönster och arbetsyta Skriva och redigera text - OnePRO IT, Bengt Nordström - 1 - www.onepro.se 1.1 - Programfönster och Arbetsyta Programfamiljen i Microsoft

Läs mer

Värmdö Gymnasium Datorkunskap DAA1201. Kalkyl med Excel 2002

Värmdö Gymnasium Datorkunskap DAA1201. Kalkyl med Excel 2002 Värmdö Gymnasium Datorkunskap DAA1201 Kalkyl med Excel 2002 Det finns hjälp och tips på FC. Titta i mappen systeminfo/guide och tips/ excel 2002 Kalkyl med Excel 2002 Innehållsförteckning Grundläggande

Läs mer

Verktyget är begränsat till Microsoft Internet Explorer v 7.0 och uppåt

Verktyget är begränsat till Microsoft Internet Explorer v 7.0 och uppåt Verktyget är begränsat till Microsoft Internet Explorer v 7.0 och uppåt 1. Inställningar / Kontaktuppgifter Uppgifter som matas in i den vyn ovan visas i sidfoten på hemsidan: 2. Skapa nya sidor Om man

Läs mer

Lektion 5 MS Powerpoint

Lektion 5 MS Powerpoint Lektion 5 MS Powerpoint Version 1.0 Författare: Juha Söderqvist 1 Innehåll 1. Introduktion... 1 1.1 Konkurrerande programvara... 1 2 Powerpoint 2016 - Grafiska gränssnitt... 1 3 Hello World... 2 3.1 Hello

Läs mer

Lär dig WORD. Lars Ericson datorkunskap.com

Lär dig WORD. Lars Ericson datorkunskap.com Lär dig WORD Lars Ericson datorkunskap.com WORD Programmet Microsoft Word används till ordbehandling och att tillverka enklare dokument med texter och bilder. När du öppnar upp Word kan det se ut ungefär

Läs mer

Steg 7 Excel 2007 Windows 7

Steg 7 Excel 2007 Windows 7 Steg 7 Excel 2007 Windows 7 Dec -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 7 Sida 1 Inledning En liten budget Förkunskaper Steg 1, 2. Excel är en applikation (ett tillämpningsprogram) som är enormt användbart

Läs mer

Personlig anpassning av Microsoft Word 2013. Vers. 20131001

Personlig anpassning av Microsoft Word 2013. Vers. 20131001 Personlig anpassning av Microsoft Word 2013 Vers. 20131001 Innehållsförteckning: Menyer... 3 Ta bort menyflikarnas ikoner... 3 Anpassning av snabbåtkomstfältet... 4 Tangentbordskommandon... 5 Kortkommandon

Läs mer

Programfönster. Daniel Cronholm, Sensus december

Programfönster. Daniel Cronholm, Sensus december Programfönster I den här övningen tränar du på olika programfönster. Alla övningar har facit och går att göra på egen hand. Om du ska göra datakörkortet är det här extra bra övningar att träna på. Daniel

Läs mer

Histogram, pivottabeller och tabell med beskrivande statistik i Excel

Histogram, pivottabeller och tabell med beskrivande statistik i Excel Histogram, pivottabeller och tabell med beskrivande statistik i Excel 1 Histogram är bra för att dem på ett visuellt sätt ger oss mycket information. Att göra ett histogram i Excel är dock rätt så bökigt.

Läs mer