Seminarietexter till Nordic Connect i Göteborg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Seminarietexter till Nordic Connect i Göteborg"

Transkript

1 Seminarietexter till Nordic Connect i Göteborg 1. Alla pratar om för höga IT-kostnader - Telia kan sänka dem? Vi berättar om Telias oursourcingerbjudande Managed Services: Kostnadseffektivisering Tillgång till kompetens och teknisk utveckling Ett avtal och En partner som tar helhetsansvar Målgrupp: Beslutsfattare, ekonomichefer Talare: Eva Nygren, TeliaSonera 2. Bra kommunikationer ger bättre affärer Alla delar är på plats för att det stora flertalet företag ska överväga och lämna den traditionella tekniken för telefoni och datakommunikation och gå över till ny teknik. Ett nät som ger användarna de kommunikationstjänster de behöver för telefoni, datakommunikation och internet. Telia berättar hur ni gör det; enkelt, tryggt och säkert. Talare: Hans Dahlberg, TeliaSonera 3 Kundnyttan med personlarm, larm och meddelandehantering i en IP-dect miljö COBS utvecklar och marknadsför användarvänliga produkter och tjänster inom trådlös telefoni med fokus på personlig säkerhet och textöverföring i en och samma bärbara handenhet oberoende telefoniplattform. Vi beskriver från ett användarperspektiv hur man kan använda COBS kommunikationslösningar med larm- och meddelandehantering för IP-telefoni." Målgrupp: IT-chefer, Telefoniansvariga, Verksamhetsansvariga Talare: Jan Andersson COBS AB 4 Bra telefonservice och många tekniska möjligheter = Tulipanaros När vi arbetar med telefonister hör vi ofta kunder ställa frågan "Är det en riktig människa jag talar med?" Frågan är berättigad med tanke på den labyrint av tekniska möjligheter som används och den allt sämre tillgängligheten. Den nya teknologin kräver vett och etikett som skapar ordning och reda och som ökar telefonservicen och vinner kunder. Målgrupp: Teleansvariga och Telefonister Talare: Birgitta Sandell och Ann-Britt Kemfors SundCom Group, Öppen Linje 5 Telefonistcertifiering I takt med nya möjligheter och ökade krav på lönsamhet har förväntningar på den service som tillhandahålls av telefonister ökat. Den tekniska utvecklingen när det gäller telefonistarbetsplatsen ställer också allt större krav på yrkesrollen. För att ge företag och enskilda medarbetare ökad konkurrenskraft erbjuder SundCom Group ett brett certifieringsprogram för telefonister. Målgrupp: Teleansvariga och Telefonister Talare: Birgitta Sandell och Ann-Britt Kemfors SundCom Group, Öppen Linje

2 6 Erfarenheter runt säkerhet och telefoni I detta seminarium sätter vi fokus på alla de olika delar som behövs för att bygga en säker infrastruktur som skyddar och säkrar IP-telefonilösningar. Exempel på det som behövs är accesskontroll på LAN och WAN, kryptering, skydd av centrala servrar från insidan och från utsidan vid användning av IP-trunkar, fjärraccess över olika VPN-teknologier och så vidare. Föredraget pekar kort på problemställningarna, och väger dessa mot olika hot, och nämner i korthet de åtgärder som man kan göra för att skydda sig mot hoten. Målgrupp: IT- og Telefoniansvariga, ledning Talare: Knut Arne Nygård, IPnett AS (norsk) 7 Från Ip-telefoni till Framtiden Detta är ett spännande föredrag som försöker se lite längre in i framtiden. Föredraget ser på användaren som drivkraft, möjligheterna med IP-baserad telefoni, vilka aktörer är värda att bevaka. - Vad är det som händer? - Styrs utvecklingen av användarna? - Vilka intressen har de stor aktörerna? Kommer det nya aktörer? - Får vi nya tjänster på mobiltelefonen? När? - Hur påverkar detta företaget? Vad händer i organisationen? Efter föredraget har du troligen fått lite nya meningar och idéer om hur ditt företag kan vidareutveckla kommunikation som ett aktivt medel för konkurrenskraft och effektivisering. Målgrupp: IT- och Telefoniansvariga, ledningen Talare: Knut Arne Nygård, IPnett AS och Kajsa Lundfall, IPnett AB och Svenska 8 Spar tid och pengar med e-möte Vi beskriver från ett användarperspektiv hur man kan använda Nortels verktyg för att skapa effektivare möten. Kom och lyssna på hur Länsförsäkringar och Sif effektiviserar sina möten genom att själva sätta upp sin egen konferensbrygga, för telefonsamtal eller videomöten. Allt beskrivs från användarens perspektiv - få en bra överblick om detta är något för din egen organisation. Presentationen går även in på de besparingar man kan göra genom att använda sig av detta verktyg. Målgrupp: IT- och Telefoniansvariga, Verksamhetsansvariga Talare: Kajsa Lundfall och Knut Arne Nygard, IPnett AB samt Alf Kjeller, Länsförsäkringar och Norska 9 Enkelt och Effektivt PC-baserat hänvisningssystem Med utgångspunkt i receptionistens vardag beskrivs hur Smile PC-hänvisningssystem kan användas till att betjäna kunderna bättre och effektivare. Lyssna på hur IB Andresen Industri har förbättrat sin hänvisningsfunktion med nätverks- kalender-, och LDAP integration. Lösningen beskrivs från ett användarperspektiv du får en känsla av för hur Smile PC hänvisning kan underlätta vardagen för din verksamhets hänsvisningsfunktion. Presentationen tar utgångspunkt i integration med CS1000/Meridian, men belyser även integration gentemot BCM-systemet från Nortel. Målgrupp : IT- och Telefoniansvariga, receptionister Talare : Frank Jensen, IPnett A/S och Jesper Ahrnkiel, Ib Andresen Industri Språk : Danska

3 10 Grundläggande IP-telefoni Det är nu 11 år sedan tekniker för första gången lyckades koppla upp röstsamtal över ett IP-nät och ingen trodde då på allvar att detta var ett seriöst alternativ som bärare för telefoni. Mycket har hänt sedan dess och vi är nu inne i en ny fas där anledningarna till varför företag väljer IP-telefoni börjar gå över från rena kostnadsbesparingar till att mer fokusera på nya möjligheter med tekniken. Seminariet presenterar historik samt grunderna i IP-telefoni, lite om trender och varför IP-telefoni är intressant för företag och organisationer av idag. Målgrupp: Seminariet vänder sig till dig som inte känner till området väl och vill bekanta dig med dess möjligheter och utmaningar. Talare: Anders Nordin, TDC Dotcom 11.Erfarenheter från drift av IP-telefoni IP-telefoni i företagslösningar har funnits ett antal år och sakta växt till att idag vara en naturlig del i företagets kommunikationslösning. Detta seminarium visar på några av erfarenheterna som TDC Dotcom dragit genom åren. Områden som gås igenom är bland annat skillnaden mellan skillnaden mellan IP-telefoni och traditionell telefoni ur driftssynpunkt, fallgropar, renodlad IP-telefoni kontra hybrider samt hur samarbetet mellan leverantören och kund kan ske i driftsfasen. Målgrupp: IT- och Telefoniansvariga samt tekniker Talare: Krister Larsson, TDC Dotcom 12 Kommunikation som tjänst Möjligheten att kommunicera är nödvändig, hur är viktigt men med hjälp av vilken teknik är oväsentligt för användaren. Med Kommunikation som tjänst får Du anpassade funktioner, tjänster och ett helhetsåtagande till ett fast pris per användare/månad. Målgrupp: Beslutsfattare Talare: Daniel Bergström, TDC Dotcom 13 Vems är felet? Att använda datanätet för telefoni börjar bli vardag i både stora och små organisationer. En del nya utmaningar har dykt upp i form av ansvarsfrågor. När telefonin helt slutar fungera är det i allmänhet inga problem att avgöra var felet sitter, men när problemen blir intermittenta eller talkvalitén varierar. Vems är felet? Beskrivning ges på vad som påverkar kvalitén, och hur man kan bygga upp verktyg för att övervaka sitt nät och därmed också enkelt avgöra var felet finns och var ansvaret ligger. Målgrupp: Ansvariga för IP-telefoni Talare: Mats Mägiste, Cygate Måldata AB 14 Mobilitet på era villkor Vad är mobilitet, vad finns idag och vart är vi på väg? Mobilitet och collaboration är nya heta områden som alldeles säkert förändrar vår syn på vad som är telefoni. Hur påverkar det vårt arbete, och var finns fällorna? Seminariet förklarar även skillnaden mellan operatörens och företagskundens sätt att se på tjänsterna. Målgrupp: IT- och Telefoniansvariga Talare: Mats Mägiste, Cygate Måldata AB

4 15 Det servicevänliga och effektiva kontoret Netwise visar upp ett flertal nya spännande funktioner och integrerade applikationer som bidrar till att ni kan ge en oöverträffad service via telefon. Vi visar även vårt marknadsledande system TMG som används för att hålla en strikt kontroll på telefonikostnaderna i din organisation. Under seminariet kommer ni även att få en försmak på vad som kommer i nästa release! Målgrupp: Telefoniansvariga, IT-chefer, Systemägare, Administratörer och Telefonister Talare: Sven-Inge Johansson Netwise Sverige, Christian Vinkel Netwise Danmark, Björn Länsnäs Netwise Norge, Norska och Danska 16:1 och 16:2 Hur integrerar du telefonilösningar i din organisation? Värden blir mer och mer integrerad. Mobilintegration och databas synkronisering är några av de delar som måste integreras i en modern telefonimiljö. Seminariet är uppdelat i två delar, i första delen berättar Netwise primärt om sin mobilintegrationslösning och i den andra delen berättar en kund om hur de dragit nytta av de olika integrerade lösningarna i sin organisation. Målgrupp: Telefoniansvariga, IT-chefer, Systemägare, Administratörer och Telefonister Talare: Tomas Jensen Netwise Danmark Kundcase: 16:1: Björn Emmerik, Örebro Läns Landsting 16:2: Øyvind Haugmoen, Arendal Kommun och Norska 17 SIP telefonist Tack vare nya standarder på marknaden som till exempel SIP kommer allt fler funktioner att kunna adderas, vilket även kommer att kunna underlätta en telefonists vardag. Här redogör vi för hur Trio ser på saken! Målgrupp: IT-chefer, Telefoniansvariga och kundtjänstansvariga Talare: Kjetil Bakkeskaug, Trio /Norska 18 Teleavdelningen mot framtiden Telefoni är it och var it redan innan begreppet informationsteknologi myntades. Under de senaste åren har detta blivit extra tydligt i takt med att traditionella teleavdelningar har flyttats samman med resten av It-avdelningen. Samarbetet ökar ytterliggare i takt med att Ip-telefoni gör det möjligt att dela nätverk och infrastruktur för tjänster inom såväl tele som data. Men vad betyder denna förändring för teleavdelningens traditionella uppgifter som drift av telefonin, telefonisttjänst, intern teleservice och uppföljning av svarskvalitet? Ett lyckat samarbete mellan tele och data bygger på att lyssna, ta del av vad som fungerar inom respektive område och att använda denna kunskap för hela sitt tjänsteutbud. Talare: Carl-Johan Ohde TeleOpti 19 MCS 5100 Nortels multimedia plattform Ett seminarie om den konvergerade kommunikationsvärlden. Vi kommer att beskriva Nortels multimedia plattform MCS Vilka fördelar den kan ge er organisation, vad produkten kan erbjuda idag och vilka planer Nortel har för produkten. Ni får också en beskrivning av nästa release. Talare: Asko Hotakainen Nortel

5 20 CS 1000 release 5.0. Seminariet ger en beskrivning av vad CS 1000 plattformens nästa release 5.0 innehåller. Målgrupp: IT- och teleansvariga samt tekniker. Talare: Asko Hotakainen Nortel 21 Nortel Contact Center release 6.0 Ni får information om den senaste releasen för Nortels Contact Center. Plattformen bygger på öppna standarder med full multimediafunktionalitet (SIP) och som gör det möjligt att integrera mot andra system.. Lär mer om Contact centrets standarder för virtualisering och IP och all annan ny funktionalitet, nya applikationer mm. Talare: Jens Olesen Nortel 22 Call Pilot - Vad kan den idag? Här beskrivs Nortels marknadsledande lösning Call Pilots senaste release 4.0. Call Pilot är en fullt skalbar lösning för meddelande och rösthantering för högre och ökad produktivitet. Talare: Jens Olesen Nortel 23 WLAN mobil IP-telefoni W-lan kommer att vara ett av nyckelområdena för både telefoni och data. Idag introduceras terminaler för W-lan och 3G/GSM. Det här seminariet beskriver Nortels lösningar för mobil IP-telefoni och varför det är viktigt att ha möjlighet till en sådan lösning. Vilka överväganden man bör ta innan man inför mobil IP-telefoni. Målgrupp: IT- och teleansvariga samt tekniker. Talare: Jan Johansson och Johnny Hermansen Nortel och Norska 24 Contact center Röststyrning Hur Nortel levererar röststyrning enkelt och hur våra affärer kan dra nytta av vårt mest använda kommunikationssätt - din röst - för att öka lönsamheten och reducera kostnaderna. Talare: Fyaz Chaudhry Språk: Engelska 25 Contact center - Självbetjäning. (Seminariet hålls på engelska) Presentationen kommer att fokusera på hur man bäst utnyttjar (Sel Service) lösningar från Nortel. Kost reducering, kund tillfredsställelse, budget och resurshantering kommer att beröras Talare: Fyaz Chaudhry Språk: Engelska

6 26 CS1000 System Management. Nortel Meridian och Nortel CS 1000 har administrationsverktyg som heter Nortel TM, Nortel ESM och Nortel EM. Detta seminarie kommer att fokusera på Nortel TM ( ex OTM) och Nortel ESM. Vi går igenom de de mest användbara delarna i båda systemen. Nortel TM 3.0 har nya funktioner som vi också går igenom. Målgrupp: IT- och teleansvariga samt tekniker. Talare: Jan Johansson, Nortel 27 LAN lösningar och produkter från Nortel Seminariet beskriver Nortels LAN-lösningar och produkter. Målgrupp: IT- och teleansvariga samt tekniker Talare: Johnny Hermansen 28 Find your space Trådlöse hodesett med lyd på ett øre, begge ørene, til Telefonapparatet, Softphone og mobilen. Ett hodesett kan svare alle dine kommunikasjon enheter. Talare: Christian Moen OJ Dahl A/S 29 TDC Erhverv - et indblik i TDCs nordiske strategi TDC Erhverv har fokus på norden. TDC Erhverv præsentere sin nordiske strategi og fortæller om hvordan Norden opfattes og bearbejdes som ét hjemmemarked. Målgrupp: Samtliga Deltagare Talare: Nordisk Salgsdirektør Dennis Højland Nyegaard, TDC. 30 Mobilitet - Mulighederne med exchange integrationen over imod Nortel miljøet. Du får her mulighed for en teknisk gennemgang af setuppet i hhv Nortel samt de krævede komponenter/licenser til Microsoft exchange. Dertil vil vi præsentere Nortel softphone i integration med Microsoft communicator, samt simring i praksis. Talare: Presales Consultant Carsten Georg Jensen og Solutions Architect Bjarne Johnsen, TDC

7 31 Sikkerhed er andet end teknologi Sikkerhed er bare en af mange discipliner i forbindelse med IT. TDC Erhverv fortæller om sit syn og erfaringer på Sikkerhedsområdet gennem: Praktiske eksempler på: Sikkerhed hos de mindre virksomhed WAN sikkerhed VoIP sikkerhed Outsourcing af sikkerhed sikkerhed Indholdskontrol Du får her mulighed for at høre en alternativ måde at opfatte sikkerhed på. Målgrupp: IT- och teleansvariga samt tekniker Talare: Sales Manager Kim Høse, TDC Erhverv 32 Desktop Integration Desktop integration kan optimere din kundebetjening/borgerbetjening, samt give medarbejderen et bedre værktøj til kundebetjeningen/borgerbetjening. Dermed forbedres kundetilfredshed og medarbejdertilfredshed. Denne Workshops vil introducere dig til Nortels nye CTI interface kaldet Nortel Communication control Toolkit 6.0, som er en videreudvikling af Nortels tidligere CTI interfaces. TDC har flere års erfaring i Integrator på Desktop og Server niveau, og denne workshop vil også præsentere nogle af de produkter og middleware, som er lavet til Nortel Communication Control Toolkit. Målgrupp: IT- och teleansvariga samt tekniker Talare: System Designer Kenneth Holmboe, TDC Erhverv 33 Säker och tillgänglig IP-telefoni genom intelligent övervakning Nu finns goda möjligheter att säkra funktion och kvalitet för IP-telefoni. Vi tar en titt på hur vi kan snabbt kan få reda på om något inte står rätt till, innan verksamheten drabbas. Tema: System för övervakning och automatisk felsökning Målgrupp: Ansvariga för IP-telefoni Talare: Michael Andersson, NordicLAN 34 Nortel og Telenor IP. Effektivt møte mellom ulike teknologiplattformer. Utfordringer og gevinster ved en felles telefoniløsning. Målgrupp: Telefoniansvarlige Talare: Reidar Vestheim, DnB Nor. 35 IP Telefoni I Et Pan Nordisk Perspektiv Telefoni på tvers av landegrensene. Se synergier og kostnadsbesparelser for din organisasjon. Målgrupp: Telefoniansvarlige Talare: Ivar Sorknes, Telenor

8 36 Effektivisering av telefonitjenester i et kommunesamarbeide mellom små og store kommuner. Målgrupp: Telefoniansvarlige og ledere i større og små bedrifter/kommuner Talare: Liv Margareth Torkidsen fra Moss og Ritha Rønnevik. Ementor 37 Callmaster Callmaster måler telefontrafikken... Callmaster debiteringsverktøy er et effektivt hjelpemiddel for å skaffe oversikt over inn- og utgående telefontrafikk i din virksomhet. Callmaster er en programvare som installeres på en PC (krever ikke egen PC). Du velger selv type rapporter etter behov med informasjon om samtaletider, svartider, antall ubesvarte samtaler m.m. Disse rapportene kan du motta automatisk via e-post for eksempel en gang i uken. Systemet registrerer trafikk på: Internnummer ut-/inngående trafikk Gruppenummer inngående trafikk Hovednummer inngående trafikk Målgrupp: Telefoniansvarlige, sikkerhetsansvarlige, økonomiansvarlige Talare: Odd Flatmark, Soft-Ex 38 Et nytt fleksibelt støttesystem for servicetorg og callsenter Et nytt fleksibelt støttesystem for servicetorg og callsenter, med tilnærmet samme funksjonalitet som på alarmsentraler, hvor alle anrop i kø vises på dataskjermen, slik at operatørene kan velge hvilke anrop de vil prioritere å svare på, hvilke som settes i køsvar, osv. Systemet har mange effektive og fleksible løsninger, og kan tilpasses bedriftens behov. Målgrupp: Telefonanvarlige og alle som har eller skal ha et callsenter Talare: Eddie Steede, Ct-Solutions 39. VIP2000 och cc-bridge idag Vad har hänt med VIP2000 och cc-bridge det senaste året? Vilka nya funktioner har tillkommit och vad är målet för framtiden? Föredraget handlar om den nya generationen av VIP2000 med alla de senaste funktionerna. Vi kommer även att berätta vilka planer vi har för produkten framöver. Målgrupp: Tekniskt- och ekonomiskt ansvariga Talare: Ulf Wilhelmsson och Mårten Ahlstrand, WebTrump

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET UNIFIED COMMUNICATIONS

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET UNIFIED COMMUNICATIONS ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Nr.2 / Maj 2009 UNIFIED COMMUNICATIONS 4TIPS ÖKA DITT FÖRETAGS PRODUKTIVITET ILLUSTRATION: ALEX MAK Nya möjligheter: Genom smartare kommunikationslösningar

Läs mer

IP-telefoni. Cisco IP Communication (IPC) mer än bara telefoni.

IP-telefoni. Cisco IP Communication (IPC) mer än bara telefoni. IP-telefoni. Cisco IP Communication (IPC) mer än bara telefoni. 2 En trygg partner för dig som funderar på en ny telefonilösning. I allt snabbare takt går nu svenska företag och organisationer över till

Läs mer

Den mobile. medarbetaren. Ip-telefoni receptet hos Ica Sidan 8. Mobilitet skapar nya jobb Sidan 10. Med kontoret i handen Sidan 12

Den mobile. medarbetaren. Ip-telefoni receptet hos Ica Sidan 8. Mobilitet skapar nya jobb Sidan 10. Med kontoret i handen Sidan 12 Annons Hela denna bilaga är en annons från Provisa Information Annons Den mobile medarbetaren Mobilitet skapar nya jobb Sidan 10 Med kontoret i handen Sidan 12 Intervjun: Anders Gustafson Ip-telefoni receptet

Läs mer

Annons Hela denna tematidning är en annons från Mediaplanet Annons DIN GUIDE TILL IP-BASERAD KOMMUNIKATION MARS 2005. Varför IP-telefoni?

Annons Hela denna tematidning är en annons från Mediaplanet Annons DIN GUIDE TILL IP-BASERAD KOMMUNIKATION MARS 2005. Varför IP-telefoni? Annons Hela denna tematidning är en annons från Mediaplanet Annons En analytikers bild Anna Bager är välmeriterad Research Manager och Telekom-analytiker på IDC Nordics Sverigekontor. Hon ger oss en ögonblicksbild

Läs mer

BusinessPhone kommunikationssystem För enkel kommunikation

BusinessPhone kommunikationssystem För enkel kommunikation BusinessPhone BusinessPhone kommunikationssystem För enkel kommunikation För små till medelstora företag 2 Bygger på förenklad kommunikation för dynamiska företag. Små och medelstora företag är ofta lika

Läs mer

Aastra Solidus ecare multimediekontaktcenter kundservice när den är som bäst

Aastra Solidus ecare multimediekontaktcenter kundservice när den är som bäst Aastra Solidus ecare multimediekontaktcenter kundservice när den är som bäst Multimediekontaktcenter kundservice när den är som bäst Aastra Solidus ecare I dagens hårda konkurrens är det oerhört viktigt

Läs mer

Välkommen. Mia Irborg hälsar välkommen till ett nytt magasin, en ny koncern och en ny tid.

Välkommen. Mia Irborg hälsar välkommen till ett nytt magasin, en ny koncern och en ny tid. OITP 1 ETT MAGASIN FRÅN OFFICE IT-PARTNER Välkommen. Mia Irborg hälsar välkommen till ett nytt magasin, en ny koncern och en ny tid. JANUARI 2009 Kjell Gabrielsson berättar om hur du kan spara tid och

Läs mer

ANNONS Hela denna tidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS. Vi förenklar din mobiltelefoni.

ANNONS Hela denna tidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS. Vi förenklar din mobiltelefoni. ANNONS Hela denna tidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS Den mobile medarbetaren Avancerad forskning i Kista Sidan 11 Med IP-lösningen blev flexibilitet och frihet en del av vardagen Sidan

Läs mer

Bilaga 2. Funktioner, produkter, tjänster och priser. Uppdaterad 2010-11

Bilaga 2. Funktioner, produkter, tjänster och priser. Uppdaterad 2010-11 Uppdaterad 2010-11 Bilaga 2 Uppdaterad 2010-11 2 (62) Innehåll 1 Produkter, tjänster och priser 3 2 Telefonisystem 3 2.1 Produkter 3 2.2 Service och underhåll 38 2.3 Produktrelaterade leverantörstjänster

Läs mer

Aastra BusinessPhone» En guide till morgondagens telefoni

Aastra BusinessPhone» En guide till morgondagens telefoni Aastra BusinessPhone» En guide till morgondagens telefoni Om Aastra Aastra är en av världens ledande leverantörer av telefonsystem. Vi utvecklar lösningar som ger högre effektivitet och produktivitet i

Läs mer

En telefonväxel för alla företag.

En telefonväxel för alla företag. Powered by En telefonväxel för alla företag. En enkel telefonväxel för krävande företag. Tele2 Direct gör ditt företag effektivare och dina medarbetare mer tillgängliga. Ni behöver inte missa några inkommande

Läs mer

Framgångsrika IT-strategier

Framgångsrika IT-strategier Standardlogotype Logotype utan övertoningar. Används när färgantalet är begräsnat Pantone 307 EC Process C 100% M 0 % Y 0% K 27% Klarröd C 0% M 100 % Y 100% K 0% Pantone 308 EC Process C 100% M 0 % Y 0%

Läs mer

Aastra MX-ONE» Maximera er företagskommunikation

Aastra MX-ONE» Maximera er företagskommunikation Aastra MX-ONE» Maximera er företagskommunikation Det hela handlar om att sätta dig i centrum för kommunikationen NU SÄTTS du I KOMMUNIKATIONENS CENTRUM Du behöver snabbt och effektivt sätta dig i kontakt

Läs mer

OUTSOURCING ÖKA TILLVÄXT MED FOKUS PÅ DET NI GÖR BÄST. Nr. 5 / Juni 2010. SYSteam levererar nytta

OUTSOURCING ÖKA TILLVÄXT MED FOKUS PÅ DET NI GÖR BÄST. Nr. 5 / Juni 2010. SYSteam levererar nytta ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr. 5 / Juni 2010 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS OUTSOURCING ÖKA TILLVÄXT MED FOKUS PÅ DET NI GÖR BÄST Genom rätt

Läs mer

Denna tematidning är en annons från NextMedia. Framtidens Telekom. Nya 4G kommer att förändra mycket

Denna tematidning är en annons från NextMedia. Framtidens Telekom. Nya 4G kommer att förändra mycket Framtidens Telekom För tillväxt och konkurrenskraft Strategiska branschfrågor på agendan IT & Telekomföretagen bevakar och agerar opinionsbildare i flera avgörande frågor som berör hela branschen. Det

Läs mer

FOKUS. Text: Mattias Inghe Illustration: Anders Kjellberg. Så vänder du kaos till total kontroll. 20 TechWorld 3 2013 www.techworld.

FOKUS. Text: Mattias Inghe Illustration: Anders Kjellberg. Så vänder du kaos till total kontroll. 20 TechWorld 3 2013 www.techworld. Text: Mattias Inghe Illustration: Anders Kjellberg Så vänder du kaos till total kontroll 20 TechWorld 3 2013 Telefoniguld för it-avdelningen Att smartphones och därmed även företagets telefoni blir it-avdelningens

Läs mer

OITP. Dramatisk IT. Kungliga Dramatiska Teatern har investerat i virtualiseringslösningar för både serverdrift och desktopanvändning.

OITP. Dramatisk IT. Kungliga Dramatiska Teatern har investerat i virtualiseringslösningar för både serverdrift och desktopanvändning. OITP 1 ETT MAGASIN FRÅN OFFICE IT-PARTNER Dramatisk IT Kungliga Dramatiska Teatern har investerat i virtualiseringslösningar för både serverdrift och desktopanvändning. JANUARI 2010 Office IT-Partner satsar

Läs mer

CONTACT SWEDEN MÅSTE ALLT KLAFFA. När det är föreställning

CONTACT SWEDEN MÅSTE ALLT KLAFFA. När det är föreställning Nummer 2 2007 CONTACT SWEDEN I DETTA NUMMER: Tryggare arbetsplats på Östersunds akut s.2 Tystare och säkrare på vattenverket s.7 Brittiska varuhusjätten utrustas av Ascom s.3 När det är föreställning MÅSTE

Läs mer

IPROMMA Institutet AB. En given mötesplats för svenskt och nordiskt näringsliv. Sid 6. Sid. 48 60 procents ökning för IP-telefoni

IPROMMA Institutet AB. En given mötesplats för svenskt och nordiskt näringsliv. Sid 6. Sid. 48 60 procents ökning för IP-telefoni IPROMMA Institutet AB Individanpassad utbildning sedan 1993 08-760 96 96 www.ipromma.se Laserskärning Stansning Bockning Svetsning www.rotage.se Saknad kan inte beskrivas i ord. Postgiro: 90 20 90-0 Årgång

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

Spring Mobil Växel. Produktbeskrivning

Spring Mobil Växel. Produktbeskrivning Spring Mobil Växel Produktbeskrivning Innehåll Spring Mobil Växel...sid 3 Abonnemang...sid 4 Tilläggstjänster för abonnemang...sid 4 Mobilt Bredband...sid 6 Affärspaket...sid 7 Företagstjänster...sid 7

Läs mer

IT-DRIFT. PayEx säkrar betalningar med Basefarm. » Sid 4. halva kostnaden år 2020. affärsverksamhetens IT-stöd

IT-DRIFT. PayEx säkrar betalningar med Basefarm. » Sid 4. halva kostnaden år 2020. affärsverksamhetens IT-stöd IT-DRIFT affärsverksamhetens IT-stöd ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CREATIVE MEDIA ANNONS En klonad medarbetare i varje burk» sid 6 Expertpanelen» sid 11 Dubbla kapaciteten till halva

Läs mer

Vår väg till en hållbarare framtid. Telias miljörapport 2012

Vår väg till en hållbarare framtid. Telias miljörapport 2012 Vår väg till en hållbarare framtid Telias miljörapport 2012 1 Telias miljörapport 2012 Innehåll Ledare sid 3 Kinnarps satsar på virtuella möten sid 4 Spaning it är centralt för en hållbar utveckling sid

Läs mer

Mobilitet 2015 Strategi, säkerhet och framtid För flexiblare användning, ökad produktivitet och högre lönsamhet

Mobilitet 2015 Strategi, säkerhet och framtid För flexiblare användning, ökad produktivitet och högre lönsamhet Mobilitet 2015 Strategi, säkerhet och framtid För flexiblare användning, ökad produktivitet och högre lönsamhet UR INNEHÅLLET Vilka trender kan vi se inom mobilitet såväl nationellt som internationellt?

Läs mer

Nyckeln till framgång med implementeringen av CRM

Nyckeln till framgång med implementeringen av CRM Handelshögskolan VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för informatik 03-06-10 Nyckeln till framgång Abstrakt: Allt fler företag har börjat inse att marknadsföringens viktigaste syfte inte enbart är

Läs mer

BLI VÄRLDENS BÄSTA SÄLJARE

BLI VÄRLDENS BÄSTA SÄLJARE BLI VÄRLDENS BÄSTA SÄLJARE KONSTEN ATT FÅ MÅNGA OCH NÖJDA KUNDER Jens Collskog Fortnox 2009 Text: Jens Collskog Illustrationer: www.illustrationsbolaget.se Tryck: Åtta.45 Tryckeri AB BLI VÄRLDENS BÄSTA

Läs mer

Centrex Stabil och fast anknytning som är kvalitetssäkrad

Centrex Stabil och fast anknytning som är kvalitetssäkrad Centrex Stabil och fast anknytning som är kvalitetssäkrad En fast anknytning kan vara det enda ditt företag behöver. Skulle ni i framtiden få nya kommunikationsbehov är det enkelt att bygga på er fasta

Läs mer

Rodeco. tar leken på allvar med nytt CRM-system

Rodeco. tar leken på allvar med nytt CRM-system ett magasin om produkter, tjänster och lösningar från dustin september 2014 pris 59 kr Rodeco levererar lekmiljöer till kunder i hela världen. Företagets vd, Daniel Lind, berättar hur ett skräddarsytt

Läs mer

Luleå Universitet löste sina ITIL-frågor. Möt Sanjeev från ManageEngine. Region Halland har ökat lösningsgraden. Rederi Ab Eckerö valde rätt

Luleå Universitet löste sina ITIL-frågor. Möt Sanjeev från ManageEngine. Region Halland har ökat lösningsgraden. Rederi Ab Eckerö valde rätt EN KUNDTIDNING FRÅN INUIT 1 2014 Reportage från ManageEngine Användarkonferens 2013 SID 4 Luleå Universitet löste sina ITIL-frågor SID 6 Möt Sanjeev från ManageEngine SID 10 Region Halland har ökat lösningsgraden

Läs mer

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer eid IT som syns Server IT som inte syns Intranät Office 2010 e-tjänsteplattform Externweb Identifiering Kommunikation Windows 7 Säkerhet Information

Läs mer