Seminarietexter till Nordic Connect i Göteborg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Seminarietexter till Nordic Connect i Göteborg"

Transkript

1 Seminarietexter till Nordic Connect i Göteborg 1. Alla pratar om för höga IT-kostnader - Telia kan sänka dem? Vi berättar om Telias oursourcingerbjudande Managed Services: Kostnadseffektivisering Tillgång till kompetens och teknisk utveckling Ett avtal och En partner som tar helhetsansvar Målgrupp: Beslutsfattare, ekonomichefer Talare: Eva Nygren, TeliaSonera 2. Bra kommunikationer ger bättre affärer Alla delar är på plats för att det stora flertalet företag ska överväga och lämna den traditionella tekniken för telefoni och datakommunikation och gå över till ny teknik. Ett nät som ger användarna de kommunikationstjänster de behöver för telefoni, datakommunikation och internet. Telia berättar hur ni gör det; enkelt, tryggt och säkert. Talare: Hans Dahlberg, TeliaSonera 3 Kundnyttan med personlarm, larm och meddelandehantering i en IP-dect miljö COBS utvecklar och marknadsför användarvänliga produkter och tjänster inom trådlös telefoni med fokus på personlig säkerhet och textöverföring i en och samma bärbara handenhet oberoende telefoniplattform. Vi beskriver från ett användarperspektiv hur man kan använda COBS kommunikationslösningar med larm- och meddelandehantering för IP-telefoni." Målgrupp: IT-chefer, Telefoniansvariga, Verksamhetsansvariga Talare: Jan Andersson COBS AB 4 Bra telefonservice och många tekniska möjligheter = Tulipanaros När vi arbetar med telefonister hör vi ofta kunder ställa frågan "Är det en riktig människa jag talar med?" Frågan är berättigad med tanke på den labyrint av tekniska möjligheter som används och den allt sämre tillgängligheten. Den nya teknologin kräver vett och etikett som skapar ordning och reda och som ökar telefonservicen och vinner kunder. Målgrupp: Teleansvariga och Telefonister Talare: Birgitta Sandell och Ann-Britt Kemfors SundCom Group, Öppen Linje 5 Telefonistcertifiering I takt med nya möjligheter och ökade krav på lönsamhet har förväntningar på den service som tillhandahålls av telefonister ökat. Den tekniska utvecklingen när det gäller telefonistarbetsplatsen ställer också allt större krav på yrkesrollen. För att ge företag och enskilda medarbetare ökad konkurrenskraft erbjuder SundCom Group ett brett certifieringsprogram för telefonister. Målgrupp: Teleansvariga och Telefonister Talare: Birgitta Sandell och Ann-Britt Kemfors SundCom Group, Öppen Linje

2 6 Erfarenheter runt säkerhet och telefoni I detta seminarium sätter vi fokus på alla de olika delar som behövs för att bygga en säker infrastruktur som skyddar och säkrar IP-telefonilösningar. Exempel på det som behövs är accesskontroll på LAN och WAN, kryptering, skydd av centrala servrar från insidan och från utsidan vid användning av IP-trunkar, fjärraccess över olika VPN-teknologier och så vidare. Föredraget pekar kort på problemställningarna, och väger dessa mot olika hot, och nämner i korthet de åtgärder som man kan göra för att skydda sig mot hoten. Målgrupp: IT- og Telefoniansvariga, ledning Talare: Knut Arne Nygård, IPnett AS (norsk) 7 Från Ip-telefoni till Framtiden Detta är ett spännande föredrag som försöker se lite längre in i framtiden. Föredraget ser på användaren som drivkraft, möjligheterna med IP-baserad telefoni, vilka aktörer är värda att bevaka. - Vad är det som händer? - Styrs utvecklingen av användarna? - Vilka intressen har de stor aktörerna? Kommer det nya aktörer? - Får vi nya tjänster på mobiltelefonen? När? - Hur påverkar detta företaget? Vad händer i organisationen? Efter föredraget har du troligen fått lite nya meningar och idéer om hur ditt företag kan vidareutveckla kommunikation som ett aktivt medel för konkurrenskraft och effektivisering. Målgrupp: IT- och Telefoniansvariga, ledningen Talare: Knut Arne Nygård, IPnett AS och Kajsa Lundfall, IPnett AB och Svenska 8 Spar tid och pengar med e-möte Vi beskriver från ett användarperspektiv hur man kan använda Nortels verktyg för att skapa effektivare möten. Kom och lyssna på hur Länsförsäkringar och Sif effektiviserar sina möten genom att själva sätta upp sin egen konferensbrygga, för telefonsamtal eller videomöten. Allt beskrivs från användarens perspektiv - få en bra överblick om detta är något för din egen organisation. Presentationen går även in på de besparingar man kan göra genom att använda sig av detta verktyg. Målgrupp: IT- och Telefoniansvariga, Verksamhetsansvariga Talare: Kajsa Lundfall och Knut Arne Nygard, IPnett AB samt Alf Kjeller, Länsförsäkringar och Norska 9 Enkelt och Effektivt PC-baserat hänvisningssystem Med utgångspunkt i receptionistens vardag beskrivs hur Smile PC-hänvisningssystem kan användas till att betjäna kunderna bättre och effektivare. Lyssna på hur IB Andresen Industri har förbättrat sin hänvisningsfunktion med nätverks- kalender-, och LDAP integration. Lösningen beskrivs från ett användarperspektiv du får en känsla av för hur Smile PC hänvisning kan underlätta vardagen för din verksamhets hänsvisningsfunktion. Presentationen tar utgångspunkt i integration med CS1000/Meridian, men belyser även integration gentemot BCM-systemet från Nortel. Målgrupp : IT- och Telefoniansvariga, receptionister Talare : Frank Jensen, IPnett A/S och Jesper Ahrnkiel, Ib Andresen Industri Språk : Danska

3 10 Grundläggande IP-telefoni Det är nu 11 år sedan tekniker för första gången lyckades koppla upp röstsamtal över ett IP-nät och ingen trodde då på allvar att detta var ett seriöst alternativ som bärare för telefoni. Mycket har hänt sedan dess och vi är nu inne i en ny fas där anledningarna till varför företag väljer IP-telefoni börjar gå över från rena kostnadsbesparingar till att mer fokusera på nya möjligheter med tekniken. Seminariet presenterar historik samt grunderna i IP-telefoni, lite om trender och varför IP-telefoni är intressant för företag och organisationer av idag. Målgrupp: Seminariet vänder sig till dig som inte känner till området väl och vill bekanta dig med dess möjligheter och utmaningar. Talare: Anders Nordin, TDC Dotcom 11.Erfarenheter från drift av IP-telefoni IP-telefoni i företagslösningar har funnits ett antal år och sakta växt till att idag vara en naturlig del i företagets kommunikationslösning. Detta seminarium visar på några av erfarenheterna som TDC Dotcom dragit genom åren. Områden som gås igenom är bland annat skillnaden mellan skillnaden mellan IP-telefoni och traditionell telefoni ur driftssynpunkt, fallgropar, renodlad IP-telefoni kontra hybrider samt hur samarbetet mellan leverantören och kund kan ske i driftsfasen. Målgrupp: IT- och Telefoniansvariga samt tekniker Talare: Krister Larsson, TDC Dotcom 12 Kommunikation som tjänst Möjligheten att kommunicera är nödvändig, hur är viktigt men med hjälp av vilken teknik är oväsentligt för användaren. Med Kommunikation som tjänst får Du anpassade funktioner, tjänster och ett helhetsåtagande till ett fast pris per användare/månad. Målgrupp: Beslutsfattare Talare: Daniel Bergström, TDC Dotcom 13 Vems är felet? Att använda datanätet för telefoni börjar bli vardag i både stora och små organisationer. En del nya utmaningar har dykt upp i form av ansvarsfrågor. När telefonin helt slutar fungera är det i allmänhet inga problem att avgöra var felet sitter, men när problemen blir intermittenta eller talkvalitén varierar. Vems är felet? Beskrivning ges på vad som påverkar kvalitén, och hur man kan bygga upp verktyg för att övervaka sitt nät och därmed också enkelt avgöra var felet finns och var ansvaret ligger. Målgrupp: Ansvariga för IP-telefoni Talare: Mats Mägiste, Cygate Måldata AB 14 Mobilitet på era villkor Vad är mobilitet, vad finns idag och vart är vi på väg? Mobilitet och collaboration är nya heta områden som alldeles säkert förändrar vår syn på vad som är telefoni. Hur påverkar det vårt arbete, och var finns fällorna? Seminariet förklarar även skillnaden mellan operatörens och företagskundens sätt att se på tjänsterna. Målgrupp: IT- och Telefoniansvariga Talare: Mats Mägiste, Cygate Måldata AB

4 15 Det servicevänliga och effektiva kontoret Netwise visar upp ett flertal nya spännande funktioner och integrerade applikationer som bidrar till att ni kan ge en oöverträffad service via telefon. Vi visar även vårt marknadsledande system TMG som används för att hålla en strikt kontroll på telefonikostnaderna i din organisation. Under seminariet kommer ni även att få en försmak på vad som kommer i nästa release! Målgrupp: Telefoniansvariga, IT-chefer, Systemägare, Administratörer och Telefonister Talare: Sven-Inge Johansson Netwise Sverige, Christian Vinkel Netwise Danmark, Björn Länsnäs Netwise Norge, Norska och Danska 16:1 och 16:2 Hur integrerar du telefonilösningar i din organisation? Värden blir mer och mer integrerad. Mobilintegration och databas synkronisering är några av de delar som måste integreras i en modern telefonimiljö. Seminariet är uppdelat i två delar, i första delen berättar Netwise primärt om sin mobilintegrationslösning och i den andra delen berättar en kund om hur de dragit nytta av de olika integrerade lösningarna i sin organisation. Målgrupp: Telefoniansvariga, IT-chefer, Systemägare, Administratörer och Telefonister Talare: Tomas Jensen Netwise Danmark Kundcase: 16:1: Björn Emmerik, Örebro Läns Landsting 16:2: Øyvind Haugmoen, Arendal Kommun och Norska 17 SIP telefonist Tack vare nya standarder på marknaden som till exempel SIP kommer allt fler funktioner att kunna adderas, vilket även kommer att kunna underlätta en telefonists vardag. Här redogör vi för hur Trio ser på saken! Målgrupp: IT-chefer, Telefoniansvariga och kundtjänstansvariga Talare: Kjetil Bakkeskaug, Trio /Norska 18 Teleavdelningen mot framtiden Telefoni är it och var it redan innan begreppet informationsteknologi myntades. Under de senaste åren har detta blivit extra tydligt i takt med att traditionella teleavdelningar har flyttats samman med resten av It-avdelningen. Samarbetet ökar ytterliggare i takt med att Ip-telefoni gör det möjligt att dela nätverk och infrastruktur för tjänster inom såväl tele som data. Men vad betyder denna förändring för teleavdelningens traditionella uppgifter som drift av telefonin, telefonisttjänst, intern teleservice och uppföljning av svarskvalitet? Ett lyckat samarbete mellan tele och data bygger på att lyssna, ta del av vad som fungerar inom respektive område och att använda denna kunskap för hela sitt tjänsteutbud. Talare: Carl-Johan Ohde TeleOpti 19 MCS 5100 Nortels multimedia plattform Ett seminarie om den konvergerade kommunikationsvärlden. Vi kommer att beskriva Nortels multimedia plattform MCS Vilka fördelar den kan ge er organisation, vad produkten kan erbjuda idag och vilka planer Nortel har för produkten. Ni får också en beskrivning av nästa release. Talare: Asko Hotakainen Nortel

5 20 CS 1000 release 5.0. Seminariet ger en beskrivning av vad CS 1000 plattformens nästa release 5.0 innehåller. Målgrupp: IT- och teleansvariga samt tekniker. Talare: Asko Hotakainen Nortel 21 Nortel Contact Center release 6.0 Ni får information om den senaste releasen för Nortels Contact Center. Plattformen bygger på öppna standarder med full multimediafunktionalitet (SIP) och som gör det möjligt att integrera mot andra system.. Lär mer om Contact centrets standarder för virtualisering och IP och all annan ny funktionalitet, nya applikationer mm. Talare: Jens Olesen Nortel 22 Call Pilot - Vad kan den idag? Här beskrivs Nortels marknadsledande lösning Call Pilots senaste release 4.0. Call Pilot är en fullt skalbar lösning för meddelande och rösthantering för högre och ökad produktivitet. Talare: Jens Olesen Nortel 23 WLAN mobil IP-telefoni W-lan kommer att vara ett av nyckelområdena för både telefoni och data. Idag introduceras terminaler för W-lan och 3G/GSM. Det här seminariet beskriver Nortels lösningar för mobil IP-telefoni och varför det är viktigt att ha möjlighet till en sådan lösning. Vilka överväganden man bör ta innan man inför mobil IP-telefoni. Målgrupp: IT- och teleansvariga samt tekniker. Talare: Jan Johansson och Johnny Hermansen Nortel och Norska 24 Contact center Röststyrning Hur Nortel levererar röststyrning enkelt och hur våra affärer kan dra nytta av vårt mest använda kommunikationssätt - din röst - för att öka lönsamheten och reducera kostnaderna. Talare: Fyaz Chaudhry Språk: Engelska 25 Contact center - Självbetjäning. (Seminariet hålls på engelska) Presentationen kommer att fokusera på hur man bäst utnyttjar (Sel Service) lösningar från Nortel. Kost reducering, kund tillfredsställelse, budget och resurshantering kommer att beröras Talare: Fyaz Chaudhry Språk: Engelska

6 26 CS1000 System Management. Nortel Meridian och Nortel CS 1000 har administrationsverktyg som heter Nortel TM, Nortel ESM och Nortel EM. Detta seminarie kommer att fokusera på Nortel TM ( ex OTM) och Nortel ESM. Vi går igenom de de mest användbara delarna i båda systemen. Nortel TM 3.0 har nya funktioner som vi också går igenom. Målgrupp: IT- och teleansvariga samt tekniker. Talare: Jan Johansson, Nortel 27 LAN lösningar och produkter från Nortel Seminariet beskriver Nortels LAN-lösningar och produkter. Målgrupp: IT- och teleansvariga samt tekniker Talare: Johnny Hermansen 28 Find your space Trådlöse hodesett med lyd på ett øre, begge ørene, til Telefonapparatet, Softphone og mobilen. Ett hodesett kan svare alle dine kommunikasjon enheter. Talare: Christian Moen OJ Dahl A/S 29 TDC Erhverv - et indblik i TDCs nordiske strategi TDC Erhverv har fokus på norden. TDC Erhverv præsentere sin nordiske strategi og fortæller om hvordan Norden opfattes og bearbejdes som ét hjemmemarked. Målgrupp: Samtliga Deltagare Talare: Nordisk Salgsdirektør Dennis Højland Nyegaard, TDC. 30 Mobilitet - Mulighederne med exchange integrationen over imod Nortel miljøet. Du får her mulighed for en teknisk gennemgang af setuppet i hhv Nortel samt de krævede komponenter/licenser til Microsoft exchange. Dertil vil vi præsentere Nortel softphone i integration med Microsoft communicator, samt simring i praksis. Talare: Presales Consultant Carsten Georg Jensen og Solutions Architect Bjarne Johnsen, TDC

7 31 Sikkerhed er andet end teknologi Sikkerhed er bare en af mange discipliner i forbindelse med IT. TDC Erhverv fortæller om sit syn og erfaringer på Sikkerhedsområdet gennem: Praktiske eksempler på: Sikkerhed hos de mindre virksomhed WAN sikkerhed VoIP sikkerhed Outsourcing af sikkerhed sikkerhed Indholdskontrol Du får her mulighed for at høre en alternativ måde at opfatte sikkerhed på. Målgrupp: IT- och teleansvariga samt tekniker Talare: Sales Manager Kim Høse, TDC Erhverv 32 Desktop Integration Desktop integration kan optimere din kundebetjening/borgerbetjening, samt give medarbejderen et bedre værktøj til kundebetjeningen/borgerbetjening. Dermed forbedres kundetilfredshed og medarbejdertilfredshed. Denne Workshops vil introducere dig til Nortels nye CTI interface kaldet Nortel Communication control Toolkit 6.0, som er en videreudvikling af Nortels tidligere CTI interfaces. TDC har flere års erfaring i Integrator på Desktop og Server niveau, og denne workshop vil også præsentere nogle af de produkter og middleware, som er lavet til Nortel Communication Control Toolkit. Målgrupp: IT- och teleansvariga samt tekniker Talare: System Designer Kenneth Holmboe, TDC Erhverv 33 Säker och tillgänglig IP-telefoni genom intelligent övervakning Nu finns goda möjligheter att säkra funktion och kvalitet för IP-telefoni. Vi tar en titt på hur vi kan snabbt kan få reda på om något inte står rätt till, innan verksamheten drabbas. Tema: System för övervakning och automatisk felsökning Målgrupp: Ansvariga för IP-telefoni Talare: Michael Andersson, NordicLAN 34 Nortel og Telenor IP. Effektivt møte mellom ulike teknologiplattformer. Utfordringer og gevinster ved en felles telefoniløsning. Målgrupp: Telefoniansvarlige Talare: Reidar Vestheim, DnB Nor. 35 IP Telefoni I Et Pan Nordisk Perspektiv Telefoni på tvers av landegrensene. Se synergier og kostnadsbesparelser for din organisasjon. Målgrupp: Telefoniansvarlige Talare: Ivar Sorknes, Telenor

8 36 Effektivisering av telefonitjenester i et kommunesamarbeide mellom små og store kommuner. Målgrupp: Telefoniansvarlige og ledere i større og små bedrifter/kommuner Talare: Liv Margareth Torkidsen fra Moss og Ritha Rønnevik. Ementor 37 Callmaster Callmaster måler telefontrafikken... Callmaster debiteringsverktøy er et effektivt hjelpemiddel for å skaffe oversikt over inn- og utgående telefontrafikk i din virksomhet. Callmaster er en programvare som installeres på en PC (krever ikke egen PC). Du velger selv type rapporter etter behov med informasjon om samtaletider, svartider, antall ubesvarte samtaler m.m. Disse rapportene kan du motta automatisk via e-post for eksempel en gang i uken. Systemet registrerer trafikk på: Internnummer ut-/inngående trafikk Gruppenummer inngående trafikk Hovednummer inngående trafikk Målgrupp: Telefoniansvarlige, sikkerhetsansvarlige, økonomiansvarlige Talare: Odd Flatmark, Soft-Ex 38 Et nytt fleksibelt støttesystem for servicetorg og callsenter Et nytt fleksibelt støttesystem for servicetorg og callsenter, med tilnærmet samme funksjonalitet som på alarmsentraler, hvor alle anrop i kø vises på dataskjermen, slik at operatørene kan velge hvilke anrop de vil prioritere å svare på, hvilke som settes i køsvar, osv. Systemet har mange effektive og fleksible løsninger, og kan tilpasses bedriftens behov. Målgrupp: Telefonanvarlige og alle som har eller skal ha et callsenter Talare: Eddie Steede, Ct-Solutions 39. VIP2000 och cc-bridge idag Vad har hänt med VIP2000 och cc-bridge det senaste året? Vilka nya funktioner har tillkommit och vad är målet för framtiden? Föredraget handlar om den nya generationen av VIP2000 med alla de senaste funktionerna. Vi kommer även att berätta vilka planer vi har för produkten framöver. Målgrupp: Tekniskt- och ekonomiskt ansvariga Talare: Ulf Wilhelmsson och Mårten Ahlstrand, WebTrump

Aastra samarbetsapplikationer för Avaya CS 1000 och CM

Aastra samarbetsapplikationer för Avaya CS 1000 och CM Aastra samarbetsapplikationer för Avaya CS 1000 och CM Robert Stahre Aastra - 2012 1 Teknologitrender och utveckling 2012-2015 Teknologitrender som kommer att påverka individer, verksamheter and IT organisationer.

Läs mer

IP-telefoni. Cisco IP Communication (IPC) mer än bara telefoni.

IP-telefoni. Cisco IP Communication (IPC) mer än bara telefoni. IP-telefoni. Cisco IP Communication (IPC) mer än bara telefoni. 2 En trygg partner för dig som funderar på en ny telefonilösning. I allt snabbare takt går nu svenska företag och organisationer över till

Läs mer

Utveckla & kvalitetssäkra hela din kommunikation

Utveckla & kvalitetssäkra hela din kommunikation Utveckla & kvalitetssäkra hela din kommunikation I vårt moderna samhälle är genomtänkt och effektiv kommunikation förmodligen den allra viktigaste faktorn för att utvecklas och skapa konkurrenskraft. Eftersom

Läs mer

ERFARENHETER OCH TANKAR KRING INSTALLATIONEN PÅ SLL

ERFARENHETER OCH TANKAR KRING INSTALLATIONEN PÅ SLL ERFARENHETER OCH TANKAR KRING INSTALLATIONEN PÅ SLL Agenda Kort om Visionutveckling SLL Projektet Leveransen Erfarenheter KORT OM VISIONUTVECKLING Visionutvecklings Vision En vision är en ledstjärna, vi

Läs mer

Mobila Anknytningar i Nortel CS1000. Lars-Ove Mellqvist Nortel användareförening Umeå 2009-05-26 --- 2009-05-27

Mobila Anknytningar i Nortel CS1000. Lars-Ove Mellqvist Nortel användareförening Umeå 2009-05-26 --- 2009-05-27 Mobila Anknytningar i Nortel CS1000 Lars-Ove Mellqvist Nortel användareförening Umeå 2009-05-26 --- 2009-05-27 Utveckling av företagstelefoni IP IP telefoni Stödsystem och applikationer Mobil telefoni

Läs mer

Införandet av IP-telefoni i Umeåregionen. Jan Långström IT-chef Umeå kommun Kåre Nordström DotCom Lars Eriksson Vindeln

Införandet av IP-telefoni i Umeåregionen. Jan Långström IT-chef Umeå kommun Kåre Nordström DotCom Lars Eriksson Vindeln Införandet av IP-telefoni i Umeåregionen Jan Långström IT-chef Umeå kommun Kåre Nordström DotCom Lars Eriksson Vindeln Mål och syfte Skapa en telefonilösning som funktionellt motsvarar verksamhetens behov

Läs mer

IP Telefoni en möjlighet som är här nu. Nortech, November 2008

IP Telefoni en möjlighet som är här nu. Nortech, November 2008 IP Telefoni en möjlighet som är här nu Nortech, November 2008 Agenda presentation Vad är IP Telefoni Historik och marknad Kundvärden och nya möjligheter Framtid och nya aktörer 2 Internet Telefoni Internet

Läs mer

VIEWCOM DISTRIBUTOR SWEDEN

VIEWCOM DISTRIBUTOR SWEDEN Oavsett hur höga krav Ni än ställer så är Swyx ett system som möter Era behov. Marknadens mest kompetenta och kompletta telefonsystem Utmärkande egenskaper Mobilitet Funktionalitet Integration Administration

Läs mer

Phonera Växel. Framtidens växel redan idag INTRODUKTION

Phonera Växel. Framtidens växel redan idag INTRODUKTION Phonera Växel Framtidens växel redan idag INTRODUKTION Phonera Växel - en komplett telefonilösning för alla former av företag, stora som små. Phonera Växel erbjuder alla tänkbara funktioner som krävs,

Läs mer

SundCom Group Ett kompetensföretag

SundCom Group Ett kompetensföretag Fallgropar i installationsprojekt Kjell Larsson, projektledare SundCom Group Ett kompetensföretag Agenda Kort om Sundcom och Kjell Varför genomför man hela tiden förändringar i företaget/ organisationen

Läs mer

MX-ONE Usergroup seminarium 19 20 mars 2013 Skogshem och Wijk Lidingö

MX-ONE Usergroup seminarium 19 20 mars 2013 Skogshem och Wijk Lidingö MX-ONE Usergroup seminarium 19 20 mars 2013 Skogshem och Wijk Lidingö MX-ONE Usergroup Styrelsen av 2013 års modell Henry Syberg, ordförande Lennart Eksell Margareta Fällström Anna-Lena Halth Håkan Romlin

Läs mer

Kort projektpresentation. Ny telefonilösning

Kort projektpresentation. Ny telefonilösning Kort projektpresentation Ny telefonilösning Enköping den 11/11 2009 Stefan Hedlund Telefonispecialist Enköpings Kommun Lars Lindström Telefonikonsult Caperio AB Varför ny lösning? - 1) Kommunens krav på

Läs mer

Avaya IP Office. Allt-i-ett-lösningen för företag som vill växa. www.westcon.se

Avaya IP Office. Allt-i-ett-lösningen för företag som vill växa. www.westcon.se Avaya IP Office Allt-i-ett-lösningen för företag som vill växa. www.westcon.se Avaya IP Office Förenkla och effektivisera Förenkla Din kommunikation, minska Dina kostnader, effektivisera Din meddelandehantering,

Läs mer

# $%& $'( +",& ,& (' 7. november 2007 2

# $%& $'( +,& ,& (' 7. november 2007 2 !" # $%& $'( ) $(' +",& "%,& ('!"- 7. november 2007 2 1 !"!!". / 7. november 2007 3 0 (1&' Från och med 1 januari samlar vi oss under ett och samma varumärke 7. november 2007 4 2 .' 23' 2 & 2 '1 2 45.0-

Läs mer

BusinessPhone kommunikationssystem För enkel kommunikation

BusinessPhone kommunikationssystem För enkel kommunikation BusinessPhone BusinessPhone kommunikationssystem För enkel kommunikation För små till medelstora företag 2 Bygger på förenklad kommunikation för dynamiska företag. Små och medelstora företag är ofta lika

Läs mer

Trött på analogt? Byt till IP!

Trött på analogt? Byt till IP! for you Trött på analogt? Byt till IP! Nummer 1 2013 Ur innehållet Porttelefoner Anslut dörren till SIP Fasta IP-telefoner Optimalt ljud med snom och Yealink Headset - Talk distributör åt Jabra TALK TELECOM

Läs mer

2014-08-21 1 (8) Bilaga 2 Systembeskrivning A

2014-08-21 1 (8) Bilaga 2 Systembeskrivning A 2014-08-21 1 (8) Upprättat av: Reija Laurila Dokumentbeteckning Bilaga 2 Systembeskrivning 2014-08-21 Sida 2 (8) Innehåll Innehåll... 2 1 Inledning... 3 2 Beskrivning... 3 3 Systemskiss... 7 2014-08-21

Läs mer

SundComs kurskatalog för Nortels produkter

SundComs kurskatalog för Nortels produkter Nortel 2008-10-01 SundComs kurskatalog för Nortels produkter SundComs kurskatalog omfattar Nortels mest sålda produkter på den svenska marknaden. Kontakta oss på Sundcom om Du har frågor om vårt kursutbud

Läs mer

Dubbelt så mycket till halva priset. Varför IP- Kommunikation Lägre kostnad, Högre effektivitet

Dubbelt så mycket till halva priset. Varför IP- Kommunikation Lägre kostnad, Högre effektivitet Dubbelt så mycket till halva priset Varför IP- Kommunikation Lägre kostnad, Högre effektivitet Vilka är vi? Internationell consulting gentemot operatörer, ISPer, service providers och företag. Från powerpoint

Läs mer

Gränslös kommunikation

Gränslös kommunikation Ericsson enterprise multimedia server Gränslös kommunikation Den nya generationen multimedielösningar för företagskommunikation Kunnig personal och högeffektiva arbetssätt är viktiga faktorer om ett företag

Läs mer

Virtualiseringoch automationslösningar

Virtualiseringoch automationslösningar Seminarie nr. 3 Virtualiseringoch automationslösningar Applications / Operating Systems SCADA SQL Virtualization Layer Seminarie nr. 3 Virtualisering Virtualiserings seminariet arrangeras av SESAM Sverige

Läs mer

Nortel har ordet Nortel Användarförening 26-27 maj

Nortel har ordet Nortel Användarförening 26-27 maj Nortel har ordet Nortel Användarförening 26-27 maj Petter Urum Säljdirektör 1 Vi fortsätter att lita på Nortel Vancouver London Official Converged Network Equipment Supplier for the Vancouver 2010 Olympic

Läs mer

Aastra 700 Komplett kommunikation i en effektiv förpackning

Aastra 700 Komplett kommunikation i en effektiv förpackning Aastra 700 Komplett kommunikation i en effektiv förpackning UC och mobilitet i en effektiv förpackning Aastra 700 är det bästa sättet att dra nytta av den produktivitet, effektivitet och oöverträffade

Läs mer

IP Communications Platform

IP Communications Platform IP Communications Platform Löftet om konvergens har uppfyllts Kommunikation är viktigt för företag, men utförs i slutändan på en personlig nivå vid arbetsplatsen. Om du överväger en ny kommunikationslösning

Läs mer

Anskaffning av telefonväxel med IP-funktionalitet till LU

Anskaffning av telefonväxel med IP-funktionalitet till LU Anskaffning av telefonväxel med IP-funktionalitet till LU Syftet är att ge en samlad bild av vad det innebär för LU att lämna den gamla 80- och tidiga 90-tals PBX-tekniken och gå över till modern teknik

Läs mer

ASCOM IP-DECT TRÅDLÖS IP-TELEFONI MED BEPRÖVAD TEKNOLOGI

ASCOM IP-DECT TRÅDLÖS IP-TELEFONI MED BEPRÖVAD TEKNOLOGI ASCOM IP-DECT TRÅDLÖS IP-TELEFONI MED BEPRÖVAD TEKNOLOGI 2 ASCOM IP-DECT Ascom är ledande inom trådlös telefoni för professionella användare. Våra lösningar är kända för sin flexibilitet, tillförlitlighet

Läs mer

www.utfors.se Sten Nordell

www.utfors.se Sten Nordell www.utfors.se Sten Nordell Fortfarande en utmanare - Först med gratis Internet abonnemang - Först med lokalsamtalstaxa för telefoni i hela landet - Först med gratis telefoni inom och mellan företag i Norden

Läs mer

Phonera Växel. Framtidens växel redan idag SPECIFIKATION

Phonera Växel. Framtidens växel redan idag SPECIFIKATION Phonera Växel Framtidens växel redan idag SPECIFIKATION Med över 500 användbara funktioner är Phonera Växel en av de mest kompetenta och moderna virtuella växlarna på marknaden. Effektivare arbetssätt

Läs mer

Grön IT, Vad kan jag göra och gör det någon skillnad?

Grön IT, Vad kan jag göra och gör det någon skillnad? Mats Mägiste CTO Cygate AB Mats.magiste@cygate.se Grön IT, Vad kan jag göra och gör det någon skillnad? Visste Du att 7 års ringande = 1 timmes flygresa släpper ut lika mycket CO 2 som (inklusive tillverkning,

Läs mer

Förstudie DANTE 2008-01-15

Förstudie DANTE 2008-01-15 Förstudie DANTE 2008-01-15 Agenda Introduktion av VERVA Inledning Förstudie DANTE Förstudiens slutsatser (Paus) Ramavtal och Avropsprocess Tidplan Diskussion (Lunch) Verva IT-ramavtal för offentlig förvaltning

Läs mer

MS Lync i en Avaya-miljö. Fredrik Norbeck

MS Lync i en Avaya-miljö. Fredrik Norbeck MS Lync i en Avaya-miljö Fredrik Norbeck Agenda IPnett Group UC-markanden Microsoft Lync Avaya-perspektiv och alternativ Att tänka på IPnett Group Startades 1999 i Norge av ett antal personer med Nortelbakgrund

Läs mer

Våra lösningar erbjuder nu mer till en mindre kostnad

Våra lösningar erbjuder nu mer till en mindre kostnad Ascom IP-DECT Trådlös IP-telefoni baserad på beprövad radioteknologi 2 Ascom IP-DECT Ascom är ledande inom trådlös telefoni för professionella användare. Våra lösningar är kända för sin flexibilitet, tillförlitlighet

Läs mer

IP-telefoni för nybörjare

IP-telefoni för nybörjare IP-telefoni för nybörjare Erik Morin 1 Det talas mycket om IP och IP-telefoni... 2 Det talas mycket om IP och IP-telefoni... 3 Från ett system till ett annat De flesta användare behöver inte alls bry sig

Läs mer

Fördjupningsuppgiften Ämnen. Jens A Andersson

Fördjupningsuppgiften Ämnen. Jens A Andersson Fördjupningsuppgiften Ämnen Jens A Andersson Mål för fördjupningsuppgiften Ni skall självständigt läsa in er på ett aktuellt ämne inom telekom. Få en djup förståelse för detta ämne. Presentera ert ämne

Läs mer

30 år av erfarenhet och branschexperts

30 år av erfarenhet och branschexperts 30 år av erfarenhet och branschexperts Integrerad Säkerhet Integrerad Säkerhet Varför överordnat system Användarvänlighet Kvalitet Trygghet Kostnadseffektivitet Varför ett överordnat system? Med stora

Läs mer

Smält för IP-telefoni med din guide till (S)IP

Smält för IP-telefoni med din guide till (S)IP for you Nummer 5 2012 Smält för IP-telefoni med din guide till (S)IP Ur innehållet Unified Communications snom och Microsoft Lync Workshops IP-DECT & snom i mars Trådlös IP-telefoni - Nya lurar från Gigaset

Läs mer

Seminarie nr. 6. Projektledning av automationsprojekt Hur når man framgång i ett automationsprojekt?

Seminarie nr. 6. Projektledning av automationsprojekt Hur når man framgång i ett automationsprojekt? Seminarie nr. 6 Projektledning av automationsprojekt Hur når man framgång i ett automationsprojekt? Seminarie nr. 6 Projektledning av automationsprojekt Seminariet arrangeras av SESAM Sverige i samarbete

Läs mer

Unified Communication. KommITS - 6 maj i Helsingborg IT-chef Richard Lindström och IT-projektledare Ulrika Häggström

Unified Communication. KommITS - 6 maj i Helsingborg IT-chef Richard Lindström och IT-projektledare Ulrika Häggström Unified Communication KommITS - 6 maj i Helsingborg IT-chef Richard Lindström och IT-projektledare Ulrika Häggström Mark är levande byar, öppna landskap, vatten och djupa skogar Mark betyder gränsbygd

Läs mer

Mobila tjänster för ökad service

Mobila tjänster för ökad service Mobila tjänster för ökad service Hans Dahlberg Affärschef, Mobila applikationer och telematik 2009-03-05 1 Mars 2009 Fyra nya trender 1 Settler Corporations 2 Nomad Corporations 3 IT-societeten 4 Infomaniacs

Läs mer

Aastra MX-ONE» Maximera er företagskommunikation

Aastra MX-ONE» Maximera er företagskommunikation Aastra MX-ONE» Maximera er företagskommunikation Det hela handlar om att sätta dig i centrum för kommunikationen NU SÄTTS du I KOMMUNIKATIONENS CENTRUM Du behöver snabbt och effektivt sätta dig i kontakt

Läs mer

En telefon. En lösning. Ett smartare sätt att arbeta. Telenor One

En telefon. En lösning. Ett smartare sätt att arbeta. Telenor One En telefon. En lösning. Ett smartare sätt att arbeta. Telenor One TA12027_Telenor One_utan_pris.indd 1 08-07-15 14.50.39 Jag kan aldrig tänka mig en traditionell växel igen. Fördelarna med att vara trådlös

Läs mer

Telefonipriser på Umeå universitet från 2011-03-01

Telefonipriser på Umeå universitet från 2011-03-01 Telefonipriser på Umeå universitet från 2011-03-01 Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 1 2 Fasta teletjänster... 1 3 Mobil Telefoni... 2 3.1 Mobil anknytning... 3 3.2 Mobila Tilläggstjänster... 5 3.3 Mobila

Läs mer

Visionutveckling Seminarium

Visionutveckling Seminarium Visionutveckling Seminarium Fokus på Statistik och MS Lync 2012-04-17 Jarl Blackenfelt Key Account Manager 0303-389004 jarl.blackenfelt@visionutvecling.se Agenda Företagspresentation Visionutveckling Visionutvecklings

Läs mer

Tilgin Redeye, IT-dagen 2009

Tilgin Redeye, IT-dagen 2009 Tilgin Redeye, IT-dagen 2009 2009-11-11 Ola Berglund CEO Tel. + 46 8 5723 8600 ola.berglund@tilgin.com 1 2 Tilgin Våra system hjälper operatörer att lansera nya bredbandstjänster och skapa det digitalt

Läs mer

Välkommen! Kent Sävåsen En av drivkrafterna inom Visionutveckling

Välkommen! Kent Sävåsen En av drivkrafterna inom Visionutveckling Välkommen! Kent Sävåsen En av drivkrafterna inom Visionutveckling Erfarenheter Kvalité Drivkraft Glädjen att utveckla kunden Uppväxt Växte upp med mormor Olga som var 67 år äldre Enkelhet Rak kommunikation

Läs mer

GRÄNSLÖS TELEFONI. Smarta lösningar för företag från Bahnhof

GRÄNSLÖS TELEFONI. Smarta lösningar för företag från Bahnhof GRÄNSLÖS TELEFONI Smarta lösningar för företag från Bahnhof GRÄNSLÖSA VÄXELSYSTEM Enkelt att använda, enkelt att växa med Grundväxel Vi erbjuder företag en telefonilösning från 2 upp till tusentals anknytningar.

Läs mer

SIP är vår arena! IP-DECT provkör Gigaset PRO. Microsoft Lync Nu tre starka leverantörer. VoIP gateways - Rädda situationen när Telia stänger ISDN

SIP är vår arena! IP-DECT provkör Gigaset PRO. Microsoft Lync Nu tre starka leverantörer. VoIP gateways - Rädda situationen när Telia stänger ISDN for you Nummer 2 2013 SIP är vår arena! Ur innehållet IP-DECT provkör Gigaset PRO Microsoft Lync Nu tre starka leverantörer VoIP gateways - Rädda situationen när Telia stänger ISDN TALK TELECOM Distribution,

Läs mer

Investerarpresentation

Investerarpresentation Investerarpresentation Börsdagarna Jörgen Qwist 2011-11-07 1 Kort om DGC DGC är en nätoperatör som levererar datakommunikations-, drift- och telefonitjänster till den svenska företagsmarknaden och offentliga

Läs mer

Vägen till det Hybrida molnet Hur byggde vi vårt hybrida moln och vad säger kunderna som har tagit steget? Jonas Emilsson Anders Jansson

Vägen till det Hybrida molnet Hur byggde vi vårt hybrida moln och vad säger kunderna som har tagit steget? Jonas Emilsson Anders Jansson Vägen till det Hybrida molnet Hur byggde vi vårt hybrida moln och vad säger kunderna som har tagit steget? Jonas Emilsson Anders Jansson Förändringens vindar Hybrid IT Ditt moln Hybrid IT Kanske 23% Har

Läs mer

Skaffa dig full kontroll över verksamhetens telefoni

Skaffa dig full kontroll över verksamhetens telefoni Teleopti Pro Skaffa dig full kontroll över verksamhetens telefoni Allt du behöver för att sänka kostnaderna, minska administrationen och förenkla de interna processerna Teleopti Pro är en effektiv Telecom

Läs mer

Vägen till en modern. integrations plattform

Vägen till en modern. integrations plattform Vägen till en modern integrations plattform Integrerade säkerhetssystem Integrerade säkerhetssystem Basen i det integrerade säkerhetssystemet utgörs alltid av olika funktionssystem, inbrottslarm, överfallslarm,

Läs mer

Personlig inbjudan till Cisco Executive Briefing. Göteborg, 26 mars 2009.

Personlig inbjudan till Cisco Executive Briefing. Göteborg, 26 mars 2009. Personlig inbjudan till Cisco Executive Briefing. Göteborg, 26 mars 2009. Tema: IT-vägval i en lågkonjunktur. Direktiven om att minska IT-budgetarna duggar tätt från styrelserummen. Men vilka andra vägval

Läs mer

Virtuell arbetsplats VDI Härryda Kommun. Alec Mägi Särnholm

Virtuell arbetsplats VDI Härryda Kommun. Alec Mägi Särnholm Virtuell arbetsplats VDI Härryda Kommun Härryda kommun Vi är drygt 34 000 invånare och befolkningen ökar. Yta: 290 kvadratkilometer. Det är tre mil från den östra gränsen till den västra. Hälften av ytan

Läs mer

Fördjupningsuppgiften Ämnen

Fördjupningsuppgiften Ämnen Fördjupningsuppgiften Ämnen Jens A Andersson Mål för fördjupningsuppgiften if Ni skall självständigt läsa in er på ett aktuellt ämne inom telekom. Få en djup jpförståelse för detta ämne. Presentera ert

Läs mer

Din guide till (S)IP. Interop snom och Microsoft Lync. IP-Växel Attraktivt paket med snom ONE. Trådlöst: Talk har IP-DECT för alla.

Din guide till (S)IP. Interop snom och Microsoft Lync. IP-Växel Attraktivt paket med snom ONE. Trådlöst: Talk har IP-DECT för alla. for you Nummer 3 2012 Din guide till (S)IP Ur innehållet Interop snom och Microsoft Lync IP-Växel Attraktivt paket med snom ONE Trådlöst: Talk har IP-DECT för alla TALK TELECOM Distribution, Installation,

Läs mer

Möte rörande trygghetslarm och IP

Möte rörande trygghetslarm och IP MINNESANTECKNINGAR 2008-02-26 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Björn Björk Möte rörande trygghetslarm och IP Plats: Hornsgatan 15, Bellman Tid: 13.00 16.00 Närvarande: Björn Björk Sven Lusensky

Läs mer

Femton kommuner i ett förändringsprojekt att utveckla telefonin. Jan E Fors Projektledare, Telefoni Dalarna IT-chef, Falu Kommun

Femton kommuner i ett förändringsprojekt att utveckla telefonin. Jan E Fors Projektledare, Telefoni Dalarna IT-chef, Falu Kommun Femton kommuner i ett förändringsprojekt att utveckla telefonin Jan E Fors Projektledare, Telefoni Dalarna IT-chef, Falu Kommun En röd tråd Förutsättningar Vad vi ville! Projektet, metodik Upphandlingen

Läs mer

Tips och tricks med CS1000. Markus Kloow TeliaSonera

Tips och tricks med CS1000. Markus Kloow TeliaSonera Tips och tricks med CS1000 Markus Kloow TeliaSonera 1 2008-11-26 Inledning Tipsen kräver att växelinstallationen har rätt tjänstepaket att respektive funktion är konfigurerad Vissa tips hör till grundfunktionerna,

Läs mer

GRÄNSLÖS TELEFONI. Smarta lösningar från Bahnhof

GRÄNSLÖS TELEFONI. Smarta lösningar från Bahnhof GRÄNSLÖS TELEFONI Smarta lösningar från Bahnhof GRÄNSLÖSA VÄXELSYSTEM Enkelt att använda, enkelt att växa med Grundväxel Vi erbjuder ert företag en telefonilösning från två upp till hundratals anknytningar.

Läs mer

Våg 2010 We re all in!

Våg 2010 We re all in! Click to edit headline title style Click to edit body copy. Våg 2010 We re all in! Henrik Byström, Magnus Forsberg Microsoft Citizen Service Platform Click to edit headline title style Kommunens utmaningar

Läs mer

Innehåll Molntjänster... 4 Vad är detta?... 5 Cirkeln sluts... 6 The Cloud... 7 The Cloud (forts.)... 8 Definition av molntjänster...

Innehåll Molntjänster... 4 Vad är detta?... 5 Cirkeln sluts... 6 The Cloud... 7 The Cloud (forts.)... 8 Definition av molntjänster... 1 2 Innehåll Molntjänster... 4 Vad är detta?... 5 Cirkeln sluts... 6 The Cloud... 7 The Cloud (forts.)... 8 Definition av molntjänster... 9 Definition av molntjänster (forts.)... 11 Tjänster... 12 Skikt

Läs mer

Hur kan TeliaSonera kommunikationsoperatör öka lönsamheten i stadsnätet

Hur kan TeliaSonera kommunikationsoperatör öka lönsamheten i stadsnätet Hur kan TeliaSonera kommunikationsoperatör öka lönsamheten i stadsnätet Ante Baric Försäljningsdirektör Tobias Blom Key Account Manager Stadsnät TeliaSonera Operator Next 1 Innehåll Svensk fibermarknad

Läs mer

It-hälsa inom företag och offentlig sektor

It-hälsa inom företag och offentlig sektor It-hälsa inom företag och offentlig sektor Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo It och telekom för företag och organisationer. Och för människorna som jobbar där. Hur står det till med it-hälsan?

Läs mer

Tisdag 5 maj. Seminariepass 1: 13.00-13.40 Strategipass MiVoice: Kommunikationsplattformen.

Tisdag 5 maj. Seminariepass 1: 13.00-13.40 Strategipass MiVoice: Kommunikationsplattformen. isdag 5 maj. Seminariepass 1: 13.00-13.40 Strategipass MiVoice: Kommunikationsplattformen. Mikael ltinger Mitel Companion: Verktyget för debitering, rapportering, statistik och analys. ommy Holgersson

Läs mer

UC med telefonin i centrum

UC med telefonin i centrum UC med telefonin i centrum Elektroskandias kommunikationslösning med fokus på integration av Aastra CMG (Contact Management) Lars-Gunnar Johansson fd IT Projektledare, ansvarig Kommunikation Numera Pensionär

Läs mer

It-beslutet. Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo. It och telekom för företag. Och för människorna som jobbar där.

It-beslutet. Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo. It och telekom för företag. Och för människorna som jobbar där. It-beslutet Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo It och telekom för företag. Och för människorna som jobbar där. Vill du veta mer? Ta del av fler undersökningar på tdc.se/anvandaruppropet

Läs mer

Samtalskontroll med peka och klicka-teknik

Samtalskontroll med peka och klicka-teknik Programsviten Panasonic Communication Assistant (CA) är en intuitiv och enhetlig kommunikationslösning som kombinerar enkel peka och klickatelefoni med närvaro, tillgänglighet, Microsoft Outlook -integrering,

Läs mer

Bonnier Conference Center 14 november

Bonnier Conference Center 14 november Bonnier Conference Center 14 november Rundabordssamtal Välj bland nio ämnen! Utvärderingen efter vårens Nolldistans gav ett hundraprocentigt stöd för återkommande rundabordssamtal. Succén är nu tillbaka!

Läs mer

Fallstudie WM-data Public Partner/ Danderyds Sjukhus 1,2 miljoner e-recept och laboratoriesvar genom landstingets stora meddelandetjänst

Fallstudie WM-data Public Partner/ Danderyds Sjukhus 1,2 miljoner e-recept och laboratoriesvar genom landstingets stora meddelandetjänst Fallstudie WM-data Public Partner/ Danderyds Sjukhus 1,2 miljoner e-recept och laboratoriesvar genom landstingets stora meddelandetjänst Copyright 2006 - Xware AB. All rights reserved. xtrade is a registered

Läs mer

Advanced Mobile Device Management

Advanced Mobile Device Management 1 Advanced Mobile Device Management Magnus Janson Produktchef Tele2 Integration Service 2 4 Tele2 en del av Kinnevikgruppen Tele2 är den mobila utmanaren Mer än 40 miljarder kr i omsättning Mer än 30 miljoner

Läs mer

Internetdagarna 8 oktober 2003 Sven.forsberg@cgey.com 08-5368 5411

Internetdagarna 8 oktober 2003 Sven.forsberg@cgey.com 08-5368 5411 Vinster med integrerad kommunikation? Internetdagarna 8 oktober 2003 Sven.forsberg@cgey.com 08-5368 5411 Telefoni Arkitektur Ingående komponenter i en Traditionell televäxel jmf med -Telefoni Samtalshantering/

Läs mer

Företagspresentation

Företagspresentation Företagspresentation SCN Group SCN Lokalkontor Sensor ECS Sverigekontor + Lager SCN Huvudkontor + Lager Sensor ECS Danmarkskontor SCN Lokalkontor SCN Group Sensor Control Nordic AB Sensor ECS AB Sensor

Läs mer

Prislista Bredbandsbolaget

Prislista Bredbandsbolaget Sida 1 av 6 Prislista Bredbandsbolaget gäller från 22 februari 2012 Sida 2 av 6 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 DSL- Bredband Bas... 3 DSL - Bredband Premium... 3 Riks ADSL... 3 Bredband

Läs mer

Integrasjon av helseteknologi i ingeniørstudiet: TELDRE

Integrasjon av helseteknologi i ingeniørstudiet: TELDRE Integrasjon av helseteknologi i ingeniørstudiet: TELDRE ET PROSJEKT I GRENSEBROEN-FAMILIEN Per Thomas Huth Regionalt Innovationssystem TELDRE Trådløs Pasient FoU-ROM Utstillinger som for eksempel: Fremtidig

Läs mer

Tilgin - Redeye. Ola Berglund. Stockholm: 2008-11-05. VD Tilgin AB Tel. +46 8 572 386 03 ola.berglund@tilgin.com

Tilgin - Redeye. Ola Berglund. Stockholm: 2008-11-05. VD Tilgin AB Tel. +46 8 572 386 03 ola.berglund@tilgin.com Tilgin - Redeye Stockholm: 2008-11-05 Ola Berglund VD Tilgin AB Tel. +46 8 572 386 03 ola.berglund@tilgin.com Hjälpa operatörer att erbjuda nästa generation av bredbandstjänster till massmarknaden 3 Det

Läs mer

Mobiltjänster. Vi kan smartphones. den nya mobiltelefonin. www.dustin.se. Telefon: 08-553 44 000 E-mail: info@dustin.se

Mobiltjänster. Vi kan smartphones. den nya mobiltelefonin. www.dustin.se. Telefon: 08-553 44 000 E-mail: info@dustin.se Mobiltjänster Vi kan smartphones Skaffa kontroll över den nya mobiltelefonin UTMANINGARNA Smartphone-revolutionen skapar nya utmaningar för IT-avdelningen De traditionella mobiltelefonerna är snart ett

Läs mer

Din guide till IP. Interop Snom och Ascom hos Telia. WLAN Ascom i62 på lager. Ascom IP-DECT - larm och meddelandehantering. Ur innehållet TALK TELECOM

Din guide till IP. Interop Snom och Ascom hos Telia. WLAN Ascom i62 på lager. Ascom IP-DECT - larm och meddelandehantering. Ur innehållet TALK TELECOM for you Nummer 3 2011 Din guide till IP Ur innehållet Interop Snom och Ascom hos Telia WLAN Ascom i62 på lager Ascom IP-DECT - larm och meddelandehantering TALK TELECOM Distribution, Installation, Integration

Läs mer

Aastra MX-ONE Den öppna vägen till UC och mobilitet

Aastra MX-ONE Den öppna vägen till UC och mobilitet Aastra MX-ONE Den öppna vägen till UC och mobilitet Vi river hindren MX-ONE har en unik historik att tillhandahålla investeringsskydd till en imponerande installerad bas som omfattar 55 000 kunder i över

Läs mer

Inbyteskampanj 2008. ISDN Duos

Inbyteskampanj 2008. ISDN Duos Inbyteskampanj 2008 ISDN Duos Nu ges företag och organisationer en unik chans att uppgradera sin telefoni till IP från Mitel. Mitels över 30 åriga erfarenhet inom kommunikationslösningar ligger till grund

Läs mer

Effektivare äldreboende med trygghet för boende personal och anhöriga.

Effektivare äldreboende med trygghet för boende personal och anhöriga. INTELLIGENT OMSORGSSYSTEM FÖR ÄLDREBOENDE LÄGENHET 2 LÄGENHET 4 LÄGENHET 1 LÄGENHET 8 LÄGENHET 7 INGVAR Effektivare äldreboende med trygghet för boende personal och anhöriga. Trygghet för boende, personal

Läs mer

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Styr verksamheten utifrån aktuella siffror som visar hur ditt företag mår idag Vi kan nu se svart på vitt hur det ligger till inom varje område vilket gör att vi kan identifiera risker

Läs mer

Din guide till (S)IP. Ny porttelefon för SIP Med ljud och bild. Utbildningar En lärorik höst med Talk. Kampanj - Snom och Microsoft OCS / Lync

Din guide till (S)IP. Ny porttelefon för SIP Med ljud och bild. Utbildningar En lärorik höst med Talk. Kampanj - Snom och Microsoft OCS / Lync for you Din guide till (S)IP Nummer 4 2011 Ur innehållet Ny porttelefon för SIP Med ljud och bild Utbildningar En lärorik höst med Talk Kampanj - Snom och Microsoft OCS / Lync TALK TELECOM Distribution,

Läs mer

SMART OCH HÅLLBAR UPPHANDLING inom offentliga kök i NORDEN

SMART OCH HÅLLBAR UPPHANDLING inom offentliga kök i NORDEN Uppdaterat program Torsdag 23/1 Varför och hur arbetar vi med upphandling? 11.00 Check-in 12.00 Lunch 13.00 Välkommen och intro Vem är vi och vad önskar vi med oss hem från workshoppen? 13.30 Allmänn session:

Läs mer

Ascom telecare IP ETT NYTT IT-SYSTEM FÖR PATIENTKALLELSE

Ascom telecare IP ETT NYTT IT-SYSTEM FÖR PATIENTKALLELSE Ascom telecare IP ETT NYTT IT-SYSTEM FÖR PATIENTKALLELSE 2 Ascom telecare IP Ascom telecare IP kombinerar traditionella patientkallelsefunktioner med kraften hos modern IP- baserad nätverksteknik. Ascom

Läs mer

Ulf Zetterlund, Nora kommun Mikael Berthling, Crux IPT Systems Nils Åke Olsson, Crux IPT Systems

Ulf Zetterlund, Nora kommun Mikael Berthling, Crux IPT Systems Nils Åke Olsson, Crux IPT Systems Ulf Zetterlund, Nora kommun Mikael Berthling, Crux IPT Systems Nils Åke Olsson, Crux IPT Systems Gemensam bredbandstelefoni ger nya samverkansmöjligheter till lägre kostnad Effektivare kommunsamarbete

Läs mer

Sveriges största telekomaktörer i stor jämförelse

Sveriges största telekomaktörer i stor jämförelse 2014-03-13 1 (8) om custice Custice är en analysleverantör som hjälper sina kunder med att hitta rakare vägar till ökad lönsamhet genom statistisk mjukvara och undersökningar. om tjänsten #fakta Databasen

Läs mer

Tieto tar pulsen på 101 beslutsfattare i Mediabranschen Trender, utmaningar och framtida investeringsbehov

Tieto tar pulsen på 101 beslutsfattare i Mediabranschen Trender, utmaningar och framtida investeringsbehov Tieto tar pulsen på 101 beslutsfattare i Mediabranschen Trender, utmaningar och framtida investeringsbehov Inledning De stora trendinstituten är överens. Mediabranschens digitala förvandling de senaste

Läs mer

STYRKAN I ENKELHETEN. Business Suite

STYRKAN I ENKELHETEN. Business Suite STYRKAN I ENKELHETEN Business Suite HOTET ÄR VERKLIGT Onlinehot mot ditt företag är verkliga, oavsett vad du gör. Om du har data eller pengar är du ett mål. Säkerhetstillbuden ökar drastiskt varje dag

Läs mer

Vår flexibla lösning för för Intelligent Workload Management

Vår flexibla lösning för för Intelligent Workload Management Vår flexibla lösning för för Intelligent Workload Management marknaden 1 It-landskapet håller på att förändras Riskerna och utmaningarna med datahantering i och mellan olika miljöer måste kontrolleras.

Läs mer

Mest effektiv annonsör av mobilt innehåll Annonsering

Mest effektiv annonsör av mobilt innehåll Annonsering Mest effektiv annonsör av mobilt innehåll Annonsering Annonsförsäljningen ska effektiviseras Annonseringsdriven försäljning av mobila innehållstjänster har ökat stadigt de senaste fem åren Norge är den

Läs mer

EÅ DATA AB Enhagsslingan. 23 187 40 Täby Tel. 08 55 67 17 44, Fax. 0702-45 19 07, E-post info@ea-data.com Internet www.ea-data.com

EÅ DATA AB Enhagsslingan. 23 187 40 Täby Tel. 08 55 67 17 44, Fax. 0702-45 19 07, E-post info@ea-data.com Internet www.ea-data.com Inbyteskampanj hösten 2009 Nu ges svenska företag en unik chans att uppgradera sin telefoni till IP från Mitel. Mitels över 30 åriga erfarenhet inom kommunikationslösningar ligger till grund för en av

Läs mer

Bilaga 5. Administration och kontroll. Bilaga 5 till F:203. Administration och kontroll

Bilaga 5. Administration och kontroll. Bilaga 5 till F:203. Administration och kontroll Bilaga 5 Administration och kontroll Administration och kontroll 2 (16) Innehåll 1 Allmänt 3 2 Administration och kontroll 4 2.1 Medverkan 4 2.2 Kvalitetsansvarig 4 2.3 Meddelande vid planerat underhåll

Läs mer

FIRST LEGO League. Härnösand 2010

FIRST LEGO League. Härnösand 2010 FIRST LEGO League Härnösand 2010 Presentasjon av laget Team Söråker Vi kommer fra Söråkers skola Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 1 jente og 6 gutter. Vi representerer Söråkers skola

Läs mer

Tips och tricks med CS1000

Tips och tricks med CS1000 Tips och tricks med CS1000 Mikael Pöhnert & Erik Morin TeliaSonera 1 2007-10-24/25 Inledning Tipsen kräver att växelinstallationen har rätt tjänstepaket att respektive funktion är konfigurerad Vissa tips

Läs mer

Reservsystem för telefoni

Reservsystem för telefoni Reservsystem för telefoni Förslag Fasta och vanliga 3 G mobiltelefoner, som även kan användas som redundans för bortfall av larm. Bakgrund Reservsystemet skall omfatta: Samtliga sjukhus med dygnetruntverksamhet

Läs mer

Säker e-post Erfarenheter från Swedbank

Säker e-post Erfarenheter från Swedbank Säker e-post Erfarenheter från Swedbank Kjell Rydjer Swedbank AB Senior Security Architect CIO Strategy and Architecture / IT Security and Communication Agenda Vilka är drivkrafterna för bankerna att öka

Läs mer

Resfria möten. Kristina Appelqvist. 2010-01-27 kristina.appelqvist@skanova.se

Resfria möten. Kristina Appelqvist. 2010-01-27 kristina.appelqvist@skanova.se Resfria möten Kristina Appelqvist 1 Världens CO 2 -utsläpp kan minskas med 15% - genom användning av tele- och datakommunikation* och tele- och datakommunikation står för mindre än 2 procent av världens

Läs mer

Licencia NetEx. En telefonitjänst i molnet

Licencia NetEx. En telefonitjänst i molnet Licencia Netx n telefonitjänst i molnet Licencia Netx är en komplett virtuell telefonilösning som möter de krav som fast-, mobiloch IP-ansluten röstkommunikation ställer på en modern kommunikationsplattform.

Läs mer

Sammanfattning av mätningar i Sölvesborgs kommun 2013-10-21

Sammanfattning av mätningar i Sölvesborgs kommun 2013-10-21 Sammanfattning av mätningar i Sölvesborgs kommun 2013-10-21 Sida 1 Sammanfattning Mobiltäckningen i Sölvesborgs kommun är till stora delar men det skiljer en del beroende på vilken nättyp och vilken operatör

Läs mer

Ta ett steg i rätt riktning för er datakommunikation

Ta ett steg i rätt riktning för er datakommunikation Ta ett steg i rätt riktning för er datakommunikation Anslutningar och nätverkstjänster, för stora och små företag Våra datakomtjänster för företag När du väljer Telia som leverantör av datakomtjänster,

Läs mer