Anskaffning av telefonväxel med IP-funktionalitet till LU

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anskaffning av telefonväxel med IP-funktionalitet till LU"

Transkript

1 Anskaffning av telefonväxel med IP-funktionalitet till LU Syftet är att ge en samlad bild av vad det innebär för LU att lämna den gamla 80- och tidiga 90-tals PBX-tekniken och gå över till modern teknik med stöd för såväl digital- som IP-baserad teknik och med rik funktionalitet Uppläggningen av presentationen är att jag först gör en presentation av hela processen med Försök Upphandling Avtal Erfarenhet och bedömningar Därefter redovisar Jan Engvald den tekniska utvärderingen av telefonväxlar och ger argument för gjort val mm 1

2 Motiv för upphandling Tvingande förnyelse bl a på grund av att reservdelar förgammal analog teknologi från början av 80-talet för hälften av anknytningarna inte längre går att få En önskan att erbjuda telefoni som en tjänst på ett integrerat tele- och datanät och att kunna erbjuda nya funktioner integrerade med andra nättjänster. Lägre kostnader än för traditionell växeltelefoni 2

3 Förberedelser Kortfattat om förutsättningarna Ca 6500 anknytningar i närmare 200 byggnader A345 från 1982, moderniserad till Meridian 1990, uppdelat på ett antal växlar i grupp. Televerket som leverantör med Internordia som alternativ leverantör Nytt hänvisningssystem Netwise CMG anskaffat 2003 Uppstädning av televäxelavtal med Telia Harmonisering av avtal: underhåll och leasing så att gammal utrustning kan avvecklas utan större kapitalförluster Kartläggning av befintliga växlar och anknytningar 3

4 Förberedelser (forts) Kartläggning av datanät (ryggradsnät, fastighetsnät) Kartläggning av användarnas placering, nuvarande teknik, behov, tillgång till ryggradsnät och fastighetsnät mm Ekonomiska utmaningar Från gåvoekonomi till kapitalkostnader Dubblerade kostnader under en övergångsperiod Hantera korta avskrivningsperioder 4

5 Telestrategiutredningen Startade en telestrategiutredning Sex personer som varit med fram till upphandlingens genomförande Förstärkt gruppen med en konsult under de första två åren Konferenser, utställningar, studiebesök, seminarier Besök hos tillverkare bl a Ericsson, Cisco,Nortel, Siemens och EADS Presentationer av tillverkare bl a roadmaps Under försöksinstallationer hos oss har vår personal deltagit i kurser hos tillverkarna 5

6 Försöksverksamheter I samverkan med tillverkarna har ett antal moderna IP-baserade försöksanläggningar installerats och testats i vår miljö: Cisco med drift på Trafikflyghögskolan i Ljungbyhed (10-tal användare) samt test på LDC med inriktning mot softphone (40-tal licenser) Siemens på Juridikum dimensionerat för ett 50-tal användare EADS på Institutionen för Astronomi (drygt 100 användare) där försöken permanentats under 2 år Nortel Succession 1000 för ett fåtal användare (blev endast release 1) Avaya med ett modernt produktionssystem för digital och IP-telefoni Alcatel-utrustning testades aldrig, kom in sent i processen 6

7 Försöksverksamheter (forts) Mycket varierande resultat från försöken. Samverkan med Meridian resp Netwise CMG stötestenar. Utrustningen utgjordes i flesta fall av mycket tidiga versioner och mycket hände under försöksperioden med utrustningarna: nya strategier, nedlagda produkter, nystart, förseningar jämfört med roadmaps, tekniska problem, bristande ljudkvalitet mm. Avaya testades sist, produkten mer mogen därför, hög kompetens hos Avayas tekniker, bra samverkan med Meridian, bra förslag för samverkan med Netwise. 7

8 Migrationsfrågor Allt på en gång eller successivt under en period (hur många steg under hur lång period)? Hur förbereda för vald strategi: Samlevnad gammalt och nytt Nytt hänvisningssystem som kan hantera Meridian och skall kunna hantera nytt system parallellt med Meridian (Netwise CMG valdes) Hur hålla användarna skadeslösa för tvingande byten av relativt ny utrustning Avtalstid 4+2*2 år för planerat ramavtal baserat på tekniska,ekonomiska och juridiska bedömningar. 7-8 års teknisk och ekonomisk livslängd. 5 års avskrivningstid. Hänsyn måste tas till nästa generation av ryggradsnät (vårt GigaLUNETprojekt) och fastighetsnät (kommande centralt ansvar för fastighetsnät) 8

9 Strategiska och tekniska frågor Varför inte bara IP-teknik? För dåligt IP-nät på många ställen inom LU, helt förnyat först ca Måste ersätta gammal analog teknologi snarast, ingen bra lösning att bygga ut Meridiansystemet med mer digital teknik I praktiken krävs att digital- och IP-teknik kan blandas i ny växel Viktiga tekniska frågor som skall hanteras Integrera med Meridian och Netwise CMG IP-telefoni med kvalitet, funktionalitet, ljud, bra pris mm Softphonestöd Hantera analoga utrustningar CTI-lösningar 9

10 Strategiska och tekniska frågor (forts) Handikappanpassning Säkerhet SIP GSM-integration Fiber-to-desktop mm 10

11 Upphandling Våren 2003 redo för upphandling Statskontorets ramavtal för televäxlar från 2003 ej användbart Valde modellen med eget ramavtal 4+2*2 år bl a för att hålla öppet för stegvis anskaffning utan låsning till plan på förhand Valde selektiv upphandling med kvalificering av 5-7 anbudsgivare Skallkraven lades i selektionsomgången: Samverkan med Meridian via QSIG med specifika funktioner Kommunikation med Netwise CMG Samma funktionalitet för digitala telefoner och IP-telefoner Dokumenterad återförsäkran från tillverkaren Garantera lokal närvaro för underhåll, inget extra för resor o upphehälle Tydliga utvärderingskriterier redovisade i upphandlingsunderlaget 11

12 Upphandling (forts) Svar från 10 anbudsgivare, valde 6 för inbjudan (Avaya, Siemens, EADS,Telia, Dotcom, TDC Internordia). Tre föll bort pga att skallkrav ej uppfylldes, alla Cisco-baserade. Bravida uppfyllde skallkraven men hade avsevärt lägre poäng än de 6 bästa. Omgång 2 inbjöds de 6 kvalificerade. FFU avsåg ramavtal med förslag till ett första avrop omfattande 4000 anknytningar. Inga nya skallkrav förutom att förslaget skulle skala till anknytningar. Sista dag Mycket tydliga utvärderingskriterier Produktkrav Pris Kommersiella villkor samt företagsuppgifter Offerter från alla inbjudna, totalt 7 offerter, två från TDC (Nortel resp Alcatel): Avaya MultiVantage, Siemens HiPath 4000, EADS NeXspan, Dotcom med AlcatelOmniPCX, Telia med Nortel Succession 1000M samt TDC med Alcatel OmniPCX resp Nortel Succession 1000M 12

13 Upphandling (forts) Detaljerad utvärdering, upphandlingsverktyg som stöd, 100 frågor viktade Sista skedet i utvärdering var en förtydligandeomgång baserat på 33 frågor framvaskade ur inkomna offerter. Tillverkarna besöktes, mycket klargörande Gjorde en ambitiös analys av pris/prestanda baserat på förslag till 1a avrop, pris för detta samt prestanda i relation till ideallösning Remarkabelt: Siemens, Telia/Nortel,TDC/Nortel gammal teknik, den nya skalade ej EADS offererade ny utrustning men för mer än 5000 anknytningar krävs i praktiken gammal teknik Alcatel- och Avaya-lösningar med ny teknik som skalar Delvis dålig kvalitet på förslag till 1a avrop (såväl utformning som pris) 13

14 Upphandling (forts) Avaya valdes baserat på följande värden Anbudsgivare System Meritvärden Produkt Pris Kom. villkor Summa Plac ering Avaya MultiVantage 61,00 17,61 1,65 80,26 1 Siemens HiPath ,95 13,56 2,38 53,89 2 TDC AlcatelOmniPCX 40,33 10,36 1,52 52,20 3 Dotcom AlcatelOmniPCX 40,99 6,37 3,55 50,91 4 EADS NeXspan 37,03 2,42 3,68 43,13 5 TDC Succession 1000M 31,78 7,78 1,35 40,91 6 TeliaSonera Succession 1000M 31,91 6,82 0,70 39,

15 Upphandling (forts) Avtal med Avaya med bl a Balanserat köpare säljare avtal Speciellt bra villkor 1a avrop Fast pris/anknytning för installation Avaya Global Service tar underhåll, garanterar 10 år Första releasebyte utan kostnad Avaya tar över service på befintlig Meridianutrustning Avaya tar service på dedicerade switchar för IP-telefonin Villkoren så bra att nuvarande månatliga abonnemangsavgift inte behöver höjas efter viss täckning av extrakostnader för införandet 15

16 Upphandling (forts) Driftstart successivt från juli 2004 Totalt 4000 anknytningar i första omgången, resterande ca 3000 anknytningar under kommande året Andelen IP-telefoner uppskattas till 80-90% Efterhand lära oss hur ny funktionalitet bäst kan utnyttjas i vår miljö Startar försök med GSM-integration snarast efter första installationsfasen 16

17 Upphandlings- och utvärderingsdokument Förfrågningsunderlag: selektionsomgången resp slutlig omgång Total sammanställning av alla frågor med svar per anbud med kommentarer och utvärderingsvärden (ca 155 sidor) för slutomgången Våra 33 förtydligandefrågor Utvärderingsrapporten med tilldelningsbeslut Ramavtalet med Avaya Dessutom finns arbetsmaterial men delvis av litet intresse nu eftersom teknik och utrustning förändrats kraftigt under utredningsperioden 17

18 Avslutande kommentarer LU kommer att ställa upp som referensanläggning för Avayaprospekts Avser att informera statskontoret om upphandlingen och hoppas att de har intresse av underlag och resultat Om något u/h intresserade av mer information från vår upphandling kan vi bidra så länge det är intressant (färskvara) Senare när utrustningen är tagen i drift i stor skala kan en sammanställning av erfarenheterna vara av intresse Ingen överklagade tilldelningsbeslutet 18

FOKUS. Text: Mattias Inghe Illustration: Anders Kjellberg. Så vänder du kaos till total kontroll. 20 TechWorld 3 2013 www.techworld.

FOKUS. Text: Mattias Inghe Illustration: Anders Kjellberg. Så vänder du kaos till total kontroll. 20 TechWorld 3 2013 www.techworld. Text: Mattias Inghe Illustration: Anders Kjellberg Så vänder du kaos till total kontroll 20 TechWorld 3 2013 Telefoniguld för it-avdelningen Att smartphones och därmed även företagets telefoni blir it-avdelningens

Läs mer

Tummen upp* för e-handel

Tummen upp* för e-handel Kungsbacka handlar till rätt pris Tummen upp* för e-handel Den 1 december 2005 såg vi med spänd förväntan Kungsbackas första elektroniska order skickas till en lokal grönsakshandlare i kommunen. Ordern

Läs mer

Digitala trygghetslarm. Ny teknik i nya infrastrukturer Slutrapport

Digitala trygghetslarm. Ny teknik i nya infrastrukturer Slutrapport Digitala trygghetslarm Ny teknik i nya infrastrukturer Slutrapport Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2013 Ansvarig handläggare: Oskar Jonsson URN:NBN:se:hi-2012-13326-pdf Artikelnummer: 13326-pdf Publikationen

Läs mer

KNUT Elektronisk offentlig upphandling av telekommunikationstjänster VINNOVA projekt inom programmet E-tjänster i offentlig verksamhet Slutrapport

KNUT Elektronisk offentlig upphandling av telekommunikationstjänster VINNOVA projekt inom programmet E-tjänster i offentlig verksamhet Slutrapport 1 KNUT Elektronisk offentlig upphandling av telekommunikationstjänster VINNOVA projekt inom programmet E-tjänster i offentlig verksamhet Slutrapport 1 2 Sammanfattning Alltfler uppgifter genomförs idag

Läs mer

Genomlysning av projekt Mätning 2009, Göteborg Energi AB. Slutgiltig version, 2011-10-19. Anders Söderberg, Disa Hammarskjöld, Hanna Tengelin

Genomlysning av projekt Mätning 2009, Göteborg Energi AB. Slutgiltig version, 2011-10-19. Anders Söderberg, Disa Hammarskjöld, Hanna Tengelin Genomlysning av projekt Mätning 2009, Göteborg Energi AB Slutgiltig version, 2011-10-19 Anders Söderberg, Disa Hammarskjöld, Hanna Tengelin Innehåll 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 4 2.1 Uppdragets

Läs mer

Drivkrafter och förutsättningar att driva och utveckla omsorgsföretag

Drivkrafter och förutsättningar att driva och utveckla omsorgsföretag Drivkrafter och förutsättningar att driva och utveckla omsorgsföretag En kvalitativ studie i syfte att få ökad förståelse för omsorgsföretagarnas problem och möjligheter med att verka inom kommuners valfrihetssystem

Läs mer

Trygghetslarm. Uppföljning av funktion och säkerhet

Trygghetslarm. Uppföljning av funktion och säkerhet Trygghetslarm Uppföljning av funktion och säkerhet ISBN 978-91-85999-95-8 Artikelnr 2009-126-25 Publicerad www.socialstyrelsen.se, januari 2009 Sättning Maj-Len Sjögren 2 Förord Under hösten 2006 blev

Läs mer

Annons Hela denna tematidning är en annons från Mediaplanet Annons DIN GUIDE TILL IP-BASERAD KOMMUNIKATION MARS 2005. Varför IP-telefoni?

Annons Hela denna tematidning är en annons från Mediaplanet Annons DIN GUIDE TILL IP-BASERAD KOMMUNIKATION MARS 2005. Varför IP-telefoni? Annons Hela denna tematidning är en annons från Mediaplanet Annons En analytikers bild Anna Bager är välmeriterad Research Manager och Telekom-analytiker på IDC Nordics Sverigekontor. Hon ger oss en ögonblicksbild

Läs mer

Pionjärer för ett nytt mobilt liv

Pionjärer för ett nytt mobilt liv Pionjärer för ett nytt mobilt liv En analys av ekonomi och strategi SAMMANFATTNING Tre har under flera år försökt etablera sig på den svenska marknaden. Marknaden är idag hårt konkurrensutsatt och lanseringen

Läs mer

AllTele Snabbväxande IP-telefonioperatör

AllTele Snabbväxande IP-telefonioperatör ANALYSGARANTI* 16 april 2007 AllTele Snabbväxande IP-telefonioperatör AllTele säljer IP-baserad fast telefoni till stadsnätsanslutna hushåll och företag. Bolaget börsnoterades i mars månad på First North-listan.

Läs mer

IP TELEFONI I STADSNÄT

IP TELEFONI I STADSNÄT Handelshögskolan VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för informatik 040615 IP TELEFONI I STADSNÄT Abstrakt Inom många städer har det de senaste åren skett en omfattande utbyggnad av stadsnäten. I takt

Läs mer

Sälja företaget. Råd och tips vid ägarväxling i företag

Sälja företaget. Råd och tips vid ägarväxling i företag Sälja företaget Råd och tips vid ägarväxling i företag 1 Förbered ägarskiftet För att lyckas med en ägarväxling krävs det oftast gott om tid. Tid till att ta reda på vad man vill, tid till att planera

Läs mer

Eslövs kommun FÖRSTUDIE/FÖRSLAG: Avseende Telefonilösning för. 2009-04-25 Rev. 00. WSP IT Com

Eslövs kommun FÖRSTUDIE/FÖRSLAG: Avseende Telefonilösning för. 2009-04-25 Rev. 00. WSP IT Com FÖRSTUDIE/FÖRSLAG: Avseende Telefonilösning för Eslövs kommun 2009-04-25 Rev. 00 WSP IT Com Uppdragsnr: 10093239 2 (11) Innehåll 1 BAKGRUND... 3 1.1 MÅL... 3 2 BEFINTLIGA SYSTEM... 3 2.1 TELEFONISYSTEM...

Läs mer

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun.

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. 2011-11-20 Planum Organisation AB Göran Svensson Inledning... 3 Lagstiftning... 3 Motiv till

Läs mer

Beredskap mot skadlig kod

Beredskap mot skadlig kod Beredskap mot skadlig kod en kartläggning av it- och informationssäkerheten inom större myndigheter och statliga bolag i sverige med fördjupad analys av skadlig kod kbm:s temaserie 2005:1 kbm:s temaserie

Läs mer

Hur ska tjänsteleverantörer nå framgång på den svenska IP-telefonimarknaden för företag?

Hur ska tjänsteleverantörer nå framgång på den svenska IP-telefonimarknaden för företag? Företagsekonomiska Institutionen Ekonomihögskolan i Lund Magisteruppsats Strategic Management Vårterminen 2006 Hur ska tjänsteleverantörer nå framgång på den svenska IP-telefonimarknaden för företag? Författare:

Läs mer

Erfarenheter från Engelnet projektet

Erfarenheter från Engelnet projektet 1(7) Ängelsberg i mars 2014 Erfarenheter från Engelnet projektet Bakgrund och Syfte Engelnet är namnet på en ekonomisk förening och ett projekt som skulle bygga fiberbaserat bredbandsnät i Ängelsbergsområdet

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Siffror och fakta om offentlig upphandling

Siffror och fakta om offentlig upphandling Siffror och fakta om offentlig upphandling Statistik om upphandlingar som genomförts under 2011 Rapport 2012:6 Siffror och fakta om offentlig upphandling Statistik om upphandlingar som genomförts under

Läs mer

Generationsskifte. Råd och tips vid överlåtelse av företag

Generationsskifte. Råd och tips vid överlåtelse av företag Generationsskifte Råd och tips vid överlåtelse av företag 1 Ägarskifte eller bara ledarskifte? Ordet generationsskifte används oftast för att beteckna överlåtelse av företag från en generation av företagare

Läs mer

Struktur och översikt till Guide inför rekrytering till golfklubb.

Struktur och översikt till Guide inför rekrytering till golfklubb. 1 Struktur och översikt till Guide inför rekrytering till golfklubb. Motiv för guiden Mål med guiden Börja i underlagen Rekryteringssituationen Kontrollerad Okontrollerad Bra självprövning Rekryteringsdokumentet

Läs mer

Marknadsanalys av IP-telefoni H A B I B M E L H E M

Marknadsanalys av IP-telefoni H A B I B M E L H E M Marknadsanalys av IP-telefoni H A B I B M E L H E M Examensarbete Stockholm, Sverige 2006 Marknadsanalys av IP-telefoni H A B I B M E L H E M Examensarbete i medieteknik om 20 poäng vid Programmet för

Läs mer

Förhandling. Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor)

Förhandling. Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor) BOLÅNEBOK #1 Förhandling Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor) En lyckad förhandling kräver: o Att du har en någorlunda god privatekonomi

Läs mer

Utvärdering av lärplattor i undervisningen i Gislaveds grundskolor. Jan Hylén

Utvärdering av lärplattor i undervisningen i Gislaveds grundskolor. Jan Hylén Utvärdering av lärplattor i undervisningen i Gislaveds grundskolor Jan Hylén Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Bakgrund...4 3. Genomförande av undersökningen...4 4. Hur fungerar lärplattorna i skolans

Läs mer

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012 SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN Juni 2012 1 Slutrapport Invånardialog i Kungsbacka kommun Innehåll Innehåll 1 1. Förord 3 2. Introduktion 4 2.1. Målbilder 5 2.2. Uppdragets olika faser 6

Läs mer

Varför installera bredband?

Varför installera bredband? Varför installera bredband? så här ser det ut i framtidens kommunikationsnät Släpp inte in vem som helst! Som fastighetsägare sitter du på en tillgång som är mycket åtråvärd för bredbandsoperatörer de

Läs mer

Frågor och svar i upphandling av statligt ramavtal avseende BI-system med funktioner för Rapportering och Analys samt Budget

Frågor och svar i upphandling av statligt ramavtal avseende BI-system med funktioner för Rapportering och Analys samt Budget 1/15 Frågor och svar i upphandling av statligt ramavtal avseende BI-system med funktioner för Rapportering och Analys samt Budget Detta dokument innehåller förtydliganden i form av svar på under anbudstiden

Läs mer

Svenska delen av Internet

Svenska delen av Internet Svenska delen av Internet INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1 Statskontorets sammanfattning 7 2 Bakgrund 12 2.1 Uppdraget 12 2.2 Förtydligande och avgränsning av uppdraget 13 2.3 Genomförande av utredningen 14

Läs mer

INDUSTRIBUD - DELUTREDNING I EFFEKTBALANSUTREDNINGEN

INDUSTRIBUD - DELUTREDNING I EFFEKTBALANSUTREDNINGEN INDUSTRIBUD - DELUTREDNING I EFFEKTBALANSUTREDNINGEN 1. SAMMANFATTNING...3 2. BAKGRUNDEN TILL INDUSTRIBUD...5 3. EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR EFFEKTREDUKTIONER...7 3.1 Företag som redan har incitament

Läs mer

Ingate Systems AB (publ) Inbjudan att teckna aktier i Ingate Systems AB (publ) Emissionsmemorandum mars 2013

Ingate Systems AB (publ) Inbjudan att teckna aktier i Ingate Systems AB (publ) Emissionsmemorandum mars 2013 Ingate Systems AB (publ) Inbjudan att teckna aktier i Ingate Systems AB (publ) Emissionsmemorandum mars 2013 Ingate System AB är de nyligen sammanslagna svenska bolagen Intertex Data AB och Ingate Systems

Läs mer