Årsredovisning Destination Uppsala AB/Uppsala Tourism AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2010. Destination Uppsala AB/Uppsala Tourism AB"

Transkript

1 Årsredovisning 2010 Destination Uppsala AB/Uppsala Tourism AB

2 Innehållsförteckning Inledning... 4 Ägande och styrning... 5 Besöksservice... 6 Uppsala län Marknad Affärsturism Marknad Privatturism...12 Regional, nationell och internationell samverkan Uppsala kommun Marknad Affärsturism Marknad Evenemang Marknad Privatturism Övrigt Digitalt bildarkiv & kartor Nyhetsbrev Statistik och analys Destination Uppsala som arbetsgivare Styrgrupperna Förvaltningsberättelse Destination Uppsala/Uppsala Tourism Fyris Torg 8, Uppsala Produktion: Ordbyte/Formgiveriet Tryck: TBK Foto: Arkiv/Uppsala Tourism, Kalbar/Uppsala Tourism, Lotta Andersson/Stockholm Visitors Board, Björn Tingström, Carl Oscar Aaro, Danish Saroee, David Lukinius, Malayka Music, Märta Hulth, Stina Zetterberg, Sven-Erik Tornberg, Stewen Quigley 3

3 Inledning Turismutvecklingen i Sverige har varit mycket god. Omsättningen 2010 överstiger 250 miljarder kronor. Samtidigt som sysselsättningen inom många traditionella basnäringar i Sverige minskat under de senaste tio åren, har turismen bidragit med nästan nya årsarbeten. Det totala antalet årsanställda förra året uppgick till Statistiken pekar även på ett nytt rekordresultat när det gäller kommersiella övernattningar i landet I ett pressmeddelande den 5 oktober om sommarturismen meddelade Tillväxtverket bland annat att boendeintäkterna ökade med totalt 10,6 procent. Störst ökning hade Stockholm, där intäkterna steg med 235 miljoner kronor. Procentuellt var det emellertid Uppsala som ökade mest, plus 35 procent. För bolaget har 2010 varit ett betydelsefullt år. Kommunfullmäktige beslutade den 26 april att ombilda Uppsala Tourism till ett destinations- och marknadsbolag med namn Destination Uppsala. Till det nya bolaget förs marknadsföringsresurserna från kommunledningskontoret och kulturkontoret. Vid bolagsstämman den 29 april beslutades om ny bolagsordning och styrelse. Parallellt med ombildningen har bolaget arbetat vidare med planerade verksamheter för Av alla insatser kan några särskilt nämnas: Bolaget bytte till en ny bokningsplattform för webbplatsen genom avtal med Booking.com. Detta resulterade i effektivare hantering och påtagligt ökade intäkter för logibokningen. Tillsammans med Uppsala kommun, Varumärket Uppsala och Upplands Lokaltrafik (UL) anordnade bolaget cykeluthyrning i staden under sommaren. Utfallet blev mycket positivt. Över hälften av dem som hyrde cykel var utländska turister. Ett av målen, som ställts upp i strategin Tillsammans mot elitserien!, var att Uppsala ska lyckas med att få arrangera ett viktigt branschmöte för besöksnäringen före Den 8 10 oktober kunde kommunen och bolaget ta emot European Cities Marketings höstmöte på Uppsala Konsert & Kongress. I den utvärdering, som organisationen genomförde efter kongressen, fick Uppsala genomgående mycket goda omdömen från deltagarna. Efter beslut i länsturismgruppen inledde bolaget på hösten ett omfattande arbete med att identifiera och besöka de mindre entreprenörerna inom besöksnäringen i regionen. Avsikten är att medverka till kvalitetssäkring av turistföretagens produkter. Ett varmt tack till alla som på olika sätt medverkat i bolagets många projekt och de framgångar vi tillsammans har åstadkommit för besöksnäringen i Uppsala kommun och län. Uppsala, mars 2011 Ägande och styrning Efter utredning och samråd med övriga ägare beslutade Uppsala kommunfullmäktige den 26 april 2010 att ombilda Uppsala Tourism AB till ett samlat marknadsoch destinationsbolag för Uppsala. Kommunens resurser för marknadsföring av Uppsala sammanfördes därmed i det nya bolaget. Beslutet innebar att Regionförbundet inledde en process för att finna en ny lösning för det operativa ansvaret för koordinationen av länsturismen. Det nya bolaget, med namnet Destination Uppsala AB, ska vara en samlande och drivande aktör för att öka antalet besökare i Uppsala och skapa ökad affärsnytta för den lokala besöksnäringen. Bolaget ska bland annat ansvara för projektet Varumärke Uppsala, projektleda kommunens större evenemang samt koordinera samarbetet med arenabolagen. Bolagets styrelse 2010 Under året har Destination Uppsalas styrelse haft sju ordinarie och ett konstituerande möte. Styrelsen har bestått av följande personer: Ordinarie ledamöter Per Uhlén, ordförande (fr o m ) Gunnar Hedberg (ordf t o m ) Uppsala kommun Pernilla Björk Uppsala Universitet Lena Hartwig Uppsala kommun Birgitta Holmlund (fr o m ) Handelskammaren Kenneth Holmstedt Uppsala kommun Ulf Jakobsson Hotell Scandic/Hotellgruppen Matti von Magius Upsala Handelsförening Annette Stavenow Mansnérus (t o m ) Uppsala kommun Kjell-Arne Nilsson (fr o m ) Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) Arne Sandemo (t o m ) Regionförbundet Margareta Widén-Berggren (t o m ) Regionförbundet Suppleanter Jan Berggren (fr o m ) Catharina Blom (fr o m ) Marlene Burwick (fr o m ) Liisa Eriksson Hundertmark (fr o m ) Gustav von Essen (fr o m ) Johan Graffman (fr o m ) AnnaCarin Hultberg (t o m ) Solweig Lindell-Sohlberg (t o m ) Cajsa Lindner (t o m ) Kjell-Arne Nilsson (t o m ) Michael Prising (fr o m ) Eva Sterte (t o m ) Regionförbundet Uppsala län Uppsala kommun Fyrishov Uppsala kommun Företagarna i Uppland Svensk Handel i Uppland Handelskammaren Företagarna i Uppland Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) Svensk Handel i Uppland Uppsala kommun Jojo Lindström VD Adjungerad Jojo Lindström, VD Sekreterare Gunilla Kaplan Destination Uppsala Destination Uppsala 4 5

4 Besöksservice Besöksservice ska uppfylla besökarnas behov av muntlig och digital information om sevärdheter, evenemang, restauranger och shopping samt medverka till marknadsföringen av Uppsalaregionen. Besöksservice erbjuder logibokning och visningar i Uppsala och länet. Souvenirer kan köpas både i turistinformationen och via webbplatsen. Turistinformationen Frågorna till turistinformationen handlar främst om information om sevärdheter, öppettider, evenemang, uflyktsmål, logi, mat- och nöjesetablissemang, vägbeskrivningar, friluftsliv, cykeluthyrning och offentliga toaletter. Informationen ges i huvudsak med stöd av webbplatsen uppsala.to samt genom broschyrer och kartor. Besökarna erbjuds service på svenska, engelska, tyska, franska, norska, isländska, italienska och spanska. Turistinformationen, med adress Fyristorg 8, är öppen dagligen under högsommaren och måndag lördag under resten av året. Turistinformationens butik Butiken har ett stort utbud av souvenirer med anknytning till Uppsala, Uppland och Sverige. Här säljs också medlemskap i Svenska Turistföreningen och kulturarvskort. Turistinformationen säljer även flest Uppsalakort i Uppsala. Under 2010 såldes souvenirer för knappt kr. Cykeluthyrning på Turistinformationen juni september Under våren 2010 gick Uppsala kommun, Upplands Lokaltrafik, Varumärket Uppsala och Uppsala Tourism samman i ett projekt Hyr Cykel Uppsala för att åter få till stånd cykeluthyrning i Uppsala. Turistinformationen ledde och verkställde projektet under sommaren. Visionen för projektet är att Uppsala ska uppfattas som Sveriges cykelstad nummer ett. Målsättningen är att Uppsala ska ha en väl fungerande cykeluthyrning med många cyklar på upphämtningsplatser utspridda i city. Utöver syftet att tillgodose efterfrågan ska cykeluthyrningen bidra till att minska biltrafiken i staden till förmån för kollektiva transportmedel, miljön, folkhälsan samt förstärkning av varumärket Uppsala. En förhoppning är även att minska parkeringstrycket i innerstaden. Turistinformationen hyrde sammanlagt ut 550 cyklar och därutöver hyrdes 50 cyklar till kunder med svenskt mobilabonemang. Projektet fick fint genomslag i media då det startades och det föll också mycket väl ut. Övriga aktiviteter och samarbeten Utöver ordinarie öppen verksamhet har besöksservice deltagit i många olika aktiviteter under året. I maj arrangerade besöksservice ett Öppet hus för samarbetspartners, bland annat frontpersonal på sevärdheter, hotell och andra. En utbildningsresa organiserades till Håbo och Åbergs Museum, Enköping, Heby med Gårdsjö Älgpark samt Fiby urskog. Turistinformationen har arrangerat och tagit emot studiebesök från turismutbildningar i Uppsala och även erbjudit handledda praktikplatser. Det har gjorts kontinuerliga studiebesök till nya och gamla turistmål samt till boendeanläggningar i Uppsala. Vid mottagningarna för de internationella studenterna i januari och augusti medverkade turistinformationen med en minituristbyrå. Besökare i turistinformationen per månad 2009 och 2010 Antal Januari Februari Mars April Maj Besökare Turistinformationen hade nära besökare Det var nästan exakt lika många besökare som Under samtliga månader juni - december hade turistinformationen fler besökare 2010 än motsvarande månader under Värt att notera är också att evenemanget Allt ljus på Uppsala 2010 inte alls påverkade antalet besökare i turistinformationen i samma utsträckning som det gjorde då det arrangerades för första gången Troligen beror det på att marknadsföringen av evenemanget var påtagligt bättre 2010 och att det nu var ett känt evenemang för uppsalaborna. Webbplatsen Webbplatsen, är en av de viktigaste kommunikationskanalerna för Uppsala Tourism. Den är också turistinformationens främsta arbetsredskap. Webbplatsen ska locka och inspirera besökaren till att vilja utforska mer av Uppsala. Målet med webbplatsen Juni Juli Augusti September Oktober November December är att viktig information som besökaren behöver ska finnas samlad. Innehållet ska vara av hög kvalitet, trovärdigt, neutralt och informativt. På hittar besökaren information om turistmål, logi samt evenemang och möten i Uppsala. På webbplatsen finns också information om guidebokning, Uppsalakortet, turismstatistik, pressmaterial samt en bildbank. Här finns möjlighet för besökaren att boka boende via bokningssystemet Booking.com. Under året har arbetet med att utveckla webbplatsens innehåll pågått kontinuerligt. Startsidan har förändrats i flera steg till att bland annat få större nyhetsbilder, en väderfunktion och ändrad design. Ett systematiskt arbete med att uppdatera text- och bildspråk pågår, där syftet är att korta ned och göra texterna mer lättlästa och mer lockande och bilderna mer framträdande och levande. På webbplatsen är ambitionen att aktuella händelser ska lyftas fram. Under året har temasidor skapats till flera av Uppsalas större evenemang, som Valborg, Allt ljus på Uppsala och Julstaden Uppsala. Webbredaktionen har också under året inlett ett Webbplatsen besök Besökare på webbplatsen ökning med 65% 2007 ökning med 88% 2008 ökning med 8% 2009 ökning med 9% 2010 ökning med 12% 6 7

5 arbete med att lyfta de engelska sidorna. Målsättningen har bland annat varit att översätta alla temasidor till engelska. Informationen om evenemang har lyfts fram och utökats och nyheterna på den engelska versionens förstasida byts ut flera gånger i veckan. Texterna på webbplatsen används i trycksaker, bland annat i evenemangs- och sevärdhetsguiden What s on Uppsala som publiceras fyra ggr/år. Webbredaktionen förbereder, samlar in och vidarebefordrar den information som What s on behöver. På webbplatsen finns en bildservice för marknadsföring av Uppsala kommun och län. Under 2010 ansökte knappt 80 personer om tillgång till bildbanken. Sociala medier Webbredaktionen har bedrivit ett aktivt arbete med sociala medier. Under 2009 skapades sidan på Facebook. I slutet av 2010 hade den över 1500 fans, med stadigt ökande siffror en ökning med närmare 300 % under året. Uppsala Tourism medverkar också på Uppsala kommuns blogg, Evenemangsstaden Uppsala. Facebook är den fjärde största trafikkällan till webbplatsen enligt Google Analytics. Webbredaktionen håller sig även uppdaterad på sociala medier där bolaget ännu inte medverkar aktivt. I detta syfte har webbredaktionen registrerat konton på bland annat Twitter, Youtube, Flickr och Spotify för kommande användning. På webbplatsen finns en Share-funktion, vilket innebär att besökarna på webben kan dela med sig av innehållet på bland annat Facebook, Twitter, Bloggy och Linkedin. Webbstatistik Under 2010 ökade antalet besök på webbplatsen med knappt 12 %. Den största andelen av besökarna på webbplatsen var från Sverige (88 %), följt av Tyskland (1,5 %) och Finland (1,4 %). Av de svenska besökarna var de flesta från Uppsala (33,8 %), följt av Stockholm (22,8 %), Solna (11,8 %), Bromma 1 (5,3 %), Göteborg (0,7 %) och Malmö (0,7 %). Bokning Logibokning via Internet är en tjänst där den tekniska utvecklingen, konkurrensbilden och kundernas förväntningar förändrats med stor hastighet under de senaste åren. I december 2009 valde därför Uppsala Tourism att börja ett samarbete med Booking.com, som är världsledande inom hotellbokningar online. Driften av det egna bokningssystemet lades i och med detta ned. I Uppsala var vid årsskiftet 2010/2011 totalt 21 anläggningar anslutna till Booking.com, tre fler än föregående årsskifte, och i stort sett samtliga hotell och vandrarhem i Uppsalaområdet. Samarbetet med Booking.com har fallit väl ut för både kunder, Booking.com och Uppsala Tourism. Under 2010 gjordes bokningar 2 via Booking.com på Det är en ökning med närmare 150% jämfört med året innan i det tidigare systemet. Mätt i rumsnätter bokades rum under 2010 via Booking.com. Ytterligare en vinst var att bytet av bokningssystem innebar en kraftfull resurseffektivisering och avsevärt lägre administrationskostnader för bolaget jämfört med tidigare system. Ett bevis på kundernas nöjdhet är att haft en konverteringsgrad, det vill säga andel bokande kunder, som är högre än genomsnittet för samarbetspartners till Booking.com. Visningsservice kunniga guider som höjer upplevelsen Visningsservice genomför beställningsarrangemang från inhemska och utländska researrangörer, sammanslutningar ur näringsliv och samhälle, stora och små företag samt internationella pressbesök. Därutöver samarbetar visningsservice med Uppsalas kongressbyråer kring kongresser och konferenser förlagda till Uppsala. Till företagets uppdrag anlitas endast auktoriserade guider. Visningsservice har ett 50-tal kunniga guider med olika specialiteter och kan erbjuda visningar på ett 10-tal språk. Varje uppsalaguide genomgår en ettårig guideutbildning, som avslutas med en skriftlig och en praktisk auktorisation. Guiderna fortbildas genom samarbete mellan Uppsala Tourism och Föreningen Uppsalaguider (FUG). Ett stort antal guider är utbildade för specialvisningar såsom författarvandringar och vandringar i kända personers fotspår. Visningsservice samarbetar aktivt med de olika besöksmålen i Uppsala för att gemensamt öka tillgänglighet och kvalitet. Erfarenhetsutbyte sker kontinuerligt med bland annat bokningspersonal på de olika besöksmålen i Uppsala hade verksamheten cirka 500 beställda uppdrag, i vilka cirka personer deltog. Det blev något bättre än Lågkonjunkturåret 2009 påverkade bokningsläget även under första halvan av år 2010, liksom askmolnet över Europa i april Visningsservice genomförde under sommarhalvåret reguljära stadspromenader varje lördag i samarbete med Föreningen Uppsalaguider. Trycket på visningsservice blev mycket stort under arrangemanget Allt Ljus på Uppsala under november månad. Visningsservice vidareutbildade ett antal Uppsalaguider inför detta arrangemang för att kunna ta hand om såväl de reguljära promenaderna under november månad som de specialbokade. Visningsservice förmedlar ett stort antal besök till de olika turistmålen inom Uppsala, även då guidad visning inte bokas genom Uppsala Tourism. Visningsservice har under året medverkat vid auktorisation av guider inom Uppsala län. Pelle Svanslöspromenader ökat intresse från vuxna Gösta Knutssons sagofigur Pelle Svanslös, och hans krets av katter med mänskliga egenskaper, äger fortfarande en stor attraktionskraft på såväl barn som vuxna. Under hela året genomförde visningsservice Promenader i Pelle Svanslös tasspår, i Gösta Knutssons kattkvarter. Promenaderna erbjöds dels som reguljära promenader på fasta tider, dels som beställningsarrangemang. Värt att notera är att antalet vuxna som önskar gå promenaderna har ökat markant under de senaste åren. Under året har reguljära promenader i Pelle Svanslös spår arrangerats under 66 dagar med ca 115 promenader. Uppsala Tourism är medlem i Sällskapet Pelle Svanslös Vänner. 1 Vad gäller Bromma ingår i statistiken också abonnenter som surfar mobilt i Stockholmsområdet, men vilkas operatörer använder sig av Bromma för att dirigera sin trafik. 2 Stannade bokningar. Mätenheten är vald för att vara jämförbar med utfallet tidigare bokningssystem. 3 Stannade rumsnätter

6 Uppsala län Destinationerna Mälaren, Roslagen, Vallonbruken, Nedre Dalälven och Uppsala är basen för den turistiska marknadsföringen av länet. Uppsala Tourism har Regionförbundet Uppsala läns uppdrag att koordinera den övergripande marknadsföringen och utvecklingen av regionens turism. Verksamheten inriktas på affärsutveckling samt i viss mån omvärldsbevakning och marknadsföring. Den övergripande målsättningen är att bidra till att etablera Uppsalaregionen, som ett av Sveriges ledande besöksmål, för såväl privat- som affärsresande. En särskild styrgrupp bestående av de turismansvariga tjänstemännen i länets samtliga kommuner, en representant för Regionförbundet, de två projektledarna för länet och bolagets VD samråder om verksamhetens inriktning. Under året har styrgruppen haft sex möten på olika platser i länet. Marknad Affärsturism länet Aktiviteter för konferensbokare Ytterligare en lyckad våraktivitet Premiär Gävle, genomfördes den 26 april på Teknikparken i Gävle. 45 intresserade bokare deltog. Detta var första gången sedan starten för tio år sedan, som Konferens Uppland arrangerade en aktivitet i Gävle. Syftet var att inspirera och informera om Upplands och Uppsalas konferensanläggningar, möteslokaler, boende, restaurangverksamheter och aktiviteter. I programmet ingick ett föredrag om kommunikation, känslor, kärlek, bekräftelse och ledarskap av Ing-Marie Persson, primatansvarig i Furuviks djurpark. På Relationsdagen den 16 mars bemannade Konferens Uppland en monter i Mötesplats Relation, en mässa på Uppsala Konsert & Kongress med föreläsningar och mingel för företagare och offentlig sektor i Uppland. Elva medlemmar deltog. På vårterminen har föredrag traditionsenligt hållits för elever på GUC. Konferens Uppland ställde ut på den nya endagsmässan Mötestorget arrangerad av tidningen Konferensvärlden på Kulturhuset, Stockholm. Tisdagen den 13 april kom 517 besökare till Kulturhuset för att prata med utställarna. färgstarka mötesplatser för kloka beslut. Marknad Affärsturism arbetar med att produktutveckla och marknadsföra Uppland som konferensdestination, samt med att öka medvetenheten om affärsturismens betydelse hos beslutsfattare, företagare och turismansvariga i län och kommuner. Konferens Uppland Affärsturismen är av stor turistisk betydelse i Uppsala län. Projektet Konferens Uppland har tillkommit för att skapa affärs- och utvecklingsmöjligheter för sina medlemmar. Medlemmarna kommer från hela Uppland och representerar anläggningar för konferens, möten, mat och boende. Syftet med projektet är att synliggöra Upplandsregionens konferenskapacitet på den svenska marknaden och i första hand närmarknaden. Alla företag och organisationer i Uppsalaregionen, som stödjer och vill verka för Konferens Upplands syfte och mål, kan bli medlemmar. Varje anläggning bidrar med ett årligt servicebidrag under projektperioden medan Uppsala Tourism bidrar med ett operativt bidrag, projektledning via en halvtidstjänst och administration. Inriktning på närområdet Efter utvärdering av projektperiod två framkom tydligt att medlemmarna önskar prioritera marknadsföringsinsatserna i närområdet. Konferens Upplands egenproducerade workshops, såsom Våraktivitet, Event Uppland och höstmingel, är aktiviteter i denna strategi. Konferensköpare från det lokala näringslivet, universitetens institutioner och övrig offentlig sektor bjuds in till arrangemangen. Sex ordinarie medlemsmöten har hållits på de olika medlemsanläggningarna. Därtill kommer ett stort antal möten i olika grupper för att organisera våraktiviteten, höstaktiviteten, profilmaterial samt montern för konferensmässan i Kista. En viktig del i projektet är sammanhållning och utbildning, vilket ytterligare förstärks genom studieresor. Den februari arrangerade projektet en sådan till Kosta Boda Art Hotel. 16 personer deltog på resan, som bland annat innehöll en visning av hotellchef Magnus Strandman. Medlemmarna i Konferens Uppland Antalet medlemsanläggningar har under året varit 22 stycken: Arlanda Hotellby, Bergby Gård Hotell & Konferens, Engelbrektstunet, Haga Slott, Hammarskogs Herrgård, Hotell Havsbaden, IFL Kämpasten, Johannesbergs Slott, Krusenberg Herrgård, Museum Gustavianum, Noors Slott, Nova Park Conference, Oscar II KonferensCenter, Rånäs Slott, 1909 Sigtuna Stads Hotell, Sigtunastiftelsen, Skokloster Wärdshus, Steningevik, Uppsala Konsert & Kongress, Viktoria Hotell & Konferens, Wiks Slott samt Älvkarleby Konferens & Turisthotell. Höstens aktivitet Slottsmingel, på Johannesbergs Slott, lockade cirka 100 konferensköpare från företag och organisationer. Gästerna fick mingla med representanter från medlemsanläggningarna och lyssna till Cilla Hector. Kvällen avslutades med visning av nya Johannesbergssalen och föredrag Kvinnor och Champagne innan bussresan hem till Uppsala respektive Stockholm. Mässor, möten och presentationer Den januari ställde Konferens Uppland ut i en gemensam monter på Konfex & Events på Kistamässan. Montern bemannades av 14 personer från 13 anläggningar. Mässan hade besökare den första dagen och 628 besökare den andra dagen, trots snöstorm. Konferens Uppland 2010 Katalog, säljbroschyr, roll-ups och annat material Säljbroschyren Vi samarbetar för framgång med underrubriken Konferens Uppland ett engagerat nätverk för gemenskap och bättre affärer användes även detta år. I denna presenteras Konferens Upplands arbete, aktiviteter och syfte. I katalogen Konferens Uppland Färgstarka mötesplatser för kloka beslut, presenterades samtliga medlemsanläggningar på ett överskådligt sätt med bild och text. Katalogen skickades ut till riktade målgrupper och vid konferensförfrågningar. Dessutom har den använts på mässor, exempelvis TUR-mässan och möten samt via Uppsala Tourism övriga kanaler. Ett kompletterande antal roll-ups har tagits fram för medlemmarna i samma grafiska profil som katalogen. Till Konferens Upplands kundaktiviteter gjordes inbjudningar och receptsamlingar med olika teman. Receptsamlingarna bestod av ett gemensamt temaomslag och ett receptblad för varje anläggning. Särskilt material har tagits fram till mässor och möten Konferens Uppland deltagit i. Annonser i media Konferens Uppland har under året haft annonser i mässtidning för Konfex i Kista samt i Konferensvärlden i samband med Mötestorget samt exponerats på

7 Marknad Privatturism länet Entreprenörsmöten Inventering och kvalitetssäkring I maj beslutade länsturismgruppen att inleda arbetet med att inventera och dokumentera alla entreprenörer inom besöksnäringen i länet. Målsättningen är att få en totalbild av länets besöksmål samt fastställa vilka som kan och vill utveckla sina företag mot den internationella marknaden. I juni och augusti genomfördes möten inledningsvis med de turismansvariga i Heby, Tierp, Enköping och Håbo. Därefter startade arbetet i Heby kommun genom att en intresseförfrågan skickades till 25 företagare och anläggningar. Inventering och dokumentation påbörjades sedan av Uppsala Tourism tillsammans med den turismansvariga i Heby. Under hösten besöktes 10 anläggningar, som svarat att de var intresserade att delta. Under våren 2011 kommer arbetet att fortsätta i Östhammar och Vallonbruk i Uppland. Därefter Håbo, Enköping, Älvkarleby och Uppsala. När inventeringen av anläggningarna i länet är slutförd ska en klassificering av samtliga anläggningar ske varefter arbetet kan fortsätta med förberedelser och utveckling av de medverkande företagens internationalisering. För detta ändamål har Sveriges Exportråd tagit fram den så kallade Exportstegen, med allt från företagsprofil (nuläge) till affärsplan för export. TUR-mässan i Göteborg mars Marknad privatturism länet medverkade under fackdagarna mars i Uppsalas monter på TUR-mässan. På plats deltog även turismansvarig från Heby kommun. I montern fanns broschyrmaterial från bland annat Gårdsjö Älgpark, Skoklosters slott, Vallonbruk i Uppland, Konferens Uppland, gruppresekatalogen Uppländska Upplevelser med Guldkant 2010, en evenemangssammanställning samt paketerbjudanden från Konferens Upplands anläggningar. Möten genomfördes med bussoch researrangörer. Pressmeddelanden togs fram och tillhandhölls i pressrummet. Expo Uppland Den 29 oktober arrangerade Uppsala Tourism och Turismakademin tillsammans Expo Uppland på Uppsala Konsert & Kongress. Vid detta årligen återkommande evenemang träffas turismaktörerna i länet för kompetenshöjning, marknadsföring av sina verksamheter samt nätverkande. Inbjudna var turismentreprenörer och representanter från företag och organisationer, som direkt eller indirekt arbetar med turism i Uppland. 25 utställare inriktade på boende, golf, sevärdheter, aktiviteter, konferenser samt kommuner ställde ut. Utöver utställningen hölls föreläsningar av Katarina Niss från Svensk Mötesdesign, som berättade om hur man får bättre och effektivare möten, samt Britt-Marie Andrén från Travel Gate Sweden, som informerade om hur Incoming Agenter och DMC s säljer Sverige till utlandet. Cirka 100 personer deltog. Efter det att Turismakademins verksamhetschef, Caj Nyman, och Uppsala Tourism VD Jojo Lindström hälsat alla välkomna, öppnade regiondirektör Catharina Blom, Regionförbundet Uppsala län, Expo Uppland samt överlämnade årets Turistapplåd. I år gick den till en entreprenör i Östhammars kommun, Marie Gustavsson, en av eldsjälarna bakom Simbadets camping, Österbydagen och Eldfesten. Marknadsföringsmaterial Katalogen Uppländska upplevelser med Guldkant 2011 för grupper togs fram av MediaFokus i Västervik våren Uppsala Tourism stödde produktionen genom sitt kontaktnät, underlag för redaktionella texter, bilder och del i distributionen. I materialet presenterades intressanta utflyktsmål i länets profilområden Uppsala, Mälaren, Vallonbruken, Roslagen och Nedre Dalälven. Broschyren var klar för distribution i augusti och delades även ut i samband med Expo Uppland 29 oktober. Massmedia Förutom utskick av pressmeddelanden till massmedia har särskilda underlag och material tagits fram till Villatidningens sommarbroschyr om länets besöksmål. Dagens Nyheter angående konferensanläggningar i Uppland. Turism & Resor Hit & Dit, text och bilder avseende Gårdsjö Älgpark och Opera i Heby samt Sportfiskeforum i Älvkarleby. Filminspelning BBC 2 för programmet Coast, tips om bland annat Roslagskusten med Öregrund, Östhammar, Grisslehamn och Norrtälje. Fågelsundet vid Hållnäslandet Upplands största fiskeläge med hamnlämningar från medeltiden. Färnebofjärdens nationalpark vandra, paddla, fiska och fågelskåda. Älvkarleby med Laxön där Dalälven möter havet. Mälaren med Grönsöö slott, Skoklosters slott och Wiks slott. Uppsala, Sveriges 4:e stad, som är möjlig att nå från Mälaren genom Fyrisån. Uppländska upplevelser med guldkant för grupper 2011 uppsala mälaren vallonbruken roslagen nedre dalälven 12 13

8 Regional, nationell och internationell samverkan Uppsala kommun Mälardalen Inom näringslivssamarbetet Stockholm Business Alliance, där Uppsala, Knivsta, Heby, Håbo, Enköping och Östhammar är medlemmar, finns en särskild arbetsgrupp utsedd för besöksnäringsfrågor. VD för Uppsala Tourism ingår i arbetsgruppen och har deltagit i samtliga möten under året. EU-projekt Östra Mellansverige Uppsala län genomförde under hösten 2009 en förstudie om förutsättningarna för internationell affärsutveckling, tillsammans med Östergötlands, Västmanlands, Södermanlands och Örebro län. Tillväxtverket beviljade stöd till studien genom den Europeiska regionala utvecklingsfonden. Områden som ingick i förstudien är design, ny teknik, hållbar utveckling miljö, tillgänglighet för personer med funktionshinder, jämlikhet/jämställdhet samt ökad exportmognad. Uppsala Tourism och länets kommuner/destinationer ansvarade för besöksprogrammet i vår region. Femton djupintervjuer genomfördes i länet under vecka 42. Den genomförda förstudien gav värdefull kunskap. Sverige Uppsala Tourism är delägare i den nationella turismorganisation Visit Sweden AB, och har deltagit i dialogmöten mellan ledningen för den nationella organisationen och verksamhetsansvariga för landets regionala turismorganisationer. Föreningen Turism i Sverige (FörTur) är branschorganisation för lokala och regionala turismorganisationer samt privata näringsidkare. FörTur anordnar seminarier om strategiska frågor inom turismområdet och svarar för auktorisationen av landets turistinformationer. Uppsala Tourism har som medlem medverkat i de samarbetsmöten, som föreningen arrangerat. Det var bland annat möten mellan Kommun/landstingsförbundet och de regionala turismorganisationerna, samt Turistbyråstämman i oktober. Uppsala Tourism VD är suppleant i föreningens styrelse. Nätverket Regional Turism samlar de ledande politikerna och cheferna för de regionala turismorganisationerna i landet. Bolaget deltar regelbundet vid nätverkets möten. Uppsala Tourism har, liksom tidigare, lämnat uppgifter till SCB och NUTEK för myndighetens statistikbearbetning och statistikredovisning. Internationellt Uppsala Tourism är medlem i turismorganisationen för Europas större städer European Cities Marketing (ECM) som under året fusionerades av European Cities Marketing (ECT) och European Federation of Conference Towns (EFCT). Uppsala Tourism kongresschef fick under året plats i organisationens styrelse. Bolaget lyckades få organisationens höstmöte förlagt till Uppsala den 4 6 oktober. (Se vidare under Marknad affärsturism Uppsala.) Uppsala ska vara ett internationellt uppmärksammat, nyskapande besöksmål och en förebild för kongress- och evenemangsutveckling i Sverige. Besöksnäringen ska karaktäriseras av kvalitet i alla led. Här ska djärva möten mellan gammalt och nytt kunna upplevas. När det gäller besöksnäringen ska arbetet ha tydligt fokus på de tre marknaderna affärsturism, privatturism och evenemang. I Tillsammans mot elitserien! framgår visioner och strategiska mål för dessa marknadsområden. Marknad Affärsturism Uppsala Marknadsområdet affärsturism omfattar personer som är i Uppsala för möten i tjänsten. När det gäller möten är variationen stor och kan omfatta allt från mässor, incentiveresor, studieresor Technical Visits, kongresser, konferenser, symposier och lanseringar. Marknadsområdet har som mål att öka kunskapen om Uppsala som mötesstad. Uppsala Convention Bureau Marknadsområde affärsturism samarbetar med intressenter inom besöksnäringen i Uppsala för att utveckla kongress- och konferensverksamheten. Precis som i motsvarande organisationer i andra städer, i Sverige och utomlands, heter projektet Uppsala Convention Bureau. Uppsala Convention Bureau ska aktivt påverka, stödja och underlätta arbetet för personer inom organisationer, föreningar och företag, som är eller kan tänkas bli intresserade av att arrangera möten i Uppsala. Detta är ett långsiktigt arbete för att säkra affärer till destinationen. Medlemskap i Uppsala Convention Bureau är öppet för alla företag och organisationer, som vill verka i linje med överenskommelse om samarbete och marknadsplan. Varje medlem betalar en årsavgift och destinationsbolaget går in med ett operativt bidrag för research och projektledning. Samarbetspartners Under året har projektet haft följande samarbetspartners inom konferensanläggningar, kongressbyråer, transportörer och bankettanläggningar: Brolin Arrangemang AB, Cajsas Kök & Konferens, Congrex Sweden, Flustret, Norrlands Nation Fest & Konferens, Slottsdufvan Restauranger Rikssalen, SAS, Svenssons Krogar (Åbar, Hyllan och Jay Fu s), Taxi Kurir, Skarholmen, Upplands Lokaltrafik, Uppsala Konsert & Kongress, Uppsala Stadsteater, Uppsala Taxi , Destination Uppsala, Vårdsätra Sätesgård samt Östgöta Festsalar. Uppsala Convention Bureau har under 2010 varit medlem i European Cities Marketing (ECM) International Congress & Convention Association (ICCA) Meetings Professionals International (MPI) Marknadsföreningen i Uppsala (MiU) Uppsökande verksamhet och bids Uppsala Tourism uppgift är att stödja och underlätta arbetet för personer som prövar förutsättningarna för ett möte i Uppsala. Detta är ett långsiktigt arbete för att säkra affärer till destinationen. I verksamheten ingår att besvara förfrågningar om Uppsala som destination för möten. Frågorna handlar ofta om transporter, boende, mötes- och bankettlokaler samt kontakter inom kommunen. Inför år 2010 hade 52 prospekt bearbetats, vilket gav 30 genomförda möten i Uppsala. För att få mötena till staden har Uppsala Convention Bureau genomfört 11 studiebesök, 18 enskilda offerter samt 25 biddar (stora offerter för hela destinationen). En stor del av verksamheten har inriktats på uppsökande verksamhet bland personer som är aktiva i svenska och internationella organisationer. Detta har bland annat gjorts genom daglig research i olika media, som följts upp med personlig kontakt. Under 2010 har drygt 200 personer kontaktats via e-post. Vidare gjordes under året tio studiebesök och 14 biddar avseende möten som kommer att äga rum under Resultat i statistik Statistiken visar att gästnätter har bokats, som ett direkt resultat av Uppsala Convention Bureaus verksamhet. Det ekonomiska värdet av dessa gästnätter beräknas uppgå till drygt 15 miljoner kronor

9 Övriga aktiviteter Ambassadörsprogrammet Syftet med Ambassadörsprogrammet är att lyfta fram och premiera personer som under 2009 har arrangerat kongresser, konferenser eller andra möten nationella eller internationella i Uppsala. Även arrangörer av möten som ägt rum under 2010 innefattas i årets ambassadörsprogram. De som bjöds in skulle ha medverkat i en organisationskommitté som ordnar ett möte för minst 50 delegater under minst 1 dygn, så att minst en hotellnatt inkluderas i mötet. Middagen hölls den 11 mars, med 72 deltagare och medlemmar, på Restaurang Flustret. Invigningstalare var Uppsala Tourism styrelseordförande, Gunnar Hedberg. Temat för 2010 års Ambassadörsmiddag var I valet och kvalet i och med det stundande valet och Uppsalas framgångar inom idrotten. Konferencier var Stig-Björn Ljunggren. Mötesdeltagande, representation och mässor Mötesdeltagande och representation har utgjort en viktig del av verksamheten. Uppsala Convention Bureau har under året deltagit i Visit Swedens presentationer samt i MPI s (Meetings Professionals International) och Handelskammarens möten. Verksamheten har också varit representerad vid ECM General Assembly Meeting samt deltagit vid Turistbyrådagen, arrangerad av FörTur. Projektet ställde även ut på i Göteborg. European Cities Marketing Autumn Meeting Den 4 6 oktober stod Uppsala värd för European Cities Marketings höstmöte. ECM är ett internationellt nätverk vars syfte är att öka turismen i Europas storstäder. Mer än 130 storstadsregioner, däribland Uppsala, ingår i organisationen. Organisationen länkar samman medlemmar från cirka 30 länder och ger dem en plattform för samarbeten och kunskapsutbyte. Genom nätverket kan medlemmarna utbyta erfarenheter och marknadsföra Europa gentemot andra kontinenter. Ett av målen som satts upp för arbetet med Uppsalas utveckling som destination är att lyckas få hit ett prestigefullt internationellt möte för besöksnäringen. Med ECMs höstmöte uppnåddes detta. Höstmötet i Uppsala hade tema City Marketing refreshing the parts that City Tourist Offices and Convention Bureaux cannot reach. Det var tre givande dagar på Uppsala Konsert & Kongress. Till mötet kom 80 destinationsrepresentanter från hela Europa. Alliance of Brain Cities, ABC Samarbetet mellan Espoo, Bergen, Uppsala och Aarhus det vill säga de utpräglade universitetsstäderna i Norden har tagit fast form. Samarbetet inleddes 2008 för att skapa öppenhet om de kongresser och konferenser, som kan rotera mellan destinationerna var Uppsala värd för vårmötet och Espoo höll ordförandeskapet för hösten. Gruppen träffas regelbundet för att utväxla kunskap och konkreta affärer i form av prospekt. Även en gemensam webbsida har utvecklats Trycksaker, film och webb Under året har Uppsala Convention Bureau tagit fram en ny informationsfolder och nya roll-ups. I samband med Ambassadörsmiddagen lät projektet spela in en dokumentärfilm. Initiativet till filmerna uppkom ur ett behov av att visa upp staden, levandegöra anläggningarna samt låta arrangörerna själva framhäva Uppsalas fördelar som mötesstad. Projektets webbsidor har kontinuerligt uppdaterats och blivit mer användarvänliga. 41 större internationella möten i Uppsala Den preliminära statistiken visar att 41 större internationella möten ägde rum i Uppsala under De flesta möten klassificerades inom området Life Science, ofta inom medicin. 20 av dem uppfyller till fullo International Congress & Convention Associations (ICCA) krav. Kraven är att mötet ska ha deltagare från minst tre länder, anordnas på reguljär basis, flytta mellan olika destinationer och ha fler än 50 deltagare. ICCA registrerar inte enstaka möten. Sammanlagt har de internationella mötena ägt rum under 89 dygn, haft cirka besökare och därmed i snitt genererat cirka delegatdygn. En delegat på en internationell kongress uppskattas spendera i snitt cirka kronor per dygn (deltagaravgift, hotell, restaurang, taxi med mera). Värdet av dessa gästnätter uppgår under 2010 till cirka 51,4 miljoner kronor för Uppsalas besöksnäring. Marknad Evenemang Uppsala Uppsala fortsätter att växa som evenemangsstad. Under 2010 genomfördes 65 större evenemang som ytterligare bidrog till att stärka Uppsalas profil som en spännande, attraktiv och expansiv stad för boende och besökare. De publikmässigt och medialt större evenemangen, som drog en stor publik (alt. många deltagare) och/eller uppmärksammades i media, var framför allt Storvretacupen i innebandy Vikingarännet SM-finalerna i bandy UppCon mangafestival TUPP, internationell teaterfestival Valborg Otello Friktioner performancefestival Swedish Beach Tour Uppsala Reggaefestival Kulturnatten Ordsprak Uppsala Internationella Gitarrfestival Uppsala Internationella Kortfilmsfestival Allt ljus på Uppsala International Sacred Music Festival Uppsala Julmarknad OD:s Caprice Marknad Evenemang har en viktig funktion som initiativtagare och motor i en rad samarbeten och utvecklingsprojekt i nära samarbete med aktörer i besöksnäringen och Uppsala kommun. Arbetsmodellen, som etablerades 2007, har visat sig ge resultat och marknadschefen har under året medverkat i planeringen och genomförandet av flera av de större evenemangen, som coach, samarbetspartner, kravställare och medfinansiär. Marknadsområdets budget 2010 fördelades enligt följande: Marknadsföringsstöd: kr Annonsering, mässor, workshops och nätverk: kr Turistekonomiska besöksmätningar: kr Evenemangsprojekt 2010 Tävlingsstaden Uppsala som initierades 2006 av Fyrishov, kommunledningskontoret och Uppsala Tourism, genomförde 24 tävlingar under året. Projektets upplägg och genomförande har väckt stor uppmärksamhet i idrottssverige och flera kommuner har visat intresse för att skapa liknande satsningar. Medverkande arrangörer är genomgående mycket positiva och värdesätter såväl projektets rationella marknadsföringslösningar, som möjligheterna till samarbete och kompetensutbyte. Projektet har, utöver ökad synlighet för Uppsala i media, stärkt Uppsalas position som ledande idrottskommun i Sverige rankades Uppsala som den fjärde bästa idrottskommunen efter Stockholm, Göteborg och Malmö av tidskriften Sport & Affärer. Kulturstaden Uppsala som startades 2009 av Uppsala kommun, Varumärke Uppsala och Uppsala Tourism i samverkan med Kulturkontoret (UK), genomförde tretton kulturevenemang under Precis som i Tävlingsstaden fokuserar projektet på en samlad marknadsföring av medverkande kulturevenemang, på kompletterande PR-insatser för enskilda evenemang, bland annat i samverkan med nätverket Världsklass, och utbildningsinsatser kring sponsring och PR. De primära målgrupperna för projekten är boende i Uppsala, norra Mälardalen och Storstockholmsområdet. Syftet är att bredda bilden av Uppsala som tävlings- och kulturstad och att locka nya målgrupper och då främst ungdomar att upptäcka Uppsala. Marknad Evenemang har bidragit med marknadsstöd till projekten ( kr per projekt)

10 Julstaden Uppsala genomfördes 2010 för fjärde året i rad. Istället för att genomföra ett eget event, Uppsala Julmarknad, valde marknadsområdet att fokusera på Uppsala som julstad under hela december i samverkan med en handfull hotell, Uppsala City och de aktörer som arrangerade egna event från första advent till mellandagarna. Utöver den egna webbplatsen och lokal annonsering (tryck och webb) marknadsfördes Julstaden Uppsala via webbannonsering på dn.se, svd.se, stockholmtown.se samt via TV3 under perioden. Målet var att sprida kännedom om Uppsala som julstad med ett bra utbud av handel och kultur och att locka fler besökare med hjälp av prisvärda hotell- och besökserbjudanden. Satsningen uppskattades av uppsalabor och besökare på plats medan någon påtaglig ökning av antalet kommersiella gästnätter inte registrerats. Webbstatistiken visar att projektet bidrar till ett markant ökat besöksflöde till och att webbannonseringen har haft ett bra genomslag. Trygg evenemangsstad Uppsala Tourism har under året fortsatt att utveckla samarbetet med lokala partners för att öka tryggheten kring två av Uppsalas största publika evenemang, Valborg och Uppsala Reggaefestival. Valborg Precis som 2009 etablerade Uppsala kommuns evenemangslots och bolagets evenemangschef en samarbetsgrupp inför valborgsfirandet Gruppen fokuserade dels på trygghets- och säkerhetsfrågor, dels på utökad marknadsföring av Valborg som ett sammanhållet evenemang. Evenemangslotsen löste tillgången på vatten genom samverkan med Kuratorskonventet och kampanjen Varannan vatten samt genom att i samverkan med berörda kommunala kontor placera ut vattencisterner vid Ekonomikumparken och i Stadsparken. Vid Ekonomikumparken placerade kommunen även ut flyttbara toaletter för att säkerställa tillgången på toaletter för de cirka personer som besökte parken under Valborg. Det samlade programutbudet omfattade samtliga delevenemang under Valborg, från ankrace, forsränning, kulturscen och sillunch till mösspåtagning, OD:s konsert i universitetsaulan och Slottsbackshyllningen vid Gunillaklockan på kvällen. Marknadsföringen av det samlade valborgsprogrammet genomfördes främst i lokala medier (print, webb), via en samlingssida på och genom mejlutskick i samverkan med Uppsala universitets alumnkoordinator och de tretton studentnationernas alumnregister. Sillunchen på Uppsala Konsert & Kongress, som genomfördes för första gången 2009, attraherade 450 besökare (250 året innan). Evenemangsområdet ansvarade för projektledning av den gemensamma marknadsföringen och bidrog med finansiering till forsränningen och Studenternas kulturscen i Universitetsparken, ett nytt och uppskattat inslag i valborgsfirandet i Uppsala. Uppsala Reggaefestival firade 10-årsjubileum och besöktes av personer under tre dagar. Det intensiva lokala samarbetet, som inleddes 2007, för att säkra och utveckla festivalen, gav fullt genomslag 2010 med en ökad publiktillväxt, positiv rapportering i medierna och positivt ekonomiskt resultat för arrangören. Att det lokala stödet för festivalen växer visade sig i att antalet Uppsalabor på festivalen ökade från 23% till 29%. Samarbetet mellan polismyndigheten, Uppsala kommun, Uppsala Tourism och arrangören fungerade mycket bra både inför och under festivalen, med löpande avstämningar och snabba problemlösningar. En trygghetsgrupp bestående av representanter för aktörerna ovan träffades varje morgon under festivalen. Slutbetyget för samarbetet och festivalen var genomgående mycket bra (enligt polisen den lugnaste festivalen sedan 2007). Det Uppsalatält, som etablerades av evenemangslotsen och evenemangschefen 2008, genomfördes som planerat, men nu i regi av festivalarrangören och i samverkan med Uppsala universitet och SLU, som medverkade med sina studentinformatörer under hela festivalen. Fler än 20 toppevenemang! Uppsalas evenemangsutbud växer stadigt och antalet större evenemang med över besökare och/eller deltagare ökade ytterligare under 2010 till cirka 65 stycken. Även om Uppsala ännu inte har kapacitet för stora arenaevenemang med besökare, utvecklas stadens publika och unika evenemang väl. Uppsalas rykte som evenemangsstad växer också, främst genom den ökande marknadsföringen utanför Uppsala och den ökande medierapporteringen från främst de större evenemangen. Sammanfattning av befintliga evenemang Evenemang med cirka besökare: Valborg, Kulturnatten och Julstaden Uppsala Evenemang med cirka besökare: Storvretacupen (deltagare + publik), SM-finalerna i bandy och Livets Ords rikskonferens Evenemang med cirka besökare: Uppsala Reggaefestival, Uppsala Internationella Kortfilmfestival Musikfestivaler med tillväxtpotential inom sina nischer: Uppsala Internationella Gitarrfestival och Uppsala Sacred Music Festival, som hade respektive besökare 2010 Värvning av nya evenemang Att värva nya publika evenemang till en stad är svårt då de stora nationella och internationella evenemangsarrangörerna främst arbetar med beställda företagsevent (där beställaren står för finansieringen) eller egen konsertverksamhet (EMA Telstar, Luger m fl). Uppsala Konsert & Kongress har varit mycket framgångsrika med att värva just den typen av evenemang under De publika evenemang som utgör Uppsalas särart bygger på lokala aktörer (företag, organisationer eller enskilda personer) som brinner för sin idé och som behöver lokalt stöd för att genomföra sina visioner. Marknadsområdet har under året träffat ett par större evenemangsarrangörer för att undersöka deras intresse för att skapa nya evenemang i Uppsala. Dessa arrangörer uppfattar Uppsala som intressant av flera skäl: Tre miljoner boende i regionen, lätt att ta sig till/från staden, Resultat av mätningar 2010 Evenemang närhet till Arlanda och Stockholm samt Kapområdet för utomhuskonserter. Utan säker finansiering och olika former av subventioner och garantier är de emellertid i dagsläget inte beredda att ta affärsrisken. Den dag Uppsala har arenor med egna säljorganisationer, i likhet med Goth Event i Göteborg, finns det helt andra möjligheter att locka hit kommersiella eventarrangörer. I väntan på detta arbetar evenemangsområdet vidare med att stötta de evenemang Uppsala har och att via Kultur- och Tävlingsstaden utveckla och värva nya evenemang på den nivå det finns resurser till idag. Marknadsundersökningar besöks- och attitydmätningar Turistekonomiska besöksmätningar har genomförts i anslutning till fyra evenemang 2010: Bandy-SM (mars), UppCon (april), Uppsala Reggaefestival (augusti) och Storvretacupen (december/januari). Resultaten från bandyn och reggaen visar att lågkonjunkturen, precis som 2009, har påverkat den omsättning evenemangen genererar i den lokala besöksnäringen. Medan andelen uppsalabor ökade på båda evenemangen, sjönk andelen tillresande. Av de tillresande var det fler än tidigare som sov hos släkt och vänner, vilket drog ned antalet kommersiella gästnätter. Många besökare valde också att bara göra dagsbesök. Dessa faktorer påverkade det sammantagna ekonomiska utfallet negativt för Uppsalas besöksnäring. Omsättning i Uppsala, tkr Motsvarar helårsarbeten Besöksantal Bandy-SM , UppCon , Uppsala Reggae Festival ,

11 Marknad Privatturism Uppsala Fyra temaområden har präglat året: Linnés Uppsala, Vikingar med förfäder, Science Uppsala och det nyetablerade temaområdet Kreativa Uppsala. Gemensamt för de fyra temaområdena är att de upprättar treåriga verksamhetsplaner och ettåriga marknads- och aktivitetsplaner tillsammans med intressenterna, samt en gemensam budget. Arbetet inom temaområdena organiseras så att intressenterna ska känna sig maximalt engagerade. Ansvaret och inflytandet delas lika, oavsett besöksmålens dignitet eller organisationens/intressentens ekonomiska engagemang i det gemensamma temaområdet. Marknad Privatturism arbetar övergripande med destinationsmarknadsföringen, som beskrivs nedan och finns presenterat i en årlig marknadsplan. Linnés Uppsala Sedan Linnéjubileet 2007 samverkar Uppsala universitet, Uppsala kommun, Sveriges lantbruksuniversitet, Svenska Linnésällskapet och Uppsala Tourism kring Linnés Uppsala. Marknad Privatturism har varit sammankallande och ordförande i Operativa gruppen, drivit och samordnat arbetet som objektiv part samt varit ansvarig för administration och redovisning av den gemensamma budgeten, vilken 2010 var kronor. Ny gemensam produkt för året var familjevisningen Lilla Expedition Linné. Tillsammans med en guide går vi på jakt efter stadsnaturens mångfald. Håvar efter insekter, samlar växter, tittar i lupp och lär oss mer om Linnés Uppsala. Expeditionen startar på Domkyrkoplan och går via Rosénparken och Artediparken, längs Fyrisån till Linnéträdgården. Marknadsaktiviteter Presentation av besöksmål och evenemang på på svenska och engelska med länk till Uppsala Tourism hemsida Webbsynlighet på andras sidor Annonsering av Linnébesöksmål/evenemang Exponering av Linnés Uppsala på Stockholm Visitors Board samt Arlanda Visitor Center Synlighet i stadsrummet (säljare/informatör på stan och gerillaaktiviteter) Produktion av gemensam broschyr, blomkort, skyltning Medverkan på TUR mässan, Göteborg Nyhetsbrev till researrangörer och arrangerande av visningsresor Arrangerande av internutbildningsresan Produkt Manualer engelska/svenska, med paketerade Linnéupplevelser Pressmeddelanden och artikelunderlag Journalistbesök Marknadsundersökning Eftersom Linné är internationellt känd är satsningen värdefull i perspektivet att öka antal utländska gästnätter i Uppsala. Marknad Privatturism har varit Uppsala Tourism representant i Linnérådet, som är en rådsgrupp för Linnéstyrelsen. Vikingar med förfäder För att öka antalet besökare på de egna anläggningarna och i regionen, har Museum Gustavianum, Gamla Uppsala museum och Upplandsmuseet tillsammans med Uppsala Tourism sedan senhösten 2007 arbetat i det treåriga samverkansprojektet Vikingar med förfäder. Marknad Privatturism har drivit projektet, varit sammankallande och ordförande i styrgruppen, samt varit ansvarig för administration och redovisning av Operativa gruppens gemensamma budget, som 2010 var kronor. Förutom att marknadsföra museernas vikingatemautställningar har projektet utvecklat och marknadsfört produkterna Expedition forntid, guidade utflykter till spännande fyndplatser i Uppland och Arkeolog på plats, en stationerad guide/arkeolog som vid ett antal tillfällen guidat på fyndplatserna. Redan då projektsamverkan initierades 2007 var parterna eniga om att Vikingar med förfäder, efter avslutat treårsprojekt, skulle lanseras på den internationella marknaden. Under hösten 2010 inleddes därför en ansökan om medel hos Europeiska regionala utvecklingsfonden och Regionförbundet för projektet, nu med namnet Internationell affärsutveckling med vikingar som tema, ett entreprenörsutvecklingsprojekt. Ansökan beviljades med kr, och under senhösten upphandlades konsulttjänster och arbetet inleddes med den första delen av förstudien. Ett urval av de marknadsaktiviteter som genomförts under året är Presentation av besöksmål och evenemang på på svenska och engelska med länk till Uppsala Tourism hemsida Webbsynlighet på andras sidor Annonsering av Vikingabesöksmål/evenemang Exponering av Vikingar med förfäder på Stockholm Visitors Board samt Arlanda Visitor Centre Synlighet i stadsrummet Produktion av gemensam broschyr, skyltning, rollups med mera Medverkan på TUR mässan, Göteborg Nyhetsbrev till researrangörer och arrangerande av visningsresor Arrangerat internutbildningsresan Uppsala Express Produkt Manualer engelska/svenska, med paketerade Vikingar med förfäder -upplevelser Pressmeddelanden Journalistbesök Marknadsundersökning Eftersom Vikingar är ett internationellt välkänt begrepp är satsningen värdefull i perspektivet att öka antal utländska gästnätter i Uppsala. Science Uppsala Projektsamverkan för Science Uppsala inleddes hösten 2009 och syftar till utveckling och marknadsföring av populärvetenskapliga upplevelser, och synliggörande av forskning och vetenskap i Uppsala. Projektägare är Uppsala universitet (Teknat Samverkan), Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Uppsala Tourism. Etablerings- och uppbyggnadsarbetet beräknas pågå under ytterligare tre år, Teknik och naturvetenskap utgör område för ett pilotprojekt under två år, Därefter utvecklas verksamheten för fler vetenskapsområden inom de båda universiteten. Parallellt med etablerings- och uppbyggnadsarbetet marknadsförs befintliga produkter med scienceinriktning. Projektet har under året arbetat för att finna en långsiktig finansieringsform. Marknad Privatturism har drivit projektet, varit sammankallande och ordförande i styrgruppen, samt varit ansvarig för administration och redovisning av gruppens gemensamma budget, som 2010 var cirka kronor

12 Uppsalaregionen har en stark position inom utbildning och forskning i Norden och Europa. Här finns Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet. Uppsala har potential att genom ett unikt koncept synliggöra forskningen vid universiteten för en bred allmänhet bland Uppsalabor och tillresande, och att öka medvetandet hos målgrupperna om den spetsforskning som bedrivs vid våra två universitet. Projektet Science Uppsala strävar efter att vetenskap och forskning, presenterad i en populärvetenskaplig form för en bred allmänhet ska sätta igång tre parallella processer: Genom en större synlighet av forskning och studier vid Uppsalas universitet kontinuerligt öka medvetenheten hos prioriterade målgrupper att vetenskap + utveckling = Uppsala, vilket på sikt genererar fler studerande vid Uppsalas universitet, mer resurser till forskning samt fler företag som etablerar verksamhet i regionen. Populärvetenskapliga upplevelser, exempelvis guidade turer som presenterar personerna bakom forskningsframsteg i Uppsala, och som kan bokas och upplevas av kunder och besökare, ger regionens företag ytterligare en identitet, vilket skapar förutsättningar för större framgångar för dessa företag. Tillresande besökare som genererar en ökad besöksomsättning. Processerna ska tillsammans bygga en starkare Uppsalaregion. Katalysator är populärvetenskapliga upplevelser, som kombinerade med besök på befintliga platser och museer, är ett nytänkande inom upplevelsesektorn. Förutom att marknadsföra befintliga utställningar och upplevelser, har två nyheter lanserats under året: Science Walk och Science Road. Ett antal Science Walks har erbjudits för enskilda och de båda produkterna har varit bokningsbara för grupper. Inför Kemiåret 2011 inleddes samverkan med Institutionen för fysikalisk och analytisk kemi, Uppsala universitet. Marknad Privatturism har varit Uppsala Tourism representant i gruppen. Ett urval av de marknadsaktiviteter som genomförts under året är Presentation av besöksmål och evenemang på på svenska och engelska med länk till Uppsala Tourism hemsida Webbsynlighet på andras sidor Annonsering av Sciencebesöksmål/evenemang Exponering av Science Uppsala på Stockholm Visitors Board samt Arlanda Visitor Center Synlighet i stadsrummet Produktion av gemensam broschyr, skyltning, rollups med mer Medverkan på TUR mässan, Göteborg Nyhetsbrev till researrangörer och arrangerande av visningsresor Arrangerat internutbildningsresan Uppsala Express Produkt Manualer engelska/svenska, med paketerade Scienceupplevelser Pressmeddelanden Journalistbesök Kreativa Uppsala Ett fjärde temaområde har etablerats under året Kreativa Uppsala. Utifrån Uppsala kommuns beslut att fortsätta arbeta med ett antal idéer, som presenterades i kulturhuvudstadsansökan, drivs idag projektet Kultur för utveckling. Marknad Privatturism har involverats i arbetet inom Kulturella spår i stadsrummet och en utvecklingsgrupp för Ingmar Bergman och filmens Uppsala. Dessa grupper är bakgrunden till att Uppsala Tourism initierade begreppet och temaområdet Kreativa Uppsala, ett samlingsnamn för upplevelser inom litteratur, konst och film. Genom att profilera befintliga upplevelser under gemensamt tema, skapas bättre förutsättningar för tillkommande produkter som är under utvecklande. Under året har Marknad Privatturism exempelvis varit involverad i sommaröppethållandet av den Ingmar Bergmanrelaterade Slottsbiografen i Uppsala, ansvarat för arrangerandet av ett antal Ingmar Bergmanpromenader, samt medverkat i kulturkontorets framtagande av författarrelaterade upplevelser i Uppsala. Verksamheten har bedrivits med begränsade resurser och har under året finansierats av Uppsala kommun och Uppsala Tourism. Ett urval av de marknadsaktiviteter som genomförts under året är Presentation av besöksmål och evenemang på på svenska och engelska med länk till Uppsala Tourism hemsida Annonsering Exponering av Kreativa Uppsala på Stockholm Visitors Board samt Arlanda Visitor Center Synlighet i stadsrummet Produktion av gemensam broschyr, skyltning, rollups med mera Medverkan på TUR mässan, Göteborg Nyhetsbrev till researrangörer och arrangerande av visningsresor Arrangerat internutbildningsresan Uppsala Express Produkt Manualer engelska/svenska, med paketerade Kreativa Uppsala upplevelser Pressmeddelanden Journalistbesök Press- och mediabearbetning Marknad Privatresande har arbetat med press- och mediabearbetning genom pressmeddelanden, textoch bildservice. Marknadsområdet har även bjudit in och tagit emot pressbesök, framförallt internationella sådana. Marknadsundersökningar Under året har nedanstående marknadsundersökningar, sammanställning av statistik, utvärderingar, analyser genomförts En kvalitativ intervjuundersökning av besökare, 60 respondenter, svenska och utländska. Frågorna avsåg bland annat demografi, syfte, stanntid, påverkan innan ankomst samt genomförda aktiviteter, speciellt med inriktning på Linnérelaterade aktiviteter. Intervjuer med personal i turistinformation för utvärdering av årets produkter och säljarbetet. I förstudien för Internationell affärsutveckling med vikingar som tema har 30 kvalificerade respondenter (Visit Swedens utlandskontor, researrangörer, transportörer m fl) i och utanför Sverige intervjuats om intresset för vikingarelaterade upplevelser. Övriga aktiviteter Nyhetsbrev, mässor, visningsresor (transportörer och researrangörer). Produktion, exponering och distribution av SP material, kartor och broschyrer

13 Övrigt Destination Uppsala Styrgrupperna 2010 Digitalt bildarkiv & kartor Under 2010 har ett omfattande arbete lagts ned på den digitala bildbanken för att göra den användarvänlig. Det egna och det friköpta bildmaterialet har sorterats och kategoriserats, vilket gjort att antalet bilder och tillgängligheten ökat för externa användare. Bildbanken ligger idag som en tjänst på och är en service som riktar sig mot media, där bildmaterialet ska användas för att presentera Uppsala och Uppland i samband med redaktionell text. Det interna bildmaterialet har fått ökad tillgänglighet genom införande av Picasa ett system för bildhantering. Alla aktiva användare internt av bildbanken har fått utbildning på Picasa under Kartmaterialet, som Destination Uppsala äger, används i bolagets egna trycksaker och har även lånats ut till samarbetspartners för användning i ickekommersiella sammanhang. Under 2010 har hanteringen av kartor setts över. I samarbete med Uppsala kommun har bolaget tagit fram ny karta över Uppsala centrum på fyra språk, svenska, engelska, tyska och finska. Ett kartseminarium med diskussion om möjligheterna med geografiska informationssystem (GIS) hölls i bolagets regi. Nyhetsbrev Under 2010 producerade Destination Uppsala fem nyhetsbrev med aktuell information om både den egna verksamheten och besöksnäringen i Uppsala län. Nyhetsbrevet publicerades på webbplatsen, samt skickades ut via e-post till omkring mottagare. Målgrupp har främst varit verksamma inom besöksnäringen i Uppsala kommun och län. Flera av nyheterna spreds vidare genom publicering lokalt i radio, tv och tidningar samt nationellt via nyhetsbrev för besöksnäringen. Statistik och analys Destination Uppsala sammanställer och analyserar kontinuerligt statistiken för kommersiella boendeanläggningar samt antal besökare på enskilda anläggningar och evenemang. På webbplatsen publicerar bolaget aktuella rapporter, samt egna sammanställningar över besöks- och gästnattsutvecklingen i Uppsala kommun och Uppsala län. Månadsvis lämnar Destination Uppsala rapporter över utvecklingen för gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i Uppsala kommun till kommunstyrelsen. Vidare levererar bolaget underlag och sammanställningar för turistekonomisk utveckling lokalt och regionalt på förfrågan från näringslivet, Uppsala kommun och till media. Destination Uppsala har återkommande kontakt med Tillväxtverket, Statistiska centralbyrån (SCB), Visit Sweden, European Cities Marketing (ECM) och andra turismorganisationer. Diskussioner om den turistekonomiska utvecklingen och om metodutvecklingsfrågor förs kontinuerligt med dessa parter. Extra resurser för statistik Våren 2010 lades extra resurser in på statistikområdet. En rapport över kommersiellt boende i Uppsala sammanställdes. Arbetet med Uppföljning av Tillsammans mot elitserien fortsatte. En fördjupad metodundersökning av hur man ska mäta målen i dokumentet genomfördes under sommaren med hjälp av extra resurser från näringslivskontoret i Uppsala kommun. Metodarbetet genomfördes i dialog med Tillväxtverket. Stabsavdelningen har också fungerat som diskussions- och rådgivande part till andra avdelningar i projekt rörande statistik och mätningar. Destination Uppsala som arbetsgivare Destination Uppsala har under året haft arton fast anställda, säsongs- och projektanställda samt ett antal uppdragstagare (guider). Totalt har 93 personer fått ersättningar under året. Löneadministrationen sköts både internt och externt. I Destination Uppsala personalhandbok betonas de värderingar bolaget har beträffande etik, policies och umgängesregler. Alla medarbetare har utvecklingssamtal och lönesamtal med VD en gång om året. I utvecklingssamtalet diskuteras kompetensutveckling. Under 2010 har bolaget investerat cirka kronor i kompetensutveckling. Varje anställd har fått ett friskvårdsbidrag som har kunnat utnyttjas efter individuell preferens. Bolaget hade även ett lag som deltog i tävlingen Vårruset. Styrgrupp affärsturism Uppsala Petra Ehnwall Ann-Sophie Myrefelt Camilla Bergman, Susanna Ståhl Nina Svanberg Maria Wall-Petrini, Sabine Lauterbach Jojo Lindström Charlotte Ullberg, Anna Lindström Styrgrupp evenemang Uppsala Sten Bernhardsson Magnus Holmberg Muhr (tf) Ulf Jacobsson Lisa Thörn Magnus Bäckström Liisa Eriksson Hundertmark Magnus Lohe Helen Riise Jojo Lindström Ulrika Nisser Styrgrupp privatturism Uppsala Mats Block Ing-Marie Munktell Markus Holmberg Cecilia Granath Sture Jonsson Matti von Magius Inger Grotteblad, Ulrika Bergqvist Jojo Lindström Brita Zetterberg-Blom Styrgrupp länsturism Elisabet Andersson Per Andersson/Lena Eklund-Gabrielsson Ulf Andersson/Erik Larsson Jan Bendrik/Karin Vibyral Tomas Frisk Hanne Natt och Dag Carin Palmquist Isaksson/Karin Andersson Lundkvist Brita Zetterberg-Blom Tommy Åhker Jojo Lindström Anita Borg Svahn Madeleine Klintsbacka Congrex, kontorschef First Hotel Linné, hotellchef Clarion Hotel Gillet, VD Uppsala Konsert & Kongress, kongresschef Lfv Arlanda, Manager Business Development Destination Uppsala, VD (sammank) Destination Uppsala, marknadschef affärsturism Uppsala kommun, kulturchef Uppsala kommun, tf chef fritids- o naturkontoret Scandic Hotel Uppsala, VD Uppsala City, centrumledare Uppsala Konsert & Kongress, VD Fyrishov, VD Uppsala kommun, marknadschef Stadsteatern, marknadschef Destination Uppsala, VD (sammank) Destination Uppsala, marknadschef evenemang Uppsala Universitet, trädgårdsdirektör Museum Gustavianum, museichef Domkyrkokomminister Rezidor SAS Hotel Park Inn, hotellchef Upplands Lokaltrafik, informationschef Upsala Handelsförening, kanslichef Fyrishov, försäljningschef Destination Uppsala, VD (sammank) Destination Uppsala, marknadschef privatresande Heby kommun Håbo kommun Öthammars kommun Älvkarleby kommun Enköpings kommun Knivsta kommun Tierps kommun Uppsala kommun / Destination Uppsala Regionförbundet Destination Uppsala, VD (sammank) Destination Uppsala, projektledare privatturism Destination Uppsala, projektledare affärsturism 24 25

14 Förvaltningsberättelse 2010 Resultaträkning Styrelsen och verkställande direktören för Destination Uppsala AB får härmed avge sin årsredovisning för år Verksamheten Destination Uppsala AB har till ändamål att genom varumärkesprofilering av Uppsala, samt marknadsföring, affärsutveckling och försäljning inom områdena affärsturism, evenemang och privatturism vara ett strategiskt verktyg för tillväxt, ökade intäkter och sysselsättning inom besöksnäringen i Uppsala kommun. Bolaget ägs av Uppsala kommun, Regionförbundet Uppsala län, universitet samt företag och institutioner i Uppsala län. Resultatutveckling under de tre senaste åren Väsentliga händelser under 2010 Kommunfullmäktige beslutade den 26 april 2010 att ombilda Uppsala Tourism AB till Destination Uppsala AB. Beslutet innebar att Uppsala Tourism AB omvandlades till ett renodlat marknadsbolag för Uppsala och att länsuppdraget upphör. Under hösten skedde det juridiska namnbytet. Uppsala Tourism kommer att finnas kvar som bifirma. Vid bolagsstämman antogs en ny ändamålsparagraf i bolagsordningen Rörelsens intäkter Nettoomsättning Not Rörelsens kostnader Handelsvaror Övriga externa kostnader Not Personalkostnader Not Avskrivningar av anläggningstillgångar Not Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter Räntekostnader Omsättning Resultat efter finansiella intäkter och kostnader Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat Resultatdisposition Årets resultat Till bolagsstämmans förfogande står Balanserade vinstmedel Årets förlust SUMMA Styrelsen och VD föreslår att i ny räkning överföra

15 Balansräkning Tillgångar Not 1 Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Not 5 Inventarier Finansiella anläggningstillgångar Andra långsiktiga värdepappersinnehav Not Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Handelsvaror Not Kortfristiga fordringar Kundfordringar Not Aktuella skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Not 1 Bundet eget kapital Not 10 Aktiekapital, st Reservfond Summa bundet kapital Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Obeskattade reserver Not 11 Periodiseringsfond Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Företagsinteckningar Inga Inga 28 29

16 Noter Not 1 Not 2 Redovisningsprinciper Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Principerna är oförändrade i jämförelse med föregående år. Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärdet där inget annat anges. Nettoomsättningens fördelning Försäljningsintäkter Uppdragsersättning Inkomstskatter Redovisade inskomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år samt justeringar avseende tidigare års aktuella skatt. Skatteskulder/-fordringar värderas till vad som enligt företagets bedömning skall erläggas till eller erhållas från skattemyndigheten. Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar avskrivs systematiskt över den bedömda nyttjandetiden. Inventarier skrivs över 5 år. Not 3 Revisorsarvode Revisionsuppdrag Annan verksamhet Inventarier forts Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utrangeringar och försäljningar -900 Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde Not 6 Not 9 Andra långsiktiga värdepapperinnehav Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 100 aktier i SWETRAC Not 7 Varulager Varulagret består till största delen av souvenirartiklar. Lagret är värderat till anskaffningsvärde varefter avdrag för generell inkurans om 3% gjorts. Först in först ut principen tillämpas. Not 8 Kundfordringar Fordringar har upptagits till belopp som efter individuell bedömning beräknas bli betalt. Not 4 Medelantalet anställda Sjukfrånvaro Antal anställda Varav män 3 3 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Sjukfrånvaro i relation till ordinarie arbetstid Samtliga 2,4 % 2,7 % Då bolaget endast har 18 anställda kan sjukfrånvaron inte delas upp i undergrupper med fler än 10 personer i varje. Förutbetalda hyreskostnader Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not 10 Förändring av eget kapital Aktiekapital Reservfond Balanserad vinst Årets resultat Belopp vid årets ingång Föregående års disposition Löner och andra ersättningar Sociala kostnader Löner och andra ersättningar Sociala kostnader Pensionskostnader Pensionskostnader Årets resultat Belopp vid årets utgång Styrelse och VD Övriga anställda Not 5 Materiella anläggningstillgångar Inventarier Ingående anskaffningsvärde Årets inköp Utrangeringar och försäljningar Utgående anskaffningsvärde Not 11 Obeskattade reserver Periodiseringsfond Not 12 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna personalrelaterade kostnader Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

17 32 33

18 34 35

19

Årsredovisning Destination Uppsala

Årsredovisning Destination Uppsala 2013 Årsredovisning Destination Uppsala Innehåll Inledning sidan 4 Ägande och styrning sidan 5 Destination Uppsala sidan 6 Möten & Evenemang sidan 8 Marknad & Försäljning sidan 11 Privatturism Webb Kommunikation

Läs mer

ÅRSREDOVISNING DESTINATION UPPSALA

ÅRSREDOVISNING DESTINATION UPPSALA 2014 ÅRSREDOVISNING DESTINATION UPPSALA INNEHÅLL INLEDNING sidan 4 ÄGANDE OCH STYRNING sidan 5 DESTINATION UPPSALA AB sidan 6 MÖTEN & EVENEMANG sidan 8 MARKNAD & FÖRSÄLJNING sidan 11 Privatturism Kommunikation

Läs mer

Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB

Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB Västsvenska Turistrådet AB - en del av Årsredovisning 2012 för Västsvenska Turistrådet AB Medborgarperspektivet Kommentar: Ur medborgarperspektiv för boende

Läs mer

Årsredovisning 2013 Västsvenska Turistrådet AB

Årsredovisning 2013 Västsvenska Turistrådet AB Årsredovisning 2013 Västsvenska Turistrådet AB Västsvenska Turistrådet AB - en del av 1 Årsredovisning 2013 för Västsvenska Turistrådet AB Sammanfattning 2013 Turismen i Västra Götaland omsätter ca 35

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN ÅLAND. visitaland.com. Visit Åland

VERKSAMHETSPLAN ÅLAND. visitaland.com. Visit Åland VERKSAMHETSPLAN ÅLAND visitaland.com Visit Åland 2011 INNEHÅLL 1. INLEDNING... 1 2. VISIT ÅLANDS HUVUDUPPDRAG: DESTINATIONSMARKNADSFÖRING... 2 3. TURISMENS BETYDELSE OCH UTVECKLING... 3 3.1. Ålands turismutveckling...

Läs mer

Uppföljning av strategin för besöksnäringen i Sörmland 2008-2010

Uppföljning av strategin för besöksnäringen i Sörmland 2008-2010 Uppföljning av strategin för besöksnäringen i Sörmland 2008-2010 Rapport 2007/2008 Vision Våra destinationer, teman, upplevelser och evenemang ska bli de mest efterfrågade bland Stockholm Plus alternativen,

Läs mer

Att arbeta med internationella marknader. en handbok för besöksnäringen

Att arbeta med internationella marknader. en handbok för besöksnäringen Att arbeta med internationella marknader en handbok för besöksnäringen Robert Patzelt, Familjen Helsingborg, 2015 Intro Den här handboken är till för dig som företagare inom besöksnäringen. Den ska ge

Läs mer

Event- och destinationsbolag ska göra kommunerna mer attraktiva

Event- och destinationsbolag ska göra kommunerna mer attraktiva Event- och destinationsbolag ska göra kommunerna mer attraktiva Konkurrensen om att ta hem ett idrottsevent eller locka turister till den egna kommunen blir allt hårdare. Flera kommuner har därför startat

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020. Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB

Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020. Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020 Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB Version: 1 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Processen

Läs mer

ÅRS BERÄT TELSE 2011

ÅRS BERÄT TELSE 2011 ÅRS BERÄT TELSE 2011 Verksamhetsåret 2011 Affärsplanen 2008-2011 samt kommunikationsplanen Det goda värdskapet har varit styrande för verksamheten under 2011. Västerås & Co har under året än tydligare

Läs mer

VisitSweden. med års- och hållbarhetsredovisning

VisitSweden. med års- och hållbarhetsredovisning 2013 VisitSweden med års- och hållbarhetsredovisning 1 Utländska besökare spenderar 106 500 000 000 kr Mer än personbils- samt järn- och stålexporten tillsammans. 167 SVENSK 900 TURISM SYSSELSÄTTER personer

Läs mer

Slutrapport projekt Göteborgs skärgård mars-november 2014

Slutrapport projekt Göteborgs skärgård mars-november 2014 Slutrapport projekt Göteborgs skärgård mars-november 2014 1 Sammanfattning Göteborgs stadsdel Västra Göteborg och Öckerö kommun har inlett ett samarbete för att under ett år samfinansiera en kartläggning

Läs mer

Turistnäringens Trendanalys 2012 Vad krävs för att fördubbla turismens omsättning till 500 miljarder år 2020?

Turistnäringens Trendanalys 2012 Vad krävs för att fördubbla turismens omsättning till 500 miljarder år 2020? Turistnäringens Trendanalys 2012 Vad krävs för att fördubbla turismens omsättning till 500 miljarder år 2020? Trendanalys 2012 Vad krävs för att fördubbla turismens omsättning till 500 miljarder år 2020?

Läs mer

Årsredovisning 2013 för NEDRE DALÄLVENS INTRESSEFÖRENING

Årsredovisning 2013 för NEDRE DALÄLVENS INTRESSEFÖRENING Årsredovisning 2013 för NEDRE DALÄLVENS INTRESSEFÖRENING Styrelsen för Nedre Dalälvens Intresseförening får härmed avge redovisning för räkenskapsåret 2013, föreningens tjugosjunde verksamhetsår. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan 2015 Smålands Turism AB Smålands Turism AB ägs fr o m 2015 av Region Jönköpings län (50%) och Jönköpings läns tretton kommuner (50%). Ägarnas uppdrag till Smålands

Läs mer

Aktiviteter för en lång siktig, konkurrenskraftig och uthållig besöksnäring. Varumärket Visit Södra Dalarna

Aktiviteter för en lång siktig, konkurrenskraftig och uthållig besöksnäring. Varumärket Visit Södra Dalarna 2015 AKTIVITETSPLAN Aktiviteter för en lång siktig, konkurrenskraftig och uthållig besöksnäring Aktivitetsplan 2015 beskriver Visit Södra Dalarnas, VSD, planerade aktiviteter för 2015. Aktiviteternas mål

Läs mer

Strategiska initiativ för utveckling av besöksnäringen i Skåne tema Kommunikation och varumärke

Strategiska initiativ för utveckling av besöksnäringen i Skåne tema Kommunikation och varumärke Strategiska initiativ för utveckling av besöksnäringen i Skåne tema Kommunikation och varumärke Mårten gås? Inledning Varumärke Ett rungande ja för ett hållbart Skåne Starkt varumärke snabbfil till köp

Läs mer

Årsrapport 2014. Leif Johansson, Xrayfoto. Lund Samverkan 2.0 - turism, möten och event

Årsrapport 2014. Leif Johansson, Xrayfoto. Lund Samverkan 2.0 - turism, möten och event Årsrapport 2014 1 Leif Johansson, Xrayfoto AB Lund Samverkan 2.0 - turism, möten och event I januari 2014 stod vi med en tom spelplan, och ett år senare har vi tillsammans med er i näringen utvecklat spelreglerna

Läs mer

Verksamhetsberättelse Årsredovisning. Bris är till för alla barn alltid. Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse Årsredovisning. Bris är till för alla barn alltid. Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2012 Bris är till för alla barn alltid Verksamhetsberättelse 2012 1 bris Barnens Rätt I Samhället Org.nr: 80 20 13 3420 Verksamhetsberättelse Ett av de bästa åren någonsin

Läs mer

Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn

Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn n v tor la o de nsm En tio a ov n in FLER INNOVATIONER HELT ENKELT - EN DEL AV INNOVATIONSMOTORN Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn Slututvärdering Regionförbundet Sörmland levererar

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

Årsredovisning 2011 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS. 1.1 Sammanfattning medborgarperspektivet. Sida 1(38) Västarvet

Årsredovisning 2011 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS. 1.1 Sammanfattning medborgarperspektivet. Sida 1(38) Västarvet Sida 1(38) Årsredovisning 2011 Västarvet 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS Västarvet är regionens natur- och kulturarvsförvaltning och har till uppgift att samordna verksamheten inom området. Förvaltningen

Läs mer

Exportguide för Dalarnas besöksnäring

Exportguide för Dalarnas besöksnäring Exportguide för Dalarnas besöksnäring Foto: Nisse Schmidt/ Visit Idre En stark näring med gamla anor Besöksnäringen i Dalarna är en stark och viktig industri med gamla, stolta anor och räknas idag som

Läs mer

Framgångar...sid 3. 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12. 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19

Framgångar...sid 3. 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12. 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19 Framgångar...sid 3 1 - Samordning och utveckling av stödsystem 1 för entreprenörskap...sid 4 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19 4 Förberedelse

Läs mer

Innehåll. Förord... 2. Opinionsbildning... 4. Förhandlingsverksamhet... 12. Medlemsservice... 18. Förbundsövergripande... 24. Personal...

Innehåll. Förord... 2. Opinionsbildning... 4. Förhandlingsverksamhet... 12. Medlemsservice... 18. Förbundsövergripande... 24. Personal... Årsredovisning 2012 Innehåll Förord... 2 Opinionsbildning... 4 Förhandlingsverksamhet... 12 Medlemsservice... 18 Förbundsövergripande... 24 Personal... 26 Förvaltningsberättelse... 30 Resultaträkning,

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM)

Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM) Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM) Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK Uppsala universitet Akademiska sjukhuset 751 85 Uppsala

Läs mer

Stadsutveckling med samverkan. Processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen

Stadsutveckling med samverkan. Processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen Stadsutveckling med samverkan Processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen Om Volante Research Huvudförfattare har varit Joakim Sternö, etnograf och analytiker vid Volante. Projektledare

Läs mer

Do it! LK ochf FO O M R

Do it! LK ochf FO O M R Do it! FO LK och FO RM Plattform för gränsöverskridande och utforskande samarbeten inom formområdet i Västra Götaland. Sammanställning av förstudiearbete våren 2012 1 Bakom projektet står : Konsthantverkscentrum

Läs mer