gikurserna möjlighet att tycka till. En hög svarsfrekvens är viktigt för att vi ska kunna påverka så fyll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "gikurserna möjlighet att tycka till. En hög svarsfrekvens är viktigt för att vi ska kunna påverka så fyll"

Transkript

1 appendix #4 2010

2 ledare I barndomens sagor framställs en läkare som en doktor med vit rock och stetoskop runt halsen. Doktorn får vara med i lekarna som en person som jobbar på sjukhus och som hjälper människor att bli friska. Att läsa läkarlinjen idag innebär dock ett mycket bredare spektrum av karriärmöjligheter. Läkarutbildningens unika kombination av att vara en akademisk yrkesutbildning gör att en examen kan leda till yrken även utanför sjukhusens eller primärvårdens väggar. Tyvärr är stora delar av dessa alternativa karriärvägar alltför osynliga i utbildningen. Ett exempel är möjligheten att söka sig utanför landstingets sjukhus till privata aktörer. Idag ökar andelen privat vård i Sverige, men i en allt mer privatiserad vård får inte studenterna glömmas bort! Idag görs alltför ofta upphandlingar av vård utan att de olika vårdstudenternas närvaro skrivs in i avtalen. Detta gör att de allt fler studenterna trängs på en allt mindre yta i den landstingsdrivna vården medan den privata vården går miste om de blivande kollegornas närvaro. Vinsterna i att ha studenter på en klinik är många. Att ha någon som ifrågasätter och kommer med nya tankar och idéer är ju grunden för all utveckling. Men för att ta hand om studenter på ett bra sätt måste det finnas avsatt tid. Att enbart springa efter en läkare under en placering ger inga fördjupade kunskaper, utan tid måste finnas avsatt till diskussion och reflektion. Landstingen får idag ersättning för studenter, vilket bör skrivas in i upphandlingarna så detta även inkluderar den privata vården. Dock är dagens ersättningsnivåer för låga för att täcka hela kostnaden för god klinisk handledning. Så det behövs höjda ersättningsnivåer, men också egna satsningar från landstingen och de privata vårdgivarnas sida på handledningstid. Ansvaret för att utbilda de blivande kollegorna ska tillhöra hela sjukvården! Att inkludera den privata vården i utbildningen är ett sätt att öka kvalitén samtidigt som fler alternativa karriärvägar öppnas upp för studenten innan examen. Idag är den privata vårdsektorn en alltför outnyttjad resurs! Och ökade resurser behövs. Läkarutbildningen innebär många timmar på klinik. Sveriges läkarutbildning är en av världens mest kliniskt orienterade och för att uppnå tillräcklig kvalité krävs god handledning. Den kliniska handledningen har länge varit MSF:s hjärtefråga och dessvärre ser vi genom våra handledningsenkäter att kvalitén sjunker. Vår enkät delas ut vartannat år; nu i höst kommer en ny som ger dig som precis läst medicin- och kirur- 2 gikurserna möjlighet att tycka till. En hög svarsfrekvens är viktigt för att vi ska kunna påverka så fyll i enkäten så att vi får ett starkt verktyg när vi arbetar för en bättre utbildning! Vi hoppas självklart att denna omgångs resultat ska visa på en positiv trend men de senaste åren har kvalitén på den kliniska handledningen sjunkit i takt med ökat antal studenter per handledare. Studentgrupperna har vuxit med hög fart de senaste åren vilket även ger negativa utslag i andra delar av handledningsenkäten. En utökning av läkarutbildningen får inte ske utan ökade resurser till fler utbildade handledare och undervisningslokaler. Sverige behöver inte fler läkare utan framförallt fler bra läkare! Många sjukhus är idag mättade på läkarstudenter i förhållande till patientunderlag. Högskoleverket slog fast i en alumniutvärdering 2006 av Umeå universitet att antalet studenter inte gick att utöka utan att svikta på kvalitén och många andra universitet närmar sig smärtgränsen. Ett exempel är Uppsala och Linköping som idag har studenter på de sjukhus Örebro Universitet tänker utnyttja för sin utbildning vilket kommer att medföra större trängsel i Uppsala och Linköping. Inför höstens riksdagsval lovar båda blocken ökade platser på läkarutbildningen och vi i styrelsen för MSF tänker arbeta stenhårt för att dessa löften skall följas av utredningar av patientunderlag samt stora resursförstärkningar! Vi får inte heller glömma MSF Utlands medlemsbas som idag är över 2500 stycken svenska studenter. De flesta av dessa är på väg tillbaka till Sverige vilket är något som borde uppmuntras och underlättas. MSF jobbar idag mycket med frågor kring sommarpraktik samt underläkarvikariat mot Socialstyrelsen och landstingen. Att skapa en bra inslussning i det svenska vårdsystemet precis som Norge lyckats med för sina utlandsstudenter är att ta vara till de möjligheter man har. Vi i MSF ser gärna en debatt kring läkarutbildningens dimensionering men vill spela med alla kort på bordet. Och att fortsätta utöka utbildningen utan att ta till vara på våra utlandsstudenter eller den privata vårdsektorn är en kortsiktigt lösning som inte har förankring i sjukvårdens egentliga behov. Maria Ehlin Kolk MSF Ordförande Medicine Studerandes Förbunds nationella tidning #4 / 2010 Redaktör och ansvarig utgivare: Kjartan Thorarinsson, MSFs nationella styrelse år 2010: Ordförande Maria Ehlin Kolk Vice ordförande Anders Lundberg Andre Vice Ordförande Karl Hagman Göteborg Andrea KJELLGREN Linköping Ida Johansson Skåne Mathias Blom Stockholm Kjartan Thorarinsson Uppsala Johan Skogö Umeå Mihai Radulescu Kansli Linn Linnquist, MSFs kansli Box 5610, Stockholm, , Adressändring? Skicka ny adress till Hemsida: 4 appendix #4 2010

3 mer än "bara" läkare ANders Lundberg, ViceOrdf MSF, Läkarens yrkesroll är kanske en av de mest väletablerade i hela världen. Alla vet vad en läkare gör. Eller? Faktum är att läkare har fler arbetsuppgifter än de som förknippas med den klassiska yrkesrollen. Läkaren är inte bara medicinare. Läkaren är forskare, ledare, chef, organisationsutvecklare, kommunikatör. Det finns dessutom de som väljer att prova helt nya vägar. Appendix träffar tre läkare som valt att vara mer än "bara" vanliga doktorer: konsulten, chefen och sjukhusdirektören. sjukhusdirektören Birgir Jakobsson är docenten, barnläkaren och forskaren som blev sjukhusdirektör, först för Capio S:t Görans sjukhus och sedan 2007 på Karolinska Universitetssjukhuset. Birgir är en frekvent debattör och förespråkar ofta på debattsidor och i media läkarens roll som ledare och betydelsen av att utveckla sjukvården. Bilden man får som läkarstudent idag är att den absoluta majoriteten av läkare kommer att jobba heltid kliniskt eller med forskning, eller en blandning däremellan. Hur ser du på läkares karriärmöjligheter? Finns det andra valmöjligheter? Jag tror att det är viktigt att läkare fortsätter att skaffa sig gedigen klinisk utbildning (kompetens) och om möjligt också erfarenhet av forskning och utbildning. Det är just denna kunskap och erfarenhet som gör läkaren till en bra chef om den kombineras med bra ledarskapsegenskaper som byggs på med ledarskapsutbildning. Hur har läkares yrkesvägval förändrats under din tid som läkare, och hur tror du att de kommer att ändras i framtiden? Läkare har i dag möjlighet att välja mellan klinisk karriär, forskningskarriär eller ledarkarriär. De två första går med fördel att kombinera medan trenden är att ger man sig in i ledarkarriären får man svårt att hinna göra det andra också. Som första linjens chef kan dock en läkare mycket väl fortsätta arbeta med klinik och forskning samtidigt som man får möjlighet att testa huruvida chefskarriären är något att satsa på. Du har i flera olika sammanhang uttalat dig varmt för att läkare behöver axla chefs- och ledarrollen i större utsträckning. Behöver fler läkare bli chefer? Enligt min mening är det bra att läkare med erfarenhet enligt ovan är beredda att kliva fram och ta ett chefsansvar i sjukvården. Jag ser det som en fördel om det medicinska ansvaret kopplas till ett ekonomiskt ansvar och det innebär att en läkare får ett chefsansvar för en viss medicinsk process eller verksamhet. Det hindrar inte att det finns andra verksamhetsområden som med fördel kan ledas av andra yrkeskategorier, vilket också är fallet i dag. Enligt min mening bör ledaregenskaper och erfarenhet av förändringsarbete väga tyngst vid tillsättning av chefer. Det blir ett dubbelfel när vi gör en duktigt kliniker eller forskare till en dålig chef. Det ska vi undvika. Varför skulle man som läkare vilja bli chef? Är det inte ett steg bort från att "vara läkare"? Om man är intresserad av att påverka, driva igenom förändringar/förbättringar, har idéer om hur man vill ha saker och har lätt att få med sig andra människor, då bör man överväga en chefskarriär. Ofta är detta egenskaper som andra upptäcker före en själv. Det är viktigt för en läkare som väljer en chefskarriär att fortsätta vara just läkare. Som chef och läkare har du möjlighet att förbättra situationen för många patienter istället för det traditionella läkar-/patientmötet. Själv lägger jag mycket tid på att driva frågor rörande patientsäkerhet, medicinsk kvalitet och tillgänglighet. Det är lättare för mig att göra detta med den detaljkunskap som jag har om vården som läkare. Vilken roll spelar cheferna för sjukvårdens framtid? Ledarskapet har alltid spelat roll för sjukvårdens utveckling. Så är det också i dag. Kraven på ledarskapet har dock förändrats radikalt och jag är inte säker på att vi inom sjukvården riktigt hänger med i denna utveckling. Framför allt handlar det om chefens roll i förändringsarbetet. Vi talar om för våra medarbetare att de behöver förändra sina arbetssätt, samtidigt som vi fortsätter att leda och styra på samma sätt som vi alltid har gjort. Chefens engagemang och närvaro krävs i förändringsarbetet om medarbetarna ska ta det på allvar. Om jag som blivande läkare är intresserad av att bli chef och ledare i vården - hur gör jag? Jag tror inte att en läkare behöver bestämma sig för tidigt för att bli chef. Jag anser att man bör gå sin utbildning, skaffa sig en bra klinisk erfarenhet, forska och meritera sig, lära känna sig själv livet är långt! Har man de egenskaper som jag försökt beskriva ovan kan man med fördel delta i ledarskapsprogram, de flesta sjukhus har sådana numera, börja leda avgränsade förbättringsprojekt och successivt komma fram till att ledarskap är det man vill utöva. Men givetvis går det att göra på många olika sätt. appendix #

4 managementkonsulten Johan Ejerhed är läkaren och ekonomen med ett intresse för hälso- och sjukvården. Han jobbar för en av världens mest inflytelserika konsultfirmor, Boston Consulting Group, BCG. Det blir allt vanligare för sjukvården, läkemedelsindustrin och offentliga myndigheter att anlita konsulter för att förbättra sin verksamhet och lösa problem. Därmed har det också blivit fler med bakgrund i medicinen som valt konsultyrket. Hur kommer det sig att man blir konsult om man har läkarutbildning? Man vill ha en utmaning och lära sig nya saker. Det är ju många läkare som är drivna och tycker om utmaningar och kanske söker sig till forskning eller långa arbetspass i Norge, men som tyvärr inte ens känner till möjligheten att jobba som managementkonsult. En del utav dem skulle nog trivas utmärkt på BCG. Sen handlar det ju inte om ett livslångt beslut att lämna läkarbanan, det går alltid att återvända. Hur kom det sig att du blev konsult? Jag har läst ekonomi också och funderat i flera år på att prova på konsultrollen och kände att det skulle passa bra efter AT. Jag tror att den erfarenhet jag får på BCG är svår att få på något annat sätt. Som konsult jobbar man i projektform och varje projekt kan vara från någon vecka till flera månader och det kan handla om allt från att ta fram strategier för stora företag inom olika branscher till att bedöma marknaden för sjukvårdsprodukter. Det är som en "business-at" helt enkelt. När bör man fundera på att söka jobb på konsultfirma? Alltid, haha...nä, men, det går inte att säga när det är "rätt". Vi har intag året om, så tre till sex månader innan man vill börja är att rekommendera. Det är ganska omfattande intervjuprocesser och jag genomgick totalt fem intervjuer dagtid vid tre olika tillfällen för att få jobb på BCG, och det kan ju vara svårt att kombinera med en klinisk vardag. Men om man söker direkt efter läkarutbildningen, efter AT eller efter disputation är upp till en själv. Dessutom har vi på BCG tidsbegränsade internships året om som man kan söka innan man är klar med utbildningen och vill prova på konsultlivet. Vilka kunskaper, egenskaper och färdigheter efterfrågas? Det är aldrig några specifika kunskaper som efterfrågas, man måste inte kunna förstå en balansräkning eller veta exakt hur många vårdcentraler det finns i Sverige. Men man måste ha lätt för att lära sig nya saker, vara nyfiken och bra på att lösa problem på ett strukturerat sätt. Och för att komma till en intervju så bör man kunna visa upp ett CV som sticker ut lite grand, det kan handla om att man läst en annan utbildning också, doktorerat, drivit eget företag eller varit aktiv i någon förening. Om jag vill byta läkarrocken mot skjorta och laptop i framtiden - hur gör jag? Man söker och ser till på att öva sig på case innan intervjuerna. Jag tror att det svåraste för oss läkare är problemlösningsbiten. Trots att vi löser medicinska problem varje dag så är det en annan "bedömningsmall" när man löser business case. Men det finns bra information på vår hemsida om hela intervjuprocessen, hur det är att jobba som konsult och övningscase. Caset är ju också ett bra första minitest om man kan tänka sig prova på konsultyrket så det borde alla göra som har haft funderingar på att prova på något annat. 4 appendix #4 2010

5 verksamhetschefen Towa Jexmark är ST-läkaren som bestämt sig för att bidra till att göra sjukvården bättre. Hon går Region Skånes ledarskaps-st och har nyligen tillträtt som verksamhetschef för medicin på Trelleborgs lasarett. Bilden man får som läkarstudent idag är att den absoluta majoriteten av läkare kommer att jobba heltid kliniskt eller med forskning, eller en blandning däremellan. Hur ser du på läkares karriärmöjligheter? Finns det andra val är 100% klinik/ forskning? Det traditionella är förstås kliniken i första hand, sen forskningen som ett komplement. Det är först efter AT och i ST som man inser att det finns läkare gör andra saker. Hur kommer man till den insikten, och vad är det som läkare gör utöver det medicinska? När man känner sig bekväm i det medicinska höjer man blicken och inser att sjukvården är en värld med andra ramar, exempelvis ekonomiska och organisatoriska. Vill man vara med och påverka för att vården ska bli bättre måste man lära sig om andra saker än medicin, exempelvis ledarskap, organisation och ekonomi. Hur kommer det sig att du valde att bli chef? Jag insåg att jag gillar ledarskap och organisation. Jag ser det som att jag kompletterar min medicinska kompetens och att jag kan hjälpa fler patienter. Men jag kan fortfarande känna kopplingen till kliniken, vilket jag tycker är viktigt. Det påminner mig om att man jobbar för patienternas bästa. Just nu är det väldigt roligt, men jag utesluter inte att jag kan vilja gå tillbaka till en klinisk karriär i framtiden. Varför skulle man som läkare vilja bli chef? Är det inte ett steg bort från att "vara läkare"? Man ser saker i vardagen som man vill ändra och förbättra. Om man inte vill vänta tills man disputerat och blivit överläkare. Inflytande är en väldigt viktig sak för mig, och då är chefskapet ett naturligt steg. Vilken roll spelar cheferna för sjukvårdens framtid? Det är viktigt att det är människor från den egna organisationen med gedigna kunskaper som leder den. Man måste känna till verksamheten om man ska vara chef. Att det är en läkare är kanske inte nödvändigt,i alla situationer, men det är bra att läkare engagerar sig. När ska man som läkare fundera på att prova på chefsjobbet? Jag ville komma en bra bit på väg i det kliniska arbetet. Under ST började jag nischa mig mot ledarskap. Jag tycker att det är bra att redan under kandidattiden börja skaffa sig ledarkompetensen, för den har man alltid nytta av oavsett karriärval. Det viktiga är att man vill vara chef och ledare och utveckla vården. Om man saknar motivationen är det inte samma sak. Om jag som blivande läkare är intresserad av att bli chef och ledare i vården - hur gör jag? Prova att ta något mindre ledaruppdrag vid sidan av studierna eller på kliniken. Kanske kan man börja med att ta ansvar för exempelvis fortbildningsdagar. Det finns även flera ledarskapsprogram som jag tror är mycket nyttiga. Glöm inte att berätta för din chef eller handledare att du är intresserad av chefs- och ledarskap. Det gäller att själv vara aktiv och visa intresse! appendix #

6 ALTERNATIV TILL VAD? Vad menas egentligen med alternativa karriärvägar för läkare? Finns det inte en så lång tradition av mångsysslande inom läkarkåren, att begreppet alternativa karriärvägar blir en lika urvattnad tautologi som salsasås och chai-te? Är det ett försök att äga termen alternativt inom ramen för skolmedicinen, och förskjuta fokus från alternativmedicinen? Är det inte dags att vända ut och in på ett begrepp som är på allas läppar, men har en i allra högsta grad oklar och godtycklig, ytterst individuell betydelse? Det blir ju alla gånger så mycket mer intressant att få väga sina frågor och funderingar mot någon med andra erfarenheter och infallsvinklar, och efter lite headhunting ställde överläkaren, urologen och prostataforskaren Ola Bratt upp på ett samtal kring det alternativa, på en balkong på Helsingborgs Lasarett. Föga förvånande så tog samtalet en egen vändning. Det alternativa utgjorde bara en språngbräda och mynnade ut i ett samtal kring den moderna läkarrollen. Hildur - Du som har varit i branschen i ett par decennier, har du någon uppfattning om när man började tala om alternativa karriärvägar inom läkarkåren? " det är egentligen inte så alternativt, det är bara det att alternativen till det kliniska arbetet lätt blir så många. Ola + Nej. För mig är det rätt nytt, [...] jag tycker att den alternativa karriären ju på sätt och vis är min uppfattning av att göra karriär inom sjukvården: man ägnar sig åt forskning, väver in ledarskapsinsatser, axlar administrativa uppdrag och bidrar till vårdprogram. Och det är så man kommer framåt. + Det är egentligen inte så alternativt, det är bara det att alternativen till det kliniska arbetet lätt blir så många och de samlas gärna på en person. För det är nog gärna så det faller sig, att den som har visat framfötterna, har en organisationsförmåga och är med i vårdprogrammet, det blir naturligtvis samma person som är med i nationella registernämnden. Och det är den personen som Socialstyrelsen och landstinget kontaktar när de ska anordna något relaterat till ämnet. + Man kan helt enkelt inte sprida ut de uppdragen, utan det fastnar på någon och det är precis samma sak med föreläsningar och utbildning. Är man duktig på det, och uppskattad som föreläsare och kursarrangör, så rasslar alla erbjudandena på just den individen och inte på någon annan. Resonemanget väcker frågan om det inte är så att man då samtidigt delvis skjuts en bit bort från det som har gjort att man har fått den positionen. För Olas del bort från det vardagliga kliniska arbetet och patienten, bort från det genuina intresset för prostatacancer-handläggning och vidareutveckling av operationsmetoder. - Kommer du inte i från allt det som har fört dig till frontlinjen när du står där och ska bidra till att höja nivån? Det är ju motsägelsefullt... Är det precis det som formar kompetenta kliniker, alla sidosysslor som drar loss läkaren från det vardagliga frågandet, klämmandet, eftergranskandet, bedömandet, planerandet, åtgärdandet - till ett vidsyntare analyserande och reflekterande över vad som ryms inom yrkesutövningen? Är det inte precis så den medicinska utvecklingen drivs vidare, av individer som vågar ta ett steg åt sidan från mittfåran, ola bratt, helsingborgs lasarett höja blicken från vardagsgnetandet och göra djupdykningar inom outgranskade fält? Är det verkligen så väldigt alternativt? RYGGSÄCKEN + Du frågade: varför skulle det inte räcka att vara en god kliniker? Det har jag ju funderat på, eftersom det bästa med jobbet, det är att träffa patienter och ha mottagning, operera, det behöver inte vara så avancerade operationer. Men, vill man verkligen vara en god läkare i dagens snabba utveckling, så går det ju inte att läsa läroboken och sen mala på... Har man väldigt höga ambitioner på att vara en god läkare med sina vardagliga patienter, då måste man läsa mycket och förstå forskningen och hur utvecklingen sker. Att vara en god kliniker, det handlar kanske om någonting annat och mer än att ha det i händerna eller att ha den kliniska blicken? Handlar det inte snarast om att ha en tänkt ryggsäck där du aktivt samlar på dig och varsamt hanterar upplevda, sedda, hörda, eftergranskade kunskaper om sjukdomar, 6 appendix #4 2010

7 patienter, skeenden? EBM(evidensbaserad medicin)-dogmen innebär ett tänk som är så mycket mer än att bara läsa boken, tenta tentan och gå ut och göra jobbet. Det måste verklighetsanpassas och utvärderas först! Med medicintekniska stormsteg har yrkesövningen exempelvis gått från att öppna och titta, till att titta först och öppna sen. TANT AGDA Vad händer med den kompetenta klinikerns arbete när politiker, tjänstemän och sjukhuschefer utan verklig inblick i sjukvårdsutövningen styr om fokus från vård till produktion, där vårdkvalitet får vika undan för vårdkvantitet? + Ta ortopedin i Skåne, det opereras knän här och höfter på ett annat sjukhus. När det är politikerna, tjänstemännen och sjukhuscheferna som styr sjukvården, så är det ju mer en vara som ska produceras. Huruvida det här knät opereras av den här eller den där ortopeden, det spelar ingen roll. Bilden jag hade av doktorn och kontinuiteten, helhetsbilden, den är på väg ut i sjukvårdsstrukturen. För det ska opereras 250 höfter i Skåne på ett år, tycker de som styr sjukvården. De ska opereras där det sker snabbast, där det är kortast väntetid. Om det sen är samma läkare som tittar på den före eller efter, det spelar mindre roll. Är det här inte just en vanlig illusion för många läkarstudenter? De ser det fina i att kunna följa människor i deras egna sammanhang och blir ofta charmade av allmänläkarfunktionen " det görs mycket fler misstag, det blir sämre vård med lägre engagemang om man tar bort kontinuiteten. och det är fullkomligt fatalt för hela sjukvården. som den gammaldags familjeläkaren. För att sedan bli rejält desillusionerade när de förstår att tant Agda har träffat 20 olika allmänläkare - det senaste året. Det är en verklighet för många patienter på grund av den höga läkaromsättningen i primärvården. - Finns det något i kontinuiteten som är av värde i sig självt? Eller är det någonting som vi har lärt oss att är en trygghet, och därför värderar? Finns det någon poäng med den, eller kan vi få till kontinuiteten genom att ha högkompetenta och drivna läkare som håller sig uppdaterade på sina kollegors tidigare bedömningar? + Nej. + Jag är fullkomligt övertygad om att kontinuitet har ett stort kvalitetshöjande värde i sjukvården. Det görs mycket fler misstag, det blir sämre vård med lägre engagemang om man tar bort kontinuiteten. Och det är fullkomligt fatalt för hela sjukvården. Men hur har man räknat på det här då, är det för att det inte finns några siffror på vad kontinuitet ger, som man inte prioriterar den? + Det räknas ju i effektivitet i antal patienter per läkare, alltså: den privata vården är effektivare för att man träffar många patienter på en förmiddag. Det är klart att det gör man om man delar upp det så att man kontrollerar blodtrycket hos en patient var tredje månad. Eller en privatpraktiserande urolog som delar upp på tre besök vad vi gör inom landstinget på ett, för att vi ska klämma in det och hinna med. Är det så man mäter effektivitet, då anser jag att det är uppenbart att man inte kan mäta vad kvaliteten av kontinuitet ger. Dessutom, så erbjuder den här privatpraktikern en jättebra kontinuitet, patienterna är förmodligen väldigt nöjda med ett återbesök där de får ta stygnen hos en läkare i stället för en sjuksköterska. Kontinuitet är det väldigt svårt att mäta. När gick strömningen inom sjukvården från att vara arbetsskapande och baserad på befolkningens sjukvårdsbehov, när blev det en fråga om resursfördelning och prioriteringar? Hände det i takt med nya medicinska och medicintekniska revolutioner? Lever vi för länge? Är det rent politiskt och ekonomiskt betingat? + Det är en del av den allmänna samhälleliga utvecklingen mot ett mer och mer komplext samhälle, mer och mer komplex sjukvård, mer och mer komplexa behandlingar av mer och mer komplext sjuka patienter - som gör att en appendix #

8 enskild person inte kan ha helhetsansvaret. Jag kan inte ha en komplicerad cancerpatient utan att samarbeta med smärtenheten: det är inte en patient, en doktor längre, även om det samtidigt måste vara en kärna i det hela. Jag ser det som en del av en allmän utveckling i sjukvård och i samhället. Det gäller ju hemma också, du får en massa erbjudanden om vilken mobiloperatör du ska välja, allt handlar om val. KOMPLEXITETEN Sjukvårdsdebatten, den snurrar ju så gärna och så mycket om att sjukvården börjar att bli mer och mer vinstdriven, med fler och fler privata aktörer. Till viss del behövs de för att outsourcea, för att kunna handlägga de patienter man behöver handläggas. Till viss del komplicerar detta också panoramat, för det privata aktörerna har gärna andra värde- 8 ringar och prioriteringar när de lägger upp sina sjukvårdsplaner och ekonomibudgetar, än vad man har inom landstingssjukvården. " privat sjukvård är inte fel. men slagordet att det ska vara valfrihet på vårdmarknaden, det stämmer ju inte. + Privat sjukvård är inte fel. Men slagordet att det ska vara valfrihet på vårdmarknaden, det stämmer ju inte. Om tant Agda får lunginflammation, så tar hon inte reda på var de är bäst på att ta hand om lungin- flammation och så åker hon till Halmstad. - Utan hon åker hit till Lasarettet i Helsingborg, därför att det ligger närmast henne. Ju mer komplicerade sjukdomarna är, som en hjärtoperation, desto svårare är det för en snickare att sätta sig in var är det bäst att blir opererad. Valfriheten i sjukvården, den blir aldrig på samma villkor som att köpa en ny bil. Valfrihetstänket, är inte det är att ställa väldigt höga krav på patienterna? Går det inte ifrån en av läkarens främsta uppgifter, att vägleda patienten genom sjukvårdsapparaten, att försöka att i samarbete med patienten komma fram till vad problemet är och föreslå nästa steg. + Ju mer vi pratar om det här, desto mer övertygad blir jag om att det här är en del av den allmänna samhällsutvecklingen mot ett mer komplext och svåröverblickat sam- appendix #4 2010

9 hälle, och en svåröverblickad sjukvård inte bara för patienten utan också för läkaren, sjuksköterskan och övriga sjukvården. BOTTENLÖST DJUP Ola Bratt är född och uppvuxen i Lund, där läste han naturvetenskapliga linjen på gymnasiet. Han hade planer på att bli lärare eller läsa fysik innan han gjorde lumpen som sjukvårdare. Tillfället väckte intresset för sjukvården. Ola började arbeta som undersköterska, som på den tiden var en förberedelse inför sjuksköterskestudier, men insåg redan efter ett år som undersköterska att det var läkare han skulle läsa till och inte sjuksköterska: + Jag tror att vad som fick mig att välja att läsa till läkare och inte sjuksköterska, var att det var så spännande att sätta sig in i det här på djupet. Och ju mer man sen sysslar med någonting, så inser man ju att djupet har inget slut, det går ju bara att dyka djupare och djupare och djupare. Det är väl samma drivkraft som har fått mig att bli en superexpert på prostatacancer, som det var som fick mig att välja läkaryrket framför sjuksköterskeyrket, det att det var så spännande att verkligen sätta sig in i och bena upp hur det verkligen ligger till. När jag var undersköterska, så trodde jag att det att bena upp hur det verkligen låg till, det är att läsa en tjock bok, för där står hur det ligger till. Nu vet jag att det snarare är att läsa 20 stycken artiklar publicerade de senaste tre åren och försöka göra en syntes av alla dessa brister, och först då kan man få en uppfattning om hur lite vi vet och vilken studie man behöver göra FACKIDIOTER Ola läste läkarutbildningen i Lund, gjorde sin AT i Helsingborg och vikarierade sedan på Urologkliniken i Lund. Där blev han erbjuden ett fyraårigt forskningsstipendium, en säker inkomst under det inkomstosäkra nittiotalets början som dessutom innebar en närhet till familjen. Utöver det, så blev stipendiet en språngbräda till den särställning han har idag inom prostatacancerforskning i Sverige, till stor del inom Cancerfondens ramar. I början av oktober tillträder han som enhetschef för urologiska kliniken, som hör under verksamhetsområdet planerade operationer vid Helsingborgs Lasarett. Det är en mellanchefstjänst med hälften kliniskt " jag är inte riktigt nöjd med det, att det blir så lite klinik, det är fortfarande det att ha mottagning, att operera, att vara doktor som faktiskt är det bästa av alla mina uppdrag. arbete och resten administration, forskning och utbildningsansvar för urologdelen av kirurgikursen för de läkarstudenter från Lunds universitet som utlokaliseras till Helsingborg med start i höst. + Jag är inte riktigt nöjd med det, att det blir så lite klinik, det är fortfarande det att ha mottagning, att operera, att vara doktor som faktiskt är det bästa av alla mina uppdrag. + Man frågar sig själv kanske: Varför tog jag det här chefsjobbet egentligen, var det för att stilla det svarta hålet av behov av att bekräftas eller var det det genuina intresset av ledarskap eller var det både och? Hur balanserar du dina många olika funktioner, hur viktigt är det att hålla balansen mellan yrkesliv, privatliv, fritidsintressen? Jobbar du för att kunna leva eller lever du för jobbet? Det måste vara lätt hänt att allting flyter samman. + Det är en gradvis förändring som man knappt lägger märke till. Jag kommer ihåg när jag började vikariera på urologkliniken i Lund för 20 år sedan, då såg jag läkare sitta på onsdagkvällen eller helgen. Jag tänkte att sån ska jag inte bli, en fackidiot som sitter på min fritid och jobbar - men så är jag ju det nu Jag kommer ihåg den känslan så tydligt, när jag var jour och gick förbi de upplysta rummen på universitetssjukhuset och såg folk sitta där på sin fritid. Vad ledde mig hit? Kanske det sluttande planet, men det är ju samtidigt det stora intresset, det är ju jätteroligt! Är det så att när man inte sitter där själv, att det då kan verka mer beklämmande, än när man faktiskt finns mitt i mångsysslandet. Det måste ju också finnas en uppåtgående spiral, att desto fler projekt du ska handha parallellt, desto bättre blir du ju på att prioritera och vara effektiv när du väl gör någonting. Det kanske rentav känns ganska härligt att vara där en onsdagkväll, köra av de här fyra timmarnas arbete, som du vet att du behöver få ur världen för att få ledigt i helgen? + Där är ju en del som frågar hur kan du tänka dig att syssla med jobbet så mycket utanför de 40 timmar du ska vara på jobbet? Då kan jag vända på det och säga vilken förmån det är att ha mitt största intresse även som yrkesliv! Ha det så att jag faktiskt får betalt för att göra det som jag tycker är så intressant och spännande, att sätta mig in i prostatacancer-verksamheten och forskningen. Det är ju fantastiskt Hildur thorarinsdottir f d Förbundsstyrelseledamot underläkare Helsingborgs Lasarett appendix #

Attityder och erfarenheter till chefskap i vården

Attityder och erfarenheter till chefskap i vården Attityder och erfarenheter till chefskap i vården Sammanställning av kartläggningen Chef i vården som genomfördes av Sveriges läkarförbund 2009. Kartläggning av läkares chefsskap Läkarförbundet anser att

Läs mer

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter 12. Medlemsberättelser Kongress 2011 1 (7) Lena, Sjuksköterska öppenvård Jobbet är utvecklande men stressigt. Den viktigaste orsaken

Läs mer

För dig som läser till världens bästa yrke: läkare.

För dig som läser till världens bästa yrke: läkare. För dig som läser till världens bästa yrke: läkare. Medicine Studerandes Förbund är studentförbundet inom Sveriges läkarförbund Bli medlem och påverka din framtid nu Vi vet att det är tufft när det känns

Läs mer

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer

Rapport om klinisk handledning vid Karolinska Institutet

Rapport om klinisk handledning vid Karolinska Institutet Rapport om klinisk handledning vid Karolinska Institutet Av Medicine Studerandes Förbund Stockholm 30 oktober 2011 Medicine Studerandes Förbund Stockholm - en del av Sveriges Läkarförbund www.msfstockholm.se

Läs mer

Utvärdering av Kompetenslyftet ehälsa, utökad målgrupp Kompetenslyftet ehälsa för våra med@rbetare

Utvärdering av Kompetenslyftet ehälsa, utökad målgrupp Kompetenslyftet ehälsa för våra med@rbetare 2014-02-14 Utvärdering av Kompetenslyftet ehälsa, utökad målgrupp Kompetenslyftet ehälsa för våra med@rbetare 2014-02-14 Inledning Hälso- och sjukvården har under ett antal år använt elektroniska journalsystem

Läs mer

När tänkte du på dig själv senast?

När tänkte du på dig själv senast? Bli medlem du också! 8 av 10 läkare är redan med. När tänkte du på dig själv senast? Vi tänker på dig under hela din karriär 1 Vi tänker på dig under hela din karriär Som läkare har du ett viktigt och

Läs mer

Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården

Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården Andra delen; tema Demokrati och legitimitet av Per Rosén Landstinget i Östergötland 2005-12-02 Vem ska bestämma? Hälso- och sjukvården står inför stora

Läs mer

Allmänläkare som verksamhetschef

Allmänläkare som verksamhetschef llmänläkare som verksamhetschef Är det något som vi allmänläkare skall ägna oss åt eller skall vi överlåta det till andra? Ledarskapets betydelse för verksamheten har varit föremål för mycket diskussion

Läs mer

CHEFEN SÄGER SITT. Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap.

CHEFEN SÄGER SITT. Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap. CHEFEN SÄGER SITT Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap Februari 2014 Innehåll Sammanfattning Sveriges Ingenjörers chefsmedlemmar

Läs mer

Projektdirektiv Ledarskaps-ST

Projektdirektiv Ledarskaps-ST Region Skåne Koncernledning Förnyelsekontoret Projektledare Charlotta Sävblom Tel 044-309 33 25 E-post charlotta.savblom@skane.se Adress Regionhuset, Box 1, 211 00 Lund Datum 2008-09-24 1 (4) Projektdirektiv

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

Läkarförbundets tips inför din karriärplanering Karriärval för läkare

Läkarförbundets tips inför din karriärplanering Karriärval för läkare Läkarförbundets tips inför din karriärplanering Karriärval för läkare Chef? Konsult Starta eget Arbeta utomlands Glesbygd Industi Forska Klinik Skola Förtagsläkare vårdcentral Storstad En större mångfald

Läs mer

NYA TIDER KRÄVER NYTT LEDARSKAP I VÅRDEN

NYA TIDER KRÄVER NYTT LEDARSKAP I VÅRDEN NYA TIDER KRÄVER NYTT LEDARSKAP I VÅRDEN LIV HJÄLPER DIG BLI EN MER EFFEKTIV LEDARE En bra ledare är stödjande, ansvarstagande och tydlig i sin kommunikation. Han eller hon utvecklar dessutom bättre patientkontakter.

Läs mer

Arbeta på Södersjukhuset vårdens kanske trevligaste arbetsplats.

Arbeta på Södersjukhuset vårdens kanske trevligaste arbetsplats. Arbeta på Södersjukhuset vårdens kanske trevligaste arbetsplats. Välkommen till en av vårdens trevligaste arbetsplatser. Med cirka 4300 anställda är Södersjukhuset Södermalms största arbetsplats. Vi är

Läs mer

Slutredovisning förbättringsprojekt; Handledarmanual för primärvården Frida Jarl AT-läkare 2011

Slutredovisning förbättringsprojekt; Handledarmanual för primärvården Frida Jarl AT-läkare 2011 Slutredovisning förbättringsprojekt; Handledarmanual för primärvården Frida Jarl AT-läkare 2011 Bakgrund Primärvårdsblocket kommer sist under AT-tjänstgöringen och på många sätt skiljer det sig från slutenvårdsplaceringarna.

Läs mer

Produktionsutskottet förslår att traineeprogram inom Stockholms läns landsting införs.

Produktionsutskottet förslår att traineeprogram inom Stockholms läns landsting införs. Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2014-03-27 LS 1401-0138 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 4-04- 08 00 02 8 Traineeprogram i Stockholms läns landsting Föredragande

Läs mer

Hur upplevde eleverna sin Prao?

Hur upplevde eleverna sin Prao? PRAO20 14 PRAO 2014 Hur upplevde eleverna sin Prao? Sammanställning av praoenkäten 2014. INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND OCH INFORMATION 1 UPPLEVELSE AV PRAO 2 OMHÄNDERTAGANDE PÅ PRAOPLATS 3 SYN PÅ HÄLSO-

Läs mer

SYLF - en del av Läkarförbundet

SYLF - en del av Läkarförbundet SYLF - en del av Läkarförbundet Sveriges Yngre Läkares Förening - underläkarnas förening: från läkarexamen till specialistbevis SYLF är en delförening (yrkesförening) En fristående intresseförening för

Läs mer

Vi socialdemokrater vill satsa på sjukvåden. Vi är övertygade om att det krävs en bred offentlig sjukvård för att alla ska få vård som behöver det.

Vi socialdemokrater vill satsa på sjukvåden. Vi är övertygade om att det krävs en bred offentlig sjukvård för att alla ska få vård som behöver det. Idag handlar mycket om val. Den 15 maj är det omval till Regionfullmäktige. Alla vi som bor i Västra Götaland ska återigen gå till vallokalen och lägga vår röst. Idag med alla val är det lätt att bli trött,

Läs mer

Tankar & Tips om vardagsutveckling

Tankar & Tips om vardagsutveckling Tankar & Tips om vardagsutveckling Sammanställning från gruppdiskussioner på kompetensombudsträff den 16 september 2010. Till Kompetensombudspärmen, under fliken Verktygslåda Temat under denna förmiddag

Läs mer

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND Detta dokument baseras på Landstingets strategiska mål, som beslutas av Landstingsfullmäktige i landstingsbudgeten och som är styrande för

Läs mer

När tänkte du på dig själv senast?

När tänkte du på dig själv senast? Bli medlem du också! 8 av 10 läkare är redan med. När tänkte du på dig själv senast? Vi tänker på dig under hela din karriär 1 Vi tänker på dig under hela din karriär Som läkare har du ett viktigt och

Läs mer

Hållbart chefskap. 8 råd från Saco chefsråd om hur du som chef hanterar gränslöshet och stress. 2014 Red. Karin Karlström och Anna Kopparberg

Hållbart chefskap. 8 råd från Saco chefsråd om hur du som chef hanterar gränslöshet och stress. 2014 Red. Karin Karlström och Anna Kopparberg Hållbart chefskap 8 råd från Saco chefsråd om hur du som chef hanterar gränslöshet och stress 2014 Red. Karin Karlström och Anna Kopparberg Teknik, ekonomi och organisationsformer gör arbetslivet alltmer

Läs mer

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion Inspektionsdatum: 2014-05-27 Vårdcentralen Centrumkliniken Vårdcentral Trelleborg Ort Ulf Eklund och Thord Svanberg Inspektörer Gradering A B C D Socialstyrelsens

Läs mer

Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården

Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården Första delen; tema Behov och resurser av Per Rosén Landstinget i Östergötland 2005-10-26 Så ska vi ha t, men var ska vi ta t? Hälso- och sjukvården står

Läs mer

Adeptguide. Handledning för adepter i mentorprogram på Chalmers

Adeptguide. Handledning för adepter i mentorprogram på Chalmers Adeptguide Handledning för adepter i mentorprogram på Chalmers 1 Innehåll 1. Så här används guiden... 4 2 Översikt över mentorprogrammet... 5 2.1 Syfte och mål med mentorprogrammet... 5 2.2 Mentorprogrammets

Läs mer

MSF - en del av Läkarförbundet. Individuell rådgivning Försäkringar, medlemslån etc Bra nätverk Låg avgift Läkartidningen billigt

MSF - en del av Läkarförbundet. Individuell rådgivning Försäkringar, medlemslån etc Bra nätverk Låg avgift Läkartidningen billigt AT-information MSF - en del av Läkarförbundet Individuell rådgivning Försäkringar, medlemslån etc Bra nätverk Låg avgift Läkartidningen billigt Vad är AT? Efter läkarexamen Allmän behörighet Legitimation

Läs mer

MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015

MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015 MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015 2 Innehållsförteckning Introduktion s.3 Verksamhetsplansstruktur s.4 Organisation s.5 Landsting + Praktik s.6 CSN, nya bidragsreglerna s.7 Utskrivningar s.8 Rekrytering

Läs mer

Vart försvann tanken om att lära sig något, att fördjupa sitt tänkande och komma

Vart försvann tanken om att lära sig något, att fördjupa sitt tänkande och komma Prat om produktivitet Vart försvann tanken om att lära sig något, att fördjupa sitt tänkande och komma till insikt? Försvann den mellan kunskapsmaskineriets kugghjul? Camilla Kronqvist synar produktivitetspratet.

Läs mer

Barnsköterskan, en viktig resurs inom barnsjukvården

Barnsköterskan, en viktig resurs inom barnsjukvården Barnsköterskan, en viktig resurs inom barnsjukvården presenterar en yrkesgrupp som gör vården bättre. www.kommunal.se Barnsköterskan, en viktig yrkesgrupp inom hälso- och sjukvården presenterar en yrkesgrupp

Läs mer

Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna?

Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna? Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval

Läs mer

Spelplanen ändras. 1. Agila arbetssätt växer sig starkare. 2. Förenkling, transparens och flexibilitet blir ledstjärnor i förändringsarbeten.

Spelplanen ändras. 1. Agila arbetssätt växer sig starkare. 2. Förenkling, transparens och flexibilitet blir ledstjärnor i förändringsarbeten. Spelplanen ändras Allt fler är överens om att vi står inför en förändring i sättet att se på och arbeta i projekt och organisationer. Trender kommer och går men det finns några som kommer att bestå och

Läs mer

Patientinflytande vackra ord eller verklighet?

Patientinflytande vackra ord eller verklighet? Patientinflytande vackra ord eller verklighet? Ulrika Winblad, docent Hälso- och sjukvårdsforskning Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap Uppsala Universitet Etiska rådets konferens om prioritering

Läs mer

Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell. Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se

Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell. Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se En del i regeringens äldresatsning 2010-2014 Bättre liv för sjuka äldre Syfte med försöksverksamheten

Läs mer

SYLF:s LEDARSKAPSPOLICY

SYLF:s LEDARSKAPSPOLICY SYLF:s LEDARSKAPSPOLICY Oktober 2013 Fastställd oktober 2013 Sammanfattning Samhället ställer allt högre krav på en hälso- och sjukvård som präglas av hög medicinsk kompetens och tillgänglighet. Vikten

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE

KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE Bilaga till kontrakt mellan vårdgivare i och Landstinget Blekinge gällande anställning av ST-läkare i allmänmedicin:....

Läs mer

För dig som läkarstudent

För dig som läkarstudent För dig som läkarstudent Arbetsgivare Myndigheter Opinionsbildande organisationer Läkarförbundet Branschorganisationer MSF Beslutsfattare Regeringskansli Media Läkaresällskapet Medlemmar Allmänhet Politiker

Läs mer

ArbetsrelateratDNA. Daniel Brodecki. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport.

ArbetsrelateratDNA. Daniel Brodecki. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport. Detta är ett underlag som visar vad som är viktigt för dig och hur du kan använda din potential på ett optimalt sätt. Ett ArbetsrelateratDNA handlar

Läs mer

Landstingens uppgifter inom utbildning och forskning hur påverkas det när mångfalden ökar i utförarledet?

Landstingens uppgifter inom utbildning och forskning hur påverkas det när mångfalden ökar i utförarledet? PM 2009-05-05 Kerstin Sjöberg Avd för vård och omsorg Landstingens uppgifter inom utbildning och forskning hur påverkas det när mångfalden ökar i utförarledet? Bakgrund Landstingen är skyldiga att tillhandahålla

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1. Chefers ledarskap påverkar resultatet

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1. Chefers ledarskap påverkar resultatet Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1 Chefers ledarskap påverkar resultatet Chefsbarometer 2008 Delrapport 1: Chefers ledarskap påverkar resultatet Det finns ett starkt samband mellan ledarskap och

Läs mer

Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö

Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö 2 En hälsosam vårdmiljö är en god arbetsmiljö där hälsa samt god och säker vård uppnås. Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Idén om en hälsosam vårdmiljö

Läs mer

Mångfald och valfrihet för alla

Mångfald och valfrihet för alla Mångfald och valfrihet för alla Vårdval, tillgänglighet och jobbmöjligheter Skåne 1 Rätt att välja som patient Före maj 2009 kunde du få gå till annan vårdcentral än den som du bodde närmast men vårdcentralerna

Läs mer

Landstingsdrivna vårdcentraler och Rehabverksamheter: rehabiliteringskliniken och Lasarettsrahab. Primärvårdsrehab, Vuxenhabilitering

Landstingsdrivna vårdcentraler och Rehabverksamheter: rehabiliteringskliniken och Lasarettsrahab. Primärvårdsrehab, Vuxenhabilitering Rehabiliteringskliniken är naturskönt belägen vid sjön Trummen på Sigfridsområdet i Växjö. Rehabiliteringskliniken flyttade från Centrallasarettet till Sigfridsområdet 2001. Kliniken erbjuder en tilltalande,

Läs mer

Ledarskap i äldreomsorgen. En rapport från Kommunal och Vision

Ledarskap i äldreomsorgen. En rapport från Kommunal och Vision Ledarskap i äldreomsorgen En rapport från Kommunal och Vision Innehållsförteckning Förord 4 Inledning 5 Hur upplever cheferna förutsättningarna för ledarskap? 6 Vad anser medarbetarna? 7 Slutsatser och

Läs mer

tre pedagogiska perspektiv Lärandemodell för verksamhetsförlagd utbildning inom sjuksköterskeprogrammet

tre pedagogiska perspektiv Lärandemodell för verksamhetsförlagd utbildning inom sjuksköterskeprogrammet tre pedagogiska perspektiv Lärandemodell för verksamhetsförlagd utbildning inom sjuksköterskeprogrammet Starkare akademisk lärandemiljö Verksamhetsintegrerat lärande (VIL) är ett samlingsbegrepp för de

Läs mer

Ledning i konkurrensutsatt vårdverksamhet

Ledning i konkurrensutsatt vårdverksamhet Ledning i konkurrensutsatt vårdverksamhet 7,5 poäng översiktskurs anordnad av Linköpings universitet för chefer inom vård och omsorg Kurspresentation Att leda och planera en komplex verksamhet som vård

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Medicine Studerandes Förbund Stockholm 2012

Verksamhetsberättelse för Medicine Studerandes Förbund Stockholm 2012 Verksamhetsberättelse för Medicine Studerandes Förbund Stockholm 2012 AT-mässan För att stödja studenterna i övergången mellan universitet och AT-tjänst samt möjliggöra informationsinhämtande från potentiella

Läs mer

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE EN GOD OCH RÄTTVIS VÅRD FÖR ALLA Alla medborgare och patienter ska känna trygghet i att de alltid får den bästa vården, oavsett

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap.

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap. LEDARSKAPETS SANNINGAR (Liber, 2011) James Kouzes är Barry Posner är båda professorer i ledarskap och i boken sammanfattar de det viktigaste de lärt sig efter att ha studerat framgångsrikt ledarskap i

Läs mer

Mentorskapsprogram 2013/2014. i samarbete med

Mentorskapsprogram 2013/2014. i samarbete med Mentorskapsprogram 2013/2014 i samarbete med REDIRE - att återvända och avkastning Mentor - handledare och förebild med uppdrag att vägleda en yngre person i dennes personliga och professionella utveckling

Läs mer

Trivas och växa. Om att arbeta i Landstinget Kronoberg

Trivas och växa. Om att arbeta i Landstinget Kronoberg Trivas och växa Om att arbeta i Landstinget Kronoberg Att vara här är lärorikt och har utvecklat mig som människa. Martina Eriksson, folkhälsoutvecklare som efter fem veckors praktik fick jobb i Landstinget

Läs mer

Öppen skrivelse Arbetssituationen på Akutmottagningen i Huddinge och behovet av akuta åtgärder

Öppen skrivelse Arbetssituationen på Akutmottagningen i Huddinge och behovet av akuta åtgärder Till: Sjukvårdsminister Gabriel Wikström, gabriel.wikstrom@regeringskansliet.se Hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink Sjukvårdslandstingsrådet Marie Ljungberg Schött Personallandstingsrådet

Läs mer

FÖRENINGSINFO. Audionomerna. 10 år. i SRAT. En del av SRAT

FÖRENINGSINFO. Audionomerna. 10 år. i SRAT. En del av SRAT FÖRENINGSINFO Audionomerna 10 år i SRAT En del av SRAT Innehåll Audionomerna 10 år i SRAT... 3 Från 0 till över 80 procent på tio år... 4 Temadagarna fortbildning... 4 Utveckling av yrke och anställningsvillkor

Läs mer

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig Lättlästa sidor Om du blir sjuk eller behöver råd Ring din vårdcentral Är du sjuk eller har skadat dig eller vill fråga någon om råd? Då kan du ringa din vårdcentral. Telefon-rådgivning Öppet dygnet runt.

Läs mer

Punkt 13 Omvärldsrapport Trender och sammanfattning

Punkt 13 Omvärldsrapport Trender och sammanfattning Punkt 13 Omvärldsrapport Trender och sammanfattning Detta avsnitt presenterar tio nyckeltrender och sammanfattar innehållet i omvärldsrapporten. För att få mer information och källhänvisningar rekommenderas

Läs mer

FöretagarFörbundet analyserar. Småföretagare med utländsk bakgrund

FöretagarFörbundet analyserar. Småföretagare med utländsk bakgrund analyserar Småföretagare med utländsk bakgrund maj 2008 Småföretagare med utländsk bakgrund Sammanfattning FöretagarFörbundet har tillsammans med SEB genomfört en telefonundersökning av företagares bakgrund.

Läs mer

Stockholms Sjukhem har för ändamål att till vård emottaga av obotlig eller långvarig sjukdom lidande personer; företrädesvis från huvudstaden, och

Stockholms Sjukhem har för ändamål att till vård emottaga av obotlig eller långvarig sjukdom lidande personer; företrädesvis från huvudstaden, och ARBETA MED OSS stockholms Sjukhems ändamålsparagraf är densamma idag som vid grundandet 1867: Stockholms Sjukhem har för ändamål att till vård emottaga av obotlig eller långvarig sjukdom lidande personer;

Läs mer

BESLUTSFÖRSLAG Katarina Erlingson Datum 2009-03-09 Dnr 1 (1) 18 förslag för framtidens arbetsplats

BESLUTSFÖRSLAG Katarina Erlingson Datum 2009-03-09 Dnr 1 (1) 18 förslag för framtidens arbetsplats Personalberedningen BESLUTSFÖRSLAG Katarina Erlingson Datum 2009-03-09 Dnr 1 (1) 18 förslag för framtidens arbetsplats Ordförandens förslag 1. Regionstyrelsen godkänner föreslagen utveckling och komplettering

Läs mer

DD2458-224344 - 2014-12-19

DD2458-224344 - 2014-12-19 KTH / KURSWEBB / PROBLEMLÖSNING OCH PROGRAMMERING UNDER PRESS DD2458-224344 - 2014-12-19 Antal respondenter: 26 Antal svar: 18 Svarsfrekvens: 69,23 % RESPONDENTERNAS PROFIL (Jag är: Man) Det var typ en

Läs mer

Utvärdering av Blivande Ledare 2. En sammanfattning

Utvärdering av Blivande Ledare 2. En sammanfattning Utvärdering av Blivande Ledare 2 En sammanfattning Utvärdering av Blivande ledare 2 Utvärderingen bygger på 22 enkätsvar. Nedan redovisas en sammanfattning av deltagarnas svar. Anser du att programmet

Läs mer

Einkarekstur sjúkrahúsa

Einkarekstur sjúkrahúsa Einkarekstur sjúkrahúsa Reynslan í Svíthjód Birgir Jakobsson 1 Översikt Svenska sjukvårdssystemet Capio/S:t Görans sjukhus AB Olika driftsformer i Sverige Jämförelser mellan driftsformer Personliga reflektioner

Läs mer

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy Sahlgrenska Universitets sjukhuset chefspolicy Reviderad 2002 Denna chefspolicy är ett av flera policydokument som finns som ett stöd för att leda arbetet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Den anger

Läs mer

Jobbet på det perfekta läget

Jobbet på det perfekta läget Jobba hos oss! Jobbet på det perfekta läget Att bo eller arbeta i Svedala kommun är att ha nära till städer som Malmö, Lund, Trelleborg och Köpenhamn. I kommunen finns allt du behöver natur, kultur, näringsliv,

Läs mer

Motion av Jonas Lindberg m.fl. (V) om införandet av akademisk specialisttjänstgöring för sjuksköterskor

Motion av Jonas Lindberg m.fl. (V) om införandet av akademisk specialisttjänstgöring för sjuksköterskor Stockholms läns landsting 1(4) Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsdirektörens stab 2015-08-03 LS 2015-0121 Handläggare: Lena Halvardson Rensfelt Landstingsstyrelsens personalutskott Ankom Stockholms

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

Alla finns med på tåget, för att uttrycka det så enkelt

Alla finns med på tåget, för att uttrycka det så enkelt kliniken i fokus Omorganisering av vården ger TOPPRESULTAT I GÄVLEBORG Ett ständigt förbättringsarbete har gett resultat. Landstinget Gävleborg har klättrat till en topplacering i nationella jämförelser

Läs mer

Säkerhetstänkande i hälso- och sjukvården vad innebär det? Irene Tael KTH, Skolan för Teknik och Hälsa

Säkerhetstänkande i hälso- och sjukvården vad innebär det? Irene Tael KTH, Skolan för Teknik och Hälsa Säkerhetstänkande i hälso- och sjukvården vad innebär det? Irene Tael KTH, Skolan för Teknik och Hälsa 1 KTH Skolan för teknik och hälsa Avdelningen för Patientsäkerhet Professur i Systemsäkerhet i vårdorganisationer

Läs mer

TÄNK OM DU SKULLE BLI FARMACEUT

TÄNK OM DU SKULLE BLI FARMACEUT TÄNK OM DU SKULLE BLI FARMACEUT EN DEL TROR ATT FARMACEUTER BARA FINNS PÅ APOTEK. DET ÄR FEL. VAD ÄR EN FARMACEUT? Läkemedel hjälper många till ett bättre, friskare och mer funktionellt liv. Många använder

Läs mer

När tänkte du på dig själv senast?

När tänkte du på dig själv senast? Bli medlem du också! 8 av 10 läkare är redan med. När tänkte du på dig själv senast? Vi tänker på dig under hela din karriär 1 Vi tänker på dig under hela din karriär Som läkare har du ett viktigt och

Läs mer

Britt Nilsson van den Berg Studienr:6065 Modul 11

Britt Nilsson van den Berg Studienr:6065 Modul 11 Britt Nilsson van den Berg Studienr:6065 Modul 11 SPANIEN 2012 OM SANTA ELENA CLINIC Santa Elena Clinic är uppriktad 1970. Sjukhuset ligger i Los Alamos, mellan Malaga och Torremolinos. Sedan dess har

Läs mer

Att som läkare välja ledarskap fullt ut - möjligheter, hinder och hur kan organisationen stötta?

Att som läkare välja ledarskap fullt ut - möjligheter, hinder och hur kan organisationen stötta? Louise Bentley Vårdcentralschef och medicinskt samordningssansvarig läkare Specialistläkare handkirurgi Vårdcentralen Tvååker Närsjukvården Region Halland Slutredovisning av ledarskaps-st Att som läkare

Läs mer

AT-SPUR SUNDERBY SJUKHUS, LULEÅ 2010-11-17 11-19

AT-SPUR SUNDERBY SJUKHUS, LULEÅ 2010-11-17 11-19 AT-SPUR SUNDERBY SJUKHUS, LULEÅ 2010-11-17 11-19 Sunderby sjukhus är ett länssjukhus med ett upptagningsområde som omfattar 250 000 personer. Årligen tillsätts 11 AT-block med uppstart två gånger per år.

Läs mer

Dålig psykisk hälsa är vanligare bland förtidspensionärer, arbetslösa och studerande än bland personer som arbetar. Andelen med dålig psykisk hälsa

Dålig psykisk hälsa är vanligare bland förtidspensionärer, arbetslösa och studerande än bland personer som arbetar. Andelen med dålig psykisk hälsa Referat av föredrag från konferens 110412 i Lund arrangerad av Schizofreniföreningen i Skåne i samarbete med Vuxenskolan i Skåne. Anders Åkesson (Mp) Regionråd, vice ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden

Läs mer

Bilaga 1 Redovisning av enkät rörande läkarnas produktivitet

Bilaga 1 Redovisning av enkät rörande läkarnas produktivitet Bilaga 1 Redovisning av enkät rörande läkarnas produktivitet Genomförande och resultat Som en del av granskningen av läkarnas produktivitet genomfördes en enkätundersökning gällande hur läkarresurserna

Läs mer

Din karriär och utveckling

Din karriär och utveckling Din karriär och utveckling Din karriär Framåt uppåt i cirkel? Det är mycket som händer i ditt liv och i ditt arbetsliv. Din karriär, utveckling, trygghet och lön är vårt intresse. Det kan vara svårt att

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Kattens läkargrupp och BVC i Trelleborg

Patientsäkerhetsberättelse för Kattens läkargrupp och BVC i Trelleborg Kattens Läkargrupp Västergatan 14B, 231 64 Trelleborg. Tel. 0410-456 70 Patientsäkerhetsberättelse för Kattens läkargrupp och BVC i Trelleborg År 2013 Datum och ansvarig för innehållet 2014-02-28 Eva-Christin

Läs mer

Förskolelärare att jobba med framtiden

Förskolelärare att jobba med framtiden 2010 Förskolelärare att jobba med framtiden Skribenter och fotografer: Elin Anderberg Tove Johnsson Förskollärare som yrke Som förskollärare jobbar du inte bara med barnen i sig utan även med framtiden.

Läs mer

Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap

Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap Ledarnas Chefsbarometer 2012 VEM SJUTTON VILL BLI CHEF? UNGA I NORDEN OM CHEF- OCH LEDARSKAP Vem vill bli chef? 2 Undersökningens resultat

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning ÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning Ordlista stålskena fraktur brott i handleden akuten amputering konvention avtal efterskott omprövning överklaga SJUVÅRD VID ILLFÄLLIG VISELSE UOMLANDS

Läs mer

Högskolan i Halmstad. För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet. För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet.

Högskolan i Halmstad. För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet. För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet. Högskolan i Halmstad För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet. För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet. Standardiserad vårdplan - ett stöd för omvårdnadsprocessen i klinik

Läs mer

Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet. Version 2, 2012. Lärarhögskolan www.use.umu.se

Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet. Version 2, 2012. Lärarhögskolan www.use.umu.se Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet Version 2, 2012 Lärarhögskolan www.use.umu.se 1 Grundlärarprogrammet fritidshem, 180 hp...6 Grundlärarprogrammet förskoleklass och åk 1-3, 240 hp...

Läs mer

Hur fungerar chefskap på Sahlgrenska Universitetssjukhuset? information för SU:s AT-läkare

Hur fungerar chefskap på Sahlgrenska Universitetssjukhuset? information för SU:s AT-läkare Hur fungerar chefskap på Sahlgrenska Universitetssjukhuset? information för SU:s AT-läkare Problembild Vården behöver fler duktiga, motiverade och kunniga ledare. MEN - många unga läkare tappar intresset

Läs mer

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Kurs för förskollärare och BVC-sköterskor i Kungälv 2011-2012, 8 tillfällen. Kursbok: Ditt kompetenta barn av Jesper Juul. Med praktiska exempel från

Läs mer

Framsida USÖ Sjukhusstab Clinical Research Support

Framsida USÖ Sjukhusstab Clinical Research Support ÖREBRO LÄNS LANDSTING Universitetssjukhuset Örebro Framsida USÖ Sjukhusstab Clinical Research Support Verksamhetsplan - 2011 Syfte Vision Sjukhusstaben Sjukhusstaben skall på uppdrag av sjukhusdirektör,

Läs mer

Stora skillnader för drabbade av tarmcancer

Stora skillnader för drabbade av tarmcancer Stora skillnader för drabbade av tarmcancer Aftonbladet skriver 21 november 2011. Läkare struntar i riktlinjerna Varje dag får 20 svenska män och kvinnor veta att de har tarmcancer. Hälften dör. En tidigare

Läs mer

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion Inspektionsdatum: 2014-10-21 Södersjukhuset Stockholm Hudkliniken Sjukhus Ort Klinik Per Anders Mjörnberg och Birgitta Stymne Inspektörer Gradering A Socialstyrelsens

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

miljö och samhällsbyggnad Till dig som ska börja ditt sista år på en utbildning inom miljö eller samhällsbyggnad

miljö och samhällsbyggnad Till dig som ska börja ditt sista år på en utbildning inom miljö eller samhällsbyggnad Huddingetrainee: miljö och samhällsbyggnad Till dig som ska börja ditt sista år på en utbildning inom miljö eller samhällsbyggnad Vill skaffa mer erfarenhet på mitt CV Tar examen om ett år Vill vara där

Läs mer

Yttrande över betänkandet För framtidens hälsa en ny läkarutbildning (SOU 2013:15)

Yttrande över betänkandet För framtidens hälsa en ny läkarutbildning (SOU 2013:15) TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) Landstingsdirektörens stab-sek Personalenheten Datum 2015-05-06 Referens 150276 Landstingsstyrelsen Yttrande över betänkandet För framtidens hälsa en ny läkarutbildning (SOU

Läs mer

Kan utbrändhet leda till samvetsstress? Anna Ekwall

Kan utbrändhet leda till samvetsstress? Anna Ekwall Kan utbrändhet leda till samvetsstress? Anna Ekwall JAG! Ambulanssjuksköterska Malmö Lärare på spec-utb akut och ambulans Lund Ansvarig för FoU vid Falck ambulans AB i Skåne Docent #toaselfie Presentation

Läs mer

SKTFs undersökning om socialchefers roll och ansvar Det behövs en politisk kompass för socialtjänsten!

SKTFs undersökning om socialchefers roll och ansvar Det behövs en politisk kompass för socialtjänsten! SKTFs undersökning om socialchefers roll och ansvar Det behövs en politisk kompass för socialtjänsten! - Socialchefer efterlyser klarare prioriteringar. Oktober 2009 Förord SKTF är fackförbundet för dig

Läs mer

Förvaltningarnas chefsutvecklingsaktiviteter

Förvaltningarnas chefsutvecklingsaktiviteter Västra Götalandsregionens regiongemensamma Chefsutvecklingskarta Målgrupp Förvaltningschef Områdeschef Chef över chef 1:a linjens chef Stabschef P r o Västra Götalandsregionens introduktionsprogam Kvalificerat

Läs mer

Arbetsterapeut ett framtidsyrke

Arbetsterapeut ett framtidsyrke Arbetsterapeut ett framtidsyrke Arbetsterapeut - ett framtidsyrke, september 2011 Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter Utgiven av FSA, Box 760, 131 24 Nacka ISBN: 91 86210 96 3 Grafisk form: Malin Stedt

Läs mer

RAPPORT. Eget företagande. Enkätundersökning bland medlemmar i Vårdförbundet. Resultatredovisning VÅRDFÖRBUNDET. www.vardforbundet.

RAPPORT. Eget företagande. Enkätundersökning bland medlemmar i Vårdförbundet. Resultatredovisning VÅRDFÖRBUNDET. www.vardforbundet. RAPPORT VÅRDFÖRBUNDET www.vardforbundet.se Eget företagande Enkätundersökning bland medlemmar i Vårdförbundet Resultatredovisning I sin rapportserie presenterar Vårdförbundet resultat från särskilda undersökningar

Läs mer

VFU utbildning i samverkan

VFU utbildning i samverkan VFU utbildning i samverkan Bli handledare för socionomstudenter i verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Institutionen för socialt arbete Socialhögskolan Morgondagens socionomer längtar efter din kunskap

Läs mer

Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER

Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER Sveriges Kommuner och Landsting erbjuder på nytt den uppskattade utbildningen Förenkla helt enkelt som syftar

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

Kongressprotokoll 5 maj 27 28 september 2011 Medlemsundersökning 2011 - tabellbilaga

Kongressprotokoll 5 maj 27 28 september 2011 Medlemsundersökning 2011 - tabellbilaga Kongressprotokoll maj september Medlemsundersökning - tabellbilaga ( Bilaga. Medlemsundersökning antal (%) antal (%) Biomedicinsk analytiker antal (%) Röntgen sjuksköterska antal (%) antal (%) Anställning

Läs mer