gikurserna möjlighet att tycka till. En hög svarsfrekvens är viktigt för att vi ska kunna påverka så fyll

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "gikurserna möjlighet att tycka till. En hög svarsfrekvens är viktigt för att vi ska kunna påverka så fyll"

Transkript

1 appendix #4 2010

2 ledare I barndomens sagor framställs en läkare som en doktor med vit rock och stetoskop runt halsen. Doktorn får vara med i lekarna som en person som jobbar på sjukhus och som hjälper människor att bli friska. Att läsa läkarlinjen idag innebär dock ett mycket bredare spektrum av karriärmöjligheter. Läkarutbildningens unika kombination av att vara en akademisk yrkesutbildning gör att en examen kan leda till yrken även utanför sjukhusens eller primärvårdens väggar. Tyvärr är stora delar av dessa alternativa karriärvägar alltför osynliga i utbildningen. Ett exempel är möjligheten att söka sig utanför landstingets sjukhus till privata aktörer. Idag ökar andelen privat vård i Sverige, men i en allt mer privatiserad vård får inte studenterna glömmas bort! Idag görs alltför ofta upphandlingar av vård utan att de olika vårdstudenternas närvaro skrivs in i avtalen. Detta gör att de allt fler studenterna trängs på en allt mindre yta i den landstingsdrivna vården medan den privata vården går miste om de blivande kollegornas närvaro. Vinsterna i att ha studenter på en klinik är många. Att ha någon som ifrågasätter och kommer med nya tankar och idéer är ju grunden för all utveckling. Men för att ta hand om studenter på ett bra sätt måste det finnas avsatt tid. Att enbart springa efter en läkare under en placering ger inga fördjupade kunskaper, utan tid måste finnas avsatt till diskussion och reflektion. Landstingen får idag ersättning för studenter, vilket bör skrivas in i upphandlingarna så detta även inkluderar den privata vården. Dock är dagens ersättningsnivåer för låga för att täcka hela kostnaden för god klinisk handledning. Så det behövs höjda ersättningsnivåer, men också egna satsningar från landstingen och de privata vårdgivarnas sida på handledningstid. Ansvaret för att utbilda de blivande kollegorna ska tillhöra hela sjukvården! Att inkludera den privata vården i utbildningen är ett sätt att öka kvalitén samtidigt som fler alternativa karriärvägar öppnas upp för studenten innan examen. Idag är den privata vårdsektorn en alltför outnyttjad resurs! Och ökade resurser behövs. Läkarutbildningen innebär många timmar på klinik. Sveriges läkarutbildning är en av världens mest kliniskt orienterade och för att uppnå tillräcklig kvalité krävs god handledning. Den kliniska handledningen har länge varit MSF:s hjärtefråga och dessvärre ser vi genom våra handledningsenkäter att kvalitén sjunker. Vår enkät delas ut vartannat år; nu i höst kommer en ny som ger dig som precis läst medicin- och kirur- 2 gikurserna möjlighet att tycka till. En hög svarsfrekvens är viktigt för att vi ska kunna påverka så fyll i enkäten så att vi får ett starkt verktyg när vi arbetar för en bättre utbildning! Vi hoppas självklart att denna omgångs resultat ska visa på en positiv trend men de senaste åren har kvalitén på den kliniska handledningen sjunkit i takt med ökat antal studenter per handledare. Studentgrupperna har vuxit med hög fart de senaste åren vilket även ger negativa utslag i andra delar av handledningsenkäten. En utökning av läkarutbildningen får inte ske utan ökade resurser till fler utbildade handledare och undervisningslokaler. Sverige behöver inte fler läkare utan framförallt fler bra läkare! Många sjukhus är idag mättade på läkarstudenter i förhållande till patientunderlag. Högskoleverket slog fast i en alumniutvärdering 2006 av Umeå universitet att antalet studenter inte gick att utöka utan att svikta på kvalitén och många andra universitet närmar sig smärtgränsen. Ett exempel är Uppsala och Linköping som idag har studenter på de sjukhus Örebro Universitet tänker utnyttja för sin utbildning vilket kommer att medföra större trängsel i Uppsala och Linköping. Inför höstens riksdagsval lovar båda blocken ökade platser på läkarutbildningen och vi i styrelsen för MSF tänker arbeta stenhårt för att dessa löften skall följas av utredningar av patientunderlag samt stora resursförstärkningar! Vi får inte heller glömma MSF Utlands medlemsbas som idag är över 2500 stycken svenska studenter. De flesta av dessa är på väg tillbaka till Sverige vilket är något som borde uppmuntras och underlättas. MSF jobbar idag mycket med frågor kring sommarpraktik samt underläkarvikariat mot Socialstyrelsen och landstingen. Att skapa en bra inslussning i det svenska vårdsystemet precis som Norge lyckats med för sina utlandsstudenter är att ta vara till de möjligheter man har. Vi i MSF ser gärna en debatt kring läkarutbildningens dimensionering men vill spela med alla kort på bordet. Och att fortsätta utöka utbildningen utan att ta till vara på våra utlandsstudenter eller den privata vårdsektorn är en kortsiktigt lösning som inte har förankring i sjukvårdens egentliga behov. Maria Ehlin Kolk MSF Ordförande Medicine Studerandes Förbunds nationella tidning #4 / 2010 Redaktör och ansvarig utgivare: Kjartan Thorarinsson, MSFs nationella styrelse år 2010: Ordförande Maria Ehlin Kolk Vice ordförande Anders Lundberg Andre Vice Ordförande Karl Hagman Göteborg Andrea KJELLGREN Linköping Ida Johansson Skåne Mathias Blom Stockholm Kjartan Thorarinsson Uppsala Johan Skogö Umeå Mihai Radulescu Kansli Linn Linnquist, MSFs kansli Box 5610, Stockholm, , Adressändring? Skicka ny adress till Hemsida: 4 appendix #4 2010

3 mer än "bara" läkare ANders Lundberg, ViceOrdf MSF, Läkarens yrkesroll är kanske en av de mest väletablerade i hela världen. Alla vet vad en läkare gör. Eller? Faktum är att läkare har fler arbetsuppgifter än de som förknippas med den klassiska yrkesrollen. Läkaren är inte bara medicinare. Läkaren är forskare, ledare, chef, organisationsutvecklare, kommunikatör. Det finns dessutom de som väljer att prova helt nya vägar. Appendix träffar tre läkare som valt att vara mer än "bara" vanliga doktorer: konsulten, chefen och sjukhusdirektören. sjukhusdirektören Birgir Jakobsson är docenten, barnläkaren och forskaren som blev sjukhusdirektör, först för Capio S:t Görans sjukhus och sedan 2007 på Karolinska Universitetssjukhuset. Birgir är en frekvent debattör och förespråkar ofta på debattsidor och i media läkarens roll som ledare och betydelsen av att utveckla sjukvården. Bilden man får som läkarstudent idag är att den absoluta majoriteten av läkare kommer att jobba heltid kliniskt eller med forskning, eller en blandning däremellan. Hur ser du på läkares karriärmöjligheter? Finns det andra valmöjligheter? Jag tror att det är viktigt att läkare fortsätter att skaffa sig gedigen klinisk utbildning (kompetens) och om möjligt också erfarenhet av forskning och utbildning. Det är just denna kunskap och erfarenhet som gör läkaren till en bra chef om den kombineras med bra ledarskapsegenskaper som byggs på med ledarskapsutbildning. Hur har läkares yrkesvägval förändrats under din tid som läkare, och hur tror du att de kommer att ändras i framtiden? Läkare har i dag möjlighet att välja mellan klinisk karriär, forskningskarriär eller ledarkarriär. De två första går med fördel att kombinera medan trenden är att ger man sig in i ledarkarriären får man svårt att hinna göra det andra också. Som första linjens chef kan dock en läkare mycket väl fortsätta arbeta med klinik och forskning samtidigt som man får möjlighet att testa huruvida chefskarriären är något att satsa på. Du har i flera olika sammanhang uttalat dig varmt för att läkare behöver axla chefs- och ledarrollen i större utsträckning. Behöver fler läkare bli chefer? Enligt min mening är det bra att läkare med erfarenhet enligt ovan är beredda att kliva fram och ta ett chefsansvar i sjukvården. Jag ser det som en fördel om det medicinska ansvaret kopplas till ett ekonomiskt ansvar och det innebär att en läkare får ett chefsansvar för en viss medicinsk process eller verksamhet. Det hindrar inte att det finns andra verksamhetsområden som med fördel kan ledas av andra yrkeskategorier, vilket också är fallet i dag. Enligt min mening bör ledaregenskaper och erfarenhet av förändringsarbete väga tyngst vid tillsättning av chefer. Det blir ett dubbelfel när vi gör en duktigt kliniker eller forskare till en dålig chef. Det ska vi undvika. Varför skulle man som läkare vilja bli chef? Är det inte ett steg bort från att "vara läkare"? Om man är intresserad av att påverka, driva igenom förändringar/förbättringar, har idéer om hur man vill ha saker och har lätt att få med sig andra människor, då bör man överväga en chefskarriär. Ofta är detta egenskaper som andra upptäcker före en själv. Det är viktigt för en läkare som väljer en chefskarriär att fortsätta vara just läkare. Som chef och läkare har du möjlighet att förbättra situationen för många patienter istället för det traditionella läkar-/patientmötet. Själv lägger jag mycket tid på att driva frågor rörande patientsäkerhet, medicinsk kvalitet och tillgänglighet. Det är lättare för mig att göra detta med den detaljkunskap som jag har om vården som läkare. Vilken roll spelar cheferna för sjukvårdens framtid? Ledarskapet har alltid spelat roll för sjukvårdens utveckling. Så är det också i dag. Kraven på ledarskapet har dock förändrats radikalt och jag är inte säker på att vi inom sjukvården riktigt hänger med i denna utveckling. Framför allt handlar det om chefens roll i förändringsarbetet. Vi talar om för våra medarbetare att de behöver förändra sina arbetssätt, samtidigt som vi fortsätter att leda och styra på samma sätt som vi alltid har gjort. Chefens engagemang och närvaro krävs i förändringsarbetet om medarbetarna ska ta det på allvar. Om jag som blivande läkare är intresserad av att bli chef och ledare i vården - hur gör jag? Jag tror inte att en läkare behöver bestämma sig för tidigt för att bli chef. Jag anser att man bör gå sin utbildning, skaffa sig en bra klinisk erfarenhet, forska och meritera sig, lära känna sig själv livet är långt! Har man de egenskaper som jag försökt beskriva ovan kan man med fördel delta i ledarskapsprogram, de flesta sjukhus har sådana numera, börja leda avgränsade förbättringsprojekt och successivt komma fram till att ledarskap är det man vill utöva. Men givetvis går det att göra på många olika sätt. appendix #

4 managementkonsulten Johan Ejerhed är läkaren och ekonomen med ett intresse för hälso- och sjukvården. Han jobbar för en av världens mest inflytelserika konsultfirmor, Boston Consulting Group, BCG. Det blir allt vanligare för sjukvården, läkemedelsindustrin och offentliga myndigheter att anlita konsulter för att förbättra sin verksamhet och lösa problem. Därmed har det också blivit fler med bakgrund i medicinen som valt konsultyrket. Hur kommer det sig att man blir konsult om man har läkarutbildning? Man vill ha en utmaning och lära sig nya saker. Det är ju många läkare som är drivna och tycker om utmaningar och kanske söker sig till forskning eller långa arbetspass i Norge, men som tyvärr inte ens känner till möjligheten att jobba som managementkonsult. En del utav dem skulle nog trivas utmärkt på BCG. Sen handlar det ju inte om ett livslångt beslut att lämna läkarbanan, det går alltid att återvända. Hur kom det sig att du blev konsult? Jag har läst ekonomi också och funderat i flera år på att prova på konsultrollen och kände att det skulle passa bra efter AT. Jag tror att den erfarenhet jag får på BCG är svår att få på något annat sätt. Som konsult jobbar man i projektform och varje projekt kan vara från någon vecka till flera månader och det kan handla om allt från att ta fram strategier för stora företag inom olika branscher till att bedöma marknaden för sjukvårdsprodukter. Det är som en "business-at" helt enkelt. När bör man fundera på att söka jobb på konsultfirma? Alltid, haha...nä, men, det går inte att säga när det är "rätt". Vi har intag året om, så tre till sex månader innan man vill börja är att rekommendera. Det är ganska omfattande intervjuprocesser och jag genomgick totalt fem intervjuer dagtid vid tre olika tillfällen för att få jobb på BCG, och det kan ju vara svårt att kombinera med en klinisk vardag. Men om man söker direkt efter läkarutbildningen, efter AT eller efter disputation är upp till en själv. Dessutom har vi på BCG tidsbegränsade internships året om som man kan söka innan man är klar med utbildningen och vill prova på konsultlivet. Vilka kunskaper, egenskaper och färdigheter efterfrågas? Det är aldrig några specifika kunskaper som efterfrågas, man måste inte kunna förstå en balansräkning eller veta exakt hur många vårdcentraler det finns i Sverige. Men man måste ha lätt för att lära sig nya saker, vara nyfiken och bra på att lösa problem på ett strukturerat sätt. Och för att komma till en intervju så bör man kunna visa upp ett CV som sticker ut lite grand, det kan handla om att man läst en annan utbildning också, doktorerat, drivit eget företag eller varit aktiv i någon förening. Om jag vill byta läkarrocken mot skjorta och laptop i framtiden - hur gör jag? Man söker och ser till på att öva sig på case innan intervjuerna. Jag tror att det svåraste för oss läkare är problemlösningsbiten. Trots att vi löser medicinska problem varje dag så är det en annan "bedömningsmall" när man löser business case. Men det finns bra information på vår hemsida om hela intervjuprocessen, hur det är att jobba som konsult och övningscase. Caset är ju också ett bra första minitest om man kan tänka sig prova på konsultyrket så det borde alla göra som har haft funderingar på att prova på något annat. 4 appendix #4 2010

5 verksamhetschefen Towa Jexmark är ST-läkaren som bestämt sig för att bidra till att göra sjukvården bättre. Hon går Region Skånes ledarskaps-st och har nyligen tillträtt som verksamhetschef för medicin på Trelleborgs lasarett. Bilden man får som läkarstudent idag är att den absoluta majoriteten av läkare kommer att jobba heltid kliniskt eller med forskning, eller en blandning däremellan. Hur ser du på läkares karriärmöjligheter? Finns det andra val är 100% klinik/ forskning? Det traditionella är förstås kliniken i första hand, sen forskningen som ett komplement. Det är först efter AT och i ST som man inser att det finns läkare gör andra saker. Hur kommer man till den insikten, och vad är det som läkare gör utöver det medicinska? När man känner sig bekväm i det medicinska höjer man blicken och inser att sjukvården är en värld med andra ramar, exempelvis ekonomiska och organisatoriska. Vill man vara med och påverka för att vården ska bli bättre måste man lära sig om andra saker än medicin, exempelvis ledarskap, organisation och ekonomi. Hur kommer det sig att du valde att bli chef? Jag insåg att jag gillar ledarskap och organisation. Jag ser det som att jag kompletterar min medicinska kompetens och att jag kan hjälpa fler patienter. Men jag kan fortfarande känna kopplingen till kliniken, vilket jag tycker är viktigt. Det påminner mig om att man jobbar för patienternas bästa. Just nu är det väldigt roligt, men jag utesluter inte att jag kan vilja gå tillbaka till en klinisk karriär i framtiden. Varför skulle man som läkare vilja bli chef? Är det inte ett steg bort från att "vara läkare"? Man ser saker i vardagen som man vill ändra och förbättra. Om man inte vill vänta tills man disputerat och blivit överläkare. Inflytande är en väldigt viktig sak för mig, och då är chefskapet ett naturligt steg. Vilken roll spelar cheferna för sjukvårdens framtid? Det är viktigt att det är människor från den egna organisationen med gedigna kunskaper som leder den. Man måste känna till verksamheten om man ska vara chef. Att det är en läkare är kanske inte nödvändigt,i alla situationer, men det är bra att läkare engagerar sig. När ska man som läkare fundera på att prova på chefsjobbet? Jag ville komma en bra bit på väg i det kliniska arbetet. Under ST började jag nischa mig mot ledarskap. Jag tycker att det är bra att redan under kandidattiden börja skaffa sig ledarkompetensen, för den har man alltid nytta av oavsett karriärval. Det viktiga är att man vill vara chef och ledare och utveckla vården. Om man saknar motivationen är det inte samma sak. Om jag som blivande läkare är intresserad av att bli chef och ledare i vården - hur gör jag? Prova att ta något mindre ledaruppdrag vid sidan av studierna eller på kliniken. Kanske kan man börja med att ta ansvar för exempelvis fortbildningsdagar. Det finns även flera ledarskapsprogram som jag tror är mycket nyttiga. Glöm inte att berätta för din chef eller handledare att du är intresserad av chefs- och ledarskap. Det gäller att själv vara aktiv och visa intresse! appendix #

6 ALTERNATIV TILL VAD? Vad menas egentligen med alternativa karriärvägar för läkare? Finns det inte en så lång tradition av mångsysslande inom läkarkåren, att begreppet alternativa karriärvägar blir en lika urvattnad tautologi som salsasås och chai-te? Är det ett försök att äga termen alternativt inom ramen för skolmedicinen, och förskjuta fokus från alternativmedicinen? Är det inte dags att vända ut och in på ett begrepp som är på allas läppar, men har en i allra högsta grad oklar och godtycklig, ytterst individuell betydelse? Det blir ju alla gånger så mycket mer intressant att få väga sina frågor och funderingar mot någon med andra erfarenheter och infallsvinklar, och efter lite headhunting ställde överläkaren, urologen och prostataforskaren Ola Bratt upp på ett samtal kring det alternativa, på en balkong på Helsingborgs Lasarett. Föga förvånande så tog samtalet en egen vändning. Det alternativa utgjorde bara en språngbräda och mynnade ut i ett samtal kring den moderna läkarrollen. Hildur - Du som har varit i branschen i ett par decennier, har du någon uppfattning om när man började tala om alternativa karriärvägar inom läkarkåren? " det är egentligen inte så alternativt, det är bara det att alternativen till det kliniska arbetet lätt blir så många. Ola + Nej. För mig är det rätt nytt, [...] jag tycker att den alternativa karriären ju på sätt och vis är min uppfattning av att göra karriär inom sjukvården: man ägnar sig åt forskning, väver in ledarskapsinsatser, axlar administrativa uppdrag och bidrar till vårdprogram. Och det är så man kommer framåt. + Det är egentligen inte så alternativt, det är bara det att alternativen till det kliniska arbetet lätt blir så många och de samlas gärna på en person. För det är nog gärna så det faller sig, att den som har visat framfötterna, har en organisationsförmåga och är med i vårdprogrammet, det blir naturligtvis samma person som är med i nationella registernämnden. Och det är den personen som Socialstyrelsen och landstinget kontaktar när de ska anordna något relaterat till ämnet. + Man kan helt enkelt inte sprida ut de uppdragen, utan det fastnar på någon och det är precis samma sak med föreläsningar och utbildning. Är man duktig på det, och uppskattad som föreläsare och kursarrangör, så rasslar alla erbjudandena på just den individen och inte på någon annan. Resonemanget väcker frågan om det inte är så att man då samtidigt delvis skjuts en bit bort från det som har gjort att man har fått den positionen. För Olas del bort från det vardagliga kliniska arbetet och patienten, bort från det genuina intresset för prostatacancer-handläggning och vidareutveckling av operationsmetoder. - Kommer du inte i från allt det som har fört dig till frontlinjen när du står där och ska bidra till att höja nivån? Det är ju motsägelsefullt... Är det precis det som formar kompetenta kliniker, alla sidosysslor som drar loss läkaren från det vardagliga frågandet, klämmandet, eftergranskandet, bedömandet, planerandet, åtgärdandet - till ett vidsyntare analyserande och reflekterande över vad som ryms inom yrkesutövningen? Är det inte precis så den medicinska utvecklingen drivs vidare, av individer som vågar ta ett steg åt sidan från mittfåran, ola bratt, helsingborgs lasarett höja blicken från vardagsgnetandet och göra djupdykningar inom outgranskade fält? Är det verkligen så väldigt alternativt? RYGGSÄCKEN + Du frågade: varför skulle det inte räcka att vara en god kliniker? Det har jag ju funderat på, eftersom det bästa med jobbet, det är att träffa patienter och ha mottagning, operera, det behöver inte vara så avancerade operationer. Men, vill man verkligen vara en god läkare i dagens snabba utveckling, så går det ju inte att läsa läroboken och sen mala på... Har man väldigt höga ambitioner på att vara en god läkare med sina vardagliga patienter, då måste man läsa mycket och förstå forskningen och hur utvecklingen sker. Att vara en god kliniker, det handlar kanske om någonting annat och mer än att ha det i händerna eller att ha den kliniska blicken? Handlar det inte snarast om att ha en tänkt ryggsäck där du aktivt samlar på dig och varsamt hanterar upplevda, sedda, hörda, eftergranskade kunskaper om sjukdomar, 6 appendix #4 2010

7 patienter, skeenden? EBM(evidensbaserad medicin)-dogmen innebär ett tänk som är så mycket mer än att bara läsa boken, tenta tentan och gå ut och göra jobbet. Det måste verklighetsanpassas och utvärderas först! Med medicintekniska stormsteg har yrkesövningen exempelvis gått från att öppna och titta, till att titta först och öppna sen. TANT AGDA Vad händer med den kompetenta klinikerns arbete när politiker, tjänstemän och sjukhuschefer utan verklig inblick i sjukvårdsutövningen styr om fokus från vård till produktion, där vårdkvalitet får vika undan för vårdkvantitet? + Ta ortopedin i Skåne, det opereras knän här och höfter på ett annat sjukhus. När det är politikerna, tjänstemännen och sjukhuscheferna som styr sjukvården, så är det ju mer en vara som ska produceras. Huruvida det här knät opereras av den här eller den där ortopeden, det spelar ingen roll. Bilden jag hade av doktorn och kontinuiteten, helhetsbilden, den är på väg ut i sjukvårdsstrukturen. För det ska opereras 250 höfter i Skåne på ett år, tycker de som styr sjukvården. De ska opereras där det sker snabbast, där det är kortast väntetid. Om det sen är samma läkare som tittar på den före eller efter, det spelar mindre roll. Är det här inte just en vanlig illusion för många läkarstudenter? De ser det fina i att kunna följa människor i deras egna sammanhang och blir ofta charmade av allmänläkarfunktionen " det görs mycket fler misstag, det blir sämre vård med lägre engagemang om man tar bort kontinuiteten. och det är fullkomligt fatalt för hela sjukvården. som den gammaldags familjeläkaren. För att sedan bli rejält desillusionerade när de förstår att tant Agda har träffat 20 olika allmänläkare - det senaste året. Det är en verklighet för många patienter på grund av den höga läkaromsättningen i primärvården. - Finns det något i kontinuiteten som är av värde i sig självt? Eller är det någonting som vi har lärt oss att är en trygghet, och därför värderar? Finns det någon poäng med den, eller kan vi få till kontinuiteten genom att ha högkompetenta och drivna läkare som håller sig uppdaterade på sina kollegors tidigare bedömningar? + Nej. + Jag är fullkomligt övertygad om att kontinuitet har ett stort kvalitetshöjande värde i sjukvården. Det görs mycket fler misstag, det blir sämre vård med lägre engagemang om man tar bort kontinuiteten. Och det är fullkomligt fatalt för hela sjukvården. Men hur har man räknat på det här då, är det för att det inte finns några siffror på vad kontinuitet ger, som man inte prioriterar den? + Det räknas ju i effektivitet i antal patienter per läkare, alltså: den privata vården är effektivare för att man träffar många patienter på en förmiddag. Det är klart att det gör man om man delar upp det så att man kontrollerar blodtrycket hos en patient var tredje månad. Eller en privatpraktiserande urolog som delar upp på tre besök vad vi gör inom landstinget på ett, för att vi ska klämma in det och hinna med. Är det så man mäter effektivitet, då anser jag att det är uppenbart att man inte kan mäta vad kvaliteten av kontinuitet ger. Dessutom, så erbjuder den här privatpraktikern en jättebra kontinuitet, patienterna är förmodligen väldigt nöjda med ett återbesök där de får ta stygnen hos en läkare i stället för en sjuksköterska. Kontinuitet är det väldigt svårt att mäta. När gick strömningen inom sjukvården från att vara arbetsskapande och baserad på befolkningens sjukvårdsbehov, när blev det en fråga om resursfördelning och prioriteringar? Hände det i takt med nya medicinska och medicintekniska revolutioner? Lever vi för länge? Är det rent politiskt och ekonomiskt betingat? + Det är en del av den allmänna samhälleliga utvecklingen mot ett mer och mer komplext samhälle, mer och mer komplex sjukvård, mer och mer komplexa behandlingar av mer och mer komplext sjuka patienter - som gör att en appendix #

8 enskild person inte kan ha helhetsansvaret. Jag kan inte ha en komplicerad cancerpatient utan att samarbeta med smärtenheten: det är inte en patient, en doktor längre, även om det samtidigt måste vara en kärna i det hela. Jag ser det som en del av en allmän utveckling i sjukvård och i samhället. Det gäller ju hemma också, du får en massa erbjudanden om vilken mobiloperatör du ska välja, allt handlar om val. KOMPLEXITETEN Sjukvårdsdebatten, den snurrar ju så gärna och så mycket om att sjukvården börjar att bli mer och mer vinstdriven, med fler och fler privata aktörer. Till viss del behövs de för att outsourcea, för att kunna handlägga de patienter man behöver handläggas. Till viss del komplicerar detta också panoramat, för det privata aktörerna har gärna andra värde- 8 ringar och prioriteringar när de lägger upp sina sjukvårdsplaner och ekonomibudgetar, än vad man har inom landstingssjukvården. " privat sjukvård är inte fel. men slagordet att det ska vara valfrihet på vårdmarknaden, det stämmer ju inte. + Privat sjukvård är inte fel. Men slagordet att det ska vara valfrihet på vårdmarknaden, det stämmer ju inte. Om tant Agda får lunginflammation, så tar hon inte reda på var de är bäst på att ta hand om lungin- flammation och så åker hon till Halmstad. - Utan hon åker hit till Lasarettet i Helsingborg, därför att det ligger närmast henne. Ju mer komplicerade sjukdomarna är, som en hjärtoperation, desto svårare är det för en snickare att sätta sig in var är det bäst att blir opererad. Valfriheten i sjukvården, den blir aldrig på samma villkor som att köpa en ny bil. Valfrihetstänket, är inte det är att ställa väldigt höga krav på patienterna? Går det inte ifrån en av läkarens främsta uppgifter, att vägleda patienten genom sjukvårdsapparaten, att försöka att i samarbete med patienten komma fram till vad problemet är och föreslå nästa steg. + Ju mer vi pratar om det här, desto mer övertygad blir jag om att det här är en del av den allmänna samhällsutvecklingen mot ett mer komplext och svåröverblickat sam- appendix #4 2010

9 hälle, och en svåröverblickad sjukvård inte bara för patienten utan också för läkaren, sjuksköterskan och övriga sjukvården. BOTTENLÖST DJUP Ola Bratt är född och uppvuxen i Lund, där läste han naturvetenskapliga linjen på gymnasiet. Han hade planer på att bli lärare eller läsa fysik innan han gjorde lumpen som sjukvårdare. Tillfället väckte intresset för sjukvården. Ola började arbeta som undersköterska, som på den tiden var en förberedelse inför sjuksköterskestudier, men insåg redan efter ett år som undersköterska att det var läkare han skulle läsa till och inte sjuksköterska: + Jag tror att vad som fick mig att välja att läsa till läkare och inte sjuksköterska, var att det var så spännande att sätta sig in i det här på djupet. Och ju mer man sen sysslar med någonting, så inser man ju att djupet har inget slut, det går ju bara att dyka djupare och djupare och djupare. Det är väl samma drivkraft som har fått mig att bli en superexpert på prostatacancer, som det var som fick mig att välja läkaryrket framför sjuksköterskeyrket, det att det var så spännande att verkligen sätta sig in i och bena upp hur det verkligen ligger till. När jag var undersköterska, så trodde jag att det att bena upp hur det verkligen låg till, det är att läsa en tjock bok, för där står hur det ligger till. Nu vet jag att det snarare är att läsa 20 stycken artiklar publicerade de senaste tre åren och försöka göra en syntes av alla dessa brister, och först då kan man få en uppfattning om hur lite vi vet och vilken studie man behöver göra FACKIDIOTER Ola läste läkarutbildningen i Lund, gjorde sin AT i Helsingborg och vikarierade sedan på Urologkliniken i Lund. Där blev han erbjuden ett fyraårigt forskningsstipendium, en säker inkomst under det inkomstosäkra nittiotalets början som dessutom innebar en närhet till familjen. Utöver det, så blev stipendiet en språngbräda till den särställning han har idag inom prostatacancerforskning i Sverige, till stor del inom Cancerfondens ramar. I början av oktober tillträder han som enhetschef för urologiska kliniken, som hör under verksamhetsområdet planerade operationer vid Helsingborgs Lasarett. Det är en mellanchefstjänst med hälften kliniskt " jag är inte riktigt nöjd med det, att det blir så lite klinik, det är fortfarande det att ha mottagning, att operera, att vara doktor som faktiskt är det bästa av alla mina uppdrag. arbete och resten administration, forskning och utbildningsansvar för urologdelen av kirurgikursen för de läkarstudenter från Lunds universitet som utlokaliseras till Helsingborg med start i höst. + Jag är inte riktigt nöjd med det, att det blir så lite klinik, det är fortfarande det att ha mottagning, att operera, att vara doktor som faktiskt är det bästa av alla mina uppdrag. + Man frågar sig själv kanske: Varför tog jag det här chefsjobbet egentligen, var det för att stilla det svarta hålet av behov av att bekräftas eller var det det genuina intresset av ledarskap eller var det både och? Hur balanserar du dina många olika funktioner, hur viktigt är det att hålla balansen mellan yrkesliv, privatliv, fritidsintressen? Jobbar du för att kunna leva eller lever du för jobbet? Det måste vara lätt hänt att allting flyter samman. + Det är en gradvis förändring som man knappt lägger märke till. Jag kommer ihåg när jag började vikariera på urologkliniken i Lund för 20 år sedan, då såg jag läkare sitta på onsdagkvällen eller helgen. Jag tänkte att sån ska jag inte bli, en fackidiot som sitter på min fritid och jobbar - men så är jag ju det nu Jag kommer ihåg den känslan så tydligt, när jag var jour och gick förbi de upplysta rummen på universitetssjukhuset och såg folk sitta där på sin fritid. Vad ledde mig hit? Kanske det sluttande planet, men det är ju samtidigt det stora intresset, det är ju jätteroligt! Är det så att när man inte sitter där själv, att det då kan verka mer beklämmande, än när man faktiskt finns mitt i mångsysslandet. Det måste ju också finnas en uppåtgående spiral, att desto fler projekt du ska handha parallellt, desto bättre blir du ju på att prioritera och vara effektiv när du väl gör någonting. Det kanske rentav känns ganska härligt att vara där en onsdagkväll, köra av de här fyra timmarnas arbete, som du vet att du behöver få ur världen för att få ledigt i helgen? + Där är ju en del som frågar hur kan du tänka dig att syssla med jobbet så mycket utanför de 40 timmar du ska vara på jobbet? Då kan jag vända på det och säga vilken förmån det är att ha mitt största intresse även som yrkesliv! Ha det så att jag faktiskt får betalt för att göra det som jag tycker är så intressant och spännande, att sätta mig in i prostatacancer-verksamheten och forskningen. Det är ju fantastiskt Hildur thorarinsdottir f d Förbundsstyrelseledamot underläkare Helsingborgs Lasarett appendix #

Medicine Studerandes Förbunds handledningsenkät 2010

Medicine Studerandes Förbunds handledningsenkät 2010 Medicine Studerandes Förbunds handledningsenkät 2010 Introduktion Under mitten av 2000-talet fattades beslut om att kraftigt utöka antalet platser på den svenska läkarutbildningen. Utbyggnaden beräknas

Läs mer

Utvärdering ht-13 KUA Helsingborg

Utvärdering ht-13 KUA Helsingborg Utvärdering ht-13 KUA Helsingborg UTBILDNING Läkare Totalt 21 läkarstudenter, 100 % Sjuksköterska Totalt 21 sjuksköterskestudenter, 100 % TEAMARBETE. Kommunikation: Jag har insett att kommunikation är

Läs mer

Attityder och erfarenheter till chefskap i vården

Attityder och erfarenheter till chefskap i vården Attityder och erfarenheter till chefskap i vården Sammanställning av kartläggningen Chef i vården som genomfördes av Sveriges läkarförbund 2009. Kartläggning av läkares chefsskap Läkarförbundet anser att

Läs mer

För dig som läser till världens bästa yrke: läkare.

För dig som läser till världens bästa yrke: läkare. För dig som läser till världens bästa yrke: läkare. Medicine Studerandes Förbund är studentförbundet inom Sveriges läkarförbund Bli medlem och påverka din framtid nu Vi vet att det är tufft när det känns

Läs mer

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter 12. Medlemsberättelser Kongress 2011 1 (7) Lena, Sjuksköterska öppenvård Jobbet är utvecklande men stressigt. Den viktigaste orsaken

Läs mer

När tänkte du på dig själv senast?

När tänkte du på dig själv senast? Bli medlem du också! 8 av 10 läkare är redan med. När tänkte du på dig själv senast? Vi tänker på dig under hela din karriär 1 Vi tänker på dig under hela din karriär Som läkare har du ett viktigt och

Läs mer

Arbeta på Södersjukhuset vårdens kanske trevligaste arbetsplats.

Arbeta på Södersjukhuset vårdens kanske trevligaste arbetsplats. Arbeta på Södersjukhuset vårdens kanske trevligaste arbetsplats. Välkommen till en av vårdens trevligaste arbetsplatser. Med cirka 4300 anställda är Södersjukhuset Södermalms största arbetsplats. Vi är

Läs mer

Vill du bli tandläkare? - information om tandläkarutbildningen

Vill du bli tandläkare? - information om tandläkarutbildningen Vill du bli tandläkare? - information om tandläkarutbildningen Du som håller den här broschyren i din hand är kanske intresserad av att bli tandläkare. Vill du veta mer innan du gör ditt val? Läs igenom

Läs mer

Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga

Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga sabet ix/eli Scanp Foto: n Omsé 1 Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga När jag bjuder in någon till ett

Läs mer

Tankar & Tips om vardagsutveckling

Tankar & Tips om vardagsutveckling Tankar & Tips om vardagsutveckling Sammanställning från gruppdiskussioner på kompetensombudsträff den 16 september 2010. Till Kompetensombudspärmen, under fliken Verktygslåda Temat under denna förmiddag

Läs mer

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer

När tänkte du på dig själv senast?

När tänkte du på dig själv senast? Bli medlem du också! 8 av 10 läkare är redan med. När tänkte du på dig själv senast? Vi tänker på dig under hela din karriär 1 Vi tänker på dig under hela din karriär Som läkare har du ett viktigt och

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

Vart försvann tanken om att lära sig något, att fördjupa sitt tänkande och komma

Vart försvann tanken om att lära sig något, att fördjupa sitt tänkande och komma Prat om produktivitet Vart försvann tanken om att lära sig något, att fördjupa sitt tänkande och komma till insikt? Försvann den mellan kunskapsmaskineriets kugghjul? Camilla Kronqvist synar produktivitetspratet.

Läs mer

En trygg sjukvård för alla äldre. Sjukvården i Kalmar län har Sveriges kortaste väntetider och nöjdaste patienter. Vi har visat att det gör skillnad

En trygg sjukvård för alla äldre. Sjukvården i Kalmar län har Sveriges kortaste väntetider och nöjdaste patienter. Vi har visat att det gör skillnad En trygg sjukvård för alla äldre. Sjukvården i Kalmar län har Sveriges kortaste väntetider och nöjdaste patienter. Vi har visat att det gör skillnad vem som styr landstinget. Nu vill vi gå vidare och satsa

Läs mer

100 nya möjligheter. Landstinget Blekinge anställer 100 ungdomar

100 nya möjligheter. Landstinget Blekinge anställer 100 ungdomar 1 100 nya möjligheter Landstinget Blekinge anställer 100 ungdomar 2 100 nya möjligheter Januari 2013 december 2014 Tidsbegränsade anställningar under 6 månader Lön enligt kollektivavtal Projekt i samverkan

Läs mer

Stockholms Sjukhem har för ändamål att till vård emottaga av obotlig eller långvarig sjukdom lidande personer; företrädesvis från huvudstaden, och

Stockholms Sjukhem har för ändamål att till vård emottaga av obotlig eller långvarig sjukdom lidande personer; företrädesvis från huvudstaden, och ARBETA MED OSS stockholms Sjukhems ändamålsparagraf är densamma idag som vid grundandet 1867: Stockholms Sjukhem har för ändamål att till vård emottaga av obotlig eller långvarig sjukdom lidande personer;

Läs mer

Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården

Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården Andra delen; tema Demokrati och legitimitet av Per Rosén Landstinget i Östergötland 2005-12-02 Vem ska bestämma? Hälso- och sjukvården står inför stora

Läs mer

MSF:s handledningsenkät 2008

MSF:s handledningsenkät 2008 MSF:s handledningsenkät 28 Läkarstudenter skall tillgodogöra sig en mängd teoretiska och praktiska kunskaper inför det kommande yrkeslivet som läkare. En stor och viktig del av dessa förmedlas genom den

Läs mer

CHEFEN SÄGER SITT. Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap.

CHEFEN SÄGER SITT. Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap. CHEFEN SÄGER SITT Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap Februari 2014 Innehåll Sammanfattning Sveriges Ingenjörers chefsmedlemmar

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1. Chefers ledarskap påverkar resultatet

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1. Chefers ledarskap påverkar resultatet Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1 Chefers ledarskap påverkar resultatet Chefsbarometer 2008 Delrapport 1: Chefers ledarskap påverkar resultatet Det finns ett starkt samband mellan ledarskap och

Läs mer

Vi socialdemokrater vill satsa på sjukvåden. Vi är övertygade om att det krävs en bred offentlig sjukvård för att alla ska få vård som behöver det.

Vi socialdemokrater vill satsa på sjukvåden. Vi är övertygade om att det krävs en bred offentlig sjukvård för att alla ska få vård som behöver det. Idag handlar mycket om val. Den 15 maj är det omval till Regionfullmäktige. Alla vi som bor i Västra Götaland ska återigen gå till vallokalen och lägga vår röst. Idag med alla val är det lätt att bli trött,

Läs mer

Akuten och omvärlden ett förbättringsprojekt i samarbete mellan Landstinget i Värmland och Karlstads universitet

Akuten och omvärlden ett förbättringsprojekt i samarbete mellan Landstinget i Värmland och Karlstads universitet Akuten och omvärlden ett förbättringsprojekt i samarbete mellan Landstinget i Värmland och Karlstads universitet Carina Bååth, Klinisk Lektor och Maria Larsson, Docent Institutionen för hälsovetenskaper

Läs mer

Lisbet Gibson VOC Medicin. Karin Jonsson Ekonomichef JLL

Lisbet Gibson VOC Medicin. Karin Jonsson Ekonomichef JLL Lisbet Gibson VOC Medicin Karin Jonsson Ekonomichef JLL Jämtlands län snabba siffror 8 kommuner med Östersund som enda stad Cirka 127 000 invånare. 1,5 procent av Sveriges invånare på 12 procent av landets

Läs mer

Motioner. Motioner. Sjukhusläkarna i Lund yrkar:

Motioner. Motioner. Sjukhusläkarna i Lund yrkar: Motioner Motioner Motion 3: Angående fortbildningspeng för läkare Från och med 2015 har anställda läkare inom offentlig verksamhet inte längre rätt att åka på läkemedelsindustrisponsrad fortbildning, konferenser,

Läs mer

STRESS ÄR ETT VAL! { ledarskap }

STRESS ÄR ETT VAL! { ledarskap } { ledarskap } STRESS ÄR ETT VAL! SLUTA SÄTTA PLÅSTER PÅ DINA SYMPTOM NÄR DU ÄR STRESSAD. LÖS PROBLEMEN VID KÄLLAN ISTÄLLET OCH FUNDERA ÖVER VILKA VAL DU GÖR SOM CHEF. E n undersökning visar att 70 procent

Läs mer

Förändrad ledning och styrning av Folktandvården Skåne - avsiktsförklaring

Förändrad ledning och styrning av Folktandvården Skåne - avsiktsförklaring s kansli Tandvårdschef Helena Ozolins helena.ozolins@skane.se Datum 2011-08-15 1 (6) Förändrad ledning och styrning av - avsiktsförklaring Bakgrund I Tandvårdslagen SFS 1985:125 framgår att det ska finnas

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Projektdirektiv Ledarskaps-ST

Projektdirektiv Ledarskaps-ST Region Skåne Koncernledning Förnyelsekontoret Projektledare Charlotta Sävblom Tel 044-309 33 25 E-post charlotta.savblom@skane.se Adress Regionhuset, Box 1, 211 00 Lund Datum 2008-09-24 1 (4) Projektdirektiv

Läs mer

När tänkte du på dig själv senast?

När tänkte du på dig själv senast? Bli medlem du också! 8 av 10 läkare är redan med. När tänkte du på dig själv senast? Vi tänker på dig under hela din karriär 1 Vi tänker på dig under hela din karriär Som läkare har du ett viktigt och

Läs mer

Handledare för caset är Jaana Kurvinen och Pär Vilhelmsson.

Handledare för caset är Jaana Kurvinen och Pär Vilhelmsson. Inledning Titel: Revisionsfirman BM Det här caset är författat av Gunilla Andersson, Pia Ericsson, Catrine Edwardsson och Conny Melberg. Caset är skrivet som en del av kursen Organisationsteori B 5 poäng

Läs mer

FÅR VI. LOV? En studie om ägarkoncentration och småföretag i vård- och omsorgssektorn

FÅR VI. LOV? En studie om ägarkoncentration och småföretag i vård- och omsorgssektorn FÅR VI LOV? En studie om ägarkoncentration och småföretag i vård- och omsorgssektorn Rapport April 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Bakgrund... 2 Om marknadsutveckling och mångfald... 3 Övergripande

Läs mer

Min forskning handlar om:

Min forskning handlar om: Min forskning handlar om: Hur ssk-studenter lär sig vårda under VFU Hur patienter upplever att vårdas av studenter Hur ssk upplever att handleda studenter PSYK-UVA 2 st. avdelningar Patienter med förstämningssyndrom

Läs mer

Utvärdering av Kompetenslyftet ehälsa, utökad målgrupp Kompetenslyftet ehälsa för våra med@rbetare

Utvärdering av Kompetenslyftet ehälsa, utökad målgrupp Kompetenslyftet ehälsa för våra med@rbetare 2014-02-14 Utvärdering av Kompetenslyftet ehälsa, utökad målgrupp Kompetenslyftet ehälsa för våra med@rbetare 2014-02-14 Inledning Hälso- och sjukvården har under ett antal år använt elektroniska journalsystem

Läs mer

Allmänläkare som verksamhetschef

Allmänläkare som verksamhetschef llmänläkare som verksamhetschef Är det något som vi allmänläkare skall ägna oss åt eller skall vi överlåta det till andra? Ledarskapets betydelse för verksamheten har varit föremål för mycket diskussion

Läs mer

Saknas: 1 400 läkare

Saknas: 1 400 läkare Det saknas 1 4 läkare på Sveriges vårdcentraler. Skillnaderna är stora mellan olika landsting, men inte ett enda av dem lever upp till målet: att det ska finnas en fast allmänläkare per 1 5 invånare. Det

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

För dig som läkarstudent

För dig som läkarstudent För dig som läkarstudent Arbetsgivare Myndigheter Opinionsbildande organisationer Läkarförbundet Branschorganisationer MSF Beslutsfattare Regeringskansli Media Läkaresällskapet Medlemmar Allmänhet Politiker

Läs mer

Trivas och växa. Om att arbeta i Landstinget Kronoberg

Trivas och växa. Om att arbeta i Landstinget Kronoberg Trivas och växa Om att arbeta i Landstinget Kronoberg Att vara här är lärorikt och har utvecklat mig som människa. Martina Eriksson, folkhälsoutvecklare som efter fem veckors praktik fick jobb i Landstinget

Läs mer

NYA TIDER KRÄVER NYTT LEDARSKAP I VÅRDEN

NYA TIDER KRÄVER NYTT LEDARSKAP I VÅRDEN NYA TIDER KRÄVER NYTT LEDARSKAP I VÅRDEN LIV HJÄLPER DIG BLI EN MER EFFEKTIV LEDARE En bra ledare är stödjande, ansvarstagande och tydlig i sin kommunikation. Han eller hon utvecklar dessutom bättre patientkontakter.

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

Ojämställt ledarskap

Ojämställt ledarskap SKTFs undersökning om det ojämställda ledarskapet en jämförande studie om chefers förutsättningar inom mansdominerad respektive kvinnodominerad verksamhet. Ojämställt ledarskap Oktober 2008 1 Inledning

Läs mer

Hur Du får en effektiv och trivsam miljö

Hur Du får en effektiv och trivsam miljö Hur Du får en effektiv och trivsam miljö Golven vill du ha strålande, dina fönster ska vara glasklara och att toaletten alltid är ren och fräsch är ett krav. Men det fungerar inte alltid som du vill, och

Läs mer

Hur upplevde eleverna sin Prao?

Hur upplevde eleverna sin Prao? PRAO20 14 PRAO 2014 Hur upplevde eleverna sin Prao? Sammanställning av praoenkäten 2014. INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND OCH INFORMATION 1 UPPLEVELSE AV PRAO 2 OMHÄNDERTAGANDE PÅ PRAOPLATS 3 SYN PÅ HÄLSO-

Läs mer

Handledning för kliniska handledare

Handledning för kliniska handledare Handledning för kliniska handledare Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål, måste jag först finna henne där hon är och börja just där. Den som inte kan det lurar sig själv när

Läs mer

Produktionsutskottet förslår att traineeprogram inom Stockholms läns landsting införs.

Produktionsutskottet förslår att traineeprogram inom Stockholms läns landsting införs. Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2014-03-27 LS 1401-0138 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 4-04- 08 00 02 8 Traineeprogram i Stockholms läns landsting Föredragande

Läs mer

Rapport om klinisk handledning vid Karolinska Institutet

Rapport om klinisk handledning vid Karolinska Institutet Rapport om klinisk handledning vid Karolinska Institutet Av Medicine Studerandes Förbund Stockholm 30 oktober 2011 Medicine Studerandes Förbund Stockholm - en del av Sveriges Läkarförbund www.msfstockholm.se

Läs mer

VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP?

VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP? VAD ÄR MENTORSKAP? INTRODUKTION VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP? Mentorskap och coachning MENTORSKAP ATT BYGGA EN RELATION VARFÖR MENTORSKAP? Introduktion Mentorskap handlar om att bygga en

Läs mer

lll#vyazc#cj CHE>G6I>DC IG:C9:G FÖRELÄSNINGAR 2009

lll#vyazc#cj <yg6c 69AwC \dgvc5vyazc#cj >CHE>G6I>DC IG:C9:G FÖRELÄSNINGAR 2009 FÖRELÄSNINGAR 2009 Jag älskar citat, det vet alla som varit på en föreläsning med mig, eller om man läst mina böcker. En av de personer som alltid gett mig något att fundera på är den franske aforismförfattaren

Läs mer

Sprida leenden. Folktandvården Skånes varumärke och företagskultur.

Sprida leenden. Folktandvården Skånes varumärke och företagskultur. 1 Sprida leenden. Folktandvården Skånes varumärke och företagskultur. 2016 Vi människor ler av många anledningar. När vi är glada, när vi känner tacksamhet, när vi känner sympati. Det finns också anledningar

Läs mer

Mentorskapsprogram 2013/2014. i samarbete med

Mentorskapsprogram 2013/2014. i samarbete med Mentorskapsprogram 2013/2014 i samarbete med REDIRE - att återvända och avkastning Mentor - handledare och förebild med uppdrag att vägleda en yngre person i dennes personliga och professionella utveckling

Läs mer

Från #sjuktstressigt till #schystarbetsliv

Från #sjuktstressigt till #schystarbetsliv Juni 2016 Från #sjuktstressigt till #schystarbetsliv Nu är det dags att bryta trenden i socialtjänsten Från #sjuktstressigt till #schystarbetsliv! Nu är det dags att bryta trenden i socialtjänsten Kommunernas

Läs mer

Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna?

Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna? Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval

Läs mer

Guide till bättre balans i livet.

Guide till bättre balans i livet. Guide till bättre balans i livet. En praktisk handledning för både arbetsgivare och anställda. Balans i livet kan betyda mycket. Hur ska vi alla kunna kombinera arbete med privatliv utan att det kostar

Läs mer

RAPPORT. Eget företagande. Enkätundersökning bland medlemmar i Vårdförbundet. Resultatredovisning VÅRDFÖRBUNDET. www.vardforbundet.

RAPPORT. Eget företagande. Enkätundersökning bland medlemmar i Vårdförbundet. Resultatredovisning VÅRDFÖRBUNDET. www.vardforbundet. RAPPORT VÅRDFÖRBUNDET www.vardforbundet.se Eget företagande Enkätundersökning bland medlemmar i Vårdförbundet Resultatredovisning I sin rapportserie presenterar Vårdförbundet resultat från särskilda undersökningar

Läs mer

FÖRBÄTTRINGSVÄGEN. Verktyg & inspiration för företagets utveckling. Helene Kolseth

FÖRBÄTTRINGSVÄGEN. Verktyg & inspiration för företagets utveckling. Helene Kolseth FÖRBÄTTRINGSVÄGEN Verktyg & inspiration för företagets utveckling Helene Kolseth Förbättringsvägen - Verktyg & inspiration för företagets utveckling Förbättringsvägen - Verktyg & inspiration för företagets

Läs mer

Bläddra vidare för fler referenser >>>

Bläddra vidare för fler referenser >>> Ulla Simonsson, VD Simonsson & Widerberg Lean Consulting Det Torbjörn har byggt upp är ett fundament av kunskap som många företag slarvar med. Ju fler ledningsgrupper som inser att Utvecklingssamtalet

Läs mer

FÖR PATIENTEN MED PATIENTEN VÄRDEGRUND

FÖR PATIENTEN MED PATIENTEN VÄRDEGRUND FÖR PATIENTEN MED PATIENTEN VÄRDEGRUND INLEDNING... 4 PATIENTEN FÖRST... 9 RESPEKT FÖR INDIVIDEN... 13 UNDVIK SLÖSERI... 17 SAMHÄLLSANSVAR... 19 FÖR PATIENTEN MED PATIENTEN INNEHÅLL 3 INLEDNING. Idag har

Läs mer

Möt morgondagens ledare Om 80-talisternas syn på chef- och ledarskap

Möt morgondagens ledare Om 80-talisternas syn på chef- och ledarskap KAIROS FUTURE Om 80-talisternas syn på chef- och ledarskap En sammanfattning av studien Morgondagens Ledare November 2015 Det pågår ett trendbrott i synen på arbete och arbetsliv. Det blir tydligt när

Läs mer

Recept för rörelse. TEXT Johan Pihlblad. Lena Kallings är medicine doktor och landets främsta expert på fysisk aktivitet på recept.

Recept för rörelse. TEXT Johan Pihlblad. Lena Kallings är medicine doktor och landets främsta expert på fysisk aktivitet på recept. Recept för rörelse Minst hälften av svenska folket rör sig för lite. Forskare varnar för negativa hälsoeffekter och skenande sjukvårdskostnader i en snar framtid. Frågan är vad som går att göra. Fysisk

Läs mer

Hur upplevde eleverna sin Prao?

Hur upplevde eleverna sin Prao? PRAO20 14 PRAO 2016 Hur upplevde eleverna sin Prao? Sammanställning av praoenkäten 2016. INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND OCH INFORMATION 1 NÖJDHET 2 OMHÄNDERTAGANDE PÅ PRAOPLATS 3 SYN PÅ HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Läs mer

Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER

Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER Sveriges Kommuner och Landsting erbjuder på nytt den uppskattade utbildningen Förenkla helt enkelt som syftar

Läs mer

Jag vill forma goda läsare

Jag vill forma goda läsare Fackuppsats Antonia von Etter Jag vill forma goda läsare Hur lätt är det att plocka ut det viktigaste ur en lärobokstext, som när man läser den inför ett prov till exempel? Jag minns att många av mina

Läs mer

I kaos ser man sig naturligt om efter ledning.

I kaos ser man sig naturligt om efter ledning. Finn din kärna Allt fler styr med självledarskap. Självkännedom och förmågan att kunna leda dig själv gör det lättare att kunna se klart och att leda andra som chef. Självledarskap handlar om att behärska

Läs mer

miljö och samhällsbyggnad Till dig som ska börja ditt sista år på en utbildning inom miljö eller samhällsbyggnad

miljö och samhällsbyggnad Till dig som ska börja ditt sista år på en utbildning inom miljö eller samhällsbyggnad Huddingetrainee: miljö och samhällsbyggnad Till dig som ska börja ditt sista år på en utbildning inom miljö eller samhällsbyggnad Vill skaffa mer erfarenhet på mitt CV Tar examen om ett år Vill vara där

Läs mer

OCH FÅ PATIENTEN TILL PARTNER

OCH FÅ PATIENTEN TILL PARTNER Fråga PERSONCENTRERAD VÅRD OCH FÅ PATIENTEN TILL PARTNER Mahboubeh Goudarzi samtalar med Göte Nilsson. Relationsbyggandet är viktigt både för vårdpersonalens arbetsglädje och för patienternas tillfrisknande.

Läs mer

Praktiken gav anställningsbara ingenjörer

Praktiken gav anställningsbara ingenjörer Praktiken gav anställningsbara ingenjörer Publicerad: 2012-11-19 10:13 Regeringen har på försök återinfört gymnasieingenjörsexamen på tjugo skolor. Praktiken får toppbetyg av de flesta elever under det

Läs mer

Om man googlar på coachande

Om man googlar på coachande Coachande ledarskap Låt medarbetaren Att coacha sina medarbetare är inte alltid lätt. Men det allra viktigaste är att låta medarbetaren finna lösningen själv, att inte ta över och utföra den åt denne.

Läs mer

Uppgraderingsfråga. Tänk dig varenda medarbetare i en ny och bättre version. Vill du sätta detta i system nu? NEJ

Uppgraderingsfråga. Tänk dig varenda medarbetare i en ny och bättre version. Vill du sätta detta i system nu? NEJ Uppgraderingsfråga Tänk dig varenda medarbetare i en ny och bättre version. Vill du sätta detta i system nu? JA NJ Vad blir skillnaden? Långsiktighet. I stället för Ad Hoc-lösningar och punktinsatser kan

Läs mer

Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern 2015. De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn

Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern 2015. De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern 2015 De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn 1 Förord och sammanfattning Resultaten från Jobbhälsobarometern går

Läs mer

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist En fjärils flykt Gunnel G Bergquist Livet för en del människor, Är kantat av sorg och vemod. Framtiden för dem Saknar oftast ljus och glädje. För andra människor Flyter livet på som en dans. Tillvaron

Läs mer

HUR SKAPAR MAN EN ATTRAKTIV ARBETSMILJÖ FÖR LÄKARE I PV?

HUR SKAPAR MAN EN ATTRAKTIV ARBETSMILJÖ FÖR LÄKARE I PV? HUR SKAPAR MAN EN ATTRAKTIV ARBETSMILJÖ FÖR LÄKARE I PV? Ola Bergstrand, Verksamhetsstrateg, Primärvården SUND Jag ser arbetsdagen som ett dataspel det gäller att överleva till klockan fem. Gröna öar Geografi

Läs mer

Utvärdering. Konferens psykisk ohälsa 2015

Utvärdering. Konferens psykisk ohälsa 2015 Utvärdering Konferens psykisk ohälsa 2015 Utvärdering Karlstad Upplevelse av dagen Panelen Malte Hallqvist Clas Malmström Eva Vingård 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 62 av 200 svar Utvärdering Sunne Upplevelse

Läs mer

Det handlar inte om att bli någon annan än den du är utan att våga vara mer av dig själv.

Det handlar inte om att bli någon annan än den du är utan att våga vara mer av dig själv. Inledning Att vara chef att vara ledare! Vad innebär det? Varför vill jag vara ledare? Och hur lär man sig att vara det? Viktiga frågor som inte alltid är så lätta att svara på. Delvis beroende på att

Läs mer

Sjukvård oberoende av inhyrd personal en utopi?

Sjukvård oberoende av inhyrd personal en utopi? Sjukvård oberoende av inhyrd personal en utopi? Martin Rödholm, Överläkare psykiatri, Med. Dr. Avd för Vård och omsorg och Uppdrag Psykisk Hälsa, SKL Primärvårdskonferensen 2017-09-27 Vad är problemet?

Läs mer

I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K

I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K > < I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K I N L E DN I N G U p p drage t Vi vill mer. Vi vågar satsa. Vi ger resultat. 6 7 Erbj u dan de t Visa vad våra färger går för. 8 9 Drivk rafte rna 1 0 1

Läs mer

Förskolelärare att jobba med framtiden

Förskolelärare att jobba med framtiden 2010 Förskolelärare att jobba med framtiden Skribenter och fotografer: Elin Anderberg Tove Johnsson Förskollärare som yrke Som förskollärare jobbar du inte bara med barnen i sig utan även med framtiden.

Läs mer

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren qvo vadis? 2007-01-11 Av Ellenor Lindgren SCEN 1 HEMMA Publikinsläpp. tar emot publiken och förklarar att slagit huvudet. har bandage runt huvudet och ligger och ojar sig på scenen. leker och gör skuggspel.

Läs mer

Översyn av primärvårdens utveckling efter införande av Hälsoval Skåne. KEFU seminarium, 25 oktober 2016

Översyn av primärvårdens utveckling efter införande av Hälsoval Skåne. KEFU seminarium, 25 oktober 2016 Översyn av primärvårdens utveckling efter införande av Hälsoval Skåne KEFU seminarium, 25 oktober 2016 Utvärdering av hälsoval i primärvården respektive vårdval inom specialistvården Bred och oberoende

Läs mer

Bilaga 46 a 2013-03-01 Dnr HSS 2013-0021 Dnr CK 2012-0369 Bodil Aksén 018-611 62 24 Bodil.aksen@lul.se Landstingsstyrelsen Yttrande över motion Ta sjukdomen KOL på allvar Förslag till beslut Landstingsstyrelsen

Läs mer

Enkät om jour och arbetsförhållanden för läkare i Primärvården Sydvästra Skåne hösten 2009.

Enkät om jour och arbetsförhållanden för läkare i Primärvården Sydvästra Skåne hösten 2009. Enkät om jour och arbetsförhållanden för läkare i Primärvården Sydvästra Skåne hösten 2009. Innehåll: Bakgrund: Sammanfattning av enkätresultat: Metod: Resultat: Diskussion och slutsatser: Sida: 2 2 3

Läs mer

Världens eko 2006 - kursutvärdering

Världens eko 2006 - kursutvärdering Världens eko 2006 - kursutvärdering Tack för att du tar dig tid att utvärdera kursen! Dina åsikter betyder mycket för oss och vi arbetar hårt för att Världens eko ska vara en dynamisk och föränderlig kurs.

Läs mer

Mångfald och valfrihet för alla

Mångfald och valfrihet för alla Mångfald och valfrihet för alla Vårdval, tillgänglighet och jobbmöjligheter Skåne 1 Rätt att välja som patient Före maj 2009 kunde du få gå till annan vårdcentral än den som du bodde närmast men vårdcentralerna

Läs mer

Hälso- och sjukvårdens utveckling i Landstinget Västernorrland

Hälso- och sjukvårdens utveckling i Landstinget Västernorrland Hälso- och sjukvårdens utveckling i Landstinget Västernorrland 2016-09-20 2(7) 1. Inledning Landstinget Västernorrland driver ett omfattande omställningsarbete för att skapa en ekonomi i balans. Men jämte

Läs mer

STOCKHOLMS SJUKHEMS ÄNDAMÅLSPARAGRAF ÄR DENSAMMA IDAG SOM VID GRUNDANDET 1867:

STOCKHOLMS SJUKHEMS ÄNDAMÅLSPARAGRAF ÄR DENSAMMA IDAG SOM VID GRUNDANDET 1867: ARBETA MED OSS STOCKHOLMS SJUKHEMS ÄNDAMÅLSPARAGRAF ÄR DENSAMMA IDAG SOM VID GRUNDANDET 1867: Stockholms Sjukhem har för ändamål att till vård emottaga av obotlig eller långvarig sjukdom lidande personer;

Läs mer

1. Vad har Carpe betytt för dig personligen i din yrkesroll?

1. Vad har Carpe betytt för dig personligen i din yrkesroll? det har gett mig mer kunskap och självkänsla för det jag arbetar med. det har kännts väldigt skönt att fått gått utbildningar som passat in i verksamheten,som man annars inte hade fått gått.. Ökade kunskaper

Läs mer

januari 2015 Upphandlares villkor och förutsättningar

januari 2015 Upphandlares villkor och förutsättningar januari 2015 Upphandlares villkor och förutsättningar Upphandlares villkor och förutsättningar Januari 2015 Upphandlares villkor och förutsättningar Inledning Upphandlare har en nyckelposition inom offentlig

Läs mer

Stö d fö r lökalt inflytande i PRIO-pröcesserna

Stö d fö r lökalt inflytande i PRIO-pröcesserna Stö d fö r lökalt inflytande i PRIO-pröcesserna I 2014 års PRIO-överenskommelse vill Regeringen och SKL att patienters, brukares och anhörigas delaktighet ökar individuellt och på organisationsnivå. Det

Läs mer

ArbetsrelateratDNA. Daniel Brodecki. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport.

ArbetsrelateratDNA. Daniel Brodecki. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport. Detta är ett underlag som visar vad som är viktigt för dig och hur du kan använda din potential på ett optimalt sätt. Ett ArbetsrelateratDNA handlar

Läs mer

Kursutvärdering Distans

Kursutvärdering Distans HT12 1SJ012 Ledarskap, pedagogik samverkan i sjuksköterskans yrkesutövning (7,5hp) V46-50 Enkätresultat Enkät: Status: Distans: Kursutvärdering stängd Datum: 2013-04-26 13:29:21 Aktiverade deltagare (HT12

Läs mer

Hur upplevde eleverna sin Prao?

Hur upplevde eleverna sin Prao? PRAO20 14 PRAO 2015 Hur upplevde eleverna sin Prao? Sammanställning av praoenkäten 2015. INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND OCH INFORMATION 1 UPPLEVELSE AV PRAO 2 OMHÄNDERTAGANDE PÅ PRAOPLATS 3 SYN PÅ HÄLSO-

Läs mer

Kunskapen finns i den egna praktiken för den som tittar

Kunskapen finns i den egna praktiken för den som tittar Kunskapen finns i den egna praktiken för den som tittar 1 Kunskapen finns i den egna praktiken för den som tittar Skapandet av en byggelibygghörna på förskolan blev inte bara en plats för konstruktion.

Läs mer

Jobbet på det perfekta läget

Jobbet på det perfekta läget Jobba hos oss! Jobbet på det perfekta läget Att bo eller arbeta i Svedala kommun är att ha nära till städer som Malmö, Lund, Trelleborg och Köpenhamn. I kommunen finns allt du behöver natur, kultur, näringsliv,

Läs mer

MUC 25. MiLprogrammet för nya chefer

MUC 25. MiLprogrammet för nya chefer MUC 25 MiLprogrammet för nya chefer 2011 VÄLKOMMEN TILL MiLPROGRAMMET FÖR NYA CHEFER Du är ny i din chefsroll och funderar på hur du kan utvecklas i ditt ledarskap. Vad krävs av dig? Hur använder du dig

Läs mer

Uppskattning och frågande som skapar de bästa av världar

Uppskattning och frågande som skapar de bästa av världar Uppskattning och frågande som skapar de bästa av världar När människor systematiskt använder sina styrkor och bygger vidare på framgångsfaktorer och önskvärda lägen möjliggörs storverk. När vårt fokus

Läs mer

Dålig psykisk hälsa är vanligare bland förtidspensionärer, arbetslösa och studerande än bland personer som arbetar. Andelen med dålig psykisk hälsa

Dålig psykisk hälsa är vanligare bland förtidspensionärer, arbetslösa och studerande än bland personer som arbetar. Andelen med dålig psykisk hälsa Referat av föredrag från konferens 110412 i Lund arrangerad av Schizofreniföreningen i Skåne i samarbete med Vuxenskolan i Skåne. Anders Åkesson (Mp) Regionråd, vice ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden

Läs mer

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN Att arbeta med tillgänglighet och inkludering är inte svårt. Genom att använda femstegsmodellen kan vi hitta

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning ÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning Ordlista stålskena fraktur brott i handleden akuten amputering konvention avtal efterskott omprövning överklaga SJUVÅRD VID ILLFÄLLIG VISELSE UOMLANDS

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

ArbetsrelateratDNA. Daniel Brodecki. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport.

ArbetsrelateratDNA. Daniel Brodecki. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport. Daniel Brodecki Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport. Detta är ett underlag som visar vad som är viktigt för dig och hur du kan använda din potential på ett optimalt sätt. Ett ArbetsrelateratDNA

Läs mer