Lev mer miljövänligt!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lev mer miljövänligt!"

Transkript

1 Europeiska kommissionen Lev mer miljövänligt! Tips för en grönare värld

2 Lev mer miljövänligt! 1 Inledning 3 Energi 8 Luft 12 Vatten 16 Mark Inledning Europe Direct är en tjänst som hjälper dig att få svar på dina frågor om Europeiska unionen Ett nytt gemensamt avgiftsfritt telefonnummer: En stor mängd övrig information om Europeiska unionen är tillgänglig på Internet via Europa-servern (http://europa.eu.int). Kataloguppgifter finns i slutet av publikationen. Luxemburg: Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer, 2005 ISBN X Europeiska gemenskaperna, 2005 Kopiering tillåten med angivande av källan. Printed in Belgium Impresso em papel reciclado Vad är det som håller på att hända? Människornas verksamheter i den moderna världen påverkar vår miljö. Under de senaste 50 åren har situationen försämrats på många sätt: klimatet börjar förändras, den biologiska mångfalden utarmas, naturens resurser utnyttjas alldeles för intensivt, mängden avfall blir ständigt större, vi använder allt mer kemikalier allt detta är problem som, sorgligt nog, kan hota vår miljö. Men har vi någon gång funderat över varför sådana saker händer? Vem har ansvaret? Vi européer bryr oss mycket om vår miljö, men vi kritiserar gärna andra, exempelvis industrier och myndigheter. Vi får inte glömma bort att vi själva i hög grad påverkar vår miljö, genom vår livsstil och genom vad vi gör. Genom att välja rätt kan vi påverka miljön på ett bättre sätt. Små förändringar i vardagen kan tillsammans ge stora positiva miljöeffekter. Är det någon som gör något åt det? Genom EU:s politik har man i flera fall lyckats minska den negativa påverkan på miljön, och medlemsstaternas regeringar har gjort stora insatser för att genomföra EU:s lagstiftning. Miljöskyddet har fått hög prioritet på nästan alla politiska områden. Även inom industrin håller miljön på att bli ett högt prioriterat område. Man arbetar för att få en hög produktion och samtidigt vara energieffektiv och ta miljöhänsyn. Men det är inte bara EU, ländernas regeringar och industrin som kan spela en roll i det här sammanhanget. Som medborgare kan vi alla göra en stor insats för att minska vår påverkan på miljön. Hej! Jag heter Jiffy. Läs den här broschyren om du vill veta vad du kan göra för miljön!

3 Energi 2 3 Vad kan man göra som privatperson? De små saker vi gör till vardags kan sammantaget betyda mycket för miljön. Genom att göra rätt val, hemma, på jobbet eller i affären, kan vi göra viktiga insatser för att minska belastningarna på miljön. Därför har vi tagit fram ett miljöverktyg som man kan använda om man vill ändra sitt beteende och leva mer miljövänligt! Vad är miljöverktyget? Varför ska man använda miljöverktyget? Se det så här: Om vi till exempel väljer att ta bilen i stället för tåget, så ger det i genomsnitt 30 gånger större utsläpp av koldioxid. Om vi väljer att lämna vår elektroniska apparater i viloläge i stället för att stänga av dem helt, så fortsätter vi att använda energi och vår elräkning blir 10 % större på ett år. Men vi kan göra något åt det genom att helt enkelt ändra små detaljer i vårt dagliga liv. Det kräver en liten ansträngning men ger mycket goda resultat. När kan jag börja? Jordens temperatur har ökat snabbt sedan 1900-talets början den genomsnittliga ökningen för hela jorden är 0,6 C och för Europa 0,95 C. Nu ökar jordens temperatur med 0,2 C per decennium en historiskt sett mycket snabb ökning. Uppvärm-ningens effekter börjar redan att märkas och de förväntas bli allt tydligare i takt med att temperaturen fortsätter att stiga. Vi hör och läser mer och mer om klimatförändringar. Men vad innebär de egentligen? Varför ändrar sig klimatet? Och kan vi göra någonting åt det? Koldioxid (CO 2 ) och andra växthusgaser förekommer naturligt och bidrar till att hålla jorden varm. Utan dessa gaser skulle jordens medeltemperatur vara ungefär 30 grader lägre. Men människans aktiviteter som att värma upp bostäder, se på TV eller köra bil kräver energi som alstras genom förbränning av fossila bränslen, och det ger i sin tur upphov till koldioxid. Det extra utsläppet av växthusgaser gör att jorden värms upp onaturligt mycket. Den globala uppvärmningen leder till att klimatet förändras. Detta har nu bekräftats av en stor majoritet av världens ledande klimatexperter. Inom EU svarar industrin (inklusive energiproduktion) för 48 % av alla utsläpp av växthusgaser. Transportsektorn står för 21 % och jordbruket för 10 %. De återstående 17 procenten av växthusgaserna släpps ut av hushåll och småföretag. Men vi har också ett ansvar för utsläpp från andra sektorer exempelvis använder hushållen 30 % av den elektricitet som förbrukas inom EU, och hälften av transportsektorns utsläpp kommer från privatbilismen! Miljöverktyget hjälper oss att få nya vanor och göra något bra för miljön. I miljöverktyget ingår Jiffys Miljöfrågespel med tips på man kan göra och vad man bör undvika för att vara miljövänlig. Där finns också en miljödatabas där man kan hitta mer information om hur man kan vara miljövänlig varje dag. Det har du redan gjort! Den här broschyren hjälper dig att ändra ditt beteende, bli mer miljövänlig och dessutom spara mycket pengar! Inledning

4 4 5 Några fakta Europa har antalet årliga väder- och klimatrelaterade katastrofer, till exempel stormar och översvämningar, i genomsnitt fördubblats under 1990-talet jämfört med föregående decennium. Runt Europas kuster har havsytan stigit med mellan 0,8 och 3 mm per år under det senaste seklet, och ökningstakten förväntas bli 2 4 gånger högre under de närmaste 100 åren. Snötäckets utbredning på norra halvklotet har minskat med 10 % sedan mitten av 1960-talet. Tre fjärdedelar av glaciärerna i de schweiziska Alperna kommer troligen att ha smält bort till år Kyotoprotokollet Enligt Kyotoprotokollet, som har ratificerats av 148 regeringar och trädde i kraft i februari 2005, ska 36 industriländer fram till 2012 minska eller begränsa sina utsläpp av växthusgaser till mellan 5 och 8 % under 1990 års utsläppsnivåer. Europeiska klimatförändringsprogrammet År 2000 startade EU det europeiska klimatförändringsprogrammet. Det innehåller åtgärder som ska hjälpa medlemsstaterna att minska sina utsläpp av växthusgaser på ett kostnadseffektivt sätt så att de kan uppfylla sina åtaganden enligt Kyotoprotokollet. Inom programmet har EU utarbetat och infört ett system för handel med utsläppsrätter för koldioxid. Varje medlemsstat har tilldelat sina industrier en begränsad mängd koldioxidutsläpp som industrierna kan köpa och sälja inbördes. Tanken är att hålla nere kostnaderna för att nå målen. Systemet omfattar nästan hälften av EU:s koldioxidutsläpp. I programmet ingår mer än 40 andra åtgärder. Exempelvis mål för att öka användningen av förnybara energikällor, energieffektivitetsnormer för nya byggnader, frivilliga åtaganden från biltillverkare som säljer personbilar i EU att minska bilarnas koldioxidutsläpp osv. Hur kan man spara energi? Man kan spara energi på många olika sätt utan att behöva göra stora ändringar i sina vanor. Jiffy har samlat några tips, men det finns många fler i verktygslådan: Släck ljuset! Hemma är det många som låter ljuset lysa när de lämnar rummet. Ju mer elektricitet vi förbrukar, desto mer fossila bränslen konsumeras för att producera den elektriciteten och desto mer koldioxid släpps ut i atmosfären. Genom den enkla åtgärden att släcka fem lampor i huset varje kväll i ett år skulle den genomsnittlige europén spara mer än 500 kronor på elräkningen. Man kan också spara energi genom att köpa energisparlampor de är fem gånger mer energieffektiva. Energisparlampor är lite dyrare än vanliga glödlampor men detta uppvägs till stor del av deras lägre elförbrukning och längre livstid i genomsnitt tio gånger längre. Energisnåla hushållsapparater! Kylskåpen drar i genomsnitt 25 % av hushållens elförbrukning. Energi går förlorad varje gång vi lämnar dörren öppen, om kylen inte frostas av regelbundet och när vi ställer in varm mat i kylen. 3 mm is i kylskåpet kan faktiskt ge en 30% högre energiför brukning. Om du behöver köpa en ny kyl, välj en självavfrostande. Se till att hushållsapparaterna har energiklass A i den obligatoriska europeiska märkningen för energieffektivitet. Exempelvis förbrukar en tvättmaskin i klass A bara hälften så mycket energi som en standardmaskin. Energi Energi

5 6 Torka naturligt! Det bästa är att låta kläderna torka på naturligt sätt det förbrukar ingen energi och skadar inte kläderna! Om du inte kan undvika att använda torktumlare, se till att kläderna är ordentligt centrifugerade och kör tumlaren på medelvärme i stället för på hög värme. För mycket eller för lite kläder i tumlaren ger en högre energiförbrukning. Kontrollera filtret regelbundet för bästa energieffektivitet. Sätt ner termostaten! Ungefär 60 % av de europeiska hushållens genomsnittliga energiförbrukning används för uppvärmning. Om vi satte ner termostaten med bara 1 ºC, så skulle vi knappast märka skillnaden, men vi skulle spara 7 % av vår årliga elräkning. Isolera din bostad! Se till att bostaden är väl isolerad. Tvåglasfönster i stället för enkelglas (som är vanligt i många länder i Europa) kan förhindra upp till 20 % av värmeförlusterna i genomsnitt betalar de sig på sex år. Det finns andra enkla åtgärder för att motverka värmeförluster i hemmen, t.ex. att dra för gardinerna på kvällen. När man vädrar räcker några minuter för att byta ut en stor del av inomhusluften. Man kan också isolera varmvattenberedaren genom att klä in den med isoleringsmaterial. Lägg locket på! Genom att lägga ett lock på kastrullen när man lagar mat kan man spara upp till % av energiförbrukningen. Tryckkokare minskar också energiförbrukningen. Och koka inte mer vatten än du behöver när du lagar te. Undvik viloläge stäng av helt! Låt inte TV:n, videon, DVD-spelaren, datorn och stereon stå i viloläge, och dra ur uppladdaren till mobilen när du inte behöver den. Genom att stänga av apparaterna helt kan du spara upp till 10 % av elräkningen. Den sammanlagda elförbrukningen för apparater i viloläge enbart i hushållen är nästan lika stor som hela Belgiens årliga energiförbrukning! Energi

6 Luft 9 I dag bor nästan 80 % av européerna i stadsområden. Storstädernas hetsiga liv och den tunga trafiken på vägar och motorvägar påverkar starkt luftens kvalitet och därmed vår hälsa många drabbas av andningsproblem och allergier. Både EU:s och medlemsstaternas lagstiftning har gjort stora framsteg när det gäller att begränsa luftföroreningar som svaveldioxid, bly, kväveoxider, kolmonoxid och bensen. Exempelvis har utsläppen av svaveldioxid i EU:s 15 gamla medlemsstater minskat med över 60 % sedan 1990 och kväveoxidutsläppen med 21 %. Men luftkvaliteten är fortfarande ett stort problem. De föroreningar som ger störst anledning till oro är partiklar och marknära ozon. Partikelföroreningar ledde år 2000 till att uppskattningsvis européer dog en för tidig död. Marknära ozon stod för ytterligare för tidiga dödsfall. Européernas förväntade livslängd har i genomsnitt minskat med nio månader. Luftföroreningarnas negativa effekter kommer att minska något i Europa till följd av de politiska åtgärder som nu vidtas. Men om inga ytterligare åtgärder vidtas kommer effekterna att vara betydande även i framtiden. Vägtransporterna ger stora koldioxidutsläpp, men de bidrar också starkt till många andra luftföroreningar. Biltillverkarna har lyckats minska utsläppen kraftigt genom att tillverka mer energieffektiva bilar, men eftersom antalet bilar samtidigt har ökat är vägtransporterna fortfarande är en stor föroreningskälla. Partiklar och ozon Partiklar uppstår huvudsakligen i samband med förbränning, men de bildas också av gasformiga föroreningar som kväveoxider (NOx) och flyktiga organiska föreningar (VOC). VOC innefattar källor från den petrokemiska industrin, bensin, motortrafik, lösningsmedel i färger och många hushållsprodukter. Det finns också naturliga källor till VOC, exempelvis barrträd. Kväveoxider bildas huvudsakligen genom förbränning av fossila bränslen, t.ex. i motorer och kraftverk. Ozon är en gas som bildas genom en fotokemisk reaktion mellan kväveoxider och flyktiga organiska föreningar under inverkan av solljus och värme. Detta är anledningen till att halterna av marknära ozon brukar öka på sommaren och ge negativa effekter på människors hälsa (irritation i ögon och hals eller andningssvårigheter, särskilt i känsliga grupper som astmatiker, barn och gamla). Det ozon som finns uppe i stratosfären skyddar däremot livet på jorden mot solens farliga ultravioletta strålning. Hur kan jag bidra till en renare luft? Det kanske är svårt att tro det, men vi kan bidra till att minska mängden partiklar och andra föroreningar när vi tar oss till jobbet eller skolan, sätter på värmen eller luftkonditioneringen och till och med när vi tvättar fönster. Här är några tips som hjälper dig att göra rätt. Luft Köp gärna lokala produkter! Om varor transporteras med flyg från ena sidan av jordklotet till den andra ger det upphov till gånger mer växthusgaser än om de fraktas fem mil med lastbil. Försök att äta närproducerade varor när det är säsong för dem: de är bra för hälsan, de smakar bättre och transporten ger inte lika stora utsläpp av växthusgaser.

7 10 Samåk eller åk kollektivt! 10 Samåkning och kollektivtrafik är en bra lösning för längre resor eftersom fler personer kan åka i samma fordon. En bilresa på 120 mil alstrar samma mängd koldioxidutsläpp som ett tåg som åker runt hela jorden! Om du måste använda bilen! Om du låter motorn bli varm medan bilen står stilla kan den förbruka upp till 50 % mer bränsle. Om du börjar köra genast når motorn arbetstemperaturen snabbare. Se till att ha rätt däcktryck: om trycket är 0,5 bar för lågt drar bilen 5 % mer bensin och släpper ut mer föroreningar. Om du kör med luftkonditioneringen på ökar bränsleförbrukningen med 30 %, men om du kör med öppna fönster så ökar förbrukningen bara med 5 %. Om du kör med takräcket på bilen kan bränsleförbrukningen öka med %. Cyklar sitter bättre på en cykelhållare bak på bilen. Fyran och femman är de växlar som ger lägst bränsleförbrukning. Håll hastighetsgränserna: det sparar bensin, ger mindre avgaser och givetvis ökad trafiksäkerhet! Håll utkik efter EU-blomman! EU:s miljömärkning är ett frivilligt system som är avsett att sporra företagen att lansera miljövänliga produkter och tjänster. Produkter som är märkta med EU-blomman är fria från flyktiga organiska föreningar och bidrar därför till att förbättra inomhusluftens kvalitet. Håll utkik efter blomman när du köper tvättmedel, toalettpapper, färg och lack för inomhusbruk, dammsugare, TV, skor och madrasser. Ta cykeln i stället för bilen! 27 % av partikelutsläppen i Europa 2001 kom från transporter. I genomsnitt en av tre bilresor är högst 2 km lång. Om vi tar cykeln minskar både trafiken och utsläppen. Att cykla till kiosken eller snabbköpet är både hälsosamt och gratis. Luft

8 Vatten 13 I världen som helhet håller vatten på att bli en av de naturresurser som det råder störst brist på: mindre än 1 % av planetens vatten är tillgängligt för människors konsumtion och mer än 1,2 miljarder människor har inte tillgång till ett säkert dricksvatten. Som tur är har Europa vanligtvis gott om vatten, även om det i vissa områden i södra Europa blir allt vanligare med vattenbrist och torka. Tillgången på vatten är alltså inget stort problem i Europa, men vattenkvaliteten och vår förvaltning av vattnet är långt ifrån tillfredsställande och utsätts för stora belastningar. Ungefär 35 % av vattnet i vattenkranarna kommer från ytvatten (sjöar och floder) av vilka 20 % är allvarligt hotade av föroreningar. Återstående 65 % kommer från grundvatten, även kallat akviferer, som innehåller det regnvatten som sipprar ner genom jorden. I EU är drickvattnets kvalitet för det mesta mycket god, och kranvattnet är säkert att dricka nästan överallt. Allt vatten måste dock behandlas innan det går att dricka, eftersom det kan vara förorenat av ämnen som har kommit ut i grundvatten och ytvatten (gödselmedel, bekämpningsmedel, giftigt industriavfall eller bakterier från människors och djurs avfallsprodukter). Behandling av vatten är en dyrbar och energikrävande process. Att minska vattenföroreningarna är viktigt, inte bara för att vi vill använda vattnet, utan också för att skydda växterna och djuren i våra floder, sjöar och hav. Fastän EU har gjort en hel del för att minska föroreningarna under de senaste 30 åren, återstår det fortfarande mycket och vi kan alla hjälpa till. Det kan tyckas förvånande att industrin, som är ansvarig för vissa föroreningar, inte betraktas som den största miljöboven. Det är ganska lätt att lagstifta så att industrin måste minska vattenåtgången, öka effektiviteten och minska sina utsläpp. Det största problemen orsakar användningen av gödsel och bekämpningsmedel. När vattnet kommer i kontakt med dessa transporteras de till floderna och sedan ut i havet. Näringsämnen, främst från handelsgödsel och utsläpp från Hur kan man använda vattnet på ett mer ansvarsfullt sätt? jordbruket (stallgödsel), är en av de viktigaste orsakerna till förorening av ytvatten. De ger en ökad tillväxt av alger och högre växter som innebär att andra växter och djur får mindre syre, ljus och utrymme. Detta fenomen kallas eutrofiering och skadar den biologiska mångfalden och förorenar våra sjöar och vattendrag. En synligt tecken på eutrofiering är kraftiga algblomningar. I genomsnitt 7 % av allt dricksvatten vi använder går till dryck och matlagning. 22 % används till disk och tvätt, 20 % till toaletter, 39 % till bad och dusch och 6 % till biltvätt och bevattning. Jiffy har samlat några bra tips på hur man kan använda vattnet på ett mer ansvarsfullt sätt. Ta vara på regnvattnet! Regnvatten är ett bra alternativ till vanligt vatten för vissa ändamål. Det är lätt att samla regnvatten genom att ställa ut tomma hinkar eller tunnor utomhus. Använd regnvattnet när du vattnar dina krukväxter eller vattnar i trädgården. Kom ihåg att kvällen är bästa tiden för vattning. Vatten

9 14 Kontrollera kranarna! En droppande kran förbrukar ca 25 liter vatten per dag. Om vi stänger av kranen när vi borstar tänderna kan vi spara liter. Om alla européer skulle stänga av kranen när de borstar tänderna, så skulle det vatten som sparas på ett år räcka till olympiska simbassänger. En dusch drar en fjärdedel så mycket vatten som ett bad. Ta en dusch, var miljövänlig och spara pengar på vattenräkningen! Kör fulla maskiner Försök att köra fulla tvättmaskiner och diskmaskiner. Använd inställningen för halv maskin om du inte har så mycket att tvätta. Det sparar både vatten och el. Färger, lacker, läkemedel, olja Släng inga kemikalier i avloppet inga färger, lacker, bekämpningsmedel eller läkemedel. Häll inte ut någon typ av olja i avloppet ingen matlagningsolja eller grillolja och absolut ingen motorolja! De här produkterna kan skapa problem i avloppsreningsverken genom att döda nedbrytande bakterier och orsaka stopp i ledningarna. Ta reda på närmaste miljöstation där du kan lämna kemikalier och oljor. Överblivna eller gamla läkemedel ska lämnas in till apotek för förstöring. Kontrollera kranarna! En dusch drar en fjärdedel så mycket vatten som ett bad. Ta en dusch, var miljövänlig och spara pengar på vattenräkningen! Vatten

10 Mark 17 Den biologiska mångfalden är variationsrikedomen av liv i alla former mångfalden av arter, den genetiska variationen inom varje art och alla de olika ekosystemen. Den biologiska mångfalden tillhandahåller en mängd viktiga tjänster, t.ex. mat, rent vatten och pollinering av växter. Den motverkar också klimatförändringar och mildrar effekterna av naturkatastrofer. Det ekonomiska värdet av de varor och tjänster som kommer från ekosystem och arter från livet på jorden har uppskattats till miljarder euro per år nästan dubbelt så mycket som människorna producerar varje år. Man har uppskattat att jordens biologiska mångfald nu dör ut i en takt som är mellan och gånger högre än den naturliga utdöendetakten. De viktigaste orsakerna till utdöendet är de intensiva produktionssystemen, omvandlingen av livsmiljöer för byggnadsändamål, råvaruförbrukande industrier, överexploatering av naturresurser genom fiske och jakt samt föroreningar och klimatförändringar. Européns ekologiska fotavtryck är 4,97 hektar stort*. Om alla jordens sex miljarder invånare skulle leva och konsumera på samma sätt som européer, skulle vi behöva nästan tre jordklot. Men vi har bara ett enda! Tvärtemot vad man ofta tror är miljökonsekvenserna det största problemet med dagens resursanvändning, inte bristen på vissa icke förnybara resurser. Den till synes obegränsade tillgången på fossila bränslen och deras användning för energiproduktion, har exempelvis gett upphov till några av de mest allvarliga miljöproblemen: luftförorening och global uppvärmning. När det gäller förnybara resurser (växter, fiskar, andra djur) är själva bristen ett miljöproblem. Exempelvis innebär arters utdöende en förlust av biologisk mångfald, och markexploatering innebär förlust av livsmiljöer. Enbart i EU producerar vi varje år 1,3 miljarder ton avfall, varav ca 40 miljoner ton farligt avfall. Det motsvarar ungefär 3,5 ton fast avfall per person (både vuxna och barn). Om man till detta lägger ytterligare 700 miljoner ton avfall från jordbruket, så inser man lätt att avfallshanteringen som helst inte ska skada miljön är ett stort problem. Enligt en uppskattning gjord av OECD kommer vi kanske år 2020 att producera 45 % mer avfall än vi gjorde Det mesta av det vi slänger eldas upp i förbränningsanläggningar eller hamnar på avfallsdeponier. Båda dessa metoder påverkar miljön negativt. Koldioxid och metan från avfallet kommer ut i atmosfären och kemikalier och bekämpningsmedel läcker ut i marken och grundvattnet. Avfallet kan inte undvikas helt, men vi kan alla göra något för att minska avfallsmängderna. Några fakta I Europa är ca 42 % av alla däggdjur och 45 % av fjärilarna hotade. Till följd av överfiske är 80 % av fiskbestånden nära kollaps eller har okänd status. I Europa har populationerna av vanliga jordbruks- och skogsfåglar minskat med 71 % mellan 1980 och % av arealen i EU:s 15 gamla medlemsstater är nu skyddad i nätverket Natura Visste du detta? Så här mycket dolt avfall blir resultatet när man tillverkar 1 kg aluminium 5 kg En tandborste 1.5 kg En kaffemaskin 298 kg En mobiltelefon 75 kg En dator 1,500 kg En guldring 2,000 kg Källa: Wuppertal Institut (www.wupperinst.org) Anm.: Denna webbplats företräder inte Europeiska kommissionens uppfattning, och den varken sköts och uppdateras av Europeiska kommissionen. Det är möjligt att webbplatsen är inte tillgänglig på alla europeiska språk. *Se Anm.: Denna webbplats företräder inte Europeiska kommissionens uppfattning, och den varken sköts och uppdateras av Europeiska kommissionen. Det är möjligt att webbplatsen är inte tillgänglig på alla europeiska språk. Mark

11 18 19 Hur kan jag minska avfallet? Europén producerar i genomsnitt 1 kg avfall per dag. För att minska den stora mängden kan man hålla sig till regeln Minska Återanvänd Återvinn : MINSKA Minska mängden förpackningar genom att köpa i lösvikt eller genom att köpa produkter som kan återanvändas: Köp frukt och grönsaker i lösvikt i stället för paketerade. Köp koncentrerade produkter som kräver mindre för packningsmaterial. ÅTERANVÄND Använd gamla saker på nya sätt i stället för att slänga dem: Renovera: klä om soffan i ett modernt tyg i stället att köpa en ny. Laga: klacka och sula om skorna så håller de längre. Använd på nytt: gamla papper som kladdpapper, plastburkar för lagring. Ge bort eller sälj saker du inte vill ha kvar. ÅTERVINN Sortera papper, kartong, trävirke, aluminiumburkar, plastflaskor, glasflaskor och -burkar, elektrisk utrustning, datorer, batterier En del förpackningar som man köper kan man inte återanvända själv. Försök då att välja förpackningar som kan återvinnas och sortera dem. Förpackningar av papp och kartong kan användas till tidningspapper, glasflaskor blir nya flaskor, och plastflaskorna kan användas till nya förpackningar, byggnadsmaterial eller till och med kläder. Undvik engångsdukar för rengöring! Engångsdukar som används för rengöring ger 50 kg avfall per år i ett genomsnittligt europeiskt hushåll. Om alla hushåll skulle använda sådana för både hygien och städning skulle det sammanlagt bli ytterligare 9 miljoner ton per år! Om man använder dammtrasor eller tygtrasor för rengöring så slipper man avfallet och dessutom återanvänder man något man annars skulle slängt bort! Ta med en egen kasse när du handlar! Till och med jämfört med en papperskasse med samma volym krävs bara en tredjedel så mycket vatten för att tillverka en återanvändbar plastkasse. Dessutom ger den % mindre utsläpp av växthusgaser och försurande gaser till luften! Om du använder en tygkasse eller shoppingväska minskar miljöpåverkan ännu mer. Elektroniskt avfall Eftersom den tekniska utvecklingen går så snabbt är många av oss frestade att skaffa en ny mobiltelefon, en splitterny TV eller diskmaskin. Det elektroniska avfallet ökar med 3 5 % per år, varje EU-medborgare producerar ca kg elektroniskt av fall per år, och hittills har 90 % av avfallet deponerats, bränts eller återvunnits utan någon förbehandling. Elektroniskt avfall innehåller ämnen som tungmetaller och kemikalier som kan vara mycket skadliga för människors hälsa om de inte tas om hand på rätt sätt. Från den 13 augusti 2005 kan konsumenterna utan avgift lämna in gammal utrustning när de köper nya motsvarande apparater. Köp uppladdningsbara batterier! Batterier innehåller miljöfarliga kemikalier och metaller och därför är det bäst att lämna in dem på de särskilda insamlingsställen som finns i det område där man bor. Alternativt kan man använda uppladdningsbara batterier. Natur och biologisk mångfald Om vi vet var de produkter vi köper kommer från, eller kräver att få besked om det, kan det bidra till att företagen låter bli att marknadsföra miljöskadliga produkter. Ansvarsfull turism kan hjälpa till att bevara skönheten i områden som vi tycker om att besöka. Mark Mark

12 JIFFYS TIPS Jiffy har många tips att komma med. Spela Jiffys miljöfrågelek och upptäck fler sätt att leva miljövänligt: MILJÖVERKTYGETS DATABAS I databasen har vi samlat mer än 140 olika webbplatser från hela Europa. Du kan söka på land, ämne, språk, typ av verktyg och målgrupp. Ta reda på hur man behandlar miljöfrågorna i ditt land och hur du kan bli mer miljövänlig där du bor. ÅTERVINN... Sortera papper, kartong, trävirke, aluminiumburkar, plastflaskor, glasflaskor och -burkar, elektrisk utrustning, datorer, batterier FÖRSÄLJNING OCH PRENUMERATIONER Publikationer för försäljning från Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer kan köpas från våra försäljningskontor över hela världen. Hur gör jag för att få tag på en skrift? När du har hittat listan över försäljningskontor så kan du skicka in din beställning till det kontor du tycker verkar lämpligast. Europeiska kommissionen Lev mer miljövänligt! Tips för en grönare värld Luxemburg: Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella skrifter ss. 21 x 21cm ISBN X Mark Hur hittar jag listan över försäljningskontor? Gå till publikationsbyråns webbplats Eller skicka efter listan på papper via fax (352) OBSERVERA: De webbplatser som ingår i databasen och som ligger på Europa-webbplatsen företräder inte Europeiska kommissionens uppfattning, och de varken sköts och uppdateras av Europeiska kommissionen. Det är möjligt att webbplatserna är inte tillgängliga på alla europeiska språk. It is possible that not all sites are available in all European languages.

13 KH SV-C

Klimatförändringar vad innebär det egentligen?

Klimatförändringar vad innebär det egentligen? Klimatförändringar vad innebär det egentligen? En introduktion för ungdomar Europeiska kommissionen Klimatförändringar vad innebär det egentligen? En introduktion för ungdomar Europeiska kommissionen

Läs mer

Vad händer med klimatet? 10 frågor och svar om klimatförändringen

Vad händer med klimatet? 10 frågor och svar om klimatförändringen Vad händer med klimatet? 10 frågor och svar om klimatförändringen Vi människor släpper ut stora mängder växthusgaser. När halten av växthusgaser ökar i atmosfären stannar mer värme kvar vid jordytan. Jordens

Läs mer

de svenska MILJÖMÅLEN en introduktion

de svenska MILJÖMÅLEN en introduktion de svenska MILJÖMÅLEN en introduktion A innehåll 1 Mål för Sveriges miljöarbete 2 Miljömålen ett system med flera mål 4 Hur vi arbetar med miljömålen i praktiken 6 Samarbete för att nå miljömålen 8 Sveriges

Läs mer

Rapport Nr 4/07. Miljöledning och Giftfri miljö. kemikaliefrågorna i teori och praktik K E M I K A L I E I N S P E K T I O N E N

Rapport Nr 4/07. Miljöledning och Giftfri miljö. kemikaliefrågorna i teori och praktik K E M I K A L I E I N S P E K T I O N E N Rapport Nr 4/07 E n r a p p o r t f r å n K e m i k a l i e i n s p e k t i o n e n w w w. k e m i. s e Miljöledning och Giftfri miljö kemikaliefrågorna i teori och praktik Rapporten är framtagen i samarbete

Läs mer

Facit Tummen upp! SO geografi och samhällskunskap

Facit Tummen upp! SO geografi och samhällskunskap Facit Tummen upp! SO geografi och samhällskunskap Till dig som använder detta facit: Sidnumren hänvisar till sidan i boken. På en del frågor står det Elevens eget svar i facit. Det beror på att man kan

Läs mer

Kan man leva på ett ton koldioxid?

Kan man leva på ett ton koldioxid? Kan man leva på ett ton koldioxid? Vägen till en klimatsmart livsstil. Vattenfall Försäljning Två graders temperaturökning. Det är vad vår jord mäktar med på lång sikt. Men jordens temperatur stiger snabbare

Läs mer

ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM

ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM Det har hänt mycket på avfallsfronten. Till mitten av 1800-talet slängde människor sina sopor lite varstans utan att någon protesterade. Kanske klagades det på stanken, men annars

Läs mer

Når vi miljömålen? En bedömning för Södermanlands län 2012. Rapport 2013:1

Når vi miljömålen? En bedömning för Södermanlands län 2012. Rapport 2013:1 Når vi miljömålen? En bedömning för Södermanlands län 2012 Rapport 2013:1 1 Regionala miljönyheter direkt till din epost! Som du kan läsa om på sidan 3 och 4 går vi nu in i ett omfattande arbete med att

Läs mer

MILJÖFAKTABOK FÖR BRÄNSLEN

MILJÖFAKTABOK FÖR BRÄNSLEN MILJÖFAKTABOK FÖR BRÄNSLEN Del 2. Bakgrundsinformation och Stefan Uppenberg, Mats Almemark, Magnus Brandel, Lars-Gunnar Lindfors, Hans-Olof Marcus, Håkan Stripple, Alexandra Wachtmeister, Lars Zetterberg

Läs mer

EKOLOGISKA FOTAVTRYCK. Ekologiska. FotavtrycK. Vår påverkan på planeten

EKOLOGISKA FOTAVTRYCK. Ekologiska. FotavtrycK. Vår påverkan på planeten EKOLOGISKA FOTAVTRYCK Ekologiska FotavtrycK Vår påverkan på planeten tillsammans kan vi förändra! Vi gör det varje gång vi handlar mat och kläder. Vi gör det varje gång vi reser, värmer våra bostäder eller

Läs mer

Hållbar konsumtion. - Vad är det? Bli en stolt, medveten konsument!

Hållbar konsumtion. - Vad är det? Bli en stolt, medveten konsument! Hållbar konsumtion - Vad är det? Bli en stolt, medveten konsument! Hållbar konsumtion Vad är det? Hållbar utveckling Det pratas mycket om hållbarhet. Hållbar utveckling, hållbar konsumtion, hållbart samhälle.

Läs mer

Energi. på hållbar väg. bashäfte

Energi. på hållbar väg. bashäfte bashäfte Energi på hållbar väg Varje soluppgång borde ses som en ny möjlighet, varje dag som en ny utmaning att rädda vår planet och dess liv i alla former för kommande generationer. Jens Wahlstedt, Så

Läs mer

Hållbart är det normala

Hållbart är det normala Hållbart är det normala Lika bra vi säger det nu: Hållbart är det normala. Vår planet har byggt upp sig i årtusenden genom att skapa hållbara processer, ekotjänster, som skapar välfärd. Det är helt normalt

Läs mer

Bra att tänka på vid inköp av kläder, mat, förpackning, etc.

Bra att tänka på vid inköp av kläder, mat, förpackning, etc. Bra att tänka på vid inköp av kläder, mat, förpackning, etc. Genom att göra bra miljöval när vi handlar kan vi påverka produktionen av varor till att bli mer miljövänlig. Vi kan även påverka hur stort

Läs mer

Att köpa grönt! Handbok om miljöanpassad offentlig upphandling. Europeiska kommissionen

Att köpa grönt! Handbok om miljöanpassad offentlig upphandling. Europeiska kommissionen Att köpa grönt! Handbok om miljöanpassad offentlig upphandling Europeiska kommissionen Att köpa grönt! Handbok om miljöanpassad offentlig upphandling Europeiska kommissionen Viktigt meddelande Denna handbok

Läs mer

tips 110 tips för en hållbar livstil

tips 110 tips för en hållbar livstil tips 110 tips för en hållbar livstil 1 Det är ingen stor sak, det är många små inledning innehåll Inledning...3 Bakgrund...4 Mat...9 Miljö...13 Ekonomi...21 Relationer...24 Må bra...26 Gör själv...30 Någonting

Läs mer

Ställ om Sverige! Inspiration och handledning för omställningsgrupper

Ställ om Sverige! Inspiration och handledning för omställningsgrupper Ställ om Sverige! Inspiration och handledning för omställningsgrupper Innehåll Inledning 1. Ställ Om! - Lokala initiativ - Plattform Omställning Sverige 2. Omvärldsanalys - Vi behöver ställa om - Varför

Läs mer

KliMATfrågan på bordet. KliMATfrågan på bordet

KliMATfrågan på bordet. KliMATfrågan på bordet KliMATfrågan på bordet KliMATfrågan på bordet Mat åt nio miljarder hur ska vi fixa det i ett nytt klimat? Och hur påverkar maten i sin tur klimatet? Hur ska vi äta klimatvänligt? Är det moraliskt fel att

Läs mer

FÖRDJUPAD UTVÄRDERING AV MILJÖMÅLEN 2012. Steg på vägen tre fokusområden för politiken

FÖRDJUPAD UTVÄRDERING AV MILJÖMÅLEN 2012. Steg på vägen tre fokusområden för politiken FÖRDJUPAD UTVÄRDERING AV MILJÖMÅLEN 2012 Steg på vägen tre fokusområden för politiken 1 Naturvårdsverkets förslag till fokusområden för politiken Vi har i samverkan med myndigheter och organisationer utvärderat

Läs mer

Guidehandledning Guida i ett förändrat klimat

Guidehandledning Guida i ett förändrat klimat Guidehandledning Guida i ett förändrat klimat Innehåll 1. Inledning... 1 2. Växthuseffekten och klimatförändringarna... 3 3. Effekter i naturen... 9 4. Klimatförändringar och jordbruket... 21 5. Klimatförändringar

Läs mer

Kliv in i kretsloppet

Kliv in i kretsloppet Kliv in i kretsloppet I dag lever vi mitt i ett väloljat återvinningsmaskineri. Och vi är alla lika viktiga kuggar. Varje gång du eller jag lämnar en glasflaska till återvinning snurrar kretsloppet ett

Läs mer

Kemin och hållbar utveckling

Kemin och hållbar utveckling 15 Kemin och hållbar utveckling I det här kapitlet presenteras några av våra mest angelägna miljöfrågor. Alla har direkt anknytning till Kemi A. Vi har tänkt oss att du, efter eget val, kan fördjupa dig

Läs mer

påverkar vi miljön REG. NR. S-000268

påverkar vi miljön REG. NR. S-000268 så påverkar vi miljön NATURVÅRDSVERKETS MILJÖARBETE 2008 REG. NR. S-000268 naturvardsverket.se En bra livsmiljö för människan och allt annat levande, nu och för kommande generationer. Naturvårdsverkets

Läs mer

Det har blivit bättre!

Det har blivit bättre! Det har blivit bättre! det har blivit bättre sverige under 15 år ekonomifakta 1 Om Ekonomifakta Tunga fakta i fickformat, ekonomifakta finns i mobilen. Ekonomifakta är en källa till information och kunskap

Läs mer

Flygets Miljökommitté

Flygets Miljökommitté Slutsatser och rekommendationer från Flygets Miljökommitté Hösten 2007 Innehåll Förord, Lena Micko, ordförande Föreningen Svenskt Flyg Sid 2 Flygets Miljökommittés ordförandes sammanfattning Sid 3 Fakta

Läs mer

Texthäftet innehåller

Texthäftet innehåller ENERGIKÄLLOR Från solen hämtar vi det mesta av den energi vi använder för att omvandla till ljus, kraft och värme. För att skapa ett framtida uthålligt energisystem krävs både utveckling av dagens energisystem

Läs mer

Valet av bil har stor betydelse

Valet av bil har stor betydelse Ska du köpa bil? 1 Innehåll Valet av bil har stor betydelse 3 Flera alternativ till att äga en bil 4 Gå, cykla eller åka kollektivt 4 Bil utan att äga den 5 Dela bilen med andra hushåll 6 Hyrbil 7 Taxi

Läs mer

Den blinda klädimporten

Den blinda klädimporten Rapport nr 21 Den blinda klädimporten Miljöeffekter från produktionen av kläder som importeras till Sverige SwedWatch SwedWatch Den blinda klädimporten 1 SwedWatch är en religiöst och partipolitiskt obunden

Läs mer

Energiplan 2009-2014 med energi- och klimatstrategi

Energiplan 2009-2014 med energi- och klimatstrategi Energiplan 2009-2014 med energi- och klimatstrategi Antagen av KF 090617 FÖRORD Sedan Lilla Edets kommun förra gången gjorde en energiplan 2001 har mycket hänt på energiområdet. Nya möjligheter har öppnats

Läs mer