Ungdomarna på spel. Presentation om spel om pengar och andra spel

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ungdomarna på spel. Presentation om spel om pengar och andra spel"

Transkript

1 ANVISNINGAR TILL PRESENTATION 2 Ungdomarna på spel. Presentation om spel om pengar och andra spel PRESENTATIONEN BESTÅR AV FÖLJANDE SIDOR: 1. Hur kan vi skydda barn och unga mot spelproblem? 2. Det finns både goda och dåliga sidor med spel 3. Spelvärlden förändras hela tiden 4. Vad är det som fascinerar och framkallar ett beroende? 5. Varför är spelen åldersmärkta? 6. Vad är överdrivet spelande? 7. Tips för kontroll över spelandet 8. Spel kan ha ett skadligt innehåll 9. Spel och hantering av pengar 10. Gemensamma regler för spelandet? 11. Var kan man få hjälp för spelproblem? 12. Tack för din tid! EXTRAMATERIAL: 13. Vad kan föräldrarna göra tillsammans? 14. Hur förhåller du dig till spel? 15. Vad kan skolan göra? Mer information om materialet Ungdomarna på spel: Materialet Ungdomarna på spel har utarbetats som stöd för föräldrar och andra fostrare. Denna presentation ger information om spel och pengar och andra spel och uppmuntrar fostrare att skydda barn och unga mot problem som anknyter till spel om pengar och andra spel. Med andra spel avses här digitala spel, dvs. att man spelar på apparater och på nätet, till exempel spelkonsoler, datorer, mobiltelefoner och andra terminaler. Presentationen hjälper fostrare att förebygga och identifiera spelproblem, att föra sådana problem på tal och att ingripa vid eventuella problem. Materialet har tagits fram i samarbete mellan Institutet för hälsa och välfärd (THL) och projektet Pelitaito (EHYT rf). Utöver denna presentation innehåller materialet också ett stödmaterial på både finska och svenska och en annan presentation som enbart fokuserar på spel om pengar.

2 Materialet Ungdomarna på spel kan laddas ner gratis på webben (www.thl.fi/pelihaitat, Dessutom kan det finska materialet mot avgift beställas i tryckt form i THL:s bokhandel (www.thl.fi/kirjakauppa, tfn: , fax , beställningskod: MUU281, pris 2012 /10 st. + expeditionskostnader). Anvisningar till presentationen Denna presentation behandlar spel om pengar och andra spel. Den är avsedd för föräldramöten i skolor och andra möten för fostrare. Dessa anvisningar lyfter fram frågor som kan behandlas i anslutning till varje sida i ppt-presentationen. Anvisningarna innehåller följande element: Frågor som kan ställas till åhörarna. CITAT UR TEXTEN/PRATBUBBLAN: Direkta citat ur texten som kan behandlas närmare. Den text som finns i pratbubblorna lyfter fram spelandet mer fritt och diskussionsartat. Tilläggsinformation som anknyter till citat och frågor och som kan användas tillsammans med det övriga stödmaterialet. Presentationen kan användas parallellt med stödmaterialet Ungdomarna på spel. Anvisningarna anger också på vilken sida i stödmaterialet det finns mer information. Stödmaterialet finns på samma webbplatser som denna presentation (www.thl.fi/pelihaitat, Den finska publikationen kan också beställas i THL:s bokhandel. Beställningsinformation finns i slutet av dessa anvisningar.

3 Exempel som gäller den första sidan: Hur kan vi skydda barn och unga mot spelproblem? Pratar ni med era barn om spel om pengar och andra spel? Vad och hur spelar barnen i er familj? Har ni märkt att barnen spelar om pengar? Fostrarna känner ofta att de inte har tillräckligt med kunskap om olika spel. Materialet Ungdomarna på spel ger information och uppmuntrar fostrare att skydda barn och unga mot problem som anknyter till spel om pengar och andra spel. Fostrarna oroar sig ofta för att barn och unga använder så mycket tid till att spela och för att innehållet i spelen kan vara skadligt. Åldersgränsen på 18 år i lotterilagen och det faktum att vuxna sätter sig in i frågan bidrar till att skydda mot problem med spel om pengar. Mer information om olika spel finns i tabellerna på sid 5 och 29 i stödmaterialet Ungdomarna på spel.

4 Sida 2. Det finns både goda och dåliga sidor med spel "Exempelvis iakttagande av de lagstadgade åldersgränserna skyddar mot olika spelrelaterade problem." Hur många har hört att åldersgränsen för spel om pengar är 18 år och att åldersgränserna för andra spel också är lagbundna? Enligt lotterilagen är åldersgränsen för spel om pengar 18 år. Minderåriga får enligt lagen inte spela om pengar ens i sällskap av en vuxen. De flesta minderåriga är välmedvetna om denna ändring, medan vuxna inte alltid känner till den. Från och med ingången av år 2012 är åldersgränserna för alla digitala spel lagligt bindande. Enligt lagen om bildprogram ska spel med 7, 12 eller 16 års åldersgräns inte vara tillgängliga för barn som är yngre än åldersgränsen. Enligt strafflagen får spel avsedda för personer som fyllt 18 år inte tillhandahållas eller hållas tillgängligt för minderåriga. Mer information finns på s. 29 och 37 i stödmaterialet. Vilka problem kan spel om pengar medföra? Problem som gäller spel om pengar syns i den fysiska och psykiska hälsan, prestationerna i skolan eller arbetslivet och i ekonomin och människorelationerna. Den som börjat spela redan i ungdomen är mottaglig för spelproblem som vuxen. Då man pratar om överdrivet spelande bland barn och ungdomar finns det i allmänhet ingen anledning att använda det starka ordet spelberoende, eftersom spel om pengar hos de flesta begränsas till ungdomen och inte leder till ett allvarligt problem. Mer information på s

5 "Andra spel än spel om pengar kan innehålla positiva drag som stödjer barnets utveckling." Vilka fördelar kan andra spel än spel om pengar ha för unga? Med hjälp av spelen kan man utveckla sina kognitiva, motoriska och sociala färdigheter. Spelen erbjuder tidsfördriv och möjlighet till social samvaro. Spelen kan också vara en målinriktad hobby och rentav medföra arbetsmöjligheter i framtiden, om spelen är förknippade med planering och programmering. Mer information på s. 1, 6 och 8.

6 Sida 3. Spelvärlden förändras hela tiden "Spelautomater, sportvadslagning och nätpoker har hört till de ungas favoriter bland penningspelen." Hur kommer unga åt att spela om pengar? Trots åldersgränsen kan personer under 18 år komma åt att spela på spelautomater. Unga kan också komma åt att spela via nätet, till exempel på utländska pokersidor. Sportvadslagning intresserar i synnerhet pojkar som aktivt utövar idrott. Minderåriga kanske ordnar egna pokerturneringar och spelkvällar med penninginsatser hemma tillsammans med kamrater. I Finland är spel om pengar tillgängliga i vardagsmiljön. Om övervakningen inte fungerar, kan barn komma åt att spela på spelautomater bland annat i en närbutik eller en kiosk. Spel om pengar avsedda för vuxna finns också bland annat på casino och på webben. Exempel på spel om pengar är spelautomater (bl.a. myntautomater såsom fruktspel), Lotto, Keno, skraplotter, totospel och roulett. Lotto och Keno är så kallade lotterispel. Utöver roulett finns det också många andra casinospel, till exempel Black Jack. Totospel är ett travspel och det finns också andra slags vadslagnings- och tipsspel. Mer information på s "Datorspel blir allt vanligare och fostrarna oroar sig framför allt för att barn och unga använder så mycket tid till att spela och för att innehållet i spelen kan vara skadligt." Datorspel hör till de digitala spelen. Med digitala spel avses i det här sammanhanget dator- och konsolspel, nätspel och spel som spelas på mobila apparater, till exempel mobiltelefoner. Mer information om tidsåtgången och skadliga innehåll finns på följande sidor i denna presentation. Mer information på s. 4, 7 och

7 Sida 4. Vad är det som fascinerar och framkallar ett beroende? "Det rekommenderas att den dagliga skärmtiden för skolbarn inte ska överstiga två timmar (tv, dator, mobiler osv.)." FRÅGA OM TEXTEN: Har ni följt med hur den rekommenderade skärmtiden på högst två timmar iakttas? Enligt de allmänna rekommendationerna är högst två timmar skärmtid per dag lämpligt för barn i skolåldern. Mer information om tidsåtgången och hanteringen av den finns på följande sidor i denna presentation. Mer information på s. 7. "Största delen av de unga har spelat eller spelar regelbundet dator- eller konsolspel." Nästan alla barn och ungdomar i åldern år har spelat något digitalt spel, dvs. dator- eller konsolspel. Största delen av de unga har spelat eller spelar regelbundet. Dessa uppgifter kommer från spelarbarometern Med digitala spel avses i det här sammanhanget dator- och konsolspel, nätspel och spel på mobila apparater, till exempel mobiltelefoner.

8 Mer information på s. 4. "Spelen kan locka till att spela allt längre tider och om igen." Förutom en intressant visuell värld kan spelen erbjuda utmaningar, utvecklingsmöjligheter och uppskattning av andra. Dessa egenskaper kan göra att den som spelar blir beroende av spelet. Eftersom till exempel rollspel på nätet inte har något tydligt slut, kan det vara svårt att lämna spelet. Mer information på s. 6 7.

9 Sida 5. Varför är spelen åldersmärkta? "I en trygg miljö och med vägledning av föräldrarna kan spelen utveckla barnets känsloreglering och identitetsbildning." Hurdana känsloreaktioner har förekommit i samband med spel? Spelen kan också fungera som övningsfält för att uppleva olika känslor, identifiera sig med någon och iklä sig olika roller. Det kan vara till hjälp vid utformningen av den egna identiteten. Spel kan erbjuda en trygg miljö för att möta rädsla, spänning och fiendskap samt en möjlighet att lära sig hantera dessa känslor. Mer information på s. 8. "Till exempel våldsspel kan öka ett aggressivt beteende och avtrubba känslolivet hos en del unga." En ung person som har en tendens till aggressivitet kan tillägna sig beteendemodeller från spel som innehåller våld. En balanserad ung person kan hantera det våld som förekommer i spelen, så att det inte påverkar hans eller hennes beteende. De starka upplevelser och känslotoppar som spelen ger upphov till kan leda till att känslolivet blir avtrubbat, varvid känsloreaktionerna mattas av och medkänslan och förmågan till empati minskar. Mer information på s. 9. "Enligt lagen ska spelens åldersmärkningar iakttas."

10 I presentationen syns åldersmärkningarna enligt systemet PEGI. PEGI är ett system som speltillverkarna och de statliga granskningsinstitutionerna har planerat tillsammans. Åldersmärkningarna i systemet bygger på gemensamt överenskomna kriterier. Enligt lagen om bildprogram är alla åldersgränser för spel lagligt bindande från och med ingången av år Åldersmärkningarna i sig ger inte alltid tillräckligt med information om spelen. Det är därför viktigt att vuxna tar del av innehållet i spelen och de värderingar som spelen förmedlar. Till barndomen och ungdomen hör olika utvecklingsuppgifter och skeden, som det är viktigt att beakta till exempel vid valet av spel och behandlingen av medieinnehåll. Mer information om åldersmärkningar på s

11 Sida 6. Vad är överdrivet spelande? Har ni märkt att barnen ibland spelar för mycket? Vad kan det leda till? "Måttligt spelande stör inte spelarens dygnsrytm, skolgång, fritidsintressen, sociala liv eller omsorg om sig själv." Det viktiga i kontrollen över spelandet är att förstå situationen som helhet, och det väsentliga är den övergripande kontrollen över spelandet. En enstaka spelturnering som har fortsatt in på natten innebär inte att spelandet är okontrollerat, om vardagen som helhet fungerar. Mer information om måttligt och överdrivet spelande finns på s. 7 och 13. "Överdrivet spelande kan vara förknippat med kraftiga känsloreaktioner, om personen hindras från att spela eller om spelandet kritiseras." Överdrivet spelande kan styra de dagliga sysslorna. Om den unga till exempel inte har möjlighet att spela, kan han eller hon bli rastlös och irriterad. Mer information om spelens negativa och positiva effekter på s

12 Sida 7. Tips för kontroll över spelandet Vilket tycker ni att är det effektivaste sättet att kontrollera spelandet? Experter rekommenderar till exempel inte totalförbud att använda datorn för att komma åt spelproblem. Till exempel för barn och unga som är väldigt ensamma eller som blir mobbade kan de sociala gemenskaperna på nätet ibland erbjuda ett sådant stöd som de annars kanske skulle bli helt utan. Ofta är det ett bättre alternativ att lära barn och unga att iaktta tidsbegränsningar och andra regler. Tips för kontroll över spelandet finns på s. 14. Om den rekommenderade dagliga skärmtiden är högst två timmar, hur mycket borde barn och unga då vistas utomhus och röra på sig dagligen? - Som motvikt till spelandet måste man också vistas utomhus och motionera. Rekommendationen är att skolelever ska motionerna två timmar om dagen. - Spelandet kan ge upphov till fysiska problem, såsom nack- och ryggbesvär, trötta ögon och huvudvärk. Dessutom kan spelandet orsaka sömnlöshet och trötthet. Mer information på s. 13.

13 Sida 8. Spel kan ha ett skadligt innehåll Hur bra känner ni till och följer ni med innehållssymbolerna på spel? "Utöver våld kan spelen också innehålla hänvisningar till bland annat sex, droger, spel om pengar eller diskriminering." "Diskutera och sätt dig in i frågan till exempel med hjälp av spelpresentationer eller innehållssymboler." Spelens presentationsvideor (demor) finns på webben. Ibland ger inte ens åldersmärkningen eller innehållssymbolen tillräckligt med information om spelet. Spel som fås via internet saknar ibland åldersmärkning eller annan information om hur skadligt spelet kan vara. Mer information på s Känner ni till de här innehållssymbolerna? Vänstra spalten - Grovt språk. Spelet innehåller grovt språkbruk. - Diskriminering. Spelet innehåller skildringar av diskriminering eller uppmuntrar till diskriminering. - Droger. Spelet refererar till eller skildrar droganvändning. - Skräck. Spelet kan vara skrämmande för små barn. Högra spalten - Spel om pengar. Spelet uppmuntrar till eller lär ut spel om pengar. - Sex. Spelet skildrar nakenhet och/eller sexuellt material och/eller sexuella anspelningar. - Våld. Spelet innehåller våld. - Online. Spelet kan spelas på internet. Mer information på s. 20

14 Sida 9. Spel och hantering av pengar Har ni kontrollerat om era barn spelar om pengar? "Vid de ställen där det finns spel ska personalen hindra minderåriga från att spela och på så sätt skydda dem mot ekonomiska problem och skuldproblem. I hemmet är det föräldrarna som övervakar spelandet om pengar på nätet." Med spel om pengar på nätet avses här sådana spel om pengar som kan nås via datanät. Det är viktigt att se till att unga i hemmet inte kommer åt att spela om pengar på nätet. Minderåriga kan komma åt att spela på utländska spelsidor med hjälp av falska personuppgifter. Det går dock inte att få ut vinsten utan identifiering, men vinsten kan användas som insats i nya spel. Ibland har barn använt vuxnas kreditkortsuppgifter för att spela på dessa sidor. I vissa länder används program som förhindrar betalningsrörelser eller åtkomst till utländska spelsidor via webben. Frågan nämns i det finländska regeringsprogrammet De finländska tillhandahållarna av spel om pengar på nätet kräver att spelarna identifierar sig. Mer information på s "Många spel kräver fortgående ekonomiska satsningar såsom månadsavgifter." Till exempel datorspel kräver att man betalar nya avgifter. Likaså kräver många konsolspel tilläggsdelar, uppdateringar och köp av virtuella produkter som anknyter till spelet.

15 Mer information på s. 26. "Det lönar sig att undvika webbsidor där det finns gratis spel och andra spel som lär en att spela om pengar." På webben kan man pröva olika spel om pengar gratis. På vissa webbplatser med underhållningsoch skicklighetsspel finns dessutom nätspel som påminner om spel om pengar. Till exempel på sidor med skicklighetsspel kan spelarna om de vill också göra penninginsatser som sedan den bästa spelaren vinner. På dessa sidor finns också många bekanta spel, såsom patiens och olika ordlekar, där man spelar om pengar. På så sätt lär sig barn och unga hur man spelar om pengar och får information om spelens idé och regler. Efter det är tröskeln låg att pröva på att spela om riktiga pengar vid pokerbord eller på spelautomater efter att de fyllt 18 år. Mer information på s. 26.

16 Sida 10. Gemensamma regler för spelandet? Har ni kommit överens om med barnen hur de får spela? Hur känns den tanken? "Kom överens med barnen om reglerna för spelandet och användningen av datorn." Det är viktigt att komma överens om reglerna tillsammans med barnen, eftersom det är lättare för barnen att anpassa sig till regler som man har tänkt ut tillsammans. Diskutera reglerna för spelandet också med föräldrarna till barnens vänner, så att samma regler gäller också när barnen tillbringar tid utanför hemmet. Mer information på s "Barnen tar modell av sina föräldrar bland annat när det gäller att spela om pengar." Om mamma eller pappa har för vana att alltid stoppa några mynt i spelautomaten i butiken eller lämna in en sportvadslagningskupong i kiosken, blir det lätt en vana också för barnen. Att betona vinster överdrivet mycket kan också ge en förvrängd bild av riskerna med spel om pengar. Mer information på s

17 Sida 11. Var kan man få hjälp för spelproblem? "Framför allt goda familje- och vänskapsrelationer och en trygg närmiljö skyddar barn och unga mot spelproblem. Det lönar sig att stärka de sociala färdigheterna och att ge saklig information om spel. o Tillräcklig och ändamålsenlig information om spelen och deras skadliga effekter bidrar till att skydda mot spelrelaterade problem, i synnerhet då informationen kombineras med ett mer omfattande förebyggande arbete, bland annat iakttagande av åldersgränserna och ett ansvarsfullt spelbeteende i barnens och ungdomarnas närmiljö. Mer information på s "Stödmaterialet Ungdomarna på spel ger råd för diskussioner och för arbetet med att stödja minderåriga i spelvärlden." Stödmaterialet kan gratis laddas ner till exempel på THL:s webbplats. Webbadresserna finns på sista sidan i presentationen. Mer information om stödmaterialet och presentationerna finns på första sidan i dessa anvisningar.

18 "Vid spelproblem hjälper till exempel skolans elevvård." o Vid de hälsoundersökningar som genomförs vid läroanstalterna finns det skäl att diskutera frågor kring spel, även om riksomfattande praxis fortfarande saknas. I elevvårdens multiprofessionella samarbete kan barnet och den unga få stöd, och elevvården kan också samarbeta med föräldrarna i problemsituationer som gäller spel. o Till en början är det bra att ta reda på vad den unga själv tänker om sitt eget spelande. Genom att diskutera försöker man hitta en gemensam syn och samtidigt motivera den unga att fundera på den egna situationen. o Att hitta rutiner och en dagsrytm är viktigt med tanke på livshanteringen. Det är bra att uppmuntra den unga att träffa vänner och sysselsätta sig med andra fritidsintressen än spel. o Där det viktigt att utreda den ekonomiska situationen. o Utöver skolans tjänster har föräldrarna bland annat möjlighet att få kommunal service vid ungdomsenheter. Dessutom kan föräldrarna få stöd av föräldratelefonen vid Mannerheims Barnskyddsförbund och vid problem med spel om pengar av tjänsten Peluuri. Mer information på s

19 Sida 12. Tack för din tid! "Spelproblem kan störa barns och ungdomars utveckling. " Det är viktigt för barn och unga att utforma sin identitet, hitta sin sexualitet, studera, lära sig sociala färdigheter och livshantering och frigöra sig från barndomshemmet. Störningar i dessa aktiviteter kan få långtgående följder. Till exempel ett spelproblem kan uppta så mycket av den ungas tid och krafter att utvecklingen förhindras eller fördröjs. Mer information på s. 40. "Ungdomens särdrag gör barn sårbara för riskbeteende, såsom problemspelande." De ungas besluts- och omdömesförmåga har ännu inte utvecklats till samma nivå som hos en vuxen. Också hormonella förändringar och kraftiga svängningar i känslolivet påverkar de ungas liv. Deras värderingar utvecklas fortfarande och den kognitiva utvecklingen pågår. En hjärna som utvecklas är formbar, vilket innebär att unga personer lättare och snabbare kan utveckla ett beroende än vuxna. Minnet av känslor av välbehag är speciellt känsligt i pubertetsåren. Mer information på s

20 Extramaterial Sida 13. Vad kan föräldrarna göra tillsammans? Sida 14. Hur förhåller du dig till spel? Sida 15. Vad kan skolan göra? I presentationen finns ytterligare tre sidor med extramaterial. De är avsedda som utgångspunkt för diskussioner mellan föräldrar och andra fostrare som är särskilt intresserade av ämnet. Diskussioner med föräldrar har på olika orter resulterat i olika förslag och därför kan möjliga verksamhetsmodeller övervägas utgående från skolans eller fostrarnas egna perspektiv. På sid i stödmaterialet finns information om hur föräldrarna föregår med exempel när det gäller att spela om pengar. I elevvårdens multiprofessionella samarbete kan barnet och den unga få stöd, och elevvården kan också samarbeta med föräldrarna i problemsituationer som gäller spel. Vid de hälsoundersökningar som genomförs i skolan finns det skäl att diskutera frågor kring spel, även om riksomfattande praxis fortfarande saknas. På de nämnda webbplatserna finns mer information också om kompletterande utbildning och olika samarbetsprojekt. Användningen av presentationen och övrigt material Institutet för hälsa och välfärd och författarna har upphovsrätten till denna presentation och till övrigt material om Ungdomarna på spel. Hela materialet finns på finska och på svenska på webben och kan avgiftsfritt användas av skolor och andra fostrare (www.thl.fi/pelihaitat, ). Dessutom kan paket med 10 exemplar av det finska stödmaterialet i tryckt form beställas i THL:s bokhandel (www.thl.fi/kirjakauppa, tfn: , fax , beställningskod: MUU281, pris år 2012: 14 Denna presentation har utarbetats i samarbete mellan experter vid THL och projektet Pelitaito. Experter som deltagit i arbetet är Saini Mustalampi, utvecklingschef, Maarit Avellan, informatör/redaktör, Inka Silvennoinen, projektchef, och Kaisa Luhtala och Teresa Tenkanen, projektexperter. Flera olika samarbetsinstanser har deltagit i finslipningen av materialet. Ett speciellt tack går till Heidi Peltonen, undervisningsråd vid Utbildningsstyrelsen, som har kommenterat presentationen. Feedback och andra kommentarer kan sändas per e-post till adressen:

STÖDMATERIAL. Spelproblem. Ungd. marna. på spel. Information till fostrare om digitala spel och spel om pengar bland barn och unga

STÖDMATERIAL. Spelproblem. Ungd. marna. på spel. Information till fostrare om digitala spel och spel om pengar bland barn och unga STÖDMATERIAL Spelproblem Ungd marna på spel Information till fostrare om digitala spel och spel om pengar bland barn och unga Text: Projektet Pelitaito, Livet Är Det Bästa Ruset rf: Kaisa Luhtala Inka

Läs mer

MOBBNINGSFÖREBYGGANDE ARBETE INOM SMÅBARNSFOSTRAN. Att utarbeta en handlingsplan för att förebygga och ingripa i mobbning

MOBBNINGSFÖREBYGGANDE ARBETE INOM SMÅBARNSFOSTRAN. Att utarbeta en handlingsplan för att förebygga och ingripa i mobbning MOBBNINGSFÖREBYGGANDE ARBETE INOM SMÅBARNSFOSTRAN Att utarbeta en handlingsplan för att förebygga och ingripa i mobbning Maria Stoor-Grenner Laura Kirves MOBBNINGSFÖREBYGGANDE ARBETE INOM SMÅBARNSFOSTRAN

Läs mer

6.1 Institutet för hälsa och välfärd

6.1 Institutet för hälsa och välfärd Innehåll 1. Inledning 1 2. Penningspelande och penningspel 1 3. Från fritidsintresse till beroende penningspelandets nivåer 2 4. Penningspelproblemen i Finland 4 5. Från riskfaktorer till skyddande faktorer

Läs mer

Du har rätt kräv att den förverkligas! alltså vad statsrådets barn- och ungdomspolitiska utvecklingsprogram 2012 2015 förpliktigar till

Du har rätt kräv att den förverkligas! alltså vad statsrådets barn- och ungdomspolitiska utvecklingsprogram 2012 2015 förpliktigar till Du har rätt kräv att den förverkligas! alltså vad statsrådets barn- och ungdomspolitiska utvecklingsprogram 2012 2015 förpliktigar till Innehåll Du har rätt kräv att den förverkligas! alltså vad statsrådets

Läs mer

TV- och datorspels påverkan på barn

TV- och datorspels påverkan på barn LÄRARPROGRAMMET TV- och datorspels påverkan på barn Två lärares tankar om vilka konsekvenser ökat TV- och datorspelande kan få för barn, samt vad åtta barn själva anser om TV- och datorspelande. Emelie

Läs mer

Proffs på att bry sig om. Vamos handbok i uppsökande ungdomsarbete.

Proffs på att bry sig om. Vamos handbok i uppsökande ungdomsarbete. Proffs på att bry sig om Vamos handbok i uppsökande ungdomsarbete. 4 PROFFS PÅ ATT BRY SIG OM Innehåll 1. 2. 3. 4. Introduktion till Vamos modell 7 Bakgrund: Uppsökande ungdomsarbete i Finland 13 Målen

Läs mer

För mer. rättvisa. ett metodmaterial för skolan om barnkonventionen

För mer. rättvisa. ett metodmaterial för skolan om barnkonventionen För mer rättvisa ett metodmaterial för skolan om barnkonventionen 1 För mer rättvisa Tryckår: 2011 Layout: ADD Text: Malin Gustavsson och Antonia Wulff Ansvarig utgivare: Folkhälsans förbund rf Andra upplagan

Läs mer

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar 2:a upplagan Innehåll Idrottens betydelse... 1 Idrotten och barnkonventionen... 2 Trygga idrottsmiljöer... 4 Definitioner... 5 Kränkande behandling...

Läs mer

ung till ung-vänverksamheten Vänskap ger glädje. Handbok om Ung till ung-vänverksamheten

ung till ung-vänverksamheten Vänskap ger glädje. Handbok om Ung till ung-vänverksamheten ung till ung-vänverksamheten Vänskap ger glädje. Handbok om Ung till ung-vänverksamheten Innehåll 1. ENSAMHET BLAND UNGA 3 2. UNG TILL UNG-VÄNVERKSAMHETEN 4 Volontärer och vänklienter inom Ung till ung-vänverksamheten

Läs mer

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar Innehåll Idrottens betydelse... 1 Idrotten och barnkonventionen... 2 Trygga idrottsmiljöer... 4 Definitioner... 5 Kränkande behandling... 5 Trakasserier...

Läs mer

,,,, Jag syns, jag finns UNGA OM SEXUELL EXPONERING, PROSTITUTION OCH INTERNET

,,,, Jag syns, jag finns UNGA OM SEXUELL EXPONERING, PROSTITUTION OCH INTERNET ,,,, Jag syns, jag finns UNGA OM SEXUELL EXPONERING, PROSTITUTION OCH INTERNET Jag syns, jag finns UNGA OM SEXUELL EXPONERING, PROSTITUTION OCH INTERNET Förord Internet genomsyrar samhället sedan 1990-talet

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Internetsäkerhet för familjen En praktisk guide som hjälper dig att skydda familjen på Internet

Internetsäkerhet för familjen En praktisk guide som hjälper dig att skydda familjen på Internet Internetsäkerhet för familjen En praktisk guide som hjälper dig att skydda familjen på Internet Av Per Hellqvist Förord av Surfa Lugnt Inledning Internet är en underbar och mångsidig plats som fullkomligt

Läs mer

Ge mig vingar som bär

Ge mig vingar som bär Ge mig vingar som bär om transitionsprocessen mot vuxenlivet Tack till Bloorview Kids Rehab, Toronto, Kanada, som generöst delat med sig av sitt material och kunnande. Tack till Allmänna Arvsfonden som

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Jag märker. Kursmaterial för förebyggande av mobbning i skolan. Jag märker! Kursmaterial för förebyggande av mobbning i skolan.

Jag märker. Kursmaterial för förebyggande av mobbning i skolan. Jag märker! Kursmaterial för förebyggande av mobbning i skolan. Jag märker. Kursmaterial för förebyggande av mobbning i skolan. Jag märker! Kursmaterial för förebyggande av mobbning i skolan. 1 Utgivare Mannerheims Barnskyddsförbund rf Manuskript Petteri Hakanen, ledare

Läs mer

JAG! Om flickors livsutrymme

JAG! Om flickors livsutrymme JAG! Om flickors livsutrymme 1 Innehåll Till dig som arbetar med ungdomar...................3 Metodbok ett användbart verktyg...................4 Hedersrelaterat förtryck och våld.............................4

Läs mer

första hjälpen vid spelproblem

första hjälpen vid spelproblem första hjälpen vid spelproblem för dig som har problem med spel om pengar för dig som vill hjälpa någon som har det för dig som vill veta mer om spelproblem Författare: Henrik Josephson Om.författaren.och.

Läs mer

Kvalitet i samarbetet mellan hem och skola. Utbildningsstyrelsen

Kvalitet i samarbetet mellan hem och skola. Utbildningsstyrelsen Kvalitet i samarbetet mellan hem och skola Utbildningsstyrelsen Kvalitet i samarbetet mellan hem och skola 2007 Samarbetsgruppens medlemmar: Krisse Hannén (Utbildningsstyrelsen), Martti Hellström (Auroran

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

Ta hand om den lilla skoleleven

Ta hand om den lilla skoleleven EN GOD START PÅ SKOLVÄGEN Ta hand om den lilla skoleleven Lyckan ligger i vardagen. Utgivare: Mannerheims Barnskyddsförbund, 2014 www.mll.fi Tack till våra sakkunniga: magister i gymnastik- och idrottsvetenskaper

Läs mer

SAMS. Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf

SAMS. Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf SAMS Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf 1 INNEHÅLL TILL LÄSAREN 1 INLEDNING 4 2 GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETER OCH ELEVENS RÄTTSLIGA STÄLLNING 4 3 RÄTT TILL GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING OCH UTBILDNINGENS

Läs mer

Utbildningsstyrelsen. Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen

Utbildningsstyrelsen. Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen Utbildningsstyrelsen Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen Utkast 25.3.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BETYDELSEN AV OCH ANVISNINGAR OM DEN LOKALA LÄROPLANEN 1.1 Grunderna för läroplanen

Läs mer

Rädda Barnen 107 88 Stockholm Landsvägen 39, Sundbyberg Tel: 08-698 90 00 kundservice@rb.se www.raddabarnen.se

Rädda Barnen 107 88 Stockholm Landsvägen 39, Sundbyberg Tel: 08-698 90 00 kundservice@rb.se www.raddabarnen.se Rädda Barnen 2013 Författare: Anna Norlén Redaktion: Yara Anttila, Ylva Edling, Anna Fairbrass Formgivning: Lowe Brindfors Illustration: Moa Hoff/ Söderberg Agentur Första upplagan ISBN: 978-91-7321-446-9

Läs mer

När du tar hand om dina goda vanor tar vanorna hand om dig. Sömnbrist förorsakar depression och andra problem med mental hälsa.

När du tar hand om dina goda vanor tar vanorna hand om dig. Sömnbrist förorsakar depression och andra problem med mental hälsa. När du tar hand om dina goda vanor tar vanorna hand om dig. TIDSSCHEMA MED VARDAGSVETT Sömnbrist förorsakar depression och andra problem med mental hälsa. Om nattsömnen blir för kort stiger nivån på stresshormoner,

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer

Jag lärare? Vägledning för lärare inom den fria bildningen

Jag lärare? Vägledning för lärare inom den fria bildningen JAG - LÄRARE? JAG - LÄRARE? Jag lärare? JAG - LÄRARE? Vägledning för lärare inom den fria bildningen Bildningsalliansen, 2013 Innehåll Inledning... 3 1 En introduktion till fri bildning och pedagogik...

Läs mer

Utbildning för scoutledare - deltagarmaterial. Trygga Möten

Utbildning för scoutledare - deltagarmaterial. Trygga Möten Utbildning för scoutledare - deltagarmaterial Trygga Möten Välkommen till kursen Trygga Möten! Trygga Möten är en obligatorisk kurs för alla som är ledare, för barn, och över 15 år. Även den som är invald

Läs mer

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer

Vid oro och vid misstanke

Vid oro och vid misstanke Vid oro och vid misstanke om ett barn far illa En halländsk handbok 2014 Denna handbok ersätter Handbok vid misstanke om som funnits sedan 2010. Taktisk nivå, barn unga och familj som gett uppdraget att

Läs mer