SAMMANFATTNING... 3 BAKGRUND... 4 SYFTE OCH MÅL... 5 GENOMFÖRANDE Utveckling av princip för att presentera ekonomiska storheter...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANFATTNING... 3 BAKGRUND... 4 SYFTE OCH MÅL... 5 GENOMFÖRANDE... 5. Utveckling av princip för att presentera ekonomiska storheter..."

Transkript

1 INNEHÅLL SAMMANFATTNING... 3 BAKGRUND... 4 SYFTE OCH MÅL... 5 GENOMFÖRANDE... 5 Utveckling av princip för att presentera ekonomiska storheter... 5 Utveckling av enkelt hjälpargränssnitt... 5 Utveckling och utprovningen... 6 I särskolan... 7 RESULTAT... 8 Svårigheter och förmågor... 8 Generalisera Planera Lösningar Pengar som en visuell mängd Referens Skilda kassor Bild och ljudstöd Kategorisering som bygger på vanor Individuella bildprislistor Tillgång till bilder Stödpersonalens kompetens Övningsmaterial Exempel på övning Individualisering SLUTSATSER OCH KOMMENTARER

2 Sammanfattning Bakgrund Personer med utvecklingsstörning har svårigheter att hantera pengar självständigt. Det har funnits ett stort behov av kompenserande stöd. Syfte och mål Målet med projektet var att utveckla och pröva en grundprincip för ekonomiska storheter. Ett program som kan fungera som hjälpmedel skulle utvecklas och utprovas mot brukare i hemmiljö och på särskolor. Genomförande Såväl svårigheter som förmågor har prövats i praktiken. Utveckling av programvara och metoder har skett i nära samarbete mellan Trollreda Resurscenter och Handitek AB. Grundprincipen för att presentera ekonomiska storheter har utvecklats i samarbete med Anders Bond och Kerstin Göransson på FUB:s stiftelse ala. Resultat Ett program där brukarna undersöker sina egna pengar och jämför det med individuella prislistor har utvecklats. Svårigheten att förstå siffror och summor har löst genom att visa pengasummor som visuella mängder. Programmet gör det möjligt att planera och att kontrollera konsekvenser av beslut. Ett flertal övningar, som gör det möjligt att använda programmet i skolan, har utvecklats. Slutsats Ett mycket intressant hjälpmedel har utvecklats, som kan komma att öka möjligheterna till självständigt hanterade av privatekonomin för personer med utvecklingsstörning på ett dramatiskt sätt. Vi har också utvecklat många praktiska övningar som visat att programmet och metoden att presentera ekonomiska storheter fungerar i praktiken. 3

3 Bakgrund Hantering av den privata ekonomin och hantering av tid är sannolikt de två områden som ger störst problem för personer med utvecklingsstörning idag. När det gäller hantering av tid har det på senare år gjorts en hel del, bland annat tidshjälpmedlet Kvarturet och olika planeringsinstrument, både manuella och datorbaserade. Hanteringen av den egna ekonomin är mer komplext. Summorna som man hanterar varierar i storlek från enstaka kronor till flera tusentals kronor. Pengar förbrukas också i förhållande till en tidsperiod, vilket ställer krav på tidsuppfattningen. Exempel på svårigheter Svårigheter att hantera pengar visar sig som många konkreta problem. Det kan vara att pengar, som ska räcka hela veckan, tar slut första dagen. Det kan vara ständiga dubbelköp av varor eftersom man inte har någon planering eller minnesstöd med sig. Man kan få lämna tillbaka varor när det visar sig i kassan att pengarna inte räcker. Några personer löser situationen genom att alltid köpa samma saker och alltid ha med sig samma sedel. Många betalar alltid med stora sedlar och använder inte växelpengarna utan samlar på sig massor av mynt och småsedlar, som till slut blir ganska stora belopp. Några vågar inte gå och handla själv fast man behöver kompletteringshandla eftersom man inte vet om pengarna räcker. Direkt i samhället En annan faktor som gör det svårt är att man hanterar pengar direkt mot samhället. De flesta andra aktiviteter i det dagliga livet gör man hemma eller i kända och trygga miljöer, men pengar använder man enbart i samhälliga miljöer. Det skapar ofta stress och man gör saker man inte skulle göra om man i lugn och ro kunde planera och hålla planeringen i minnet. Vanliga exempel är impulsköp och stark rutinbundenhet. Förutsättningar Trollreda Resurscenter och Handitek AB har fått stöd till projektet Ekonomihantering för personer med utvecklingsstörning för att försöka skapa och prova ut hjälpmedel och metoder som gör det möjligt för personer med utvecklingsstörning att hantera sin privatekonomi mer självständigt. Utprovningsarbetet och utformningen av det pedagogiska materialet har finansierats genom stöd från ITiP-projektet. Programutvecklingen har finansierats genom produktionsstöd (lån) från Hjälpmedelsinstitutet och genom egenfinansiering. Under projektets gång har Trollreda Resurscenter och Handitek AB fått ytterligare stöd av ITiP-projektet för att gå vidare med arbetet i ett andra steg med inriktning på mer övergripande privatekonomiska frågeställningar som att göra upp och få grepp om sin budget, överblicka sparplaner, praktisk hantering av betalningar osv. I steg 2 skall även behoven för personer med psykiska funktionshinder beaktas. 4

4 Syfte och mål Det övergripande målet med projektet har varit att med stöd av informationsteknik ge personer med utvecklingsstörning möjlighet att hantera sin ekonomi mer självständigt. Projektet har omfattat: Formulering av grundprincip för att presentera ekonomiska storheter Utveckling av enkelt hjälpargränssnitt Utveckling/utvärdering av programvaror i en dynamisk utprovningsprocess Genomförande Utveckling av princip för att presentera ekonomiska storheter Under utvecklingen av den grafiska principen för att presentera ekonomiska storheter samarbetade vi med stiftelsen ala (Anders Bond och Kerstin Göransson). Flera olika alternativ diskuterades. Samtliga alternativ byggde dock på mängdlära, dvs. ekonomiska storheter presenteras grafisk för att ge en visuell uppfattning om storlek. Den princip vi valde ser ut enligt nedan. Rektanglarna i horisontell led motsvarar 10 kr och därmed de liggande staplarna i vertikal led 100 kr. (Hur detta utnyttjas förklaras mer ingående senare i rapporten) Utveckling av enkelt hjälpargränssnitt Hjälpargränssnitt är det gränssnitt stödpersoner använder för att göra inställningar och anpassa program till brukare. Vi hade konstaterat med våra tidigare programvaror Bildfabriken och 5

5 HållKoll att den vanligaste anledningen till att programmen inte användes på ett bra sätt var att stödpersoner inte klarade av att anpassa programmen. Bland den personal som arbetar med personer med utvecklingsstörning är datorkompetensen minst sagt varierande, en del är fantastiskt duktiga medan andra överhuvudtaget aldrig använt en dator. Efter en hel del funderande kom fram till att utnyttja den så kallad Wizard-principen, dvs. användaren börjar med att välja vad hon/han vill göra, sedan leds man genom en sekvens där man bara kan gå framåt och bakåt. Vi började med att applicera principen på programmet Bildbaskontoret ett program som gör det möjligt för stödpersoner att skapa egna bildbaser. Föregångaren Bildbasgeneratorn gör exakt samma sak, men kräver mer av användaren. För att utbilda stödpersonerna/lärarna runt utprovarna ordnade vi sammanlagt tio utbildningstillfällen. Utbildningarna gav också kreativa synpunkter på programmet och gränssnittet i Hjälparläget Utveckling och utprovningen Utveckling av programvaran, programmet MinKassa, och metoder har skett i nära samarbete mellan Trollreda Resurscenter och Handitek AB. Utvecklingen har kontinuerligt anpassats efter erfarenheter som gjorts under utvärderingsarbetet. Utprovningen har genomförts i tre olika scenarier, dels i två referensgrupper, dels hemma hos brukare och dels i särskolan. Referensgrupper Den ena referensgruppen består av personer med måttlig utvecklingsstörning, den andra av personer med lindrig utvecklingsstörning. Gruppen med måttlig utvecklingsstörning har vi träffat regelbundet under flera år och diskuterat problem och prövat lösningar tillsammans med. Personerna i referensgrupperna bor alla i egna lägenheter men med olika mycket stöd från personal. Vi har träffat båda grupperna regelbundet för att diskutera ekonomiproblem och prova olika stödformer. Syftet har varit att genom en kombination av öppna samtal och praktiska undersökningar förstå de svårigheter funktionshindret ger, samt få idéer och pröva hur problemen skall angripas. Under projektet har vi också diskuterat vanor och problem med habiliteringsassistenter anställda på de stödlägenheter, som ingår i utprovningen Hemma hos brukare Fem brukare har fått prova programmet hemma. Alla hade en viss erfarenhet av datoranvändning. All personal som skulle stödja brukarna fick utbildning i att hantera 6

6 programmet och framförallt i hur man ändrar priser i programmet. Brukare och hjälpare har tillsammans lagt in egna priser i bildprislistan. Alla brukare bor och arbetar i Trollhättan. Vi har insett att det finns ett stort behov av support vid nya ofärdiga program och oerfarna stödpersoner. Vi har ibland även fått stödja dem vissa kvällar. Vi har också stött på oväntade problem. På grund av personalproblem, som inte alls rör Ekonomihanteringsprojektet, har personalen för två av brukarna helt byts ut. Detta visar sårbarheten i ett litet utprovningsprojekt. Eftersom vi hade en större utprovnings grupp än vi ursprungligen planerat för, så kunde vi ändå fullfölja utprovningsarbetet I särskolan Programmet har prövats pedagogiskt i flera klasser på gymnasiesärskolans individuella program, nationella program och på Vuxensärskolan. Lärare som framförallt jobbar med praktiskt matematik har delgivit oss sina erfarenheter 7

7 Resultat Svårigheter och förmågor Ett första naturligt steg i arbete var att utreda vilka svårigheter och förmågor brukarna egentligen har. Räkna Flera av brukarna, kanske alla, har svårigheter med att hantera räkneoperationen som tiotalsystemet innebär och som ger siffror olika värde beroende på position. Några av brukarna har problem med att utläsa tvåsiffriga tal på ett korrekt sätt. Talet 25 kan utläsas som femtiotvå eller tjugofem ofta läses talet som tvåa femma. För några kan även att skriva tvåsiffriga tal ge problem. Siffran 5 kan lika gärna komma först som sist när man prövar att skriva av talet tjugofem Brukarna i referensgruppen med lindrig utvecklingsstörning klarar att utläsa två och tresiffriga tal korrekt, men har ändå svårigheter med den enklaste huvudräkning. Ingen av dem klarade exempelvis , och har därmed problem med mycket av den överslagsberäkning vi ofta använder när vi planerar matinköp. Att räkna med tiotalsövergångar på papper vållar också stora problem för dem, se exempel: Läsa De flesta brukarna i referens- och utprovningsgrupperna har stora problem att läsa. Man läser inte alls eller enbart enstaka blockord. Två personer i referensgruppen läser hyfsat, men har problem att orientera sig bland mycket text och är ovana att skriva själv. Bedöma mängders storlek Att bedöma mängder enbart uttryckta i siffror, dvs. huruvida 43 är större 34 är omöjligt för alla i den ena referensgruppen. Vi provade det genom att brukarna fick par av tal med uppgift att ringa in det som var störst. Det blev mycket hög felprocent. Vi provade också förmågan att bedöma grafiskt presenterade mängder. På samma sätt som för talen fick brukarna par med grafisk 8

8 presenterade mängder med uppgift att ringa in den största. Att bedöma visuella mängders storlek var mycket lättare Det blev så gott som 100%-igt riktiga svar även för gruppen med måttlig utvecklingsstörning. Känna igen valörer Alla i referensgrupperna känner igen de valörer vi använder i Sverige, men flera känner ingen säkerhet om deras värde i förhållande till varandra. Ungdomarna i gymnasieskolan kunde oftast också benämna valörerna, men är osäkra på dess värde. Känna igen bilder på matvaror Brukarna, även de som inte kan läsa, visade stor förmåga att känna igen bilder på kända matvaror. Vi prövade genom att göra ett bildspel av ICA-basens bilder (en bildbas i Bildfabriken, med kända matvaror). Det var bara några enstaka bilder på saker man inte själv använder som man inte kände igen. Detta beror sannolikt på att brukarna i utvärderingen ofta själva är med och handlar och helt enkelt tränar på att känna igen matvaror. Utbudet av nya märken och varor ökar mycket snabbare idag än bara för några år sedan. Detta försvårar förstås inlärningen av utseendet på nya varor och kräver ett lättåtkomligt och förnybart bildstödsystem Känna igen bildsymboler För att hitta lämpliga bildsymboler för fritidsaktiviteter så prövade vi symbolsystemet Pictogram. Några brukare hade använt Pictogram i sin planering och hade därför relativt bra kunskap. Andra hade mycket liten erfarenhet av Pictogram. Vi kunde alltså inte utgå från att brukarna hade kunskap i symbolsystemet Pictogram, trots att det är ett tydligt symbolsystem, som lämpar sig bra för datamiljöer. Så länge det inte finns ett bildsymbolsystem som konsekvent lärs ut i särskolan så måste bildsymbolerna kompletteras med talstöd. Vi prövade också om man hade en spontan förståelse av en kombination av bildsymboler t.ex. bil+tidning = biltidning. Ingen av personerna kunde dock spontant utrycka vad kombinationen skulle kunna innebära. Detta är således inte en bra lösning för att ge en sammansatt information. 9

9 Generalisera Vi prövade också om det var möjligt att använda en bild på en vara trots att man använder att annat märke. Kan man använda bilden på Gevalia kaffe trots att man använder Löfbergs Lila? Man kan kalla det att kunna generalisera på en enkel nivå. Personerna i såväl utprovnings- som referensgrupperna hade inga problem att generalisera på denna enkla nivå. Även detta beror sannolikt på att brukarna i referensgruppernas ofta själva är med och handlar. Vid något tillfälle följde vi ungdomar från särskolan och kunde då konstatera att de ville ha exakt den produkt som fanns på bildminneslistan. Detta kan bero på bristande vana och rutin att handla, men kan också bero på brist i generaliseringsförmågan. Hitta i kategorier Eftersom en prislista innehåller många olika produkter, så fanns behovet att sortera in varorna i någon typ av kategorier. Alla produkterna kan inte visas på en gång och att bläddra igenom alla bilder varje gång skulle vara tidsödande. Referensgrupperna fick först pröva ett system att sortera in bilder enligt traditionella matkategorier typ frukt och grönt, mjölkprodukter, specerier osv. Denna typ av kategorier visade brukarna stor osäkerhet inför. Flera gånger funderade de vilken kategori som kunde var rätt. Kategoriseringen blev ett hinder snarare än en hjälp. När vi däremot frågade dem var de brukade förvara sina varor, så var de mycket säkra. Det fick bli utgångspunkten för kategoriseringen Planera Alla i våra grupper har mer eller mindre problem med planering, både att komma på vad man ska handla och att minnas vad man planerat. 10

10 Lösningar Pengar som en visuell mängd Programmet MinKassa och den grafiska visuella presentationen hjälper brukarna att undersöka hur mycket pengar man har. Problemen med att räkna, bedöma mängder och känna igen pengar och deras värde kompenseras effektivt. Varje mynt och sedel identifieras och summeras. Summan visas som en konkret visuell mängd enligt nedan. De pengar man har hemma väljs i kolumnen till vänster och visas på skrivbordet i mitten. Pengarnas värde summeras och visas som en visuell mängd till höger. I figuren till vänster är 175 kr valt Nästa steg gör det möjligt att välja varor att köpa Man väljer varor i kolumnen till höger. Varorna visas i mitten och konsekvensen, dvs. hur mycket pengar som går åt visas genom att motsvarande fält blir grå. I figuren till vänster är varor för 40 kr valda. 11

11 Till vänster visas den visuella presentationen i närbild. Figuren visar att man har 175 kr och planerar att handla för ca 40 kr. Presentationen kan också visa när pengarna inte räcker till det man vill handla. Den summa pengar som fattas visas som en rödfärgad mängd. Figuren visar att man har 175 kr och planerar att handla för över 200 kr. Referens En viktig faktor när det gäller att få en känsla för pengars värde är referensen. En modell, som vi diskuterade, är att alltid ha fast referens t ex 1000 kr. Vi kom fram till att olika kassor förbrukas över en viss tidsperiod. För mat och fritid en vecka och för kläder oftast en månad. Det var därför bättre att koppla referensen till en den mängd man använder under en tidsperiod. Om en brukare normalt har 500 kronor i matkassa varje vecka så väljer man referensen 500 kr. Referensen kopplas alltså individuellt till brukarens vanor. Figuren visar summan 150 kronor i en tusenreferens Figuren visar samma summa i en referens som motsvarar en matkassan på 500 kronor. 12

12 Alla vuxna personer i referens- och utprovningsgrupperna har en egen veckokassa som ska räcka till veckans mat respektive fritidsaktiviteter och ibland även kläder. Kassan storlek varierar framförallt beroende på hur självständig mathållning personen har. Även om alla har en egen kassa, så var alla i behov av hjälp för att planera och kontrollera att pengarna ska räcka till. Skilda kassor Eftersom man idag använder kontantkassor för olika ändamål bestämde vi oss för att utgå från det och använda tre skilda kassor, en matkassa, en fritidskassa och en klädkassa. När man kommer in i programmet visas ikoner för de olika kassorna och man väljer den kassa som man vill undersöka. Figuren visar tre kassor.. Man kan ställa in antal kassor i det sk. Hjälparläget Bild och ljudstöd Eftersom så många har problem att läsa och inte har tillräckliga kunskaper i något symbolsystem, så valde vi att använda bilder och symboler förstärkt med ljud för att symbolisera varor. Lösningen för att beskriva fritidsaktiviteter blev att använda Pictogram med ljudstöd som man själv kan spela in. Genom att enkelt spela in eget ljud kan exempelvis symbolen för buss användas som symbol för busskort. Ingen av brukarna som läser har reagerat negativt över att man använder bild och ljud i programmet. Eftersom några kan och vill använda minneslista enbart i text så finns även den möjligheten. Programmet har även en enkel inbyggd Hjälpfunktion med talstöd. Kategorisering som bygger på vanor Problemet att kategorisera varor efter konventionella kategorier, Frukt och grönt, löste vi genom att istället kategorisera efter var man förvarar sina varor. Om brukaren förvarar sina äpplen i kylskåpet så hittar han information om äpplen under kategorin kylskåp osv. Man behöver på det sättet inte sortera under rätt kategori utan varje persons vanor bestämmer hur programmet kategoriserar hans informationen om priser Figuren visar kategorierna för matkassan. 13

13 Individuella bildprislistor Problemet med att planera och komma på vad man skall handla löste vi genom att man anpassar bildprislistan individuellt, dvs. MinKassa visar helt enkelt de varor man brukar köpa. Det underlättar mycket om man ser saker framför sig. Prislistan fungera då som en checklista, av den typ som ofta används i storhushåll, med den skillnaden att varorna visas med bild och ljud. Tillgång till bilder Tillgång på bilder för att symbolisera varor är mycket viktigt. Vi utvecklade därför i ett tidigt skede programmet Bildbaskontoret för att det skulle vara enkelt att komplettera med egna bilder. Vårt mål var att någon ur personalgruppen skulle kunna lägga till nya bilder i bildprislistan. Vi utökade också den befintliga ICA-basen med cirka 60 nya bilder, som vi märkte behövdes i ett vanligt hushåll. I slutet av utprovningsperioden, så upptäckte vi mycket användbara bilder på nätet. Den bildbas som var mest komplett var ICA näthandel. Bilderna var så många, lättåtkomliga och bra att vi numera rekommenderar att man, när man behöver komplettera sin bildbas, i första hand hämtar bilder på nätet. ICA har gett oss tillstånd att använda bilderna. Samtidigt omvandlade vi vår gamla bildbas till samma bildformat som nätbilderna. För att symbolisera fritidsaktiviteter valde vi Pictogram förstärkt med ljudstöd. Vi har fått tillstånd av SIT att använda 75 Pictogram för att beskriva fritidsaktiviteter. Om man behöver fler bilder kan man beställa hela Pictogrambasen från SIT.* Som utgångspunkt för en prislista över kläder valde vi PCS-bilder eftersom där fanns en större mängd och variation av klädbilder än i Pictogram. Vi har fått tillstånd av Mayer-Johnson att använda 75 PCSbilder. Om man behöver fler bilder kan man beställa Bildbasen Svenska PCS-bilder från Gewa** Stödpersonalens kompetens Vår erfarenhet är att personal i boendet har stor kunskap i de boendes problem med pengar. Man har också mycket praktiska erfarenheter av hur svårt brukarna har att förstå pengars värde och stor erfarenhet av att stödja de boendes i deras ekonomiska transaktioner. Boendepersonalen vi träffade i projektet hade också mycket positiv inställning till att öka de boendes självständighet genom att delta i arbetet att utveckla ett anpassat datorprogram. Trots god vilja skedde dock flera avbrott i utprovningen, som berodde på att andra stora krav ställdes på personalen under perioden. Många av stödpersonerna på gruppbostäderna är mycket oerfarna av att arbeta med datorer. Gränssnittet mot stödpersonerna måste därför också vara enkelt och logiskt. Stödpersonerna ska tillsammans med 14

14 brukaren välja ut och eventuellt lägga till bilder i bildprislistan. Just hanteringen av bilder och framförallt bildbaser har varit det mest komplicerade i våra tidigare datorprogram. Vi prioriterade därför programutvecklingen av Bildbaskontoret, för att kunna användas för att enklare söka och lägga till bilder i bildprislistan. Beroendet av personalens stöd ger alla kognitiva hjälpmedel en stor bräcklighet. Vi önskade därför ett mellanläge där brukaren själv kan ändra eller informera stödpersonen hur man gör. Detta ledde till utvecklingen av ett verktygsläge som ger möjlighet för brukaren att förändra priser eller att visa hur man lägger in priser för den som bättre läser ett kvitto. Klickar man på verktygsknappen när man valt en viss vara, så visas följande meny. Klickar man på prisknappen visas följande ruta. Då är det mycket enkelt att gå in och ändra en varas pris. Fyll i nytt pris och klicka på OK-knappen Övningsmaterial Vi insåg tidigt behovet av övningsmaterial. Med referensgrupperna hade vi möjlighet att under lång tid prova många olika övningar. Pedagogiska program brukar vara uppbyggda på det sättet att programmet ställer frågor och sen också kan ge rätt svar. Men MinKassa har inga svar utan idén är att man undersöker sin egen kassa och jämför med en prislista. För att eleven ska kunna öva många gånger och själv kunna påbörja och avsluta övningarna utgick vi ifrån ett system med små plastboxar med pedagogiska pengar och bilduppgifter. Övningarna läggs upp steg för steg så eleven lär sig att behärska programmets olika funktioner i sin egen takt. Man kan på det sättet öva varje moment exakt så länge man vill och behöver. Eleven kan arbeta helt självständigt, hämta uppgift, utföra den och avsluta den. Lärarna kan förbereda och variera övningarna i det oändliga och i efterhand kontrollera om eleven behärskar momentet. 15

15 Exempel på övning Först övar eleven på att hantera pengar och fokusera på mängden och den visuella presentationen. Eleven öppnar boxen med pengar och undersöker med hjälp av programmet hur stor summan är. När man är klar fyller man i mallen med lika många kryss som svarta mängder I nästa moment övar man på att leta rätt på varor och se om pengarna räcker Till en början kan det vara bra att använda ett fåtal varor. Ett kort med tydligt ja och nej alternativ gör det möjligt att avsluta övningen själv. 16

16 När man är säker på hur det visas om pengarna räcker eller inte räcker, så övar man på att välja bort varor när det finns för lite pengarna. När pengarna inte räcker får eleven själv välja vilka varor som han plockar bort. Nästa moment är att skriva ut minneslista och antingen gå och handla på riktigt eller i en skolaffär. Minneslistan kan skrivas ut med bild och text eller enbart text Övningarna har lett fram till en stor säkerhet för de flesta av utprovarna. De har också upplevt övningarna som intressanta och roliga. Vi ser övningarna som så centrala att ett antal övningar levereras med när man köper programmet. Det är också möjligt att köpa ett övningspaket med färdiga och kompletterande övningar för de som så önskar. Individualisering Lärarna på ett nationellt särskoleprogram, hade svårt att komma igång med övningarna till sina elever. Eleverna låg på väldigt olika nivå och hade olika intressen. För att göra det lättare att göra individuella inställningar, så förändrade vi programmet, så att varje elev kan spara sin inställning på en diskett. På disketten finns elevens individuella val av bilder och priser, samt antalet kassor och kategorier. En person använder kanske ljud för alla steg medan en annan enbart använder det för sina matvaror. 17

17 Brukarna startar sin version av MinKassa helt enkelt genom att sätta in sin diskett när programmet startas. På detta sätt kan många elever med helt olika förutsättningar använda MinKassa installerad på en dator i en skolsal, i en dagverksamhet eller på en gruppbostad. Slutsatser och kommentarer Vi upplever att vi utvecklat ett intressant hjälpmedel som kan komma att öka möjligheterna till självständigt hanterade av privatekonomin på ett dramatiskt sätt för personer med utvecklingsstörning. Vi har också utvecklat många praktiska övningar som visat att programmet och metoden att presentera ekonomiska storheter fungerar i praktiken. Övningar som kan användas både i skolan och inom omsorgsverksamhet. Vi hoppas att programmet och metoden att presentera ekonomiska storheter skall få stor spridning inte minst inom särskolan. Våra undersökningar har varit praktiskt inriktade och vi har inte haft någon vetenskaplig ansats eller ambition. Förhoppningsvis kan våra iakttagelser utgöra incitament till vetenskapliga studier. Det vore angeläget då den genomgång av forskning inom detta område som Kerstin Göransson genomförde under projektet visade att det nästan inte finns något alls gjort. (Kerstin Göransson studie finns att ladda ner från nätet på sidan ) I steg 2 av projektet kommer vi att gå vidare och utveckla program och metoder för att komma ännu längre i självständighet. Det skall bli möjligt att göra upp och överblicka både sin budget och sina sparplaner. Brukarna skall få verktyg att se hur den privata ekonomin utvecklas och kunna simulera effekter av ändrade vanor, t ex sluta röka. * Pictogram kan köpas från SIT Specialpedagogiska institutet - epost ** PCS kan köpas från Gewa - epost 18

Bildbaskontoret. Bruksanvisning. Handitek. anpassar tekniken till människan BRUX\...\809082 BILDBASKONTORET

Bildbaskontoret. Bruksanvisning. Handitek. anpassar tekniken till människan BRUX\...\809082 BILDBASKONTORET Bildbaskontoret Bruksanvisning Handitek BRUX\...\809082 BILDBASKONTORET anpassar tekniken till människan Innehållsförteckning Introduktion... 3 Datorkrav...3 Om bildbaser... 4 Vad är en bildbas?...4 Varför

Läs mer

SNABBKURS Se hur man använder programmen

SNABBKURS Se hur man använder programmen SNABBKURS Se hur man använder programmen Min Kassa Min Räknare Min Plånbok MIN KASSA I Min Kassa kan du undersöka om pengarna du har räcker till det du planerar att köpa. Du kan också skriva ut en minneslapp.

Läs mer

Bildbaskontoret Version 2

Bildbaskontoret Version 2 Bildfabriken Bildbaskontoret Version 2 BRUKSANVISNING Beställning och support: Trollreda Resurscenter info@trollreda.se Rev D 05-02-01 Innehållsförteckning 2 Introduktion... 3 Utrustning... 3 Om bildbaser...

Läs mer

Kognitivt stöd i vardagen - När? Var? Hur?

Kognitivt stöd i vardagen - När? Var? Hur? Kognitivt stöd i vardagen - När? Var? Hur? Susanne Barkvik Cecilia Olsson 1 Copyright FKS 2011-11-01 2 är en ideell förening inom området kognitivt stöd medi syfte att: Samla och sprida kunskap omkring

Läs mer

Pengar. Till läraren. Kristina Lutteman Per-Anders Nilsson. Specialpedagogiska skolmyndigheten

Pengar. Till läraren. Kristina Lutteman Per-Anders Nilsson. Specialpedagogiska skolmyndigheten Pengar Kristina Lutteman Per-Anders Nilsson 1 Till läraren Specialpedagogiska skolmyndigheten 1 Hur ser våra mynt och sedlar ut och vad använder vi dem till? I Pengar 1 får eleverna bekanta sig med 1-krona,

Läs mer

Följande program utvecklades av BITTECH. De flesta såldes via Elevdata, Frölunda Data och VetaMer. De finns inte längre till försäljning.

Följande program utvecklades av BITTECH. De flesta såldes via Elevdata, Frölunda Data och VetaMer. De finns inte längre till försäljning. Programvaror utvecklade av BITTECH under åren 1990 till 2004 Följande program utvecklades av BITTECH. De flesta såldes via Elevdata, Frölunda Data och VetaMer. De finns inte längre till försäljning. Meteor

Läs mer

Att ha ordning och ork för sin ekonomi.

Att ha ordning och ork för sin ekonomi. Att ha ordning och ork för sin ekonomi. Vi har samlat några tips och idèer för att få bättre ordning och ork för viktiga papper och räkningar. På slutet finns det plats för att sammanfatta hur just du

Läs mer

Att få ordning och ork för sin ekonomi

Att få ordning och ork för sin ekonomi Att få ordning och ork för sin ekonomi Vi har samlat några tips och idèer för att få bättre ordning och ork för viktiga papper och räkningar. På slutet finns det plats för att sammanfatta hur just du vill

Läs mer

Innehållsförteckning. Installation Inledning Pedagogisk bakgrund Arbeta med Matematik Screening Basnivå Kalkylator Inställningar Namn Period.

Innehållsförteckning. Installation Inledning Pedagogisk bakgrund Arbeta med Matematik Screening Basnivå Kalkylator Inställningar Namn Period. 2 Resultat Innehållsförteckning Installation Inledning Pedagogisk bakgrund Arbeta med Matematik Screening Basnivå Kalkylator Inställningar Namn Period Screeningmoment Talserier Jämnt - udda Tal och obekanta

Läs mer

Tips på kognitivt stöd för barn

Tips på kognitivt stöd för barn Tips på kognitivt stöd för barn Tips på kognitivt stöd för barn Bildexemplen är hämtade ur Kappsäcken ett informationsmaterial om kognitivt stöd för barn. Kappsäcken har tagits fram av projektgruppen

Läs mer

Matstudion och Frukoststudion

Matstudion och Frukoststudion Bildfabriken Matstudion och Frukoststudion BRUKSANVISNING Rev B 05-02-01 Beställning och support Trollreda Resurscenter info@trollreda.se 2 Innehållsförteckning 3 Introduktion... 4 Om nya Bildfabriken...

Läs mer

Bildfabriken. Arkstudion BRUKSANVISNING. Beställning och support Trollreda Resurscenter info@trollreda.se. Rev C 05-01-31

Bildfabriken. Arkstudion BRUKSANVISNING. Beställning och support Trollreda Resurscenter info@trollreda.se. Rev C 05-01-31 Bildfabriken Arkstudion BRUKSANVISNING Beställning och support Trollreda Resurscenter info@trollreda.se Rev C 05-01-31 Innehållsförteckning 2 Introduktion... 4 Om nya Bildfabriken... 4 Licens... 5 Utrustning...

Läs mer

Pengar. Till läraren. Kristina Lutteman Per-Anders Nilsson. Specialpedagogiska skolmyndigheten

Pengar. Till läraren. Kristina Lutteman Per-Anders Nilsson. Specialpedagogiska skolmyndigheten Pengar Kristina Lutteman Per-Anders Nilsson 2 Till läraren Specialpedagogiska skolmyndigheten 1 Hur ser våra mynt och sedlar ut och vad använder vi dem till? I Pengar 2 får eleverna jobba med samtliga

Läs mer

Kerstin Åberg. Trollreda resurscenter. FKS Inspirationsdagar 2010 1

Kerstin Åberg. Trollreda resurscenter. FKS Inspirationsdagar 2010 1 Kerstin Åberg Trollreda resurscenter FKS Inspirationsdagar 2010 1 Min Ekonomi problem idé produkt Från problem till produkt FKS Inspirationsdagar 2010 2 Min Ekonomi problem produkt problem idé produkt

Läs mer

Min Ekonomi tips hur man kan förbereda sig

Min Ekonomi tips hur man kan förbereda sig Min Ekonomi tips hur man kan förbereda sig Programmet Min Ekonomi är utvecklat av Trollreda resurscenter och Handitek AB. Har du frågor kontakta oss via e-post info@trollreda.se 1 Varför? Genom att göra

Läs mer

Utformning av FUBkoll. i förhållande till utvecklingsstörning

Utformning av FUBkoll. i förhållande till utvecklingsstörning Utformning av FUBkoll i förhållande till utvecklingsstörning Webbplatsen FUBkoll vänder sig direkt till personer med utvecklingsstörning, en nedsatt begåvningsförmåga, varför dess utformning och innehåll

Läs mer

Digital delaktighet i Rättviks kommun. Brygga som möjlighet

Digital delaktighet i Rättviks kommun. Brygga som möjlighet Digital delaktighet i Rättviks kommun Brygga som möjlighet Foto: Elika Persson, Sara Hansson och Yvonné Öhrnell 3 3 Inledning Informationsteknik har blivit en självklar arena i dagens samhälle. Vi kan

Läs mer

Mattekungen åk 6-9 vers. 1.0

Mattekungen åk 6-9 vers. 1.0 Presentation av programvara våren 2008 Bodil Holmström Anna Holmström Bearbetat av Karolina Höglund Mattekungen åk 6-9 vers. 1.0 Allmänt om programmet Mattekungen är ett undervisningsprogram som produceras

Läs mer

Handi. För att livet ska funka

Handi. För att livet ska funka Handi För att livet ska funka Handi är ett hjälpmedel som fungerar som ett kognitivt stöd i vardagen. Handi hjälper dig att få struktur på din dag och dina rutiner. Handi är till för dig som behöver hjälp

Läs mer

Checklista för kognitiv tillgänglighet

Checklista för kognitiv tillgänglighet Checklista för kognitiv tillgänglighet Handledning Checklistan är gjord för att underlätta arbetet med kognitiv tillgänglighet på din enhet. Checklistan består av två delar: denna handledning och ett formulär.

Läs mer

NALLELEK LäraMera / www.laramera.se Swedish Media Art / www.swedishmediaart.se

NALLELEK LäraMera / www.laramera.se Swedish Media Art / www.swedishmediaart.se Programmet Nallelek är ett program med många roliga övningar och tydliga bilder. I programmet ingår övningar av typen trycka-hända, sortera, kategorisera, finn lika, möblera, klä på, domino mm. Nallelek

Läs mer

Anpassa Handi5. En guide till de viktigaste anpassningarna och inställningarna i Handi5. 2014-10-01

Anpassa Handi5. En guide till de viktigaste anpassningarna och inställningarna i Handi5. 2014-10-01 Anpassa Handi5 En guide till de viktigaste anpassningarna och inställningarna i Handi5. 2014-10-01 Om den här guiden Handi har stora anpassningsmöjligheter, vilket både är en styrka och en svaghet. Det

Läs mer

Handi För att livet ska funka. 1 Handi - för att livet ska funka

Handi För att livet ska funka. 1 Handi - för att livet ska funka Handi För att livet ska funka 1 Handi - för att livet ska funka Handi är ett hjälpmedel för kognitivt stöd i vardagen. Handi hjälper dig att få struktur på din dag och dina rutiner. Handi är till för dig

Läs mer

a) 1 b) 4 a) b) c) c) 6 a) = 4 b) = 6 c) = 6 1. Hur många? Ringa in talet. 2. Vilket tal kommer efter? 4. Beräkna. 3. Hur många?

a) 1 b) 4 a) b) c) c) 6 a) = 4 b) = 6 c) = 6 1. Hur många? Ringa in talet. 2. Vilket tal kommer efter? 4. Beräkna. 3. Hur många? 1. Hur många? Ringa in talet. 2. Vilket tal kommer efter? Exempel a) 1 2 b) 4 5 a) b) c) c) 6 7 3. Hur många? 4. Beräkna. Exempel 1 + 2 = 3 a) 3 + 1 = 4 a) 4 b) 5 b) 4 + 2 = 6 c) 3 + 3 = 6 c) 3 d) 2 GILLA

Läs mer

1. Inledning, som visar att man inte skall tro på allt man ser. Betrakta denna följd av tal, där varje tal är dubbelt så stort som närmast föregående

1. Inledning, som visar att man inte skall tro på allt man ser. Betrakta denna följd av tal, där varje tal är dubbelt så stort som närmast föregående MATEMATISKA INSTITUTIONEN STOCKHOLMS UNIVERSITET Christian Gottlieb Gymnasieskolans matematik med akademiska ögon Induktion Dag 1 1. Inledning, som visar att man inte skall tro på allt man ser. Betrakta

Läs mer

Bruksanvisning. Starta. Anpassad för Bildfabriken. Beställning och support Trollreda resurscenter info@trollreda.se.

Bruksanvisning. Starta. Anpassad för Bildfabriken. Beställning och support Trollreda resurscenter info@trollreda.se. Bruksanvisning Starta Anpassad för Bildfabriken Beställning och support Trollreda resurscenter info@trollreda.se Rev B 05-02-03 Innehållsförteckning 2 Introduktion... 3 Utrustning... 3 Installation...

Läs mer

När skrivs de första proven i studentexamen på dator?

När skrivs de första proven i studentexamen på dator? Enkäten skickades till en lärare/skola i Vi7 (olika ämnen), som bad en grupp ettor fylla i. Enkäten är alltså ett stickprov. Kicki Häggblom 2015 När skrivs de första proven i studentexamen på dator? Hösten

Läs mer

Du har ett ENKElT bildspråk och man förstår ditt arbetes budskap. Du har använt teknikerna, verktygen och materialen på ett olika och BrA sätt

Du har ett ENKElT bildspråk och man förstår ditt arbetes budskap. Du har använt teknikerna, verktygen och materialen på ett olika och BrA sätt BEDÖMNING ÅK 7-9 E D c B A BIlDsprÅK Hur utvecklat bildspråket är och om man förstår ditt arbetes budskap Du har ett ENKElT bildspråk och man förstår ditt arbetes budskap Du har ett utvecklat bildspråk

Läs mer

Kognitivt stöd. intra. Tre artiklar av Kerstin Gatu. Sid 2. Datorn som verktyg Vad kognitivt stöd kan betyda för ökad självständighet och delaktighet.

Kognitivt stöd. intra. Tre artiklar av Kerstin Gatu. Sid 2. Datorn som verktyg Vad kognitivt stöd kan betyda för ökad självständighet och delaktighet. intra Redaktion Hans Hallerfors Redaktör, layout, ansvarig utgivare Tel 08-647 87 90 e-post: hans.hallerfors@telia.com Kognitivt stöd Roger Blomqvist Ekonomi och prenumerationer Sara Hallerfors Layout

Läs mer

Om företaget Comai AB

Om företaget Comai AB Om företaget Comai AB Företaget grundades av personer med kompetens inom pedagogik, rehabilitering och kunskaper inom att utveckla produkter enligt principen design for all. Företaget har även fått innovationsutmärkelser

Läs mer

Klassrumshantering Av: Jonas Hall. Högstadiet. Material: TI-82/83/84

Klassrumshantering Av: Jonas Hall. Högstadiet. Material: TI-82/83/84 Inledning Det som är viktigt att förstå när det gäller grafräknare, och TI s grafräknare i synnerhet, är att de inte bara är räknare, dvs beräkningsmaskiner som underlättar beräkningar, utan att de framför

Läs mer

Anpassa Handi5. En guide till de viktigaste anpassningarna och inställningarna i Handi

Anpassa Handi5. En guide till de viktigaste anpassningarna och inställningarna i Handi Anpassa Handi5 En guide till de viktigaste anpassningarna och inställningarna i Handi5. 2016-08-31 Om den här guiden Handi har stora anpassningsmöjligheter, vilket både är en styrka och en svaghet. Det

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

Uppdragsgivare. Behov

Uppdragsgivare. Behov Uppdragsgivare Vi har fått i uppdrag av ett utbildningsföretag att utveckla ett program för att lärare på bästa sätt ska kunna undervisa och utbilda gymnasieelever i presentationsteknik. Utbildningsföretaget

Läs mer

Hur stor är sannolikheten att någon i klassen har en katt? Hur stor är

Hur stor är sannolikheten att någon i klassen har en katt? Hur stor är Karin Landtblom Hur sannolikt är det? Uttrycket Hur sannolikt är det på en skala? använder många till vardags, ofta med viss ironi. I denna artikel om grunder för begreppet sannolikhet åskådliggör författaren

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Handi. ett hjälpmedel i tiden!

Handi. ett hjälpmedel i tiden! Handi ett hjälpmedel i tiden! Handi är ett förskrivningsbart hjälpmedel som kan anpassas och växa med individen. Med Handi får man stöd med tid, planering, struktur, minne, fokus och koncentration. Handdator

Läs mer

Handi Formulär och Formulärsvar

Handi Formulär och Formulärsvar Bruksanvisning Handi Formulär och Formulärsvar Abilia AB, Kung Hans väg 3, Sollentuna, Box 92, 191 22 Sollentuna, Sweden Phone +46 (0)8-594 694 00 Fax +46 (0)8-594 694 19 info@abilia.se www.abilia.se Rev

Läs mer

Ord&Bildstudion BRUKSANVISNING Beställning och support Trollreda resurscenter info@trollreda.se

Ord&Bildstudion BRUKSANVISNING Beställning och support Trollreda resurscenter info@trollreda.se 1 Bildfabriken Ord&Bildstudion BRUKSANVISNING Beställning och support Trollreda resurscenter info@trollreda.se Rev C 05-01-28 Innehållsförteckning 2 Introduktion... 4 Om nya Bildfabriken... 4 Licens...

Läs mer

Hur optimerar jag min inlärning?

Hur optimerar jag min inlärning? Hur optimerar jag min inlärning? Tips från en gymnasieelev 1. Inledning Alla är inte genier som kan gå till skolan utan att göra någonting, för att sedan på prov prestera på topp. Det är många ungdomar

Läs mer

Klockan och Kvarturet. en skrift om begåvningsstöd

Klockan och Kvarturet. en skrift om begåvningsstöd Klockan och Kvarturet en skrift om begåvningsstöd Text: Ingegärd Nicolaou Bearbetning: Ylva Killander Layout: Poul Westerberg Foto: Nestor Peixoto Noya SIH & HI Första upplagan Tryckeri ISBN nr Best nr

Läs mer

Navigeringshjälpmedel för personer med kognitiva funktionshinder

Navigeringshjälpmedel för personer med kognitiva funktionshinder Handitek Johan Borg 2007-07-06 H7010 EK50-A 2004:19704 1(7) Navigeringshjälpmedel för personer med kognitiva funktionshinder Slutrapport Handitek Johan Borg 2007-07-06 H7010 EK50-A 2004:19704 2(7) Innehåll

Läs mer

Bildfabriken. Fotostudion BRUKSANVISNING. Beställning och support Trollreda Resurscenter info@trollreda.se. Rev C 05-01-29

Bildfabriken. Fotostudion BRUKSANVISNING. Beställning och support Trollreda Resurscenter info@trollreda.se. Rev C 05-01-29 Bildfabriken Fotostudion BRUKSANVISNING Beställning och support Trollreda Resurscenter info@trollreda.se Rev C 05-01-29 Innehållsförteckning 2 Introduktion... 3 Om nya Bildfabriken... 3 Licens... 4 Utrustning...

Läs mer

Bildfabriken. Etikettstudion BRUKSANVISNING. Beställning och support Trollreda Resurscenter info@trollreda.se. Rev C 05-01-28

Bildfabriken. Etikettstudion BRUKSANVISNING. Beställning och support Trollreda Resurscenter info@trollreda.se. Rev C 05-01-28 Bildfabriken Etikettstudion BRUKSANVISNING Beställning och support Trollreda Resurscenter info@trollreda.se Rev C 05-01-28 Innehållsförteckning 2 Introduktion... 4 Om nya Bildfabriken... 4 Licens... 5

Läs mer

Arbetsminnes- testutbildning. Neuropsykolog Björn Adler. Björn Adler

Arbetsminnes- testutbildning. Neuropsykolog Björn Adler. Björn Adler Arbetsminnes- testutbildning Neuropsykolog Björn Adler Innehåll Arbetsminnet (teori) Arbetsminnestestet Praktiskt arbete -testet Didaktik (teori) Praktiskt arbete - hjälparbetet Summering Arbetsminnet

Läs mer

Frågor & svar Smartbank

Frågor & svar Smartbank Frågor & svar Smartbank Smartbank få stenkoll på din vardagsekonomi Med Sveriges första Smartbank får du automatiskt koll på alla dina transaktioner varje månad. Och hjälp att förbättra din ekonomi så

Läs mer

Projektmaterial INFORMATIONSSAMHÄLLET. Strömbäcks folkhögskola

Projektmaterial INFORMATIONSSAMHÄLLET. Strömbäcks folkhögskola Projektmaterial DATORKUNSKAP EN NYCKEL TILL INFORMATIONSSAMHÄLLET Strömbäcks folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

Vad du är bra på. Vet du vad du skulle vilja arbeta med i framtiden? Om du inte vet kan du kanske få hjälp av frågorna nedan.

Vad du är bra på. Vet du vad du skulle vilja arbeta med i framtiden? Om du inte vet kan du kanske få hjälp av frågorna nedan. Namn Datum Vad motiverar dig? Vad vill du göra efter gymnasietidens slut? För att kunna matcha dig på bästa sätt mot vidare studier eller arbete behöver vi veta vad du gillar, vad som motiverar dig, lite

Läs mer

DIAMANT. NaTionella DIAgnoser i Matematik. Ett diagnosmaterial i matematik för skolåren årskurs F- 9. Anpassat till Lgr 11. Löwing januari 2013

DIAMANT. NaTionella DIAgnoser i Matematik. Ett diagnosmaterial i matematik för skolåren årskurs F- 9. Anpassat till Lgr 11. Löwing januari 2013 DIAMANT NaTionella DIAgnoser i Matematik Ett diagnosmaterial i matematik för skolåren årskurs F- 9 Anpassat till Lgr 11 Diamantmaterialets uppbyggnad 6 Områden 22 Delområden 127 Diagnoser Till varje Område

Läs mer

Handi5 unika funktioner

Handi5 unika funktioner Handi5 unika funktioner Gäller Handi v5.3.4. 2016-05-11 Sammanställning Startmenyn ett skyddande skal Kan användas helt offline Tydliga notiser Hjälp på distans med myabilia Förenklad orientering bland

Läs mer

Förhållningssätt och bemötande vid psykisk ohälsa/sjukdom. Psykisk ohälsa. Specialistpsykiatri. Psykiatrin idag. Tillämpningsområden

Förhållningssätt och bemötande vid psykisk ohälsa/sjukdom. Psykisk ohälsa. Specialistpsykiatri. Psykiatrin idag. Tillämpningsområden Förhållningssätt och bemötande vid psykisk ohälsa/sjukdom Psykisk ohälsa Specialistpsykiatri 5 december 2017 Karin Lindersson Psykiatrin idag Psykiatrisk diagnos Långvarig sjukdom Allvarlig/ komplex Samsjuklighet

Läs mer

Nya utskriftsinställningar

Nya utskriftsinställningar 1 Nya utskriftsinställningar Mallar inställningar för utskriftsformat Innehållet och utseendet i varje utskriftsform styrs av en mall. Mallarna för de ingående delarna är samlade i en Inställningsmall.

Läs mer

Fira Pi-dagen med Liber!

Fira Pi-dagen med Liber! Fira Pi-dagen med Liber! Specialuppdrag från Uppdrag: Matte o Kul-diagram o Geometri med färg UPPDRAG: MATTE Mattedetektiverna Mattespanarna Hej! Den 14 mars är det Pi-dagen (3.14). Det är värt att uppmärksammas

Läs mer

LATHUND TILL GOOGLE SITES

LATHUND TILL GOOGLE SITES LATHUND TILL GOOGLE SITES 2012 Mörbyskolan Denna lathund går igenom hur du skapar, redigerar och kan använda Google Sites i undervisningen Rev. 1.0a Innehållsförteckning 1. VAD ÄR GOOGLE SITES? ES?.........2

Läs mer

Frågor & svar Smartbank

Frågor & svar Smartbank Frågor & svar Smartbank Smartbank få stenkoll på din vardagsekonomi Med Sveriges första Smartbank får du automatiskt koll på alla dina transaktioner varje månad. Och hjälp att förbättra din ekonomi så

Läs mer

Manual. till. Cantor 2000. Madison Medri

Manual. till. Cantor 2000. Madison Medri Manual till Cantor 2000 Madison Medri 2 InnehÄllsfÅrteckning Installation Inledning Pedagogisk bakgrund Anpassning fär funktionshindrade Arbeta med Cantor 2000 InstÅllningar Namn Ljud Tangentbord Resultat

Läs mer

Deltagarnas utvärdering av 23 saker

Deltagarnas utvärdering av 23 saker Deltagarnas utvärdering av 23 saker 2008-08-19 I sammanställningen har tagits med vad alla skrivit men i de fall där flera personer skrivit samma sak eller ungefär samma sak redovisas detta endast en gång.

Läs mer

Åtgärder ADHD. Genom att få bli självständig över den tidsrymd man kan överblicka Kan man bli tidhållare i sitt eget liv

Åtgärder ADHD. Genom att få bli självständig över den tidsrymd man kan överblicka Kan man bli tidhållare i sitt eget liv Vad kan man göra? Om struktur, rutiner, strategier, hjälpmedel & kognitivt stöd Del 3 Genom att få bli självständig över den tidsrymd man kan överblicka Kan man bli tidhållare i sitt eget liv Åtgärder

Läs mer

Öppna och stängda frågor

Öppna och stängda frågor Öppna och stängda frågor Stängda frågor är frågor på vilka man bara kan svara ja eller nej. Öppna frågor måste man besvara med minst en hel mening. En pojke står utanför dörren. En försäljare kommer fram

Läs mer

Excel Övning 1 ELEV: Datorkunskap Sida 1 Niklas Schilke

Excel Övning 1 ELEV: Datorkunskap Sida 1 Niklas Schilke Datorkunskap Sida 1 Niklas Schilke Excel Inledning Microsoft Excel är ett kalkylprogram som ingår i Microsoft Office. Kalkyl betyder här beräkning så vi kan säga att Excel är ett program som används för

Läs mer

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet.

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Då du klickar på Användare öppnas denna bläddringslista.

Läs mer

1. Sätt upp mål och ha något roligt som morot delmål

1. Sätt upp mål och ha något roligt som morot delmål Studieteknik Studieteknik innebär hur man studerar och ska underlätta studierna. Målet är att lära sig så mycket som möjligt under den planerade tiden. Man blir effektiv, får kontroll och slipper stress!

Läs mer

Begåvningshjälpmedel i särskolan. en väg till självständighet

Begåvningshjälpmedel i särskolan. en väg till självständighet Begåvningshjälpmedel i särskolan en väg till självständighet Hjälpmedelsinstitutet Författare: Eva Malmberg, Borlänge, Ingegärd Nicolaou, HI Foto: Fotograf Hasse Eriksson AB, Borlänge Omslagsfoto: IMS

Läs mer

CAS-vuxenutbildning för dig

CAS-vuxenutbildning för dig SÄRVUX- värmdö CAS-vuxenutbildning för dig Särskild utbildning för vuxna Särvux Värmdö är kommunens vuxenutbildning för dig som är över 20 år och har inlärningssvårigheter som beror på utvecklingsstörning

Läs mer

www.pts.se/archive/documents/ SE/Rapport_tillganglig_webb_2004_14.pdf 2 webzone.k3.mah.se/k99ac3hl/helenalackmagisterkogniton2003.

www.pts.se/archive/documents/ SE/Rapport_tillganglig_webb_2004_14.pdf 2 webzone.k3.mah.se/k99ac3hl/helenalackmagisterkogniton2003. 2 3 1 Är samhällsviktiga tjänster på Internet tillgängliga för personer med funktionshinder? PTS-ER-2004:14, ISSN 1650-9862. www.pts.se/archive/documents/ SE/Rapport_tillganglig_webb_2004_14.pdf 2 webzone.k3.mah.se/k99ac3hl/helenalackmagisterkogniton2003.pdf

Läs mer

Kognitivt stöd och hjälpmedel i vardagen - vad finns och hur funkar det?

Kognitivt stöd och hjälpmedel i vardagen - vad finns och hur funkar det? Kognitivt stöd och hjälpmedel i vardagen - vad finns och hur funkar det? 2014-05-06 Maria Svahn, Petra Eklund Annika Sjöberg Hjälpmedelskonsulenter Arbetsterapeut 018-611 68 36 018-611 67 51 Kognition

Läs mer

Smartnoise brusterapi som hjälper din koncentration

Smartnoise brusterapi som hjälper din koncentration Smartnoise brusterapi som hjälper din koncentration Smartnoise är ett verktyg som utvecklats för att underlätta din förmåga till uppmärksamhet och koncentration med hjälp av brusljud. Studier från vår

Läs mer

Komplexiologi löser de accelererande problemen med psykisk ohälsa!

Komplexiologi löser de accelererande problemen med psykisk ohälsa! Komplexiologi löser de accelererande problemen med psykisk ohälsa! En psykolog kan inte lösa flertalet av psykets problem eftersom de är komplexa, och då gäller givetvis samma sak för coacher, forskare

Läs mer

Föreläsning 3.1: Datastrukturer, en översikt

Föreläsning 3.1: Datastrukturer, en översikt Föreläsning.: Datastrukturer, en översikt Hittills har vi i kursen lagt mycket fokus på algoritmiskt tänkande. Vi har inte egentligen ägna så mycket uppmärksamhet åt det andra som datorprogram också består,

Läs mer

Kognitivt stöd. Kognition - vad är det? Vi behöver alla stöd för vårt tänkande

Kognitivt stöd. Kognition - vad är det? Vi behöver alla stöd för vårt tänkande Kognitivt stöd Vi behöver alla stöd för vårt tänkande Kognition - vad är det? Hjärnans kognitiva processer och förmåga att hantera information. - Ta emot, lagra, bearbeta och återhämta information - Utföra

Läs mer

Artikelnummer 803429 Senast ändrad 130530 Giltig från 110501 WEBGUIDE/ARTIKELSÖK

Artikelnummer 803429 Senast ändrad 130530 Giltig från 110501 WEBGUIDE/ARTIKELSÖK Artikelnummer 803429 Senast ändrad 130530 Giltig från 110501 WEBGUIDE/ARTIKELSÖK MERCADO SHOP Funktionen Artikelsök som du hittade tidigare på hemsidan är nu ersatt av vår webshop Mercado Shop! Mercado

Läs mer

Kom igång med utbildningen säkervardag.nu!

Kom igång med utbildningen säkervardag.nu! GUIDE Kom igång med utbildningen säkervardag.nu! Det här dokumentet riktar sig till dig som ansvarar för att personalen får utbildning på ett företag eller till dig som utbildar i arbetsmiljöfrågan hot

Läs mer

Utvärdering av VISA som arbetssätt Förvaltningen för funktionshindrade Örebro kommun

Utvärdering av VISA som arbetssätt Förvaltningen för funktionshindrade Örebro kommun 2011-03-18 Nf 451/2010 Regionförbundet Örebro Utvärderingsverkstad 2010 2011 Kursort: Örebro Utvärdering av VISA som arbetssätt Förvaltningen för funktionshindrade Örebro kommun Handledare: Kerstin Färm,

Läs mer

Berätta tillsammans. Astrid Frylmark

Berätta tillsammans. Astrid Frylmark Berätta tillsammans Det är nu mer än ett år sedan jag först såg boken The Story Maker av Francis Dickens och Kirstin Lewis. Med fokus på barn med engelska som andra språk inspirerar författarna sina elever

Läs mer

10 övningar i studieteknik

10 övningar i studieteknik 10 övningar i studieteknik Henrik Svensson 2008-08-12 Denna text är hämtad från: http://www.henriksvensson.info.se Den här övningen försöker visa vikten av att ta det lugnt. Uppgifterna nedan kan verka

Läs mer

Nya funktioner i InPrint 3

Nya funktioner i InPrint 3 Hemsida: www.symbolbruket.se Telefon: 013-712 70 E-post: support@symbolbruket.se Nya funktioner i InPrint 3 InPrint 3 är en helt omgjord version av det gamla programmet InPrint 2. Allt du gjorde i In Print

Läs mer

Bildbaserad information till personer med utvecklingsstörning Hur utformar man den?

Bildbaserad information till personer med utvecklingsstörning Hur utformar man den? Bildbaserad information till personer med utvecklingsstörning Hur utformar man den? Frågor och reflexioner under arbetet med Klara Meras bildbaserade broschyr. Sammanställd av: Elisabet Lindström och Birgitta

Läs mer

Smartbudget handbok Sida 1 av 16

Smartbudget handbok Sida 1 av 16 Smartbudget handbok Sida 1 av 16 Introduktion Målet med Smartbudget är att det ska vara enkelt för alla att få koll på sin ekonomi oavsett kunskapsnivå och behov. Allt eftersom Smartbudget växer med funktioner

Läs mer

COGAIN. Network of Excellence on Communication by Gaze Interaction

COGAIN. Network of Excellence on Communication by Gaze Interaction COGAIN Network of Excellence on Communication by Gaze Interaction Att planera och genomföra en ögonstyrningsutprovning DART, Västra Götalands läns landsting, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Läs mer

Kassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid

Kassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid Kassaavstämning Gäller Pyramid Business Studio från och med version 3.40B (2012-10-24) Kassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid Detta dokument riktar sig till dig som vill veta mer om

Läs mer

Manual HSB Webb brf 2004 03 23

Manual HSB Webb brf 2004 03 23 TERMINOLOGI I Polopoly används ett antal grundläggande begrepp för publicering och hantering av information, eller innehåll som det också benämns. Nedan följer en kort genomgång av denna grundläggande

Läs mer

Bruksanvisning AllTid

Bruksanvisning AllTid Bruksanvisning AllTid Flexénita Sunnerstavägen 58 186 70 Brottby 08-512 418 03 Rev F 2005-12-15 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1 Introduktion...3 Utrustning...3 Installation...3 Terminologi...4

Läs mer

Kvalitetsdokument 2013, Förskolor (läå 2012/2013) Re 310 Altorp

Kvalitetsdokument 2013, Förskolor (läå 2012/2013) Re 310 Altorp Kvalitetsdokument 2013, Förskolor (läå 2012/2013) Re 310 Altorp Innehållsförteckning 1 Mål: Förskolan har en pedagogisk dokumentation som visar på barnens utveckling och lärande... 3 2 Mål: Förskolan stimulerar

Läs mer

Vilken version av Dreamweaver använder du?

Vilken version av Dreamweaver använder du? Sida 1 av 7 Lektion 1: sida 1 av 4 Till kursens framsida Sida 2 av 4» Lektion 1 Då ska vi sätta igång med den här kursens första lektion! Här kommer du att få lära dig hur man skapar och förbereder webbplatser

Läs mer

Projektmaterial. Birkagårdens folkhögskola

Projektmaterial. Birkagårdens folkhögskola Projektmaterial EN REFLEKTION ÖVER DATAUNDERVISNING OCH SAMARBETE Birkagårdens folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

DD2458-224344 - 2014-12-19

DD2458-224344 - 2014-12-19 KTH / KURSWEBB / PROBLEMLÖSNING OCH PROGRAMMERING UNDER PRESS DD2458-224344 - 2014-12-19 Antal respondenter: 26 Antal svar: 18 Svarsfrekvens: 69,23 % RESPONDENTERNAS PROFIL (Jag är: Man) Det var typ en

Läs mer

Vad är pengarna värda?

Vad är pengarna värda? strävorna 2A Vad är pengarna värda? begrepp taluppfattning Avsikt och matematikinnehåll Syftet med aktiviteten är att ge exempel på hur pengars värde kan konkretiseras med hjälp av laborativt matematikmaterial.

Läs mer

FRÅN PAR TILL PAR LÄRA MERA PROGRAM AB. Från Par till Par. Lärarvägledning

FRÅN PAR TILL PAR LÄRA MERA PROGRAM AB. Från Par till Par. Lärarvägledning Från Par till Par Lärarvägledning... 1 FRÅN PAR TILL PAR... 2 1.1 Programmet... 2 1.2 Kategorier och övningar... 2 Pedagogiska tips... 3 Visuellt minne... 3 Auditivt minne... 3 1.3 Resultatuppföljning...

Läs mer

ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK

ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK Liisa Suopanki Carin Söderberg Margaretha Biddle Framtiden är inte något som bara händer till en del danas och formges den genom våra handlingar

Läs mer

Revisionshistorik Nya Bildfabriken

Revisionshistorik Nya Bildfabriken Revisionshistorik Nya Bildfabriken Version 1.2.11 Utfört 10-11-11 Bildbaskontoret v2.1.3 Kan nu hantera bildformaten EMF och PNG. Starta v4.2.6 Kan nu hantera bildformaten EMF och PNG. Arkstudion v1.2.6

Läs mer

Positiv Ridning Systemet Negativ eller positiv? Av Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Negativ eller positiv? Av Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Negativ eller positiv? Av Henrik Johansen Man ska vara positiv för att skapa något gott. Ryttare är mycket känslosamma med hänsyn till resultatet. Går ridningen inte bra, faller

Läs mer

EXJOBBSOPPOSITION. Rapportförfattare: Hanif Farahmand Mokarremi Ashkan Jahanbakhsh

EXJOBBSOPPOSITION. Rapportförfattare: Hanif Farahmand Mokarremi Ashkan Jahanbakhsh EXJOBBSOPPOSITION Rapportförfattare: Hanif Farahmand Mokarremi Ashkan Jahanbakhsh Rapportens titel: Domän-Webb-Applikations-Fuzzer(DWAP) introduktion och implementation Opponent: Viktor Gummesson Var det

Läs mer

Gemensamma vägar, Umeå, 5-6 oktober 2011 Monica Reichenberg, Göteborgs- och Umeå universitet

Gemensamma vägar, Umeå, 5-6 oktober 2011 Monica Reichenberg, Göteborgs- och Umeå universitet Gemensamma vägar, Umeå, 5-6 oktober 2011 Monica Reichenberg, Göteborgs- och Umeå universitet Torftigt liv! Kerstin Färm (2004), som forskat kring kultur och fritid inom omsorgen i Sverige, fann i sin undersökning

Läs mer

Övning: Föräldrapanelen

Övning: Föräldrapanelen Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Material: Bilder med frågor (se nedan) Tejp/häftmassa Tomma A4-papper (1-2 st/grupp) Pennor (1-2 st/grupp) 1) Förbered övningen genom att klippa

Läs mer

Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen.

Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Material: Bilder med frågor (se nedan) Tejp/häftmassa Tomma A4-papper (1-2 st/grupp) Pennor (1-2 st/grupp) 1) Förbered övningen genom att klippa

Läs mer

Kom igång-guide: Spara tusenlappar med Libreoffice - IDG.se

Kom igång-guide: Spara tusenlappar med Libreoffice - IDG.se 1 av 6 2013-03-10 09:03 DETTA ÄR EN UTSKRIFT FRÅN PC FÖR ALLA Artikelns webbadress: http://www.idg.se/2.1085/1.495243 /kom-igang-guide--spara-tusenlappar-med-libreoffice 2013-03-10 08:33 - PC för Alla:

Läs mer

Behandlingsguide Sov gott!

Behandlingsguide Sov gott! Behandlingsguide Sov gott! V älkommen till Primärvårdens gruppbehandling för sömnproblem! Denna behandling utgår från KBT kognitiv beteendeterapi, som är en behandlingsform som visat sig vara en effektiv

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE VITAL & TALANDE TANGENTBORD

ANVÄNDARGUIDE VITAL & TALANDE TANGENTBORD ANVÄNDARGUIDE VITAL & TALANDE TANGENTBORD INNEHÅLL 1. KOM IGÅNG MED VITAL 1.1. Vad är ViTal? 1.2. Vem behöver ViTal? 1.3. Hur kan ViTal användas i skolan? 1.4. Hur får jag eleverna att börja använda ViTal?

Läs mer

Självhjälpsprogram för ADHD. Del 1 Att hitta din väg

Självhjälpsprogram för ADHD. Del 1 Att hitta din väg Självhjälpsprogram för ADHD Del 1 Att hitta din väg Välkommen till vårt självhjälpsprogram för ADHD. Detta program ger dig verktygen att använda din ADHD som en superkraft för att hitta till ett bra liv..

Läs mer

Mönster statiska och dynamiska

Mönster statiska och dynamiska Modul: Didaktiska perspektiv på matematikundervisningen 1 Del 3: Fantasi, mönster och sannolikhet Mönster statiska och dynamiska Berit Bergius & Lena Trygg, NCM I många matematiska aktiviteter ska deltagarna

Läs mer