Protokoll. Utrikespolitiska Föreningen Stockholm, Tisdagen den 15 februari 2011, 18.00, Förmansvägen 20, Stockholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll. Utrikespolitiska Föreningen Stockholm, Tisdagen den 15 februari 2011, 18.00, Förmansvägen 20, Stockholm"

Transkript

1 Protokoll för STYRELSEMÖTE Utrikespolitiska Föreningen Stockholm, Tisdagen den 15 februari 2011, 18.00, Förmansvägen 20, Stockholm Närvarande: Lina Irstad, Lotta Bobjer, Sara Andegiorgis, Niosha Esfahani, Matilda Kilström, Adam Olsson, Oskar Gustafsson, Maria Gasch, Björn Pålsson, Ermis Klempetsanis, Viktoryia Kromchanka, Max Lempriere, Boris Ajeganov och Kaan Korkmaz. 1 Mötet öppnas av Lina Irstad. 2 Lina väljs till mötesordförande. 3 Sara väljs till mötessekreterare. 4 Ermis och Adam väljs till justerare. 5 Sara, Lina, Adam tillägger ytterligare punkter till dagordningen, under Övriga frågor. 6 Dagordningen fastställs. 7 Kaan inadjungeringas. 8 Genomgång av beslutsprotokoll från föregående styrelsemöte 9 MÖTESORDNINGEN STYRELSEMÖTEN a) Frekvens: Styrelsemöten bör hållas varannan vecka. b) Ordning: Ordningen på styrelsemöten är handuppräckning och att ordförande ger ordet. Man får prata på svenska om man inte vill prata på engelska. c) Beredning: Beslutsunderlag ska vara inskickat till styrelsen senast två dagar innan styrelsemöten. Beslutsunderlaget ska vara inskickat på ett eget dokument där man motiverar vad det är man vill ska beslutas om. d) Fika/Justeringspersoner: Två personer utses att ordna fika (för högst 150 kr)och justera protokoll. 10 STYRELSENS ANSVAR a) Stadgarna: Det är viktigt att styrelsen känner till stadgarna. I stadgarna framgår också föreningens värdegrund. b) Ekonomi: Styrelsen är ansvarig att ta förnuftiga beslut. Upp till 150 kr inköp på egen hand är tillåtet. Alla inköp ska redovisas. Varje styrelsepost kommer att få en budget. Inköp upp till 500 kr kan presidiet besluta om.

2 c) Kostnadsbeslut: Kostnader över 500 kr beslutas om på styrelsemöten. Kostnadsförslag som skickas på mail ska skickas till hela styrelsen där tidsmarginal (minst 2 dagar) anges. Hälften av rösterna måste vara ja-röster för att förslaget ska gå igenom. Därefter tas kostnadsförslaget upp på nästa styrelsemöte så att det protokollförs. d) Kontakt med media: Vid kontakt med media hänvisar vi till ordförande och vice ordförande. Det är viktigt med ett bra bemötande! 11 PRAKTISKA UPPGIFTER OCH FÖRDELNING INOM STRYELSEN a) Information utskott emellan/till medlemmar: Personligt ansvar att informera sig om vad som händer i resten av verksamheten. PGU skickar ut information till styrelsen innan varje aktivitet. Skicka information till Ylva om aktuella händelser så att hon informera medlemmarna via hemsidan. Veckobreven kommer också skickas ut. b) Personlig presentation till hemsidan: Skicka den till ordförande ikväll! c) Mail-korrespondens: Det är viktigt att man svarar på mail - kort svar räcker. Man bör kolla sin mail en gång per dag. Till en början är det bra om man ok:ar inkommande mail, annars räcker det om man svarar på förfrågan. Om PGU med kort varsel ropar efter hjälp bör man svara ja eller nej. Åker man bort meddelar man styrelsen om datum och hur man nås hänvisa också till vem man kan kontakta under tiden. d) Infobord och klasspresentation: Ambitionen är att hålla infobord varannan vecka. Bra tillfällen att träffa medlemmar. Bara på Stockholms universitet p.g.a. vår kapacitet. För klasspresentationer går man två och två. Lista över vilka klasser där klasspresentation gjorts ska upprättats. Vid klasspresentationer dela ut pamfletter och hänvisa till hemsidan. e) Nycklar och kort: Oskar tar ett kort! Adam har kort och en nyckel. f) Budgethantering: Blanketter för kvittohantering finns på kontoret, dessa ska fyllas i och lämnas i kassörens fack på kontoret. Var specifik vid kvittohantering, under kostnadställe fyller man i sin styrelsepost. Skriv en lapp för medlemsavgifter, entréavgifter och andra intäkter (t.ex. Ui). Lägg i pengarna i det blåa kassaskrinet och lämna lappen i kassörens fack. 12 BUDGET Vi har kr under ett år, dock olika summor på kontot hela tiden. Vi kan dock inte förfoga över alla pengar. Alla presenterar sitt budgetförlag för sin post. Redaktörerna: kr. Tidningen är den största kostanden. Redaktionen kommer att få en lägre kostnad för tidningen än föregående år beror på byte av tryckeri. Mycket ineffektivitet kan förbättras. På nuvarande tryckeri är 1000 exemplar minimum. Ungefär 600 exemplar går åt. Bra att lämna på studiebesök. Redaktionen välkomnar förslag på var man kan lämna tidningen.

3 PR-ansvarig: 1500 kr. Samma kostnader som förra året det mesta sköts via dator. Kostnader är för bl.a. flyers, visitkort, och koppar. Affischer kostar inget. Om affischerna ska bli roligare kostar det dock. Om det går kan man lägga ner lite pengar på affischerna. Mentorskapsansvarig : kr. Överenskommelsen med Statsvetenskapliga institutionen är att de också betalar kr för mentorskapet. Aktivitetsansvarig: kr. Reseansvarig: Förra årets kr känns lite. Ambitionen är att satsa lite mer. En större resa och en kortare. Ambitionen är kunna bidra till med lite pengar till båda resorna. Medlemsvård: kr istället för kr. Då skulle resegruppen kunna få mer pengar. PGU: kr. pengarna går till presenter, blommor, PGU- möten en gång i månaden, Vad gäller salar ska vi försöka att inte använda juristernas salar då de kostar 1000 kr per gång. I PGU:s kostnader är inte resekostnader inräknade. Medlemsvård: kr. Bli aktiv-träff: 4000 kr per gång. 2 gånger/år. Föreningsutveckling: T.ex. kickoff. Det finns möjlighet att gå på kurs anordnade av LSU. Administrativt: Bokföringsprogram: ca 1000kr. Det är bra att ha pengar som inte är bundna till något speciellt. 12 PÅ GÅNG a) Bli aktiv träff: En informationskväll där vi presenterar vad vi gör. Vi bjuder på lätt tilltugg och varje utskott får presentera sig. Vi preliminärbokar 9:e mars, kl på Bojan. Huvudansvariga för att ordna Bli aktiv-träffen är PGU, aktivitetsgruppen och medlemsansvarig. b) Kickoff förslag på kickoff är: laserdome och Ermis landställe. Ermis kollar mars, och mars. Även Adam kollar om vi kan ha vår kickoff på hans lantställe. 13 KOSTNADSBESLUT a) Visitkort: är ett bra ställe. Visitkort med finns tillgängligt för alla. Omröstning mellan förslag 1 (visitkort till ordf., vice ordf.. programansv. och aktivitetsansv.) och förslag 2 (förslag 1 + visitkort till redaktörerna). Förslag två blev igenomröstat! Boris fixar visitkorten.

4 b) Ansvarig utgivare: måste bytas från Dan till Ermis och det Kostar 600 kr. Omröstningen godkänner att Ermis blir den nya ansvariga utgivaren. Ermis fixar ändringen! c) Tryckning av tidning hänger kvar från gamla styrelsen: Styrelsen godkänner kr och postutskick, men INTE hyrning av bil! d) Tilltugg till TEDxFrescati: Styrelsen godkänner att PGU bekostar tilltugg för TEDxFrescati för 400 kr. 12 SAMLAD KALENDER Boris: Till nästa gång ordnar Boris en gemensam kalender för att förenkla kommunikationen. Vi börjar med en mindre gemensam kalender. Kravet för att en gemensam kalender ska fungera är att alla har ett gmail-konto. Boris har ansvar för att upprätta ett konto/kalender. 13 UFS Kaan har varit på möte i helgen: Statsbidraget kommer att betalas ut nu i veckan, kontonummerr behövs så fort som möjligt. UFS ska göra en bidragslathund så man vet vilka stöd man kan söka. Svenska spel utgör den största delen av statsbidraget. Vi är redovisningsskyldiga. Sista mars är deadline för att redovisa förra årets pengar till svenska spel. Vi är redovisningsskyldiga till Forum Syd - viktigt! UFS kommer frysa pengar och man kommer därför inte kunna söka projektbidrag kr måste sparas. UFS utvecklar en policy för att bli en aktör i media. Detta kräver att alla lokalföreningar ger sitt mandat till UFS att uttala sig för alla UF- föreningar. Vi vill ha mer koll på vad UFS vill göra med vår fullmakt. Men vi är dock positivt inställda till initiativet. Vi fortsätter diskutera frågan. 1-2 april Konvent i Uppsala. På söndagen äger Forumdagen rum. Det kostar. Om vi har en monter, ansvarar Oskar. UFS betalar resor, övernattning och inträdeskostnader: ca 350 kr. I priset ingår, logi, resa, inträde, 3 fikakuponger. Vi är inte nöjda med priset! Frågor som styrelsen vill ta upp på forumdagen är hur man attraherar nya medlemmar och hur lokalföreningar kan dra nytta av UFS mer än det som görs. Almedalen: UFS kommer vara där 3-7 juli. Boende är ordnat för 50 personer. Förra året bistod UFS med 20% av kostnaderna. Vårt förslag är att alla kostnader för 3 personer betalas av UFS, men att man får fördela hur man vill till 5 personer. Vi kan dock skicka fler om vi betalar. Det förväntas att man representerar UFS. UFS vill öppna en ny UF-förening, på Linnéuniversitet. Kan resultera i mindre pengar för redan befintliga UF-föreningar. 14 ÅTERRAPPORTERING a) Överlämning Redaktionen: Det gick bra. Grafiken kommer att ändras. Diskuterar namnbyte.

5 Stockholm journal of international affairs. Mer professionellt. Nya skribenter. Pr-ansvarig: Allt har gått bra. Sekreterare: Har inte fått tag på förra sekreteraren. Mentor och Bidragsansvarig: Allt har gått bra. Aktivitetsansvarig: Allt har gått bra. Kassör: Har ännu inte fått en överlämning. Reseansvarig: Det har gått bra Medlemsansvarig: det har gått bra. Ett förslag är att överlämningen överlappar med förra styrelsen så att överlämningen sker smidigare. 15 MEDDELANDEN a)presidiet: b)styrelsen: Minst 4 personer till seminarier behövs. Risken är att det blir för få personer finns tillgängliga och som kan hjälpa till. 16 ÖVRIGA FRÅGOR Saras punkt angående att senarelägga aktiviteter diskuteras och ska fortsätta diskuteras. Vilket språk ska vi bruka under möten? Alla är eniga om att använda engelska så långt det går. Men naturligtvis får svenska användas. Frågan om vi ska bära likadana t-tröjor under seminarier lyfts. Alternativet är namnbrickor. Diskussionen fortsätter. Inbjudna talare får gärna hålla föredrag på engelska, men vi välkomnar även svenska talare. 17 GENOMGÅNG AV ANSVARSUPPGIFTER TILL NÄSTA MÖTE Överlämning ska vara klar! Redaktionen: Budget, ändra ansvarig utgivare, fråga om lantställe. Sara: Renskriva protokollet och skicka in presentationen. Boris: Twitter feed, googleprojekt, lägga upp Facebook event. Björn: Mentorskapsprogram, bidrag till UFS, LSU konferens Maria/aktivitet: Börja arbetet, lägga upp foton på oss på hemsidan. Kassör: Prata med Eric, Svenska spel grant och kolla upp bokföringsprogram Niosha: sätta ett datum för ett resemöte, kontakta Ylva för webbsidan. PGU: Fortsätta arbeta. Kontakta Per Lund på samhällsvetarföreningen. Oskar: väntar på bekräftelse Lotta: Skicka in presentationen Lina: Prata med Johan och Dan. 18 FASTSTÄLLANDE AV DATUM OCH JUSTERARE TILLIKA FIKAPERSONER FÖR NÄSTKOMMANDE MÖTE 3:e mars kl 18.oo på Bojan.

6 Lotta och Boris utses till justerare och tillika fikaansvariga. 19 MÖTETS AVSLUTANDE Mötet avslutas kl Sara Andegiorgis, Sekreterare Adam Olsson Justerare Ermis Klempetsanis Justerare

4 Kaan Korkmaz och Anna Takman väljs till protokolljusterare tillika rösträknare.

4 Kaan Korkmaz och Anna Takman väljs till protokolljusterare tillika rösträknare. Protokoll för ÅRSMÖTE Utrikespolitiska Föreningen Stockholm, tisdagen den 7 februari 2012, 18.00, Nordenskiöldsalen, plan 3 hus U, Stockholms universitet 1 Årsmötet öppnas kl.18.34 av Johan Turell. 2 Johan

Läs mer

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Uppsala den 4 oktober 2012 Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades klockan 18.25. Närvarande: Daniel Kjellén, Lisa Lindqvist, Peter Peltola, Edwin

Läs mer

Mötesprotokoll för STYRELSEMÖTE

Mötesprotokoll för STYRELSEMÖTE 1 Mötets öppnande. Simon Rose förklarar mötet öppnat klockan 17.16. 2 Val av mötesordförande. Simon Rose väljs till mötesordförande. 3 Val av mötessekreterare. Markus Lyckman väljs till mötessekreterare.

Läs mer

Protokoll: styrelsemöte Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll: styrelsemöte Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Protokoll: styrelsemöte Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades klockan 17.13 Uppsala den 4 oktober 2013 Närvarande: Julia Yates, Linnea Wikström, Marta Lindström, Amanda

Läs mer

Protokoll styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Protokoll styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades klockan 18.02 Närvarande: William Sundelin, Rebecka Sjölund, Julia Eriksson Ståhl, Elin Henriksson, Joanna

Läs mer

Protokoll styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Protokoll styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades klockan 17.12 Närvarande: William Sundelin, Rebecka Sjölund, Julia Eriksson Ståhl, Elin Henriksson, Joanna

Läs mer

För att vårt bolag ska växa i den takt Anton hoppas på behöver han flera personer i styrelsen. Bolaget mår bra av att ha styrelseledamöter som:

För att vårt bolag ska växa i den takt Anton hoppas på behöver han flera personer i styrelsen. Bolaget mår bra av att ha styrelseledamöter som: Bilaga 02 Styrelsens roll i vårt bolag. Vi behöver ha en styrelse. Vi måste inte ha någon annan än Anton som ordförande, men jag hoppas det finns någon som både vill och kan vara med i styrelsen. För dig

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Bygg ett konvent som inte kraschar

Bygg ett konvent som inte kraschar Bygg ett konvent som inte kraschar En trevlig manual i att arrangera konvent skriven av arrangörerna till lajvkonventet Prolog 2009 Innehåll Introduktion 3 Börja här 4 Praktiskt 5 Program 7 Ekonomi 9 Marknadsföring

Läs mer

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10 Tid: 2015-03- 10 kl 18.45-20.15 Plats: K2R, Kungsgatan 45, Göteborg 17-27 Närvarande: Linnea Wulfsberg, ordförande Maria Henoch, vice ordförande ordinarie Andreas Lindhé, ordinarie Emma Boije, ordinarie

Läs mer

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 ÅRSMÖTE 2014 Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 Hej! Det här är de årsmöteshandlingar som styrelsen har förberett för 2014 års årsmöte. Vi har länge sett fram emot årsmötet som är den plats där

Läs mer

Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom...5 Hur får man en klubb att fungera?. 7

Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom...5 Hur får man en klubb att fungera?. 7 Innehållsförteckning Välkommen till din guide i klubbgalaxen.. 1 Vilka är Fältbiologerna? 2 Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom..........5 Hur får man en klubb att fungera?. 7 Att skapa god

Läs mer

Svenska Kyrkans Unga i Täby

Svenska Kyrkans Unga i Täby ÅRSMÖTE 2014 Svenska Kyrkans Unga i Täby 8 februari Karlberg Årsmöteshandlingarnas innehåll s. 3 Schema och praktisk information s. 4 Stadgar för Svenska Kyrkans Unga i Täby s. 6 Sammanträdesordning s.

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Protokoll 140814: Styrelsemöte, Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala

Protokoll 140814: Styrelsemöte, Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala Protokoll 140814: Styrelsemöte, Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala Kallade: Malin Bohlers, Linus Hagander, Jas Szulkin, Ida Reimegård, Victor Dudas, Lisa Erkander, Sofie Gelinder, Hannah Matkala Nylander.

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Elevråd - så här gör man Studiehandledning

Elevråd - så här gör man Studiehandledning Elevråd - så här gör man Studiehandledning Vision: Ambitionen med Medix filmer är att fler elever ska uppfylla en större del av målen för årskursen. Alla elever har olika inlärningsstilar. Genom att tillhandahålla

Läs mer

2.3 Studienämndsordförande Maximiliam Nahlén Inget möte än. Har pratat med Björn Hedin om att förbättra pedagogiken hos lärare på KTH.

2.3 Studienämndsordförande Maximiliam Nahlén Inget möte än. Har pratat med Björn Hedin om att förbättra pedagogiken hos lärare på KTH. Styrelsemöte 2010 den 9:e februari kl:17.15 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande 1.2 Mötets behöriga utlysande 1.3 Val av sekreterare Lina Höglund, sektionssekreterare. 1.4 Närvarande Cecilia Thorsén, Tora Jansson,

Läs mer

Bilda förening? - värt att tänka på version 6.02

Bilda förening? - värt att tänka på version 6.02 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Kultur och Föreningsstöd Karlstad 2011-08-09 Anders Ek, 054-540 24 38; 0702-39 58 40 anders.ek@karlstad.se Anders/KuN7förci/bildafören2011 Till dig som funderar på att

Läs mer

Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar. inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Reviderad juni 2014

Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar. inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Reviderad juni 2014 Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Reviderad juni 2014 Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, Frejgatan 75, 113 26 Stockholm, 08-556 068

Läs mer

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte 2014-09-18 Adress: (Hemma hos Amanda Sievers) Styrelsemöte nr 2, VÅ 2014/2015 Datum: 2014-09-18 Tid: 18.50 21.14 Närvarande: Amanda Sievers (Mottagningsansvarig),

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Styrelsemöte 5 - Sverok Stockholm

Styrelsemöte 5 - Sverok Stockholm Protokoll från styrelsemöte 5 2007-05-15 1( 15) Styrelsemöte 5 - Närvarande: Nina Högberg, Petter Blomberg, Tobias Landén, John Lundhgren, Frida Åhlvik, Kristoffer Lindh, Olivia Totemark-Lindström, Anneli

Läs mer

Protokoll Intacts vänners styrelsemöte nr 6/2012. Söndag 25e maj kl 19. Telefonkonferens.

Protokoll Intacts vänners styrelsemöte nr 6/2012. Söndag 25e maj kl 19. Telefonkonferens. Protokoll Intacts vänners styrelsemöte nr 6/2012 Söndag 25e maj kl 19. Telefonkonferens. Deltagare: Pell Uno Larsson, Malin Jensen, Carl-Anders Alsätra, Ulla Winroth, Emma Tejler 1. Mötet öppnades. 2.

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte 4 1 Checklista inför årsmötet 4 4 Extra årsmöte 4 4 Mötesteknik på årsmötet 4 5 Årsmöteshandlingar 4 7 Verksamhetsberättelse 4 7 Ekonomisk berättelse

Läs mer

Handbok i organisering

Handbok i organisering Handbok i organisering S o c i a l i s t i s k a P a r t i e t Handbok i organisering En skrift utgiven av Socialistiska Partiet info@socialistiskapartiet.se Tel: 0700 193081 VARFÖR ORGANISERA SIG? Vi

Läs mer

BILDA FÖRENING en handledning

BILDA FÖRENING en handledning BILDA FÖRENING en handledning Att bilda en förening 1. Ta fram förslag till: namn på föreningen personer som kan sitta i styrelsen stadgar (förslag till stadgar finns på sidan 3) revisorer kanske också

Läs mer

Salomon Abresparr, Sara Vikström Olsson, Andreas Hansen, Marina Widén och Pontus Johansson

Salomon Abresparr, Sara Vikström Olsson, Andreas Hansen, Marina Widén och Pontus Johansson Närvarande: Utom styrelsen: Ej närvarande: Bilagor: Salomon Abresparr, Sara Vikström Olsson, Andreas Hansen, Marina Widén och Pontus Johansson Linn Carin Fröjd, Ann-Christine Troberg, Lovisa Nilsson och

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte Checklista inför årsmötet Extra årsmöte Mötesteknik på årsmötet Årsmöteshandlingar Verksamhetsberättelse Ekonomisk berättelse Verksamhetsplan och

Läs mer