PROTOKOLL för STYRELSEMÖTE. Utrikespolitiska Föreningen Stockholm torsdag den 22 maj, klockan 17:00 Östra Nobelhuset (Café Bojan) Frescativägen 6

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL för STYRELSEMÖTE. Utrikespolitiska Föreningen Stockholm torsdag den 22 maj, klockan 17:00 Östra Nobelhuset (Café Bojan) Frescativägen 6"

Transkript

1 PROTOKOLL för STYRELSEMÖTE Utrikespolitiska Föreningen Stockholm torsdag den 22 maj, klockan 17:00 Östra Nobelhuset (Café Bojan) Frescativägen 6 Närvarande: Anders Forsberg, Mikael Karlmark, Elinor Månsson, Johanna Nilsson, Hanga Sántha, Caroline Säfström och Anna Thunander. 1 Mötet öppnas. 2 Elinor Månsson väljs till mötesordförande. 3 Hanga Sántha väljs till mötessekreterare. 4 Anders Forsberg och Caroline Säfström väljs till justeringspersoner. 5 Inga ytterligare punkter till dagordningen. 6 Fastställande av dagordningen 7 Inga adjungeringar. 8 Genomgång av protokoll från föregående styrelsemöte. 9 PRESIDIET a). Rapportering från förhandlingar med SF. Anders redogör för SF:s förslag på sponsringsavtal, diskussion utifrån nuvarande utkast till samarbetsavtal (bifogas). Medlemsmöte måste senast äga rum 26 maj. Styrelsen enas om att SF:s medlemmar skall kunna gå gratis på två talarpubar/termin, eftersom människorna fortfarande skall sporras till att vilja bli medlemmar. Angående alkoholserveringen ligger det i UF:s intresse att även i fortsättningen kunna servera vin, öl och cider på talarpubarna, men SF tycker att detta endast innebär krångel för dem med kassan. Fråga uppkommer om UF kan köpa loss alkohol från SF och sälja själva. b). Rapportering från förhandlingar med SUS SUS hade styrelsemöte 18/5, och tog då beslut på att UF skulle bli en arbetsgrupp under kåren, dock med smärre ändringar. Styrelsen tittar på avtalsförslaget från tidigare i år på nästa beslut, och eventuellt kommer beslut att tas då. c). Rapport om den ekonomiska situationen Jannike ej närvarande kr lades ut på dator samt projektor på talarpubben med IKFF, som UF kommer att få tillbaka från IKFF. 10 HEMSIDAN Styrelsemöte, Utrikespolitiska Föreningen Stockholm,

2 a). Rapportering Micke har satt upp diskussionen från seminariet om asylsökande. Bilder från Polen-resan och internationella veckan på uppkommande. b). Ändringar diskuterade på styrelsehelgen 6/5 Styrelsen önskar att punkten aktuellt skall vara högst upp på hemsidan, så man slipper scrolla ner på sidan. Micke får i uppgift att ta fram förslag på nytt utseende på hemsidan till nästa möte. 11 PGU Colombiakvällen drog 60 personer. 24/5 kommer Barbro Holmberg, representanter från UNICEF och Rädda barnen till ett seminarium om asylsökande. Kerstin Blomberg kommer vara där vi detta tillfälle och filma till sin nya dokumentär. Höstens program: möte med UI 23/5 om höstens samarbete, valdebatt 6/9 med en representant från varje parti (förhoppningsvis ) och en moderator. För övrigt finns program för hela september. 12 PR Inte mycket att rapportera, enligt Johanna. PR-gruppen har inte haft möten på länge. 13 MEDLEMSANSVARIG För närvarande 236 medlemmar enligt registret + 10 icke-införda, och 270 sammanlagt på maillistan. Anders får i uppgift att fixa Admin till alla i styrelsen. Alla måste vidare rensa sina bokstäver till hösten. 14 SAMORDNING a). Rapportering Ingen av samordnarna närvarande. b). Rapportering från grupperna Resan till Polen var väldigt lyckad. Aktivitetsgruppen besökte Etnografiska museet, vilket kostade 600 kr. Arrangörerna hade räknat med fler besökare, så de gick ca 400 kr back. Styrelsen kommer överens om att aktivitetsgruppen får ansöka om pengar till detta beslut. 15 UTSIKT VÄRLDEN Allt material är klart till nya numret Identitet, som väntas komma ut i juni. Nuvarande numret (Från krig till fred) ej utskickat än. Styrelsen uttrycker önskan att nästa nummer skall innehålla en påminnelse om förnyat medlemskap. 16 BESLUTSPUNKTER a). Resegruppens ansökan om 339 kr för guidebok till Polenresan beviljat b). Beslut togs att endast styrelsemedlemmar och grupprepresentanter skall ha Admin, övriga får ansöka om det hos styrelsen. c)beslut att trycka upp 175 x 3 affischer till maj. Johanna får i uppgift att ta reda på prisskillnaden mellan gula och vita affischer. 17 AVSLUTNINGSFEST 2 juni Inbjudan till avslutningsfesten kom ej med i veckobrevet, skall åtgärdas snarast. Förslag att grilla, omfördelning av ansvarsposterna. 18 FÖRDELNING AV NYCKLAR De som har nycklar är för närvarande: PGU, PR, SMUN (Staffan Telland), Anders, redaktionen och Elinor. Den sjunde är någonstans ute på vift. Samordningsrådet bör ha en. Styrelsemöte, Utrikespolitiska Föreningen Stockholm,

3 19 ÖVRIGA FRÅGOR Johanna får i uppgift att maila ut förslag på UF-prylar, både som present till talare och för medlemmarna att kunna köpa. 20 FASTSTÄLLANDE AV TID FÖR NÄSTA MÖTE Styrelsen beslutade onsdag, 31 maj, kl på Bojan 23 MÖTET AVSLUTAS Hanga Sántha Sekreterare Caroline Säfström Justeringsperson Anders Forsberg Justeringsperson Styrelsemöte, Utrikespolitiska Föreningen Stockholm,

4 SAMARBETSAVTAL AVTALETS TILLÄMPNINGSOMRÅDE 1 Detta avtal gäller mellan Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (nedan kallat UF) och Samhällsvetenskapliga Föreningen Stockholm (nedan kallat SF). Avtalet binder båda föreningar i sin helhet. INLEDANDE BESTÄMMELSER 2 Utrikespolitiska Föreningen Stockholm samt Samhällsvetenskapliga Föreningen Stockholm är självständiga rättssubjekt med åtföljande rätt att fritt ingå avtal om samarbete med tredje part. RÄTTSFÖRHÅLLANDET MELLAN FÖRENINGARNA 3 Den rättsliga regleringen tar sig främst i uttryck i följande punkter: - UF åtar sig att i mån av resurser, samt efter bästa förmåga, i samarbete med SF arrangera minst en verksamhet per månad samt ett större evenemang per termin. - SF åtar sig att i förhållande till UF:s verksamhet, som sker i enlighet med samarbetsavtalet, bistå UF med minst SEK per verksamhet och minst SEK i evenemangsbidrag. Betalningen skall ske TILLGÅNG TILL LOKALER 4 UF har rätt att till sin verksamhet, både till den som sker i samarbete med SF och den övriga, nyttja lokalen Östra Nobelhuset (Café Bojan) terminsvis efter överenskommelse enligt rådande praxis, innebärande att programansvarig från UF rådgör med klubbmästare från SF i början av varje termin om terminsvis bokning av lokalen på onsdagskvällar. UF skall beredas möjlighet att arrangera minst två festliga tillställningar per termin i denna lokal. UF skall ha kontinuerlig tillgång till konferenslokal. UF skall erbjudas kontorslokal med tillbehör såsom dator, skrivare, kylskåp samt mikrovågsugn. Nyttjandet av kontorslokal regleras på första samarbetsmötet varje år. UF skall vidare ges möjlighet att utnyttja administrativa hjälpmedel, både i form av sökta bidrag för detta ändamål samt i form av existerande faciliteter, såsom dator, skrivare, telefon och kopiering. 4a Sex månaders uppsägningstid råder för samtliga lokaler. SAMARBETSMÖTEN 5 I början av varje termin, närmare bestämt i januari och september skall samarbetsmöte äga rum med representanter från såväl UF:s som SF:s styrelse. På dessa möten skall minst de båda ordförandena samt en representant från vardera styrelse närvara. Styrelsemöte, Utrikespolitiska Föreningen Stockholm,

5 På samarbetsmötena skall riktlinjerna för det fortsatta samarbetet fastställas samt avsatta medel för verksamheten, som sker i samarbetets namn, regleras. Protokoll skall föras på samarbetsmötena, samt arkiveras hos båda parter. En ledamot från vardera styrelse skall utses till justeringsperson av protokollet. ÄNDRINGAR I AVTALET 6 UF och SF förbinder sig liktydigt att rådgöra med representanter från andra parten, dock minst presidiet, om eventuella ändringar i detta avtal. För ändring av innehåll krävs likalydande styrelsebeslut med kvalificerad majoritet i båda styrelser. UPPSÄGNING AV AVTALET 7 Detta avtal kan ej sägas upp utan föregående gemensamt rådgörande samt likalydande styrelsebeslut med kvalificerad majoritet i båda styrelserna. 7a Nås ej samförstånd om avtalets fortsatta vara gäller tre månaders uppsägningstid från dagen då beslutet togs. _ Elinor Månsson, ordförande Daniel Carnerud, ordförande Utrikespolitiska Föreningen 2006 Samhällsvetenskapliga Föreningen 2006 Datum och ort för undertecknande Styrelsemöte, Utrikespolitiska Föreningen Stockholm,

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Protokoll: styrelsemöte Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll: styrelsemöte Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Protokoll: styrelsemöte Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades klockan 17.13 Uppsala den 4 oktober 2013 Närvarande: Julia Yates, Linnea Wikström, Marta Lindström, Amanda

Läs mer

Mötesprotokoll för STYRELSEMÖTE

Mötesprotokoll för STYRELSEMÖTE 1 Mötets öppnande. Simon Rose förklarar mötet öppnat klockan 17.16. 2 Val av mötesordförande. Simon Rose väljs till mötesordförande. 3 Val av mötessekreterare. Markus Lyckman väljs till mötessekreterare.

Läs mer

Protokoll: styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll: styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Protokoll: styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades klockan 16.12 Uppsala den 15 september 2013 Närvarande: Julia Yates, Linnea Wikström, Marta Lindström,

Läs mer

Bakgrund Styrelsen sammanträder för 11 gången under verksamhetsåret 13/14 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten.

Bakgrund Styrelsen sammanträder för 11 gången under verksamhetsåret 13/14 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten. Datum: 5/3-14 Tid: 19.15 21.00 Plats: Wallenberg Bakgrund Styrelsen sammanträder för 11 gången under verksamhetsåret 13/14 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten. Dagordning 1 Mötets

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2015-06-01 1(14) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2015-06-01, 17:34 19:21 Plats 1537, KTH Närvarande Lovisa von Heijne, D-14 Sekreterare Jonas Hongisto, D-14

Läs mer

Bilda förening? - värt att tänka på version 6.02

Bilda förening? - värt att tänka på version 6.02 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Kultur och Föreningsstöd Karlstad 2011-08-09 Anders Ek, 054-540 24 38; 0702-39 58 40 anders.ek@karlstad.se Anders/KuN7förci/bildafören2011 Till dig som funderar på att

Läs mer

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Uppsala den 4 oktober 2012 Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades klockan 18.25. Närvarande: Daniel Kjellén, Lisa Lindqvist, Peter Peltola, Edwin

Läs mer

Protokoll. Utrikespolitiska Föreningen Stockholm, Tisdagen den 15 februari 2011, 18.00, Förmansvägen 20, Stockholm

Protokoll. Utrikespolitiska Föreningen Stockholm, Tisdagen den 15 februari 2011, 18.00, Förmansvägen 20, Stockholm Protokoll för STYRELSEMÖTE Utrikespolitiska Föreningen Stockholm, Tisdagen den 15 februari 2011, 18.00, Förmansvägen 20, Stockholm Närvarande: Lina Irstad, Lotta Bobjer, Sara Andegiorgis, Niosha Esfahani,

Läs mer

Protokoll styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Protokoll styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades klockan 18.02 Närvarande: William Sundelin, Rebecka Sjölund, Julia Eriksson Ståhl, Elin Henriksson, Joanna

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Protokoll styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Protokoll styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades klockan 17.12 Närvarande: William Sundelin, Rebecka Sjölund, Julia Eriksson Ståhl, Elin Henriksson, Joanna

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(57) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Protokoll. HJÄLMARENs VATTENVARDSFORBUND. styrelsemöte 29 Maj 2012 "Gullvivan", Regionförbundet Örebro kl 1 o 00-12 00

Protokoll. HJÄLMARENs VATTENVARDSFORBUND. styrelsemöte 29 Maj 2012 Gullvivan, Regionförbundet Örebro kl 1 o 00-12 00 HJÄLMARENs VATTENVARDSFORBUND Protokoll NÄRVARANDE Ingegerd Oberg Magnus Arretlod Bert Elisson Leif Skeppstedt Sven-Erik Pettersson Lennart Säfström (kassör) Anders Larsson (V attensamordnare) Örebro kommun

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Styrelsemöte 5 - Sverok Stockholm

Styrelsemöte 5 - Sverok Stockholm Protokoll från styrelsemöte 5 2007-05-15 1( 15) Styrelsemöte 5 - Närvarande: Nina Högberg, Petter Blomberg, Tobias Landén, John Lundhgren, Frida Åhlvik, Kristoffer Lindh, Olivia Totemark-Lindström, Anneli

Läs mer

Konstituerande möte. Ordförande

Konstituerande möte. Ordförande Styrelsen En ideell förening måste ha en styrelse. Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika

Läs mer

Sammanträde med Juridiska Föreningen i Uppsalas GRUPP den DD månad 2013 kl. tid i Clasonska gården

Sammanträde med Juridiska Föreningen i Uppsalas GRUPP den DD månad 2013 kl. tid i Clasonska gården Sammanträde med Juridiska Föreningen i Uppsalas GRUPP den DD månad 2013 kl. tid i Clasonska gården Närvarande: Ordförande Eric Lennerth Vice ordförande Jesper Röjdeby Sekreterare Johan Camber Skattmästare

Läs mer

Protokoll styrelsemöte 2014-03-08

Protokoll styrelsemöte 2014-03-08 Protokoll styrelsemöte 2014-03-08 Närvarande: Tomas Östman, Rikard Larsson, Lennart Breidefors, Inga Svensson 1. Mötets öppnande Ordföranden öppnar mötet. 2. Mötets utlysande Mötets utlysande godkändes.

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

KONSTFÖRENINGSSKOLAN 1

KONSTFÖRENINGSSKOLAN 1 KONSTFÖRENINGSSKOLAN 1 2 Varmt välkommen till Konstföreningsskolan! Att arbeta ideellt i en konstförening är något av det roligaste man kan göra när man är konstintresserad. Det är KONST man tänker när

Läs mer

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 2 Riktlinjer för studentföreningar... 3 Att bilda förening... 3 Föreningens styrelse...

Läs mer

ORDFÖRANDE Elisabeth Lakatos Öl & bar, Y6 13/14

ORDFÖRANDE Elisabeth Lakatos Öl & bar, Y6 13/14 ORDFÖRANDE Elisabeth Lakatos Öl & bar, Y6 13/14 Vilken post har du och vad fick dig att söka? Som ordförande i FF kommer du tillsammans med fyra andra personer att leda FF-möten för alla s universitets

Läs mer

Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt

Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt Växjö januari 2012 Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt Information till dig som hyresgäst I budget för 2012 har kommunfullmäktige beslutat följande - Hyresgästerna hos Växjöhem och Vidingehem ska

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

29 maj 2007 kl. 10.15 12.30. Blidö-Frötuna Skärgårdsförening. Mellanskärgårdens Intresseförening

29 maj 2007 kl. 10.15 12.30. Blidö-Frötuna Skärgårdsförening. Mellanskärgårdens Intresseförening Protokoll fört vid styrelsesammanträde med Skärgårdens Intresseföreningars Kontaktorganisation (SIKO) hos Anne och Magnus på Runmarö 29 maj 2007 kl. 10.15 12.30 Närvarande: Sune Fogelström Ordförande Barbro

Läs mer