Chefen & Droghantering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Chefen & Droghantering"

Transkript

1 Chefen & Droghantering

2 INNEHÅLL Vad kostar supen arbetslivet? 4 Chefens roll i drogfrågor 5 Ta tag i drogproblemen direkt 6 Att skapa en drogpolicy 7 Exempel på en drogpolicy 8 Är Håkan alkolist? 10 Tecken på missbruk 11 Agera vid missbruk 12 Samtalet 14 Rätt behandling efter motiverande utredning 16 Vad säger lagen? 17 Vill du veta mer? 18 Ledarna april

3 Droger en chefsfråga Droger och arbete hör inte ihop. Drogmissbruk skadar individer, familjer och verksamhet. För företag och organisationer är det kostsamt framför allt i form av minskad arbetseffektivitet, men även i form av onödig frånvaro, rehabiliteringskostnader och eventuella arbetsrättsliga tvister. Att alla anställda med direkta kontakter med kunder är nyktra är en avgörande imagefråga för arbetsgivaren. Företagets varumärke skadas om någon medarbetare missbrukar. Det kan också bli ett allvarligt arbetsmiljöproblem. I många verksamheter är droger en allvarlig säkerhetsrisk. Missbruk av alkohol är vanligast, men det är inte heller ovanligt med narkotika- och läkemedelsmissbruk. Som chef har du en viktig roll både i att förebygga drogmissbruk bland anställda och att ta tag i problem som uppstår vid drogmissbruk. 3

4 Vad kostar supen arbetslivet? På senare år har alkoholkonsumtionen ökat i Sverige på ett oroväckande sätt. År 1996 uppskattades den totala årliga konsumtionen till 8,4 liter ren (100 procent) alkohol per invånare 15 år och äldre. År 2006 var nivån 9,7 liter. Den största kostnaden i arbetslivet är minskad produktivitet till följd av hög konsumtion av framförallt alkohol, men även läkemedel och droger. Denna kostnad, som inte syns tydligt, är mycket högre än kostnaden på grund av sjukskriv ning och rehabilitering av missbrukare. Kostnaderna på en genomsnittlig arbetsplats, enbart för nedsatt produktivitet bland dem som har en riskfylld eller skadlig alkoholkonsumtion, kan uppskattas till 3 procent av lönesumman. Till det kommer produktionsbortfall som beror på oro i arbetsgruppen, stödsamtal, otrivsel, olyckor och kvalitetsförsämringar. personen på jobbet. Alkoholproblem finns på alla nivåer i arbetslivet och inte minst bland chefer och andra personer med många kund kontakter. Ungefär personer i Sverige är alkoholberoende. Cirka 1 miljon människor uvecklar alkoholberoende någon gång under sitt liv. Cirka 18 procent av männen och 12 procent av kvinnorna dricker på en nivå som medför ökad risk för skador och olyckor. Övriga droger Cirka 5 20 procent beroende på ålder och kön använder dagligen sömn- eller lugnande medel. Cirka 1 procent av hela den vuxna befolkningen, främst män, har använt narkotika under det senaste året. Cirka 2 procent av befolkningen i åldersgruppen år har aktuell narkotikaerfarenhet (2006). Det vanligaste preparatet är hasch (CAN Rapport 2007). Alkohol Var fjärde svensk har någon i sin omedelbara närhet som har alkoholproblem. Oftast finns den 4

5 Chefens roll i drogfrågor Det är ditt ansvar som chef att förebygga drogmissbruk och verka för låg konsumtion av alkohol. Du är en positiv kraft i drogfrågor om du: o Sprider kunskap om risker med missbruk o Ser det förebyggande arbetet som en del i friskvården o Agerar vid misstanke om missbruk o Är ett föredöme och är återhållsam med att arrangera träffar med alkohol o Arbetar för en levande drogpolicy. Sprid kunskap Som chef har du ansvar för produktivitet och säkerhet. Det innebär också att du har anledning att sprida kunskap om riskerna med drogmissbruk och påminna om att arbete och droger aldrig hör ihop. En del i friskvården En betydande del av sjukskrivningar beror på hög alkoholkonsumtion och missbruk. Att minska alkoholkonsumtionen är därför minst lika viktig friskvård som att satsa på olika sätt att uppmuntra motion. alkohol inte får dominera. Erbjud alltid alkoholfria alternativ. Självfallet trugar du aldrig när det gäller alkoholhaltiga drycker. Att ge alkoholhaltiga drycker som belöning eller julgåva är direkt olämpligt. Du bör även respektera att det finns människor som valt en helnykter livsstil. Driv på i policyfrågor I kommande avsnitt tar vi upp innehållet i drogpolicyn. Utöver denna finns det andra områden, då det kan vara bra att tänka på drogfrågorna. Nyktra alkoholister kan vittna om hur lockande det kan vara med hotellens minibarer med sprit under ensamma kvällar på hotellrummen. Vid företagets upphandling av hotelltjänster kan man ställa krav på hotellen att ta bort vin och sprit från minibarerna. Att fundera på: Hur är din egen inställning i alkoholfrågor? Vilka krav ställer verksamheten på medarbetarnas uppträdande och effektivitet? Att vara föredöme Medarbetarnas handlande styrs mer av dina gärningar än ord. Hur firar ni på jobbet? Enkelt uttryckt är det bättre att satsa på tårta än öl. Självklart ska man få ha kul och festa då och då. Alkoholhaltiga drycker är en del av våra umgängesformer, samtidigt som det finns medarbetare med alkoholproblem på de flesta arbetsplatser. Det innebär en balansgång vid personalfester. Som chef bör du medverka till att 5

6 Ta tag i drogproblemen direkt Alkoholisten vill ofta inget hellre än att bli upptäckt. Om din kollega blir förbannad när du konfronterar honom eller henne är det sannolikt ett tecken på att det verkligen finns ett beroende. Det säger Lars-Åke Larsson som är nykter alkoholist sedan 17 år tillbaka. I större delen av sitt yrkesverksamma liv har Lars-Åke Larsson, Hans arbetsgivare var med i ende. förklarar Lars-Åke Larsson. ansvar för att bryta sitt bero- som är 64 år, haft förtroendeposter och arbetat i folkrörelser. beroendet började när han fick givaren vågar ställa krav att Alna-rådet och vägen bort från Det är viktigt att arbets- Ganska tidigt stod det klart komma in på ett behandlingshem. situationen, framhåller han. Han uttrycka att vi inte accepterar för Lars-Åke Larsson att han inte hade ett normalt förhållande till Men även då försökte jag varnar dock för att det inte är en alkoholen. trassla mig ur det och förklara chef som själv är högkonsument Från första stunden i mitt möte med alkoholen har jag druckit alkoholistiskt. Det var kul i början med mycket festande, att jag skulle klara att ta mig ur beroendet själv, men till slut åkte jag till behandlingshemmet ändå. som ska ta tag i problemen, utan någon med mer trovärdighet. Prata med personen men när jag drack, drack jag Den som lider av drogproblem På arbetsplatser fungerar det alltid för att bli full, säger han. tror ofta att han eller hon kan ofta så att man pratar om problemet men inte med den som Efter ett tag började han dessutom lägga undan alkohol för sig men de allra flesta behöver nå- bryta sitt negativa mönster själv, berörs, berättar han. själv för att kunna ha vid senare gon att prata med och en verktygslåda för att kunna hantera Du har arbetskamrater, en tillfällen. Han fick minnesluckor chef och familj som försöker tala och hade svårt att komma ihåg sitt beroende. med dig, men hela tiden försöker vad han hade gjort. Använder du inte verktygslådan kan det kännas som om man ljuga sig ur det. Du blir en Jag har bett till högre makter för att kunna sluta, men jag livet är slut när du inte längre mästare på att ljuga, säger Lars- Åke Larsson. har inte klarat det själv, säger dricker alkohol. Det handlar i För den som brutit sitt beroende tar det därför ofta lång tid Lars-Åke Larsson. grunden om att ändra beteenden och sitt sätt att leva utan alkoholen, säger Lars-Åke Larsson. förtroende, men det är värt allt att bygga upp omgivningens Hjälp att bryta negativa mönster Idag är han är tacksam för att han till slut fick hjälp att bryta mönstret. Vändpunkten i hans liv kom när han åkte dit för rattfylla. När du står inför så tydliga bevis är det svårt att förneka att du har problem med alkohol, Viktigt att våga ställa krav Som chef har du alltid det yttersta ansvaret för att ta tag i personer som har problem med droger. Samtidigt menar Lars- Åke att det bara är den enskilde individen som slutligen kan ha arbete. Det bästa med att sluta dricka är att du får ett helt annat liv det andra leder till döden, sammanfattar Lars-Åke Larsson. Text: Jessica Svärd Bardvall 6

7 Att skapa en drogpolicy En drogpolicy är av stor betydelse både i det förebyggande arbetet och för att ha klara riktlinjer för att hantera missbruk. Arbetet med drogfrågor ska ingå i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Policyn bör utformas efter de egna förutsättningarna och de krav den egna verksamheten ställer. Några viktiga punkter att ha med är: o Motiv för arbetet med drogfrågor o Totalt förbud mot att vara påverkad eller använda droger under arbetstid o Regler för att omedelbart avvisa en påverkad anställd från arbetsplatsen o Riktlinjer för alkohol vid intern och extern representation o Samtliga anställdas eget ansvar att vara drogfria o Chefers ansvar att informera och omgående ingripa vid missbruk o Arbetskamraters ansvar att reagera o Missbrukares ansvar för sitt eget tillfrisknande o Riktlinjer för information och utbildning i drogfrågor o Information om var chefer och medarbetare kan få stöd o Riktlinjer för rehabilitering. Policyn måste också vara väl förankrad bland samtliga chefer. Uppdraget att bygga upp en drogpolicy kan med fördel ges till ett partssammansatt organ med representanter från både arbetsgivaren och de fackliga organisationerna, till exempel arbetsmiljökommittén. På nästa sida hittar du ett exempel på en drog policy. Vi har valt Ledarnas egen policy för alla anställda. Det är en enkel och kort policy. Att fundera på: Hur ser drogpolicyn ut på ditt företag eller i din organisation? Hur ofta diskuterar ni i diverksamhet innebörden i er drogpolicy? En levande drogpolicy En levande drogpolicy får inte bara vara ett pappersdokument eller en databas på intranätet. Den måste diskuteras regelbundet med personalen och ska ingå i introduktionsprogrammet för nyanställda. 7

8 Exempel på en alkohol- och drogpolicy Nedanstående policy gäller för Ledarnas anställda. Den tillkom 1994, omarbetades av arbetsmiljökommittén hösten 2003 och fastställdes Varför en alkohol- och drogpolicy? Syftet med denna alkohol- och drogpolicy är att ange riktlinjer som stöd och vägledning för anställda och chefer i Ledarnas kansliorganisation i hantering av alkohol- och drog problem. Ledarna är en organisation med medlemmen i fokus. De anställdas insatser och effektivitet är avgörande för organisationens framgång. Att arbeta på Ledarna ska upplevas som positivt, utvecklande och trivsamt. Ledarna vill som arbetsgivare främja en hälsosam livsstil hos sina anställda, bland annat genom att förebygga och vidta åtgärder vid alkohol- och/eller drogproblem. Bruk av alkohol och droger hör inte ihop med arbetet. Till droger räknar vi alkohol, narkotika, dopingpreparat och läkemedelsmissbruk. Alkohol- och/eller drogmissbruk skadar individen och arbetseffektiviteten. Om det sker i kontakt med utomstående kan det också skada förbundets anseende. Mål Ledarna har som mål att ingen anställd på Ledarna ska ha ett bruk av, ett beroende av eller ett missbruk av alkohol och/eller droger som negativt påverkar deras eller deras kollegors arbete på Ledarna. Ledarna eftersträvar en fysiskt och psykiskt god arbetsmiljö. Vi ska på ett tidigt stadium och på ett medmänskligt sätt ta itu med problem och svårigheter som har samband med beroende och/eller missbruk. Skyldigheter och ansvar Samtliga anställda ska vara alkohol- och drogfria under arbetstid. Alkoholhaltiga drycker är tillåtna då anställda representerar förbundet samt vid uppvaktningar och personalfester. Måttlighet gäller och alkoholfria alternativ ska erbjudas. Chefer Närmaste chef ansvarar för att dennes personal har kännedom om och följer Ledarnas alkohol- och drogpolicy. Närmaste chef ska ingripa och omgående vidta åtgärder när miss tankar om alkoholeller drogproblem uppstår. Arbetskamrater Vid misstanke om att en kollega har alkohol- eller drogproblem ska arbetskamraterna reagera och uppmärksamma chefen på problemet. Åtgärder vid alkohol- och drogproblem Anställda med alkohol- och/eller drogproblem ska få behandling med den individuella inriktning som bedöms lämplig efter en motiverande utredning med vårdhänvisning hos Alna. Ett rehabiliteringskontrakt ska upprättas mellan Ledarna och den drabbade medarbetaren. Kontraktet ska påvisa båda parters ansvar för en positiv förändring. Rehabiliteringsarbetet ska präglas av ömsesidigt förtroende och sekretess. 8

9 Medarbetaren har rätt att ta med facklig företrädare i samband med upprättandet av rehabiliteringskontraktet. Chefen ska ej ställa diagnos på den anställde utan tillsammans med denne boka tid för konsultation hos Alna. Anställd som vägrar att ställa upp på behandling eller om missbruket, trots vidtagna åt gärder och rehabilitering fortsätter och detta går ut över arbetet, kan bli föremål för uppsägningsförfarande i enlighet med Lagen om anställningsskydd. Åtgärder vid hantering av påverkad medarbetare Medarbetare som är påverkad av alkohol eller droger på arbetsplatsen ska omedelbart skickas hem. Närmaste chef ska se till att den påverkade får hjälp med hemresa, vid behov ska chef eller arbetskamrat följa med. Medarbetare ska uppmanas att dagen efter infinna sig opåverkad på arbetsplatsen eller annan lämplig plats för samtal med närmaste chef. Chefen ska erbjuda medarbetaren att till samtalet kalla facklig företrädare. Vid samtalet ska medarbetaren ges möjlighet att tala om det inträffade och sin uppfattning om situationen. Chefen ska informera om Ledarnas policy och syn på det inträffade. Chefen klargör för den anställde att det är han/ hon som bär ansvaret för att en förändring kommer till stånd och att Ledarna kommer att ge stöd för detta. Omplacering för kortare eller längre period kan komma ifråga beroende på den anställdes befattning och behandlingsprognos. Stöd Ledarna är medlem i Alna, som hjälper företag och organisationer att hantera alkohol- och drogfrågor på ett professionellt och effektivt sätt. De ger råd och stöd i frågor som rör alkohol och droger i arbetslivet. Alna arbetar ideellt, utan vinstsyfte. De är ingen nykterhetsorganisation. Alna finns på följande orter: Luleå, Umeå, Östersund, Gävle, Uppsala, Stockholm, Örebro, Linköping, Mölnlycke, Växjö och Malmö. Adresser och telefonnummer till Alna i hela Sverige finns på Servicecenter är Alnaombud för Ledarna. Minnesanteckningar ska föras av chefen och den anställde ska informeras om vilka möjligheter till hjälp som finns. Anteckningarna är strikt konfidentiella och ska förvaras i personakten hos lönehandläggaren. 9

10 Är Håkan alkoholist? En vanlig vecka för en vanlig kille. Håkan, 35, är en storstadskille. Han anser inte att han dricker för mycket. Men hur mycket dricker han egentligen en vanlig vecka? En vanlig vecka dricker Håkan o Lättöl till lunchen varje vardag samt folköl till middag hemma måndag, tisdag och onsdag. En lättöl innehåller två cl sprit och en folköl innehåller fyra cl sprit. Det blir 22 cl sprit o På torsdag måste Håkan ut på representation. Han dricker då en halv flaska vin (10 cl), en starköl (6 cl) och en drink (4 cl) o På fredag är det after work på Håkans jobb och han dricker då två starköl (12 cl). Sedan går han hem till frun som lagat middag och de delar på en flaska vin (10cl) o På lördag är Håkan och hans fru bortbjudna. Då dricker Håkan en starköl (6 cl), en drink (4 cl), whisky (6 cl) och en halv flaska vin (10cl). Totalt får Håkan denna, inte helt ovanliga, vecka i sig 90 cl starksprit. Är det en skadlig livsstil? Det ligger långt över vad som bedöms som högrisk, cirka 75 cl starksprit. Vad är då bäst, att dricka allt på en gång eller att sprida ut det? Den som dricker allt på en gång riskerar rent statistiskt att bli utsatt för våld. Beroende utvecklas också lättare vid berusningsdrickande. Sprider man ut det är det levern som drabbas hårdast. Hur mycket kan man dricka? Vad som är en riskfri eller tämligen riskfri konsumtion varierar från person till person. Kvinnor tål generellt sätt mindre främst beroende på mindre kropps volym. Nedanstående siffror är en generaliserad översikt uttryckt dels i centiliter starksprit och dels i form av helflaskor vin. Siffrorna visar högsta lämpliga konsumtion av sprit eller vin. Den riskfria konsumtionen kan även uttryckas i form av en lättöl per dag, Per vecka Man Kvinna Sprit i cl Flaskor Sprit i cl Flaskor vin vin Riskfri konsumtion 20 eller 1 15 eller 0,75 Tämligen riskfri 40 eller 2 30 eller 1,5 Uppenbar risk 75 eller 3,5 55 eller 2,5 Gå in på och testa dina alkoholvanor! 10

11 Tecken på missbruk Vid misstanke om missbruk bör du agera direkt. Tecken på missbruk kan vara tydliga eller mera oklara. De oklara tecknen är ofta svåra att skilja från andra problem eller från pressade personliga situationer. Det gör det inte mindre ange läget att agera. Agera med utgångspunkt i förändrat beteende, misskötsel i arbetet eller ökad frånvaro. Vare sig detta beror på missbruk, problematisk arbetssituation eller personliga problem finns det anledning att ta upp samtal med medarbetaren. Du ska vara tydlig med att du vill hjälpa och att ditt ansvar är att verksamheten fungerar. Tydliga tecken på missbruk o alkoholkonsumtion på jobbet o luktar alkohol o kommer bakfull till jobbet o fylleriförseelser utanför jobbet o mycket berusad på personalfester Andra tecken på missbruk o Förändrat beteende - okoncentrerad - rastlös, nervös, håglös, nedstämd - tenderar att isolera sig - retlig o Missköter arbetet - presterar mindre än förut - sämre uthållighet - olycksfall och tillbud - högre felfrekvens o Ökad frånvaro - kommer för sent, i synnerhet på måndagar - går för tidigt - tillfällig frånvaro - söker semester och kompensationsledighet samma dag eller i efterskott - sjukfrånvaro i samband med helger och/ eller löneutbetalning. Att fundera på: Hur kan du skilja på tecken på missbruk från tecken på att medarbetaren är ut-arbetad, har familjeproblem eller helt enkelt är en helt vanlig småbarnsförälder? Behöver du veta vad tecknen beror på för att reagera? 11

12 Agera vid missbruk Om du upptäcker eller bara misstänker att någon medarbetare missbrukar alkohol eller andra droger måste du agera direkt. Du ska agera därför att det är för individens och verksamhetens bästa. Visst kan det kännas jobbigt. Men för både dig, din medarbetare och verksamheten är det bättre ju förr du vågar ta steget. Reagera på det som hänt i form av frånvaro eller i verksam heten. Kommer en medarbetare berusad till arbetsplatsen ska denne avvisas direkt och du ska se till att han eller hon kommer hem. Kräv att din medarbetare återkommer nykter dagen efter, följ sedan upp med ett samtal. Om medarbetaren inte kommer bör du ta kontakt. Misstanke om missbruk Även om du bara misstänker alkoholmissbruk ta direkt ett samtal med med arbetaren. Det är knepiga samtal, men problemen blir värre om du skjuter upp det. För bered dig för samtalet genom att sätta upp mål för vad du vill uppnå. Beroende på situationen kan målet vara allt från att uppmärksamma medarbetaren på att du upptäckt missbruket till att ge en medarbetare möjlighet att få hjälp av företagshälsovård eller starta rehabiliteringsutredning. Ärligt samtal Nyckelord i samtalet är förtroende och ärlighet. Beskriv din syn på situationen och ge medarbetaren en chans att berätta om sin situation både privat och på jobbet. Uppmärksamma medarbetaren på misskötsamhet och informera om de regler som gäller på arbetsplatsen. Det är vad som händer på arbetet och i arbetssituationer som du ska koncentrera dig på och inte orsaker som du tror ligger bakom problemen. Läs mer i nästa avsnitt om samtalet. Dokumentera misskötsamhet Kanske kommer du ingenstans första gången. Då är det viktigt att du dokumenterar alla händelser som tyder på missbruk och även för anteckningar om de samtal du haft med medarbetaren. Dokumentera speciellt misskötsamhet, som påverkar verksamheten. Rehabiliteringsutredning Vid upprepad korttidsfrånvaro eller frånvaro längre än fyra veckor måste arbetsgivaren enligt lag göra en rehabiliteringsutredning. Ofta ligger denna roll på närmaste chefen. Se denna skyldighet som en möjlighet att ta itu med frånvaro som har sin orsak i drogproblem. Alkoholism är normalt inte saklig grund för uppsägning. Eftersom alkoholism kan betraktas som en sjukdom gör den tvärtom det svårare att motivera saklig grund för uppsägning. Grund för uppsägning är grov misskötsel av jobbet eller upprepad ogiltig frånvaro. När du konstaterat att någon missbrukar bör du ta initiativ till att medarbetaren får behandling. Om den anställde vägrar att delta i rehabilitering kan en uppsägning komma ifråga. Förbered ytterligare åtgärder Om du inte med samtal lyckas förmå medarbetaren att sluta missbruka eller komma i väg på rehabilitering, kan du behöva ge en skriftlig varning och för bereda dig på arbetsrättsliga åtgärder. Ska du omplacera eller säga upp måste du förhandla med medarbetarens fackliga organisation. I vissa fall kan du även behöva förhandla om den skriftliga varningen då denna kan ses som en disci plinär åtgärd. Det kan skifta mellan olika kollektivavtal, kontrollera vad som gäller för er. 12

13 Stöd och hjälp Du kan kontakta Företagshälsovården vid missbruksproblem. Misstänker du alkoholism hos en medarbetare, behöver du hjälp för att välja rehabiliteringsform. Stöd för att arbeta förebyggande kan du få genom Alna. Läs mer om Alna Att fundera på: Vad krävs för att ta upp ett samtal kring känsliga frågor? Vad kan hända om du agerar? Vad kan hända om du inte agerar? på 13

14 Samtalet Det är din uppgift som chef att agera om något inte står rätt till med en medarbetare. Din uppgift är inte att försöka ställa diagnos eller att bevisa att medarbetaren har alkoholproblem. Ett samtal med medarbetaren är ofta det första steget. Samtalet är nödvändigt och ska ske tidigt. Det viktigaste du ska tänka på är att du är chef och ska ställa krav på dina medarbetare för att verksamheten ska fungera. Ställ kraven, erbjud hjälp och slussa vidare till de proffs som behövs. Du är chef och du ska inte: o Vara terapeut och försöka lösa psykiska problem o Vara doktor och ställa diagnos på vilket problem medarbetaren har o Vara förälder och uppfostra medarbetaren o Vara åklagare som till varje pris ska få fram ett erkännande. Det tidiga samtalet Det är dags för ett tidigt samtal när du har en känsla i maggropen. Ignorera aldrig det tidiga samtalet, att du visar att du bryr dig kan betyda mycket i ett tidigt skede. Det ger en möjlighet att se sig själv utifrån och det kan bli en varningsklocka för den som är på väg mot alkoholproblem. Ett klassiskt fel i det tidiga samtalet är att presentera en lösning för en individ som inte ens sett att det finns ett problem. Vi förutsätter ofta att folk har samma bild som oss själva när vi går in i ett samtal. Tänk på att förnekelse av alkoholproblem är det normala. Missbrukare utvecklar ett mycket starkt försvar och försöker på alla sätt dölja sina problem. Räkna inte med ett erkännande vid första samtalet. Var tydlig med att samtalet är mellan er. Du kan påverka även om du inte får något erkännande. Det tydliga samtalet Ett tydligt samtal har du vid misskötsamhet. Problemet för dig som chef är inte själva drickandet utan symptomen. Det är dem du ska angripa. Ett bra förhållningssätt vid det tydliga samtalet är: Jag vet inte om du har problem, utan jag vill bara förmedla hur jag upplever situationen här och nu, och vad som är accepterat här på arbetet. Säg: Jag har märkt att du inte sköter ditt jobb längre. Säg inte: Du är alkoholist. Hur genomför du samtalet? Det finns inga färdiga modeller för svåra samtal. Om du inte vet hur du ska lägga upp det kan du tänka på hur du själv skulle vilja bli bemött i en liknande situation. Försök sätta dig in i den andres situation och visa att du finns till hands. Före samtalet Genom att förbereda dig sorterar du dina tankar. Försök göra en neutral beskrivning av händelsen. Förhoppningsvis har du dokumentation. Tänk på att utgå från verksamhetens krav och hur medarbetarens misskötsel och eventuella drogproblem påverkar den. o Vad är problemet? o På vilka grunder sker samtalet? utgå från fakta och dokumenterade händelser o Vad har gjorts eller inte gjorts fram till nu? o Vad har du för mål med samtalet? o Vilken är din roll som chef? o Vad säger policyn? o Vilka kringresurser har du? 14

15 Gör klart för dig själv vad du vill uppnå med samtalet. Fundera över vilka åtgärder som kan tänkas bli aktuella. Men lås dig inte för färdiga lösningar. Låt lösningen växa fram i samtalet med den som är berörd. Förbered dig på reaktioner. Ett vanligt orosmoment vid besvärliga samtal är att den andres reaktioner blir så starka att du inte vet hur du ska hantera situationen. Fundera över hur du kan tänkas reagera. Försök också sätta dig in i hur den andre kan reagera. Bered dig på att hon eller han kan bli arg, börja gråta, förneka problemet eller svara med tystnad. Var också vaksam på försvarsmekanismer som kan uppstå hos dig själv och din medarbetare. Välj en lokal där ni får vara ostörda. Om du känner dig osäker inför samtalet så är ett gott tips att träna rollspel. Det kan kännas konstlat, men du får en chans att formulera och testa dina tankar. Ta gärna hjälp av någon du har förtroende för och som är en bra dialogpartner. Under samtalet VAR TYDLIG Berätta varför du bett om samtalet och vad du vill uppnå med det. Poängtera tystnadsplikten, att det är ett samtal mellan er två. Gå rakt på sak och sammanfatta händelseutvecklingen så som du har uppfattat det fram till nu. Var utförlig, konkret och tydlig. Beskriv utan att värdera och kommentera. Undvik att prata om känslor under den här delen av samtalet. VISA ATT DU BRYR DIG Visa med ord och gester att du lyssnar och bryr dig om medarbetaren. Låt känslorna komma upp till ytan. Var vaksam på om hon eller han använder känslor för att manipulera dig. Då kan du behöva markera att du inte tänker låta dig påverkas av ilska, sura miner eller tårar. Om någon blir verkligt ledsen kan det vara läge att trösta. Men det är oftast bättre att bara finnas till hands. LÅT SAMTALET TA TID Avsätt ordentligt med tid för samtalet. Var inte rädd för tystnad eller pauser. Svara på frågor. Kontrollera att informationen du gett är rätt uppfattad. SUMMERA TILLSAMMANS Försök avsluta samtalet med en summering om vad ni är överens om och vad ni kanske inte är överens om. Bestäm tid för ytterligare ett samtal inom några dagar. Budskapet har då börjat sjunka in och samtalet kan röra alla aspekter på problemet, lösningar och känslor. Efter samtalet Dokumentera vad som hänt under samtalet. Förhållningssätt i samtalet: o Jag ser dig o Jag erbjuder hjälp o Jag ställer krav o Du väljer själv. Att fundera på: Vilken är din roll som chef? Hur förbereder du bäst samtalet? Hur visar du att du vill lyssna? 15

16 Rätt behandling efter motiverande utredning Olika typer av behandling av människor med missbruksproblem fungerar på olika sätt och passar olika bra för olika personer. För att välja rätt behandling är en bra start en motiverande utredning. Vi rekommenderar att välja Alnas vårdhänvisning eller utredare. Alna har hög kompetens om missbruksfrågor, men bedriver ingen egen vård. Därmed är man neutral till olika behandlingsformer och kan rekommendera det som är bäst för individen. Alnas utredare har goda kunskaper om kvaliteten och innehållet i olika behandlingsformer och hos olika arrangörer. Genom att individen själv är delaktig i utredningen och valet av behandlingsform ökar motivationen och utredningen fungerar i sig som en mjukstart. Idag är öppen vård vanligast och då kan individen ofta fortsätta att arbeta åtminstone på deltid. Efter behandling ingår eftervård, som kan vara upp till ett år. Det är viktigt att du som chef är delaktig i hela fasen och följer upp hur behandlingen fungerar för din medarbetare. 16

17 Vad säger lagen? De lagar som reglerar drogfrågor i arbetslivet är arbetsmiljölagen, lagen om allmän försäkring, medbestämmandelagen och lagen om anställningsskydd. Arbetsmiljölagen kompletteras även av föreskrifter om tillämpning som utfärdats av Arbetsmiljöverket. Drogfrågor en del av arbetsmiljön I arbetsmiljölagen är det framförallt två regler som är av betydelse för arbetet med drogfrågor i arbetslivet: o Arbetsgivaren ska vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren inte utsätts för ohälsa och olycksfall (ur 2 ) o Arbetstagaren ska medverka i arbetsmiljöarbetet och delta i genomförandet av de åtgärder som behövs för att åstadkomma en god arbetsmiljö (ur 4 ). I två föreskrifter från Arbetsmiljöverket finns närmare regler för hur lagen ska tillämpas. I Arbetsanpassning och rehabilitering (AFS 1994:1) framgår bland annat att: o Arbetsgivaren ska ha de rutiner som behövs för att klara verksamheten med arbetsanpassning och rehabilitering (10 ) o Rutiner enligt 10 ska även omfatta arbetsanpassning och rehabilitering vid missbruk av alkohol eller andra berusningsmedel. Arbetsgivaren ska dessutom klargöra vilka interna regler och rutiner som gäller om arbetstagaren uppträder påverkad av alkohol eller andra berusningsmedel i arbetet. Dessa rutiner kan lämpligen utformas i form av en drogpolicy som en del av arbetsmiljöpolicyn i det systematiska arbetsmiljöarbetet enligt AFS 2001:1. Medbestämmandelagen Innan arbetsgivaren gör en viktig förändring för den anställde ska han förhandla med den lokala fackliga organisationen. Det gäller till exempel före omplacering och uppsägning. Anställningsskydd vid drogmissbruk Uppsägningar som har sin grund i alkoholproblem är en vanlig tvistefråga i förhandlingar mellan arbetsgivare och fackliga organisationer. Många ärenden har gått vidare till Arbetsdomstolen, AD. Det ska finnas saklig grund för att säga upp en anställd av personliga skäl. Oftast gäller det misskötsel av arbetet. Drogmissbruk i sig är inget sakligt skäl för uppsägning. Tvärtom har AD i flera fall slagit fast att alkoholmissbruk är en sjukdom och därmed inte saklig grund för uppsägning. I och med sjukdomen har arbetsgivaren ett rehabiliteringsansvar och därmed är det svårare att göra en uppsägning. Det som kan vara saklig grund är konsekvenser av missbruket till exempel upprepad olovlig frånvaro. Det kan också vara att den anställde inte längre klarar av att sköta sitt arbete. Om arbetsgivaren erbjudit rehabilitering och den anställde inte ställt upp så är detta tillsammans med misskötsel av arbetet ett starkt skäl till saklig grund för uppsägning. 17

18 Vill du veta mera? Webbplatser Alna Resurs för företag och organisationer om drogfrågor i arbetslivet. Arbetsmarknadens parter är huvudmän. Arbetsmiljöupplysningen CAN - Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning Drogportal Ljung & Sjöberg Arbetar med alkohol och drogproblematiken ur ett lednings- och chefsperspektiv. Litteratur Vill du ha praktisk litteratur med inriktning på alkohol- och drogfrågor i arbetslivet rekommenderar vi dig att gå till Under Kontakta oss finns möjlighet att beställa material. Vill du ha fördjupning kan du få tips på CAN:s bibliotek. 18

19 19

20 Med denna skrift får du tips och råd ifall du misstänker att någon av dina medarbetare har problem med alkohol eller andra droger. Du får också vägledning i hur du kan ta tag i problemet. Vi be skriver hur du genom att arbeta förebyggande kan minska riskerna. Besöksadress: S:t Eriksgatan 26. Postadress: Box 12069, Stockholm. Tel: Fax: Ledarnas servicecenter:

Alna. Dilemma Alna modell

Alna. Dilemma Alna modell 1 2 Alna Alkohol, Läkemedel, Narkotika, Arbetsmiljö Bildades 1961 Ingen nykterhetsorganisation Samarbetsorgan för arbetsmarknadens parter LO, TCO SACO & arbetsgivare Inte vinstdrivande Medlemmar Privata

Läs mer

Alkohol och andra droger

Alkohol och andra droger Avskrift Missbruk av Alkohol och andra droger på arbetsplatsen Policy och vägledning Missbruk av alkohol och andra droger Missbruksproblem på arbetsplatsen Det finns en tumregel som visar att ca 10 % av

Läs mer

Alkohol och drogpolicy för Kungsbacka Tennisklubb

Alkohol och drogpolicy för Kungsbacka Tennisklubb Alkohol och drogpolicy för Kungsbacka Tennisklubb (071228 - v1.0) Som ett led i föreningens arbetsmiljöarbete är syftet med denna policy att vi skall ha en alkohol-och drogfri miljö i föreningen och att

Läs mer

MISSBRUKSPROGRAM LYSEKILS KOMMUN

MISSBRUKSPROGRAM LYSEKILS KOMMUN MISSBRUKSPROGRAM LYSEKILS KOMMUN POLICY Missbruk av alkohol och droger är ingen privat angelägenhet. Effekterna av missbruk hos en medarbetare skapar problem även på arbetsplatsen. Arbetsprestation, säkerhet

Läs mer

ALKOHOL- OCH DROGPOLICY FÖR ANSTÄLLDA INOM VÄSTERVIKS KOMMUN OCH DE HELÄGDA BOLAGEN FASTSTÄLLT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2009-01-29, 8

ALKOHOL- OCH DROGPOLICY FÖR ANSTÄLLDA INOM VÄSTERVIKS KOMMUN OCH DE HELÄGDA BOLAGEN FASTSTÄLLT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2009-01-29, 8 1 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING ALKOHOL- OCH DROGPOLICY FÖR ANSTÄLLDA INOM VÄSTERVIKS KOMMUN OCH DE HELÄGDA BOLAGEN FASTSTÄLLT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2009-01-29, 8 Västerviks kommuns syn på alkohol

Läs mer

Policy ÄNGELHOLMS KOMMUN. om alkohol och droger för Ängelholms kommun

Policy ÄNGELHOLMS KOMMUN. om alkohol och droger för Ängelholms kommun Policy ÄNGELHOLMS KOMMUN om alkohol och droger för Ängelholms kommun Förord POLICY Ängelholms kommun vill vara en attraktiv arbetsgivare som kännetecknas av bra arbetsmiljö, hög kvalitet och engagerade

Läs mer

Källa: Folkhälsoinstitutet 2011 50.000 tungt beroende 250.000 beroende 300.000 skadligt bruk 450.000 riskbruk 6,5 miljoner utan alkoholproblem > 15 år Antal döda i Sverige varje år som följd av alkohol

Läs mer

Riktlinje för motverkan av alkohol- och annan droganvändning 2005-06-16

Riktlinje för motverkan av alkohol- och annan droganvändning 2005-06-16 Riktlinje för motverkan av alkohol- och annan droganvändning 2005-06-16 INLEDNING Stockholms Hamnars riktlinje innehåller regler på arbetsplatsen avseende alkohol och andra droger samt ett handlingsprogram

Läs mer

påverkade av droger på arbetsplatsen försämrar både den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön samt medför risker i arbetet för alla berörda.

påverkade av droger på arbetsplatsen försämrar både den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön samt medför risker i arbetet för alla berörda. Sid 1/5! 1 av! 5 DROGPOLICY En Blanketten god arbetsmiljö skickas till ALFEMA är en självklarhet Care, Fjärdhundragatan i arbetslivet. 14, Anställda. som använder och är påverkade av droger på arbetsplatsen

Läs mer

Rutin för hantering av missbruk

Rutin för hantering av missbruk 051205_ KMH_Rutin_missbruk.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Rutin för hantering av missbruk Dnr 05/255 05-12-05 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen 105 Postadress: Box 27

Läs mer

ALKOHOL- OCH DROGPOLICY FÖR ANSTÄLLDA HOS LANDSKRONA KOMMUN

ALKOHOL- OCH DROGPOLICY FÖR ANSTÄLLDA HOS LANDSKRONA KOMMUN ALKOHOL- OCH DROGPOLICY FÖR ANSTÄLLDA HOS LANDSKRONA KOMMUN INLEDNING Missbruk av alkohol och droger är ingen privat angelägenhet. Effekterna av ett alkohol- eller drogmissbruk hos en medarbetare skapar

Läs mer

alkohol och droger på arbetsplatsen

alkohol och droger på arbetsplatsen alkohol och droger på arbetsplatsen April 2008 Foto: Patrik Axelsson Alkohol och droger på arbetsplatsen 2008 Missbruk av alkohol och andra droger Missbruk av alkohol och andra droger är vanligt förekommande

Läs mer

Alkohol och andra droger

Alkohol och andra droger Personalavdelningens PA-handbok Datum Alkohol och andra droger VAD BETYDER DET FÖR OSS? Drogerna ansikte och effekter Bakgrund I alla samhällen och kulturer har droger förekommit. I samhällen med god balans

Läs mer

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 15 A

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 15 A ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 15 A ALKOHOL OCH DROGPOLICY Antagen av kommunfullmäktige 1999-11-29, 112 1 POLICY Missbruk av alkohol och droger är ingen privat angelägenhet. Effekterna av ett alkohol-

Läs mer

Drogpolicy. Dorotea kommun. Antagen av Kommunfullmäktige den , 52

Drogpolicy. Dorotea kommun. Antagen av Kommunfullmäktige den , 52 Drogpolicy för ANSTÄLLDA INOM Dorotea kommun Antagen av Kommunfullmäktige den 2005-12-13, 52 Inledning Detta dokument ersätter Drogpolicydokument för Dorotea kommun som utarbetades under 1995. Denna policy

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALKOHOL OCH DROGPOLICY 1 POLICY 1 2 MÅLSÄTTNINGAR OCH REGLER 2 2.1 Mål och medel 2 2.2 Regler 2 3 CHEFENS/ARBETSLEDARENS ROLL OCH ANSVAR 3 4 TIDIGA TECKEN PÅ MISSBRUK

Läs mer

Tidigt ingriper vid drogmissbruk hos en anställd samt aktivt verkar för en rehabilitering

Tidigt ingriper vid drogmissbruk hos en anställd samt aktivt verkar för en rehabilitering VÅR DROGPOLICY ANSTÄLLD OCH POLITIKER I SAMVERKAN Vår målsättning är att man i organisationen Genom förebyggande insatser motverkar ohälsa och utslagning från arbetslivet Kräver en drogfri arbetsmiljö

Läs mer

Alkohol- och drogpolicy

Alkohol- och drogpolicy Alkohol- och drogpolicy Antaget av kommunfullmäktige 2012-12-17, KF 243 Gäller från och med 2013-01-01 2 Vimmerby kommuns syn på skadligt bruk i arbetslivet Med alkohol avses i denna policy drycker med

Läs mer

För att föregå med gott exempel ska Varbergs Föreningsråd ej servera alkoholhaltiga drycker vid representation eller vid egna arrangemang.

För att föregå med gott exempel ska Varbergs Föreningsråd ej servera alkoholhaltiga drycker vid representation eller vid egna arrangemang. ALKOHOL- OCH DROGPOLICY för Varbergs Föreningsråd. Arbete och droger hör inte ihop Denna policy innebär ett klart avståndstagande från all form av ickemedicinsk användning av läkemedel samt missbruk av

Läs mer

POLICY FÖR ALKOHOL OCH DROGER

POLICY FÖR ALKOHOL OCH DROGER POLICY FÖR ALKOHOL OCH DROGER GULLSPÅNG KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2015-01-26, 12 Dnr: KS 2014/619 Kommunledningskontoret Torggatan 19, Box 80 548 22 HOVA Tel: 0506-360 00 www.gullspang.se Innehåll

Läs mer

Alkohol- och drogpolicy

Alkohol- och drogpolicy Alkohol- och drogpolicy Beslutad av kommunfullmäktige 2008-11-24 och framtagen i samverkan med samtliga fackliga organisationer Gäller från 2009-01-01 Uppdaterad enligt personaldelegationens beslut 2014-06-18

Läs mer

Hudiksvalls kommun. RUTIN Alkohol. och. andra. droger. - ett hjälpmedel för dig som ledare

Hudiksvalls kommun. RUTIN Alkohol. och. andra. droger. - ett hjälpmedel för dig som ledare RUTIN Alkohol Hudiksvalls kommun och andra droger - ett hjälpmedel för dig som ledare Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Förebyggande åtgärder 3. Representation 4. Tecken på skadligt bruk/beroende 5.

Läs mer

Riktlinjer mot alkohol och droger på arbetsplatsen

Riktlinjer mot alkohol och droger på arbetsplatsen Riktlinjer mot alkohol och droger på arbetsplatsen Dokumenttyp Riktlinjer Fastställd/upprättad 2014-11-19 av Kommunstyrelsen 143 Senast reviderad - Detta dokument gäller för Kommunövergripande Giltighetstid

Läs mer

POLICY FÖR RISKBRUK, MISSBRUK OCH BEROENDE DROGER

POLICY FÖR RISKBRUK, MISSBRUK OCH BEROENDE DROGER Fastställd av kommunstyrelsen 2013-04-09 POLICY FÖR RISKBRUK, MISSBRUK OCH BEROENDE DROGER Laholms kommun vill vara en attraktiv arbetsgivare som kännetecknas av en god arbetsmiljö och engagerade medarbetare.

Läs mer

Alkohol och drogpolicy. Styrdokument STYRDOKUMENT. Kommunledningsstaben Jessica Nilsson, 0571-281 24 jessica.nilsson@eda.se.

Alkohol och drogpolicy. Styrdokument STYRDOKUMENT. Kommunledningsstaben Jessica Nilsson, 0571-281 24 jessica.nilsson@eda.se. STYRDOKUMENT 1(9) Kommunledningsstaben Jessica Nilsson, 0571-281 24 jessica.nilsson@eda.se Alkohol och drogpolicy Styrdokument 2(9) Styrdokument Dokumenttyp Beslutad av Dokumentansvarig Policy Kommunstyrelsens

Läs mer

ALKOHOL OCH DROGPOLICY FÖR FÖRETAGET

ALKOHOL OCH DROGPOLICY FÖR FÖRETAGET ALKOHOL OCH DROGPOLICY FÖR FÖRETAGET Denna policy omfattar frågor som har med vanor och skadligt bruk att göra och kan användas som mall för upprättande av en egen alkohol- och drogpolicy. Syfte och mål

Läs mer

Alkohol och droger riktlinjer

Alkohol och droger riktlinjer 1 (6) 2009-04-02 Alkohol och droger riktlinjer Karlshamns kommun har cirka 2600 tillsvidareanställda. Av dessa är drygt 2200 kvinnor och drygt 400 män. I Sverige beräknas cirka 13 % av den manliga befolkningen

Läs mer

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personal- och löneavdelningen

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personal- och löneavdelningen PRSONALHANDBOK FAGRSTA KOMMUN 005-11-07 1(6) ALKOHOL- DROGPOLICY, FAGRSTA KOMMUN MÅL Målet för Fagersta kommun som arbetsgivare är att ha en alkohol- och drogfri arbetsplats samt en god psykosocial miljö

Läs mer

Alkohol & Drogpolicy för anställda i Orust kommun

Alkohol & Drogpolicy för anställda i Orust kommun FÖRFATTNINGSSAMLING 8.1.35 Alkohol & Drogpolicy för anställda i Orust kommun Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Personalpolitik Ägare/ansvarig Personalchef Antagen av KS 2005-01-11 8 Revisions datum Förvaltning

Läs mer

Alkohol- och drogpolicy

Alkohol- och drogpolicy Verksamhetshandbok Kapitel Avsnitt Kap.nr: Sidnr: Arbetsmiljö Arbetsmiljö personal 17.02 1(8) Dokumentansvarig (namn och funktion) Fastställd av (namn och funktion) Fastställd datum Reviderad datum Åke

Läs mer

ALKOHOL-DROGER Policy/handlingsplan

ALKOHOL-DROGER Policy/handlingsplan Skolförvaltningen Utbildnings och arbetsmarknadsförvaltningen Sala kommun ALKOHOL-DROGER Policy/handlingsplan Nov 2006 Allmänt Nittio (90) procent av den vuxna befolkningen i Sverige konsumerar alkohol.

Läs mer

Alkohol- och drogmissbrukspolicy för Torsby kommuns anställda

Alkohol- och drogmissbrukspolicy för Torsby kommuns anställda Alkohol- och drogmissbrukspolicy för Torsby kommuns anställda Antagen av Kommunstyrelsen 2008 01 14 7 2 Syftet Syftet med denna policy är att förebygga ohälsa, tillbud och olyckor på Torsby kommuns arbetsplatser

Läs mer

HANDLINGSPLAN AVSEENDE 1995-02-09 ALKOHOL OCH DROGER Rev 2009-04-22

HANDLINGSPLAN AVSEENDE 1995-02-09 ALKOHOL OCH DROGER Rev 2009-04-22 HANDLINGSPLAN AVSEENDE 1995-02-09 ALKOHOL OCH DROGER Rev 2009-04-22 Kungälvs kommuns syn på alkohol och droger En god arbetsmiljö är en självklarhet i arbetslivet. Medarbetare som använder och är påverkade

Läs mer

Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning Personalavdelningen Anneli Jerremalm tfn Information om förvaltningens nya alkohol- och drogpolicy

Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning Personalavdelningen Anneli Jerremalm tfn Information om förvaltningens nya alkohol- och drogpolicy Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning Personalavdelningen Anneli Jerremalm tfn 508 04 027 Dnr - - 2006 Sammanträde 31 oktober 2006 Tjänsteutlåtande 11 oktober 2006 1 (7 ) Till Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

Läs mer

Handlingsplan för alkohol- och drogrelaterade frågor

Handlingsplan för alkohol- och drogrelaterade frågor Handlingsplan för alkohol- och drogrelaterade frågor INNEHÅLL 1 INLEDNING... 2 1.1 SYFTE... 2 2 MYNDIGHETSLEDNINGENS INSTÄLLNING TILL ALKOHOL VID POLISMYNDIGHETEN I HALLANDS LÄN... 2 3 HANDLINGSPLAN FÖR

Läs mer

Chefen ska se till att policyn och rutinen för alkohol och droger blir känd på arbetsplatsen samt att man diskuterar hur det ska hanteras lokalt.

Chefen ska se till att policyn och rutinen för alkohol och droger blir känd på arbetsplatsen samt att man diskuterar hur det ska hanteras lokalt. Antagen KS 2008-01-15 8 1 (6) Alkohol och droger - rutin Enhet Personalavdelningen Giltig från 2008-09-01 Utarbetad av Margita Westring Fastställd av Kommunstyrelsen 2008-01-15 8 Granskad av Centrala arbetsmiljökommittén

Läs mer

Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling

Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling Definition Återkommande klandervärda eller negativt präglade handlingar som riktas mot enskilda medarbetare eller chefer på ett kränkande sätt

Läs mer

Unionens politiska riktlinjer. Alkohol och droger på jobbet

Unionens politiska riktlinjer. Alkohol och droger på jobbet Unionens politiska riktlinjer Alkohol och droger på jobbet Om Unionens politiska riktlinjer Arbetsmiljö är ett av Unionens prioriterade områden. Därför har Unionen antagit en arbetsmiljöpolitisk plattform

Läs mer

Policy för IOGT-NTO:s centralt anställda gällande Alkohol- och andra droger

Policy för IOGT-NTO:s centralt anställda gällande Alkohol- och andra droger Policy för IOGT-NTO:s centralt anställda gällande Alkohol- och andra droger IOGT-NTO:s mål gällande bruk av alkohol och andra droger: Alla IOGT-NTO:s arbetsplatser ska vara fria från alkohol och andra

Läs mer

ALKOHOL- OCH DROGPOLICY

ALKOHOL- OCH DROGPOLICY ALKOHOL- OCH DROGPOLICY Alkohol är ett stort folkhälsoproblemen i Sverige. En miljon svenskar har riskbeteenden eller alkoholproblem och 25-45 procent av all korttidsfrånvaro på arbetsplatserna orsakas

Läs mer

Riktlinjer vid drogproblem på arbetsplatsen

Riktlinjer vid drogproblem på arbetsplatsen Styrdokument, riktlinjer /Stöd & Process/ /2015-06-01/ Hanna Adlerteg /08-590 971 03/ Dnr KS/2015:166 hanna.adlerteg@upplandsvasby.se Riktlinjer vid drogproblem på arbetsplatsen Nivå: Kommungemensamt styrdokument

Läs mer

Alkohol och Drogmissbruk

Alkohol och Drogmissbruk Alkohol och Drogmissbruk Handlingsprogram För anställda och förtroendevalda Antaget av KF 110 981026 Redaktionella ändringar 20091120 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 1. Mål 3 2. Syfte med handlingsprogrammet

Läs mer

Riktlinjer om alkohol och droger för anställda i Nässjö kommun

Riktlinjer om alkohol och droger för anställda i Nässjö kommun Författningssamling Antagen av Utskott I: 2007-10-23 164 Reviderad: 2015-04-14 56 Riktlinjer om alkohol och droger för anställda i Nässjö kommun Inledning Drogproblem är vanligare än man tror. De flesta

Läs mer

Alkohol- och drogpolicy

Alkohol- och drogpolicy MAH / Förvaltning Personalavdelningen 1(6) 2008-10-02 Dnr PA 15-2008/273 Alkohol- och drogpolicy Malmö högskola skall vara en alkohol- och drogfri arbetsplats, en säker plats för ledning, medarbetare,

Läs mer

Alkohol och droger på arbetsplatsen

Alkohol och droger på arbetsplatsen Kommunledning Personalavdelningen Diarienummer: 2015/52 Fastställd: 2001 Reviderad: 2015-03-04 RIKTLINJE Alkohol och droger på arbetsplatsen Alkohol och droger på arbetsplatsen 2/6 Inledning... 3 Syfte...

Läs mer

2007 Alna Sverige AB. 1993 Alna Riks. 1961 Alna-rådet

2007 Alna Sverige AB. 1993 Alna Riks. 1961 Alna-rådet 2007 Alna Sverige AB 1993 Alna Riks 1961 Alna-rådet 1 Alna finns i hela Sverige 60 utredare och behandlare 40 orter Hur arbetar vi strategiskt? Kultur på arbetsplatsen Målsättningar Policy Översyn Omarbetning

Läs mer

DROGPOLICY, studerande sid 1 ORDNINGSREGLER sid 2 DROGPOLICY, anställda sid 3-5 2009-03-06

DROGPOLICY, studerande sid 1 ORDNINGSREGLER sid 2 DROGPOLICY, anställda sid 3-5 2009-03-06 DROGPOLICY, studerande sid 1 ORDNINGSREGLER sid 2 DROGPOLICY, anställda sid 3-5 2009-03-06 DROGPOLICY VID VINDELNS FOLKHÖGSKOLA Som studerande vid Vindelns folkhögskola ska du respektera vår internatoch

Läs mer

Drogpolicy för Valdemarsviks kommun

Drogpolicy för Valdemarsviks kommun Dnr. KLK 2008/17 026 Drogpolicy för Valdemarsviks kommun Inledning Denna policy gäller från och med 2008-04-28 och avser missbruk av alkohol eller droger. Anställda som brukar, och är påverkade av droger

Läs mer

Handlingsplan mot droger på arbetsplatsen

Handlingsplan mot droger på arbetsplatsen Handlingsplan mot droger på arbetsplatsen DOKUMENTNAMN Handlingsplan mot droger GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2004 DOKUMENTTYP Handlingsplan BESLUTAT/ANTAGET KS 040329 42 DOKUMENTÄGARE Pajala kommun VERSION

Läs mer

Bilaga till Alkohol- och drogpolicy

Bilaga till Alkohol- och drogpolicy Bilaga till Alkohol- och drogpolicy Innehållsförteckning Inledning... 3 Att förebygga drogmissbruk... 3 Tecken på drogmissbruk... 4 Störd arbetsfunktion... 4 Sjunkande arbetsmoral... 4 Labilt beteende...

Läs mer

Handlingsplan för en drogfri arbetsplats

Handlingsplan för en drogfri arbetsplats Sida 1/8 Handlingsplan för en drogfri arbetsplats Handlingsplanen för en drogfri arbetsplats kompletterar policyn för en drogfri arbetsplats och omfattar regler, ansvarsfördelning, organisation och rutiner

Läs mer

Alkohol och andra droger

Alkohol och andra droger Alkohol och andra droger Riskbruk, skadligt bruk och beroende Prevent förmedlar kunskap om hur man genom ett hälsofrämjande arbetsmiljöarbete kan skapa framgångsrika företag där alla är säkra och mår bra.

Läs mer

Vid akuta incidenter sekundär intervention

Vid akuta incidenter sekundär intervention Vid akuta incidenter sekundär intervention I detta avsnitt finns information om vad som är viktigt när en akut incident har inträffat. Avsnittet behandlar främst trakasserier, hot och våld eftersom det

Läs mer

måndag 28 september 15 Missbruksproblem på arbetsplatsen

måndag 28 september 15 Missbruksproblem på arbetsplatsen Missbruksproblem på arbetsplatsen Nämndemansgårdens,En,Dag,i,Taget,, och,,förbundet,arbetsliv,&,forskning,, hälsar,välkommen!,, K.#1.5.v1 6,5 miljoner utan alkoholproblem > 15 år 450.000 riskbruk 6,5

Läs mer

Drogpolicy och handlingsplan för deltagare i Glokala folkbildningsföreningens verksamhet

Drogpolicy och handlingsplan för deltagare i Glokala folkbildningsföreningens verksamhet Drogpolicy och handlingsplan för deltagare i Glokala folkbildningsföreningens verksamhet Inledning Vi vill markera ett ställningstagande som klart tar avstånd från missbruk av droger av alla slag. Utifrån

Läs mer

VALDEMARSVIKS Sid. 1 (5) KOMMUN. Rehabilitering Regler och riktlinjer

VALDEMARSVIKS Sid. 1 (5) KOMMUN. Rehabilitering Regler och riktlinjer VALDEMARSVIKS Sid. 1 (5) REHABILITERINGSPROCESSEN är en process som innefattar flera skeden. Initiativet kan komma från den enskilde eller från ansvarig arbetsledare. En rehabiliteringsutredning är ett

Läs mer

HANDLINGSPLAN GÄLLANDE SKADLIGT BRUK. 1995-02-09 Rev 2008- Rev 2014-XX-XX

HANDLINGSPLAN GÄLLANDE SKADLIGT BRUK. 1995-02-09 Rev 2008- Rev 2014-XX-XX HANDLINGSPLAN GÄLLANDE SKADLIGT BRUK 1995-02-09 Rev 2008- Rev 2014-XX-XX 1(10) Innehåll Syfte... 2 Roller och ansvar... 2 Förebyggande arbete... 3 Tillvägagångssätt om det händer... 4 När ska samtalet

Läs mer

RIKTLINJER VID MISSBRUK AV ALKOHOL OCH DROGER PÅ ARBETSPLATSEN SAMT CHECKLISTA

RIKTLINJER VID MISSBRUK AV ALKOHOL OCH DROGER PÅ ARBETSPLATSEN SAMT CHECKLISTA Blad 1 RIKTLINJER VID MISSBRUK AV ALKOHOL OCH DROGER PÅ ARBETSPLATSEN SAMT CHECKLISTA Antagna av kommunfullmäktige 11 november 2015, 281 (ersätter tidigare regler för hur man hanterar drogfrågor i Uddevalla

Läs mer

Antaget av Fullmäktige [Välj datum]

Antaget av Fullmäktige [Välj datum] Alkohol- och drogpolicy Antaget av Fullmäktige [Välj datum] Innehåll Innehåll... 2 Kapitel 1: Inledning... 3 Kapitel 2: Allmänna principer... 3 Kapitel 3: Ansvar... 4 Kapitel 4: Åtgärder... 5 2 Kapitel

Läs mer

Riktlinjer mot skadligt bruk av Alkohol, droger och spel om pengar

Riktlinjer mot skadligt bruk av Alkohol, droger och spel om pengar Kommunledningskontoret, HR-enheten Kontaktperson: Boel Steén, tfn 13 56 87 Riktlinjer mot skadligt bruk av Alkohol, droger och spel om pengar Antagen av Kommunstyrelsen 2014-05-21. Kristianstads kommuns

Läs mer

Verksamhetshandbok. Kapitel Avsnitt Kap.nr: Sidnr: Arbetsmiljö Arbetsmiljö personal 17.02 1(6)

Verksamhetshandbok. Kapitel Avsnitt Kap.nr: Sidnr: Arbetsmiljö Arbetsmiljö personal 17.02 1(6) Verksamhetshandbok Kapitel Avsnitt Kap.nr: Sidnr: Arbetsmiljö Arbetsmiljö personal 17.02 1(6) Dokumentansvarig (namn och funktion) Fastställd av (namn och funktion) Fastställd datum Reviderad datum Karita

Läs mer

Policy mot kränkande särbehandling, sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön

Policy mot kränkande särbehandling, sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön 1 Författningssamling Antagen av kommunstyrelsen: 5 december 2006 Reviderad: Policy mot kränkande särbehandling, sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön Inledning Denna policy med handlingsplan

Läs mer

Riktlinjer för Hälsoprocessen, Arbetsanpassning och Rehabilitering

Riktlinjer för Hälsoprocessen, Arbetsanpassning och Rehabilitering Riktlinjer gällande rehabilitering och arbetsanpassning kommunfullmäktige 2003-09-11 rev. 2016-04-14 Sid 1/7 Riktlinjer för Hälsoprocessen, Arbetsanpassning och Rehabilitering INLEDNING Arbetsgivaren har

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige Reviderad av Personalenheten

Antaget av kommunfullmäktige Reviderad av Personalenheten ALKOHOL OCH DROGER POLICY OCH RIKTLINJER LYCKSELE KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 2005-06-20 81 Reviderad av Personalenheten 2012-10-30 Personalenheten, Alkohol och droger - policy och riktlinjer i

Läs mer

Riktlinjer för Alkohol & Droger

Riktlinjer för Alkohol & Droger Riktlinjer för Alkohol & Droger Omtanke är en viktig del i FORIAs företagskultur. Genom att förebygga, upptäcka och rehabilitera missbruk visar Du som chef omtanke om dina medarbetare. Tillsammans med

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Lysekils kommuns Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2016-12-15, 197 För revidering ansvarar: För ev. uppföljning och

Läs mer

Alkohol och droger. Ett standardglas = 12 cl vin, 33 cl starköl eller 4 cl sprit.

Alkohol och droger. Ett standardglas = 12 cl vin, 33 cl starköl eller 4 cl sprit. Alkohol och droger När det gäller alkohol gör man skillnad på missbruk och riskbruk All narkotika användning är missbruk Vid missbruk är man beroende av alkohol Vid riskbruk har man en skadlig alkoholkonsumtion

Läs mer

Riktlinjer till personalpolicy - Arbetsmiljö

Riktlinjer till personalpolicy - Arbetsmiljö Riktlinjer 2010-04-28 Riktlinjer till personalpolicy - Arbetsmiljö Antagna av Personal- och förhandlingsutskottet 2010-04-28, att gälla från och med 2010-05-17 2 Innehåll Bakgrund...3 Riktlinjer...3 Systematiskt

Läs mer

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Med ett helhetsperspektiv på hållbar hälsa och goda arbetsmiljöer

Läs mer

Uppgiftsfördelning och kunskaper

Uppgiftsfördelning och kunskaper 5 Det skall finnas en arbetsmiljöpolicy som beskriver hur arbetsförhållandena i arbetsgivarens verksamhet skall vara för att ohälsa och olycksfall i arbetet skall förebyggas och en tillfredsställande arbetsmiljö

Läs mer

Riktlinjer. Alkohol- och droger

Riktlinjer. Alkohol- och droger Riktlinjer Alkohol- och droger LULEÅ KOMMUN 2 (11) FÖRORD Luleå kommun ska vara en alkohol- och drogfri arbetsplats. Min förhoppning med dessa riktlinjer är att de tillsammans med stödjande material ska

Läs mer

Riktlinje mot kränkande särbehandling i arbetslivet. Definition av kränkande särbehandling

Riktlinje mot kränkande särbehandling i arbetslivet. Definition av kränkande särbehandling RIKTLINJE MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLINGI ARBETSLIVET Riktlinje mot kränkande särbehandling i arbetslivet Eslövs kommun tar avstånd från alla former av kränkande särbehandling och tolererar inte att sådana

Läs mer

Alkohol- och Drogpolicy för Grönklittsgruppen AB och dess dotterbolag

Alkohol- och Drogpolicy för Grönklittsgruppen AB och dess dotterbolag Alkohol- och Drogpolicy för Grönklittsgruppen AB och dess dotterbolag Missbruk av alkohol och droger är ett samhällsproblem och Grönklittsgruppen och dess dotterbolags (nedan kallad Grönklittkoncernen)

Läs mer

Beslutsunderlag - Tjänsteutlåtande den 14 december 2010

Beslutsunderlag - Tjänsteutlåtande den 14 december 2010 Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2011-02-08 LS-LED10-755 23 Revidering av Riktlinjer och rutiner för alkohol och droger i arbetslivet Arbetsutskottets förslag till beslut 1.

Läs mer

Missbruk. av alkohol och droger

Missbruk. av alkohol och droger Missbruk av alkohol och droger APRIL 2010 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Bruk riskbruk/missbruk beroende... 4 3. Tecken på riskbruk/missbruk... 7 4. Policy med mål och handlingsprogram... 7 5. Det nödvändiga

Läs mer

Hög eller full på jobbet, vem bryr sig? om alkohol och droger på jobbet

Hög eller full på jobbet, vem bryr sig? om alkohol och droger på jobbet Hög eller full på jobbet, vem bryr sig? om alkohol och droger på jobbet 1 2005 Landsorganisationen i Sverige Producerad av Bilda Idé Omslagsfoto Lars Dahlström TIOFOTO Foto sid 7 Bengt-Göran Carlsson TIOFOTO

Läs mer

Ålands lyceums alkohol- och drogpolicy

Ålands lyceums alkohol- och drogpolicy Ålands lyceums alkohol- och drogpolicy Målet med arbetet kring alkohol och droger Ålands lyceum är en alkohol- och drogfri arbetsplats. Syftet med alkohol- och drogpolicyn Alkohol- och drogpolicyn skall

Läs mer

Arbetsmiljöplan för Bollebygds kommun

Arbetsmiljöplan för Bollebygds kommun Arbetsmiljöplan för Bollebygds kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1. Inledning 2 2. Målsättning 2 2.1 Fysisk, psykisk och social arbetsmiljö 2.2 Anpassning 2.3 Alkohol och droger 2.4 Rökning 3. Definition

Läs mer

Alkohol- och drogpolicy

Alkohol- och drogpolicy Alkohol- och drogpolicy Fastställd av kommunfullmäktige: 2007-12-13 96. Alkohol- och drogpolicy för Gnosjö kommun Gnosjö kommun verkar för en god arbetsmiljö för sina anställda. Ett av flera mål är alkohol-

Läs mer

Personalavdelningen /MR. Mönsterås kommuns handlingsplan vid alkohol- och drogmissbruk på arbetsplatsen

Personalavdelningen /MR. Mönsterås kommuns handlingsplan vid alkohol- och drogmissbruk på arbetsplatsen Personalavdelningen /MR Mönsterås kommuns handlingsplan vid alkohol- och drogmissbruk på arbetsplatsen 1 Kommunens målsättning och grundsyn Mönsterås kommun har en kompromisslös syn på droger. Samtliga

Läs mer

Kommunens inställning till droger och arbete uttrycks i följande punkter:

Kommunens inställning till droger och arbete uttrycks i följande punkter: DEFINITION Med droger avses i detta sammanhang benämningen på alkohol, narkotika, dopingpreparat vissa andra läkemedel samt kemiska medel. Droger kännetecknas bl a av att de är sinnesförändrande, kan skapa

Läs mer

ALKOHOL- OCH DROGPOLICY för allmänna förvaltningen

ALKOHOL- OCH DROGPOLICY för allmänna förvaltningen ALKOHOL- OCH DROGPOLICY för allmänna förvaltningen Godkänd av allmänna förvaltningens samarbetskommitté den 28 mars 2008 Fastställd av Ålands landskapsregering den 8 april 2008 Målet med arbetet kring

Läs mer

Motverka missbruksproblem!

Motverka missbruksproblem! Akava Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC Finlands Näringsliv EK KT Kommunarbetsgivarna Kyrkans arbetsmarknadsverk Statens arbetsmarknadsverk SAMV Tjänstemannacentralorganisationen FTFC Motverka

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet Ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete leder till god arbetsmiljö som gynnar alla.

Läs mer

Bilaga till policy Kränkande särbehandling

Bilaga till policy Kränkande särbehandling Bilaga till policy Kränkande särbehandling Bilaga till policy Kränkande särbehandling 1(7) Innehållsförteckning Bilaga till Landstinget Blekinges policy Kränkande särbehandling... 3 Inledning... 3 1. Vad

Läs mer

Alkohol - Är du i riskzonen utan att veta om det?

Alkohol - Är du i riskzonen utan att veta om det? Faktablad Alkohol - Är du i riskzonen utan att veta om det? Det här faktabladet har vi inte skrivit för att du ska sluta dricka alkohol. Vi vet att du, liksom många andra, har upplevt många roliga stunder

Läs mer

Policy mot Sexuella trakasserier och Kränkande särbehandling

Policy mot Sexuella trakasserier och Kränkande särbehandling Policy mot Sexuella trakasserier och Kränkande särbehandling Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-13 5 INLEDNING Enligt Jämställdhetslagen och Arbetsmiljöverkets författningssamling AFS 1993:17 ska arbetsgivaren

Läs mer

Plan kränkande särbehandling och sexuella trakasserier

Plan kränkande särbehandling och sexuella trakasserier Styrdokument, plan Kommunledningskontoret 2016-10-18 Torgny Hagelin 08-59097023 Dnr Fax 08-59073340 KS/2016:380 Torgny.hagelin@upplandsvasby.se Plan kränkande särbehandling och sexuella trakasserier Nivå:

Läs mer

Riktlinjer för droghantering

Riktlinjer för droghantering Vi i Orsa kommun ska ge våra medarbetare bra stöd och hjälp vid drogproblem och medberoende. Cheferna som är ansvariga ska tydligt veta hur de ska agera. Riktlinjerna beskriver först hur vi ska agera och

Läs mer

Rehabilitering och arbetsanpassning - rutin

Rehabilitering och arbetsanpassning - rutin 1 Antagen KS 110315 61 1 (5) Rehabilitering och arbetsanpassning - rutin Enhet Personalavdelningen Giltigt från 2011-03-15 Utarbetad av Margita Westring Fastställd av Kommunstyrelsen 2009-04-07 38, Kommunstyrelsen

Läs mer

REHABILITERINGS- POLICY

REHABILITERINGS- POLICY REHABILITERINGS- POLICY Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen Dokumentet gäller för: chefer och medarbetare 3 (5) 1 INLEDNING I Höganäs kommun är arbetet med förebyggande

Läs mer

Handlingsplan vid misstanke eller upptäckt av skadligt bruk av alkohol och droger

Handlingsplan vid misstanke eller upptäckt av skadligt bruk av alkohol och droger Handlingsplan vid misstanke eller upptäckt av skadligt bruk av alkohol och droger Beslut: Rektor 2015-09-07 Revidering: - Dnr: DUC 2015/1461/10 Gäller fr o m: 2015-09-07 Ersätter: Handlingsplan vid misstanke

Läs mer

Systematiskt Arbetsmiljöarbete

Systematiskt Arbetsmiljöarbete 2001-09-03 Systematiskt Arbetsmiljöarbete Arbetsmiljöarbetet ska ingå som en naturlig del i den dagliga verksamheten. Det behöver inte ta mycket tid att jobba med arbetsmiljön och samtidigt uppfylla myndigheternas

Läs mer

en handbok om rehabilitering

en handbok om rehabilitering Vägen tillbaka en handbok om rehabilitering Tillbaka till jobbet Som förtroendevald i FTF har du många uppgifter. En av dem är att stötta sjukskrivna medlemmar på din arbetsplats till att komma tillbaka

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

POLICY OCH HANDLINGSPLAN. i TORSBY KOMMUN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING

POLICY OCH HANDLINGSPLAN. i TORSBY KOMMUN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING POLICY OCH HANDLINGSPLAN i TORSBY KOMMUN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING Policy i Torsby kommun mot kränkande särbehandling Att få känna arbetsglädje och arbetsgemenskap är en rättighet för alla anställda,

Läs mer

Företagshälsovården behövs för jobbet

Företagshälsovården behövs för jobbet Företagshälsovården behövs för jobbet Det är viktigt att de anställda mår bra i sitt arbete och att arbetsmiljön är sund och säker. Det finns ett samband mellan olika psykosociala faktorer i arbetsmiljön,

Läs mer

HANDLINGSPLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING OCH SEXUELLA TRAKASSERIER

HANDLINGSPLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING OCH SEXUELLA TRAKASSERIER Antagen av kommunfullmäktige 2006-05-22 27 HANDLINGSPLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING OCH SEXUELLA TRAKASSERIER INLEDNING Ånge kommun har som arbetsgivare ansvar för arbetsmiljön. Kränkande särbehandling

Läs mer

Livsstilsenheten kompetenscentrum Alkohol/droger

Livsstilsenheten kompetenscentrum Alkohol/droger Livsstilsenheten kompetenscentrum Alkohol/droger Psykoterapiutbildad steg 1 Certifierad Alkohol/drogutredare Nykter alkoholist (18 år) ADDIS-utredningar Stödsamtal individuellt/grupp Utbildning/föreläsningar

Läs mer