KRIGET MOT M. OMDANING. Börshandeln i dag sker blixtsnabbt genom datorer, som John Nettos, som handlar automatiskt utifrån algoritmer.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KRIGET MOT M. OMDANING. Börshandeln i dag sker blixtsnabbt genom datorer, som John Nettos, som handlar automatiskt utifrån algoritmer."

Transkript

1 OMDANING. Börshandeln i dag sker blixtsnabbt genom datorer, som John Nettos, som handlar automatiskt utifrån algoritmer. KRIGET MOT M 30 VA JUNI 2010

2 De är smarta, superhemliga och de tjänar miljarder. Det handlar om aktörerna bakom en tredjedel av all handel på börsen. Och alla skyr de uppmärksamhet. VA granskar en högteknologisk bransch i tillväxt som satt i gång ett krig mellan människa och maskin. AV EMANUEL SIDEA FOTO KRISTOFER DAN- BERGMAN På kontoret fyrtio våningar upp på Madison Avenue i New York, lutar sig John Netto fram mot de åtta datorskärmarna. Datorer agerar efter John Nettos egenutvecklade algoritmer blixtsnabbt ställs köpoch säljpriser. Spalterna med siffrorna blinkar på skärmen och varje sekund görs tusen optionsaffärer. Jag kan inte förklara exakt vad som händer, säger John Netto om transaktionerna som tickar in och syns i en rad olika färger, outtalat att han inte kan avslöja det. Dock fortsätter han: Men systemet jag använder innebär att jag handlar mot Frankfurt, London, New York som om jag hade en dator direkt intill börserna. ASKINERNA VA JUNI

3 När varje millisekund avgör affären är datorernas närhet till börsen viktig. Datorerna gör affärer till ett värde av miljontals dollar varje dag, utan inblandning av någon människa. John Netto är en handlare verksam inom den annars så hemliga handeln som står för merparten av omsättningen på börserna. I Stockholm är cirka 30 procent av handeln algoritmbaserad, i New York ligger siffran på procent. Det är datorer som agerar på egen hand, utifrån en algoritm, och i mycket högt tempo genomför transaktioner. Svenska aktörer som handlar på marknaderna i och utanför Norden finns det gott om. Pan Capital är en av Algoritmhandel Algoritmhandel innebär att firmors börshandelssystem utifrån algoritmer, ofta väldigt många olika, automatiskt agerar enligt förutbestämd strategi utan mänsklig inblandning. Strategin kan vara att algoritmen vid ett hastigt prisfall eller prisökning köper eller blankar (lånköper) instrument, då historisk statistik visat stöd för handelsmönstret. Bland hedgefonder talas det om algoritmmoln kring olika prisnivåer. de större och mest kända, vissa handelsdagar står man för ett par procent av all handel på New York-börsen, i statistiken märks det dock inte då man handlar genom investmentbanker. Men inte bara Pan Capital utan samtliga aktörer skyr uppm ä rk s a m h e t. Ingen vill prata om sin högfrekvenshandel, om branschen och då råka ge vägledning om vad man har för strategi. Denne 35-årige amerikan, sittande i konferensrummet, med utsikt över solblänkade Chrysler Building 319 meter över havet, är en av dessa hemlighetsmakare och en av få som går med på att stiga fram i ljuset. John Netto är en högfrekvenshandlare. I lika hög fart som han handlar, pratar han. Och innan han ska avslöja sin avkastning och hur pengarna tjänas, allt medan datorerna med algoritmerna snurrar i rummet intill och stimmig kommers pågår bland stånden nere på hedgefondstäta Mad Avenue och vi ska låta hans blixtsnabba tempo flöda fram i ord fryser vi ögonblicket och konstaterar att en revolution har ägt rum. R E V O L U T I O N E N För fyra fem å r seda n skedde en finansiell revolution i det tysta. Vad som skedde kan berättas på många olika sätt. Ett försök görs av Petter Kolm, professor vid New ÖVERBLICK. Marknadsstrukturen är otillfredsställande, konstaterar Matthew Simon på Tabb Group. York-universitetets finansmatematiska program, som jag möter på en sömnig diner på Upper West Side på Manhattan en het och fuktig lördag eftermiddag. Traditionellt har mäklarfirmornas egenhandel, så kallad prop-trading, tjänat pengar på market-making och arbritage. Det vill säga: ställa köp- och säljpris för specifika instrument respektive utjämna felprissättningar på olika marknadsplatser. Här har datorer gett sig in för att effektivare, snabbare göra detta. Ett annat sätt att beskriva det är att det pågått en teknisk revolution: snabbare tempo, fler transaktioner, större volymer, effektivare teknik något som tvingat in alla i en metamorfos, förklarar Petter Kolm och sippar på en Cola light. I dag, när vi skriver 2010, har datorerna på allvar tagit över handeln på börserna. I och med detta har ett nytt slags djur kläckts som på senaste år synts i alla möjliga varianter och är resultatet av att högfrekvenshandlarna tvingar alla att bli mer som de själva. Drivet av teknologisk utveckling och förändrade regleringar, har datorerna alltmer kommit att göra merparten av det som människor förr gjorde manuellt. Detta är som den nya världen ser ut. Evli Banks aktiechef Anders Berg i Stockholm, medger att högfrekvenshandelsystem används även på den egna banken. Med den utveckling vi ser så är det helt 32 VA JUNI 2010

4 nödvändigt att ta tekniken till hjälp. Det är en överlevnadsfråga, säger han per telefon och låter förstå att maskinerna används för att inte bli utspelad av algoritmhandlare på andra sidan. Vi tar system till vår hjälp för att göra vårt arbete lättare och handla mot flera marknadsplatser, vilket ger oss bättre överblick. Vi kan ha en bra prisbild med koll på flera olika orderböcker. Maskinerna är helt överlägsna människan vad gäller det. Trots att storbankerna sysslar med detta är det få som vill prata om vad man gör. Förklaringen ger Jonas Hansbo, vd för Tbricks, en programvaruutvecklare till högfrekvenshandlare. För det första är de flesta privatägda så det finns ingen anledning att prata med medier annat än för att locka duktiga programmerare av algoritmer, sade han när vi sågs på kontoret i Skatteskrapan på Södermalm, och fortsatte: Sedan kan varje uttalande användas till att försöka förstå vad de använder för strategier. Om det låter som ett slag så är det för att det mellan maskinerna råder krig. Stridsfältet är börsen och de anonyma slagskämparna bakom datorerna heter sådant som Citadel Securities, Flow Traders, Optiver, International Algorithmic, IMC och Getco. Det också vad som fört oss till New York. Ingen svensk aktör, knappast någon annan internationell, vill ställa upp på en intervju. Hemlighetsmakeriet är totalt. Vad är så hemligt? Idén bakom högfrekvenshandeln (high frequency trading, förkortat HFT), där order läggs och tas tillbaka i tusental, är att använda smarta algoritmer Fragmentisering, fragmentisering, fragmentisering. Det är svaret på varför marknaden ser ut som den gör i dag. och supersnabba datorer för att upptäcka och exploatera marknadsrörelser. För att inte avslöja sina avsikter på marknaden lägger institutionella placerare order på aktier inom vissa prisintervall, också genom datorer som gör det kluriga jobbet. Högfrekvenshandlarna från sitt håll, försöker avslöja hur mycket investeraren är villig att köpa för (eller sälja för) genom att skicka en bombmatta med order som dras tillbaka lika snabbt, ända tills de får respons. Genom att ta ett lite bättre pris, antingen köpa eller blanka instrumentet, för att erbjuda till den övriga marknaden millisekunden senare med liten vinst. Man hyvlar ett öre här, ett till öre där, och gör affärer i miljontal på alla tänkbara och tillgängliga marknader. Summa summarum: vinsterna har varit enorma och räknas i miljarder, när rörelserna på marknaden är stora ökar dessa. Högfrekvenshandeln har kommit in med sådan kraft att ingen kan bortse från den, säger Matthew Simon, analytiker på Tabb Group en analysfirma som bevakar branschen noga, när vi träffas på kontoret på en sidogata till Wall Street, nära NYSE. Fragmentisering, fragmentisering, fragmentisering. Det är svaret på varför marknaden ser ut som det gör i dag, säger han. Fragmentiseringen av marknaden innebär också att en rad uppfattningar måste uppdateras, sådan som hur många börser det finns i Stockholm. New York har 40 genomlysta och 30 ogenomlysta, totalt 70 olika marknadsplatser, vissa där man inte ens behöver rapportera in affärer. Jonas Hansbo ger exempel att affärer kan Så fungerar algoritmhandel tre vanliga strategier Algoritmdatorerna kan vara exponerade mot marknaden genom aktier eller andra instrument så lite som fem minuter per handelsdag. Sällan behålls positioner över natten. Mycket sällan äger datorerna vad som säljs, de är bara en snabb motor som hittar säljare och köpare och därför säger man att de agerar likviditetsskapare. För detta skär de emellan några punkter på varje transaktion. 80, ,50 4 BÖRS 80, Antal utbjudna aktier 80,30 Pris 1 4 PENSIONSFOND Antal köpta aktier 80,30 80,40 80,45 80,30 80,40 80,50 A B När en avvikelse uppstår mellan två instrument som brukar följas åt i pris, till exempel A- och B-aktien, utgår algoritmerna från att en återhämtning kommer och gör en arbitrage. Genom att handla med stora volymer vinner datorerna alltid i det långa loppet. 1. Köparen, t.ex. en pensionsfond, skickar köporder till marknaden på en aktie för 80,50 kr. 2. På en annan börs kostar aktien 80,45 kr. 3. Algoritmen, som är fysiskt närmare och därför snabbare, hinner köpa aktien först och överför den direkt till pensionsfonden för 80,50. Spreaden blir 5 öre per aktie. Har datorerna i uppgift att agera market maker ställer de köp- och säljpris. Förtjänsten är prisskillnaden mellan köp- och säljpris och räknas i ören på varje transaktion som kan uppgå till flera miljarder varje dag Pensionsfonden vill köpa 1 milj av en viss aktie. Den lägger en order på 80,30. ALGORITMHANDLARE 2. Algoritmen bjuder ut t.ex. 300 aktier, köparen nappar. 3. Algoritmen bjuder ut 400 st. och höjer priset. 4. Köparen mörkar och köper bara 100. Spelet fortsätter tills köparen köpt sina 1 miljon aktier. Algoritmer vill alltid avslöja köparens volymambitioner. Därför lägger de order som bara är toppen av ett isberg för att testa volymer och pris som köparen kan tänkas öka till. VA JUNI

5 göras inom ett handelssystem som hans eget Tbricks utan att det någonsin redovisas för den övriga marknaden. Helt inom gällande regelverk, poängterar han med emfas. Eller förslaget som i dag diskuteras, att vid speciella prisfall ska så kallade circuit breakers (strömbrytare) sakta in handeln för att manuellt sköta ett auktionsförfarande. Ett nytt regelverk innebär alltså inte att alla befintligt marknadsplatser explicit regleras. Det skapar skevheter när algoritmer får härja fritt hos vissa och inte hos andra, och riskerar att sänka världens alla börser samtidigt. Något som skedde för bara några veckor sedan och tog sin början i New York. C H O C K E N Klock a n slog h a lv tre den 6 maj. En dag då hela marknaden bekymrade sig över Greklands ekonomi och eurons kris: en statlig betalningsinställelse var en oroande och mycket möjlig utgång. Ryktesspridare och spekulanter hetsade varandra, ett rykte här, en faktauppgift där meddelandena skickades snabbt sinsemellan Bloombergterminalerna: Skulle börserna falla, skulle det bli en ny dubbeldipp? Oron grasserade. Några minuter efter 14.30, på en av de mindre börserna i New York som också handlar stora, kända aktier, började en rad aktier att falla en aning. Och de föll vidare. Ingen köpare ville röra den fallande bilan. Och när bolag som konsultfirman Accentures aktie föll för snabbt, gick så kallad circuit breakers i gång (då saktas handeln upp, tas över av en människa och sköts i auktionsför farande). På en annan börs där aktiehandeln inte saktades in föll priset ännu mer. Marknadens logik är ju den att den mest korrekta prissättningen Det är en bra idé med circuit-breakers. Men Europa har att lära av USA. Våra marknader är inte ihopkopplade på samma sätt. Deutsche Börse har en regel, Nasdaq OMX en annan. är också den senaste och börser i slowmotion kopierade det handlösa aktiefallet på börser där circuit breakers inte var i gång. Under minuterna som följde utbröt panik på marknaden och alla blev iakttagare när datorer skickade automatiska säljorder. Fallet fortsatte alltmedan datorer dumpade aktien, då algoritmerna var inställda på ordern: FIRE SALE. Med andra ord, ta alla förluster, begränsa skadan så stäng alla utestående positioner och lämna marknaden omedelbart. Datorer som vanligtvis, i överenskommelse med en börs, agerar market maker,det vill säga ställer sälj- och köpkurs och erbjuder sig att köpa instrumentet (för att blixtsnabbt hitta en köpare eller säljare på möjligen annan marknadsplats). Utan riktiga kurser föll till exempel Accenture från 40 dollar till att en minut senare, 14.47, prissättas till 1 cent. Det fanns circuit breaker som aktiverades 6 maj, men de som finns är inte samordnade, säger Petter Kolm, som tidigare drivit en hedgefond på investmentbanken Goldman Sachs i New York, och fortsätter: 6 maj blev det en efterfrågechock. Bidoch askspreaden ökade, och den kan ju vara oändlig då handlar man inte. Ingen ville ta likviditetsrisken ingen ville köpa, reaktionen blev precis som en marknad fungerar. Men vad som inte fungerar är att ha 70 olika marknadsplatser med osynkroniserade circuit breakers. Som det är i dag är få nöjda över läget. I en unik undersökning tillfrågades investerare pensionsfonder, hedgefonder, försäkringsbolag om synen på högfrekvenshandeln. Tabb Groups enkät med 145 svarande fann att majoriteten saknar förtroende för nuvarande marknadsstruktur, endast 7 procent hade stort förtroende. Det råder en konsensus om att den nuvarande situationen är ett problem, säger Matthew Simon. Ett begrepp som blivit vanligare i diskussionen är oavsiktliga konsekvenser. Att man måste se över läget på grund av att det kan få fler oavsiktliga konsekvenser, säger han och hänvisar till händelserna den 6 maj. Branschbedömare verkar vara eniga kring den uppkomna situationen, i samma undersökning från Tabb framkommer att samordnade circuit breakers är sanktionerat av majoriteten av marknaden. Dock är man oklar om hur länge en sådan ska ha effekt upp till två minuter eller mer än fem minuter. Det uppkomna läget kan härledas till Mifid som innebar en uppluckring av marknaden: fler börser, fler som får operera, lägre krav, billigare. Att snabbrörliga tekniker vunnit över trögrörliga. Där har handelsplatser vuxit fram och tagit allt större del av handeln en utveckling som VA tidigare beskrivit (nr 5/2010). Bats är en stor aktör, vid sidan av Chi-X och Burgundy. I Europa har man cirka 10 procent av aktiehandeln i de 100 största bolagen på Londonbörsen, i New York är man den tredje största börsen. Högfrekvensfirmor får inga fördelar, inte heller om du handlar mycket eller lite. Alla får agera på exakt samma villkor, ingen får specialbehandling, säger britten Mark Hemsley, som är vd för Bats Europe och denna dag befinner sig i New York. Över en iste på Pershing Square-kaféet intill Grand Central berättar han om Bats affärsmodell: ny aktör med lågkostnadsbas, huvudkontor i Kansas City och modern teknisk plattform, vilket innebär lägre transaktionskostnader för handlarna. Med de gällande regleringar innebär det att transaktioner går via dem i stället för etablerade storbörser: i New York är man den tredje största börsen, och i Europa knappar man in på konkurrenterna, som heter till exempel Chi-X. Han är stressad, ska vidare till ett seminarium med Nasdaq OMX-vd:n, så han berättar kort. Det är en bra idé med circuit breakers. Men Europa har att lära av USA. Våra marknader är inte ihopkopplade på samma sätt. Deutsche Börse har en regel, Nasdaq OMX en annan, säger han. H A N D L A R E N Hö g f r e k v e n s h a n d l a r e n John Netto driver M3 Capital, där han förutom eget kapital också förvaltar kapital från ett gäng investerare. Summor och kundtyp vill han inte berätta om, när vi sitter vid konferensbordet på Madison Avenue. Du kan ju fråga Getco om förvaltat kapital. Nä, just det, säger han med ett skratt över en brummande air-condition. De släpper inte in någon i sina lokaler. John Netto är profilerad och en opinionsbildare hos finansmedier som Bloomberg, Thomson Reuters och CNBC. Han har skrivit böcker om optioner, och anlitas även för att utbilda mäklarteam och handlare. Han kan sitt gebit, så att säga. Han är matematiker som skrev sin första bok om derivat som 12-åring. Vad gjorde du 6 maj+ är den fråga man öppnar en livlig diskussion med vid cocktailmingel i Wall Streets finanskretsar. John Netto, handlaren som pratar i lika högt tempo 34 VA JUNI 2010

6 BÖRSUTMANAREN. Mark Hemsley på Bats Europe tar allt större marknadsandelar från trögrörliga börssystem. VA JUNI

7 som han handlar, är dock fåordig men klargör: Vi var inne i marknaden, säger John Netto, som tidigare var marinsoldat i nio år, och fortsätter: Det är snarlikt med vad man ställs inför i geopolitiska situationer. Då får man skjuta först och fråga sen, oavsett om det är en människa eller algoritm som gör det. Vad som hände den 6 maj diskuteras fortfarande och gått in i en fas om hur ett nytt börsfall drivet av datorer ska förhindras. Vad som skedde i USA kan mycket väl hända i Europa, menar John Netto, som handlar med eget kapital och även är rådgivare åt andra, förvaltar deras kapital enligt på förhand vald strategi för algoritmerna. Så specifik är han. Förvaltat kapital, mått på risktagande eller vilka kunderna är, vill han inte nämna. Avkastningen, däremot, är exceptionellt god, enligt hans uppgift. Varje investerad dollar har en avkastning på 3 dollar det vill säga 3 gånger pengarna. I en jämförelse, svenska Pan Capital som startade i slutet på 1990-talet, fick cirka 50 miljoner kronor. Avkastningen till storägaren, finansmannen Erik Penser, har sedan dess har varit närmare miljoner kronor 20 gånger kapitalet. Under 2008 tjänade man 1,4 miljarder kronor, enligt bokslutet. Att Pan Capital är exceptionellt snabba vittnar flera om, däribland ska Nasdaq OMX:s dåvarande vice vd Magnus Böcker bett dem om hjälp vid vidareutveckling av infrastrukturen. Enligt finansmatteprofessorn Petter Kolm, som bott i USA i tretton år, är det också poängen med hur börserna fungerar i dag. Men nu är tekniken inte långt ifrån vad som är möjligt. Barriären med millisekunder är sprängd. Alla som vill vara med i matchen har datorer inkopplade direkt mot börsen, så kallad co-location. Det gäller inte att vara snabb utan att vara först. På börsen finns det en pris- och tidsprioritet. Bäst pris och först i kön är den som får affären och gäller även när man ändrar sitt pris, säger Petter Kolm. HÖGFREKVENSHANDLAREN. John Nettos datorer tjänar småsummor men på stora volymer. Om man tror att det är lätt att tjäna pengar, så bör man tänka om. Det är inte heller något glamoröst jobb det här. Så vad gör John Netto? Låt oss se på ett exempel: Vanligtvis handlas det amerikanska aktieindex S&P 500 (bestående av över 500 aktier) bland skrikande handlare på börsgolvet. För att inte behöva stå på golvet finns något som kallas för S&P 500 E-mini, en kopia av det stora indexet men är elektroniskt handlat i mindre poster och priser som följer det stora indexet. Håll den tanken, för det ska komma att visa sig vara viktigt. Eftersom S&P 500 är ett börshandlat aktieindex ska en fallande aktie följa aktiekorgens värde det samma gäller E-mini. Gör det inte det så finns möjlighet till kortsiktigt arbitrage. John Netto sysslar med terminer och spekulerar i priset på index, underliggande aktier och valutor vid en tidpunkt, med förfall och lösenpris. Och så ytterligare en nivå: dessa ska prissättas varje millisekund och återspegla risk och framtida pris. Möjligheterna är stora, likaså är svårigheten. Det är oerhört komplext, jag kan sitta i sex lagers djup, säger han och syftar således på orderdjupet. Om man tror att det är lätt att tjäna pengar, så bör man tänka om. Det är inte heller något glamoröst jobb det här. Hängde du med? Matthew Simon på Tabb Group får klargöra något. Inte många förstår och hänger med i diskussionen kring högfrekvenshandel, vanligt folk gör inte det. Politikerna gör inte heller det. Man hör om Lehmans konkurs, folk förlorar jobben, högfrekvensfirmor, börsfallen sjätte maj, och så klumpar man ihop det man vill att något ska göras åt det, säger han. Matthew Simon menar att det som nu behövs är ett klargörande från de flesta aktörer, främst regleringssidan och politiker: Hur ser man på teknik? Vilken roll ska tekniken få ha? Det talas om att förbjuda colocation, att ha datorerna direkt uppkopplade i börsernas system. Men vad blir skillnaden om man ändå sätter datorerna på andra sidan gatan från börsen, man uppnår inget. Alltmedan diskussionerna kring detta pågår expanderar branschen. Vartåt det bär, kan bara spekuleras dock har efterfrågan på finansmatematiker återigen ökat, berättar Petter Kolm när vi sitter på en diner på Upper West Side på Manhattan. Efter finanskrisen var det anställningsstopp i branschen, men nu börjar det komma tillbaka och är tillbaka på samma nivå som det var före krisen, säger han och dricker på sin Cola light. Han tror att amerikanska regleringar lär dröja. Svenska Finansinspektionen har sagt sig hålla ögonen på högfrekvenshandlarna, och sannolikt inväntas en utpekad riktning och förhållningssätt från finansvärldens bastion, USA. Översynen av den mindre del av finansbranschen följer samma mönster som efter finanskrisen, och vad det blev av de regleringarna. Lågoddsare är att det nu blir likadant. Petter Kolms motivering kunde varit tagen direkt efter finanskrisen. Man vill inte snedvrida konkurrensen genom regleringar. Så just nu håller man på att tittar på hur det ska göras. VA JUNI

Three Monkeys Trading. Tänk Just nu

Three Monkeys Trading. Tänk Just nu Three Monkeys Trading Tänk Just nu Idag ska vi ta upp ett koncept som är otroligt användbart för en trader i syfte att undvika fällan av fasta eller absoluta uppfattningar. Det är mycket vanligt att en

Läs mer

VM-UPDATE. börs. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev

VM-UPDATE. börs. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev 2 3 VECKA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 2013 VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev VM-UPDATE

Läs mer

ÖverUnder När du tror aktien ska sluta över eller under en viss kurs

ÖverUnder När du tror aktien ska sluta över eller under en viss kurs UnderÖver ÖverUnder När du tror aktien ska sluta över eller under en viss kurs Med ÖVER och UNDER kan du på ett nytt och enkelt sätt agera på vad du tror kommer att hända på börsen. När du köper en ÖVER

Läs mer

Marknadsföringsmaterial januari Bull & Bear. En placering med klös

Marknadsföringsmaterial januari Bull & Bear. En placering med klös Marknadsföringsmaterial januari 2017 Bull & Bear En placering med klös Bull & Bear en placering med klös Bull & Bear ger dig möjlighet att tjäna pengar på aktier, aktieindex och råvaror, i både uppgång

Läs mer

BULL & BEAR INVESTERING MED TYDLIG HÄVSTÅNG

BULL & BEAR INVESTERING MED TYDLIG HÄVSTÅNG DECEMBER 2013 BÖRSHANDLADE PRODUKTER BULL & BEAR INVESTERING MED TYDLIG HÄVSTÅNG BUILDING TEAM SPIRIT TOGETHER RISKINFORMATION VEM BÖR INVESTERA? Bull & Bear-produkter är lämpade för svenska sofistikerade

Läs mer

sfei tema - högfrekvenshandel

sfei tema - högfrekvenshandel Kort fakta om högfrekvenshandel Vad är högfrekvenshandel? Högfrekvenshandel är en form av datoriserad handel med målsättning att skapa vinster genom att utföra ett mycket stort antal, oftast mindre affärer

Läs mer

BULL & BEAR INTE BARA ATT TUTA OCH KÖRA

BULL & BEAR INTE BARA ATT TUTA OCH KÖRA BULL & BEAR INTE BARA ATT TUTA OCH KÖRA En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Historisk utveckling utgör

Läs mer

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar Del 16 Kapitalskyddade placeringar Innehåll Kapitalskyddade placeringar... 3 Obligationer... 3 Prissättning av obligationer... 3 Optioner... 4 De fyra positionerna... 4 Konstruktion av en kapitalskyddad

Läs mer

DU VET VÄL ATT DU KAN FÖLJA BÖRSTJÄNAREN I REALTID PÅ TWITTER!

DU VET VÄL ATT DU KAN FÖLJA BÖRSTJÄNAREN I REALTID PÅ TWITTER! börs Världsmarknaden update valutor aktier råvaror index valutor Ett marknadsbrev från Börstjänaren Världsmarknaden update valutor aktier råvaror index valutor 2 3 tjänaren VECKA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Läs mer

Marknadsföringsmaterial mars 2016. Följer index till punkt och pricka

Marknadsföringsmaterial mars 2016. Följer index till punkt och pricka Marknadsföringsmaterial mars 2016 Följer index till punkt och pricka Strikt följer marknaden till punkt och pricka Nordeas SmartBeta-index Nordea har lanserat en helt ny placering Strikt. Alla våra Strikt

Läs mer

Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier

Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier VECKA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 2015 2 3 VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev VM-UPDATE

Läs mer

DU VET VÄL ATT DU KAN FÖLJA BÖRSTJÄNAREN I REALTID PÅ TWITTER!

DU VET VÄL ATT DU KAN FÖLJA BÖRSTJÄNAREN I REALTID PÅ TWITTER! börs Världsmarknaden update valutor aktier råvaror index valutor Ett marknadsbrev från Börstjänaren Världsmarknaden update valutor aktier råvaror index valutor 2 3 tjänaren VECKA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Läs mer

Valutacertifikat KINAE Bull B S

Valutacertifikat KINAE Bull B S För dig som tror på en stärkt kinesisk yuan! Med detta certifikat väljer du själv placeringshorisont, och får en hävstång på kursutvecklingen i kinesiska yuan mot amerikanska dollar. Certifikat stiger

Läs mer

Turbowarranter. För dig som är. helt säker på hur. vägen ser ut. Handelsbanken Capital Markets

Turbowarranter. För dig som är. helt säker på hur. vägen ser ut. Handelsbanken Capital Markets Turbowarranter För dig som är helt säker på hur vägen ser ut Handelsbanken Capital Markets Hög avkastning med liten kapitalinsats Turbowarranter är ett nytt finansiellt instrument som ger dig möjlighet

Läs mer

VM-UPDATE. börs. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev

VM-UPDATE. börs. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev 2 3 VECKA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 2013 VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev VM-UPDATE

Läs mer

Globala Utblickar i en turbulent värld. SKAGEN Fonders Nyårskonferens 2009. Presentation av Charlotta Mankert

Globala Utblickar i en turbulent värld. SKAGEN Fonders Nyårskonferens 2009. Presentation av Charlotta Mankert Et nødskudd. 1888. Beskuren. Av Christian Krohg, en av en av Skagenmålarna. Bilden tillhör Skagens Museum. Globala Utblickar i en turbulent värld SKAGEN Fonders Nyårskonferens 2009 Presentation av Charlotta

Läs mer

Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier

Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier VECKA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 2015 2 3 VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev VM-UPDATE

Läs mer

Marknadsföringsmaterial juni 2015. STRIKT Följer index till punkt och pricka

Marknadsföringsmaterial juni 2015. STRIKT Följer index till punkt och pricka Marknadsföringsmaterial juni 2015 STRIKT Följer index till punkt och pricka Strikt följer marknaden till punkt och pricka Nordea har lanserat en helt ny placering Strikt. Alla våra Strikt utvecklas likadant

Läs mer

Swedbanks Bear-certifikat råvaror x 3 för dig som tror på nedgång

Swedbanks Bear-certifikat råvaror x 3 för dig som tror på nedgång Swedbanks Bear-certifikat råvaror x 3 för dig som tror på nedgång Tror du att marknaden kommer falla? Då är Swedbanks Bear-certifikat något för dig! Swedbanks Bear-certifikat passar dig som tror att marknaden

Läs mer

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS 23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS Den ekonomiska återhämtningen i Europa fortsätter. Makrosiffror från både USA och Kina har legat på den svaga sidan under en längre tid men böjar nu

Läs mer

VM-UPDATE. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-Aktier. börs. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev från Börstjänaren

VM-UPDATE. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-Aktier. börs. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev från Börstjänaren VECKA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 2015 VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev från Börstjänaren

Läs mer

Swedbanks Bull-certifikat valutor x 10 för dig som tror på uppgång

Swedbanks Bull-certifikat valutor x 10 för dig som tror på uppgång Swedbanks Bull-certifikat valutor x 10 för dig som tror på uppgång Tror du på en stigande marknad, dvs att någon av valutorna EUR, GBP, JPY eller USD kommer stärkas mot SEK? Då kan Swedbanks Bull-certifikat

Läs mer

Plain Capital ArdenX 515602-5388

Plain Capital ArdenX 515602-5388 Halvårsredogörelse för Plain Capital ArdenX Perioden 2014-01-01-2014-06-30 Plain Capital ArdenX 1 Bäste andelsägare, Första halvåret av 2014 har bjudit på en generell uppvärdering av världens aktiemarknader.

Läs mer

Swedbanks Bull-certifikat råvaror x 3 för dig som tror på uppgång

Swedbanks Bull-certifikat råvaror x 3 för dig som tror på uppgång Swedbanks Bull-certifikat råvaror x 3 för dig som tror på uppgång Tror du på uppgång? Då är Swedbanks Bull-certifikat något för dig! Swedbanks Bull-certifikat passar dig som tror på en stigande marknad

Läs mer

1 ekonomiska 25 kommentarer mars 2009 nr 3, 2009

1 ekonomiska 25 kommentarer mars 2009 nr 3, 2009 n Ekonomiska kommentarer Denna kommentar är ett utdrag ur en artikel Hedgefonder och finansiella kriser som publiceras i årets första nummer av Riksbankens tidskrift Penning- och valutapolitik. Utöver

Läs mer

För några av er kanske strukturerade placeringar är okänt medan andra kanske upplever placeringsformen som snårig. Vilka möjligheter och risker finns

För några av er kanske strukturerade placeringar är okänt medan andra kanske upplever placeringsformen som snårig. Vilka möjligheter och risker finns 1 För några av er kanske strukturerade placeringar är okänt medan andra kanske upplever placeringsformen som snårig. Vilka möjligheter och risker finns det? Under detta pass ska jag besvara frågorna Vad,

Läs mer

Handel med ETF:er i primär- & sekundärmarknaden

Handel med ETF:er i primär- & sekundärmarknaden Handel med ETF:er i primär- & sekundärmarknaden Jacob Sternius, Chef ETF, Carnegie Fonder Carnegie Investment Bank AB Primär och sekundärmarknad Fondbolag Andelar Aktiekorg Market maker Market maker Market

Läs mer

BNP PARIBAS EDUCATED TRADING

BNP PARIBAS EDUCATED TRADING UNLIMITED TURBOS En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Unlimited turbos är högriskplaceringar och det är därför

Läs mer

Peter von Euler peeu01@handelsbanken.se

Peter von Euler peeu01@handelsbanken.se Peter von Euler peeu01@handelsbanken.se Lanserade den första börshandlade fonden i Norden, redan år 2000 Först i världen med negativ exponering och hävstång Förvaltar ca 20 000 mkr fördelat på 10 fonder

Läs mer

Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier

Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier VECKA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 2015 2 3 VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev VM-UPDATE

Läs mer

Grundkurs i nationalekonomi, hösten 2014, Jonas Lagerström

Grundkurs i nationalekonomi, hösten 2014, Jonas Lagerström Wall Street har ingen aning om hur dåligt det är därute. Ingen aning! Ingen aning! Dom är idioter! Dom förstår ingenting! Jim Cramer, programledare CNN (tre veckor före finanskrisen) Grundkurs i nationalekonomi,

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING 13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING Starten på sommaren blev inte så behaglig. Greklandsoron intensifierades då landet i början av juni fick anstånd med en återbetalning till

Läs mer

4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR

4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR 4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR Globala aktier har stigit mellan 10-13% sedan februari. Även oljepriset har återhämtat sig och är upp nästan 40% sedan botten i år. Den tidigare oron för

Läs mer

Warranter En investering med hävstångseffekt

Warranter En investering med hävstångseffekt Warranter En investering med hävstångseffekt Investerarprofil ÄR WARRANTER RÄTT TYP AV INVESTERING FÖR DIG? Innan du bestämmer dig för att investera i warranter bör du fundera över vilken risk du är beredd

Läs mer

FI:s rapport. Kartläggning av högfrekvensoch algoritmhandel

FI:s rapport. Kartläggning av högfrekvensoch algoritmhandel FI:s rapport Kartläggning av högfrekvensoch algoritmhandel FEBRUARI 2012 Februari 2012 Dnr 11-10857 Innehåll FI:s slutsatser av undersökningen av högfrekvenshandeln i Sverige. 3 Bakgrund 3 Företagens syn

Läs mer

MINI FUTURES EN FARTFYLLD INVESTERING

MINI FUTURES EN FARTFYLLD INVESTERING FEBRUARI 2013 BÖRSHANDLADE PRODUKTER MINI FUTURES EN FARTFYLLD INVESTERING BUILDING TEAM SPIRIT TOGETHER RISKINFORMATION INNEHÅLL Vem bör investera? Mini Futures är lämpade för svenska sofistikerade icke-professionella

Läs mer

VM-UPDATE. börs. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev

VM-UPDATE. börs. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev 2 3 VECKA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 2013 VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev VM-UPDATE

Läs mer

OLIKA INDEX. Continuous Assisted Quotation 40 CAC40 Visar utvecklingen för de 40 mest omsatta aktierna på NYSE Euronext i Paris, Frankrike.

OLIKA INDEX. Continuous Assisted Quotation 40 CAC40 Visar utvecklingen för de 40 mest omsatta aktierna på NYSE Euronext i Paris, Frankrike. EUROPA Continuous Assisted Quotation 40 CAC40 Visar utvecklingen för de 40 mest omsatta aktierna på NYSE Euronext i Paris, Frankrike. Deutscher Aktien Index 30 DAX30 Visar utvecklingen för de 30 mest omsatta

Läs mer

www.handelsbanken.no/bullbear BULL EL HA Avseende: SHB Power Med noteringsdag: 17 januari 2011

www.handelsbanken.no/bullbear BULL EL HA Avseende: SHB Power Med noteringsdag: 17 januari 2011 www.handelsbanken.no/bullbear BULL EL HA Avseende: SHB Power Med noteringsdag: 17 januari 2011 www.handelsbanken.no/bullbear Slutliga Villkor - Certifikat Dessa korrigerade Slutliga Villkor ersätter per

Läs mer

Berky Partnership. Långsiktiga investeringar i värdebolag utanför de stora börserna. Powered by

Berky Partnership. Långsiktiga investeringar i värdebolag utanför de stora börserna. Powered by Berky Partnership Långsiktiga investeringar i värdebolag utanför de stora börserna Powered by Erbjudandet i sammandrag Teckningskurs: 10 000 kr per aktie Ingen överkurs, inget courtage Teckningspost: 25

Läs mer

Bostadsindex Finansiella Produkter

Bostadsindex Finansiella Produkter 1 Bostadsindex Finansiella Produkter Magnus Olsson Juni 2010 Agenda NASDAQ OMX och index Omvärlden vad händer Vad bygger en ny marknad Produkter baserade på HOX några exempel 2 NASDAQ OMX och Index NASDAQ

Läs mer

Värdepappersmarknader i förändring

Värdepappersmarknader i förändring ANFÖRANDE DATUM: 2008-12-04 TALARE: PLATS: Riksbankschef Stefan Ingves Nasdaq OMX SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se

Läs mer

Läs mer om hur du kan dra nytta av Deutsche Asset & Wealth Management s SEK-valutasäkrade andelsklasser.

Läs mer om hur du kan dra nytta av Deutsche Asset & Wealth Management s SEK-valutasäkrade andelsklasser. Marknadsföringsmaterial En del produkter från Deutsche AWM är inte tillgängliga i vissa områden och regioner beroende på lokala regulatoriska restriktioner och krav. Gateway to SEK. Läs mer om hur du kan

Läs mer

31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT

31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT 31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT Det blev endast en ytterst kort period av optimism efter att oron för Grekland lagt sig. Finansmarknadernas rörelser har de senaste veckorna präglats

Läs mer

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT 21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT En enig FOMC-direktion valde att höja räntan i USA med 25 baspunkter till 0,25-0,50%. Räntehöjningen var till största del väntad eftersom ekonomin

Läs mer

BULL BEAR-CERTIFIKAT BULL & BEAR-CERTIFIKAT

BULL BEAR-CERTIFIKAT BULL & BEAR-CERTIFIKAT BNP PARIBAS BULL AND BEAR EDUCATED TRADING BULL BEAR-CERTIFIKAT BULL & BEAR-CERTIFIKAT Daglig hävstång Förstärkt avkastning för dig med kort placeringshorisont En investering i värdepapper kan både öka

Läs mer

PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE. Din kompletta börsarena

PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE. Din kompletta börsarena PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE Din kompletta börsarena TILLSAMMANS SKAPAR DE VÄLMÅENDE BOLAG RUSTADE FÖR FRAMTIDEN FOKUS PÅ TILLVÄXT välkommen till din börsarena Alla är överens om att

Läs mer

F Ö R U T F Ö R A N D E A V O R D E R

F Ö R U T F Ö R A N D E A V O R D E R INTERNA RIKTLINJER F Ö R U T F Ö R A N D E A V O R D E R INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning... 1 2. Den relativa vikt som tillmäts olika faktorer vid utförande/vidarebefordran av order 2 2.1. Den mest likvida

Läs mer

Slutliga Villkor certifikat Tillväxt

Slutliga Villkor certifikat Tillväxt www.handelsbanken.se/certifikat Slutliga Villkor certifikat Tillväxt Avseende: Med noteringsdag: 10 november 2009 Slutliga Villkor Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan

Läs mer

BNP PARIBAS TURBOWARRANTER EDUCATED TRADING

BNP PARIBAS TURBOWARRANTER EDUCATED TRADING BNP PARIBAS TURBOWARRANTER EDUCATED TRADING En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Turbowarranter är högriskplaceringar

Läs mer

TURBOWARRANTER och hur du blir tillräckligt snabb för att hänga med

TURBOWARRANTER och hur du blir tillräckligt snabb för att hänga med TURBOWARRANTER och hur du blir tillräckligt snabb för att hänga med En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

Läs mer

Innehåll 1 BBC-mätning, Riktiga ekonomer 2 OMXS30, S&P 500 3 Råolja, Naturgas 4 Guld, Koppar 5 USD/SEK, EUR/SEK. Riktiga ekonomer.

Innehåll 1 BBC-mätning, Riktiga ekonomer 2 OMXS30, S&P 500 3 Råolja, Naturgas 4 Guld, Koppar 5 USD/SEK, EUR/SEK. Riktiga ekonomer. v.40 15 november 2009 Innehåll 1 BBC-mätning, Riktiga ekonomer 2 OMXS30, S&P 500 3 Råolja, Naturgas 4 Guld, Koppar 5 USD/SEK, EUR/SEK 6 Majs, Vete 7 Råvaruindex 8 Råvarukanalen 9 Graföversikt 11 Ansvarsfriskrivning

Läs mer

VM-UPDATE. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-Aktier. börs. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev från Börstjänaren

VM-UPDATE. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-Aktier. börs. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev från Börstjänaren ATE VALUTOR AKTIER RÅVAROR INDEX ETT MARKNADSBREV FRÅN BÖRSTJÄNAREN VÄRLDSMARKNADEN UPDATE VALUTOR AKTIER RÅVAROR INDEX ETT MARKNADSBREV FRÅN BÖRSTJÄNAREN VÄRLDSMARKNADEN UPDATE VALUTOR AKTIER RÅVAROR

Läs mer

Kartläggning av svenska icke-finansiella företags finansiering

Kartläggning av svenska icke-finansiella företags finansiering Kartläggning av svenska icke-finansiella företags finansiering ENKÄT 2011 Riksbankens kartläggning av företagens lånebaserade finansiering Flera journalister och finansanalytiker har på senare år hävdat

Läs mer

Börshandlade fonder - ETF

Börshandlade fonder - ETF Börshandlade fonder - Agenda Förenar fondens & aktiens fördelar. Olika typer av :er Rak indexföljare och Indexföljare med hävstång. Fysisk, syntetisk eller terminsbaserad replikering. Vad skiljer en från

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

Marknadsföringsmaterial mars - 2012. Bull & Bear

Marknadsföringsmaterial mars - 2012. Bull & Bear Marknadsföringsmaterial mars - 2012 Bull & Bear 1 Bull & Bear En placering med klös Bull Om du tror på stigande marknad ska du välja Bull. Stiger marknaden får du minst dubbelt så mycket som uppgången.

Läs mer

Köpläge i vete. En analys framtagen av Börstjänaren Sveriges ledande webbplats för teknisk trejding av aktier, index, råvaror och valutor.

Köpläge i vete. En analys framtagen av Börstjänaren Sveriges ledande webbplats för teknisk trejding av aktier, index, råvaror och valutor. Köpläge i vete En analys framtagen av Börs Sveriges ledande webbplats för teknisk trejding av aktier, index, råvaror och valutor. Efter flera månader med sidledes rörelser börjar spannmålsprodukterna röra

Läs mer

BEAR OMX X10 BNP BULL OMX X10 BNP

BEAR OMX X10 BNP BULL OMX X10 BNP BNP PARIBAS BULL AND BEAR EDUCATED TRADING BEAR OMX X10 BNP BULL OMX X10 BNP Daglig hävstång x10 Förstärkt avkastning för dig med kort placeringshorisont En investering i värdepapper kan både öka och minska

Läs mer

Plain Capital StyX 515602-5396

Plain Capital StyX 515602-5396 Halvårsredogörelse för Plain Capital StyX Perioden 2014-01-01-2014-06-30 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Första halvåret av 2014 har bjudit på en generell uppvärdering av världens aktiemarknader.

Läs mer

Innehåll 1 Graföversikt 2 OMXS30, S&P 500 3 Råolja, Naturgas 4 Guld, Koppar 5 USD/SEK, EUR/SEK

Innehåll 1 Graföversikt 2 OMXS30, S&P 500 3 Råolja, Naturgas 4 Guld, Koppar 5 USD/SEK, EUR/SEK v.40 6 december 2009 Innehåll 1 Graföversikt 2 OMXS30, S&P 500 3 Råolja, Naturgas 4 Guld, Koppar 5 USD/SEK, EUR/SEK 6 Majs, Vete 8 Råvarukommentar 9 Högbergs högläge: Guld på $3000, minst! 10 Graföversikt

Läs mer

Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2008-01-01 till 2008-12-31

Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2008-01-01 till 2008-12-31 Stävrullen Finans AB (publ) org. nr. 556125-5851 1 Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2008-01-01 till 2008-12-31 Handel med värdepapper Bolagets verksamhetsidé är att genom en långsiktig kapitalförvaltning

Läs mer

EDUCATED TRADING. Daglig hävstång BULL & BEAR-CERTIFIKAT. Förstärkt avkastning för dig med kort placeringshorisont

EDUCATED TRADING. Daglig hävstång BULL & BEAR-CERTIFIKAT. Förstärkt avkastning för dig med kort placeringshorisont BNP PARIBAS EDUCATED TRADING Daglig hävstång BULL & BEAR-CERTIFIKAT Förstärkt avkastning för dig med kort placeringshorisont En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte

Läs mer

BNP PARIBAS TURBOWARRANTER EDUCATED TRADING

BNP PARIBAS TURBOWARRANTER EDUCATED TRADING BNP PARIBAS TURBOWARRANTER EDUCATED TRADING En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Turbowarranter är högriskplaceringar

Läs mer

Plain Capital StyX 515602-5396

Plain Capital StyX 515602-5396 Halvårsredogörelse för Plain Capital StyX Perioden 2015-01-01-2015-06-30 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Halva året har nu passerat och det är dags att summera tiden som gått. Året inleddes med

Läs mer

Marknadsföringsmaterial mars 2016. Bull & Bear. En placering med klös

Marknadsföringsmaterial mars 2016. Bull & Bear. En placering med klös Marknadsföringsmaterial mars 2016 Bull & Bear En placering med klös Bull & Bear en placering med klös Bull & Bear ger dig möjlighet att tjäna pengar på aktier, aktieindex och råvaror, i både uppgång och

Läs mer

Vi ska tala om sparpengar.

Vi ska tala om sparpengar. Vi ska tala om sparpengar. De pengar vi inte ska använda just nu, utan framför allt om kanske 3, 5 eller 10 år. Hur gör vi för att ta bättre hand om dem, få utmer av dem, men också få en bättre bild av

Läs mer

VM-UPDATE. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-Aktier. börs. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev från Börstjänaren

VM-UPDATE. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-Aktier. börs. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev från Börstjänaren ATE VALUTOR AKTIER RÅVAROR INDEX ETT MARKNADSBREV FRÅN BÖRSTJÄNAREN VÄRLDSMARKNADEN UPDATE VALUTOR AKTIER RÅVAROR INDEX ETT MARKNADSBREV FRÅN BÖRSTJÄNAREN VÄRLDSMARKNADEN UPDATE VALUTOR AKTIER RÅVAROR

Läs mer

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 41-2013

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 41-2013 Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 41-2013 Makronyheter Den amerikanska skuldnivå präglade finansmarknaderna under förra veckan: Kommer amerikanska politiker verkligen riskera att USA åsidosätter sina

Läs mer

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET 10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes till slut ett sparpaket från

Läs mer

Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier

Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier VECKA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 2015 2 3 VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev VM-UPDATE

Läs mer

I n f o r m a t i o n o m a k t i e o p t i o n e r

I n f o r m a t i o n o m a k t i e o p t i o n e r I n f o r m a t i o n o m a k t i e o p t i o n e r Här kan du läsa om aktieoptioner, och hur de kan användas. Du hittar också exempel på investeringsstrategier. Aktieoptioner kan vara upptagna till handel

Läs mer

Onlinetjänst handel. Securities

Onlinetjänst handel. Securities Onlinetjänst handel Securities MITT KONTO Mitt Konto Ha full översikt över värdepapper, saldon, avkastning, avräkningsnotor och överföringar. I portföljöversiken kan du sortera dina innehav på de olika

Läs mer

Plain Capital BronX 515602-5370

Plain Capital BronX 515602-5370 Halvårsredogörelse för Plain Capital BronX Perioden 2015-01-01-2015-06-30 Plain Capital BronX 1 Bäste andelsägare, Halva året har nu passerat och det är dags att summera tiden som gått. Året inleddes med

Läs mer

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2014 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2014 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE HALVÅRSREDOGÖRELSE 2014 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, ( Fonden ) Fonden förvaltas av Aktieinvest FK AB, ( bolaget ) Värdepappersbolag Aktieinvest FK

Läs mer

OMX-KRÖNIKAN Tor 18 juni 2015 Skrivet av Per Stolt. God Morgon!

OMX-KRÖNIKAN Tor 18 juni 2015 Skrivet av Per Stolt. God Morgon! OMX-index 10 min (diagram källa: Infront) OMX-KRÖNIKAN Tor 18 juni 2015 Skrivet av Per Stolt God Morgon! 08:48 OMX-INDEX (1567,46): Den luriga rekylfasen fortfarande dominant Det fanns möjlighet för att

Läs mer

DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2012-01-13 NASDAQ OMX STOCKHOLM 2012:1. Pareto Öhman AB

DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2012-01-13 NASDAQ OMX STOCKHOLM 2012:1. Pareto Öhman AB 1 DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2012-01-13 NASDAQ OMX STOCKHOLM 2012:1 NASDAQ OMX Stockholm AB Pareto Öhman AB Pareto Öhman AB (tidigare E. Öhman J:or Fondkommission AB), i det följande benämnt Öhman, är

Läs mer

Strukturakademin Strukturinvest Fondkommission LÅNG KÖPOPTION. Värde option. Köpt köpoption. Utveckling marknad. Rättighet

Strukturakademin Strukturinvest Fondkommission LÅNG KÖPOPTION. Värde option. Köpt köpoption. Utveckling marknad. Rättighet Del 11 Indexbevis Innehåll Grundpositionerna... 3 Köpt köpoption... 3 Såld köpoption... 3 Köpt säljoption... 4 Såld säljoption... 4 Konstruktion av Indexbevis... 4 Avkastningsanalys... 5 knock-in optioner...

Läs mer

Användning av Adaptive Micro Auctions för effektiv prisbildning

Användning av Adaptive Micro Auctions för effektiv prisbildning Cinnober white paper Användning av Adaptive Micro Auctions för effektiv prisbildning Lars-Ivar Sellberg, 20 oktober 2010 Översatt till svenska, oktober 2011 Copyright 2011 Cinnober Financial Technology

Läs mer

RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER

RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER December 2013 1 INLEDNING För att uppnå bästa möjliga resultat när Carnegie Investment Bank AB (Carnegie) utför eller vidarebefordrar

Läs mer

E. Öhman J:or Capital AB

E. Öhman J:or Capital AB E. Öhman J:or Capital AB Turbowarranter Slutliga villkor för utfärdande av Turbowarranter avseende: Blackpearl Resources Inc SDB SAS AB Med noteringsdag: 14 juni 2012 Slutliga Villkor Turbowarrant Dessa

Läs mer

VAD TROR DU? Spreadcertifikat. för dig som ser gapet MARKNADSFÖRINGSMATERIAL

VAD TROR DU? Spreadcertifikat. för dig som ser gapet MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Spreadcertifikat för dig som ser gapet MARKNADSFÖRINGSMATERIAL 2 VAD TROR DU? Med våra Spreadcertifikat erbjuder vi en färdigpaketerad lösning där du som investerare får möjlighet att tjäna pengar på gapet,

Läs mer

Kan hållbar kapitalism. lösa både finanskris och miljöproblem? Text: Andreas Nilsson Foto: Per Westergård

Kan hållbar kapitalism. lösa både finanskris och miljöproblem? Text: Andreas Nilsson Foto: Per Westergård Kan hållbar kapitalism lösa både finanskris och miljöproblem? Text: Andreas Nilsson Foto: Per Westergård Världsekonomin är i kris och kortsiktigt kvartalstänkande förvärrar många av dagens miljöproblem.

Läs mer

E. Öhman J:or Capital AB

E. Öhman J:or Capital AB E. Öhman J:or Capital AB Turbowarranter Slutliga villkor för utfärdande av Turbowarranter avseende: Elekta AB Ser. B Fingerprint Cards AB Ser. B Shamaran Petroleum Corp Tethys Oil AB Med noteringsdag:

Läs mer

Pepins Group AB (publ) HANDELSREGLER FÖR. ALTERNATIVA LISTAN Samt för vissa bolag på Interna Listan

Pepins Group AB (publ) HANDELSREGLER FÖR. ALTERNATIVA LISTAN Samt för vissa bolag på Interna Listan Pepins Group AB (publ) HANDELSREGLER FÖR ALTERNATIVA LISTAN Samt för vissa bolag på Interna Listan Fastställda i oktober 2016 1. Inledning Detta dokument beskriver hur handeln på Alternativa Listan (Alternativa)

Läs mer

VM-UPDATE. börs. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev

VM-UPDATE. börs. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev 2 3 VECKA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 2013 VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev VM-UPDATE

Läs mer

VM-UPDATE. börs. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev

VM-UPDATE. börs. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev 2 3 VECKA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 2013 VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev VM-UPDATE

Läs mer

räntebevis Högre avkastning än räntesparande Lägre marknadsrisk än aktiesparande

räntebevis Högre avkastning än räntesparande Lägre marknadsrisk än aktiesparande räntebevis Högre avkastning än räntesparande Lägre marknadsrisk än aktiesparande räntebevis Dagens historiskt låga räntenivåer ger mycket låg avkastning i ett traditionellt räntesparande såsom räntefonder

Läs mer

L A R G E C A P VM-Update: Large Cap Mid Cap Small Cap Råvaror Valutor USA-aktier Världsmarknaden

L A R G E C A P VM-Update: Large Cap Mid Cap Small Cap Råvaror Valutor USA-aktier Världsmarknaden VM-UPDATE 2 3 Världsmarknaden UPDATE Ett veckobrev från Börs VECKA 21 L A R G E C A P VM-Update: Large Cap Mid Cap Small Cap Råvaror Valutor USA-aktier Världsmarknaden ABB Alfa Laval Alliance Oil Assa

Läs mer

XACT Bull och XACT Bear. Så fungerar XACTs börshandlade fonder med hävstång

XACT Bull och XACT Bear. Så fungerar XACTs börshandlade fonder med hävstång XACT Bull och XACT Bear Så fungerar XACTs börshandlade fonder med hävstång 1 Så fungerar fonder med hävstång Den här broschyren är avsedd att ge en beskrivning av XACTs börshandlade fonder ( Exchange Traded

Läs mer

Del 9 Råvaror. Strukturakademin. Strukturakademin. Strukturinvest Fondkommission

Del 9 Råvaror. Strukturakademin. Strukturakademin. Strukturinvest Fondkommission Del 9 Råvaror 1 Innehåll 1. Att investera i råvaror 2. Uppkomsten av en organiserad marknad 3. Råvarumarknadens aktörer 4. Vad styr råvarupriserna? 5. Handel med råvaror 6. Spotmarknaden och terminsmarknaden

Läs mer

Bank of America / Merrill Lynch

Bank of America / Merrill Lynch Bank of America / Merrill Lynch September 2011 Peder Du Rietz, CFA Garantum Fondkommission AB + - 2 Sammanfattning Bank of America en av de 3 systemviktigaste bankerna i USA tillsammans med JP Morgan och

Läs mer

Månadsanalys Augusti 2012

Månadsanalys Augusti 2012 Månadsanalys Augusti 2012 Positiv trend på aktiemarknaden efter uttalanden från ECB-chefen ÅRETS ANDRA RAPPORTSÄSONG är i stort sett avklarad och de svenska bolagens rapporter kan sammanfattas som stabila.

Läs mer

skuldkriser perspektiv

skuldkriser perspektiv Finansiella kriser och skuldkriser Dagens kris i ett historiskt Dagens kris i ett historiskt perspektiv Relativt god ekonomisk utveckling 1995 2007. Finanskris/bankkris bröt ut 2008. Idag hotande skuldkris.

Läs mer

BULL & BEAR-CERTIFIKAT Förstärkt avkastning för dig med kort placeringshorisont

BULL & BEAR-CERTIFIKAT Förstärkt avkastning för dig med kort placeringshorisont Daglig hävstång BULL & BEAR-CERTIFIKAT Förstärkt avkastning för dig med kort placeringshorisont En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det

Läs mer

14 SEPTEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD ALLA VÄNTAR PÅ FED

14 SEPTEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD ALLA VÄNTAR PÅ FED 14 SEPTEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD ALLA VÄNTAR PÅ FED De senaste två veckorna har trots mycket statistik varit lugnare och volatiliteten har fortsatt ner. Både den svenska och amerikanska börsen handlas

Läs mer

Pepins Group AB (publ) HANDELSREGLER FÖR PEPINS MARKET

Pepins Group AB (publ) HANDELSREGLER FÖR PEPINS MARKET Pepins Group AB (publ) HANDELSREGLER FÖR PEPINS MARKET Fastställda i oktober 2016 1. Inledning Pepins Market är en lista för handel i bolag som finansierats via Pepins Group AB s plattform för crowdfunding.

Läs mer

Ökad öppenhet på marknaden för företagsobligationer

Ökad öppenhet på marknaden för företagsobligationer PROMEMORIA Datum 2014-06-12 FI Dnr 14-8178 Ökad öppenhet på marknaden för företagsobligationer Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer