KRIGET MOT M. OMDANING. Börshandeln i dag sker blixtsnabbt genom datorer, som John Nettos, som handlar automatiskt utifrån algoritmer.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KRIGET MOT M. OMDANING. Börshandeln i dag sker blixtsnabbt genom datorer, som John Nettos, som handlar automatiskt utifrån algoritmer."

Transkript

1 OMDANING. Börshandeln i dag sker blixtsnabbt genom datorer, som John Nettos, som handlar automatiskt utifrån algoritmer. KRIGET MOT M 30 VA JUNI 2010

2 De är smarta, superhemliga och de tjänar miljarder. Det handlar om aktörerna bakom en tredjedel av all handel på börsen. Och alla skyr de uppmärksamhet. VA granskar en högteknologisk bransch i tillväxt som satt i gång ett krig mellan människa och maskin. AV EMANUEL SIDEA FOTO KRISTOFER DAN- BERGMAN På kontoret fyrtio våningar upp på Madison Avenue i New York, lutar sig John Netto fram mot de åtta datorskärmarna. Datorer agerar efter John Nettos egenutvecklade algoritmer blixtsnabbt ställs köpoch säljpriser. Spalterna med siffrorna blinkar på skärmen och varje sekund görs tusen optionsaffärer. Jag kan inte förklara exakt vad som händer, säger John Netto om transaktionerna som tickar in och syns i en rad olika färger, outtalat att han inte kan avslöja det. Dock fortsätter han: Men systemet jag använder innebär att jag handlar mot Frankfurt, London, New York som om jag hade en dator direkt intill börserna. ASKINERNA VA JUNI

3 När varje millisekund avgör affären är datorernas närhet till börsen viktig. Datorerna gör affärer till ett värde av miljontals dollar varje dag, utan inblandning av någon människa. John Netto är en handlare verksam inom den annars så hemliga handeln som står för merparten av omsättningen på börserna. I Stockholm är cirka 30 procent av handeln algoritmbaserad, i New York ligger siffran på procent. Det är datorer som agerar på egen hand, utifrån en algoritm, och i mycket högt tempo genomför transaktioner. Svenska aktörer som handlar på marknaderna i och utanför Norden finns det gott om. Pan Capital är en av Algoritmhandel Algoritmhandel innebär att firmors börshandelssystem utifrån algoritmer, ofta väldigt många olika, automatiskt agerar enligt förutbestämd strategi utan mänsklig inblandning. Strategin kan vara att algoritmen vid ett hastigt prisfall eller prisökning köper eller blankar (lånköper) instrument, då historisk statistik visat stöd för handelsmönstret. Bland hedgefonder talas det om algoritmmoln kring olika prisnivåer. de större och mest kända, vissa handelsdagar står man för ett par procent av all handel på New York-börsen, i statistiken märks det dock inte då man handlar genom investmentbanker. Men inte bara Pan Capital utan samtliga aktörer skyr uppm ä rk s a m h e t. Ingen vill prata om sin högfrekvenshandel, om branschen och då råka ge vägledning om vad man har för strategi. Denne 35-årige amerikan, sittande i konferensrummet, med utsikt över solblänkade Chrysler Building 319 meter över havet, är en av dessa hemlighetsmakare och en av få som går med på att stiga fram i ljuset. John Netto är en högfrekvenshandlare. I lika hög fart som han handlar, pratar han. Och innan han ska avslöja sin avkastning och hur pengarna tjänas, allt medan datorerna med algoritmerna snurrar i rummet intill och stimmig kommers pågår bland stånden nere på hedgefondstäta Mad Avenue och vi ska låta hans blixtsnabba tempo flöda fram i ord fryser vi ögonblicket och konstaterar att en revolution har ägt rum. R E V O L U T I O N E N För fyra fem å r seda n skedde en finansiell revolution i det tysta. Vad som skedde kan berättas på många olika sätt. Ett försök görs av Petter Kolm, professor vid New ÖVERBLICK. Marknadsstrukturen är otillfredsställande, konstaterar Matthew Simon på Tabb Group. York-universitetets finansmatematiska program, som jag möter på en sömnig diner på Upper West Side på Manhattan en het och fuktig lördag eftermiddag. Traditionellt har mäklarfirmornas egenhandel, så kallad prop-trading, tjänat pengar på market-making och arbritage. Det vill säga: ställa köp- och säljpris för specifika instrument respektive utjämna felprissättningar på olika marknadsplatser. Här har datorer gett sig in för att effektivare, snabbare göra detta. Ett annat sätt att beskriva det är att det pågått en teknisk revolution: snabbare tempo, fler transaktioner, större volymer, effektivare teknik något som tvingat in alla i en metamorfos, förklarar Petter Kolm och sippar på en Cola light. I dag, när vi skriver 2010, har datorerna på allvar tagit över handeln på börserna. I och med detta har ett nytt slags djur kläckts som på senaste år synts i alla möjliga varianter och är resultatet av att högfrekvenshandlarna tvingar alla att bli mer som de själva. Drivet av teknologisk utveckling och förändrade regleringar, har datorerna alltmer kommit att göra merparten av det som människor förr gjorde manuellt. Detta är som den nya världen ser ut. Evli Banks aktiechef Anders Berg i Stockholm, medger att högfrekvenshandelsystem används även på den egna banken. Med den utveckling vi ser så är det helt 32 VA JUNI 2010

4 nödvändigt att ta tekniken till hjälp. Det är en överlevnadsfråga, säger han per telefon och låter förstå att maskinerna används för att inte bli utspelad av algoritmhandlare på andra sidan. Vi tar system till vår hjälp för att göra vårt arbete lättare och handla mot flera marknadsplatser, vilket ger oss bättre överblick. Vi kan ha en bra prisbild med koll på flera olika orderböcker. Maskinerna är helt överlägsna människan vad gäller det. Trots att storbankerna sysslar med detta är det få som vill prata om vad man gör. Förklaringen ger Jonas Hansbo, vd för Tbricks, en programvaruutvecklare till högfrekvenshandlare. För det första är de flesta privatägda så det finns ingen anledning att prata med medier annat än för att locka duktiga programmerare av algoritmer, sade han när vi sågs på kontoret i Skatteskrapan på Södermalm, och fortsatte: Sedan kan varje uttalande användas till att försöka förstå vad de använder för strategier. Om det låter som ett slag så är det för att det mellan maskinerna råder krig. Stridsfältet är börsen och de anonyma slagskämparna bakom datorerna heter sådant som Citadel Securities, Flow Traders, Optiver, International Algorithmic, IMC och Getco. Det också vad som fört oss till New York. Ingen svensk aktör, knappast någon annan internationell, vill ställa upp på en intervju. Hemlighetsmakeriet är totalt. Vad är så hemligt? Idén bakom högfrekvenshandeln (high frequency trading, förkortat HFT), där order läggs och tas tillbaka i tusental, är att använda smarta algoritmer Fragmentisering, fragmentisering, fragmentisering. Det är svaret på varför marknaden ser ut som den gör i dag. och supersnabba datorer för att upptäcka och exploatera marknadsrörelser. För att inte avslöja sina avsikter på marknaden lägger institutionella placerare order på aktier inom vissa prisintervall, också genom datorer som gör det kluriga jobbet. Högfrekvenshandlarna från sitt håll, försöker avslöja hur mycket investeraren är villig att köpa för (eller sälja för) genom att skicka en bombmatta med order som dras tillbaka lika snabbt, ända tills de får respons. Genom att ta ett lite bättre pris, antingen köpa eller blanka instrumentet, för att erbjuda till den övriga marknaden millisekunden senare med liten vinst. Man hyvlar ett öre här, ett till öre där, och gör affärer i miljontal på alla tänkbara och tillgängliga marknader. Summa summarum: vinsterna har varit enorma och räknas i miljarder, när rörelserna på marknaden är stora ökar dessa. Högfrekvenshandeln har kommit in med sådan kraft att ingen kan bortse från den, säger Matthew Simon, analytiker på Tabb Group en analysfirma som bevakar branschen noga, när vi träffas på kontoret på en sidogata till Wall Street, nära NYSE. Fragmentisering, fragmentisering, fragmentisering. Det är svaret på varför marknaden ser ut som det gör i dag, säger han. Fragmentiseringen av marknaden innebär också att en rad uppfattningar måste uppdateras, sådan som hur många börser det finns i Stockholm. New York har 40 genomlysta och 30 ogenomlysta, totalt 70 olika marknadsplatser, vissa där man inte ens behöver rapportera in affärer. Jonas Hansbo ger exempel att affärer kan Så fungerar algoritmhandel tre vanliga strategier Algoritmdatorerna kan vara exponerade mot marknaden genom aktier eller andra instrument så lite som fem minuter per handelsdag. Sällan behålls positioner över natten. Mycket sällan äger datorerna vad som säljs, de är bara en snabb motor som hittar säljare och köpare och därför säger man att de agerar likviditetsskapare. För detta skär de emellan några punkter på varje transaktion. 80, ,50 4 BÖRS 80, Antal utbjudna aktier 80,30 Pris 1 4 PENSIONSFOND Antal köpta aktier 80,30 80,40 80,45 80,30 80,40 80,50 A B När en avvikelse uppstår mellan två instrument som brukar följas åt i pris, till exempel A- och B-aktien, utgår algoritmerna från att en återhämtning kommer och gör en arbitrage. Genom att handla med stora volymer vinner datorerna alltid i det långa loppet. 1. Köparen, t.ex. en pensionsfond, skickar köporder till marknaden på en aktie för 80,50 kr. 2. På en annan börs kostar aktien 80,45 kr. 3. Algoritmen, som är fysiskt närmare och därför snabbare, hinner köpa aktien först och överför den direkt till pensionsfonden för 80,50. Spreaden blir 5 öre per aktie. Har datorerna i uppgift att agera market maker ställer de köp- och säljpris. Förtjänsten är prisskillnaden mellan köp- och säljpris och räknas i ören på varje transaktion som kan uppgå till flera miljarder varje dag Pensionsfonden vill köpa 1 milj av en viss aktie. Den lägger en order på 80,30. ALGORITMHANDLARE 2. Algoritmen bjuder ut t.ex. 300 aktier, köparen nappar. 3. Algoritmen bjuder ut 400 st. och höjer priset. 4. Köparen mörkar och köper bara 100. Spelet fortsätter tills köparen köpt sina 1 miljon aktier. Algoritmer vill alltid avslöja köparens volymambitioner. Därför lägger de order som bara är toppen av ett isberg för att testa volymer och pris som köparen kan tänkas öka till. VA JUNI

5 göras inom ett handelssystem som hans eget Tbricks utan att det någonsin redovisas för den övriga marknaden. Helt inom gällande regelverk, poängterar han med emfas. Eller förslaget som i dag diskuteras, att vid speciella prisfall ska så kallade circuit breakers (strömbrytare) sakta in handeln för att manuellt sköta ett auktionsförfarande. Ett nytt regelverk innebär alltså inte att alla befintligt marknadsplatser explicit regleras. Det skapar skevheter när algoritmer får härja fritt hos vissa och inte hos andra, och riskerar att sänka världens alla börser samtidigt. Något som skedde för bara några veckor sedan och tog sin början i New York. C H O C K E N Klock a n slog h a lv tre den 6 maj. En dag då hela marknaden bekymrade sig över Greklands ekonomi och eurons kris: en statlig betalningsinställelse var en oroande och mycket möjlig utgång. Ryktesspridare och spekulanter hetsade varandra, ett rykte här, en faktauppgift där meddelandena skickades snabbt sinsemellan Bloombergterminalerna: Skulle börserna falla, skulle det bli en ny dubbeldipp? Oron grasserade. Några minuter efter 14.30, på en av de mindre börserna i New York som också handlar stora, kända aktier, började en rad aktier att falla en aning. Och de föll vidare. Ingen köpare ville röra den fallande bilan. Och när bolag som konsultfirman Accentures aktie föll för snabbt, gick så kallad circuit breakers i gång (då saktas handeln upp, tas över av en människa och sköts i auktionsför farande). På en annan börs där aktiehandeln inte saktades in föll priset ännu mer. Marknadens logik är ju den att den mest korrekta prissättningen Det är en bra idé med circuit-breakers. Men Europa har att lära av USA. Våra marknader är inte ihopkopplade på samma sätt. Deutsche Börse har en regel, Nasdaq OMX en annan. är också den senaste och börser i slowmotion kopierade det handlösa aktiefallet på börser där circuit breakers inte var i gång. Under minuterna som följde utbröt panik på marknaden och alla blev iakttagare när datorer skickade automatiska säljorder. Fallet fortsatte alltmedan datorer dumpade aktien, då algoritmerna var inställda på ordern: FIRE SALE. Med andra ord, ta alla förluster, begränsa skadan så stäng alla utestående positioner och lämna marknaden omedelbart. Datorer som vanligtvis, i överenskommelse med en börs, agerar market maker,det vill säga ställer sälj- och köpkurs och erbjuder sig att köpa instrumentet (för att blixtsnabbt hitta en köpare eller säljare på möjligen annan marknadsplats). Utan riktiga kurser föll till exempel Accenture från 40 dollar till att en minut senare, 14.47, prissättas till 1 cent. Det fanns circuit breaker som aktiverades 6 maj, men de som finns är inte samordnade, säger Petter Kolm, som tidigare drivit en hedgefond på investmentbanken Goldman Sachs i New York, och fortsätter: 6 maj blev det en efterfrågechock. Bidoch askspreaden ökade, och den kan ju vara oändlig då handlar man inte. Ingen ville ta likviditetsrisken ingen ville köpa, reaktionen blev precis som en marknad fungerar. Men vad som inte fungerar är att ha 70 olika marknadsplatser med osynkroniserade circuit breakers. Som det är i dag är få nöjda över läget. I en unik undersökning tillfrågades investerare pensionsfonder, hedgefonder, försäkringsbolag om synen på högfrekvenshandeln. Tabb Groups enkät med 145 svarande fann att majoriteten saknar förtroende för nuvarande marknadsstruktur, endast 7 procent hade stort förtroende. Det råder en konsensus om att den nuvarande situationen är ett problem, säger Matthew Simon. Ett begrepp som blivit vanligare i diskussionen är oavsiktliga konsekvenser. Att man måste se över läget på grund av att det kan få fler oavsiktliga konsekvenser, säger han och hänvisar till händelserna den 6 maj. Branschbedömare verkar vara eniga kring den uppkomna situationen, i samma undersökning från Tabb framkommer att samordnade circuit breakers är sanktionerat av majoriteten av marknaden. Dock är man oklar om hur länge en sådan ska ha effekt upp till två minuter eller mer än fem minuter. Det uppkomna läget kan härledas till Mifid som innebar en uppluckring av marknaden: fler börser, fler som får operera, lägre krav, billigare. Att snabbrörliga tekniker vunnit över trögrörliga. Där har handelsplatser vuxit fram och tagit allt större del av handeln en utveckling som VA tidigare beskrivit (nr 5/2010). Bats är en stor aktör, vid sidan av Chi-X och Burgundy. I Europa har man cirka 10 procent av aktiehandeln i de 100 största bolagen på Londonbörsen, i New York är man den tredje största börsen. Högfrekvensfirmor får inga fördelar, inte heller om du handlar mycket eller lite. Alla får agera på exakt samma villkor, ingen får specialbehandling, säger britten Mark Hemsley, som är vd för Bats Europe och denna dag befinner sig i New York. Över en iste på Pershing Square-kaféet intill Grand Central berättar han om Bats affärsmodell: ny aktör med lågkostnadsbas, huvudkontor i Kansas City och modern teknisk plattform, vilket innebär lägre transaktionskostnader för handlarna. Med de gällande regleringar innebär det att transaktioner går via dem i stället för etablerade storbörser: i New York är man den tredje största börsen, och i Europa knappar man in på konkurrenterna, som heter till exempel Chi-X. Han är stressad, ska vidare till ett seminarium med Nasdaq OMX-vd:n, så han berättar kort. Det är en bra idé med circuit breakers. Men Europa har att lära av USA. Våra marknader är inte ihopkopplade på samma sätt. Deutsche Börse har en regel, Nasdaq OMX en annan, säger han. H A N D L A R E N Hö g f r e k v e n s h a n d l a r e n John Netto driver M3 Capital, där han förutom eget kapital också förvaltar kapital från ett gäng investerare. Summor och kundtyp vill han inte berätta om, när vi sitter vid konferensbordet på Madison Avenue. Du kan ju fråga Getco om förvaltat kapital. Nä, just det, säger han med ett skratt över en brummande air-condition. De släpper inte in någon i sina lokaler. John Netto är profilerad och en opinionsbildare hos finansmedier som Bloomberg, Thomson Reuters och CNBC. Han har skrivit böcker om optioner, och anlitas även för att utbilda mäklarteam och handlare. Han kan sitt gebit, så att säga. Han är matematiker som skrev sin första bok om derivat som 12-åring. Vad gjorde du 6 maj+ är den fråga man öppnar en livlig diskussion med vid cocktailmingel i Wall Streets finanskretsar. John Netto, handlaren som pratar i lika högt tempo 34 VA JUNI 2010

6 BÖRSUTMANAREN. Mark Hemsley på Bats Europe tar allt större marknadsandelar från trögrörliga börssystem. VA JUNI

7 som han handlar, är dock fåordig men klargör: Vi var inne i marknaden, säger John Netto, som tidigare var marinsoldat i nio år, och fortsätter: Det är snarlikt med vad man ställs inför i geopolitiska situationer. Då får man skjuta först och fråga sen, oavsett om det är en människa eller algoritm som gör det. Vad som hände den 6 maj diskuteras fortfarande och gått in i en fas om hur ett nytt börsfall drivet av datorer ska förhindras. Vad som skedde i USA kan mycket väl hända i Europa, menar John Netto, som handlar med eget kapital och även är rådgivare åt andra, förvaltar deras kapital enligt på förhand vald strategi för algoritmerna. Så specifik är han. Förvaltat kapital, mått på risktagande eller vilka kunderna är, vill han inte nämna. Avkastningen, däremot, är exceptionellt god, enligt hans uppgift. Varje investerad dollar har en avkastning på 3 dollar det vill säga 3 gånger pengarna. I en jämförelse, svenska Pan Capital som startade i slutet på 1990-talet, fick cirka 50 miljoner kronor. Avkastningen till storägaren, finansmannen Erik Penser, har sedan dess har varit närmare miljoner kronor 20 gånger kapitalet. Under 2008 tjänade man 1,4 miljarder kronor, enligt bokslutet. Att Pan Capital är exceptionellt snabba vittnar flera om, däribland ska Nasdaq OMX:s dåvarande vice vd Magnus Böcker bett dem om hjälp vid vidareutveckling av infrastrukturen. Enligt finansmatteprofessorn Petter Kolm, som bott i USA i tretton år, är det också poängen med hur börserna fungerar i dag. Men nu är tekniken inte långt ifrån vad som är möjligt. Barriären med millisekunder är sprängd. Alla som vill vara med i matchen har datorer inkopplade direkt mot börsen, så kallad co-location. Det gäller inte att vara snabb utan att vara först. På börsen finns det en pris- och tidsprioritet. Bäst pris och först i kön är den som får affären och gäller även när man ändrar sitt pris, säger Petter Kolm. HÖGFREKVENSHANDLAREN. John Nettos datorer tjänar småsummor men på stora volymer. Om man tror att det är lätt att tjäna pengar, så bör man tänka om. Det är inte heller något glamoröst jobb det här. Så vad gör John Netto? Låt oss se på ett exempel: Vanligtvis handlas det amerikanska aktieindex S&P 500 (bestående av över 500 aktier) bland skrikande handlare på börsgolvet. För att inte behöva stå på golvet finns något som kallas för S&P 500 E-mini, en kopia av det stora indexet men är elektroniskt handlat i mindre poster och priser som följer det stora indexet. Håll den tanken, för det ska komma att visa sig vara viktigt. Eftersom S&P 500 är ett börshandlat aktieindex ska en fallande aktie följa aktiekorgens värde det samma gäller E-mini. Gör det inte det så finns möjlighet till kortsiktigt arbitrage. John Netto sysslar med terminer och spekulerar i priset på index, underliggande aktier och valutor vid en tidpunkt, med förfall och lösenpris. Och så ytterligare en nivå: dessa ska prissättas varje millisekund och återspegla risk och framtida pris. Möjligheterna är stora, likaså är svårigheten. Det är oerhört komplext, jag kan sitta i sex lagers djup, säger han och syftar således på orderdjupet. Om man tror att det är lätt att tjäna pengar, så bör man tänka om. Det är inte heller något glamoröst jobb det här. Hängde du med? Matthew Simon på Tabb Group får klargöra något. Inte många förstår och hänger med i diskussionen kring högfrekvenshandel, vanligt folk gör inte det. Politikerna gör inte heller det. Man hör om Lehmans konkurs, folk förlorar jobben, högfrekvensfirmor, börsfallen sjätte maj, och så klumpar man ihop det man vill att något ska göras åt det, säger han. Matthew Simon menar att det som nu behövs är ett klargörande från de flesta aktörer, främst regleringssidan och politiker: Hur ser man på teknik? Vilken roll ska tekniken få ha? Det talas om att förbjuda colocation, att ha datorerna direkt uppkopplade i börsernas system. Men vad blir skillnaden om man ändå sätter datorerna på andra sidan gatan från börsen, man uppnår inget. Alltmedan diskussionerna kring detta pågår expanderar branschen. Vartåt det bär, kan bara spekuleras dock har efterfrågan på finansmatematiker återigen ökat, berättar Petter Kolm när vi sitter på en diner på Upper West Side på Manhattan. Efter finanskrisen var det anställningsstopp i branschen, men nu börjar det komma tillbaka och är tillbaka på samma nivå som det var före krisen, säger han och dricker på sin Cola light. Han tror att amerikanska regleringar lär dröja. Svenska Finansinspektionen har sagt sig hålla ögonen på högfrekvenshandlarna, och sannolikt inväntas en utpekad riktning och förhållningssätt från finansvärldens bastion, USA. Översynen av den mindre del av finansbranschen följer samma mönster som efter finanskrisen, och vad det blev av de regleringarna. Lågoddsare är att det nu blir likadant. Petter Kolms motivering kunde varit tagen direkt efter finanskrisen. Man vill inte snedvrida konkurrensen genom regleringar. Så just nu håller man på att tittar på hur det ska göras. VA JUNI

Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier

Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier VECKA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 2015 2 3 VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev VM-UPDATE

Läs mer

Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier

Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier VECKA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 2015 2 3 VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev VM-UPDATE

Läs mer

VM-UPDATE. börs. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev

VM-UPDATE. börs. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev 2 3 VECKA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 2013 VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev VM-UPDATE

Läs mer

FI:s rapport. Kartläggning av högfrekvensoch algoritmhandel

FI:s rapport. Kartläggning av högfrekvensoch algoritmhandel FI:s rapport Kartläggning av högfrekvensoch algoritmhandel FEBRUARI 2012 Februari 2012 Dnr 11-10857 Innehåll FI:s slutsatser av undersökningen av högfrekvenshandeln i Sverige. 3 Bakgrund 3 Företagens syn

Läs mer

1 ekonomiska 25 kommentarer mars 2009 nr 3, 2009

1 ekonomiska 25 kommentarer mars 2009 nr 3, 2009 n Ekonomiska kommentarer Denna kommentar är ett utdrag ur en artikel Hedgefonder och finansiella kriser som publiceras i årets första nummer av Riksbankens tidskrift Penning- och valutapolitik. Utöver

Läs mer

BULL & BEAR INVESTERING MED TYDLIG HÄVSTÅNG

BULL & BEAR INVESTERING MED TYDLIG HÄVSTÅNG DECEMBER 2013 BÖRSHANDLADE PRODUKTER BULL & BEAR INVESTERING MED TYDLIG HÄVSTÅNG BUILDING TEAM SPIRIT TOGETHER RISKINFORMATION VEM BÖR INVESTERA? Bull & Bear-produkter är lämpade för svenska sofistikerade

Läs mer

Three Monkeys Trading. Tänk Just nu

Three Monkeys Trading. Tänk Just nu Three Monkeys Trading Tänk Just nu Idag ska vi ta upp ett koncept som är otroligt användbart för en trader i syfte att undvika fällan av fasta eller absoluta uppfattningar. Det är mycket vanligt att en

Läs mer

Handel med ETF:er i primär- & sekundärmarknaden

Handel med ETF:er i primär- & sekundärmarknaden Handel med ETF:er i primär- & sekundärmarknaden Jacob Sternius, Chef ETF, Carnegie Fonder Carnegie Investment Bank AB Primär och sekundärmarknad Fondbolag Andelar Aktiekorg Market maker Market maker Market

Läs mer

VM-UPDATE. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-Aktier. börs. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev från Börstjänaren

VM-UPDATE. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-Aktier. börs. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev från Börstjänaren VECKA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 2015 VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev från Börstjänaren

Läs mer

DU VET VÄL ATT DU KAN FÖLJA BÖRSTJÄNAREN I REALTID PÅ TWITTER!

DU VET VÄL ATT DU KAN FÖLJA BÖRSTJÄNAREN I REALTID PÅ TWITTER! börs Världsmarknaden update valutor aktier råvaror index valutor Ett marknadsbrev från Börstjänaren Världsmarknaden update valutor aktier råvaror index valutor 2 3 tjänaren VECKA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Läs mer

BULL BEAR-CERTIFIKAT BULL & BEAR-CERTIFIKAT

BULL BEAR-CERTIFIKAT BULL & BEAR-CERTIFIKAT BNP PARIBAS BULL AND BEAR EDUCATED TRADING BULL BEAR-CERTIFIKAT BULL & BEAR-CERTIFIKAT Daglig hävstång Förstärkt avkastning för dig med kort placeringshorisont En investering i värdepapper kan både öka

Läs mer

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar Del 16 Kapitalskyddade placeringar Innehåll Kapitalskyddade placeringar... 3 Obligationer... 3 Prissättning av obligationer... 3 Optioner... 4 De fyra positionerna... 4 Konstruktion av en kapitalskyddad

Läs mer

Bostadsindex Finansiella Produkter

Bostadsindex Finansiella Produkter 1 Bostadsindex Finansiella Produkter Magnus Olsson Juni 2010 Agenda NASDAQ OMX och index Omvärlden vad händer Vad bygger en ny marknad Produkter baserade på HOX några exempel 2 NASDAQ OMX och Index NASDAQ

Läs mer

För några av er kanske strukturerade placeringar är okänt medan andra kanske upplever placeringsformen som snårig. Vilka möjligheter och risker finns

För några av er kanske strukturerade placeringar är okänt medan andra kanske upplever placeringsformen som snårig. Vilka möjligheter och risker finns 1 För några av er kanske strukturerade placeringar är okänt medan andra kanske upplever placeringsformen som snårig. Vilka möjligheter och risker finns det? Under detta pass ska jag besvara frågorna Vad,

Läs mer

Peter von Euler peeu01@handelsbanken.se

Peter von Euler peeu01@handelsbanken.se Peter von Euler peeu01@handelsbanken.se Lanserade den första börshandlade fonden i Norden, redan år 2000 Först i världen med negativ exponering och hävstång Förvaltar ca 20 000 mkr fördelat på 10 fonder

Läs mer

F Ö R U T F Ö R A N D E A V O R D E R

F Ö R U T F Ö R A N D E A V O R D E R INTERNA RIKTLINJER F Ö R U T F Ö R A N D E A V O R D E R INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning... 1 2. Den relativa vikt som tillmäts olika faktorer vid utförande/vidarebefordran av order 2 2.1. Den mest likvida

Läs mer

Börshandlade fonder - ETF

Börshandlade fonder - ETF Börshandlade fonder - Agenda Förenar fondens & aktiens fördelar. Olika typer av :er Rak indexföljare och Indexföljare med hävstång. Fysisk, syntetisk eller terminsbaserad replikering. Vad skiljer en från

Läs mer

VM-UPDATE. börs. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev

VM-UPDATE. börs. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev 2 3 VECKA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 2013 VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev VM-UPDATE

Läs mer

Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier

Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier VECKA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 2015 2 3 VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev VM-UPDATE

Läs mer

EDUCATED TRADING. Daglig hävstång BULL & BEAR-CERTIFIKAT. Förstärkt avkastning för dig med kort placeringshorisont

EDUCATED TRADING. Daglig hävstång BULL & BEAR-CERTIFIKAT. Förstärkt avkastning för dig med kort placeringshorisont BNP PARIBAS EDUCATED TRADING Daglig hävstång BULL & BEAR-CERTIFIKAT Förstärkt avkastning för dig med kort placeringshorisont En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte

Läs mer

PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE. Din kompletta börsarena

PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE. Din kompletta börsarena PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE Din kompletta börsarena TILLSAMMANS SKAPAR DE VÄLMÅENDE BOLAG RUSTADE FÖR FRAMTIDEN FOKUS PÅ TILLVÄXT välkommen till din börsarena Alla är överens om att

Läs mer

VM-UPDATE. börs. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev

VM-UPDATE. börs. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev 2 3 VECKA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 2013 VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev VM-UPDATE

Läs mer

Globala Utblickar i en turbulent värld. SKAGEN Fonders Nyårskonferens 2009. Presentation av Charlotta Mankert

Globala Utblickar i en turbulent värld. SKAGEN Fonders Nyårskonferens 2009. Presentation av Charlotta Mankert Et nødskudd. 1888. Beskuren. Av Christian Krohg, en av en av Skagenmålarna. Bilden tillhör Skagens Museum. Globala Utblickar i en turbulent värld SKAGEN Fonders Nyårskonferens 2009 Presentation av Charlotta

Läs mer

BULL & BEAR INTE BARA ATT TUTA OCH KÖRA

BULL & BEAR INTE BARA ATT TUTA OCH KÖRA BULL & BEAR INTE BARA ATT TUTA OCH KÖRA En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Historisk utveckling utgör

Läs mer

BEAR OMX X10 BNP BULL OMX X10 BNP

BEAR OMX X10 BNP BULL OMX X10 BNP BNP PARIBAS BULL AND BEAR EDUCATED TRADING BEAR OMX X10 BNP BULL OMX X10 BNP Daglig hävstång x10 Förstärkt avkastning för dig med kort placeringshorisont En investering i värdepapper kan både öka och minska

Läs mer

Komplett intervju med Jacob Wallenberg och frågor till Investor som endast i delar publicerades i Svenska Dagbladet den 25-27/1 2011

Komplett intervju med Jacob Wallenberg och frågor till Investor som endast i delar publicerades i Svenska Dagbladet den 25-27/1 2011 Komplett intervju med Jacob Wallenberg och frågor till Investor som endast i delar publicerades i Svenska Dagbladet den 25-27/1 2011 Svenska Dagbladet (SvD): Många har reagerat på att Börje Ekholm tjänat

Läs mer

BNP PARIBAS TURBOWARRANTER EDUCATED TRADING

BNP PARIBAS TURBOWARRANTER EDUCATED TRADING BNP PARIBAS TURBOWARRANTER EDUCATED TRADING En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Turbowarranter är högriskplaceringar

Läs mer

Warranter En investering med hävstångseffekt

Warranter En investering med hävstångseffekt Warranter En investering med hävstångseffekt Investerarprofil ÄR WARRANTER RÄTT TYP AV INVESTERING FÖR DIG? Innan du bestämmer dig för att investera i warranter bör du fundera över vilken risk du är beredd

Läs mer

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING 13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING Starten på sommaren blev inte så behaglig. Greklandsoron intensifierades då landet i början av juni fick anstånd med en återbetalning till

Läs mer

Plain Capital StyX 515602-5396

Plain Capital StyX 515602-5396 Halvårsredogörelse för Plain Capital StyX Perioden 2015-01-01-2015-06-30 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Halva året har nu passerat och det är dags att summera tiden som gått. Året inleddes med

Läs mer

Del 9 Råvaror. Strukturakademin. Strukturakademin. Strukturinvest Fondkommission

Del 9 Råvaror. Strukturakademin. Strukturakademin. Strukturinvest Fondkommission Del 9 Råvaror 1 Innehåll 1. Att investera i råvaror 2. Uppkomsten av en organiserad marknad 3. Råvarumarknadens aktörer 4. Vad styr råvarupriserna? 5. Handel med råvaror 6. Spotmarknaden och terminsmarknaden

Läs mer

VM-UPDATE. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-Aktier. börs. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev från Börstjänaren

VM-UPDATE. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-Aktier. börs. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev från Börstjänaren ATE VALUTOR AKTIER RÅVAROR INDEX ETT MARKNADSBREV FRÅN BÖRSTJÄNAREN VÄRLDSMARKNADEN UPDATE VALUTOR AKTIER RÅVAROR INDEX ETT MARKNADSBREV FRÅN BÖRSTJÄNAREN VÄRLDSMARKNADEN UPDATE VALUTOR AKTIER RÅVAROR

Läs mer

Hedgefonder. Ulf Strömsten. Årets Hedgefond 2005

Hedgefonder. Ulf Strömsten. Årets Hedgefond 2005 Hedgefonder Ulf Strömsten 1 Kort om Catella Catella ingår i Kamprad-sfären Catella Capital förvaltar för närvarande runt 24 mdr kr och är därmed en av Sveriges största fristående förvaltare. Catella Capital

Läs mer

Berky Partnership. Långsiktiga investeringar i värdebolag utanför de stora börserna. Powered by

Berky Partnership. Långsiktiga investeringar i värdebolag utanför de stora börserna. Powered by Berky Partnership Långsiktiga investeringar i värdebolag utanför de stora börserna Powered by Erbjudandet i sammandrag Teckningskurs: 10 000 kr per aktie Ingen överkurs, inget courtage Teckningspost: 25

Läs mer

www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat BEAR HM H Avseende: Hennes & Mauritz B Med emissionsdag: 17 april 2009

www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat BEAR HM H Avseende: Hennes & Mauritz B Med emissionsdag: 17 april 2009 www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat BEAR HM H Avseende: Hennes & Mauritz B Med emissionsdag: 17 april 2009 Slutliga Villkor Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan

Läs mer

Peab-fonden 515602-4084

Peab-fonden 515602-4084 Årsberättelse för Peab-fonden Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Peab-fonden 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för ISEC Services AB, 556542-2853, får härmed avge årsberättelse

Läs mer

Unlimited Turbos. educatedtrading.bnpparibas.se. Broschyren utgör marknadsföringsmaterial

Unlimited Turbos. educatedtrading.bnpparibas.se. Broschyren utgör marknadsföringsmaterial Unlimited Turbos educatedtrading.bnpparibas.se En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Unlimited turbos är

Läs mer

EMPIRICAL EDGE TRADING EXPO 2012. Johan Hellström Johnny Torssell Peter Nilsson Tobbe Rosén

EMPIRICAL EDGE TRADING EXPO 2012. Johan Hellström Johnny Torssell Peter Nilsson Tobbe Rosén 2 T EMPIRICAL EDGE TRADING EXPO 2012 Den 22 september 2012 hålls Sveriges första Trading Expo på Marriott hotell Stockholm. Evenemanget erbjuder svenska traders många intressanta föreläsningar och mingel

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

IG Trader DMA Manual

IG Trader DMA Manual IG Trader DMA Manual IG Trader DMA Manual Innehåll Innehåll 01 En introduktion till DMA-handel i IG Trader IG Trader DMA Fördelar med DMA 02 Komma igång Aktivera DMA i IG Trader Realtidsdata Ditt DMA-orderfönster

Läs mer

räntebevis Högre avkastning än räntesparande Lägre marknadsrisk än aktiesparande

räntebevis Högre avkastning än räntesparande Lägre marknadsrisk än aktiesparande räntebevis Högre avkastning än räntesparande Lägre marknadsrisk än aktiesparande räntebevis Dagens historiskt låga räntenivåer ger mycket låg avkastning i ett traditionellt räntesparande såsom räntefonder

Läs mer

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET 10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes till slut ett sparpaket från

Läs mer

skuldkriser perspektiv

skuldkriser perspektiv Finansiella kriser och skuldkriser Dagens kris i ett historiskt Dagens kris i ett historiskt perspektiv Relativt god ekonomisk utveckling 1995 2007. Finanskris/bankkris bröt ut 2008. Idag hotande skuldkris.

Läs mer

VM-UPDATE. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-Aktier. börs. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev från Börstjänaren

VM-UPDATE. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-Aktier. börs. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev från Börstjänaren ATE VALUTOR AKTIER RÅVAROR INDEX ETT MARKNADSBREV FRÅN BÖRSTJÄNAREN VÄRLDSMARKNADEN UPDATE VALUTOR AKTIER RÅVAROR INDEX ETT MARKNADSBREV FRÅN BÖRSTJÄNAREN VÄRLDSMARKNADEN UPDATE VALUTOR AKTIER RÅVAROR

Läs mer

Köpläge i vete. En analys framtagen av Börstjänaren Sveriges ledande webbplats för teknisk trejding av aktier, index, råvaror och valutor.

Köpläge i vete. En analys framtagen av Börstjänaren Sveriges ledande webbplats för teknisk trejding av aktier, index, råvaror och valutor. Köpläge i vete En analys framtagen av Börs Sveriges ledande webbplats för teknisk trejding av aktier, index, råvaror och valutor. Efter flera månader med sidledes rörelser börjar spannmålsprodukterna röra

Läs mer

PIVOT POINTS NAVIGERA EFTER STÖD OCH MOTSTÅND

PIVOT POINTS NAVIGERA EFTER STÖD OCH MOTSTÅND PIVOT POINTS NAVIGERA EFTER STÖD OCH MOTSTÅND En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Historisk utveckling

Läs mer

Del 15 Avkastningsberäkning

Del 15 Avkastningsberäkning Del 15 Avkastningsberäkning 1 Innehåll 1. Framtida förväntat pris 2. Price return 3. Total Return 5. Excess Return 6. Övriga alternativ 7. Avslutande ord 2 I del 15 går vi igenom olika möjliga alternativ

Läs mer

Bank of America / Merrill Lynch

Bank of America / Merrill Lynch Bank of America / Merrill Lynch September 2011 Peder Du Rietz, CFA Garantum Fondkommission AB + - 2 Sammanfattning Bank of America en av de 3 systemviktigaste bankerna i USA tillsammans med JP Morgan och

Läs mer

Grundkurs i nationalekonomi, hösten 2014, Jonas Lagerström

Grundkurs i nationalekonomi, hösten 2014, Jonas Lagerström Wall Street har ingen aning om hur dåligt det är därute. Ingen aning! Ingen aning! Dom är idioter! Dom förstår ingenting! Jim Cramer, programledare CNN (tre veckor före finanskrisen) Grundkurs i nationalekonomi,

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Borås Stads Regler för förvaltning av kommunens stiftelser Förvaltning av stiftelser 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för

Läs mer

Certifikat Nordiska Banker Autocall 2

Certifikat Nordiska Banker Autocall 2 Certifikat Nordiska Banker Autocall 2 Avseende: DnB NOR, Nordea, SEB och Swedbank Med emissionsdag: 22 december 2010 Slutliga Villkor - Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet

Läs mer

Clockwork Bas Faktablad, 2011-01-01

Clockwork Bas Faktablad, 2011-01-01 Clockwork Bas Faktablad, 2011-01-01 Clockwork Bas är en investeringsprodukt som erbjuds av Mangold Fondkommission AB i samverkan med. Produkten beskrivs övergripande i ett produktblad som kan beställas

Läs mer

XACT Bull och XACT Bear. Så fungerar XACTs börshandlade fonder med hävstång

XACT Bull och XACT Bear. Så fungerar XACTs börshandlade fonder med hävstång XACT Bull och XACT Bear Så fungerar XACTs börshandlade fonder med hävstång 1 Så fungerar fonder med hävstång Den här broschyren är avsedd att ge en beskrivning av XACTs börshandlade fonder ( Exchange Traded

Läs mer

OMX-KRÖNIKAN Tis 19 maj 2015 Skrivet av Per Stolt

OMX-KRÖNIKAN Tis 19 maj 2015 Skrivet av Per Stolt OMX-index (diagram källa: Infront) OMX-KRÖNIKAN Tis 19 maj 2015 Skrivet av Per Stolt God Morgon! 08:52 OMX-INDEX (1622,57): Trendlöst OMX öppnade dagen med ett första tick på 1621,33. Fram emot stängningen

Läs mer

med daytrading i fokus

med daytrading i fokus i samarbete med Vinnarbyrån välkomnar Dig till E RD T RESEARCH DAY 013 med daytrading i fokus Lördagen den 16 mars 013 går Empirical Edge Research Day 013 av stapeln på Marriott hotell i Stockholm. Fokus

Läs mer

SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN AKTUELLT I OMVÄRLDEN 2/2012 BLANKNING OCH VISSA ASPEKTER AV KREDITSWAPPAR

SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN AKTUELLT I OMVÄRLDEN 2/2012 BLANKNING OCH VISSA ASPEKTER AV KREDITSWAPPAR SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN AKTUELLT I OMVÄRLDEN 2/2012 7 FEBRUARI 2012 Ansvarig utgivare: Kerstin Hermansson Innehåll BLANKNING OCH VISSA ASPEKTER AV KREDITSWAPPAR s.1 ESMA, KONSULTATION BÖRSHANDLADE

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

EXCEED CAPITAL SVERIGE AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT INFORMATION OM INCITAMENT FASTSTÄLLD AV STYRELSEN DEN 22 SEPTEMBER 2014

EXCEED CAPITAL SVERIGE AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT INFORMATION OM INCITAMENT FASTSTÄLLD AV STYRELSEN DEN 22 SEPTEMBER 2014 EXCEED CAPITAL SVERIGE AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT INFORMATION OM INCITAMENT FASTSTÄLLD AV STYRELSEN DEN 22 SEPTEMBER 2014 INNEHÅLL 1. INLEDNING 2. DEN RELATIVA VIKT SOM TILLMÄTS OLIKA FAKTORER

Läs mer

Godkända Investeringstillgångar, Sverige

Godkända Investeringstillgångar, Sverige Uppdaterad 130628Uppdaterad 12 Godkända Investeringstillgångar Godkända Investeringstillgångar, Sverige Nedan angivna värdepapper som är upptagna till handel vid någon av följande reglerade marknader eller

Läs mer

Pareto Trader. Securities

Pareto Trader. Securities Pareto Trader Securities ALT DU TRENGER Allt du behöver för att hålla dig uppdaterad på börsen Pareto Trader ger dig enkel tillgång till den information du behöver, när du behöver den. Du kan bygga ditt

Läs mer

AFFÄRSBREVET TORSDAG DEN 17 JANUARI 2013. Makro USA-statistik kom in som väntat. Stabil inflation i EMU-länderna. Se sidan 2.

AFFÄRSBREVET TORSDAG DEN 17 JANUARI 2013. Makro USA-statistik kom in som väntat. Stabil inflation i EMU-länderna. Se sidan 2. AFFÄRSBREVET TORSDAG DEN 17 JANUARI 2013 New Yorkbörserna De amerikanska börserna öppnade på onsdagen i negativt territorium, men stärktes under dagen och stängde på nära oförändrade nivåer. Rapporterande

Läs mer

Instruktion för bästa resultat vid utförande av order

Instruktion för bästa resultat vid utförande av order Instruktion för bästa resultat vid utförande av order Instruktion: Fastställd: Revision: Instruktionsansvarig: Instruktion för bästa resultat vid utförande av order 2011-12-20 av verkställande direktör

Läs mer

Kartläggning av svenska icke-finansiella företags finansiering

Kartläggning av svenska icke-finansiella företags finansiering Kartläggning av svenska icke-finansiella företags finansiering ENKÄT 2011 Riksbankens kartläggning av företagens lånebaserade finansiering Flera journalister och finansanalytiker har på senare år hävdat

Läs mer

E. Öhman J:or Fonder AB

E. Öhman J:or Fonder AB E. Öhman J:or Fonder AB Godkänd av Styrelsen Dokumentnamn 2013-08-29 Instruktion för utförande av order och placering av order hos tredje part m.m. Upprättad av Dokumentnummer Version Compliancefunktionen

Läs mer

prissäkring av jordbruksprodukter Prissäkring av jordbruksprodukter

prissäkring av jordbruksprodukter Prissäkring av jordbruksprodukter Prissäkring av jordbruksprodukter Prissäkring av jordbruksprodukter I ett lantbruk produceras och förbrukas råvaror. Svängningar i marknadspriset för olika slags råvaror kan skapa ovisshet om framtida

Läs mer

Innehåll 1 Marknadsöversikt 2 OMXS30, S&P 500 3 Råolja, Naturgas 4 Guld, Koppar 5 USD/SEK, EUR/SEK

Innehåll 1 Marknadsöversikt 2 OMXS30, S&P 500 3 Råolja, Naturgas 4 Guld, Koppar 5 USD/SEK, EUR/SEK v.40 Innehåll 1 Marknadsöversikt 2 OMXS30, S&P 500 3 Råolja, Naturgas 4 Guld, Koppar 5 USD/SEK, EUR/SEK 6 Vete, Majs 8 Råvarukommentar 10 Högbergs högläge 11 Jim Rogers råvaruindex 12 Statistik 14 Graföversikt

Läs mer

BNP PARIBAS MINI FUTURES EDUCATED TRADING

BNP PARIBAS MINI FUTURES EDUCATED TRADING BNP PARIBAS MINI FUTURES EDUCATED TRADING En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Mini futures är högriskplaceringar

Läs mer

41 KONKURRENSVERKET I Swedish Competition Authority

41 KONKURRENSVERKET I Swedish Competition Authority 41 KONKURRENSVERKET I Swedish Competition Authority STÄMNINGSANSÖKAN 2015-05-27 Dnr 406/2015 1 (218) Stockholms tingsrätt Box 8307 104 20 Stockholm Ansökan om stämning Kärande Konkurrensverket, 103 85

Läs mer

Del 18 Autocalls fördjupning

Del 18 Autocalls fördjupning Del 18 Autocalls fördjupning Innehåll Autocalls... 3 Autocallens beståndsdelar... 3 Priset på en autocall... 4 Känslighet för olika parameterar... 5 Avkastning och risk... 5 del 8 handlade om autocalls.

Läs mer

XACT Bull XACT Bear MARKNADSFÖRINGSMATERIAL

XACT Bull XACT Bear MARKNADSFÖRINGSMATERIAL XACT XACT Bear MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Innehållsförteckning Fonder med hävstång...3 Fondernas placeringsstrategi...4 Hävstång...4 Daglig ombalansering...4 Fonderna skapar sin hävstång i terminsmarknaden...5

Läs mer

Innehåll 1 Marknadsöversikt 2 OMXS30, S&P 500 3 Råolja, Naturgas 4 Guld, Koppar 5 USD/SEK, EUR/SEK

Innehåll 1 Marknadsöversikt 2 OMXS30, S&P 500 3 Råolja, Naturgas 4 Guld, Koppar 5 USD/SEK, EUR/SEK v.40 29 november 2009 Innehåll 1 Marknadsöversikt 2 OMXS30, S&P 500 3 Råolja, Naturgas 4 Guld, Koppar 5 USD/SEK, EUR/SEK 6 Majs, Vete 7 Dubai debt fear 8 Råvarukommentar 9 Högbergs högläge: Mjölkkossor

Läs mer

Vi tar rygg på insiders

Vi tar rygg på insiders Insidertracker Vi tar rygg på insiders Hur kan vi hjälpa dig? Vill du handla enligt aktietips av Sveriges bästa analytiker? Då skall du följa insiders. Insiders sitter på ledande poster i börsnoterade

Läs mer

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV Organisationsnummer: 515602-1114 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter

Läs mer

Bli företaget kunderna älskar att köpa av

Bli företaget kunderna älskar att köpa av Workshop för småföretagare som vill framåt snabbare Bli företaget kunderna älskar att köpa av ******************************************************************************** WORKSHOP MED BJÖRN STRID OBS!

Läs mer

Finansmarknadernas utveckling och den finansiella stabiliteten om hedgefonder

Finansmarknadernas utveckling och den finansiella stabiliteten om hedgefonder Finansmarknadernas utveckling och den finansiella stabiliteten om hedgefonder KENT JANÉR VD för Nektar Asset Management, en marknadsneutral hedge fond som arbetar med stort inslag av makroekonomiska bedömningar.

Läs mer

Riktlinjer för hantering av intressekonflikter för Rhenman & Partners Asset Management AB

Riktlinjer för hantering av intressekonflikter för Rhenman & Partners Asset Management AB Riktlinjer för hantering av intressekonflikter för Rhenman & Partners Asset Management AB Denna policy är fastställd av styrelsen för Rhenman & Partners Asset Management AB (Rhenman & Partners) den 29

Läs mer

Aktieindexobligation Norden Topp 10

Aktieindexobligation Norden Topp 10 www.handelsbanken.se/mega Aktieindexobligation Norden Topp 10 En placering i tio intressanta aktier i Norden Historisk hög avkastning, i genomsnitt 9,1 procent per år sedan millennieskiftet Möjlighet till

Läs mer

Plus500CY Ltd. Policy för exekvering av order

Plus500CY Ltd. Policy för exekvering av order Plus500CY Ltd. Policy för exekvering av order Policy för exekvering av order Denna policy för exekvering av order är part av ett kundavtal som definieras i användaravtalet. 1. ATT BEDRIVA VERKSAMHET 1.1.

Läs mer

Förvaltning ska tillförsäkra en långsiktig godtagbar tillväxt av kapitalet.

Förvaltning ska tillförsäkra en långsiktig godtagbar tillväxt av kapitalet. Placeringspolicy Inledning Hörselskadades Riksförbund, HRF, väljer från fall till fall om gåvor i form av fonder eller aktier ska säljas direkt eller vara kvar som långsiktig placering. Primärt arbetar

Läs mer

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 20 december 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Börsers regelverk.

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 20 december 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Börsers regelverk. R-2008/0032 Stockholm den 28 januari 2008 Till Finansdepartementet Fi2007/9999 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 20 december 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Börsers

Läs mer

16-17 November 2011 handlingar separat bilaga. Nr 104 Förvaltning av stiftelsekapital 2010 samt regler för förvaltning av kommunens stiftelser

16-17 November 2011 handlingar separat bilaga. Nr 104 Förvaltning av stiftelsekapital 2010 samt regler för förvaltning av kommunens stiftelser 16-17 November 2011 handlingar separat bilaga Nr 104 Förvaltning av stiftelsekapital 2010 samt regler för förvaltning av kommunens stiftelser Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Borås Stads

Läs mer

Årsstämma. 4 maj 2006. Simon Nathanson, CEO

Årsstämma. 4 maj 2006. Simon Nathanson, CEO Årsstämma 4 maj 2006 Simon Nathanson, CEO En bra utveckling 16 14 12 10 8 6 4 2 kr 2004-03-15 2004-04-15 2004-05-15 2004-06-15 2004-07-15 2004-08-15 2004-09-15 2004-10-15 2004-11-15 2004-12-15 2005-01-15

Läs mer

Politik, valutor, krig

Politik, valutor, krig Weekly Market Briefing nr. 4-2013 Politik, valutor, krig Japans valutaförsvagning väcker ont blod...... och pressar våra investeringar i Korea Rapportfloden i USA bjuder på ljusglimtar 1 Alla fonder Skarp

Läs mer

Dentala ädelmetallegeringar

Dentala ädelmetallegeringar VD brev november - Lägesrapport i AU Holding. Kära aktieägare, De senaste dagarna har jag fått flera mail från aktieägare med frågor rörande kvartalsredogörelsen för perioden 01.01.2009 30.09.2009. Då

Läs mer

DU VET VÄL ATT DU KAN FÖLJA BÖRSTJÄNAREN I REALTID PÅ TWITTER!

DU VET VÄL ATT DU KAN FÖLJA BÖRSTJÄNAREN I REALTID PÅ TWITTER! börs 2 3 tjänaren VECKA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 2014 BÖRSTJÄNAREN KIKAR PÅ STHLM

Läs mer

VAD ÄR EN TILLVÄXTOPTION?

VAD ÄR EN TILLVÄXTOPTION? TILLVÄXTOPTIONER VAD ÄR EN TILLVÄXTOPTION? Låt företaget investera i en kapitalskyddad placering och ta själv del av avkastningen! Tillväxtoptionens egenskaper ger dig flera fördelar jämfört med traditionella

Läs mer

Riskhantering. John Lönnqvist. 3-Feb-12

Riskhantering. John Lönnqvist. 3-Feb-12 John Lönnqvist Agenda Verktyg för riskhantering Checklista 7 riskhanteringspunkter Varför riskhantering? Skydda vårt kapital/arbetsredskap Ta mindre förluster när vi har fel. Cut losses short Ta större

Läs mer

Del 3 Utdelningar. Strukturakademin

Del 3 Utdelningar. Strukturakademin Del 3 Utdelningar Strukturakademin Innehåll 1. Implicita tillgångar 2. Vad är utdelningar? 3. Hur påverkar utdelningar optioner? 4. Utdelningar och Forwards 5. Prognostisera utdelningar 6. Implicita utdelningar

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens verksamhet år 2011

Aktiemarknadsnämndens verksamhet år 2011 Aktiemarknadsnämndens verksamhet år 2011 Aktiemarknadsnämnden firade år 2011 sitt 25-årsjubileum. Nämnden har sedan starten hösten 1986 utvecklats till en väletablerad institution på den svenska aktiemarknaden

Läs mer

Aktivt förvaltade ETF:er

Aktivt förvaltade ETF:er Aktivt förvaltade ETF:er Alpcot Capital Management Avanza Forum 19 mars 014 1 4 Alpcot Capital Management Traditionell ETF Aktivt förvaltad ETF Alpcot Russia UCITS ETF 1 1 Alpcot Capital Management Ltd

Läs mer

VM-UPDATE. börs. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev

VM-UPDATE. börs. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev 2 3 VECKA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 2013 VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev VM-UPDATE

Läs mer

Certifikat BEAR OMX X3 H

Certifikat BEAR OMX X3 H www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat BEAR OMX X3 H Avseende: OMXS30 Med emissionsdag: 30 september 2009 Slutliga Villkor Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan endast

Läs mer

SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN AKTUELLT I OMVÄRLDEN 4/2011 ESMA, RIKTLINJER FÖR HÖGT AUTOMATISERAD HANDEL

SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN AKTUELLT I OMVÄRLDEN 4/2011 ESMA, RIKTLINJER FÖR HÖGT AUTOMATISERAD HANDEL SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN AKTUELLT I OMVÄRLDEN 4/2011 6 SEPTEMBER 2011 Innehåll RIKTLINJER FÖR HÖGT AUTOMATISERAD HANDEL s.1 BÖRSHANDLADE FONDER s.3 ESMA, RIKTLINJER FÖR HÖGT AUTOMATISERAD HANDEL

Läs mer

AFFÄRSBREVET MÅNDAG DEN 4 MARS 2013

AFFÄRSBREVET MÅNDAG DEN 4 MARS 2013 AFFÄRSBREVET MÅNDAG DEN 4 MARS 2013 New Yorkbörserna De amerikanska börserna öppnade lägre på fredagen, men stark ISM-data lyfte humöret och fick upp indexen på plus inför helgen. Att budgetdebatten i

Läs mer

Rapporteringsexempel för transaktionsrapportering

Rapporteringsexempel för transaktionsrapportering Version 1.3 1 (39) Rapporteringsexempel för transaktionsrapportering Version 1.3 2 (39) Ändringshistorik Version Ändring Datum Version 1.0 Remissversion 30.11.2012 Anknyter till TREM version 3.0 Version

Läs mer

Handelsregler för Alternativa aktiemarknaden

Handelsregler för Alternativa aktiemarknaden 1 Handelsregler för Alternativa aktiemarknaden 1. Inledning Detta dokument beskriver hur handeln på Alternativa aktiemarknaden (Alternativa) fungerar. Först definieras ett antal viktiga begrepp. Därefter

Läs mer

AK TIEINFORMATION KURSUTVECKLING PÅ STOCKHOLMSBÖRSEN 2003 2005 AKTIEHANDEL 2005 (MILJONER AKTIER) London NASDAQ Stockholm. B-aktien, SEK OMX SPI-index

AK TIEINFORMATION KURSUTVECKLING PÅ STOCKHOLMSBÖRSEN 2003 2005 AKTIEHANDEL 2005 (MILJONER AKTIER) London NASDAQ Stockholm. B-aktien, SEK OMX SPI-index AKTIEINFORMATION BÖRSHANDEL Ericssonaktien noteras på Stockholmsbörsen (A- och B-aktier). B-aktien noteras även på Londonbörsen. Ericssonaktien kan också handlas i form av American Depositary Shares (ADS)

Läs mer

Tillägg 2014:1 till Grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat

Tillägg 2014:1 till Grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat E. J:or Capital AB Tillägg 2014:1 till Grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat Detta dokument ( Tilläggsprospektet ) utgör ett tillägg till E.

Läs mer

Bokslutsmeddelande 2009 (sammandrag)

Bokslutsmeddelande 2009 (sammandrag) Bokslutsmeddelande 2009 (sammandrag) Ahlstrom Abp, sammanfattning av BÖRSMEDDELANDE, 3.2.2010 kl. 12.10 Detta är en sammanfattning av bokslutsmeddelandet. Det fullständiga meddelandet för 2009 finns på

Läs mer