KVINNOR PÅ VÄG MOT BRANSCHENS BÄSTA ARBETSPLATS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KVINNOR PÅ VÄG MOT BRANSCHENS BÄSTA ARBETSPLATS"

Transkript

1 T I D N I N G F Ö R P E A B S A K T I E Ä G A R E, A N S T Ä L L D A O C H K U N D E R N R 3 S E P T E M B E R KVINNOR PÅ VÄG MOT BRANSCHENS BÄSTA ARBETSPLATS Peabs kvinnliga nätverk ska skapa trivsel och få kvinnor stanna i produktionen. sid 6 VAD ÄR PEABANDAN? Samma värde gäller idag som för 40 år sedan. sid 8 ÄNNU ETT NOLLFELS- PROJEKT I NORGE Peab har ett starkt fokus på kvalitet. sid 12

2 ledare Mycket att glädjas åt DEN 23 AUGUSTI släppte vi i en delårsrapport siffrorna från Peabkoncernens första halvår Det var på många sätt en stark rapport som innehöll mycket det finns anledning att glädjas åt. Omsättningen utvecklas väl, resultatet är bra och marginalerna går åt rätt håll. Marknaden reagerade positivt och rapporten blev väl bemött i media. Vi kan också glädjas åt att vi kommit en bra bit på vägen i arbetet med att knoppa av Peab Industri. Den 1 oktober i år noteras det nya bolaget på Stockholmsbörsen och det är alltid lika spännande att följa introduktionen av ett nytt börsbolag. Vad som också gläder mig är att de medarbetare i koncernen som tecknade konvertibler och konverterade till aktier, nu är delägare i Peab och har därmed även möjlighet att bli delägare i Peab Industri. Vi förbereder nu de nya erbjudandena om att teckna konvertibler till alla anställda i Peab och Peab Industri, som årsstämman beslutade i maj. Dessa erbjudanden kommer i slutet av november Men som alltid finns det även orosmoln på himlen. Vi behöver fler kompetenta medarbetare. Samtidigt vet vi att många av våra äldre och mest erfarna medarbetare närmar sig den ålder då pensionering börjar utgöra ett lockande alternativ. Jag har all förståelse för det. Har man jobbat och slitit i många år, har man all rätt i världen att börja ta det lite lugnare. Till dig som funderar på att gå i pension vill jag säga att det fortfarande finns plats för dig i Peab. Vi behöver ditt kunnande och dina erfarenheter. Så vill du fortsätta att jobba är du hjärtligt välkommen att göra det. Du kan dessutom, i viss utsträckning, påverka din arbetssituation så att den passar dig, t ex vad avser arbetstider och arbetsuppgifter. Är detta något som lockar är det bara att ta kontakt med din personalchef. Ingen blir gladare än jag om våra gamla trotjänare nappar på detta. I nästa nummer av PeabJournalen, som kommer ut i början av december, kommer en artikel om hur Peab Konsult; enheten i vår koncern som handlägger rekryteringen av bland annat seniorer, arbetar. MATS PAULSSON innehåll Många spännande projekt i Kalmar Entreprenörskvinnor på väg mot Branschens Bästa Arbetsplats Utdelning av Peab Industri Peabandan vad är det? Vägbygge på nytt sätt Skräms inte av en turbulent börs Ännu ett nollfelsprojekt i Norge Profilerna Stefan Paulsson och Lars Sköld Två spännande megahotell växer fram i Göteborg Ny på jobbet Bostadsmässa i Finland Miljövänlig energi från Stockholms papperskorgar Bättre utbildning för framtidens byggare Bostäder med Drag vid Motala ström Delårsrapport januari juni Krönika Det var bättre förr PEAB ÄR ETT AV NORDENS LEDANDE FÖRETAG INOM BYGG- OCH ANLÄGGNING. Koncernen bedriver bygg- och anläggningsverksamhet främst i Sverige men även i Norge och Finland. Dessutom ingår, huvudsakligen i Sverige, kompletterande byggrelaterade industriföretag inom fabriksbetong, betongprodukter och prefab, berg och grus, transporter, tillverkning och beläggning av asfalt samt maskinoch kranuthyrning. Koncernen har cirka anställda och en omsättning överstigande 30 miljarder kronor. Peabs motto är att vara den lokala entreprenören nära kunden, med den stora koncernens möjligheter. PEABJOURNALEN är en tidning för Peabs anställda, kunder och aktieägare. Utgiven av Peab AB, Information, Förslöv. Tfn Fax E-post Internet REDAKTION Gösta Sjöström (ansvarig utgivare), Lilian Bringle samt journalister ur RHR/CCs nätverk.tidningen är producerad av RHR/CC, REPRO OCH TRYCK Holmbergs, Malmö Förslag på innehåll i PeabJournalen kan lämnas till eller Du kan även kontakta informationsavdelningen eller Peabs växel på tfn PEABJOURNALEN 3/2007

3 Kalmar Många spännande projekt i Kalmar På bara några år har en häpnadsväckande förändring skett i Kalmarregionen. Framtidstron är större än på länge och det planeras och byggs som aldrig förr. Peab är en av aktörerna som verkar för en ljusnande framtid i Kalmar. PEABJOURNALEN 3/2007 3

4 Kalmar Kalmar FFs nya hemmaarena kommer att få plats för cirka sittande åskådare. Det blir en genuin fotbollsarena där publiken sitter mycket nära planen. VÄNDNINGEN KOM när Ingvar Kamprad och IKEAstyrelsen valde att placera ett nytt Ikeavaruhus i Kalmar. Peab byggde varuhuset som blev en succé och projektet förde med sig en växande optimism i regionen. I dagsläget händer det mycket i Kalmar, konstaterar Staffan Ekdahl, regionchef för Peab Sverige i Växjö. Vid norra infarten vid Ikea pågår en omfattande handelsetablering med bland annat Citygross och Bauhaus. I centrum är det före detta Rifaområdet som nu ägs av Peab, där bland annat nya polishuset uppförs. Utöver detta har vi Kinasatsningen med allt vad denna kommer att medföra. Med Kinasatsningen menas det internationella handelscentrum som byggs just nu. Här ska kinesiska grossistföretag kunna marknadsföra sina produkter mot den europeiska marknaden. I anslutning till handelscentret blir det hotell, restauranger och bostäder. En arena för fotboll Under våren 2006 involverades Peab i en diskussion kring stadens nya fotbollsarena. Övriga parter i diskussionen var byggherren Sveafastigheter samt de blivande hyresgästerna Kalmar FF och Kalmar kommun. Inledningsvis utgick vi från en lång önskelista, berättar Staffan Ekdahl. Man ville ha en enorm arena med skjutbart tak. Ganska snabbt insåg man att detta skulle bli alldeles för dyrt. Under årets lopp har vi haft en fortsatt diskussion för att hitta en nivå, där de flesta och viktigaste önskemålen kan genomföras till en rimlig kostnad. Arenan kommer att bli hemmaplan för Kalmar FF och ha plats för cirka sittande åskådare. Det blir en genuin fotbollsarena där läktarna byggs upp runt planen som en gryta. Publiken kommer att sitta mycket nära planen och får en intensiv spelupplevelse. Avståndet mellan sidolinjen och första bänkrad är inte mer än sex meter. Grundläggning på pålar I övrigt blir det en modernt utformad arena där man snabbt och smidigt tar sig till kiosker och toaletter. I byggnaden ska även finnas kvm kommersiella ytor. Sedan tillkommer omklädningsrum och andra lokaler för fotbollsverksamheten, samt kontorslokaler för Kalmar FF. Det skjutbara taket fick dock strykas från planerna, fortsätter Staffan Ekdahl. Visst hade det varit fantastiskt att kunna skjuta över taket vid regn och kanske ha en rockkonsert under tak. Men kostnaderna hade blivit helt orealistiska. Eftersom arenan i Kalmar placeras så nära havsnivån är en förutsättning för byggandet att grundläggningen görs på pålar. Detta är också något som påverkar kostnaderna. När det gäller det geografiska läget byggs arenan i Kalmar vid norra infarten till Kalmar. För oss innebär byggandet av arenan i Kalmar en spännande resa, menar Staffan Ekdahl. Vi räknar med att det ska vara klart med bygglov i slutet av maj och att byggstart sker strax före eller efter byggsemestern. Om allt går enligt planerna står arenan i Kalmar klar till den allsvenska premiären Nytt polishus i centrum Under 2005 avvecklades Rifa, en industri med 220 anställda. Peab köpte fastigheten, som är ett stort område i centrala Kalmar. Här finns goda exploateringsmöjligheter, även om det inte är klart exakt vad som ska 4 PEABJOURNALEN 3/2007

5 Mats Paulsson och representanter från koncernens dotterföretag inviger Peabs nya kontor i Kalmar tillsammans med kommunalrådet Johan Persson. göras. Möjligen bygger Peab både bostäder och lokaler för handel. Till att börja med byggs Kalmars nya polishus här. Till polishuset i Kalmar användes samma förfrågningsunderlag som polishuset i Västervik, berättar Fredrik Karlsson, arbetschef Peab Kalmar Bygg. I Västervik flyttade man in i sitt nya polishus i höstas, medan ändringarna i detaljplanen drog ut på tiden här i Kalmar. Västerviksprojektet har dock gett värdefulla erfarenheter för arbetet i Kalmar, fortsätter Fredrik Karlsson. Det är samma organisation, samma platschef och i stora delar samma övrig personal. I samband med Västerviksprojektet fick vi sätta oss in i hur polisverksamhet fungerar och dessa kunskaper bär vi med oss. Polishuset i Kalmar består av två byggnadsdelar. Ena halvan av huset är kontorsdel och den andra innehåller specialavdelningar och arrest. Det är viktigt att det inte blir någon spridning av uppgifter kring husets lås- och säkerhetssystem. All personal har skrivit under sekretesshandlingar och det finns regler för hur man hanterar ritningar så de inte hamnar i orätta händer. Byggandet av polishuset har påbörjats och man är igång och gjuter, avslutar Fredrik Karlsson. Under hösten 2008 kommer polishuset att vara klart för inflyttning. Peabs nya kontor i Kalmar Fredagen den 15 juni invigdes Peabs nya Nu är Peabkoncernens enheter samlade under samma tak i Kalmar. kontor på Torsåsgatan i Kalmar. Huset är en gammal smedja med en takhöjd på cirka 8 meter. Vid invigningen talade Mats Paulsson och Kalmars kommunalråd Johan Persson, som i sitt tal bland annat sade att Peab bygger Kalmar. Ansvarig för ombyggnaden har varit Susanne Nilsson, arbetschef Byggservice Kalmar. Peabs alla verksamheter är därmed samlade på samma kontor i Kalmar och ansvariga för respektive verksamhet knöt ihop banden i samband med invigningen. text INGELA ANDERSSON PEABJOURNALEN 3/2007 5

6 Entrep kvinno Bransc Arbets Byggnadsbranschen är fortfarande mycket mansdominerad, inte minst ute på byggarbetsplatserna, även om allt fler kvinnor söker sig hit. Ett nätverk har därför bildats för att få kvinnor att söka sig till, trivas och stanna kvar i produktionen. AV PEABS TOTALT anställda i produktionen är det 128 som är kvinnor vilket motsvarar ungefär två procent. 18 hantverkare är kvinnor (0,4 procent av alla hantverkare) och 110 tjänstemän i produktionen är kvinnor (6 procent av tjänstemännen). Även om Peab är ett stort företag kan dessa kvinnor ofta känna sig ensamma i sina roller, förklarar Eva Rönnbäck, personalchef på Peab. Genom det nybildade nätverket får man möjlighet att knyta kontakter med andra kvinnor i företaget och kan förbättra möjligheterna att påverka sin arbetssituation. I november 2006 ägde startmötet rum för det kvinnliga nätverket ebba (entreprenörskvinnor på väg mot Branschens Bästa Arbetsplats). På plats fanns även Peabs koncernchef Mats Paulsson, som ger nätverket sitt fulla stöd. Långa ärmar stör arbetet Alla kvinnor som arbetar inom produktionen har bjudits in att bli medlemmar i nätverket ebba hantverkare, arbetsledare, platschefer och arbetschefer (dock inte entreprenadingenjörer i dagsläget). Huvudsyftet är att få kvinnorna att trivas på sin 6 PEABJOURNALEN 3/2007

7 renörsr på väg mot hens Bästa plats arbetsplats och stanna kvar i produktionen. Man kommer dessutom att verka för att andelen kvinnliga chefer och ledare i produktionsinriktade befattningar ökar. Nätverket vill även bidra till att fler kvinnor söker sig till byggnadsbranschen och då i första hand till Peab, fortsätter Eva Rönnbäck. I det sammanhanget är det viktigt att synliggöra kvinnors kompetens och lyfta fram olika kvinnliga förebilder som finns inom företaget. Varje år kommer man att välja ett speciellt område som hamnar i fokus för diskussion och förslag på åtgärder. I år fokuserar nätverket ebba på arbetsmiljö och hälsa, vilket är naturligt med tanke på att koncernen utnämnt 2007 till ett Hälsa- och Arbetsmiljöår. Ett konkret exempel på ett problem som nätverket har lyft fram är att de arbetskläder som används i produktionen inte alltid är anpassade för kvinnor, berättar Eva Rönnbäck. Bland annat är ärmar alldeles för långa. Nu håller vi på att ta fram arbetskläder för kvinnor och dessa är snart tillgängliga för dem som behöver. text INGELA ANDERSSON Utdelning av Peab Industri Aktierna i Peab Industri, fördelade på A- respektive B-aktier, kommer att delas ut enligt "lex Asea". Avsikten är att notera B-aktien vid OMX Nordiska Börs Stockholm. Utdelningen av Peab Industri bedöms skapa rätta förutsättningar för och möjliggöra ytterligare specialisering, utveckling, tillväxt och lönsamhet för såväl Peab som Peab Industri. Det koncernmässiga värdet av de nettotillgångar som delas ut avseende Peab Industri uppgår till 638 Mkr (före utdelningskostnader) motsvarande cirka 7,50 kr per utestående aktie. Vid halvårsskiftet uppgick Peabs räntebärande utlåning till Peab Industri till Mkr. I detta belopp ingår ett kortfristigt lån om 900 Mkr med förfall i september 2007 samt ett förlagslån om 200 Mkr vilket kommer amorteras i december 2007 då Peab tecknar konvertibler i Peab Industri. Lånen löper med marknadsmässiga räntor. Tidplan 2007 för utdelning av Peab Industri 17 september Noteringsprospekt offentliggörs 24 september Sista dag för handel inklusive rätt till utdelning 25 september Peab noteras exklusive rätt till aktie i Peab Industri 27 september Avstämningsdag för avskiljning 1 oktober Marknadsnotering av aktierna i Peab Industri Stor anslutning vid konvertering: 97% anslutning och 5,4 miljoner nya B-aktier Peab emitterade under juni månad 2005 totalt konvertibler till anställda. Under perioden 18 juni 2 juli 2007 gavs ett extra tillfälle att konvertera dessa Peabs Konvertibla Skuldebrev 2005/2008 till B-aktier. Av de totalt ägarna av konvertibler valde cirka 1 880, motsvarande 97 procent, att konvertera till B-aktier. Det är mycket glädjande att så många av våra anställda har tagit möjligheten att byta till aktier och därigenom bli delägare i Peab och på så sätt kunna delta i utdelningen av Peab Industri, som sker i september, säger Peabs VD Mats Paulsson i en kommentar. PEABJOURNALEN 3/2007 7

8 Peab Peabandan v Vad är Peabandan? Den frågan dyker ofta upp och i ett försök att bringa klarhet har PeabJournalen ställt Mats Paulsson mot väggen för att ta del av hur han ser på Peabandan. Hur definierar du Peabandan? Det är inga konstigheter. Det handlar om vanligt sunt förnuft i vardagen. Mer komplicerat än så behöver det inte vara. I slutändan blir vi bedömda för det vi gör och det vi levererar, inte det vi säger. Vad menar du med det? En del självklarheter som till exempel att vi håller utlovade tider i Peab. Om man skulle råka bli försenad ska man givetvis meddela sig till den som väntar. Det är oerhört nonchalant att låta någon annan vänta. Det är att värdera sin egen tid högre än den andres. Vi måste alltid visa en god disciplin när det gäller tider. Om vi börjar klockan sju på morgonen, då börjar vi klockan sju. Har vi en halvtimmes lunch så ska det vara en halvtimme. Att tänja på tiderna och komma för sent till jobbet är att visa kunden bristande respekt. Fler exempel? Ja, det är att stå upp till det man sagt. Har man lovat en kund någonting ska man självfallet hålla det. Annars kommer den kunden aldrig tillbaka och den kunden har egentligen inga skäl att hålla tyst om hur han blivit bemött. Motsatsen gäller också. En nöjd kund är den bästa marknadsföringen Peab kan få. Just relationen till kunden är tydligen viktig, eller? Ja, så är det. Det är i slutänden kunden som betalar. Då är det min skyldighet att ta reda på vad kunden vill ha. Ett bra exempel på Peabandan är att vi på alla nivåer i företaget ska vara så lyhörda som möjligt i umgänget med kunder. Och vi ska inte vara rädda för att låta våra kunder ta del av den specialkompetens vi har, vad gäller byggkunskap. Det uppskattar kunden och det är han beredd att betala för. God kvalitet vinner alltid i det långa loppet. Du talar ofta om Peabs förtroendeentreprenader. Varför? Återigen kommer relationen till kunden in i bilden. En förtroendeentreprenad är just vad ordet säger, en entreprenad som bygger på förtroende ömsesidigt förtroende. Om kunden har förtroende för oss och vice versa, går allt så mycket lättare. Att lita på varandra är en viktig beståndsdel i Peabandan. Har du fler exempel på Peabandan? Kostnadsmedvetenheten är ett bra exempel. Ska vi nå de lönsamhetskrav som finns i Peab och som marknaden ställer på oss, måste vi vara kostnadseffektiva. Det räcker inte med att ha det bra ställt på intäktssidan, man måste ha det lika bra ställt på kostnadssidan. Det innebär inte att vi ska vara dumsnåla, utan istället smartsnåla, det vill säga sparsamma. Sparsamma? Ja det är egentligen att annat ord för kostnadseffektiv. Vi ska ta fram de bästa lösningarna för kunden och jag är säker på att ingen kund i världen tycker det är OK om vi slarvar med kostnaderna. Däremot vet jag att kunden gärna betalar för god kvalitet. Detta är självklarheter som jag förväntar mig att alla håller med om. När i din karriär förstod du att det finns en Peabanda? Redan när min bror Erik och jag satte igång det som sedermera skulle bli Peab på PEABJOURNALEN 3/2007

9 ad är det? och 60-talen, insåg vi, att om vi skulle lyckas måste vi locka de duktigaste till oss. Om vi inte kunde skapa en arbetsmiljö som folk trivdes i, hade vi inte en chans att konkurrera. Det var så Peabandan växte fram och det gäller än idag. Ser du Peabandan som ett konkurrensvapen? Ja, det gör jag. Min stora förhoppning är att Peab ska vara ett så starkt och attraktivt varumärke, att de mest kompetenta självmant söker sig till oss. Jag är övertygad om att Peabandan kan bidra till detta. Alla ledare och chefer på alla nivåer i Peab har ett viktigt ansvar när det gäller att skapa arbetsmiljöer som medarbetarna trivs i och söker sig till. Vi ska skapa miljöer där vi gör rätt från början och inte behöver ödsla tid på att rätta onödiga fel. Men visst kan det gå snett ibland. Alla har rätt att göra fel på jobbet bara det inte händer för ofta. Så de problem som många befarar kommer avseende rekrytering, kan lindras med hjälp av Peabandan? Jag det är jag övertygad om. Peab är och ska vara ett företag där de anställda har roligt på jobbet och mår bra. Det har varit en lång högkonjunktur i byggbranschen. Hur påverkar det höga tempot Peabandan? Det är givet att ett högt tempo och högt kapacitetsutnyttjande gör att det kan dyka upp situationer som upplevs som stressiga. Men jag tror snarare att Peabandan kan hjälpa till att förebygga stress och tillbud på våra arbetsplatser. Vi får aldrig, aldrig någonsin, eftersätta säkerheten, hur bråttom det än är. Alla i Peabkoncernen har rätt och skyldighet att i alla situationer kräva 100 procent säkerhet. Byggbranschen anses vara en riskbransch. Hur ser du på det? Så har det alltid varit. Finns det stora och tunga maskiner, skarpa verktyg, höga höjder, med mera, finns det också risker. Men det måste vi kunna hantera. Om alla följer gällande säkerhetsföreskrifter kan man hantera riskerna och eliminera tillbuden. En viktig beståndsdel i Peabandan är till exempel att alltid ha hjälm på när så krävs, att alltid ha säkerhetslinor när så krävs och så vidare. Alla ska känna sig trygga och säkra på våra arbetsplatser. Det ska vi aldrig kompromissa om. Och var inte rädd att säga till jobbekompisen, om han glömt att på sig hjälmen. Kan du avslutningsvis sammanfatta vad Peabandan består av? Som jag sade inledningsvis är det enkla och självklara grejor baserade på sunt förnuft. Ord och teser såsom: visa yrkesstolthet utveckla yrkesskickligheten visa hänsyn tänk kostnadseffektivt var uppriktig kräv säkerhet kräv utvecklingssamtal håll utlovade tider stå upp till det du lovat lyssna på kunden ha roligt på jobbet gör rätt från början tänk efter före Om vi inte skapar en arbetsmiljö folk trivs i har vi inte en chans att kunna konkurrera, säger Peabs grundare och VD Mats Paulsson. Det gällde för mer än 40 år sedan och det gäller än idag! Att visa yrkesstolthet, lyssna på kunden och ha roligt är några av de honnörsord som Peabandan står för. lämna inget åt slumpen jobba tillsammans våga förändra ta initiativ se möjligheter ordning och reda tänk miljömässigt överträffa förväntningarna ett handslag gäller informera dina medarbetare PEABJOURNALEN 3/2007 9

10 Bohuslän När Vägverket beställer en ny väg brukar de själva stå för projektering och konstruktion. Men i Bohuslän ska Peab bygga en väg där de tar hela projektansvaret och garanterar funktionen i 15 år framåt. Vägbygge på nytt sätt PEAB HAR FÅTT I UPPDRAG av Vägverket att bygga en sex kilometer lång motorväg på E6 i Bohuslän, mellan Knän och Lugnet. Vägsträckan har en varierad topografi med berg och komplicerade grundförhållanden, men det som gör projektet unikt är sättet på vilket det genomförs. Karl-Gunnar Karlsson. Normalt när Vägverket gör en beställning har de själva ritat och projekterat. Peab får en färdig specifikation och bygger enligt denna. Skulle det sedan hända något på grund av att det blivit fel i projekteringen får Vägverket stå för hela kostnaden. Peab lämnar en garanti, men den gäller bara för själva utförandet. I det här fallet har Vägverket beställt en funktion, berättar Karl-Gunnar Karlsson, divisionschef på Peab. Vi kommer att sköta drift och underhåll och garanterar dessutom att vägen uppfyller ett antal funktionskrav när Vägverket sedan tar över. Överlämningen sker om 15 år och då kommer ett antal olika faktorer att mätas, som till exempel spårdjupet och tvärfall på vägen. E6 är hårt belastad av dubbdäck och mycket tung trafik vilket skapar ett stort slitage. I praktiken innebär det att om det skulle uppstå något fel under tiden måste Peab rätta till det. Bildas det hål eller sprickor ska det åtgärdas och även om all asfalt på hela sträckan skulle behövas läggas om är det Peab som står för kostnaden. Av den anledningen ansvarar Peab för projekteringen och naturligtvis anstränger de sig till det yttersta för att ta fram en konstruktion de är trygga med. Vi måste ju ha en funktion som svarar mot de krav Vägverket ställer, säger Karl- Gunnar Karlsson. Och inom Peab har vi en unik kompetens genom Peab Grundteknik som är med och designar vägkroppen. Utvecklande för organisationen Troligtvis kommer Peab att använda en egen teknik, SwePave, som innebär att man gör en cementstabilisering av vägbanans 10 PEABJOURNALEN 3/2007

11 Skräms inte av en turbulent börs ANDERS HASKEL överbyggnad. Det stärker upp konstruktionen och optimerar asfaltlagren. Det här är ett nytt sätt för Vägverket att handla upp ett projekt. Vi har inte konkurrerat med enbart pris utan även med vår spetskompetens och vår teknik. Samtidigt tar vi på oss ett mycket större ansvar än vanligt, så därför ser vi till att bygga med kvalitet anpassad efter ställda funktionskrav. Vägverket får på så sätt mer för pengarna än vanligt, menar Karl-Gunnar Karlsson. Projekteringsmötena är för närvarande i full gång och byggstarten beräknas till hösten. I så fall kommer vägen att öppnas för trafik om cirka två år. Karl-Gunnar Karlsson tror att denna form av upphandling kommer att bli vanligare, vilket han tycker är positivt. Det är kul att vi får använda vår kompetens och det är utvecklande även för vår organisation. Men det kräver större projekt för att fungera då det är ett omfattande och kostsamt anbudsarbete. text JOHAN BERGQUIST BEHÅLLA ELLER SÄLJA? Sommarens börsras har på nytt ställt denna fråga på sin spets. Ingen sitter med en kristallkula som ger svaret på hur lång eller djup börssvackan kommer att bli. Visst går det ofta att ana att kurserna ska fortsätta falla när en nedgång väl har startat, men det är ändå inte självklart att ge rådet att sälja. Mitt svar är att det för de flesta är klokast att stanna kvar på aktiemarknaden, allt under förutsättning att avsikten redan från början varit att pengarna långsiktigt ska vara placerade på börsen. Ett av de stora misstagen som jag ser det är att börja agera kortsiktigt med pengar som egentligen varit avsedda för långsiktiga aktieinvesteringar. Det leder inte bara till onödiga transaktionskostnader och kanske oönskade skatteeffekter. Ett kortsiktigt agerande lurar också mycket lätt in mig i psykologiska fällor. Det är lätt att sälja när det är skakigt på börsen och jag grips av rädsla, men mycket svårt att hitta rätt tillfälle att på nytt kliva in på marknaden. Psykologiska spärrar kommer att bromsa mig från att köpa när de rätta lägena uppstår. Helst vill jag vänta in en situation när marknaden ser ut att ha stabiliserat sig. Haken är att miljontals andra placerare runt om i världen kommer att leta efter samma tillfälle och i tillräckligt många fall hinna lägga sina köporder så att jag själv blir tvåa på bollen. Ett generellt behållråd är dock inte samma sak som att ge rådet att sitta still i båten när det blåst upp orkan på världens börser. Tyvärr upptäcker alltför många när det börjat gå ner att de köpt aktier för pengar som överhuvudtaget inte borde ha kommit i närheten av en börsinvestering. Det gäller med andra ord att omsorgsfullt avväga hur stor del av tillgängligt kapital som ska vara placerat i aktier. Här finns inga självklara regler. Vad som är en rimlig andel aktier styrs helt och hållet av varje enskild individs behov och risktolerans. Mår man dåligt av att se värdet på aktieportföljen gå ner så äger man förmodligen mer aktier än man bör göra, men då får man också vara beredd att avstå en del vinstmöjligheter när det går upp. Som aktieplacerare måste jag också vara helt införstådd med att mer eller mindre dramatiska nedgångar förr eller senare kommer att inträffa. Med detta sagt vill jag slå ett slag för aktier. Oavsett om sommarens nedgång är inledningen på en längre tids svag börs eller bara ett kort hack i en längre uppåtgående kurva, så är jag övertygad om att den som jobbar utifrån en klok strategi kommer att tjäna pengar på sina aktier. För att nå framgång på aktiemarknaden är det precis lika viktigt att undvika förlorare som att hitta vinnare. Företag som har svårt att tjäna pengar idag när det är högkonjunktur kommer förmodligen att få det ännu tuffare om konjunkturen viker. Behåll aktier som gått bra och sälj förlorarna. Många gör dessvärre tvärtom i hopp om att förloraraktierna ska repa sig. Tyvärr har aktien i många fall gått dåligt för att den representerar ett dåligt företag som kommer att fortsätta ha problem. Bygg i stället en portfölj med kvalitetsföretag. Leta efter dem som kommer att tjäna ännu mer pengar under nästa högkonjunktur än vad de gör idag. Med lagom portioner sådana företag i portföljen kan man sova lugnt om natten. Anders Haskel är ansvarig för HQ Bank i Skåne. Tidigare har han bland annat varit verksam som börsjournalist på Veckans Affärer. PEABJOURNALEN 3/

12

13 Norge Ännu ett nollfelsprojekt i Norge Peab i Norge har de senaste åren haft ett starkt fokus på kvalitet, något som bland annat har resulterat i en lång rad så kallade nollfelsprojekt det vill säga projekt som överlämnas helt utan fel och brister. Det senaste i raden är ett bostadsprojekt i Drammen, cirka fyra mil sydväst om Oslo, som med sina totalt 164 lägenheter är det största nollfelsprojektet som har utförts av Peab hittills. PROJEKTET BESTÅR AV sammanlagt fyra bostadsblock, varav de två första Bueslaget består av privatägda lägenheter, medan de två sista Strømsø Perspektiv är bostadsrätter. Bueslaget blev klart innan jul förra året, medan Strømsø Perspektiv färdigställdes i januari i år. Alla 164 lägenheter överlämnades helt utan anmärkningar. Samma sak gäller för gemensamhetsytorna i den sista byggetappen. Vansinnigt bra kvalitet Den fristående rådgivningsbyrån OPAK, som har hjälpt till med själva överlämnandet i båda byggetapperna, öste beröm över projektet redan innan jul, då den första byggetappen, Bueslaget, avslutades. Jag har varit med vid många överlämnanden, men detta är något av det absolut bästa jag har sett. Det är bättre än något annat projekt från de andra stora entreprenörerna under de senaste åren, sa Roar Nielsen från OPAK då. Kvaliteten på samtliga lägenheter har så här långt varit vansinnigt bra, och kunderna är extremt nöjda. Peab levererar helt enkelt lägenheter i toppklass här på Bueslaget. Imponerande insatser Efter överlämnandet av Strømsø Perspektiv i februari var tonen om möjligt ännu mer positiv. Roar Nielsen har till och med skrivit PEABJOURNALEN 3/

14 Norge Peabs projektteam har fått har fått mycket beröm för ett proffsigt och gediget arbete. Från vänster Geir Henjesand, Christer Halvorsen, Anders Vestre, Lasse Fremgård, Stein Erik Pedersen och Jørn Bogen. ett brev till Peabs regionschef för bostäder, Jørn Bogen, där han berömmer projektteamets insatser. Det som är särskilt imponerande är platsledningens inställning. Teamet består av unga handläggare med en mycket hög fackkompetens, en trevlig och säljande framtoning och en otroligt stark vilja att leverera lägenheter av toppkvalitet till kunderna. De har lyckats leverera samtliga lägenheter helt utan anmärkningar och det ska de ha all respekt för. Här har du verkligen fått ihop ett av stans bästa byggteam, Jørn Bogen, skriver han bland annat i detta brev. Toppklass Det är roligt att få jobba ihop med ett sådant här gäng, säger Roar Nielsen till Peab-Nytt, och syftar på Peabs projektledning på Bueslaget/Strømsø Perspektiv. Byggetapp ett var ju väldigt bra, men etapp två var faktiskt ännu ett strå vassare. Peab ligger därmed i den absoluta toppklassen i branschen. Inga andra konkurrenter kan mäta sig med dem just nu. Tydlig målsättning Det är en stor utmaning att bygga lägenheter till dagens krävande bostadsköpare. På Bueslaget/Strømsø Perspektiv har alla 164 lägenheter överlämnats helt utan anmärkningar. Hur har man lyckats med detta? Projektteamet träffades för första gången hösten 2004, och redan då var alla eniga om att noll fel vid överlämnandet var ett självklart mål, säger projektchefen Stein Erik Pedersen, som i och med detta har rott hem sitt tredje nollfelsprojekt i rad. Vi är självklart beroende av kompetenta underentreprenörer och -leverantörer. Men det är trots allt våra egna arbetare som måste göra de sista finjusteringarna. Och man ska inte sticka under stol med att det är en stor arbetsbelastning för alla inblandade, med många långa och slitsamma dagar, kvällar och helger. Lägger ribban högt Det bör också nämnas att vi lägger ribban mycket högre än den vanliga norska standarden vid vår egen nollfelsdefinition, påpekar produktionschefen Lasse Fremgård. Kundernas förväntningar blir också hela tiden högre och högre. Men vi har, precis som Stein Erik säger, fokuserat på detta från dag ett och genom hela projektet. I byggetapp två lyckades vi dessutom färdigställa gemensamhetsytorna helt utan anmärkningar, vilket vi är mycket nöjda med. Ingen självklarhet De två sista blocken är bostadsrätter, och Drammen och Omegn Boligbyggelag (DOBBL) har varit representerade vid samtliga 83 lägenhetsöverlämningar. Det är väldigt länge sedan jag har varit med på en överlämning utan anmärkningar. Det är ju så det ska vara, men ändå händer det inte så ofta, berättar byggledaren/projektledaren Terje Næss på BBL Byggtek, som representerar DOBBL. Entreprenören har verkligen ansträngt sig och gjort sitt yttersta för att kunna leverera utan fel och brister, och det är klart att det gynnar köparna. De flesta hyresgäster är mycket nöjda och tacksamma. Många ser 14 PEABJOURNALEN 3/2007

15 det nästan som en självklarhet att allt ska vara perfekt, men efter att ha varit i den här branschen sedan början av 80-talet vet jag att det snarare är en regel än ett undantag att saker och ting strular. Detta kan ju också vara en god affär för entreprenören, som därmed slipper allt efterarbete och alla reklamationer, som jag av erfarenhet vet är mycket kostsamma, säger han. Mycket färre reklamationer Reklamationer och efterarbete förekommer givetvis även hos Peab, och Byggservice og Vedlikehold AS, som Peab anlitar för detta arbete, bekräftar att antalet reklamationer har minskat avsevärt de senaste åren, tack vare Peabs nollfelsvision. Vår arbetsbörda påverkas absolut av nollfelsprojekten. Inte minst vid överlämnandet, men även vid ettårsbesiktningen, säger Stig Roar Holter på Byggservice og Vedlikehold. Det är helt klart mycket färre reklamationer vid ettårsbesiktningen på nollfelsprojekten än på andra projekt. Vi märker över huvud hela taget en enorm nedgång av antalet reklamationer efter det att Peab började fokusera på kvalitet och nollfelsvisionen för några år sedan, säger han. Noll fel en självklarhet Jørn Bogen, regionchef för Peabs bostadssektor, har en bestämd uppfattning om företagets nollfelsvision. Det ska vara en självklarhet att Peab överlämnar felfria projekt. Detta är något vi har börjat lägga fram redan under kontraktsförhandlingarna vid nya bostadsprojekt, vilket byggherrarna naturligtvis värdesätter, säger han. Vi har fått ett rykte om att leverera projekt av mycket hög kvalitet, och våra tjänster börjar bli alltmer efterfrågade. Detta är den bästa marknadsföring vi kan få, säger han. Kvalitet och utsikt Sjuvåningshusen på Strømsø har lägenheter i de sex översta etagen, medan bottenvåningen är avsedd för butiks- och parkeringsytor. Lägenheterna är toppmoderna, med bland annat parkett i alla rum, kaklade badrum med spotlights och golvvärme, och de varierar i storlek från ettor på 30 kvadratmeter till fyror/femmor på runt 120 kvadratmeter. Många av lägenheterna har också ett imponerande ljusinsläpp, och man ser både floden, centrum och åsarna kring staden från de flesta lägenheterna. Projektledningsteamet Förutom Stein Erik Pedersen och Lasse Fremgård, består projektledningsteamet av Geir Henjesand, Anders Vestre, Christer Halvorsen och Geir Halstensen. text och foto RUNAR DALER Fakta Vad Uppförande av fyra bostadsblock i sju våningar, med sammanlagt 164 lägenheter (byggetapp ett består av två block och 83 lägenheter) Var På Strømsø i Drammen, cirka 4 mil från Oslo Omfattning Totalt cirka kvm bostadsyta och cirka 720 kvm butiksyta. Från 1-rums- till 5-rumslägenheter med tonvikt på 2- och 3-rummare. Lägenheterna är mellan cirka 30 och 120 kvm stora. Byggstart Februari 2004 Byggslut Februari 2007 Kontraktssumma Totalt cirka 180 miljoner kronor (exkl. moms) Byggherre Lenken og Bueslaget Utvikling AS Arkitekt Kristiansen & Bernhardt AS Entreprenadsform Totalentreprenör PEABJOURNALEN 3/

16 profilerna Stefan Paulsson Nya i Peabs styrelse I samband med årsstämman i maj 2007 utsågs två nya ledamöter till styrelsen i Peab AB. Båda har lång erfarenhet av att leda och driva företag samt att sitta i styrelser, men ingen av dem vill beteckna sig som styrelseproffs. STEFAN PAULSSON är äldste son till Peabs grundare och VD, Mats Paulsson. Tillsammans med sin bror Fredrik äger och driver han dels lantbruket på föräldragården, dels ett antal företag i olika branscher, STEFAN PAULSSON samlade under ägarhatten Bjäre Invest. Bland företagen återfinns till exempel Gullbergs Kontorscenter, Heberleins, Willab och Kranpunkten. Jag och min bror delar allt 50/50, Ålder 40 Familj Gift med Anita och har två barn Bor I Segelstorp Strand nära Förslöv (föräldragården där Peab en gång startade) Fritidsintressen Familjen, skidåkning och lantbruk. berättar Stefan. Vi känner varandra väl och behöver aldrig diskutera; det gör att arbetet går smidigt. Stefan och Fredrik arbetar operativt och har samtidigt styrelseposter i alla sina företag, men låter anställda VD:ar driva verksamheterna. När nu Stefan går in i styrelsen för Peab AB och Fredrik går in i styrelsen för nybildade Peab Industri, blir det lite annorlunda. Det blir dels nytt att inte arbeta operativt, dels att inte arbeta tillsammans i samma styrelse med min bror. Men det är viktigt att det blir rätt, när jag nu tar plats i familjeföretaget, säger Stefan. Jag kommer därför att gå ur en del mindre uppdrag för att hinna med Peab AB. Sedan ett år tillbaka sitter jag dessutom i Brinovas styrelse. Varken jag eller min bror har arbetat inom Peab, utan vi har gått våra egna vägar, fortsätter han. Själv arbetade jag i Sälen med skidanläggningar i tolv år innan jag återkom till Bjärehalvön. Det kändes inte rätt att prova att arbeta i pappas företag och han har heller aldrig frågat. Genom att nu träda in i Peabs styrelse behålls i alla fall familjeanknytningen, vilket jag tycker är viktigt. Jag har växt upp i en entreprenörsmiljö och tycker att entreprenörskap är det roligaste som finns! Det jag uppskattar mest är att skapa något, driva det och att jobba med medarbetarna god laganda är a och o. DEN ANDRE nye styrelseledamoten är Lars Sköld, VD och koncernchef för STC Interfinans AB, moderbolag i en industrigrupp. Lars har många års erfarenhet av att vara företagsledare i både små och stora företag och har bland annat varit verksam i bank, 16 PEABJOURNALEN 3/2007

17 och Lars Sköld finansbolag och fastighetsbolag. Bland tidigare jobb kan nämnas VD och koncernchef för Sveaskog och VD för gamla Klövern, som sedan förvärvades av Wilhborgs. Han har suttit i Drotts styrelse och, fram till bolagsstämman i våras, även i Wihlborgs styrelse. Därutöver sitter han bland annat också i Nationalmuseums styrelse. STC Interfinans är en koncern som spänner över flera olika områden, förklarar Lars Sköld. Dess tre affärsområden består av internationella koncernen Åkers (valstillverkning för stålindustrin), handel med frukt och grönt via fem olika bolag samt fastigheter. Under årens lopp har jag kommit att arbeta mycket med Erik Paulsson, berättar Lars. Genom honom träffade jag så småningom Mats Paulsson och blev mycket hedrad när jag tillfrågades om styrelseposten i Peab AB. Även om jag numera bor i Stockholm, har jag mycket anknytning till Skåne och Bjärehalvön, fortsätter han. Som barn växte jag upp strax utanför Ljungbyhed och jag och min familj har sedan lång tid tillbaka ett sommarhus utanför Västra Karup, inte långt från Förslöv. Lars tycker att det ska bli stimulerande att följa Peab på nära håll. Peab är ett intressant och välskött bolag. Erik och Mats har utvecklat Peabsfären på ett fantastiskt sätt och det ska bli skojigt att som styrelseledamot få lära känna bolaget ännu mer och förhoppningsvis även kunna bidra till dess framtid. text BELLA DANOWSKY LARS SKÖLD Ålder 57 Familj Hustru Marianne och dotter Karin 27 år Bor I Bromma Fritidsintressen Är utomhusmänniska, mycket skog och natur och jakt. PEABJOURNALEN 3/

18 Göteborg De två tornen på Gothia Hotel i Göteborg kommer att kompletteras med ett tredje. Det gör hotellet till Europas största. Och en bit bort, vid centralstationen tar ett nytt femstjärnigt lyxhotell form i det gamla posthuset. Två fantastiska projekt med helt olika karaktär, berättar Tore Hallersbo, divisionschef i Peab. Två spännande megaho ALLA SOM VARIT PÅ LISEBERG i Göteborg har nog sett det: Gothia Towers, det imponerande hotellet vid Svenska Mässan vars glasade fasader sträcker sig mot himlen. Den ursprungliga byggnaden bestod av ett torn som byggdes på 80-talet och det andra tornet tillkom runt millennieskiftet. Nu har Peab fått i uppdrag av Svenska Mässan Stiftelse att skapa Gothia Triple Towers. Ett nytt tredje torn på 29 våningar ska uppföras och dessutom kommer det första tornet, som idag är på 18 våningar, att kompletteras med ytterligare sex våningar. Totalt kommer Gothia Triple Towers att bestå av tre torn på vardera 23, 24 och 29 våningar när allt är klart. Målet med påbyggnaden och det nya tornet är att skapa ett hotell för vad Gothia kallar värdskap i världsklass, berättar Tore Hallersbo. Påbyggnaden av det befintliga tornet ska 18 PEABJOURNALEN 3/2007

19 tell växer fram i Göteborg förmedla upplevelse och kvalitet av högsta klass. Det innebär att påbyggnaden blir ett 5-stjärnigt hotell i hotellet, en exklusiv enhet med egen reception, stjärnkrog, SPA och tillhörande konferensdel. Samtidigt är det positivt för turistnäringen i Göteborg som får nya möjligheter att ta emot stora evenemang, menar Tore Hallersbo. Det nya tornet, som ritats av White Arkitekter i Göteborg, kommer att uppföras precis intill de två befintliga och samtliga tre torn binds sedan samman på plan 20 med förbindelsegångar i luften. De nedersta våningsplanen kommer att hänga ihop och bilda en enorm lobbyyta med restauranger och konferensanläggningar. Det kommer att bli ett riktigt stort hotell, säger Tore Hallersbo. Med tillbyggnaden på 500 rum blir det totalt rum vilket faktiskt gör det till Europas största. Kräver god planering Att bygga vidare på ett befintligt torn är tekniskt avancerat. Hela projektet är komplext och kräver noggranna konstruktionsberäkningar även om det rent konstruktionsmässigt inte är några större problem. Utförandemässigt är det dock mer komplicerat och rent logistiskt är det en utmaning med tanke på att utrymmet runt byggplatsen är mycket begränsat. Både den ordinarie verksamheten och byggprojektet ska samsas och därför måste man ta stor hänsyn till trafik, hotell och mässverksamhet för att minimera störningar för den pågående verksamheten. Men med bra planering får man en hög effektivitet, menar Tore Hallersbo. Alla leveranser sker rakt in i bygget och vi har sedan tidigare utvecklat en egen metodik som vi nu kommer att förfina ytterligare. Projektet drivs som en totalentreprenad och entreprenadsumma uppgår till cirka 600 miljoner kronor. Genom att Peab och Svenska Mässan Stiftelse tidigt i projektskedet skapat en gemensam organisation, tas de samlade erfarenheterna och kunnandet tillvara i ett öppet samarbete. Tillsammans, genom partneringkonstruktionen, kan de skapa helhetslösningar som ökar effektiviteten och bidrar till att uppfylla båda parternas affärsmässiga mål. Vi befinner oss ännu i ett tidigt skede, berättar Tore Hallersbo. För närvarande har vi skrivit partneringavtal och där ingår att vi ska delta i systemhandlingsskedet och detaljplaneprocessen. I skrivande stund är programskedet klart och detaljprojekteringen ska starta. Tore Hallersbo räknar med att detaljplanen är klar våren 2008 och att byggstart kan ske hösten 2008 vilket skulle innebära att allt står klart på senhösten PEABJOURNALEN 3/

20 Göteborg Femstjärnigt lyxhotell i posthuset Men Gothia Triple Towers är inte det enda hotellprojektet som Peab driver i Göteborg. Tillsammans med Home Properties och Choice Hotels pågår som bäst arbetet med att förvandla det gamla posthuset vid Centralstationen till ett lyxhotell av internationell klass. Enligt Choice Hotels är målsättningen inte bara att hotellet ska bli juvelen i Göteborgs hotellkrona utan också kronjuvelen i den internationella Choicekoncernen. Projektet drivs som en förtroendeentreprenad och för närvarande pågår projekteringen som befinner sig i planprocessen. Peab leder sedan i januari i år ett gemensamt projekteringskontor på plats i centralposthuset. I vinter beräknas detaljplaneprocessen vara klar och byggstarten sker då i början av När hotellet slår upp portarna i början av 2010 kommer det att bestå av 550 rum. Den största delen av hotellet utgörs av det befintliga posthuset, en magnifik byggnad med en stark egen karaktär. I anslutning till denna byggnad uppförs två höghus på 12 och 14 våningar. Det blir en spännande blandning av olika byggstilar, där de nya husen dockas till den äldre befintliga byggnaden, berättar Tore Hallersbo. Förutom de 550 rummen planeras även en konferensanläggningen för cirka personer där stora konferenssalen skall rymma personer i föredragssittning och 800 personer i bankettsittning. Till projektet hör även tre till fyra restauranger, caféer, barer, spa-anläggning, och en underjordisk garageanläggning. Hotellet kommer att utföras i 5-stjärnig klass enligt svenskt klassificeringssystem (SHR). Både ägaren och operatören har mycket höga ambitionsnivåer för såväl hotellets utformning som drift, säger Tore Hallersbo. Målet är att göra detta till Göteborgs främsta lyxhotell och byggnadens karaktär uppmuntrar verkligen till det. Bevara den gamla karaktären Som minnesgoda läsare av PeabJournalen minns har projektet presenterats i ett tidigare nummer. Men den ursprungliga skissen har sedan dess förändrats en del och det stora höghuset har blivit två smala. Vi hade en diskussion med Stadsbyggnadskontoret och Länsstyrelsen vilket resulterade i att vi tog fram fem nya alternativ, berättar Tore Hallersbo. Det kändes viktigt att vi skulle hitta en kombination som passar med byggnaden och både Home Properties och Choice Hotels är måna om att alla blir nöjda. Att bygga om den gamla byggnaden till ett modernt hotell innebär en del utmaningar. Det gäller att hitta lösningar som inte gör våld på det gamla och att använda så mycket av den befintliga interiören som möjligt. Vi vill ta till vara de gamla kvaliteterna och dra nytta av huset, säger Tore Hallersbo. För att bygga ett nytt hotell i den här stilen skulle man inte kunna göra idag, det skulle kosta alldeles för mycket. Vilket inte vill säga lite, med tanke på att den totala investeringskostnaden för det nya lyxhotellet ligger på över en miljard svenska kronor, varav Peabs del utgör 800 miljoner. Gothia Triple Towers och Centralposthuset är två fantastiska projekt med helt olika karaktär, menar Tore Hallersbo. Göteborg är på väg att få två megahotell vilket är oerhört spännande och roligt. text JOHAN BERGQUIST 20 PEABJOURNALEN 3/2007

ARENA-TIDER FÖR PEAB PROFILERNA NU ÄR DET HYRES- RÄTTER SOM GÄLLER

ARENA-TIDER FÖR PEAB PROFILERNA NU ÄR DET HYRES- RÄTTER SOM GÄLLER tidning för peabs aktieägare, anställda och kunder nr 1 mars 2010 ARENA-TIDER FÖR PEAB Två stora arenor ska byggas av Peab i Stockhomsregionen. Dessutom har Peab och Fabege köpt Råsundastadion. Sid 6 PROFILERNA

Läs mer

PEABS HISTORIA GER BÄTTRE FÖR. I år är det femtio år sedan två tonårspojkar nappade på ett kontrakt som deras far inte ville ha

PEABS HISTORIA GER BÄTTRE FÖR. I år är det femtio år sedan två tonårspojkar nappade på ett kontrakt som deras far inte ville ha tidning för peabs aktieägare, anställda och kunder nr 1 mars 2009 PEABS HISTORIA I år är det femtio år sedan två tonårspojkar nappade på ett kontrakt som deras far inte ville ha sid 8 Kommunerna blickar

Läs mer

Vision 2014. KompissnacK öppnar för ny jättemarknad. störst i Världen därmed basta! Ännu ett steg på väg mot att bli Nordens samhällsbyggare.

Vision 2014. KompissnacK öppnar för ny jättemarknad. störst i Världen därmed basta! Ännu ett steg på väg mot att bli Nordens samhällsbyggare. tidning för peabs aktieägare, anställda och kunder nr 4 december 2010 Vision 2014 Ännu ett steg på väg mot att bli Nordens samhällsbyggare. sid 24 KompissnacK öppnar för ny jättemarknad Ett halvår efter

Läs mer

BLYGSAM LIVRÄDDARE FRÅN PEAB ASFALT

BLYGSAM LIVRÄDDARE FRÅN PEAB ASFALT TIDNING FÖR PEABS AKTIEÄGARE, ANSTÄLLDA OCH KUNDER NR 4 DECEMBER 2011 BLYGSAM LIVRÄDDARE FRÅN PEAB ASFALT Läs mer om Jonas Karlsson sidan 6 SAMHÄLLSINSATS FÖR OLJESANERING PÅ TJÖRN Under drygt en månad

Läs mer

Innehåll. Inledning 6. Så driver vi Volati framåt 8. Tankar om affären med Kellfri 12. Så fogades TeamOlmed samman 16. Så arbetar Corroventas vd 22

Innehåll. Inledning 6. Så driver vi Volati framåt 8. Tankar om affären med Kellfri 12. Så fogades TeamOlmed samman 16. Så arbetar Corroventas vd 22 2010 VOLATI 2010 5 Innehåll Inledning 6 Så driver vi Volati framåt 8 Tankar om affären med Kellfri 12 Så fogades TeamOlmed samman 16 Så arbetar Corroventas vd 22 Martin investerar åt Volati 24 Volati stöder

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

Nummer 10 SPÄNN BÅGEN. ta sikte på varför. Urtidskrafter skapade EXTRA UTMANING. Midroc är med och driver NORDENS största industriprojekt

Nummer 10 SPÄNN BÅGEN. ta sikte på varför. Urtidskrafter skapade EXTRA UTMANING. Midroc är med och driver NORDENS största industriprojekt Nummer 10 SPÄNN BÅGEN ta sikte på varför Urtidskrafter skapade EXTRA UTMANING Midroc är med och driver NORDENS största industriprojekt Ta sikte på varför Foto: Hans Berggren Ansvarig utgivare Anna Ullenvik

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

Coops syn på ledarskap

Coops syn på ledarskap Nr 2 juni 2014 Coops syn på ledarskap Länsförsäkringar på landet Xtravaganzaskandalen Får man portförbjuda kunder? l e d a r e Samtliga byggstenar behövs för lyckad franchise Franchise är en bra näringsform.

Läs mer

MyBusiness. Street smart. Sociala medier lyfter Junkyard. Bolon coolaste designbolaget i Västsverige. frågor du måste svara ja på

MyBusiness. Street smart. Sociala medier lyfter Junkyard. Bolon coolaste designbolaget i Västsverige. frågor du måste svara ja på MyBusiness no.3 no.1 En tidning från PwC Magazine 2012 2013 för dig som företagare Street smart Sociala medier lyfter Junkyard 11 frågor du måste svara ja på Driva Så ökar du tempot i lågkonjunkturen Utveckla

Läs mer

FÖRETAGAREN. Lär av dem som alltid växer. Bättre upphandlingar. Tillväxt hos fönsterjätten. Företagare ändrade lagen. NR 1 2013 Årgång 20.

FÖRETAGAREN. Lär av dem som alltid växer. Bättre upphandlingar. Tillväxt hos fönsterjätten. Företagare ändrade lagen. NR 1 2013 Årgång 20. 1 DALA FÖRETAGAREN Tidningen från Dalarna NR 1 2013 Årgång 20 Sid 4-17 Lär av dem som alltid växer Sid 4-5 Tillväxt hos fönsterjätten Sid 14-15 Företagare ändrade lagen Sid 22-23 Bättre upphandlingar Satsa

Läs mer

Luxemburg. anno 1980. Veronika. conny petrén. stoppa tjuven. gör spikrak karriär inom järnvägsbranschen. genberg har gjort det igen

Luxemburg. anno 1980. Veronika. conny petrén. stoppa tjuven. gör spikrak karriär inom järnvägsbranschen. genberg har gjort det igen Nr1 2012 OOOPS genberg har gjort det igen Veronika Luxemburg stoppa tjuven Så skyddar du ditt företag mot inbrott + anno 1980 exin fixar kontoret conny petrén etablerar västerås företagsguide aron Ledstjärnan

Läs mer

S.16 S.20 S.22 S.26 S.32. HUVUDKONTOR: MÖLNLYCKE Fibervägen Box 252 435 25 Mölnlycke Telefon 031-887000 Telefax 031-3385580

S.16 S.20 S.22 S.26 S.32. HUVUDKONTOR: MÖLNLYCKE Fibervägen Box 252 435 25 Mölnlycke Telefon 031-887000 Telefax 031-3385580 LEN1:10 KANALEN1:10 KANALEN1:10 KAN MAGASINET FRÅN KD PHARMA FÖR DIG SOM VILL HA KOLL PÅ (NU)LÄGET Ovanligt bra på service s.4 // Mannen med raka besked s.10 // KD Pharma Inside s.16 // Nulägeskoll s.20

Läs mer

Nr 3 oktober 2014. Grönt möter rött i djurvärlden. När får jag säga upp min personal?

Nr 3 oktober 2014. Grönt möter rött i djurvärlden. När får jag säga upp min personal? Nr 3 oktober 2014 Grönt möter rött i djurvärlden Besök på Wayne s Coffee Får kunden ångra sig? När får jag säga upp min personal? FORTNOX SMÅFÖRETAGENS BÄSTA VÄN Inga startavgifter Inga installationer

Läs mer

Bli expert på offentlig upphandling Så gör du en affärsplan Skaffa kapital Rätt kompetens till ditt företag

Bli expert på offentlig upphandling Så gör du en affärsplan Skaffa kapital Rätt kompetens till ditt företag Nummer 2 september 2012 Pris 35 kr En tidning från Företagarna Stockholms stad Tidningen för alla som vill ha ett förbättrat företagarklimat i Stockholm Upprop: Politiker börja investera pengarna rätt

Läs mer

Världsnyhet till frukost

Världsnyhet till frukost LEDAREN Vikten av att vårda sina företag SIDAN 2 EN ÄGARTIDNING FRÅN LANTMÄNNEN LÄS MER PÅ WWW.LANTMANNEN.COM NR 1 2012 FRAMTIDSGRUPPEN Nyfikenhet och engagemang SIDAN 14 17 BOKSLUTET Maskin den stora

Läs mer

LC Gardermoen rustar för framtiden

LC Gardermoen rustar för framtiden NUMMER 3 OKTOBER 2014 LC Gardermoen rustar för framtiden NYA VERKTYGSSORTIMENTET PÅ PLATS I HYLLORNA Nytt butikskoncept i Finland Framgångsrik fusion i Karlshamn Ahlsell Office smarta funktioner AHLSELL

Läs mer

Rätt person på fel plats

Rätt person på fel plats Rätt person på fel plats Minst tre vinnare framträder tydligt i historien om Magnus Karlsson. Uniks kärriärprogram löser upp låsta positioner och tunga problem. Magnus Karlsson gick den långa vägen på

Läs mer

NätSmart TIM & TOM. Två bröder e(n) butik. 44 000 ordrar och bara en man! Locka fram fördelarna och öka försäljningen SID 12 DENISE RUDBERG: SID 15

NätSmart TIM & TOM. Två bröder e(n) butik. 44 000 ordrar och bara en man! Locka fram fördelarna och öka försäljningen SID 12 DENISE RUDBERG: SID 15 SÅ E-HANDLAR VI: EROTISKA PRODUKTER NätSmart NUMMER 1 JANUARI 2010 EN TIDNING FRÅN E-BUTIK.SE DENISE RUDBERG: Min utopi om ett välfyllt kylskåp EN DAG MED: FRÖKEN FRÄKEN VITAMINVARUHUSET.SE 44 000 ordrar

Läs mer

Så bygger du snabbväxare

Så bygger du snabbväxare NÄRINGSLIV Nr 3 Årg. 11 Vecka 39 2014 Smidigt system gav Jenny Axinge ny affärsidé Jenny Axinge på Eskebo Hyvleri. Foto: Christer Hansson Oväntat många får jobb Arbetslösheten minskar snabbare än Arbetsförmedlingens

Läs mer

krav Bravida bidrar till branschutveckling sid 12 Kvalitetsstämpel på vvs-utbildningar sid 18 Arbetsgivardagar vi rapporterar sid 20

krav Bravida bidrar till branschutveckling sid 12 Kvalitetsstämpel på vvs-utbildningar sid 18 Arbetsgivardagar vi rapporterar sid 20 Första nya blickpunkt från oss på Britta Permats Vd, svensk ventilation vill se SKÄRPTA krav sid 12 Bravida bidrar till branschutveckling sid 12 Kvalitetsstämpel på vvs-utbildningar sid 18 Arbetsgivardagar

Läs mer

Götene. Näringsliv2014. Möt företagen i Götene kommun!

Götene. Näringsliv2014. Möt företagen i Götene kommun! Götene Näringsliv2014 Möt företagen i Götene kommun! 2014 års pristagare på Ulrika Nyberg, Håkan Westlund och John Larsson. 2 Götene plast - årets företagare Nu går det otroligt bra och förra året var

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Dagens Lokaler Nr 8 / Augusti 2008

Dagens Lokaler Nr 8 / Augusti 2008 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS Attraktivare lokaler med säkerhet En säker fastighet är attraktiv för kunderna och en god investering för fastighets ägaren.

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

Nr 5. Information från Torsby kommun. Näringslivsspecial. Sticky Beat AB. Karlstad och Stockholm. 17 nybyggda stugor NR 5-2011 TORSBY NU 1

Nr 5. Information från Torsby kommun. Näringslivsspecial. Sticky Beat AB. Karlstad och Stockholm. 17 nybyggda stugor NR 5-2011 TORSBY NU 1 Nr 5 nov 2011 Information från Torsby kommun Näringslivsspecial Sticky Beat AB med kontor i Torsby, Karlstad och Stockholm HOVFJÄLLET 17 nybyggda stugor LRF Media AB Nyanställer NR 5-2011 TORSBY NU 1 Innehåll

Läs mer

FORSEN ÅRSREDOVISNING 2013

FORSEN ÅRSREDOVISNING 2013 FORSEN ÅRSREDOVISNING 2013 Innehåll Vi tog flera kliv framåt 2 Varje medarbetare är en viktig resurs 3 Forsen är allt oftare med från början 4 Historiskt ansiktslyft för Naturhistoriska riksmuseet 6 Konsten

Läs mer

Räddningsverkets tidning Nr 5 Augusti 2008. Insats skogsbrand. Räddningstjänsten kom ut på Pride Växjö löste krisen på arbetsplatsen

Räddningsverkets tidning Nr 5 Augusti 2008. Insats skogsbrand. Räddningstjänsten kom ut på Pride Växjö löste krisen på arbetsplatsen Räddningsverkets tidning Nr 5 Augusti 2008 Insats skogsbrand Räddningstjänsten kom ut på Pride Växjö löste krisen på arbetsplatsen 2 inledaren Sirenen Nr 5 Augusti 2008 Dramatisk sommar och stormig höst

Läs mer

JULIE LAM NORSKA KUNGAR INTAR SVERIGE MILJARDER TILL MILJONPROGRAM MINISTERNS NYA LAGFÖRSLAG LÖNT ATT BYGGA GRÖNT? Ser du Svanen? Världsvan nytänkare

JULIE LAM NORSKA KUNGAR INTAR SVERIGE MILJARDER TILL MILJONPROGRAM MINISTERNS NYA LAGFÖRSLAG LÖNT ATT BYGGA GRÖNT? Ser du Svanen? Världsvan nytänkare Byggsäkert. Allvarliga byggskador, tak- och husras har satt byggsäkerheten i fokus. Ser du Svanen? Sopigt. Avfallshanteringen i Stockholm måste utvecklas i takt med att staden växer. SAMHÄLLSBYGGAREN 02/15

Läs mer

Håller du på att missa något viktigt?

Håller du på att missa något viktigt? Håller du på att missa något viktigt? Det är fredag kväll. Veckan är slut. Du vill koppla av. Tevesoffan är varm och mjuk. Du somnar. Vem mördade vem? Fick de varandra till slut? Allt missar du. Fast det

Läs mer