IAS update > > > Sudan, Somalia, Somaliland and Uganda >> page 3, 4, 5 Operation Nuba Mountains >> page 6 Interview with Julius Bitamazire >> page 7

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IAS update > > > Sudan, Somalia, Somaliland and Uganda >> page 3, 4, 5 Operation Nuba Mountains >> page 6 Interview with Julius Bitamazire >> page 7"

Transkript

1 IAS update nummer > > > Sudan, Somalia, Somaliland and Uganda >> page 3, 4, 5 Operation Nuba Mountains >> page 6 Interview with Julius Bitamazire >> page 7

2 the directors from the directors IAS Denmark International Aid Services Denmark bildades som en paraplyorganisation i Danmark för humanitär hjälp och utveckling. Organisationen har sitt huvudkontor i Blåhøj/Brande på Jylland. >> Off-loading in the Sudan IAS Sweden Vi är glada att återigen kunna publicera vårt nyhetsbrev, IAS Update. Nyhetsbrevet kommer att ges ut 3-4 gånger/år och vi tror att det ska ge er en god inblick i IAS olika aktiviteter. Under de sista månaderna har världens media talat om en intressant positiv utveckling på Afrikas Horn. Många har ställt sig frågor som: Är tiden inne för ett fredsavtal efter 20 år av inbördeskrig i Sudan? Ska det äntligen bli fred? Ska stridigheterna i Somalia upphöra och kan de olika klanerna komma överens? Vi som arbetar i detta land ber att det oerhörda lidandet, som påverkar så många människor, ska komma till ett slut. Vi ber också att rättvisa och långsiktiga lösningar ska kunna uppnås vid de pågående fredssamtalen för Somalia och Sudan. Trots kaoset har tusentals människor fått hjälp genom IAS olika projekt. Kontoren i Danmark, Tyskland och Sverige utgör en viktig roll genom att skaffa pengar för utbildning, vatten och sanitet, hälsovård och jordbruksaktiviteter. IAS strävar efter att minska de akuta hjälpinsatserna och satsa mera på uthålliga projekt. Projektet för förståndshandikappade i Hargeisa, Somaliland, har spelat en viktig roll i detta land. Värderingar har förändrats i positiv riktning och engagerade lärare har fått utbildning och ger nu en ovärderlig hjälp i detta utbildningsprogram. För närvarande är IAS verksam i Djibouti, Kenya, Somalia, Somaliland, Sudan och Uganda. Nyligen gick IAS in i ett samarbete med EU-CORD, ett europeiskt nätverk för organisationer inom EU, som driver akuta hjälp- och utvecklingsprojekt. I egenskap av en paraplyorganisation har IAS Denmark fått möjligheten att arbeta i stora delar av världen. Detta sker genom att organisationens medlemmar driver småskaliga projekt i Asien, Sydamerika, Östeuropa och Afrika. I början har tonvikten lagts på att samla in information om de olika medlemmarna och hur IAS kan hjälpa till att samla in pengar och starta upp projekten. IAS Denmark har också byggt upp goda relationer med olika givare, t.ex. Danida. Genom dessa kontakter, både med givare och medlemsorganisationer, har IAS Denmark kunnat få en bra start trots stora utmaningar. Ett mycket gott samarbetet har upprättats med IAS Sweden, som är etablerad i Afrika. Dess erfarenhet och kunnande har kommit oss till godo och det känns bra att ha en sådan vän ombord. Jag vill därför framföra mitt varma tack till IAS Sweden. Jag tror på nätverksarbete och ser fram emot ett framtida samarbete även på ett djupare plan. I själva verket har det redan skett. Ett gemensamt vattenprojekt har startats upp i Nuba Mountains, Sudan. Ett reportage om det finns att läsa längre fram i nyhetsbrevet. Här arbetar IAS Sweden och IAS Denmark sida vid sida och skaffar medel och organiserar uppstarten av projektet. Ett annat samarbetsprojekt är programmet för förståndshandikappade barn i Somaliland. IAS Denmark har också andra aktiviteter, t.ex. frakt av akut nödhjälp till Tanzania, Somaliland, Sudan och Vitryssland. IAS Denmark har också slussat pengar från Danida och Danska Missionsrådet till lidande vid en naturkatastrof i Garissa i Kenya där mer än 3000 människor blev hemlösa på grund av att floden svämmade över efter häftiga regn. En av de saker som gör mig upprymd är möjligheten att förändra vår värld! IAS Denmark vill vara med i det arbetet! Detta kan bli möjligt tack vare samarbete och vänskap. Låt oss tillsammans vara med och förändra världen! Vi vill gärna att ni som läser denna tidskrift tar kontakt med oss om du har frågor och om du vill stödja något av IAS projekt på ett eller annat sätt. Torben Madsen IAS Denmark Director Leif Zetterlund IAS Sweden Director 2 more information about IAS can be found on >>

3 update country update IAS projekt i Sudan 1. Utbildning 97 lågstadie skolor 17 förskolor 5 gymnasieskolor 1 kurscenter för lärare Skolorna förses med material och IAS ordnar vidareutbildning för lärare vilket blir en drivfjäder att skapa något nytt. Sudan Equatoria programmet Södra Sudan är uppdelad i många regioner, som t.ex. Equatoria, Bahr-el Ghazal, Nuba Mountains, Southern Blue Nile and Upper Nile. Equatoriaregionen är dessutom uppdelad i västra och östra Equatoria. I västra Equatoria har IAS verksamhet i kommunerna Yei, Maridi, Juba och Kajo-Keji. I vart och ett av dessa kommuner, med undantag av Juba, finns det ett kontor, som administreras och leds av en fält koordinator. 2. Vatten Djupborrning av brunnar och skydd av källor är exempel på IAS arbete i Sudan. Detta görs med god hjälp av lokalbefolkningen i byarna. Andra aktiviteter som utförs är underhåll av pumpar, utbildning av vattentekniker och seminarier i byarna kring vatten- och sanitetsfrågor. 3. Jordbruk Den bördigaste jorden och mest lämpliga marken för spannmålsproduktion i Sudan finns i Equatoria. IAS bistår med fröer och redskap och anordnar kurser för jordbruksförmän. De i sin tur inspirerar och undervisar de lokala bönderna i byarna. >> IAS camp in the Nuba Mountains >> IAS borrteam i Sudan 4. Hälsovård I Kajo-Keji kommunen i Equatoria har IAS ett samarbete med den inhemska sudanesiska organisationen (SUHA), som distribuerar mediciner och läkemedel till Primary Health Care Centers och Units inom kommunen. De anordnar också kurser för medicinsk personal. IAS driver också ett ögonprogram i Equatoria där operationer kan utföras vid vissa kliniker och mobila enheter som patienter kan nå ute i bushen. Dessa enheter anordnar även seminarier i hälsovård. Helt nyligen har en IAS klinik blivit färdigställd, avsedd att kunna ta emot patienter som ska opereras. Begagnade glasögonbågar används efter att ha fått nya glas inmonterade. Rullstolar som samlats in i Sverige får många användare. 3

4 update country update Bahr el Ghazal Projekten i Bahr el Ghazal handhas av IAS kontor i Lokichoggio. Förra året kunde IAS starta upp vidareutbildning för lågstadielärare med ett deltagande av 115 lärare. Undervisningen äger rum i Marial Baai i kommunerna Aweil West och Aweil North. Undervisningen sker i samarbete med byborna, som ansvarar för det praktiska, såsom mat och logi. Det finns dock ett stort behov att utveckla undervisningen och under detta år planeras ett helt nytt undervisningscenter. IAS har startat upp en tvådelad plöjningskurs med oxar i Aweil East. Deltagarna kommer från de närliggande byarna Wunlang, Yargot och Mangok. En annan viktig aktivitet är jordbruksträning för ungdomar, som vill förkovra sig i praktiskt jordbruk. Kursen pågår under tre månader och studerade ämnen är: trädgårdsskötsel, agronomi, lantbruksutveckling, beskogning och djurhållning. Rådgivare och lärare kommer från Uganda och de lokala byarna i Sudan. >> Träning i att plöja med oxar Somalia IAS ansvarar och stöder lågstadieskolor och små hälsokliniker genom de befintliga skolorna. Vid sidan av det generella skolstödet har IAS också etablerat små kliniker vid varje skola. För närvarande stöds 10 skolor i och omkring huvudstaden Mogadishu. Några av skolorna finns i de närbelägna regionerna Banadir och Shabelle. Tre av dessa skolor styrs av en lokal organisation, Somali Community Based Organisation. Skolor Det somaliska folket har en stor längtan efter utbildning. I några av skolorna är det inte ovanligt att man kan få se elever som är upp till 20 år gamla. För närvarande är elevantalet 3072, fördelat på 1719 pojkar och 1353 flickor. Det finns fler flickor än pojkar inskrivna vid de lägre klasserna. Tyvärr får ett flertal flickor lämna skolan i de högre klasserna på grund av att de måste ta ett större ansvar i hemmen. Det har blivit en stor utmaning för eleverna att trots de knappa resurserna skaffa sig utbildning. Många elever undervisas under träden eftersom lokalerna inte räcker till. I andra skolor råder ett tvåskift system med ett morgon- och ett eftermiddagspass för att kunna ta emot alla elever. Oavsett undervisningsmetod avskräcks inte föräldrar och byansvariga från att ge sina barn kunskaper. Genom en positiv inställning från IAS givare kan skolorna förses med utbildningsmaterial och vidareutbildning för lärarna och hjälp till de lokala kommittéerna för att förbättra kvalitén på undervisningen. Skolkliniker 4 Uganda Uganda har 2 fältkontor och ett regionkontor. Fältkontoren finns i Adjumani och Moyo, medan det regionala kontoret ligger i Kampala. Följande verksamheter planeras nu i Uganda: 1. Projekt för vatten och sanitet. 2. Planering av ett Simsim plantage i Moyo. 3. Program för byutveckling. 4. Utbyggnad av de mobila klinikerna i Moyo-området. Skolklinikerna har de nödvändigaste medicinerna, vilket bidrar till att öka hälsonivån och närvaron i skolorna. Personalen sörjer för elevernas hälsa och kan avhjälpa infektioner som ofta drabbar barnen. Det stora behovet av hälsovård innebar att en av skolklinikerna i Elasha, strax utanför Mogadishu, startade upp en utåtriktad verksamhet för folk i allmänhet. Detta har visat sig vara mycket uppskattat och värdefullt för folket och många får nu hjälp med sin hälsovård. På kliniken får också gravida kvinnor hjälp och råd inför kommande förlossning. IAS anordnar seminarier och workshops för att höja kvalitén inom hälsovården där IAS hälsopersonal ansvarar för utbildningen. IAS - Somalia försöker också vara den brygga mellan människor som hjälper till att hela det som brutits sönder av många års krig. Utmaningarna är verkligen många! Som en konstnär med en stor målning framför sig, kan vi redan se vad vi kan skapa. Vi vet att det är möjligt för vi vågar tro på det! co

5 ntry update 5 Somaliland School for Special Needs in Hargeisa Lågstadieprojektet för förståndshandikappade och traumatiskt krigspåverkade barn i Hargeisa, Somaliland, startades Projektet riktar sig till barn och till de mest eftersatta och fattiga familjerna i Somaliland. De här barnen i synnerhet har varit försummade inte bara av samhället utan också av organisationer och givare. Likväl är dessa barn en del av invånarna och de förtjänar allt stöd vi kan ge dem. IAS är därför stolt över att genom speciell undervisning kunna hjälpa de behövande barnen i Hargeisa. Projektet är uppdelat i en skola för särskilda behov och ett resursoch utvecklingscenter. Skolan har mer än 100 barn fördelade i olika klasser. Vår strävan är att öva dem i att kunna klara sig själva och kunna ta del av undervisning och talträning. Syftet med resurs- och utvecklingscentrat är att ge utbildning åt lärarna och att utveckla nytt och bättre material som kan användas vid skolundervisningen. Projektet skapar en stor medvetenhet hos allmänheten. Utbildningsministeriet har fått ta del av läroplanen och är tätt knuten till projektet. IAS uppskattas mycket av de ansvariga i byarna och av myndigheterna i Somaliland. Framtida planer innehåller bl. a. ett talpedagogiskt center. IAS strävar också efter att utöka projekten så att fler människor kan bli hjälpta som bor utanför Hargeisa. >> Abdi Guracho vid skolbänken För att uppnå bästa möjliga resultat, har följande aktiviteter hittills organiserats... En skola för särskilda behov med mer än 100 barn. Vidareutbildning för undervisande speciallärare. Bedömning av barn som kan misstänkas ha något förståndshandikapp. Hembesök och rådgivningsprogram för familjerna. Utveckling av läroplaner och material som kan användas i skolorna. Övning och talträning hos barnen med något handikapp så att de kan slussas över till den allmänna skolan. Förse skolan med undervisningsmaterial. Att skapa medvetenhet bland ansvariga i byar, på departementen och andra delar av samhället.

6 report special report IAS har sitt huvudläger vid foten av berget Tima i Nuba West. Personalen i lägret är 8 till antalet och bor i 5 tält. Bethsmith Aliga från Yei är ansvarig för teamet. Tillsammans med 4 Kenyaner, 1 Ugandier och några lokalt anställda förser de tusentals människor med vatten i detta torra land. Teamet berättar: Operation Nuba Mountains Ett av de vackraste områdena i Sudan är Nuba Mountains. Bergstoppar i alla skepnader gör området så olikt andra delar av landet. Ungefär 300 till 400 tusen människor bodde här i dalgångarna tidigare, men när kriget trappades upp och dalarna blev slagfält flydde människorna upp bland bergen. De tog också sin tillflykt till grottor, som finns i stort antal. Varje stam har sitt namn efter respektive berg. Det finns ett talesätt som säger att det finns 99 berg, 99 stammar och 99 språk. Många språkvetare är en aning skeptiska till detta och anser att det finns cirka 60 stammar i denna region. När vi kom hit förra året fanns inga vägar. Vi var tvungna att bygga nya vägar med yxor och spadar, och om det fanns stora träd fick vi gå kring dem. Därför blev vägarna mycket smala och krokiga. Eftersom att det bara är IAS och JMC som har bilar i området, var vi tvungna att bygga egna vägar för att komma fram med vår borrutrustning. Idag är 3 internationella organisationer verksamma i Nuba West. MSF/Belgium ger folket medicinsk service. Samaritan Purse förser sektorerna utbildning och jordbruk med nödvändig materiel och IAS borrar brunnar. Utöver detta ges hjälp till Nuba West genom en lokal organisation, NRRDO Nuba Relief and Rehabilitation and Development Organisation, som stöds av den norska organisationen NCA och canadensiska FAR. Fortsätter på sista sidan >> Under inbördeskriget har folket lärt sig att bo och leva uppe i bergen. Vattenkällor och små lantbruk finns numera på toppen av bergen. Det är dock svårt att ge den mest nödvändiga hjälpen i form av hälsovård och utbildning till människor som bor så otillgängligt. Förra året undertecknade SPLA - gerillan och Regeringen i Khartoum ett eld upphör avtal avseende Nuba Mountains. Avtalet innebar fri tillgång för Nubas folk till både områden kontrollerade av SPLA respektive Khartoumregering. En internationell grupp av militärpersonal övervakar eld upphör avtalet och för närvarande finns ungefär 80 militärer från USA och Europa. Gruppen kallas för JMC - Joint Military Commission. Tillsammans med militär personal från SPLA och Khartoumregeringen görs stora ansträngningar att hålla eld upphör avtalet. Varje flygplan som landar undersöks, och rapporter om överfall och illegala aktiviteter följs upp noggrant. Utöver JMC finns en annan viktig institution, nämligen NMPACT, som står för Nuba Mountains Peace and Conflict Transformation, och är uppbyggd av NGO-organisationer och SRRA. Även FN-organisationerna är medlemmar i NMPACT. >> Borrning i Nuba Mountains Nuba Mountains är uppdelad i två huvudregioner, Nuba West och Nuba East. Nuba East är större och mer hjälp går till detta område där Kauda är den viktigaste staden. >> Daniel Zetterlund vid borrmaskinen 6

7 interview IAS update interviews Julius Bitamazire IAS Country Representative in Uganda >> Cataract operationer 1. Hur länge har du arbetat för IAS? Jag har jobbat för IAS sedan Det var då jag började arbeta heltid. Innan dess hade jag ställt upp på min fritid och hoppat in där det behövdes. 2. Vilken uppgift har du idag i IAS Uganda? Just nu är IAS situation i Uganda lite osäker. UNHCR som har varit vår främsta uppdragsgivare håller på att avveckla en stor del av sin verksamhet i vissa områden i Uganda. Detta medför att vi på grund av UNHCRs nedskärningar kanske blir tvungna att stänga ett av våra fältkontor nästa år. 3. Tror du att IAS fortfarande behövs i Uganda? >> Konstruktion av en ny vattenpump IAS är en kristen organisation. Den mesta hjälpen som går genom IAS når också fram till de behövande. Om du ställer frågan till folket om vilken organisation de skulle föredra, skulle de välja IAS. Vi har gjort ett bra jobb inom många områden. Vår personal är välutbildad och mycket engagerad. Idag behöver Uganda trovärdiga människor. IAS har kunnat fullfölja sin intension att vara trovärdig i sin verksamhet och har ett gott anseende hos myndighetsansvariga. Som svar på frågan svarar jag, javisst! IAS behövs fortfarande i Uganda. 4. Vad ska IAS, enligt din uppfattning, göra i framtiden i Uganda? Jag anser att IAS styrka finns inom vatten och sanitet. På det sätt IAS klarat av att ge rent vatten till behövande skiljer sig klart från myndigheterna. Det finns så många distrikt där vattenhygienen är mycket dålig. Det andra området som jag vill att IAS ska verka för är att se till människors andliga behov. Mitt hjärta har alltid längtat efter evangelium och att få evangelisera. Då känner jag mig hemma. Om vi får en möjlighet vill jag att vi skapar ett evangelisationsteam. >> En vattenpump som repareras 7

8 continuations >> Marknadsplats i Nuba Mountains Fortsättning från sidan 6 IAS borrteam är glada över att få vara i Nuba Mountains just nu. Människorna har lidit länge i området och det är hög tid att broar börjar byggas mellan tidigare rivaliserande fraktioner. Nuba är det första exemplet på hur detta kan göras rent praktiskt i ett land som Sudan. Idag finns hopp om förändringar och att folk återvänder från Khartoum och andra platser. Många känner sig redo att återvända så snart som infrastrukturen har börjat återuppbyggas. Ett exempel på hur angeläget Nubafolket är för att se förändringar, är längtan efter att skapa relationer mellan det dominerande muslimska samhället och de mindre kristna grupperna. Man har bestämt sig för att ha onsdagen som vilodag i stället för fredagen och söndagen. Både kristna och muslimer har kommit överens om detta på försök i vissa områden. Undervisningen i skolorna genomgår också en stor förändring. Tidigare var all undervisning på arabiska, men från och med i år är undervisningen på engelska i de SPLM - kontrollerade områdena i Nuba Mountains. addresses IAS Regional Office IAS/Sweden IAS/Denmark P.O.Box Dalgatan 7 Stationsvej 27, Blåhøy Nairobi, Kenya S Åseda, Sweden DK-7330 Brande, Denmark tel /41, tel tel fax fax fax >>

Unikt reportage inifrån det slutna Nordkorea. www.pmu.nu FOKUS: JORDBRUK. 2007 #1 En tidning från PMU InterLife NYHETER PÅ NÄTET:

Unikt reportage inifrån det slutna Nordkorea. www.pmu.nu FOKUS: JORDBRUK. 2007 #1 En tidning från PMU InterLife NYHETER PÅ NÄTET: DIN INTERNATIONELLA UTBILDNINGSGUIDE sid 8-9 NORRLANDSFAMILJEN TRIVS BLAND TUAREGERNA sid 18-19 2007 #1 En tidning från PMU InterLife PROFESSORN MED MISSION SOM SPECIALITET sid 22 FOKUS: JORDBRUK Unikt

Läs mer

Vad blir det av eleverna? En uppföljning av gymnasieskolors samarbetsprojekt med länder i Afrika, Asien och Latinamerika

Vad blir det av eleverna? En uppföljning av gymnasieskolors samarbetsprojekt med länder i Afrika, Asien och Latinamerika Vad blir det av eleverna? En uppföljning av gymnasieskolors samarbetsprojekt med länder i Afrika, Asien och Latinamerika INTERNATIONELLA PROGRAMKONTORETS RAPPORTSERIE NR 38 Vad blir det av eleverna? Internationella

Läs mer

Verksamhetsberättelse & årsredovisning 2011. Svenska Afghanistankommittén. www.sak.se. Svenska Afghanistankommittén

Verksamhetsberättelse & årsredovisning 2011. Svenska Afghanistankommittén. www.sak.se. Svenska Afghanistankommittén Svenska Afghanistankommittén Verksamhetsberättelse & årsredovisning 2011 www.sak.se 1 Innehåll Ordföranden har ordet Afghanistan 2011 Så arbetar SAK Utbildning Hälsa Rehabilitering Landsbygdsutveckling

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

nu flyr somalias befolkning igen Italien Ovälkomna flyktingar från Libyen HIV i kenya livet tillbaka med utan marginaler #3 2011 läkare utan gränser

nu flyr somalias befolkning igen Italien Ovälkomna flyktingar från Libyen HIV i kenya livet tillbaka med utan marginaler #3 2011 läkare utan gränser #3 2011 läkare utan gränser direkt Italien Ovälkomna flyktingar från Libyen HIV i kenya livet tillbaka med ARV-behandling utan marginaler nu flyr somalias befolkning igen läkare utan gränser 1 Ledare #3

Läs mer

Den sociala premien - en ny form av bistånd eller början till ett bättre liv?

Den sociala premien - en ny form av bistånd eller början till ett bättre liv? Röda korsets folkhögskola Rättvis handel Januari december 2007 Den sociala premien - en ny form av bistånd eller början till ett bättre liv? Slutrapport Premie Väst Ansvarig grupp: Erika Charpentier, Johanna

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Miduu Utsatta minoritetsfolk vid sidan av samhället. Nr 1. 2010. Talitha Koum mer än bara kläder Barnkirurg Lennart Sjöholm hemma igen från Haiti

Miduu Utsatta minoritetsfolk vid sidan av samhället. Nr 1. 2010. Talitha Koum mer än bara kläder Barnkirurg Lennart Sjöholm hemma igen från Haiti Nr 1. 2010 gör en utflykt i vår! Talitha Koum mer än bara kläder Barnkirurg Lennart Sjöholm hemma igen från Haiti pong sali, laos Miduu Utsatta minoritetsfolk vid sidan av samhället I backspegeln Mutunga

Läs mer

Resan till norra Irak. Innehållsförteckning. Inledning 3 Syftet 3 Metod 4 Studiens utförande. Förberedelse och uppläggning 4 Besök vid kvinnocenter 6

Resan till norra Irak. Innehållsförteckning. Inledning 3 Syftet 3 Metod 4 Studiens utförande. Förberedelse och uppläggning 4 Besök vid kvinnocenter 6 1 2 Resan till norra Irak Innehållsförteckning Inledning 3 Syftet 3 Metod 4 Studiens utförande S t a r t e n 4 Förberedelse och uppläggning 4 Besök vid kvinnocenter 6 E r b i l 8 Nineveområdet 10 Bagdede

Läs mer

PUSSELBITEN. Ungdomar förbereds för vuxenlivet. En fadderresa till Etiopien. Svårt att plugga utan skolböcker. Annorlunda julgåvor

PUSSELBITEN. Ungdomar förbereds för vuxenlivet. En fadderresa till Etiopien. Svårt att plugga utan skolböcker. Annorlunda julgåvor PUSSELBITEN Barnfondens faddertidning nummer 2 2009 Ungdomar förbereds för vuxenlivet En fadderresa till Etiopien Svårt att plugga utan skolböcker Annorlunda julgåvor Glöm inte att fadderbarnen också är

Läs mer

Förändrade utsikter. Rädda Barnens verksamhetsberättelse med årsredovisning 2005

Förändrade utsikter. Rädda Barnens verksamhetsberättelse med årsredovisning 2005 Förändrade utsikter Rädda Barnens verksamhetsberättelse med årsredovisning 2005 Tidiga giftermål förbjuds i Sudan När ett nytt förslag till grundlag togs fram i södra Sudan förra året bidrog Rädda Barnen

Läs mer

FN:s åtta millenniemål

FN:s åtta millenniemål Lär dig mer om FN:s åtta millenniemål Studiematerial från Hungerprojektet 1 Välkomna till Hungerprojektets studiematerial om FN:s millenniemål! Mycket har blivit bättre i världen under de senaste 20 åren.

Läs mer

RESULTATREDOVISNING AV NÄRMARE 1 MILJON SMÅFÖRETAG

RESULTATREDOVISNING AV NÄRMARE 1 MILJON SMÅFÖRETAG RESULTATREDOVISNING AV NÄRMARE 1 MILJON SMÅFÖRETAG För människor som lever i fattigdom är ett riktigt jobb det viktigaste steget mot en tryggare och hälsosammare framtid. Med hjälp av en väl utvecklad

Läs mer

www.sida.se OM SVENSKT BISTÅND OCH UTVECKLINGSSAMARBETE Vad gör Sverige för att minska fattigdomen i världen?

www.sida.se OM SVENSKT BISTÅND OCH UTVECKLINGSSAMARBETE Vad gör Sverige för att minska fattigdomen i världen? www.sida.se OM SVENSKT BISTÅND OCH UTVECKLINGSSAMARBETE Vad gör Sverige för att minska fattigdomen i världen? NÄR VI HAR PAPPER PÅ ATT VÅR FÖRENING ÄGER MARKEN, SÅ KAN VI SATSA PÅ BIODLINGEN. Tecla David,

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska

Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Läs detta först Den här boken beskriver

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 2 INNEHÅLL ALLMÄNT ORDFÖRANDE HAR ORDET ÄNDAMÅLSVERKSAMHET INSAMLING INFORMATION OCH MARKNADSFÖRING ADMINISTRATION OCH EKONOMI INFÖR ÅR 2014 TACK! 3 ALLMÄNT OM ASSYRIER UTAN

Läs mer

SEKAB - ETANOL TILL VARJE PRIS? Hur SEKABs biobränsleprojekt i Tanzania drabbar lokalbefolkningen

SEKAB - ETANOL TILL VARJE PRIS? Hur SEKABs biobränsleprojekt i Tanzania drabbar lokalbefolkningen SEKAB - ETANOL TILL VARJE PRIS? Hur SEKABs biobränsleprojekt i Tanzania drabbar lokalbefolkningen ActionAid är en internationell hjälporganisation som i mer än 35 år har bekämpat fattigdom och orättvisa.

Läs mer

SPEAK TRUTH TO POWER MOD UTAN GRÄNSER MÄNNISKORÄTTSFÖRSVARARE SOM FÖRÄNDRAR VÅR VÄRLD MUHAMMAD YUNUS

SPEAK TRUTH TO POWER MOD UTAN GRÄNSER MÄNNISKORÄTTSFÖRSVARARE SOM FÖRÄNDRAR VÅR VÄRLD MUHAMMAD YUNUS MOD UTAN GRÄNSER SPEAK TRUTH TO POWER MÄNNISKORÄTTSFÖRSVARARE SOM FÖRÄNDRAR VÅR VÄRLD MUHAMMAD YUNUS 18 Mod utan gränser MUHAMMAD YUNUS BANGLADESH OCH HON KÄMPAR FÖR ATT BETALA DET DÄR FÖRSTA LÅNET, MEN

Läs mer

1-42 INNEHÅLL ÅRS BERÄTTELSE13

1-42 INNEHÅLL ÅRS BERÄTTELSE13 20l3 ÅRSBERÄTTELSE 2 3 RYSSLAND RUMÄNIEN UKRAINA MOLDAVIEN SID 14 LIBANON (SYRIEN) SID 22 ISRAEL (VÄSTBANKEN) AFGHANISTAN PAKISTAN NEPAL SID 18 MEXIKO BANGLADESH GUATEMALA HONDURAS EL SALVADOR NICARAGUA

Läs mer

Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv

Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv Effekter av internationella ungdomsprojekt inom Ung och Aktiv i Europa på unga och ungdomsledare Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig

Läs mer

Utbildning för alla en väg ur fattigdomen

Utbildning för alla en väg ur fattigdomen Utbildning för alla en väg ur fattigdomen Utbildning grunden för utveckling Kärnan i personlig och samhällelig utveckling är utbildning och kunskap. En blick över mänsklighetens utveckling visar hur kunskap

Läs mer

Fack och arbetsgivare i gemensam kamp mot hiv/aids

Fack och arbetsgivare i gemensam kamp mot hiv/aids Fack och arbetsgivare i gemensam kamp mot hiv/aids Innehåll Förord 4 Henrys uppgift en livsviktig uppgift 7 Aktiv ledning på Sandvik i Zambia 10 Samarbete över gränser 12 Autoliv i Sydafrika ett gott exempel

Läs mer

Fred bygger vi tillsammans

Fred bygger vi tillsammans Fred bygger vi tillsammans Fred bygger vi tillsammans beskriver det freds arbete som Life & Peace Institute bedriver på Afrikas horn och i östra Kongo. Sidorna 28 33 ger ytterligare exempel på engagerat

Läs mer

alt Sociala forum i fokus European Social Forum kommer till Malmö Rädda Stockholm Vatten På besök i Världsförbättrarbyn #1 2007 30kr ISSN 1654-6067

alt Sociala forum i fokus European Social Forum kommer till Malmö Rädda Stockholm Vatten På besök i Världsförbättrarbyn #1 2007 30kr ISSN 1654-6067 alt En annan värld är möjlig! Röster från en global rättviserörelse. #1 2007 30kr ISSN 1654-6067 Sociala forum i fokus European Social Forum kommer till Malmö Rädda Stockholm Vatten På besök i Världsförbättrarbyn

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer