IAS update > > > Sudan, Somalia, Somaliland and Uganda >> page 3, 4, 5 Operation Nuba Mountains >> page 6 Interview with Julius Bitamazire >> page 7

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IAS update > > > Sudan, Somalia, Somaliland and Uganda >> page 3, 4, 5 Operation Nuba Mountains >> page 6 Interview with Julius Bitamazire >> page 7"

Transkript

1 IAS update nummer > > > Sudan, Somalia, Somaliland and Uganda >> page 3, 4, 5 Operation Nuba Mountains >> page 6 Interview with Julius Bitamazire >> page 7

2 the directors from the directors IAS Denmark International Aid Services Denmark bildades som en paraplyorganisation i Danmark för humanitär hjälp och utveckling. Organisationen har sitt huvudkontor i Blåhøj/Brande på Jylland. >> Off-loading in the Sudan IAS Sweden Vi är glada att återigen kunna publicera vårt nyhetsbrev, IAS Update. Nyhetsbrevet kommer att ges ut 3-4 gånger/år och vi tror att det ska ge er en god inblick i IAS olika aktiviteter. Under de sista månaderna har världens media talat om en intressant positiv utveckling på Afrikas Horn. Många har ställt sig frågor som: Är tiden inne för ett fredsavtal efter 20 år av inbördeskrig i Sudan? Ska det äntligen bli fred? Ska stridigheterna i Somalia upphöra och kan de olika klanerna komma överens? Vi som arbetar i detta land ber att det oerhörda lidandet, som påverkar så många människor, ska komma till ett slut. Vi ber också att rättvisa och långsiktiga lösningar ska kunna uppnås vid de pågående fredssamtalen för Somalia och Sudan. Trots kaoset har tusentals människor fått hjälp genom IAS olika projekt. Kontoren i Danmark, Tyskland och Sverige utgör en viktig roll genom att skaffa pengar för utbildning, vatten och sanitet, hälsovård och jordbruksaktiviteter. IAS strävar efter att minska de akuta hjälpinsatserna och satsa mera på uthålliga projekt. Projektet för förståndshandikappade i Hargeisa, Somaliland, har spelat en viktig roll i detta land. Värderingar har förändrats i positiv riktning och engagerade lärare har fått utbildning och ger nu en ovärderlig hjälp i detta utbildningsprogram. För närvarande är IAS verksam i Djibouti, Kenya, Somalia, Somaliland, Sudan och Uganda. Nyligen gick IAS in i ett samarbete med EU-CORD, ett europeiskt nätverk för organisationer inom EU, som driver akuta hjälp- och utvecklingsprojekt. I egenskap av en paraplyorganisation har IAS Denmark fått möjligheten att arbeta i stora delar av världen. Detta sker genom att organisationens medlemmar driver småskaliga projekt i Asien, Sydamerika, Östeuropa och Afrika. I början har tonvikten lagts på att samla in information om de olika medlemmarna och hur IAS kan hjälpa till att samla in pengar och starta upp projekten. IAS Denmark har också byggt upp goda relationer med olika givare, t.ex. Danida. Genom dessa kontakter, både med givare och medlemsorganisationer, har IAS Denmark kunnat få en bra start trots stora utmaningar. Ett mycket gott samarbetet har upprättats med IAS Sweden, som är etablerad i Afrika. Dess erfarenhet och kunnande har kommit oss till godo och det känns bra att ha en sådan vän ombord. Jag vill därför framföra mitt varma tack till IAS Sweden. Jag tror på nätverksarbete och ser fram emot ett framtida samarbete även på ett djupare plan. I själva verket har det redan skett. Ett gemensamt vattenprojekt har startats upp i Nuba Mountains, Sudan. Ett reportage om det finns att läsa längre fram i nyhetsbrevet. Här arbetar IAS Sweden och IAS Denmark sida vid sida och skaffar medel och organiserar uppstarten av projektet. Ett annat samarbetsprojekt är programmet för förståndshandikappade barn i Somaliland. IAS Denmark har också andra aktiviteter, t.ex. frakt av akut nödhjälp till Tanzania, Somaliland, Sudan och Vitryssland. IAS Denmark har också slussat pengar från Danida och Danska Missionsrådet till lidande vid en naturkatastrof i Garissa i Kenya där mer än 3000 människor blev hemlösa på grund av att floden svämmade över efter häftiga regn. En av de saker som gör mig upprymd är möjligheten att förändra vår värld! IAS Denmark vill vara med i det arbetet! Detta kan bli möjligt tack vare samarbete och vänskap. Låt oss tillsammans vara med och förändra världen! Vi vill gärna att ni som läser denna tidskrift tar kontakt med oss om du har frågor och om du vill stödja något av IAS projekt på ett eller annat sätt. Torben Madsen IAS Denmark Director Leif Zetterlund IAS Sweden Director 2 more information about IAS can be found on >>

3 update country update IAS projekt i Sudan 1. Utbildning 97 lågstadie skolor 17 förskolor 5 gymnasieskolor 1 kurscenter för lärare Skolorna förses med material och IAS ordnar vidareutbildning för lärare vilket blir en drivfjäder att skapa något nytt. Sudan Equatoria programmet Södra Sudan är uppdelad i många regioner, som t.ex. Equatoria, Bahr-el Ghazal, Nuba Mountains, Southern Blue Nile and Upper Nile. Equatoriaregionen är dessutom uppdelad i västra och östra Equatoria. I västra Equatoria har IAS verksamhet i kommunerna Yei, Maridi, Juba och Kajo-Keji. I vart och ett av dessa kommuner, med undantag av Juba, finns det ett kontor, som administreras och leds av en fält koordinator. 2. Vatten Djupborrning av brunnar och skydd av källor är exempel på IAS arbete i Sudan. Detta görs med god hjälp av lokalbefolkningen i byarna. Andra aktiviteter som utförs är underhåll av pumpar, utbildning av vattentekniker och seminarier i byarna kring vatten- och sanitetsfrågor. 3. Jordbruk Den bördigaste jorden och mest lämpliga marken för spannmålsproduktion i Sudan finns i Equatoria. IAS bistår med fröer och redskap och anordnar kurser för jordbruksförmän. De i sin tur inspirerar och undervisar de lokala bönderna i byarna. >> IAS camp in the Nuba Mountains >> IAS borrteam i Sudan 4. Hälsovård I Kajo-Keji kommunen i Equatoria har IAS ett samarbete med den inhemska sudanesiska organisationen (SUHA), som distribuerar mediciner och läkemedel till Primary Health Care Centers och Units inom kommunen. De anordnar också kurser för medicinsk personal. IAS driver också ett ögonprogram i Equatoria där operationer kan utföras vid vissa kliniker och mobila enheter som patienter kan nå ute i bushen. Dessa enheter anordnar även seminarier i hälsovård. Helt nyligen har en IAS klinik blivit färdigställd, avsedd att kunna ta emot patienter som ska opereras. Begagnade glasögonbågar används efter att ha fått nya glas inmonterade. Rullstolar som samlats in i Sverige får många användare. 3

4 update country update Bahr el Ghazal Projekten i Bahr el Ghazal handhas av IAS kontor i Lokichoggio. Förra året kunde IAS starta upp vidareutbildning för lågstadielärare med ett deltagande av 115 lärare. Undervisningen äger rum i Marial Baai i kommunerna Aweil West och Aweil North. Undervisningen sker i samarbete med byborna, som ansvarar för det praktiska, såsom mat och logi. Det finns dock ett stort behov att utveckla undervisningen och under detta år planeras ett helt nytt undervisningscenter. IAS har startat upp en tvådelad plöjningskurs med oxar i Aweil East. Deltagarna kommer från de närliggande byarna Wunlang, Yargot och Mangok. En annan viktig aktivitet är jordbruksträning för ungdomar, som vill förkovra sig i praktiskt jordbruk. Kursen pågår under tre månader och studerade ämnen är: trädgårdsskötsel, agronomi, lantbruksutveckling, beskogning och djurhållning. Rådgivare och lärare kommer från Uganda och de lokala byarna i Sudan. >> Träning i att plöja med oxar Somalia IAS ansvarar och stöder lågstadieskolor och små hälsokliniker genom de befintliga skolorna. Vid sidan av det generella skolstödet har IAS också etablerat små kliniker vid varje skola. För närvarande stöds 10 skolor i och omkring huvudstaden Mogadishu. Några av skolorna finns i de närbelägna regionerna Banadir och Shabelle. Tre av dessa skolor styrs av en lokal organisation, Somali Community Based Organisation. Skolor Det somaliska folket har en stor längtan efter utbildning. I några av skolorna är det inte ovanligt att man kan få se elever som är upp till 20 år gamla. För närvarande är elevantalet 3072, fördelat på 1719 pojkar och 1353 flickor. Det finns fler flickor än pojkar inskrivna vid de lägre klasserna. Tyvärr får ett flertal flickor lämna skolan i de högre klasserna på grund av att de måste ta ett större ansvar i hemmen. Det har blivit en stor utmaning för eleverna att trots de knappa resurserna skaffa sig utbildning. Många elever undervisas under träden eftersom lokalerna inte räcker till. I andra skolor råder ett tvåskift system med ett morgon- och ett eftermiddagspass för att kunna ta emot alla elever. Oavsett undervisningsmetod avskräcks inte föräldrar och byansvariga från att ge sina barn kunskaper. Genom en positiv inställning från IAS givare kan skolorna förses med utbildningsmaterial och vidareutbildning för lärarna och hjälp till de lokala kommittéerna för att förbättra kvalitén på undervisningen. Skolkliniker 4 Uganda Uganda har 2 fältkontor och ett regionkontor. Fältkontoren finns i Adjumani och Moyo, medan det regionala kontoret ligger i Kampala. Följande verksamheter planeras nu i Uganda: 1. Projekt för vatten och sanitet. 2. Planering av ett Simsim plantage i Moyo. 3. Program för byutveckling. 4. Utbyggnad av de mobila klinikerna i Moyo-området. Skolklinikerna har de nödvändigaste medicinerna, vilket bidrar till att öka hälsonivån och närvaron i skolorna. Personalen sörjer för elevernas hälsa och kan avhjälpa infektioner som ofta drabbar barnen. Det stora behovet av hälsovård innebar att en av skolklinikerna i Elasha, strax utanför Mogadishu, startade upp en utåtriktad verksamhet för folk i allmänhet. Detta har visat sig vara mycket uppskattat och värdefullt för folket och många får nu hjälp med sin hälsovård. På kliniken får också gravida kvinnor hjälp och råd inför kommande förlossning. IAS anordnar seminarier och workshops för att höja kvalitén inom hälsovården där IAS hälsopersonal ansvarar för utbildningen. IAS - Somalia försöker också vara den brygga mellan människor som hjälper till att hela det som brutits sönder av många års krig. Utmaningarna är verkligen många! Som en konstnär med en stor målning framför sig, kan vi redan se vad vi kan skapa. Vi vet att det är möjligt för vi vågar tro på det! co

5 ntry update 5 Somaliland School for Special Needs in Hargeisa Lågstadieprojektet för förståndshandikappade och traumatiskt krigspåverkade barn i Hargeisa, Somaliland, startades Projektet riktar sig till barn och till de mest eftersatta och fattiga familjerna i Somaliland. De här barnen i synnerhet har varit försummade inte bara av samhället utan också av organisationer och givare. Likväl är dessa barn en del av invånarna och de förtjänar allt stöd vi kan ge dem. IAS är därför stolt över att genom speciell undervisning kunna hjälpa de behövande barnen i Hargeisa. Projektet är uppdelat i en skola för särskilda behov och ett resursoch utvecklingscenter. Skolan har mer än 100 barn fördelade i olika klasser. Vår strävan är att öva dem i att kunna klara sig själva och kunna ta del av undervisning och talträning. Syftet med resurs- och utvecklingscentrat är att ge utbildning åt lärarna och att utveckla nytt och bättre material som kan användas vid skolundervisningen. Projektet skapar en stor medvetenhet hos allmänheten. Utbildningsministeriet har fått ta del av läroplanen och är tätt knuten till projektet. IAS uppskattas mycket av de ansvariga i byarna och av myndigheterna i Somaliland. Framtida planer innehåller bl. a. ett talpedagogiskt center. IAS strävar också efter att utöka projekten så att fler människor kan bli hjälpta som bor utanför Hargeisa. >> Abdi Guracho vid skolbänken För att uppnå bästa möjliga resultat, har följande aktiviteter hittills organiserats... En skola för särskilda behov med mer än 100 barn. Vidareutbildning för undervisande speciallärare. Bedömning av barn som kan misstänkas ha något förståndshandikapp. Hembesök och rådgivningsprogram för familjerna. Utveckling av läroplaner och material som kan användas i skolorna. Övning och talträning hos barnen med något handikapp så att de kan slussas över till den allmänna skolan. Förse skolan med undervisningsmaterial. Att skapa medvetenhet bland ansvariga i byar, på departementen och andra delar av samhället.

6 report special report IAS har sitt huvudläger vid foten av berget Tima i Nuba West. Personalen i lägret är 8 till antalet och bor i 5 tält. Bethsmith Aliga från Yei är ansvarig för teamet. Tillsammans med 4 Kenyaner, 1 Ugandier och några lokalt anställda förser de tusentals människor med vatten i detta torra land. Teamet berättar: Operation Nuba Mountains Ett av de vackraste områdena i Sudan är Nuba Mountains. Bergstoppar i alla skepnader gör området så olikt andra delar av landet. Ungefär 300 till 400 tusen människor bodde här i dalgångarna tidigare, men när kriget trappades upp och dalarna blev slagfält flydde människorna upp bland bergen. De tog också sin tillflykt till grottor, som finns i stort antal. Varje stam har sitt namn efter respektive berg. Det finns ett talesätt som säger att det finns 99 berg, 99 stammar och 99 språk. Många språkvetare är en aning skeptiska till detta och anser att det finns cirka 60 stammar i denna region. När vi kom hit förra året fanns inga vägar. Vi var tvungna att bygga nya vägar med yxor och spadar, och om det fanns stora träd fick vi gå kring dem. Därför blev vägarna mycket smala och krokiga. Eftersom att det bara är IAS och JMC som har bilar i området, var vi tvungna att bygga egna vägar för att komma fram med vår borrutrustning. Idag är 3 internationella organisationer verksamma i Nuba West. MSF/Belgium ger folket medicinsk service. Samaritan Purse förser sektorerna utbildning och jordbruk med nödvändig materiel och IAS borrar brunnar. Utöver detta ges hjälp till Nuba West genom en lokal organisation, NRRDO Nuba Relief and Rehabilitation and Development Organisation, som stöds av den norska organisationen NCA och canadensiska FAR. Fortsätter på sista sidan >> Under inbördeskriget har folket lärt sig att bo och leva uppe i bergen. Vattenkällor och små lantbruk finns numera på toppen av bergen. Det är dock svårt att ge den mest nödvändiga hjälpen i form av hälsovård och utbildning till människor som bor så otillgängligt. Förra året undertecknade SPLA - gerillan och Regeringen i Khartoum ett eld upphör avtal avseende Nuba Mountains. Avtalet innebar fri tillgång för Nubas folk till både områden kontrollerade av SPLA respektive Khartoumregering. En internationell grupp av militärpersonal övervakar eld upphör avtalet och för närvarande finns ungefär 80 militärer från USA och Europa. Gruppen kallas för JMC - Joint Military Commission. Tillsammans med militär personal från SPLA och Khartoumregeringen görs stora ansträngningar att hålla eld upphör avtalet. Varje flygplan som landar undersöks, och rapporter om överfall och illegala aktiviteter följs upp noggrant. Utöver JMC finns en annan viktig institution, nämligen NMPACT, som står för Nuba Mountains Peace and Conflict Transformation, och är uppbyggd av NGO-organisationer och SRRA. Även FN-organisationerna är medlemmar i NMPACT. >> Borrning i Nuba Mountains Nuba Mountains är uppdelad i två huvudregioner, Nuba West och Nuba East. Nuba East är större och mer hjälp går till detta område där Kauda är den viktigaste staden. >> Daniel Zetterlund vid borrmaskinen 6

7 interview IAS update interviews Julius Bitamazire IAS Country Representative in Uganda >> Cataract operationer 1. Hur länge har du arbetat för IAS? Jag har jobbat för IAS sedan Det var då jag började arbeta heltid. Innan dess hade jag ställt upp på min fritid och hoppat in där det behövdes. 2. Vilken uppgift har du idag i IAS Uganda? Just nu är IAS situation i Uganda lite osäker. UNHCR som har varit vår främsta uppdragsgivare håller på att avveckla en stor del av sin verksamhet i vissa områden i Uganda. Detta medför att vi på grund av UNHCRs nedskärningar kanske blir tvungna att stänga ett av våra fältkontor nästa år. 3. Tror du att IAS fortfarande behövs i Uganda? >> Konstruktion av en ny vattenpump IAS är en kristen organisation. Den mesta hjälpen som går genom IAS når också fram till de behövande. Om du ställer frågan till folket om vilken organisation de skulle föredra, skulle de välja IAS. Vi har gjort ett bra jobb inom många områden. Vår personal är välutbildad och mycket engagerad. Idag behöver Uganda trovärdiga människor. IAS har kunnat fullfölja sin intension att vara trovärdig i sin verksamhet och har ett gott anseende hos myndighetsansvariga. Som svar på frågan svarar jag, javisst! IAS behövs fortfarande i Uganda. 4. Vad ska IAS, enligt din uppfattning, göra i framtiden i Uganda? Jag anser att IAS styrka finns inom vatten och sanitet. På det sätt IAS klarat av att ge rent vatten till behövande skiljer sig klart från myndigheterna. Det finns så många distrikt där vattenhygienen är mycket dålig. Det andra området som jag vill att IAS ska verka för är att se till människors andliga behov. Mitt hjärta har alltid längtat efter evangelium och att få evangelisera. Då känner jag mig hemma. Om vi får en möjlighet vill jag att vi skapar ett evangelisationsteam. >> En vattenpump som repareras 7

8 continuations >> Marknadsplats i Nuba Mountains Fortsättning från sidan 6 IAS borrteam är glada över att få vara i Nuba Mountains just nu. Människorna har lidit länge i området och det är hög tid att broar börjar byggas mellan tidigare rivaliserande fraktioner. Nuba är det första exemplet på hur detta kan göras rent praktiskt i ett land som Sudan. Idag finns hopp om förändringar och att folk återvänder från Khartoum och andra platser. Många känner sig redo att återvända så snart som infrastrukturen har börjat återuppbyggas. Ett exempel på hur angeläget Nubafolket är för att se förändringar, är längtan efter att skapa relationer mellan det dominerande muslimska samhället och de mindre kristna grupperna. Man har bestämt sig för att ha onsdagen som vilodag i stället för fredagen och söndagen. Både kristna och muslimer har kommit överens om detta på försök i vissa områden. Undervisningen i skolorna genomgår också en stor förändring. Tidigare var all undervisning på arabiska, men från och med i år är undervisningen på engelska i de SPLM - kontrollerade områdena i Nuba Mountains. addresses IAS Regional Office IAS/Sweden IAS/Denmark P.O.Box Dalgatan 7 Stationsvej 27, Blåhøy Nairobi, Kenya S Åseda, Sweden DK-7330 Brande, Denmark tel /41, tel tel fax fax fax >>

UPDATE. Creating a positive reaction NUMMER 2-2004

UPDATE. Creating a positive reaction NUMMER 2-2004 UPDATE NUMMER 2-2004 I detta nummer Framsteg i Sudans fredssamtal sida 3 IAS bekämpar AIDS och narkotikamissbruk i Tanzania sida 4-5 Kapacitetsuppbyggnad för bestående matproduktion i södra Sudan sida

Läs mer

HÄR FÅR HANDIKAPPADE

HÄR FÅR HANDIKAPPADE HÄR FÅR HANDIKAPPADE Organisationen Maisha Kara Trust arbetar för att funktionshindrade barn i Kenya ska få bättre livsvillkor. Ett viktigt arbete är stödgruppernas hjälp till föräldrar att inse barnens

Läs mer

UPDATE. > IAS Business Platform... 2 Fredsfördraget i Sudan... 3 Brunnsbor. Creating a positive reaction. Nr 1-2005

UPDATE. > IAS Business Platform... 2 Fredsfördraget i Sudan... 3 Brunnsbor. Creating a positive reaction. Nr 1-2005 UPDATE Nr 1-2005 IAS Business Platform... 2 Fredsfördraget i Sudan... 3 Brunnsbor unnsborrning ning i Darfur fur,, Sudan... 4-5 Vatten & Sanitet i Sri Lanka... 6 Nödhjälp till Somalia... 7 Insamling till

Läs mer

...till jordens yttersta gräns. Pingstkyrkan Kungsbacka i världen

...till jordens yttersta gräns. Pingstkyrkan Kungsbacka i världen ...till jordens yttersta gräns. Pingstkyrkan Kungsbacka i världen Jesus sa; Gå ut i hela världen och gör alla folk till lärjungar. Det är vad ordet mission innebär. Ingen församling kan göra detta själv,

Läs mer

- The Basecamp project, Masai Mara, Kenya -

- The Basecamp project, Masai Mara, Kenya - - The Basecamp project, Masai Mara, Kenya - BaseCamp Foundation Masai Mara Masai Mara i Kenya är en mycket speciell plats, med en vild och vacker natur, ett oerhört rikt djurliv och lokalbor som strålar

Läs mer

Foto: Kalle Segebäck SOS BARNBYAR CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN

Foto: Kalle Segebäck SOS BARNBYAR CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN Foto: Kalle Segebäck SOS BARNBYAR CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN Centralafrikanska republiken är ett av de fattigaste länderna i världen. 63 procent av befolkningen lever på

Läs mer

Verksamhetsplan för 2012

Verksamhetsplan för 2012 Verksamhetsplan för 2012 Nduguföreningens syftesparagraf Nduguföreningen vill tillsammans med invånare och lokala aktörer i byn Kizaga och omgivande byar i Tanzania, verka för att ge enskilda människor

Läs mer

Tusentals flickor behöver ditt stöd.

Tusentals flickor behöver ditt stöd. Tusentals flickor behöver ditt stöd. Inte ovanligt. Den här flickan, Blacky, hittades i en soptunna. Råttorna hade börjat äta av hennes ansikte. Överleva? Djur, människor och växter kämpar i 40 gradig

Läs mer

Studieresa till Etiopien okt 2013 14-02-27

Studieresa till Etiopien okt 2013 14-02-27 Studieresa till Etiopien okt 2013 14-02-27 Afrikas Horn 14-02-27 Etiopien 85 milj invånare 38% av befolkningen har tillgång till rent vatten 83% påbörjar skolan Läs- och skrivkunnighet ca 30% (42%/18%)

Läs mer

Noaks Ark Nyhetsbrev nr 1/2006: statistik över 2005

Noaks Ark Nyhetsbrev nr 1/2006: statistik över 2005 Hiv/Aids 2005 Antalet hivsmittade i världen är nu 40,3 miljoner. Endast under 2005 har 4,9 miljoner vuxna och barn smittats med viruset. Trots att andelen hivsmittade har minskat i vissa länder, så fortsätter

Läs mer

fattigdom en rättighetsfråga

fattigdom en rättighetsfråga fattigdom en rättighetsfråga amnesty.se/nuvetdu Var 8:e kvinna riskerar att dö Visste du att risken att dö i samband med graviditet och förlossning är större i Sierra Leone än i nästan alla andra länder

Läs mer

Alla barn till skolan Schools for Africa

Alla barn till skolan Schools for Africa Alla barn till skolan Schools for Africa Lågstadium Printa ut de här anteckningarna skiljt. Du kan inte läsa dem från skärmen under diaförevisningen! Instruktioner F5 = börja diaförevisning = gå framåt

Läs mer

Att skänka liv. En liten men viktig trycksak om testamenten

Att skänka liv. En liten men viktig trycksak om testamenten Att skänka liv En liten men viktig trycksak om testamenten Dina medmänniskor är framtiden Det arbete vi gör har som mål att hjälpa människor till ett menings fullt liv och en framtid. Varje dag möter vi

Läs mer

HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke.

HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke. HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke. FÅ KOLL PÅ TANZANIA PÅ 15 MINUTER Det här studiematerialet handlar om varför

Läs mer

Aktuella projekt inom Arbetsförmedlingens internationella utvecklingssamarbete

Aktuella projekt inom Arbetsförmedlingens internationella utvecklingssamarbete PM 2014-01-21 Aktuella projekt inom Arbetsförmedlingens internationella utvecklingssamarbete Januari 2014 Pär Skoglund Internationella staben Arbetsförmedlingen Sida: 2 av 7 Vitryssland Syfte: Stödja den

Läs mer

Frågor & Svar om Operation Smile

Frågor & Svar om Operation Smile Frågor & Svar om Operation Smile Varför Autogiro? Att skänka via autogiro är enkelt och bekvämt för dig och det hjälper även Operation Smile att hålla nere de administrativa kostnaderna. Dessutom möjliggör

Läs mer

Relationer i centrum för ett lyckat lärande. Helena Colliander

Relationer i centrum för ett lyckat lärande. Helena Colliander Relationer i centrum för ett lyckat lärande Helena Colliander Sudan Sudan Ett konfliktfyllt land Inbördeskrig i över 20 år landet delas (juli 2011) Många stamkonflikter i gränstrakterna mellan Sudan och

Läs mer

HUNGERPROJEKTET GHaNa 2013

HUNGERPROJEKTET GHaNa 2013 HUNGERPROJEKTET Ghana 2013 Inledning Hungerprojektet tackar alla fantastiska individer och företag som under det gångna året varit med och stöttat vårt arbete i Ghana. Med rapporten vill vi ge er kunskap,

Läs mer

diskussionsunderlag CITIZEN OKETCH

diskussionsunderlag CITIZEN OKETCH diskussionsunderlag CITIZEN OKETCH Vad tänker du på när du hör ordet Afrika? Bilder av Afrika I filmen Citizen Oketch får vi följa med George och Esther Oketch och deras fyra barn i vardagen i ett slumområde

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

Unga röster om ek om e o

Unga röster om ek om e o Unga röster om eko Unga röster om eko Här i Sverige jobbar få människor som bönder. Men i många fattiga länder på södra halvklotet ser det annorlunda ut. Här bor de flesta på landet och arbetar inom lantbruket.

Läs mer

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar Mötet med det okända I en av de små byarna i Ghazni som ligger i östra Afghanistan bodde det fattiga familjer. Byn kallades för ''Nawdeh''. De flesta män i byn var jordbrukare, affärsmän, bönder och vissa

Läs mer

MINNS DU SOMMAREN 2012?

MINNS DU SOMMAREN 2012? MINNS DU SOMMAREN 2012? Block 1 Fråga 1 Den muslimska fastemånaden Ramadan har passerat under sommaren. Hur många boende i Sverige är muslimer? 1 cirka 15 000 x cirka 150 000 2 cirka 1,5 miljoner En av

Läs mer

Redovisning: Resebidrag film. Resa till Turkiet, Grekland och. Period: 1 9:e september 2012. Fredrik Egerstrand, filmregissör.

Redovisning: Resebidrag film. Resa till Turkiet, Grekland och. Period: 1 9:e september 2012. Fredrik Egerstrand, filmregissör. Redovisning: Resebidrag film. Resa till Turkiet, Grekland och Period: 1 9:e september 2012 Fredrik Egerstrand, filmregissör. Göteborg Fredrik Egerstrand 20121002 Göteborg Reseberättelse. Göteborg-Erbil-Diyarbakir-Istanbul-Doyran

Läs mer

Bo ner fo r fred. Herre, kom med vishet till dem som har att fatta avgörande beslut som rör hela skapelsens framtid.

Bo ner fo r fred. Herre, kom med vishet till dem som har att fatta avgörande beslut som rör hela skapelsens framtid. Bo ner fo r fred Herre, tag hand om vår fruktan och ängslan över vad som händer i vår värld, du som kom till oss vapenlös men starkare än all världens makt. Visa oss och världens makthavare på vägar att

Läs mer

Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter. En presentation av barnets rättigheter

Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter. En presentation av barnets rättigheter Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter En presentation av barnets rättigheter Alla har rättigheter. Du som är under 18 har dessutom andra, särskilda rättigheter. En lista på dessa

Läs mer

Varför migrerar människor?

Varför migrerar människor? Migration Begrepp: Migration är att flytta mellan olika platser = geografisk rörlighet. Regional migration är när människor flyttar mellan platser inom en region - till exempel från Tierp till Uppsala.

Läs mer

Rapport från projektarbete i Khartoum, Sudan

Rapport från projektarbete i Khartoum, Sudan 1 av 8 2009-05-06 13:24 Rapport från projektarbete i Khartoum, Sudan Lydia Jubrant & Marie Königsson Hösten 2004 Detta är en reserapport från ett projektarbete vid Läkarprogrammet, 10 poäng. Titeln är

Läs mer

Nytt från Civilförsvarsförbundet Sverige #3 (utgivningsdag torsdag 15 maj 2014) Kontaktuppgifter: E-post red@civil.se eller Box 2034, 169 02 Solna

Nytt från Civilförsvarsförbundet Sverige #3 (utgivningsdag torsdag 15 maj 2014) Kontaktuppgifter: E-post red@civil.se eller Box 2034, 169 02 Solna Nytt från Civilförsvarsförbundet Sverige #3 (utgivningsdag torsdag 15 maj 2014) Kontaktuppgifter: E-post red@civil.se eller Box 2034, 169 02 Solna Om nyhetsbrevet När du anmäler dig till nyhetsbrevet får

Läs mer

*PRIO Geografi 9 Lärarstöd kommer under hösten att läggas upp och kunna nås via hemsidan tillsammans med de övriga lärarstöden som nu finns där.

*PRIO Geografi 9 Lärarstöd kommer under hösten att läggas upp och kunna nås via hemsidan tillsammans med de övriga lärarstöden som nu finns där. Månadens PRIO-lektion Oktober Nyhetsrapporterningen har under höstterminens hittills handlat mycket om människor på flykt, framför allt från krigets Syrien. Nu har du chans att testa en provlektion med

Läs mer

Rapport om frivillig återvandrings verksamhet januari 2010 dec 2012

Rapport om frivillig återvandrings verksamhet januari 2010 dec 2012 Rapport om frivillig återvandrings verksamhet januari 2010 dec 2012 Utbildningsförvaltningen/Skolstöd/Frivillig återvandring Emina Krzovic Handläggare 2013.01.25. emina.krzovic@stockholm.se 1 Sammanfattning

Läs mer

Omvandlingen av. Kannankudi

Omvandlingen av. Kannankudi Omvandlingen av Kannankudi STOLTASTE SPONSORERNA Nu är vi igång! Vi är så glada och stolta att kunna hjälpa de fattigaste av de fattiga, inte bara genom att donera pengar utan faktiskt få människor i en

Läs mer

F L A W I O s.r.l. Forest Solutions. Ett Rumänskt företag med internationell bakgrund

F L A W I O s.r.l. Forest Solutions. Ett Rumänskt företag med internationell bakgrund F L A W I O s.r.l. Forest Solutions Ett Rumänskt företag med internationell bakgrund Vår verksamhet leds av ett ansvar för kunden, våra anställda och naturen. Division Personaluthyrning Förmedling av utbildad

Läs mer

Läkarmissionens effektrapport 2014

Läkarmissionens effektrapport 2014 Effektrapport 2014 Läkarmissionens effektrapport 2014 Namn: Läkarmissionen (Svenska Journalens Läkarmission och Hjälpverksamhet) Org.nr: 802005-9989 Juridisk form: Stiftelse 1. Vad vill Läkarmissionen

Läs mer

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter Plan arbetar över hela världen för att förbättra situationen för barn som lever i fattigdom

Läs mer

En judisk organisation som tillsammans med kristna hjälper det judiska folket i Israel, Sibirien och i Östryssland

En judisk organisation som tillsammans med kristna hjälper det judiska folket i Israel, Sibirien och i Östryssland En judisk organisation som tillsammans med kristna hjälper det judiska folket i Israel, Sibirien och i Östryssland Om oss Moti Klimer, grundaren av Sabra, föddes och växte upp i en ortodox judisk familj

Läs mer

Öppen föreläsning. Kommendörkapten Marcus Mohlin Doktorand Strategiavdelningen. marcus.mohlin@fhs.se

Öppen föreläsning. Kommendörkapten Marcus Mohlin Doktorand Strategiavdelningen. marcus.mohlin@fhs.se Öppen föreläsning Kommendörkapten Marcus Mohlin Doktorand Strategiavdelningen marcus.mohlin@fhs.se Syfte Presentera privata militära företag, vad de är för något och vilket deras tjänsteutbud är Illustrera

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

INLEDNING. Utan alla våra fantastiska investerare vore resan mot en värld fri från hunger inte möjlig tillsammans förändrar vi världen!

INLEDNING. Utan alla våra fantastiska investerare vore resan mot en värld fri från hunger inte möjlig tillsammans förändrar vi världen! HUNGERPROJEKTET KVINNORS LEDARSKAP RAPPORT 2014 INLEDNING MED DENNA RAPPORT vill vi på Hungerprojektet tacka alla fantastiska individer och företag som under det gångna året har varit med och stöttat våra

Läs mer

Föreningen Islamiska Skolan i Göteborg

Föreningen Islamiska Skolan i Göteborg Föreningen Islamiska Skolan i Göteborg R ömosseskolan är en skola som präglas av gemenskap, öppenhet och trygghet. Vi ser det som vår uppgift att skapa en skola där alla elever känner att de är lika mycket

Läs mer

Malawi. motverkar skogsskövling. + 1 skola

Malawi. motverkar skogsskövling. + 1 skola MALAWI HÄNDELSE Skolan i Fundo kan inte användas för att tak och väggar är så dåliga att barnen får gå hem igen under regnperioden. Ett gäng svenska scoutledare bidrar med arbete, tillsammans med lokala

Läs mer

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET SIDA 1/6 de mänskliga rättigheterna (sid. 1) de mänskliga rättigheterna består av 30 artiklar. Nedan presenteras en förenklad översättning (ur Pådraget, Amnesty International). Artikel 1. Alla människor

Läs mer

VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER

VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER FN har som mål att halvera fattigdomen i världen till år 2015. Det innebär att hundratals miljoner människor får ett rikare liv. BÄTTRE HÄLSA GÖR VÄRLDEN

Läs mer

Landskort. Industriländer (I-länder): Sverige (och USA) Utvecklingsländer (U-länder): Etiopien, Eritrea, Tanzania, Malawi, Sudan, Indien

Landskort. Industriländer (I-länder): Sverige (och USA) Utvecklingsländer (U-länder): Etiopien, Eritrea, Tanzania, Malawi, Sudan, Indien VÄRLDSSPELET LÄNDER SOM INGÅR I SPELET Industriländer (I-länder): Sverige (och USA) Utvecklingsländer (U-länder): Etiopien, Eritrea, Tanzania, Malawi, Sudan, Indien Landskort I-LAND ELLER U-LAND? Human

Läs mer

Daniel Classon Tlf: 0725 30 12 61 E-mail: daniel@danielclasson.com Web: www.danielclasson.com

Daniel Classon Tlf: 0725 30 12 61 E-mail: daniel@danielclasson.com Web: www.danielclasson.com Daniel Classon Tlf: 0725 30 12 61 E-mail: daniel@danielclasson.com Web: www.danielclasson.com Arbetslivserfarenhet Systemkonsult ATEA, Göteborg Maj 2012 Anställd som systemkonsult i grupperingen System

Läs mer

Ledarmaterial Målgrupp: ungdomar 13 18 år

Ledarmaterial Målgrupp: ungdomar 13 18 år Ung i Kongo Ledarmaterial Målgrupp: ungdomar 13 18 år 1 Upplägg s. 3 Tipsfrågor s. 4 14 Tipsfrågefomulär s. 15 Svar på tipsfrågor s. 16 Manus till bildspel s. 17 19 Diskussionsfrågor s. 20 Avslutning s.

Läs mer

Charity Ratings guide till att hjälpa de drabbade i Pakistan Uppdaterad 2010-08-30

Charity Ratings guide till att hjälpa de drabbade i Pakistan Uppdaterad 2010-08-30 Charity Ratings guide till att hjälpa de drabbade i Pakistan Uppdaterad 2010-08-30 Sedan månadsskiftet juli/ augusti har Pakistan drabbats av en översvämningskatastrof. Situationen har kontinuerligt förvärrats.

Läs mer

VI OCH DOM 2010/01/22

VI OCH DOM 2010/01/22 VI OCH DOM 2010/01/22 Integration och invandring En bild av olika människor I Norbotten, Till.exempel.I Boden lever många människor med olika bakgrund. Vissa är födda i Sverige och andra i utlandet. Integration

Läs mer

Kungliga Tekniska Högskolan

Kungliga Tekniska Högskolan Kungliga Tekniska Högskolan EFG European Furniture Group AB, Trehörnavägen 2, Box 1017, SE- 573 28 Tranås, +46 140 675 00, www.efg.se, info@efg.se RRR-RAPPORT KTH Sara Crutebo Stockholm 2014-09-01 Avvecklingen

Läs mer

En givande Rwandaresa!

En givande Rwandaresa! En givande Rwandaresa! Mellan den 28:e augusti och 8 september 2009 besökte Tony Kallay, Per-Arne Krantz och jag Anders Engström tillsammans med ledsagarna Annikki Kallay och Lena Krantz Kigali i Rwanda.

Läs mer

1. Vad är ett volontärläger?

1. Vad är ett volontärläger? Ni funderar på att vara värdar för ett internationellt volontärläger Kul! Tycker vi i IAL! Den här texten är till för att berätta lite mer om och ge er ett diskussionsunderlag för att fundera kring vad

Läs mer

Vi har deltagit i kommunens studiecirkel i språkutvecklande arbetssätt utifrån Gibbons Lyft språket, lyft tänkandet.

Vi har deltagit i kommunens studiecirkel i språkutvecklande arbetssätt utifrån Gibbons Lyft språket, lyft tänkandet. Genrearbete genom cirkelmodellen Tina Krantz Piret Gustavsson Rihvk Språk i alla ämnen Mdh 141202 Bakgrund Vi har deltagit i kommunens studiecirkel i språkutvecklande arbetssätt utifrån Gibbons Lyft språket,

Läs mer

Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation. Lägesrapport, Brysselnätverket 20 september 2013

Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation. Lägesrapport, Brysselnätverket 20 september 2013 Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation Lägesrapport, Brysselnätverket 20 september 2013 Uppstart av kontoret Arbetsplats finns nu i Sweden House Skylt finns nu på väggen utanför min dörr! Ombyggnad

Läs mer

KORT SAMMANFATTNING AV PROJEKTET

KORT SAMMANFATTNING AV PROJEKTET KORT SAMMANFATTNING AV PROJEKTET Förebyggande insatser och behandling av trakom bland barn i Oromiya, Etiopien September 2010 Stiftelsen AMREF Sweden Östermalmsgatan 84 114 50 Stockholm www.amref INNEHÅLL

Läs mer

Könsstympning av flickor

Könsstympning av flickor Könsstympning av flickor Lars Almroth Barnkliniken Centralsjukhuset Kristianstad Karolinska Institutet Stockholm Könsstympning av flickor Stockholm 9 maj 14 Vad, var och varför? Kan en djup tradition omvärderas

Läs mer

LEVA LIVET 2. Arbetsblad. Vem är jag? (sidan 2) 1 Presentera dig själv. Vem är du? Måla en bild av dig.

LEVA LIVET 2. Arbetsblad. Vem är jag? (sidan 2) 1 Presentera dig själv. Vem är du? Måla en bild av dig. Vem är jag? (sidan 2) 1 Presentera dig själv. Vem är du? Måla en bild av dig. 2 Skriv och berätta om vad du kan, vad du vill och om annat som finns i ditt inre rum. Jag är rädd (sidan 4) 1 Läs sidan 4.

Läs mer

Mänskliga rättigheter i Sverige

Mänskliga rättigheter i Sverige Mänskliga rättigheter i Sverige En lättläst sammanfattning av regeringens skrivelse 2001/02:83 En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna Inledning För nio år sedan var det ett stort möte

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

Erasmus-utbyte jan juli 2010

Erasmus-utbyte jan juli 2010 Erasmus-utbyte jan juli 2010 Hogeschool van Amsterdam, Nederländerna Varför valde du att studera utomlands? Jag ville uppleva annan, ny kultur, träffa människor från olika platser i världen och byta ut

Läs mer

Ett bättre Gotland. För alla.

Ett bättre Gotland. För alla. Ett bättre Gotland. För alla. Socialdemokraterna F R A M T I D S PA R T I E T Valprogram 2014.indd 1 2014-07-19 11:35:15 För oss socialdemokrater har ordet rättvisa alltid haft en speciell betydelse. Det

Läs mer

Bibelsamlingar på. Barnläger

Bibelsamlingar på. Barnläger Bibelsamlingar på Barnläger Tema: Gud vill använda oss och vi behöver varandra! Av Sofia Svensson och Ingela Forslund EFS och Salt Västerbotten, 2008 Rev: 2015 för Salt riks Det här bibelstudiematerialet

Läs mer

Resilientseminarium stärker fokus på framtiden

Resilientseminarium stärker fokus på framtiden Antons Stellamans och Liselotte Baeijaert, Ilfaro, höll i trådarna i Samordningsförbundens arrangemang i Västerås. Resilientseminarium stärker fokus på framtiden Arbetet med lösningsfokus tog ytterligare

Läs mer

Vi hjälper andra att fungera och agera

Vi hjälper andra att fungera och agera Vi hjälper andra att fungera och agera MSB:s operativa uppdrag Vi möjliggör och stödjer 1 MSB:s vision När det händer Ett säkrare samhälle i en föränderlig värld. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap,

Läs mer

Information om nödhjälp p g a naturkatastrof

Information om nödhjälp p g a naturkatastrof Information om nödhjälp p g a naturkatastrof Med följande information vill vi tacka Cura cultura och Khala Uma som sedan många år hjälper oss med sitt solidariska arbete. Vi vill också tacka Musikhögskolan

Läs mer

Statistikinfo. Personer med utländsk bakgrund ökade med 766 i Linköpings kommun 2011

Statistikinfo. Personer med utländsk bakgrund ökade med 766 i Linköpings kommun 2011 Linköpings kommun Statistik & Utredningar Statistikinfo 2012:04 Personer med utländsk bakgrund ökade med 766 i Linköpings kommun 2011 Linköpings kommun hade totalt 147 334 invånare vid årsskiftet 2011/2012.

Läs mer

Stockholm International Water Institute. En samverkansplattform för Vatten och Läkemedel

Stockholm International Water Institute. En samverkansplattform för Vatten och Läkemedel Stockholm International Water Institute En samverkansplattform för Vatten och Läkemedel SIWI The Stockholm International Water Institute (SIWI) är ett policy institut som bidrar till det internationella

Läs mer

Anslag från Sight First

Anslag från Sight First Anslag från Sight First Sedan början av 1990 talet har Sight First anslag delats ut till ett värde av 211 miljoner US dollar. Nu börjar pengarna ta slut, därav insamlingskampanjen Sight First II. Ett exempel,

Läs mer

Fira FN-dagen med dina elever

Fira FN-dagen med dina elever EN BÄTTRE VÄRLD Fira FN-dagen med dina elever 24 oktober Ett material för grundskolan från Svenska FN-förbundet. Fira FN-dagen med Svenska FN-förbundet och projektet Skolmat blir kunskap. Inför FN-dagen

Läs mer

För ett par veckor sedan gick jag grundkursen i Drömmen om det godametodiken.

För ett par veckor sedan gick jag grundkursen i Drömmen om det godametodiken. Vialundskolan: Nystart med Drömmen om det goda i Kumla av Malin Sundin För ett par veckor sedan gick jag grundkursen i Drömmen om det godametodiken. Jag började direkt när jag kom tillbaka till skolan

Läs mer

MER MINDRE LÄRARHANDLEDNING. Kvinnliga småbrukare i Afrika vet vad som krävs

MER MINDRE LÄRARHANDLEDNING. Kvinnliga småbrukare i Afrika vet vad som krävs MER MINDRE LÄRARHANDLEDNING JÄMSTÄLLDHET FATTIGDOM MER MINDRE LÄRARHANDLEDNING JÄMSTÄLLDHET FATTIGDOM Om materialet Angela och Juliana har världens tuffaste jobb att vara kvinna och bruka jorden i ett

Läs mer

Yoga är för alla. Published on 4 October, 2012, by Malin Berghagen, www.mamitasthlm.se

Yoga är för alla. Published on 4 October, 2012, by Malin Berghagen, www.mamitasthlm.se Yoga är för alla. Published on 4 October, 2012, by Malin Berghagen, www.mamitasthlm.se Igår fick jag ett samtal från SVT Debatt för de ska idag ha ett program om Yoga. Skälet är att Östermalmsskolan har

Läs mer

Kom i form med oss på Mallorca

Kom i form med oss på Mallorca Kom i form med oss på Mallorca Pernilla Lisa Vicky Välkomna att åka med oss till denna underbara plats Can Martorell 11 18 oktober 2014 Här ger vi dig ett utbud av härlig träning för både kropp och själ.

Läs mer

DJUNGELPOSTEN 1, 2013. Nytt från Serraniagua i Colombia

DJUNGELPOSTEN 1, 2013. Nytt från Serraniagua i Colombia DJUNGELPOSTEN 1, 2013 Vi hoppas att du haft en härlig sommar och fått ny energi inför hösten. I detta nyhetsbrev bjuder vi på korta notiser om föreningens arbete och framförallt det viktiga arbete våra

Läs mer

En körmässa om att hitta hem

En körmässa om att hitta hem En körmässa om att hitta hem Text och musik av Johan & Hanna Sundström Välkommen Klockringning Andas (Introitus) Andas, andas frihet andas nåd. Morgondagen randas. Sjung Guds ära, Han är här. Glädjens

Läs mer

Ett medicinskt universitet. Testamentesgåvor till Karolinska Institutet

Ett medicinskt universitet. Testamentesgåvor till Karolinska Institutet Ett medicinskt universitet Testamentesgåvor till Karolinska Institutet Karolinska Institutet är Sveriges enda renodlade medicinska universitet och landets största centrum för medicinsk utbildning och forskning.

Läs mer

Hinduism/Buddism. torsdag 18 april 13

Hinduism/Buddism. torsdag 18 april 13 Hinduism/Buddism Geografiskt läge Hinduism Buddism Här finns det två bilder. De visar i vilka länder flest procent av befolkningen är hinduer, respektive buddhister. På bilderna kan man se bilden så bor

Läs mer

Flyktingar i Bergs kommun. www.berg.se

Flyktingar i Bergs kommun. www.berg.se Flyktingar i Bergs kommun www.berg.se Innehåll Hur och varför man invandrar Kvotflykting Asylflykting Ensamkommande 18+, Asylboende, Introduktionstiden, Boende Afghanistan, Eritrea, Irak, Somalia, Syrien

Läs mer

SUDAN. Gänget ska få ett nytt uppdrag av FN-chefen. Ni ska resa till Sudan, träffa Machiek och göra hans röst hörd över världen! Ta inga risker!

SUDAN. Gänget ska få ett nytt uppdrag av FN-chefen. Ni ska resa till Sudan, träffa Machiek och göra hans röst hörd över världen! Ta inga risker! globens gäng av Magnus Bergmar & Karin Södergren Gänget ska få ett nytt uppdrag av FN-chefen. Globens Gäng reser jorden runt för att samla in jämnåriga kompisars berättelser om kränkningar av barnets rättigheter

Läs mer

Organisation och ledarskap. Materialet ägs av Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa 1

Organisation och ledarskap. Materialet ägs av Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa 1 Organisation och ledarskap Materialet ägs av Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa 1 Strategi Vision Utgå alltid från visionen. När vi vet vart vi vill kan vi börja planera för att nå dit. Det är då vi

Läs mer

ELEVFRÅGOR. International Association for the Evaluation of Educational Achievement. Bo Palaszewski, projektledare Skolverket 106 20 Stockholm

ELEVFRÅGOR. International Association for the Evaluation of Educational Achievement. Bo Palaszewski, projektledare Skolverket 106 20 Stockholm ELEVFRÅGOR International Association for the Evaluation of Educational Achievement Bo Palaszewski, projektledare Skolverket 106 20 Stockholm Instruktioner I det här häftet finns frågor om dig själv och

Läs mer

Lions Rent Vatten... hjälper 30 000 bybor i Tanzania att få rent och gott dricksvatten

Lions Rent Vatten... hjälper 30 000 bybor i Tanzania att få rent och gott dricksvatten L Lions Rent Vatten... hjälper 30 000 bybor i Tanzania att få rent och gott dricksvatten Rent vatten.. förebygger plågsamma sjukdomar förbättrar sjuk- och mödravården minskar barndödligheten ökar bybornas

Läs mer

Att mäta är att veta...

Att mäta är att veta... Du är inbjuden till symposium Att mäta är att veta... arrangerat av Syftet med symposiet är att belysa möjligheterna och fördelarna med att följa upp hypoventilerade patienter. 1000-tals patienter behandlas

Läs mer

Uppsats om Barnsoldater

Uppsats om Barnsoldater Uppsats om Barnsoldater Min uppsats handlar om barnsoldater. Anledningen till att jag har valt detta ämne är för att jag såg en film som hette Blood Diamond som delvis handlade om barnsoldater. Filmen

Läs mer

Att lyckas med affärer i Afrika

Att lyckas med affärer i Afrika Att lyckas med affärer i Afrika Peter Stein Stein Brothers AB Presentationens innehåll 1. Stora linjer i Afrikas ekonomiska utveckling 2. Sveriges handel med Afrika 3. Att lyckas med affärer i Afrika 4.

Läs mer

Hej Vänner, Säsongen rullar på och vi närmar oss golfveckan. På banan är det lugnare än på länge och vi har gott om starttider.

Hej Vänner, Säsongen rullar på och vi närmar oss golfveckan. På banan är det lugnare än på länge och vi har gott om starttider. Nyhetsbrev #6 2014 Sida 1 av 6 Hej Vänner, Säsongen rullar på och vi närmar oss golfveckan. På banan är det lugnare än på länge och vi har gott om starttider. Att vår bana är uppskattad märks klart från

Läs mer

Muslim. Den som tillhör islam kallas för muslim.

Muslim. Den som tillhör islam kallas för muslim. ISLAM Historia Muslim Den som tillhör islam kallas för muslim. Koranen Helig bok inom islam. Ordet Koran kommer från det arabiska ordet al-ouran som betyder läsning. Koranens kapitel kallas suror. Det

Läs mer

Effektrapport Frii 2013

Effektrapport Frii 2013 Effektrapport Frii 2013 P A G E 1 of (5) D A T E 30/09/2014 A U T H O R Krister Adolfsson 1. Vad vill er organisation uppnå? Diakonia är en biståndsorganisation grundad i kristna värderingar som samarbetar

Läs mer

Introduktionstext till tipspromenaden

Introduktionstext till tipspromenaden Introduktionstext till tipspromenaden 1,2 miljarder människor lever i dag i extrem fattigdom. Världens ledare i FN har beslutat om en handlingsplan för att utrota fattigdomen. Denna handlingsplan består

Läs mer

BRUKSANVISNING. Varje människa kan göra skillnad. www.raoulwallenberg.se

BRUKSANVISNING. Varje människa kan göra skillnad. www.raoulwallenberg.se Varje människa kan göra skillnad www.raoulwallenberg.se VARJE MÄNNISKA KAN GÖRA SKILLNAD Det finns idag en bristande kunskap om de mänskliga rättigheterna bland elever i Sverige, trots att de står inskrivna

Läs mer

Inför Antiken ca 800 f.kr. 500 e.kr.

Inför Antiken ca 800 f.kr. 500 e.kr. Inför Antiken ca 800 f.kr. 500 e.kr. Antiken varade mellan 800 f.kr. 500 e.kr. Men hur såg det ut i världen innan dess? Vi tar en snabbrepetition. För 2,5 miljoner år sedan börjar jägarstenåldern i Afrika,

Läs mer

Volontärbarometern. En undersökning om volontärer och deras ideella engagemang

Volontärbarometern. En undersökning om volontärer och deras ideella engagemang Volontärbarometern En undersökning om volontärer och deras ideella engagemang Innehåll Inledning 2 Om att vara volontär 3 Framtiden 10 Vilka har svarat 12 Om Volontärbyrån 13 Volontärbarometern är sammanställd

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

TOGETHER WE CAN MAKE A DIFFERENCE!

TOGETHER WE CAN MAKE A DIFFERENCE! VÄRLDENS STÖRSTA KONST PROJEKT FÖR VÄLGÖRENHET LANSERADES I KAPSTADEN Press release 14-April-2012 Peace Love & Photography TOGETHER WE CAN MAKE A DIFFERENCE! ABCharity projektet lanserades framgångsrikt

Läs mer

Färdplan Gräfsnäs slottsruin & park

Färdplan Gräfsnäs slottsruin & park Färdplan Gräfsnäs slottsruin & park 2009-2011 Bakgrund I Gräfsnäsparken finns ett pågående arbete att utveckla parkens attraktionskraft. Det organiseras i den så kallade Gräfsnäsgruppen som består av representanter

Läs mer

Handikappolitiskt Program

Handikappolitiskt Program Handikappolitiskt Program Perstorps kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-02-26 2013-05-15 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Inledning 4 FN:S Standardregler, sammandrag 5 Förutsättningar

Läs mer

En enda jord människor och miljö. Vecka 10-15

En enda jord människor och miljö. Vecka 10-15 En enda jord människor och miljö. Vecka 10-15 Varför är vissa länder rika och andra fattiga? Hur är det att leva i ett fattigt land? Hur ska fattiga länder kunna bli rika? Hur kommer jorden att se ut i

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Hunden i Söderköping. Nyhetsbrev hösten 2011

Hunden i Söderköping. Nyhetsbrev hösten 2011 Hunden i Söderköping Hundföretagare i samarbete Det mesta för din hunds bästa AlphaOhm Fysioterapi Carinas Hundvård Catharinas Agilitycenter Hundforum Hund & Katt shopen Pensionat Tass & Hov Nyhetsbrev

Läs mer

Nyhetsbrev. Skånes stamningsförening. Ny styrelse nya tag! Kalendarium våren/sommaren 2014

Nyhetsbrev. Skånes stamningsförening. Ny styrelse nya tag! Kalendarium våren/sommaren 2014 Skånes stamningsförening Nyhetsbrev Maj 2014 årgång 15 nr 2 Ny styrelse nya tag! Årsmöte valde ny styrelse i februari. Det innebär att Johan Ascard är ny ordförande och efterträder Anders Olsson, som avgick

Läs mer