IAS update > > > Sudan, Somalia, Somaliland and Uganda >> page 3, 4, 5 Operation Nuba Mountains >> page 6 Interview with Julius Bitamazire >> page 7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IAS update > > > Sudan, Somalia, Somaliland and Uganda >> page 3, 4, 5 Operation Nuba Mountains >> page 6 Interview with Julius Bitamazire >> page 7"

Transkript

1 IAS update nummer > > > Sudan, Somalia, Somaliland and Uganda >> page 3, 4, 5 Operation Nuba Mountains >> page 6 Interview with Julius Bitamazire >> page 7

2 the directors from the directors IAS Denmark International Aid Services Denmark bildades som en paraplyorganisation i Danmark för humanitär hjälp och utveckling. Organisationen har sitt huvudkontor i Blåhøj/Brande på Jylland. >> Off-loading in the Sudan IAS Sweden Vi är glada att återigen kunna publicera vårt nyhetsbrev, IAS Update. Nyhetsbrevet kommer att ges ut 3-4 gånger/år och vi tror att det ska ge er en god inblick i IAS olika aktiviteter. Under de sista månaderna har världens media talat om en intressant positiv utveckling på Afrikas Horn. Många har ställt sig frågor som: Är tiden inne för ett fredsavtal efter 20 år av inbördeskrig i Sudan? Ska det äntligen bli fred? Ska stridigheterna i Somalia upphöra och kan de olika klanerna komma överens? Vi som arbetar i detta land ber att det oerhörda lidandet, som påverkar så många människor, ska komma till ett slut. Vi ber också att rättvisa och långsiktiga lösningar ska kunna uppnås vid de pågående fredssamtalen för Somalia och Sudan. Trots kaoset har tusentals människor fått hjälp genom IAS olika projekt. Kontoren i Danmark, Tyskland och Sverige utgör en viktig roll genom att skaffa pengar för utbildning, vatten och sanitet, hälsovård och jordbruksaktiviteter. IAS strävar efter att minska de akuta hjälpinsatserna och satsa mera på uthålliga projekt. Projektet för förståndshandikappade i Hargeisa, Somaliland, har spelat en viktig roll i detta land. Värderingar har förändrats i positiv riktning och engagerade lärare har fått utbildning och ger nu en ovärderlig hjälp i detta utbildningsprogram. För närvarande är IAS verksam i Djibouti, Kenya, Somalia, Somaliland, Sudan och Uganda. Nyligen gick IAS in i ett samarbete med EU-CORD, ett europeiskt nätverk för organisationer inom EU, som driver akuta hjälp- och utvecklingsprojekt. I egenskap av en paraplyorganisation har IAS Denmark fått möjligheten att arbeta i stora delar av världen. Detta sker genom att organisationens medlemmar driver småskaliga projekt i Asien, Sydamerika, Östeuropa och Afrika. I början har tonvikten lagts på att samla in information om de olika medlemmarna och hur IAS kan hjälpa till att samla in pengar och starta upp projekten. IAS Denmark har också byggt upp goda relationer med olika givare, t.ex. Danida. Genom dessa kontakter, både med givare och medlemsorganisationer, har IAS Denmark kunnat få en bra start trots stora utmaningar. Ett mycket gott samarbetet har upprättats med IAS Sweden, som är etablerad i Afrika. Dess erfarenhet och kunnande har kommit oss till godo och det känns bra att ha en sådan vän ombord. Jag vill därför framföra mitt varma tack till IAS Sweden. Jag tror på nätverksarbete och ser fram emot ett framtida samarbete även på ett djupare plan. I själva verket har det redan skett. Ett gemensamt vattenprojekt har startats upp i Nuba Mountains, Sudan. Ett reportage om det finns att läsa längre fram i nyhetsbrevet. Här arbetar IAS Sweden och IAS Denmark sida vid sida och skaffar medel och organiserar uppstarten av projektet. Ett annat samarbetsprojekt är programmet för förståndshandikappade barn i Somaliland. IAS Denmark har också andra aktiviteter, t.ex. frakt av akut nödhjälp till Tanzania, Somaliland, Sudan och Vitryssland. IAS Denmark har också slussat pengar från Danida och Danska Missionsrådet till lidande vid en naturkatastrof i Garissa i Kenya där mer än 3000 människor blev hemlösa på grund av att floden svämmade över efter häftiga regn. En av de saker som gör mig upprymd är möjligheten att förändra vår värld! IAS Denmark vill vara med i det arbetet! Detta kan bli möjligt tack vare samarbete och vänskap. Låt oss tillsammans vara med och förändra världen! Vi vill gärna att ni som läser denna tidskrift tar kontakt med oss om du har frågor och om du vill stödja något av IAS projekt på ett eller annat sätt. Torben Madsen IAS Denmark Director Leif Zetterlund IAS Sweden Director 2 more information about IAS can be found on >>

3 update country update IAS projekt i Sudan 1. Utbildning 97 lågstadie skolor 17 förskolor 5 gymnasieskolor 1 kurscenter för lärare Skolorna förses med material och IAS ordnar vidareutbildning för lärare vilket blir en drivfjäder att skapa något nytt. Sudan Equatoria programmet Södra Sudan är uppdelad i många regioner, som t.ex. Equatoria, Bahr-el Ghazal, Nuba Mountains, Southern Blue Nile and Upper Nile. Equatoriaregionen är dessutom uppdelad i västra och östra Equatoria. I västra Equatoria har IAS verksamhet i kommunerna Yei, Maridi, Juba och Kajo-Keji. I vart och ett av dessa kommuner, med undantag av Juba, finns det ett kontor, som administreras och leds av en fält koordinator. 2. Vatten Djupborrning av brunnar och skydd av källor är exempel på IAS arbete i Sudan. Detta görs med god hjälp av lokalbefolkningen i byarna. Andra aktiviteter som utförs är underhåll av pumpar, utbildning av vattentekniker och seminarier i byarna kring vatten- och sanitetsfrågor. 3. Jordbruk Den bördigaste jorden och mest lämpliga marken för spannmålsproduktion i Sudan finns i Equatoria. IAS bistår med fröer och redskap och anordnar kurser för jordbruksförmän. De i sin tur inspirerar och undervisar de lokala bönderna i byarna. >> IAS camp in the Nuba Mountains >> IAS borrteam i Sudan 4. Hälsovård I Kajo-Keji kommunen i Equatoria har IAS ett samarbete med den inhemska sudanesiska organisationen (SUHA), som distribuerar mediciner och läkemedel till Primary Health Care Centers och Units inom kommunen. De anordnar också kurser för medicinsk personal. IAS driver också ett ögonprogram i Equatoria där operationer kan utföras vid vissa kliniker och mobila enheter som patienter kan nå ute i bushen. Dessa enheter anordnar även seminarier i hälsovård. Helt nyligen har en IAS klinik blivit färdigställd, avsedd att kunna ta emot patienter som ska opereras. Begagnade glasögonbågar används efter att ha fått nya glas inmonterade. Rullstolar som samlats in i Sverige får många användare. 3

4 update country update Bahr el Ghazal Projekten i Bahr el Ghazal handhas av IAS kontor i Lokichoggio. Förra året kunde IAS starta upp vidareutbildning för lågstadielärare med ett deltagande av 115 lärare. Undervisningen äger rum i Marial Baai i kommunerna Aweil West och Aweil North. Undervisningen sker i samarbete med byborna, som ansvarar för det praktiska, såsom mat och logi. Det finns dock ett stort behov att utveckla undervisningen och under detta år planeras ett helt nytt undervisningscenter. IAS har startat upp en tvådelad plöjningskurs med oxar i Aweil East. Deltagarna kommer från de närliggande byarna Wunlang, Yargot och Mangok. En annan viktig aktivitet är jordbruksträning för ungdomar, som vill förkovra sig i praktiskt jordbruk. Kursen pågår under tre månader och studerade ämnen är: trädgårdsskötsel, agronomi, lantbruksutveckling, beskogning och djurhållning. Rådgivare och lärare kommer från Uganda och de lokala byarna i Sudan. >> Träning i att plöja med oxar Somalia IAS ansvarar och stöder lågstadieskolor och små hälsokliniker genom de befintliga skolorna. Vid sidan av det generella skolstödet har IAS också etablerat små kliniker vid varje skola. För närvarande stöds 10 skolor i och omkring huvudstaden Mogadishu. Några av skolorna finns i de närbelägna regionerna Banadir och Shabelle. Tre av dessa skolor styrs av en lokal organisation, Somali Community Based Organisation. Skolor Det somaliska folket har en stor längtan efter utbildning. I några av skolorna är det inte ovanligt att man kan få se elever som är upp till 20 år gamla. För närvarande är elevantalet 3072, fördelat på 1719 pojkar och 1353 flickor. Det finns fler flickor än pojkar inskrivna vid de lägre klasserna. Tyvärr får ett flertal flickor lämna skolan i de högre klasserna på grund av att de måste ta ett större ansvar i hemmen. Det har blivit en stor utmaning för eleverna att trots de knappa resurserna skaffa sig utbildning. Många elever undervisas under träden eftersom lokalerna inte räcker till. I andra skolor råder ett tvåskift system med ett morgon- och ett eftermiddagspass för att kunna ta emot alla elever. Oavsett undervisningsmetod avskräcks inte föräldrar och byansvariga från att ge sina barn kunskaper. Genom en positiv inställning från IAS givare kan skolorna förses med utbildningsmaterial och vidareutbildning för lärarna och hjälp till de lokala kommittéerna för att förbättra kvalitén på undervisningen. Skolkliniker 4 Uganda Uganda har 2 fältkontor och ett regionkontor. Fältkontoren finns i Adjumani och Moyo, medan det regionala kontoret ligger i Kampala. Följande verksamheter planeras nu i Uganda: 1. Projekt för vatten och sanitet. 2. Planering av ett Simsim plantage i Moyo. 3. Program för byutveckling. 4. Utbyggnad av de mobila klinikerna i Moyo-området. Skolklinikerna har de nödvändigaste medicinerna, vilket bidrar till att öka hälsonivån och närvaron i skolorna. Personalen sörjer för elevernas hälsa och kan avhjälpa infektioner som ofta drabbar barnen. Det stora behovet av hälsovård innebar att en av skolklinikerna i Elasha, strax utanför Mogadishu, startade upp en utåtriktad verksamhet för folk i allmänhet. Detta har visat sig vara mycket uppskattat och värdefullt för folket och många får nu hjälp med sin hälsovård. På kliniken får också gravida kvinnor hjälp och råd inför kommande förlossning. IAS anordnar seminarier och workshops för att höja kvalitén inom hälsovården där IAS hälsopersonal ansvarar för utbildningen. IAS - Somalia försöker också vara den brygga mellan människor som hjälper till att hela det som brutits sönder av många års krig. Utmaningarna är verkligen många! Som en konstnär med en stor målning framför sig, kan vi redan se vad vi kan skapa. Vi vet att det är möjligt för vi vågar tro på det! co

5 ntry update 5 Somaliland School for Special Needs in Hargeisa Lågstadieprojektet för förståndshandikappade och traumatiskt krigspåverkade barn i Hargeisa, Somaliland, startades Projektet riktar sig till barn och till de mest eftersatta och fattiga familjerna i Somaliland. De här barnen i synnerhet har varit försummade inte bara av samhället utan också av organisationer och givare. Likväl är dessa barn en del av invånarna och de förtjänar allt stöd vi kan ge dem. IAS är därför stolt över att genom speciell undervisning kunna hjälpa de behövande barnen i Hargeisa. Projektet är uppdelat i en skola för särskilda behov och ett resursoch utvecklingscenter. Skolan har mer än 100 barn fördelade i olika klasser. Vår strävan är att öva dem i att kunna klara sig själva och kunna ta del av undervisning och talträning. Syftet med resurs- och utvecklingscentrat är att ge utbildning åt lärarna och att utveckla nytt och bättre material som kan användas vid skolundervisningen. Projektet skapar en stor medvetenhet hos allmänheten. Utbildningsministeriet har fått ta del av läroplanen och är tätt knuten till projektet. IAS uppskattas mycket av de ansvariga i byarna och av myndigheterna i Somaliland. Framtida planer innehåller bl. a. ett talpedagogiskt center. IAS strävar också efter att utöka projekten så att fler människor kan bli hjälpta som bor utanför Hargeisa. >> Abdi Guracho vid skolbänken För att uppnå bästa möjliga resultat, har följande aktiviteter hittills organiserats... En skola för särskilda behov med mer än 100 barn. Vidareutbildning för undervisande speciallärare. Bedömning av barn som kan misstänkas ha något förståndshandikapp. Hembesök och rådgivningsprogram för familjerna. Utveckling av läroplaner och material som kan användas i skolorna. Övning och talträning hos barnen med något handikapp så att de kan slussas över till den allmänna skolan. Förse skolan med undervisningsmaterial. Att skapa medvetenhet bland ansvariga i byar, på departementen och andra delar av samhället.

6 report special report IAS har sitt huvudläger vid foten av berget Tima i Nuba West. Personalen i lägret är 8 till antalet och bor i 5 tält. Bethsmith Aliga från Yei är ansvarig för teamet. Tillsammans med 4 Kenyaner, 1 Ugandier och några lokalt anställda förser de tusentals människor med vatten i detta torra land. Teamet berättar: Operation Nuba Mountains Ett av de vackraste områdena i Sudan är Nuba Mountains. Bergstoppar i alla skepnader gör området så olikt andra delar av landet. Ungefär 300 till 400 tusen människor bodde här i dalgångarna tidigare, men när kriget trappades upp och dalarna blev slagfält flydde människorna upp bland bergen. De tog också sin tillflykt till grottor, som finns i stort antal. Varje stam har sitt namn efter respektive berg. Det finns ett talesätt som säger att det finns 99 berg, 99 stammar och 99 språk. Många språkvetare är en aning skeptiska till detta och anser att det finns cirka 60 stammar i denna region. När vi kom hit förra året fanns inga vägar. Vi var tvungna att bygga nya vägar med yxor och spadar, och om det fanns stora träd fick vi gå kring dem. Därför blev vägarna mycket smala och krokiga. Eftersom att det bara är IAS och JMC som har bilar i området, var vi tvungna att bygga egna vägar för att komma fram med vår borrutrustning. Idag är 3 internationella organisationer verksamma i Nuba West. MSF/Belgium ger folket medicinsk service. Samaritan Purse förser sektorerna utbildning och jordbruk med nödvändig materiel och IAS borrar brunnar. Utöver detta ges hjälp till Nuba West genom en lokal organisation, NRRDO Nuba Relief and Rehabilitation and Development Organisation, som stöds av den norska organisationen NCA och canadensiska FAR. Fortsätter på sista sidan >> Under inbördeskriget har folket lärt sig att bo och leva uppe i bergen. Vattenkällor och små lantbruk finns numera på toppen av bergen. Det är dock svårt att ge den mest nödvändiga hjälpen i form av hälsovård och utbildning till människor som bor så otillgängligt. Förra året undertecknade SPLA - gerillan och Regeringen i Khartoum ett eld upphör avtal avseende Nuba Mountains. Avtalet innebar fri tillgång för Nubas folk till både områden kontrollerade av SPLA respektive Khartoumregering. En internationell grupp av militärpersonal övervakar eld upphör avtalet och för närvarande finns ungefär 80 militärer från USA och Europa. Gruppen kallas för JMC - Joint Military Commission. Tillsammans med militär personal från SPLA och Khartoumregeringen görs stora ansträngningar att hålla eld upphör avtalet. Varje flygplan som landar undersöks, och rapporter om överfall och illegala aktiviteter följs upp noggrant. Utöver JMC finns en annan viktig institution, nämligen NMPACT, som står för Nuba Mountains Peace and Conflict Transformation, och är uppbyggd av NGO-organisationer och SRRA. Även FN-organisationerna är medlemmar i NMPACT. >> Borrning i Nuba Mountains Nuba Mountains är uppdelad i två huvudregioner, Nuba West och Nuba East. Nuba East är större och mer hjälp går till detta område där Kauda är den viktigaste staden. >> Daniel Zetterlund vid borrmaskinen 6

7 interview IAS update interviews Julius Bitamazire IAS Country Representative in Uganda >> Cataract operationer 1. Hur länge har du arbetat för IAS? Jag har jobbat för IAS sedan Det var då jag började arbeta heltid. Innan dess hade jag ställt upp på min fritid och hoppat in där det behövdes. 2. Vilken uppgift har du idag i IAS Uganda? Just nu är IAS situation i Uganda lite osäker. UNHCR som har varit vår främsta uppdragsgivare håller på att avveckla en stor del av sin verksamhet i vissa områden i Uganda. Detta medför att vi på grund av UNHCRs nedskärningar kanske blir tvungna att stänga ett av våra fältkontor nästa år. 3. Tror du att IAS fortfarande behövs i Uganda? >> Konstruktion av en ny vattenpump IAS är en kristen organisation. Den mesta hjälpen som går genom IAS når också fram till de behövande. Om du ställer frågan till folket om vilken organisation de skulle föredra, skulle de välja IAS. Vi har gjort ett bra jobb inom många områden. Vår personal är välutbildad och mycket engagerad. Idag behöver Uganda trovärdiga människor. IAS har kunnat fullfölja sin intension att vara trovärdig i sin verksamhet och har ett gott anseende hos myndighetsansvariga. Som svar på frågan svarar jag, javisst! IAS behövs fortfarande i Uganda. 4. Vad ska IAS, enligt din uppfattning, göra i framtiden i Uganda? Jag anser att IAS styrka finns inom vatten och sanitet. På det sätt IAS klarat av att ge rent vatten till behövande skiljer sig klart från myndigheterna. Det finns så många distrikt där vattenhygienen är mycket dålig. Det andra området som jag vill att IAS ska verka för är att se till människors andliga behov. Mitt hjärta har alltid längtat efter evangelium och att få evangelisera. Då känner jag mig hemma. Om vi får en möjlighet vill jag att vi skapar ett evangelisationsteam. >> En vattenpump som repareras 7

8 continuations >> Marknadsplats i Nuba Mountains Fortsättning från sidan 6 IAS borrteam är glada över att få vara i Nuba Mountains just nu. Människorna har lidit länge i området och det är hög tid att broar börjar byggas mellan tidigare rivaliserande fraktioner. Nuba är det första exemplet på hur detta kan göras rent praktiskt i ett land som Sudan. Idag finns hopp om förändringar och att folk återvänder från Khartoum och andra platser. Många känner sig redo att återvända så snart som infrastrukturen har börjat återuppbyggas. Ett exempel på hur angeläget Nubafolket är för att se förändringar, är längtan efter att skapa relationer mellan det dominerande muslimska samhället och de mindre kristna grupperna. Man har bestämt sig för att ha onsdagen som vilodag i stället för fredagen och söndagen. Både kristna och muslimer har kommit överens om detta på försök i vissa områden. Undervisningen i skolorna genomgår också en stor förändring. Tidigare var all undervisning på arabiska, men från och med i år är undervisningen på engelska i de SPLM - kontrollerade områdena i Nuba Mountains. addresses IAS Regional Office IAS/Sweden IAS/Denmark P.O.Box Dalgatan 7 Stationsvej 27, Blåhøy Nairobi, Kenya S Åseda, Sweden DK-7330 Brande, Denmark tel /41, tel tel fax fax fax >>

Volontär i Kenya. Global Safaris arrangerar volontärarbete i Kenya för minst 2 veckor.

Volontär i Kenya. Global Safaris arrangerar volontärarbete i Kenya för minst 2 veckor. Volontär i Kenya Global Safaris arrangerar volontärarbete i Kenya för minst 2 veckor. Volontärarbete är ett unikt sätt att upptäcka ett land och dess kultur på ett meningsfullt sätt. Du måste vara minst

Läs mer

UPDATE. Creating a positive reaction NUMMER 2-2004

UPDATE. Creating a positive reaction NUMMER 2-2004 UPDATE NUMMER 2-2004 I detta nummer Framsteg i Sudans fredssamtal sida 3 IAS bekämpar AIDS och narkotikamissbruk i Tanzania sida 4-5 Kapacitetsuppbyggnad för bestående matproduktion i södra Sudan sida

Läs mer

TIDSLINJE FÖR VIKTIGA HÄNDELSER

TIDSLINJE FÖR VIKTIGA HÄNDELSER TIDSLINJE FÖR VIKTIGA HÄNDELSER Södra Sudan/ Kenya 1985-1998 Barbro Wallhäger arbetade 1985-88 i Juba, Sudan med att starta en förskola i samarbete med en lokal församling. Hon utbildade lärare i samarbete

Läs mer

HÄR FÅR HANDIKAPPADE

HÄR FÅR HANDIKAPPADE HÄR FÅR HANDIKAPPADE Organisationen Maisha Kara Trust arbetar för att funktionshindrade barn i Kenya ska få bättre livsvillkor. Ett viktigt arbete är stödgruppernas hjälp till föräldrar att inse barnens

Läs mer

...till jordens yttersta gräns. Pingstkyrkan Kungsbacka i världen

...till jordens yttersta gräns. Pingstkyrkan Kungsbacka i världen ...till jordens yttersta gräns. Pingstkyrkan Kungsbacka i världen Jesus sa; Gå ut i hela världen och gör alla folk till lärjungar. Det är vad ordet mission innebär. Ingen församling kan göra detta själv,

Läs mer

lägergård för rörelsens ungdomar och ledare på den natursköna landsbygden ett par mil utanför Bitola i sydöstra Makedonien.

lägergård för rörelsens ungdomar och ledare på den natursköna landsbygden ett par mil utanför Bitola i sydöstra Makedonien. Smyrna Second Hand Nedan finns en redovisning av utbetalda gåvomedel under 2016 från Smyrna Second Hand (SSH). Överskottet från försäljningen under 2016 uppgick till 1,607,831 SEK. Av dessa medel har 1,103

Läs mer

Lämna skolbänken och ge en annan elev en plats i ett klassrum!

Lämna skolbänken och ge en annan elev en plats i ett klassrum! Lämna skolbänken och ge en annan elev en plats i ett klassrum! 1 UNICEF/Nepal/2012 tillsammans skapar vi en bättre värld Från och med nu genomförs Operation Dagsverke i samarbete med UNICEF. Tillsammans

Läs mer

PENGARNA NÅR FRAM. Både Pingst Jönköping och Erikshjälpen bidrar också till akuta humanitära insatser i samband med katastrofer.

PENGARNA NÅR FRAM. Både Pingst Jönköping och Erikshjälpen bidrar också till akuta humanitära insatser i samband med katastrofer. PENGARNA NÅR FRAM En stor del av överskottet från denna butik används i olika biståndsprojekt runt om i vår värld. Erikshjälpen och Pingst Jönköping arbetar tillsammans, men också var för sig och tillsammans

Läs mer

Verksamhetsplan för 2010

Verksamhetsplan för 2010 Verksamhetsplan för 2010 Nduguföreningens syftesparagraf Nduguföreningen vill tillsammans med invånare och lokala aktörer i byn Kizaga och omgivande byar i Tanzania, verka för att ge enskilda människor

Läs mer

- The Basecamp project, Masai Mara, Kenya -

- The Basecamp project, Masai Mara, Kenya - - The Basecamp project, Masai Mara, Kenya - BaseCamp Foundation Masai Mara Masai Mara i Kenya är en mycket speciell plats, med en vild och vacker natur, ett oerhört rikt djurliv och lokalbor som strålar

Läs mer

Studieresa till Etiopien okt 2013 14-02-27

Studieresa till Etiopien okt 2013 14-02-27 Studieresa till Etiopien okt 2013 14-02-27 Afrikas Horn 14-02-27 Etiopien 85 milj invånare 38% av befolkningen har tillgång till rent vatten 83% påbörjar skolan Läs- och skrivkunnighet ca 30% (42%/18%)

Läs mer

HUNGERPROJEKTET GHaNa 2013

HUNGERPROJEKTET GHaNa 2013 HUNGERPROJEKTET Ghana 2013 Inledning Hungerprojektet tackar alla fantastiska individer och företag som under det gångna året varit med och stöttat vårt arbete i Ghana. Med rapporten vill vi ge er kunskap,

Läs mer

UPDATE. > IAS Business Platform... 2 Fredsfördraget i Sudan... 3 Brunnsbor. Creating a positive reaction. Nr 1-2005

UPDATE. > IAS Business Platform... 2 Fredsfördraget i Sudan... 3 Brunnsbor. Creating a positive reaction. Nr 1-2005 UPDATE Nr 1-2005 IAS Business Platform... 2 Fredsfördraget i Sudan... 3 Brunnsbor unnsborrning ning i Darfur fur,, Sudan... 4-5 Vatten & Sanitet i Sri Lanka... 6 Nödhjälp till Somalia... 7 Insamling till

Läs mer

HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke.

HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke. HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke. FÅ KOLL PÅ TANZANIA PÅ 15 MINUTER Det här studiematerialet handlar om varför

Läs mer

Förstudie om återvandringsmöjligheter i Norra Sudan och Sydsudan

Förstudie om återvandringsmöjligheter i Norra Sudan och Sydsudan Slutrapport för förstudien: Förstudie om återvandringsmöjligheter i Norra Sudan och Sydsudan Migrationsverket referensnummer 51-2011-25312 Yasin Ahmed Abdulrahim Jami Nätverkets ordförande (firmatecknare)

Läs mer

Foto: Kalle Segebäck SOS BARNBYAR CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN

Foto: Kalle Segebäck SOS BARNBYAR CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN Foto: Kalle Segebäck SOS BARNBYAR CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN Centralafrikanska republiken är ett av de fattigaste länderna i världen. 63 procent av befolkningen lever på

Läs mer

Alla barn till skolan Schools for Africa

Alla barn till skolan Schools for Africa Alla barn till skolan Schools for Africa Lågstadium Printa ut de här anteckningarna skiljt. Du kan inte läsa dem från skärmen under diaförevisningen! Instruktioner F5 = börja diaförevisning = gå framåt

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

Effektrapport War Child Insamlingsstiftelse. Vad vill er organisation uppnå? I vilket organisatoriskt sammanhang verkar er organisation?

Effektrapport War Child Insamlingsstiftelse. Vad vill er organisation uppnå? I vilket organisatoriskt sammanhang verkar er organisation? Effektrapport War Child 802479-5828 Insamlingsstiftelse Vad vill er organisation uppnå? Alla barn, världen över, ska ha rätt att växa upp i fred. Med möjlighet och stöd att utvecklas till den person de

Läs mer

Lässtrategier för att avkoda och förstå texter. Sökläsning och läsning mellan raderna. (SV åk 7 9)

Lässtrategier för att avkoda och förstå texter. Sökläsning och läsning mellan raderna. (SV åk 7 9) SIDAN 1 Lärarmaterial VAD HANDLAR BOKEN OM? Amina är med sin kompis Lina i stan. Plötsligt smäller det. Amina blir rädd och börjar springa. Hon tänker på sin bror som blev skjuten i Somalia. Du är i Sverige

Läs mer

Somalia, Somaliland, Puntland och Galmudug

Somalia, Somaliland, Puntland och Galmudug Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:2889 av Markus Wiechel (SD) Somalia, Somaliland, Puntland och Galmudug Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE GEMENSAMMA PARLAMENTARISKA AVS EU-FÖRSAMLINGEN Utskottet för politiska frågor ACP-UE/101.261/B 5.9.2012 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om utmaningar för EU och AVS-gruppen med avseende på den politiska och humanitära

Läs mer

IT-plan för Förskolan Äventyret

IT-plan för Förskolan Äventyret IT-plan för Förskolan Äventyret 2015-2016 Inledning Idag är multimedia ett självklart verktyg i vardagen, både på arbetet och fritiden, på samma sätt som papper, penna och böcker. Vi använder datorn både

Läs mer

ARBETSMATERIAL MR 1 ODELBARA RÄTTIGHETER

ARBETSMATERIAL MR 1 ODELBARA RÄTTIGHETER SIDA 1/9 Abalonien Ni ingår i regeringen i landet Abalonien ett litet land med mycket begränsade resurser. Av olika politiska och ekonomiska anledningar kan inte folket få alla de rättigheter som finns

Läs mer

Från Per and Abbi Åkvist E-nyhetsbrev-Vinter-10 januari, 2010 www.peroabbi.org

Från Per and Abbi Åkvist E-nyhetsbrev-Vinter-10 januari, 2010 www.peroabbi.org Från Per and Abbi Åkvist E-nyhetsbrev-Vinter-10 januari, 2010 www.peroabbi.org Käre vän, Vi hoppas och tror att det nya året har börjat bra för dig!!! Paulus uppmanar oss i 1kor13:5 Pröva er själva om

Läs mer

Nordiskt samarbete. Nordens invånare om nordiskt samarbete. En opinionsundersökning i Finland, Danmark, Island, Norge och Sverige

Nordiskt samarbete. Nordens invånare om nordiskt samarbete. En opinionsundersökning i Finland, Danmark, Island, Norge och Sverige Nordiskt samarbete Nordens invånare om nordiskt samarbete. En opinionsundersökning i Finland, Danmark, Island, Norge och Sverige Nordiskt samarbete, Nordens invånare om nordiskt samarbete. En opinionsundersökning

Läs mer

Verksamhetsplan för Internationella Arbetslag 2007-2008

Verksamhetsplan för Internationella Arbetslag 2007-2008 Verksamhetsplan för Internationella Arbetslag 2007-2008 Internationella arbetslag (IAL) är en organisation som verkar för fred genom att skapa mötesplatser mellan människor. Vi arbetar förebyggande genom

Läs mer

En liten lampa kan göra stor skillnad FY15

En liten lampa kan göra stor skillnad FY15 PRESS INFO En liten lampa kan göra stor skillnad FY15 För varje köpt LED-lampa i IKEA varuhusen världen över under februari och mars 2015, skänker IKEA Foundation 1 euro till UNHCR. Pengarna bidrar till

Läs mer

Noaks Ark Nyhetsbrev nr 1/2006: statistik över 2005

Noaks Ark Nyhetsbrev nr 1/2006: statistik över 2005 Hiv/Aids 2005 Antalet hivsmittade i världen är nu 40,3 miljoner. Endast under 2005 har 4,9 miljoner vuxna och barn smittats med viruset. Trots att andelen hivsmittade har minskat i vissa länder, så fortsätter

Läs mer

Tusentals flickor behöver ditt stöd.

Tusentals flickor behöver ditt stöd. Tusentals flickor behöver ditt stöd. Inte ovanligt. Den här flickan, Blacky, hittades i en soptunna. Råttorna hade börjat äta av hennes ansikte. Överleva? Djur, människor och växter kämpar i 40 gradig

Läs mer

Verksamhetsplan för 2012

Verksamhetsplan för 2012 Verksamhetsplan för 2012 Nduguföreningens syftesparagraf Nduguföreningen vill tillsammans med invånare och lokala aktörer i byn Kizaga och omgivande byar i Tanzania, verka för att ge enskilda människor

Läs mer

Malawi. motverkar skogsskövling. + 1 skola

Malawi. motverkar skogsskövling. + 1 skola MALAWI HÄNDELSE Skolan i Fundo kan inte användas för att tak och väggar är så dåliga att barnen får gå hem igen under regnperioden. Ett gäng svenska scoutledare bidrar med arbete, tillsammans med lokala

Läs mer

Katastroffadder Katastroffadder Plans arbete Projektexempel

Katastroffadder Katastroffadder Plans arbete Projektexempel Katastroffadder 2014 Katastroffadder Plans arbete Projektexempel Katastroffadder Tack för ditt stöd som Katastroffadder! Tyfoner, översvämningar, jordbävningar och andra naturkatastrofer drabbar varje

Läs mer

Utvärdering Biologdesignern grupp 19

Utvärdering Biologdesignern grupp 19 Utvärdering Biologdesignern grupp 19 Biologdesignern har: svara med svar 1-5 1=dåligt, 5=jättebra Poäng Antal 1. Jag är bättre på att förklara vad jag är bra på och vad jag tycker om att göra. 51 15 2.

Läs mer

F L A W I O s.r.l. Forest Solutions. Ett Rumänskt företag med internationell bakgrund

F L A W I O s.r.l. Forest Solutions. Ett Rumänskt företag med internationell bakgrund F L A W I O s.r.l. Forest Solutions Ett Rumänskt företag med internationell bakgrund Vår verksamhet leds av ett ansvar för kunden, våra anställda och naturen. Division Personaluthyrning Förmedling av utbildad

Läs mer

Praktikrapport Hungerprojektet

Praktikrapport Hungerprojektet Samira Rabit Utbildning: Statsvetsvetarprogrammet Mail: samira.rabit@gmail.com Praktikplats: Hungerprojektet Göteborg Besöksadress: c/o World Trade Center, Mässans gata 18, 412 51 Göteborg Postadress:

Läs mer

Relationer i centrum för ett lyckat lärande. Helena Colliander

Relationer i centrum för ett lyckat lärande. Helena Colliander Relationer i centrum för ett lyckat lärande Helena Colliander Sudan Sudan Ett konfliktfyllt land Inbördeskrig i över 20 år landet delas (juli 2011) Många stamkonflikter i gränstrakterna mellan Sudan och

Läs mer

Svenska mästerskapet i 2009

Svenska mästerskapet i 2009 World Food Programme presenterar: Svenska mästerskapet i 2009 Genom att låta din gymnasieklass delta i FreeRice frågesport på internet under vecka 46 och 47, hjälper ni till att utrota hungern i världen

Läs mer

Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter. En presentation av barnets rättigheter

Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter. En presentation av barnets rättigheter Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter En presentation av barnets rättigheter Alla har rättigheter. Du som är under 18 har dessutom andra, särskilda rättigheter. En lista på dessa

Läs mer

Resilientseminarium stärker fokus på framtiden

Resilientseminarium stärker fokus på framtiden Antons Stellamans och Liselotte Baeijaert, Ilfaro, höll i trådarna i Samordningsförbundens arrangemang i Västerås. Resilientseminarium stärker fokus på framtiden Arbetet med lösningsfokus tog ytterligare

Läs mer

KARIBU SANA. Lions Rent Vatten sept2015 MB

KARIBU SANA. Lions Rent Vatten sept2015 MB KARIBU SANA Vatten ett globalt problem 1,1 miljarder saknar Rent Vatten Bristande hygien och orent vatten medför många sjukdomar Hög barndödlighet, varje dag dör 5000 barn i kolera och diarréer Plågsamma

Läs mer

Övergång skola arbetsliv, ur ett europeiskt perspektiv. European Agency/SPSM och Karlstad kommun i samverkan

Övergång skola arbetsliv, ur ett europeiskt perspektiv. European Agency/SPSM och Karlstad kommun i samverkan Välkommen Övergång skola arbetsliv, ur ett europeiskt perspektiv. European Agency/SPSM och Karlstad kommun i samverkan Vår presentation European Agency? Vad är VET? VET i Karlstad Final Conference, VET

Läs mer

fattigdom en rättighetsfråga

fattigdom en rättighetsfråga fattigdom en rättighetsfråga amnesty.se/nuvetdu Var 8:e kvinna riskerar att dö Visste du att risken att dö i samband med graviditet och förlossning är större i Sierra Leone än i nästan alla andra länder

Läs mer

Beskrivning av spelet och manus till ledaren/läraren

Beskrivning av spelet och manus till ledaren/läraren Beskrivning av spelet och manus till ledaren/läraren Här kommer ett unikt redskap att använda i skolans undervisning om FN:s barnkonvention och millenniemål som passar hela grundskolan! Genom att spela

Läs mer

Entreprenörskap som utvecklar Afrika. Nu kan jag försörja mig själv och andra!

Entreprenörskap som utvecklar Afrika. Nu kan jag försörja mig själv och andra! Entreprenörskap som utvecklar Afrika Nu kan jag försörja mig själv och andra! Ungt entreprenörskap en väg ut ur fattigdom NavPartners engagerar sig i utveckling av företag och företagare i Afrika. Uppgiften

Läs mer

Kungliga Tekniska Högskolan

Kungliga Tekniska Högskolan Kungliga Tekniska Högskolan EFG European Furniture Group AB, Trehörnavägen 2, Box 1017, SE- 573 28 Tranås, +46 140 675 00, www.efg.se, info@efg.se RRR-RAPPORT KTH Sara Crutebo Stockholm 2014-09-01 Avvecklingen

Läs mer

ELEVFRÅGOR. International Association for the Evaluation of Educational Achievement. Bo Palaszewski, projektledare Skolverket 106 20 Stockholm

ELEVFRÅGOR. International Association for the Evaluation of Educational Achievement. Bo Palaszewski, projektledare Skolverket 106 20 Stockholm ELEVFRÅGOR International Association for the Evaluation of Educational Achievement Bo Palaszewski, projektledare Skolverket 106 20 Stockholm Instruktioner I det här häftet finns frågor om dig själv och

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Nytt från Civilförsvarsförbundet Sverige #3 (utgivningsdag torsdag 15 maj 2014) Kontaktuppgifter: E-post red@civil.se eller Box 2034, 169 02 Solna

Nytt från Civilförsvarsförbundet Sverige #3 (utgivningsdag torsdag 15 maj 2014) Kontaktuppgifter: E-post red@civil.se eller Box 2034, 169 02 Solna Nytt från Civilförsvarsförbundet Sverige #3 (utgivningsdag torsdag 15 maj 2014) Kontaktuppgifter: E-post red@civil.se eller Box 2034, 169 02 Solna Om nyhetsbrevet När du anmäler dig till nyhetsbrevet får

Läs mer

Mopeia i Moçambique ett område utsatt för naturkatastrofer

Mopeia i Moçambique ett område utsatt för naturkatastrofer Högstadium> Geografi > Översvämningar David Chancellor Minória Manuel står på en åker som var översvämmad för ett par veckor sedan. Nu har vattennivån sjunkit, men ställvis är vattnet fortfarande knähögt

Läs mer

Den framtida konsumentpolitiken

Den framtida konsumentpolitiken Ds 2004/05:51 Den framtida konsumentpolitiken - Ett underlag till en ny konsumentpolitisk strategi 2006 LÄTTLÄST Jordbruksdepartementet Regeringens nya konsumentpolitik...3 Detta vill regeringen med konsumentpolitiken...4

Läs mer

Besök Thailand bortom turiststråken och ta chansen att uppleva en vardag fjärran från din egen i Laos! Resperiod: 14 till 29 mars 2015

Besök Thailand bortom turiststråken och ta chansen att uppleva en vardag fjärran från din egen i Laos! Resperiod: 14 till 29 mars 2015 Res med Plan till Laos och Thailand! Besök Thailand bortom turiststråken och ta chansen att uppleva en vardag fjärran från din egen i Laos! 1 Resperiod: 14 till 29 mars 2015 Resans innehåll Vi reser till

Läs mer

Reserapport Kenya VT 2013 Johan SSK

Reserapport Kenya VT 2013 Johan SSK Reserapport Kenya VT 2013 Johan SSK Vilket program läser du på? Sjuksköterskeprogrammet Vilket universitet,stad och land åkte du till? Moi University, Eldoret och Kenya Vilken termin åkte du och hur länge

Läs mer

UNIVERSITETSKONFERENS I KVARKEN

UNIVERSITETSKONFERENS I KVARKEN UNIVERSITETSKONFERENS I KVARKEN UMEÅ 18-19 MARS 2004 Gränsöverskridande universitetssamarbete för regional utveckling Kunskap saknar gränser Välkommen till två spännande dagar med både regional och internationell

Läs mer

När vi hjälper ett barn, räddar vi ett helt liv.

När vi hjälper ett barn, räddar vi ett helt liv. AUGUSTI - SEPTEMBER 2014 Livsförändring för gatubarn, gatans ungdomar och deras familjer När vi hjälper ett barn, räddar vi ett helt liv. Sasha och Masha, våra små vänner i barnhemmet i Jekaterinburg IGNAT

Läs mer

Borgmästaravtalet (CoM) Göran Gustavsson

Borgmästaravtalet (CoM) Göran Gustavsson Borgmästaravtalet (CoM) Göran Gustavsson Vad är Borgmästaravtalet? Borgmästaravtalet är ett formellt åtagande att gå längre än EU:s mål 20-20-20 om att minska utsläppen av växthusgaser. EU:s energi- och

Läs mer

VARJE MÄNNISKA KAN GÖRA SKILLNAD

VARJE MÄNNISKA KAN GÖRA SKILLNAD VARJE MÄNNISKA KAN GÖRA SKILLNAD BRUKSANVISNING www.raoulwallenberg.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING n VARJE MÄNNISKA KAN GÖRA SKILLNAD 3 n DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA 4 n I PROJEKTET INGÅR 5 n UPPGIFT 6 n KALENDER

Läs mer

Varför migrerar människor?

Varför migrerar människor? Migration Begrepp: Migration är att flytta mellan olika platser = geografisk rörlighet. Regional migration är när människor flyttar mellan platser inom en region - till exempel från Tierp till Uppsala.

Läs mer

Erasmus-utbyte jan juli 2010

Erasmus-utbyte jan juli 2010 Erasmus-utbyte jan juli 2010 Hogeschool van Amsterdam, Nederländerna Varför valde du att studera utomlands? Jag ville uppleva annan, ny kultur, träffa människor från olika platser i världen och byta ut

Läs mer

Kalla kriget, första skedet Vänner blir fiender!

Kalla kriget, första skedet Vänner blir fiender! Kalla kriget, första skedet 1946-1947. Vänner blir fiender! Det kalla kriget var en konflikt mellan USA och Sovjetunionen som effektivt delade upp världen i två läger, väst och öst. Det kalla kriget började

Läs mer

På resande fot på Cuba och i Mexico

På resande fot på Cuba och i Mexico Sida 1 av 5 Välkommen till Willy o Ingers gästbok På resande fot på Cuba och i Mexico [Skriv nytt] - [Skapa ny gästbok] 72 personer har besökt gästboken som innehåller 17 meddelanden. Senaste meddelandet

Läs mer

Redovisning: Resebidrag film. Resa till Turkiet, Grekland och. Period: 1 9:e september 2012. Fredrik Egerstrand, filmregissör.

Redovisning: Resebidrag film. Resa till Turkiet, Grekland och. Period: 1 9:e september 2012. Fredrik Egerstrand, filmregissör. Redovisning: Resebidrag film. Resa till Turkiet, Grekland och Period: 1 9:e september 2012 Fredrik Egerstrand, filmregissör. Göteborg Fredrik Egerstrand 20121002 Göteborg Reseberättelse. Göteborg-Erbil-Diyarbakir-Istanbul-Doyran

Läs mer

*PRIO Geografi 9 Lärarstöd kommer under hösten att läggas upp och kunna nås via hemsidan tillsammans med de övriga lärarstöden som nu finns där.

*PRIO Geografi 9 Lärarstöd kommer under hösten att läggas upp och kunna nås via hemsidan tillsammans med de övriga lärarstöden som nu finns där. Månadens PRIO-lektion Oktober Nyhetsrapporterningen har under höstterminens hittills handlat mycket om människor på flykt, framför allt från krigets Syrien. Nu har du chans att testa en provlektion med

Läs mer

Ordförande har ordet

Ordförande har ordet Ordförande har ordet På FC Rosengård försöker vi utnyttja den positiva kraft som fotboll utgör. Med hjälp av idrotten arbetar vi förebyggande för att undvika att personer hamnar i utanförskap. Vi försöker

Läs mer

Kollektvädjan för vårt vänstift Lui i Sydsudan.

Kollektvädjan för vårt vänstift Lui i Sydsudan. rapport från sudanarbetet Kollektvädjan för vårt vänstift Lui i Sydsudan. Ny biskop har installerats i Lunds vänstift Lui i Sydsudan. Prosten John Liljeblad och jag hade nöjet att få närvara vid denna

Läs mer

Fira FN-dagen med dina elever

Fira FN-dagen med dina elever EN BÄTTRE VÄRLD Fira FN-dagen med dina elever 24 oktober Ett material för grundskolan från Svenska FN-förbundet. Fira FN-dagen med Svenska FN-förbundet och projektet Skolmat blir kunskap. Inför FN-dagen

Läs mer

MINNS DU SOMMAREN 2012?

MINNS DU SOMMAREN 2012? MINNS DU SOMMAREN 2012? Block 1 Fråga 1 Den muslimska fastemånaden Ramadan har passerat under sommaren. Hur många boende i Sverige är muslimer? 1 cirka 15 000 x cirka 150 000 2 cirka 1,5 miljoner En av

Läs mer

Landskort. Industriländer (I-länder): Sverige (och USA) Utvecklingsländer (U-länder): Etiopien, Eritrea, Tanzania, Malawi, Sudan, Indien

Landskort. Industriländer (I-länder): Sverige (och USA) Utvecklingsländer (U-länder): Etiopien, Eritrea, Tanzania, Malawi, Sudan, Indien VÄRLDSSPELET LÄNDER SOM INGÅR I SPELET Industriländer (I-länder): Sverige (och USA) Utvecklingsländer (U-länder): Etiopien, Eritrea, Tanzania, Malawi, Sudan, Indien Landskort I-LAND ELLER U-LAND? Human

Läs mer

Ett bättre Gotland. För alla.

Ett bättre Gotland. För alla. Ett bättre Gotland. För alla. Socialdemokraterna F R A M T I D S PA R T I E T Valprogram 2014.indd 1 2014-07-19 11:35:15 För oss socialdemokrater har ordet rättvisa alltid haft en speciell betydelse. Det

Läs mer

Aktuella projekt inom Arbetsförmedlingens internationella utvecklingssamarbete

Aktuella projekt inom Arbetsförmedlingens internationella utvecklingssamarbete PM 2014-01-21 Aktuella projekt inom Arbetsförmedlingens internationella utvecklingssamarbete Januari 2014 Pär Skoglund Internationella staben Arbetsförmedlingen Sida: 2 av 7 Vitryssland Syfte: Stödja den

Läs mer

En givande Rwandaresa!

En givande Rwandaresa! En givande Rwandaresa! Mellan den 28:e augusti och 8 september 2009 besökte Tony Kallay, Per-Arne Krantz och jag Anders Engström tillsammans med ledsagarna Annikki Kallay och Lena Krantz Kigali i Rwanda.

Läs mer

En judisk organisation som tillsammans med kristna hjälper det judiska folket i Israel, Sibirien och i Östryssland

En judisk organisation som tillsammans med kristna hjälper det judiska folket i Israel, Sibirien och i Östryssland En judisk organisation som tillsammans med kristna hjälper det judiska folket i Israel, Sibirien och i Östryssland Om oss Moti Klimer, grundaren av Sabra, föddes och växte upp i en ortodox judisk familj

Läs mer

Barnfattigdom. Ett arbete av Hind

Barnfattigdom. Ett arbete av Hind Barnfattigdom Ett arbete av Hind 8m3 2016 BARNFATTIGDOM Jag valde att arbeta med ämnet barnfattigdom för att jag ville lära mig mer om det. Ämnet är stort och det är viktigt. Det känns som om vi inte bryr

Läs mer

Konsert i Lugnetkyrkan

Konsert i Lugnetkyrkan Nyhetsbrev Nr 2 Juni 2015 Our vision is a godly transformed society Utbildning för Alla BILD: Patrik Eriksson Our mission is to save lives, promote self-reliance and dignity through human transformation,

Läs mer

diskussionsunderlag CITIZEN OKETCH

diskussionsunderlag CITIZEN OKETCH diskussionsunderlag CITIZEN OKETCH Vad tänker du på när du hör ordet Afrika? Bilder av Afrika I filmen Citizen Oketch får vi följa med George och Esther Oketch och deras fyra barn i vardagen i ett slumområde

Läs mer

Somaliska riksförbundet isverige (SRFS) (Alvesta)

Somaliska riksförbundet isverige (SRFS) (Alvesta) Somaliska riksförbundet isverige (SRFS) 2016-08-26 (Alvesta) Innehållsförteckning 1. SRFS? 2. Somalia 3. Socialstruktur 4. Migration & integration 5. Avslutning & Frågestund Somaliska riksförbundet i Sverige

Läs mer

Hej Vänner, Säsongen rullar på och vi närmar oss golfveckan. På banan är det lugnare än på länge och vi har gott om starttider.

Hej Vänner, Säsongen rullar på och vi närmar oss golfveckan. På banan är det lugnare än på länge och vi har gott om starttider. Nyhetsbrev #6 2014 Sida 1 av 6 Hej Vänner, Säsongen rullar på och vi närmar oss golfveckan. På banan är det lugnare än på länge och vi har gott om starttider. Att vår bana är uppskattad märks klart från

Läs mer

Barnens RäddningsArk Nyhetsbrev

Barnens RäddningsArk Nyhetsbrev Barnens RäddningsArk Nyhetsbrev December 2009 Till alla nyhetsbrev... Rubriker: Efter sju år har flickorna sitt eget hem Första mötet Aldrig kunde jag tro Festen på El Arca som ingen kommer att glömma

Läs mer

Hunden i Söderköping. Nyhetsbrev hösten 2011

Hunden i Söderköping. Nyhetsbrev hösten 2011 Hunden i Söderköping Hundföretagare i samarbete Det mesta för din hunds bästa AlphaOhm Fysioterapi Carinas Hundvård Catharinas Agilitycenter Hundforum Hund & Katt shopen Pensionat Tass & Hov Nyhetsbrev

Läs mer

Ge inte upp, Amina! VAD HANDLAR BOKEN OM? LGR 11 CENTRALT INNEHÅLL SOM TRÄNAS FÖRMÅGOR SOM TRÄNAS LGRS 11 CENTRALT INNEHÅLL SOM TRÄNAS

Ge inte upp, Amina! VAD HANDLAR BOKEN OM? LGR 11 CENTRALT INNEHÅLL SOM TRÄNAS FÖRMÅGOR SOM TRÄNAS LGRS 11 CENTRALT INNEHÅLL SOM TRÄNAS ANNELIE DREWSEN Sidan 1 Ge inte upp, Amina! Lärarmaterial VAD HANDLAR BOKEN OM? Amina är en riktigt duktig löpare och hon är på väg att ta guld när det plötsligt hugger till i benet. Amina ramlar och kan

Läs mer

Rapport för WAiKs resa till Manga Hill, januari 2012. Om utmaningarna som finns i en bys väg mot utveckling, och om viljan att överkomma dem.

Rapport för WAiKs resa till Manga Hill, januari 2012. Om utmaningarna som finns i en bys väg mot utveckling, och om viljan att överkomma dem. Rapport för WAiKs resa till Manga Hill, januari 2012 Om utmaningarna som finns i en bys väg mot utveckling, och om viljan att överkomma dem. Under januari 2012 var jag, Johannes Svensson, tillsammans med

Läs mer

Hungerprojektets informationsprojekt om FN:s millenniemål

Hungerprojektets informationsprojekt om FN:s millenniemål Hungerprojektets informationsprojekt om FN:s millenniemål Föreläsningar som ger resultat: Med denna skrift vill vi på Hungerprojektet visa vad vi gjorde med de medel fick från Forum Syd, genom Sida, för

Läs mer

Hur långt bär resolution 1325?

Hur långt bär resolution 1325? Hur långt bär resolution 1325? Målet med FN-resolutionen 1325 är att ge mer makt åt kvinnor i fredsprocesser. Istället för att ses som passiva offer ska kvinnor synliggöras som pådrivande aktörer. Men

Läs mer

BRUKSANVISNING. Varje människa kan göra skillnad. www.raoulwallenberg.se

BRUKSANVISNING. Varje människa kan göra skillnad. www.raoulwallenberg.se Varje människa kan göra skillnad www.raoulwallenberg.se VARJE MÄNNISKA KAN GÖRA SKILLNAD Det finns idag en bristande kunskap om de mänskliga rättigheterna bland elever i Sverige, trots att de står inskrivna

Läs mer

Europarådet. pass. till dina rättigheter

Europarådet. pass. till dina rättigheter Europarådet pass till dina rättigheter Europarådet pass till dina rättigheter 1 Välkommen med på en resa Livet är en fantastisk resa. Vi har många reskamrater på färden, och vi vill alla få en så säker,

Läs mer

NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS. !Vi bjuder på fika och informerar om vårt möte och vem som kommer att bo hos vem.

NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS. !Vi bjuder på fika och informerar om vårt möte och vem som kommer att bo hos vem. av 5 1 NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS Vårt första nyhetsbrev Jag hoppas att ni alla vet vid detta laget vad era ungdomar håller på med här i skolan efter lektionstid. Annars är det kanske tid att ni

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

Sammanställning av enkätundersökning KIT 2011 Lärarnätverket Kontaktnät i Teknik, Norrbotten

Sammanställning av enkätundersökning KIT 2011 Lärarnätverket Kontaktnät i Teknik, Norrbotten Sammanställning av enkätundersökning KIT 2011 Lärarnätverket Kontaktnät i Teknik, Norrbotten Sammanställning av enkätundersökning KIT 2011 Totalt 174 lärare har svarat på enkätundersökningen fördelat på

Läs mer

Tal, Niclas Lindgren, direktor för PMU Riksdagsseminarium om DR Kongo dec 2013

Tal, Niclas Lindgren, direktor för PMU Riksdagsseminarium om DR Kongo dec 2013 Tal, Niclas Lindgren, direktor för PMU Riksdagsseminarium om DR Kongo dec 2013 Jag mötte henne för ett par år sedan. Hon stod framför mig vid svarta tavlan, i ett klassrum nedanför Panzikullen i östra

Läs mer

Köp årets julklappar från Oxfam

Köp årets julklappar från Oxfam Köp årets julklappar från Oxfam Från Oxford till världen Oxfam grundades i Oxford 1942 av en grupp akademiker. Idag arbetar vi över hela världen genom långsiktiga projekt, aktivt påverkansarbete och akuta

Läs mer

Medirum servicekurser 2014

Medirum servicekurser 2014 Servicekurser 2014 Medirum servicekurser 2014 För att kunna ge avdelningen bästa möjliga support är det viktigt att även sjukhusets tekniker har rätt utbildning för att hålla eventuella stilleståndstider

Läs mer

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 AVFALL SVERIGES KOMMUNIKATION SYFTAR TILL ATT öka kännedomen om svensk avfallshantering bland Avfall Sveriges målgrupper visa att branschen är framåtriktad och

Läs mer

GUVERNÖRENS MÅNADSBREV mars/april 2017, nr 9/10

GUVERNÖRENS MÅNADSBREV mars/april 2017, nr 9/10 Distrikt 2380 SERVCE ABOVE SELF GUVERNÖRENS MÅNADSBREV mars/april 2017, nr 9/10 Rotarykamrater! Tiden går fort och det är mycket som händer. Det är fullt med aktiviteter i klubbarna runt om i distriktet.

Läs mer

Introduktionstext till tipspromenaden

Introduktionstext till tipspromenaden Introduktionstext till tipspromenaden 1,2 miljarder människor lever i dag i extrem fattigdom. Världens ledare i FN har beslutat om en handlingsplan för att utrota fattigdomen. Denna handlingsplan består

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

2014-08-25 Artikeln är skriven tillsammans med min hustru, Christina Hamnö.

2014-08-25 Artikeln är skriven tillsammans med min hustru, Christina Hamnö. 2014-08-25 Artikeln är skriven tillsammans med min hustru, Christina Hamnö. Det är det här valet handlar om För de flesta politiker har det politiska engagemanget börjat i en önskan om en bättre värld,

Läs mer

HSO-INFORMATION FRÅN OSS! NR 77, V.51, 2015. (Årgång 4)

HSO-INFORMATION FRÅN OSS! NR 77, V.51, 2015. (Årgång 4) TORSDAGSBLADET HSO-INFORMATION FRÅN OSS! NR 77, V.51, 2015. (Årgång 4) Innehåll Redaktören har ordet! 2 HSO kanslis öppettider under jul och nyår 3 HSO Uppsala läns styrelse/ordförandemöten våren 2016

Läs mer

Kapitel 4: Sjukhuset. fn:s barnkonvention artikel 24 Hälsa och sjukvård 4:1

Kapitel 4: Sjukhuset. fn:s barnkonvention artikel 24 Hälsa och sjukvård 4:1 Kapitel 4: Sjukhuset fn:s barnkonvention artikel 24 Hälsa och sjukvård 4:1 4: Sjukhuset fn:s barnkonvention, artikel 24 Hälsa och sjukvård bukala berättar: Förra veckan var jag tvungen att gå till sjukhuset.

Läs mer

MötEn SoM inspirerar En presentation av Sanofi-aVEntiS och Vår VErkSa MHEt i S VErigE

MötEn SoM inspirerar En presentation av Sanofi-aVEntiS och Vår VErkSa MHEt i S VErigE MötEn SoM inspirerar En presentation av Sanofi-aVEntiS och Vår VErkSaMHEt i SVErigE 2 Den här broschyren vänder sig till dig som vill lära känna sanofi-aventis verksamhet i Sverige lite bättre. Kanske

Läs mer

Volontär i Kenya. The Global Adventue Safaris arrangerar volontärarbete i Kenya för minst 2 veckor.

Volontär i Kenya. The Global Adventue Safaris arrangerar volontärarbete i Kenya för minst 2 veckor. Volontär i Kenya The Global Adventue Safaris arrangerar volontärarbete i Kenya för minst 2 veckor. Volontärarbete är ett unikt sätt att upptäcka ett land och dess kultur på ett meningsfullt sätt. Du måste

Läs mer