Syrahämmarna bara ökar och ökar men behöver vi bry oss?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Syrahämmarna bara ökar och ökar men behöver vi bry oss?"

Transkript

1 Syrahämmarna bara ökar och ökar men behöver vi bry oss? Sven Hagnerud Karin Öhlén Senior Advisor: Claes Ehinger Medel vid magsår och GERD, ATC-kod A02 B Histamin-2-blockerare cimetidin ranitidin famotidin Tagamet, avreg Ranitidin / Zantac Famotidin / Pepcidin, avreg Protonpumpshämmare omeprazol lansoprazol pantoprazol rabeprazol esomeprazol Omeprazol / Losec Lansoprazol / Lanzo Pantoprazol / Pantoloc Rabeprazol / Pariet Esomeprazol / Nexium 1

2 Riket, recept Visar DDD Protonpumpshämmare (A02BC) Histamin-2-receptorantagonister (A02BA) DDD (definierade dygnsdoser) Protonpumpshämmare (A02BC), recept Visar DDD/1000 invånare/dag Norrbotten Riket Västerbotten 20 Jämtland 10 Västernorrland DDD/1000 inv/dag (ålders- och könsstandardiseratmotriket) 2

3 Nackdelar med PPI? Rebound syrasekretion Ja Rebound syrasekretion - PPI (1) PPI är irreversibla och H2-blockerare reversibla hämmare I tidiga studier sågs ingen reboundeffekt - korta behandlingstider 1-2 upp till 4 veckor - saltsyrasekretionen studerades redan dag 3 och/eller dag 5 efter avslutad behandling Prewett et al, Gstroenterology 1991 Orr et al Aliment Pharmacol Ther 1995 Bell et al Aliment Pharmacol ther 2001 mfl. Rebound syrasekretion - PPI (2) Ökad syrasekretion uppträdde efter 1 vecka hos Helicobacter pylori negativa personer. - signifikant ökad syrasekretion finns kvar 2 månader (sista mättillfället) efter 8 veckors behandling med omeprazol 40 mg x1 hos friska Hos Helicobacter pylori positiva personer ses ingen ökad syrasekretion efter avslutad behandling med PPI - men eliminering av bakterien utlöser rebound fenomenet Gillen D & McColl KEL. Best Practice & Research Clinical Gastroenterology 2001; 15 (3): Gillen D et al. Gastroenterology 2004; 126:

4 Rebound syrasekretion - PPI (3) Utsättningssymtom hos friska Hp negativa Slut på aktiv behandling Utsättningssymtom hos totalt 44 % jfr 15 % under vecka 2,3 och 4 efter beh. stopp 8 veckor med esomeprazol 40mgx1 / placebo hos 120 friska Andel friska (%) med dyspepsismärta, halsbränna och sura uppstötningar per vecka. Reimer et al Gastroenterology 2009 Nackdelar med PPI? Tarminfektioner Ja, troligt otillräckliga data ännu för ett definitivt samband Tarminfektionsrisk PPI Då ph > 4 pga. syrasekretionsbehandling kan fler bakterier överleva i magsäcken (Howden and Hunt 1987) Rådande evidens (fall-kontroll- och kohortstudier) visar på > 2 ggr ökad risk att utveckla Clostridium difficile-associerad diarré vid samtidig PPI-användning Heidelbaug et al. Ther Adv Gastroenterol 2012 Johnson et al. Clin Gast Hepatol 2013, in press 4

5 Nackdelar med PPI Pneumonirisk Nej Pneumonirisk med PPI Ingen ökad risk för pneumoni kan påvisas efter utredning av Europeiska Läkemedelsmyndigheten - I observationsstudier och metaanalyser har ett möjligt samband mellan PPI och en ökad risk för pneumoni beskrivits - Tillräckliga data saknas i nuläget - ett orsakssamband mellan pantoprazol / andra PPI och pneumoni kan inte påvisas - Det kan dock finnas ett samband - sannolikt en klasseffekt fortsatt uppföljning rekommenderas Läkemedelsverket, månadsrapport från CHMP och PhVWP juli 2012 Nackdelar med PPI Frakturrisk Ja, högre doser och längre tids behandling (år) 5

6 Frakturrisk med PPI Uppdaterade varningstexter i FASS från mars 2012: - Retrospektiva fall-kontrollstudier ochkohortstudier visar på totalt ökad risk för frakturer med % - Risken är ökad för höft-, handleds- och kotfrakturer särskilt då PPI används i höga doser och längre tid än 1 år och framförallt hos äldre el. patienter med andra riskfaktorer Läkemedelsverket, månadsrapport från CHMP och PhVWP mars 2012 Nackdelar med PPI? Interaktion m klopidgrel Ja, oklar klinisk betydelse Interaktion mellan PPI och klopidogrel Omeprazol och esomeprazol hämmar klopidogrels omvandling till sin aktiva metabolit - > teoretisk interaktion Klinisk evidens är osäker baserad på icke-randomiserade, observationsstudier och sekundära analyser av randomiserade studier COGENT-studien (Bhatt, NEJM 2010 ) tillägg av omeprazol (i jfr med placebo) gav en halverad blödningsrisk (1,1 % vs 2,9 %) men bibehållen effektivitet avseende kardiella händelser - studien avbröts i förtid, analyserad på för få patienter Heidelbaug et al. Ther Adv Gastroenterol

7 Gastro Esofageal Reflux (D) sjukdom Hur vet man att patienten har GERD och inte dyspepsi Anamnes GerdQ - formulär för att hitta och utvärdera refluxsjukdom Utvärdering av syrarelaterade symtom (dagbokskort) Formulären underlättar bedömning och sparar doktorns tid Formulären finns på lvn.se/lk sedan rek. och läkemedelsval / terapiråd Gastroenterologi Behov av vidare utredning Gastroskopi Ålder Symtom - dysfagi eller andra alarmsymtom - dålig effekt av PPI (trots intag före mat och upptitrerad dos) - svåra refluxsymtom PPI är mest effektiva om de administreras ca 30 minuter före frukost (alt. annan måltid) Sleisenger & Fordtran s Gastrointestinal and Liver Disease 8th ed 2006 PPI - före måltid FASS-texter ger olika information Källa: Stock.XCHNG. Free stock photo site. 7

8 GERD gastroskopi För diagnostik av esofagit GERD utan esofagit H2-blockerare, PPI vid behov LA grad A+(B) PPI vid behovs behandling LA grad (B)+C+D livslång behandling m PPI i lägsta effektiva dos Barrett s esofagus behandlingsplan från kirurg/gastroenterolog Dyspepsi Smärta i epigastriet Brännande känsla i epigastriet Besvärande uppkördhet efter måltid Tidig mättnadskänsla Organisk respektive funktionell Dyspepsi utredning Gastroskopi om > 50 år (enligt SBU 2007) Ventrikelcancer kan börja som dyspepsi Läkemedel ex. NSAID Helicobacter pylori (Hp) faecesantigentest Blodstatus, ALAT, ALP, amylas, transglutaminas, överväg f-hb 8

9 Funktionell dyspepsi Ingen säkerställd etiologi Anses bero på motorikrubbning och smärtkänslighet i magsäcken - ev. även symtom från övrig tarmkanal Inget samband med Helicobacter pylori Ingen korrelation till syrasekretionen - olämpligt att behandla med PPI Effektiv behandling saknas Viktigt att patienten får diagnos Utsättning Vilka beslutsunderlag fanns för insättningen Långsam uttrappning PPI Förslag på uttrappningsschema enligt FAS UT 3 Steg 1 Läkemedel PPI Dosering Halv grunddos x 1 eller hel grunddos varannan dag av ursprungligt PPI Tidsperiod 4 veckor Kostnadseffektivt alternativ Omeprazol 10 mgx1 Livstilsförändringar 2 3 PPI PPI Halv grunddos varannan dag eller hel grunddos var 4:e dag av ursprunglig PPI Halv grund var 4:e dag 4 veckor 4 veckor Omeprazol 10 mg varannan dag Livstilsförändringar Omeprazol 10 mg var 4:e dag Livstilsförändringar 4 Antacida Vid behov 4 veckor Novaluzid/Novalucol Livstilsförändringar 9

Vårdriktlinjer vid gastroesofageal refluxsjukdom

Vårdriktlinjer vid gastroesofageal refluxsjukdom Vårdriktlinjer vid gastroesofageal refluxsjukdom Sammanfattning 3 Definitioner 4 Epidemiologi 4 Patofysiologi 4 Symtom 5 Differentialdiagnoser 5 Diagnostik 6 Behandling 8 Förslag till kvalitetsindikatorer

Läs mer

Terapiråd Äldre och läkemedel

Terapiråd Äldre och läkemedel Februari 2012 Innehåll Normalt åldrande och läkemedel 2 Sjukdomar i högre åldrar och läkemedel 2 Rekommendationer vid vanliga diagnoser och symtom 2 Förstoppning 2 Gastroesofagel reflexsjukdom och ulcussjukdom

Läs mer

Läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre

Läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre BEHANDLINGSREKOMMENDATIONER 2015 Läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre REGIONALA LÄKEMEDELSRÅDET I UPPSALA-ÖREBROREGIONEN FÖRORD Målsättning: Syftet med våra rekommendationer är att förbättra livskvaliteten

Läs mer

Introduktion. Symtom vid IBS. Buksmärta/obehag i buken

Introduktion. Symtom vid IBS. Buksmärta/obehag i buken Introduktion Irritable bowel syndrome (IBS, irritabel tarm, colon irritabile) kännetecknas av kronisk eller återkommande smärta och/eller obehag i buken i kombination med en avföringsrubbning. Besvären

Läs mer

Läkemedelsbehandling vid typ 2-diabetes

Läkemedelsbehandling vid typ 2-diabetes Läkemedelsbehandling vid typ 2-diabetes ny rekommendation Myndighetssamverkan inom diabetesområdet (LV), Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU), Socialstyrelsen (SoS) och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

Läs mer

Att förebygga aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom med läkemedel behandlingsrekommendation

Att förebygga aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom med läkemedel behandlingsrekommendation Att förebygga aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom med läkemedel behandlingsrekommendation Kardiovaskulär risk i Sverige Sedan Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer om förebyggande av aterosklerotisk

Läs mer

Indikation för värkstimulering med oxytocin under aktiv förlossning

Indikation för värkstimulering med oxytocin under aktiv förlossning Indikation för värkstimulering med oxytocin under aktiv förlossning Sammanfattning Frågeställning: Under vilka förutsättningar är det relevant att erbjuda värkstimulering med oxytocin under aktiv förlossning

Läs mer

Äldres läkemedelsanvändning hur kan den förbättras?

Äldres läkemedelsanvändning hur kan den förbättras? Äldres läkemedelsanvändning hur kan den förbättras? En systematisk litteraturöversikt Maj 2009 SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering The Swedish Council on Technology Assessment in Health Care

Läs mer

Läkemedelsbehandling vid adhd. Aspekter av behandling och regionala skillnader

Läkemedelsbehandling vid adhd. Aspekter av behandling och regionala skillnader Läkemedelsbehandling vid adhd Aspekter av behandling och regionala skillnader Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. DBM DATABASERAD MEDICIN Antidepressiva: en vägledning för patienter. Författare: Dr. David Healy

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. DBM DATABASERAD MEDICIN Antidepressiva: en vägledning för patienter. Författare: Dr. David Healy DBM DATABASERAD MEDICIN Antidepressiva: en vägledning för patienter Författare: Dr. David Healy INNEHÅLLSFÖRTECKNING ANTIDEPRESSIVA LÄKEMEDEL... 2 ALLMÄNNA FRÅGOR... 3 LÄKEMEDEL OCH KEMISKA SUBSTANSER...

Läs mer

Stroke många drabbas men allt fler överlever

Stroke många drabbas men allt fler överlever Stroke många drabbas men allt fler överlever Birgitta Stegmayr Docent i medicin Stroke är en vanlig sjukdom. Här i Sverige drabbas troligen 30 000 35 000 personer per år av ett slaganfall, som också är

Läs mer

Behandling av och profylax mot influensa med antivirala medel uppdaterad rekommendation

Behandling av och profylax mot influensa med antivirala medel uppdaterad rekommendation Behandling av och profylax mot influensa med antivirala medel uppdaterad rekommendation Läkemedelsverket och Referensgruppen för Antiviral terapi (RAV) har vid ett expertmöte den 13 april 2011 uppdaterat

Läs mer

VÅRDPROGRAM. Venös tromboembolism. Antikoagulantiabehandling. Venös tromboembolism och graviditet

VÅRDPROGRAM. Venös tromboembolism. Antikoagulantiabehandling. Venös tromboembolism och graviditet VÅRDPROGRAM Venös tromboembolism Antikoagulantiabehandling hos vuxna Venös tromboembolism och graviditet 2014 1 Introduktion Vårdprogrammet Venös tromboembolism och Antikoagulantiabehandling för Sahlgrenska,

Läs mer

Fysisk aktivitet på recept en underutnyttjad resurs

Fysisk aktivitet på recept en underutnyttjad resurs klinik & vetenskap originalstudie Fysisk aktivitet på recept en underutnyttjad resurs Stora variationer mellan landstingen, visar statistik över förskrivningen Lena V Kallings, med dr, lektor, Gymnastik-

Läs mer

Det finns inga hopplösa fall Gunnar Eckerdal Sjunde upplagan 2008

Det finns inga hopplösa fall Gunnar Eckerdal Sjunde upplagan 2008 Det finns inga hopplösa fall Gunnar Eckerdal Sjunde upplagan 2008 Förord De flesta cancerpatienter i vårt land har sin viktigaste kontakt med sjukvården på sjukhusens vanliga avdelningar och mottagningar.

Läs mer

Sjuksköterskerapportering av läkemedelsbiverkningar

Sjuksköterskerapportering av läkemedelsbiverkningar Sjuksköterskerapportering av läkemedelsbiverkningar 2(16) Innehållsförteckning Bakgrund...3 Vem ska rapportera läkemedelsbiverkningar?...4 Varför rapportera biverkningar?...5 Hur ska biverkningar rapporteras?...6

Läs mer

ATT BEHANDLA ALKOHOLPROBLEM I PRIMÄR- OCH FÖRETAGSHÄLSOVÅRDEN

ATT BEHANDLA ALKOHOLPROBLEM I PRIMÄR- OCH FÖRETAGSHÄLSOVÅRDEN ATT BEHANDLA ALKOHOLPROBLEM I PRIMÄR- OCH FÖRETAGSHÄLSOVÅRDEN EN HANDBOK I 15-METODEN Innehåll: INTRO... 5 15-METODEN... 6 TRAPPSTEG 1 IDENTIFIKATION VEM DRICKER FÖR MYCKET?... 8 VARFÖR IDENTIFIKATION?

Läs mer

SJUKSKÖTERSKORS UPPLEVELSER AV ATT ARBETA MED BPSD-REGISTRET

SJUKSKÖTERSKORS UPPLEVELSER AV ATT ARBETA MED BPSD-REGISTRET Institutionen för hälsovetenskap SJUKSKÖTERSKORS UPPLEVELSER AV ATT ARBETA MED BPSD-REGISTRET NURSES EXPERIENCES OF WORKING WITH THE BPSD-REGISTER Nyberg, Sofi Wennberg, Susanna Specialistsjuksköterskeprogrammet

Läs mer

Läkemedelsbehandling vid demens, när, var och hur? Sonja Klingén Verksamhetschef Ulla-Britt Mattsson Vårdenhetsöverläkare

Läkemedelsbehandling vid demens, när, var och hur? Sonja Klingén Verksamhetschef Ulla-Britt Mattsson Vårdenhetsöverläkare Läkemedelsbehandling vid demens, när, var och hur? Sonja Klingén Verksamhetschef Ulla-Britt Mattsson Vårdenhetsöverläkare 2010 11 09 Vi disponerar tiden så här Allmänt om demens Något om viktiga demenssjukdomar

Läs mer

Hur ser läkarna på samverkan mellan primärvård och sjukhusklinikerna?

Hur ser läkarna på samverkan mellan primärvård och sjukhusklinikerna? Hur ser läkarna på samverkan mellan primärvård och sjukhusklinikerna? Magnus Gustafsson ST-läkare Torshälla VC Handledare Eva-Maria Annerbäck FoU-centrum, Landstinget Sörmland 1 Sammanfattning Det som

Läs mer

Så svårt; men ack så viktigt!

Så svårt; men ack så viktigt! Så svårt; men ack så viktigt! En kvalitativ intervjustudie om hur läkare på Storvreta vårdcentral ställer diagnosen depression. Författare: Cecilia Lund Handledare: Malin André 1 Abstract/sammanfattning

Läs mer

Information. från Läkemedelsverket. Läkemedelsbehandling av ADHD ny rekommendation...11

Information. från Läkemedelsverket. Läkemedelsbehandling av ADHD ny rekommendation...11 Information från Läkemedelsverket Årgång 20 NummeR 1 februari 2009 ny rekommendation...11 Foto: Sjöberg Bild Läkemedelsbehandlingen vid ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) ska vara en del i

Läs mer

Ett år efter stroke Rapport från Riks-Stroke

Ett år efter stroke Rapport från Riks-Stroke Ett år efter stroke Rapport från Riks-Stroke 1-årsuppföljning 2011 - livssituation, tillgodosedda behov och resultat av vårdens och omsorgens insatser RIKS-STROKE The Swedish Stroke Register INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Om att delta i en klinisk prövning

Om att delta i en klinisk prövning Om att delta i en klinisk prövning 1 Innehållsförteckning Vad är en klinisk prövning och hur utförs den? 5 Varför görs kliniska prövningar? 7 Varför gör min läkare kliniska prövingar? 7 Hur utförs en klinisk

Läs mer

Omhändertagande av äldre som inkommer akut till sjukhus

Omhändertagande av äldre som inkommer akut till sjukhus Omhändertagande av äldre som inkommer akut till sjukhus med fokus på sköra äldre En systematisk litteraturöversikt December 2013 SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering Swedish Council on Health

Läs mer

Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad?

Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad? Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad? En kartläggning av primärvårdens användning av och uppfattning om evidensbaserad praktik vid kronisk sjukdom Rapport April 2015 Hur vill primärvården bli mer

Läs mer

Ha astma och vänta barn

Ha astma och vänta barn Om astma för gravida Ha astma och vänta barn Hej, har du fått smått i tankarna? Hej, har du fått smått i tankarna? Ingenting är omöjligt Så här får du koll på din astma Den bästa behandlingen för dig och

Läs mer

en rapport om kol Den bortglömda folksjukdomen

en rapport om kol Den bortglömda folksjukdomen en rapport om kol Den bortglömda folksjukdomen En rapport om KOL Den bortglömda folksjukdomen Innehåll Förord 3 KOL ett nationellt hot 4 KOL i världen 6 KOL drabbar hela kroppen 8 Kvinnor drabbas hårdast

Läs mer

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN Minskar en ACT-baserad insats stressrelaterad psykisk ohälsa hos primärvårdspatienter? Sanna Grön Julia Kiiskinen Handledare: Gunilla Berglund PSYKOLOGEXAMENSUPPSATS, 30 HP 2011 STOCKHOLMS UNIVERSITET

Läs mer