Underwriting Capital I

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Underwriting Capital I"

Transkript

1 Underwriting Capital I CAPITAL Del av GROUP

2 GROUP Om JRS Group JRS Group är en modern europeisk finansgrupp verksam inom områdena family office, förmögenhetsförvaltning, fondförvaltning, aktiehandel, valutahandel, skatterådgivning, skattejuridik, familjerätt och sport agentverksamhet. Vi erbjuder privatpersoner, företag, institutioner och idrottsmän tjänster fokuserade på finansiell rådgivning och tillgång till ett komplett utbud av innovativa produkter. Personlig fokus Vårt mål är att hjälpa privatpersoner, företag och institutioner att utvecklas framgångsrikt genom att erbjuda finansiell rådgivning och tillgång till ett komplett utbud av tjänster och innovativa produkter. Vi fokuserar på att etablera goda och långsiktiga relationer som grund för ett långsiktigt värdeskapande genom en aktiv och engagerad relation. Lite personligare helt enkelt. Vår förvaltning och analys Vårt team har lång erfarenhet och har byggt upp fondstrukturer med olika inriktningar för att skapa stabil och bra avkastning. Gruppen arbetar konsekvent med konjunkturfrågor, marknads och fondanalys, riskbedömning samt studerar marknadens beteende. Genom deras gedigna nätverk får JRS kunder access till högt ansedda fondförvaltare och deras strategiteam världen över. Ideellt sparande och välgörenhet JRS arbetar med och utvecklar en rad projekt och initiativ inom ramen för socialt ansvartagande och välgörenhet. JRS erbjuder exempelvis ideellt sparande i vår fond GBO Radiohjälpen samt skänker regelbundna bidrag till olika välgörenhetsorganisationer. Från Stockholm till Monaco JRS (Jakob Ragnar Söderberg) grundades 2007 av Jakob Söderberg, Peter Nygren och Mats Ekström. Jakob är sonson till Ragnar Söderberg, en av grundarna till Ratos. JRS finns i Stockholm, Malmö, Luxembourg och Monaco och står under Finansinspektionens tillsyn. Vi är även anslutna till SwedSec vilket innebär att samtliga förvaltare och rådgivare är licensierade.

3 Underwriting Capital I INVESTERINGAR I GARANTIKONSORTIER GROUP

4

5 GROUP Underwriting Capital I - En möjlighet för privatpersoner att delta i garantikonsortier på institutionella villkor Efter ett positivt aktieår 2012, kan vi konstatera att det råder fortsatt mycket strama kreditvillkor på marknaden. De stora lättnaderna genom tillförsel av likviditet från centralbankerna har påverkar aktiemarknaderna positivt under året. Den ekonomiska situationen i Europa är dock fortfarande mycket ansträngd och på intet sätt löst. Högst sannolikt kommer bankernas ovilja att ge krediter till företag att fortsätta vilket öppnar för fortsatt hög aktivitet inom både obligationer samt nyemissioner. Aktiviteten under året var relativt svag inledningsvis men började ta fart efter sensommaren. I praktiken alla emissioner på den svenska marknaden har varit garanterade, helt eller partiellt. Även framgent förväntas bolag med kapitalbehov få betala en riskpremie i form av garanti för att säkerställa finansiering. Ersättningarna för garantikonsortier beräknas ligga kvar på attraktiva nivåer. Vidare antas företrädesemissioner fortsatt vara prioriterade framför riktade emissioner i Norden, vilket medför emissionsrabatter då samtliga aktieägare har rätt att teckna. För de flesta privatpersoner är det dock svårt att få tillgång till dessa garantikonsortier. Underwriting Capital I JRS Group (JRS) har därför etablerat en särskild investeringsstruktur; Underwriting Capital I ( UCI ) vilken är en av de första i sitt slag som ger privatpersoner möjligheten att delta i emissionsgarantier. Strategin går ut på att delta i dessa emissioner där bedömningen är att bolagen, ägarstrukturen och nyemissionsvillkoren är finansiellt attraktiva, och erhålla ersättning för exponeringen. UCI deltar i: garantier av nyemissioner helt eller som del i syndikat bridgefinansieringar för specifika kortsiktiga finansieringar pre IPO finansieringar UCI: fokuserar på Norden men kan selektivt investera i andra marknader erbjuder likviditet för UCI:s egna aktieägare varje kvartal erbjuder transparens genom att i möjligaste mån informera löpande om gjorda garantier/investeringar genom ett kvartalsbrev minimerar aktiemarknadsrisk, se Avkastning och Risk Investering i UCI erbjuds endast via JRS och ett begränsat antal samarbetspartners.

6 GROUP Modellen JRS Asset Management S.A. är rådgivare till fonden via investeringskommittén. Investment Manager till fonden är Oppenheim Asset Management Services och Deutsche Bank är förvaringsinstitut. JRS har långvarig erfarenhet inom Corporate Finance, Private Equity och Affärsjuridik, samt ett stort kontaktnät inom den svenska finansiella marknaden. Styrelse UCI:s styrelse ( Styrelsen ) bär det yttersta ansvaret för bolagets organisation och förvaltningen av UCI:s verksamhet. Styrelsen ansvarar för den finansiella övervakningen och allokering av UCI:s kapital, samt fattar slutliga investerings- och försäljningsbeslut. Investeringskommitté UCI:s Investeringskommitté är utsedd av Styrelsen och agerar aktiva rådgivare i alla större investeringsbeslut. Investeringskommittén har mycket lång branscherfarenhet innefattande mångårig erfarenhet av investeringar och finansiella transaktioner i Europa. Deras huvuduppgift är att hantera frågor som rör investeringar, kapitaltillskott, upptagande av lån samt löpande övervakning av portföljens riskexponering. Peter Engelberg 27 års erfarenhet inom finans och legal rådgivning. Idag är Peter VD för JRS Luxembourg. Tidigare VD Banque Invik S.A. Peter Nygren 17 års branscherfarenhet inom företagsledning och styrelseuppdrag, grundare av JRS Group och JRS Asset Management. Jesper Nilsson 9 år erfarenhet inom finansiell rådgivning. Head of Corporate Finance på JRS Asset Management. Tidigare erfarenhet från Dresdner Kleinwort och Enskilda Securities i London. Management UCI:s dagliga verksamhet sköts av ett team under ledning av Jesper Nilsson. JRS har ett starkt team med bred kompetens och lång erfarenhet och stöd från JRS:s organisation och backoffice.

7 STRUKTUR STYRELSE JRS UCI TEAM INVESTERINGSKOMMITTÉ DELÄGARE UNDERWRITING CAPITAL I DELÄGARE EMITTENT BOLAG 1 EMITTENT BOLAG 2 EMITTENT BOLAG 3 EMITTENT BOLAG 4 EMITTENT BOLAG 5 INVESTERINGSKOMMITTÉ GROUP Peter Engelberg Ordförande 27 års erfarenhet JRS Asset Management S.A., VD Banque Invik S.A., VD Kaupthing Bank S.A., Senior Lawyer Styrelseuppdrag och investeringar, exempel JRS Asset Management S.A., Underwriting Capital I SICAV-SIF och JRS Luxembourg UCITS Peter Nygren Ledamot 17 års erfarenhet JRS Group, VD och grundare JRS Asset Management, grundare Erik Penser Finansrådgivning, grundare och partner Pensum, förvaltningsansvarig Skandia Private Banking, förvaltning Styrelseuppdrag och investeringar, exempel JRS Group, JRS Asset Management, Underwriting, Capital I, JRS Credit, Pensum, PEQ Jesper Nilsson Ledamot 9 års erfarenhet JRS Asset Managment S.A., Head Of Corporate Finance Dresdner Kleinwort London, Associate Enskilda Securities London, Associate

8

9 GROUP Avkastning och risk Avkastning och risk UCI strävar efter att uppnå attraktiv riskjusterad avkastning. En normal garantipremie ligger mellan 2-10% beroende på bolagets storlek och kvalitet. Normalt för UCI är i dagsläget ett spann mellan 4-8%. UCI strävar efter att minimera risk, detta uppnås genom: en grundlig due diligence av bolaget vars nyemission skall garanteras fokus på större publika bolag med tillfredställande likviditet i aktien syndikering av större block och forward sales om och i det fall UCI får på sig aktier säkerställande av tillräcklig premienivå för att erhålla en bra risk/reward vid varje enskild affär diversifiering av portföljen Avgifter och övrigt Fonden debiterar årlig management fee om 2% och vinstdelning om 20% förutsatt att fonden överträffar sitt jämförelseindex. Vidare utgår det en engångskostnad vid köp av andelar i form av en subscription fee på 1%. UCI erbjuder likviditet för de som vill gå ur investeringen, detta kan göras kvartalsvis. Vid försäljning skall andelsägare meddela 1 månad innan för att ge möjlighet till nödvändig likviditetsplanering. Ingen avgift vid försäljning. Värdering och inlösen Tecknande av fondandelar kan göras kvartalsvis. Inlösen och insättning baseras på NAV-kurser, vilka granskas av Ernst & Young enligt EVCA s riktlinjer. Beräkning av NAV görs kvartalsvis.

10 Fondstruktur och rådgivare SICAV - SIF UNDERWRITING CAPITAL I SICAV - SIF ( SICAV ) är ett publikt aktiebolag (société anonyme) bildat enligt luxemburgsk lagstiftning, som kvalificerar sig som ett investeringsbolag med rörligt aktiekapital (société d investissement à capital variable) och en specialiserad investeringsfond (fonds d investissement spécialisé) som finns registrerad på Storhertigdömet Luxemburgs officiella lista över specialiserade investeringsfonder enligt 2007 års lag. Revision UCI anlitar Ernst & Young i frågor rörande revision och redovisning.

11 Denna broschyr ( Broschyren ) har som enda syfte att ge mottagaren allmän information om UCI. Informationen i Broschyren har valts ut selektivt och syftar till att ge en introduktion till UCI genom en kort sammanfattning av de grundläggande egenskaperna hos fonden. Informationen häri utgör varken försäljning, ett erbjudande att förvärva finansiella instrument eller finansiell rådgivning till enskild person. JRS har strävat efter att verifiera informationen i Broschyren, men det kan ändock inte garanteras att den i alla avseenden är korrekt, fullständig eller rättvisande. Informationen i Broschyren gäller vid tiden för dess publicerande, men kan komma att ändras i framtiden. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning och inte heller någon garanti för framtida framgångar. Investeringar i aktier, fondandelar och andra finansiella instrument är förenade med risktagande och hela eller delar av sådana investeringar kan gå förlorade. Broschyren är inte avsedd för eller riktad till sådana personer som är bosatta eller bedriver sin verksamhet i jurisdiktioner där distributionen av denna information är föremål för förbud eller begränsningar. Informationen tar inte hänsyn till enskild persons specifika ekonomiska eller skattemässiga situation. Mottagare av informationen häri ska själv hålla sig informerad och uppdaterad om de legala och skattemässiga reglerna i hans/hennes medborgarskapsland, juridiska/skattemässiga bosättning eller hemvist samt begära lämpliga legala eller skattemässiga råd från professionell rådgivare innan eventuell investering. Broschyren är skyddad av upphovsrätt och får inte utan JRS:s tillstånd kopieras, distribueras eller publiceras. JRS och dess rådgivare tar inte ansvar för direkta eller indirekta skador och/eller förluster som uppstår i anledning av informationen i Broschyren eller olovligt användande därav. Om mottagaren framöver erbjuds att investera i UCI bör mottagaren söka ytterligare information samt kvalificerad finansiell rådgivning innan någon konkret transaktion genomförs eller handling vidtas. Broschyren har inte varit, och kommer inte heller att vara, föremål för myndighets granskning, godkännande eller registrering. Fullständig information och specifikation om fonden återfinns i dess Private Placement Memorandum ( PPM ). Vänligen läs PPM noggrant och rådfråga din juridiska och/eller skatterådgivare innan du investerar. För mer information om UCI vänligen kontakta JRS Asset Management S.A. (Luxemburg). GROUP

12 JRS Asset Management S.A , rue Edward Steichen L-2540 Luxembourg JRS Capital Box 586, Stockholm Besöksadress: Birger Jarlsgatan 14 GROUP

JRS Credit Investeringar i högavkastande företagskrediter

JRS Credit Investeringar i högavkastande företagskrediter JRS Credit Investeringar i högavkastande företagskrediter JRS Credit Investeringar i högavkastande företagskrediter JRS Credit Investeringar i högavkastande företagskrediter JRS Credit Under åren 2005-2007

Läs mer

2013: +79,6% Consensus Småbolagsförvaltning Placerar i oupptäckta tillväxtbolag på de mindre börslistorna.

2013: +79,6% Consensus Småbolagsförvaltning Placerar i oupptäckta tillväxtbolag på de mindre börslistorna. 2013: +79,6% Consensus Småbolagsförvaltning Placerar i oupptäckta tillväxtbolag på de mindre börslistorna. 2013: +79,6% Diskretionär aktieförvaltning Diskretionär av småbolag aktieförvaltning av Diskretionär

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY 2015 AB

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY 2015 AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY 2015 AB private equity OM PROSPEKTET Med Bolaget avses i detta prospekt Coeli Private Equity 2015 AB (publ), org. nr. 5569813628. Detta prospekt

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i

Inbjudan till teckning av aktier i Inbjudan till teckning av aktier i DE Capital Growth Fund AB (publ) Utköp av aktieminoriteter i onoterade tillväxtföretag Vi tar över stafettpinnen från minoritetsägare i onoterade tillväxtföretag som

Läs mer

Informationsmemorandum Nyemission My Exchange AB (publ)

Informationsmemorandum Nyemission My Exchange AB (publ) Informationsmemorandum Nyemission My Exchange AB (publ) 11 april 31 augusti 2011 Nästa generations aktiehandel stavas MYX Observandum Observandum Detta Memorandum har upprättats i informationssyfte av

Läs mer

professional portfolio SVERIGE

professional portfolio SVERIGE professional portfolio SVERIGE Med kvalitet som signum 1 Internationella investeringar är seriösa affärer. Du måste känna Dig trygg i att ett säkert företag med gott rykte hanterar Dina pengar. Men det

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY 2015 AB

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY 2015 AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY 2015 AB private equity OM VÄRDEPAPPERSNOTEN Med Bolaget avses i detta prospekt Coeli Private Equity 2015 AB (publ), org. nr. 5569813628. Denna värdepappersnot

Läs mer

INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2014-01-28)

INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2014-01-28) INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2014-01-28) Denna förköpsinformation gäller Investerum AB, org.nr: 556693-7495, och Investerum Pension KB, org. nr: 969683-3913, nedan kallade Bolagen. Huvudkontor: Humlegårdsgatan

Läs mer

att teckna Kapitalandelsbevis Inbjudan att teckna Kapitalandelsbevis i

att teckna Kapitalandelsbevis Inbjudan att teckna Kapitalandelsbevis i FASTIGHETER ProsPEkT EstEA sverigefastigheter 2 AB (PuBl) EmIssIon III Prospekt Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ) Inbjudan att teckna Kapitalandelsbevis i Inbjudan Estea Sverigefastigheter att teckna

Läs mer

Grundprospekt Emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat 2012-03-05

Grundprospekt Emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat 2012-03-05 Grundprospekt Emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat 2012-03-05 Grundprospekt I detta prospekt ( Grundprospektet ) ) förekommer hänvisningar till :s ( Capital ) årsredovisningar

Läs mer

INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2015-05-12)

INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2015-05-12) INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2015-05-12) Denna förköpsinformation gäller Investerum AB, org.nr: 556693-7495, och Investerum Pension KB, org. nr: 969683-3913, nedan kallade Bolagen. Huvudkontor: Humlegårdsgatan

Läs mer

Grundprospekt. Emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat 2014-03-07

Grundprospekt. Emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat 2014-03-07 Grundprospekt Emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat 2014-03-07 Grundprospekt Detta prospekt ( Grundprospektet ) avseende E. J:or Capital AB:s ( Capital ) emissionsprogram

Läs mer

Apex 5. Obligationsplacering bestående av en portfölj av svenska kommersiella fastighetskrediter med möjlighet till hög kvartalsvis ränta

Apex 5. Obligationsplacering bestående av en portfölj av svenska kommersiella fastighetskrediter med möjlighet till hög kvartalsvis ränta Apex 5 Begränsat erbjudande* Obligationsplacering bestående av en portfölj av svenska kommersiella fastighetskrediter med möjlighet till hög kvartalsvis ränta ARRANGÖR PRODUKTKONSTRUKTÖR TECKNAS TILL LÖPTID

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR CARVE 2

INFORMATIONSBROSCHYR CARVE 2 INFORMATIONSBROSCHYR CARVE 2 CARVE 2 I KORTHET Strategi: Absolutavkastande specialmatarfond fokuserad på investering i specialmottagarfonden Carve Master 1) Startdag: 12 november 2012 Portföljförvaltare:

Läs mer

En rapport om fondspararnas riskbenägenhet 2009/2010

En rapport om fondspararnas riskbenägenhet 2009/2010 En rapport om fondspararnas riskbenägenhet 2009/2010 Bakgrund Riksdagen och arbetsmarknadens parter har i praktiken tvingat alla löntagare att själva ta ansvar för sin pensionsförvaltning utan att förvissa

Läs mer

SEB Private Equity Certifikat

SEB Private Equity Certifikat SEB Private Equity Certifikat Private Equity innebär investeringar i onoterade bolag eller bolag som köps ut från börsen. Tack vare långsiktig god avkastning har det blivit ett naturligt inslag i många

Läs mer

Innehåll. Viktiga händelser 1. Koncernöversikt 4. Förvaltningsberättelse 6 Femårsöversikt 11 Risk- och kapitalhantering 12

Innehåll. Viktiga händelser 1. Koncernöversikt 4. Förvaltningsberättelse 6 Femårsöversikt 11 Risk- och kapitalhantering 12 årsredovisning 2009 Innehåll Viktiga händelser 1 VD-ord 2 Koncernöversikt 4 Förvaltningsberättelse 6 Femårsöversikt 11 Risk- och kapitalhantering 12 Carnegie Art Award Carnegie Art Award instiftades 1998

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I SERENDIPITY INNOVATIONS AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I SERENDIPITY INNOVATIONS AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I SERENDIPITY INNOVATIONS AB (PUBL) SOLE MANAGER AND BOOKRUNNER RETAIL SELLING AGENT Viktig information till investerare Detta Prospekt ( Prospektet ) har upprättats

Läs mer

Guide till såddinvesteringsverksamhet. Projektet Svensk Tillväxtsådd

Guide till såddinvesteringsverksamhet. Projektet Svensk Tillväxtsådd Guide till såddinvesteringsverksamhet Projektet Svensk Tillväxtsådd 1 Innehåll Inledning... 4 1. Bakgrund... 4 1.1. Syfte... 4 1.2. Generella erfarenheter... 5 1.2.1. Behovet av finansiering i tidiga skeden...

Läs mer

Informationsmemor andum. Valeo Helseforsikring ASA 22 oktober 20 november 2009

Informationsmemor andum. Valeo Helseforsikring ASA 22 oktober 20 november 2009 Informationsmemor andum Valeo Helseforsikring ASA 22 oktober 20 november 2009 1 Det norska försäkringsbolaget Valeo Helseforsikring ASA har gett Leox AB i uppdrag att genomföra en publik nyemission riktad

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) 1 Erbjudande i sammandrag Företrädesrätt till teckning Rätt att teckna nya aktier skall med företrädesrätt tillkomma dem som på avstämningsdagen

Läs mer

UPPTAGANDE TILL HANDEL PÅ NGM AV KAPITAL- OCH VINSTANDELSLÅN UTGIVNA FÖR ATT FINANSIERA CELON FÖRVALTNING AB UPP TILL 60 000 000 KRONOR

UPPTAGANDE TILL HANDEL PÅ NGM AV KAPITAL- OCH VINSTANDELSLÅN UTGIVNA FÖR ATT FINANSIERA CELON FÖRVALTNING AB UPP TILL 60 000 000 KRONOR UPPTAGANDE TILL HANDEL PÅ NGM AV KAPITAL- OCH VINSTANDELSLÅN UTGIVNA FÖR ATT FINANSIERA CELON FÖRVALTNING AB UPP TILL 60 000 000 KRONOR som emitterats av Ampla Kapital AB (publ) (ett svenskt publikt aktiebolag

Läs mer

Kapitalrådgivning. Private Bankingportföljer Safe Core Edge

Kapitalrådgivning. Private Bankingportföljer Safe Core Edge Kapitalrådgivning Private Bankingportföljer Safe Core Edge Portföljerna tar på ett smart sätt till vara på de finansiella möjligheterna som finns på de globala marknaderna. Denna broschyr innehåller allmän

Läs mer

Allmänna villkor. Till kundavtal med Allra Pension AB 2014-08-13

Allmänna villkor. Till kundavtal med Allra Pension AB 2014-08-13 Allmänna villkor Till kundavtal med Allra Pension AB 2014-08-13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INFORMATION OM ALLRA PENSION AB:S TJÄNSTER... 1 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT... 6 RIKTLINJER

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Kilsta Metallvärden AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Kilsta Metallvärden AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Kilsta Metallvärden AB (publ) Emissionen i sammandrag Nyemission med företrädesrätt för samtliga aktieägare. Villkor Innehav av två (2) befintliga aktier i Kilsta Metallvärden

Läs mer

Moretime Financial Services AB (publ) Inbjudan till teckning av preferensaktier i Moretime Financial Services AB (publ)

Moretime Financial Services AB (publ) Inbjudan till teckning av preferensaktier i Moretime Financial Services AB (publ) Moretime Financial Services AB (publ) Inbjudan till teckning av preferensaktier i Moretime Financial Services AB (publ) Företrädesemission 11 maj 29 maj 2015 Viktig information Memorandumets distributionsområde

Läs mer

Capitala AB. Exklusivt erbjudande att teckna aktier i Capitalas nyemission riktad till MMG aktieägare. Teckningstid 17 juni - 28 juni 2013

Capitala AB. Exklusivt erbjudande att teckna aktier i Capitalas nyemission riktad till MMG aktieägare. Teckningstid 17 juni - 28 juni 2013 Capitala AB Exklusivt erbjudande att teckna aktier i Capitalas nyemission riktad till MMG aktieägare Teckningstid 17 juni - 28 juni 2013 Mer information finner du på bolagets hemsida www.capitala.se Viktig

Läs mer

årsredovisning 2008 erik penser ab Stockholm 2009

årsredovisning 2008 erik penser ab Stockholm 2009 årsredovisning 2008 årsredovisning 2008 Appendix: Nyförvärv under året av meningslösa saker att samla på, inköpta i syfte att få huvudkontoret i Stockholm att tydligare ge intrycket av bank. erik penser

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. För fonden. Fondväljaren Trend

INFORMATIONSBROSCHYR. För fonden. Fondväljaren Trend INFORMATIONSBROSCHYR För fonden Fondväljaren Trend ETURN FONDER AB BOX 24150, 104 51 STOCKHOLM, SWEDEN TELEFON +46 8 55 11 54 90 E-post: info@eturn.se Informationsbroschyr Fondväljaren Trend Fondväljaren

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Kort beskrivning av fonden

INFORMATIONSBROSCHYR. Kort beskrivning av fonden INFORMATIONSBROSCHYR Excalibur är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder och har varit verksam sedan 1 april 2001. Fonden förvaltas av fondbolaget Excalibur Värdepappersfond AB med

Läs mer