Presentation JRS Fonder

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Presentation JRS Fonder"

Transkript

1 Presentation JRS Fonder

2 JRS Fonder Innehåll JRS Fonder i korthet JRS Group i korthet Styrkor Erbjudande Målgrupp Organisation Förvaltare Globalt nätverk Investerarrelationer Investeringsfilosofi Investeringsprocess Aktiv Tillgångsallokering Portföljkonstruktion Risk Appendix 2

3 JRS Fonder i korthet JRS Fonder Organisation JRS Fonder ingår i JRS Group JRS Fonder är en filial till JRS Asset Management S.A. i Luxemburg Erfaret och brett team med 13 anställda, varav fem i förvaltarteamet Förvaltar åtta fonder med fokus på Aktiv Tillgångsallokering Övervägande del multi-förvaltade fonder Bevakar dagligen utvecklingen på marknaderna och dess effekter på investeringarna Under tillsyn av CSSF (Finansinspektionen i Luxemburg) 3

4 JRS Group i korthet JRS Fonder Organisation JRS grundades 2007 av Peter Nygren, Mats Ekström och Jakob Söderberg. Den sistnämnda är sonson till grundaren av investmentbolaget Ratos. Modern europeisk finansgrupp 60 anställda Erbjuder tjänster inom förmögenhetsförvaltning, fondförvaltning, skattejuridik, skatterådgivning, familjerätt, försäkringslösningar och sport agent verksamhet Kontor i Stockholm, Malmö, Luxemburg och Monaco Under tillsyn av FI (Finansinspektionen i Sverige) och CSSF (Finansinspektionen i Luxemburg) 4

5 JRS Fonders styrkor JRS Fonder Organisation Experter inom AKTIV allokering av kapitalet Arbetar kontinuerligt med MANDAT- och FONDANALYS Ger ACCESS till de bästa portföljerna Samarbetar med ett globalt NÄTVERK av världsledande kapitalförvaltare 5

6 Fondutbud JRS Fonder Fondutbud JRS Fonder erbjuder förvaltning av kapital genom ett brett utbud av multi-förvaltarfonder. JRS multi-förvaltarfonder ger tillgång världens främsta förvaltare och risken fördelas aktivt mellan olika tillgångsslag, marknader, regioner, sektorer, stilar, teman, förvaltare och investeringsprocesser. För att möta specifika behov och investeringsmöjligheter erbjuder JRS Fonder också kundanpassade singel-förvaltarfonder. 6

7 Fondutbud FONDUTBUD Aktier Absolutavkastande Räntor JRS Growth JRS Wealth JRS Global Bond Opportunity JRS Global Growth JRS Global Wealth JRS Liquidity Fund JRS Trend JRS Global Asset Allocation Multi-förvaltar fond Singel-förvaltar fond SIF-fond Svensk Specialfond UCITS-fond, daglig likviditet 7

8 JRS Fonder Organisation Målgrupp Private Banking kunder i Sverige via JRS Asset Management (Family Office) Institutionella kunder via JRS Asset Management (Extern distribution) och plattformar i Norden Private Banking kunder och institutionella kunder via JRS Asset Management S.A. i Europa 8

9 JRS Fonder har en bred organisation JRS Fonder Organisation Operativ organisation VD Peter Engelberg Analys, allokering portföljkonstruktion Extern distribution Risk & Juridik Torbjörn Söderberg Chefstrateg och ansvarig förvaltare Tord Lundgren Patrik Persson, ansvarig Per Hässler Joakim Loveng Kristina Ekstrand Malin Andersson Jean-Louis Frey Emmanuel Papini Förvaltning Mandat- och fondutvärdering Handel & exekvering Kommunikation & rapportering Fondadm och förvaringsinstitut Torbjörn Söderberg, ansvarig Tord Lundgren, Andreas Söderström Andreas Söderström, Tord Lundgren Joakim Serrebo Erik Johansson Lena Wange SEB, Lux SEB, Sv Sal Oppenheim, Lux JRS Fonders förvaltarteam 9

10 JRS Fonder har en bred organisation JRS Fonder Organisation Investeringsprocess Förvaltar team Investeringskommitté 10

11 JRS Fonder Förvaltare Chefstrateg Torbjörn Söderberg Torbjörn Söderberg, chefstrateg, JRS Asset Management samt ansvarig förvaltare JRS Fonder. Mandat- och fondanalytiker med ansvar för analys av räntefonder. Erfarenhet inom olika discipliner Mandat- och fondanalys Fondförvaltning Aktiv Tillgångsallokering Finansiella sektorn År CV i korthet Sedan 2008 medgrundare och anställd på JRS Fonder Har tidigare haft motsvarande positioner inom Carnegie Private Banking, Nordea Investment Management och Unibank Investment Management. Var med och grundade Trevise-gruppen som senare förvärvades av Unibank En av två utvalda nordiska förvaltare av Nobelstiftelsens kapital Presentation JRS Fonder december

12 Lång samlad erfarenhet JRS Fonder Förvaltare Tord Lundgren, ställföreträdande chefstrateg och delansvarig förvaltare JRS GBO, JRS Trend, JRS Wealth, JRS Global Wealth och JRS GAA. Mandat- och fondanalytiker med ansvar för analys av absolutavkastande fonder. Erfarenhet inom olika discipliner Mandat- och fondanalys Fondförvaltning Aktiv Tillgångsallokering Finansiella sektorn År CV i korthet Arbetar sedan 2009 på JRS Fonder Har tidigare haft motsvarande positioner inom Nordea Investment Management och Returnplus. Kandidatexamen i ekonomi och statistik från Stockholms universitet Presentation JRS Fonder december

13 Lång samlad erfarenhet JRS Fonder Förvaltare Andreas Söderström, delansvarig förvaltare JRS Growth och JRS Global Growth. Mandat- och fondanalytiker med ansvar för analys av aktiefonder och ETF:er Erfarenhet inom olika discipliner Mandat- och fondanalys Fondförvaltning Aktiv Tillgångsallokering Finansiella sektorn År CV i korthet Arbetar sedan 2009 på JRS Fonder. Har tidigare haft motsvarande positioner inom Carnegie Private Banking. Magisterexamen i företagsekonomi från Stockholms universitet Presentation JRS Fonder december

14 JRS Fonder Organisation Investeringskommittérna har en rådgivande roll Investeringskommittén för JRS Wealth och JRS Global Wealth Medlemmarna i investeringskommittén har relevant erfarenhet av finansiell makroekonomi, kvantitativ analys och global kapitalförvaltning Torbjörn Söderberg, ordförande Chefstrateg och ansvarig förvaltare, JRS Fonder Peter Nygren Bengt Ahrén Stig Nordek vvd JRS Group samt grundare JRS Asset Management Senior rådgivare, JRS Asset Management AB Stig Nordek KB Invest 14

15 JRS Fonders globala nätverk JRS Fonder Globalt nätverk Nätverket ger direktaccess till världsledande team Nätverket består även av oberoende analytiker och strateger Nätverkets makrosyn är en del av JRS investeringsprocess Nätverket är rådgivare och ett viktigt underlag för JRS allokeringsbeslut 15

16 I nätverket finns de ledande förvaltarna Globalt nätverk JRS Fonders nätverk Förvaltad förmögenhet Antal analytiker och strateger Snitterfarenhet USD 33 Mdr USD 59 Mdr USD 28 Mdr 24 - USD 54 Mdr USD 17 Mdr

17 JRS Fonder Globalt nätverk Komplettering av oberoende makroanalys från erfarna experter Bank Credit Analyst Capital Economics GaveKal 58 analytiker och strateger Ledande aktör med 62 års erfarenhet Institutionella kunder i 90 länder Global allokering 30 ekonomer Institutionella kunder över hela världen Europa-specialist 25 analytiker och strateger Institutionella kunder i 45 länder Kina-specialist Global allokering 17

18 JRS Fonder Uppföljning JRS kunder ställer krav på hög kvalitet i all kommunikation Webb On-line Strategirapport Månatlig publicering CIO comments Månatlig publicering Marknadsbrev Månatlig publicering Portföljallokering Månatlig publicering Fondrapporter Månatlig publicering Presentation JRS Fonder december

19 Investeringsfilosofi JRS Fonder Investeringsfilosofi Kapitalet ska vara väl fördelat mellan olika - tillgångsslag - marknader - regioner - sektorer - stilar - teman - förvaltare - investeringsprocesser Strategisk allokering baseras på förvaltningens målsättning och placeringshorisont och ligger till grund för ramverket mellan de olika tillgångsslagen Taktisk allokering inom ramverket i syfte att minimera risk och maximera avkastning 19

20 Väl beprövad grundläggande investeringsprocess JRS Fonder Investeringsprocess Extern input Makroekonomiska indikatorer Vinstanalys Vinstanalys indikatorer Ledande Vinster, kassaflöden, Vinster, investeringar, Ledande Sammanfallande Utdelningar, återköp, tillväxt, lönsamhet, amorteringar Sammanfallande utdelningar, återköp, Eftersläpande amorteringar Eftersläpande Top-Down analys Fundamental & Kvantitativ analys Marknadsanalys Marknadsanalys Ränta Värdering Historiska Likviditet nivåer Lönsamhet och vinsttillväxt Sentiment & Flöden Extern input Trendanalys Kurstrender & Sentiment Kurstrender för: Risknivåer - Aktier & Räntor Flöden - Valutor & Råvaror Taktisk allokering Externa strateger/kvantitativ analys Portföljkonstruktion Inom givna strategiska viktramar JRS Strategirapport, månatlig publicering, Bottom-Up analys Mandat- och fondanalys Presentation JRS Fonder december

21 JRS Fonder Investeringsprocess Mandat- och fondanalys för att hitta de optimala investeringarna Mandat- och fondutbud Kvantitativ analys Kvalitativ analys Implementering Uppföljning och utvärdering registrerade fonder Analysverktyg Morningsstar Direct, Bloomberg och egna modeller Nätverk Tillgångsslag, region, stil, storlek, sektor Nyckeltalsanalys Intervjuer förvaltare Människor, metodik, mätbarhet Val av förvaltare och fond Portföljnytta Uppföljning av förvaltarresultat i jämförelse med index och jämförbara fonder Utvärdering av investeringsscenariot är intakt eller oförändrat Presentation JRS Fonder december

22 Aktiv Tillgångsallokering för en optimal portfölj JRS Fonder Investeringsprocess Statspapper Bostadsobligationer Aktiva & Passiva fonder Okorrelaterade strategier Hedgefonder Korta och långa räntebärande Alternativa investeringar Företagsobligationer Aktier Investment Grade High Yields Hybrider Konvertibler Land/Region Sektor/Tema Stil 22

23 Aktiv Tillgångsallokering för en optimal portfölj JRS Fonder Investeringsprocess Varje enskilt tillgångsslagen bidrar på olika sätt: Korta och långa räntebärande Stabila kassaflöden och inflationsskydd Alternativa strategier Stabil avkastning relativt risk Företagsobligationer Alternativ till aktier eller räntor Aktier Produktivitet och dynamik 23

24 JRS Fonder Investeringsprocess Aktiv Tillgångsallokering för den mest effektiva portföljen Taktisk allokering innebär: Förändringar i marknadssyn styr förvaltarens val som tar beslut om aktiva avvikelser från den strategiska portföljen Förvaltaren ser till att avvikelserna sker inom avtalade ramverk Syftet är att minimera risken och maximera avkastningen Taktisk allokering sker i flera led: Lång och korta räntebärande, alternativa strategier, företagsobligationer och aktier Sektor, region, land Tema och storlek Förvaltare och investeringsstil 24

25 JRS Fonder Investeringsprocess Kvantitativa modeller en extern källa i investeringsprocessen JRS Fonder har genom sitt nätverk access till trendanalys och till kvantitativa (matematiska) modeller av världsklass. Beslut grundas på kvantitativa modeller (datorstyrda) som bygger på flera års forskning och studier. Beslut om viktförändringar kommuniceras kontinuerligt till JRS Fonders förvaltningsteam. Kvantitativa modeller 25

26 Extern förvaltaranalys är en källa i investeringsprocessen JRS Fonder Investeringsprocess JRS Fonder har genom sitt nätverk access till förvaltning av världsklass. De externa förvaltarnas beslut grundas på fundamental analys av topprankade analytiker och strateger. Resultatet av analysen kommuniceras kontinuerligt till JRS Fonders förvaltningsteam. Extern förvaltaranalys 26

27 Portföljkonstruktion grundportfölj - JRS Wealth JRS Wealth Portföljkonstruktion Målet är att över tiden skapa absolutavkastning genom en riskkontrollerad och aktiv tillgångs- och fondallokering Historiskt riskintervall (standardavvikelse) 5-9% procent (globala aktier procent) Fonden består av underliggande fonder Vi handlar enbart dagligt- eller veckohandlade fonder Investerar i rabatterade fondklasser där rabatten återförs till fonden Valutasäkringar: EUR/SEK 100%, USD/SEK 50% Allokeringsramar JRS Wealth Tillgångsfördelning Normalvikt % Ramar % Aktier Tillgångsslagens normalvikt JRS Wealth Räntor /Obligationer Företagsobligationer Alternativa strategier

28 Exponering grundportfölj JRS Wealth /JRS Global Wealth JRS Fonder Portföljkonstruktion Exponering (%) Portföljskydd (%) USA Europa Sverige Global Asien Emerging Markets Total Aktier Total Räntor / Obligationer Total Företagsobligationer Total Alternativa strategier Netto USD USA Sverige Asien High Yield EUR ETF Kort High Yield Valuta Kort Valuta Lång Volatilitet Regional exponering (%) Totalt Amerika Nordamerika Latinamerika Totalt Större Europa Storbritannien Europa övr utvecklade Europa Emerging Afrika/Mellanöstern Totalt Större Asien Japan Australasia Asia övr utvecklade Asia Emerging Marknaders utvecklingsnivå Utvecklade marknader Emerging Markets Sektorexponering (%) Totalt Cykliska Råvaror Konsumentcykliska Finans Fastigheter Totalt Dynamiska Kommunikation Energi Industri Teknik Totalt Stabil Konsument stabil Sjukvård Allmännyttigt 28

29 Portföljkonstruktion grundportfölj - JRS Growth JRS Growth Portföljkonstruktion Målet är att över tiden skapa så hög avkastning som möjligt men till lägre risk än den globala aktiemarknaden Historiskt riskintervall (standardavvikelse) 8-14 procent (globala aktier procent) Fonden består av underliggande fonder Vi handlar enbart daglig- eller veckohandlade fonder 5% Investerar i rabatterade fondklasser där rabatten återförs till fonden Valutasäkringar: EUR/SEK 100%, USD/SEK 50% Allokeringsramar JRS Growth Tillgångsslagens normalvikt JRS Growth Tillgångsfördelning Normalvikt % Ramar % Aktier % Räntor /Obligationer Företagsobligationer Alternativa strategier

30 Exponering grundportfölj JRS Growth /JRS Global Growth JRS Fonder Portföljkonstruktion Exponering (%) Portföljskydd (%) USA Europa Sverige Global Asien Emerging Markets Total Aktier Total Räntor / Obligationer Total Företagsobligationer Total alternativa strategier Netto USD USA Europa Sverige Global Asien Emerging Markets USD EUR ETF Kort Valuta Kort Valuta Lång Regional exponering (%) Sektorexponering (%) Totalt Amerika Nordamerika Latinamerika Totalt Större Europa Storbritannien Europa övr utvecklade Europa Emerging Afrika/Mellanöstern Totalt Större Asien Japan Australasia Asia övr utvecklade Asia Emerging Marknaders utvecklingsnivå Utvecklade marknader Emerging Markets Totalt Cykliska Råvaror Konsumentcykliska Finans Fastigheter Totalt Dynamiska Kommunikation Energi Industri Teknik Totalt Stabil Konsument Sjukvård Allmännyttigt

31 Handel och riskhantering på daglig basis JRS Fonder Investeringsprocess Flöden Order Cash Hedgeflöden Växlingar Exponering Restriktioner Volatilitet Likvider Flöden Risk Reconcilation Registrering Rapportering Verifiering Avstämning Handel Fonder ETF Valuta Derivat Motparter SEB Sv / SEB Lux / Sal Oppenheim, Lux 31

32 JRS Fonder Risk Exempel på olika risker Kapitalrisk risken att förlora hela eller delar av investerat kapital Kursrisk standardavvikelse/ volatilitet i ett värdepapper Geografisk risk kulturskillnader, legala aspekter, naturkatastrofer Likviditetsrisk avsaknad av köpare. Resulterar i större spread Kreditrisk återbetalnings- och förvaringsrisk Politisk risk risken för förluster på grund av politiska beslut Tail risk s k svansrisk är ett utfall som kraftigt avviker från förväntat normalfall Operativ risk - risken för förluster på grund av icke ändamålsenliga eller misslyckade processer, mänskliga fel, felaktiga system eller externa händelser 32

33 Vad är risk JRS Fonder Risk Risk definieras oftast som standardavvikelse 2 σ = ( x µ ) f ( x) dx σ = Var(X ) För en investerare? Risken att förlora pengar på investeringen 33

34 Diversifiering av risk JRS Fonder Risk Investerar bara i fonder Diversifierar mellan tillgångar, sektorer, förvaltare Strävar efter låg omsättning Pressar transaktions- och förvaltningsavgifter Bevakar placeringsramar och riskbudget Kurssäkrar valutor Målsättning: Maximera avkastning givet risk alternativt Minimera risk givet avkastning 34

35 Appendix JRS Fonder Appendix 35

36 JRS Fonder Organisation Investeringskommittéerna har en rådgivande roll JRS GBO:s investeringskommittée Medlemmarna i investeringskommittén har relevant erfarenhet av finansiell makroekonomi och global kapitalförvaltning Torbjörn Söderberg, ordförande Chefstrateg, JRS Asset Management AB samt ansvarig förvaltare, JRS Fonder Peter Nygren Peter Engelberg Bengt Ahrén Anders Ekernäs vvd JRS Group samt grundare JRS Asset Management CEO, JRS Luxemburg Senior rådgivare, JRS Asset Management AB Ordförande, Hillswick Asset Mangement 36

37 Investeringskommittén JRS GBO JRS Fonder Appendix Peter Nygren vvd JRS Group, grundare JRS Asset Management AB Erik Penser Finansrådgivning AB grundare och delägare, vice VD, Compliance Officer och chef kapitalförvaltningen Pensum AB - chef kapitalförvaltningen Skandia AB/Skandia Private Banking AB - kapitalförvaltare Övrigt Aktiv styrelsemedlem i 17 bolag Peter Engelberg JRS Asset Management S.A (Luxembourg) - VD Banque Invik S.A (Luxembourg) VD och vice VD Kaupthing Bank S.A (Luxembourg) partner/jurist Gotthards Advokatbyrå biträdande jurist Adepten/Independent (kapitalförvaltning och corp finance) Adepten AB - finanschef PK-Banken (Nordea idag) - penningmarknad, interbankräntehandlare, Corporate Finance och företagsaffärer Lunds University fakulteten för affärsadministration och fakulteten för juridik, inriktning lagen om värdepapper (LL.M) Bengt Ahrén JRS Asset Management senior rådgivare EKF Asset Management - senior rådgivare Carnegie Asset Management - senior rådgivare The Royal Swedish Academy of Sciences - CIO Banque Indosuez Sweden chef för investmentbanken Beijer Capital AB medlem av koncernledningen Carnegie Montagu AB (idag en del av HSBC) - vvd Skandifond AB VD och CIO Gränges AB Direktör och medlem av koncernledningen Skandinaviska Banken chef för utlandsekreteriatet 1954 Handelshögskolan (Stockholm) - magisterexamen Anders Ekernäs Hillswick Asset Management, LLC grundare, styrelseordförande och CIO SEB Asset Management America, Inc. & predecessor co. President VD och CIO Sirius Insurance Company, Ltd vice VD och CIO, chef över systemutveckling och administration Zurich Insurance Co. - finansanalytiker, VD-assistant 1971 Handelshögskolan (Stockholm) - magisterexamen 37

38 Viktig information Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Innehållet i denna presentation (informationen) utgör allmän information och inte finansiell rådgivning till enskild person. Även om JRS har strävat efter att verifiera informationen kan det inte garanteras att denna i alla avseenden är korrekt, fullständig eller rättvisande. Informationen tar inte hänsyn till enskild persons specifika ekonomiska eller skattemässiga situation. Finansiell rådgivning bör sökas från kvalificerad rådgivare innan någon konkret transaktion genomförs eller handling vidtas. Alla prognoser är förenade med osäkerhet och det faktiska utfallet kan bli ett annat än prognosen. Värdet på finansiella instrument kan variera och reduceras och såvitt avser vissa finansiella instrument även bli negativt. JRS friskriver sig från ansvar för samtliga skador och förluster, såväl direkta som indirekta, som kan uppstå i anledning av informationen. Informationen är skyddad av upphovsrätt och får inte utan JRS tillstånd kopieras, distribueras eller publiceras. Tvister i anledning av informationen skall prövas enligt svensk rätt av svensk domstol exklusivt. 38

39 Kontaktinformation Ansvarig utgivare Torbjörn Söderberg, chefstrateg och ansvarig förvaltare JRS Fonder Kontaktperson Lena Wange, kommunikation & rapportering, JRS Fonder, JRS Fonder Sverige Box Stockholm Besöksadress: Birger Jarlsgatan 14 Tel Luxemburg rue Edward Steichen L-2540 Luxemburg Luxemburg Tel

Underwriting Capital I

Underwriting Capital I Underwriting Capital I CAPITAL Del av GROUP GROUP Om JRS Group JRS Group är en modern europeisk finansgrupp verksam inom områdena family office, förmögenhetsförvaltning, fondförvaltning, aktiehandel, valutahandel,

Läs mer

JRS Credit Investeringar i högavkastande företagskrediter

JRS Credit Investeringar i högavkastande företagskrediter JRS Credit Investeringar i högavkastande företagskrediter JRS Credit Investeringar i högavkastande företagskrediter JRS Credit Investeringar i högavkastande företagskrediter JRS Credit Under åren 2005-2007

Läs mer

FAMILJEFÖRETAGENS PENSIONSSTIFTELSER PLACERINGSPRESENTATION

FAMILJEFÖRETAGENS PENSIONSSTIFTELSER PLACERINGSPRESENTATION FAMILJEFÖRETAGENS PENSIONSSTIFTELSER PLACERINGSPRESENTATION Version 11.2 1 INNEHÅLL 3 Inledning FAMILJEFÖRETAGENS PENSIONSSTIFTELSE NR 9 4-5 Fondportföljer Portfölj Dynamisk, sid 4 Portfölj Trygg, sid

Läs mer

Varmt välkommen till vårt nya Fondtorg. Nu bättre och billigare än någonsin. PPPENSION.SE

Varmt välkommen till vårt nya Fondtorg. Nu bättre och billigare än någonsin. PPPENSION.SE Varmt välkommen till vårt nya Fondtorg. Nu bättre och billigare än någonsin. PPPENSION.SE FÖR DIG I MEDIEBRANSCHEN PP PENSIONS FONDTORG Med vårt fondtorg vill vi skapa de bästa förutsättningarna för dig

Läs mer

asset liability management Kapitalförvaltning ska byggas på sunda principer

asset liability management Kapitalförvaltning ska byggas på sunda principer asset liability management Kapitalförvaltning ska byggas på sunda principer Innehåll Redaktion Å: utges av: Ålandsbankens filial i Sverige Stureplan 19 107 81 Stockholm Telefon 08-791 48 00 E-post tore.davegardh@alandsbanken.se

Läs mer

Skandia Link. våra fonder VÅR/SOMMAR 2009

Skandia Link. våra fonder VÅR/SOMMAR 2009 Skandia Link våra fonder VÅR/SOMMAR 29 innehåll sid vi har engagemang för ditt sparande 1 välj det alternativ som passar dig bäst 2 förändringar i Skandias investeringserbjudande 4 årets hedgefond öppnas

Läs mer

Årsredovisning 2007. Tredje AP-fonden Årsredovisning 2007

Årsredovisning 2007. Tredje AP-fonden Årsredovisning 2007 Årsredovisning 2007 Tredje AP-fonden Årsredovisning 2007 Innehåll AP3 på 30 sekunder 31 Året som gick 2 VD har ordet 4 AP3s roll i pensionssystemet 6 Mål och strategi 9 Förvaltningsstruktur 12 Intervju

Läs mer

Kapitalrådgivning. Private Bankingportföljer Safe Core Edge

Kapitalrådgivning. Private Bankingportföljer Safe Core Edge Kapitalrådgivning Private Bankingportföljer Safe Core Edge Portföljerna tar på ett smart sätt till vara på de finansiella möjligheterna som finns på de globala marknaderna. Denna broschyr innehåller allmän

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR CARVE 2

INFORMATIONSBROSCHYR CARVE 2 INFORMATIONSBROSCHYR CARVE 2 CARVE 2 I KORTHET Strategi: Absolutavkastande specialmatarfond fokuserad på investering i specialmottagarfonden Carve Master 1) Startdag: 12 november 2012 Portföljförvaltare:

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR CARVE 1

INFORMATIONSBROSCHYR CARVE 1 INFORMATIONSBROSCHYR CARVE 1 CARVE 1 I KORTHET Strategi: Absolutavkastande specialmatarfond fokuserad på investering i specialmottagarfonden Carve Master 1) Startdag: 12 november 2012 Portföljförvaltare:

Läs mer

I N F O R M AT I O N S B R O S C H Y R

I N F O R M AT I O N S B R O S C H Y R I N F O R M AT I O N S B R O S C H Y R NEKTAR I KORTHET Strategi: Hedgefond. Makro och relativprissättning i räntemarknader Startdag: 1 januari 1998 Förvaltningsansvariga: Martin Larsén och Patrik Olsson

Läs mer

Innehåll. Viktiga händelser 1. Koncernöversikt 4. Förvaltningsberättelse 6 Femårsöversikt 11 Risk- och kapitalhantering 12

Innehåll. Viktiga händelser 1. Koncernöversikt 4. Förvaltningsberättelse 6 Femårsöversikt 11 Risk- och kapitalhantering 12 årsredovisning 2009 Innehåll Viktiga händelser 1 VD-ord 2 Koncernöversikt 4 Förvaltningsberättelse 6 Femårsöversikt 11 Risk- och kapitalhantering 12 Carnegie Art Award Carnegie Art Award instiftades 1998

Läs mer

ETF-guide för investerare

ETF-guide för investerare ETF-guide för investerare Dra fördel av en investeringsrevolution Börshandlade fonder (ETF:er 1 ) kan hjälpa dig att förändra hur du hanterar dina investeringar. ETF:er kombinerar fördelarna hos traditionella

Läs mer

VD har ordet... 3. Förvaltningsberättelser och resultatredovisningar. Enter Sverige... 4. Enter Sverige Pro... 8. Enter Select...

VD har ordet... 3. Förvaltningsberättelser och resultatredovisningar. Enter Sverige... 4. Enter Sverige Pro... 8. Enter Select... VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelser och resultatredovisningar Enter Sverige...... 4 Enter Sverige Pro....... 8 Enter Select..... 12 Enter Select Pro..... 16 Enter Maximal.... 20 Enter Maximal Pro.....

Läs mer

HALVÅRSBERÄTTELSE 2015 BRUMMER MULTI-STRATEGY-FONDERNA

HALVÅRSBERÄTTELSE 2015 BRUMMER MULTI-STRATEGY-FONDERNA HALVÅRSBERÄTTELSE 2015 BRUMMER MULTI-STRATEGY-FONDERNA BRUMMER MULTI-STRATEGY-FONDERNA I KORTHET Strategi: Brummer Multi-Strategy, Brummer Multi-Strategy Euro, Brummer Multi-Strategy NOK och Brummer Multi-Strategy

Läs mer

Det enkla och trygga fondvalet till pension

Det enkla och trygga fondvalet till pension Det enkla och trygga fondvalet till pension Nya fonder skräddarsydda för pensionssparande Nu lanserar vi tillsammans med tre fondbolag nya fonder som är skräddarsydda för pensionssparande. Syftet är att

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Granit Fonder AB

INFORMATIONSBROSCHYR. Granit Fonder AB INFORMATIONSBROSCHYR Granit Fonder AB Granit Småbolag Granit Kina 130/30 Granit Sverige 130/30 Granit Basfonden Granit Trend 100 Granit Trend 50 Granit Global 85 13 april 2015 en är upprättad i enlighet

Läs mer

INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2014-01-28)

INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2014-01-28) INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2014-01-28) Denna förköpsinformation gäller Investerum AB, org.nr: 556693-7495, och Investerum Pension KB, org. nr: 969683-3913, nedan kallade Bolagen. Huvudkontor: Humlegårdsgatan

Läs mer

INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2014-03-28)

INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2014-03-28) INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2014-03-28) Denna förköpsinformation gäller Investerum AB, org.nr: 556693-7495, och Investerum Pension KB, org. nr: 969683-3913, nedan kallade Bolagen. Huvudkontor: Humlegårdsgatan

Läs mer

lynx i korthet Förvaltningsmål

lynx i korthet Förvaltningsmål ÅRSBERÄTTELSE 2012 lynx i korthet Strategi: Modellbaserad fond som investerar i aktieindex, räntor, valutor och råvaror på de globala terminsbörserna. Startdag: 1 maj 2000. Portföljförvaltare: Jonas Bengtsson,

Läs mer

INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2015-05-12)

INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2015-05-12) INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2015-05-12) Denna förköpsinformation gäller Investerum AB, org.nr: 556693-7495, och Investerum Pension KB, org. nr: 969683-3913, nedan kallade Bolagen. Huvudkontor: Humlegårdsgatan

Läs mer

INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2015-06-08)

INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2015-06-08) INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2015-06-08) Denna förköpsinformation gäller Investerum AB, org.nr: 556693-7495, och Investerum Pension KB, org. nr: 969683-3913, nedan kallade Bolagen. Huvudkontor: Humlegårdsgatan

Läs mer

Stigande ränta gav börsrekyl

Stigande ränta gav börsrekyl Marknadsbrev juni 015 Stigande ränta gav börsrekyl I april startade årets första, men sannolikt inte sista, globala börsrekyl. Trots nedgången i maj står de flesta index fortfarande på tvåsiffriga plus

Läs mer

I N F O R M AT I O N S B R O S C H Y R

I N F O R M AT I O N S B R O S C H Y R INFORMATIONSBROSCHYR BRUMMER MULTI-STRATEGY 2xL I KORTHET 1) Strategi: Multistrategifond som erbjuder en belånad investering i Brummer Multi-Strategy Ingående fonder 3) : Bodenholm, Canosa, Florin Court

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR INDECAP FONDER AB

INFORMATIONSBROSCHYR INDECAP FONDER AB INFORMATIONSBROSCHYR INDECAP FONDER AB Indecap Fonder AB är en oberoende analytiker av fonder och fondbolag. Vår affärsidé är att lotsa våra uppdragsgivare till de bästa fondvalen. Vi drivs av ett stort

Läs mer

Välkommen till ett annorlunda fondbolag Konsten att använda sunt förnuft

Välkommen till ett annorlunda fondbolag Konsten att använda sunt förnuft En lægprædikant holder gudstjeneste på Skagen Sønderstrand,, 1877. Av Michael Ancher, en av Skagenmålarna. Bilden tillhör Skagens Museum (beskuren). Välkommen till ett annorlunda fondbolag Konsten att

Läs mer

Auto Wealth 5.2. scmforex.com 08-403 077 10 info@scmforex.com

Auto Wealth 5.2. scmforex.com 08-403 077 10 info@scmforex.com Auto Wealth 5.2 Innehåll Inledning, Styrelse & Ledning Valutamarknaden & Riskhantering Samanfattande information om Produkten Historisk avkastning Basfakta & Investeringsvillkor Riskyppande & Kontaktuppgifter

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET. Wealth Management 3 FRÅGOR TILL 4 EXPERTER OM TRENDERNA INOM PRIVATA INVESTERINGAR.

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET. Wealth Management 3 FRÅGOR TILL 4 EXPERTER OM TRENDERNA INOM PRIVATA INVESTERINGAR. HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN FRÅN MEDIAPLANET Juni 2008 Wealth Management Ekonomisk rådgivning som upplevelse Förtroende är grunden i all placeringsrådgivning till privatpersoner - läs mer sid. 4 MEDFÖLJER

Läs mer

Vi skapar långsiktigt värde genom att vara en professionell investerare och en engagerad ägare. Årsredovisning 2011

Vi skapar långsiktigt värde genom att vara en professionell investerare och en engagerad ägare. Årsredovisning 2011 Vi skapar långsiktigt värde genom att vara en professionell investerare och en engagerad ägare. Årsredovisning 2011 Detta är Första AP-fonden Första AP-fonden är en av fem AP-fonder i det allmänna inkomstpensionssystemet.

Läs mer

BOLAGSBESKRIVNING INFÖR LISTNING PÅ NASDAQ OMX FIRST NORTH PREMIER JULI 2012

BOLAGSBESKRIVNING INFÖR LISTNING PÅ NASDAQ OMX FIRST NORTH PREMIER JULI 2012 BOLAGSBESKRIVNING INFÖR LISTNING PÅ NASDAQ OMX FIRST NORTH PREMIER JULI 2012 Vissa definitioner Med Mangold eller Bolaget avses, beroende på sammanhanget Mangold AB (publ), org. nr 556628-5408, den koncern

Läs mer