JRS FONDER JRS GLOBAL BOND OPPORTUNITY FUND NOVEMBER 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "JRS FONDER JRS GLOBAL BOND OPPORTUNITY FUND NOVEMBER 2012"

Transkript

1 JRS FONDER JRS GLOBAL BOND OPPORTUNITY FUND NOVEMBER 2012

2 ANSVARIGA FÖRVALTARE 2 JRS Fonders fondförvaltare har lång erfarenhet av Aktiv Tillgångsallokering JRS GBO Torbjörn Söderberg, chefstrateg och ansvarig förvaltare JRS Fonder. Ansvarig förvaltare JRS GBO. 26 års erfarenhet från den finansiella sektorn, 21 års erfarenhet av Aktiv Tillgångsallokering. Tord Lundgren, ställföreträdande chefsförvaltare JRS Fonder och delansvarig förvaltare JRS GBO.12 års erfarenhet av finansiella sektorn, 11 års erfarenhet av Aktiv Tillgångsallokering. Torbjörn Söderberg, CV i korthet Har tidigare haft motsvarande positioner inom Carnegie Private Banking, Nordea Investment Management och Unibank Investment Management. Var med och grundade Trevisegruppen som senare förvärvades av Unibank. En av två utvalda nordiska förvaltare av Nobelstiftelsens kapital Tord Lundgren, CV i korthet Har tidigare haft motsvarande positioner inom Nordea Investment Management och Returnplus. Kandidatexamen i ekonomi och statistik från Stockholms universitet. FÖRVALTARE JRS Global Bond Opportunity Fund

3 JRS GROUP I KORTHET 3 JRS grundades 2007 av Peter Nygren, Mats Ekström och Jakob Söderberg. Den sistnämnda är sonson till grundaren av investmentbolaget Ratos Modern europeisk finansgrupp 60 anställda Erbjuder tjänster inom förmögenhetsförvaltning, fondförvaltning, skattejuridik, skatterådgivning, familjerätt, försäkringslösningar och sport agent verksamhet Samlat förvaltat kapital är SEK 12 Mdr Kontor i Stockholm, Malmö, Luxemburg och Monaco Under tillsyn av FI (Finansinspektionen i Sverige) och CSSF (Finansinspektionen i Luxemburg) ORGANISATION

4 JRS FONDER I KORTHET 4 JRS Fonder ingår i JRS Group JRS Fonder är en filial till JRS Asset Management S.A. i Luxemburg Erfaret och brett team med 13 anställda, varav fem i förvaltarteamet Förvaltar åtta fonder med fokus på Aktiv Tillgångsallokering Övervägande del multi-förvaltade fonder Total förvaltad volym på cirka SEK 2,6 Mdr Bevakar dagligen utvecklingen på marknaderna och dess effekter på investeringarna Under tillsyn av CSSF (Finansinspektionen i Luxemburg) ORGANISATION

5 JRS GROUP ORGANISATION 5 STRUKTUR

6 JRS FONDER HAR EN BRED ORGANISATION 6 VD Peter Engelberg Analys, allokering portföljkonstruktion Extern distribution Risk & Juridik Torbjörn Söderberg, CIO Tord Lundgren, verkställande CIO Patrik Persson, ansvarig Per Hässler Joakim Loveng Sara Ellsäter Kristina Ekstrand, vvd Malin Andersson Jean-Louis Frey Förvaltning Mandat- och fondutvärdering Handel & exekvering Kommunikation & rapportering Fondadministration och förvaringsinstitut Torbjörn Söderberg, ansvarig Tord Lundgren, PM Andreas Söderström, PM Andreas Söderström, Tord Lundgren Joakim Serrebo Erik Johansson Lena Wange SEB, Lux SEB, Sv Sal Oppenheim, Lux JRS Fonders förvaltarteam STRUKTUR

7 JRS FONDERS STYRKOR 7 Experter inom aktiv allokering av kapitalet Arbetar kontinuerligt med mandat- och fondanalys Ger access till de bästa portföljerna till institutionella priser Samarbetar med ett globalt nätverk av världsledande kapitalförvaltare ORGANISATION

8 FONDUTBUD AV MULTI- OCH SINGEL FÖRVALTADE FONDER 8 JRS Fonder erbjuder förvaltning av kapital genom ett brett utbud av multi-förvaltar fonder och singelförvaltar fonder JRS multi-förvaltar fonder ger tillgång världens främsta förvaltare och risken fördelas aktivt mellan olika tillgångsslag, marknader, regioner, sektorer, stilar, teman, förvaltare och investeringsprocesser För att möta specifika behov och investeringsmöjligheter erbjuder JRS Fonder också kundanpassade singel-förvaltar fonder FONDUTBUD

9 FONDUTBUD 9 Aktier Absolutavkastande Räntor JRS Growth JRS Wealth JRS Global Bond Opportunity JRS Global Growth JRS Global Wealth JRS Liquidity Fund JRS Trend JRS Global Asset Allocation UCITS-fond, daglig likviditet Multi-förvaltar fond Singel-förvaltar fond SIF-fond Svensk Specialfond FONDUTBUD

10 BAKGRUND 10

11 JRS CORPORATE BOND OPPORTUNITY FUND April 2009 april JRS GBO Startade för att fånga upp felprissättningar Bankhydbridkapital och företagsobligationer JRS ansvarade för förvaltarval, portföljkonstruktion, riskkontroll, timing och belåningsgrad Förvaltat kapital: SEK 815 mkr Utvalda förvaltare: Schroders, Pall Mall & SEB Stängde april 2011: avkastning + 38 % på 24 månader JRS CBO

12 FÖRETAGSOBLIGATIONSMARKNADEN SEB JRS Corporate GBO Bond (hybrid, 2012) European Corporate Spreads: Efter Lehmankraschen var spreadarna historiskt höga och företagens balansräkningar i gungning p g a hög lånefinansiering. JRS CBO utnyttjade situationen CBO sells on 101,50% CBO buys EUR HY in June 2009 CBO buys EUR HY in August 2009 CBO buys on 53% CBO sells E U HY in December 2010 Källa: Bloomberg Källa: Bloomberg MARKNAD

13 JRS CBO SÅLDE INNAN DE STORA KURSFALLEN 13 BPCE 6.117% FRN SUB JRS GBO CNP Assurance 4.75% -39% -38% Groupama Sa 6,298% Soc Generale 7.756% -58% -43% Källa: Bloomberg Källa: Bloomberg JRS CBO

14 OBLIGATIONSMARKNADEN PRÄGLAS AV TRE TEMAN 14 JRS GBO Tillväxtmarknadernas storlek Minskad bankutlåning Enorma statsskulder MARKNAD

15 USA SLÅR REKORD I BUDGETUNDERSKOTT Och låga räntenivåer 15 Högsta budgetunderskottet någonsin i fredstid Inledning Lägsta räntan någonsin. Lägre ränta än efter 30-talets depression och WW2 Källa: Deutsche Bank Källa: Deutsche Bank SKULDKRISEN

16 VEM VILL ÄGA SVENSKA ELLER TYSKA 5-ÅRINGAR? Safe haven obligationer, ränta 0,5-1,0% 16 Svensk 5-åring 2% ränteuppgång till 3% inom 1 år på en 5-årig JRS GBO obligation påverkar kursen avsevärt Tysk 5-åring Slut på safe haven? Källa: Bloomberg Källa: Bloomberg MARKNAD

17 ÄR PLACERARE MEDVETNA OM RISKEN I STATSOBLIGATIONER? 17 Simulering: Vad händer med den svenska 5-årigen om räntan stiger 1% alternativt 2%? JRS GBO Bond Interest Clean Accrued Dirty Loss in 1 year Total Scenario Todays Date Coupon Name Maturity rate Price Interest Price Duration Price carry Return interest rate 10 september 112, ,750 Stat ,05% % 0,29 113,18 4,60 n.a. Todays interest rate 10 september ,750 Stat ,05% 106,34 % 0,29 106,63 3,72-5,79% 3,31% -2,47% +1%-point in 1 year 10 september ,750 Stat ,05% 102,55 % 0,29 102,84 3,71-9,14% 3,31% -5,82% +2%-point in 1 year Källa: Carnegie RISK

18 OBLIGATIONSMARKNADEN ALLT MER OÖVERSKÅDLIG 18 JRS GBO Marknader Regioner Sektorer Länder/ Stater Kommuner Företag Omvärldsanalys Räntor Rating Värdering Löptider Durationer Avkastningskurvor Balansräkningar Resultaträkningar Kassaflöden Räntebärande Kassa värdepapper Statspapper Säkerställda obligationer Företagsobligationer High Yield Investment Grade Emerging Markets Debt MARKNAD

19 AKTIV FÖRVALTNING GENOM HELA KONJUNKTURCYKELN 19 Framgångsrik ränteförvaltning bör anpassas till olika marknadsförhållanden och värderingsförändringar JRS GBO Ekonomisk cykel Topp Nedgång Återhämtning Topp Botten Likviditet Företagsobligationer Tid Skulder på tillväxtmarknader Stater/Myndigheter MARKNAD

20 JRS GBO LÖSNING 20

21 ANPASSAD FÖR DEN NYA MARKNADSSITUATIONEN 21 Globalt, flexibelt fokus investerar i alla tillgängliga räntepapper JRS GBO Hög målavkastning stor analyskapacitet, flexibelt ramverk, aktiv förvaltning Topprankade förvaltare med lokal närvaro urval av de bästa idéerna Skräddarsydda diskretionära mandat transparens och access till förvaltare FONDEN I KORTHET JRS Global Bond Opportunity Fund

22 SAMARBETE MED HÖGT RANKADE FÖRVALTARE 22 Del-mandat Globala statsobligationer -Säkerställda obligationer -Emerging Market Debt (ex företagsobl.) -Valutor Duration -5 till 5 år Globala företagsobligationer, 2 till 8 år -Investment Grade -High Yield -Emerging Market Debt (företagsobl.) Duration 2 till 8 år Amerikanska statsobligationer, >10 år -Säkerställda obligationer (företagsobl.) -Investment Grade (företags obl.) Duration > 10 år Ansvarig förvaltare Allokering -mandat -regioner -duration -volatilitet Overlay strategier Mandatanalys och uppföljning Riskkontroll JRS GBO UCITS IV, daglig likviditet FÖRVALTARE JRS Global Bond Opportunity Fund

23 FAKTORER SOM SKAPAR AVKASTNINGSMÖJLIGHETER 23 JRS GBO Företagshändelser Likviditetsförändringar Regionala förändringar Cykliska svängningar Sektorrotation Seniora lån och lån utan säkerhet MARKNAD JRS Global Bond Opportunity Fund

24 I NÄTVERKET FINNS DE LEDANDE FÖRVALTARNA 24 JRS Fonders nätverk Förvaltad förmögenhet Antal analytiker och strateger Snitterfarenhet USD 33 Mdr USD 59 Mdr USD 28 Mdr 24 - USD 54 Mdr USD 17 Mdr GLOBALT NÄTVERK JRS Global Bond Opportunity Fund

25 OBEROENDE MAKROANALYS FRÅN LEDANDE EXPERTER analytiker och strateger Ledande aktör med 62 års erfarenhet Institutionella kunder i 90 länder Global allokering 30 ekonomer Institutionella kunder över hela världen Europa-specialist 25 analytiker och strateger Institutionella kunder i 45 länder Asien-specialist Global allokering GLOBALT NÄTVERK JRS Global Bond Opportunity Fund

26 INVESTERINGKOMMITTÉN HAR EN RÅDGIVANDE ROLL JRS GBO:s investeringskommitté 26 Medlemmarna i investeringskommittén har relevant erfarenhet av finansiell makroekonomi och global kapitalförvaltning Rådgivande roll Torbjörn Söderberg, ordförande CIO och grundare, JRS Fonder Peter Nygren Peter Engelberg Bengt Ahrén Anders Ekernäs Grundare, JRS Group samt grundare, JRS Asset Management AB VD, JRS Luxemburg Senior rådgivare, JRS Asset Management AB Ordförande och grundare, Hillswick Asset Mangement ORGANISATION JRS Global Bond Opportunity Fund

27 INVESTERINGSKOMMITTÉEN HAR EN RÅDGIVANDE ROLL JRS GBO:s investeringskommitté 27 JRS GBO Peter Nygren vvd JRS Group samt grundare JRS Asset Management AB och grundare av Corporate Bond Opportunity Fund (CBO) Erik Penser Finansrådgivning AB grundare och delägare, vice VD, Compliance Officer och chef kapitalförvaltningen Pensum AB - chef kapitalförvaltningen Skandia AB/Skandia Private Banking AB - kapitalförvaltare Övrigt Aktiv styrelsemedlem i 17 bolag Peter Engelberg JRS Asset Management S.A (Luxembourg) - VD Banque Invik S.A (Luxembourg) VD och vice VD Kaupthing Bank S.A (Luxembourg) partner/jurist Gotthards Advokatbyrå biträdande jurist Adepten/Independent (kapitalförvaltning och corp finance) Adepten AB - finanschef PK-Banken (Nordea idag) - penningmarknad, interbankräntehandlare, Corporate Finance och företagsaffärer Lunds University fakulteten för affärsadministration och fakulteten för juridik, inriktning lagen om värdepapper (LL.M) Bengt Ahrén JRS Asset Management senior rådgivare EKF Asset Management - senior rådgivare Carnegie Asset Management - senior rådgivare The Royal Swedish Academy of Sciences - CIO Banque Indosuez Sweden chef för investment banken Beijer Capital AB styrelseledamot Carnegie Montagu AB (idag en del av HSBC) - VD Skandifond AB ordförande och CIO Gränges AB finanschef och styrelseledamot Skandinaviska Banken chef över valutasekreteriatet 1954 Handelshögskolan (Stockholm) - magisterexamen Anders Ekernäs Hillswick Asset Management, LLC grundare, styrelseordförande och CIO SEB Asset Management America, Inc. & predecessor co. President VD och CIO Sirius Insurance Company, Ltd vice VD och CIO, chef över systemutveckling och administration Zurich Insurance Co. - finansanalytiker, VD-assistant 1971 Handelshögskolan (Stockholm) - magisterexamen INVESTERINGS- KOMMITTÉ JRS Global Bond Opportunity Fund

28 VÄL BEPRÖVAD INVESTERINGSPROCESS 28 JRS Extern GBO Top-Down analys input Fundamental & Kvantitativ analys Makroekonomiska Globala Vinstanalys Marknadsanalys Marknader Värdering indikatorer makrotrender Vinster, kassaflöden, investeringar Ränta Rating Regioner Ledande Ledande Utdelningar, återköp, amorteringar Historiska Löptider nivåer Länder/Stater Sammanfallande Sammanfallande Lönsamhet Duration och vinsttillväxt Eftersläpande Eftersläpande Sektorer Avkastningskurvor Kommuner Balansräkningar Företag Resultaträkningar Kassaflöden Extern input Trendanalys Trendanalys Statsobligationsräntor Kurstrender & Sentiment Företagsobligationer Risknivåer - Valutor Flöden - Likviditet - Sentiment Taktisk allokering Externa strateger/kvantitativ analys Portföljkonstruktion Inom givna strategiska viktramar JRS Strategirapport, månatlig publicering, Bottom-Up analys Mandatanalys INVESTERINGS- PROCESS JRS Global Bond Opportunity Fund

29 MANDAT- OCH FONDANALYS FÖR ATT HITTA DE OPTIMALA INVESTERINGARNA 29 Mandat- och fondutbud Ca registrerade fonder Makroekonomiska Analysverktyg Morningsstar indikatorer Direct, Bloomberg Ledande och egna modeller Sammanfallande Nätverk Eftersläpande Kvantitativ analys Kvalitativ analys Implementering Uppföljning och utvärdering Tillgångsslag, region, Intervjuer förvaltare Val av förvaltare och Uppföljning av stil, storlek, sektor Människor, metodik, fond förvaltarresultat i Vinstanalys Marknadsanalys Trendanalys Nyckeltalsanalys mätbarhet Portföljnytta jämförelse med index Vinster, kassaflöden, investeringar Ränta Kurstrender och jämförbara & Sentiment fonder Utdelningar, återköp, amorteringar Historiska nivåer Risknivåer Utvärdering av Lönsamhet och vinsttillväxt Flöden investerings-scenariot är intakt eller oförändrat INVESTERINGS- PROCESS JRS Global Bond Opportunity Fund

30 SCHRODERS - PORTFÖLJFÖRVALTARE Globalt integrerat team med mer än 60 förvaltare och analytiker 30 Americas 12 portfolio managers 11 analysts Europe 12 portfolio managers 13 analysts Asia Pacific ex Japan 7 portfolio managers 7 analysts Wesley A. Sparks, CFA Chef Global High Yields och US Fixed Income Martha Metcalf, CFA Senior portföljförvaltare Källa: Schroders FÖRVALTARE JRS Global Bond Opportunity Fund

31 FOKUS PÅ ATT UNDVIKA KONKURSER 31 Bred diversifiering ett måste minst 100 st olika emittenter/ tillgångsklasser behövs Schroder har undvikit 531 av 534 st kredithändelser de senaste sex åren JRS GBO Källa: Schroders MARKNAD JRS Global Bond Opportunity Fund

32 GOLDMAN SACHS - PORTFÖLJFÖRVALTARE Global representation och lång erfarenhet av räntemandat 32 JRS GBO Iain Lindsay, PhD, CFA Managing Director Chef Global Lead Portfolio Management. Över 22 års erfarenhet av den finansiella sektorn. Sean Reynolds, CFA Executive Director Lead portfolio manager. Över 12 års erfarenhet av den finansiella sektorn 7 tillgångsklasser, 54 team, 137 personer är involverade i JRS GBO Källa: Goldman Sachs DEL-MANDAT JRS Global Bond Opportunity Fund

33 GOLDMAN SACHS MARKNADSNEUTRAL STRATEGI 33 Mål: leverera positiv avkastning oavsett marknadsklimat JRS GBO Källa: Goldman Sachs DEL-MANDAT JRS Global Bond Opportunity Fund

34 HILLSWICK - PORTFÖLJFÖRVALTARE Makrodrivet förvaltarhus som fokuserar på förvaltning av långa, mellanlånga och korta räntemandat 34 Förvaltare JRS GBO Anders Ekernäs Grundare, styrelseordförande och CIO. 38 års erfarenhet av den finansiella sektorn. Utmärkelser Utsedd 2011 till en av de bästa förvaltarna av amerikanska obligationer av evestment Alliance Utsedd 2009 av evestment Alliance till Årets bästa ränteförvaltare Mark McDonnell VD, COO och portföljförvaltare. 38 års erfarenhet av den finansiella sektorn. Pensions & Investments 2009, kategori Toppavkastande ränteförvaltare DEL-MANDAT JRS Global Bond Opportunity Fund

35 AKTIV ALLOKERING SKAPAR AKTIELIK AVKASTNING 35 Sector Weightings Q108 Q208 Q308 Q408 Q109 Q209 Q309 Q409 Q110 Q210 Q310 Q410 Q111 Q211 Q311 Q411 Q112 Q212 Treasuries 36% 41% 11% 3% 6% 18% 20% 14% 23% 36% 35% 30% 36% 40% 40% 43% 43% 40% Agencies 39% 35% 37% 41% 37% 39% 39% 39% 32% 21% 22% 21% 16% 15% 15% 15% 15% 15% JRS GBO Mortgages 25% 24% 43% 38% 37% 26% 24% 30% 28% 26% 28% 34% 34% 33% 33% 31% 30% 29% Corporate Bonds 0% 0% 9% 17% 19% 16% 17% 16% 16% 16% 15% 13% 14% 11% 11% 11% 11% 16% Källa: Hillswick DEL-MANDAT JRS Global Bond Opportunity Fund

36 PORTFÖLJKONSTRUKTION Diskretionära mandat 36 Exponering (vikt) 30-60% 30 60% 10-20% 0 25% JRS GBO Alfakälla Utdelning, värdestegring och Utdelning, värdestegring Utdelning, värdestegring Aktiv allokering: handel och handel och handel Värdestegring och handel Stil Tillgångsklass Värdepapper Marknadsneutral Köper/säljer obligationer, Köper/säljer valutor Globala statsobligationer samt säkerställda obligationer, alla regioner och länder Sovereign Debt, Quasi- Government Debt, Agency Debt, Supranational Debt, Covered Bonds, Agency MBS, Non-Agency MBS, ABS, Inflation Protected Bonds Long only + hedge Köper obligationer Globala företagsobligationer inkl High Yield, alla regioner och länder Investment Grade och High Yield Long only Köper obligationer Amerikanska statsobligationer och säkerställda obligationer US Government Bonds and/or US Government Agencies, US Investment Grade Corporate Bonds and US Mortage-Backed Securities Duration -5 till 5 år 2 till 8 år >10 år 0 till 30 år Long/short Köper/säljer terminskontrakt Globala statsobligationer, Globala företagsobligationer och valutor Obligations- och valutaterminer, kredit ETF:er Jämförelseindex 3-Months USD LIBOR 50% Barclays Capital Global Aggregate Credit USD-hedged, 50% Barclays Capital Global High Yield, 2% issuer capped, USD-hedged Barclays Capital Long Government/ Credit Bond Index 3-Months USD LIBOR PORTFÖLJ- KONSTRUKTION JRS Global Bond Opportunity Fund

37 JRS ALLOKERAR KAPITALET OCH KONTROLLERAR RISKEN 37 Augusti 2011: Politisk oenighet om USA:s skuldtak samt nedgradering. US HY tappade nästan 8% JRS GBO Risk-off JRS: Köpte U.S. 30-åring Hillswick: Duration 19 år, vikt 15% Mars 2012: Kraftig och snabb ränteuppgång på 40p. 30-årig obligation tappade nästan 5% Risk-on JRS: Sålde U.S. 30-åring Hillswick: Duration 14 år, vikt 10% JRS FONDERS ROLL JRS Global Bond Opportunity Fund

38 FINANSIELL INFORMATION 38

39 AVKASTNING INNEVARANDE ÅR OCH MÅNAD ,00 107,00 106,00 105,00 104,00 103,00 102,00 101,00 100,00 108,00 107,50 107,00 106,50 106, JRS GBO SEK H Jmf index* Avkastning 7,28% 3,54% Volatilitet årsbasis 2,12% 2,12% Under Q1 gynnades fonden av högre riskaptit som påverkade företagsobligationsmarknaderna positivt. Det högre risksegmentet såsom HY-obligationer och MBS/ABS gynnades mest. Under Q2 har fonden fått ett positivt bidrag från långa amerikanska och tyska obligationer samt blankning av euro relativt dollarn Under Q3 har fonden gynnats av såväl svagare EUR/USD, lägre amerikanska och tyska räntor samt krympande kreditspreadar som påverkat såväl företags- som bostadsobligationer positivt Oktober JRS GBO SEK H Jmf index* Avkastning 0,62% 0,05% Volatilitet årsbasis 1,10% 1,73% Övervikten av krediter föll väl ut då spreadarna fortsatte falla på de globala marknaderna drivet av ett minskat utbud. Orsakerna var främst Feds fortsatta köp av såväl bostads- som statsobligationer och marknadens jakt på yield Kort position av U.S. 30-åring bidrog positivt (overlay strategi) Fondens exponering mot långa amerikanska obligationer bidrog negativt då 10- åringen steg fem punkter till 1,69% Obama vann valet vilket innebär fortsatt extremt låga räntenivåer oavsett löptid. Fokus flyttas nu över till Fiscal Cliff (upphörandet av skattelättnader vid kommande årsskifte) och vad lösningen kommer ha för inverkan på tillväxten. Osäkerheten till trots så bibehålls övervikt i företagsobligationer, men beredskapen är hög och inledande skyddsstrategier är på plats MERVÄRDE JRS Global Bond Opportunity *) JPMorgan Global Government Bond Index, USD-hedged

40 AVKASTNING SEDAN FONDSTART Sedan fondstart JRS GBO SEK H Jmf index* Avkastning 7,72% 8,32% Volatilitet årsbasis 2,99% 2,55% MERVÄRDE JRS Global Bond Opportunity *) JPMorgan Global Government Bond Index, USD-hedged

41 AVKASTNING, 2012 Fördelat per del-mandat JRS GBO Jan 1,41% -0,22% 2,93% 0,19% JRS GBO Feb 1,13% -2,15% 2,15% 0,91% Mars 0,37% -4,01% -0,41% 0,98% April 0,54% 3,58% 0,46% -0,16% Maj 0,19% 8,30% -1,67% 0,01% Juni 0,06% -0,67% 1,70% -0,30% Juli 1,67% 3,51% 2,32% 0,61% Aug 0,67% -0,78% 0,99% 0,41% Sep 0,40% -1,46% 1,15% 0,24% Okt 0,62% -0,89% 1,18% -0,38% Rullande 3 mån (månadsdata) 1,70% -3,39% 3,36% 0,27% 2012 (dagsdata) 7,28% 4,41% 11,27% 2,52% Sedan start (dagsdata) 7,72% 28,50% 8,09% 0,36% MERVÄRDE JRS Global Bond Opportunity

42 AVKASTNING, 2011 Fördelat per del-mandat 42 JRS GBO 2011 JRS GBO Jan n.a n.a n.a n.a Feb n.a n.a n.a n.a Mar n.a n.a n.a n.a April n.a n.a n.a n.a May n.a n.a n.a n.a June -0,39% -2,78% 0,03% -0,12% July 1,17% 4,89% 0,90% -0,88% Aug -1,10% 8,89% -4,32% 0,07% Sep -0,89% 8,39% -3,42% -1,08% Oct 1,69% -0,20% 4,61% -0,13% Nov -1,58% -0,62% -2,88% -1,13% Dec 1,57% 3,10% 2,52% -2,11% MERVÄRDE JRS Global Bond Opportunity

43 NYCKELTAL Fördelat per del-mandat (per oktober) JRS GBO Risk månad JRS (dagsdata) GBO 1,10% 10,22% 1,56% 1,59% Risk rullande 3 mån (dagsdata) 1,77% 12,23% 1,90% 1,41% Risk 2012 (dagsdata) 2,12% 13,40% 2,68% 1,54% Risk sedan start 1) (dagsdata) 2,99% 16,37% 4,65% 1,74% Antal obligationer Sharpe Ratio 1,67 1,16 1,13-0,05 Skevhet (Skewness) -0,48 0,37-0,98-0,01 Toppighet (Kurtosis) 2,92 2,27 5,55 2,99 Antal positiva månader, sedan start 1) 13/16 (81%) 7/16 (44%) 11/16 (69%) 9/16 (56%) Antal negativa månader, sedan start 1) 3/16 (19%) 9/16 (56%) 5/16 (31%) 7/16 (44%) Antal mån samtliga underl. pos/neg 3/16 (20%) Aktuell allokering (exponering) 1,98% 11,10% 45,45% 42,37% Historisk allokering (exponering) 0 7% 9 15% 42 47% 40 48% Ramverk (exponering) 0 25% 10 20% 30 60% 30 60% 1) MERVÄRDE JRS Global Bond Opportunity

44 FINANSIELLA NYCKELTAL FÖRDELAT PER MANDAT 44 JRS GBO Nyckeltal JRS GBO JPM GBI Förändring från föregående månad Genomsnittlig effektiv ränta 1,85% 4,43% 2,61% 0,00% 3,09% 1,79% -Yield Genomsnittlig löptid (år) 1,28 7,25 17,81 0,00% 5,81 8,73 -Löptid Genomsnittlig kupong 1,68% 5,77% 2,82% 0,00% 3,65% 3,13% -Kupong Genomsnittlig duration (år) -2,68 4,51 15,32 0,00% 2,62 6,89 -Duration Genomsnittlig rating AA+ BB+ AA AAA A AA +Rating MERVÄRDE JRS Global Bond Opportunity

45 FINANSIELLA NYCKELTAL 45 Sektorexponering Förändring från föregående månad JRS GBO 27,0% 0,0% 15,1% 0,7% 23,9% 13,7% Statspapper Säkerhetsställda obligationer Företagsobligationer (I G) High Yields obligationer (H Y) Emerging Market Debt Övriga - Statspapper +Säkerställda obligationer - Investment Grade - High Yield - Emerging Market Debt +Likvida medel 19,5% Likvida medel (avser kassa för att möta in- /utflöden samt säkerhetsbelopp för derivat/terminer) Fördelning mandat och region Förvaltare % Region % Goldman Sachs 42,37 USA 71,49 Schroders 45,45 Europa 26,33 Hillswick 11,10 Japan 0,06 JRS (likvida medel) 1,98 Tillväxtmarknader 2,12 Förändring från föregående månad + USA - Europa - Japan - Tillväxtmarknaderna MERVÄRDE JRS Global Bond Opportunity

46 AVKASTNING OKTOBER HILLSWICKS DEL-MANDAT 46 Månad Hillswick Sub Account Avkastning del-mandat -0,89% Positivt bidrag Fortsatta inflöden till företagsobligationer drog ihop spreadarna ytterligare (från historiskt låga nivåer) vilket gynnade portföljens innehav i företagskrediter Negativt bidrag Agency MBS-spreadarna, mot statsobligationer, reverserade kraftigt tillbaka från 10 punkter till 56 punkter, inte långt ifrån de 70 punkter som spreaden var innan QE3 offentliggjordes i september. Resultatet av det var att portföljens MBS-innehav sjönk över 72 punkter Den amerikanska 10-åringen gick från 1,64% till 1,69%, vilket innebar att portföljens innehav mot långa amerikanska statsobligationer föll med nästan 60 punkter Framtiden Teamet tror inte på en lösning av eurokrisen trots bankunion och fortsatta stödåtgärder till de perifiera länderna De förväntar sig heller inte en betydelselös lösning av den amerikanska s.k. Fiscal Cliff utan tror BNP-tillväxten kommer drabbas hårt närmaste åren (4-5% redan nästa år) Hårdlandning i Kina är oundvikligt enligt Hillswick vilket kommer spä på den förväntade negativa globala tillväxten ytterligare MERVÄRDE JRS Global Bond Opportunity

47 47 AVKASTNING OKTOBER GOLDMAN SACHS DEL-MANDAT Månad Goldman Sachs Sub Account Avkastning del-mandat -0,24% JRS GBO Positivt bidrag Valutastrategin bidrog positivt under månaden. Framförallt var det kort position i yen och lång position i euro som föll väl ut Sektorstrategin, med fokus på netto-lång position i Non-Agency Residential Mortgages Backed Securities (RMBS, bostadsobligationer), fortsatte att leverera drivet av bra bomarknadsstatistik EMD-strategin fortsatte generera positiv avkastning, främst via Security Selection i Brasilien Negativt bidrag Framförallt var det durationsstrategi som gav ett negativt bidrag och då i synnerhet lång position i amerikanska 7 till 10-åriga statsobligationer. Dessa föll kraftigt bl a p g a att Romney fick oväntat mycket stöd i olika valundersökningar innan valet (vilket hade inneburit, om han vunnit, mindre ekonomiska stimulanser) och att amerikansk makrostatistik kom in över förväntningarna Kort position i Italienska obligationer Framtiden Nöjda med utfallet i presidentvalet, positivt för riskfyllda tillgångar såsom aktier och HY. Negativt för USD Har stängt den långa positionen i amerikanska obligationer (duration 7 till 10-år) och istället vänt den till en kort position Håller beredskap för att initiera kort dollar position Ser värde i olika valutor på tillväxtmarknaderna i och med förbättrad makro, främst från Kina Nu flyttas fokus över till Fiscal Cliff. Teamet förväntar sig en konstruktiv lösning som kommer innebära 1-1,5% negativ påverkan på den amerikanska tillväxten nästa år MERVÄRDE JRS Global Bond Opportunity

48 AVKASTNING OKTOBER SCHRODERS DEL-MANDAT Månad Schroders Sub Account JRS GBO Avkastning del-mandat 1,18% Positivt bidrag Övervikt mot obligationer i BBB-segmentet inom Investment Grade Övervikt mot försäkring och energi (High Yield) Övervikt mot kommunikation (High Yield) Övervikt 9-10 år relativt undervikt 3-4 år Negativt bidrag Undervikt mot bank samt övervikt mot teknologi bidrog negativt relativt index Regional undervikt mot Europa Undervikt mot BB-ratade obligationer Framtiden Oroas av Fiscal Cliff men positiva till tillväxt under senare delen av QE3 har gynnat strategin. Vikt i HY 47% (51), IG 39%(45) samt kassa 14% (4) för köp vid större nedgångar och selektiva köp i emissioner Portföljens bedömda ränteavkastning är 4,43% (kupong 5,77%) Balansräkningarna är starka men svagare Q3-resultat/prognoser än väntat MERVÄRDE JRS Global Bond Opportunity

49 ATT UNDVIKA DEFAULTS ÄR SCHRODERS ADELSMÄRKE Global high yield defaults antalet defaults sedan juli 2011 JRS GBO Jul 2011 Aug 2011 Sep 2011 Oct 2011 Nov 2011 Dec 2011 Jan 2012 Feb 2012 Mar 2012 Apr 2012 May 2012 Jun 2012 Jul 2012 Aug 2012 Sep 2012 Moody's Global Speculative Grade: Number of Defaults GBO: Number of Defaults Moody's cumulative default count since 30 June 2011 is 69 issuers; Schroders had none MERVÄRDE JRS Global Bond Opportunity

50 NYCKELTAL RELATIVT UTVALDA KONKURRERANDE FONDER Toppkvartilfonder inom kategorin USD Flexible Bond Funds enligt Morningsstar kvartilindelning 50 Nyckeltal Avk. Okt Avk. i år Avk. Start** Avk. i årstakt Vol. Okt Vol. i år Vol. Start** S.R Start** JRS GBO 0,62% 7,28% 8,14% 6,05% 1,10% 2,09% 2,99% 1,89 Composite Index* 0,77% 5,94% 5,21% 3,88% 1,56% 1,82% 2,45% 1,43 *Likaviktat snitt av topp-presterande fonder inom kategorin USD Flexible Bond Funds enligt Morningstars kvartilindelning **Fonden var fullinvesterad Oktober MERVÄRDE JRS Global Bond Opportunity

51 AVKASTNING RELATIVT UTVALDA KONKURRERANDE FONDER Toppkvartilfonder inom kategorin USD Flexible Bond Funds enligt Morningsstar kvartilindelning 51 I år Sedan start* *Fonden var fullinvesterad MERVÄRDE JRS Global Bond Opportunity

52 KONKURRENTINDEX NR 2 Svenska ränteförvaltare 52 Nedan en replika av GBO:s grundkompositer avseende High Yield, Investment Grade, absolutavkastande strategier, långa statsobligationer samt kassa/statsskuldväxlar Vi har ej belastat detta index med en förvaltningsavgift utan indexvikterna är statiska JRS GBO H SEK Jmf Index Start 2012 Okt From Tom Max Drawdown Avk 8,37% 7,36% 0,64% -3,21% Vol 2,99% Avk 2,44% 5,38% 0,98% -6,11% Vol 2,71% JRSGBHS LX Equity Jmf Index 1) Index utgörs av 25% Öhman High Yield Fund, 20 % SEB Corporate Bond Fund, 40% SEB Räntehedge Alpha, 10% SPP Obligationsfond samt 5% Carnegie Svensk Kortränta MERVÄRDE JRS Global Bond Opportunity

53 PORTFÖLJNYTTA Korrelation 53 11) JRS GBO 12) S&P 500 Index 13) ishares iboxx $ High Yield Corporate Bond Fund 14) Handelsbankens Långräntefond 15) Fidelity European High Yield Fund 16) OMXS30 Index 17) Pimco Total Return Bond Fund 18) HFRX Global Hedge Fund Index MERVÄRDE JRS Global Bond Opportunity

54 PORTFÖLJKONSTRUKTION Simulering och utfall 54 Historisk analys och simulerade portföljer testades 8 av 10 månader förmodades generera positiv avkastning Mervärde JRS GBO (oktober) Mål Utfall Avkastning första 12 mån 5-6% 6% Avkastning mån +/-1,5% +/-1,7% Avkastning rullande 12 mån 5-6% 7% Risk mån, std 2-6% 1,1-5,5% Risk rullande 12 mån 2-6% 2,25% Positiva mån 80% 81% Prognosticerad avkastning år 2 1) 4-5% 1) JPMorgan Government Bond Index, 1,76%+(2%-3%)=4-5% Källa: Schroders PORTFÖLJ- KONSTRUKTION JRS Global Bond Opportunity Fund

55 SAMMANFATTNING 55

56 SIKTAR MOT TOTALAVKASTNING 56 Genom JRS Global Bond Opportunity Fund har JRS Fonder skapat en räntehybrid Hur genererar JRS Fonder avkastning i GBO? samarbeten med de bästa förvaltarna high conviction mandat erhållna räntekuponger värdestegring på innehavda enskilda obligationer/valutor värdeminskning på nettosålda (blankade) obligationer/valutor val av löptid och kreditvärdighet spridning mellan regioner, länder, sektorer låg korrelation mellan mandaten neutralisering av oönskade risker SAMMNAFATTNING JRS Global Bond Opportunity Fund

57 FONDEN I KORTHET 57 UCITS fond daglig likviditet Förvaltningsavgifter: A (Retail) 1,5%, HNW 1,0% plus performance fee Institutionell klass individuell avgift samt volymbaserad Valutahedgade klasser (SEK, USD, EUR, NOK) Utdelande klass finns, 4% fast utdelning Totalt förvaltat kapital: $136m, 911 miljoner SEK SAMMAN- FATTNING JRS Global Bond Opportunity Fund

58 TILLGÄNGLIG VIA 58 MFEX SKANDIA Nasdaq/OMX (klart inom kort) SAMMAN- FATTNING JRS Global Bond Opportunity Fund

59 APPENDIX 59

60 FONDFAKTABLAD 60 JRS GBO Fondtyp Multi-förvaltar fond, UCITS III (Lux.) Investeringsstrategi Globala räntor JRS GBO Förvaltningsavgift HNWI 1) 1%, Retail 1,5% Prestationsbaserad avgift Tillkommer 10% rörligt arvode på avkastning som överstiger vägt index (se fondfaktablad) 1) HNWI, High Net Worth Individual, d v s insättningar motsvarande minst SEK Förräntningskravet (Hurdle Rate) 1/3 3-mån USD LIBOR, 1/3 Barclays Capital Global Aggregate Credit Index (USD Hedged), 1/3 Barclays Capital Long Government/Credit Bond Index (USD) High Water Mark Prestationsbaserad avgift utgår på nya högstanivåer Jämförelseindex JPMorgan Global Government Bond Index, USD-hedged Förväntad risk (standardavvikelse) 2-6% Målavkastning Yield för JPM Global Government Bond Index + 2-3% Minsta investering Retail SEK , HNWI SEK Noteringsvaluta USD Valutaklasser SEK, NOK, EUR (samtliga valutaklasser är valutasäkrade till 100%) ISIN HNWI, LU , Retail, LU (SEK) IBAN/ (BIC kod/swift) (SEK) Förvaringsinstitut / Administratör Sal. Oppenheim jr. & Cie. Luxembourg S.A. ( ingår i Deutsche Bank) Öppen för insättning Daglig handel Öppen för uttag Daglig handel Ansvarig förvaltare Torbjörn Söderberg och Tord Lundgren FAKTABLAD JRS Global Bond Opportunity Fund

61 AVKASTNING OCH NYCKELTAL 2011 JRS GBO 2011 JRS GBO June -0,39% -2,78% 0,03% -0,12% July 1,17% 4,89% 0,90% -0,88% Aug -1,10% 8,89% -4,32% 0,07% Sep -0,89% 8,39% -3,42% -1,08% Oct 1,69% -0,20% 4,61% -0,13% Nov -1,58% -0,62% -2,88% -1,13% Dec 1,57% 3,10% 2,52% -2,11% Avk rullande 3 mån (månadsdata) 1,65% 2,34% 4,16% -1,13% Avk 2011 (dags) 0,41% 23,18% -2,85% -2,11% Avk sedan start (dagsdata) 0,41% 23,18% -2,85% -2,11% Risk månad (dagsdata) 2,57% 18,01% 3,25% 1,35% Risk rullande 3 mån (dagsdata) 3,39% 20,72% 6,52% 2,25% Risk 2011 (dagsdata) 3,95% 20,03% 6,55% 2,05% Risk sedan start (dagsdata) 3,95% 20,03% 6,55% 2,05% MERVÄRDE JRS Global Bond Opportunity

62 62 NYCKELTAL (SKEWNESS/SKEVHET OCH KURTOSIS/TOPPIGHET) Räntor Aktier 0 0 MERVÄRDE JRS GBO

63 63 JRS GBO:s SKEWNESS/SKEVHET OCH KURTOSIS/TOPPIGHET JRS GBO: Negativ Skew och Positiv Kurtosis MERVÄRDE JRS Global Bond Opportunity

64 INNEHAV DEL-MANDAT HILLSWICK Del-mandat Hillswick Värdepapper JRS GBO Kategori Land Effektiv ränta % av mandat US Treasury Strip 0,000% due Statspapper USA 2,9 22,01 US Treasury 6.500% Due Statspapper USA 2,1 19,19 US Treasury Princ Strip 0,000% due Statspapper USA 2,9 13,21 US Treasury Strip 0,000% due Statspapper USA 2,7 8,23 A I D Israel (GG) 5,500% due Statspapper USA 2,2 5,26 Totalt 67,90 INNEHAV JRS Global Bond Opportunity

65 INNEHAV DEL-MANDAT GOLDMAN SACHS Del-mandat Goldman Sachs Värdepapper Kategori Land KFW FRN 31 JUL 2013 KFW 0,625% 29 MAY 2015 EUROPEAN COMMUNITY 3,25% 07 NOV 2014 FMS Wertmanagement 2,25% 14 JUL 2014 REGS EUROPEAN COMMUNITY 3.125% 03 APR 2014 Totalt Quasi- Government Quasi- Government Quasi- Government Quasi- Government Quasi- Government Effektiv ränta % av mandat Tyskland 0,06 6,15 Tyskland 0,22 4,15 Tyskland 0,19 3,73 Tyskland 0,23 2,84 Tyskland 0,15 2,17 19,04 INNEHAV JRS Global Bond Opportunity

66 INNEHAV DEL-MANDAT SCHRODERS Del-mandat Schroders Värdepapper Kategori Land Effektiv ränta % av mandat NBCUNIVERSAL MEDIA LLC 4.375% 01 APR 2021 IG USA 4,38 1,11 BOMBARDIER INC 144A 7.75% 15 MAR 2020 High Yield USA 7,75 1,10 ORACLE CORP 2.5% 15 OCT 2022 High Yield USA 2,50 1,05 HEIDELBERGCEMENT AG 8.5% 31 OCT 2019 High Yield EUR 8,50 1,01 MICHAELS STORES INC (144A) 7,75% 01 NOV USA 7,75 1,01 Total 5,28 INNEHAV JRS Global Bond Opportunity

67 JÄMFÖRELSEINDEX 67 JRS GBO * JPMorgan Global Government Bond Index USD hedged APPENDIX

68 VIKTIG INFORMATION 68 Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Innehållet i denna presentation (informationen) utgör allmän information och inte finansiell rådgivning till enskild person. Även om JRS har strävat efter att verifiera informationen kan det inte garanteras att denna i alla avseenden är korrekt, fullständig eller rättvisande. Informationen tar inte hänsyn till enskild persons specifika ekonomiska eller skattemässiga situation. Finansiell rådgivning bör sökas från kvalificerad rådgivare innan någon konkret transaktion genomförs eller handling vidtas. Alla prognoser är förenade med osäkerhet och det faktiska utfallet kan bli ett annat än prognosen. Värdet på finansiella instrument kan variera och reduceras och såvitt avser vissa finansiella instrument även bli negativt. JRS friskriver sig från ansvar för samtliga skador och förluster, såväl direkta som indirekta, som kan uppstå i anledning av informationen. Informationen är skyddad av upphovsrätt och får inte utan JRS tillstånd kopieras, distribueras eller publiceras. Tvister i anledning av informationen skall prövas enligt svensk rätt av svensk domstol exklusivt.

69 KONTAKTINFORMATION 69 Ansvarig utgivare Torbjörn Söderberg, ansvarig förvaltare JRS Fonder Kontaktperson Lena Wange, ansvarig kommunikation & rapportering, JRS Fonder, JRS Fonder Box Stockholm Besöksadress: Birger Jarlsgatan 14 Tel

JRS Strategirapport september 2012

JRS Strategirapport september 2012 JRS Strategirapport september 2012 Inledning Ansvarig utgivare Torbjörn Söderberg, Chefstrateg och ansvarig förvaltare JRS Fonder 26 års erfarenhet från finansiella sektorn 21 års erfarenhet av Aktiv Tillgångsallokering

Läs mer

HALVÅRSBERÄTTELSE 2015 BRUMMER MULTI-STRATEGY-FONDERNA

HALVÅRSBERÄTTELSE 2015 BRUMMER MULTI-STRATEGY-FONDERNA HALVÅRSBERÄTTELSE 2015 BRUMMER MULTI-STRATEGY-FONDERNA BRUMMER MULTI-STRATEGY-FONDERNA I KORTHET Strategi: Brummer Multi-Strategy, Brummer Multi-Strategy Euro, Brummer Multi-Strategy NOK och Brummer Multi-Strategy

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE 2011 BRUMMER MULTI-STRATEGY BRUMMER MULTI-STRATEGY EURO BRUMMER MULTI-STRATEGY 2XL

ÅRSBERÄTTELSE 2011 BRUMMER MULTI-STRATEGY BRUMMER MULTI-STRATEGY EURO BRUMMER MULTI-STRATEGY 2XL ÅRSBERÄTTELSE 2011 BRUMMER MULTI-STRATEGY BRUMMER MULTI-STRATEGY EURO BRUMMER MULTI-STRATEGY 2XL BRUMMER MULTI-STRATEGY I KORTHET Strategi: Brummer Multi-Strategy och Brummer Multi-Strategy Euro är multistrategifonder

Läs mer

JRS Credit Investeringar i högavkastande företagskrediter

JRS Credit Investeringar i högavkastande företagskrediter JRS Credit Investeringar i högavkastande företagskrediter JRS Credit Investeringar i högavkastande företagskrediter JRS Credit Investeringar i högavkastande företagskrediter JRS Credit Under åren 2005-2007

Läs mer

Innehåll. Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv...3. VD har ordet... 4. Trygg-Stiftelsen försäkrings tagarnas forum...6

Innehåll. Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv...3. VD har ordet... 4. Trygg-Stiftelsen försäkrings tagarnas forum...6 Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Årsredogörelse 2012 Innehåll Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv....3 VD har ordet..........................................................................................................................................

Läs mer

lynx i korthet Förvaltningsmål

lynx i korthet Förvaltningsmål ÅRSBERÄTTELSE 2012 lynx i korthet Strategi: Modellbaserad fond som investerar i aktieindex, räntor, valutor och råvaror på de globala terminsbörserna. Startdag: 1 maj 2000. Portföljförvaltare: Jonas Bengtsson,

Läs mer

Underwriting Capital I

Underwriting Capital I Underwriting Capital I CAPITAL Del av GROUP GROUP Om JRS Group JRS Group är en modern europeisk finansgrupp verksam inom områdena family office, förmögenhetsförvaltning, fondförvaltning, aktiehandel, valutahandel,

Läs mer

Stigande ränta gav börsrekyl

Stigande ränta gav börsrekyl Marknadsbrev juni 015 Stigande ränta gav börsrekyl I april startade årets första, men sannolikt inte sista, globala börsrekyl. Trots nedgången i maj står de flesta index fortfarande på tvåsiffriga plus

Läs mer

Stigande börser och sjunkande oro. Stärkt fondsparande

Stigande börser och sjunkande oro. Stärkt fondsparande 3 Trafikljusrapport 2013 Stigande börser och sjunkande oro Stärkt fondsparande Ljusare framtid för livbolagen Företagsobligationer populära hos fondtorgen Tillväxten finns i Asien Aldrig har möjligheterna

Läs mer

lynx dynamic i korthet

lynx dynamic i korthet ÅRSBERÄTTELSE 2012 lynx dynamic i korthet Strategi: Modellbaserad fond som investerar i aktieindex, räntor, valutor och råvaror på de globala terminsbörserna. Startdag: 11 maj 2009. Portföljförvaltare:

Läs mer

Innehållsförteckning. 3 VD-ord 3 Nyheter 4 Marknadsprognoser 5 Ledning, förvaltning och analys

Innehållsförteckning. 3 VD-ord 3 Nyheter 4 Marknadsprognoser 5 Ledning, förvaltning och analys Innehållsförteckning 3 VD-ord 3 Nyheter 4 Marknadsprognoser 5 Ledning, förvaltning och analys 12 Absolutavkastning Plus 14 Absolutavkastning Ränta 16 Access Balanserad 18 Access Emerging Markets 20 Access

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Innehåll

Förvaltningsberättelse. Innehåll Årsredovisning 2007 Innehåll Förvaltningsberättelse Andra AP-fonden under 2007... 4 Utvecklingen på de finansiella marknaderna...6 Organisation och medarbetare... 8 Strategisk tillgångsallokering... 8

Läs mer

lynx i korthet Förvaltningsmål

lynx i korthet Förvaltningsmål halvårsrapport 2013 lynx i korthet Strategi: Modellbaserad fond som investerar i aktieindex, räntor, valutor och råvaror på de globala terminsbörserna. Startdag: 1 maj 2000. Portföljförvaltare: Jonas Bengtsson,

Läs mer

Innehåll. Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv. Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv, Nyckelfakta 2.

Innehåll. Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv. Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv, Nyckelfakta 2. Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Årsredogörelse 2009 Innehåll Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv (Gamla Liv) driver traditionell

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE FOTO: ISTOCKPHOTO

ÅRSBERÄTTELSE FOTO: ISTOCKPHOTO l a n n e b o f o n d e r ÅRSBERÄTTELSE f r fonder 2014 FOTO: ISTOCKPHOTO Aktiemarknaden...2 3 Våra förvaltare...4 Lannebo Mixfond...6 10 Lannebo Pension... 11 13 Lannebo Småbolag...14 17 Lannebo Småbolag

Läs mer

DET ÄR OMÖJLIGT ATT TÄCKA UPP BUDGET- UNDERKOTTEN UTAN ATT HÖJA SKATTERNA Nouriel Roubini

DET ÄR OMÖJLIGT ATT TÄCKA UPP BUDGET- UNDERKOTTEN UTAN ATT HÖJA SKATTERNA Nouriel Roubini PORTRÄTT DET ÄR OMÖJLIGT ATT TÄCKA UPP BUDGET- UNDERKOTTEN UTAN ATT HÖJA SKATTERNA Nouriel Roubini under lågkonjunkturen som direkta kostnader för att rädda bankerna och andra institutioner. Så de hade

Läs mer

årsberättelse 2014 Lynx Asset Management AB Box 7060 SE-103 86 STOCKHOLM Tel +46 8 663 33 60, Fax +46 8 663 33 28 info@lynxhedge.se www.lynxhedge.

årsberättelse 2014 Lynx Asset Management AB Box 7060 SE-103 86 STOCKHOLM Tel +46 8 663 33 60, Fax +46 8 663 33 28 info@lynxhedge.se www.lynxhedge. årsberättelse 2014 lynx i korthet Strategi: Modellbaserad fond som investerar i aktieindex, räntor, valutor och råvaror på de globala terminsbörserna. Startdag: 1 maj 2000. Portföljförvaltare: Jonas Bengtsson,

Läs mer

TRENDER PÅ MODET BÄTTRE ÄN SITT RYKTE. Aktie-Ansvars finska partnerförvaltare har gett tusen procent på 20 år. Gör ditt fondsparande stryktåligare

TRENDER PÅ MODET BÄTTRE ÄN SITT RYKTE. Aktie-Ansvars finska partnerförvaltare har gett tusen procent på 20 år. Gör ditt fondsparande stryktåligare Sverigefonden Närmar vi oss fort- en ny farande stor börsuppgång? lågt värderad Gör ditt fondsparande stryktåligare Garantums grundare om nyheter i Peritus Graal Kvanthedge steg 11, i fjol Förändringar

Läs mer

lynx dynamic i korthet

lynx dynamic i korthet halvårsrapport 2013 lynx dynamic i korthet Strategi: Modellbaserad fond som investerar i aktieindex, räntor, valutor och råvaror på de globala terminsbörserna. Startdag: 11 maj 2009. Portföljförvaltare:

Läs mer

ZENIT I KORTHET FÖRVALTNINGSMÅL AVGIFTER OCH TECKNING TILLSYN FONDBOLAG

ZENIT I KORTHET FÖRVALTNINGSMÅL AVGIFTER OCH TECKNING TILLSYN FONDBOLAG ÅRSBERÄTTELSE 2011 ZENIT I KORTHET Strategi: Lång/kort global aktiefond Startdag: 1 juli 1996 Förvaltningsansvarig: Per Josefsson FÖRVALTNINGSMÅL Avkastningsmål: Absolut avkastning Avkastningsnivå: Högre

Läs mer

HALVÅRSREDOGÖRELSE. för fonder 2015

HALVÅRSREDOGÖRELSE. för fonder 2015 l a n n e b o f o n d e r HALVÅRSREDOGÖRELSE för fonder 2015 FOTO: ISTOCKPHOTO Aktiemarknaden 2 3 Våra förvaltare 4 Lannebo Mixfond 6 10 Lannebo Pension 11 13 Lannebo Småbolag 14 17 Lannebo Småbolag Select

Läs mer

Å R S B E R Ä T T E L S E 2 0 1 4

Å R S B E R Ä T T E L S E 2 0 1 4 Å R S B E R Ä T T E L S E 2 0 1 4 NEKTAR I KORTHET Strategi: Hedgefond. Makro och relativprissättning i räntemarknader Startdag: 1 januari 1998 Förvaltningsansvariga: Martin Larsén och Patrik Olsson FÖRVALTNINGSMÅL

Läs mer

S.M.A.R.T. MONEY. Iain Lindsay. Råvaror. om vändningen på obligationsmarknaden. Kina. Baltikum. Industry Report 2013 www.hedgenordic.

S.M.A.R.T. MONEY. Iain Lindsay. Råvaror. om vändningen på obligationsmarknaden. Kina. Baltikum. Industry Report 2013 www.hedgenordic. ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS S.M.A.R.T. MONEY MARS 2014 Råvaror sänk risken i din portfölj Kina vid ett viktigt vägskäl Baltikum - tigrar på frammarsch Iain Lindsay om

Läs mer

Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv 2010

Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv 2010 Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Årsredogörelse 2010 Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv 2010 1 Innehåll Innehåll... 2 VD har ordet.... 3 Trygg-Stiftelsen försäkringstagarnas forum....

Läs mer

Fonder för alla smaker. Mycket god utveckling i våra fonder hittills i år. Alternativ till låg ränta och dyr börs. Sunt förnuft bakom framgångar

Fonder för alla smaker. Mycket god utveckling i våra fonder hittills i år. Alternativ till låg ränta och dyr börs. Sunt förnuft bakom framgångar Alternativ till låg ränta och dyr börs Mycket god utveckling i våra fonder hittills i år Sunt förnuft bakom framgångar i Sverigefonden HALVÅRSRAPPORT 2015 Fonder för alla smaker Det är roligt att kunna

Läs mer

REBELL. Jag var en VIKTIGASTE DISTRIBUTÖRERNA AV FONDER. Söderberg & Partners vd Gustaf Rentzhog i stor intervju: FB KARTLÄGGER:

REBELL. Jag var en VIKTIGASTE DISTRIBUTÖRERNA AV FONDER. Söderberg & Partners vd Gustaf Rentzhog i stor intervju: FB KARTLÄGGER: NORDEN, DUBLIN ELLER LUXEMBURG Var ska fonderna domicilieras? FOKUS PÅ ALLOKERING Vad säger klockan? Nr 01 Mars 2010 Utgåva 21 Årgång 05 APOTEKETS PORTFÖLJ Så förvaltas den FB KARTLÄGGER: VIKTIGASTE DISTRIBUTÖRERNA

Läs mer

S.M.A.R.T. MONEY JUNI

S.M.A.R.T. MONEY JUNI ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS S.M.A.R.T. MONEY JUNI 2014 Kina positiva effekter för ekonomin Emerging markets möjligheter på obligationsmarknaden Råvaror dags att kolla

Läs mer

Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv

Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Årsredogörelse 2013 Innehåll Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv... 3 VD har ordet....4 Trygg-Stiftelsen försäkringstagarnas forum....5 Nyckeltal

Läs mer

ENORMA FLÖDEN. Centralbankerna stimulerar som aldrig förr. Börserna stiger. Men när stödåtgärderna minskas vad händer då?

ENORMA FLÖDEN. Centralbankerna stimulerar som aldrig förr. Börserna stiger. Men när stödåtgärderna minskas vad händer då? PRIVATBANK ENORMA FLÖDEN. Centralbankerna stimulerar som aldrig förr. Börserna stiger. Men när stödåtgärderna minskas vad händer då? ALLOKERING OCH PORTFÖLJSTRATEGI Sommaren 1 Carnegie Allokering och portföljstrategi

Läs mer

INVSTR. Ny fond i partnerskap med DNB. Nya fondalternativ för en ny verklighet. Låt inte känslor styra ditt sparande

INVSTR. Ny fond i partnerskap med DNB. Nya fondalternativ för en ny verklighet. Låt inte känslor styra ditt sparande Nya fondalternativ för en ny verklighet Låt inte känslor styra ditt sparande Dags att sälja din obligationsfond? INVSTR HELÅRSRAPPORT 2011 Ny fond i partnerskap med DNB Postadress: Box 55659, 102 15 Stockholm

Läs mer