JRS FONDER JRS GLOBAL BOND OPPORTUNITY FUND NOVEMBER 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "JRS FONDER JRS GLOBAL BOND OPPORTUNITY FUND NOVEMBER 2012"

Transkript

1 JRS FONDER JRS GLOBAL BOND OPPORTUNITY FUND NOVEMBER 2012

2 ANSVARIGA FÖRVALTARE 2 JRS Fonders fondförvaltare har lång erfarenhet av Aktiv Tillgångsallokering JRS GBO Torbjörn Söderberg, chefstrateg och ansvarig förvaltare JRS Fonder. Ansvarig förvaltare JRS GBO. 26 års erfarenhet från den finansiella sektorn, 21 års erfarenhet av Aktiv Tillgångsallokering. Tord Lundgren, ställföreträdande chefsförvaltare JRS Fonder och delansvarig förvaltare JRS GBO.12 års erfarenhet av finansiella sektorn, 11 års erfarenhet av Aktiv Tillgångsallokering. Torbjörn Söderberg, CV i korthet Har tidigare haft motsvarande positioner inom Carnegie Private Banking, Nordea Investment Management och Unibank Investment Management. Var med och grundade Trevisegruppen som senare förvärvades av Unibank. En av två utvalda nordiska förvaltare av Nobelstiftelsens kapital Tord Lundgren, CV i korthet Har tidigare haft motsvarande positioner inom Nordea Investment Management och Returnplus. Kandidatexamen i ekonomi och statistik från Stockholms universitet. FÖRVALTARE JRS Global Bond Opportunity Fund

3 JRS GROUP I KORTHET 3 JRS grundades 2007 av Peter Nygren, Mats Ekström och Jakob Söderberg. Den sistnämnda är sonson till grundaren av investmentbolaget Ratos Modern europeisk finansgrupp 60 anställda Erbjuder tjänster inom förmögenhetsförvaltning, fondförvaltning, skattejuridik, skatterådgivning, familjerätt, försäkringslösningar och sport agent verksamhet Samlat förvaltat kapital är SEK 12 Mdr Kontor i Stockholm, Malmö, Luxemburg och Monaco Under tillsyn av FI (Finansinspektionen i Sverige) och CSSF (Finansinspektionen i Luxemburg) ORGANISATION

4 JRS FONDER I KORTHET 4 JRS Fonder ingår i JRS Group JRS Fonder är en filial till JRS Asset Management S.A. i Luxemburg Erfaret och brett team med 13 anställda, varav fem i förvaltarteamet Förvaltar åtta fonder med fokus på Aktiv Tillgångsallokering Övervägande del multi-förvaltade fonder Total förvaltad volym på cirka SEK 2,6 Mdr Bevakar dagligen utvecklingen på marknaderna och dess effekter på investeringarna Under tillsyn av CSSF (Finansinspektionen i Luxemburg) ORGANISATION

5 JRS GROUP ORGANISATION 5 STRUKTUR

6 JRS FONDER HAR EN BRED ORGANISATION 6 VD Peter Engelberg Analys, allokering portföljkonstruktion Extern distribution Risk & Juridik Torbjörn Söderberg, CIO Tord Lundgren, verkställande CIO Patrik Persson, ansvarig Per Hässler Joakim Loveng Sara Ellsäter Kristina Ekstrand, vvd Malin Andersson Jean-Louis Frey Förvaltning Mandat- och fondutvärdering Handel & exekvering Kommunikation & rapportering Fondadministration och förvaringsinstitut Torbjörn Söderberg, ansvarig Tord Lundgren, PM Andreas Söderström, PM Andreas Söderström, Tord Lundgren Joakim Serrebo Erik Johansson Lena Wange SEB, Lux SEB, Sv Sal Oppenheim, Lux JRS Fonders förvaltarteam STRUKTUR

7 JRS FONDERS STYRKOR 7 Experter inom aktiv allokering av kapitalet Arbetar kontinuerligt med mandat- och fondanalys Ger access till de bästa portföljerna till institutionella priser Samarbetar med ett globalt nätverk av världsledande kapitalförvaltare ORGANISATION

8 FONDUTBUD AV MULTI- OCH SINGEL FÖRVALTADE FONDER 8 JRS Fonder erbjuder förvaltning av kapital genom ett brett utbud av multi-förvaltar fonder och singelförvaltar fonder JRS multi-förvaltar fonder ger tillgång världens främsta förvaltare och risken fördelas aktivt mellan olika tillgångsslag, marknader, regioner, sektorer, stilar, teman, förvaltare och investeringsprocesser För att möta specifika behov och investeringsmöjligheter erbjuder JRS Fonder också kundanpassade singel-förvaltar fonder FONDUTBUD

9 FONDUTBUD 9 Aktier Absolutavkastande Räntor JRS Growth JRS Wealth JRS Global Bond Opportunity JRS Global Growth JRS Global Wealth JRS Liquidity Fund JRS Trend JRS Global Asset Allocation UCITS-fond, daglig likviditet Multi-förvaltar fond Singel-förvaltar fond SIF-fond Svensk Specialfond FONDUTBUD

10 BAKGRUND 10

11 JRS CORPORATE BOND OPPORTUNITY FUND April 2009 april JRS GBO Startade för att fånga upp felprissättningar Bankhydbridkapital och företagsobligationer JRS ansvarade för förvaltarval, portföljkonstruktion, riskkontroll, timing och belåningsgrad Förvaltat kapital: SEK 815 mkr Utvalda förvaltare: Schroders, Pall Mall & SEB Stängde april 2011: avkastning + 38 % på 24 månader JRS CBO

12 FÖRETAGSOBLIGATIONSMARKNADEN SEB JRS Corporate GBO Bond (hybrid, 2012) European Corporate Spreads: Efter Lehmankraschen var spreadarna historiskt höga och företagens balansräkningar i gungning p g a hög lånefinansiering. JRS CBO utnyttjade situationen CBO sells on 101,50% CBO buys EUR HY in June 2009 CBO buys EUR HY in August 2009 CBO buys on 53% CBO sells E U HY in December 2010 Källa: Bloomberg Källa: Bloomberg MARKNAD

13 JRS CBO SÅLDE INNAN DE STORA KURSFALLEN 13 BPCE 6.117% FRN SUB JRS GBO CNP Assurance 4.75% -39% -38% Groupama Sa 6,298% Soc Generale 7.756% -58% -43% Källa: Bloomberg Källa: Bloomberg JRS CBO

14 OBLIGATIONSMARKNADEN PRÄGLAS AV TRE TEMAN 14 JRS GBO Tillväxtmarknadernas storlek Minskad bankutlåning Enorma statsskulder MARKNAD

15 USA SLÅR REKORD I BUDGETUNDERSKOTT Och låga räntenivåer 15 Högsta budgetunderskottet någonsin i fredstid Inledning Lägsta räntan någonsin. Lägre ränta än efter 30-talets depression och WW2 Källa: Deutsche Bank Källa: Deutsche Bank SKULDKRISEN

16 VEM VILL ÄGA SVENSKA ELLER TYSKA 5-ÅRINGAR? Safe haven obligationer, ränta 0,5-1,0% 16 Svensk 5-åring 2% ränteuppgång till 3% inom 1 år på en 5-årig JRS GBO obligation påverkar kursen avsevärt Tysk 5-åring Slut på safe haven? Källa: Bloomberg Källa: Bloomberg MARKNAD

17 ÄR PLACERARE MEDVETNA OM RISKEN I STATSOBLIGATIONER? 17 Simulering: Vad händer med den svenska 5-årigen om räntan stiger 1% alternativt 2%? JRS GBO Bond Interest Clean Accrued Dirty Loss in 1 year Total Scenario Todays Date Coupon Name Maturity rate Price Interest Price Duration Price carry Return interest rate 10 september 112, ,750 Stat ,05% % 0,29 113,18 4,60 n.a. Todays interest rate 10 september ,750 Stat ,05% 106,34 % 0,29 106,63 3,72-5,79% 3,31% -2,47% +1%-point in 1 year 10 september ,750 Stat ,05% 102,55 % 0,29 102,84 3,71-9,14% 3,31% -5,82% +2%-point in 1 year Källa: Carnegie RISK

18 OBLIGATIONSMARKNADEN ALLT MER OÖVERSKÅDLIG 18 JRS GBO Marknader Regioner Sektorer Länder/ Stater Kommuner Företag Omvärldsanalys Räntor Rating Värdering Löptider Durationer Avkastningskurvor Balansräkningar Resultaträkningar Kassaflöden Räntebärande Kassa värdepapper Statspapper Säkerställda obligationer Företagsobligationer High Yield Investment Grade Emerging Markets Debt MARKNAD

19 AKTIV FÖRVALTNING GENOM HELA KONJUNKTURCYKELN 19 Framgångsrik ränteförvaltning bör anpassas till olika marknadsförhållanden och värderingsförändringar JRS GBO Ekonomisk cykel Topp Nedgång Återhämtning Topp Botten Likviditet Företagsobligationer Tid Skulder på tillväxtmarknader Stater/Myndigheter MARKNAD

20 JRS GBO LÖSNING 20

21 ANPASSAD FÖR DEN NYA MARKNADSSITUATIONEN 21 Globalt, flexibelt fokus investerar i alla tillgängliga räntepapper JRS GBO Hög målavkastning stor analyskapacitet, flexibelt ramverk, aktiv förvaltning Topprankade förvaltare med lokal närvaro urval av de bästa idéerna Skräddarsydda diskretionära mandat transparens och access till förvaltare FONDEN I KORTHET JRS Global Bond Opportunity Fund

22 SAMARBETE MED HÖGT RANKADE FÖRVALTARE 22 Del-mandat Globala statsobligationer -Säkerställda obligationer -Emerging Market Debt (ex företagsobl.) -Valutor Duration -5 till 5 år Globala företagsobligationer, 2 till 8 år -Investment Grade -High Yield -Emerging Market Debt (företagsobl.) Duration 2 till 8 år Amerikanska statsobligationer, >10 år -Säkerställda obligationer (företagsobl.) -Investment Grade (företags obl.) Duration > 10 år Ansvarig förvaltare Allokering -mandat -regioner -duration -volatilitet Overlay strategier Mandatanalys och uppföljning Riskkontroll JRS GBO UCITS IV, daglig likviditet FÖRVALTARE JRS Global Bond Opportunity Fund

23 FAKTORER SOM SKAPAR AVKASTNINGSMÖJLIGHETER 23 JRS GBO Företagshändelser Likviditetsförändringar Regionala förändringar Cykliska svängningar Sektorrotation Seniora lån och lån utan säkerhet MARKNAD JRS Global Bond Opportunity Fund

24 I NÄTVERKET FINNS DE LEDANDE FÖRVALTARNA 24 JRS Fonders nätverk Förvaltad förmögenhet Antal analytiker och strateger Snitterfarenhet USD 33 Mdr USD 59 Mdr USD 28 Mdr 24 - USD 54 Mdr USD 17 Mdr GLOBALT NÄTVERK JRS Global Bond Opportunity Fund

25 OBEROENDE MAKROANALYS FRÅN LEDANDE EXPERTER analytiker och strateger Ledande aktör med 62 års erfarenhet Institutionella kunder i 90 länder Global allokering 30 ekonomer Institutionella kunder över hela världen Europa-specialist 25 analytiker och strateger Institutionella kunder i 45 länder Asien-specialist Global allokering GLOBALT NÄTVERK JRS Global Bond Opportunity Fund

26 INVESTERINGKOMMITTÉN HAR EN RÅDGIVANDE ROLL JRS GBO:s investeringskommitté 26 Medlemmarna i investeringskommittén har relevant erfarenhet av finansiell makroekonomi och global kapitalförvaltning Rådgivande roll Torbjörn Söderberg, ordförande CIO och grundare, JRS Fonder Peter Nygren Peter Engelberg Bengt Ahrén Anders Ekernäs Grundare, JRS Group samt grundare, JRS Asset Management AB VD, JRS Luxemburg Senior rådgivare, JRS Asset Management AB Ordförande och grundare, Hillswick Asset Mangement ORGANISATION JRS Global Bond Opportunity Fund

27 INVESTERINGSKOMMITTÉEN HAR EN RÅDGIVANDE ROLL JRS GBO:s investeringskommitté 27 JRS GBO Peter Nygren vvd JRS Group samt grundare JRS Asset Management AB och grundare av Corporate Bond Opportunity Fund (CBO) Erik Penser Finansrådgivning AB grundare och delägare, vice VD, Compliance Officer och chef kapitalförvaltningen Pensum AB - chef kapitalförvaltningen Skandia AB/Skandia Private Banking AB - kapitalförvaltare Övrigt Aktiv styrelsemedlem i 17 bolag Peter Engelberg JRS Asset Management S.A (Luxembourg) - VD Banque Invik S.A (Luxembourg) VD och vice VD Kaupthing Bank S.A (Luxembourg) partner/jurist Gotthards Advokatbyrå biträdande jurist Adepten/Independent (kapitalförvaltning och corp finance) Adepten AB - finanschef PK-Banken (Nordea idag) - penningmarknad, interbankräntehandlare, Corporate Finance och företagsaffärer Lunds University fakulteten för affärsadministration och fakulteten för juridik, inriktning lagen om värdepapper (LL.M) Bengt Ahrén JRS Asset Management senior rådgivare EKF Asset Management - senior rådgivare Carnegie Asset Management - senior rådgivare The Royal Swedish Academy of Sciences - CIO Banque Indosuez Sweden chef för investment banken Beijer Capital AB styrelseledamot Carnegie Montagu AB (idag en del av HSBC) - VD Skandifond AB ordförande och CIO Gränges AB finanschef och styrelseledamot Skandinaviska Banken chef över valutasekreteriatet 1954 Handelshögskolan (Stockholm) - magisterexamen Anders Ekernäs Hillswick Asset Management, LLC grundare, styrelseordförande och CIO SEB Asset Management America, Inc. & predecessor co. President VD och CIO Sirius Insurance Company, Ltd vice VD och CIO, chef över systemutveckling och administration Zurich Insurance Co. - finansanalytiker, VD-assistant 1971 Handelshögskolan (Stockholm) - magisterexamen INVESTERINGS- KOMMITTÉ JRS Global Bond Opportunity Fund

28 VÄL BEPRÖVAD INVESTERINGSPROCESS 28 JRS Extern GBO Top-Down analys input Fundamental & Kvantitativ analys Makroekonomiska Globala Vinstanalys Marknadsanalys Marknader Värdering indikatorer makrotrender Vinster, kassaflöden, investeringar Ränta Rating Regioner Ledande Ledande Utdelningar, återköp, amorteringar Historiska Löptider nivåer Länder/Stater Sammanfallande Sammanfallande Lönsamhet Duration och vinsttillväxt Eftersläpande Eftersläpande Sektorer Avkastningskurvor Kommuner Balansräkningar Företag Resultaträkningar Kassaflöden Extern input Trendanalys Trendanalys Statsobligationsräntor Kurstrender & Sentiment Företagsobligationer Risknivåer - Valutor Flöden - Likviditet - Sentiment Taktisk allokering Externa strateger/kvantitativ analys Portföljkonstruktion Inom givna strategiska viktramar JRS Strategirapport, månatlig publicering, Bottom-Up analys Mandatanalys INVESTERINGS- PROCESS JRS Global Bond Opportunity Fund

29 MANDAT- OCH FONDANALYS FÖR ATT HITTA DE OPTIMALA INVESTERINGARNA 29 Mandat- och fondutbud Ca registrerade fonder Makroekonomiska Analysverktyg Morningsstar indikatorer Direct, Bloomberg Ledande och egna modeller Sammanfallande Nätverk Eftersläpande Kvantitativ analys Kvalitativ analys Implementering Uppföljning och utvärdering Tillgångsslag, region, Intervjuer förvaltare Val av förvaltare och Uppföljning av stil, storlek, sektor Människor, metodik, fond förvaltarresultat i Vinstanalys Marknadsanalys Trendanalys Nyckeltalsanalys mätbarhet Portföljnytta jämförelse med index Vinster, kassaflöden, investeringar Ränta Kurstrender och jämförbara & Sentiment fonder Utdelningar, återköp, amorteringar Historiska nivåer Risknivåer Utvärdering av Lönsamhet och vinsttillväxt Flöden investerings-scenariot är intakt eller oförändrat INVESTERINGS- PROCESS JRS Global Bond Opportunity Fund

30 SCHRODERS - PORTFÖLJFÖRVALTARE Globalt integrerat team med mer än 60 förvaltare och analytiker 30 Americas 12 portfolio managers 11 analysts Europe 12 portfolio managers 13 analysts Asia Pacific ex Japan 7 portfolio managers 7 analysts Wesley A. Sparks, CFA Chef Global High Yields och US Fixed Income Martha Metcalf, CFA Senior portföljförvaltare Källa: Schroders FÖRVALTARE JRS Global Bond Opportunity Fund

31 FOKUS PÅ ATT UNDVIKA KONKURSER 31 Bred diversifiering ett måste minst 100 st olika emittenter/ tillgångsklasser behövs Schroder har undvikit 531 av 534 st kredithändelser de senaste sex åren JRS GBO Källa: Schroders MARKNAD JRS Global Bond Opportunity Fund

32 GOLDMAN SACHS - PORTFÖLJFÖRVALTARE Global representation och lång erfarenhet av räntemandat 32 JRS GBO Iain Lindsay, PhD, CFA Managing Director Chef Global Lead Portfolio Management. Över 22 års erfarenhet av den finansiella sektorn. Sean Reynolds, CFA Executive Director Lead portfolio manager. Över 12 års erfarenhet av den finansiella sektorn 7 tillgångsklasser, 54 team, 137 personer är involverade i JRS GBO Källa: Goldman Sachs DEL-MANDAT JRS Global Bond Opportunity Fund

33 GOLDMAN SACHS MARKNADSNEUTRAL STRATEGI 33 Mål: leverera positiv avkastning oavsett marknadsklimat JRS GBO Källa: Goldman Sachs DEL-MANDAT JRS Global Bond Opportunity Fund

34 HILLSWICK - PORTFÖLJFÖRVALTARE Makrodrivet förvaltarhus som fokuserar på förvaltning av långa, mellanlånga och korta räntemandat 34 Förvaltare JRS GBO Anders Ekernäs Grundare, styrelseordförande och CIO. 38 års erfarenhet av den finansiella sektorn. Utmärkelser Utsedd 2011 till en av de bästa förvaltarna av amerikanska obligationer av evestment Alliance Utsedd 2009 av evestment Alliance till Årets bästa ränteförvaltare Mark McDonnell VD, COO och portföljförvaltare. 38 års erfarenhet av den finansiella sektorn. Pensions & Investments 2009, kategori Toppavkastande ränteförvaltare DEL-MANDAT JRS Global Bond Opportunity Fund

35 AKTIV ALLOKERING SKAPAR AKTIELIK AVKASTNING 35 Sector Weightings Q108 Q208 Q308 Q408 Q109 Q209 Q309 Q409 Q110 Q210 Q310 Q410 Q111 Q211 Q311 Q411 Q112 Q212 Treasuries 36% 41% 11% 3% 6% 18% 20% 14% 23% 36% 35% 30% 36% 40% 40% 43% 43% 40% Agencies 39% 35% 37% 41% 37% 39% 39% 39% 32% 21% 22% 21% 16% 15% 15% 15% 15% 15% JRS GBO Mortgages 25% 24% 43% 38% 37% 26% 24% 30% 28% 26% 28% 34% 34% 33% 33% 31% 30% 29% Corporate Bonds 0% 0% 9% 17% 19% 16% 17% 16% 16% 16% 15% 13% 14% 11% 11% 11% 11% 16% Källa: Hillswick DEL-MANDAT JRS Global Bond Opportunity Fund

36 PORTFÖLJKONSTRUKTION Diskretionära mandat 36 Exponering (vikt) 30-60% 30 60% 10-20% 0 25% JRS GBO Alfakälla Utdelning, värdestegring och Utdelning, värdestegring Utdelning, värdestegring Aktiv allokering: handel och handel och handel Värdestegring och handel Stil Tillgångsklass Värdepapper Marknadsneutral Köper/säljer obligationer, Köper/säljer valutor Globala statsobligationer samt säkerställda obligationer, alla regioner och länder Sovereign Debt, Quasi- Government Debt, Agency Debt, Supranational Debt, Covered Bonds, Agency MBS, Non-Agency MBS, ABS, Inflation Protected Bonds Long only + hedge Köper obligationer Globala företagsobligationer inkl High Yield, alla regioner och länder Investment Grade och High Yield Long only Köper obligationer Amerikanska statsobligationer och säkerställda obligationer US Government Bonds and/or US Government Agencies, US Investment Grade Corporate Bonds and US Mortage-Backed Securities Duration -5 till 5 år 2 till 8 år >10 år 0 till 30 år Long/short Köper/säljer terminskontrakt Globala statsobligationer, Globala företagsobligationer och valutor Obligations- och valutaterminer, kredit ETF:er Jämförelseindex 3-Months USD LIBOR 50% Barclays Capital Global Aggregate Credit USD-hedged, 50% Barclays Capital Global High Yield, 2% issuer capped, USD-hedged Barclays Capital Long Government/ Credit Bond Index 3-Months USD LIBOR PORTFÖLJ- KONSTRUKTION JRS Global Bond Opportunity Fund

37 JRS ALLOKERAR KAPITALET OCH KONTROLLERAR RISKEN 37 Augusti 2011: Politisk oenighet om USA:s skuldtak samt nedgradering. US HY tappade nästan 8% JRS GBO Risk-off JRS: Köpte U.S. 30-åring Hillswick: Duration 19 år, vikt 15% Mars 2012: Kraftig och snabb ränteuppgång på 40p. 30-årig obligation tappade nästan 5% Risk-on JRS: Sålde U.S. 30-åring Hillswick: Duration 14 år, vikt 10% JRS FONDERS ROLL JRS Global Bond Opportunity Fund

38 FINANSIELL INFORMATION 38

39 AVKASTNING INNEVARANDE ÅR OCH MÅNAD ,00 107,00 106,00 105,00 104,00 103,00 102,00 101,00 100,00 108,00 107,50 107,00 106,50 106, JRS GBO SEK H Jmf index* Avkastning 7,28% 3,54% Volatilitet årsbasis 2,12% 2,12% Under Q1 gynnades fonden av högre riskaptit som påverkade företagsobligationsmarknaderna positivt. Det högre risksegmentet såsom HY-obligationer och MBS/ABS gynnades mest. Under Q2 har fonden fått ett positivt bidrag från långa amerikanska och tyska obligationer samt blankning av euro relativt dollarn Under Q3 har fonden gynnats av såväl svagare EUR/USD, lägre amerikanska och tyska räntor samt krympande kreditspreadar som påverkat såväl företags- som bostadsobligationer positivt Oktober JRS GBO SEK H Jmf index* Avkastning 0,62% 0,05% Volatilitet årsbasis 1,10% 1,73% Övervikten av krediter föll väl ut då spreadarna fortsatte falla på de globala marknaderna drivet av ett minskat utbud. Orsakerna var främst Feds fortsatta köp av såväl bostads- som statsobligationer och marknadens jakt på yield Kort position av U.S. 30-åring bidrog positivt (overlay strategi) Fondens exponering mot långa amerikanska obligationer bidrog negativt då 10- åringen steg fem punkter till 1,69% Obama vann valet vilket innebär fortsatt extremt låga räntenivåer oavsett löptid. Fokus flyttas nu över till Fiscal Cliff (upphörandet av skattelättnader vid kommande årsskifte) och vad lösningen kommer ha för inverkan på tillväxten. Osäkerheten till trots så bibehålls övervikt i företagsobligationer, men beredskapen är hög och inledande skyddsstrategier är på plats MERVÄRDE JRS Global Bond Opportunity *) JPMorgan Global Government Bond Index, USD-hedged

40 AVKASTNING SEDAN FONDSTART Sedan fondstart JRS GBO SEK H Jmf index* Avkastning 7,72% 8,32% Volatilitet årsbasis 2,99% 2,55% MERVÄRDE JRS Global Bond Opportunity *) JPMorgan Global Government Bond Index, USD-hedged

41 AVKASTNING, 2012 Fördelat per del-mandat JRS GBO Jan 1,41% -0,22% 2,93% 0,19% JRS GBO Feb 1,13% -2,15% 2,15% 0,91% Mars 0,37% -4,01% -0,41% 0,98% April 0,54% 3,58% 0,46% -0,16% Maj 0,19% 8,30% -1,67% 0,01% Juni 0,06% -0,67% 1,70% -0,30% Juli 1,67% 3,51% 2,32% 0,61% Aug 0,67% -0,78% 0,99% 0,41% Sep 0,40% -1,46% 1,15% 0,24% Okt 0,62% -0,89% 1,18% -0,38% Rullande 3 mån (månadsdata) 1,70% -3,39% 3,36% 0,27% 2012 (dagsdata) 7,28% 4,41% 11,27% 2,52% Sedan start (dagsdata) 7,72% 28,50% 8,09% 0,36% MERVÄRDE JRS Global Bond Opportunity

42 AVKASTNING, 2011 Fördelat per del-mandat 42 JRS GBO 2011 JRS GBO Jan n.a n.a n.a n.a Feb n.a n.a n.a n.a Mar n.a n.a n.a n.a April n.a n.a n.a n.a May n.a n.a n.a n.a June -0,39% -2,78% 0,03% -0,12% July 1,17% 4,89% 0,90% -0,88% Aug -1,10% 8,89% -4,32% 0,07% Sep -0,89% 8,39% -3,42% -1,08% Oct 1,69% -0,20% 4,61% -0,13% Nov -1,58% -0,62% -2,88% -1,13% Dec 1,57% 3,10% 2,52% -2,11% MERVÄRDE JRS Global Bond Opportunity

43 NYCKELTAL Fördelat per del-mandat (per oktober) JRS GBO Risk månad JRS (dagsdata) GBO 1,10% 10,22% 1,56% 1,59% Risk rullande 3 mån (dagsdata) 1,77% 12,23% 1,90% 1,41% Risk 2012 (dagsdata) 2,12% 13,40% 2,68% 1,54% Risk sedan start 1) (dagsdata) 2,99% 16,37% 4,65% 1,74% Antal obligationer Sharpe Ratio 1,67 1,16 1,13-0,05 Skevhet (Skewness) -0,48 0,37-0,98-0,01 Toppighet (Kurtosis) 2,92 2,27 5,55 2,99 Antal positiva månader, sedan start 1) 13/16 (81%) 7/16 (44%) 11/16 (69%) 9/16 (56%) Antal negativa månader, sedan start 1) 3/16 (19%) 9/16 (56%) 5/16 (31%) 7/16 (44%) Antal mån samtliga underl. pos/neg 3/16 (20%) Aktuell allokering (exponering) 1,98% 11,10% 45,45% 42,37% Historisk allokering (exponering) 0 7% 9 15% 42 47% 40 48% Ramverk (exponering) 0 25% 10 20% 30 60% 30 60% 1) MERVÄRDE JRS Global Bond Opportunity

44 FINANSIELLA NYCKELTAL FÖRDELAT PER MANDAT 44 JRS GBO Nyckeltal JRS GBO JPM GBI Förändring från föregående månad Genomsnittlig effektiv ränta 1,85% 4,43% 2,61% 0,00% 3,09% 1,79% -Yield Genomsnittlig löptid (år) 1,28 7,25 17,81 0,00% 5,81 8,73 -Löptid Genomsnittlig kupong 1,68% 5,77% 2,82% 0,00% 3,65% 3,13% -Kupong Genomsnittlig duration (år) -2,68 4,51 15,32 0,00% 2,62 6,89 -Duration Genomsnittlig rating AA+ BB+ AA AAA A AA +Rating MERVÄRDE JRS Global Bond Opportunity

45 FINANSIELLA NYCKELTAL 45 Sektorexponering Förändring från föregående månad JRS GBO 27,0% 0,0% 15,1% 0,7% 23,9% 13,7% Statspapper Säkerhetsställda obligationer Företagsobligationer (I G) High Yields obligationer (H Y) Emerging Market Debt Övriga - Statspapper +Säkerställda obligationer - Investment Grade - High Yield - Emerging Market Debt +Likvida medel 19,5% Likvida medel (avser kassa för att möta in- /utflöden samt säkerhetsbelopp för derivat/terminer) Fördelning mandat och region Förvaltare % Region % Goldman Sachs 42,37 USA 71,49 Schroders 45,45 Europa 26,33 Hillswick 11,10 Japan 0,06 JRS (likvida medel) 1,98 Tillväxtmarknader 2,12 Förändring från föregående månad + USA - Europa - Japan - Tillväxtmarknaderna MERVÄRDE JRS Global Bond Opportunity

46 AVKASTNING OKTOBER HILLSWICKS DEL-MANDAT 46 Månad Hillswick Sub Account Avkastning del-mandat -0,89% Positivt bidrag Fortsatta inflöden till företagsobligationer drog ihop spreadarna ytterligare (från historiskt låga nivåer) vilket gynnade portföljens innehav i företagskrediter Negativt bidrag Agency MBS-spreadarna, mot statsobligationer, reverserade kraftigt tillbaka från 10 punkter till 56 punkter, inte långt ifrån de 70 punkter som spreaden var innan QE3 offentliggjordes i september. Resultatet av det var att portföljens MBS-innehav sjönk över 72 punkter Den amerikanska 10-åringen gick från 1,64% till 1,69%, vilket innebar att portföljens innehav mot långa amerikanska statsobligationer föll med nästan 60 punkter Framtiden Teamet tror inte på en lösning av eurokrisen trots bankunion och fortsatta stödåtgärder till de perifiera länderna De förväntar sig heller inte en betydelselös lösning av den amerikanska s.k. Fiscal Cliff utan tror BNP-tillväxten kommer drabbas hårt närmaste åren (4-5% redan nästa år) Hårdlandning i Kina är oundvikligt enligt Hillswick vilket kommer spä på den förväntade negativa globala tillväxten ytterligare MERVÄRDE JRS Global Bond Opportunity

47 47 AVKASTNING OKTOBER GOLDMAN SACHS DEL-MANDAT Månad Goldman Sachs Sub Account Avkastning del-mandat -0,24% JRS GBO Positivt bidrag Valutastrategin bidrog positivt under månaden. Framförallt var det kort position i yen och lång position i euro som föll väl ut Sektorstrategin, med fokus på netto-lång position i Non-Agency Residential Mortgages Backed Securities (RMBS, bostadsobligationer), fortsatte att leverera drivet av bra bomarknadsstatistik EMD-strategin fortsatte generera positiv avkastning, främst via Security Selection i Brasilien Negativt bidrag Framförallt var det durationsstrategi som gav ett negativt bidrag och då i synnerhet lång position i amerikanska 7 till 10-åriga statsobligationer. Dessa föll kraftigt bl a p g a att Romney fick oväntat mycket stöd i olika valundersökningar innan valet (vilket hade inneburit, om han vunnit, mindre ekonomiska stimulanser) och att amerikansk makrostatistik kom in över förväntningarna Kort position i Italienska obligationer Framtiden Nöjda med utfallet i presidentvalet, positivt för riskfyllda tillgångar såsom aktier och HY. Negativt för USD Har stängt den långa positionen i amerikanska obligationer (duration 7 till 10-år) och istället vänt den till en kort position Håller beredskap för att initiera kort dollar position Ser värde i olika valutor på tillväxtmarknaderna i och med förbättrad makro, främst från Kina Nu flyttas fokus över till Fiscal Cliff. Teamet förväntar sig en konstruktiv lösning som kommer innebära 1-1,5% negativ påverkan på den amerikanska tillväxten nästa år MERVÄRDE JRS Global Bond Opportunity

48 AVKASTNING OKTOBER SCHRODERS DEL-MANDAT Månad Schroders Sub Account JRS GBO Avkastning del-mandat 1,18% Positivt bidrag Övervikt mot obligationer i BBB-segmentet inom Investment Grade Övervikt mot försäkring och energi (High Yield) Övervikt mot kommunikation (High Yield) Övervikt 9-10 år relativt undervikt 3-4 år Negativt bidrag Undervikt mot bank samt övervikt mot teknologi bidrog negativt relativt index Regional undervikt mot Europa Undervikt mot BB-ratade obligationer Framtiden Oroas av Fiscal Cliff men positiva till tillväxt under senare delen av QE3 har gynnat strategin. Vikt i HY 47% (51), IG 39%(45) samt kassa 14% (4) för köp vid större nedgångar och selektiva köp i emissioner Portföljens bedömda ränteavkastning är 4,43% (kupong 5,77%) Balansräkningarna är starka men svagare Q3-resultat/prognoser än väntat MERVÄRDE JRS Global Bond Opportunity

49 ATT UNDVIKA DEFAULTS ÄR SCHRODERS ADELSMÄRKE Global high yield defaults antalet defaults sedan juli 2011 JRS GBO Jul 2011 Aug 2011 Sep 2011 Oct 2011 Nov 2011 Dec 2011 Jan 2012 Feb 2012 Mar 2012 Apr 2012 May 2012 Jun 2012 Jul 2012 Aug 2012 Sep 2012 Moody's Global Speculative Grade: Number of Defaults GBO: Number of Defaults Moody's cumulative default count since 30 June 2011 is 69 issuers; Schroders had none MERVÄRDE JRS Global Bond Opportunity

50 NYCKELTAL RELATIVT UTVALDA KONKURRERANDE FONDER Toppkvartilfonder inom kategorin USD Flexible Bond Funds enligt Morningsstar kvartilindelning 50 Nyckeltal Avk. Okt Avk. i år Avk. Start** Avk. i årstakt Vol. Okt Vol. i år Vol. Start** S.R Start** JRS GBO 0,62% 7,28% 8,14% 6,05% 1,10% 2,09% 2,99% 1,89 Composite Index* 0,77% 5,94% 5,21% 3,88% 1,56% 1,82% 2,45% 1,43 *Likaviktat snitt av topp-presterande fonder inom kategorin USD Flexible Bond Funds enligt Morningstars kvartilindelning **Fonden var fullinvesterad Oktober MERVÄRDE JRS Global Bond Opportunity

51 AVKASTNING RELATIVT UTVALDA KONKURRERANDE FONDER Toppkvartilfonder inom kategorin USD Flexible Bond Funds enligt Morningsstar kvartilindelning 51 I år Sedan start* *Fonden var fullinvesterad MERVÄRDE JRS Global Bond Opportunity

52 KONKURRENTINDEX NR 2 Svenska ränteförvaltare 52 Nedan en replika av GBO:s grundkompositer avseende High Yield, Investment Grade, absolutavkastande strategier, långa statsobligationer samt kassa/statsskuldväxlar Vi har ej belastat detta index med en förvaltningsavgift utan indexvikterna är statiska JRS GBO H SEK Jmf Index Start 2012 Okt From Tom Max Drawdown Avk 8,37% 7,36% 0,64% -3,21% Vol 2,99% Avk 2,44% 5,38% 0,98% -6,11% Vol 2,71% JRSGBHS LX Equity Jmf Index 1) Index utgörs av 25% Öhman High Yield Fund, 20 % SEB Corporate Bond Fund, 40% SEB Räntehedge Alpha, 10% SPP Obligationsfond samt 5% Carnegie Svensk Kortränta MERVÄRDE JRS Global Bond Opportunity

53 PORTFÖLJNYTTA Korrelation 53 11) JRS GBO 12) S&P 500 Index 13) ishares iboxx $ High Yield Corporate Bond Fund 14) Handelsbankens Långräntefond 15) Fidelity European High Yield Fund 16) OMXS30 Index 17) Pimco Total Return Bond Fund 18) HFRX Global Hedge Fund Index MERVÄRDE JRS Global Bond Opportunity

54 PORTFÖLJKONSTRUKTION Simulering och utfall 54 Historisk analys och simulerade portföljer testades 8 av 10 månader förmodades generera positiv avkastning Mervärde JRS GBO (oktober) Mål Utfall Avkastning första 12 mån 5-6% 6% Avkastning mån +/-1,5% +/-1,7% Avkastning rullande 12 mån 5-6% 7% Risk mån, std 2-6% 1,1-5,5% Risk rullande 12 mån 2-6% 2,25% Positiva mån 80% 81% Prognosticerad avkastning år 2 1) 4-5% 1) JPMorgan Government Bond Index, 1,76%+(2%-3%)=4-5% Källa: Schroders PORTFÖLJ- KONSTRUKTION JRS Global Bond Opportunity Fund

55 SAMMANFATTNING 55

56 SIKTAR MOT TOTALAVKASTNING 56 Genom JRS Global Bond Opportunity Fund har JRS Fonder skapat en räntehybrid Hur genererar JRS Fonder avkastning i GBO? samarbeten med de bästa förvaltarna high conviction mandat erhållna räntekuponger värdestegring på innehavda enskilda obligationer/valutor värdeminskning på nettosålda (blankade) obligationer/valutor val av löptid och kreditvärdighet spridning mellan regioner, länder, sektorer låg korrelation mellan mandaten neutralisering av oönskade risker SAMMNAFATTNING JRS Global Bond Opportunity Fund

57 FONDEN I KORTHET 57 UCITS fond daglig likviditet Förvaltningsavgifter: A (Retail) 1,5%, HNW 1,0% plus performance fee Institutionell klass individuell avgift samt volymbaserad Valutahedgade klasser (SEK, USD, EUR, NOK) Utdelande klass finns, 4% fast utdelning Totalt förvaltat kapital: $136m, 911 miljoner SEK SAMMAN- FATTNING JRS Global Bond Opportunity Fund

58 TILLGÄNGLIG VIA 58 MFEX SKANDIA Nasdaq/OMX (klart inom kort) SAMMAN- FATTNING JRS Global Bond Opportunity Fund

59 APPENDIX 59

60 FONDFAKTABLAD 60 JRS GBO Fondtyp Multi-förvaltar fond, UCITS III (Lux.) Investeringsstrategi Globala räntor JRS GBO Förvaltningsavgift HNWI 1) 1%, Retail 1,5% Prestationsbaserad avgift Tillkommer 10% rörligt arvode på avkastning som överstiger vägt index (se fondfaktablad) 1) HNWI, High Net Worth Individual, d v s insättningar motsvarande minst SEK Förräntningskravet (Hurdle Rate) 1/3 3-mån USD LIBOR, 1/3 Barclays Capital Global Aggregate Credit Index (USD Hedged), 1/3 Barclays Capital Long Government/Credit Bond Index (USD) High Water Mark Prestationsbaserad avgift utgår på nya högstanivåer Jämförelseindex JPMorgan Global Government Bond Index, USD-hedged Förväntad risk (standardavvikelse) 2-6% Målavkastning Yield för JPM Global Government Bond Index + 2-3% Minsta investering Retail SEK , HNWI SEK Noteringsvaluta USD Valutaklasser SEK, NOK, EUR (samtliga valutaklasser är valutasäkrade till 100%) ISIN HNWI, LU , Retail, LU (SEK) IBAN/ (BIC kod/swift) (SEK) Förvaringsinstitut / Administratör Sal. Oppenheim jr. & Cie. Luxembourg S.A. ( ingår i Deutsche Bank) Öppen för insättning Daglig handel Öppen för uttag Daglig handel Ansvarig förvaltare Torbjörn Söderberg och Tord Lundgren FAKTABLAD JRS Global Bond Opportunity Fund

61 AVKASTNING OCH NYCKELTAL 2011 JRS GBO 2011 JRS GBO June -0,39% -2,78% 0,03% -0,12% July 1,17% 4,89% 0,90% -0,88% Aug -1,10% 8,89% -4,32% 0,07% Sep -0,89% 8,39% -3,42% -1,08% Oct 1,69% -0,20% 4,61% -0,13% Nov -1,58% -0,62% -2,88% -1,13% Dec 1,57% 3,10% 2,52% -2,11% Avk rullande 3 mån (månadsdata) 1,65% 2,34% 4,16% -1,13% Avk 2011 (dags) 0,41% 23,18% -2,85% -2,11% Avk sedan start (dagsdata) 0,41% 23,18% -2,85% -2,11% Risk månad (dagsdata) 2,57% 18,01% 3,25% 1,35% Risk rullande 3 mån (dagsdata) 3,39% 20,72% 6,52% 2,25% Risk 2011 (dagsdata) 3,95% 20,03% 6,55% 2,05% Risk sedan start (dagsdata) 3,95% 20,03% 6,55% 2,05% MERVÄRDE JRS Global Bond Opportunity

62 62 NYCKELTAL (SKEWNESS/SKEVHET OCH KURTOSIS/TOPPIGHET) Räntor Aktier 0 0 MERVÄRDE JRS GBO

63 63 JRS GBO:s SKEWNESS/SKEVHET OCH KURTOSIS/TOPPIGHET JRS GBO: Negativ Skew och Positiv Kurtosis MERVÄRDE JRS Global Bond Opportunity

64 INNEHAV DEL-MANDAT HILLSWICK Del-mandat Hillswick Värdepapper JRS GBO Kategori Land Effektiv ränta % av mandat US Treasury Strip 0,000% due Statspapper USA 2,9 22,01 US Treasury 6.500% Due Statspapper USA 2,1 19,19 US Treasury Princ Strip 0,000% due Statspapper USA 2,9 13,21 US Treasury Strip 0,000% due Statspapper USA 2,7 8,23 A I D Israel (GG) 5,500% due Statspapper USA 2,2 5,26 Totalt 67,90 INNEHAV JRS Global Bond Opportunity

65 INNEHAV DEL-MANDAT GOLDMAN SACHS Del-mandat Goldman Sachs Värdepapper Kategori Land KFW FRN 31 JUL 2013 KFW 0,625% 29 MAY 2015 EUROPEAN COMMUNITY 3,25% 07 NOV 2014 FMS Wertmanagement 2,25% 14 JUL 2014 REGS EUROPEAN COMMUNITY 3.125% 03 APR 2014 Totalt Quasi- Government Quasi- Government Quasi- Government Quasi- Government Quasi- Government Effektiv ränta % av mandat Tyskland 0,06 6,15 Tyskland 0,22 4,15 Tyskland 0,19 3,73 Tyskland 0,23 2,84 Tyskland 0,15 2,17 19,04 INNEHAV JRS Global Bond Opportunity

66 INNEHAV DEL-MANDAT SCHRODERS Del-mandat Schroders Värdepapper Kategori Land Effektiv ränta % av mandat NBCUNIVERSAL MEDIA LLC 4.375% 01 APR 2021 IG USA 4,38 1,11 BOMBARDIER INC 144A 7.75% 15 MAR 2020 High Yield USA 7,75 1,10 ORACLE CORP 2.5% 15 OCT 2022 High Yield USA 2,50 1,05 HEIDELBERGCEMENT AG 8.5% 31 OCT 2019 High Yield EUR 8,50 1,01 MICHAELS STORES INC (144A) 7,75% 01 NOV USA 7,75 1,01 Total 5,28 INNEHAV JRS Global Bond Opportunity

67 JÄMFÖRELSEINDEX 67 JRS GBO * JPMorgan Global Government Bond Index USD hedged APPENDIX

68 VIKTIG INFORMATION 68 Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Innehållet i denna presentation (informationen) utgör allmän information och inte finansiell rådgivning till enskild person. Även om JRS har strävat efter att verifiera informationen kan det inte garanteras att denna i alla avseenden är korrekt, fullständig eller rättvisande. Informationen tar inte hänsyn till enskild persons specifika ekonomiska eller skattemässiga situation. Finansiell rådgivning bör sökas från kvalificerad rådgivare innan någon konkret transaktion genomförs eller handling vidtas. Alla prognoser är förenade med osäkerhet och det faktiska utfallet kan bli ett annat än prognosen. Värdet på finansiella instrument kan variera och reduceras och såvitt avser vissa finansiella instrument även bli negativt. JRS friskriver sig från ansvar för samtliga skador och förluster, såväl direkta som indirekta, som kan uppstå i anledning av informationen. Informationen är skyddad av upphovsrätt och får inte utan JRS tillstånd kopieras, distribueras eller publiceras. Tvister i anledning av informationen skall prövas enligt svensk rätt av svensk domstol exklusivt.

69 KONTAKTINFORMATION 69 Ansvarig utgivare Torbjörn Söderberg, ansvarig förvaltare JRS Fonder Kontaktperson Lena Wange, ansvarig kommunikation & rapportering, JRS Fonder, JRS Fonder Box Stockholm Besöksadress: Birger Jarlsgatan 14 Tel

Presentation JRS Fonder

Presentation JRS Fonder Presentation JRS Fonder JRS Fonder Innehåll JRS Fonder i korthet JRS Group i korthet Styrkor Erbjudande Målgrupp Organisation Förvaltare Globalt nätverk Investerarrelationer Investeringsfilosofi Investeringsprocess

Läs mer

JRS Global Bond Opportunity Fund JRS GBO

JRS Global Bond Opportunity Fund JRS GBO JRS Global Bond Opportunity Fund JRS GBO ASSET MANAGEMENT FONDER Denna presentation har som enda syfte att ge mottagaren allmän information om JRS Global Opportunity Fund, JRS GBO. Presentationen riktar

Läs mer

JRS Global Bond Opportunity Fund JRS GBO

JRS Global Bond Opportunity Fund JRS GBO JRS Global Bond Opportunity Fund JRS GBO ASSET MANAGEMENT FONDER JRS Global Bond Opportunity Fund JRS GBO Anpassad för framtiden JRS Global Bond Opportunity Fund är en unik global obligationsfond som

Läs mer

Yale Endowment Plan. Yales portfölj 1986 Yales portfölj 2010. Reala tillgångar; Private. Equity; 5% Reala tillgångar; 26% Aktier; 17%

Yale Endowment Plan. Yales portfölj 1986 Yales portfölj 2010. Reala tillgångar; Private. Equity; 5% Reala tillgångar; 26% Aktier; 17% 1 Yale Endowment Plan Universitetets pensionsfond har ett värde på omkring $ 16,6 Mdr och förvaltaren heter sedan 1985 David Swensen och är världskänd för att ha uppfunnit The Yale Model" som är en populär

Läs mer

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3%

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3% US Balanserad 2 1 1 allmän global konjunkturosäkerhet. Den makroekonomiska statistiken har åter varit en aning svagare för samtliga större regioner och pekat mot en global avmattning. Marknadens focus

Läs mer

Hedgefonder. Ulf Strömsten. Årets Hedgefond 2005

Hedgefonder. Ulf Strömsten. Årets Hedgefond 2005 Hedgefonder Ulf Strömsten 1 Kort om Catella Catella ingår i Kamprad-sfären Catella Capital förvaltar för närvarande runt 24 mdr kr och är därmed en av Sveriges största fristående förvaltare. Catella Capital

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA GRAVITY Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA GRAVITY Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA GRAVITY Oktober 2014 Förvaltaren har ordet Under oktober fortsatte räntemarknaderna att påverkas av låga inflationstal, expansiv penningpolitik och stigande oro kring den ekonomiska

Läs mer

Månadsbrev november 2017

Månadsbrev november 2017 Månadsbrev november 2017 Världsindex och S&P500 fortsatte att klättra under november månad. Stockholmsbörsen utvecklades dock negativt under månaden efter mycket stark utveckling under september och oktober,

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Förvaltaren har ordet Efter en turbulent inledning på oktober månad återhämtade sig tillväxtmarknaderna snabbt i slutet. Prognosia Supernova steg med hjälp av

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014 Förvaltaren har ordet De globala börserna steg återigen och oktober blev den nionde positiva månaden i rad. Prognosia Galaxy steg med 2,55 % i oktober (inklusive

Läs mer

Absolutavkastande tillgångsallokering

Absolutavkastande tillgångsallokering Absolutavkastande tillgångsallokering Vad är Chelys Kapitalförvaltning? Chelys Kapitalförvaltning AB är ett fristående analysföretag som veckovis analyserar förutsättningarna för aktie- och räntemarknaden

Läs mer

SKAGEN Credit De bästa företagsobligationerna från den globala trädgården Konsten att använda sunt förnuft

SKAGEN Credit De bästa företagsobligationerna från den globala trädgården Konsten att använda sunt förnuft Æbletræer, 1907. Av Michael Ancher, en av Skagenmålarna. Tillhör Skagens Museum (beskuren). SKAGEN Credit De bästa företagsobligationerna från den globala trädgården Konsten att använda sunt förnuft Det

Läs mer

Räntekommentar. Räntemarknaden MARKNADSKOMMENTAR - RÄNTOR

Räntekommentar. Räntemarknaden MARKNADSKOMMENTAR - RÄNTOR Räntekommentar Räntemarknaden Denna höst har varit turbulent men vi tycker att det finns stora skillnader jämfört med korrektionen under 2011. Redan under våren och tidig höst har obligationsmarknaden

Läs mer

Underwriting Capital I

Underwriting Capital I Underwriting Capital I CAPITAL Del av GROUP GROUP Om JRS Group JRS Group är en modern europeisk finansgrupp verksam inom områdena family office, förmögenhetsförvaltning, fondförvaltning, aktiehandel, valutahandel,

Läs mer

Startdatum Jämförelseindex -3,2% Rådgivare 56,9%

Startdatum Jämförelseindex -3,2% Rådgivare 56,9% US Balanserad Index 2 1 1 med och tyska DAX med 3%. Svenska börsen avvek dock och OMX30 stängde månaden drygt ned. Relativt starka företagsrapporter, men främst av förhoppningar om nya US Balanserad 3,8%

Läs mer

CARNEGIE TOTAL. En fond för ditt långsiktiga sparande

CARNEGIE TOTAL. En fond för ditt långsiktiga sparande CARNEGIE TOTAL En fond för ditt långsiktiga sparande Beprövade fonder. Om du är långsiktig i ditt sparande ska du investera långsiktigt i välskötta företag. Du gör det genom Total, en multifond som investerar

Läs mer

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING Det globala aktieindexet MSCI World gick ned 1,10%, dock steg svenska börsen med 1,20% (OMXS30). Börs- och kreditmarknaderna har inlett 2016 svagt som en

Läs mer

Trend. Granit Trend 50 / Granit Trend 100

Trend. Granit Trend 50 / Granit Trend 100 Trend Granit Trend 50 / Granit Trend 100 Fonderna investerar i olika aktieoch obligationsfonder enligt en förvaltningsmodell som syftar till att fånga upp positiva trender i marknaden och undvika nedgångar.

Läs mer

En fond för ditt långsiktiga sparande

En fond för ditt långsiktiga sparande C ARNEGIE TOTAL En fond för ditt långsiktiga sparande Beprövade fonder. Om du är långsiktig i ditt sparande ska du investera långsiktigt i välskötta företag. Du gör det med Total, en multifond som investerar

Läs mer

CARNEGIE TOTAL. En fond för ditt långsiktiga sparande

CARNEGIE TOTAL. En fond för ditt långsiktiga sparande CARNEGIE TOTAL En fond för ditt långsiktiga sparande MIFID II & PROVISIONSFÖRBUD Avgifter i fokus Vad betalar kunden idag? Hur hög är den årliga avgiften? Är det en rimlig avgift som tas ut? Ersättning

Läs mer

Quesada Balanserad Org. nr: Halvårsredogörelse 2016

Quesada Balanserad Org. nr: Halvårsredogörelse 2016 Org. nr: 515602-5040 Halvårsredogörelse 2016 Placeringsinriktning Quesada Balanserad är en så kallad fondandelsfond som huvudsakligen placerar i aktiefonder och räntefonder. Fonden har som målsättning

Läs mer

Fondallokering 2014-02-17

Fondallokering 2014-02-17 Fondallokering 2014-02-17 1 Stellum Låg... 2 1.1 Förvaltningsmål och riskprofil... 2 1.2 Värdering och jämförelseindex... 2 1.3 Aktuell fondallokering... 2 1.4 Portföljens prestanda jämfört med jämförelseindex...

Läs mer

Månadsbrev april 2017

Månadsbrev april 2017 Månadsbrev april 2017 Efter ett starkt första kvartal såg vi under april månad fortsatt styrka på de flesta aktiemarknader. I lokala valutor steg amerikanska S&P 500 med 0,9 %, europeiska Eurostoxx 50

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

Private Banking. Fundamental förvaltning

Private Banking. Fundamental förvaltning Private Banking Fundamental förvaltning Våra tjänster Diskretionär Förvaltning Multi-Asset Portfolio Förvaltningen bygger på en kombination alla de viktigaste tillgångsslagen för värdeskapande och effektiv

Läs mer

Portföljsammanställning för Landstinget Västerbotten. avseende perioden

Portföljsammanställning för Landstinget Västerbotten. avseende perioden Portföljsammanställning för avseende perioden Informationen i denna rapport innehåller kurser och värden. Värderingar av instrument är förvaltares rapporterade värden och Investment Consulting Group AB

Läs mer

Läs mer om hur du kan dra nytta av Deutsche Asset & Wealth Management s SEK-valutasäkrade andelsklasser.

Läs mer om hur du kan dra nytta av Deutsche Asset & Wealth Management s SEK-valutasäkrade andelsklasser. Marknadsföringsmaterial En del produkter från Deutsche AWM är inte tillgängliga i vissa områden och regioner beroende på lokala regulatoriska restriktioner och krav. Gateway to SEK. Läs mer om hur du kan

Läs mer

under oktober med 0,7 procent medan S&P 500 och Stockholmsbörsen föll med 2 procent. 260

under oktober med 0,7 procent medan S&P 500 och Stockholmsbörsen föll med 2 procent. 260 US Balanserad 2 1 1 sep-03 sep-04 sep-05 sep-06 sep-07 sep-08 sep-09 sep-10 sep-11 sep-12 US Balanserad 0, 5, 6,5% 3,5% 41,4% 0, 6, 8, 9, 61,6% Skillnad 0, -0,6% -1,6% -5,6% -20, Aktier 55% 5 5% 3 7 varav

Läs mer

Bättre placeringar. SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 10 april 2012

Bättre placeringar. SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 10 april 2012 Bättre placeringar SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 10 april 2012 Om SIP Nordic Företaget Start i Stockholm 2006 Tillståndspliktig verksamhet i Sverige, Norge, Finland, Storbritannien, USA Produktportfölj:

Läs mer

EXCEED SELECT TRYGG, MEN INTE TRÅKIG.

EXCEED SELECT TRYGG, MEN INTE TRÅKIG. EXCEED SELECT TRYGG, MEN INTE TRÅKIG. EXCEED SELECT KAPITALBEVARANDE STRATEGI FÖR ATT SKAPA ÖVERAVKASTNING OAVSETT MARKNADSKLIMAT DYNAMISK ALLOKERING MED AKTIE-EXPONERING MELLAN 0 OCH 80 % EN GLOBAL ALLOKERINGSFOND

Läs mer

Basfonden. Basfonden. Ge ditt sparande en stabil bas investera i en systematiskt förvaltad blandfond med exponering mot flera olika tillgångar.

Basfonden. Basfonden. Ge ditt sparande en stabil bas investera i en systematiskt förvaltad blandfond med exponering mot flera olika tillgångar. Basfonden Basfonden Ge ditt sparande en stabil bas investera i en systematiskt förvaltad blandfond med exponering mot flera olika tillgångar. Marknadsföringsbroschyr Grunden för all framgångsrik förvaltning

Läs mer

FlexLiv Överskottslikviditet

FlexLiv Överskottslikviditet FlexLiv Överskottslikviditet 2 5 Förvaltning av överskottslikviditet Regelverket för fåmansföretag i Sverige begränsar nyttan av kapitaluttag genom lön och utdelning. Många företagare väljer därför att

Läs mer

Halvårsredogörelse för. Zmart Balanserad Perioden

Halvårsredogörelse för. Zmart Balanserad Perioden Halvårsredogörelse för Zmart Balanserad Perioden 2016-01-01-2016-06-30 Zmart Balanserad 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för Zmartic Fonder AB, 556899-7349, får härmed avge halvårsredogörelse

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Carnegie Fund of Funds International. Utländsk specialfond

INFORMATIONSBROSCHYR. Carnegie Fund of Funds International. Utländsk specialfond INFORMATIONSBROSCHYR Carnegie Fund of Funds International Utländsk specialfond Informationsbroschyren avser Carnegie Fund of Funds International, utländsk specialfond med tillstånd enligt 1 kap. 9 lagen

Läs mer

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING Det viktigaste för oss är vad kunden verkligen får i fickan. Vårt fokus ligger således på kundens resultat, och inte på hur marknaderna generellt utvecklas. Vi erbjuder därför

Läs mer

Makrokommentar. November 2013

Makrokommentar. November 2013 Makrokommentar November 2013 Fortsatt positivt på marknaderna Aktiemarknaderna fortsatte uppåt i november. 2013 ser därmed ut att kunna bli ett riktigt bra år för aktieinvesterare världen över. De nordiska

Läs mer

Apotekets Pensionsstiftelse

Apotekets Pensionsstiftelse Styrelseseminarium Utvärdering av referensportföljen Apotekets Pensionsstiftelse April 2014 Wassum 2014 1 Hur har referensportföljen förändrats? 100% 90% Europa 80% 70% Absolutavkast. 30% 5% 60% 50% Amerikanska

Läs mer

SEB Asset Selection SEK Lux Ack September 2015

SEB Asset Selection SEK Lux Ack September 2015 SEB Asset Selection SEK Lux Ack Bäste Kund, 30 september 2015 den senaste månaden steg SEB Asset Selection SEK Lux Ackʹs värde med 1,4%. Avkastningsbidragen (i procentenheter) såg ut enligt följande: Vi

Läs mer

European Quality Fund

European Quality Fund - Portföljuppdatering för 2012-3 år 5 år 10 år 2012 (EUR, %) Utveckling Risk European Quality Fund +20,1 12,8 MSCI Europe Net +17,3 14,7 Överavkastning ++2,8 Kort om fonden Placeringsinriktning European

Läs mer

CARNEGIE CORPORATE BOND. Vart är räntan på väg? Telefonkonferens 28 november 2014

CARNEGIE CORPORATE BOND. Vart är räntan på väg? Telefonkonferens 28 november 2014 CARNEGIE CORPORATE BOND Vart är räntan på väg? Telefonkonferens 28 november 2014 CARNEGIE FONDERS RÄNTETEAM Niklas Edman Babak Houshmand Mikael Engvall Född 1982. M.Sc. i företagsekonomi från Stockholms

Läs mer

Fondbytesprogrammet

Fondbytesprogrammet Halvårsredogörelse för Fondbytesprogrammet 0-100 Perioden 2011-01-01-2011-06-30 Fondbytesprogrammet 0-100 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB 556732-6953, får härmed avge

Läs mer

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING Det viktigaste för oss är vad kunden verkligen får i fickan. Vårt fokus ligger således på kundens resultat, och inte på hur marknaderna generellt utvecklas. Vi erbjuder därför

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten 2 Den nya pensionsprodukten FlexLiv ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring. Via ett antal förvaltade portföljer med

Läs mer

Enter Sverige Månadsrapport november 2015

Enter Sverige Månadsrapport november 2015 Enter Sverige Månadsrapport november 2015 Riskinformation Placering i fonder innebär alltid en viss risk. Tidigare avkastning är ingen garanti för avkastning i framtiden. Fondandelarnas värde kan både

Läs mer

Faktablad Simplicity Norden

Faktablad Simplicity Norden Faktablad Simplicity Norden Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs

Läs mer

NASDAQ OMX ETF-EVENT 8 MARS

NASDAQ OMX ETF-EVENT 8 MARS NASDAQ OMX ETF-EVENT 8 MARS OM ETFSVERIGE.SE Lanserades i april 2009 ETFSverige.se är Sveriges första innehållssajt som enbart fokuserar på Exchange Traded Funds ( ETF/ETF:er ) eller på svenska börshandlade

Läs mer

När Riskkontroll är viktigare än Vinstmaximering

När Riskkontroll är viktigare än Vinstmaximering När Riskkontroll är viktigare än Vinstmaximering Ability Hedge Aktieförvaltning med uppgift att skydda kapitalet och generera avkastning oavsett börsriktning Consensus är ett Göteborgsbaserat bolag

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

Förvaltarkommentar svenska räntor Q3 2014

Förvaltarkommentar svenska räntor Q3 2014 Förvaltarkommentar svenska räntor Q3 2014 Summering Q3 2014 Företagsobligationer Under det tredje kvartalet har vi sett en tydlig divergens i företagsobligationer. Investment Grade har fortsatt givit god

Läs mer

Historisk utveckling. Geografisk fördelning

Historisk utveckling. Geografisk fördelning Oak Capital erbjuder för närvarande en trendanpassad investering med exponering mot tre mycket välrenomerade fonder och finns både som kapitalskydd och hävstångscertifikat. Placeringen bygger som bekant

Läs mer

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Stockholm mars 2014 1(3) Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt

Läs mer

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013 Sveriges börsklimat idag och framöver Dec 2013 Stockholmsbörsen i topp! Källa: SEB Sveriges framgång Exportinriktad ekonomi Innovation Forskning Stockholmsbörsen Energi 1% Material 3% Finans 30% Industri

Läs mer

MÅNADSBREV JUNI, 2017: BLOX

MÅNADSBREV JUNI, 2017: BLOX MÅNADSBREV JUNI, 2017: BLOX I juni månad slutade den globala aktiemarknaden (MSCI World) ned nästan 3 % i svenska kronor. Stockholmbörsen (OMXS30) utvecklades i linje med de globala aktiemarknaderna och

Läs mer

MÅNADSBREV NOVEMBER, 2015: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV NOVEMBER, 2015: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV NOVEMBER, 2015: BLOX SAMMANFATTNING Centralbankerna var återigen i fokus och makrodata som kom under månaden påminde om utvecklingen som vi har haft under en tid, d.v.s. bättre i Europa och

Läs mer

För dig som är förmedlare. Utökat utbud av fonder, portföljförvaltningstjänster och förvaltningstjänster i fond

För dig som är förmedlare. Utökat utbud av fonder, portföljförvaltningstjänster och förvaltningstjänster i fond För dig som är förmedlare Utökat utbud av fonder, portföljförvaltningstjänster och förvaltningstjänster i fond Ny riskskala för fonder Folksam följer rekommendationen från EU:s European Securities and

Läs mer

Enter Select Månadsrapport februari 2013

Enter Select Månadsrapport februari 2013 Enter Select Månadsrapport februari 2013 Månadens utveckling Årets utveckling Avkastning sedan start % 7,5% 6,5% 5,5% 4,5% 3,5% - - - -3,5% 3,7% 3,0% 7,5% 6,5% 5,5% 4,5% 3,5% - - - -3,5% 7,2% 6,7% 60 40

Läs mer

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2017: BLOX

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2017: BLOX MÅNADSBREV FEBRUARI, 2017: BLOX Under februari utvecklades den globala aktiemarknaden (MSCI World) positivt och steg med 6 %, omräknat i svenska kronor. Även Stockholmsbörsen (OMXS30) hade en positiv månad

Läs mer

Solid Fund Marketing. Fondplattformen kommer breddas efterhand men inledningsvis fokuserar vi på Prudent Investment Fund.

Solid Fund Marketing. Fondplattformen kommer breddas efterhand men inledningsvis fokuserar vi på Prudent Investment Fund. Q3 2016 Solid Fund Marketing grundades 2016 och är en marknadsföringsplats för fonder, främst den Nordiska marknaden. Vi inriktar oss på absolutavkastande fonder med relativt hög genomsnittsavkastning.

Läs mer

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Global Placeringsinriktning Quesada Global är en aktiefond som huvudsakligen placerar i börshandlade indexfonder i olika branscher och regioner över hela

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN BÖRSERNA SKAKAR Allmänt: Sensommarens börsturbulens har medfört att riskläget på marknaderna ökat och investerarsentimentet försämrats. Flera stora

Läs mer

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING De globala börserna steg nästan 4 % under maj. Månaden har präglats av diskussioner kring Storbritanniens eventuella utträde ur EU-sammarbetet samt om den amerikanska

Läs mer

OPM LISTED PRIVATE EQUITY

OPM LISTED PRIVATE EQUITY Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde eller kan komma att bli värdelösa. Detta skall inte uppfattas som en uppmaning

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-10-31

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-10-31 Sverigefonder Evli Swedish Small Cap Selection -5,1-0,5 +111,6 25,19 1,00% + Cicero Focus -1,2-1,1 +110,2 20,89 1,00% + Handelsbanken Svenska -4,6-1,5 +114,3 26,29 1,50% Småbolag Danske Invest Sverige

Läs mer

Den norska och nordiska high yieldmarknaden

Den norska och nordiska high yieldmarknaden 1 Den norska och nordiska high yieldmarknaden Försiktiga banker tvingar stora företag till obligationsmarknaden 2 Källa: Norges Bank, Dagens Næringsliv, DN.no, E24.no Kreditriskpremien är just nu huvuddelen

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-09-30

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-09-30 Sverigefonder Strand Småbolagsfond -12,1 +1,5 +58,6 20,52 0,90% + Perf fée 15% Spiltan Aktiefond Stabil -12,9-6,6 +38,8 17,06 1,50% Evli Swedish Small Cap Selection -18,2-7,7 +56,7 26,63 1,00% + Perf fée

Läs mer

Apoteket AB:s Pensionsstiftelse. Absolutavkastning 2014-04-09

Apoteket AB:s Pensionsstiftelse. Absolutavkastning 2014-04-09 Absolutavkastning 2014-04-09 Innehåll Affärside och mål Portföljstruktur Risker och riskkontroll Nyckeltal Affärside och mål Skapa en jämn genomsnittlig årsavkastning på 7 % inom intervallet 0-15 %. Låg

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-08-31

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-08-31 Sverigefonder Strand Småbolagsfond -11,3 +12,4 +56,2 19,89 0,90% + Perf fée 15% Evli Swedish Small Cap Selection Carlson Sweden Micro Cap -16,0 +11,7 +41,7 25,96 1,00% + Perf fée 10% -19,4 +11,3 +31,4

Läs mer

Spara via försäkring

Spara via försäkring Spara via försäkring Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga

Läs mer

Spara via försäkring

Spara via försäkring Spara via försäkring Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga

Läs mer

Fondhandel vid helgdagar juni 2014: påverkade fonder

Fondhandel vid helgdagar juni 2014: påverkade fonder Fondhandel vid helgdagar juni 2014: påverkade fonder På svenska helgdagar (gråmarkerade) är samtliga fonder stängda för handel hos SEB i Sverige. Ingen kurssättning sker, men order i fonden kan registreras

Läs mer

SKAGEN Krona. Starka tillsammans för bättre räntor. September 2009 Portföljförvaltare Ola Sjöstrand. Konsten att använda sunt förnuft

SKAGEN Krona. Starka tillsammans för bättre räntor. September 2009 Portföljförvaltare Ola Sjöstrand. Konsten att använda sunt förnuft Fiskere träkker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Beskuren. Av P. S. Kröyer, en av Skagenmålarna. Bilden tillhör Skagens Museum. Konsten att använda sunt förnuft SKAGEN Krona September

Läs mer

MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING Det blev endast en ytterst kort period av optimism efter att oron för Grekland lagt sig. Finansmarknadernas rörelser har de senaste veckorna präglats av rädsla

Läs mer

- Portföljuppdatering för

- Portföljuppdatering för - Portföljuppdatering för 2012-3 år 5 år 10 år N/A N/A 2012 (EUR, %) Utveckling Risk Save Earth Fund +13,8 9,4 MSCI World Net +14,0 9,9 Överavkastning +-0,2 Kort om fonden Placeringsinriktning Save Earth

Läs mer

sfei tema företagsobligationsfonder

sfei tema företagsobligationsfonder Kort fakta om företagsobligationer Vad är företagsobligationer för något? Företagsobligationer är precis som det låter obligationer som emitteras av företag. Det ökande intresset från investerare och bankernas

Läs mer

SKAGEN Krona. Statusrapport Januari 2015. Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel

SKAGEN Krona. Statusrapport Januari 2015. Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Statusrapport Januari 2015 Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Data för januari 2015 Krona senaste månaden 0,08% Jämförelseindex senaste månaden 0,01% Krona

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

1 ekonomiska 25 kommentarer mars 2009 nr 3, 2009

1 ekonomiska 25 kommentarer mars 2009 nr 3, 2009 n Ekonomiska kommentarer Denna kommentar är ett utdrag ur en artikel Hedgefonder och finansiella kriser som publiceras i årets första nummer av Riksbankens tidskrift Penning- och valutapolitik. Utöver

Läs mer

Oktober 2010. Med vänlig hälsning Enter Fonder AB. www.enterfonder.se

Oktober 2010. Med vänlig hälsning Enter Fonder AB. www.enterfonder.se Oktober 2010 Källa: stock.xchng Med vänlig hälsning Enter Fonder AB www.enterfonder.se Enter Fonder AB Telefon 08 790 57 00 Fax 08 790 57 50 E-mail: info@enterfonder.se Enter Sverige Senaste månaden Sedan

Läs mer

Makrokommentar. Januari 2017

Makrokommentar. Januari 2017 Makrokommentar Januari 2017 Lugn start på aktieåret Det hände inte mycket på finansmarknaderna i januari, men aktierna utvecklades i huvudsak positivt. Marknadsvolatiliteten, här mätt mot det amerikanska

Läs mer

Halvårsredogörelse för. Zmart Maximal Perioden

Halvårsredogörelse för. Zmart Maximal Perioden Halvårsredogörelse för Zmart Maximal Perioden 2016-01-01-2016-06-30 2016-06-30 Zmart Maximal 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för Zmartic Fonder AB, 556899-7349, får härmed avge halvårsredogörelse

Läs mer

Information om fondförändringar (fondförsäkring)

Information om fondförändringar (fondförsäkring) Information om fondförändringar (fondförsäkring) 1 (5) Med anledning av ett nytt europeiskt regelverk (UCITS IV* ) samt en förändrad svensk skattelagstiftning för fonder har fondbolaget SEB Investment

Läs mer

Aktivt förvaltade ETF:er

Aktivt förvaltade ETF:er Aktivt förvaltade ETF:er Alpcot Capital Management Avanza Forum 19 mars 014 1 4 Alpcot Capital Management Traditionell ETF Aktivt förvaltad ETF Alpcot Russia UCITS ETF 1 1 Alpcot Capital Management Ltd

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK Fondens placeringsinriktning: Holberg Kredit SEK är en nordisk high yield-fond, valutasäkrad och noterad i svenska kronor. Fonden investerar sina medel i andelar

Läs mer

SKAGEN Krona. Statusrapport Augusti 2015. Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel

SKAGEN Krona. Statusrapport Augusti 2015. Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Statusrapport Augusti 2015 Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Data för augusti 2015 Krona senaste månaden 0,02% Jämförelseindex senaste månaden -0,04% Krona

Läs mer

Halvårsredogörelse för Carlsson Norén Macro Fund

Halvårsredogörelse för Carlsson Norén Macro Fund Halvårsredogörelse för 2012 Carlsson Norén Macro Fund Förvaltarkommentar Beskrivning av fonden: Fonden är en svensk specialfond (hedgefond) som skapar avkastning på rörelserna i räntemarknaden. Målsättningen

Läs mer

Om KOMBIfonderna. Informationsblad för kunder hos VFF Fondförsäkring AB. KOMBI Aktiefond Sverige. KOMBI Aktiefond Utland KOMBI.

Om KOMBIfonderna. Informationsblad för kunder hos VFF Fondförsäkring AB. KOMBI Aktiefond Sverige. KOMBI Aktiefond Utland KOMBI. -fonderna Fonder för dig som är anställd inom Om fonderna -fonderna är särskilt framtagna, prisvärda fonder för dig som är anställd i Sverige inom. Efter en noggrann utvärdering föll -fonderna består av

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2017

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2017 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2017 Stabil avkastning i turbulent omvärld Andra AP fonden redovisade en total avkastning på 4,8 procent, efter kostnader, för det första halvåret 2017. Fondens avkastning

Läs mer

Förvaltningskommentar BLOX Oktober 2014

Förvaltningskommentar BLOX Oktober 2014 Marknadsutvecklingen under september månad OMX Stockholm Världsindex Tillväxtmarknader High Yield Råvaror EUR / SEK Guld / SEK (MSCI World) (MSCI Emerging market) (Credit Suisse High Yield-index) (Jefferies

Läs mer

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet 2014-08-21 Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet Prostatacancerförbundet har ansvar för att bevara och förränta förbundets medel på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt. Centralt

Läs mer

Collectums avgiftsrapport 2013

Collectums avgiftsrapport 2013 s avgiftsrapport 2013 s avgiftsrapport visar hur avgifterna skiljer sig mellan de upphandlade fonderna inom ITP och samma fonder på den öppna marknaden. De upphandlade förvaltarna som ingår i jämförelsen

Läs mer

Om KOMBIfonderna. Informationsblad för kunder hos VFF Fondförsäkring AB. KOMBI Aktiefond Sverige. KOMBI Aktiefond Utland KOMBI.

Om KOMBIfonderna. Informationsblad för kunder hos VFF Fondförsäkring AB. KOMBI Aktiefond Sverige. KOMBI Aktiefond Utland KOMBI. -fonderna Fonder för dig som är anställd inom Om fonderna -fonderna är särskilt framtagna, prisvärda fonder för dig som är anställd i Sverige inom. Efter en noggrann utvärdering föll -fonderna består av

Läs mer

Börshandlade fonder - ETF

Börshandlade fonder - ETF Börshandlade fonder - Agenda Förenar fondens & aktiens fördelar. Olika typer av :er Rak indexföljare och Indexföljare med hävstång. Fysisk, syntetisk eller terminsbaserad replikering. Vad skiljer en från

Läs mer

SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 20 augusti 2012

SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 20 augusti 2012 SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 20 augusti 2012 Om SIP Nordic Företaget Start i Stockholm 2006 Tillståndspliktig verksamhet i Sverige, Norge, Finland, Storbritannien, USA Produktportfölj: Börshandlade

Läs mer

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor www.handelsbanken.se/mega Strategiobligation SHB FX 1164 Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor Strategierna har avkastat 14,5 procent per år sedan år 2000 Låg korrelation

Läs mer

Vi erbjuder därför våra bästa idéer vid varje enskilt tillfälle, vilket förutsätter en aktiv förvaltning oberoende av index. Januari 2013 Fonderna

Vi erbjuder därför våra bästa idéer vid varje enskilt tillfälle, vilket förutsätter en aktiv förvaltning oberoende av index. Januari 2013 Fonderna Det viktigaste för oss är vad kunden verkligen får i fickan. Vårt fokus ligger således på kundens resultat, och inte på hur marknaderna generellt utvecklas. Vi erbjuder därför våra bästa idéer vid varje

Läs mer

4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR

4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR 4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR Globala aktier har stigit mellan 10-13% sedan februari. Även oljepriset har återhämtat sig och är upp nästan 40% sedan botten i år. Den tidigare oron för

Läs mer

SKAGEN Krona. Statusrapport September 2015. Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel

SKAGEN Krona. Statusrapport September 2015. Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Statusrapport September 2015 Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Data för september 2015 Krona senaste månaden 0,00% Jämförelseindex senaste månaden -0,04%

Läs mer

MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING Greklandsoron har präglat även juli månad. Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF

Läs mer

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst.

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. Direktsparande Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga i

Läs mer

2,3% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 44,4%

2,3% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 44,4% US Balanserad Index 2 1 1 Under december fortsatte den positiva börstrenden från föregående månad. Globala börser mätt som MSCI World steg under december med 1,8 US Balanserad 6, 6, 1,7% 42,6% 0, 7, 7,

Läs mer