CARNEGIE CORPORATE BOND. Vart är räntan på väg? Telefonkonferens 28 november 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CARNEGIE CORPORATE BOND. Vart är räntan på väg? Telefonkonferens 28 november 2014"

Transkript

1 CARNEGIE CORPORATE BOND Vart är räntan på väg? Telefonkonferens 28 november 2014

2 CARNEGIE FONDERS RÄNTETEAM Niklas Edman Babak Houshmand Mikael Engvall Född M.Sc. i företagsekonomi från Stockholms Handelshögskola. Arbetat inom finansbranschen sedan 2007, bland annat med Corporate Finance på Carnegie Investment Bank och på Armada Mezzanine Capital. På Carnegie Fonder sedan Född B.Sc. i företagsekonomi från från bl.a. Uppsala Universitet. Arbetat i finansbranschen sedan 2007, bland annat som kreditanalytiker på SEB, med fokus på industribolag i Norden. Från 2013 med förvaltning av kredit- och räntefonder på Öhman Fonder. Anställdes 2014 på Carnegie Fonder. Född B.Sc. i företagsekonomi från Stockholms universitet. I finansbranschen sedan Initialt som mäklare och sedan 2000 ansvarig för HQ Emerging Markets, en avdelning som analyserade och handlade aktier på världens tillväxtmarknader. På Carnegie Fonder sedan 2012 och sedan 2014 som en del av ränteförvaltningen. 27 november

3 VARFÖR INVESTERA I FÖRETAGSOBLIGATIONER? Möjlighet till högre avkastning än traditionellt räntesparande. GENERELLT Diversifiera portföljen med ett för många nytt tillgångslag. Företagsobligationer fortfarande lågt prissatta i förhållande till statsobligationer. Intresset från nordiska företag som söker finansiering via företagsobligationer växer kraftigt vilket skapar möjligheter för fonden. CARNEGIE CORPORATE BOND Enbart obligationer utställda av nordiska företag. Alla obligationer i utländsk valuta säkras till SEK. Fondens totalrating hos Morningstar är fem stjärnor. Utsedd till Best Cautiously Managed Fund vid MoneyMate Fund Award november

4 BRETT INVESTERINGSMANDAT SKAPAR MÖJLIGHETER Carnegie Corporate Bond Kreditbetyg / Ratings S&P Moodys Kommentar AAA Aaa Investment grade AA+ Aa1 Investment grade/high grade AA Aa2 Investment grade/high grade AA- Aa3 Investment grade/high grade A+ A1 Investment grade/upper medium grade A A2 Investment grade/upper medium grade A- A3 Investment grade/upper medium grade BBB+ Baa1 Investment grade/medium grade BBB Baa2 Investment grade/medium grade BBB- Baa3 Investment grade/medium grade BB+ Ba1 High yield/speculative grade BB Ba2 High yield/speculative grade BB- Ba3 High yield/speculative grade B+ B1 High yield B B2 High yield B- B3 High yield CCC+ Caa High yield CCC Ca High yield CCC- C High yield D Inte fullgjort sina betalningar Investment Grade fonder High Yield fonder 27 november

5 VAD ÄR RISK? KREDITRISK VS RÄNTERISK Likviditetsfonden Obligationsfonden Kreditbetyg Kommentar AAA Investment grade AA+ Investment grade/high grade AA Investment grade/high grade AA- Investment grade/high grade A+ Investment grade/upper medium grade A Investment grade/upper medium grade A- Investment grade/upper medium grade BBB+ Investment grade/medium grade BBB Investment grade/medium grade BBB- Investment grade/medium grade BB+ High yield/speculative grade BB High yield/speculative grade BB- High yield/speculative grade B+ High yield B High yield B- High yield CCC+ High yield CCC High yield CCC- High yield D Inte fullgjort sina betalningar Corporate Bond Kreditrisk Carnegie Likviditetsfond: 0,25-0,75 år Carnegie Corporate Bond: 1-3 år Statsobligationsindex: 4-6 år 27 november

6 MARKNADSÖVERSIKT Långa och korta räntor har fallit till rekordlåga nivåer Tillväxt och inflationsförväntningar lägre än väntat Investerare har sökt sig till säkrare tillgångar Nedgången i lågräntor har påverkat Carnegie Corporate Bond positivt, dock låg potential framöver (ex den 5-åriga statsobligation har gått från ca 1,8% i början av året till 0,2%) Obligationer med hög kreditvärdighet har haft en stabil utveckling under hela året Svag höst för obligationer med lägre kreditvärdighet (high yield) Utflöden i high yield började i USA men nådde Europa Nivåerna har stabiliserat sig och riskaptiten har kommit tillbaka Goda investeringsmöjligheter Centralbankerna spelar en viktig roll ECB väntas tillföra ytterligare likviditet medan FED förväntas avsluta sina stimulanser under 2015 Kraftig korrektion av börsen, som senare har återhämtat sig Nordiska bankerna är välkapitaliserade Tilltro till systemet är stort 27 november

7 MARKNADSUTVECKLING KONKURRENTER - NORDEN KONKURRENTER 27 november

8 HISTORISK AVKASTNING (per 30 oktober 2014) TOTAL AVKASTNING (SEK) 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% Carnegie Corporate Bond A Statsobligationer År Carnegie Corporate bond Statsobligationer ,7% 10,5% ,6% -3,3% ,6% 1,6% ,3% 13,3% ,8% 6,8% 2,0% 3,1% 27 november

9 GEOGRAFISK FÖRDELNING SVERIGE 42% NORGE 30% 31 oktober 2014 Bergvik Skog 3,4% Ica gruppen 2,0% Skandinaviska Enskilda 1,7% Bravida Holding 1,7% Solor 1,6% Aker Asa 3,0% Lindorff 2,4% Dof Subsea 1,9% Dof Asa 1,8% Teekay Offshore Partners 1,7% Portfölj FINLAND 14% DANMARK 10% Neste Oil Oyj 2,3% Tvo 1,9% Citycon Oyj 1,6% Kesko Oyj 1,2% Euro Directories Bondco 1,0% Danske Bank A/S 3,7% Vestas Wind Systems A/S 1,5% Dsv As 1,3% Dfds A/S 0,8% Jyske Bank A/S 0,5% Övriga innehav 5% 27 november

10 Rating Rang Översikt Andel Kommentar 1 AAA 16,4% 2 AA+ 1,0% 3 AA 0,0% 4 AA- 0,0% 5 A+ 2,3% Kassa är A+. SEB motpart 6 A 0,3% 7 A- 4,5% 2,0% 8 BBB+ 3,6% 9 BBB 15,1% 10 BBB- 5,9% 49% 11 BB+ 14,8% 12 BB 3,7% 13 BB- 12,6% 14 B+ 5,6% 15 B 12,2% 16 B- 1,5% 12 OR 0,4% 0,5% 51% Summa 100,0% Genomsnittsrating 9,48 Annan fonddata Effektiv ränta före avgifter 3,1% Ränteduration (år) 1,4 Kreditduration (år) 4,1 Fondstorlek (mkr) Obligationsförfall Andel <1 år 4% 1-3 år 19% 3-5 år 56% Övriga 21% Summa 100% FONDDATA OCH PORTFÖLJ SEKTORER Bostadsobligationer 16,4% Finans 15,4% Energi 9,5% Industri 9,1% Oljeservice 8,3% Service 8,3% Material 7,0% Transport 6,1% Fastigheter 4,4% Dagligvaror 4,0% Investment Bolag 3,0% Media 1,8% Olja och Offshore 1,5% Hälsovård 1,1% Teleoperatörer 1,0% Sällanköpsvaror 1,0% Stat och kommun 0,7% Kassa 1,6% Summa 100,0% Fondstart 1 oktober 1990 Årlig avgift 0,95% Insättningsavgift 0% Uttagsavgift 0% Prestationsbaserad avgift Ingen Riskklass 2 av 7 Rating Morningstar 31 oktober november

11 Disclaimer Detta material och alla antaganden, beräkningar, uppfattningar, värderingar, rekommendationer och dylikt är framtagna av Carnegie Fonder AB ( Carnegie Fonder ). Informationen i detta material riktar sig uteslutande till kunder i Sverige. Materialet gör inte anspråk på att garantera något visst utfall, utan endast att illustrera vissa finansiella principer, risker och utfallsscenarion. Carnegie Fonder tar inte ansvar för eventuella felaktigheter eller andra inkorrekta uppgifter i informationen för underlaget till presentationen. Carnegie Fonder tar inte något ansvar för vare sig direkt som indirekt skada som grundar sig på användandet av materialet. liksom heller inte eventuella skador som leder till anspråk på ersättning som baseras på information i materialet. Samtliga beräkningar i materialet baseras på Carnegie Fonders egna modeller och antagande, vilka inte gör anspråk på annat än att illustrera vissa finansiella principer eller scenarion under olika förutsättningar. Vissa generaliseringar och antaganden är därför nödvändiga, vilket även kan medföra substantiella avvikelser från verkligheten. Beräkningarna liksom även de indata som ligger till grund för informationen i materialet kan ändras när Carnegie Fonder så finner det lämpligt. Mångfaldigande eller spridning av detta material, samt av hela eller delar av dess innehåll, får inte i något fall ske utan Carnegie Fonders skriftliga tillåtelse. Riskinformation Investeringar i finansiella instrument är förknippade med risk och en investering kan både öka och minska i värde eller komma att bli värdelös. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. För mer information kontakta oss på telefon [ eller på och läs fullständig informationsbroschyr, faktablad och årsrapport. 27 november

Kapitalrådgivning. Private Bankingportföljer Safe Core Edge

Kapitalrådgivning. Private Bankingportföljer Safe Core Edge Kapitalrådgivning Private Bankingportföljer Safe Core Edge Portföljerna tar på ett smart sätt till vara på de finansiella möjligheterna som finns på de globala marknaderna. Denna broschyr innehåller allmän

Läs mer

Månadsrapport Holberg Kredit SEK A Februari 2015

Månadsrapport Holberg Kredit SEK A Februari 2015 1 Månadsrapport Holberg Kredit SEK A Februari 2015 Holberg Kredit SEK A Holberg Kredit SEK A är vår nordiska high yield-fond, valutasäkrad och noterad i svenska kronor. Holberg Kredit SEK A är en så kallad

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2015. Carnegie Fonder AB

HALVÅRSRAPPORT 2015. Carnegie Fonder AB HALVÅRSRAPPORT 2015 PRIVATBANK LEDARE Carnegie Fonder AB Innehåll Innehåll Koncernöversikt...2 VD-ord...3 Utveckling fonder och marknader...4 Förvaltning...7 Översikt...8 Svenska aktiefonder Carnegie Småbolagsfond...12

Läs mer

Nordisk totalavkastning. Carnegie Strategifond.

Nordisk totalavkastning. Carnegie Strategifond. Nordisk totalavkastning Carnegie Strategifond. Riskhantering och vinstmaximering Carnegie Strategifond investerar i aktier och företagsobligationer i hela Norden. Med dessa två tillgångsslag har fonden

Läs mer

Stor räntespecial allt du behöver veta om räntefonder

Stor räntespecial allt du behöver veta om räntefonder Marknadsbrev juni-juli 2014 Stor räntespecial allt du behöver veta om räntefonder Vad avgör humöret på obligationsmarknaden? Trots att konjunkturen har fortsatt att röra sig i rätt riktning har långa obligationsräntor

Läs mer

Kreditindexbevis Hi h Yield Europa. Ej Kapitalskyddad. Tecknas till och med den 20 februari 2012.

Kreditindexbevis Hi h Yield Europa. Ej Kapitalskyddad. Tecknas till och med den 20 februari 2012. Emittent: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) SEB. Arrangör: Skandiabanken AB (publ). Ej Kapitalskyddad Kreditindexbevis High Yield Europa är en placering som är knuten till kreditrisken i 50 europeiska

Läs mer

Kreditindexbevis Europa

Kreditindexbevis Europa Kreditindexbevis Europa är en placering som är knuten till kreditrisken i 50 europeiska bolag genom itraxx Crossover Europe S17. Placeringen är avsedd för dig som vill ha ett alternativ till ränte- och

Läs mer

Marknadsföringsmaterial februari 2015. Fasträntebevis. En placering med fast ränteutbetalning

Marknadsföringsmaterial februari 2015. Fasträntebevis. En placering med fast ränteutbetalning Marknadsföringsmaterial februari 2015 Fasträntebevis En placering med fast ränteutbetalning Fasträntebevis ger en fast ränta, som utbetalas kvartalsvis Den riskfyllda aktiemarknaden och den låga avkastningen

Läs mer

Månadsrapport Holberg Kredit SEK A November 2014

Månadsrapport Holberg Kredit SEK A November 2014 1 Månadsrapport Holberg Kredit SEK A November 2014 Holberg Kredit SEK A Holberg Kredit SEK A är vår nordiska high yield-fond, valutasäkrad och noterad i svenska kronor. Holberg Kredit SEK A är en så kallad

Läs mer

FAMILJEFÖRETAGENS PENSIONSSTIFTELSER PLACERINGSPRESENTATION

FAMILJEFÖRETAGENS PENSIONSSTIFTELSER PLACERINGSPRESENTATION FAMILJEFÖRETAGENS PENSIONSSTIFTELSER PLACERINGSPRESENTATION Version 11.2 1 INNEHÅLL 3 Inledning FAMILJEFÖRETAGENS PENSIONSSTIFTELSE NR 9 4-5 Fondportföljer Portfölj Dynamisk, sid 4 Portfölj Trygg, sid

Läs mer

halvårsredogörelse för fonder 2012 Information om fondbolaget 25 26 Skatteregler 27 Ordlista 27

halvårsredogörelse för fonder 2012 Information om fondbolaget 25 26 Skatteregler 27 Ordlista 27 l a n n e b o f o n d e r halvårsredogörelse för fonder 2012 Aktiemarknaden 2 3 Våra förvaltare 4 Lannebo Mixfond 5 8 Lannebo Småbolag 9 11 Lannebo Sverige 12 14 Lannebo Sverige 130/30 15 17 Lannebo Vision

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport september 2013

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport september 2013 Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Kvartalsrapport september 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

Förvaltningskommentar BLOX November 2014

Förvaltningskommentar BLOX November 2014 Marknadsutvecklingen under november månad* Förvaltningskommentar BLOX OMX Stockholm Världsindex Tillväxtmarknader High Yield Råvaror EUR/SEK USD/SEK (MSCI World) (MSCI Emerging market) (Credit Suisse High

Läs mer

räntebevis Högre avkastning än räntesparande Lägre marknadsrisk än aktiesparande

räntebevis Högre avkastning än räntesparande Lägre marknadsrisk än aktiesparande räntebevis Högre avkastning än räntesparande Lägre marknadsrisk än aktiesparande räntebevis Dagens historiskt låga räntenivåer ger mycket låg avkastning i ett traditionellt räntesparande såsom räntefonder

Läs mer

Stigande ränta gav börsrekyl

Stigande ränta gav börsrekyl Marknadsbrev juni 015 Stigande ränta gav börsrekyl I april startade årets första, men sannolikt inte sista, globala börsrekyl. Trots nedgången i maj står de flesta index fortfarande på tvåsiffriga plus

Läs mer

High Yield. Exponering mot den europeiska High Yieldmarknaden med en årlig kupong om indikativt 7,4 procent INDEXCERTIFIKAT HIGH YIELD 15 MEDEL RISK

High Yield. Exponering mot den europeiska High Yieldmarknaden med en årlig kupong om indikativt 7,4 procent INDEXCERTIFIKAT HIGH YIELD 15 MEDEL RISK High Yield Marknadsföringsmaterial. Emitteras av Exponering mot den europeiska High Yieldmarknaden med en årlig kupong om indikativt 7,4 procent En investering i finansiella instrument kan både öka och

Läs mer

Skandia Link. våra fonder VÅR/SOMMAR 2009

Skandia Link. våra fonder VÅR/SOMMAR 2009 Skandia Link våra fonder VÅR/SOMMAR 29 innehåll sid vi har engagemang för ditt sparande 1 välj det alternativ som passar dig bäst 2 förändringar i Skandias investeringserbjudande 4 årets hedgefond öppnas

Läs mer

De här fonderna erbjuder vi. Gäller från 2015-05-07

De här fonderna erbjuder vi. Gäller från 2015-05-07 FONDUTBUD INFORMATION De här fonderna erbjuder vi Gäller från 2015-05-07 Länsförsäkringars utbud av rekommenderade fonder Länsförsäkringar erbjuder 35 egna fonder och ett 40-tal externa fonder och tillsammans

Läs mer

Halvårsredogörelse. Catellas fonder 30 juni 2015 Textdelen

Halvårsredogörelse. Catellas fonder 30 juni 2015 Textdelen Halvårsredogörelse Catellas fonder 30 juni 2015 Textdelen Innehåll INLEDNING 3 VD-ord 4 Risk 5 Den starka början på svenska börsåret kom av sig 6 Marknadssyn AKTIEFONDER 7 Catella Reavinstfond 8 Catella

Läs mer

Innehåll. Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv. Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv, Nyckelfakta 2.

Innehåll. Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv. Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv, Nyckelfakta 2. Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Årsredogörelse 2009 Innehåll Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv (Gamla Liv) driver traditionell

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2007 AB. Kvartalsrapport september 2013

Global Fastighet Utbetalning 2007 AB. Kvartalsrapport september 2013 Global Fastighet Utbetalning 2007 AB Kvartalsrapport september 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

Kommersiella Fastigheter Holding III AB. Kvartalsrapport december 2013

Kommersiella Fastigheter Holding III AB. Kvartalsrapport december 2013 Kommersiella Fastigheter Holding III AB Kvartalsrapport december 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

Månadens marknadssyn med fondrekommendationer jan 08

Månadens marknadssyn med fondrekommendationer jan 08 Månadens marknadssyn med fondrekommendationer jan 08 FÖR DIG SOM ÄR EN AKTIV PLACERARE OCH KONTINUERLIGT SER ÖVER DIN PORTFÖLJ Taktisk syn på ti llgångar för jan uar i månad 1 10 0 - Aktier +/-0 Obligationer

Läs mer

Köp senast 29 maj! Tål att lagras. Kapitalskyddade placeringar. En trygg investering som kan bli bättre med åren.

Köp senast 29 maj! Tål att lagras. Kapitalskyddade placeringar. En trygg investering som kan bli bättre med åren. ingår i produktgruppen strukturerade placeringar Köp senast 29 maj! Tål att lagras. Kapitalskyddade placeringar. En trygg investering som kan bli bättre med åren. Fyra intressanta inriktningar: Alternativ

Läs mer

Marknadsbrev. En årsavkastnin på två månader. mars 2013. Marknaden i korthet

Marknadsbrev. En årsavkastnin på två månader. mars 2013. Marknaden i korthet Marknadsbrev mars 2013 En årsavkastnin på två månader Under årets första månader steg den svenska börsen drygt 8 procent. Det motsvarar ungefär en årsavkastning på två månader. Och faktum är att den svenska

Läs mer

10 bolag. Kombinerad exponering mot en korg av europeiska bolag och europeiska företagskrediter. Ej kapitalskyddad

10 bolag. Kombinerad exponering mot en korg av europeiska bolag och europeiska företagskrediter. Ej kapitalskyddad Europa 10 Bolag Express Defensiv 3 Ej kapitalskyddad Skydd mot 24 första kredithändelserna Europa 10 bolag express defensiv Kombinerad exponering mot en korg av europeiska bolag och europeiska företagskrediter

Läs mer

Räntebevis. En sparform med möjlighet till hög ränta. Räntebevis från Nordea. NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N

Räntebevis. En sparform med möjlighet till hög ränta. Räntebevis från Nordea. NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N Marknadsföringsmaterial mars 2014 Räntebevis En sparform med möjlighet till hög ränta Räntebevis från Nordea NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N Räntebevis ger möjlighet

Läs mer

Huvudpunkter... 3. Agastis marknadssyn... 4. Fondfokuslistan... 5. Internationella aktieindex... 6 USA... 7. Europa... 8. Tyskland...

Huvudpunkter... 3. Agastis marknadssyn... 4. Fondfokuslistan... 5. Internationella aktieindex... 6 USA... 7. Europa... 8. Tyskland... September 2014 Höjdpunkter Huvudpunkter... 3 Agastis marknadssyn... 4 Fondfokuslistan... 5 Internationella aktieindex... 6 USA... 7 Europa... 8 Tyskland... 9 Frankrike... 10 Norge... 11 Sverige... 12 Ryssland...

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2007 AB. Kvartalsrapport december 2013

Global Fastighet Utbetalning 2007 AB. Kvartalsrapport december 2013 Global Fastighet Utbetalning 2007 AB Kvartalsrapport december 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

Aktieobligation Kinesisk Infrastruktur Trygghet och Tillväxt

Aktieobligation Kinesisk Infrastruktur Trygghet och Tillväxt Kapitalskydd INFORMATION Aktieobligation Sverige Trygghet och Tillväxt Aktieobligation Sydostasien Trygghet och Tillväxt Aktieobligation Kinesisk Infrastruktur Trygghet och Tillväxt Hur fungerar en kapitalskyddad

Läs mer