välkomnar till studier

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "välkomnar till studier"

Transkript

1 Vuxenutbildningen välkomnar till studier på grundläggande och gymnasial (teoretisk) nivå! vårterminen 2014

2 Detta häfte ger viktig information i kortfattad form till våra studerande. Behåll häftet under hela din studietid hos oss! Mer information samt eventuella uppdateringar finns på vår webbplats: boras.se/vux Innehåll Värdegrund och målsättningar... 1 Pedagogisk information... 2 Reservintagning... 2 Schema... 2 Frånvaro från undervisningen... 3 Läromedel... 3 Bibliotek... 3 Kopiering... 3 Skolans nätverk... 4 Lärplattformen PingPong... 4 Kurator... 4 Specialpedagog... 4 SYV, studie- och yrkesvägledning... 4 Praktisk information... 5 Kontakt... 6 Värdegrund och målsättningar All verksamhet skall präglas av ett demokratiskt synsätt. Vuxenutbildningen skall: motivera till livslångt lärande tillgodose de studerandes individuella utbildningsbehov och möjligheter ge de studerande möjlighet att fördjupa sina kunskaper och höja sin kompetens möjliggöra för de studerande att gå vidare till fortsatta studier ge de studerande insikt om vikten av eget ansvar för sina studier stärka de studerandes ställning på arbetsmarknaden. Från Vuxenutbildningens likabehandlingsplan: En dynamisk vuxenutbildning där man kan studera vad man vill, när man vill och hur man vill förutsätter att ingen diskrimineras, trakasseras eller utsätts för kränkande behandling. Alla skall känna sig trygga och välkomna att arbeta och studera hos oss. Studerande såväl som personal skall uppleva ett meningsfullt sammanhang och delaktighet i verksamheten. Dokumentet finns att läsa i sin helhet i aktiviteten Elevrum i Pingpong under Dokument/Styrdokument. Pedagogisk information För att lyckas med dina studier är det nödvändigt att du deltar aktivt i undervisningen. Utdrag ur skollagen 20 kap 9: Den som har antagits till en kurs har rätt att fullfölja kursen. Huvudmannen får dock besluta att utbildningen på kursen ska upphöra, om eleven saknar förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen eller annars inte gör tillfredsställande framsteg. Vänd dig alltid i första hand till din lärare om du har synpunkter eller frågor angående kursens planering, innehåll och kunskapskrav etc. Om du är medveten om att du har speciella läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi är det nödvändigt att dina lärare får veta detta så fort som möjligt. Vuxenutbildningen har i så fall rutiner för åtgärder som kan underlätta dina studier. Uppföljning av studieresultat Mål: Alla elever ska fullfölja sina kurser med godkända betyg. Vid terminsstarten får du en handledare som ger råd och tips om hur du bäst ska klara dina studier. Som vuxenstuderande ska du också ha reella möjligheter att utöva inflytande på din utbildning. 1. Du har ett eget ansvar att klara dina studier. Vår lärplattform Pingpong ger dig kontinuerlig information i dina kurser. Du kan också kommunicera med dina lärare och kurskamrater genom Pingpong. Tala med din handledare, lärare och/eller studievägledare för råd och stöd om du av olika skäl inte kan följa kursen enligt planeringen. Vid samtalet upprättar du tillsammans med läraren en plan för hur du kan fullfölja kursen. 2. Din lärare kan också ta initiativ till ett samtal under kursen om du inte klarar att studera enligt planeringen. Vid samtalet upprättar du tillsammans med din lärare en plan över hur du ska ta igen missade moment. 3. Om du fortfarande får svårt att följa planeringen uppmanas du att kontakta din rektor för att samtala om dina möjligheter att fullfölja kursen. Reservintagning Under den första kursveckan sker reservintagning. Du ska därför meddela administrationen direkt om du har för avsikt att inte följa en kurs som du blivit antagen till. Då kan platsen erbjudas någon annan. Schema Schemat är preliminärt och ändringar kan ske under de första veckorna. Tillfälliga schemaändringar på grund av studiebesök, lärares sjukdom etc. ser du på TV-monitorn i entrén. På sista sidan i detta häfte finns våra generella terminstider. 1 2

3 Frånvaro från undervisningen Sjukdom / vård av barn Observera att vid sjukdom eller vård av barn längre tid än en vecka krävs läkarintyg. Frånvaron anmäler du alltid direkt till läraren via lärplattformen Pingpong för att du skall kunna följa din studieplan. Har du inte möjlighet att kontakta din lärare via Pingpong kan du lämna meddelande via expeditionen: alternativt OBS! Du som har studiemedel från CSN ska också alltid anmäla sjukfrånvaro från första dagen till Försäkringskassan via deras hemsida eller på telefon Vid vård av barn eller närstående ska du anmäla direkt till CSN på en särskild blankett, som kan laddas ned från deras hemsida (csn.se). Där finns också mer information. Länkar till Försäkringskassan och CSN finns i aktiviteten vx-elevrum i Pingpong. Hög frånvaro utan godtagbar anledning medför att skolan rapporterar till CSN att du inte är studieaktiv, dvs. den studerande följer inte studierna enligt skolans krav. CSN utreder då om du har rätt till fortsatt studiemedel. Icke godkända studieresultat kan också medföra att CSN inte beviljar nytt studiemedel för fortsatta studier. Beror frånvaron på sjukdom/vård av barn är det viktigt att den är anmäld och att intyg (ex läkarintyg) har sparats. Ledighet från undervisningen Ledighet begär du skriftligt på en särskild blankett, som kan hämtas i entrén eller på Pingpong i Elevrum. Ansökan lämnar du till undervisande lärare som ger sina synpunkter. Därefter lämnas den till ansvarig skolledare för beslut. Observera att ledighet beviljas endast i undantagsfall och besök hos tandläkare, läkare, socialsekreterare etc. bokar du i första hand utanför schemalagd skoltid. OBS! Även beviljad ledighet betraktas som frånvaro! Avbrott / studieuppehåll från kurs Rådgör med din handledare / lärare och/eller studie- och yrkesvägledare innan du väljer att avbryta en kurs. Vid mer än tre veckors frånvaro i någon kurs utan giltig orsak anser skolan att du har avbrutit kursen. Avbrott meddelas till CSN. För mer information kontakta kuratorn. Läromedel Generellt gäller att utbildningen är kostnadsfri. Studerar du gymnasiekurser köper du själv dina läroböcker och eventuellt övrigt material i bokhandeln, i nätbokhandeln eller begagnade böcker av tidigare studerande. Är du under 20 år och studerar heltid får du låna böcker av skolan mot lånekort via vårt bibliotek (se rubrik Kurator för mer information). Skolans nätverk Omkring en vecka efter kursstart kommer användarkonton till skolans nätverk att delas ut till nya elever av din handledare eller finnas att hämta på administrationen (Gunilla Craas). Du måste själv ansvara för ditt användarnamn och lösenord! Lärplattformen Pingpong Lärplattformen PingPong används i alla kurser för att du och dina lärare ska kunna kommunicera med varandra. Lösenord till Pingpong skickas via mail till den mailadress du angett i din ansökan. Lärplattformen är internetbaserad, vilket innebär att du kan nå den från din hemdator (boras.pingpong.se) Du får dessutom ett begränsat antal utskrifter. Räknare finns installerade och varje användare har 50 blad/termin. Ytterligare utskrifter kostar 30 kr (för 50 blad) som betalas i biblioteket. Regler för datoranvändandet i skolan måste följas. Missbruk leder till avstängning från datasalarna och datanätet! Kurator Vår kurator heter Eyvor Andersson och hennes kontor finns i mitten på skolan i centralkorridoren. Hon kan nås på telefon eller e-post: Du är välkommen att kontakta henne när du av olika anledningar kan behöva råd och stöd i din studiesituation. Hon är utbildad socionom och har tystnadsplikt. Hon svarar även på frågor som rör din studieekonomi. För dig som är under 20 år gäller vissa regler som omfattar bland annat studiehjälp om drygt 1000 kr/ mån, busskort, skolmat, lån av läroböcker m.m. Kontakta kurator eller CSN för mer information. Specialpedagog och resursteam Vi har ett resursteam på skolan som består av specialpedagoger och speciallärare. Kontaktperson är specialpedagog Anna Wrzos. Hennes kontor finns i mitten på skolan i centralkorridoren. Du kan nå henne på telefon eller e-post Tillsammans med det övriga resursteamet kan hon ge råd om studieteknik och annat stöd som kan underlätta studierna om du t ex har speciella läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi. SYV, studie- och yrkesvägledning Besök oss gärna på drop-in. Se öppettider på Kontaktuppgifter: Studerar du på GRUV eller SFI får du låna böcker av skolan. Det är viktigt att du är försiktig med böckerna; borttappade eller trasiga böcker måste du betala för. Bibliotek Biblioteket finns i mitten på huvudkorridoren på Björkäng. Här kan du låna böcker, läsa tidningar och tidskrifter samt få hjälp med att söka information. Nära biblioteket finns ett antal dator-arbetsplatser för ordbehandling och infor mationssökning. På vårt bibliotek gäller samma lånekort som i kommunens övriga bibliotek. Merit Malteby Berit Förstberg Annette Karlenström Kristina Larsson Malin Hedberg Meg Gezelius, SFI Du är välkommen med frågor som rör ditt studie- och yrkesval till våra studie- och yrkesvägledare i entréhallen. Tillsammans med en SYV-are upprättar du din individuella studieplan. Du kan också diskutera behörighet till högre studier, sökvägar, olika utbildningsalternativ samt dina personliga tankar om framtida studier och yrkesval. Från höstterminen 2012 gäller nya kursplaner och nya förkunskapskrav i Vuxenutbildningen. Betygsskalan är A F, där A är högsta betyg och F motsvarar IG. Om det saknas betygsunderlag betygsätts inte kursen. Det Kopiering I biblioteket finns kopiator som du kan använda mot betalning. Det är viktigt att du respekterar regler för upphovsrätt. markeras med ett streck ( - ) i betygskatalogen. Det finns också möjlighet för den som vill att begära ut ett 3 intyg istället för betyg. 4

4 Praktisk information Ändringar av namn, adress, telefon etc. För att skolan skall kunna ha ett korrekt register för kommunikation med dig och kunna ge en god service skall du snarast anmäla ändringar av dina personuppgifter till administrationen våning 2. Sekretessmarkering, skyddad identitet Elever med sekretessmarkering uppmanas kontakta kuratorn inför kursstart. Minskad kontanthantering i skolan Försäljning på skolan sker i första hand med betalkort. Elevkopieringen i biblioteket betalas endast med kontanter. Lunch/kaffe/mikrougnar Kafeteria finns i entréplanet. Här finns även pentry, mikrougnar och kylskåp. Rökning Rökning får endast ske utomhus i rökrutan. Rökning på skolans övriga område, inklusive entrén, är strikt förbjuden! Mobiltelefoner Mobiltelefoner skall vara avstängda under lektionstid. Specialstol Om du av medicinska skäl är i behov av specialstol eller andra hjälpmedel skall du lösa detta i samråd med läkare/sjukgymnast och Hjälpmedelscentralen. Skolan kan endast erbjuda en begränsad möjlighet till lån av specialstol (gällande intyg från läkare/sjukgymnast krävs). Elevskåp Det finns ett begränsat antal skåp att låna. Eget hänglås krävs. OBS! Elevskåpen skall tömmas och lämnas olåsta vid kurs/terminsslut. Parkering Ett parkeringstillstånd kostar 138 kr för en 30-dagarsperiod. Parkeringsautomat finns vid huvudentrén. Som elev parkerar du på parkeringen utmed skolan mot skogen och i parkeringshuset på plan 6 och halva plan 5. Kontrollen sköts av parkeringsbolag, vilket betyder straffavgift vid överträdelse av parkeringsreglerna. Tips! Det finns en busslinje som går ända till skolans huvudentré vid vissa tider på dagen. Nära skolan, vid lasarettets huvudentréer, finns busshållplatser med tätare bussförbindelser. Brandutrymning Du måste känna till skolans utrymningsplan och brandsläckningsutrustning. Utrymningsplan finns anslagen i lektionssalarna och korridorerna. Utrymningsövning görs normalt två gånger per år. Försäkring Studerande i Vuxenutbildningen är olycksfallsförsäkrade under verksamhetstid genom en kollektiv försäkring tecknad av Borås Stad. Stöldrisker Skolan ansvarar inte för saker du har med dig. Meddelande till elev Vuxenutbildningens telefonnummer eller kan lämnas till barnomsorgen. I brådskande, akuta ärenden görs ett försök att söka upp eleven på skolan. Kontakt Webbplats: boras.se/vux E-post: Viktiga telefonnummer: Expedition: eller Verksamhet Ansvarig skolledare Telefon Vuxenutbildningschef Johan Roos SFI Josipa Matec Grundläggande Susanne Johansson Gymnasial, teoretiskt inriktad Anna-Lena Moisander Gymnasial, yrkesinriktad Tina Lundell Särvux Susanne Johansson YH Johan Drotz , Intendent Andreas Sikström E-postadresser finns under länken Kontakt på boras.se/vux Egna noteringar 5 6

5 Vuxenutbildningen terminsdatum Grundläggande och gymnasiala teoretiska kurser VT Kvällskurser VT tisdagar vecka 4 - vecka 21 Distanskurser Gymnasiala yrkesinriktade YH boras.se/vux Tryck: Borås kommuntryckeri Foto:Peder Persson

Innehåll 1. STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD 2 1.1 FOLKHÖGSKOLORNAS STUDERANDERÄTTSLIGA RÅD (FSR) 2. 2. Skolans informationsansvar 2

Innehåll 1. STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD 2 1.1 FOLKHÖGSKOLORNAS STUDERANDERÄTTSLIGA RÅD (FSR) 2. 2. Skolans informationsansvar 2 Innehåll 1. STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD 2 1.1 FOLKHÖGSKOLORNAS STUDERANDERÄTTSLIGA RÅD (FSR) 2 2. Skolans informationsansvar 2 2.1 Information innan antagning 2 2.2 Information vid kursstart 3 3. Deltagarinflytande

Läs mer

Vuxenstuderande. Handbok för. våren 2015. Här kan du läsa utifrån dina behov och förutsättningar 2015-01-12

Vuxenstuderande. Handbok för. våren 2015. Här kan du läsa utifrån dina behov och förutsättningar 2015-01-12 2015-01-12 Handbok för Vuxenstuderande våren 2015 Här kan du läsa utifrån dina behov och förutsättningar MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ Välkommen till Vuxenutbildningen Informationssamhälle,

Läs mer

Elevbladet. hösten. Viktig information för dig som studerar på Lärcentrum Trollhättan

Elevbladet. hösten. Viktig information för dig som studerar på Lärcentrum Trollhättan Elevbladet hösten 2010 Viktig information för dig som studerar på Lärcentrum Trollhättan Innehåll Rubrik Sidan Här finns Lärcentrum - karta, öppettider, adress och telefonnummer 3 Terminstider 3 Reservintag

Läs mer

Platengymnasiet läsåret 2015/2016

Platengymnasiet läsåret 2015/2016 Platengymnasiet läsåret 2015/2016 Denna ABC är ett stöd för att lätt finna praktisk information, telefonnummer, skolans rutiner och regler. För övrig och uppdaterad information hänvisas till www.fronter.com/motala.

Läs mer

Studieinformation Våren 2011. Solna Vuxenutbildning

Studieinformation Våren 2011. Solna Vuxenutbildning Studieinformation Våren 2011 Solna Vuxenutbildning Solna Vuxenutbildning Adress: Hagalundsgatan 26 BV, 169 64 SOLNA Tel: 08-734 20 93 Fax: 08-734 28 73 E-post: vuxenutbildningen@solna.se Webbsida: www.solna.se/vuxenutbildning

Läs mer

Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning

Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Höstterminen 2015 Innehåll Masugnen Lindesberg... 3 Om studier på Masugnen... 4 Ansökan... 5 Grundläggande vuxenutbildning... 6 Gymnasial vuxenutbildning...

Läs mer

Vet du om att du blir borta mer än en dag så tala om det. Annars får du ringa varje dag.

Vet du om att du blir borta mer än en dag så tala om det. Annars får du ringa varje dag. Handbok elev 2015-2016 SJUKANMÄLAN Sjukanmälan gör du så här: Ring 0526 170 892 ( automatisk telefonsvarare) eller anmäl via Dexter. OBS! Vårdnadshavare ska ringa för omyndiga elever Du blir uppmanad att

Läs mer

2014/2015. Välkommen till

2014/2015. Välkommen till 2014/2015 Välkommen till 1 REKTORSENHETER Gymnasiechef Maria Melander, e-post: maria.melander@halmstad.se Rektorsenhet 1: Kjell Eklund, e-post: kjell.eklund@halmstad.se Estetiska programmet - ES, film/foto/konst/musik

Läs mer

Innehåll. Sida 1 av 20

Innehåll. Sida 1 av 20 Innehåll Olika funktioner på skolan... 3 Klasser och studiehandledare 2015-2016... 4 Frånvaro och sjukdom... 5 Kost... 5 Studieekonomi... 5 Försäkring... 6 Studier... 6 Dexter... 7 Ådalsskolans hemsida...

Läs mer

Elevbladet hösten 2015

Elevbladet hösten 2015 Elevbladet hösten 2015 Viktig information för dig som ska vuxenstudera i Trollhättan Vänersborg Innehåll Rubrik Sidan Öppettider, adress och telefonnummer 3 Elevinfo under studietiden 3 Reservantagning

Läs mer

Elevinformation, läsåret 2015/2016

Elevinformation, läsåret 2015/2016 Elevinformation, läsåret 2015/2016 Affischering/Anslag Tillstånd för affischering och anslag ges på expeditionen. På varje anslag anges ansvarig och uppsättningsdatum. Anslagen får sitta högst två veckor.

Läs mer

Läsåret 2014/2015 Välkommen till Anderstorpsskolan

Läsåret 2014/2015 Välkommen till Anderstorpsskolan orpsskol an Gymnasiekontoret Anderstorpsskolan Läsåret 2014/2015 Välkommen till Anderstorpsskolan www.anderstorpsskolan.se Elevinformation Åk 1-4 På hemsidan, www.anderstorpsskolan.se hittar du aktuell

Läs mer

TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85. Hemsida: www.traineegymnasiet.se

TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85. Hemsida: www.traineegymnasiet.se TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85 Hemsida: www.traineegymnasiet.se E-post : traineegymnasiet@hylte.se Traineegymnasiet Forum, Norra Industrigatan

Läs mer

V Ä L K O M M A S K O L A N S ELEVER 2015/2016

V Ä L K O M M A S K O L A N S ELEVER 2015/2016 PM V Ä L K O M M A S K O L A N S ELEVER 2015/2016 1 Innehåll Välkommen!... 4 Viktiga kontakter... 5 Skolledning... 5 Antagningskansli... 5 SYV... 5 Elevhälsoteam... 5 Specialpedagoger... 5 Skolsköterska...

Läs mer

Om ingen lärare kommer till lektionen... 14 Betyg... 14 Läroböcker och skolmaterial... 14 En dator till alla... 14 Busskort... 14 Elevskåp...

Om ingen lärare kommer till lektionen... 14 Betyg... 14 Läroböcker och skolmaterial... 14 En dator till alla... 14 Busskort... 14 Elevskåp... 2015-2016 Innehåll Program på skolan... 5 Rektorer... 5 Receptionen... 5 Bibliotek... 5 Elevhälsoteam... 6 Kurator... 6 Skolsköterska... 6 Skolläkare... 6 Specialpedagoger... 6 Expeditionen... 7 Vaktmästeriet...

Läs mer

Välkommen till Medborgarskolan!

Välkommen till Medborgarskolan! Välkommen till Medborgarskolan! och vår kommunala vuxenutbildning Medborgarskolans värdegrund Medborgarskolan är ett humanistiskt studieförbund. Vi vänder oss till alla som vill delta i bildnings- och

Läs mer

PILT-GUIDEN LÄSÅRET 2015 2016. Karro där kultur och vetenskap möts.

PILT-GUIDEN LÄSÅRET 2015 2016. Karro där kultur och vetenskap möts. PILT-GUIDEN LÄSÅRET 2015 2016 Karro där kultur och vetenskap möts. Estetiska programmet Humanistiska programmet Naturvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Välkommen till Karolinska gymnasiet!

Läs mer

Nyckeln till framtiden!

Nyckeln till framtiden! Nyckeln till framtiden! Elevhandboken 2014-2015 Innehållsförteckning Välkomsthälsning 3 Läsåret 2014-2015 3 Adress och telefon 4 Kommunledning 4 Skolledning 4 Administration 4 Studie-och yrkesvägledning

Läs mer

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! April 2011

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! April 2011 Bra att veta för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! 1 April 2011 1. Din ansökan 4 a. Komplettera 4 b. Kontrolluppgifter 4 c. Urval 1 4 d. Antagningsbesked 1 4

Läs mer

Innehåll. Frånvaroanmälan

Innehåll. Frånvaroanmälan Innehåll Kunskap i centrum sedan 1623!... 2 Organisation... 2 Skolledning... 2 Våra utbildningar... 3 Information... 4 Elevomsorg... 11 Handledare... 12 Elevinflytande... 12 Program, ämnen & kurser...

Läs mer

Allmän information hösten 2014 våren 2015

Allmän information hösten 2014 våren 2015 Allmän information hösten 2014 våren 2015 Adressändring Adressändring anmäler du till din mentor. Anslag och affischering Vill du sätta upp något på skolans anslagstavlor kontaktar du vaktmästarna eller

Läs mer

Studeranderättslig standard vid Birka och Bäckedals folkhögskolor Jämtland/Härjedalen

Studeranderättslig standard vid Birka och Bäckedals folkhögskolor Jämtland/Härjedalen Studeranderättslig standard vid Birka och Bäckedals folkhögskolor Jämtland/Härjedalen EN DEL AV REGIONFÖRBUNDET JÄMTLANDS LÄN Fastställd av skolornas styrelse i Regionförbundet: 2012-12-17 Revidering görs

Läs mer

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier Kontakta oss! Adress och telefonnummer: Skolexpedition Tel: 0500 49 77 00 Fax: 0500 49 77 05 E-post: vuxenutbildning@skovde.se Studievägledare Joakim Wetterskoog Tel: 0500 497706 E-post: studievagledning@skovde.se

Läs mer

Studiehandbok YH-Skärgårdskapten 2014

Studiehandbok YH-Skärgårdskapten 2014 Studiehandbok YH-Skärgårdskapten 2014 Välkommen som student hos Marina läroverket! Marina läroverket är en fristående skola i marin miljö, som erbjuder gymnasieutbildningar, vuxenutbildningar samt fristående

Läs mer

Trädgårdsstadsskolan. Information A till Ö. Läsåret 2012/2013

Trädgårdsstadsskolan. Information A till Ö. Läsåret 2012/2013 Trädgårdsstadsskolan Information A till Ö Läsåret 2012/2013 Innehållsförteckning Introduktion...3 Allergier och specialkost...4 Arbetsmaterial...4 Besök till skolan...4 Betyg...4 Bilparkering...5 Borttappade

Läs mer

ELEVHANDBOK. Mentors namn: Mentors arbetstelefon: Mentors e-post: förnamn.efternamn@hagstromska.se LÄSÅRET 2014/15.

ELEVHANDBOK. Mentors namn: Mentors arbetstelefon: Mentors e-post: förnamn.efternamn@hagstromska.se LÄSÅRET 2014/15. ELEVHANDBOK Mentors namn: Mentors arbetstelefon: Mentors e-post: förnamn.efternamn@hagstromska.se LÄSÅRET 2014/15 Hösttermin 2014: tisdag 19 augusti fredag 19 december Höstlov: v. 44, måndag 27okt fredag

Läs mer

ALL INFORMATION SKA FINNAS TILLGÄNGLIG FÖR STUDERANDE VIA HEMSIDAN. 1.2 Huvudmannens profil (under Folkhögskola/Om oss/vision och värderingar)

ALL INFORMATION SKA FINNAS TILLGÄNGLIG FÖR STUDERANDE VIA HEMSIDAN. 1.2 Huvudmannens profil (under Folkhögskola/Om oss/vision och värderingar) ALL INFORMATION SKA FINNAS TILLGÄNGLIG FÖR STUDERANDE VIA HEMSIDAN Studeranderätt 1. Information innan den studerande är antagen 1.1 Mål med kursen (under Folkhögskola/kurser och utbildningar) På vår hemsida

Läs mer

Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Innehåll. Rektor har ordet

Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Innehåll. Rektor har ordet Innehåll 3 Rektor har ordet 4 5 Verksamhetsbeskrivning Organisation Verksamhetsidé Läsårstider 6 Kontakt 7 Pedagogisk personal 8 Elevhälsoteamet 9 Att arbeta med elevernas rätt till kunskap 10 Handlingsprogram

Läs mer

komvux Senast uppdaterad, juni 2013 CSN nr 1400A/1306

komvux Senast uppdaterad, juni 2013 CSN nr 1400A/1306 Rutiner för studeranderapportering i Mina tjänster komvux Senast uppdaterad, juni 2013 CSN nr 1400A/1306 Innehåll Inledning 3 Kundstöd 3 Om CSN 4 Studiehjälp 4 Studiemedel 4 Skolans ansvar 5 Att lämna

Läs mer

Vademecum. Handbok för elever och föräldrar 2011-12

Vademecum. Handbok för elever och föräldrar 2011-12 Vademecum Handbok för elever och föräldrar 2011-12 Innehållsförteckning Del1 Befattningshavare Skolledning, administrativ personal, servicepersonal, skolhälsa, studieoch yrkesvägledare, specialpedagog

Läs mer