Elevinformation ESmix Åk 1-4

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Elevinformation ESmix Åk 1-4"

Transkript

1 orpsskol an Gymnasiekontoret Anderstorpsskolan Läsåret 2014/2015 Välkommen till Anderstorpsskolan Elevinformation ESmix Åk 1-4 På hemsidan, hittar du aktuell information om skolan och vad som händer på skolan.

2 Välkommen till Anderstorpsskolan! Roligt att du tackat ja till att gå hos oss på Anderstorp. Vi hoppas att du ska trivas. Du kommer att få en mentor som du alltid kan vända dig till, när du har frågor och funderingar som gäller din skolgång. Dina vårdnadshavare är också välkomna att höra av sig och blir även inbjudna till utvecklingssamtal. De kommer också att inbjudas till en informationsträff/föräldramöte i början av september. Tveka inte att ta kontakt med din mentor eller någon annan personal på skolan, om det blir jobbigt med studierna eller om du upplever problem av annan karaktär. Det finns många personalgrupper till hands för att stödja och hjälpa dig. Under läsåret 2014/2015 kommer Anderstorpsskolan att byggas om, vilket vi ber dig att ha överseende med. Vi ska göra vårt bästa för att det ändå ska bli så bra som möjligt för dig. När allt är klart kommer det att bli en fräsch och fin skola. Just nu byggs matsalen om, vilket gör att det provisoriskt inrättats matsal i centralhallen och i aulan. Du kommer att få god information om detta och personalen finns tillgänglig för att hjälpa dig att hitta rätt. I november beräknas den nya matsalen vara färdigställd. Jag som är din rektor har mitt kontor på Balderskolan, och är ansvarig för både ESMix på Anderstorp och särskolan på Balder. Du kan nå mig via mail: tel eller via Skellefteå kommuns kundtjänst Hälsningar Birgitta Lindström Rektor, Gymnasiesärskolan Anderstorp & Balder På Anderstorpsskolan finns förutom lärare och assistenter även andra yrkesgrupper som du eller dina vårdnadshavare är välkomna att kontakta, tex skolsköterska, kurator och specialpedagog. Ring eller besök vår reception tel eller kontakta Skellefteå kommuns kundtjänst tel och fråga efter den du söker. Din studievägledare Karita Sandström har sitt kontor på Balderskolan men kan också nås via Skellefteå kommuns kundtjänst tel Sida 2(6)

3 För en god arbetsmiljö på Anderstorpsskolan För trivsel och en god miljö är din insats! Därför vill vi särskilt poängtera vikten av att: ta ansvar för vår gemensamma miljö. arbeta aktivt så att alla trivs på skolan. Inga kränkningar får förekomma. ta hänsyn till astmatiker och allergiker genom att inte använda starka dofter och inte röka utanför entréerna. ( Det är enligt lag förbjudet att röka på skolans område). ta hänsyn till andra genom att komma i tid till lektionsstart. Litet lexikon Aktivitetsersättning Mentor/rektor återkommer med mer information om aktivitetsersättning när det blir aktuellt för just dig. Anderstorp-aktuellt Varje onsdag eftermiddag under terminstid utkommer Anderstorp-aktuellt med information inför veckan. Dina mentorer kommer på mentortiden att delge dig den informationen och veckans nyhetsbrev finns även på skolans hemsida. Arbetsplatsförlagd utbildning Arbetsplatsförlagt lärande (APL) förekommer under vissa veckor. Du får information om detta, när det blir aktuellt för din klass. Bibliotek I skolbiblioteket hittar du bl a böcker, tidskrifter och tidningar. Bibliotekets katalog hittar du på skolans hemsida, och där ser du gymnasiebibliotekens böcker. På skolans hemsida ser du också vilka databaser du kan söka information i här på skolan. Biblioteket har öppet alla skoldagar. När du börjar på skolan får du komma på en introduktion i biblioteket. Då får du info om vad som finns och blir inskriven som låntagare. Då får du också en PIN-kod, så att du kan låna själv på biblioteket. PIN-koden använder du också för att göra omlån och reservationer. När du är inskriven kan du även låna på Balder och Kaplan. Vi skickar böcker mellan skolorna då det behövs. Normal lånetid är fyra veckor. Du är ansvarig för det som lånas på ditt kort. Borttappad eller förstörd bok måste ersättas. Busskort (skolkort) Från hösten -14 kommer all busskortshantering att skötas av Kundtjänst så det är dit du ska vända dig om du har funderingar. För elever som börjar åk 1 och har rätt till busskort kommer ett kort att skickas hem. Skulle du ändå inte ha fått något kort och har rätt till det, hör du av dig till Kundtjänst. Till Kundtjänst hör du också av dig om: ditt kort är trasigt: Kundtjänst hjälper dig att beställa ett nytt kort och i väntan på det nya kortet får du ett tillfälligt kort som gäller i 10 dagar. du har tappat ditt kort: Sida 3(6)

4 Kundtjänst hjälper dig att beställa ett nytt kort som från och med hösten 14 kostar 150 kr och som du måste betala direkt. Hos Kundtjänst kan du både betala kontant och med kort. I väntan på det nya kortet får du ett tillfälligt kort som gäller i 10 dagar. Elevinflytande I läroplan sägs att skolan ska sträva mot att varje elev tar personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö, aktivt utövar inflytande över sin utbildning. Vår förväntan är att du tar ansvar för och vill vara med och påverkar din egen och skolans utveckling. I första hand sker det via ditt engagemang i klassens gemensamma arbete och via klassråd/mentorsträff. Försäkringar Olycksfall Alla elever i Skellefteås gymnasieskolor är kollektivt olycksfallsförsäkrade i Folksam. Försäkringen omfattar olycksfall som inträffar under såväl skoltid som fritid och ferietid. Närmare information får du på hemsidan Förvaringsskåp Skåp delas endast ut via receptionen. Du ansvarar själv för att skaffa hänglås. Förvara aldrig pengar eller andra värdesaker i skåpet efter skoldagens slut! Datorer får ej förvaras i elevskåp över natten. Varken väskor, skor eller kläder får finnas utanför elevskåp efter skoldagens slut. Centralhallen fungerar nämligen som kapprum till aulan, som hyrs ut till olika arrangörer kvällar och helger. Stöldrisken är också stor eftersom centralhallen inte är låst kvällstid. Individuell studieplan Alla elever i åk 1 får en individuell studieplan (ISP). Dokumentet visar när programmets olika kurser påbörjas och avslutas. Även valbara kurser finns med. Elev och mentor går tillsammans igenom studieplanen så att den hela tiden hålls aktuell.. Information I centralhallen finns tre TV-monitorer uppsatta, en utanför receptionen, en utanför biblioteket och en mellan C & D korridoren. På transport och dans/teater finns också monitorer. Här visas information om dagsaktuella händelser. På skolans hemsida finns nyheter, scheman, information om de olika programmen m m. Ledighet Grunden är att skolan ska ge ledighet när du som elev behöver vara frånvarande av tvingande skäl som sjukdom eller problem i familjen, alltså orsaker som även ger en anställd rätt till ledighet. Det måste alltså föreligga särskilda skäl. Om du ändå väljer att ta ledigt istället för att delta i skolarbetet, så noteras ogiltig frånvaro, Det är ditt/din förälders beslut och skolan ska enbart upplysa om eventuella konsekvenser. Frånvaro leder rimligtvis till sämre studieresultat. Skolan förbinder sig inte heller att ge stöd för förlorad undervisning eller bidra med annat extra arbete från lärarnas sida för att minska konsekvenserna av frånvaron. Om elev under en månad har hög frånvaro är skolan skyldig att rapportera detta till CSN och följden kan då bli indraget studiebidrag. Du ansöker om ledighet hos din mentor som kan bevilja ledighet upp till tre dagar i följd men max åtta dgr/läsår. All ledighet på fyra dagar och mer handläggs av rektor. Lektionstider Sida 4(6)

5 Eftersom vi är många i skolan är schemat uppbyggt efter ett modulsystem. Lektionernas längd varierar enligt schemat och du måste själv hålla reda på när dina lektioner börjar. Du bör i god tid befinna dig i angiven sal, så att lektionerna kan börja i rätt tid. Om du kommer för sent går du miste om information, samtidigt som du skapar irritation. Om läraren inte kommer till lektionen inom fem minuter från lektionens början, ska en elev i klassen anmäla detta till receptionen. Klassen väntar utanför lektionssalen under tiden. Läromedel Som elev i gymnasieskolan har du fria läromedel. Varje skola disponerar ett bestämt belopp för inköp av läromedel. Om du tappar bort eller förstör ett läromedel måste du själv ersätta det. Matsal Eftersom matsalen endast har 240 sittplatser är det viktigt att du äter på enligt schema fastställda lunchtider för att därigenom undvika köbildning och trängsel. Har du behov av särskild kost (t ex vegetarisk), anmäl detta till skolsköterskan. Sjukfrånvaro Om du på grund av sjukdom eller annan omständighet inte kan komma till skolan ska du eller förälder anmäla detta till Skola 24, tel dock senast Observera att anmälan måste göras dagligen vid fortsatt sjukdom. Om du på grund av sjukdom måste gå hem från skolan under pågående skoldag ska du i första hand underrätta den lärare du ska ha påföljande lektion eller din mentor. Vid hög anmäld frånvaro kan läkarintyg inkrävas. Skyddsfrågor De flesta olycksfall beror oftast på den skadade själv. Håll därför olycksfallen borta genom försiktighet och omtanke. Kontakta skolans skyddsombud, mentor eller servicetekniker om du är tveksam på någon punkt. Anmäl alltid olyckstillbud! Beträffande skyddskläder och skyddsutrustning måste du följa de anvisningar som finns inom olika arbetsområden. Rutiner vid brandlarm För att du ska känna dig trygg kommer brandövningar att genomföras under läsåret. Du får mer information av dina mentorer: 1. Du följer din lärare via närmaste väg ut från skolan och går till anvisad återsamlingsplats. Elever från andra skolor följer också sin undervisande lärare till återsamlingsplatsen. 2. På återsamlingsplatsen kontrollerar mentor vilka elever som kommit dit och lämnar rapport till den rapportör eller dennes ersättare som ansvarar för återsamlingsplatsen. Om mentor inte finns på plats rapporterar elev direkt till rapportören som medför listor över samtliga klasser vid skolan och noterar eventuellt saknade elever. 3. Om du befinner dig i övriga utrymmen såsom centralhall, arbetsrum, expedition, matsal etc. går du till den återsamlingsplats som gäller för din klass. 4. Ingen får återvända in i skolan innan tillstånd getts av verksamhetschef eller ersättaren via megafon och allanrop. Sida 5(6)

6 Sida 6(6)

Läsåret 2014/2015 Välkommen till Anderstorpsskolan

Läsåret 2014/2015 Välkommen till Anderstorpsskolan orpsskol an Gymnasiekontoret Anderstorpsskolan Läsåret 2014/2015 Välkommen till Anderstorpsskolan www.anderstorpsskolan.se Elevinformation Åk 1-4 På hemsidan, www.anderstorpsskolan.se hittar du aktuell

Läs mer

SANNARPSGYMNASIET FRÅN A-Ö

SANNARPSGYMNASIET FRÅN A-Ö SANNARPSGYMNASIET SANNARPSGYMNASIET FRÅN A-Ö Adressändring/byte av telefon nr. Om du flyttar eller byter telefonnummer så ska du meddela det till expeditionen och till din mentor. Affischering Affischer,

Läs mer

Elevinformation, läsåret 2015/2016

Elevinformation, läsåret 2015/2016 Elevinformation, läsåret 2015/2016 Affischering/Anslag Tillstånd för affischering och anslag ges på expeditionen. På varje anslag anges ansvarig och uppsättningsdatum. Anslagen får sitta högst två veckor.

Läs mer

Vet du om att du blir borta mer än en dag så tala om det. Annars får du ringa varje dag.

Vet du om att du blir borta mer än en dag så tala om det. Annars får du ringa varje dag. Handbok elev 2015-2016 SJUKANMÄLAN Sjukanmälan gör du så här: Ring 0526 170 892 ( automatisk telefonsvarare) eller anmäl via Dexter. OBS! Vårdnadshavare ska ringa för omyndiga elever Du blir uppmanad att

Läs mer

TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85. Hemsida: www.traineegymnasiet.se

TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85. Hemsida: www.traineegymnasiet.se TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85 Hemsida: www.traineegymnasiet.se E-post : traineegymnasiet@hylte.se Traineegymnasiet Forum, Norra Industrigatan

Läs mer

Uddevalla Gymnasieskola Akademi. elever & föräldrar Läsåret 2014-2015. Akademi Sinclair

Uddevalla Gymnasieskola Akademi. elever & föräldrar Läsåret 2014-2015. Akademi Sinclair ABCför elever & föräldrar Läsåret 2014-2015 Akademi Sinclair 1 UDDEVALLA GYMNASIESKOLA Akademi Sinclair 2014/2015 Estetiska programmet Samhällsvetenskapsprogrammet- media ABC 2 VÄLKOMMEN TILL UDDEVALLA

Läs mer

Elevinformation, läsåret 2014/2015

Elevinformation, läsåret 2014/2015 Elevinformation, läsåret 2014/2015 AFFISCHERING/ ANSLAG APL BETYG/ BEHÖRIGHET Tillstånd för affischering och anslag ges på expeditionen. På varje anslag anges ansvarig och uppsättningsdatum. Anslagen får

Läs mer

Betyg Betyg sätts efter avslutad kurs. Ditt betyg kommuniceras och motiveras innan det sätts.

Betyg Betyg sätts efter avslutad kurs. Ditt betyg kommuniceras och motiveras innan det sätts. INFORMATION A-Ö Betyg Betyg sätts efter avslutad kurs. Ditt betyg kommuniceras och motiveras innan det sätts. Bibliotek På skolan finns ett bibliotek där du kan söka information för skolarbeten, låna böcker

Läs mer

NTI GYMNASIET SÖDERTÄLJE. Handbok. För elever och vårdnadshavare

NTI GYMNASIET SÖDERTÄLJE. Handbok. För elever och vårdnadshavare NTI GYMNASIET SÖDERTÄLJE Handbok För elever och vårdnadshavare Elevhandbok, NTI Gymnasiet So derta lje Välkommen till oss på NTI Gymnasiet i Södertälje, vi hoppas du ska trivas! I handen håller du ett

Läs mer

Elevhandbok. Den här elevhandboken innehåller information som är bra att veta om Solna Gymnasium.

Elevhandbok. Den här elevhandboken innehåller information som är bra att veta om Solna Gymnasium. Elevhandbok Den här elevhandboken innehåller information som är bra att veta om Solna Gymnasium. Du hittar här olika uppgifter gällande praktiska frågor och rutiner på Solna Gymnasium. Vår förhoppning

Läs mer

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar Widénska gymnasiet Elevhandbok Information till elever och föräldrar Läsåret 2015/2016 1 Innehåll Information.. sid 4 Elevhälsa och vägledning.. sid 7 Kontaktlärare. sid 8 Elevdemokrati.... sid 8 Program,

Läs mer

Om ingen lärare kommer till lektionen... 14 Betyg... 14 Läroböcker och skolmaterial... 14 En dator till alla... 14 Busskort... 14 Elevskåp...

Om ingen lärare kommer till lektionen... 14 Betyg... 14 Läroböcker och skolmaterial... 14 En dator till alla... 14 Busskort... 14 Elevskåp... 2015-2016 Innehåll Program på skolan... 5 Rektorer... 5 Receptionen... 5 Bibliotek... 5 Elevhälsoteam... 6 Kurator... 6 Skolsköterska... 6 Skolläkare... 6 Specialpedagoger... 6 Expeditionen... 7 Vaktmästeriet...

Läs mer

SJÖDALSGYMNASIET LOTSEN. ABC för elever. Läsåret 15-16

SJÖDALSGYMNASIET LOTSEN. ABC för elever. Läsåret 15-16 SJÖDALSGYMNASIET LOTSEN ABC för elever Läsåret 15-16 DETTA HÄFTE TILLHÖR KLASS/GRUPP MENTORS NAMN 2 SJÖDALSGYMNASIET Sjödalsgymnasiets elever ska känna sig trygga i sin lärmiljö, uppnå goda kunskaper och

Läs mer

V Ä L K O M M A S K O L A N S ELEVER 2015/2016

V Ä L K O M M A S K O L A N S ELEVER 2015/2016 PM V Ä L K O M M A S K O L A N S ELEVER 2015/2016 1 Innehåll Välkommen!... 4 Viktiga kontakter... 5 Skolledning... 5 Antagningskansli... 5 SYV... 5 Elevhälsoteam... 5 Specialpedagoger... 5 Skolsköterska...

Läs mer

Information Läsåret 2013-2014

Information Läsåret 2013-2014 Information Läsåret 2013-2014 Innehållsförteckning Organisation Duveholmsgymnasiet omfattar:... 4 Rektorer... 4 Receptionens öppettider... 4 Expeditionen... 5 Elevhälsoteam... 6 Kurator... 6 Skolsköterska...

Läs mer

INFORMATION. ELEVER och FÖRÄLDRAR

INFORMATION. ELEVER och FÖRÄLDRAR MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION till ELEVER och FÖRÄLDRAR LÄSÅRET 2012-2013 MJÖLBY GYMNASIUM. DACKESKOLAN Besöksadress Burensköldsvägen 33 Postadress 595 80 Mjölby Telefon 0142-850 00 (växel)

Läs mer

2014/2015. Välkommen till

2014/2015. Välkommen till 2014/2015 Välkommen till 1 REKTORSENHETER Gymnasiechef Maria Melander, e-post: maria.melander@halmstad.se Rektorsenhet 1: Kjell Eklund, e-post: kjell.eklund@halmstad.se Estetiska programmet - ES, film/foto/konst/musik

Läs mer

Hej, och välkommen till GLOBALA!

Hej, och välkommen till GLOBALA! Hej, och välkommen till GLOBALA! Vi tror och hoppas att du ska trivas här hos oss under de 3 år som väntar! De fyra ledord som genomsyrar skolkulturen på Globala gymnasiet är omtanke, tillit, respekt och

Läs mer

Innehåll. Sida 1 av 20

Innehåll. Sida 1 av 20 Innehåll Olika funktioner på skolan... 3 Klasser och studiehandledare 2015-2016... 4 Frånvaro och sjukdom... 5 Kost... 5 Studieekonomi... 5 Försäkring... 6 Studier... 6 Dexter... 7 Ådalsskolans hemsida...

Läs mer

SJÖDALSGYMNASIET. LOTSEN ABC- för elever LÄSÅRET 13/14

SJÖDALSGYMNASIET. LOTSEN ABC- för elever LÄSÅRET 13/14 SJÖDALSGYMNASIET LOTSEN ABC- för elever LÄSÅRET 13/14 DETTA HÄFTE TILLHÖR KLASS/GRUPP MENTORS NAMN 2 Sjödalsgymnasiet Den goda mötesplatsen Sjödalsgymnasiets elever ska känna sig trygga i sin lärmiljö,

Läs mer

Mjölby Gymnasium - Kungshögaskolan. - Informationshäfte. Läsåret 2010/2011. Välkommen

Mjölby Gymnasium - Kungshögaskolan. - Informationshäfte. Läsåret 2010/2011. Välkommen Mjölby Gymnasium - Kungshögaskolan - Informationshäfte Läsåret 2010/2011 Välkommen SKOLANS ORGANISATION Kungshögaskolan som ingår i Mjölby gymnasium har ca 600 elever och ca 70 anställda. På skolan finns

Läs mer

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar Widénska gymnasiet Elevhandbok Information till elever och föräldrar Läsåret 2013/2014 1 Innehåll Information.. sid 4 Elevhälsa och vägledning.. sid 8 Kontaktlärare. sid 8 Elevdemokrati.... sid 9 Program,

Läs mer

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg ASPERO Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg Gäller läsåret 14/15 ASPERO Kontakt Kristina Haeffner rektor 0725 17 77 99 Madeleine Dahlqvist administratör 031 337 89 00 För övrig personal se

Läs mer

Platengymnasiet läsåret 2011/2012

Platengymnasiet läsåret 2011/2012 Platengymnasiet läsåret 2011/2012 Denna ABC är ett stöd för att lätt finna praktisk information, telefonnummer, skolans rutiner och regler. För övrig och uppdaterad information hänvisas till www.fronter.com/motala.

Läs mer

INFORMATION FÖR NYA ELEVER 2013 2014

INFORMATION FÖR NYA ELEVER 2013 2014 INFORMATION FÖR NYA ELEVER 2013 2014 EBERSTEINSKA GYMNASIET Postadress: Box 400, 601 05 NORRKÖPING Tel: 011-15 30 00. Fax: 011-16 51 94 E-post: ebersteinska@edu.norrkoping.se www.ebersteinska.norrkoping.se

Läs mer

Platengymnasiet läsåret 2015/2016

Platengymnasiet läsåret 2015/2016 Platengymnasiet läsåret 2015/2016 Denna ABC är ett stöd för att lätt finna praktisk information, telefonnummer, skolans rutiner och regler. För övrig och uppdaterad information hänvisas till www.fronter.com/motala.

Läs mer

Allmän information hösten 2014 våren 2015

Allmän information hösten 2014 våren 2015 Allmän information hösten 2014 våren 2015 Adressändring Adressändring anmäler du till din mentor. Anslag och affischering Vill du sätta upp något på skolans anslagstavlor kontaktar du vaktmästarna eller

Läs mer

PIHLSKOLAN HÄLLEFORS Läsåret 2013-2014

PIHLSKOLAN HÄLLEFORS Läsåret 2013-2014 PIHLSKOLAN HÄLLEFORS Läsåret 2013-2014 Kontakt Skolans post och besöksadress: Pihlskolan Klockarvägen 4 712 34 Hällefors Tfn 0591-641 95 Fax: 0591-129 18 Skolans hemsida: www.pihlskolan.hellefors.se Rektor...0591-641

Läs mer

PILT-GUIDEN LÄSÅRET 2015 2016. Karro där kultur och vetenskap möts.

PILT-GUIDEN LÄSÅRET 2015 2016. Karro där kultur och vetenskap möts. PILT-GUIDEN LÄSÅRET 2015 2016 Karro där kultur och vetenskap möts. Estetiska programmet Humanistiska programmet Naturvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Välkommen till Karolinska gymnasiet!

Läs mer

Välkommen till Dina studier vid Vretagymnasiet

Välkommen till Dina studier vid Vretagymnasiet Välkommen till Dina studier vid Vretagymnasiet Snabbinformation från A till Ö. Adressändring Har Du flyttat och ändrat adress, meddela alltid expeditionen. Adressuppgifter; Järngården 3 590 76 Vreta Kloster

Läs mer