Elevbladet hösten 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Elevbladet hösten 2015"

Transkript

1 Elevbladet hösten 2015 Viktig information för dig som ska vuxenstudera i Trollhättan Vänersborg

2 Innehåll Rubrik Sidan Öppettider, adress och telefonnummer 3 Elevinfo under studietiden 3 Reservantagning 4 Du som vill läsa mer 4 Obligatoriskt upprop 4 Upprop för distanskurser 4 Läromedel för vuxenstuderande 4 Rutiner för att få ut studiestödet 5 Elevtelefon till CSN 5 Studieperioder 5 Frånvaroanmälan 6 Ledighet under studietid 6 Studieavbrott 6 Biblioteket 7 Egna kopior 7 Rökning 7 Introduktion till vuxenstudier 7 Synpunkter och klagomål Uppnå ett gott studieresultat 7 Administrativ personal 8 Det här är Kunskapsförbundet väst Från och med 1 januari 2013 ansvarar Kunskapsförbundet väst för Birger Sjöberggymnasiet, Magnus Åbergsgymnasiet, Nils Ericsonsgymnasiet samt vuxenutbildningen i Vänersborg och Trollhättan. Kunskapsförbundet Väst är ett kommunalförbund som ägs av Vänersborgs kommun och Trollhättans stad. Förbundet arbetar för att utveckla och stärka de frivilliga skolformerna i både Vänersborg och Trollhättan elever på gymnasiet och nästan 3000 studenter inom vuxenutbildningen gör Kunskapsförbundet till en av västsveriges största utbildningsproducenter. Cirka 600 personer är anställda i förbundet och ytterst ansvariga är en politisk direktion med 14 ledamöter från ägarkommunerna. 2

3 Vuxenutbildningen Trollhättan (Lärcentrum) Telefon Tfn: (växel) Epost Besöksadress Swedenborg Center Lasarettsvägen 9 Postadress Vuxenutbildningen Trollhättan Trollhättan Öppettider Besök: må - fr Vuxenutbildningen Vänersborg (Komvux) Telefon Tfn: (växel) Epost Besöksadress Vänerparken 5 Postadress Vuxenutbildningen Vänersborg Box Vänersborg Öppettider må , ti - to fr Parkering finns på Swedenborg Center, Vuxenutbildningen Trollhättan. Parkeringsplatserna är avgiftsbelagda. Parkering finns på Vänerparken, Vuxenutbildningen Vänersborg. Parkeringsplatserna är avgiftsbelagda. Du kan köpa parkeringskort på expeditionen. Elevinfo - webbplats Via hemsidan får du löpande information om nya utbildningar och andra utbildningsnyheter inom vuxenutbildningen. Skriv ut ditt personliga schema på 3

4 Reservantagning Antagningen av reserver sker efterhand som återbud kommer in och fortgår ca två veckor in på studieperioden. Skolan bevakar samtliga reservplatser och kallar reserver som kommit in på utbildningar/kurser. Du som vill läsa mer Du som inte når upp till den studieomfattning som du önskar bör kontakta en studievägledare för att undersöka möjligheten att söka ytterligare utbildning. Obligatoriskt upprop När du blivit antagen till en utbildning sker ett obligatorisk upprop första lektionstillfället i varje kurs. Den som inte infinner sig på uppropet mister sin utbildningsplats då vi istället kallar reserver. Upprop distanskurser Kallelse till upprop för distanskurser hittar du på: Läromedel för vuxenstuderande Du som läser på grundläggande nivå Läromedel till kurser på grundläggande nivå får du låna. Läser du på Vuxenutbildningen Vänersborg så får du böcker av din lärare. På Vuxenutbildningen Trollhättan får du låna böcker på biblioteket. Du ska ha med dig giltig legitimation för att få låna kurslitteraturen. Du som läser på gymnasial nivå Läromedel till kurser på gymnasial nivå måste du köpa. Du som läser på gymnasial nivå och ej ännu fyllt 20 år. Läromedel till kurser för dig som ännu ej fyllt 20 år finns att låna. Läser du inom vuxenutbildningen (Vänersborg/Trollhättan) får du låna läromedel vid biblioteket på Vuxenutbildningen Trollhättan. Du ska ha med dig giltig legitimation för att få låna kurslitteraturen. Läromedel finns bl.a. att köpa i Gregarts bokhandel ligger på Högskolan Väst. Litteratur kan även beställas på följande bokhandlar på Internet; och Läs mer om kurslitteratur på 4

5 Rutiner för att få ut studiestöd Ansökan om studiemedel Du söker alltid studiemedel på Pappersblanketterna för ansökan är därmed borttagna. För dig under 20 år - Studiehjälp Studiehjälp får du automatiskt till och med första halvåret det år du fyller 20 år, om du läser på heltid. Dessutom får du som har studiebidrag (1050 kr) låna läromedel även för studier på gymnasienivå. Utbetalning av studiestöden Studiestödet sätts automatiskt in på konto i Swedbank. Har du inget konto där får du automatiskt ett. Har du en annan bank får du själv ordna en överföring. CSN Telefon: Telefontid: må-fre Hemsida: Studieperioder Varje utbildning är uppdelad i en eller flera studieperioder. Du måste alltid ange utbildningens studieperiod/er och poäng när du söker studiemedel hos CSN. Du ser också respektive utbildnings start och slut genom studieperioderna När du har stöd från CSN gäller följande enligt (CSNFS 2001:1, 14 kap, 2 ) En studerande ska anmäla till till CSN om han eller hon 1. helt eller delvis avbryter sina studier, 2. förlänger sin studietid 3. gör ett uppehåll i studierna under sju dagar eller mer på grund av tillfällig vård av barn eller vård av närstående och när studierna återupptas, 4. gör ett uppehåll i studierna av annan anledning än sjukdom, tillfällig vård av barn eller vård av närstående under sju dagar eller mer och när studierna återupptas, 5. gör ett uppehåll i studierna under sju dagar eller mer på grund av sjukdom vid studier utomlands, 6. byter läroanstalt 7. byter utbildning, 8. får en inkomst som överstiger fribeloppet, eller 9. får ny inkomst så att en redan lämnad inkomstuppgift som överstiger fribeloppet förändras Den studerande ska även anmäla till CSN om det i övrigt sker förändringar i hans eller hennes förhållanden som kan påverka rätten till studiemedel eller studiemedlens storlek. Använd ändringsblanketten för att meddela dig till CSN 5

6 Frånvaroanmälan All frånvaro skall meddelas din lärare via epost. Du hittar epost-adresser till lärare på Gör så här: 1. Välj först Kontakt i startmenyn uppe till höger. 2. Välj sedan Kontakta Vuxenutbildningen 3. Välj sedan Lärare i Trollhättan eller Lärare i Vänersborg. 4. Välj den lärare du vill anmäla din frånvaro till. 5. Fyll i Kontaktformuläret och klicka sedan på knappen Skicka Är du själv sjuk ska du dessutom anmäla dig första dagen till försäkringskassan. Du behåller ditt studiestöd under denna tid. Tillfälligt vård av sjukt barn anmäler du inte till försäkringskassan. Är du hemma med vård av sjukt barn ska du anmäla det till CSN på telefon eller med epost. Din anmälan ska ha kommit in till CSN senast en vecka från och med första vårddagen. När barnet är friskt ska du anmäla det till CSN genom att fylla i blankett Blanketten finns på CSN:s hemsida. Du behåller ditt studiemedel under tiden du är hemma. Har du själv varit sjuk eller vårdat sjukt barn mer än sju dagar skall du snarast kontakta skolans expedition och CSN för att visa upp läkarintyg. Kontakta lärare när du är frånvarande mer än en lektion för att diskutera hur du skall ta igen missade studier. Är du frånvarande mer än tre veckor utan att kontakta din lärare avskrivs du från din kurs (Vuxförordningen 7 kap 1 ). Du som inte har tillgång till dator ska kontakta expeditionen för information om hur du gör en frånvaroanmälan! Kom ihåg! Anmäl alltid frånvaro till din lärare på skolan Är du själv sjuk - anmälan till Försäkringskassan Tillfälligt vård av sjukt barn - anmälan till CSN Ledighet under studietid Vid ledighet enstaka lektioner gör du upp med berörda lärare. Vid ledighet 1 dag eller mer gör du skriftlig ansökan om ledighet på blankett som finns vid expeditionen. Ledighet vid terminsstarten beviljas inte utan synnerliga skäl Studieavbrott Om du måste avbryta någon kurs eller hela utbildningen skall detta göras i samråd med någon av studievägledarna, oavsett om du läser med studiemedel från CSN eller med a-kassa. Detta för att förhindra framtida problem. 6

7 Biblioteket Välkommen till skolbiblioteket på Vuxenutbildningen Trollhättan! Vi har öppet alla skoldagar från kl Här kan du låna och läsa både fack- och skönlitterära böcker, studera, läsa dagstidningar och tidskrifter. Du kan få hjälp med att söka och hitta böcker, artiklar och övrig information. Telefon till biblioteket: Egna kopior Du kan ta egna kopior på Vuxenutbildningen Trollhättan, Swedenborg Center. Kopieringskort finns att köpa i cafét. Rökning På skolan råder rökförbud. Rökning är inte tillåten på skolans område. Introduktion till vuxenstudier Introduktionen är obligatorisk för dig som läser på halvtid eller mer och är ny som vuxenstuderande. Du är naturligtvis välkommen på introduktionsdagen även om du tidigare studerat inom vuxenutbildningen. Se respektive antagningsbesked för tid och plats för introduktionen. Synpunkter och klagomål Som elev har man rätt att lämna klagomål på verksamheten om något inte fungerar. Materialet är en viktig del i Kunskapsförbundets och vuxenutbildningens uppföljnings- och utvecklingsarbete. I första hand ska man vända sig direkt till personal på skolan, t ex lärare eller rektor. Om inte personalen på skolan kan lösa problemet, kan man lämna synpunkter via länken på Kunskapsförbundets hemsida, Uppnå ett gott studieresultat Om du har familj, förklara hemma att studierna kommer att ta av din tid och att ni bör hjälpas åt i hemmet. Tala gärna med en studievägledare som kan hjälpa dig att få en tydlig bild av målsättningen med studierna. Delta aktivt i lektionerna. Om du haft frånvaro, tag snarast möjligt reda på vad du missat och läs ikapp. Arbeta aktivt med läxor och avsätt väl tilltagen tid också för hemmastudier. Se till att du har en bra studieplats med bra belysning och lugn runt omkring. Tag rast efter intensivläsning och gör något annat! 7

8 Rektorer Jan-Erik Aronsson tfn: Ansvarar för undervisning och lärarpersonal, schemaläggning, kursutbud m. m. på grundläggande och gymnasial nivå. Annelie Sjölin tfn: Ansvarar för undervisning och lärarpersonal, schemaläggning, kursutbud m. m. på för vård och omsorgsutbildningar. Hans Andersson tfn: Ansvarar för undervisning och lärarpersonal inom gymnasial yrkesutbildning (Yrkesvux). Kurator Lena Lindegren tfn: Administrativ personal - Vuxenutbildningen Trollhättan Marie Vikard tfn: Skolassistent, receptionen. Christina Johansson tfn: Skolassistent för gymnasiala kurser och grundläggande kurser. Lena Adervall tfn: Skolassistent gymnasiala yrkesutbildningar (Yrkesvux). Studievägledare - Vuxenutbildningen Trollhättan Pia Roslund tfn: Lisbeth Strängbäck tfn: Veronica Berg tfn: Raine Zander tfn: Ammi Orloff tfn: Studievägledarna tar emot besök efter överenskommelse och har drop in, se tider på Administrativ personal - Vuxenutbildningen Vänersborg Annika Jörgensen tfn: Skolassistent för grundläggande och gymnasiala kurser. Pia Johansson tfn: Skolassistent för gymnasiala yrkesutbildningar. Studievägledare - Vuxenutbildningen Vänersborg Ella Höglind tfn: Jennie Ivarsson tfn: Övrig personal - 8

Studiemedelsguiden det viktigaste du behöver veta om studiemedel

Studiemedelsguiden det viktigaste du behöver veta om studiemedel Studiemedelsguiden det viktigaste du behöver veta om studiemedel 2008 1 2 Innehållsförteckning Studiemedel för dig som ska börja studera Vilka utbildningar ger rätt till studiemedel?... 5 Hur gammal är

Läs mer

Om ingen lärare kommer till lektionen... 14 Betyg... 14 Läroböcker och skolmaterial... 14 En dator till alla... 14 Busskort... 14 Elevskåp...

Om ingen lärare kommer till lektionen... 14 Betyg... 14 Läroböcker och skolmaterial... 14 En dator till alla... 14 Busskort... 14 Elevskåp... 2015-2016 Innehåll Program på skolan... 5 Rektorer... 5 Receptionen... 5 Bibliotek... 5 Elevhälsoteam... 6 Kurator... 6 Skolsköterska... 6 Skolläkare... 6 Specialpedagoger... 6 Expeditionen... 7 Vaktmästeriet...

Läs mer

Lättläst om studiemedel

Lättläst om studiemedel Lättläst om studiemedel 2015 1 2 Innehåll Vad är studiemedel?...6 Vem kan få studiemedel?... 7 Hur mycket pengar kan du få?... 9 Hur många poäng måste du läsa?...14 Hur länge kan du få studiemedel?...16

Läs mer

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier Kontakta oss! Adress och telefonnummer: Skolexpedition Tel: 0500 49 77 00 Fax: 0500 49 77 05 E-post: vuxenutbildning@skovde.se Studievägledare Joakim Wetterskoog Tel: 0500 497706 E-post: studievagledning@skovde.se

Läs mer

FÖR ELEVER PÅ KULTURAMAS VUXENUTBILDNINGAR. Kulturama.se

FÖR ELEVER PÅ KULTURAMAS VUXENUTBILDNINGAR. Kulturama.se FÖR ELEVER PÅ KULTURAMAS VUXENUTBILDNINGAR LÄSÅRET 2014/2015 Kulturama.se VEM ÄR VEM PÅ KULTURAMA... 3 Institution MUSIK... 3 Institution SCENKONST... 3 Institution BILD... 3 Administration... 4 Service...

Läs mer

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! April 2011

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! April 2011 Bra att veta för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! 1 April 2011 1. Din ansökan 4 a. Komplettera 4 b. Kontrolluppgifter 4 c. Urval 1 4 d. Antagningsbesked 1 4

Läs mer

Innehåll. Sida 1 av 20

Innehåll. Sida 1 av 20 Innehåll Olika funktioner på skolan... 3 Klasser och studiehandledare 2015-2016... 4 Frånvaro och sjukdom... 5 Kost... 5 Studieekonomi... 5 Försäkring... 6 Studier... 6 Dexter... 7 Ådalsskolans hemsida...

Läs mer

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska GRAFISK FORM ILLUSTRATION ÖVERSÄTTNING TRYCK TRYCKT PÅ MILJÖVÄNLIGT PAPPER Att studera

Läs mer

Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd)

Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) Alla som bor i Sverige och inte kan försörja sig eller bli försörjda på annat sätt har rätt att söka försörjningsstöd. Det betalas ut av kommunens socialförvaltning.

Läs mer

att studera på högskolan

att studera på högskolan Allt om högskolestudier på studera.nu att studera på högskolan Lätt svenska Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se

Läs mer

Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun

Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Gäller från och med den 1 maj 2012 I Borlänge kommun erbjuds olika verksamhetsformer för barn från ett års ålder. Förskolan,

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Ersättning vid arbetslöshet INFORMATION OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN 1 2 Det här är arbetslöshetsförsäkringen... 4 Vem gör vad?...... 6 När har du rätt till arbetslöshetsersättning?...

Läs mer

Webbplatsen halmstad.se

Webbplatsen halmstad.se Webbplatsen halmstad.se På www.halmstad.se kan du gå in under Förskola & skola och hitta det mesta av den information du behöver veta. Du kan hitta de olika förskolornas webbsidor, skolornas webbsidor,

Läs mer

Att betala tillbaka studiemedel. lån tagna före 1989

Att betala tillbaka studiemedel. lån tagna före 1989 Att betala tillbaka studiemedel lån tagna före 1989 2007 Innehållsförteckning Studiemedelsskuld 3 Återbetalning 4 Extra inbetalningar 8 Nedsatt studiemedelsavgift 10 Avskrivning 15 Flera lån 17 Återkrav

Läs mer

Etableringsersättning

Etableringsersättning Svenska Etableringsersättning Etableringsersättning FÖR DIG SOM ÄR NY I SVERIGE Den här information vänder sig till dig som omfattas av lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.

Läs mer

Högskolestudier i Sverige. Lätt svenska

Högskolestudier i Sverige. Lätt svenska Högskolestudier i Sverige Lätt svenska HÖGSKOLESTUDIER I SVERIGE utgiven av Universitets- och högskolerådet 2014, Hylte tryck FOTON: Erik Lundback (omslag, s. 5, 6, 7, 11, 13, 18) Eva Dalin (s. 8-9, 12,

Läs mer

Föräldrapenning. Hur mycket får man? Vem har rätt till föräldrapenning?

Föräldrapenning. Hur mycket får man? Vem har rätt till föräldrapenning? Föräldrapenning Föräldrapenning är den ersättning föräldrar får för att kunna vara hemma med sina barn i stället för att arbeta. Den betalas ut i sammanlagt 480 dagar per barn. Föräldrapenningen har tre

Läs mer

2014/2015. Välkommen till

2014/2015. Välkommen till 2014/2015 Välkommen till 1 REKTORSENHETER Gymnasiechef Maria Melander, e-post: maria.melander@halmstad.se Rektorsenhet 1: Kjell Eklund, e-post: kjell.eklund@halmstad.se Estetiska programmet - ES, film/foto/konst/musik

Läs mer

Lättläst om hemutrustningslån

Lättläst om hemutrustningslån Lättläst om hemutrustningslån 2015 1 2 Innehållsförteckning Vill du veta mer om hemutrustningslån?... 5 Vad är hemutrustningslån...6 Vem får låna och till vad får du låna?... 6 När kan jag låna?...7 Hur

Läs mer

Vademecum. Handbok för elever och föräldrar 2011-12

Vademecum. Handbok för elever och föräldrar 2011-12 Vademecum Handbok för elever och föräldrar 2011-12 Innehållsförteckning Del1 Befattningshavare Skolledning, administrativ personal, servicepersonal, skolhälsa, studieoch yrkesvägledare, specialpedagog

Läs mer

Regler och avgifter Förskola Allmän förskola Fritidshem

Regler och avgifter Förskola Allmän förskola Fritidshem Regler och avgifter Förskola Allmän förskola Fritidshem Foto Nina Hallin Fastställd av kommunfullmäktige 2001-09-24 Uppdaterad oktober 2013 Sid 2 - Regler och avgifter Förskola, Allmän förskola och Fritidshem

Läs mer

Innehåll. Frånvaroanmälan

Innehåll. Frånvaroanmälan Innehåll Kunskap i centrum sedan 1623!... 2 Organisation... 2 Skolledning... 2 Våra utbildningar... 3 Information... 4 Elevomsorg... 11 Handledare... 12 Elevinflytande... 12 Program, ämnen & kurser...

Läs mer

Ge ditt liv en nystart - Av Annelie Hedlund (ur Readers Digest nr 15 2010)

Ge ditt liv en nystart - Av Annelie Hedlund (ur Readers Digest nr 15 2010) Ge ditt liv en nystart - Av Annelie Hedlund (ur Readers Digest nr 15 2010) Att börja plugga som vuxen kan verka både främmande och svårt. Men det kan bli din bästa investering någonsin. När Birgitta Lindström

Läs mer

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Du som deltar i ett program på Arbetsförmedlingen kan få ersättning i form av aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. Om du har fyllt 25 år eller uppfyller

Läs mer

Råd inför din föräldraledighet /Sveriges universitetslärarförbund

Råd inför din föräldraledighet /Sveriges universitetslärarförbund Sveriges universitetslärarförbund / Box 1227 / 111 82 Stockholm tel: 08-505 836 00/fax: 08-505 836 01 / e-post: kansli@sulf.se Råd inför din föräldraledighet /Sveriges universitetslärarförbund Innehåll:

Läs mer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer Uppdaterad 2014-08-15 Rätt till stöd i skolan för elever med cancer INNEHÅLL 5 5 6 6 7 7 9 10 10 10 10 11 12 15 16 19 19 21 21 22 23 25 26 26 Inledning Om skolans styrdokument och rätten till stöd Målgrupp

Läs mer

Regler och riktlinjer (Gäller från och med 2014-01-01) Förskola och annan pedagogisk verksamhet i Köpings kommun

Regler och riktlinjer (Gäller från och med 2014-01-01) Förskola och annan pedagogisk verksamhet i Köpings kommun Regler och riktlinjer (Gäller från och med 2014-01-01) Förskola och annan pedagogisk verksamhet i Köpings kommun Köpings kommun Rapporten skriven av: Yvonne Karlsson Utvecklingsledare/Chef Förskolan, Barn

Läs mer

Tillfällig. föräldrapenningen. vid vård av barn som fyllt 12 men inte 16 år. Vem kan få tillfällig föräldrapenning?

Tillfällig. föräldrapenningen. vid vård av barn som fyllt 12 men inte 16 år. Vem kan få tillfällig föräldrapenning? Tillfällig föräldrapenning vid vård av barn som fyllt 12 men inte 16 år FK 4089-B_Fa I vissa fall kan du få tillfällig föräldrapenning för ett barn som fyllt tolv år. Det gäller om barnet har en sjukdom

Läs mer

Information till dig som ansöker om arbetslöshetsersättning

Information till dig som ansöker om arbetslöshetsersättning Information till dig som ansöker om arbetslöshetsersättning Innehåll Grundvillkor i arbetslöshetsförsäkringen 4 Två försäkringar 4 Så hög är ersättningen 4 Så länge får du ersättning 7 Arbetsvillkor 8

Läs mer

Att vara god man. Den löpande förvaltningen

Att vara god man. Den löpande förvaltningen Att vara god man Den löpande förvaltningen Innehåll God man ett uppdrag som kräver ansvar... 3 God man... 3 Huvudman, personen som har god man... 3 Viktigt med samarbete mellan god man och huvudman...

Läs mer