TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel Hyltebruk Fax Hemsida:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85. Hemsida: www.traineegymnasiet.se"

Transkript

1 TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel Hyltebruk Fax Hemsida: E-post :

2 Traineegymnasiet Forum, Norra Industrigatan 1, Hyltebruk Tel Fax Telefonlista till personalen finns på INFORMATION A-Ö A Betyg Betyg sätts efter avslutad kurs. Ditt betyg kommuniceras innan det sätts. VÄLKOMMEN TILL TRAINEEGYMNASIET Det är vår förhoppning att du skall trivas och känna arbetsglädje under din studietid. Personalen på skolan är till för att hjälpa dig få de kunskaper som du behöver för fortsatta studier eller för att direkt efter skolan gå ut i arbetslivet. Ge dig själv chansen att ta vara på denna möjlighet. Det är din framtid det gäller. Ta kontakt med någon på skolan om det känns besvärligt. Vi är all till för dig och hjälper dig att hitta nya lösningar. En skola är en arbetsplats. Det finns regler för hur vi skall ha det tillsammans för att alla ska trivas och allt ska fungera bra. Arbetet och samvaron mellan elever och personal ska präglas av hänsyn och ömsesidig respekt. Vi är varandras arbetsmiljö och delar därför ett ansvar för att denna blir så bra som möjligt. Du kan bidra till detta genom att följa våra enkla ordningsregler som du kan läsa mer om längre fram. Dessa regler ska ses som ett komplement till de andra dokument som styr hur skolan skall fungera, såsom skollagen, läroplanen, gymnasieförordningen, arbetsmiljölagen och internationella konventioner som te x FN s deklaration om de mänskliga rättigheterna. Än en gång välkommen och lycka till med dina studier! Marie-Louise Leander Rektor Bibliotek På skolan finns inget bibliotek. Hyltebruk har ett bibliotek där du kan söka information för skolarbeten, låna böcker samt läsa tidningar och tidskrifter. Brandlarm När brandlarmet ljuder skall hela byggnaden utrymmas. Betrakta alla larm som skarpa och lämna lokalen med snabba steg via närmaste utgång. inte Samtliga elever beger sig till återsamlingsplatsen och väntar där tills klartecken har lämnats att det går bra att återvända till skolan. Busskort Busskort delas ut av mentorn på första skoldagen. Om du förlorar ditt busskort kontaktar du receptionen. Det kostar 250 kronor att få ett nytt. Har du glömt ditt busskort får du själv stå för reskostnaden till och från skolan. Dator Du har ansvar för den dator du blivit tilldelad. Skulle något hända med den gäller din hemförsäkring. Elevråd Elevrådet är din röst på skolan. Vi jobbar med elevdemokrati, dvs dina rättigheter och skyldigheter. Ta chansen att vara med! Elevskyddsombud Elev ur elevrådet är representant för elever på skyddsronder och i övriga frågor gällande arbetsmiljö. Elevskåp Elevskåp för förvaring av böcker och personliga saker finns att låna, men hänglås får du stå för själv.

3 Försäkring Samtliga elever i gymnasieskolan är försäkrade för olycksfall i det försäkringsbolag Hylte Kommun tecknas avtal. Försäkringsbeskedet delas ut av mentor vid incheckningen. Information om försäkring kan du hitta på hemsidan. Individuell studieplan Dina val av kurser och studier kommer att finnas dokumenterade på din individuella studieplan. Den innehåller information om avslutade, pågående och ej påbörjade kurser. De betyg du får i kurserna förs också in i studieplanen. Det är viktigt att du har koll på din studieplan så att den stämmer med det du faktiskt läser. Kurator Kuratorn ger råd och hjälp i personliga och sociala frågor samt informerar om studiesociala förmåner. Ledighet Ledighet för enskilda angelägenheter kan beviljas av din mentor för högst tre dagar i följd och högst fem dagar per läsår. Rektorn får bevilja ledighet för den tid som rektorn bestämmer. OBS att ansökan om ledighet beviljas restriktivt. Blankett för ansökan om ledighet finns i hos mentorerna, på exp och på vår hemsida Läromedel Eleven lånar läroböcker och annat undervisningsmaterial av skolan och de ska återlämnas när kursen är avslutad. Eleven blir ersättningsskyldig med 200 kr per bok för de böcker som inte lämnas tillbaka. Observera att när fakturan skickats iväg anses du ha köpt böckerna. Det innebär att du måste betala fakturan även om böckerna lämnas tillbaka. Läsårstider 11/12 Hösttermin Vårtermin Höstlov Sportlov Påsklov Lovdag , , Mat/matersättning Under skolveckorna äter du skollunch på Malmagården. Här ska ordningsreglerna iakttas. Är du inkallad för yrkesteori så betalar du din skollunch 45:- och uppger detta på din matersättningsblankett varpå dessa pengar kommer att ersättas till dig vid den reguljära utbetalningen för matersättning. Mentor Mentorernas uppgift är att stötta dig i dina studier under tiden du läser på Traineegymnasiet. Du ska erbjudas ett utvecklingssamtal per termin med dina mentorer. Närvaro Gymnasieskolan är en frivillig skolform men har du tackat ja till din studieplats är närvaro obligatorisk. Stor frånvaro får konsekvenser (se studiebidrag). Närvaro skall föras på ditt arbetskort och/eller på din närvarojournal. Ordningsregler Kom i tid och ha rätt utrustning med dig! Håll skolan hel och ren! Ställ ordning salen i det skick som den ska vara! Plocka undan efter dig i matsalen och träng dig inte i kön! Mobiltelefonen skall vara på ljudlös under lektioner! Läs mer om ordningsreglerna på skolans hemsida och vilka konsekvenserna blir om man bryter mot dem. Personuppgiftslagen Enligt personuppgiftslagen (PUL) krävs ett skriftligt samtycke från elev för användande av elevs personuppgifter i olika databaserade register hos Utbildningsförvaltningen. Dokument delas ut av mentor vid incheckningen. Rökning Rökning är absolut förbjuden inom skolans område. Sjuk-/frånvaroanmälan för elev Sjuk-/frånvaroanmälan görs till din mentor före kl 8.00 samma anmälan ska dessutom göras till företaget om det är en arbetsdag du är sjuk/frånvarande från. Anmälan ska göras för varje sjuk-/frånvarodag. Blir du sjuk under dagen meddelar du detta till din mentor. Är du sjuk mer än sju dagar i följd skall du bifoga ett läkarintyg. Görs ingen sjuk-/frånvaroanmälan anses frånvaron ogiltig.

4 Skolhälsovård Skolhälsovårdens mål är att följa elevernas utveckling, bevara och förbättra deras själsliga och kroppsliga hälsa och verka för sunda levnadsvanor. Skolhälsovården är främst förebyggande men omfattar även hälsokontroller och enkla sjukvårdsinsatser. För ett bra omhändertagande av dig som elev är det viktigt att vi har tillgång till din skolhälsovårdsjournal. Studiebidrag Studiebidrag betalas ut av CSN. Vid hög ogiltig frånvaro kan CSN besluta att dra in ditt bidrag. Läs mer om studiebidrag på CSN s hemsida Din närvaro i undervisningen och på arbetsplasten är mycket viktig. Om du inte är närvarande kommer dina möjligheter att genomföra din utbildning med ett bra resultat att minska kraftigt. Din undervisande lärare registrerar varje dag ev frånvaro där din mentor och rektorn kan se din frånvaro i alla kurser samt på arbetsplatsen. Om vi tycker att du är borta mycket kontaktar vi målsman och skickar samtidigt ut en rapport från frånvarosystemet till CSN. Det kan även hända att målsman kallas till samtal på skolan. Om du efter detta fortsätter att vara borta mycket riskerar du att förlora din rätt till studiebidrag. Studiebidraget utbetalas av CSN och bara tillelever som studerar på heltid. Med heltid menas att du följer undervisningen i alla dina kurser samt arbetstiderna på din arbetsplats. All planerad frånvaro måste anmälas i förväg annars räknas den som ogiltig. Det är ditt ansvar att se till att den undervisande läraren vet om när du måste vara ledig från en lektion eller arbetsgivaren vet om när du måste vara ledig från din arbetsplats. Observera att ledighet för läkarbesök, tandläkarbesök, körskolelektioner ska godkännas av mentor. Studie- och yrkesvägledning Skolan bistår med vägledning och information i frågor som rör studie- och yrkesval. Stödundervisning Erbjuds vid behov efter upprättat åtgärdsprogram. Stöld Stöld av kläder eller andra värdesaker ersätts inte av skolan. Gör en polisanmälan och kontakta det försäkringsbolag där du har tecknat din hemförsäkring. Skolan är inte kameraövervakad!

5

Om ingen lärare kommer till lektionen... 14 Betyg... 14 Läroböcker och skolmaterial... 14 En dator till alla... 14 Busskort... 14 Elevskåp...

Om ingen lärare kommer till lektionen... 14 Betyg... 14 Läroböcker och skolmaterial... 14 En dator till alla... 14 Busskort... 14 Elevskåp... 2015-2016 Innehåll Program på skolan... 5 Rektorer... 5 Receptionen... 5 Bibliotek... 5 Elevhälsoteam... 6 Kurator... 6 Skolsköterska... 6 Skolläkare... 6 Specialpedagoger... 6 Expeditionen... 7 Vaktmästeriet...

Läs mer

2014/2015. Välkommen till

2014/2015. Välkommen till 2014/2015 Välkommen till 1 REKTORSENHETER Gymnasiechef Maria Melander, e-post: maria.melander@halmstad.se Rektorsenhet 1: Kjell Eklund, e-post: kjell.eklund@halmstad.se Estetiska programmet - ES, film/foto/konst/musik

Läs mer

DE GEERHANDBOKEN LÄSÅRET 2013-2014. Utbildar för framtiden sedan 1868

DE GEERHANDBOKEN LÄSÅRET 2013-2014. Utbildar för framtiden sedan 1868 DE GEERHANDBOKEN LÄSÅRET 2013-2014 Utbildar för framtiden sedan 1868 INNEHÅLL 1. TIPS FÖR EN LYCKAD STUDIETID 2. FRÅNVARO OCH CSN 3. MENTORSKAP 4. PEDAGOGIK OCH TEKNIK 5. ELEVSTÖD 6. ATT STUDERA PÅ GYMNASIET

Läs mer

Innehåll. Sida 1 av 20

Innehåll. Sida 1 av 20 Innehåll Olika funktioner på skolan... 3 Klasser och studiehandledare 2015-2016... 4 Frånvaro och sjukdom... 5 Kost... 5 Studieekonomi... 5 Försäkring... 6 Studier... 6 Dexter... 7 Ådalsskolans hemsida...

Läs mer

Innehåll. Frånvaroanmälan

Innehåll. Frånvaroanmälan Innehåll Kunskap i centrum sedan 1623!... 2 Organisation... 2 Skolledning... 2 Våra utbildningar... 3 Information... 4 Elevomsorg... 11 Handledare... 12 Elevinflytande... 12 Program, ämnen & kurser...

Läs mer

Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Innehåll. Rektor har ordet

Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Innehåll. Rektor har ordet Innehåll 3 Rektor har ordet 4 5 Verksamhetsbeskrivning Organisation Verksamhetsidé Läsårstider 6 Kontakt 7 Pedagogisk personal 8 Elevhälsoteamet 9 Att arbeta med elevernas rätt till kunskap 10 Handlingsprogram

Läs mer

Borås Stad Dalsjöskolan

Borås Stad Dalsjöskolan Borås Stad Dalsjöskolan Skolan skall klargöra för elever och föräldrar vilka mål utbildningen har, vilka krav skolan ställer och vilka rättigheter och skyldigheter som elever och deras vårdnadshavare har

Läs mer

FÖR ELEVER PÅ KULTURAMAS VUXENUTBILDNINGAR. Kulturama.se

FÖR ELEVER PÅ KULTURAMAS VUXENUTBILDNINGAR. Kulturama.se FÖR ELEVER PÅ KULTURAMAS VUXENUTBILDNINGAR LÄSÅRET 2014/2015 Kulturama.se VEM ÄR VEM PÅ KULTURAMA... 3 Institution MUSIK... 3 Institution SCENKONST... 3 Institution BILD... 3 Administration... 4 Service...

Läs mer

Trädgårdsstadsskolan. Information A till Ö. Läsåret 2012/2013

Trädgårdsstadsskolan. Information A till Ö. Läsåret 2012/2013 Trädgårdsstadsskolan Information A till Ö Läsåret 2012/2013 Innehållsförteckning Introduktion...3 Allergier och specialkost...4 Arbetsmaterial...4 Besök till skolan...4 Betyg...4 Bilparkering...5 Borttappade

Läs mer

Visste du att? Elever har rättigheter!

Visste du att? Elever har rättigheter! Visste du att? Elever har rättigheter! Index Vad är det här? Foldern Visste du att? Elever har rättigheter! försöker på ett kort och begripligt vis engagera dig i frågor som berör elevers rättigheter.

Läs mer

5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige

5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige 5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige Innehåll Olika sätt att leva ihop Att ta hand om barn och unga Barnomsorg Grundskola Gymnasieskola Skolan och demokrati Ekonomiskt stöd till familjer Foto:

Läs mer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer Uppdaterad 2014-08-15 Rätt till stöd i skolan för elever med cancer INNEHÅLL 5 5 6 6 7 7 9 10 10 10 10 11 12 15 16 19 19 21 21 22 23 25 26 26 Inledning Om skolans styrdokument och rätten till stöd Målgrupp

Läs mer

Vademecum. Handbok för elever och föräldrar 2011-12

Vademecum. Handbok för elever och föräldrar 2011-12 Vademecum Handbok för elever och föräldrar 2011-12 Innehållsförteckning Del1 Befattningshavare Skolledning, administrativ personal, servicepersonal, skolhälsa, studieoch yrkesvägledare, specialpedagog

Läs mer

Att vara kursdeltagare på Fridhems folkhögskola

Att vara kursdeltagare på Fridhems folkhögskola Att vara kursdeltagare på Fridhems folkhögskola - en kort sammanfattning om att vara kursdeltagare på Fridhems folkhögskola. För mer och utförlig information läs under respektive rubrik. Folkhögskolan

Läs mer

Handlingsplan vid frånvaro

Handlingsplan vid frånvaro 2015-05-22 Handlingsplan vid frånvaro Rutin och stöd för systematiskt arbete med att främja närvaro i Askersunds kommuns förskolor och grundskolor Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 1 2. Syfte... 1 3.

Läs mer

Information till skolans personal. Aulan Vid bokning av aulan, kontakta någon av teknikerna, Lars Borgström eller Peder Andersen.

Information till skolans personal. Aulan Vid bokning av aulan, kontakta någon av teknikerna, Lars Borgström eller Peder Andersen. Information till skolans personal A Aulan Vid bokning av aulan, kontakta någon av teknikerna, Lars Borgström eller Peder Andersen. AV-vagn En vagn med projektor, DVD-spelare och ljudanläggning finns att

Läs mer

Skolområde Gymnasieskola/Vuxenutbildning Österänggymnasiet Skolenhet Österänggymnasiet 1, NA, SA, TE

Skolområde Gymnasieskola/Vuxenutbildning Österänggymnasiet Skolenhet Österänggymnasiet 1, NA, SA, TE Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Skolområde Gymnasieskola/Vuxenutbildning Österänggymnasiet Skolenhet Österänggymnasiet 1, NA, SA, TE Upprättad: Augusti 2014 Gäller till: Augusti 2015

Läs mer

Skolan är till för ditt barn

Skolan är till för ditt barn Skolan är till för ditt barn En broschyr om de nya läroplanerna och den nya skollagen som riktar sig till dig som har barn i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan Du är viktig Du

Läs mer

Informationsmaterial avseende lån av bärbar dator samt tillgång till Bergagymnasiet i Eslövs Kommuns nätverk, GoV.

Informationsmaterial avseende lån av bärbar dator samt tillgång till Bergagymnasiet i Eslövs Kommuns nätverk, GoV. Informationsmaterial avseende lån av bärbar dator samt tillgång till Bergagymnasiet i Eslövs Kommuns nätverk, GoV. Som elev på Bergagymnasiet i Eslövs kommun, har du under studietiden tillgång till en

Läs mer

Den nya skollagen. för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165

Den nya skollagen. för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165 Den nya skollagen för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165 2 Det här är en proposition med förslag till en ny skollag. Det

Läs mer

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Reviderad november 2011 Svenska Dyslexiföreningen Surbrunnsgatan 42 1tr.ö.g 11348 Stockholm

Läs mer

Allt du behöver veta om studietiden på Helsjön

Allt du behöver veta om studietiden på Helsjön Allt du behöver veta om studietiden på Helsjön (låt den ligga framme på skrivbordet) Läsåret 2013-2014 Under arbete 1 Telefonnummer och adress Skolans expedition 0320 20 58 30 sjukanmälan, se Närvaro öppen

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2014/2015

VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2014/2015 VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2014/2015 Vi erbjuder dig en skola där skolledning, lärare och administrativ personal arbetar för att ge dig de bästa kunskaper och förutsättningar inför framtiden.

Läs mer

Elevkort - Om något händer

Elevkort - Om något händer Elevkort - Om något händer Personliga uppgifter Namn Personnummer Telefon bostad Mobiltelefon Mailadress Startår och Inriktning Bostadsadress Postnr Ort Boende under skolveckan Närmaste anhöriga Vårdnadshavare

Läs mer

BRA ATT VETA. Viktig information som rör Liljeholmens folkhögskola i Rimforsa 2014/15

BRA ATT VETA. Viktig information som rör Liljeholmens folkhögskola i Rimforsa 2014/15 BRA ATT VETA Viktig information som rör Liljeholmens folkhögskola i Rimforsa 2014/15 Innehållsförteckning Läsårstider... 2 Policy... 3 Information som rör skolan... 3 Information som rör ditt boende...

Läs mer

välkommen till Läsåret 2014-2015

välkommen till  Läsåret 2014-2015 välkommen till Läsåret 2014-2015 I det här häftet har vi samlat information som vi tror kan vara värdefull för elever, föräldrar och personal vid Orust Waldorfskola. Spara det gärna tillsammans med katalogen

Läs mer

Budgetrådgivarnas guide till bra ekonomi

Budgetrådgivarnas guide till bra ekonomi KONSUMENT HALMSTAD Budgetrådgivarnas guide till bra ekonomi När du slutat gymnasiet har du möjlighet att själv bestämma vad du ska göra med ditt liv. Samtidigt ska du kanske fatta många svåra beslut.

Läs mer

Frånvaro och ledighet

Frånvaro och ledighet Juridisk vägledning Reviderad april 2013 Mer om Frånvaro och ledighet Vårdnadshavaren ska kontaktas samma dag en elev är frånvarande utan giltigt skäl Även elever i frivilliga skolformer som gymnasieskolan

Läs mer

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier Kontakta oss! Adress och telefonnummer: Skolexpedition Tel: 0500 49 77 00 Fax: 0500 49 77 05 E-post: vuxenutbildning@skovde.se Studievägledare Joakim Wetterskoog Tel: 0500 497706 E-post: studievagledning@skovde.se

Läs mer