NTI GYMNASIET SÖDERTÄLJE. Handbok. För elever och vårdnadshavare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NTI GYMNASIET SÖDERTÄLJE. Handbok. För elever och vårdnadshavare"

Transkript

1 NTI GYMNASIET SÖDERTÄLJE Handbok För elever och vårdnadshavare

2 Elevhandbok, NTI Gymnasiet So derta lje Välkommen till oss på NTI Gymnasiet i Södertälje, vi hoppas du ska trivas! I handen håller du ett informationsblad som vi hoppas ska kunna hjälpa dig och dina föräldrar om ni stöter på frågor om skolan, Schoolsoft eller andra praktiska saker. Självklart kan du alltid vända dig till din mentor eller någon annan på skolan om du har frågor men här finner du svaret på många av de vanligaste frågorna som brukar dyka upp under den första tiden hos oss. Allmän information Din bärbara dator När du påbörjar dina studier hos oss får du låna en dator. Det är ett lån som sträcker sig över dina tre år här och när du slutar i trean blir du erbjuden att köpa loss din dator. När du kvitterar ut din dator i åk 1 får du också skriva på ett kontrakt där du förbinder dig att använda datorn med aktsamhet och att vara varsam med vilka internetsidor du besöker. Skulle något hända med din dator under din studietid här kontaktar du i första hand ITansvarig på skolan för en första kontroll. Skulle det visa sig att det behövs skickas datorn iväg på reparation och du får låna en dator för de lektioner som kräver en sådan. Vid ärenden som inte täcks av garantin belastas hemmets egen försäkring. När du fått din dator förväntas du delta i en kort utbildning där vi går igenom Schoolsoft, mappstruktur, Google Drive mm, det är verktyg som du förväntas använda dig av under dina år hos oss. Lunch När du studerar hos oss äter du din skollunch på någon av de restauranger som skolan har avtal med. Du får under dina första dagar här ett lunchkort som du drar i en kortterminal som finns på varje restaurang. Ditt kort fungerar mellan klockan och varje skoldag. Skulle något problem uppstå med ditt kort vänder du dig till din mentor som kan slussa dig vidare. Tappar du bort ditt kort beställer skolan ett nytt till en kostnad av 200 kronor. Busskort Som elev här får du ett busskort för att kunna ta dig till och från skolan. Du ansvarar för kortet och skulle det komma bort ersätts det inte av skolan. Däremot kan kortet ersättas med ett nytt om du registrerat dig och ditt kortnummer på SL:s hemsida. Kortet gäller vardagar mellan klockan och Elevskåp Du får i och med dina studier här tillgång till ett elevskåp där du kan förvara böcker och annat material under din skoldag. Du förväntas själv låsa skåpet med ett hänglås. Olåsta skåp kommer att tömmas och eventuellt ges till annan elev. Du får inte förvara din dator i skåpet över natten på grund av inbrottsrisk/stöldrisk.

3 Böcker Du får låna böcker som är nödvändiga för dina studier av skolan. Dessa ska återlämnas i gott skick. Blir du av med en bok eller om den är i alltför dåligt skick vid återlämning blir du ersättningsskyldig. Böckerna ersätts med aktuellt inköpspris. Schoolsoft Elever Schoolsoft är det verktyg som du som elev, vi som personal och dina vårdnadshavare använder för närvaro/frånvaro, skolarbete, provschema, utvecklingssamtal mm. Du som elev förväntas hålla koll på din skolvardag genom detta system. Här kan du ta del av ditt schema, viktig information gällande skolan, se när du har prov, hålla koll på ämnenas planeringar och så vidare. Du förväntas använda Schoolsoft regelbundet och vi rekommenderar att du surfar in här minst en gång per dag. Du får när du börjar en individuell inloggning till din personliga sida på Schoolsoft som är skräddarsydd för just din skolgång. Vårdnadshavare Du som vårdnadshavare använder Schoolsoft för att dels hålla dig à jour med skolan och det som händer där, dels för att kunna ta del av ditt barns studier och dels för frånvaro anmälan av ditt barn när han/hon är sjuk. Du får ett eget vårdnadshavareinlog till Schoolsoft för att exempelvis kunna sjukanmäla ditt barn. Vi rekommenderar att du som vårdnadshavare håller ditt inlog för dig själv för att undvika missbruk av exempelvis frånvaroanmälan. Vårdnadshavare ansvarar för sjukanmälan av sitt barn till och med den dag han/hon fyller 18 år. När ditt barn blir myndigt kommer Schoolsoft automatiskt att neka dig tillträde till barnets Schoolsoftsida. Vill du ha fortsatt information gällande ditt myndiga barn måste barnet självt gå med på att en fullmakt skrivs. Du som vårdnadshavare ansvarar för att den kontaktinformation som finns på Schoolsoft är korrekt och uppdateras vid ev. flytt eller annan ändring. Då försäkrar du dig om att du dels får ta del av skolans fortlöpande information, dels får ett när ditt barn har olovlig frånvaro i skolan. Frånvaro Som student erhåller du ett studiebidrag från CSN (Centrala Studiestödsnämnden). För att få detta bidrag förväntas du bedriva heltidsstudier. Detta innebär att om du har för mycket frånvaro så att dina studier blir lidande finns en risk att CSN drar in ditt studiebidrag. På NTI Gymnasiet i Södertälje ansvarar din mentor för att rapportera in alltför mycket frånvaro till CSN.

4 Arbetsgång gällande CSN-varningar samt CSN-indragningar 1. Du som är myndig sköter din egen frånvaroanmälan. Du ska anmäla din frånvaro på skolans telefonsvarare för sjukanmälan alternativt anmäla via Schoolsoft och telefonsvararen. Om du är under 18 år är det vårdnadshavaren som sköter frånvaroanmälan. Vårdnadshavare ska anmäla sjukfrånvaro på Schoolsoft eller på skolans telefonsvarare för sjukanmälan innan varje dag du är frånvarande från skolan. 2. När du är sjuk mer än fem dagar i sträck eller vid fler än tre tillfällen under en månad behöver du uppsöka läkare och begära ett läkarintyg. Det läkarintyget skall då innefatta hela sjukdomsperioden. Ifall du kommer tillbaka till skolan och insjuknar på nytt behövs nytt läkarintyg. Är detta ett återkommande fenomen behövs läkarintyg vid varje sjukdomstillfälle. 3. Läkar- och tandläkarbesök kan också anmälas på SchoolSoft. Vid varje sådant tillfälle måste du kunna styrka ditt läkar- eller tandläkarbesök med ett intyg. 4. Frånvaroanmälan som inte stämmer överens med ovanstående räknas som ogiltig frånvaro. 5. I slutet av varje månad ska du själv kontrollera din registrerade frånvaro på Schoolsoft. Ifall uppgifterna där inte stämmer skall du omedelbart kontakta din mentor och lägga fram bevis för detta, till exempel om du har ett läkarintyg som styrker din frånvaro. Det är viktigt att vi rättar till eventuella fel även om din frånvaro ändå överstiger 4 timmar, så sök upp din mentor i varje sådant fall. Du förutsätts själv ha koll på detta, din mentor kommer inte att kontrollera de uppgifter som registrerats på Schoolsoft! 6. I början av varje månad kommer skolan att skicka in frånvarouppgifterna som registrerats i Schoolsoft till CSN och de gör en bedömning om huruvida ditt studiemedel ska dras in. 7. Varningar går med andra ord inte ut med automatik när du närmar dig för hög ogiltig frånvaro. Du förutsätts ha koll på detta på egen hand i SchoolSoft. Både ogiltig frånvaro (skolk) samt alltför mycket föranmäld frånvaro (sjukanmälan) kan alltså påverka din rätt till studiebidrag. Sjukfrånvaro anmäls på Schoolsoft eller till telefonsvararen på nummer Sjukanmälan ska ske före varje dag som barnet är sjukt. Inaktivitet på lektionstid kan i vissa fall orsaka ogiltig frånvaro trots att eleven befunnit sig i lektionssalen. Det är i förekommande fall undervisande lärare som fattar det beslutet. Vid sådana tillfällen ska undervisande lärare informera eleven om detta samt kontakta elevens mentor som kan kontakta hemmet.

5 Ledighet Mentorn får bevilja ledighet högst motsvarande tre dagar per termin. Ledighet utöver detta måste beviljas av rektor. Vid all ledighet har eleven skyldighet att ta igen vad han/hon missat under sin bortavaro. Skolan beviljar ingen ledighet för nöjen (ex. resor), däremot får en elev självklart ledigt för familjeangelägenheter såsom begravning, högtider eller andra särskilda tillfällen. Mentorns roll Under dina år hos oss kommer du att tillhöra en mentorsgrupp och en mentor. Detta innebär att det är din mentor som ansvarar för dina utvecklingssamtal, att genomföra mentorstid en gång i veckan mm. Det är till din mentor du ska vända dig i första hand vid frågor gällande din skolgång. Ämneslärarna Ämneslärarna ansvara för din ämnesundervisning och rapporterar dina framsteg och eventuella motgångar till din mentor. Självklart kan man som elev eller vårdnadshavare kontakta respektive ämneslärare vid mer ämnesspecifika frågor (se kontaktlista längst bak). Utvecklingssamtal En gång per termin kommer du att kallas till ett utvecklingssamtal där du i samtal med din mentor kan diskutera dina studieresultat, din skolgång och din trivsel på skolan. Ordningsregler Det är viktigt att tänka på att vi alla befinner oss på en arbetsplats där vi måste visa hänsyn till varandra. Vi anser att arbetsro är en rättighet för alla, både elever och personal. Att passa tider och ha med sig relevant material till lektionen är en självklarhet och läraren har möjlighet att stänga sin dörr för att sedan öppna vid lämpligt tillfälle vid sen ankomst. En elev som stör på lektionstid kommer att avvisas från lektionen och därmed få ogiltig frånvaro. Naturligtvis är eleven välkommen åter på nästa pass. Alla förväntas hjälpas åt med att hålla snyggt i skolans utrymmen och att vara aktsam om gemensamt material. Rökning är naturligtvis inte tillåten på skolans område utan får endast ske på särskilt anvisad plats. Några enkla trivselregler kan sammanfattas i följande punkter: Alla kommer i tid och med rätt material till lektionen. Alla visar varandra respekt och hänsyn. Här behandlar vi andra som vi själva önskar bli behandlade! Alla respekterar skolans material och egendom. Skulle något av skolans material gå sönder kan en elev bli ersättningsskyldig. Alla gör sitt bästa på lektionerna!

6 Alla respekterar varandras personligheter, utseende och åsikter! Teknisk utrustning såsom dator, mobiltelefonhörlurar etc. får endast användas med lärares tillåtelse. Alla lämnar in sina arbeten och inlämningar i enlighet med lärarens tidsgräns. Om en elev lämnar in ett arbete för sent bedömer läraren denna i mån av tid men före betygsättning. Dessa regler förväntas alla följa och de finns anslagna runt om på skolan. Fusk Fusk accepteras inte och en uppgift som bedöms som plagiat eller på annat sätt innehåller fusk kommer ej att bedömas. Läraren kommer att ha samtal med eleven och dess mentor, rektor och hem informeras och vid upprepat fusk kan avstängning komma i fråga. Droger Skolan har absolut nolltolerans gällande användning av eller handhavande rörande droger och alkohol. Elev som bryter mot detta kommer omedelbart att polisanmälas och avstängning kan komma i fråga.

7 Kontaktinformation För att komma i kontakt med någon av oss som arbetar på skolan kan du alltid maila. Våra adresser är alltid sammansatta enligt samma princip: Lärare: Martin Lundqvist: historia, div. datorämnen, IT-ansvarig Tobias Lindberg: religion, programmering, div. datorämnen Rima Mardini: fysik, kemi, naturkunskap Hiba Jameel: teknik, matematik, fysik Robert Tüysüz: div. elämnen, matematik Mostafa Assadpour: nätverkslärare, div. datorämnen Rickard Lindhe: svenska, engelska Linda Lindqvist: svenska, engelska, estetiska ämnen Jessica Broström: idrott, psykologi Melke Poli: matematik Skolsköterska: Rose Diekstra (mottagning onsdagar) Studie- och yrkesvägledare: Asta Carlsson (mottagning tisdagar) Skolvärdinna: Haifa Kabro Lärarnas arbetsrum: IT-ansvarig: Martin Lundqvist, tel.nr: Biträdande rektor/arbetslagsledare: Malin Nilsson, tel.nr: Rektor: Alexandra Stjerna, tel.nr: Sjukanmälan: (Telefonsvarare)

Om ingen lärare kommer till lektionen... 14 Betyg... 14 Läroböcker och skolmaterial... 14 En dator till alla... 14 Busskort... 14 Elevskåp...

Om ingen lärare kommer till lektionen... 14 Betyg... 14 Läroböcker och skolmaterial... 14 En dator till alla... 14 Busskort... 14 Elevskåp... 2015-2016 Innehåll Program på skolan... 5 Rektorer... 5 Receptionen... 5 Bibliotek... 5 Elevhälsoteam... 6 Kurator... 6 Skolsköterska... 6 Skolläkare... 6 Specialpedagoger... 6 Expeditionen... 7 Vaktmästeriet...

Läs mer

Trädgårdsstadsskolan. Information A till Ö. Läsåret 2012/2013

Trädgårdsstadsskolan. Information A till Ö. Läsåret 2012/2013 Trädgårdsstadsskolan Information A till Ö Läsåret 2012/2013 Innehållsförteckning Introduktion...3 Allergier och specialkost...4 Arbetsmaterial...4 Besök till skolan...4 Betyg...4 Bilparkering...5 Borttappade

Läs mer

Innehåll. Sida 1 av 20

Innehåll. Sida 1 av 20 Innehåll Olika funktioner på skolan... 3 Klasser och studiehandledare 2015-2016... 4 Frånvaro och sjukdom... 5 Kost... 5 Studieekonomi... 5 Försäkring... 6 Studier... 6 Dexter... 7 Ådalsskolans hemsida...

Läs mer

2014/2015. Välkommen till

2014/2015. Välkommen till 2014/2015 Välkommen till 1 REKTORSENHETER Gymnasiechef Maria Melander, e-post: maria.melander@halmstad.se Rektorsenhet 1: Kjell Eklund, e-post: kjell.eklund@halmstad.se Estetiska programmet - ES, film/foto/konst/musik

Läs mer

Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Innehåll. Rektor har ordet

Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Innehåll. Rektor har ordet Innehåll 3 Rektor har ordet 4 5 Verksamhetsbeskrivning Organisation Verksamhetsidé Läsårstider 6 Kontakt 7 Pedagogisk personal 8 Elevhälsoteamet 9 Att arbeta med elevernas rätt till kunskap 10 Handlingsprogram

Läs mer

FÖR ELEVER PÅ KULTURAMAS VUXENUTBILDNINGAR. Kulturama.se

FÖR ELEVER PÅ KULTURAMAS VUXENUTBILDNINGAR. Kulturama.se FÖR ELEVER PÅ KULTURAMAS VUXENUTBILDNINGAR LÄSÅRET 2014/2015 Kulturama.se VEM ÄR VEM PÅ KULTURAMA... 3 Institution MUSIK... 3 Institution SCENKONST... 3 Institution BILD... 3 Administration... 4 Service...

Läs mer

Innehåll. Frånvaroanmälan

Innehåll. Frånvaroanmälan Innehåll Kunskap i centrum sedan 1623!... 2 Organisation... 2 Skolledning... 2 Våra utbildningar... 3 Information... 4 Elevomsorg... 11 Handledare... 12 Elevinflytande... 12 Program, ämnen & kurser...

Läs mer

Borås Stad Dalsjöskolan

Borås Stad Dalsjöskolan Borås Stad Dalsjöskolan Skolan skall klargöra för elever och föräldrar vilka mål utbildningen har, vilka krav skolan ställer och vilka rättigheter och skyldigheter som elever och deras vårdnadshavare har

Läs mer

DE GEERHANDBOKEN LÄSÅRET 2013-2014. Utbildar för framtiden sedan 1868

DE GEERHANDBOKEN LÄSÅRET 2013-2014. Utbildar för framtiden sedan 1868 DE GEERHANDBOKEN LÄSÅRET 2013-2014 Utbildar för framtiden sedan 1868 INNEHÅLL 1. TIPS FÖR EN LYCKAD STUDIETID 2. FRÅNVARO OCH CSN 3. MENTORSKAP 4. PEDAGOGIK OCH TEKNIK 5. ELEVSTÖD 6. ATT STUDERA PÅ GYMNASIET

Läs mer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer Uppdaterad 2014-08-15 Rätt till stöd i skolan för elever med cancer INNEHÅLL 5 5 6 6 7 7 9 10 10 10 10 11 12 15 16 19 19 21 21 22 23 25 26 26 Inledning Om skolans styrdokument och rätten till stöd Målgrupp

Läs mer

Allt du behöver veta om studietiden på Helsjön

Allt du behöver veta om studietiden på Helsjön Allt du behöver veta om studietiden på Helsjön (låt den ligga framme på skrivbordet) Läsåret 2013-2014 Under arbete 1 Telefonnummer och adress Skolans expedition 0320 20 58 30 sjukanmälan, se Närvaro öppen

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Ersättning vid arbetslöshet INFORMATION OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN 1 2 Det här är arbetslöshetsförsäkringen... 4 Vem gör vad?...... 6 När har du rätt till arbetslöshetsersättning?...

Läs mer

Handbok Gästelever Skandinaviska skolan i Madrid

Handbok Gästelever Skandinaviska skolan i Madrid Handbok Gästelever Skandinaviska skolan i Madrid INNEHÅLL Förord 3 Lektioner 15 Presentation av Skandinaviska skolan 4 Frånvaro 15 Anmälan 5 Prov, arbeten, betyg 15 Avgifter 6 Avslutning av studierna 15

Läs mer

Information till skolans personal. Aulan Vid bokning av aulan, kontakta någon av teknikerna, Lars Borgström eller Peder Andersen.

Information till skolans personal. Aulan Vid bokning av aulan, kontakta någon av teknikerna, Lars Borgström eller Peder Andersen. Information till skolans personal A Aulan Vid bokning av aulan, kontakta någon av teknikerna, Lars Borgström eller Peder Andersen. AV-vagn En vagn med projektor, DVD-spelare och ljudanläggning finns att

Läs mer

Vademecum. Handbok för elever och föräldrar 2011-12

Vademecum. Handbok för elever och föräldrar 2011-12 Vademecum Handbok för elever och föräldrar 2011-12 Innehållsförteckning Del1 Befattningshavare Skolledning, administrativ personal, servicepersonal, skolhälsa, studieoch yrkesvägledare, specialpedagog

Läs mer

Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter

Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar

Läs mer

KURSBESKRIVNING BRAHESKOLANS VÅTERMINSKURS 2012 FRANSKA I AIX EN PROVENCE

KURSBESKRIVNING BRAHESKOLANS VÅTERMINSKURS 2012 FRANSKA I AIX EN PROVENCE KURSBESKRIVNING BRAHESKOLANS VÅTERMINSKURS 2012 VÅRTTERMINEN 2012, 18 veckor: 9 januari tom 11 maj 2012 En kurs i franska språket (olika nivåer) kombinerat med ett antal tillvalsmöjligheter (CG, D, E,

Läs mer

Informationsmaterial avseende lån av bärbar dator samt tillgång till Bergagymnasiet i Eslövs Kommuns nätverk, GoV.

Informationsmaterial avseende lån av bärbar dator samt tillgång till Bergagymnasiet i Eslövs Kommuns nätverk, GoV. Informationsmaterial avseende lån av bärbar dator samt tillgång till Bergagymnasiet i Eslövs Kommuns nätverk, GoV. Som elev på Bergagymnasiet i Eslövs kommun, har du under studietiden tillgång till en

Läs mer

Elevkort - Om något händer

Elevkort - Om något händer Elevkort - Om något händer Personliga uppgifter Namn Personnummer Telefon bostad Mobiltelefon Mailadress Startår och Inriktning Bostadsadress Postnr Ort Boende under skolveckan Närmaste anhöriga Vårdnadshavare

Läs mer

Vägledning och checklista God man för ensamkommande barn

Vägledning och checklista God man för ensamkommande barn 2013-10-01 Rev. Vägledning och checklista God man för ensamkommande barn Framtagen av arbetsgruppen överförmyndare och gode män i projektet Ensamkommande barn i Stockholms län. Beslutad av styrgruppen

Läs mer

ALL INFORMATION SKA FINNAS TILLGÄNGLIG FÖR STUDERANDE VIA HEMSIDAN. 1.2 Huvudmannens profil (under Folkhögskola/Om oss/vision och värderingar)

ALL INFORMATION SKA FINNAS TILLGÄNGLIG FÖR STUDERANDE VIA HEMSIDAN. 1.2 Huvudmannens profil (under Folkhögskola/Om oss/vision och värderingar) ALL INFORMATION SKA FINNAS TILLGÄNGLIG FÖR STUDERANDE VIA HEMSIDAN Studeranderätt 1. Information innan den studerande är antagen 1.1 Mål med kursen (under Folkhögskola/kurser och utbildningar) På vår hemsida

Läs mer

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR Dessa är generella villkor gällande Wippies som är en del av Saunalahti Group Oyj som levererar följande Wippies-tjänster (senare även kallad Wippies eller vi ) till konsumenter

Läs mer

IT policy för elever vid

IT policy för elever vid IT policy för elever vid 2008/2009 Anvisningar för att få använda datorerna på skolan 1. Det är tillåtet att surfa på Internet när jag besöker sidor som har anknytning till skolarbetet. Förklaring: Att

Läs mer

Svar på frågor om arbetsrätt i konkurs samt lönegaranti

Svar på frågor om arbetsrätt i konkurs samt lönegaranti Göteborg den 28 december 2011 Uppdaterad den 27 januari 2012 Tillagda frågor och svar hittar du i slutet av dokumentet Svar på frågor om arbetsrätt i konkurs samt lönegaranti Vad innebär konkurs? En gäldenär

Läs mer

Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu!

Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu! Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu! Det här dokumentet riktar sig till dig som ansvarar för att personalen får utbildning på ett företag eller själv utbildar om arbetsmiljö för vuxna eller ungdomar

Läs mer

Visste du att? Elever har rättigheter!

Visste du att? Elever har rättigheter! Visste du att? Elever har rättigheter! Index Vad är det här? Foldern Visste du att? Elever har rättigheter! försöker på ett kort och begripligt vis engagera dig i frågor som berör elevers rättigheter.

Läs mer

När din arbetsgivare går i konkurs

När din arbetsgivare går i konkurs När din arbetsgivare går i konkurs 1 Innehåll När din arbetsgivare går i konkurs 3 Varför och hur företag sätts i konkurs 3 Det här gör en konkursförvaltare 4 Uppsägning från konkursförvaltaren samt uppsägningstider

Läs mer

HANDBOK I TELEFONFÖRSÄLJNING

HANDBOK I TELEFONFÖRSÄLJNING HANDBOK I TELEFONFÖRSÄLJNING Av och med: Tommy Kreutner Kreutner.se Skriven någon gång för ganska länge sedan Det var en gång en gammal bortglömd domän, domänen var fortfarande knuten till ett webbhotell

Läs mer

AVTAL LÅN AV ELEVDATOR

AVTAL LÅN AV ELEVDATOR Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16 AVTAL LÅN AV ELEVDATOR Som årskurs 1 elev på Söderslättsgymnasiets Samhälls- och Ekonomiprogram, kommer du under din studietid få möjligheten att låna en bärbar dator

Läs mer