Viktig information till elever och föräldrar på. Magelungens gymnasium. Information till föräldrar och elever på Magelungens gymnasium

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Viktig information till elever och föräldrar på. Magelungens gymnasium. Information till föräldrar och elever på Magelungens gymnasium"

Transkript

1 Viktig information till elever och föräldrar på Magelungens gymnasium Information till föräldrar och elever på Magelungens gymnasium

2 Vi tycker det är mycket roligt att få välkomna dig till vår skola. Vi kommer att göra allt som står i vår makt för att du skall få en bra tid hos oss och kunna uppnå dina mål. För att detta skall bli möjligt så är det viktigt att både du som elev och dina föräldrar deltar aktivt i din skolsituation. Vi vill ha både elever och föräldrar som lägger sig i eftersom vi tror att det kommer att skapa den bästa tänkbara skolan. Här kommer en del information som det är viktigt att både elever och vårdnadshavare tar del av. Som ni snart märker så ligger mycket av vår information om skolan ute på vår hemsida. Det är viktigt att du uppdaterar dig genom att ta del av vår hemsida med jämna mellanrum. Närvaro Gymnasium är en frivillig skolform. Det innebär att eleverna går på skolan av egen fri vilja men det innebär också att om man är inskriven på skolan så skall man delta i undervisningen om man inte har legala skäl för att inte vara i skolan. Sådana skäl är givetvis sjukdom som är anmäld till skolan. All frånvaro och även sen ankomst registreras. Frånvaro utan sjukanmälan eller beviljad ledighet är ogiltig. Enligt nya striktare regler så skall all ogiltig frånvaro rapporteras till CSN, som då kan dra in studiebidraget. Detta kan också påverka övriga eventuella bidrag, exempelvis bostadsbidrag, som elevens familj är beviljad. Elevhälsan tar kontakt med vårdnadshavare för omyndig elev varje dag om eleven inte kommer till skolan eller är sjukanmäld. Studiestöd Studiehjälp kan du få t o m vårterminen det år du fyller 20 år. Studiehjälpen består av studiebidrag och extra tillägg. CSN handlägger detta. Utbetalningen görs i samarbete med Swedbank. Den första utbetalningen är normalt i slutet av september. Inackorderingstillägg svarar din hemkommun för. Studiemedel kan du få fr o m höstterminen det år du fyller 20 år. Studiemedel består av bidrag och lån. Ansökan görs hos CSN. För vidare information: Ordningsregler För att skolans inre liv skall bli så bra som möjligt så har personal och elever utarbetat ett antal punkter för alla på skolan att förhålla sig till. Detta dokument får eleven skriva under vid skolstarten:

3 För att ett framgångsrikt samarbete ska vara möjligt.. Kan du som elev förvänta dig av oss att vi bemöter dig med respekt att vi bryr oss om dig att vi kommer att göra allt för att hjälpa dig om du råkar illa ut att vi kommer att ingripa mot alla former av mobbning att vi kommer att ingripa mot alla former av kränkande tilltal och kränkningar att vi ska se till att du får en så lugn och trivsam arbetsmiljö som möjligt att du erbjuds en undervisning som leder fram till examensmålen att vi kommer att aktivt arbeta för en drog- och alkoholfri skolmiljö Förväntar vi oss av dig som elev att du aldrig bidrar till att någon råkar illa ut att du visar hänsyn och bidrar till en god arbetsmiljö att du bemöter andra med respekt och inte kränker eller mobbar någon annan elev att du aldrig medverkar till någon form av skadegörelse att du passar tider, tar ansvar för dina studier och för att samarbeta att du inte vistas i skolan om du är påverkad av alkohol eller droger att du är beredd att diskutera att lämna frivilliga urinprover till Maria ungdom el liknande om det uppkommer misstanke om missbruk. Kan du som vårdnadshavare förvänta dig av oss att all personal arbetar för att ditt barn ska känna trygghet i skolan att vi arbetar för en lugn och trivsam, drog- och alkoholfri skolmiljö att vi tar kontakt med dig om något särskilt händer att vi ingriper mot alla former av kränkningar att vi arbetar efter de förordningar och riktlinjer som finns för gymnasieskolan Jag har idag tagit del av det ovan skrivna (namn o dat):

4 Likabehandlingsplan Skolan har en likabehandlingsplan som revideras varje år. Det är viktigt att både elever och föräldrar tar del av den. Den finns i sin helhet på vår hemsida under skola gymnasiet söder gymnasiet. Klagomål Det är viktigt för oss på skolan att få reda på om det är något som du är missnöjd med. Detta för att vi skall kunna utveckla vår verksamhet och åtgärda saker som inte är bra. Hur du går tillväga för att framföra klagomål och hur skolan hanterar dessa kan du läsa om på vår hemsida. Överklagan Rektor på vår skola fattar formella beslut i olika frågor som du skall ha möjlighet att överklaga. Hur detta går till kan du läsa på vår hemsida under kvalitetssäkring. Det går också att fråga personal på skolan. Ledighet Skolan är mycket restriktiv med att ge längre ledigheter eftersom det är viktigt att eleverna är i skolan för att klara sina studiemål. Ledighet kan beviljas av mentor i upp till tre dagar, längre ledighet ansöks om hos rektor. Utvecklingssamtal Varje termin kallas du (och din målsman om du är omyndig) till utvecklingssamtal, där din mentor ger en samlad bild av din kunskapsutveckling och din studiesituation. Kvalitetsarbete Skolan bedriver ett aktivt kvalitetsarbete för att utveckla vår verksamhet och ge eleverna ännu större möjligheter att nå sina mål. Kvalitetsarbetet sammanfattas i dokumentet systematiskt kvalitetsarbete på Magelungen. Det finns på vår hemsida. I kvalitetsarbetet ingår bl.a. : - En elevenkät varje termin. - Verksamhetsplan som görs varje år, där skolans mål för det kommande året finns preciserade. Finns på vår hemsida - Kvalitetsredovisning. Finns på vår hemsida.

5 Elevhälsa Skolan har ett utökat elevhälsoarbete eftersom vi arbetar med elever med särskilda behov. Det finns alltid möjlighet att prata med elevhälsan om din skolsituation eller livssituation. Hur elevhälsan arbetar finns beskrivet på vår hemsida. Där finns också telefonnummer och andra kontaktuppgifter. Studie och yrkesvägledning I elevhälsogruppen ingår även SYV. Vi anser att det är mycket viktigt för dig som elev att ta reda på vad du vill syssla med efter din tid på Magelungen. Alla elever på vårt gymnasium kallas därför till minst ett vägledningssamtal. Ofta så krävs det betydligt fler samtal innan du har hittat din riktning i livet och det är viktigt att du deltar i de samtalen.

6 Viktiga telefonnummer: Rektor Peter Franzén Elevhälsa Joakim Westerberg IA Mia Lind SP, Prep Frida Bruce IA, SP, Prep SYV Lisbeth Johansson Skolsköterska Susanna Wallström Nordmarksvägen Farsta OBS! Sjukanmälan görs till respektive elevhälsa: IA: Joakim Westerberg SP, Prep: Mia Lind

2014/2015. Välkommen till

2014/2015. Välkommen till 2014/2015 Välkommen till 1 REKTORSENHETER Gymnasiechef Maria Melander, e-post: maria.melander@halmstad.se Rektorsenhet 1: Kjell Eklund, e-post: kjell.eklund@halmstad.se Estetiska programmet - ES, film/foto/konst/musik

Läs mer

Om ingen lärare kommer till lektionen... 14 Betyg... 14 Läroböcker och skolmaterial... 14 En dator till alla... 14 Busskort... 14 Elevskåp...

Om ingen lärare kommer till lektionen... 14 Betyg... 14 Läroböcker och skolmaterial... 14 En dator till alla... 14 Busskort... 14 Elevskåp... 2015-2016 Innehåll Program på skolan... 5 Rektorer... 5 Receptionen... 5 Bibliotek... 5 Elevhälsoteam... 6 Kurator... 6 Skolsköterska... 6 Skolläkare... 6 Specialpedagoger... 6 Expeditionen... 7 Vaktmästeriet...

Läs mer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer Uppdaterad 2014-08-15 Rätt till stöd i skolan för elever med cancer INNEHÅLL 5 5 6 6 7 7 9 10 10 10 10 11 12 15 16 19 19 21 21 22 23 25 26 26 Inledning Om skolans styrdokument och rätten till stöd Målgrupp

Läs mer

Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015. Klastorp-Essinge skolor

Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015. Klastorp-Essinge skolor Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015 Klastorp-Essinge skolor 1 Förväntansdokument Som elev kan du förvänta dig av oss Att vi strävar mot att du ska få den bästa möjliga inlärningssituationen. Att vi

Läs mer

Lättläst om studiemedel

Lättläst om studiemedel Lättläst om studiemedel 2015 1 2 Innehåll Vad är studiemedel?...6 Vem kan få studiemedel?... 7 Hur mycket pengar kan du få?... 9 Hur många poäng måste du läsa?...14 Hur länge kan du få studiemedel?...16

Läs mer

Plan mot kränkande behandling 2013/2014

Plan mot kränkande behandling 2013/2014 Plan mot kränkande behandling 2013/2014 Senast reviderad 140115 1 Innehåll Inledning och syfte 3 Mål 3 Lagar 3 Ansvar.. 5 Definitioner...6 Förebyggande åtgärder 7 Planerad verksamhet läsåret 2013/2014...

Läs mer

Boendestöd. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Boendestöd. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Boendestöd VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är boendestöd? Här får du information om vad boendestöd är och hur det kan fungera att få boendestöd. Det är svårt att berätta exakt hur det

Läs mer

Att leka sig in i skolans värld

Att leka sig in i skolans värld Att leka sig in i skolans värld När förskoleklassen presenterades för oss sas det Det här är förskola med skolinslag och det är precis så det är. Mellan fem till sju år händer det så mycket och på det

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2014/2015

VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2014/2015 VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2014/2015 Vi erbjuder dig en skola där skolledning, lärare och administrativ personal arbetar för att ge dig de bästa kunskaper och förutsättningar inför framtiden.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Ekonomiprogrammet 2014-09-01 2015-08-10 Innehåll Syfte och innehåll... 2 Definition av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.... 2 Analys

Läs mer

Utvecklingssamtalet Hur går det för ditt barn i skolan?

Utvecklingssamtalet Hur går det för ditt barn i skolan? Utvecklingssamtalet Hur går det för ditt barn i skolan? Utvecklingssamtalet En gång varje termin ska du och ditt barn träffa läraren eller klassföre ståndaren för att ha ett utvecklingssamtal. Samtalet

Läs mer

Borås Stad Dalsjöskolan

Borås Stad Dalsjöskolan Borås Stad Dalsjöskolan Skolan skall klargöra för elever och föräldrar vilka mål utbildningen har, vilka krav skolan ställer och vilka rättigheter och skyldigheter som elever och deras vårdnadshavare har

Läs mer

Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling. för Friskolan Mosaik Reviderad 140924

Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling. för Friskolan Mosaik Reviderad 140924 Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling för Friskolan Mosaik Reviderad 140924 Handlingsplanen gäller för elever samt personal och har sin utgångspunkt i följande lagtexter: Diskrimineringslagen

Läs mer

Boendestöd VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Boendestöd VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Boendestöd VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är boendestöd? Här får du information om vad boendestöd är och hur det kan fungera att få stöd av boendestödet. Det är svårt att beskriva exakt hur

Läs mer

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Reviderad november 2011 Svenska Dyslexiföreningen Surbrunnsgatan 42 1tr.ö.g 11348 Stockholm

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan.

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan läsåret 2012/13 Likabehandlingsplan för ungdoms och vuxenutbildningen vid Hjalmar Strömerskolan

Läs mer

5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige

5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige 5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige Innehåll Olika sätt att leva ihop Att ta hand om barn och unga Barnomsorg Grundskola Gymnasieskola Skolan och demokrati Ekonomiskt stöd till familjer Foto:

Läs mer

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier Kontakta oss! Adress och telefonnummer: Skolexpedition Tel: 0500 49 77 00 Fax: 0500 49 77 05 E-post: vuxenutbildning@skovde.se Studievägledare Joakim Wetterskoog Tel: 0500 497706 E-post: studievagledning@skovde.se

Läs mer

Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Innehåll. Rektor har ordet

Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Innehåll. Rektor har ordet Innehåll 3 Rektor har ordet 4 5 Verksamhetsbeskrivning Organisation Verksamhetsidé Läsårstider 6 Kontakt 7 Pedagogisk personal 8 Elevhälsoteamet 9 Att arbeta med elevernas rätt till kunskap 10 Handlingsprogram

Läs mer

Frågor och svar om ekonomiskt bistånd (socialbidrag)

Frågor och svar om ekonomiskt bistånd (socialbidrag) Artikelnummer 2006-114-25 Frågor och svar om ekonomiskt bistånd (socialbidrag) Korta svar på de vanligaste frågorna Om du vill ha utförligare information, ta kontakt med socialtjänsten i din kommun eller

Läs mer

Att bilda familj och leva med barn. i Sverige

Att bilda familj och leva med barn. i Sverige Att bilda familj och leva med barn i Sverige Att gifta sig I Sverige kan två personer gifta sig. Man kan välja att gifta sig inom ett trossamfund. Man kan också välja att gifta sig borgerligt. en person

Läs mer

DE GEERHANDBOKEN LÄSÅRET 2013-2014. Utbildar för framtiden sedan 1868

DE GEERHANDBOKEN LÄSÅRET 2013-2014. Utbildar för framtiden sedan 1868 DE GEERHANDBOKEN LÄSÅRET 2013-2014 Utbildar för framtiden sedan 1868 INNEHÅLL 1. TIPS FÖR EN LYCKAD STUDIETID 2. FRÅNVARO OCH CSN 3. MENTORSKAP 4. PEDAGOGIK OCH TEKNIK 5. ELEVSTÖD 6. ATT STUDERA PÅ GYMNASIET

Läs mer

Riktlinjer för Stallarholmsskolan gällande förhållningssätt, värdegrund och arbetsinriktning 2012

Riktlinjer för Stallarholmsskolan gällande förhållningssätt, värdegrund och arbetsinriktning 2012 Riktlinjer för Stallarholmsskolan gällande förhållningssätt, värdegrund och arbetsinriktning 2012 Skollagen (2010:800) 1 kap. 5 Utformning av utbildningen Var och en som verkar inom utbildningen ska främja

Läs mer

Plan mot 7-9. Vår vision 2014-10-31. finns på. förskola 7-9. behöver må. eleverna

Plan mot 7-9. Vår vision 2014-10-31. finns på. förskola 7-9. behöver må. eleverna Plan mot diskriminering och kränkande behandling på Granbergsskolan 7-9 Verksamhetsformer som omfattas av planen 7-9 a för planen och kuratorr Vår vision Granbergsskolan är en F-9-skola beläget i utkanten

Läs mer

Trygghet och studiero

Trygghet och studiero Juridisk vägledning Reviderad december 2014 Mer om Trygghet och studiero Utbildningen ska utformas så att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero Rektorn och lärarna

Läs mer

och och socialtjänstens skyldigheter

och och socialtjänstens skyldigheter GOTLANDS KOMMUN Social- och omsorgsförvaltningen GOTLANDS Individ- och familjeomsorgen KOMMUN Social- Barn- och och familj omsorgsförvaltningen Individ- och familjeomsorgen Barn- och familj Barns rättigheter

Läs mer

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vallsta Fritidshem Ansvariga för planen Planen

Läs mer

Innehåll. Sida 1 av 20

Innehåll. Sida 1 av 20 Innehåll Olika funktioner på skolan... 3 Klasser och studiehandledare 2015-2016... 4 Frånvaro och sjukdom... 5 Kost... 5 Studieekonomi... 5 Försäkring... 6 Studier... 6 Dexter... 7 Ådalsskolans hemsida...

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 43-2014:7575 Alingsås kommun kommunstyrelsen@alingsas.se Beslut för gymnasieskola efter prioriterad tillsyn i Alströmergymnasiet sektor 1 i Alingsås kommun 2 (10) Tillsyn i Alströmergymnasiet sektor

Läs mer