VÅR SKOLA ANDERS LJUNGSTEDTS GYMNASIUM LÄSÅRET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VÅR SKOLA ANDERS LJUNGSTEDTS GYMNASIUM LÄSÅRET 2010 2011"

Transkript

1 VÅR SKOLA ANDERS LJUNGSTEDTS GYMNASIUM LÄSÅRET Besöksadress: Anders Ljungstedts gata 1 Linköping Postadress: Anders Ljungstedts Gymnasium, Linköping Växel: Fax: E-postadress: Fakturaadress: Linköpings kommun, Scanningscentralen 420 (ange A, B, C, D eller E), Linköping

2 2 VÄLKOMMEN TILL ANDERS LJUNGSTEDTS GYMNASIUM OCH LYCKA TILL MED STUDIERNA!

3 3 BRA ATT VETA ALG Förkortning av Anders Ljungstedts Gymnasium. Skolan hette tidigare Ljungstedtska skolan, kallas i folkmun Ljunkan. Läs mer om skolans grundare, Anders Ljungstedt, på skolans hemsida. Anders Butik I skolans butik kan du bl a köpa rykande färskt bröd, bullar tårtor, olika charkprodukter och färdiglagad mat och smörgåsar och delikatesser. Skolans elever tillverkar det mesta själva och därför kan sortimentet variera beroende på vilka kurser eleverna har för tillfället. Livsmedelsprogrammets elever deltar i butikens marknadsföring och försäljning. Öppettider: tisdag fredag kl Arbetsmiljöarbete I Arbetsmiljölagen (AML) och i Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling (AFS) ställs det krav på hur arbetstagare ska ha det på sina arbetsplatser. Elever betraktas i dessa lagar och föreskrifter som arbetstagare, och därför har de precis samma rättigheter som andra arbetstagare. Skolan har ett antal elevskyddsombud som arbetar för en bra arbetsmiljö för eleverna. Varje årskurs på varje program representeras vanligtvis av två ombud, som väljs av eleverna själva. Elevskyddsombuden ska vara de andra elevernas talesmän i frågor som rör skolans arbetsmiljö. Elevskyddsombuden stöttas i sin tur av skolans huvudskyddsombud, som genomför regelbundna utbildningar och möten, svarar på frågor och för elevernas och elevskyddsombudens talan i de fall det behövs. Skyddsombud har tystnadsplikt. Skolans huvudskyddsombud heter Christer Tillberg och kan nås på tel Bibliotek I biblioteket finns böcker skön- och facklitteratur, läromedel och institutionsböcker i svenska och engelska. I biblioteket kan du söka information med hjälp av 25 elevdatorer. Här finns ett 60-tal tidskrifter och tre dagstidningar. Öppettider: måndag, tisdag, torsdag, fredag kl , onsdag kl Busskort Elev vars närmaste dagliga färdväg mellan bostaden (ej busshållplats) och skolan uppgår till minst 6 km (enkel resa) har rätt till busskort. Färdvägsbegreppet kan förutom cykelvägar också omfatta gator (inte enbart cykelbanor). Elev som är berättigad till busskort tilldelas detta i samband med skolstarten. På vår hemsida (under information till elever och föräldrar) kan du använda avståndsmätare, där du kan skriva din adress och få veta avståndet mellan din folkbokföringsadress och Anders Ljungstedts Gymnasium - huvudskolan på Anders Ljungstedts gata 1. Avståndsmätning och gränsdragning är gjord av kommunens lantmäteri på uppdrag av Bildningsnämnden. Cafeteria Behöver du en paus i skolarbetet - kom till cafeterian mitt i Gallerian. Här serveras smörgåsar, kaffebröd, frukt och drycker. Öppettider: måndag fredag kl Elevråd Elevrådet på Anders Ljungstedts Gymnasium har sin lokal mitt i Gallerian. Öppettiderna varierar. Skolans elevråd är uppdelat, normalt ett för varje utbildningsprogram. Det finns även ett övergripande elevråd som samlar representanter från alla elevråd.

4 4 Elevschema Med schemaverktyget WebViewer kan du se elevscheman och klasscheman veckovis på skolans hemsida. Du har själv ansvar för att ta fram ditt aktuella schema. Elevstöd Skolan har studie- och yrkesvägledare och kuratorer kopplade till programmen. De har sina arbetsrum i hus Y, mitt i Gallerian. Skolhälsovården är placerad i hus P, en fristående byggnad vid parkeringen utanför elevmatsalen. Sök dem spontant eller boka tid i förväg för besök. Individuella programmet som ligger i Mjärdevi har egna studie- och yrkesvägledare samt kurator. Skolsköterska finns på plats 2 dagar i veckan. Frukost Frukost serveras kl för elever alla skoldagar i matsalen mot en viss kostnad. Kollektiv olycksfallsförsäkring Kommunen har tecknat en olycksfallsförsäkring för elever, barn, ungdomar inom Linköpings kommun. För mer information - se dokumentet Kollektiv olycksfallsförsäkring på skolans hemsida (under information till elever och föräldrar). Ledighet Skolledningens policy är att vara synnerligen restriktiv vid beviljande av längre ledighet för elev under terminstid. Likabehandlingsplan Likabehandlingsplanens främsta syfte är att främja likabehandling, att förebygga och motverka trakasserier och annan kränkande behandling. Skolan har tillsammans med elever utarbetat denna plan. Se hemsidan under handlingsplaner. Läroböcker, undervisningsmaterial Läroböcker tillhandahålls av skolan som lån. Läroböcker som inte återlämnas måste du betala. Undervisningsmateriel, pennor, skrivmateriel etc köper du själv. Läs- och skrivsvårigheter (dyslexi) och matematiksvårigheter (dyskalkyli) Tala med din mentor eller svensklärare/matematiklärare om du behöver extra stöd och hjälp av speciallärare p g a dyslexi eller dyskalkyli. Läsårstider Aktuella läsårstider finns på vår hemsida. Modersmålsundervisning Du som har ett annat modersmål än svenska kan få undervisning i ditt hemspråk som individuellt val, som utökat program eller om du går på SP istället för ett modernt språk. Engelska kan dock inte ersättas av modersmål. Pedagogisk verkstad Du som vill ha hjälp med läxläsning, vill läsa extra för att få ett bra betyg, eller har kommit efter i någon kurs, kan utnyttja den Pedagogiska verkstaden som ligger i anslutning till Gallerian i S-huset. Öppettider: måndag, tisdag, torsdag, fredag kl , onsdagar kl

5 5 Prövning Om du får betyget IG (icke godkänd) i någon kurs kan du anmäla dig till prövning. Det finns fyra prövningsperioder under ett läsår och du måste anmäla dig på en särskild blankett som hämtas i receptionen. I samband med anmälan får du tiden för studieinformationsmötet. Vid detta tillfälle är närvaro obligatorisk. När du genomfört prövningen skrivs det nya kursbetyget in i din studieplan. Ordningsregler Det finns gemensamma ordningsregler för allas trivsel i skolan. Läs hela dokumentet på vår hemsida. Här följer några exempel på vad reglerna omfattar: Det är förbjudet att röka inom skolans område. Varje elev tilldelas ett elevskåp för förvaring av skolmateriel och kläder. Förvara inga värdesaker där, då skolans försäkring inte gäller för stöld ur skåpen. Skolledningen förfogar över dubblettnyckel och har rätt att öppna skåpen när så krävs. Ev stöld ska eleven anmäla till polisen och skolans reception. Vid brandlarm ska samtliga som befinner sig inne i skolan omedelbart lämna byggnaderna och bege sig till anvisade uppsamlingsplatser. Närvaro - För att nå bästa tänkbara studieresultat är det nödvändigt att hela tiden följa undervisningen och att utföra ett aktivt arbete på lektionerna. För att detta ska var möjligt måste föreskriven skyddsutrustning användas och undervisningsmaterial medföras till lektionens början. All frånvaro och även sen ankomst registreras. Frånvaro utan sjukanmälan eller beviljad ledighet är ogiltig. Omfattande frånvaro rapporteras till CSN, som då kan dra in studiebidraget. Hantering av fusk - Det är inte tillåtet att använda förbjudna hjälpmedel, prata med eller skriva av någon annan vid prov. En hemuppgift får inte lösas genom att man kopierar text från t ex Internet. Den som ertappas med fusk får streck i kursmomentet och har inte möjlighet att göra om provet. Om fusk upptäcks kontaktas rektor och målsman och upprepat fusk leder till skriftlig varning. Receptionen Skolans reception hittar du i Gallerian, mittemot cafeterian. Öppettider: måndag torsdag kl , fredagar kl Tel Restaurangskolan Restaurangen serverar två- och trerättersmenyer med bordsservering i trivsam miljö. Bordsbeställning rekommenderas tel , kl Öppettider: tisdag fredag kl Sjuk-/frånvaroanmälan Ring till receptionen och anmäl sjukdom eller frånvaro tel innan kl Uppge: elevens namn, personnummer, klass och om eleven kommer att vara sjuk flera dagar. Ny sjukanmälan måste annars göras varje dag. Det går även att maila sjukanmälan till receptionen till Se vår hemsida. För sjuk-/frånvaroanmälan del av dag ska elever som går hem meddela mentor eller undervisande lärare, ej receptionen. OBS! Ovanstående gäller om mentor inte meddelat annat. Skollunch Du som är berättigad till fri skollunch måste alltid visa upp ett giltigt matkort med foto när

6 6 du går in i matsalen. Om du tappar matkortet måste du betala 40 kr för att få ett nytt. Vid önskemål om specialkost kontaktas skolsköterskan. Skolvärdar På skolan arbetar skolvärdar. Deras huvudsakliga arbetsuppgifter är att informera, uppmuntra och stötta eleverna. De arbetar i nätverk och ingår i skolans elevstödsarbete. Studiestöd Studiehjälp kan du få t o m vårterminen det år du fyller 20 år. Studiehjälpen består av studiebidrag och extra tillägg. CSN handlägger detta. Utbetalningen görs i samarbete med Swedbank. Den första utbetalningen är normalt i slutet av september. Inackorderingstillägg svarar din hemkommun för. Studiemedel kan du få fr o m höstterminen det år du fyller 20 år. Studiemedel består av bidrag och lån. Ansökan görs hos CSN. För vidare information Val till år 2-3 Betyget från år 1/år 2 avgör om du kan tas in på önskad inriktning. Om önskade inriktningen ej finns i Linköping kan utbildningen slutföras på annan ort. Utvecklingssamtal Varje termin kallas du (och din målsman om du är omyndig) till utvecklingssamtal, där din mentor ger en samlad bild av din kunskapsutveckling och din studiesituation. Övergång till annan studieväg Möjligheten att byta studieväg är begränsad och måste alltid föregås av samtal med studieoch yrkesvägledare.

7 7 Telefonlista Skolledning, C-huset Gymnasiechef Rektorer SYV, Y-huset SYV, IV SYV, Gy-sär Skolsköterskor, P-huset P-huset och IV Kuratorer, Y-huset Kurator IV, Gysär-RH Karin Nyman Maria Esbjörnsson Anders Forsberg Sten Lundberg Anders Uvenberg Åsa Wennergren Liselott Andersson Johan Dahlberg Janne Peterson Magdalena Ragnar Helena Wilén Johanna Milsten Klas Peterson Eva Andersson Karin Eriksson Erica Sellerberg Annika Hansson Camilla Limsjö Ingrid Westerlund Föräldraledig / / Viktiga telefonnummer Min rektor Min SYV Min kurator Min skolsköterska Min mentor Receptionen sjukanmälan före kl

8 8

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar Widénska gymnasiet Elevhandbok Information till elever och föräldrar Läsåret 2015/2016 1 Innehåll Information.. sid 4 Elevhälsa och vägledning.. sid 7 Kontaktlärare. sid 8 Elevdemokrati.... sid 8 Program,

Läs mer

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar Widénska gymnasiet Elevhandbok Information till elever och föräldrar Läsåret 2013/2014 1 Innehåll Information.. sid 4 Elevhälsa och vägledning.. sid 8 Kontaktlärare. sid 8 Elevdemokrati.... sid 9 Program,

Läs mer

Vet du om att du blir borta mer än en dag så tala om det. Annars får du ringa varje dag.

Vet du om att du blir borta mer än en dag så tala om det. Annars får du ringa varje dag. Handbok elev 2015-2016 SJUKANMÄLAN Sjukanmälan gör du så här: Ring 0526 170 892 ( automatisk telefonsvarare) eller anmäl via Dexter. OBS! Vårdnadshavare ska ringa för omyndiga elever Du blir uppmanad att

Läs mer

TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85. Hemsida: www.traineegymnasiet.se

TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85. Hemsida: www.traineegymnasiet.se TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85 Hemsida: www.traineegymnasiet.se E-post : traineegymnasiet@hylte.se Traineegymnasiet Forum, Norra Industrigatan

Läs mer

Elevhandbok. Den här elevhandboken innehåller information som är bra att veta om Solna Gymnasium.

Elevhandbok. Den här elevhandboken innehåller information som är bra att veta om Solna Gymnasium. Elevhandbok Den här elevhandboken innehåller information som är bra att veta om Solna Gymnasium. Du hittar här olika uppgifter gällande praktiska frågor och rutiner på Solna Gymnasium. Vår förhoppning

Läs mer

Allmän information hösten 2014 våren 2015

Allmän information hösten 2014 våren 2015 Allmän information hösten 2014 våren 2015 Adressändring Adressändring anmäler du till din mentor. Anslag och affischering Vill du sätta upp något på skolans anslagstavlor kontaktar du vaktmästarna eller

Läs mer

Platengymnasiet läsåret 2015/2016

Platengymnasiet läsåret 2015/2016 Platengymnasiet läsåret 2015/2016 Denna ABC är ett stöd för att lätt finna praktisk information, telefonnummer, skolans rutiner och regler. För övrig och uppdaterad information hänvisas till www.fronter.com/motala.

Läs mer

SANNARPSGYMNASIET FRÅN A-Ö

SANNARPSGYMNASIET FRÅN A-Ö SANNARPSGYMNASIET SANNARPSGYMNASIET FRÅN A-Ö Adressändring/byte av telefon nr. Om du flyttar eller byter telefonnummer så ska du meddela det till expeditionen och till din mentor. Affischering Affischer,

Läs mer

Om ingen lärare kommer till lektionen... 14 Betyg... 14 Läroböcker och skolmaterial... 14 En dator till alla... 14 Busskort... 14 Elevskåp...

Om ingen lärare kommer till lektionen... 14 Betyg... 14 Läroböcker och skolmaterial... 14 En dator till alla... 14 Busskort... 14 Elevskåp... 2015-2016 Innehåll Program på skolan... 5 Rektorer... 5 Receptionen... 5 Bibliotek... 5 Elevhälsoteam... 6 Kurator... 6 Skolsköterska... 6 Skolläkare... 6 Specialpedagoger... 6 Expeditionen... 7 Vaktmästeriet...

Läs mer

PILT-GUIDEN LÄSÅRET 2015 2016. Karro där kultur och vetenskap möts.

PILT-GUIDEN LÄSÅRET 2015 2016. Karro där kultur och vetenskap möts. PILT-GUIDEN LÄSÅRET 2015 2016 Karro där kultur och vetenskap möts. Estetiska programmet Humanistiska programmet Naturvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Välkommen till Karolinska gymnasiet!

Läs mer

Information Läsåret 2013-2014

Information Läsåret 2013-2014 Information Läsåret 2013-2014 Innehållsförteckning Organisation Duveholmsgymnasiet omfattar:... 4 Rektorer... 4 Receptionens öppettider... 4 Expeditionen... 5 Elevhälsoteam... 6 Kurator... 6 Skolsköterska...

Läs mer

REFIS-guiden. Ett litet häfte med information. Elevens namn:

REFIS-guiden. Ett litet häfte med information. Elevens namn: REFIS-guiden Ett litet häfte med information Elevens namn: 1 Adressändring Det är viktigt att meddela adressändring. Elever meddelar sin mentor om ändrad adress eller telefonnummer samt uppdaterar sin

Läs mer

SJÖDALSGYMNASIET. LOTSEN ABC- för elever LÄSÅRET 13/14

SJÖDALSGYMNASIET. LOTSEN ABC- för elever LÄSÅRET 13/14 SJÖDALSGYMNASIET LOTSEN ABC- för elever LÄSÅRET 13/14 DETTA HÄFTE TILLHÖR KLASS/GRUPP MENTORS NAMN 2 Sjödalsgymnasiet Den goda mötesplatsen Sjödalsgymnasiets elever ska känna sig trygga i sin lärmiljö,

Läs mer

Elevinformation, läsåret 2015/2016

Elevinformation, läsåret 2015/2016 Elevinformation, läsåret 2015/2016 Affischering/Anslag Tillstånd för affischering och anslag ges på expeditionen. På varje anslag anges ansvarig och uppsättningsdatum. Anslagen får sitta högst två veckor.

Läs mer

2014/2015. Välkommen till

2014/2015. Välkommen till 2014/2015 Välkommen till 1 REKTORSENHETER Gymnasiechef Maria Melander, e-post: maria.melander@halmstad.se Rektorsenhet 1: Kjell Eklund, e-post: kjell.eklund@halmstad.se Estetiska programmet - ES, film/foto/konst/musik

Läs mer

Betyg Betyg sätts efter avslutad kurs. Ditt betyg kommuniceras och motiveras innan det sätts.

Betyg Betyg sätts efter avslutad kurs. Ditt betyg kommuniceras och motiveras innan det sätts. INFORMATION A-Ö Betyg Betyg sätts efter avslutad kurs. Ditt betyg kommuniceras och motiveras innan det sätts. Bibliotek På skolan finns ett bibliotek där du kan söka information för skolarbeten, låna böcker

Läs mer

Innehåll. Frånvaroanmälan

Innehåll. Frånvaroanmälan Innehåll Kunskap i centrum sedan 1623!... 2 Organisation... 2 Skolledning... 2 Våra utbildningar... 3 Information... 4 Elevomsorg... 11 Handledare... 12 Elevinflytande... 12 Program, ämnen & kurser...

Läs mer

V Ä L K O M M A S K O L A N S ELEVER 2015/2016

V Ä L K O M M A S K O L A N S ELEVER 2015/2016 PM V Ä L K O M M A S K O L A N S ELEVER 2015/2016 1 Innehåll Välkommen!... 4 Viktiga kontakter... 5 Skolledning... 5 Antagningskansli... 5 SYV... 5 Elevhälsoteam... 5 Specialpedagoger... 5 Skolsköterska...

Läs mer

Nyckeln till framtiden!

Nyckeln till framtiden! Nyckeln till framtiden! Elevhandboken 2014-2015 Innehållsförteckning Välkomsthälsning 3 Läsåret 2014-2015 3 Adress och telefon 4 Kommunledning 4 Skolledning 4 Administration 4 Studie-och yrkesvägledning

Läs mer

Viktig information till elever och föräldrar på. Magelungens gymnasium. Information till föräldrar och elever på Magelungens gymnasium

Viktig information till elever och föräldrar på. Magelungens gymnasium. Information till föräldrar och elever på Magelungens gymnasium Viktig information till elever och föräldrar på Magelungens gymnasium Information till föräldrar och elever på Magelungens gymnasium Vi tycker det är mycket roligt att få välkomna dig till vår skola. Vi

Läs mer

Läsåret 2014/2015 Välkommen till Anderstorpsskolan

Läsåret 2014/2015 Välkommen till Anderstorpsskolan orpsskol an Gymnasiekontoret Anderstorpsskolan Läsåret 2014/2015 Välkommen till Anderstorpsskolan www.anderstorpsskolan.se Elevinformation Åk 1-4 På hemsidan, www.anderstorpsskolan.se hittar du aktuell

Läs mer

Elevinformation, läsåret 2014/2015

Elevinformation, läsåret 2014/2015 Elevinformation, läsåret 2014/2015 AFFISCHERING/ ANSLAG APL BETYG/ BEHÖRIGHET Tillstånd för affischering och anslag ges på expeditionen. På varje anslag anges ansvarig och uppsättningsdatum. Anslagen får

Läs mer

INFORMATION. ELEVER och FÖRÄLDRAR

INFORMATION. ELEVER och FÖRÄLDRAR MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION till ELEVER och FÖRÄLDRAR LÄSÅRET 2012-2013 MJÖLBY GYMNASIUM. DACKESKOLAN Besöksadress Burensköldsvägen 33 Postadress 595 80 Mjölby Telefon 0142-850 00 (växel)

Läs mer

BRA ATT VETA. För elever och föräldrar på Östra gymnasiet Läsåret 13/14

BRA ATT VETA. För elever och föräldrar på Östra gymnasiet Läsåret 13/14 BRA ATT VETA För elever och föräldrar på Östra gymnasiet Läsåret 13/14 Innehållsförteckning A-Ö A... 1 Adress och kontaktpersoner... 1 Antimobbningsgrupp... 3 APL... 3 Avgifter... 3 Avhopp från kurs...

Läs mer

Innehåll. Sida 1 av 20

Innehåll. Sida 1 av 20 Innehåll Olika funktioner på skolan... 3 Klasser och studiehandledare 2015-2016... 4 Frånvaro och sjukdom... 5 Kost... 5 Studieekonomi... 5 Försäkring... 6 Studier... 6 Dexter... 7 Ådalsskolans hemsida...

Läs mer

Komvux Malmö Pauli HÖSTEN 2012 KOMVUXHANDBOK HANDBOKEN PAULI GYMNASIUM

Komvux Malmö Pauli HÖSTEN 2012 KOMVUXHANDBOK HANDBOKEN PAULI GYMNASIUM Komvux Malmö Pauli KOMVUXHANDBOK HANDBOKEN HÖSTEN 2012 PAULI GYMNASIUM VÄLKOMMEN TILL KOMVUX MALMÖ PAULI PÅ PAULI GYMNASIUM Pauli gymnasium är en mötesplats som erbjuder teoretisk utbildning för gymnasister

Läs mer

PIHLSKOLAN HÄLLEFORS Läsåret 2013-2014

PIHLSKOLAN HÄLLEFORS Läsåret 2013-2014 PIHLSKOLAN HÄLLEFORS Läsåret 2013-2014 Kontakt Skolans post och besöksadress: Pihlskolan Klockarvägen 4 712 34 Hällefors Tfn 0591-641 95 Fax: 0591-129 18 Skolans hemsida: www.pihlskolan.hellefors.se Rektor...0591-641

Läs mer

LINNÉHÄFTET. Information till Dig som är elev på Linnéskolan 2015/2016. Mitt namn: Min mentors namn: Kontaktuppgifter (tel, mail) till mentor:

LINNÉHÄFTET. Information till Dig som är elev på Linnéskolan 2015/2016. Mitt namn: Min mentors namn: Kontaktuppgifter (tel, mail) till mentor: LINNÉHÄFTET Information till Dig som är elev på Linnéskolan 2015/2016 Mitt namn: Min mentors namn: Kontaktuppgifter (tel, mail) till mentor: Min rektors namn: Telefon till expedition och sjukanmälan: Övrigt:

Läs mer

Vademecum. Handbok för elever och föräldrar 2011-12

Vademecum. Handbok för elever och föräldrar 2011-12 Vademecum Handbok för elever och föräldrar 2011-12 Innehållsförteckning Del1 Befattningshavare Skolledning, administrativ personal, servicepersonal, skolhälsa, studieoch yrkesvägledare, specialpedagog

Läs mer

DE GEERHANDBOKEN LÄSÅRET 2013-2014. Utbildar för framtiden sedan 1868

DE GEERHANDBOKEN LÄSÅRET 2013-2014. Utbildar för framtiden sedan 1868 DE GEERHANDBOKEN LÄSÅRET 2013-2014 Utbildar för framtiden sedan 1868 INNEHÅLL 1. TIPS FÖR EN LYCKAD STUDIETID 2. FRÅNVARO OCH CSN 3. MENTORSKAP 4. PEDAGOGIK OCH TEKNIK 5. ELEVSTÖD 6. ATT STUDERA PÅ GYMNASIET

Läs mer