Elevbladet. hösten. Viktig information för dig som studerar på Lärcentrum Trollhättan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Elevbladet. hösten. Viktig information för dig som studerar på Lärcentrum Trollhättan"

Transkript

1 Elevbladet hösten 2010 Viktig information för dig som studerar på Lärcentrum Trollhättan

2 Innehåll Rubrik Sidan Här finns Lärcentrum - karta, öppettider, adress och telefonnummer 3 Terminstider 3 Reservintag 4 Obligatoriskt upprop i varje kurs 4 Försäljning av läromedel 4 Upprop för distanskurser 4 Rutiner för att få ut studiestödet 5 Elevtelefon till CSN 5 Planskiss över undervisningslokaler - Swedenborg Center 6-7 Frånvaroanmälan 8 Studieavbrott 8 Ledighet under terminstid 8 Privata telefonsamtal 8 Måltider 9 Rökning 9 Parkering 9 Elevinfo under terminstid 9 Viktiga datum att komma ihåg 9 Vem gör vad på Lärcentrum? 10 Biblioteket 11 Viktigt för att uppnå ett gott studieresultat 11 Lärcentrums hemsida 11 Introduktionsdag 12 2

3 Här finns Lärcentrum i Trollhättan! Telefon receptionen: Telefon sjukanmälan: Telefax: Besöksadress: Swedenborg Center Lasarettvägen 9 Postadress: Lärcentrum Parkeringsavgift på samtliga parkeringar inom området Trollhättan Webbplats: Åk buss till Lärcentrum Du tar dig med buss till oss via busslinjer: 23, 24, 630 mfl För tider,priser och biljetter kontakta: Tidpunkten, tel: Höstterminen: (20 veckor) Höstterminen 2010 inleds med en introduktionsdag den 16 augusti (måndag). Mer information om introduktionsdagen finner du på sidan 12. Undervisningen börjar med upprop i varje kurs enligt ditt personliga schema från och med 17 augusti. Vårterminen: (22 veckor) 3

4 Reservintagning Intagningen av reserver sker efterhand som återbud kommer in och fortgår ca två veckor in på terminen. Lärcentrum bevakar samtliga reservplatser och kallar reserver som kommit in på kurser och sammanhållna utbildningar. Du som är reserv i någon utbildning och inte når upp till den studieomfattning som du önskar har möjlighet att söka ytterligare utbildning där det finns restplatser. Kontakta studievägledare för restplatsansökan och studieplanering. Blir du sjuk, måste vara hemma för vård av barn eller har annan frånvaro så måste du anmäla frånvaro på telefon: Obligatoriskt upprop För dem som blivit intagna till kurs/er sker ett obligatorisk upprop första lektionstillfället i varje kurs. För sammanhållna yrkesutbildningar sker ett upprop - se intagningsbeskedet. Den som inte infinner sig på uppropet mister sin utbildningsplats. Efter uppropet i lektionssalen kallar expeditionen eventuella reserver. Ledighet beviljas inte utan synnerliga skäl vid terminsstarten. Upprop distanskurser Kallelse till upprop för distanskurser hittar du på vår hemsida: Försäljning av läromedel Läromedelsförsäljning till studerande i gymnasiala kurser (GYVUX) sker i anslutning till Lärcentrum expedition. Öppettiderna är följande: Vecka 33 (16-20 augusti) Måndag och Tisdag - Fredag Vecka 34 (23-27 augusti) Måndag och Tisdag - Fredag Reservation för ändrade öppettider -se definitiva öppettider vid bokförsäljningen Från vecka 35 (30 augusti) är bokförsäljningen öppen måndag - fredag Det underlättar om du vet vilken litteratur du behöver. Tag med ditt schema så att vi ser vilka kurser du läser. Läromedel till kurser inom grundläggande vuxenutbildning får du låna och lärarna delar ut böckerna. Du får behålla flera böcker, om du fullföljer kursen. T o m vårterminen det år du fyller 20 år får du låna böcker även för kurser på gymnasienivå. 4

5 Rutiner för att få ut studiestöd Studiemedel Om du inte redan sökt studiestöd så skickar CSN en förenklad ansökningsblankett för studiemedel direkt hem till dig. Utskicket sker strax efter det att du blivit intagen på kurser inom Lärcentrum som omfattar minst halvtid (50%). Du som är över 25 år kan få det högre bidraget. Det högre bidraget beviljas i den ordning som ansökningarna för studiemedel kommer in till CSN och så länge pengarna räcker. Det är viktigt att du gör en ansökan så snart som möjligt, helst i samband med din ansökan till utbildning. När du skickat in din studiemedelsansökan och fått den beviljad får du en studieförsäkran från CSN. Kontrollera att uppgifterna på studieförsäkran är korrekta, skriv under och skicka den till: CSN Postservice Stömsund Du kan också lämna studieförsäkran via Talsvar, eller webbsvar, För dig under 20 år - Studiehjälp Studiehjälp får du automatiskt till och med vårterminen det år du fyller 20 år, om du läser på heltid. Har du 6 km eller längre (fågelvägen) till skolan kan du ansöka om resebidrag på lärcentrum. Dessutom får du som har studiebidrag (1050 kr) låna läromedel även för studier på gymnasienivå. Elevtelefon till CSN Lärcentrum förfogar över en telefon som elever kan använda för att ringa kostnadsfritt till CSN (studiestöd). Telefonen finns i anslutning till caféet. Utbetalning av studiestöden Studiestödet sätts automatiskt in på konto i Swedbank. Har du inget konto där så får du automatiskt ett. Har du en annan bank så får du ordna en överföring. När du har stöd från CSN gäller följande enligt (CSNFS 2001:1, 14 kap, 2 ) En studerande ska anmäla till till CSN om han eller hon 1. helt eller delvis avbryter sina studier, 2. förlänger sin studietid 3. gör ett uppehåll i studierna under sju dagar eller mer på grund av tillfällig vård av barn eller vård av närstående och när studierna återupptas, 4. gör ett uppehåll i studierna av annan anledning än sjukdom, tillfällig vård av barn eller vård av närstående under sju dagar eller mer och när studierna återupptas, 5. gör ett uppehåll i studierna under sju dagar eller mer på grund av sjukdom vid studier utomlands, 6. byter läroanstalt 7. byter utbildning, 8. får en inkomst som överstiger fribeloppet, eller 9. får ny inkomst så att en redan lämnad inkomstuppgift som överstiger fribeloppet förändras Den studerande ska även anmäla till CSN om det i övrigt sker förändringar i hans eller hennes förhållanden som kan påverka rätten till studiemedel eller studiemedlens storlek. Använd ändringsblanketten för att meddela dig till CSN CSN Telefon: Telefontid: må-fre Hemsida: Anmäl alltid din sjukfrånvaro till försäkringskassan! 5

6 Planskiss över lärcentrums lokaler 6

7 7

8 Frånvaroanmälan Du som måste vara frånvarande från undervisningen ska anmäla det på telefon Är du själv sjuk skall du anmäla dig första dagen till försäkringskassan. Du får behålla studiestödet under sjukfrånvaro om du anmält dig till försäkringskassan. Tillfälligt vård av sjukt barn anmäler du inte till försäkringskassan. Om du är frånvarande för tillfälligt vård av sjukt barn under sju dagar eller mer skall du fylla i blankett 2430 inom 14 dagar och skicka till CSN. När vårdperioden är slut skall du genast anmäla detta till CSN genom att fylla i blankett Blanketterna finns vid expeditionen. Fråga personalen om du är osäker på blanketterna. Har du själv varit sjuk eller vårdat sjukt barn mer än en vecka skall du snarast kontakta lärcentrum expedition för att visa upp läkarintyg. Det är viktigt att läkarintyg är lärcentrum tillhanda inom två veckor vid sjukfrånvaro. Kontakta lärare när du är frånvarande mer än en lektion för att diskutera hur du skall ta igen missade studier. Ledighet under terminstid Vid ledighet enstaka lektioner gör du upp med respektive lärare. Vid ledighet 1 dag eller mer gör du skriftlig ansökan om ledighet på blankett som finns vid expeditionen. Ledighetsansökan lämnar du till rektor som behandlar din ansökan. Privata telefonsamtal Då lärcentrum saknar interntelefon, har vi begränsad möjlighet att nå elever som söks av anhöriga och myndigheter. Vi uppmanar därför dig att lämna ut ditt mobiltelefonnummer till berörda. Är du frånvarande mer än en månad utan att kontakta expeditionen avskrivs du från dina kurser (Komvuxförordningen 6 kap 1 ). Studieavbrott Om du måste avbryta någon kurs eller hela utbildningen skall detta göras i samråd med någon av studievägledarna. Avbrott utan samråd med skolan kan innebära att du inte får stämpla A-kassa igen efter avbrottet. OBS! Obligatorisk frånvaroanmälan under hela terminen! Frånvaro anmäler du på telefon

9 Måltider Du som är under 20 år (endast har studiehjälp, 1050 kr/mån) får gratis skolmåltider t o m vårterminen det år du fyller 20 år, om du läser gymnasiala kurser på heltid - minst 400 studiepoäng. Informationen om hur du får tillgång till fria skolluncher får du hos lärcentrums expedition vid skolstarten. Rökning På skolan råder rökförbud. Rökning är inte tillåten precis utanför in och utgångar, där sitter friskluftintag som gör att röken går in och drabbar våra allergiker. Parkering Det finns stora parkeringsområden i anslutning till respektive skolenhet. Parkeringsplatserna är avgiftsbelagda. - Se planskiss på sid 3. Elevinfo under terminstid På lärcentrum finns ett antal TV-monitorer utplacerade i korridorerna. Där kan du ta del av viktig information under terminstid. Tag för vana att notera vad som står på intern- TV:n ett par gånger per vecka för att hålla dig informerad. Viktiga datum att komma ihåg under hösten 2010 OBS! Vissa datum kan komma att ändras! Augusti 5-6 Utskick av intagningsbesked för grundläggande- och gymnasiala kurser 16 Terminsstart med en introduktionsdag Upprop enligt personligt schema September 15 Webbanmälan öppen för anmälan till högskolan 15 Sista anmälningsdatum till högskoleprovet Oktober 15 Sista anmälningsdag till högskolan 23 Provdag för högskoleprovet November 12 Sista ansökningsdag till vt-11 för grundläggande- och gymnasiala kurser (preliminert datum) December 1 Sista dag för komplettering av betyg och andra handlingar till högskolan (VHS). Januari 10 Terminsstart för grundläggande- och gymnasiala kurser 9

10 Administrativ personal på Lärcentrum Reception Karin Grönlund tel: Lena Adervall Receptionist och skolassistent. Hjälper till med betyg, kursintyg, frånvarokontroll, om du inte hittar din sal eller lärare mm. Administrativ personal Elisabeth Stålberg tel: Skolassistent för grundläggande- och gymnasiala kurser. Hjälper till med ditt schema, betyg, kursintyg, frånvarokontroll, om du inte hittar din sal eller lärare mm. Ann-Charlotte Mattsson tel: Skolassistent för Särvux och SFI. Hjälper till med betyg, kursintyg, frånvarokontroll, om du inte hittar din sal eller lärare mm. Monica Högnert tel: Handläggare för uppdragsutbildning, yrkesvux och högskoleutbildning på distans Enhetschef Lennart Hansson tel: Övergripande ansvar för hela lärcentrums verksamhet samt KY och uppdragsutbildningar. Biträdande enhetschefer Jan-Erik Aronsson tel: Ansvarar för undervisning och lärarpersonal, schemaläggning, kursutbud m m inom GRUV, GYVUX och omvårdnadsutbildningar. Tytti Dahlqvist tel: Ansvarar för undervisning och lärarpersonal inom SFI och Särvux. Hans Andersson tel: Ansvarar för uppdragsutbildning och yrkesvux Skolintendent Anna Rödén tel: Chef för administrativa avdelningen, ekonomi och lokaler. Studievägledare Annelie Sjölin tel: Pia Roslund tel: Lisbeth Strängbäck tel: Veronica Berg tel: Studievägledarna tar emot besök efter överenskommelse och har öppen mottagning för kortare frågor. Pia finns på arbetsförmedlingen på förmiddagarna och på lärcentrum på eftermiddagarna. Övrig personal - se SFI=svenska för invandrare GRUV=grundläggande vuxenutbildning GYVUX=gymnasial vuxenutbildning KY= Kvalificerad Yrkesutbildning 10

11 Biblioteket I skolbiblioteket på lärcentrum kan du söka information av olika slag. Du kan låna och läsa både fack- och skönlitterära böcker, studera, läsa dagstidningar och tidsskrifter. Du kan också få hjälp med att söka böcker i biblioteket samt finna artiklar och information från såväl databaser som Internet. Det finns också tillgång till skrivare för utskrifter av arbeten och övrig information. Kopiator finns för kopiering av referenslitteratur, dvs. de böcker som inte är till hemlån. Kopior kostar 1 kr/st. Böcker och artiklar som inte finns i skolans bibliotek kan beställas från andra bibliotek. Böcker får lånas fyra veckor och tidsskrifter får lånas i sju dagar. Biblioteket på lärcentrum är öppet: måndag - torsdag fredag Under dessa tider finns bibliotekarierna på plats. Du som studerar på kvällstid kan med din lärares hjälp använda biblioteket. Lärcentrums hemsida Via lärcentrums webbplats får du löpande information om utbildningsnyheter inom lärcentrum. Från vår hemsida kan du också länka dig ut till andra intressanta utbildningssamordnare. Du kan bl a använda dig av datorn som finns i väntrummet utanför studievägledarnas kontor för att söka information om studier. Från hemsidan kan du skriva ut ditt personliga schema! Uppnå ett gott studieresultat Om du har familj, förklara hemma att studierna kommer att ta av din tid och att ni bör hjälpas åt i hemmet. Tala gärna med en studievägledare som kan hjälpa dig att få en tydlig bild av målsättningen med studierna. Deltag aktivt i lektionerna. Om du haft frånvaro, tag snarast möjligt reda på vad du missat och läs ikapp. Arbeta aktivt med läxor och avsätt väl tilltagen tid också för hemmastudier. Se till att du har en bra studieplats med bra belysning och lugn runt omkring. Tag rast efter intensivläsning och gör något annat! 11

12 Introduktionsdagen den 16 augusti Till dig som sökt till vuxenutbildningen för första gången! Denna dag är till för dig som läser inom vuxenutbildningen för första gången och som studerar minst halvtid. För att underlätta dina studier kommer vi att inleda terminen med en introduktionsdag där du tillsammans med andra nysökande får information om bl.a vårt datanät, biblioteket, informationssökning, lärstilar och studieteknik. Du får också tillfälle att köpa kurslitteratur och träffa vår personal. Introduktionsdagen omfattar tiden kl kl Ett mer detaljerat schema för introduktionsdagen får du måndagen den 16 augusti, kl 9.00, då vi träffas i aulan på Lärcentrum, Swedenborg. Till dig som läst inom vuxenutbildningen tidigare! Första undervisningsdag är tisdagen den 17 augusti. Även om du inte är ny vuxenstuderande är du naturligtvis välkommen till Lärcentrum på introduktionsdagen den 16 augusti för att träffa studievägledare, köpa böcker etc. VÄLKOMMEN Lärcentrums café Vi serverar kaffe, te, smörgåsar, kakor och lättare luncher. Öppettiderna är måndag - torsdag och fredag Skriv ut ditt personliga schema på

Vademecum. Handbok för elever och föräldrar 2011-12

Vademecum. Handbok för elever och föräldrar 2011-12 Vademecum Handbok för elever och föräldrar 2011-12 Innehållsförteckning Del1 Befattningshavare Skolledning, administrativ personal, servicepersonal, skolhälsa, studieoch yrkesvägledare, specialpedagog

Läs mer

Studiemedelsguiden det viktigaste du behöver veta om studiemedel

Studiemedelsguiden det viktigaste du behöver veta om studiemedel Studiemedelsguiden det viktigaste du behöver veta om studiemedel 2008 1 2 Innehållsförteckning Studiemedel för dig som ska börja studera Vilka utbildningar ger rätt till studiemedel?... 5 Hur gammal är

Läs mer

Om ingen lärare kommer till lektionen... 14 Betyg... 14 Läroböcker och skolmaterial... 14 En dator till alla... 14 Busskort... 14 Elevskåp...

Om ingen lärare kommer till lektionen... 14 Betyg... 14 Läroböcker och skolmaterial... 14 En dator till alla... 14 Busskort... 14 Elevskåp... 2015-2016 Innehåll Program på skolan... 5 Rektorer... 5 Receptionen... 5 Bibliotek... 5 Elevhälsoteam... 6 Kurator... 6 Skolsköterska... 6 Skolläkare... 6 Specialpedagoger... 6 Expeditionen... 7 Vaktmästeriet...

Läs mer

FÖR ELEVER PÅ KULTURAMAS VUXENUTBILDNINGAR. Kulturama.se

FÖR ELEVER PÅ KULTURAMAS VUXENUTBILDNINGAR. Kulturama.se FÖR ELEVER PÅ KULTURAMAS VUXENUTBILDNINGAR LÄSÅRET 2014/2015 Kulturama.se VEM ÄR VEM PÅ KULTURAMA... 3 Institution MUSIK... 3 Institution SCENKONST... 3 Institution BILD... 3 Administration... 4 Service...

Läs mer

Innehåll. Sida 1 av 20

Innehåll. Sida 1 av 20 Innehåll Olika funktioner på skolan... 3 Klasser och studiehandledare 2015-2016... 4 Frånvaro och sjukdom... 5 Kost... 5 Studieekonomi... 5 Försäkring... 6 Studier... 6 Dexter... 7 Ådalsskolans hemsida...

Läs mer

Lättläst om studiemedel

Lättläst om studiemedel Lättläst om studiemedel 2015 1 2 Innehåll Vad är studiemedel?...6 Vem kan få studiemedel?... 7 Hur mycket pengar kan du få?... 9 Hur många poäng måste du läsa?...14 Hur länge kan du få studiemedel?...16

Läs mer

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! April 2011

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! April 2011 Bra att veta för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! 1 April 2011 1. Din ansökan 4 a. Komplettera 4 b. Kontrolluppgifter 4 c. Urval 1 4 d. Antagningsbesked 1 4

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Ersättning vid arbetslöshet INFORMATION OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN 1 2 Det här är arbetslöshetsförsäkringen... 4 Vem gör vad?...... 6 När har du rätt till arbetslöshetsersättning?...

Läs mer

Allt du behöver veta om studietiden på Helsjön

Allt du behöver veta om studietiden på Helsjön Allt du behöver veta om studietiden på Helsjön (låt den ligga framme på skrivbordet) Läsåret 2013-2014 Under arbete 1 Telefonnummer och adress Skolans expedition 0320 20 58 30 sjukanmälan, se Närvaro öppen

Läs mer

Samlad information om studiesociala rättigheter för Chalmers Studentkårs medlemmar

Samlad information om studiesociala rättigheter för Chalmers Studentkårs medlemmar Samlad information om studiesociala rättigheter för Chalmers Studentkårs medlemmar ÅRGÅNG A M L CHA ET H G G TRY 2012 Chalmers Studentkår Teknologgården 2 412 58 GÖTEBORG www.chs.chalmers.se Sociala enheten

Läs mer

Trädgårdsstadsskolan. Information A till Ö. Läsåret 2012/2013

Trädgårdsstadsskolan. Information A till Ö. Läsåret 2012/2013 Trädgårdsstadsskolan Information A till Ö Läsåret 2012/2013 Innehållsförteckning Introduktion...3 Allergier och specialkost...4 Arbetsmaterial...4 Besök till skolan...4 Betyg...4 Bilparkering...5 Borttappade

Läs mer

2014/2015. Välkommen till

2014/2015. Välkommen till 2014/2015 Välkommen till 1 REKTORSENHETER Gymnasiechef Maria Melander, e-post: maria.melander@halmstad.se Rektorsenhet 1: Kjell Eklund, e-post: kjell.eklund@halmstad.se Estetiska programmet - ES, film/foto/konst/musik

Läs mer

Välkommen till Glokala Folkhögskolan i Malmö. Handbok för deltagare hösten 2015. Foto: Jenny Ljunggren

Välkommen till Glokala Folkhögskolan i Malmö. Handbok för deltagare hösten 2015. Foto: Jenny Ljunggren Välkommen till Glokala Folkhögskolan i Malmö Handbok för deltagare hösten 2015 Foto: Jenny Ljunggren Välkommen till Glokala folkhögskolan! I den här handboken hittar du bland annat: - Datum för våra gemensamma

Läs mer

Innehåll. Frånvaroanmälan

Innehåll. Frånvaroanmälan Innehåll Kunskap i centrum sedan 1623!... 2 Organisation... 2 Skolledning... 2 Våra utbildningar... 3 Information... 4 Elevomsorg... 11 Handledare... 12 Elevinflytande... 12 Program, ämnen & kurser...

Läs mer

KOMVUX. Kurskatalog för kommunal vuxenutbildning i Malmö, våren 2008

KOMVUX. Kurskatalog för kommunal vuxenutbildning i Malmö, våren 2008 KOMVUX Kurskatalog för kommunal vuxenutbildning i Malmö, våren 2008 Välkommen till Komvux I denna katalog kan du upptäcka de möjligheter som finns inom vuxenutbildningen i Malmö. Det finns mycket att välja

Läs mer

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier Kontakta oss! Adress och telefonnummer: Skolexpedition Tel: 0500 49 77 00 Fax: 0500 49 77 05 E-post: vuxenutbildning@skovde.se Studievägledare Joakim Wetterskoog Tel: 0500 497706 E-post: studievagledning@skovde.se

Läs mer

Högskolestudier i Sverige. Lätt svenska

Högskolestudier i Sverige. Lätt svenska Högskolestudier i Sverige Lätt svenska HÖGSKOLESTUDIER I SVERIGE utgiven av Universitets- och högskolerådet 2014, Hylte tryck FOTON: Erik Lundback (omslag, s. 5, 6, 7, 11, 13, 18) Eva Dalin (s. 8-9, 12,

Läs mer

Att betala tillbaka studiemedel. lån tagna före 1989

Att betala tillbaka studiemedel. lån tagna före 1989 Att betala tillbaka studiemedel lån tagna före 1989 2007 Innehållsförteckning Studiemedelsskuld 3 Återbetalning 4 Extra inbetalningar 8 Nedsatt studiemedelsavgift 10 Avskrivning 15 Flera lån 17 Återkrav

Läs mer

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska GRAFISK FORM ILLUSTRATION ÖVERSÄTTNING TRYCK TRYCKT PÅ MILJÖVÄNLIGT PAPPER Att studera

Läs mer

Vuxenutbildningen i Södertälje

Vuxenutbildningen i Södertälje Vuxenutbildningen i Södertälje Hösten 2009 www.vuxenutbildningen.sodertalje.se Här ges allmän information om studier på Vuxenutbildningen i Södertälje. Ansökningsblankett, kurs- och utbildningsbeskrivningar

Läs mer

Regler och avgifter Förskola Allmän förskola Fritidshem

Regler och avgifter Förskola Allmän förskola Fritidshem Regler och avgifter Förskola Allmän förskola Fritidshem Foto Nina Hallin Fastställd av kommunfullmäktige 2001-09-24 Uppdaterad oktober 2013 Sid 2 - Regler och avgifter Förskola, Allmän förskola och Fritidshem

Läs mer

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Du som deltar i ett program på Arbetsförmedlingen kan få ersättning i form av aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. Om du har fyllt 25 år eller uppfyller

Läs mer

Regler och riktlinjer (Gäller från och med 2014-01-01) Förskola och annan pedagogisk verksamhet i Köpings kommun

Regler och riktlinjer (Gäller från och med 2014-01-01) Förskola och annan pedagogisk verksamhet i Köpings kommun Regler och riktlinjer (Gäller från och med 2014-01-01) Förskola och annan pedagogisk verksamhet i Köpings kommun Köpings kommun Rapporten skriven av: Yvonne Karlsson Utvecklingsledare/Chef Förskolan, Barn

Läs mer

Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd)

Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) Alla som bor i Sverige och inte kan försörja sig eller bli försörjda på annat sätt har rätt att söka försörjningsstöd. Det betalas ut av kommunens socialförvaltning.

Läs mer

Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun

Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Gäller från och med den 1 maj 2012 I Borlänge kommun erbjuds olika verksamhetsformer för barn från ett års ålder. Förskolan,

Läs mer

Vem får läsa hos oss. Vuxenutbildningen erbjuder

Vem får läsa hos oss. Vuxenutbildningen erbjuder Lär dig något nytt! Vill du börja studera för att utvecklas i ditt arbete, söka nytt arbete, bli behörig till eftergymnasial utbildning eller lära dig något nytt bara för din egen skull? I så fall är du

Läs mer

Lättläst om hemutrustningslån

Lättläst om hemutrustningslån Lättläst om hemutrustningslån 2015 1 2 Innehållsförteckning Vill du veta mer om hemutrustningslån?... 5 Vad är hemutrustningslån...6 Vem får låna och till vad får du låna?... 6 När kan jag låna?...7 Hur

Läs mer

Studentens ABC - viktigt att veta från A till V för studenter på Hälsa och samhälle

Studentens ABC - viktigt att veta från A till V för studenter på Hälsa och samhälle Studentens ABC - viktigt att veta från A till V för studenter på Hälsa och samhälle Adresser Besöksadressen till Hälsa och samhälle är Universitetssjukhuset MAS, ingång 49. Postadressen är Malmö högskola,

Läs mer

att studera på högskolan

att studera på högskolan Allt om högskolestudier på studera.nu att studera på högskolan Lätt svenska Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se

Läs mer

Information till dig som ansöker om arbetslöshetsersättning

Information till dig som ansöker om arbetslöshetsersättning Information till dig som ansöker om arbetslöshetsersättning Innehåll Grundvillkor i arbetslöshetsförsäkringen 4 Två försäkringar 4 Så hög är ersättningen 4 Så länge får du ersättning 7 Arbetsvillkor 8

Läs mer