Bokslut & verksamhetsbera ttelse 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bokslut & verksamhetsbera ttelse 2014"

Transkript

1 Bokslut & verksamhetsbera ttelse 2014 Kultur och fritid Karin Mannström, Controller Februari 2015 Kdn 2015/53

2 (44) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING KULTUR OCH FRITID TOTALT Ansvarsområden Årets resultat Kommentarer till årets resultat Investeringsredovisning Kommentarer till investeringsredovisningen Väsentliga personalförhållanden Personalstruktur 1 november Sjukfrånvarostatistik Arbetsskador Lediga befattningar Väsentliga personalaktiviteter Miljöredovisning Nyckeltal Järfälla Kultur och kulturskola Järfälla Bibliotek Järfälla Idrott & fritid Järfälla Fritidsgårdarna RESULTATENHETERNAS BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE Administration och stöd Kommentarer till ekonomiskt utfall Måluppfyllelse Väsentliga personalförhållanden Järfälla Kultur Kommentarer till ekonomiskt utfall Investeringsredovisning Väsentliga personalförhållanden Miljöredovisning Viktiga händelser under perioden Framtiden Verksamhetsområde Måluppfyllelse Kvalitetsarbetet Nyckeltal och statistik Järfälla Bibliotek Kommentarer till ekonomiskt utfall Investeringsredovisning Väsentliga personalförhållanden Miljöredovisning Viktiga händelser under perioden Framtid Verksamhetsområde... 30

3 (44) Måluppfyllelse Kvalitetsarbetet Nyckeltal och statistik Järfälla Idrott & fritid Kommentarer till ekonomiskt utfall Investeringsredovisning Väsentliga personalförhållanden Miljöredovisning Viktiga händelser under perioden Framtid Måluppfyllelse Kvalitetsarbetet Nyckeltal och statistik Järfälla Fritidsgårdar Kommentarer till ekonomiskt utfall Investeringsredovisning Väsentliga personalförhållanden Miljöredovisning Viktiga händelser under perioden Framtid Verksamhetsområde Måluppfyllelse Kvalitetsarbetet Nyckeltal och statistik... 44

4 (44) SAMMANFATTNING Nämndens verksamhet Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområden är kultur inklusive kulturskola, bibliotek, idrott & fritid samt fritidsgårdar. Nämnden är ansvarig både för samhällsuppdraget och för verksamheternas utförande i egen regi. Denna verksamhetsberättelse omfattar verksamheten i egen regi. Viktiga händelser under perioden Beställningen Görvälns årstider, en evenemangscykel som görs tillsammans med föreningarna i området, rullar nu på i sitt tredje år och är en satsning som lyfter området. För andra året i rad firades Sveriges Nationaldag i kombination med Görvälndagen vid en samlad festdag vid Görvälns Slott den 6 juni. Evenemanget var mycket välbesökt och bjöd på ett strålande väder. Görvälndagens huvudarrangör är Järfälla Hembygdsförening. Arbetet med anläggnings- och underhållsplan och med energibesparande åtgärder inom idrott & fritid har framgångsrikt fortsatt under år Under år 2014 slutfördes upphandlingen i konkurrenspräglad dialog för en ny simhall i Jakobsberg. På platsen för den nya simhallen pågår nu borttagandet av kontaminerad jord och byggstart för den nya simhallen beräknas vara nu under våren I början av året invigdes en ny lokal för fritidsgården i Kallhäll. Den nya gården fick namnet Station 7. Arbetet med ny översiktsplan är nu slutfört och från förvaltningens sida är vi nöjda med arbetssättet och det inflytande vi har haft i utformningen av planen. Förvaltningen fick under år 2013 i uppdrag att ta fram en ny biblioteksplan för Järfälla kommun. Den nya planen har färdigställts under 2014 och beslutats av kommunfullmäktige. Planen ska aktualiseras på nytt igen senast om tre år, det vill säga år Analys De fyra enheterna är fortsatt välskötta och stabila. De underskott som redovisas på två av enheterna beror i huvudsak på planerad användning av eget kapital. År 2014 har varit ett år då Järfällas expansion på allvar börjat märkas. Beslutet om en förlängning av tunnelbanelinjen från Akalla med två nya stationer i kommunen fattades under våren 2014 och detta påverkar i hög grad expansionstakten. Verksamheterna upplever nu en ökad efterfrågan och det märks att det finns fler invånare i kommunen.

5 (44) Framtiden Som nämns ovan upplever nu verksamheterna en ökad efterfrågan. Det märks att det finns fler invånare i kommunen. Det är därför angeläget att budgetmedel tillförs så att nämndens verksamheter kan växa i takt med volymerna. Med den spännande och utmanande stora expansion som står för dörren finns utmärkta möjligheter att kunna göra Järfälla till ett viktigt nav inom kultur- och fritidsområdet. Detta förutsätter att resurser tillförs till verksamheterna i takt med att befolkningen växer. Förvaltningen arbetar fortsatt för att etablera ett system som innebär volymkompensation. När befolkningen växer ska resurserna till kultur, bibliotek, idrott och fritid också öka. Torbjörn Neiman Kultur- och fritidsdirektör

6 (44) 1. KULTUR OCH FRITID TOTALT Kultur- och fritidsnämnden Ordförande: Lennart Nilsson (KD) Förvaltningschef: Torbjörn Neiman Antal anställda: 152 (133,5 årsarbetare) 1.1. Ansvarsområden Kultur och fritid ansvarar för kommunens verksamheter i egen regi inom kultur, kulturskola, bibliotek, idrott och fritid samt fritidsgårdar Årets resultat Mkr Budget 2014 Utfall 2014 Utfall 2013 Utfall 2012 Externa intäkter 14,4 15,8 16,9 16,4 Interna intäkter 119,2 123,2 120,5 118,0 Summa Intäkter 133,6 139,0 137,4 134,3 Kostnader exkl kapitalkostnad 132,3 138,3 133,4 132,1 Kapitalkostnad 1,3 1,2 2,8 1,7 Summa kostnader 133,6 139,5 136,2 133,8 Årets resultat 0,0-0,5 1,3 0,4 Nettoinvestering 3,9 2,1 1,3 0,8 Eget kapital *) 6,3 *) Bokfört eget kapital per 31 dec exkl årets resultat tkr Budget Utfall Utfall Utfall Administration och stöd Järfälla Kultur Järfälla Bibliotek Järfälla Idrott & fritid Järfälla Fritidsgårdar Totalt: Kommentarer till årets resultat Järfälla kultur redovisar ett underskott om Enheten hade för året ett inplanerat underskott om 540 tkr, då enheten fick beviljat att använda detta belopp av eget kapital. Kommunens expansion medför att arbetsbelastningen på kulturkontoret är ansträngd. Enheten har under slutet av 2014 sorterat om bland arbetsuppgifter inför 2015 för att inom befintlig ram delvis kunna hantera den uppkomna situationen. Järfälla Bibliotekets resultat visar underskott om -515 tkr. Det beror dels på ett planerat användande av eget kapital motsvarande 180 tkr som kompensation för att bibliotekets statliga bidrag för inköp av litteratur bokades ut under Dessutom råkade

7 (44) biblioteket Jakobsberg ut för skadegörelse vid inbrott vars egentliga syfte var att ta sig vidare ut i centrum. Resten av underskottet har uppstått på grund av ökade kostnader för IT/datasystem samt för E-medier. Järfälla Idrott & fritid visar ett överskott på 395 tkr. Energi- och personalkostnader är lägre än budgeterat. Järfälla Fritidsgårdar redovisar ett överskott på 252 tkr. Anledningen är i huvudsak att enheten varit återhållsam med att ta in extrapersonal samt vid inköp under året Investeringsredovisning tkr Budget Utfall Avvikelse Järfälla Kultur Järfälla Bibliotek Järfälla Idrott & fritid Järfälla Fritidsgårdar Totalt: tkr är ombudgeterat från Kommentarer till investeringsredovisningen Järfälla kulturs investeringsbudget på 250 tkr används till ljudisolering av lärarnas arbetsrum i K. Enheten använde 241 tkr. Järfälla Bibliotek har gjort investeringar om 23 tkr under perioden. Järfälla Idrott & fritid har investerat för tkr under året. Anläggning Tkr Beskrivning Sporthallar 56,5 Mattor o bänkar mm Motionsspår 404 Byte av stolpar Bolindervallen 40 Dubbelgrind Ängsjö 111 Dränering av motionsspår Motionsspår 80,5 Utegym Bruket 845 Garage Total Järfälla Fritidsgårdar har investerat för 319 tkr under året. Anläggning tkr Beskrivning Björkeby 93,3 Anpassning studio och dans rum Station 7 170,5 Inredning, möbler Tallbohov 54,7 Möbler Total 318,5

8 (44) 1.4. Väsentliga personalförhållanden Personalstruktur 1 november Diff 13/ antal % antal % antal % antal Anställda personer Omräknat årsarbetare 133,5 128,0 131,2 Kvinnor +2 53, , ,2 80 Män +2 46, , ,8 65 Tillsvidareanställda Kvinnor +5 52, , ,5 72 Män +4 47, , ,5 60 Heltidsanställda Kvinnor , , ,8 56 Män +4 49, , ,2 50 Medelålder 45,3 46,8 46,2 Kvinnor 42,6 48,6 48,0 Män 47,4 44,7 44,1 Åldersintervall Anställda yngre än 29 år +3 8,6 13 6,8 10 8,3 12 Kvinnor Män år +4 25, , ,7 33 Kvinnor Män år +3 25, , ,5 37 Kvinnor Män år -1 26, , ,7 33 Kvinnor Män > 60 år -5 14, , ,7 30 Kvinnor Män

9 (44) Sjukfrånvarostatistik Sjukfrånvarons mätperiod 1 jan tom 31 dec respektive år % % % Sjukfrånvaro i % i förhållande till ordinarie avtalad arbetad tid 3,0 3,5 3,3 Kvinnor 3,9 4,8 4,1 Män 1,9 2,1 2,4 åldersgruppen till och med 29 år 1,5 4,1 2,8 Kvinnor 0,2 7,6 5,2 Män 1,8 2,3 1,3 åldersgruppen år 3,5 3,7 4,3 Kvinnor 4,8 5,5 5,3 Män 2,1 1,6 3,3 åldersgruppen 50 år och äldre 2,7 3,2 2,3 Kvinnor 3,3 4,8 2,8 Män 1,8 2,1 1,5 Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer x) x) 35,5 Kvinnor x) x) 37,3 Män x) x) 31,8 Andel utan sjukfrånvaro 44,3 42,7 33,3 Kvinnor 45,6 35,9 46,6 Män 42,9 51,4 22,1

10 (44) Procent Total sjukfrånvaro inom Kultur och fritid Arbetsskador Järfälla kommun har ett stödsystem, Lisa, för att systematiskt arbeta med arbetsskador och tillbud. Genom att lägga in arbetsskade- och tillbudsanmälningarna i systemet, kan man fånga upp information om skador, tillbud, risker och avvikelser direkt när en händelse inträffar. Förvaltningsledningen följer upp alla anmälda skador och redovisar dem till den förvaltningsövergripande skyddskommittén. Under perioden har totalt åtta arbetsskador/tillbud anmälts varav fyra allvarliga: Järfälla kultur har anmält en arbetsskada, Järfälla Fritidsgårdar har anmält två tillbud och en arbetsskada, Idrott och fritid har anmält ett tillbud, Järfälla bibliotek har anmält ett tillbud och två arbetsskador Lediga befattningar Under perioden har fem lediga jobb utannonserats; gymnasiebibliotekarie, biblioteksmedarbetare med lokalansvar, idrottsplatsvaktmästare/idrottsplatsarbetare, kulturchef och gitarr/elgitarr/elbaslärare Väsentliga personalaktiviteter Medarbetarsamlingar Min roll i kultur och fritid i Järfälla Kommunens personalpolitiska handlingsplan för åren anger att respektive verksamhet ska göra en egen handlingsplan som integreras i verksamhetsplanen. Förvaltningen valde att satsa på utveckling för samtliga medarbetare under åren utifrån planens avsnitt Aktivt medarbetarskap. Förvaltningsledningens förhoppning var att aktiviteterna skulle skapa en ökad samhörighet och förståelse mellan enheterna, ge fördjupad kunskap kring innebörden av medarbetarskap samt beredskap och ökad förståelse inför förändringar.

11 (44) Träffar har ägt rum med teman såsom Medarbetarskap, Medarbetarskap och förändringsarbete och Hur är det att arbeta och bo i Järfälla år 2030? och Kommunens personalpolitik. Löneöversynsförhandlingar Under 2014 genomfördes löneöversynsförhandlingarna med samtliga berörda fackliga organisationer. Förhandlingsformen var dialog chef-medarbetare med samtliga organisationer förutom Kommunal där förhandlingarna delvis genomfördes enligt traditionell modell. Utfallet för Kultur- och fritidsförvaltningen var 2,78 %. Personalenkäten Arbetsmiljökompassen Under november 2014 besvarades personalenkäten Arbetsmiljökompassen. Rapporterna skickades till cheferna den 19 januari Efter det kommer cheferna att gå igenom rapporterna med sina medarbetare och arbeta fram åtgärdsplaner utifrån arbetsmiljökompassens resultat. Resultaten kommer att analyseras under våren Medarbetarakademin Akademin är ett utvecklingsprogram för medarbetare i kommunen. Utbildningen genomförs i samarbete med Ekerö och Sollentuna kommuner. Varje kommun har ett individuellt utbildningsprogram, men några av utbildningstillfällen genomförs som samarrangemang. 8 oktober 2013 startade tionde omgången av Medarbetarakademin och avslutades den 4 juni Från Kultur- och fritidsförvaltningen deltog en medarbetare från Järfälla kultur. Arbetsledarakademin Arbetsledarakademin är en ettårig utbildning med ca en utbildningsdag/månad och innehåller övergripande kommunkunskap för att sedan fokusera på roll, uppdrag, relationer och utveckling. Utbildningen riktar sig till de medarbetare som har eller är på väg in i ett arbetsledaransvar som t ex arbetslags, -grupp, teamledare eller liknande. Senaste akademin startade i maj 2013 och från Kultur- och fritidsförvaltningen deltog en verksamhetsledare från Järfälla bibliotek. Nästa Arbetsledarakademi startar den 14 oktober 2014 och pågår till oktober Ledarskapsakademin Ledarskapsakademin är ett ledarförberedande program som riktar sig till medarbetare som är intresserade av en chefs- eller ledarroll. Programmet är ett samarbete mellan Järfälla, Ekerö, Sollentuna, Nacka, Vaxholm, Linköping och Norrköpings kommuner och pågår under tre terminer. Sjunde omgången av Ledarskapsakademin startade i mars 2013 och avslutades sommaren Från Järfälla kultur deltog en medarbetare. Medarbetardagar/seminarier Syftet med medarbetarseminarierna är att informera och diskutera aktuella teman/ämnen i kommunen för att öka kompetensen och professionalismen bland medarbetarna. Under 2014 har följande medarbetarseminarium erbjudits samtliga medarbetare: 26 mars, 3 april och 15 april-skriv bättre i jobbet-hur då? 25 september-att bygga en stad-tunnelbanan och expansionen i Järfälla kommun 23 och 30 oktober- Arbetsmiljökompassen 20 november - How to avoid death by Powerpoint

12 (44) 2 december-pensionsinformation 1.5. Miljöredovisning Miljödiplom guld har Järfälla Idrott och fritid och Järfälla Kultur. Järfälla Bibliotek har brons- och silverdiplom och påbörjar arbetet med guld Järfälla Fritidsgårdar har miljödiplom brons Nyckeltal Kommentarer till nyckeltalen finns i respektive enhets verksamhetsberättelse Järfälla Kultur och kulturskola Antal konstutställningar Antal program barn och ungdom Antal barn skolbio (vt+ht) Antal elever Kulturskolan (ht) Järfälla Bibliotek Antal lån/invånare 4,8 4,8 4,8 Antal besök/invånare 5,9 6,2 6,2 Kostnad/lån (kr) Järfälla Idrott & fritid Intäkter simhallen (tkr) Antal föreningsaktiviteter Antal sålda friskvårdskort* * För anställda i Järfälla kommun Järfälla Fritidsgårdarna tkr Bruttokostnad för verks för barn år (exkl fritidsklubbar)

13 (44) 2. RESULTATENHETERNAS BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBE- RÄTTELSE Administration och stöd Ansvar: Tkr Budget 2014 Utfall 2014 Utfall 2013 Utfall 2012 Externa intäkter Interna intäkter Summa Intäkter Kostnader exkl kapitalkostnad Kapitalkostnad Summa kostnader Årets resultat Nettoinvestering Eget kapital *) ) Bokfört eget kapital per 31 dec exkl årets resultat Kommentarer till ekonomiskt utfall 2014 Administration och stöd redovisar ett underskott på -71 tkr. Under året rekryterades ny kulturchef, därav underskottet Måluppfyllelse Administration och stöd har uppfyllt sitt mål som stöd- och ledningsfunktion till enheterna Väsentliga personalförhållanden Administration och stöd består idag av personalkonsult, förvaltningsekonom och förvaltningschef som delas 50/50 med samhällsuppdraget. Torbjörn Neiman Förvaltningschef

14 (44) 2.2. Järfälla Kultur Enheten omfattar kulturskolan och kulturkontoret och ansvarar för kulturskoleundervisning i olika ämnen, kulturverksamhet för barn och ungdom, konstverksamhet, film och media, AV-central, kulturmiljövård och kulturarvsfrågor inklusive kommunens bildarkiv och bilddatabas. Enheten fungerar som kulturellt resurscentrum för kommunala verksamheter. Ansvar: Tkr Budget 2014 Utfall 2014 Utfall 2013 Utfall 2012 Externa intäkter Interna intäkter Summa Intäkter Kostnader exkl kapitalkostnad Kapitalkostnad Summa kostnader Årets resultat Nettoinvestering Eget kapital *) ) Bokfört eget kapital per 31 dec exkl årets resultat Kommentarer till ekonomiskt utfall 2014 Enheten hade för året ett inplanerat underskott om 540 tkr, då enheten fick beviljat att använda detta belopp av eget kapital. Beloppet har använts till att åtgärda tre skulpturer vid Görvälns slott, att slutföra arbetet med att införa ett effektmålsdrivet, insiktsfullt arbetssätt på enheten, samt till licensinköp av strömmad media till AVcentralens verksamhet. I samband med chefsbyte ökade lönekostnaden tillfälligt, vilket medfört ett något större underskott. Det kvarvarande samlade egna kapitalet utgör en buffert för de närmaste åren. Kommunens expansion medför att arbetsbelastningen på kulturkontoret är ansträngd. Enheten har under slutet av år 2014 sorterat om bland arbetsuppgifter inför år 2015 för att inom befintlig ram delvis kunna hantera den uppkomna situationen. Utifrån arbetsmiljöaspekter är det likväl nödvändigt att komplettera kulturkontorets framtida resurser. Enheten kommer troligen att under år 2015 behöva använda del av eget kapital för att tillfälligt lösa detta Investeringsredovisning 2014 Investeringsbudget på 250 tkr används till ljudisolering av lärarnas arbetsrum i K. Enheten använde 241 tkr.

15 (44) Väsentliga personalförhållanden Omräknat till heltidstjänster Personal totalt varav administrativ personal varav lärare varav kultursekreterare, bildkonsulent, ljudtekniker och mediepedagog varav kvinnor , ,95 5, , , , , varav män Antalet årsarbeten är fler jämfört med Två lärare i nycirkus, som fick tillsvidareanställningar 2013, har fått utökad tjänstgöringsgrad. En musiklärartjänst har återbesatts efter vakans och en danslärare har fått utökad tjänstgöringsgrad. På AVcentralen har en heltidstjänst återbesatts på halvtid, med mediepedagogisk inriktning. Enheten har under året haft 77 projektanställda, motsvarande 3,25 årsarbeten, med anledning av tilläggsbeställningar och externt finansierade projekt. Av dessa personer var 47 kvinnor och 30 män. Sjukfrånvaro % varav kvinnor varav män Kulturskolan ,27 1,50 1, ,1 3,9 0, ,4 1,3 1,4 Ledning & adm, samt kulturkontoret ,59 3,09 0, ,8 0,9 0, ,2 2,3 2,3 Två personer inom ledning och administration har under året varit frånvarande i perioder. Enheten har för närvarande ingen personal med långtidssjukfrånvaro Miljöredovisning Järfälla Kultur har under året erhållit miljödiplom guld Viktiga händelser under perioden Järfälla kommun valdes av Stockholms läns landsting kulturförvaltning, som en av två, att vara pilotkommun för att utveckla kommunöverskridande kultursamarbeten med stöd från landstinget. Arbetet påbörjades under året. Enhetens arbete med ett effektmålsdrivet, insiktslett förhållningssätt avrundades under året. Implementering i ordinarie verksamhet förbereddes. Som en del i arbetet tog enheten fram ledord, uppdaterade det av enheten tidigare formulerade uppdraget samt tog fram en vision. Arbetet har även inkluderat ett målmedvetet sätt att jobba med kvalitativa utvärderingar.

16 (44) Enheten har upplevt en starkt ökad arbetsbelastning med anledning av kommunens expansion. Kulturkontorets specialistkunskap inom exempelvis kulturmiljö och konst används i mycket hög utsträckning. Behov av ytterligare resurser har framförts. Ämnet film och media har startat som nytt ämne i kulturskolan, med stöd från Svenska Filminstitutet Framtiden Det utvecklingsarbete som sedan våren 2013 har pågått i syfte att verksamheten ska drivas av kvalitativa effektmål, insiktslett och upplevas som en angelägen kulturverksamhet övergår under 2015 i ordinarie verksamhet. Extern input är fortsatt önskvärd och enheten ämnar träffa branschkollegor i organiserad form under året för bl.a. erfarenhetsutbyte och få nya insikter. I uppdraget som pilotkommun, utsedd av landstinget kulturförvaltning, kommer enheten närmast att arbeta med att utveckla etablering av ett resurscentrum för nycirkus, erbjuda inspirationsföreläsningar för förskolans och skolans personal från länsfunktionerna och arrangörsutveckling för föreningslivet. Mångfaldsprojektet, Ljuset i Höjden, har påverkats av strukturella förändringar då personal har bytts ut på Tallbohovskolan. Kulturskolans medverkande pedagoger har hittills finansierats genom en särskild satsning från Järfälla Kultur. Övergår projektet i ordinarie verksamhet är en översyn av finansieringen för pedagogernas insatser nödvändig. Förtätningen av Järfälla och den kommande Barkarbystaden medför stora investeringar i skolor och andra offentliga byggnader. Under de närmaste två åren kommer Järfälla Kultur att ansvara för konstnärlig gestaltning motsvarande 8,9 miljoner kr utifrån kommunens 1 % - regel. I samtal och möten om kommunens expansion återkommer frågan om betydelsen och behovet av lokal kultur för de nya invånarna. Det finns redan idag tankar om kulturella mötesplatser av olika slag i stadsrummet. För att kunna vara inkluderande och uppnå en variation som berör fler krävs att platserna anpassas för verksamheter med olika ekonomiska förutsättningar. En mångfald av kulturella erbjudanden och inslag bidrar starkt till att ett område upplevs som attraktivt, ger god livskvalitet och är en levande stadsmiljö. Det är därför av vikt att Järfälla Kulturs kompetens används i det fortsatta arbetet med att utveckla en meningsfull närmiljö för de nyinflyttade och för att skapa en attraktion för icke-järfällabor, närmast i Barkarbystaden och Barkarby College. Enheten fortsätter planeringen av verksamheterna i nya Herrestaskolan i Barkarbystaden tillsammans med förvaltningens övriga enheter och den nya rektorn. Verksamheten planeras starta i början av år 2016.

17 (44) Verksamhetsområde Nämndens beställning Kulturverksamhet för barn och ungdom såsom programverksamhet, stödjande och utvecklande funktion för kulturverksamhet i grundskolan. Skolbioverksamhet. Kulturskoleundervisning i bild, dans, drama/teater, musik, nycirkus samt arrangemang av offentliga elevkonserter. Utställningar i Jakobsbergs Konsthall, skulpturutställning vid Görväln vartannat år, konstinköp och ansvar för konstnärlig utsmyckning. Järfälla kommuns bildarkiv och bilddatabas, kulturmiljövård, kulturmånad och en stödjande funktion till kulturföreningar och organisationer, Nationaldagen, bokningar av Hyllan samt uthyrning av Järfälla Kulturscen. Uppdraget anger också Järfälla Kultur som ett kulturellt resurscentrum för kommunala verksamheter. Marknadsföring av och information om kommunens egen kulturverksamhet ska ske. Tilläggsbeställningar: tkr (2013: tkr) Görvälns årstider, i samarbete med föreningar i Görväln-området, 255 tkr. Kulturskolans tilläggsbeställningar omfattar tkr. Kulturkontorets tilläggsbeställningar omfattar 991 tkr: Kultursatsning för barn inom kommunala förskolor samt 6-åringar i grundskolan (3 784 barn), 257 tkr. Kultursatsning för barn inom privata/föreningsdrivna förskolor (665 barn), 39 tkr. Kultursatsning för elever i kommunala grundskolor (6 453 elever), 351 tkr. Kultursatsning för elever i fristående grundskolor (510 elever), 66 tkr. Kulturpedagogiska projekt och kulturombudsverksamhet inom de kommunala förskolorna, 278 tkr. Ansökta medel, sponsring, stipendiemedel samt avtal: tkr (2013: tkr) Järfälla Kultur har på uppdrag av Järfälla förskolor och grundskolor skrivit en ansökan till Kulturrådet för Skapande skola. Ansökan beviljades, denna gång på tkr jämfört med tkr Stockholms läns landstings kulturnämnd har under 2014 slutit avtal med Mediepedagogiskt centrum om 106 tkr samt teknik motsvarande 50 tkr i avskrivningskostnader. Därtill bidrar Film Stockholm med en egeninsats i form av arbetsinsatser motsvarande 50 tkr. Svenska Filminstitutet har även beviljat ett stöd på 59 tkr för läsåret 2014/15 för uppstart av film och media som nytt ämne i kulturskolan. Kulturkontoret har fått sammanlagt 141 tkr i subventioner från Stockholms läns landsting för programverksamhet för barn och ungdom. Stockholms läns landstings kulturförvaltning har beviljat ett bidrag på 50 tkr för genomförandet av Kulturattack inom ramen för Ljuset i Höjden. Järfälla Kultur har fått 60 tkr i sponsorbidrag från följande företag för skulpturinköp till Görvälns skulpturpark: Saab i Järfälla, Allba Holding (ELFA) och JM AB.

18 (44) NovaStipendiet, Järfällas ungkulturstipendium, delade ut totalt 60 tkr. Bakom stipendiet står Järfällahus AB, Jakobsberg Centrumgalleria AB, HSB Norra Stor- Stockholm och Järfälla Kultur. Kulturskolan erhöll stipendiemedel på 6 tkr från Y s Mens club Järfälla och 5 tkr från Skälby-Barkarby Bygdegårdsförening, som fördelades bland sju stipendiater bland musikeleverna Måluppfyllelse God välfärd Järfällaborna ska få ut bästa möjliga välfärdstjänster för sina skattepengar. Kommunalt finansierade verksamheter ska bedrivas effektivt med ständigt förbättrade resultat och hög brukarupplevd kvalitet avseende såväl verksamhetens innehåll som personalens bemötande. Effektmål - nöjdhetsgrad De enskilda brukarnas/besökarnas betyg på hur nöjda de är med kulturverksamheten ska uppgå till minst 7 på en 10-gradig skala. Redovisas av beställarsidan Kvalitetsarbetet Inom ramen för Våga Visa, ett kvalitetsarbete för musik- och kulturskolor i Stockholms län, har en kundenkät genomförts under mars månad. Under hösten har nya observationer genomförts i kulturskolan och rapporten överlämnades till verksamheten i december. Observationerna dessförinnan gjordes 2011 och det resultatet har legat till grund för utvecklingsarbetet. Arbetet med jämställd medborgarservice fortsätter och tre jämställdhetsaktiviteter pågick fram till sommaren. Jämställdhetsarbetet har övergått till att vara ordinarie verksamhet och följs upp i medarbetarsamtal och definitionen jämställt förhållningssätt används vid rekryteringar. Två jämställdhetsombud är utsedda, en man och en kvinna. Ombuden har under hösten blivit anlitade som föreläsare bland annat av Socialförvaltningen. Järfälla Kulturs ledning har tillsammans med ledningen för Järfälla förskolor och grundskolor fortsatt arbetet med att kvalitetssäkra kultursatsningarna med Amatörer möter proffs, Skapande skola, skolbio, konst, AV-centralen samt uppdragsverksamhet. Inom Amatörer möter proffs och Skapande skola har enkäter genomförts med elever, lärare och kulturarbetare och i kulturskolan gör lärarna regelbundet utvärderingar med sina elever. Vid en jämförelse med 2013, har antalet ansökningar/uppsägningar till kulturskolan via e-tjänsten ökat från 68 % till 71 %. Mottagen e-tjänst måste behandlas som vanlig pappersblankett, ingen automatik finns.

19 (44) Nyckeltal och statistik Kulturskolan Erbjudande om plats till köande elever görs löpande vid platstillgång. Antalet köande elever har minskat något i jämförelse med Det beror delvis på ändrade köregler som trädde i kraft Minskningen är också resultatet av ett utökat kortkursutbud, som riktas till köande elever. Erbjudande om ämneskurs ges löpande under året Pojkar Flickor Totalt Köande elever till Kulturskolan, per 1 december. Kulturskolans kurser ska möta barn och ungas behov och ge många valmöjligheter. Utvecklingsarbetet fortsätter för att kunna erbjuda olika kurser som har såväl bredd som fördjupning. Kortkurser och lägerverksamhet har arrangerats på loven, för att på så vis öka möjligheterna för barn och unga som inte deltar i kulturskolans terminskurser att delta i kulturella aktiviteter i någon form. Antal elever 6-16 år som deltar i verksamhet inom ämnena Bild och Form, Dans, Drama, Musik och Nycirkus, fördelat på flickor och pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar Bild och Form Dans Drama Kortkurser (helår) Musik Nycirkus Totalt antal elever Totala antalet i åldern 6-16 år av befolkningen i Järfälla, fördelat på flickor och pojkar Andel elever 6-16 år av befolkningen i Järfälla som deltar i verksamhet inom ämnena Bild och Form, Dans, Drama, Musik och Nycirkus, fördelat på flickor och pojkar Bild och Form 1% 0% 1% 0% 1% 0% Dans 2% 0% 2% 0% 3% 0% Drama 1% 0% 1% 0% 2% 0% Kortkurser (helår) 1% 0% 2% 1% 2% 1% Musik 10% 6% 9% 6% 9% 6% Nycirkus 2% 1% 2% 0% 2% 0% Åldern 6-16 är vald för att få jämförbarhet med övriga länets elevstatistik. 138 elever är yngre än 6 år och äldre än 16 år deltar främst i ämnena dans och nycirkus.

20 (44) 13 % av alla barn i Järfälla i åldern 6 16 år deltog i kulturskolans undervisning. Totalt deltog elever i åldern 6-16 år i kulturskolans löpande verksamhet, kortkurser ej medräknade. Vid årets slut var det totala antalet elever, sett till alla åldrar, stycken. Motsvarande tidpunkt 2013 var det totala antalet elever Kulturskolans pedagoger har varit engagerade inom ramen för projektet Ljuset i Höjden, med bland annat drama, dans, nycirkus och jongleringskurs. På 544-dagen, ett samarbete med fritidsgården, skolan och aktiva föreningar på Söderhöjden, bidrog Järfälla Kultur med barnteater, dans och prova-på-jonglering. Med stöd från Stockholms läns landstings kulturförvaltning anordnades en kulturattack på höstlovet. Ungdomar från två föreningar på Söderhöjden, SWAT och Verdandi, samt fritidsgården på Tallbohovskolan träffade kulturskolans pedagoger under en vecka i workshops inom dokumentärfilm, teatersmink, drama, dans och musik. I syfte att dokumentera arbetet gjordes en film med skräckscenerna som ungdomarna skapat. Kulturskolans uppdragsverksamhet Nio för- och grundskolor har använt kulturskolans kompetens i ordinarie musikundervisning eller orkesterverksamhet. Fyra äldreboenden har beställt allsång. Även Dans och Jämställdhet har genomförts inom Amatörer möter Proffs i en skola. Flera skolor utökade uppdragen under året Intäkter totalt Intäkter kulturskolans uppdrag, tkr. Kultur i förskola och skola Järfälla Kultur har ett nära samarbete med kommunens skolor. Kulturombudsorganisationen består av cirka 140 kulturombud från förskolor och skolor. Både kommunalt och privat drivna enheter är representerade. En strategigrupp bestående av Järfälla Kulturs ledning, rektorer i grundskola och förskolechefer med kulturansvar träffas fyra gånger om året med uppgift att driva de långsiktiga kulturfrågorna, för barn och unga, inom skolans värld. För sjunde året i rad beviljades de kommunala skolorna stöd för Skapande skola. Årets är det största hittills. Anledningen är dels att antalet elever är fler, dels att summan per elev är högre än tidigare. Ansökan ska göras av skolhuvudmannen vilket innebär att privat drivna skolor måste göra egna ansökningar. Järfälla Kultur ansvarar enligt uppdrag för planering, genomförande och utvärdering av verksamheten. I Skapande skola väljer flera skolor att arbeta med institutioner och museer. Under året har samarbete skett med tolv museer och sex fria grupper. Därutöver har 33 kulturarbetare varit engagerade i skolorna, under sammanlagt 82 veckor. Järfälla Kultur arrangerade i april ett seminarium om Skapande skola, finansierat av Statens Kulturråd. Målgrupp var lärare och museer i länet. Deltagarna kom från åtta olika kommuner och elva museer fanns representerade i publiken Beviljat stöd Skapande skola, tkr.

Budget- och verksamhetsuppfo ljning per april 2014 och prognos fo r hela r 2014

Budget- och verksamhetsuppfo ljning per april 2014 och prognos fo r hela r 2014 Budget- och verksamhetsuppfo ljning per april 2014 och prognos fo r hela r 2014 Kultur och fritid Karin Mannström, Controller Maj 2014 Kun 2014/79 2014-05-13 2 (18) Innehållsförteckning 1. KULTUR OCH FRITID

Läs mer

Bokslut & verksamhetsbera ttelse 2013

Bokslut & verksamhetsbera ttelse 2013 Bokslut & verksamhetsbera ttelse 2013 Kultur och fritid Karin Mannström, Controller Februari 2014 Kun 2013/166 2014-02-10 2 (51) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 4 1. KULTUR OCH FRITID TOTALT...

Läs mer

Bokslut & verksamhetsberättelse

Bokslut & verksamhetsberättelse 2012-02-14 Bokslut & verksamhetsberättelse 2011 Kultur och fritid Kun 2012/15 2012-02-02 1 (46) Innehåll SAMMANFATTNING...2 1. KULTUR OCH FRITID TOTALT...5 1.1. Ansvarsområden...5 1.2. Årets resultat...5

Läs mer

Budget och verksamhetsuppföljning. prognos för helår 2013. Kultur och fritid

Budget och verksamhetsuppföljning. prognos för helår 2013. Kultur och fritid Budget och verksamhetsuppföljning per augusti 2013 och prognos för helår 2013 Kultur och fritid Karin Mannström, Controller sep 2013 Dnr Kun 2013/124 2013-09-13 1 (26) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen. Undervisning i drama, Frödinge skola, 2013. Kulturgarantin Vimmerby kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen. Undervisning i drama, Frödinge skola, 2013. Kulturgarantin Vimmerby kommun Barn- och utbildningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen Undervisning i drama, Frödinge skola, 2013. Kulturgarantin Vimmerby kommun 2014-2015 Kulturgarantin för Vimmerby kommun I Vimmerby kommun

Läs mer

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd Kulturnämnd Innehållsförteckning Ledning... 3 Förutsättningar för verksamhetsåret... 4 Mål och mått... 6 Budget... 9 Bilagor... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2 (9) Ledning Förvaltning: Ordförande:

Läs mer

Varför kultur i Falkenbergs förskolor och skolor?

Varför kultur i Falkenbergs förskolor och skolor? Tjänsteskrivelse Datum 2015-04-07 Barn- och utbildningsförvaltningen BUN-kansliet Handlingsplan för mer och bättre kultur för barn och elever i barn- och utbildningsnämndens verksamheter Handlingsplanen

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 2014 TILL Kultur och fritidsnämnden

KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 2014 TILL Kultur och fritidsnämnden KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 201 TILL Kultur och fritidsnämnden INNEHÅLL I UPPDRAGSHANDLING 1. UPPGIFT 2. PROFIL. VERKSAMHETSMÄSSIGA MÅL ENLIGT KF-BESLUT. MÅL OCH SATSNINGAR 5. RAPPORTERING 6. 7.

Läs mer

och prognos för helår 2011

och prognos för helår 2011 Budget och verksamhetsuppföljning per april 2011 och prognos för helår 2011 Kultur och fritid Lars Tosteberg, Förvaltningsekonom maj 2011 dnr kun 2011/114 2011-05-18 1 (19) Innehåll SAMMANFATTNING...2

Läs mer

Budget- och verksamhetsuppfo ljning per augusti 2014 och prognos fo r hela r 2014

Budget- och verksamhetsuppfo ljning per augusti 2014 och prognos fo r hela r 2014 Budget- och verksamhetsuppfo ljning per augusti 2014 och prognos fo r hela r 2014 Kultur och fritid Karin Mannström, Controller September 2014 Dnr Kun 2014/119 2014-09-15 2 (24) Innehåll SAMMANFATTNING...

Läs mer

Datum Dnr FK06/15. Biblioteksplan. Antagen av Kommunfullmäktige

Datum Dnr FK06/15. Biblioteksplan. Antagen av Kommunfullmäktige Datum 2010-09-21 Dnr FK06/15 Biblioteksplan Antagen av Kommunfullmäktige 2010-11-25 Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 Vad är en Biblioteksplan?... 3 Styrdokument... 4 Nulägesbeskrivning...

Läs mer

Budget 2013 Kultur och fritid

Budget 2013 Kultur och fritid 2012-11-14 Budget 2013 Kultur och fritid Bilaga 1 Karin Mannström, Controller Dnr: KUN 2012/218 November 2012 2012-11-14 1 (7) Innehåll 1. KULTUR OCH FRITID... 2 1.1. Driftbudget... 2 1.2. Investeringsbudget...

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119. Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018

Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119. Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119 Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018 Kultur- och fritidsförvaltningen Djurgårdsgatan 1 576 80 Sävsjö telefon: 0382-152 00 mejl: biblioteket@savsjo.se

Läs mer

Information om det statliga bidraget Skapande skola för läsåret 17/18

Information om det statliga bidraget Skapande skola för läsåret 17/18 PM Sida 1 (5) 2017-11-16 Skapande skola för läsåret 17/18 Den här informationen riktar sig endast till pedagoger inom Stockholms stads kommunala grundskolor samt kulturaktörer som samverkar med dessa.

Läs mer

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3. Biblioteksplan för Kalix kommunbibliotek 2014-2015 2 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Uppdrag och roller 2 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.4

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN Värnamo kommun ska genom sin egen verksamhet och genom stöd till föreningslivet verka för en allsidig och rik kulturverksamhet för barn och ungdom

Läs mer

Biblioteksplan

Biblioteksplan Biblioteksplan 2017-2023 Vision Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Inledning I bibliotekslagen (SFS

Läs mer

Budget och verksamhetsuppföljning. prognos för helår 2012

Budget och verksamhetsuppföljning. prognos för helår 2012 Budget och verksamhetsuppföljning per april 2012 och prognos för helår 2012 Kultur och fritid Karin Mannström, Controller maj 2012 dnr kun 2012/107 2012-05-06 1 (18) Innehåll SAMMANFATTNING...2 1. FÖRVALTNINGEN

Läs mer

Biblioteksplan för Lysekils kommun Dnr: UBN 15-92-889, LKS 2015-312 Antagen av utbildningsnämnden 2015-12-16 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-25

Biblioteksplan för Lysekils kommun Dnr: UBN 15-92-889, LKS 2015-312 Antagen av utbildningsnämnden 2015-12-16 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-25 Biblioteksplan för Lysekils kommun Dnr: UBN 15-92-889, LKS 2015-312 Antagen av utbildningsnämnden 2015-12-16 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-25 Bakgrund och syfte Alla kommuner och landsting skall

Läs mer

Bild Dans Drama Formgivning Foto Musik Orkester Sång Teater

Bild Dans Drama Formgivning Foto Musik Orkester Sång Teater Bild Dans Drama Formgivning Foto Musik Orkester Sång Teater K som i kreativitet Här möts alla åldrar Huset K på Mjölnarvägen i Jakobsberg fungerar somt ett kulturcentrum i en egen nyrenoverad byggnad.

Läs mer

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig Biblioteksplan Dokumenttyp Fastställd Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för Utbildningsnämnden Giltighetstid 5 år Dokumentansvarig Kultur- och Bibliotekschef Dnr 2015.000058

Läs mer

Biblioteksplan 2012-2014 Bräcke kommun

Biblioteksplan 2012-2014 Bräcke kommun Biblioteksplan 2012-2014 Bräcke kommun Innehåll 1 Bibliotekens lagrum 2 Vision för biblioteksverksamheten 2012-2014 3 Kommunens biblioteksstruktur 4 Bibliotekets uppdrag 4.1 Ett centrum för litteratur,

Läs mer

Biblioteksplan. för Härjedalens kommun 2014-2018

Biblioteksplan. för Härjedalens kommun 2014-2018 Biblioteksplan för Härjedalens kommun 2014-2018 1 Syftet med biblioteksplanen är att formulera en lokal bibliotekspolitik, ta tillvara de biblioteks- och medieresurser som finns i kommunen samt skapa en

Läs mer

Kommunens ledord koncerntanke och kommunikation genomsyrar biblioteksverksamheten genom samarbeten, delaktighet och utåtriktat arbete.

Kommunens ledord koncerntanke och kommunikation genomsyrar biblioteksverksamheten genom samarbeten, delaktighet och utåtriktat arbete. BIBLIOTEKSPLAN BIBLIOTEKSPLAN INLEDNING Folkbiblioteken är en lagstadgad verksamhet som är en central del i ett demokratiskt och hållbart samhälle. Den 1 januari 2014 träder den nya bibliotekslagen i kraft.

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Kulturprogram för barn och ungdom Kulturprogram för barn och ungdom 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 16 oktober 2003 Reviderad den:

Läs mer

Delårsrapport per augusti 2015

Delårsrapport per augusti 2015 Delårsrapport per augusti 2015 Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden Kdn 2015/125 2015-09-14 2015-09-14 1 (27) Innehåll SAMMANFATTNING - KOMMENTARER... 3 Viktiga händelser under perioden... 3 Analys 3

Läs mer

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv.

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv. Biblioteksplan 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28, 79 Inledning Biblioteket som en dammig boksamling har försvunnit. Idag ser bibliotekstjänsterna helt annorlunda ut. Förväntningarna på

Läs mer

B H Ä R N Ö S A N D S B I B L I O T E K S P L A N 2015 2017

B H Ä R N Ö S A N D S B I B L I O T E K S P L A N 2015 2017 B H Ä R N Ö S A N D S BIBLIOTEKSPLAN 2015 2017 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 2 Vision 1.1 Biblioteken i Härnösand 3 Folkbiblioteket 3.1 Utvecklingsområden 3.2 Bibliotek för alla 3.3 Bibliotek av högsta

Läs mer

Kulturförvaltningen- nyckeltal

Kulturförvaltningen- nyckeltal Kulturförvaltningen- nyckeltal Sammanfattning Positivt - Kulturförvaltningen Negativt - Kulturförvaltningen Fler antal aktiviteter för barn och ungdomar än riket och länet Lägre kostnad för den allmänna

Läs mer

HANDLINGSPLAN SKAPANDE SKOLA LÄSÅRET 2016/17

HANDLINGSPLAN SKAPANDE SKOLA LÄSÅRET 2016/17 1 HANDLINGSPLAN SKAPANDE SKOLA LÄSÅRET 2016/17 Organisation kring Skapande skola Skolledning och Kultur på kommunen fastställer tillsammans riktlinjer för skapande skola. Arbetet är förankrat hos rektorerna

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017. Utbildningsnämnd

Verksamhetsplan 2014-2017. Utbildningsnämnd Verksamhetsplan - Utbildningsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Medborgare och kunder har förtroende för verksamheten och våra kunder är delaktiga och har inflytande i verksamheten

Läs mer

Biblioteksplan 2014--2018

Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteksplan Datum 2014-11-07 Beslutad Kommunfullmäktige 242, 2014-12-16 1(7) Dnr 14/714-880 Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteken i Mörbylånga kommun består av tre folkbibliotek, Mörbylånga, Färjestaden

Läs mer

Dnr Kun 2010/173 Delårsrapport per augusti samhällsuppdraget. Kultur- och fritidsnämndens kanslis förslag

Dnr Kun 2010/173 Delårsrapport per augusti samhällsuppdraget. Kultur- och fritidsnämndens kanslis förslag TJÄNSTESKRIVELSE 1 (12) 2010-09-15 Kultur- och fritidsnämnden Dnr Kun 2010/173 Delårsrapport per augusti 2010 - samhällsuppdraget Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämndens kanslis förslag 1. För

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden Ekonomisk uppföljning per april 2015

Kultur- och fritidsnämnden Ekonomisk uppföljning per april 2015 Kultur- och fritidsnämnden Ekonomisk uppföljning per april 2015 Verksamhet Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för biblioteken (ej Södermöre), Ung i Kalmar bestående av ungdomshus och fritidsgårdar (ej

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 3 läsåret 2014-2015.

Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 3 läsåret 2014-2015. Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 3 läsåret 2014-2015. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Biblioteksplan för Timrå kommun

Biblioteksplan för Timrå kommun Biblioteksplan för Timrå kommun 2016-2021 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Biblioteksorganisation i Timrå kommun 3. Kopplingar till lagstiftning och regionala dokument på kultur- och biblioteksområdet

Läs mer

Plan. Biblioteksplan för Herrljunga kommun KF, Bildningsnämnden, för Herrljunga kommuns verksamhet på biblioteksområdet

Plan. Biblioteksplan för Herrljunga kommun KF, Bildningsnämnden, för Herrljunga kommuns verksamhet på biblioteksområdet DIARIENUMMER: UN-10/2016 FASTSTÄLLD: 2016-02-01 VERSION: 1 SENAS T REVIDERAD: GILTIG TILL: 2018-12-31 DOKUMENTANSVAR: Bibliotekschef Plan Biblioteksplan för Herrljunga kommun 2016-2019 KF, Bildningsnämnden,

Läs mer

Verksamhetsplan med budget Musikskolan

Verksamhetsplan med budget Musikskolan Verksamhetsplan med budget - Musikskolan 1 Sammanfattning Musikskolans uppdrag är att, med utgångspunkt i Vision 2040, möjliggöra för ett attraktivt kulturoch fritidsutbud för kommuninvånare, med fokus

Läs mer

VERKSAMHETSMÅTT DR2 2014 STADSBIBLIOTEKET. Malmö Stad Bilaga 3 KULTURNÄMND

VERKSAMHETSMÅTT DR2 2014 STADSBIBLIOTEKET. Malmö Stad Bilaga 3 KULTURNÄMND Malmö Stad Bilaga 3 KULTURNÄMND STADSBIBLIOTEKET Budget Budget Budget Utfall Utfall Utfall Prognos 2014 2014 2014 jan-aug jan-aug jan-aug 2014 Antal öppettimmar per vecka: Kvinnor Män Kvinnor Män Stadsbiblioteket

Läs mer

Biblioteken i Tanums kommun utgår i sitt arbete ifrån fokusområdena: erbjudandet, tillgänglighet och lärande.

Biblioteken i Tanums kommun utgår i sitt arbete ifrån fokusområdena: erbjudandet, tillgänglighet och lärande. Tanums kommun Biblioteksplan Tanums bibliotek 2014-2016 Kommuner är skyldiga enligt bibliotekslagen att anta en plan för sin biblioteksverksamhet. I denna biblioteksplan finns strategier för kommunens

Läs mer

Enhetsplan 2016. Biblioteket

Enhetsplan 2016. Biblioteket Enhetsplan 2016 Biblioteket 2 Innehållsförteckning 1 Biblioteket...3 1.1 Verksamhetsområde 9: Bibliotek, kultur och fritid (inklusive fritidsgårdar)...3 1.1.1 Verksamhet och syfte...3 1.1.2 Verksamhetens

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur 2014-01-29 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur 2014-01-29 1 Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur 2014-01-29 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 1 Redovisning av systematiskt kvalitetsarbete, Södra och Norra skolan 2 Organisation grundskolan

Läs mer

Biblioteksplan. Köpings kommun 2014-2016

Biblioteksplan. Köpings kommun 2014-2016 Biblioteksplan Köpings kommun 2014-2016 Köpings kommun Rapporten skriven av: Kultur & Fritid 2013-10-16 Antagen av: Kommunfullmäktige 2014-01-27 5 Rapporten finns även att läsa och ladda ner på www.koping.se.

Läs mer

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018. Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018. Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01 Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018 Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01 Biblioteksplan 2015-2017 1 Inledning... 2 1.1 Styrdokument... 2 1.2 Bibliotekets

Läs mer

Biblioteksplan. Kramfors kommun

Biblioteksplan. Kramfors kommun STYRDOKUMENT Sida 1(6) Biblioteksplan Kramfors kommun 2016-2019 Område Program Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Fastställd BKU-nämnd 160525 63 Giltighetstid Reviderad/Uppdaterad Diarienummer 2016/166 2

Läs mer

Granskning av kultur- och fritidsverksamheten

Granskning av kultur- och fritidsverksamheten www.pwc.se Revisionsrapport Lisa Åberg Granskning av kultur- och fritidsverksamheten Torsås kommun Innehållsförteckning 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga... 1 1.3. Avgränsning... 1 1.4. Metod... 1

Läs mer

Verksamhetsplan för Kulturnämnden

Verksamhetsplan för Kulturnämnden Verksamhetsplan 1 (8) Datum 2014-09-01 KN Dnr. 2014/74 Verksamhetsplan för Kulturnämnden Inledning Kulturnämndens uppdrag är att driva kommunens stora kulturinstitutioner som Biblioteken, Kulturskolan,

Läs mer

Varför kultur i Falkenbergs skolor och barnomsorg?

Varför kultur i Falkenbergs skolor och barnomsorg? Tjänsteskrivelse Datum 2010-06-23 Barn- och utbildningsförvaltningen BUN-kansliet Handlingsplan för mer och bättre kultur för barn och elever i barn- och utbildningsnämndens verksamheter Handlingsplanen

Läs mer

Måldokument Följande dokument har använts vid framtagandet av biblioteksplanen.

Måldokument Följande dokument har använts vid framtagandet av biblioteksplanen. Bibliotekslagen slår fast att alla kommuner skall upprätta biblioteksplaner för samtliga verksamheter inom biblioteksområdet. Den är ett strategiskt dokument som beskriver verksamheterna och dess framtida

Läs mer

Kultur- och fritidspolitisk plan för Höganäs

Kultur- och fritidspolitisk plan för Höganäs Kultur- och fritidspolitisk plan för Höganäs Vision, mål, inriktning, prioriteringar och handlingsplan för att Spela samman! Visionen Spela samman! Vår vision för vår verksamhet är att den ska bidra till

Läs mer

Kultur- och biblioteksplan 2012-2015

Kultur- och biblioteksplan 2012-2015 Storumans kommun Kultur- och biblioteksplan 2012-2015 Fastställt av Kommunfullmäktige 2012-04-24 49 Vision Storumans kommuns kulturpolitik bidrar till ett dynamiskt, öppet och demokratiskt samhälle präglat

Läs mer

plan modell policy program regel riktlinje rutin strategi taxa Barnkulturplan för Svenljunga kommun ... Beslutat av: Kommunfullmäktige

plan modell policy program regel riktlinje rutin strategi taxa Barnkulturplan för Svenljunga kommun ... Beslutat av: Kommunfullmäktige plan modell policy program regel riktlinje rutin strategi taxa............................ Beslutat av: Kommunfullmäktige Beslutandedatum: 2016-09-12 119 Ansvarig: Kulturchef Revideras: Vid behov Följas

Läs mer

Tjörn Möjligheternas ö

Tjörn Möjligheternas ö Redovisning av kvalitetsarbetet för perioden augusti 2014 juni 2015 Förskola Myggenäs Förskola Barn- och utbildningsförvaltningen Linda Markus 150708 Tjörn Möjligheternas ö Innehåll 1 Enhetens namn 4

Läs mer

Biblioteksstrategi Täby

Biblioteksstrategi Täby Skarpäng Mål TemakvällarGribbylund Huvudbiblioteket Service Biblioteksstrategi BokpratNäsbypark Täby Mötesplatser Hägernäs Kulturupplevelser Läslust Meröppet Tillgänglighet Täby kyrkby En plats för alla

Läs mer

1. Kultur- och turismnämndens övergripande planering med budget

1. Kultur- och turismnämndens övergripande planering med budget 1 (7) Datum Kultur- och turismnämndens handling nr 5/2007-09-04 Antagen av kultur- och turismnämnden 2007-09-04 26 Bilaga 1 Verksamhetsbudget 1. Kultur- och turismnämndens övergripande planering med budget

Läs mer

Redovisning av kvalitetsarbetet för perioden augusti 2015 juni 2016 Förskola Myggenäs Förskola Tjörn Möjligheternas ö

Redovisning av kvalitetsarbetet för perioden augusti 2015 juni 2016 Förskola Myggenäs Förskola Tjörn Möjligheternas ö Redovisning av kvalitetsarbetet för perioden augusti 2015 juni 2016 Förskola Myggenäs Förskola Barn- och utbildningsförvaltningen Linda Markus 160630 Tjörn Möjligheternas ö Innehåll 1 Enhetens namn 4

Läs mer

Sammanfattning 1. Vår verksamhet och organisation idag Folkbiblioteken Grundskolebiblioteken samt gymnasiebiblioteket på Kul agymnasiet

Sammanfattning 1. Vår verksamhet och organisation idag Folkbiblioteken Grundskolebiblioteken samt gymnasiebiblioteket på Kul agymnasiet Sammanfattning I bibliotekslagen anges att kommuner ska anta planer för biblioteksverksamheten. Lagen anger också att bibliotekslån ska vara avgiftsfria, att det ska finnas lämpligt fördelade skolbibliotek

Läs mer

Kulturförvaltningennyckeltal

Kulturförvaltningennyckeltal Kulturförvaltningennyckeltal Budgetberedningen våren 215 Analysgruppen 215-4-8 4 35 3 25 2 263 Aktiva låntagare i kommunala bibliotek, antal/1 inv. 273 348 314 36 262 251 271 276 Värnamo ligger under rikssnittet

Läs mer

Melleruds Södra Melleruds Kommun Systematiskt kvalitetsarbete 2014

Melleruds Södra Melleruds Kommun Systematiskt kvalitetsarbete 2014 Melleruds Södra Melleruds Kommun Systematiskt kvalitetsarbete 04 MELLERUD 5.0. ROBERT OLSSON FÖRSKOLECHEF/REKTOR Bokslut 04 År / Tkr Bokslut 03 Bokslut 04 Budget 04 Avvikelse Intäkter 35 78 388 393 Kommunbidrag

Läs mer

Biblioteksplan Gnosjö kommun

Biblioteksplan Gnosjö kommun Biblioteksplan Gnosjö kommun 2016-2020 Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-21 77. Antagen av Kultur- och utbildningsutskottet Inledning I bibliotekslagen (SFS 2013:801) står i 17 att kommuner och landsting

Läs mer

I gällande Biblioteksplan finns angivet att den ska revideras vart tredje år. Detta är den första revideringen.

I gällande Biblioteksplan finns angivet att den ska revideras vart tredje år. Detta är den första revideringen. Järfälla bibliotek Utvärdering och revidering av Biblioteksplan 2008-2015 Bakgrund och syfte I gällande Biblioteksplan finns angivet att den ska revideras vart tredje år. Detta är den första revideringen.

Läs mer

Biblioteksplan 2015-2016

Biblioteksplan 2015-2016 Biblioteksplan 2015-2016 Ödeshögs kommun Bilaga. Läsfrämjandeplan 2015-2016 Gunilla Christensen BIBLIOTEKSANSVARIG Bibliotekslagen 2013:801 (ersätter tidigare lag 1996:1596) 1 Denna lag innehåller bestämmelser

Läs mer

REGIONAL BIBLIOTEKSPLAN

REGIONAL BIBLIOTEKSPLAN REGIONAL BIBLIOTEKSPLAN 2016-2019 olkbiblioteken bidrar till det öppna, demokratiska samhället genom kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning där bibliotekens särskilda uppgift är att främja litteraturens

Läs mer

Biblioteksplan för Valdemarsviks kommun 2016-2019

Biblioteksplan för Valdemarsviks kommun 2016-2019 Biblioteksplan för Valdemarsviks kommun 2016-2019 1 Biblioteksplan för Valdemarsviks bibliotek Bakgrund Enligt bibliotekslagens 17 ska kommuner och landsting anta planer för biblioteksverksamheterna. En

Läs mer

Bokslut & verksamhetsberättelse 2012

Bokslut & verksamhetsberättelse 2012 Bokslut & verksamhetsberättelse 2012 Kultur och fritid Karin Mannström, Controller Februari 2013 Kun 2013/13 2013-02-06 2 (50) Innehåll SAMMANFATTNING... 4 1. KULTUR OCH FRITID TOTALT... 6 1.1. Ansvarsområden...

Läs mer

Kultur av barn och unga är uttryck som ingen vuxen styr över. T.ex. spontana lekar, ramsor, gåtor, rollspel, communities och graffiti.

Kultur av barn och unga är uttryck som ingen vuxen styr över. T.ex. spontana lekar, ramsor, gåtor, rollspel, communities och graffiti. Att växa med kultur Kultur har ett egenvärde och ger livet innehåll och mening. Den stimulerar fantasi, kreativitet, uttrycksförmåga, tolerans och gemenskap. Kultur skapar förutsättningar för både eftertanke

Läs mer

2012-03-28 BIBLIOTEKSPLAN. för Båstads kommun

2012-03-28 BIBLIOTEKSPLAN. för Båstads kommun 2012-03-28 BIBLIOTEKSPLAN för Båstads kommun Biblioteksplan bakgrund Den första januari 2005 kompletterades bibliotekslagen med en paragraf om att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Fördel Solna. En Biblioteksplan för

Fördel Solna. En Biblioteksplan för Fördel Solna En Biblioteksplan för 2012-2016 Inledning Solna stads biblioteksplan är ett politiskt beslutat styrdokument som anger riktningen för bibliotekens utveckling och verksamhet under perioden 2012-2016.

Läs mer

Upphandling av biblioteksdrift

Upphandling av biblioteksdrift 2016-05-25 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr KUN 2016/41 Kulturnämnden Upphandling av biblioteksdrift Förslag till beslut Kulturnämnden beslutar att upphandla driften av kommunens samtliga bibliotek. Sammanfattning

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN 2012 2015

BIBLIOTEKSPLAN 2012 2015 BIBLIOTEKSPLAN 2012 2015 Biblioteksplan för Svedala kommun 2012 2015 Svedala kommuns biblioteksplan är ett politiskt styrdokument som anger riktning och ramar för den övergripande utvecklingen av folk-

Läs mer

Biblioteksplan för Lerums kommun

Biblioteksplan för Lerums kommun 2016-03-17 Innehåll 1 Inledning 5 2 Bakgrund 6 2.1 Bibliotekets roll i samhället... 6 2.2 Folkbiblioteken i kommunen - Lerums bibliotek... 6 2.3 Skolbibliotek... 6 2.4 Organisation skolbibliotek... 7

Läs mer

Information om KULTURTRAPPAN

Information om KULTURTRAPPAN Information om KULTURTRAPPAN Gävles kulturgaranti Bakgrund Vilka är vi? Gävle kommun 2015-09-08 2 Gävle kommun 2015-09-08 3 Information om Kulturtrappan Ninni berättar om bakgrunden till Kulturtrappan,

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av jag bor i Malmö

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av jag bor i Malmö Malmö stad Kulturförvaltning 1 (7) Datum 2014-10-21 Vår referens Genti Cifliku Projektledare genti.cifliku@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av jag bor i Malmö KN-2014-2396 Sammanfattning Kulturförvaltningens

Läs mer

Strategi för kulturverksamheten i Blå Huset

Strategi för kulturverksamheten i Blå Huset Sida 1 (5) 2016-05-09 Handläggare Susanne Lundström 08-508 033 60 Till Spånga-Tensta stadsdelsnämnd Strategi för kulturverksamheten i Blå Huset Förvaltningens förslag till beslut Stadsdelsnämnden beslutar

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Redovisning av kvalitetsarbetet för perioden augusti 2015 juni 2016 Förskola. Tångeröd Förskola

Redovisning av kvalitetsarbetet för perioden augusti 2015 juni 2016 Förskola. Tångeröd Förskola Redovisning av kvalitetsarbetet för perioden augusti 2015 juni 2016 Förskola Tångeröd Förskola Barn- och utbildningsförvaltningen Linda Markus förskolechef 160630 Tjörn Möjligheternas ö Innehåll 1 Enhetens

Läs mer

Sammanställning och uppföljning av frågor/synpunkter från barnen och ungdomens frågestund Redovisning från kulturnämnden

Sammanställning och uppföljning av frågor/synpunkter från barnen och ungdomens frågestund Redovisning från kulturnämnden Sammanställning och uppföljning av frågor/synpunkter från barnen och ungdomens frågestund Redovisning från kulturnämnden Ungdomens frågestund i kommunfullmäktige 2009-04-23 Frågor/ synpunkter Nämndens

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 1 Inledning Förskolan Slottet har med sina fyra avdelningar ännu mer än tidigare blivit ett hus istället för fyra olika avdelningar. Vi jobbar målmedvetet

Läs mer

KULTURPLAN. Bibliotek Allmänkultur - Kulturarv

KULTURPLAN. Bibliotek Allmänkultur - Kulturarv KULTURPLAN Bibliotek Allmänkultur - Kulturarv 2011 FÖRORD Kulturen är näring för själen. Kulturen ger oss medel att lära känna oss själva, växa, utvecklas, förändra, öppnar våra sinnen, ger nya perspektiv

Läs mer

Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande livsmiljö 2016

Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande livsmiljö 2016 Fritids- och kulturförvaltningen Nämndsekreterare/utvecklare, Pernilla Larsson 0589-874 62, 073-765 74 62 pernilla.larsson@arboga.se Datum 2015-11-12 1 (6) Mål och mått 2015/2016 Kommunfullmäktiges strategiska

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 Hagalunds förskoleenhet Solna stad

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 Hagalunds förskoleenhet Solna stad Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 Hagalunds förskoleenhet Solna stad Beskrivning av förskoleenheten Hagalund är ett mångkulturellt område och det återspeglar sig i antalet barn på förskolorna med

Läs mer

Biblioteket verkar i olika sammanhang och ska vara en klok, spännande och intressant samarbetspartner både i närområdet och utanför.

Biblioteket verkar i olika sammanhang och ska vara en klok, spännande och intressant samarbetspartner både i närområdet och utanför. 1 Inledning 1.1 VISION, VÄRDEGRUND OCH VERKSAMHETSIDÉ Lindängenbiblioteket ska vara en attraktiv mötesplats som tidigt bygger relationer med närområdets medborgare och stödjer dessa till lärande, utveckling

Läs mer

Riktlinjer för kulturpedagogiskt arbete

Riktlinjer för kulturpedagogiskt arbete Dnr BUN13/67 RIKTLINJER Riktlinjer för kulturpedagogiskt arbete Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2014-08-26 Dnr BUN13/67 2/8 Innehållsförteckning Inledning... 3 1 Mål och inriktning... 3 1.1 Övergripande

Läs mer

Allmänna bestämmelser

Allmänna bestämmelser Kulturbidrag Kultur- och fritidsnämnden beviljar bidrag till föreningar och organisationer som bedriver en regelbunden kulturverksamhet inom exempelvis teater, dans, musik, bild och form, film och media,

Läs mer

Biblioteksplan Alingsås kommun

Biblioteksplan Alingsås kommun Biblioteksplan 2017-2018 Alingsås kommun Fastställelsedatum, nämnd, paragraf: Kommunfullmäktige 2016-12-14 283 Diarienummer: 2016.212.540 KFN, 2015.646.540 KS Dokumentansvarig, befattning och namn: Bibliotekschef,

Läs mer

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Satsa på Eslöv Kultur - fritid - framtid Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Godkänt av Kultur- och fritidsnämnden 2008-02-07 samt antaget av kommunfullmäktige 2008-04-28 Att välja Eslöv Eslöv

Läs mer

Gender budgeting biblioteken i Askersund 2012

Gender budgeting biblioteken i Askersund 2012 Gender budgeting biblioteken i Askersund 212 Sammanfattning: Fler kvinnor än män besöker biblioteken i Askersund. Fler kvinnor än män lånar från biblioteken. Men kvinnorna lånar i högre utsträckning till

Läs mer

Resultat av kundundersökning inom bibliotek och kulturhus 2014

Resultat av kundundersökning inom bibliotek och kulturhus 2014 2015-02-20 1 (8) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr KUN 2014/8-869 Kulturnämnden Resultat av kundundersökning inom bibliotek och kulturhus 2014 Förslag till beslut Kulturnämnden noterar informationen till protokollet.

Läs mer

2015-xx-xx NÄMNDSPLAN OCH NYCKELTAL KULTURVERKSAMHET FRITIDSVERKSAMHET

2015-xx-xx NÄMNDSPLAN OCH NYCKELTAL KULTURVERKSAMHET FRITIDSVERKSAMHET 2015-xx-xx NÄMNDSPLAN OCH NYCKELTAL KULTURVERKSAMHET FRITIDSVERKSAMHET 2016 Innehåll 1. INLEDNING... 3 2. VISIONER... 3 3. NÄMNDSMÅL... 3 3.1 Nämndsmål 1, övergripande 4 3.2 Nämndsmål 2, fritidsgård och

Läs mer

Uppsala. Bibliotekplan för Uppsala kommun. Kulturnämnden. Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås besluta

Uppsala. Bibliotekplan för Uppsala kommun. Kulturnämnden. Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås besluta Uppsala ^ KOMMUN KULTURFÖRVALTNINGEN Handläggare Johanna Hansson Annika Strömberg Datum 2014-04-01 Diarienummer KTN 2015-0276 Kulturnämnden Bibliotekplan för Uppsala kommun Förslag till beslut Kulturnämnden

Läs mer

Slutredovisning Stärka Stockholmsregionens skolor och förskolor i arbetet med miljöfrågor

Slutredovisning Stärka Stockholmsregionens skolor och förskolor i arbetet med miljöfrågor Slutredovisning Stärka Stockholmsregionens skolor och förskolor i arbetet med miljöfrågor Bidragsmottagare Håll Sverige Rent Box 4155, 102 64 Stockholm Tel: 08-505 263 00 Diarienr: LS 1210-1347 Projektredovisning

Läs mer

Biblioteksplan för Sunne kommun KS2016/64/01 Antagen av kommunfullmäktige , 35

Biblioteksplan för Sunne kommun KS2016/64/01 Antagen av kommunfullmäktige , 35 Datum Sida 2016-01-20 1 (5) Biblioteksplan för Sunne kommun 2016-2019 KS2016/64/01 Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-21, 35 Postadress Besöksadress Telefon Internet och fax Giro och org.nr Sunne kommun

Läs mer

Regler och avgifter för Kulturskolans verksamhet höstterminen 2015

Regler och avgifter för Kulturskolans verksamhet höstterminen 2015 Kulturförvaltningen Kulturskolan Tjänsteutlåtande Dnr. 1.1/1097/2015 Sida 1 (7) 2015-03-23 Handläggare Marion Hauge-Lindberg Telefon: 08-508 318 41 Till Kulturnämnden 2015-04-07 Nr 8 Regler och avgifter

Läs mer

Verksamhetsplan Fritidsnämnden 2010 2012

Verksamhetsplan Fritidsnämnden 2010 2012 Verksamhetsplan Fritidsnämnden 2010 2012 Foto: Angarnssjöängen, Fritidsförvaltningen 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 1 Fritidsnämndens uppgift... 1 Förutsättningar för fritidsnämndens verksamhet

Läs mer

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2010-2014

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2010-2014 FÖRFATTNINGSSAMLING Flik 6.25 Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2010-2014 Fastställd av kommunfullmäktige 2010-02-15 att gälla fr.o.m. 2010-04-01 Biblioteksplan 2010-2014, flik 6 25 1 Inledning... 2

Läs mer

Budget 2013 Regional utveckling Utbildning

Budget 2013 Regional utveckling Utbildning Budget 2013 Regional utveckling Utbildning Vision För ett bra liv i ett attraktivt län Verksamhetsidé Genom kultur och kunnande, lust och lärande skapa ett rikt liv i en kreativ region Perspektiv med strategiska

Läs mer

Februari 2014- Beslut om årsrapporten 2013 som ligger till grund för budgetbeslut perioden 2015-2017

Februari 2014- Beslut om årsrapporten 2013 som ligger till grund för budgetbeslut perioden 2015-2017 Budget 2015 samt planering 2016-2017 Budgetprocessen under ett år December 2013- Beslut om mål för perioden 2014-2016 i nämnden Februari 2014- Beslut om årsrapporten 2013 som ligger till grund för budgetbeslut

Läs mer

Målet är delvis uppnått

Målet är delvis uppnått Lärande- och kulturnämndens alla verksamheter visar genom sina resultat på att goda förutsättningar kombinerat med varierad undervisning, lärandeformer och förhållningssätt ger barn, elever och ungdomar

Läs mer