Banksäkerheten från 0 till flera miljoner kronor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Banksäkerheten från 0 till flera miljoner kronor"

Transkript

1 nbå nummer TRE 2009 årgång SEXton nordic car recycling Stor skillnad mellan länen: Banksäkerheten från 0 till flera miljoner kronor Marianne gör konst av bilrutor "Tyska skrotpremien gör folk som galna" Cash for Clunkers säljer bilar i USA Grannarna försökte stoppa skroten NORGE Vrakpantkampanjer - liten miljøgevinst for pengene DANMARK Nogen ser lyset for enden af tunnellen... Autogenbrug vinder retssag om reklamationsret Peter bloggar om återvinning - sid 15

2 Bildemo-Bilen-Kretsloppet Det finns något som är bättre för miljön än återvinning. Det är återanvändning! När du handlar hos oss handlar du miljövänligt. Vi på Bildemo jobbar med bilen som en del av kretsloppet. För miljön innebär det att över 85% återvinns och återanvänds när en bil skrotas. För dig innebär det prisvärda reservdelar till en låg kostnad. För att bli ännu bättre i vår miljösträvan har vi byggt en ny bilåtervinningshall enligt ISO och MÖLLERSVÄRDSGATAN 8, TEL: FAX:

3 nbå nummer tre 2009 Ledare & fria ord NBÅ är organ för sbr, Sveriges Bilskrotares Riksförbund Box 17 se Henån telefon Reg nr: Ansvarig utgivare Michael Abraham, SBR telefon: Redaktör Agneta Trägårdh telefon: mobil: Annonser Charlotte Blomfeldt telefon Prenumeration Enklast prenumererar du på NBÅ genom att faxa eller mejla in en beställning med dina uppgifter. Det går även bra att ringa. Priset är endast 240 SEK per år exklusive moms och porto. Produktion Stromia-Futurum Grafiska Victor Hasselblads gata 9 se Västra Frölunda telefon fax layout Monica Georgsson Copyright SBR 2008 Tryck Stromia-Futurum Grafiska AB i Göteborg "Vanlig skrotpremie är inget gnäll" Det är inget gnäll från branschen, när vi från SBR säger, att en vanlig skrotpremie måste komma tillbaka. Det är inte för att bildemonterarna ska tjäna mer pengar på ELV-bilen som vi för tusende gången säger att en skrotpremie måste återinföras. Ser inte myndighetspersoner att skrotbilarna ökar ute vid vägar och i naturen? Det har senaste året skrotats cirka bilar mindre än normalt, samtidigt som antalet avställda bilar ökat med samma siffra. Måste man, när man ser detta, inte förstå sambandet mellan en utebliven skrotpremie och ökningen av bilar i naturen? En skrotpremie eller en transportersättning, som utbetalas till siste registrerade bilägaren, skulle återföra ELV-bilen till kretsloppet istället för till naturen. En premie som, liksom tidigare, betalas av förste bilägaren eller, som SBR också förslagit, betalas genom en årlig avgift av alla bilägare belastar inte statskassan. Om siste bilägaren får en transportersättning på två tusen kronor så skulle vi förmodligen omgående återfå en normal utskrotning av ELV- fordon. Det är hög tid att Sverige återintar en ledande ställning beträffande omhändertagande av uttjänta bilar i dessa miljötänkande tider. Det diskuteras ersättningar till inköp av nya miljövänliga bilar men för oss är det lika viktigt att ELV-bilen tas om hand på ett miljöriktigt sätt och återförs till kretsloppet. Vi hoppas från SBR:s sida att miljöminister Andreas Carlgren och regeringen tar sitt miljöansvar och återinför en skrotpremie eller transportstöd så vi slipper skrotbilar i naturen. Torvald Forsman Ordförande Sveriges Bilskrotares Riksförbund Banksäkerheten beräknas på fel grunder I förra numret skrev NBÅ om Sven-Erik Ekholm i Kumla, som vann sitt överklagande i Miljödomstolen (MD) avseende ett alltför högt krav på säkerhet (två miljoner kronor), som ställdes av Länsstyrelsen i Örebro Län. Historien slutade inte där, tyvärr. Länsstyrelsen har överklagat domen till Miljööverdomstolen vid Svea Hovrätt (MÖD) och begärt s.k. prövningstillstånd. Det kan enligt uppgift från MÖD ta ända upp till fyra månader innan ett beslut om prövningstillstånd meddelas. Om ett sådant ges tas sakfrågan upp i MÖD och domen blir ett prejudikat i frågan, vilket är av stort intresse för hela branschen. Om sakfrågan prövas kan den innebära en ändring av den överklagade domen åt bägge hållen. Om prövningstillstånd inte meddelas tas sakfrågan inte upp och MD:s dom i denna fråga blir prejudicerande. Historien är dessvärre inte slut med detta heller. Samtidigt som dom meddelades för Sven-Erik meddelades också en identiskt dom av MD för Högåsens Bildemontering i Karlskoga. Domen överklagades olyckligtvis inte av Länsstyrelsen i Örebro utan vann laga kraft, som det heter (dvs. kan inte längre överklagas eller ändras), och skall i avvaktan på MÖD:s vidare handläggning av Sven-Eriks ärende betraktas som vägledande. Tyvärr tar inte alla länsstyrelser hänsyn till att MD:s dom är vägledande utan kräver fortfarande höga säkerheter i sina auktorisationsbeslut, vilket resulterat i en rad kanske onödiga överklaganden till Miljödomstolarna. Man kan bara konstatera att kravet på säkerhet på i princip likvärdiga bilåtervinningsverksamheter varierar från kr och upp till 2,5 miljoner kr. Två länsstyrelser kräver överhuvudtaget inte någon säkerhet, vilket inte heller är bra. Miljödomstolarna har dessutom andra viktigare mål att handlägga. I samband med olika yttranden och kompletteringar i olika överklagade ärenden har det till MD framförts att det borde vara länsstyrelsernas skyldighet att tillsammans med respektive tillsynsmyndighet ta fram en bra modell för att på ett rättssäkert, dvs. från konkurrens-, miljö- och rättvisesynpunkt oantastligt sätt, beräkna säkerhetens storlek. Det finns många faktorer som spelar in, inte bara antalet behandlade bilar som står uppställda på verksamheten, som hittills varit grunden för beräkningen av säkerhetens storlek. Denna grund är enligt min mening helt felaktig. Den speglar inte verksamhetens miljörisk, kapacitet och finns inte definierad i gällande bilskrotningsförordning. Verkliga faktorer som ska tas med i beräkningen är exempelvis antalet obehandlade skrotbilar, totalantalet utfärdade skrotningsintyg per år (produktionsvolymen) och hur stora kvantiteter av farligt avfall samt däck som förvaras inom anläggningen. Mitt råd till branschen är att ta fram ett välgrundat beräkningsunderlag och presentera för myndigheterna. HANS ZETTERLING, tidigare branschexpert på Naturvårdsverket I N S Ä N D A R E Tidningen NBÅ Nordisk bilåtervinning utkommer med fyra nummer per år. Upplagan är ca ex per utgåva. Citera oss gärna men glöm inte att ange källan. Sveriges Bilskrotares Riksförbund är medlem i: Automotive Recyclers Association EGARA European Group of Automotive Recycling Associations Omslagsbild Foto: Kim Nilsson, Studio-e. Nästa nummer Nästa nummer, 4/09, av NBÅ kommer den 18 september. Sista materialdag för annonser är den 26 augusti innehåll indhold innhold content innehåll nbå nummer TRE 2009 årgång SEXton s 4-5 Banksäkerhetens storlek s 6 "Stålar för skrothögar" ökar bilförsäljning s 6 Kritik mot Cash for Clunkers s 7 Tyska premien gör bilåtervinnarna till förlorare s 7 Fusk med tyska skrotningspremien s 7 Låter kunderna slå sönder bilen s 8-9 Marianne gör glaskonst av gamla bilrutor s 10 Varning för falska fakturor s Annonsbilaga Olanders s 15 Peter först i Sverige med att blogga om återvinning s 16 Springmeeting EGARA in Amsterdam s 16 EGARA takes position in scrapping scemes s 17 Nytt från Danmark s 17 Nytt från Norge s Grannarna trodde vi skulle tömma batterierna i toastolen s 20 Det svenska trepunktsbältet fyller 50 år s 20 Bältets 50 år firas med glasskulptur s 21 Köp en pickup och få en AK-47:a på köpet s 21 Billigaste bilen ute på vägarna s 21 Skrotningspremie för gamla cyklar s 21 Ökad försäljning även i Storbritannien s 22 Skrotbilskungen som gjorde precis som han ville s 23 "Paddan" är världens vackraste bil tömma batterierna i toastolen nordisk bilåtervinning 3/09 nbå 3

4 BANKSÄKERHETEN specificerat tjolahoppsan rabadajsan Länsstyrelsen överklagar dom Sven-Erik Ekholm i Kumla fick rätt i miljödomstolen. Länsstyrelsen får inte höja storleken på hans banksäkerhet. Nu har länsstyrelsen i Örebro överklagat beslutet. Som NBÅ berättade i förra numret fick bilåtervinnaren Sven-Erik Ekholm en smärre chock när han skulle förnya sin auktorisation. Hans tidigare banksäkerhet på kronor hade höjts till två miljoner. Han överklagade beslutet till miljödomstolen och fick rätt. Domstolen fastställde att hans banksäkerhet ska vara kronor. Men nu har alltså Johan Strandberg, länsjurist på länsstyrelsen i Örebro län, valt att överklaga det beslutet. - Jag vill få ärendet ordentligt prövat, säger han. Har det inte blivit det i miljödomstolen? Olika domstolar dömer olika, därför vill jag att Miljööverdomstolen också prövar ärendet. Högåsens Bildemontering fick också sin säkerhet höjd och överklagade länsstyrelsens beslut. Även Högåsen fick rätt i miljödomstolen. Varför har inte den domen överklagats? Vi jobbar för skattemedel, det finns ingen anledning att överklaga båda besluten. Det räcker med ett beslut för att få ett prejudikat. Det är inget personligt, enda anledningen till att vi valde att överklaga beslutet för Ekholms Bildemontering är att de var först. Hur beräknade du säkerheten när du höjde den till två miljoner? När alla auktorisationer går ut det här året, finns det anledning att se över säkerhetens storlek. Jag ringde runt till olika län och frågade hur de gjorde. Utifrån det gjorde jag en egen bedömning och la in egna parametrar som att det ska vara lättbegripligt, lika för alla och uppföljbart. Utifrån det funderade jag på olika sätt att räkna och kom fram till att det mest rättvisa är att räkna utifrån antalet bilar i lager. Om man har en liten verksamhet ska man ställa en mindre banksäkerhet än om man har en stor verksamhet. Det är ganska naturligt. Varför vill du höja beloppet? - Det kostar mer att återställa marken än vad man tror och det gör det motiverat att höja beloppet. För att få auktorisation måste bilåtervinnarna uppfylla tuffa miljökrav. Krav som gör att marken inte blir förorenad. Utgår du ifrån att de inte följer reglerna, eftersom du vill höja säkerheten? Principen har inte ändrats, det är bara beloppet som har höjts. Enligt miljöbalken är det inte tillåtet att låta folk skrota bilar. Regeln med banksäkerhet är till för att vi överhuvudtaget ska kunna ge tillstånd för bilskrot. Banksäkerheten garanterar att bilåtervinnarna kan städa efter sig om de gjort fel på något sätt. Är det bra att storleken på banksäkerheten skiljer så mycket mellan olika län, från 0 kronor till flera miljoner? Jag tror faktiskt inte att det skiljer så mycket. Men naturligtvis vore det önskvärt att vi hade enhetliga regler. Det är därför jag har tagit det här initiativet och ringt runt till olika länsstyrelser. Och det är också därför jag vill få en dom och ett prejudikat i Miljööverdomstolen. Då vet vi vad vi ska rätta oss efter. Vad händer om inte Miljööverdomstolen tar upp ärendet? - Då är det miljödomstolens beslut som gäller och det vi får rätta oss efter. Om Miljööverdomstolen tar upp ärendet och dömer så att säkerheten ska höjas, vad händer då med Högåsen och eventuella andra bilåtervinnare, som redan har en dom i miljödomstolen? Då kan vi inte riva upp de domar som finns. De som redan fått en dom i miljödomstolen kan inte få höjd banksäkerhet. Med andra ord gäller det för alla bilåtervinnare att se till att så snabbt som möjligt få en dom i miljödomstolen, i fall Miljööverdomstolen skulle höja ersättningsnivån? I princip ja. Men om Miljööverdomstolen tar upp ärendet, tror jag att miljödomstolarna kommer att avvakta med alla mål och vänta ut en dom. AGNETA TRÄGÅRDH 4 nbå nordisk bilåtervinning 1/09

5 specificerat tjolahoppsan BANKSÄKERHETEN rabadajsan Stor skillnad på banksäkerheten mellan länen Som bilåtervinnare gäller det att välja rätt län för sin verksamhet. Storleken på banksäkerheten varierar nämligen stort mellan de olika länen. Från 0 till flera miljoner kronor. I år är det dags för många bilåtervinnare att söka ny auktorisation. I samband med det har frågan om den banksäkerhet länsstyrelsen har rätt att kräva, blivit aktuell. Banksäkerheten är en miljöpant som bland annat ska användas till att sanera marken om bilåtervinnaren går i konkurs eller slutar med sin verksamhet. SBR har arbetat hårt för att kraven på en auktorisation ska skärpas och aktivt medverkat till att miljökraven blivit tuffare i den nya bilskrotningsförordningen som trädde i kraft Så tuffa att den som får en auktorisation i princip inte kan förorena marken. Trots det kvarstår banksäkerheten. Stor skillnad Storleken på säkerheten varierar stort mellan olika län. Värmland och Södermanland har 0 kronor i banksäkerhet. Det behövs ingen säkerhet, säger länsassessor Carl Flygare på länsstyrelsen i Värmland. Miljöförvaltningen sköter tillsynen av bilskrotarna och ser till att de följer alla regler och förordningar. Då finns det ingen anledning att dubbla säkerheten och lägga på någon ytterligare pant. På Gotland har länsstyrelsen bestämt sig för en säkerhet på kronor, oavsett hur många bilar som finns på området. Jag är medveten om att det är lågt om man ska följa miljöbalken, säger Morten Spencer, chef för juridiska enheten. Men vi har tre bilskrotar här på lilla Gotland. Jag vet att de sköter sig och det finns ingen anledning att höja beloppet bara för sakens egen skull. Om vi skulle höja säkerheten betyder det att bilskrotarna får högre avgifter och räntor att betala. Det här handlar om deras levebröd. Jag tror faktiskt att de har det tillräckligt tufft som det är. Från fall till fall Några länsstyrelser har valt att inte sätta något fast belopp, utan istället göra bedömningar från fall till fall. Enligt miljöbalken ska varje sådant här ärende prövas från fall till fall, säger Peter Ardö, chefsjurist på länsstyrelsen i Halland. Det står tydligt. Samma regler gäller för bilskrotar som för till exempel grus- och bergtäkter. Visst kan man tänka sig att det införs en schablonsumma, men det går inte alltid att gå efter samma summa. Det måste finnas utrymme för enskild prövning. AGNETA TRÄGÅRDH Banksäkerheten måste bli rättvis och skälig Från SBR:s sida vill man att banksäkerhet ska vara ett krav för den som söker auktorisation. Det får inte vara hur lätt som helst att få auktorisation, säger Michael Abraham, VD för SBR, Sveriges Bilskrotares Riksförbund. Storleken på banksäkerheten vill man däremot diskutera. I dag är säkerheten godtycklig, säger Michael Abraham. SBR vill ha en rättvis och skälig grundnivå och därifrån ska man med hjälp av olika nyckeltal kunna räkna ut hur stor säkerheten ska vara. Vi hoppas att tillsammans med länsstyrelsen kunna diskutera oss fram till en beräkningsoch uppföljningsbar modell som alla tycker är vettig. Fel grund Hans Zetterling, tidigare sakkunnig Blekinge: kr/bil. Dalarna: 500 kr/bil för de första 200 bilarna, därefter 150 kr/bil. Gävleborg: Högst kr/bil (varierar från fall till fall, beroende på miljökontorets rapport). Gotland: kronor, oavsett antal bilar. Halland: Bedömning görs från fall till fall. Jämtland: 1000 kr/bil, maxbelopp kr. Jönköping: 1000 kr/bil. Kalmar: kr/bil. Kronoberg:1 000 kr/bil. Norrbotten: kr/bil, maxbelopp kr. på Naturvårdsverket, numera konsult, är den som hjälpt Sven-Erik Ekholm på Ekholms bildemontering att skriva överklagandet till miljödomstolen. När Sven-Erik Ekholm fick sin banksäkerhet höjd hade länsstyrelsen beräknat den på det antal bilar han har uppställt på sitt område. Det är helt fel att grunda banksäkerheten på antalet bilar i lager, säger Hans Zetterling. Man måste skilja på helt eller delvis obehandlade och behandlade bilar. Bilar som tömts och demonterats på det som är miljöfarligt enligt Bilskrotningsförordningen paragraf 26, kan inte räknas på samma sätt som obehandlade bilar. Det är nödvändigt att ta fram en ny beräkningsgrund. Sven-Erik har en liten verksamhet. Han tar emot 300 bilar per år, vilket är ungefär en tiondel av vad de stora bilåtervinnarna tar emot. De bilar han har på sitt område är tömda och behandlade. Han använder dem att Så här beräknas banksäkerheten i de olika länen: Skåne: kr/bil. Södermanland: 0 kr Stockholm: kr/bil. Uppsala: 500 kr/bil. Värmland: 0 kr Västerbotten: kr/bil. Västernorrland: kr/bil, maxbelopp kr Västmanland: 500 kr/bil, maxbelopp kr. Västra Götaland: kr/bil. Örebro: kr/bil. Östergötland: kr/bil som inte är sanerad plocka delar av. Tabeller Hans Zetterling håller med Peter Ardö på länsstyrelsen i Halland om att varje ärende måste prövas enskilt. Man måste ha tabeller där man väger in storlek och andra förhållanden, sedan får man justera upp eller ner. AGNETA TRÄGÅRDH Läs också Hans Zetterlings insändare på sidan 3. Vi har demonterat krockskadade bilar sedan 60-talet. I dagsläget demonterar vi bilar per år, varav ca: 1700 försäkringsbilar. Vi har ca dataförda delar. Även Lastbilar, MC och Snöskotrar. Karossvägen 1, Kramfors Tel Fax nordisk bilåtervinning 3/09 nbå 5

6 SKROTPREMIE Stålar för skrothögar säljer fler bilar i USA USA:s skrotningspremie Cash for Clunkers som infördes den 1 juli i år blev en succé. Den amerikanska senaten fick snabbt godkänna ytterligare två miljarder dollar till skrotningsprogrammet. Men nu är även de pengarna slut. Cash for Clunkers, alltså ungefär stålar för skrothögar, har satt fart på bilförsäljningen i USA. Under juli månad såldes omkring bilar inom programmet, där regeringen gav mellan och dollar ( kronor) till kunder som valde att skrota sin bil och ersätta den med en ny, mer bensinsnål variant. Pengarna tog slut Programmet heter egentligen CARS 6 nbå nordisk bilåtervinning 3/09 (Car Allowance Rebate System) och var tänkt att erbjudas den 1 juli till den 1 november. Men redan efter den första månaden var pengarna, 1 miljard dollar, slut. Ingen hade väntat att programmet skulle bli en sådan succé fordon på fyra veckor, säger Bailey Wood, talesman för branschorganisationen National Automobile Dealers Association till The New York Times. Ett ord slipper ur min mun: Wow! Cash for Clunkers har fått biltillverkarna och bilförsäljarna att göra glädjeskutt, men gynnar den amerikanska skrotpremien verkligen miljön? Nej, säger Sam Eaton på the Marketplace Sustainability Desk, en amerikansk telegrambyrå på nätet. Sam Eaton är kritisk mot Cash for Clunkers. Att tänka grönt handlar i slutändan om detta: minska, återanvända, återvinna. I den ordningen. Men Cash for Clunkers går rakt på det sista steget. Hela bilen går till skrot och metallåtervinning, även om till exempel motorn är så bra att den skulle kunna återanvändas. När bilen går till skrot måste motorn förstöras som en säkerhetsåtgärd för att inte bilen eller delar av motorn ska kunna säljas vidare. Bilåtervinnaren Rick Morrow är också kritisk till programmet. Han menar att Senaten sköt till ytterligare två miljarder dollar till skrotningspremien i början av augusti. Man räknar med att den summan har resulterat i nybilsköp i USA. Men efter bara ett par veckor tog alltså även de pengarna slut. Japanerna vinnare Cash for Clunkers har medverkat till en snabb vändning i efterfrågan på nya personbilar i USA. Det är en vändning som överraskat biltillverkarna, som dragit ner nyproduktionen till historiskt låga nivåer. Men den amerikanska skrotpremien återanvändning av bildelar är betydligt bättre för miljön än återvinning av skrotet. Det är den modellen han byggt sin verksamhet på. Vi var miljöarbetare långt innan någon visste vad ordet betydde, säger han. Folk rynkade kanske på näsan när de hörde ordet skrotgård. Men de kom hit och köpte bildelar och använde dem till vad de var tillverkade för från början. Det är återvinning. Sam Eaton menar att Rick Morrow har helt rätt. Cash for Clunkers har satt fart på nybilsförsäljningen i USA. har inte i första hand gynnat de inhemska biltillverkarna. Nej, de stora vinnarna är de japanska biltillverkarna och då framförallt Toyota. Sedan systemet infördes är Toyota Corolla och Honda Civic de mest sålda bilmodellerna i USA. Först på tredje plats ligger Ford Focus. De bilar som byts in för skrotningspremien är de tidigare så populära SUV-modellerna och minibussarna. Och de tio mest inbytta skrotbilarna är samtliga stora modeller från General Motors, Ford eller Chrysler. Kritiken växer mot Cash for Clunkers Det går åt mycket energi för att smälta metall från gamla bilar och göra nya. Självklart är det bättre att återanvända bildelarna. Enligt Rick Morrow har folk kommit in med bilar som är väldigt långt från en skrothög. Jag har fått in bilar som kanske gått mil, säger han. Fina bilar med avgasrening. Nej, Cash for Clunkers handlar inte om miljön. Det handlar bara om att gynna bilindustrin.

7 specificerat tjolahoppsan SKROTPREMIE rabadajsan Tysk premie förlust för bilåtervinnare När skrotpremien snart dras in i Tyskland kan man se att bilförsäljarna har varit de stora vinnarna. Bilåtervinnarna och de små verkstäderna är förlorarna. Vad ska jag göra med 300 vindrutetorkare till en Ford Fiesta? frågar bilåtervinnaren Helmut Juschat. Den tyska skrotpremien, som ger bilägare som skrotar sin gamla bil och köper en ny bil euro, har fortsatt att lyfta bilmarknaden, även om experter menar att premien fungerat som konstgjord andning och att problemen bara skjutits på framtiden. Nybilsregistreringen ökade med 30 procent till fordon i Tyskland under juli i år. Sedan årsskiftet har tyska bilhandlare sålt 2,4 miljoner fordon, vilket är 27 procent mer än under fjolårets första sju månader. En tsunami Hos bilåtervinnaren Helmut Juschat i Berlin har de båda bilpressarna gått varma från morgon till kväll. Ändå hinner han inte med. Skrotbilarna står upptravade i tio meter höga staplar. Arbetet har vuxit honom över huvudet. - Vi hade förväntat oss en storm, men fick en tsunami, säger han till tidningen Der Spiegel. Nu vägrar de flesta bilåtervinnare att ta emot flera skrotbilar. Vi har fått mycket mer arbete, säger Helmut Juschat. Men ingen ökad förtjänst. Vi måste sanera alla bilar, tömma dem på miljöfarlig vätska, som kylar- och spolarvätska, motor- och bromsolja. Sedan måste vi plocka bort vindrutorna och en del annat. Det är så mycket jobb att jag tvingats anställa ytterligare tre mannar, en dålig affär för mig nu när skrotpriserna i princip är nere i noll. Varje sanering är en ren förlust. Som galna Bilåtervinnarnas gårdar svämmas över av bilar. Vi får in 70 bilar om dagen, säger Andreas Schmidtke, chef för der Autopresse Tempelhof i Berlin. Normalt tar vi emot 140 bilar i månaden. Bilåtervinnaren Frank Guth menar att premien gjort tyskarna som galna. Nära 99 procent av alla bilar jag får in till skrot är miljömärkta, säger han. Större delen skulle kunna köra ytterligare tio år utan några som helst problem. Många är värda mer än euro och en hel del har bara rullat mil. Det här är vansinne. Riskerar böter Ytterligare ett problem för bilåtervinnarna är att de nu tvingas utöka sina tillstånd för lagring av skrotbilar, eftersom de inte hinner skrota undan i den takt bilarna kommer in. Bilarna klassas som farligt avfall innan de blivit sanerade. De lokala tillståndsmyndigheternas handläggning tar tid, vilket innebär att flera bilåtervinnare nu överskrider sina tillstånd och riskerar dryga böter. Samtidigt som bilåtervinnarna översvämmas av bilar, har de små bilverkstäderna fått allt mindre att göra. De äldre bilarna med reparationsbehov försvinner och de som kör nyare bilar åker till märkesverkstäderna. AGNETA TRÄGÅRDH Låter kunderna slå sönder bilen När den tyska skrotpremien gör livet surt för bilåtervinnarna, gäller det att vara kreativ. Som Helmut Juschat. Han har startat en antifrustrationsaktion mot kris- och premietider, som han kallar Hugg sönder bilen. För fem euro låter han sina kunder gå lös på bilvraken med en slägga. Ett bra sätt att bli av med all sin frustration, menar den tyske bilåtervinnaren och berättar att väntelistan är lång. Fusket med tyska skrotningspremien Över tyska bilar som skulle skrotas har istället exporterats utomlands. Nu kräver EU-kommissionen krafttag mot den olagliga exporten. Det var det tyska polisfacket BDK som avslöjade att kriminella ligor säljer bilar till utlandet. Bilarna skulle egentligen ha skrotats efter att ägarna fått den tyska skrotningspremien på kronor. Men istället har bilarna sålts till Östeuropa och Afrika. - Vi räknar med ett missbruk i storleksordningen 5 10 procent, säger fackets vice ordförande Wilfried Albishausen när han redovisade resultatet av 200 stickprov. IRRITATIONEN Bristerna i kontrollen av skrotbilarna har väckt stor irritation bland Tysklands miljöorganisationer. Redan tidigare i år lyckades miljöorganisationen Deutsche Umwelthilfe köpa och exportera en bil som skulle skrotas. Bilen kunde senare till och med registreras i Tyskland igen. Giftigt avfall EU-kommissionären Stavros Dimas, ansvarig för miljöfrågor, menar att exporten av bilar som ska skrotas är att betrakta som utförsel av toxiskt avfall, något som är olagligt när det gäller export till länder utanför OECD. - Här behövs hårdare straff, säger Dimas taleskvinna Barbara Helferich till tyska tidningen Bild. Att köpa och exportera skrotbilar är något som håller på att sprida sig över hela Europa. Och exporten går till länder där säkerhetskraven och miljökraven är lägre än i Sverige och övriga Europa. Problemet har länge varit känt i Sverige. Här finns det flera företag som köper upp skrotbilar och säljer dem i Afrika. Flera länder rapporterar att det går biltransporter med uttjänta bilar på färjorna från Sverige varje dag. Sommaren 2007 stoppades hundratalet svenska, på papperet skrotade bilar, i Hamburgs hamn. Dessa skulle säljas vidare till bland annat Benin i Afrika. nordisk bilåtervinning 3/09 nbå 7

8 PORTRÄTT specificerat tjolahoppsan rabadajsan Marianne gör glaskonst av gamla Marianne är inte bara bilåtervinnare i ordets rätta bemärkelse. Hon är glaskonstnär också. På dagarna arbetar hon i familjeföretaget Skrotbolaget och på lediga stunder (läs nätterna) är hon konstnär. Men själv föredrar hon att kalla sig kreativ praktiker. Det tycker jag är en bra beskrivning, säger hon. Jag ser inte Det ligger mycket arbete bakom varje glasfat. Gamla bilrutor är ett stort problem för de flesta bilåtervinnare. Men inte för Marianne Åkesson Skörd i Uppsala. Hon gör vackra fat av de kasserade rutorna. Ytterligare ett av Mariannes vackra glasfat, men det här är inte gjort av bilglas. problemen, utan möjligheterna i hantverksutövandet. Glaskonsten utvecklar hon och säljer i det egna företaget MÅS art Design. Vill testa direkt Marianne är autodidakt, alltså självlärd. Hon tänker hela tiden gå på nya kurser, men är så ivrig att prova nya tekniker att hon måste testa direkt istället för att vänta på att kursen ska börja. Jag har alltid arbetat med händerna, säger hon. Det började med silversmide och för några år sedan arbetade jag med silverlera. Då gick jag faktiskt en kurs, där jag fick lära mig att innefatta glas i silver. Arbetet med glas gav mersmak och Marianne gick en prova-på-kurs i glasfusing. - Och på den vägen är det, säger hon glatt. Fusing innebär att man smälter samman glaset i en ugn efter att först ha skurit ut det mönster man vill ha. Därefter värms glaset ytterligare en gång för att få den form man vill ha. Hela processen tar två dygn. Unika produkter Även om Marianne använder samma form, blir två konstverk aldrig exakt likadana. - Glas är ett fantastiskt, men oberäkneligt, material att arbeta i. Man vet aldrig riktigt vilka former det tar, därför blir varje produkt unik. De flesta formar gör Marianne själv. Hon hade arbetat som glaskonstnär ett tag när några av de anställda på Skrotbolaget en dag satt och beklagade sig över bilrutorna som det bara kostar pengar att bli av med. - Jag började fundera på om det inte fanns något sätt att återanvända dem, berättar Marianne. Och eftersom tanke och handling är ett hos Marianne, började hon direkt testa att göra en värmeljuslykta av krossat bilglas. Därefter blev det glasfat. Vackert mönster Marianne har en blå back fylld med krossat bilglas. Hon lägger ut det krossade glaset i den storlek hon vill ha, sedan smälter hon glaset till en platt kaka. Därefter värmer hon det igen i den form hon vill ha på fatet. När fatet är klart ser man tydligt att det är gjort av just krossat glas. Det blir ett otroligt vackert mönster i glaset och nästan som håligheter. Det är svårt med utvidgningskoefficienten och ibland räknar jag fel på avsvalningstiden, så jag får hela tiden prova mig fram om jag vill göra nya storlekar, berättar hon. Utvidgningskoefficienten, alltså hur mycket glaset utvidgar sig när det blir varmt, är också olika för olika bilrutor så man kan aldrig veta säkert hur det går. Hon visar två jättestora fat av krossat bilglas. De är beställda av en medlem i SBR. Faten är populära, eftersom de både är vackra och ovanliga. Marianne utvecklar hela tiden sitt arbete. Nyss kom hon på att hon kan smälta in en märkeslogga i glaset. Hon visar ett litet glasfat, där det står BMW Hjärtat är gjort av krossat bilglas. Pärlorna är egentillverkade. En alldeles fantastisk skål av krossat bilglas från en mörktonad bilruta. 8 nbå nordisk bilåtervinning 3/09

9 specificerat tjolahoppsan rabadajsan PORTRÄTT bilrutor i ena hörnet. Bilentusiasterna blir jätteglada när de får ett fat med den egna bilens logga på, berättar hon och skrattar. Butik och nätförsäljning I ett litet hus intill bostadshuset har Marianne en kombinerad verkstad och butik, där hon tillverkar och säljer sin glaskonst. Man kan också handla av Marianne på nätet, hennes webbadress är: Den här dagen när NBÅ är på besök, kommer det in en kvinna i butiken som vill köpa en 50-årspresent. - Oj, här finns alldeles för mycket att välja på, säger hon. Till slut bestämmer hon sig för ett fat som present, men hon passar också på att köpa ett glassmycke till sig själv. Just nu håller Marianne på att träna på lampworking. Det innebär att man tillverkar egna glaspärlor med hjälp av glas och gaslåga. - Snart kommer det att finnas smycken med egentillverkade pärlor, säger Marianne. Hennes ostbrickor i glas är populära. Marianne vid sin ugn. Det är lika spännande varje gång jag öppnar luckan och ser om det har lyckats, säger hon. AGNETA TRÄGÅRDH En kyckling som står på huvudet är en annan av Mariannes glasfigurer. Varje glasfat av krossade bilrutor blir unikt. nordisk bilåtervinning 3/09 nbå 9

Nu döms säkerheten. En ny verden venter på os. Fjernelse av instrumentborde

Nu döms säkerheten. En ny verden venter på os. Fjernelse av instrumentborde nbå nummer ett 2010 årgång Sjutton nordic car recycling Skrotbilar under klubban? Karstorp från bra till bäst Nu döms säkerheten Nytt forum på nätet Norge Storkundeavtaler Norge Kvalitet i fokus Modern

Läs mer

Nya gruppavtal för SBR:s medlemmar

Nya gruppavtal för SBR:s medlemmar nbå nummer fyra 2009 årgång SEXton nordic car recycling Nya gruppavtal för SBR:s medlemmar God Jul önskar NBÅ Våldsam brand i Sundsvall SBR-certifiering en nödvändighet Landets finaste Mercasamling Sven

Läs mer

Nordisk. Bildemonteringen familjen Häggs andra hem. Snart generationsskifte dags att tänka nytt NORDIC CAR RECYCLING

Nordisk. Bildemonteringen familjen Häggs andra hem. Snart generationsskifte dags att tänka nytt NORDIC CAR RECYCLING Nordisk NR 1 2014 NORDIC CAR RECYCLING Snart generationsskifte dags att tänka nytt Bildemonteringen familjen Häggs andra hem Svartskrotarna osynliga konkurrenter Webbplats för avfallsdejting Branschens

Läs mer

Från skrothandlare till miljökämpe

Från skrothandlare till miljökämpe Nordisk NR 3 2014 NORDIC CAR RECYCLING Från skrothandlare till miljökämpe Jubilerande återvinnare med en grön nyckelroll Miljöcertifiering en lönsam investering SBR på nätet nya fräscha tag Rogaland tillbaka

Läs mer

SPECIALDESIGNAT HOS ALLBILDELAR

SPECIALDESIGNAT HOS ALLBILDELAR En tidning från Sveriges Bilskrotares Riksförbund NR 1 2011 1 Sveriges Bilskrotares Riksförbund Branschförbund sedan 1961 NORDIC CAR RECYCLING Nya Bildelsgarantin succé från början Flera bilar klubbas

Läs mer

ÅDALENS NYA IMAGE. Nordisk. Nytt namn, ny logga, ny hemsida

ÅDALENS NYA IMAGE. Nordisk. Nytt namn, ny logga, ny hemsida Nordisk Nr 2 2013 nordic car recycling Nytt namn, ny logga, ny hemsida ÅDALENS NYA IMAGE Lyckad minimässa på årsmötet Filippa sätter kunden i centrum Auktorisation på prov Sveriges Bilåtervinnares Riksförbund

Läs mer

95% med nytt Chalmersprojekt? MÖT PROFESSORN SOM ÄR PROFFS PÅ ÅTERVINNING. är vinnare. Reparation av plastdelar MILJÖN

95% med nytt Chalmersprojekt? MÖT PROFESSORN SOM ÄR PROFFS PÅ ÅTERVINNING. är vinnare. Reparation av plastdelar MILJÖN NR 4 2011 Sveriges Bilskrotares Riksförbund Branschförbund sedan 1961 NORDIC CAR RECYCLING 95% med nytt Chalmersprojekt? Reparation av plastdelar MILJÖN är vinnare Norges modernaste demontering invigd

Läs mer

SVENSKA SKROTBÅTAR EN PILOTSTUDIE I STOCKHOLMS LÄN

SVENSKA SKROTBÅTAR EN PILOTSTUDIE I STOCKHOLMS LÄN SVENSKA SKROTBÅTAR EN PILOTSTUDIE I STOCKHOLMS LÄN Stiftelsen Håll Sverige Rent Juni 2013 Innehåll 1. Sammanfattning...4 2. Summery...5 3. Uppdraget...6 3.1 Bakgrund...6 3.2 Syfte och mål...6 3.3 Avgränsningar...7

Läs mer

Uppror mot kortavgifter!

Uppror mot kortavgifter! Nr 4 November 2013 Uppror mot kortavgifter! Lagskolan, del 4 Skaffa hjärtstartare! Central styrning eller entreprenör? DÄR DRÖMMAR FÖDS OCH ENTUSIASTER MÖTS! Med våra tidningar erbjuds dina kunder fartfyllda

Läs mer

Nya kassalagen klarar du kraven?

Nya kassalagen klarar du kraven? GRATIS TIDNING! Tidningen för Edison Solutions kunder Nr 4 2009 Nya kassalagen klarar du kraven? Vad är företaget värt? Nya fakturamodellen för husarbete Spotify det krävs ett visst mått av galenskap...

Läs mer

Nr 3 oktober 2014. Grönt möter rött i djurvärlden. När får jag säga upp min personal?

Nr 3 oktober 2014. Grönt möter rött i djurvärlden. När får jag säga upp min personal? Nr 3 oktober 2014 Grönt möter rött i djurvärlden Besök på Wayne s Coffee Får kunden ångra sig? När får jag säga upp min personal? FORTNOX SMÅFÖRETAGENS BÄSTA VÄN Inga startavgifter Inga installationer

Läs mer

NätSmart TIM & TOM. Två bröder e(n) butik. 44 000 ordrar och bara en man! Locka fram fördelarna och öka försäljningen SID 12 DENISE RUDBERG: SID 15

NätSmart TIM & TOM. Två bröder e(n) butik. 44 000 ordrar och bara en man! Locka fram fördelarna och öka försäljningen SID 12 DENISE RUDBERG: SID 15 SÅ E-HANDLAR VI: EROTISKA PRODUKTER NätSmart NUMMER 1 JANUARI 2010 EN TIDNING FRÅN E-BUTIK.SE DENISE RUDBERG: Min utopi om ett välfyllt kylskåp EN DAG MED: FRÖKEN FRÄKEN VITAMINVARUHUSET.SE 44 000 ordrar

Läs mer

Film. i webbutiken. rustad för kylig konkurrens sid 6. Lyckas med din reklamkampanj. Nelly och Byggmax satsar på rörligt. En dag med: InkClub.

Film. i webbutiken. rustad för kylig konkurrens sid 6. Lyckas med din reklamkampanj. Nelly och Byggmax satsar på rörligt. En dag med: InkClub. FRÅGA EXPERTEN: Minderårig vill häva köpet? Proffsen testar: LiveShop Som att handla på csi-sätt En dag med: InkClub.COM NUMMER 7 SEPT NOV 2011 FÖR DIG SOM SÄLJER PÅ NÄTET Film i webbutiken Nelly och Byggmax

Läs mer

Livet efter Expertkonkursen

Livet efter Expertkonkursen Nr 1 april 2014 Livet efter Expertkonkursen Tvistelösning Expertkonkursen Bluff-faktureombudsmannen FORTNOX SMÅFÖRETAGENS BÄSTA VÄN Inga startavgifter Inga installationer Fria uppdateringar Månadsavgift

Läs mer

och med den 1 augusti inte är tillåtet att ta ut extra avgift en egen lösning på de skärpta reglerna vid kortköp.

och med den 1 augusti inte är tillåtet att ta ut extra avgift en egen lösning på de skärpta reglerna vid kortköp. Fria Oktober 2007 Nya kortregler upprör många Skojare snyltar på förbundet 1 Brukar dina kunder betala med kort? Tänk på att det från Några annonsskojare har hittat en och med den 1 augusti inte är tillåtet

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Så här kan DU också starta företag

Så här kan DU också starta företag Så här kan DU också starta företag there is no passion to be found playing small, in settling for a life that is less than the one you are capable of living. Så här kan du också starta företag Marlena

Läs mer

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 2 Vart är du på väg?

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 2 Vart är du på väg? JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 2 Vart är du på väg? Av: Jesper Lindén Den här delen i kursen Core Power är egentligen en påbyggnad och fördjupning av det som du tagit

Läs mer

RÄNTEGAPET Så slukar banken dina pengar 1 700 % UNIK I SITT SLAG TVÄRNIT! ORGANISERA MERA. Skapa effektiv förvaring ordningskonsulten tipsar!

RÄNTEGAPET Så slukar banken dina pengar 1 700 % UNIK I SITT SLAG TVÄRNIT! ORGANISERA MERA. Skapa effektiv förvaring ordningskonsulten tipsar! För dig som bor i en medlemsförening eller bosparar i Bostadsrätterna # 2 2013 1 700 % Så mycket har bankernas vinster på bostadsrättslånen ökat med på tio år RÄNTEGAPET Så slukar banken dina pengar UNIK

Läs mer

VARNING FÖR FUSKBYGGARNA ATT INTE BLI BLÅST. Expertens bästa tips. Hela listan län för län MEST ANMÄLDA. "Vi borde inte ha betalat" SARAS BADRUM

VARNING FÖR FUSKBYGGARNA ATT INTE BLI BLÅST. Expertens bästa tips. Hela listan län för län MEST ANMÄLDA. Vi borde inte ha betalat SARAS BADRUM För dig som bor i en medlemsförening eller bosparar i Bostadsrätterna # 4 2013 VARNING FÖR FUSKBYGGARNA Expertens bästa tips gör så här FÖR ATT INTE BLI BLÅST Hela listan län för län MEST ANMÄLDA HANTVERKARNA

Läs mer

Tema: Säkerhet. Skånska stationer trotsar åläggande. Sommarbutiken - bygdens livsnerv. Shell och 7-Eleven i samarbete. Nr 5 2007

Tema: Säkerhet. Skånska stationer trotsar åläggande. Sommarbutiken - bygdens livsnerv. Shell och 7-Eleven i samarbete. Nr 5 2007 Trafikbutik i framtiden? Nr 5 2007 BRANSCHTIDNING FÖR TRAFIKBUTIKER OCH SERVICEHANDEL Skånska stationer trotsar åläggande Sommarbutiken - bygdens livsnerv Shell och 7-Eleven i samarbete Tema: Säkerhet

Läs mer

Tema: CRM. Maj 2008. Varumärke i fokus: Microsoft. Ungdomskrönika: Skapa ordning i kaoset. Virtuella världar. Framtiden för printmedia

Tema: CRM. Maj 2008. Varumärke i fokus: Microsoft. Ungdomskrönika: Skapa ordning i kaoset. Virtuella världar. Framtiden för printmedia Maj 2008 Foto: chispita 666 Varumärke i fokus: Microsoft Ungdomskrönika: Skapa ordning i kaoset Tema: CRM Virtuella världar Framtiden för printmedia LEDARE I nternet var aldrig tänkt att bli en global

Läs mer

Miljörätt. Hur kunde det bli så fel?

Miljörätt. Hur kunde det bli så fel? ? Miljörätt Hur kunde det bli så fel? Miljörätt Hur kunde det bli så fel? Utgiven av S V E N S K T N Ä R I N G S L I V 2010 Svenskt Näringsliv 2010 ISBN 978-91-7152-972-5 Produktion: XRDSi Stockholm-Brussels

Läs mer

Working. Astra Tech växer. global 7.1-uppgradering och dentala implantatsystem skördar framgång

Working. Astra Tech växer. global 7.1-uppgradering och dentala implantatsystem skördar framgång Working t o g e t h e r m a g a z i n e N u m m e r 3 2 0 1 0 Å r g å n g 5 Astra Tech växer global 7.1-uppgradering och dentala implantatsystem skördar framgång l Samverkan vägen till effektivt IT-stöd

Läs mer

Coops syn på ledarskap

Coops syn på ledarskap Nr 2 juni 2014 Coops syn på ledarskap Länsförsäkringar på landet Xtravaganzaskandalen Får man portförbjuda kunder? l e d a r e Samtliga byggstenar behövs för lyckad franchise Franchise är en bra näringsform.

Läs mer

få fart magazine Världsomspännande ledarskap Professor Iandoli: Att leda Europa raka vägen till framgång

få fart magazine Världsomspännande ledarskap Professor Iandoli: Att leda Europa raka vägen till framgång Intrum magazine Kredithanteringsmagasinet från Intrum Justitia nr 1 2012 Världsomspännande Nätverket bakom Stokkes internationella framgång Positivt ledarskap En ny ledningsstrategi för optimalt resultat

Läs mer

Begagnade bildelar. fordonskrisens stora vinnare Försäkringsbolagen kräver återvinning Nu vill kunderna reparera miljövänligt

Begagnade bildelar. fordonskrisens stora vinnare Försäkringsbolagen kräver återvinning Nu vill kunderna reparera miljövänligt B.N. NR. 1 2009 BEGAGNATNYTT är ett nyhetsbrev för dig som tycker det är kul att göra affärer med hänsyn till miljön Begagnade bildelar fordonskrisens stora vinnare Försäkringsbolagen kräver återvinning

Läs mer

R 2007:22 Invandrares företagande

R 2007:22 Invandrares företagande R 2007:22 Invandrares företagande En studie av utlandsfödda företagare i Sverige Invandrares företagande En studie av utlandsfödda företagare i Sverige R 2007:22 Nutek Tryck: Danagårds Grafiska Första

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

så få barn? Resultat av en enkätundersökning om vad som påverkar beslutet att få barn Demografiska rapporter 2001:1

så få barn? Resultat av en enkätundersökning om vad som påverkar beslutet att få barn Demografiska rapporter 2001:1 Varför föds det så få barn? Resultat av en enkätundersökning om vad som påverkar beslutet att få barn Demografiska rapporter 2001:1 Statistiska centralbyrån 2001 Demographic reports 2001:1 Why so few babies?

Läs mer