Vilse i epilepsidjungeln. Hur hittar man en stig? Barnveckan, Östersund Tommy Stödberg 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vilse i epilepsidjungeln. Hur hittar man en stig? Barnveckan, Östersund Tommy Stödberg 1"

Transkript

1 Vilse i epilepsidjungeln Hur hittar man en stig? Barnveckan, Östersund Tommy Stödberg 1

2 Tommy Stödberg 2

3 Epilepsi innebär förekomst av upprepade epileptiska anfall som är oprovocerade, utan någon uppenbar yttre orsak. Epilepsi är ett samlingsnamn för dessa anfall, oavsett bakomliggande orsaker och anfallstyper. Minst två? Ej provocerade akutsymtomatiska anfall! Läkemedelsverket 2011 Tommy Stödberg 3

4 Epileptiska anfall är den kliniska yttringen av övergående abnorm aktivitet i nervceller i cerebrala kortex. Denna abnorma elektriska aktivitet kan ibland registreras med elektroencefalografi (EEG) som repetitiva, synkrona urladdningar med karakteristisk form. Läkemedelsverket 2011 Obalans mellan inhibition och excitation, hypersynkroni. Tommy Stödberg 4

5 Hur ställer vi diagnosen? Anamnes och status Semiologi!!! kramper ajabaja! Filma (Differentialdiagnoser: feberkramper, affektkramper, nattskräck, parasomnier, dystoni, tics, stereotypier, migränekvivalenter, shuddering, självstimulerande beteende, psykogena anfall, arytmi/blodtrycksfall ) Tommy Stödberg 5

6 EEG Tommy Stödberg 6

7 Normalt EEG Tommy Stödberg 7

8 Rutin EEG EEG i vakenhet och sömn - en viktig pusselbit men Registrerar vanligtvis endast interiktal epileptiform aktivitet (IED) Spikes,sharp waves,polyspikes, -and slow wave. EEG kan vara normalt vid epilepsi: 30-50% har IED vid första vaken-eeg upprepade EEGn och provokationer (hyperventilation, fotostimulering och sömndeprivation) ökar sensitivitet till 80-90% Friska individer kan ha IED på EEG 2-6% av friska barn Endast 40% av barn med Rolandiska (centrotemporala) IEDs har anfall/epilepsi Tommy Stödberg 8

9

10 Video-EEG Video-EEG för att registrera anfall Är det epilepsianfall? Anfallsaktivitet: rytmicitet, evolution, ofta men inte alltid spetsig Vilken typ av epilepsianfall? Fokalt-generaliserat? Spasmer: slow wave följd av decrement Typisk absens: 3Hz spike-and-wave Toniskt anfall: generaliserad högfrekvent långamplitudig aktivitet Lokalisera anfallsstart? Hur frekventa anfall? Elektrokliniskt syndrom? Tommy Stödberg 10

11 ceeg på barnintensiv Fokalt vänstersidigt anfall

12 Epilepsi hos barn - förekomst Incidens kumulativ incidens anfall 7 åå: epilepsi 1% feberkramper 4% affektkramper 1% 1000 barn/ungd per år insjuknar i ep i Sverige Insjuknandeincidensen som högst i nyföddhets- och spädbarnsperiod (och <70 åå) Prevalens barn/ungd.<16 år: 0,4% ( i Sverige) vuxna 0,7-0,8% (50000 i Sverige) I vissa patientgrupper: 25 % av barn med utvecklingsstörning(id). ~40% av ep har ID 13 % av barn med cerebral pares(cp). ~20% av ep har CP 50 % av barn med ID+CP har ep 30 % (5-38%) av barn med autismspektrum (ASD). <30% av ep har ASD 12 Dvs hög samsjuklighet!

13 Hur karaktärisera en enskild patients epilepsi? 1. Anfallstyper 2. Elektrokliniskt syndrom 3. Etiologi 4. Neurologisk samsjuklighet 5. Konsekvenser för tillvaron, QoL Tommy Stödberg 13

14 Anfallstyper (semiologi + EEG) Generaliserade Tonisk-kloniska Absenser Typiska Atypiska Med särskilda inslag Myoklona absenser Eyelid myoclonias Myoklona Myoklona Myoklona-atoniska Myoklona-toniska Kloniska Toniska Atoniska Fokala( tidigare:partiella) Varierande motoriska, sensoriska, autonoma uttryck Med/utan påverkat medvetande Kan övergå i bilateralt konvulsivt anfall Oklart spasmer 14

15 Elektrokliniska syndrom (anfallstyper, ålder, EEG, samsjuklighet, förlopp ) A. Elektrokliniska syndrom enl ILAE (indelat efter ålder) Neonatal period Benign familjär neonatal epilepsi Tidig myoklon encefalopati (EME) Ohtahara syndrom 15

16 Spädbarn Epilepsi med migrerande fokala anfall (MPSI) West syndrom Infantil myoklon epilepsi Benign infantil epilepsi Benign familjär infantil epilepsi Dravet syndrom Myoklon encefalopati vid ickeprogressiva sjukdomar 16

17 Småbarn Febrile seizures plus (FS+) och GEFS+ Panayiotopoulos syndrom Myoklon atonisk (tidigare astatisk) epilepsi (Doose) Benign epilepsi med centrotemporala spikar (BECT) Autosomal-dominant nattlig frontal lobs epilepsi (ADNFLE) Sen occipital epilepsi (Gastaut type) Myoklon absens epilepsi Lennox-Gastaut syndrom CSWS Landau-Kleffner syndrom (LKS) Not so benign BECTS Barndoms absens epilepsi (CAE) 17

18 Adolescens Vuxen Juvenil absens epilepsi (JAE) Juvenil myoklon epilepsi (JME) Epilepsi med generaliserade toniska kloniska anfall Progressiv myoklonus epilepsi (PME) Autosomal dominant epilepsi med auditiva symtom (ADEAF) Andra familjära temporal lobs epilepsier Tommy Stödberg 18

19 Benigna epilepsisyndrom Benign familjär neonatal/infantil/neonatal-infantil ep Benign barnepilepsi med centrotemporala spikes BECT Benign barnepilepsi med occipitala spikes Barndoms absens epilepsi Juvenil absens epilepsi Juvenil myoklon epilepsi GEFS+ 19

20 Epileptiska encefalopatier Neonatal epileptic encephalopathy with suppression-burst Epilepsi med migrerande fokala anfall (MPSI) West syndrom (infantila spasmer) Dravet syndrom SMEI Myoklon astatisk epilepsi (Doose syndrom) Lennox Gaustaut syndrom Landau Kleffner syndrom 20

21 EEG bilden vid olika epilepsier (=elektrokliniska syndrom) Tommy Stödberg 21

22

23

24

25 Tommy Stödberg 25

26

27 Tommy Stödberg 27

28

29 Etiologi: orsaken till epilepsi? En specifik orsak har EJ kunnat klarläggas i ca 70% av alla fall?? Genetiska faktorer har antagits vara viktiga vid epilepsi av oklar orsak (anhopning i familjer, tvillingstudier, ovanliga familjära epilepsier) Tommy Stödberg 29

30 From The hidden genetics of epilepsy a clinically important new paradigm Thomas, R. H. & Berkovic, S. F. Nat. Rev. Neurol. 10, (2014) Tommy Stödberg 30

31 De vanligaste etiologierna (%) Osborne 2010, West UKISS, n=207 Oklar Påvisad Asfyxi 10 3 Cerebrala missbildningar 8 4 Kromosomavvikelser 8 3 Stroke 8 4 Tuberös skleros 7 PVL/PVH preterm 5 Infektion 3 2 Metabol sjukdom 1 Epilepsigener Tumör, trauma Adelöw 2009,<14åå SIRE, n=205 Spädbarn: underliggande etiologi samt monogena orsaker och CNVs. Under barnaåren gradvis allt mer av förmodat polygena mekanismer. Tommy Stödberg 31

32 Utredning av orsak Radiologi Blodanalyser Lumbalpunktion Ytterligare metabol utredning: blod, urin, muskelbiopsi Genetisk utredning: array-cgh DNA-sekvensering (vid ett fåtal epilepsisyndrom behövs som regel ingen etiologisk utredning) Tommy Stödberg 32

33 Tommy Stödberg 33

34 Tommy Stödberg 34

35

36 Funktionell avbildning Påvisa lesion Lokalisera anfallsstart Tommy Stödberg 36

37 Tommy Stödberg 37

38 Metabol utredning Olika metaboliter i urin, blod, likvor: organiska syror, aminosyror, långkedjiga fettsyror, pipecolsyra Enzymdiagnostik: vit blodkropp, muskelcell, fibroblast: lysosomala, mitokondriella Histologi: inlagringar, cellförändringar MR och MRS (=MR spektroskopi) Tommy Stödberg 38

39 Signalförändringar vid metabol sjukdom MR: utbredda signalförändringar (T2, diffusion) thalamus, basala ganglier och ned i hjärnstam. Efterhand atrofi. Tommy Stödberg 39

40 MR: Tilltagande atrofi. Atrofi vid progressiv sjukdom Tommy Stödberg 40

41 N-acetyl-aspartat - neuron Cholin - cellmembran Kreatin - energimetabolism Tommy Stödberg 41

42 Genetik Större kromosomavvikelser ex trisomier Tommy Stödberg 42

43 Mindre kromosomavikelser: Copy number variations, CNVs Deletioner,duplikationer,transl 4-5% av epileptisk encefalopati av oklar orsak Tommy Stödberg 43

44 Punktmutationer = Single Nucleotide variations SNVs Sanger sekvensering Första epilepsigenen 1995: CHRNA4 vid ADNFLE SCN1A vid Dravet. Det första kompletta mänskliga genomet sekvenserat och publicerat 2003 (The Human Genome Project). Resurs- och tidskrävande vilket bromsat klinisk användning + genetisk heterogenitet vid olika fenotyper. Tommy Stödberg

45 Massively parallel DNA sequencing/next generation sequencing En pågående genetisk revolution inom neurologin! 2005 (1998 KTH). Genpaneler eller alla gener (helexom,helgenom). Kraftfull bioinformatik krävs! Påvisad monogen orsak hos % av epileptisk encefalpati av oklar orsak 10 humana genom per dag per dag Tommy Stödberg 45

46 När göra vad? Ett typiskt scenario Epilepsidebut under förskole- och skolålder hos i övrigt friskt och normalutvecklat barn Benign epilepsi dominerar helt (idiopatisk) ingen påvisad underliggande lesion eller sjukdom förmodat genetisk/polygen(sårbarhetsgener/miljöfaktorer?) de monogena familjära epilepsierna ovanliga i detta scenario utesluta tumör eller missbildning eller annan strukturell lesion metabol genes osannolik men ej helt utesluten

47 Ett annat typiskt scenario Ett barn debuterar med epileptiska anfall i nyföddhetsperiod eller under första 1-2 levnadsåren Insjuknandeincidensen som högst i nyföddhets- och spädbarnsperiod Förekomsten av underliggande sjukdom/skada som högst Titta efter associerade symtom, kan initialt vara diskreta ± motorisk påverkan (hypotonus, hypertonus, dystoni, ataxi) ± kognitiv försening ± mikro-/makrocephali ±dysmorfologi o/e organmissbildningar ± utlöst av katabol belastning (nyfödd, infektion, svält) o/e del i metabol kris /akut encephalopati Utvecklar ofta multipla anfallstyper: fokal lesion fokala anfall bilaterala nätverk störs spasmer och/eller generaliserade anfall

48 Misstänk strukturell genes vid: Fokala anfall: semiologi, EEG Fokalneurologiska bortfall postiktalt/interiktalt Spädbarn

49 Misstänk metabol genes vid: Ep neonatalt utan stöd för annan etiologi, frfa vid encephalopati/allmänpåverkan Kramp som del i akut encephalopati vid katabol belastning Progressivt eller skovvis förlopp Myoklona anfall (ej Dravet eller JME)

50 Överväg genetisk diagnostik avseende epilepsigen vid: Tidigt debuterande terapiresistent epilepsi med utvecklingspåverkan och oklar etiologi (Epileptisk encefalopati): först sekvensering och sedan ev array-cgh Tidigt debuterande terapiresistent epilepsi med dysmorfologi o/e hjärnmissbildning o/e andra missbildningar: första array-cgh och sedan ev sekvensering

51 Varför är etiologin så viktig? Avgörande för prognos och information till familj Kan möjliggöra specifik behandling, ex Resektiv botande kirurgi vid fokal lesion Ketogen kost vid GLUT1-brist och vissa andra metabola tillstånd B6, folinsyra, biotin vid vitaminberoende epilepsi Kreatin vid kreatinsyntesdefekt Na-kanalblockare vid SCN2A och SCN8A mutation (gain of function) Undvika viss behandling Ej ge valproat vid POLG mutation och annan mitokondriell sjd Ej NA-kanalblockare vid SCN1A mutation (loss of function) Vid genetisk diagnos Genetisk rådgivning bärar- och fosterdiagnostik PGD Tommy Stödberg 51

52 Behandling kaliumbromid fenobarbital fenytoin etosuximid karbamazepin valproat diazepam övriga bens?? lamotrigin topiramat vigabatrin gabapentin felbamat fosfenytoin oxkarbazepin levetiracetam zonisamid stiripentol pregabalin lacosamid eslikarbazepin retigabin perampanel tal 60-tal 70-tal 80-tal 90-tal 00-tal 10-tal

53 Akutbehandling utanför och på sjukhus Utanför sjukhus/i hemmet Diazepam rektalt 0,5mg/kg Midazolam buccalt 0,3mg/kg På sjukhus 1. Bensodiazepin iv: midazolam, diazepam, clonazepan, lorazepam 2. Fenobarbital eller fosfenytoin (valproat, levetiracetam, lakosamid) 3. Anestesi: midazolam, propofol, tiopenthal

54 Val av AED Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer 2011 Tabell III. Läkemedelsalternativ för behandling av fokala anfall vid nydebuterad epilepsi. Barn karbamazepin (C) lamotrigin (C) oxkarbazepin (A) Vuxna karbamazepin (A) lamotrigin (C) levetiracetam (A)

55 Val av AED Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer 2011 Tabell IV. Läkemedelsalternativ för behandling av generaliserade anfall vid nydebuterad epilepsi. Barn lamotrigin (D) valproat (C) Vuxna och äldre lamotrigin (C) topiramat (C) valproat (C) Barn absenser etosuximid (A) lamotrigin (C) valproat (A)

56 Starta, monitorera och avsluta behandling När till universitetssjukhus efter två adekvat prövade läkemedel och fortsatta anfall Icke-farmakologiska behandlingsalternativ Kirurgi, resektiv och palliativ Kostbehandling Vagusnervstimulator VNS (DBS, closed loop systems ) Tommy Stödberg 56

57 Epilepsi hos barn ett heterogent spektrum vad gäller svårighetsgrad och prognos ETIOLOGI FENOTYP Komplexa polygena sårbarhetsfaktorer Benign: lättbehandlad ingen/mild komorbiditet växer bort Underliggande sjukdom eller skada i CNS Kromosomavvikelser, CNVs Epilepsigener, monogent, de novo Malign: Epileptiska encefalopatier Terapiresistent, ofta multipla anfallstyper progressiv encefalopati/utvecklingspåverkan svår komorbiditet Mortalitet Icke-farmakologisk behandling?

58 Lancet 1841 TO the Editor of THE LANCET: Sir:-I beg, through your valuable Journal, to call the attention of the medical profession to a very rare and singular species of convulsion pecu liar to young children. As the only case I have witnessed is in my own child, I shall be very grateful to any member of the profession who can give me any information on the subject, either privately or through your excellent Publication. The child is now near a

59 West syndrom En triad Infantila spasmer Psykomotorisk arrest/regression Typisk EEG bild: hypsarytmi

60

61 Orsaker till West syndrom 30-40% oklar (genetik?) Kromosomavvikelser (ex Downs syndrom) Epilepsigener (ARX, CDKL5, STXBP1 ) Hjärnmissbildningar (Lissencefali, FCD, migrationsstörning ) Tuberös skleros Metabol sjukdom HIE/asfyxi och stroke TORCH, infektioner

62 Behandling: UKISS studien Lux : 107 pat, Synacthen/högdos prednisolon vs vigabatrin: Spasmfrihet 2v: 73% vs 54% sign. Ingen skillnad mellan Synacthen och högdos prednisolon (76% vs 70%). 14mån ålder: 75% vs 76%. Vineland 14 mån: idiopatiska bättre (84 vs 73), spasmfria bättre (81 vs 73), hormon bättre för idiopatiska (88 vs 79, vid 4 åå tydligare skillnad 93 vs 63).

63 ICISS studien Kort- och långtidsuppföljning avseende spasmfrihet, annan epilepsi, kognition Fyra armar 1.Prednisolon högdos peros dag mg x4 dag 8-14 vb 20mg x3 uttrappning dag Synacthen dag 1-7 0,5mg v.a.d dag 8-14 vb 0,75mg v.a.d Prednisolon uttrappning som ovan 3.Prednisolon enl ovan + vigabatrin enl följande Dag 1 50mg/kg Dag mg/kg Dag 5-14 vb 150mg/kg Fortsatt samma dos i 3mån, därefter uttrappning på 1mån 4.Synacthen enl ovan + vigabatrin enl ovan

64 Synacthen kur 0,25-0,5mg i 2 veckor (7 doser) 0,2mg 2 doser 0,15mg 2 doser 0,1mg 2 doser 0,05mg 2 doser Doser ges var annan dag. Intramuskulärt.

65 Prognos vid West syndrom ~20 % friska = normal utveckling, ingen epilepsi 71-85% utvecklingsstörning (intellektuell funktionsnedsättning) Autism vanligt 30-50% cerebral pares CP 50-60% får senare annan epilepsi inkl Lennox Gaustaut syndrom Förhoppning om bättre prognos med specifika mediciner riktade mot sjukdomsorsak!

66 Svenska kunskapskällor Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer 2011 Epilepsi hos barn och ungdomar - nationellt handläggningsstöd. Finns på Svenska Epilepsisällskapets resp Svenska Neuropediatriska Föreningens hemsidor Läkemedelsboken.se Svenska Barnepilepsiregistret BEpQ nationellt kvalitetsregister Epilepsiwebben: Tommy Stödberg 66

Registrering i Svenska Barnepilepsiregistret (BEpQ)

Registrering i Svenska Barnepilepsiregistret (BEpQ) Registrering i Svenska Barnepilepsiregistret (BEpQ) Diagnosrelaterade basdata Personnummer: Namn: Datum för diagnos: Remissdatum: Ärftlighet Inget av nedanstående Oklart/ej känt Epilepsi, Mor Epilepsi,

Läs mer

Epilepsi. A convulsion is but a symptom. Jackson J H. A study of convulsions Transactions of Saint Andrews Graduate Association 1870; 3: 162-204

Epilepsi. A convulsion is but a symptom. Jackson J H. A study of convulsions Transactions of Saint Andrews Graduate Association 1870; 3: 162-204 Epilepsi A convulsion is but a symptom Jackson J H. A study of convulsions Transactions of Saint Andrews Graduate Association 187; 3: 162-24 John Hughlings Jackson 1835-1911 Epilepsi Enstaka epileptiskt

Läs mer

Epilepsi symtom, utredning och behandling ur ett barnöppenvårdsperspektiv

Epilepsi symtom, utredning och behandling ur ett barnöppenvårdsperspektiv Epilepsi symtom, utredning och behandling ur ett barnöppenvårdsperspektiv Martin Jägervall, Barnläkare och barnneurolog Barn- och Ungdomskliniken Växjö Epileptiskt anfall Ett epileptiskt anfall är den

Läs mer

BEHANDLING OCH UPPFÖLJNING EFTER EPILEPSIDIAGNOS, LÄKARE

BEHANDLING OCH UPPFÖLJNING EFTER EPILEPSIDIAGNOS, LÄKARE BEHANDLING OCH UPPFÖLJNING EFTER EPILEPSIDIAGNOS, LÄKARE (Kristina Källén) symtomatisk läkemedelsbehandling av nydiagnostiserad epilepsi uppföljning av läkemedelsbehandling rådgivning och information till

Läs mer

Epilepsi. Mia von Euler Docent och överläkare i Neurologi Karolinska Institutets strokeforskningsnätverk vid Södersjukhuset

Epilepsi. Mia von Euler Docent och överläkare i Neurologi Karolinska Institutets strokeforskningsnätverk vid Södersjukhuset Epilepsi Mia von Euler Docent och överläkare i Neurologi Karolinska Institutets strokeforskningsnätverk vid Södersjukhuset Epilepsi Återkommande (minst 2 oprovocerade) paroxysmala episoder av okontrollerad

Läs mer

Omhändertagande Epilepsi

Omhändertagande Epilepsi Omhändertagande Epilepsi Vem gör vad, remittering och vårdnivå i VGR Fördjupad kunskap - epilepsi - Nationellt handläggningsstöd vid epilepsi - Diagnostiskt tänkande vid ett epileptiskt anfall - Epilepsiteam

Läs mer

A.Generaliserat anfall: 1.Toniskt kloniskt (i varje kombination) B.Fokalt anfall: 3.Med utveckling till bilat konvulsivt anfall

A.Generaliserat anfall: 1.Toniskt kloniskt (i varje kombination) B.Fokalt anfall: 3.Med utveckling till bilat konvulsivt anfall Namn Andra oprovocerade anfallstyp Datum andra oprovocerade anfall styp Antal Attackfrekvens Beskriven period Datum Period A.Generaliserat anfall: 1.Toniskt kloniskt (i varje kombination) A.Generaliserat

Läs mer

Epilepsi. Inledning. Vårdnivå. Ändrad 2015-03-04, s 982.

Epilepsi. Inledning. Vårdnivå. Ändrad 2015-03-04, s 982. 972 Ändrad 2015-03-04, s 982. Elinor Ben-Menachem, Institutionen för klinisk neurovetenskap och fysiologi, Ingrid Olsson och Paul Uvebrant, Barn- och ungdomsneurologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset,

Läs mer

13-08-28. Epilepsi. Vad är epilepsi? EPILEPSI Johan Zelano 2 september 2013

13-08-28. Epilepsi. Vad är epilepsi? EPILEPSI Johan Zelano 2 september 2013 Epilepsi EPILEPSI Johan Zelano 2 september 2013 Epilepsi Epidemiologi Klassifikation Differentialdiagnostik Utredning Behandling Vad är epilepsi? En sjukdom i hjärnan som ger en varaktig predisposition

Läs mer

BEHANDLING AV EPILEPSI HOS ÄLDRE (Peter Mattsson)

BEHANDLING AV EPILEPSI HOS ÄLDRE (Peter Mattsson) BEHANDLING AV EPILEPSI HOS ÄLDRE (Peter Mattsson) Sammanfattning 10.000 äldre patienter har aktiv epilepsi. Epilepsi är i denna åldersgrupp ofta associerat med stroke, intrakraniell tumör, demens eller

Läs mer

Läkemedelsbehandling av epilepsi ny rekommendation

Läkemedelsbehandling av epilepsi ny rekommendation Läkemedelsbehandling av epilepsi ny rekommendation Sammanfattning Underhållsbehandling av epilepsi är symtomatisk och vanligen indicerad först efter minst två oprovocerade anfall. Målet är anfallsfrihet

Läs mer

Krampanfall vid Stroke. Stroketeamkongressen 2008 Dr Anna Sjöström Neurologiska kliniken Norrlands Universitets Sjukhus Umeå

Krampanfall vid Stroke. Stroketeamkongressen 2008 Dr Anna Sjöström Neurologiska kliniken Norrlands Universitets Sjukhus Umeå Krampanfall vid Stroke Stroketeamkongressen 2008 Dr Anna Sjöström Neurologiska kliniken Norrlands Universitets Sjukhus Umeå EPILEPSI Historik John Hughlin Jackson (1835-1915) 1870 Epilepsi är namnet för

Läs mer

Epilepsi. Epilepsi. Det globala perspektivet. Epilepsi-/neurologkursen VT2004 10/8/15. Kristina Malmgren 1. Ø Historik

Epilepsi. Epilepsi. Det globala perspektivet. Epilepsi-/neurologkursen VT2004 10/8/15. Kristina Malmgren 1. Ø Historik Epilepsi Epilepsiteamet Neurologkliniken Sahlgrenska Universitetssjukhuset Kristina Malmgren 2005-05-09 Ø Historik Epilepsi Ø Definitioner, orsaker, förekomst, prognos Ø Anfallsklassifikation, differentialdiagnoser

Läs mer

Epilepsiteamet Neurologkliniken Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Epilepsiteamet Neurologkliniken Sahlgrenska Universitetssjukhuset Epilepsi Epilepsiteamet Neurologkliniken Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2005-05-09 Epilepsi Historik Definitioner, orsaker, förekomst, f prognos Anfallsklassifikation, differentialdiagnoser Videodemonstration

Läs mer

Epilepsi: uppdatering 2005-2009

Epilepsi: uppdatering 2005-2009 Epilepsi: uppdatering 2005-2009 Receptarieutbildningen Lars Forsgren Professor i neurologi Institutionen för farmakologi och klinisk neurovetenskap Vanligt körkort Antal månaders körförbud efter senaste

Läs mer

Arkiverad. Läkemedelsbehandling av epilepsi ny rekommendation

Arkiverad. Läkemedelsbehandling av epilepsi ny rekommendation Läkemedelsbehandling av epilepsi ny rekommendation Sammanfattning Underhållsbehandling av epilepsi är symtomatisk och vanligen indicerad först efter minst två oprovocerade anfall. Målet är anfallsfrihet

Läs mer

Läkemedelsbehandling av epilepsi ny rekommendation

Läkemedelsbehandling av epilepsi ny rekommendation Läkemedelsbehandling av epilepsi ny rekommendation Sammanfattning Underhållsbehandling av epilepsi är symtomatisk och vanligen indicerad först efter minst två oprovocerade anfall. Målet är anfallsfrihet

Läs mer

Information om epilepsi TILL UNGDOMAR OCH VUXNA

Information om epilepsi TILL UNGDOMAR OCH VUXNA Information om epilepsi TILL UNGDOMAR OCH VUXNA De allra flesta som har epilepsi kan leva ett helt normalt liv. De allra flesta som har epilepsi kan leva ett helt normalt liv. Egna anteckningar: LÄS MER»

Läs mer

MRT är en mer känslig metod för att identifiera epileptogena lesioner än DT och bör utföras på alla patienter med oklar etiologi.

MRT är en mer känslig metod för att identifiera epileptogena lesioner än DT och bör utföras på alla patienter med oklar etiologi. BASAL UTREDNING VID EPILEPTISKA ANFALL OCH EPILEPSI (Martin Lindberger) En noggrann anamnes inklusive vittnesuppgifter är av stor vikt för att ställa korrekt diagnos. MRT är en mer känslig metod för att

Läs mer

Epilepsi. Specialist i Neurologi

Epilepsi. Specialist i Neurologi Epilepsi Maria Lüttgen Specialist i Neurologi Definition av krampanfall respektive epilepsi Krampanfall kortvarig störning av den elektriska aktiviteten i hjärnan Epilepsi är en sjukdom med benägenhet

Läs mer

TDM och Epilepsi. Magnus Axelsson Specialistläkare, Klinisk farmakologi Sahlgrenska Universitetssjukhuset

TDM och Epilepsi. Magnus Axelsson Specialistläkare, Klinisk farmakologi Sahlgrenska Universitetssjukhuset TDM och Epilepsi Magnus Axelsson Specialistläkare, Klinisk farmakologi Sahlgrenska Universitetssjukhuset 1 TDM (Therapeutic Drug Monitoring) Mätning - och upprätthållande av - läkemedelskoncentration i

Läs mer

109. retts-p - Kramper UNS R Ryckningar hos spädbarn - Frånvaroattack

109. retts-p - Kramper UNS R Ryckningar hos spädbarn - Frånvaroattack 109. retts-p - Kramper UNS R56.8 - Ryckningar hos spädbarn - Frånvaroattack Meningit/sepsismisstanke Upprepade kräkningar Huvudvärk Trauma mot huvudet Hydrocephalus/shunt Diabetes el annan metabol sjukdom

Läs mer

Epilepsi. Webbinarium 14 nov 2017 kl Nationellt Kompetenscentrum Anhöriga Staffan Lundberg Barnneurolog Akademiska barnsjukhuset, Uppsala

Epilepsi. Webbinarium 14 nov 2017 kl Nationellt Kompetenscentrum Anhöriga Staffan Lundberg Barnneurolog Akademiska barnsjukhuset, Uppsala Epilepsi Webbinarium 14 nov 2017 kl 13.30-14.45 Nationellt Kompetenscentrum Anhöriga Staffan Lundberg Barnneurolog Akademiska barnsjukhuset, Uppsala Program under en timme Vad är epilepsi? Hur och varför

Läs mer

Epilepsi(frånlatinepilepsia, frångrekiskaἐπιληψία, frånepilambanein, att anfalla, gripa tag, frånlambanein, att ta.

Epilepsi(frånlatinepilepsia, frångrekiskaἐπιληψία, frånepilambanein, att anfalla, gripa tag, frånlambanein, att ta. Epilepsi(frånlatinepilepsia, frångrekiskaἐπιληψία, frånepilambanein, att anfalla, gripa tag, frånlambanein, att ta. FALLANDE-SOT.(förr ofta ss. skilda ord: (den)fallande sot(en), t. ex.b. OLAVI14 a(1578),

Läs mer

EPILEPSI. Elinor Ben-Menachem, Institutionen för klinisk neurovetenskap och fysiologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg

EPILEPSI. Elinor Ben-Menachem, Institutionen för klinisk neurovetenskap och fysiologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg EPILEPSI Elinor Ben-Menachem, Institutionen för klinisk neurovetenskap och fysiologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg Ingrid Olsson, Barn- och ungdomsneurologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Läs mer

Epilepsi hos barn och ungdomar - handläggningsstöd

Epilepsi hos barn och ungdomar - handläggningsstöd Epilepsi hos barn och ungdomar - handläggningsstöd Epilepsi är vanligt hos barn och ungdomar och alla barnläkare träffar patienter med epilepsi, både i akutsjukvården och på mottagningar. Detta dokument

Läs mer

Epilepsi-behandling. Sammanfattning. Förutsättningar. Innehållsförteckning. Riktlinje som beskriver behandling vid Epilepsi.

Epilepsi-behandling. Sammanfattning. Förutsättningar. Innehållsförteckning. Riktlinje som beskriver behandling vid Epilepsi. 2015-11-06 22099 1 (6) Sammanfattning Riktlinje som beskriver behandling vid Epilepsi. Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 Förutsättningar... 1 Genomförande... 2 Klassifikation... 2 Farmakologisk

Läs mer

Information från. Läkemedelsverket. Läkemedelsbehandling av epilepsi ny rekommendation. Multaq misstänks kunna ge leverskador

Information från. Läkemedelsverket. Läkemedelsbehandling av epilepsi ny rekommendation. Multaq misstänks kunna ge leverskador Information från Läkemedelsverket Årgång 22 nummer 1 februari 2011 sid 7 Läkemedelsbehandling av epilepsi ny rekommendation Underhållsbehandling av epilepsi är vanligen indicerad först efter minst två

Läs mer

VIDEO. Epilepsi på IVA. Definition SE 1. Progredierande farmakoresistens relaterar till anfallsduration. Definition SE 2.

VIDEO. Epilepsi på IVA. Definition SE 1. Progredierande farmakoresistens relaterar till anfallsduration. Definition SE 2. Epilepsi på IVA Status Epileptikus (SE) definition - mekanismer Epilepsi på IVA K Källén 131025 Evidens för läkemedelsval vid SE Resistenta SE Nervus för övervakning på IVA Definition SE 1 VIDEO > 30 minuter

Läs mer

NEUROPSYKOLOGI vid epilepsi och epilepsikirurgi

NEUROPSYKOLOGI vid epilepsi och epilepsikirurgi NEUROPSYKOLOGI vid epilepsi och epilepsikirurgi Hanna Ljung, 2019-04-12 Disposition I. Epilepsi klassifikation och kognition II. Epilepsi hos barn III. Epilepsi hos vuxna IV. Läkemedelsbehandling vid epilepsi

Läs mer

Epilepsi - vad primärvårdsläkare behöver veta

Epilepsi - vad primärvårdsläkare behöver veta Epilepsi - vad primärvårdsläkare behöver veta Johan Zelano Specialistläkare, docent i neurologi Sahlgrenska universitetssjukhuset Disposition Ny definition & klassifikation av epilepsi Utmaningar i VGR

Läs mer

Kognition, inlärning och känslor vid epilepsi. Yvonne van de Vis Kaufmann Psykolog KNUT team 3 Astrid Lindgrens Barnsjukhus Solna

Kognition, inlärning och känslor vid epilepsi. Yvonne van de Vis Kaufmann Psykolog KNUT team 3 Astrid Lindgrens Barnsjukhus Solna Kognition, inlärning och känslor vid epilepsi Yvonne van de Vis Kaufmann Psykolog KNUT team 3 Astrid Lindgrens Barnsjukhus Solna Kända personer med epilepsi Alexander den Store Julius Caesar Jeanne d Arc

Läs mer

ANGELMAN SYNDROM - EPILEPSI

ANGELMAN SYNDROM - EPILEPSI ANGELMAN SYNDROM - EPILEPSI Monika Dolik-Michno Barnläkare, Barnneurolog Grundkurs Stockholm 24-25 april 2018 1 ANGELMAN SYNDROM - EPILEPSI Definition: epilepsi, anfall, anfallstyp Epidemiologi Behandling

Läs mer

Akut handläggning av epileptiska anfall

Akut handläggning av epileptiska anfall Akut handläggning av epileptiska anfall Akutsymtomatiska anfall Anfall som inträffar i nära tidsmässig relation till akut CNS skada (som regel inom 7 dygn) Utgör minst 30% av förstagångsanfallen Metabol

Läs mer

TDM och Epilepsi. Magnus Axelsson, Klinisk farmakologi Anders Elmgren, Klinisk kemi Anna Edelvik, Neurologi Sahlgrenska Universitetssjukhuset

TDM och Epilepsi. Magnus Axelsson, Klinisk farmakologi Anders Elmgren, Klinisk kemi Anna Edelvik, Neurologi Sahlgrenska Universitetssjukhuset TDM och Epilepsi Magnus Axelsson, Klinisk farmakologi Anders Elmgren, Klinisk kemi Anna Edelvik, Neurologi Sahlgrenska Universitetssjukhuset 1 Disposition Vad är TDM? Vad är epilepsi? Läkemedelsbeh (AED-

Läs mer

Neuropediatrik. Barnmedicin 3 Barnens sjukhus Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

Neuropediatrik. Barnmedicin 3 Barnens sjukhus Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge Neuropediatrik Barnmedicin 3 Barnens sjukhus Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge Katarina Wide Åsa Eriksson Katarina Lindström Lisa Forsberg Maud Eriksson Sofia Sergel Suzanne Marcus Sara Dahl Neuropediatrik

Läs mer

Autoimmun epilepsi. Disposition. Epilepsi vid MS Kliniska syndrom Antikroppar Utredning Behandling

Autoimmun epilepsi. Disposition. Epilepsi vid MS Kliniska syndrom Antikroppar Utredning Behandling Autoimmun epilepsi Johan Zelano Specialistläkare & Docent i neurologi Disposition Epilepsi vid MS Kliniska syndrom Antikroppar Utredning Behandling 1 Epilepsi SvD 1967 Bilder från Wellcome trust, SvD,

Läs mer

Psykisk utvecklingsstörning/ Intellektuell funktionsnedsättning

Psykisk utvecklingsstörning/ Intellektuell funktionsnedsättning Psykisk utvecklingsstörning/ Intellektuell funktionsnedsättning Ulrika Wester Oxelgren, överläkare Barnneurologi och habilitering Akademiska barnsjukhuset 751 85 Uppsala 2015-04-20 Sv. Neuropediatrisk

Läs mer

Epilepsi. Epilepsi. Det globala perspektivet. Epilepsi-/neurologkursen VT2004. Kristina Malmgren

Epilepsi. Epilepsi. Det globala perspektivet. Epilepsi-/neurologkursen VT2004. Kristina Malmgren Epilepsi Epilepsiteamet Neurologkliniken Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2005-05-09 Epilepsi Historik Definitioner, orsaker, förekomst, f prognos Anfallsklassifikation, differentialdiagnoser Videodemonstration

Läs mer

Genomic Era. Vad är autism? Tvillingstudier. Genetiska Riskfaktorer för neuropsykiatriska funktionshinder

Genomic Era. Vad är autism? Tvillingstudier. Genetiska Riskfaktorer för neuropsykiatriska funktionshinder Genomic Era Genetiska Riskfaktorer för neuropsykiatriska funktionshinder MaiBritt Giacobini PRIMA Järva 50tal Watson Crick double helix 2003 Humana genomet 3 miljarder baspar kartlagt Stor implikation

Läs mer

Epilepsi och stroke Johan Zelano Specialistläkare & Docent i neurologi

Epilepsi och stroke Johan Zelano Specialistläkare & Docent i neurologi Epilepsi och stroke Johan Zelano Specialistläkare & Docent i neurologi Jävsdeklaration Arrangerat möten i Svenska neurologföreningen, Svenska epilepsisällskapet (styrelseledamot), Göteborgs universitet

Läs mer

Publicerat för enhet: Status epilepticus konvulsivt / icke konvulsivt

Publicerat för enhet: Status epilepticus konvulsivt / icke konvulsivt Publicerat för enhet: Innehållsansvarig: Godkänt av: Version: Giltig från: Giltig till: Status epilepticus konvulsivt / icke konvulsivt Bakgrund Sammanfattning/syfte Åtgärder Status epilepticus (SE) olika

Läs mer

Epilepsi Kognition, känslor och beteende. Tomas Adolfsson, leg. Psykolog, NU-teamet

Epilepsi Kognition, känslor och beteende. Tomas Adolfsson, leg. Psykolog, NU-teamet Epilepsi Kognition, känslor och beteende Tomas Adolfsson, leg. Psykolog, NU-teamet Diagnosen epilepsi Okontrollerad aktivitet i hjärnans celler (neuroner) Diagnosen epilepsi får den som haft (två) återkommande

Läs mer

VAD ÄR EPILEPSI? VAD ÄR EPILEPSI? Epilepsi definieras som upprepade (mer än ett) epileptiska anfall som inte förklaras av akut påfrestning.

VAD ÄR EPILEPSI? VAD ÄR EPILEPSI? Epilepsi definieras som upprepade (mer än ett) epileptiska anfall som inte förklaras av akut påfrestning. Vad är epilepsi? Hur vanligt är epilepsi? Paul Uvebrant Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus/su Anders Hedström Bertil Rydenhag Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg Helen Cross, London Alexis

Läs mer

Diagnostik och behandling av epilepsi

Diagnostik och behandling av epilepsi sbu utvärderar rapport 281/2018 Diagnostik och behandling av epilepsi En systematisk översikt och utvärdering av medicinska, hälsoekonomiska, sociala och etiska aspekter statens beredning för medicinsk

Läs mer

Kramper neonatalt, behandling

Kramper neonatalt, behandling Dok-nr 13251 Författare Carin Widén, överläkare/läkarchef, H.K.H. Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus Godkänd av Fredrik Lundberg, överläkare/läkarchef, H.K.H. Kronprinsessan Victorias barn-

Läs mer

Epilepsi i Stockholms län. Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2010:8. På uppdrag av Stockholms läns landsting

Epilepsi i Stockholms län. Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2010:8. På uppdrag av Stockholms läns landsting Epilepsi i Stockholms län Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2010:8 På uppdrag av Stockholms läns landsting Karolinska Institutets folkhälsoakademi (KFA) etablerades den 1 januari 2009 i samband med

Läs mer

Helena Gauffin, överläkare, Neurologiska kliniken US 1. Patrick Vigren, specialistläkare, Neurokirurgiska kliniken US

Helena Gauffin, överläkare, Neurologiska kliniken US 1. Patrick Vigren, specialistläkare, Neurokirurgiska kliniken US Dok-nr 14107 Författare Version Helena Gauffin, överläkare, Neurologiska kliniken US 1 Godkänd av Giltigt fr o m Patrick Vigren, specialistläkare, Neurokirurgiska kliniken US 2017-05-09 Definition Epileptiskt

Läs mer

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012 Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012 NEUROLOGI EPILEPSI 2 176B Epilepsi 2 Redaktion: Johan Hulting Inger Gretzer Qvick Ulf Ludwigs Stefan Sjöberg Stockholms läns landsting NEUROLOGI - EPILEPSI 2(7)

Läs mer

Epilepsi. Epilepsi. Epilepsi. Receptarieutbildningen. Lars Forsgren. Professor i neurologi

Epilepsi. Epilepsi. Epilepsi. Receptarieutbildningen. Lars Forsgren. Professor i neurologi Receptarieutbildningen 2012 12 05 Lars Forsgren Professor i neurologi Inledning Kort historik Definition av epilepsi Epidemiologi /anfalls typer Generaliserade epilepsier Tonisk kloniska anfall Absenser

Läs mer

Status epilepticus, pågående anfallbehandling

Status epilepticus, pågående anfallbehandling Dok-nr 12981 Författare Catrin Furuhjelm, Läkare, H.K.H. Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus Godkänd av Catrin Furuhjelm, verksamhetschef/överläkare, H.K.H. Kronprinsessan Victorias barn-

Läs mer

ESSENCE-dag 2. Läkarens arbete. /Elisabeth Fernell. Utvecklingsneurologiska enheten, Barnkliniken, Skaraborgs sjukhus, Mariestad

ESSENCE-dag 2. Läkarens arbete. /Elisabeth Fernell. Utvecklingsneurologiska enheten, Barnkliniken, Skaraborgs sjukhus, Mariestad ESSENCE-dag 2 Läkarens arbete /Elisabeth Fernell Utvecklingsneurologiska enheten, Barnkliniken, Skaraborgs sjukhus, Mariestad Gillbergcentrum, Göteborgs universitet Innehåll Läkarens del i: Funktionsutredning

Läs mer

Infantil spasm Behandling. Var står vi? Lund

Infantil spasm Behandling. Var står vi? Lund Infantil spasm Behandling. Var står vi? Lund Göteborg 2008-10-17 Ep-teamet Lund; Johan Lundgren Barn- och Ungdomssjukhuset, Univeritetssjukhuset, Lund Tove Hallböök Eva Dehlin Anna-Karin Undren Elisabeth

Läs mer

Munhälsa och orofacial funktion hos personer med. Rapport från frågeformulär. Dravets syndrom. Synonym: Severe myoclonic epilepsy of infancy, SMEI.

Munhälsa och orofacial funktion hos personer med. Rapport från frågeformulär. Dravets syndrom. Synonym: Severe myoclonic epilepsy of infancy, SMEI. 6-- Munhälsa och orofacial funktion hos personer med Dravets syndrom Rapport från frågeformulär Rapport baserad på data hämtade ur Mun-H-Centers faktabas om munhälsa och orofacial funktion hos personer

Läs mer

Status epilepticus, handläggning av

Status epilepticus, handläggning av Riktlinje Process: 3.0.2 RGK Styra Område: Epilepsi Giltig fr.o.m: 2018-08-22 Faktaägare: Fredrik Schön, överläkare, ordf. medicinsk grupp nervsystemet Fastställd av: Stephan Quittenbaum, tf ordförande

Läs mer

Diagnos och förlopp av MS. Anders Svenningsson Neurologiska Kliniken Norrlands Universitetssjukhus

Diagnos och förlopp av MS. Anders Svenningsson Neurologiska Kliniken Norrlands Universitetssjukhus Diagnos och förlopp av MS Anders Svenningsson Neurologiska Kliniken Norrlands Universitetssjukhus S Vad är MS? S En spontan benägenhet för upprepade och multifokala inflammatoriska episoder i CNS S Ingen

Läs mer

NATIONELLT CORE CURRICULUM i NEUROLOGI 2014 01 24 Kunskaper, färdigheter och förhållningssätt efter genomgången grundutbildning i läkarprogrammet

NATIONELLT CORE CURRICULUM i NEUROLOGI 2014 01 24 Kunskaper, färdigheter och förhållningssätt efter genomgången grundutbildning i läkarprogrammet NATIONELLT CORE CURRICULUM i NEUROLOGI 2014 01 24 Kunskaper, färdigheter och förhållningssätt efter genomgången grundutbildning i läkarprogrammet I. INLEDNING OCH ÖVERGRIPANDE MÅL 1 II. PRAKTISKA FÄRDIGHETER

Läs mer

Om det inte är TIA eller stroke vad kan det då vara? Bo Norrving Neurologiska kliniken Universitetssjukhuset i Lund

Om det inte är TIA eller stroke vad kan det då vara? Bo Norrving Neurologiska kliniken Universitetssjukhuset i Lund Om det inte är TIA eller stroke vad kan det då vara? Bo Norrving Neurologiska kliniken Universitetssjukhuset i Lund TIA/hjärninfarkt Trombocythämmare, statin, blodtryckssänkare, ultraljud halskärl, karotiskirurgi,

Läs mer

EPILEPSI Nina Widermark

EPILEPSI Nina Widermark EPILEPSI Nina Widermark 170322 Epilepsi Ett epileptiskt anfall är den kliniska yttringen av övergående abnorm aktivitet i nervceller i storhjärnans bark. Det epileptiska anfallet är en följd av antingen

Läs mer

EPILEPSI. Charlotta Bergman Epilepsisjuksköterska

EPILEPSI. Charlotta Bergman Epilepsisjuksköterska EPILEPSI Charlotta Bergman Epilepsisjuksköterska Vad betyder epilepsi? Epilepsi kommer av det grekiska ordet epilamvanein som betyder att bli tagen av, att ha haft en attack. Epilepsi kallades för den

Läs mer

Erik Stomrud, ST-läkare, med dr, Emmaboda hälsocentral, Enheten för klinisk minnesforskning, SUS. Kriterier: Minnesnedsättning. Sämre jfr med tidigare

Erik Stomrud, ST-läkare, med dr, Emmaboda hälsocentral, Enheten för klinisk minnesforskning, SUS. Kriterier: Minnesnedsättning. Sämre jfr med tidigare Hur kan vi idag förbättra diagnostiken av demenssjukdomar med hjälp av hjärnavbildningstekniker så som MR och PET? Erik Stomrud, ST-läkare, med dr, Emmaboda hälsocentral, Enheten för klinisk minnesforskning,

Läs mer

Neurologi. RDK Frösundavik 2011-03-23. Magnus Fogelberg

Neurologi. RDK Frösundavik 2011-03-23. Magnus Fogelberg Neurologi RDK Frösundavik 2011-03-23 Magnus Fogelberg Neurologi Läran om nervsystemet Hjärnan med hjärnstam och lillhjärna Ryggmärgen och dess rötter Perifera nerver Neuromuskulära övergången Muskler (primära

Läs mer

Politiska viljeinriktning Psoriasis

Politiska viljeinriktning Psoriasis Politiska viljeinriktning Psoriasis Psoriasis Samverkansnämnden 190927 Anna Josefson Överläkare, verksamhetschef Hudkliniken USÖ Definition Folksjukdom 2% Kronisk Ärftlig Icke infektiös Inflammatorisk

Läs mer

Skakningar. Tremor i praktiken Utredningar och behandlingar. Skånes universitetssjukhus

Skakningar. Tremor i praktiken Utredningar och behandlingar. Skånes universitetssjukhus Skakningar Tremor i praktiken Utredningar och behandlingar Håkan Widner Överläkare, professor kliniken Skånes Universitetssjukhus 22185 Lund hakan.widner@skane.se Svenska riktlinjer för utredning och behandling

Läs mer

Detta dokument avser konvulsivt SE (även kallat generaliserat toniskt-kloniskt SE) som är den allvarligaste formen.

Detta dokument avser konvulsivt SE (även kallat generaliserat toniskt-kloniskt SE) som är den allvarligaste formen. Innehållsansvarig: Anders Paulsson ( andpa1 ) (Läkare/K6/Skaraborgs Sjukhus); Ylva Lindström ( ylvli5 ) (Läkare/K6/Skaraborgs Sjukhus) Granskad av: Krister Löfving ( krilo ) (Ledningsgrupp K6/K6/Skaraborgs

Läs mer

nationella riktlinjer för Epilepsi

nationella riktlinjer för Epilepsi Epilepsi SAMMANFATTNING I mars publicerade Socialstyrelsen remissversionen av de nya nationella riktlinjerna för vård vid epilepsi. En slutversion av riktlinjerna kommer att publiceras i början av 2019.

Läs mer

Storhjärnan. Dominant sida?

Storhjärnan. Dominant sida? Storhjärnan Dominant sida? Storhjärnan är en förlängning av mellanhjärnan De flesta banor korsar någonstans i hjärnstammen -generellt styr alltså ena hemisfären oftast motsatt sida av kroppen Cortex =

Läs mer

Situationen för yngre med demenssjukdom på Åland 2015 & Huntingtons sjukdom - en översikt

Situationen för yngre med demenssjukdom på Åland 2015 & Huntingtons sjukdom - en översikt Situationen för yngre med demenssjukdom på Åland 2015 & Huntingtons sjukdom - en översikt Christian Andersson specialist i geriatri överläkare, medicinsk chef Rehabiliterings- och geriatrikliniken Ålands

Läs mer

Epilepsi Gula Villan 2015 12. Johan Rådberg NR kliniken

Epilepsi Gula Villan 2015 12. Johan Rådberg NR kliniken Epilepsi Gula Villan 2015 12 Johan Rådberg NR kliniken Epilepsi Ungefär var tionde drabbas av någon gång i livet av ett epileptiskt anfall och knappt en på hundra får diagnosen epilepsi Söker ofta hos

Läs mer

Göran Solders Karolinska Universitetssjukhuset. Mitokondriella sjukdomar. Behandling

Göran Solders Karolinska Universitetssjukhuset. Mitokondriella sjukdomar. Behandling Göran Solders Karolinska Universitetssjukhuset Mitokondriella sjukdomar Behandling Krav för att visa effekt av ny behandling Prospektiv Framåtblickande, planerad på förhand Randomiserad Slumpmässigt utvalda

Läs mer

Cystnjursjukdomar och genetik. Carina Frykholm Klinisk genetik Akademiska sjukhuset, Uppsala

Cystnjursjukdomar och genetik. Carina Frykholm Klinisk genetik Akademiska sjukhuset, Uppsala Cystnjursjukdomar och genetik Carina Frykholm Klinisk genetik Akademiska sjukhuset, Uppsala Njurcystor i frisk population Ålder En cysta Bilaterala 30-49 år 1.7 % 1 % 50-70 år 11.5 % 4 % >70 år 22.1 %

Läs mer

Fakta om tuberös skleros (TSC)

Fakta om tuberös skleros (TSC) Fakta om tuberös skleros (TSC) Tuberös skleros är en medfödd genetisk sjukdom som karaktäriseras av tumörliknande förändringar i hjärnan och olika organ i kroppen. Förändringarna kan vara allt från små

Läs mer

Genetisk diagnostik vid neuropsykiatriska funktionshinder

Genetisk diagnostik vid neuropsykiatriska funktionshinder Genetisk diagnostik vid neuropsykiatriska funktionshinder MaiBritt Giacobini, MD,PhD PRIMA Barn och Vuxenpsykiatri AB 3 Maj, 2012 Upplägg Lite om neuropsykiatriska funktionshinder Miljöfaktorer Gener och

Läs mer

Vad är epilepsi? Information för personer med epilepsi, deras familjemedlemmar, vänner och arbetskolleger. Brought to you by

Vad är epilepsi? Information för personer med epilepsi, deras familjemedlemmar, vänner och arbetskolleger. Brought to you by Vad är epilepsi? Information för personer med epilepsi, deras familjemedlemmar, vänner och arbetskolleger Brought to you by Andra broschyrer och övrig information Brought to you by som tillhandahålls av:

Läs mer

Tiamin (B1) & Biotin (B7) Viktiga Ko-faktorer!

Tiamin (B1) & Biotin (B7) Viktiga Ko-faktorer! Tiamin (B1) & Biotin (B7) Viktiga Ko-faktorer! Sofia Ygberg & Karin Naess Neuropediatriska enheten Astrid Lindgrens Barnsjukhus Centrum för Medfödda Metabola Sjukdomar, CMMS, Karolinska Universitetssjukhuset

Läs mer

Virala CNS infektioner hos barn. - prognos efter encefalit i barndomen

Virala CNS infektioner hos barn. - prognos efter encefalit i barndomen Virala CNS infektioner hos barn - prognos efter encefalit i barndomen Åsa Fowler, Barnläkare, PhD Sektionen för akut och allmänpediatrik, Astrid Lindgrens barnsjukhus i Huddinge Inst för Kvinnor och Barns

Läs mer

ORLEANS. neurolew 14 neurologi i sverige nr 1 19

ORLEANS. neurolew 14 neurologi i sverige nr 1 19 ORLEANS neurolew 14 neurologi i sverige nr 1 19 American Epilepsy Society 2018 Annual Meeting Amerikanska Epilepsisällskapets (AES) årliga kongress hölls i år i New Orleans, Louisiana. Detta är en av världens

Läs mer

Folkpensionsanstaltens beslut

Folkpensionsanstaltens beslut Folkpensionsanstaltens beslut om de utredningar som behövs och de medicinska villkor som skall uppfyllas för att ersättning för begränsat specialersättningsgilla läkemedel skall beviljas Beslut givet i

Läs mer

Vilka är de vanligaste demenssjukdomarna och hur skiljer man dem åt?

Vilka är de vanligaste demenssjukdomarna och hur skiljer man dem åt? Vilka är de vanligaste demenssjukdomarna och hur skiljer man dem åt? Anne Börjesson Hanson Överläkare, Med Dr Minnesmottagningen Sahlgrenska universitetssjukhuset Varför ska man utreda och ställa rätt

Läs mer

Status Epilepticus. en uppdatering. Maria C Strandberg, Lund Neurologiveckan Örebro 19/5-2016

Status Epilepticus. en uppdatering. Maria C Strandberg, Lund Neurologiveckan Örebro 19/5-2016 Status Epilepticus en uppdatering Maria C Strandberg, Lund Neurologiveckan Örebro 19/5-2016 Status epilepticus - agenda o Status epilepticus o Definition o Patofysiologi o Incidens o Etiologi o 4 faser

Läs mer

Behandling av Epilepsi

Behandling av Epilepsi Behandlingsrekommendation Behandling av Epilepsi Definition Epilepsi är ett tillstånd med minst två spontant uppträdande epileptiska anfall förorsakade av en primär cerebral dysfunktion. Patienter med

Läs mer

YRSEL. yrsel. Balanssystemet Orsaker diagnostik handläggning Patientfall. Neurologens perspektiv

YRSEL. yrsel. Balanssystemet Orsaker diagnostik handläggning Patientfall. Neurologens perspektiv YRSEL Neurologens perspektiv yrsel Balanssystemet Orsaker diagnostik handläggning Patientfall 1 2 definition av yrsel Varierar mycket Patienterna har sina definitioner Specialister har sina definitioner

Läs mer

Fragil X. Genetik, diagnostik och symptom. A marker X chromosome Am J Hum Genet. 1969 May;21(3):231-44. Fragilt X - Historik. Förekomst av fragilt X

Fragil X. Genetik, diagnostik och symptom. A marker X chromosome Am J Hum Genet. 1969 May;21(3):231-44. Fragilt X - Historik. Förekomst av fragilt X Förekomst av fragilt Fragil Genetik, diagnostik och symptom MaiBritt Giacobini Helena Malmgren Karolinska Universitetssjukhuset 1/ 4-5000 pojkar 1 /6-8000 flickor Ungefär 500 personer har diagnosen i Sverige

Läs mer

Kloka Listan 2013. Expertrådet för neurologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté

Kloka Listan 2013. Expertrådet för neurologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2013 Expertrådet för neurologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Stroke Ett välreglerat blodtryck och god metabol kontroll, att vara fysisk aktiv, undvika överkonsumtion av alkohol

Läs mer

KORTA FAKTA OM EPILEPSI. Svenska Epilepsiförbundet

KORTA FAKTA OM EPILEPSI. Svenska Epilepsiförbundet KORTA FAKTA OM EPILEPSI Svenska Epilepsiförbundet INLEDNING Denna broschyr vänder sig i första hand till personer som haft ett epileptiskt anfall eller fått diagnosen epilepsi. Vi tror att texten också

Läs mer

Målgrupp: Barnläkare i öppen och sluten vård

Målgrupp: Barnläkare i öppen och sluten vård Styrande 1 (5) Neurofibromatos Typ 1, vårdprogram Målgrupp: Barnläkare i öppen och sluten vård NF1 är en autosomalt dominant sjukdom med symtom från många olika organsystem där drabbade individer har en

Läs mer

Läkemedelsbehandling av epilepsi

Läkemedelsbehandling av epilepsi Läkemedelsbehandling av epilepsi bakgrundsdokumentation Artiklar publicerade under rubriken Bakgrundsdokumentation är författarens enskilda manuskript. Budskapet i dessa delas därför inte alltid av expertgruppen

Läs mer

Nationellt uppföljningsprogram CPUP Neuropediatrik Pappersformulär 110206 1

Nationellt uppföljningsprogram CPUP Neuropediatrik Pappersformulär 110206 1 Nationellt uppföljningsprogram CPUP Neuropediatrik Pappersformulär 110206 1 Nationellt uppföljningsprogram - CPUP - Neuropediatrik Personnummer: Efternamn: Förnamn: Barnets tillhörande region: Barnets

Läs mer

Vaskulär demens Vad krävs för diagnosen? Katarina Nägga, Öl, Med Dr Neuropsykiatriska Kliniken Universitetssjukhuset MAS Malmö

Vaskulär demens Vad krävs för diagnosen? Katarina Nägga, Öl, Med Dr Neuropsykiatriska Kliniken Universitetssjukhuset MAS Malmö Vaskulär demens Vad krävs för diagnosen? Katarina Nägga, Öl, Med Dr Neuropsykiatriska Kliniken Universitetssjukhuset MAS Malmö Nervcellen Vit substans - Ledningsbanor Orsaker till stroke Aterosklerotisk

Läs mer

Publicerat för enhet: Neuro- och rehabiliteringsklinik Version: 5

Publicerat för enhet: Neuro- och rehabiliteringsklinik Version: 5 Publicerat för enhet: Neuro- och rehabiliteringsklinik Version: 5 Innehållsansvarig: Hanna Åberg, Överläkare, Neuro- och rehabiliteringsklinik läkare (hanab1) Giltig från: 2017-11-06 Godkänt av: Magnus

Läs mer

aeeg monitorering av sjuka fullgångna nyfödda

aeeg monitorering av sjuka fullgångna nyfödda Svenska Epilepsisällskapet Uppsala 12 mars 2010 aeeg monitorering av sjuka fullgångna nyfödda Lena Hellström-Westas Inst. för kvinnors och barns hälsa Uppsala Universitet Lena.westas@kbh.uu.se Akuta neurologiska

Läs mer

NEUROLOGI EPILEPSI. 919BDefinition. 920BKlinisk bild

NEUROLOGI EPILEPSI. 919BDefinition. 920BKlinisk bild NEUROLOGI EPILEPSI ICD-koder: Epilepsi G40; Status epileptikus G41; Krampanfall UNS R56.8X. Åtgärdskoder: EEG AA024; Kontinuerlig EEG-övervakning SS702 919BDefinition Med epilepsi avses minst två oprovocerade

Läs mer

Epilepsi - lokalt vårdprogram

Epilepsi - lokalt vårdprogram Godkänt den: 2018-12-09 Ansvarig: Laila Hellgren Johansson Gäller för: Klinisk neurofysiologi, neurokirurgi och neurologi Innehållsförteckning Bakgrund...3 Akut handläggning av epileptiska anfall på vårdavdelning...4

Läs mer

Dokumentnamn: Mål Termin 10 Läkarprogrammet. 1. Betydelsen av ett livslångt lärande i samverkan mellan olika yrkesgrupper

Dokumentnamn: Mål Termin 10 Läkarprogrammet. 1. Betydelsen av ett livslångt lärande i samverkan mellan olika yrkesgrupper 1(6) Mål Termin 10 A. Vetenskap och lärande Nivå 1: Kunna identifiera och/eller utveckla och träna Nivå 2: Vara införstådd med och kunna tillämpa 1. Betydelsen av ett livslångt lärande i samverkan mellan

Läs mer

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2009/113/EG av den 25 augusti 2009 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/126/EG om körkort

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2009/113/EG av den 25 augusti 2009 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/126/EG om körkort 26.8.2009 Europeiska unionens officiella tidning L 223/31 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2009/113/EG av den 25 augusti 2009 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/126/EG om körkort EUROPEISKA

Läs mer

Medfött långt QT syndrom ärftlig svimning

Medfött långt QT syndrom ärftlig svimning Centrum för kardiovaskulär genetik Norrlands universitetssjukhus Information till patienter och anhöriga Medfött långt QT syndrom ärftlig svimning Den här informationen riktar sig till dig som har sjukdomen

Läs mer

Män och epilepsi. Information till män om epilepsi. Brought to you by

Män och epilepsi. Information till män om epilepsi. Brought to you by Män och epilepsi Information till män om epilepsi Brought to you by Broschyrer och övrig information Du kan leva bra med epilepsi Brought to you by som tillhandahålls av: Epilepsi är den vanligaste sjukdomen

Läs mer

Nationella riktlinjer för vård vid epilepsi. Indikatorer Bilaga Remissversion

Nationella riktlinjer för vård vid epilepsi. Indikatorer Bilaga Remissversion Nationella riktlinjer för vård vid epilepsi Indikatorer Bilaga Remissversion Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier och illustrationer

Läs mer

EEG. 1. EEG vad är det? 2. Avledningsteknik. Relaterade sidor i studieboken : s

EEG. 1. EEG vad är det? 2. Avledningsteknik. Relaterade sidor i studieboken : s EEG Relaterade sidor i studieboken : s121-122 1. EEG vad är det? Som nämnts tidigare, består kroppens nervsystem av ett komplicerat nätverk av nervceller kopplade till varandra. För att mäta den elektriska

Läs mer