Projektlaborationer HT-2019

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projektlaborationer HT-2019"

Transkript

1 Projektlaborationer HT-2019 Nedan finns korta sammanfattningar av de 16 olika projekten du kan välja bland om du väljer att göra Projektlaborationen. Bo Åkerström, Infektionsmedicin Projektlaboration, Cellbiologi, T1, Läkarlinjen Bo Åkerström och Martin Cederlund, avd. för infektionsmedicin, BMC B14 Cellcykel-reglering och antioxidationsförsvar SYFTE: Laborationen går ut på att mäta mrna- och proteinnivå av de cellcykelreglerande generna p21 och p53, och antioxidationsgenerna A1M och HO-1, i leverceller som utsätts för oxidativ stress från omgivningen. BAKGRUND: Oxidativ stress, dvs tillstånd med förhöjda mängder av oxiderande ämnen, t.ex. fria radikaler, orsakar kemiska förändringar i cellen, bl.a. på membraner och DNA. De starkt oxiderande järnatomerna i hemoglobinets heme-grupp är en av de vanligaste källorna till oxidativ stress. Skadliga mängder av heme bildas vid blödningssjukdomar och hemolytiska tillstånd. Skador från oxidativ stress aktiverar system som leder till cell-cykel arrest och reparation av skadorna. Cellerna försvarar sig också mot oxidativ stress genom att syntetisera antioxidationsproteiner. p53 och p21 är två proteiner som reglerar cell-cykel arrest, och A1M (alfa-1-mikroglobulin) och HO-1 (heme oxygenas-1) är två antioxidationsproteiner. METODER: Cellodling, PCR, SDS-PAGE och Western blotting Laborationen pågår ca 3 dagar Madeleine Durbeej-Hjalt, Muskelbiologi Muskeldystrofi och träning Muskeldystrofi är ett samlingsnamn på en grupp sjukdomar som leder till att musklerna gradvis bryts ned och ersätts med fett och bindväv. Vi studerar en allvarlig form som leder till för tidig död; kongenital (medfödd) muskeldystrofi med lamininbrist. Sjukdomen är i regel ärftlig, och det finns för närvarande ingen botande behandling trots att den bakomliggande genetiska orsaken är känd. Vi använder oss av olika musmodeller för att kartlägga sjukdomsmekanismer och utvärdera nya behandlingsmetoder. I laboratoriet har vi fått mycket positiva resultat både genom att ersätta den felaktiga genen med en korrekt (s.k. genterapi) och med farmakologisk behandling. I projektlaborationen kommer ni att undersöka om möss som till synes har botats från kongenital muskeldystrofi också skyddas mot träningsinducerade muskelskador. Djurförsök ingår i laborationen. Den pågår under 2 dagar Anna Hultgårdh, Kärlväggsbiologi.

2 Ateroskleros Den vänstra bilden visar insidan på ett friskt kärl och den högra visar ett kärl där ett aterosklerotiskt plack har bildats. Det finns bra och dåliga plack. Ett dåligt plack kan orsaka hjärtinfarkt och stroke, vilka är bland de vanligaste orsakerna till död och invaliditet i västvärlden idag. Vår forskargrupp studerar orsaker till att vissa plack blir dåliga. Under projektlaborationen får studenterna ta fram mikroskopiska preparat på friska kärl och på kärl med plack från mus. Med hjälp av immunohistologiska tekniker får de sedan identifiera specifika strukturer i placken. Hur kan de olika strukturerna påverka utvecklingen av bra och dåliga plack? Laborationen utförs under 2 dagar Olga Göransson, Proteinfosforylering EMV Title: Regulation of transcription by the kinase SIK2 in adipocytes Background. Kinases are enzymes that catalyze the covalent protein modification known as phosphorylation. Protein phosphorylation is a control mechanism for almost all cellular processes, including the localization/activity of transcription factors- and other gene regulatory proteins. Salt-inducible kinase (SIK) 2 is abundant in adipocytes but its expression is reduced in adipose tissue from insulin resistant individuals. SIK2 is known to control the activity of gene regulatory proteins in other adipocytes and other cells. It is therefore possible that the downregulation of SIK2 in adipocytes results in transcriptional alterations, that ultimately lead to insulin resistance and type 2 diabetes. Aim. The aim of this project is to illustrate and explore the consequences of SIK2 inhibition on cellular localization of the transcription factor TFEB, and the transcriptional co-regulators HDAC4 and CRTC2 in adipocytes. Methods. Cell culture, cell fractionation, Western blotting. Project plan. Cultured adipocytes will be treated with an SIK2 inhibitor. Cellular fractionation will be performed and whole cell lysates, cytosolic and nuclear extracts will be prepared. TFEB, HDAC4 and CRTC2 will be analyzed in the samples by Western blot.

3 Significance: Some changes that occur in adipocytes in type 2 diabetes are transcriptionally mediated. Thus, drugs that control SIK2 activity might be useful for potential treatment of type 2 diabetes. Contact: Edgar Pera, Stamcellscentrum We will offer a research project, in which the mouse is introduced as a genetic model to study the role of Vitamin A metabolism during pancreas development with high relevance to type-1 diabetes. The 5-day lab rotation offers hands-on experience in molecular biology, embryological and histological methods. The students will apply plasmid DNA restriction digest, immunofluorescence analysis, and hematoxylin & eosin staining. NY Jenny J Persson, Exakt projektplan meddelas senare This project is about how innate immune cells recognize infections; you will study macrophage activation in response to different microbial antigens. You will measure different responses in cells from wild-type and knock-out mice that have been stimulated with microbial antigens. You will use two methods commonly used in immunological research, flow cytometry and ELISA. We hope during this project you will get familiar with our research at the Immunology section, and increase your understanding of pathogen recognition and innate effector responses. Karin Stenkula, Glukostransport och proteintrafficking I laborationen används cellbiologiska tekniker för att analysera primära fettceller från isolerade från fettväv (isolerade från Sprauge-Dawley råtta). Celler kommer sedan transfekteras med plasmid för att uttrycka GLUT4-GFP. Dag 2 kommer ägnas åt analys med total internal reflection flourescence (TIRF) mikroskopi. Cellerna kommer monteras i kammare och de dynamiska förflyttningarna av GLUT4 innehållande vesikler (GSV) kommer följas över tid (ca 2 min time-lapse). Genom att jämföra GLUT4 dynamik i basala och insulin stimulerade celler illustreras förflyttning av GLUT4 från intracellulära delar till plasma membranet där GLUT4 diffunderar ut i plasma membranet och därmed kan facilitera glukostransport från blodet in i cellen. Laborationen illustrerar en högteknologisk mikroskopimetod för att studera metabola processer i levande celler, där man kan studera molekylära mekanismer på subcellulär nivå. Teorin kring detta, förutom själva förfarandet vid laborationen, kretsar kring signaltransduktion (insulin->insulin receptor->intracellulär signalering->glut4 translokering->glukosupptag). Man kan även beröra diabetes, insulinresistens, betydelse av fettväv för metabol kontroll. Laborationen pågår under ca 2 dagar.

4 Lena M Svensson, Immunologi Leukocyte Migration Lab (Lena M Svensson) Cell migration is a universal process central to tissue formation during embryonic development, wound healing and coordination of immune and inflammatory responses. For a robust and functional immune system, immune cells need to acquire the capacity to migrate in response to environmental cues such as infection or tissue damage. For example, migration of naïve T lymphocytes into lymphoid organs, where they may encounter cognate antigen for the first time, is essential for their subsequent activation, differentiation and elaboration of effector functions. On the other hand, if migratory responses are compromised or overexuberant, this could lead to failure to resolve infections on one hand, or autoimmune disease on the other. Aim of the project: Testing patient samples if they have a genetic disease called Leukocyte Adhesion Deficiency III (LADIII). Intergrins play a crucial role in cell adhesion and migration and therefor of great importance to be regulated, which is highlighted in this inherited syndrome known as LADIII (Svensson Nature Medicine 2009). These patients express normal amount of integrins, but they fail to be able to signal. Do to this defect in signalling the patients immune cells are not able to migrate and therefore the patients have an impaired immune defence and will die within months, if not receive a bone marrow transfection. The students will analyse immune cells of 3 patients to determine if these have the disease or not and compare that to healthy subjects. This involves investigating the ability of lymphocytes to migrate and their expression pattern of specific surface molecules (Integrins). The methodology includes cell culture, cell staining and analysis with Flow cytometry and time-lapse microscopy. Laborationen pågår under 2 dagar Knut Kotarsky, Immunologi Isolation, characterization and activation of T cells. Mucosal Immunology group. Importance of retinoic acid signaling during priming of CD8αβ T cells for the early expansion of these cells. Labhandledare Knut Kotarsky, Immunologi BMC D14 Följdsjukdomar orsakade av Vitamin A brist är fortfarande väldigt vanliga i stora delar av Afrika och Asien, men finns även i Sverige i samband med leverfunktionsstörningar, tarmsjukdomar som minskar upptaget av A vitamin och bristfälligt näringsupptag av Vitamin A. Vitamin A brist i människor resulterar i sämre kontroll av virusinfektioner, med svårare komplikationer och ökad dödlighet som följd. Även i djurmodeller har detta bekräftats. Ökad mängd av vitamin A under virusinfektioner hjälper i viss mån till att förkorta och förbättra sjukdomsförloppet. De molekylära/ cellulära orsakarna är inte helt klarlagda ännu. CD4 T hjälparceller har studerats av några forskargrupper. Vi håller på att kartlägga hur retinolsyra (som bildas av Vitamin A) påverkar cytotoxiska CD8 T celler. Dessa celler är ansvariga för att avdöda virusinfekterade celler och cancerceller. Våra nuvarande resultat visar att cytotoxiska CD8 T celler behöver retinolsyra (RA) medan de utbildas av dendritiska celler i våra lymfkörtlar. CD8 celler som bildas utan tillgång till

5 retinolsyra uttrycker mindre av de molekyler som behövs för att utföra deras slutgiltiga funktion: avdöda virus-infekterade celler. Då vi mätte deras cytotoxiska respons, avslöjades det att de avdödar målceller sämre än kontrollcellerna. Vi har också sett att CD8 T celler som saknar RA-signalering expanderar mer efter antigenstimulering. I denna laboration kommer vi att isolera CD8 T celler från mjälte och lymfnoder från kontrollmöss och möss där CD8 T celler har en blockering i retinolsyra signaleringen. T celler kommer att aktiveras in vitro och odlas i cellkultur. Sedan tas prover av kultursupernatanten som så småningom kommer att analyseras av förekomsten av cytokiner (IL-2 och INFgamma). Cellerna kommer att färgas med antikroppar och analyseras med hjälp av flödescytometri. Planerad tid i labbet: ca 3 labdagar + 3 möten (introduction, data-analys för FACS och cytokiner, sammanfattande möte). I laborationen används lymfoida organ isolerade från möss. Udo Häcker, Utvecklingsbiologi i invertebrater Reglering av intestinala stamceller i fruktflugan Drosophila. I detta projekt kommer du att arbeta med flugor som bär en mutation i dystroglycan (Dg) genen, som kodar för en extracellulär matrix receptor. Dystroglycan är en del av dystrofin - associerat protein komplex (DAPC ), som krävs för muskelcellernas integritet och neuronal utveckling hos ryggradsdjur. Mutationer i många av de DAPC gener är associerade med muskeldystrofi och ett brett spektrum av avvikelser i hjärnans utveckling. Dessutom spelar dystroglycan en viktig roll i epitelceller och i förmågan av epiteliala tumörer att metastasera. I vårt labb använder vi Drosophila modellsystemet för att undersöka vilken roll dystroglycan har i regleringen av epiteliala stamceller, särskilt stamceller som finns i flugans tarm. Dessa stamceller kan visualiseras med hjälp av reporter transgener som har integrerats i flygans genom. Du kommer att använda dig av två olika transgena flygstammar : " Delta - lacz " flugor som uttrycker β - galaktosidas i stamceller och " escargot > GFP " flugor som uttrycker GFP i stamceller och enteroblaster. Dina arbetsuppgifter kommer att vara att a) isolera genomisk DNA från Dg mutanta flugor och kartlägga den molekylära defekten i Dg allelen med hjälp av PCR och agarosgelelektrofores, b) Utför en Dg-färgning för att lokalisera Dg i tarmen, c) Utför en β - galaktosidas färgning på Delta - lacz - uttryckande tarmar för att visualisera stamceller och d) Utsätta flugor som innehåller en Delta > lacz eller esg > GFP reporter till cell stress med hjälp av DSS (Dextran sulfate sodium), dissekera deras tarm och analysera effekten på stamceller och enteroblaster. Laborationen pågår sammantaget under 3 heldagar Stefan Baumgartner, Utvecklingsbiologi i invertebrater Sedan 20 år tillbaka har man kunnat läsa i läroböcker att den första bevisade gradienten i embryot hos bananflugan Drosophila uppstår genom att Bicoid-proteinet syntetiseras vid den främre polen, för att därefter diffundera till den bakre delen av det preblastodermala ägget. Denna dogm av en Nobelpristagare vederlags nu av vårt labb i 2009.

6 Den morfogenetiska gradienten bildas helt enkelt av att det är bicoid-mrna som föreligger som gradient. En viktig fråga nu är naturligtvis hur denna mrna-gradient i sig själv uppkommer utifrån det bicoid-mrna som är lokaliserat till den anteriora polen i det obefruktade ägget. Vi föreslår en modell som inbegriper att bicoid-mrna frigör sig från den anteriora polen efter befruktningen och transporteras, med hjälp av Staufen-proteinet och kända proteinmotorer som dynein och kinesin, längs ett mikrotubuli-nätverk i ägget. Ni kommer isolera genomisk DNA och och använda DNA för att utföra ett PCR experiment samt in situ hybdrisering för att upptäcka uttrycksmönstret av bicoid genen. Laborationen pågår sammantaget under 3 heldagar Eva Degerman/Eva Ohlson, Signaltransduktion Studier av insulinsignalering i fettväv med hjälp av westernblot analysmetodutveckling Bakgrund. Insulinstimulering av fettceller leder via olika signaleringsvägar till ökat glukosupptag och upplagring av fett i form av triglycerider. Dessutom leder insulinstimulering till hämning av lipolys. Oftast använder man sig av isolerade fettceller då man studerar insulineffekterna. I vissa fall är det av betydelse att kunna simulera vävnadsbitar, framförallt då man är intresserad av extracellulärmatrix betydelse för signaltransduktionen. Vid isolering av celler tar man ju ut cellerna från sin normala omgivning vilket säkert påverkar signaleringen. Dock är det av olika anledningar svårt att få celler i vävnadsbitar att svara på hormoner. Mål. Att delta i forskargruppens initiala försök att sätta upp metod för att studera cellsignalering i vävnadsbitar. Metod. Fettväv från råtta klipps i mindre bitar och stimuleras med och utan insulin i inkubationskärl. Efter stimulering homogeniseras vävnaden i buffert med proteas och fosfatashämmare. För analys av insulinsignaleringssvar undersöks bl.a fosforyleringsgraden av PKB, ett nyckelenzym i insulinsignaleringskedjan. Metoden är SDS-PAGE följt av western blotting där man i slutsteget med hjälp av antikroppar kan undersöka specifika proteiner och fosfoproteiner. Laborationen pågår under ca 2,5 heldagar Maria Thereza Perez, Oftalmologi Energikris vid näthinnesjukdomar Den tunna näthinnan (eller retinan) i bakre delen av ögat klarar den enastående uppgiften att skapa en bild som innehåller information om bl.a. form, färg och rörelse genom att omvandla ljus till elektriska och kemiska signaler. Kraftig eller bestående instabilitet i t.ex. blodförsörjning till näthinnan eller annan sjukdom kan leda till näthinnecelldöd. Till skillnad från näthinnor hos många lägre ryggradsdjur saknar den mänskliga näthinnan förmågan att regenerera. Detta medför att de ljuskänsliga syncellerna (d.v.s. fotoreceptorerna) eller gangliecellerna går förlorade vid en rad sjukdomar som vid glaukom (grönstarr), diabetes, Retinitis Pigmentosa (RP), näthinneavlossning, och åldersrelaterade makuladegeneration (gula fläcken-sjukan).

7 Näthinnecelldöd leder till synnedsättning och eventuellt blindhet och vid RP, som orsakas av mutationerna i fotoreceptorspecifika gener och drabbar ~1 på 3500 personer, kan nedsättning i vissa fall vara märkbar redan vid mycket tidig ålder. Fotoreceptorernas metabola krav är synnerligen höga, eftersom de måste anpassa sig till ständiga förändringar i ljusnivåer från mörker till ljus. Överlevnaden av fotoreceptorer bygger således under fysiologiska förhållanden på tillgång till (och adekvat) utnyttjandet av energisubstrat. Under patologiska tillstånd, är fotoreceptorernas överlevnad även beroende av deras förmåga att utlösa, eller åtminstone reagera på, kroppsegna skyddande mekanismer. Vi har nyligen visat att även om molekyler med neuroprotektiva egenskaper produceras mycket tidigt i alla sjukdomstillstånd som påverkar fotoreceptorer, kan dessa celler inte alltid utnyttja dem. Detta kan bero på att kvarvarande fotoreceptorer försöker upprätthålla sin normala signalering, åtminstone initialt, trots en pågående degeneration. Det i sin tur leder sannolikt till en ännu större påfrestning och större energiförbrukning, vilket kan eventuellt bidra till att påskynda cellernas död, åtminstone i vissa fall. En energikris kan inträffa även i diabetes när blodsockernivå plötsligt är normaliserade efter många år av hyperglykemi och en försämring av retinopati har observerats hos vissa patienter efter insättande av glykemisk kontroll. Syftet med studierna är att testa substanser som minskar den funktionella belastningen i näthinnan under kritiska perioder (i början vid RP och under normalisering av glykemiska nivåer i diabetes). Dina arbetsuppgifter kommer att vara: 1) att lokalisera (med hjälp av immunohistokemi) markörer för mitokondriell dysfunktion i näthinnor från normala möss och möss med RP; 2) att dissekera näthinnor; 3) att dissociera retinala celler för odling. Laborationen pågår under ca 2,5 heldagar Dan Holmberg, Autoimmunitet, Sektionen för Immunologi Study the inflammation of the endocrine pancreas during diabetes. Background The pancreas is the site of insulin production. Insulin is produced by β- cells within the endocrine pancreas (in islets of Langerhans), and released to the blood circulation. Insulin is required to control blood-glucose homeostasis and without sufficient insulin production, we will become diabetic. In our research group, we study inflammation of the pancreas during autoimmune diabetes. For this purpose we use an animal model of the human autoimmune disease type-1-diabetes. The nonobese diabetic (NOD) mouse spontaneously develops inflammation of the endocrine pancreas. The inflammation of the endocrine pancreas is called insulitis. The recruitment of auto-reactive leukocytes (mainly T-cells) causes destruction of the insulin producing cells within the islets of Langerhans, and with increasing age, NOD mice will become diabetic. The diabetes incidence of NOD mice is 70-80% for females and 20-30% for male mice. Aim To understand the cellular and molecular details of the autoimmune process of diabetes in the NOD pancreas. We aim to follow the progression of insulitis over time. Method We isolate pancreases from NOD mice at different ages and analyze the progression of insulitis. The tissue is processed for immunohistochemistry by

8 sectioning thin slices of the pancreas tissue and staining these sections for several markers inflammation as well as remaining pancreas function. Laborationen pågår under ca 2 heldagar Jitka Petrlova, medfödd immunitet, Avd för Infektionsmedicin Structural and functional studies of host defense molecules Aims To investigate structural and functional properties of heparin cofactor. Background Host defense peptides (HDPs) play important role in a first line of defense agents invading microorganisms in blood and at the epithelial surfaces. Recent studies have shown that cationic and amphipathic HDPs of innate immune system are multifunctional and the effects are anti-microbial, anti-inflammatory, immune modulating, chemotaxis and angiogenesis. Our research on novel aspects of the innate immune response activated during infection and wounding, has demonstrated that proteolytic cascades involving the complement and coagulation systems generate several novel bioactive HDP with antimicrobial and immunomodulatory activities. The serine proteinase inhibitors (serpins) have evolved into a family of structurally related molecules with diverse functions in human biology. Heparin cofactor II (HCII), which is present in human blood, inhibits proteases of the coagulation cascade. We have shown that proteolytically activated HCII forms are detected during wounding, and in association with bacteria. Protease-induced uncovering of cryptic epitopes in HCII transforms the molecule into a host defense factor, representing a previously unknown regulatory mechanism in HCII biology and innate immunity. Specific goals: This project will be focused on a production and purification of recombinant HCII by bacterial system (E.coli). The recombinant proteins will be tested for anti-microbial and anti-endotoxin activity by various assays, methods and cell model systems. Significance As presented in this plan, our studies on new host defense systems such as HCII and apoe isoforms, along with definition of actions and various biological roles in vivo, are of high medical and physiological relevance. The findings are instrumental for our understaing of the biological roles of host defense molecules, and important for the development of novel preventive measures for infections. If interested in this project, contact: Jitka Petrlova Laborationen pågår ca två heldagar. Ny Karin Leandersson, Tumörmmunologi, CRC, Malmö Karakterisering av immunceller i sekundära lymfoida organ (SLOs) Syfte

9 Att med hjälp av relevanta immunologiska och cellbiologiska metoder utföra försök som leder till att man ser var immunceller är lokaliserade i perifera SLOs, för att på så sätt kunna sätta detta i samband med hur immunceller kommunicerar med varandra. Genomförande Paraffininbäddade tonsiller som normalt används som kontrollmaterial vid immunohistokemi kommer att användas. Metoden som kommer att utföras är immunofluoroscence med olika färger, där immunsystemets olika celltyper kommer att färgas in. Resultaten sätts sedan i samband med hur och var immuncellerna kommunicerar med varandra ur ett teoretiskt perspektiv. Laborationen utförs under 2 dagar Ny Pontus Nordenfelt, Infektionsbiologi, BMC D14 Neutrophil migration, NETs, and phagocytosis Neutrophils are our first line of defense and our most dominant white blood cell. They migrate out to sites of infection and fight off intruders using a large arsenal of defenses against pathogens. These include the ability to eject their DNA to capture and kill bacteria in sticky webs (NETs, neutrophil extracellular traps), and also the classical way of simply eating the pathogens (phagocytosis). Aim In this project we will be using various methods to analyze how human neutrophils find, migrate to, and kill pathogenic bacteria. Methods include live ex vivo video microscopy of neutrophils in human blood. There will be an option for the students to test their blood and see how fast their cells are and how good they are at eating bacteria! Labhandledare: Doktorand Therese de Neergaard och Oscar André 2 labdagar

Projektlaborationer VT-2016

Projektlaborationer VT-2016 Projektlaborationer VT-2016 Nedan finns korta sammanfattningar av de 16 olika projekten du kan välja bland om du väljer att göra Projektlaborationen. Bo Åkerström, Infektionsmedicin Projektlaboration,

Läs mer

Kursbok: The immune system Peter Parham

Kursbok: The immune system Peter Parham T cells aktivering. Kursbok: The immune system Peter Parham Kapitel 6 Primary Immune response: First encounter of naive T cells with antigen on APC. This happens in the secondary lymphoid tissues. Priming

Läs mer

Aktivering av signalen via TCR involverar många steg som måste stämma:

Aktivering av signalen via TCR involverar många steg som måste stämma: Aktivering av signalen via TCR involverar många steg som måste stämma: 1) TCR-MHC kontakt 2) Protein Tyrosin kinaser fosforilerar 10 ITAMs på CD3 och speciellt ζ. 3) Protein tyrosin kinas ZAP-70 binder

Läs mer

Pre exam I PATHOLOGY FOR MEDICAL STUDENTS

Pre exam I PATHOLOGY FOR MEDICAL STUDENTS Pre exam I PATHOLOGY FOR MEDICAL STUDENTS 2003-11-04 Max 42 credit points Pass 27 credit points NAME:.. Good Luck! 1 Define metaplasia. Provide 3 clinical examples of common metaplastic changes. 4 p Vad

Läs mer

Rättningstiden är i normalfall 15 arbetsdagar, annars är det detta datum som gäller:

Rättningstiden är i normalfall 15 arbetsdagar, annars är det detta datum som gäller: Molekylärbiologi Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Tentamen TK151C Bt3 7,5 högskolepoäng TentamensKod: Tentamensdatum: 2016-01-12 Tid: 14:00 18:00 Hjälpmedel: Tillåtna hjälpmedel är lexikon. Dock

Läs mer

Inflammation och immunologi - vad en psykiater bör veta Susanne Bejerot, Daniel Eklund, Eva Hesselmark, Mats Humble

Inflammation och immunologi - vad en psykiater bör veta Susanne Bejerot, Daniel Eklund, Eva Hesselmark, Mats Humble Inflammation och immunologi - vad en psykiater bör veta Susanne Bejerot,, Eva Hesselmark, Mats Humble Inflammation relevans för psykiatri Patienter ur flera psykiatriska sjukdomsgrupper uppvisar förhöjda

Läs mer

Resultat:... (Cellbiologi:... Immunologi...) Betyg...

Resultat:... (Cellbiologi:... Immunologi...) Betyg... Tentamen i Cellbiologi med Immunologi KTH 28 Maj 2003 kl 9-13 Skriv svaren direkt i tentan. Vid behov använd extra blad Namn:... Årskurs... Personnummer... Glöm inte skriva namn och personnummer på immunologidelen

Läs mer

Webbregistrering pa kurs och termin

Webbregistrering pa kurs och termin Webbregistrering pa kurs och termin 1. Du loggar in på www.kth.se via den personliga menyn Under fliken Kurser och under fliken Program finns på höger sida en länk till Studieöversiktssidan. På den sidan

Läs mer

Vad är Klinisk forskning

Vad är Klinisk forskning Vad är Klinisk forskning Geografiskt nära sjukhusmiljöer och patienter Sjukdomsproblem eller förlopp i fokus Läkare/vårdpersonal inblandade Nyttan för patienterna tydlig Utmaningen: + Laboratorium Patienter

Läs mer

REHAB BACKGROUND TO REMEMBER AND CONSIDER

REHAB BACKGROUND TO REMEMBER AND CONSIDER Training in water REHAB BACKGROUND TO REMEMBER AND CONSIDER PHASE I: PROLIFERATION PROTECTION, 0-6 WEEKS PHASE II: TRANSITION PROGRESSION, 7-12 WEEKS PHASE III: REMODELLING FUNCTION, 13-32 WEEKS PHASE

Läs mer

Health café. Self help groups. Learning café. Focus on support to people with chronic diseases and their families

Health café. Self help groups. Learning café. Focus on support to people with chronic diseases and their families Health café Resources Meeting places Live library Storytellers Self help groups Heart s house Volunteers Health coaches Learning café Recovery Health café project Focus on support to people with chronic

Läs mer

Lägg därför största delen av energin på första sidan i ansökan, för det är här det avgörs om du ska bli finansierad eller inte.

Lägg därför största delen av energin på första sidan i ansökan, för det är här det avgörs om du ska bli finansierad eller inte. Lägg därför största delen av energin på första sidan i ansökan, för det är här det avgörs om du ska bli finansierad eller inte. Titel det första du kommunicerar till granskaren Ska vara kort max 100 tecken.

Läs mer

Kundfokus Kunden och kundens behov är centrala i alla våra projekt

Kundfokus Kunden och kundens behov är centrala i alla våra projekt D-Miljö AB bidrar till en renare miljö genom projekt där vi hjälper våra kunder att undersöka och sanera förorenad mark och förorenat grundvatten. Vi bistår dig som kund från projektets start till dess

Läs mer

CHANGE WITH THE BRAIN IN MIND. Frukostseminarium 11 oktober 2018

CHANGE WITH THE BRAIN IN MIND. Frukostseminarium 11 oktober 2018 CHANGE WITH THE BRAIN IN MIND Frukostseminarium 11 oktober 2018 EGNA FÖRÄNDRINGAR ü Fundera på ett par förändringar du drivit eller varit del av ü De som gått bra och det som gått dåligt. Vi pratar om

Läs mer

Cancersmärta ett folkhälsoproblem?

Cancersmärta ett folkhälsoproblem? Cancersmärta ett folkhälsoproblem? Åsa Assmundson Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap Master of Public Health MPH 2005:31 Cancersmärta ett folkhälsoproblem? Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap

Läs mer

Kursbok: The immune system Peter Parham. Kapitel 5 Hela skall läsas och kunnas utom: Kapitel 5.5; Fig. 5.9 Kapitel 5.11 och 5.12

Kursbok: The immune system Peter Parham. Kapitel 5 Hela skall läsas och kunnas utom: Kapitel 5.5; Fig. 5.9 Kapitel 5.11 och 5.12 T-cellsutveckling. Kursbok: The immune system Peter Parham Kapitel 5 Hela skall läsas och kunnas utom: Kapitel 5.5; Fig. 5.9 Kapitel 5.11 och 5.12 Några viktiga punkter för att börja med: T celler: thymus

Läs mer

Tentamen 12/ Medicinsk Teknik Fördjupningskurs Implantat och biomaterial, 7E1112 (KTH), MTF003 (KI)

Tentamen 12/ Medicinsk Teknik Fördjupningskurs Implantat och biomaterial, 7E1112 (KTH), MTF003 (KI) Tentamen 12/3 2003 0900-1300 Medicinsk Teknik Fördjupningskurs Implantat och biomaterial, 7E1112 (KTH), MTF003 (KI) You may answer in Swedish or English. Namn:... Personnummer:.. Poäng:... Betyg:... Rättat

Läs mer

b) NY KURS (Ange kursnamn, årskurs, önskad läsperiod, schemablocksplacering. Bifoga utkast till kursplan.)

b) NY KURS (Ange kursnamn, årskurs, önskad läsperiod, schemablocksplacering. Bifoga utkast till kursplan.) LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Tekniska fakultetskansliet FÖRSLAG TILL PROGRAMNÄMND INFÖR ÅR NÄMND/NÄMNDER: Förslagsställare (Namn, funktion, Inst/Enhet) FÖRSLAGET GÄLLER: a) EXISTERANDE KURS (Ange kurskod

Läs mer

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen")

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. Högskoleförordningen) Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen") 1 1. Mål för doktorsexamen 1. Goals for doctoral exam Kunskap och förståelse visa brett

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH

Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH 2016 Anne Håkansson All rights reserved. Svårt Harmonisera -> Introduktion, delar: Fråga/

Läs mer

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Aneta Wierzbicka Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Independent and non-profit Swedish

Läs mer

Immunteknologi, en introduktion. Hur man använder antikroppar för att mäta eller detektera biologiska händelser.

Immunteknologi, en introduktion. Hur man använder antikroppar för att mäta eller detektera biologiska händelser. Immunteknologi, en introduktion Hur man använder antikroppar för att mäta eller detektera biologiska händelser. Antikroppar genereras av b-lymphocyter, som är en del av de vita blodkropparna Varje ursprunglig

Läs mer

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants THERE ARE SO MANY REASONS FOR WORKING WITH THE ENVIRONMENT! It s obviously important that all industries do what they can to contribute to environmental efforts. The MER project provides us with a unique

Läs mer

State Examinations Commission

State Examinations Commission State Examinations Commission Marking schemes published by the State Examinations Commission are not intended to be standalone documents. They are an essential resource for examiners who receive training

Läs mer

Preschool Kindergarten

Preschool Kindergarten Preschool Kindergarten Objectives CCSS Reading: Foundational Skills RF.K.1.D: Recognize and name all upper- and lowercase letters of the alphabet. RF.K.3.A: Demonstrate basic knowledge of one-toone letter-sound

Läs mer

Methods to increase work-related activities within the curricula. S Nyberg and Pr U Edlund KTH SoTL 2017

Methods to increase work-related activities within the curricula. S Nyberg and Pr U Edlund KTH SoTL 2017 Methods to increase work-related activities within the curricula S Nyberg and Pr U Edlund KTH SoTL 2017 Aim of the project Increase Work-related Learning Inspire theachers Motivate students Understanding

Läs mer

Förklara de egenskaper hos cellens "byggstenar" som utnyttjas för att upprätthålla cellens integritet och understödja livsfunktionerna.

Förklara de egenskaper hos cellens byggstenar som utnyttjas för att upprätthålla cellens integritet och understödja livsfunktionerna. Nämnden för biomedicinsk, medicinsk och folkhälsovetenskaplig utbildning (NBMFU)) d f b d k d k h 1(5) LÄKA13 Cellbiologi 18 högskolepoäng (hp) Nivå G1N Allmänna uppgifter Huvudområde Medicin Typ av kurs

Läs mer

Kursbok: The immune system Peter Parham

Kursbok: The immune system Peter Parham B-cellsutveckling. Kursbok: The immune system Peter Parham Kapitel 4 Hela skall läsas och kunnas utom: Fig. 4.6 och motsvarande i texten. Fig. 4.8 och motsvarande i texten. Kapitel 4.5-4.6; Fig. 4.12 Kapitel

Läs mer

Resultat:... (Cellbiologi:... Immunologi...) Betyg...

Resultat:... (Cellbiologi:... Immunologi...) Betyg... Cellbiologi del tentamen augusti 2005 1 Tentamen i Cellbiologi med Immunologi KTH 23 aug 2005 kl 9-13 Skriv svaren direkt i tentan. Vid behov använd extra blad Namn:... Årskurs/årgång... (typ I02, bio99,

Läs mer

Webbreg öppen: 26/ /

Webbreg öppen: 26/ / Webbregistrering pa kurs, period 2 HT 2015. Webbreg öppen: 26/10 2015 5/11 2015 1. Du loggar in på www.kth.se via den personliga menyn Under fliken Kurser och under fliken Program finns på höger sida en

Läs mer

Nej, i förhållande till den beräknade besparing som Bioptron ger, innebär den en avsevärd vård och kostnadseffektivisering.

Nej, i förhållande till den beräknade besparing som Bioptron ger, innebär den en avsevärd vård och kostnadseffektivisering. Hur hjälper behandling med Bioptron immunsystemet? Ljusbehandling har visat sig minska smärta på flera olika sätt. Activerar celler som gör bakterierna till sitt byte. Aktiverar celler som bryter ner mikrober.

Läs mer

Writing with context. Att skriva med sammanhang

Writing with context. Att skriva med sammanhang Writing with context Att skriva med sammanhang What makes a piece of writing easy and interesting to read? Discuss in pairs and write down one word (in English or Swedish) to express your opinion http://korta.nu/sust(answer

Läs mer

Läkemedelsverkets Farmakovigilansdag

Läkemedelsverkets Farmakovigilansdag Swedish Medical Products Agency s Patient- and Consumer Advisory Board Brita Sjöström May 29, 2018 Patientrådet@mpa.se https://lakemedelsverket.se/patient-konsument-rad The vision of the Swedish Medical

Läs mer

Room E3607 Protein bioinformatics Protein Bioinformatics. Computer lab Tuesday, May 17, 2005 Sean Prigge Jonathan Pevsner Ingo Ruczinski

Room E3607 Protein bioinformatics Protein Bioinformatics. Computer lab Tuesday, May 17, 2005 Sean Prigge Jonathan Pevsner Ingo Ruczinski Room E3607 Protein bioinformatics 260.841 Protein Bioinformatics Computer lab Tuesday, May 17, 2005 Sean Prigge Jonathan Pevsner Ingo Ruczinski Outline of today s lab Topic Suggested time 1 Find a protein

Läs mer

Slurapport för 2015 Ett unikt svenskt system för toleransbehandling av reumatoid artrit

Slurapport för 2015 Ett unikt svenskt system för toleransbehandling av reumatoid artrit Slurapport för 2015 Ett unikt svenskt system för toleransbehandling av reumatoid artrit Övergripande måluppfyllelse: Projektet startades med tre målsättningar, vilka samtliga har uppnåtts under projektets

Läs mer

EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I

EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I UMEÅ UNIVERSITY Faculty of Medicine Spring 2012 EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I 1) Name of the course: Logistic regression 2) What is your postgraduate subject? Tidig reumatoid artrit

Läs mer

Nina Fransén Pettersson doktorand, immunologi, Institutionen för klinisk mikrobiologi. Filmer och färgbilder till detta föredrag kan ses på

Nina Fransén Pettersson doktorand, immunologi, Institutionen för klinisk mikrobiologi. Filmer och färgbilder till detta föredrag kan ses på Kan man se diabetes? Nina Fransén Pettersson doktorand, immunologi, Institutionen för klinisk mikrobiologi Filmer och färgbilder till detta föredrag kan ses på www.medfak.umu.se/forskning/forskningens-dag/-forskningens-dag-2012/

Läs mer

Isolda Purchase - EDI

Isolda Purchase - EDI Isolda Purchase - EDI Document v 1.0 1 Table of Contents Table of Contents... 2 1 Introduction... 3 1.1 What is EDI?... 4 1.2 Sending and receiving documents... 4 1.3 File format... 4 1.3.1 XML (language

Läs mer

/Molekylär Fysiologi: version

/Molekylär Fysiologi: version /Molekylär Fysiologi: version 2010-10-14 Kursbok: "Animal Physiology second edition Hill, Wyse, Anderson 2008. Samt: Molecular cell biology, 6e upplagan 2007, av Lodish m.fl., eller Molecular biology of

Läs mer

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/ Name: Year 9 w. 4-7 The leading comic book publisher, Marvel Comics, is starting a new comic, which it hopes will become as popular as its classics Spiderman, Superman and The Incredible Hulk. Your job

Läs mer

Grafisk teknik IMCDP IMCDP IMCDP. IMCDP(filter) Sasan Gooran (HT 2006) Assumptions:

Grafisk teknik IMCDP IMCDP IMCDP. IMCDP(filter) Sasan Gooran (HT 2006) Assumptions: IMCDP Grafisk teknik The impact of the placed dot is fed back to the original image by a filter Original Image Binary Image Sasan Gooran (HT 2006) The next dot is placed where the modified image has its

Läs mer

Kursplan. JP1040 Japanska III: Språkfärdighet. 15 högskolepoäng, Grundnivå 1. Japanese III: Language Proficiency

Kursplan. JP1040 Japanska III: Språkfärdighet. 15 högskolepoäng, Grundnivå 1. Japanese III: Language Proficiency Kursplan JP1040 Japanska III: Språkfärdighet 15 högskolepoäng, Grundnivå 1 Japanese III: Language Proficiency 15 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Efter avslutad kurs ska de studerande

Läs mer

GeoGebra in a School Development Project Mathematics Education as a Learning System

GeoGebra in a School Development Project Mathematics Education as a Learning System Karlstad GeoGebra in a School Development Project Mathematics Education as a Learning System Dé dag van GeoGebra Zaterdag 19 oktober 2013 GeoGebra Instituut Vlaanderen, Brussell 1 2 GeoGebra in a School

Läs mer

Windlass Control Panel v1.0.1

Windlass Control Panel v1.0.1 SIDE-POWER Windlass Systems 86-08950 Windlass Control Panel v1.0.1 EN Installation manual Behåll denna manual ombord! S Installations manual SLEIPNER AB Kilegatan 1 452 33 Strömstad Sverige Tel: +46 525

Läs mer

Klipp-och-klistra DNA: fixa mutationen med gen editering DNA, RNA och Protein

Klipp-och-klistra DNA: fixa mutationen med gen editering DNA, RNA och Protein Huntingtons sjukdom forsknings nyheter. I klartext Skriven av forskare För de globala HS medlemmarna. Klipp-och-klistra DNA: fixa mutationen med gen editering Forskare gör exakta ändringar av DNA i ett

Läs mer

Löslig CD14 En biomarkör med relevans för både HIV och HCV infektion

Löslig CD14 En biomarkör med relevans för både HIV och HCV infektion Löslig CD14 En biomarkör med relevans för både HIV och HCV infektion Johan K. Sandberg Docent, Rådsforskare, gruppledare Web: ki.se/cim/sandberg Centrum för Infektionsmedicin LPS co receptorn CD14 frisätts

Läs mer

Anmälan av avsiktsförklaring om samarbete med AstraZeneca AB

Anmälan av avsiktsförklaring om samarbete med AstraZeneca AB ANMÄLAN 2014-03-18 LS 1311-1468 Anmälan av avsiktsförklaring om samarbete med AstraZeneca AB Ärendet Landstingsdirektören har inkommit med anmälan av avsiktsförklaring gällande samarbete mellan och AstraZeneca

Läs mer

Projektmodell med kunskapshantering anpassad för Svenska Mässan Koncernen

Projektmodell med kunskapshantering anpassad för Svenska Mässan Koncernen Examensarbete Projektmodell med kunskapshantering anpassad för Svenska Mässan Koncernen Malin Carlström, Sandra Mårtensson 2010-05-21 Ämne: Informationslogistik Nivå: Kandidat Kurskod: 2IL00E Projektmodell

Läs mer

Grafisk teknik IMCDP. Sasan Gooran (HT 2006) Assumptions:

Grafisk teknik IMCDP. Sasan Gooran (HT 2006) Assumptions: Grafisk teknik Sasan Gooran (HT 2006) Iterative Method Controlling Dot Placement (IMCDP) Assumptions: The original continuous-tone image is scaled between 0 and 1 0 and 1 represent white and black respectively

Läs mer

Validering av kvalitetsregisterdata vad duger data till?

Validering av kvalitetsregisterdata vad duger data till? Validering av kvalitetsregisterdata vad duger data till? Anders Ekbom, Professor Karolinska Institutet Institutionen för medicin Solna Enheten för klinisk epidemiologi Karolinska Universitetssjukhuset

Läs mer

Ny syn på eksem och eksembehandling

Ny syn på eksem och eksembehandling Ny syn på eksem och eksembehandling Magnus Lindberg Hudkliniken USÖ Idag Eksem - eksembehandling Atopiskt eksem (barneksem, böjveckseksem) Handeksem Diffusionsbarriär Immunologisk barriär St corneum lipider

Läs mer

Design Service Goal. Hantering av demonterbara delar som ingår i Fatigue Critical Baseline Structure List. Presentatör

Design Service Goal. Hantering av demonterbara delar som ingår i Fatigue Critical Baseline Structure List. Presentatör Design Service Goal Hantering av demonterbara delar som ingår i Fatigue Critical Baseline Structure List Presentatör Thobias Log Flygteknisk Inspektör Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för operatörer,

Läs mer

Kombinerad träning kan muskeln bli snabb, stark och uthållig på samma gång?

Kombinerad träning kan muskeln bli snabb, stark och uthållig på samma gång? OMT/FYIM Kongress/Årsmöte 20-21 mars 2015 Kombinerad träning kan muskeln bli snabb, stark och uthållig på samma gång? Tommy Lundberg Karolinska Institutet Acknowledgements Inst. för hälsovetenskap, Mittuniversitetet

Läs mer

MÅLSTYRNING OCH LÄRANDE: En problematisering av målstyrda graderade betyg

MÅLSTYRNING OCH LÄRANDE: En problematisering av målstyrda graderade betyg MÅLSTYRNING OCH LÄRANDE: En problematisering av målstyrda graderade betyg Max Scheja Institutionen för pedagogik och didaktik Stockholms universitet E-post: max.scheja@edu.su.se Forskning om förståelse

Läs mer

IGF-Systemet som diagnostiskt hjälpmedel. Kerstin Brismar. Inst för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet

IGF-Systemet som diagnostiskt hjälpmedel. Kerstin Brismar. Inst för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet IGF-Systemet som diagnostiskt hjälpmedel Kerstin Brismar Inst för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet kerstin.brismar@ki.se 21 sept 2017 First publications IGF-I Kerstin Hall et al 1972

Läs mer

CVUSD Online Education. Summer School 2010

CVUSD Online Education. Summer School 2010 CVUSD Online Education Summer School 2010 A New Frontier for Education This is an exciting time for CVUSD First opportunity for the Online US History course and second time for the Online Health course

Läs mer

Teenage Brain Development

Teenage Brain Development Teenage Brain Development In adults, various parts of the brain work together to evaluate choices, make decisions and act accordingly in each situation. The teenage brain doesn't appear to work like this.

Läs mer

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13 Make a speech How to make the perfect speech FOPPA FOPPA Finding FOPPA Finding Organizing FOPPA Finding Organizing Phrasing FOPPA Finding Organizing Phrasing Preparing FOPPA Finding Organizing Phrasing

Läs mer

Språkutvecklande arbetssätt i en ämnesövergripande värld.

Språkutvecklande arbetssätt i en ämnesövergripande värld. Språkutvecklande arbetssätt i en ämnesövergripande värld. Pernilla Malmgren Ma/NO/Teknik/ Eng Anna Werner SO/ SV/ SvA/ Eng Paradisskolan Trollhättan Ca 450 elever F-9 Undervisning på engelska: English

Läs mer

Läkemedelsupptäckt och utveckling (Drug discovery and development)

Läkemedelsupptäckt och utveckling (Drug discovery and development) BIMA43 Patobiologi och farmakologi Läkemedelsupptäckt och utveckling (Drug discovery and development) 2017-04-07 Johan Andersson Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap Föreläsningens innehåll!

Läs mer

Measuring child participation in immunization registries: two national surveys, 2001

Measuring child participation in immunization registries: two national surveys, 2001 Measuring child participation in immunization registries: two national surveys, 2001 Diana Bartlett Immunization Registry Support Branch National Immunization Program Objectives Describe the progress of

Läs mer

Hållbar utveckling i kurser lå 16-17

Hållbar utveckling i kurser lå 16-17 Hållbar utveckling i kurser lå 16-17 : Jag tillhör akademin / My position is in the School of Jag tillhör akademin / My position is in the School of Humaniora och medier / Humanities and Media Studies

Läs mer

Klassificering av brister från internaudit

Klassificering av brister från internaudit Klassificering av brister från internaudit Del-21G seminarium 2015 Jukka Salo Slou Klassificering av brister från internaudit Vid VK har det visat sig att Procedurer för klassificering av brister finns,

Läs mer

Cellbiologi: Intracellulär sortering och cellsignalering

Cellbiologi: Intracellulär sortering och cellsignalering Cellbiologi: Intracellulär sortering och cellsignalering Homira Behbahani 13/11 2009 Kl: 9-11a.m Homira.behbahani@ki.se Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS) 2 Elektron Mikroskopbild

Läs mer

Agenda. Tid Aktivitet Föreläsare Åtgång tid 08:30 Registrering vid TS recep. Transport till våning 5.

Agenda. Tid Aktivitet Föreläsare Åtgång tid 08:30 Registrering vid TS recep. Transport till våning 5. Agenda Tid Aktivitet Föreläsare Åtgång tid 08:30 Registrering vid TS recep. Transport till våning 5. Dennis, Jerry och Gun. 30 min. 09:00 Intro. (Agendan, lokaler, m.m.) Dennis / Jerry/Gun 15 min 09:15

Läs mer

Sectra Critical Security Services. Fel bild

Sectra Critical Security Services. Fel bild Sectra Critical Security Services Fel bild Sectra is world leading in data security Sectra is also one of Europes most reknown IT-security companies with solutions such as: EU TOP SECRET High speed encryption

Läs mer

Grafisk teknik. Sasan Gooran (HT 2006)

Grafisk teknik. Sasan Gooran (HT 2006) Grafisk teknik Sasan Gooran (HT 2006) Iterative Method Controlling Dot Placement (IMCDP) Assumptions: The original continuous-tone image is scaled between 0 and 1 0 and 1 represent white and black respectively

Läs mer

Konsultsjuksköterska inom barncancervård. Ulrika Larsson Barncancercentrum Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus Göteborg

Konsultsjuksköterska inom barncancervård. Ulrika Larsson Barncancercentrum Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus Göteborg Konsultsjuksköterska inom barncancervård Ulrika Larsson Barncancercentrum Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus Göteborg Konsultsjuksköterskor Tidig kontakt med familjen Information Samordna psykosoc

Läs mer

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Bakgrund Sammanhållen primärvård 2005 Nytt ekonomiskt system Olika tradition och förutsättningar Olika pågående projekt Get the

Läs mer

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA THE SHORENSTEIN CENTER ON THE PRESS, POLITICS & PUBLIC POLICY JOHN F. KENNEDY SCHOOL OF GOVERNMENT, HARVARD UNIVERSITY, CAMBRIDGE, MA 0238 PIPPA_NORRIS@HARVARD.EDU. FAX:

Läs mer

APOPTOS Programmerad celldöd

APOPTOS Programmerad celldöd APOPTOS Programmerad celldöd Håkan Billig 2014 hakan.billig@fysiologi.gu.se 1 APOPTOS 1. Exempel på celldöd under normalt liv Grodyngel Fosterutveckling Anpassa cellantal Nerv-målcells interaktion hormon-målcells

Läs mer

(Aloe vera L.) Downloaded from jcb.sanru.ac.ir at 20: on Thursday October 24th Liliaceae

(Aloe vera L.) Downloaded from jcb.sanru.ac.ir at 20: on Thursday October 24th Liliaceae 71... 1390 /7 / / (Aloe vera L.) 2 2 1..... (Aloe vera L.).... MS (2 ). P (1 ) I (0/25 ) -1-2 90/12/21 : 89/6/22 : IAA (0/1 ) (0/5 0/2 ) Kin (1-0/5 ). I (1 ) (1-0/2 ). 10/66 1/36 (2 ) + Kin (0/5 ) + (2

Läs mer

Sara Skärhem Martin Jansson Dalarna Science Park

Sara Skärhem Martin Jansson Dalarna Science Park Sara Skärhem Martin Jansson Dalarna Science Park Sara Skärhem Martin Jansson Vad är innovation? På Wikipedia hittar man: En innovation är en ny idé, till exempel i form av en produkt, lösning, affärsidé,

Läs mer

Lycka till! Tentamen. Kursens namn: Medicin C, Tumörbiologi Kursens kod: MC1728 Kursansvarig: Anna Göthlin Eremo

Lycka till! Tentamen. Kursens namn: Medicin C, Tumörbiologi Kursens kod: MC1728 Kursansvarig: Anna Göthlin Eremo Tentamen Kursens namn: Medicin C, Tumörbiologi Kursens kod: MC1728 Kursansvarig: Anna Göthlin Eremo Datum: 2012-06-01 Skrivtid: 4 timmar 08:15-12:15 (P245) Poängfördelning: Karin Franzén Pia Wegman Sabina

Läs mer

The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights.

The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights. Swedish disability policy -service and care for people with funcional impairments The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights. The

Läs mer

FOI MEMO. Jonas Hallberg FOI Memo 5253

FOI MEMO. Jonas Hallberg FOI Memo 5253 Projekt/Project Security culture and information technology Projektnummer/Project no Kund/Customer B34103 MSB Sidnr/Page no 1 (5) Handläggare/Our reference Datum/Date Jonas Hallberg 2015-01-21 FOI Memo

Läs mer

3/11: TF i datasal D334 9/1: Fb105 16/1: Fb106 (AF: allmän föreläsning, FF: fördjupad föreläsning, TF: tillämpad föreläsning)

3/11: TF i datasal D334 9/1: Fb105 16/1: Fb106 (AF: allmän föreläsning, FF: fördjupad föreläsning, TF: tillämpad föreläsning) Molekylär Fysiologi: Kursbok: "Animal Physiology - from genes to organisms" Sherwood, Klandorf and Yancey. Studentupplaga. 2004. Thomson, Brokks & Cole. Samt: Molecular cell biology, 6e upplagan 2007,

Läs mer

Tentamen i Biomedicinsk laboratoriemetodik 2, 7 hp (kod 0800)

Tentamen i Biomedicinsk laboratoriemetodik 2, 7 hp (kod 0800) Tentamen i Biomedicinsk laboratoriemetodik 2, 7 hp (kod 0800) Kursens namn: BMLVA II 22,5 högskolepoäng Kurskod: BL1004 Kursansvarig: Charlotte Sahlberg Bang Datum: 14 januari -2012 Skrivtid: 240 min Totalpoäng:

Läs mer

Isometries of the plane

Isometries of the plane Isometries of the plane Mikael Forsberg August 23, 2011 Abstract Här följer del av ett dokument om Tesselering som jag skrivit för en annan kurs. Denna del handlar om isometrier och innehåller bevis för

Läs mer

BOW. Art.nr

BOW. Art.nr 190412 BOW Art.nr 80000637-80000642 SE INNEHÅLL Komponenter 3 Produktfakta 3 Montering 4 Kontakt 8 EN CONTENTS Components 3 Product facts 3 Installation 4 Contact 8 KOMPONENTER COMPONENTS x 3 x 3 PRODUKTFAKTA

Läs mer

Deepti vill flytta fokus från huden

Deepti vill flytta fokus från huden Deepti vill flytta fokus från huden Idag vet vi att den som har psoriasis löper större risk än andra att drabbas av hjärtkärlsjukdomar. Men vi vet inte varför det är så. Det vill forskaren Deepti Verma

Läs mer

Rastercell. Digital Rastrering. AM & FM Raster. Rastercell. AM & FM Raster. Sasan Gooran (VT 2007) Rastrering. Rastercell. Konventionellt, AM

Rastercell. Digital Rastrering. AM & FM Raster. Rastercell. AM & FM Raster. Sasan Gooran (VT 2007) Rastrering. Rastercell. Konventionellt, AM Rastercell Digital Rastrering Hybridraster, Rastervinkel, Rotation av digitala bilder, AM/FM rastrering Sasan Gooran (VT 2007) Önskat mått * 2* rastertätheten = inläsningsupplösning originalets mått 2

Läs mer

Perspektiven och Immunologi

Perspektiven och Immunologi Perspektiven och Immunologi Projektarbete vid högskolepedagogisk utbildning modul 3 HT-2004 Peter Hellman Gunilla Nordin Fredrikson Hälsa och Samhälle Bakgrund: Orden immunologi och immunitet kommer från

Läs mer

Modern biologi för icke-biologer, 6 hp, 2011

Modern biologi för icke-biologer, 6 hp, 2011 Modern biologi för icke-biologer, 6 hp, 2011 17 oktober 2011 (Modern Biology for non-biologists, this time the course will be given in Swedish) Arbetar du i projekt inom fysik, kemi, teknik och biologi

Läs mer

Amir Rostami 2012-09-16 1

Amir Rostami 2012-09-16 1 Amir Rostami 2012-09-16 1 Översikt Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project Sveriges största polisiära EU projekt Alternativt brottsbekämpning

Läs mer

Anmälan av avsiktsförklaring om samarbete mellan Merck Sharp & Dohme AB (MSD AB) och Stockholms läns landsting

Anmälan av avsiktsförklaring om samarbete mellan Merck Sharp & Dohme AB (MSD AB) och Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-06-04 LS 1403-0357 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen 1 4-06- 1 7 0 0 0 1 6 ' Anmälan av avsiktsförklaring om samarbete mellan Merck Sharp & Dohme AB

Läs mer

Bridging the gap - state-of-the-art testing research, Explanea, and why you should care

Bridging the gap - state-of-the-art testing research, Explanea, and why you should care Bridging the gap - state-of-the-art testing research, Explanea, and why you should care Robert Feldt Blekinge Institute of Technology & Chalmers All animations have been excluded in this pdf version! onsdag

Läs mer

Molekylär Fysiologi: version

Molekylär Fysiologi: version Molekylär Fysiologi: version 2009-09-30 Kursbok: "Animal Physiology second edition Hill, Wyse, Anderson 2008. Samt: Molecular cell biology, 6e upplagan 2007, av Lodish m.fl., eller Molecular biology of

Läs mer

Mitokondriella sjukdomar. Gittan Kollberg Avd för klinisk kemi Sahlgrenska Sjukhuset Göteborg

Mitokondriella sjukdomar. Gittan Kollberg Avd för klinisk kemi Sahlgrenska Sjukhuset Göteborg Mitokondriella sjukdomar Gittan Kollberg Avd för klinisk kemi Sahlgrenska Sjukhuset Göteborg Mitokondriell sjukdom Definition Oxidativ fosforylering Genetik och ärftlighet Biokemisk utredning av mitokondriefunktion

Läs mer

The Academic Career Path - choices and chances ULRIKKE VOSS

The Academic Career Path - choices and chances ULRIKKE VOSS The Academic Career Path - choices and chances ULRIKKE VOSS The Academic Path Professur söks i konkurrens 5llsvidareanställning D O K T O R S E X Postdoktor!dsbegränsad max 2 år enligt avtal Biträdande

Läs mer

De olika typer av T celler är specialiserade på att identifiera och bekämpa patogen på olika sätt.

De olika typer av T celler är specialiserade på att identifiera och bekämpa patogen på olika sätt. De olika typer av T celler är specialiserade på att identifiera och bekämpa patogen på olika sätt. En av de väsentligaste skillnaderna mellan effektor och naiva T celler är att de inte behöver co-stimulering

Läs mer

SkillGuide. Bruksanvisning. Svenska

SkillGuide. Bruksanvisning. Svenska SkillGuide Bruksanvisning Svenska SkillGuide SkillGuide är en apparat utformad för att ge summativ återkoppling i realtid om hjärt- och lungräddning. www.laerdal.com Medföljande delar SkillGuide och bruksanvisning.

Läs mer

ENTERPRISE WITHOUT BORDERS Stockholmsmässan, 17 maj 2016

ENTERPRISE WITHOUT BORDERS Stockholmsmässan, 17 maj 2016 ENTERPRISE WITHOUT BORDERS Stockholmsmässan, 17 maj 2016 JAW Junior Achievement Worldwide JA-YE Junior Achievement Young Enterprise European Commission Creating more enterprising and entrepreneurial

Läs mer

Kliniskt forskningscentrum. Laborativ verksamhet

Kliniskt forskningscentrum. Laborativ verksamhet Kliniskt forskningscentrum Laborativ verksamhet Vid Kliniskt forskningscentrum (KFC) finns möjlighet att få laborativ hjälp i olika forskningsprojekt samt möjlighet för egen laborativ verksamhet. Laboratoriet

Läs mer

Fysisk aktivitet och hjärnan

Fysisk aktivitet och hjärnan 1 Fysisk aktivitet och hjärnan Professor Ingibjörg H. Jónsdóttir Hälsan och stressmedicin, VGR Institutionen för kost och idrottsvetenskap Göteborgs Universitet Kvinnlig simultankapacitet troligen en myt

Läs mer

Love og regler i Sverige Richard Harlid Narkos- och Intensivvårdsläkare Aleris FysiologLab Stockholm

Love og regler i Sverige Richard Harlid Narkos- och Intensivvårdsläkare Aleris FysiologLab Stockholm Love og regler i Sverige Richard Harlid Narkos- och Intensivvårdsläkare Aleris FysiologLab Stockholm Driving in the USA Driving is the lifeblood of the United States. It fosters commerce, recreation and

Läs mer

Preliminärt chema: kan förekomma små förändringar på kursstart

Preliminärt chema: kan förekomma små förändringar på kursstart Molekylär Fysiologi Preliminärt chema: kan förekomma små förändringar på kursstart Kursbok: "Animal Physiology third edition Hill, Wyse, Anderson 2012. Samt: Molecular cell biology, 6e upplagan 2007, av

Läs mer

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Kursplan FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Accounting and Control in Global Enterprises 15 Higher Education Credits *), Second Cycle

Läs mer

Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö.

Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö. Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö. Varje oktober sedan år 2000 kommer världsledande ljusdesigners till Alingsås för att ljussätta centrala delar av staden.

Läs mer