Regional riktlinje för omhändertagande av gravida kvinnor med tyreoideaproblem inom mödrahälsovården i Region Skåne

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regional riktlinje för omhändertagande av gravida kvinnor med tyreoideaproblem inom mödrahälsovården i Region Skåne"

Transkript

1 Regional riktlinje för omhändertagande av gravida kvinnor med tyreoideaproblem inom mödrahälsovården i Riktlinjer för utförare av hälso- och sjukvård i. Regionala riktlinjer har tagits fram i nära samverkan med berörda sakkunniggrupper. Riktlinjerna är fastställda av hälso- och sjukvårdsdirektören. Hemsida: Fastställt E-post: Giltigt till

2 Innehåll... 2 Dokumentinformation... 3 Förkortningar... 4 Att uppmärksamma vid hälsosamtalet... 4 A: Patienten behandlas med tyroxin p g a en sedan tidigare känd hypotyreos... 4 B: Kvinna med tidigare icke känd hypotyreos... 5 C: Patienten med struma och/eller hereditet för autoimmun sköldkörtelsjukdom... 5 D: Kvinna som har haft hypertyreos p.g.a. Graves sjukdom... 5 E: Kvinna som blir gravid när hon har hypertyreos eller insjuknar i hypertyreos under graviditet... 6 F: hcg beroende hypertyreos - gestationell hypertyreos... 6 G: Amning... 6 H: Resistens i tyreoidea... 6 I: Tyreoideastörningar efter graviditet... 6 J. Substitution med tyroxin efter förlossningen... 7 K. Inför ny graviditet... 7 Regional riktlinje för omhändertagande av gravida kvinnor med tyreoideaproblem inom MHV i Giltigt till

3 Dokumentinformation Författare Namn Position E-postadress Datum Bengt Hallengren Överläkare, endokrinologiska kliniken, Skånes universitetssjukvård Mikael Lantz Överläkare, endokrinologiska kliniken, Skånes universitetssjukvård Granskat av Namn Position E-postadress Datum Sven Montan Ordförande Expertgrupp MHV Fastställt av Namn Position E-postadress Datum Ingrid Bengtsson- Hälso- och Ingrid.Bengtsson Rijavec sjukvårdsdirektör Regional riktlinje för omhändertagande av gravida kvinnor med tyreoideaproblem inom MHV i Giltigt till

4 Förkortningar TSH: Tyreoideastimulerande hormon TRAK: TSH receptorantikroppar; vanligtvis stimulerande; orsakar hypertyreos vid Graves sjukdom TPO-ak: Tyreoideaperoxidas antikroppar; markör för autoimmun tyreoidit. Kan även finnas vid Graves. THGL: Tyreoglobulinantikroppar ft4: Fritt icke proteinbundet tyroxin/t4 ft3: Fritt icke proteinbundet trijodtyronin/t3 hcg: humant koriongonadotropin Att uppmärksamma vid hälsosamtalet Bestäm TSH snarast på följande gravida: Hypotyreos, aktuell eller tidigare Tidigare tyreotoxikos (bestäm förutom TSH, ft4, ft3 och TRAK, se avsnitt D) Tidigare postpartumtyreoidit Struma Hereditet för tyreoideasjukdom (förstagradssläkting d.v.s. föräldrar, syskon och barn) Diabetes typ 1 eller annan autoimmun sjukdom Recidiverande missfall (>=3) Om patologiskt högt TSH, ta om TSH och kontrollera ft4 och TPO-ak. Om TSH är lågt i 1:a trimestern kan det röra sig om en fysiologisk effekt av hcg eller en hypertyreos, oftast Graves sjukdom (i ovanliga fall annan orsak). Vid oklar diagnos remiss till endokrinolog. Komplettera med TRAK. A: Patienten behandlas med tyroxin p.g.a. en sedan tidigare känd hypotyreos TSH är den bästa indikatorn på adekvat tillförsel av tyroxin. Vid konstaterad graviditet lämnas snarast prov för TSH. Informera helst om detta vid första kontakten vid Hälsosamtalet och senast vid inskrivningssamtalet. Kontrollera att substitutionen med tyroxin är adekvat. Detta bör helst vara gjort innan graviditet. Handläggning sker via barnmorska i basmödrahälsovård (bas-mhv) i samråd med behandlande läkare med vana att handlägga hypotyreos under graviditet eller med endokrinologisk klinik. Behandling med tyroxin kan fortgå under graviditet och amning! Se också avsnitt G och J. Eftersträva TSH-värde enligt nedan: Graviditetsvecka TSH mu/l ,1-2, ,2-3,0 >27 0,3-3,0 Regional riktlinje för omhändertagande av gravida kvinnor med tyreoideaproblem inom MHV i Giltigt till

5 TSH och ft4 bör kontrolleras var 4:e vecka t.o.m. vecka 20, vid stabila värden räcker provtagning en gång under vecka samt 6 12 veckor efter partus. Man behöver i allmänhet höja tyroxindosen för att TSH skall hållas optimalt. Hur stor ökning som behövs avgörs individuellt. Ökning av dosen kan inledas redan så fort graviditet konstaterats och TSH-värde erhållits. Många patienter kräver en ökning av den dagliga dosen med %. B: Kvinna med tidigare icke känd hypotyreos Substitution med tyroxin inleds direkt av bas-mhv-läkare efter det att diagnosen ställts. Remiss skickas alltid till endokrinolog och SpecMVC. Det är viktigt att behandling med tyroxin inleds utan dröjsmål. Valet av dos görs individuellt och påverkas av TSH värdet, kroppsvikt och tidpunkten i graviditeten. Man ger den förväntade underhållsdosen tyroxin direkt (utan upptrappning). Vid TSH mu/l starta med Levaxin 50 mikrogram. Vid TSH >10 mu/l ge mikrogram. Fortsatta kontroller av TSH och ft4 som under avsnitt A. Eftersträva samma TSH-värden som under avsnitt A. C: Patient med struma och/eller hereditet för autoimmun sköldkörtelsjukdom men utan symtom på hypo- eller hypertyreos. Patienter med struma samt fall med oklar orsak till lågt TSH bör remitteras till endokrinolog. Kontrollera TSH, ft4, TPO-ak. Om TSH är förhöjt inleds substitution med tyroxin - för dos/kontroll se ovan B. Om TSH är normalt i tidig graviditet (< 2,5 mu/l) men TPO-ak påvisas, görs kontroll av TSH/fT4 efter 4 v och även senare i graviditeten. Om TSH är normalt i tidig graviditet (< 2,5 mu/l) men TPO-ak inte påvisas görs utredning av genesen till struma enligt separata riktlinjer (se punkt H). D: Kvinna som har haft hypertyreos p.g.a. Graves sjukdom men som nu inte längre är under behandling med tyreostatika, eller som nu har tyroxin efter medicinsk behandling/op/i-131 terapi för hypertyreos. Ta TSH, ft4, ft3 och TR-ak när graviditeten är konstaterad. Beträffande tolkning av prover se Hypotyreos under avsnitt A. Om TSH är utanför normalvärdet och/eller TRAK är förhöjt, remiss till endokrinolog och SpecMVC för fortsatt planering av graviditetskontroller. Regional riktlinje för omhändertagande av gravida kvinnor med tyreoideaproblem inom MHV i Giltigt till

6 E: Kvinna som blir gravid när hon har hypertyreos eller insjuknar i hypertyreos under graviditet Diagnosen ställs med TSH, ft4 och ft3, som kompletteras med TRAK. Alltid remiss till både endokrinolog och SpecMVC. Förhöjt TRAK visar att orsaken är Graves sjukdom. Andra orsaker till tyreotoxikos under graviditet är t.ex. autonomt adenom, multinodös toxisk struma och subakut tyreoidit. Barnläkare skall informeras vid förlossningen. Uppgifter om att prov skall tas från navelsträngsblod för TRAK och TSH, ft4 ska finnas dokumenterat i Sammanfattningen i MHV-journalen. Observera att nuklearmedicinska undersökningar, tyreoideaskintigrafi och I-131 upptagsmätning, liksom behandling med I-131, är KONTRAINDICERAT hos gravida F: hcg beroende hypertyreos - gestationell hypertyreos Handläggs i första hand i bas-mhv, eventuellt i samarbete med SpecMVC. Kan ibland ses i inledningen av graviditet. I lindriga fall ses en sänkning av TSH utan att T4/T3 värdena är höga; i andra fall kan klinisk tyreotoxikos förekomma. Tillståndet är oftast av mild karaktär och övergående när hcg-värdena avtar senare (vecka 15 20) i graviditeten. Differentialdiagnosen står mot Graves sjukdom, kontrollera TRAK. Specifik behandling sällan nödvändig. Hyperemesis gravidarum (illamående - kräkningar, negativ vätskebalans, viktnedgång >5 %, ketos): hcg högt; TSH inte sällan supprimerat. Tyreoidearubbningen kan ge tyreotoxiska symtom men är övergående när hcg-värdena sjunker. Se även gestationell hypertyreos. Trofoblasttumör/mola Kraftig hcg sekretion kan på samma sätt via hcg-stimulering av TSH-receptorer på tyreoidea orsaka hypertyreos. G: Amning Substitution med tyroxin kan fortgå under amning. Regional riktlinje för omhändertagande av gravida kvinnor med tyreoideaproblem inom MHV i Giltigt till

7 Tyreostatika passerar bara i liten omfattning till mjölken. Det finns därför inget hinder för amning om tyreostatika ges i låga medelhöga doser (propylthiouracil upp till mg/dygn (eventuellt 300 mg/dygn); tiamazol upp till 10 (eventuellt 20 mg)/dygn). Vid doser >20 mg/dygn skall barnläkare kontrollera barnet extra. Man brukar rekommendera att tablettintag sker efter amningstillfälle. OBS! Isotopundersökning ska inte utföras under amning. Om det finns stark medicinsk indikation vidtas särskilda försiktighetsåtgärder inklusive amningsuppehåll. H: Resistens i tyreoidea Utredning ordineras av bas-mhv-läkare och startas med bestämning av TSH, ft4 samt med ft3. Bas-MHV-läkare remitterar till endokrinolog och skickar samtidigt remiss för finnål. Finnålspunktion för cytologisk diagnostik bör alltid göras. Scintigrafi är KONTRAINDICERAT hos gravida. I: Tyreoideastörningar efter graviditet Vid oklarhet om orsak till tyreotoxiska symtom eller misstanke på Graves sjukdom skickas remiss till endokrinolog. Under den hypotyreoida fasen kan patienten i många fall skötas i primärvård. Postpartumtyreoidit: Störning i tyreoideas funktion p.g.a. så kallad postpartumtyreoidit förekommer hos 4 7 % av alla kvinnor och manifesterar sig som en övergående tyreotoxikos, åtföljt av hypotyreos eller vardera för sig, rubbningar som dock oftast normaliseras. Orsaken till problemen är ett insjuknade i/eller en aktivering av en tidigare asymtomatisk autoimmun tyreoidit. I den tyreotoxiska fasen står differentialdiagnosen mot hypertyreos p.g.a. Graves sjukdom. Vid besvärande tyreotoxiska symtom kan symtomatisk behandling med betablockare ges (företrädesvis propranolol). I den hypotyreoida fasen kan substitution med tyroxin ges temporärt. Hos dem som restituerar sin tyreoideafunktion (90 %) finns ökad risk att senare återinsjukna i hypotyreos (25 %), vilket inte minst behöver beaktas vid ny graviditet. Graves sjukdom Recidiv eller insjuknande i Graves hypertyreos kan inträffa efter förlossningen, inom 12 månader postpartum. Differentialdiagnosen är mot en toxisk fas av postpartumtyreoidit. J. Substitution med tyroxin efter förlossningen Återgå till den dosering som förelåg före graviditeten. Om dosen före graviditet inte är känd, så minska med % om TSH var >3,7 vid insättande av behandlingen. Regional riktlinje för omhändertagande av gravida kvinnor med tyreoideaproblem inom MHV i Giltigt till

8 Om TSH var 2,5 3,7 vid insättning av behandlingen så avslutas behandlingen dagen efter förlossningen. Nya prover tas efter 6 12 veckor på barnmorskemottagningen. Om TPO-positivitet påvisats remiss till vårdcentral. Remiss skrivs till vårdcentral för kontroll 6 månader postpartum på patienter som behandlats med levaxin p.g.a. hypotyreos under graviditet med eller utan TPO-ak. K. Inför ny graviditet Rekommenderas patient med tyreoidearubbning kontakt med vårdcentral eller behandlingsansvarig läkare. Regional riktlinje för omhändertagande av gravida kvinnor med tyreoideaproblem inom MHV i Giltigt till

Regional riktlinje för omhändertagande av gravida kvinnor med tyreoideaproblem

Regional riktlinje för omhändertagande av gravida kvinnor med tyreoideaproblem Regional riktlinje för omhändertagande av gravida kvinnor med tyreoideaproblem inom mödrahälsovården i Region Skåne Riktlinjer för utförare av hälso- och sjukvård i. Regionala riktlinjer har tagits fram

Läs mer

Regional riktlinje för tyreoideasjukdom under och efter graviditet

Regional riktlinje för tyreoideasjukdom under och efter graviditet Regional riktlinje för tyreoideasjukdom under och efter graviditet Riktlinjer för utförare av hälso- och sjukvård i Region Skåne, framtagna i nära samverkan med berörda sakkunniggrupper. Riktlinjen är

Läs mer

Sammanfattning. Innehållsförteckning

Sammanfattning. Innehållsförteckning 2016-04-15 20712 1 (10) Sammanfattning Obehandlad allvarlig hypotyreos hos gravid, även i frånvaro av symtom, ger risk för kognitivt funktionshinder hos barnet samt viss ökad risk för maternell hypertension,

Läs mer

Tyreoidearubbningar under graviditet och puerperium, gällande rutin

Tyreoidearubbningar under graviditet och puerperium, gällande rutin Tyreoidearubbningar under graviditet och puerperium, gällande rutin Berörda enheter Samtliga mvc, smvc och förlossnings-/bb-avdelningar i Norrbotten. Syfte Enhetlig handläggning av tyreoidearubbningar

Läs mer

Tyreoidea under graviditet

Tyreoidea under graviditet Tyreoidea under graviditet Sophie Graner ; MD PhD Överläkare BB Stockholm Centrum för Läkemedelsepidemiologi, Karolinska institutet Tack till Michaela Granfors Hypotyriodism and Pregnancy, Uppsala Universitet

Läs mer

Thyreoidea sjukdomar under graviditet och puerperium

Thyreoidea sjukdomar under graviditet och puerperium Dok-nr 12940 Författare Version Caroline Lilliecreutz, överläkare, Kvinnokliniken US 4 Godkänd av Giltigt fr o m Ninnie Borendal Wodlin, Verksamhetschef, Kvinnokliniken US 2019-03-13 Thyreoidea sjukdomar

Läs mer

Tyreoideasjukdom under graviditet

Tyreoideasjukdom under graviditet Framtaget av (författare) Cecilia Anagrius, ÖL Kvinnosjukvård Sara Hogmark, ÖL MHV Peter Hallgren, ÖL endokrin/medicin Gäller för: Kvinnosjukvården Godkänt av: Agneta Romin v-chef KK Ulf Börjesson, div-chef

Läs mer

graviditet Ämnesomsättningsproblem före och efter förlossning

graviditet Ämnesomsättningsproblem före och efter förlossning Sköldkörtelsjukdom och graviditet Ämnesomsättningsproblem före och efter förlossning Författare Docent Gertrud Berg, Docent Svante Jansson och Professor emeritus Ernst Nyström, vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset,

Läs mer

Sköldkörtelsjukdom. graviditet. Ämnesomsättningsproblem före och efter förlossningen

Sköldkörtelsjukdom. graviditet. Ämnesomsättningsproblem före och efter förlossningen Sköldkörtelsjukdom och graviditet Ämnesomsättningsproblem före och efter förlossningen 2 Författare Docent Gertrud Berg, Docent Svante Jansson och Professor emeritus Ernst Nyström, vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset,

Läs mer

TYREOIDEASJUKDOMAR. Diagnos och behandling HELSINGBORGS SJUKVÅRDSDISTRIKT

TYREOIDEASJUKDOMAR. Diagnos och behandling HELSINGBORGS SJUKVÅRDSDISTRIKT TYREOIDEASJUKDOMAR Diagnos och behandling HELSINGBORGS SJUKVÅRDSDISTRIKT bäst före år 2000 INLEDNING De nedan angivna synpunkterna på behandling av tyreoideasjukdom bör ses som råd och anvisningar att

Läs mer

Postpartum tyreoidit och subakut tyreoidit. Tereza Planck, Specialistläkare, Med Dr. Endokrinologen, SUS

Postpartum tyreoidit och subakut tyreoidit. Tereza Planck, Specialistläkare, Med Dr. Endokrinologen, SUS Postpartum tyreoidit och subakut tyreoidit Tereza Planck, Specialistläkare, Med Dr. Endokrinologen, SUS Postpartum tyreoidit Postpartum tyreoidit: definition och epidemiologi Autoimmunt tillstånd

Läs mer

Thyroideasjukdomar - diagnostik och behandling

Thyroideasjukdomar - diagnostik och behandling Riktlinje Process: Hälso- och sjukvård Område: Tyroidea Giltig fr.o.m: 2012-09-24 Faktaägare: Maria Thunander, Överläkare medicinkliniken Växjö Fastställd av: Katarina Hedin, Ordförande medicinska kommittén

Läs mer

Tyreoideasjukdom i samband med graviditet

Tyreoideasjukdom i samband med graviditet Vårddokument Vårdrutin Sida 1 (8) Tyreoideasjukdom i samband med graviditet Syfte Enhetlig och evidensbaserad handläggning. Berörda enheter Samtliga MVC, SMVC och BB-förlossningsenheter i Norrbotten. Bakgrund

Läs mer

Publicerat för enhet: Kvinnoklinik Version: 4. Innehållsansvarig: Anna-Karin Broman, Överläkare, Kvinnoklinik läkare (annbr25) Giltig från:

Publicerat för enhet: Kvinnoklinik Version: 4. Innehållsansvarig: Anna-Karin Broman, Överläkare, Kvinnoklinik läkare (annbr25) Giltig från: Publicerat för enhet: Kvinnoklinik Version: 4 Innehållsansvarig: Anna-Karin Broman, Överläkare, Kvinnoklinik läkare (annbr25) Giltig från: 2017-11-03 Godkänt av: Anna-Karin Broman, Överläkare, Kvinnoklinik

Läs mer

Neonatal tyreotoxikos. Johan Svensson Endokrinologi och metabolism Astrid Lindgrens barnsjukhus Stockholm

Neonatal tyreotoxikos. Johan Svensson Endokrinologi och metabolism Astrid Lindgrens barnsjukhus Stockholm Neonatal tyreotoxikos Johan Svensson Endokrinologi och metabolism Astrid Lindgrens barnsjukhus Stockholm Genes Övergående Transplacentärt överförda TSH-receptorstimulerande antikroppar Permanent Aktiverande

Läs mer

Michael Anderzon Överläkare Endokrinmottagning Medicinkliniken

Michael Anderzon Överläkare Endokrinmottagning Medicinkliniken Rutin Process: 3.2.2 RGK Bedriva mödravård Område: Mödravård Giltig fr.o.m: 2018-08-31 Faktaägare: Kira Kersting, Överläkare Mödravården Fastställd av: Maria Lundgren, Verksamhetschef Revisions nr: 4 Faktaägare:

Läs mer

Sammanfattning. Nyheter i denna uppdaterade version. Innehållsförteckning

Sammanfattning. Nyheter i denna uppdaterade version. Innehållsförteckning 2018-01-29 20712 1 (8) Sammanfattning Obehandlad allvarlig hypotyreos hos gravid även i frånvaro av symtom, ger risk för kognitivt funktionshinder hos barnet samt viss ökad risk för maternell hypertension,

Läs mer

1. Syfte och omfattning. 2. Allmänt. 3. Ansvar och roller. Rutin Diarienr: Ej tillämpligt 1(7)

1. Syfte och omfattning. 2. Allmänt. 3. Ansvar och roller. Rutin Diarienr: Ej tillämpligt 1(7) Rutin Diarienr: Ej tillämpligt 1(7) Dokument ID: 09-145266 Fastställandedatum: 2016-02-03 Upprättare: Annica C Olofsson Axner Giltigt t.o.m.: 2017-02-03 Fastställare: Karin Huisman Psykisk sjukdom under

Läs mer

RIKTLINJEARBETE. Tyreoidea sjukdomar under och efter graviditet. Alkistis Skalkidou

RIKTLINJEARBETE. Tyreoidea sjukdomar under och efter graviditet. Alkistis Skalkidou RIKTLINJEARBETE Tyreoidea sjukdomar under och efter graviditet Alkistis Skalkidou Medverkande Endokrin-ARG Marie Bixo Michaela Granfors Angelica Lindén-Hirschberg Alkistis Skalkidou Ann-Charlotte Skjöldebrand

Läs mer

Regionala riktlinjer för anemiscreening inom basmödrahälsovården

Regionala riktlinjer för anemiscreening inom basmödrahälsovården Regionala riktlinjer för anemiscreening inom basmödrahälsovården Riktlinjer för utförare av hälso- och sjukvård i. Regionala riktlinjer har tagits fram i nära samverkan med berörda sakkunniggrupper. Riktlinjerna

Läs mer

Hypotyreos typ 2 finns det? Referat från Medicinska riksstämman Senast uppdaterad 2010-12-16 14:14

Hypotyreos typ 2 finns det? Referat från Medicinska riksstämman Senast uppdaterad 2010-12-16 14:14 Hypotyreos typ 2 finns det? var titeln på endokrinolog Ove Törrings föredrag den 2 december 2010 under Medicinska Riksstämman i Göteborg, som drog fullt hus i en av symposiesalarna på Svenska Mässan. Här

Läs mer

TYREOTOXIKOS OCH GRAVIDITET, ENDOKRINDAGARNA UMEÅ 30/1-19

TYREOTOXIKOS OCH GRAVIDITET, ENDOKRINDAGARNA UMEÅ 30/1-19 TYREOTOXIKOS OCH GRAVIDITET, ENDOKRINDAGARNA UMEÅ 30/1-19 Jan Calissendorff, Kliniken för Endokrinologi, Metabolism och Diabetes, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm Hypertyreos och graviditet

Läs mer

Struma och Graves. Per Hellman. C e n t r e o f E x c e l l e n c e endocrinetumors.org

Struma och Graves. Per Hellman. C e n t r e o f E x c e l l e n c e endocrinetumors.org Struma och Graves Per Hellman Struma - Debutsymtom ofta knöl på halsen Struma betyder egentligen stor tyroidea Multinodös struma är EN (av flera) orssaker till struma Olika orsaker till struma tyreotoxicos

Läs mer

TYREOIDEASJUKDOMAR I KLINIKEN JAN CALISSENDORFF, ÖVERLÄKARE, KLINIKEN FÖR ENDOKRINOLOGI, METABOLISM OCH DIABETES. EQUALIS MÖTE I STOCKHOLM 18/9 2018

TYREOIDEASJUKDOMAR I KLINIKEN JAN CALISSENDORFF, ÖVERLÄKARE, KLINIKEN FÖR ENDOKRINOLOGI, METABOLISM OCH DIABETES. EQUALIS MÖTE I STOCKHOLM 18/9 2018 TYREOIDEASJUKDOMAR I KLINIKEN JAN CALISSENDORFF, ÖVERLÄKARE, KLINIKEN FÖR ENDOKRINOLOGI, METABOLISM OCH DIABETES. EQUALIS MÖTE I STOCKHOLM 18/9 2018 Tyreoideasjukdomar Hypotyreos Hypertyreos, tyreoditer

Läs mer

PRIMÄR HYPERPARATHYROIDISM: RIKTLINJER FÖR UTREDNING OCH BEHANDLING

PRIMÄR HYPERPARATHYROIDISM: RIKTLINJER FÖR UTREDNING OCH BEHANDLING NÄTVERKSGRUPPEN I SÖDRA SJUKVÅRDSREGIONEN FÖR SJUKDOMAR I THYROIDEA, PARATHYROIDEA, BINJURAR OCH ENDOKRINA BUKTUMÖRER PRIMÄR HYPERPARATHYROIDISM: RIKTLINJER FÖR UTREDNING OCH BEHANDLING Giltigt 2007-01-01-2009-12-31

Läs mer

Regionala riktlinjer för kvinnor inom mödrahälsovården som genomgått gastric by-passoperation

Regionala riktlinjer för kvinnor inom mödrahälsovården som genomgått gastric by-passoperation Regionala riktlinjer för kvinnor inom mödrahälsovården som genomgått gastric by-passoperation Riktlinjer för utförare av hälso- och sjukvård i. Regionala riktlinjer har tagits fram i nära samverkan med

Läs mer

Trombosprofylax under graviditet, förlossning och postpartum.

Trombosprofylax under graviditet, förlossning och postpartum. Dokumentnamn: Trombosprofylax under graviditet, förlossning och postpartum Utfärdande PE: Barn- och kvinnocentrum i Östergötland Utfärdande enhet: Kvinnokliniken i Linköping Framtagen av: (Namn, titel,

Läs mer

Hypotyreos typ 2 finns det? Rolf Jansson Medicinkliniken Västerås

Hypotyreos typ 2 finns det? Rolf Jansson Medicinkliniken Västerås Hypotyreos typ 2 finns det? Rolf Jansson Medicinkliniken Västerås Hypotyreos (nedsatt sköldkörtelfunktion) - en klassisk sjukdom Diagnostik (Gull 1874, Ord 1888) Terapi (Murray 1891) Strumavarianten (Hashimoto

Läs mer

Thyroideasjukdomar. Birgitta Wagrell 2014 10 09

Thyroideasjukdomar. Birgitta Wagrell 2014 10 09 Thyroideasjukdomar Birgitta Wagrell 2014 10 09 Hypothalamus-hypofysthyroideaaxeln Thyroideahormonsyntes Hormoner TSH hypofysens thyroideastimulerande hormon. Stimulerar jodupptaget i thyroidea. TSH-receptor

Läs mer

1.1 Du finner mycket få uppgifter av relevans för hypertonin i journalen. Hur kompletterar du anamnesen? Vad frågar du om mer? 2 p

1.1 Du finner mycket få uppgifter av relevans för hypertonin i journalen. Hur kompletterar du anamnesen? Vad frågar du om mer? 2 p Du har börjat som vikarie vid en husläkarmottagning, den ordinarie läkaren har flyttat utomlands efter en misslyckad politisk karriär. En 44 årig överviktig regissör kommer för kontroll av hypertoni som

Läs mer

TYREOIDEASJUKDOM I SAMBAND MED GRAVIDITET FÖRSLAG UPPDATERADE RIKTLINJER

TYREOIDEASJUKDOM I SAMBAND MED GRAVIDITET FÖRSLAG UPPDATERADE RIKTLINJER TYREOIDEASJUKDOM I SAMBAND MED GRAVIDITET FÖRSLAG UPPDATERADE RIKTLINJER SFOG (Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi)-RIKTLINJER från Endokrin ARG 2014, reviderade i samråd med Mhöl (Mödrahälsovårdsöverläkar)-gruppen

Läs mer

Tyreoideasjukdom i samband med graviditet

Tyreoideasjukdom i samband med graviditet Tyreoideasjukdom i samband med graviditet SFOG (Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi)-RIKTLINJE från Endokrin ARG 2014, reviderad i samråd med Mhöl (Mödrahälsovårdsöverläkar)-gruppen inom SFOG

Läs mer

Riktlinjer för kontinuerlig glukosmätning vid diabetes (CGM)

Riktlinjer för kontinuerlig glukosmätning vid diabetes (CGM) Riktlinjer för kontinuerlig glukosmätning vid diabetes (CGM) En regional riktlinje är ett styrande dokument som utförare av hälso- och sjukvård i ska följa såvida inte särskilda skäl föreligger. Regionala

Läs mer

Standardiserad vårdplan vid TAO (Thyoideaassocierad ofthalmopati)

Standardiserad vårdplan vid TAO (Thyoideaassocierad ofthalmopati) 1 av 6 Standardiserad vårdplan vid TAO (Thyoideaassocierad ofthalmopati) Innehåll Vårdplan TAO Thyoideaassocierad ofthalmopati... 1 Bakgrund... 2 Orsaker... 2 Symtom och statusfynd... 2 Differentialdiagnoser...

Läs mer

Thyroideasjukdomar - diagnostik och behandling

Thyroideasjukdomar - diagnostik och behandling Riktlinje Process: 3.0 RGK Leda, styra och organisera Område: Tyroidea Giltig fr.o.m: 2018-02-26 Faktaägare: Maria Thunander, Överläkare medicinkliniken Växjö Fastställd av: Stephan Quittenbaum, tf ordförande

Läs mer

Thyreoideaguiden (Sköldkörtelutredning) - kortversion

Thyreoideaguiden (Sköldkörtelutredning) - kortversion Thyreoideaguiden (Sköldkörtelutredning) - kortversion Denna version är en kortare version av Thyroideaguiden, som också finns tillgänglig på Endokrinologsektionens hemsida. Guiden är ursprungligen sammanställd

Läs mer

Gränssnitt Diabetes och Endokrinologi, Internmedicin Division Medicin

Gränssnitt Diabetes och Endokrinologi, Internmedicin Division Medicin Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(6) Dokument ID: 09-41769 Fastställandedatum: 2012-04-19 Giltigt t.o.m.: 2014-04-19 Upprättare: René F Klötz Fastställare: Åsa Celander Gränssnitt Diabetes och Endokrinologi,

Läs mer

Cirka 40/100 000 invånare och år. Fem gånger vanligare hos kvinnor.

Cirka 40/100 000 invånare och år. Fem gånger vanligare hos kvinnor. Kapitel Thyreotoxikos Incidens Cirka 40/100 000 invånare och år. Fem gånger vanligare hos kvinnor. Indelning Hyperthyreos Toxisk diffus struma (Graves sjukdom, Basedow sjukdom); 60-70 %, autoimmun, TRAKpositiv;

Läs mer

Graves sjukdom När kroppens immunsystem reagerar felaktigt

Graves sjukdom När kroppens immunsystem reagerar felaktigt Graves sjukdom När kroppens immunsystem reagerar felaktigt 2 Författare Docent Gertrud Berg, Docent Svante Jansson och Professor emeritus Ernst Nyström, vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Läs mer

Basprogram, hälsovård för gravida 120301 (Kompletteras med psykologiskt basprogram)

Basprogram, hälsovård för gravida 120301 (Kompletteras med psykologiskt basprogram) Basprogram, hälsovård för gravida 120301 (Kompletteras med psykologiskt basprogram) Vecka Besök Screening Riktade åtgärder 0-para Fler-para (Var god se sid 2) Vecka 6-12, två Barnmorskebesök. ABCD-inskrivning

Läs mer

Hypertyreos. Hög ämnesomsättning

Hypertyreos. Hög ämnesomsättning Hypertyreos Hög ämnesomsättning 2 Författare Docent Gertrud Berg, Docent Svante Jansson och Professor emeritus Ernst Nyström, vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg Docent Ove Törring, Karolinska

Läs mer

Hypertyreos. Hög ämnesomsättning

Hypertyreos. Hög ämnesomsättning Hypertyreos Hög ämnesomsättning Författare Docent Gertrud Berg, Docent Svante Jansson och Professor emeritus Ernst Nyström, vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg Docent Ove Törring, Karolinska

Läs mer

REPRODUKTIONS ENDOKRINOLOGI - TYREOIDEA

REPRODUKTIONS ENDOKRINOLOGI - TYREOIDEA REPRODUKTIONS ENDOKRINOLOGI - TYREOIDEA SK-kurs Krusenberga 2018 Jan Calissendorff, Kliniken för Endokrinologi, Metabolism och Diabetes, Karolinska Universitetssjukhuset Tyreoidea sjukdom och: Normala

Läs mer

KAROLINSKA INSTITUTET UPPDRAGSUTBILDNING. Kursinformation Översiktskurs i endokrina folksjukdomar diabetes, tyreoidea och osteoporos VT-15.

KAROLINSKA INSTITUTET UPPDRAGSUTBILDNING. Kursinformation Översiktskurs i endokrina folksjukdomar diabetes, tyreoidea och osteoporos VT-15. Schema 4 maj - 10.40 10.40-11.20 11.20-11.25 11.25-12.30 12.30-13.30 Registrering, kaffe, te Tyreoidea Välkommen och information Kerstin Brismar, Maria Sääf, Sigridur Björnsdottir Hypotyreos Prevalens,

Läs mer

Celiaki, vårdprogram 2(5) Intyg: Skola/barnomsorg angående glutenfri diet. Intyg till försäkringsbolag efter begäran.

Celiaki, vårdprogram 2(5) Intyg: Skola/barnomsorg angående glutenfri diet. Intyg till försäkringsbolag efter begäran. Celiaki, vårdprogram 1(5) Celiaki - Vårdprogram Definition: Immunologiskt medierad intolerans mot gluten, som ger typiska histologiska förändringar i tarmslemhinnan och som medför att tarmen inte fungerar

Läs mer

Thyroidea och kalkrubbningar. 141016 Anna von Döbeln

Thyroidea och kalkrubbningar. 141016 Anna von Döbeln Thyroidea och kalkrubbningar 141016 Anna von Döbeln Hypothyreos - Varför? Primär (i thyroidea) Autoimmun thyroidit (Hashimoto) Tidigare radiojod / operation Annat, tex jodbrist, medfödd rubbning, läkemedel

Läs mer

Klinisk Kemi Halland Landstinget Halland

Klinisk Kemi Halland Landstinget Halland Klinisk Kemi Halland Landstinget Halland Nr 2 2005-04-08 1(6) LABORATORIET INFORMERAR Förändringar fr o m 18 april 2005 Ny genetisk analys för diagnostik av laktosintolerans I dag är det inte helt klart

Läs mer

Regionala riktlinjer för hypertoni under graviditet i basmödrahälsovård

Regionala riktlinjer för hypertoni under graviditet i basmödrahälsovård Regionala riktlinjer för hypertoni under graviditet i basmödrahälsovård Riktlinjer för utförare av hälso- och sjukvård i. Regionala riktlinjer har tagits fram i nära samverkan med berörda sakkunniggrupper.

Läs mer

Regionala riktlinjer för urinvägsinfektioner under graviditet

Regionala riktlinjer för urinvägsinfektioner under graviditet Regionala riktlinjer för urinvägsinfektioner under graviditet Riktlinjer för utförare av hälso- och sjukvård i. Regionala riktlinjer har tagits fram i nära samverkan med berörda sakkunniggrupper. Riktlinjerna

Läs mer

Hypotyreos. Låg ämnesomsättning

Hypotyreos. Låg ämnesomsättning Hypotyreos Låg ämnesomsättning 2 Författare Docent Gertrud Berg, Docent Svante Jansson och Professor emeritus Ernst Nyström, vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg Docent Ove Törring, Karolinska

Läs mer

MHV. Livsstils- och folkhälsofrågor inom Mödrahälsovården. Rimlig viktuppgång under graviditet utifrån ingångs-bmi

MHV. Livsstils- och folkhälsofrågor inom Mödrahälsovården. Rimlig viktuppgång under graviditet utifrån ingångs-bmi MHV PM Kvinnokliniken Länssjukhuset Kalmar Författare: Helene Muhr Giltigt from 2014-09-11 Giltigt tom 2016-09-11 Livsstils- och folkhälsofrågor inom Mödrahälsovården Fysisk aktivitet under graviditet

Läs mer

Tyreoideacancer. Regional medicinsk riktlinje

Tyreoideacancer. Regional medicinsk riktlinje Tyreoideacancer Regional medicinsk riktlinje Denna presentation behandlar cancer i tyreoidea! För översikt rörande utredning av struma eller knöl i tyreoidea hänvisas till: www.internetmedicin.se: Tyreoidea-palpabel

Läs mer

Regionala riktlinjer för anemiscreening

Regionala riktlinjer för anemiscreening Regionala riktlinjer för anemiscreening inom basmödrahälsovården Riktlinjer för utförare av hälso- och sjukvård i. Regionala riktlinjer har tagits fram i nära samverkan med berörda sakkunniggrupper. Riktlinjerna

Läs mer

Regionala riktlinjer för urinvägsinfektioner under graviditet

Regionala riktlinjer för urinvägsinfektioner under graviditet Regionala riktlinjer för urinvägsinfektioner under graviditet Riktlinjer för utförare av hälso- och sjukvård i. Regionala riktlinjer har tagits fram i nära samverkan med berörda sakkunniggrupper. Riktlinjerna

Läs mer

Tyreotoxikos hos barn och ungdomar. Johan Svensson Endokrinologi och metabolism Astrid Lindgrens Barnsjukhus

Tyreotoxikos hos barn och ungdomar. Johan Svensson Endokrinologi och metabolism Astrid Lindgrens Barnsjukhus Tyreotoxikos hos barn och ungdomar Johan Svensson Endokrinologi och metabolism Astrid Lindgrens Barnsjukhus Hyperthyroidism - - TSH + + T4 T3 I Incidens 1/100000 Ökande? S Williamson and SA Greene 2010

Läs mer

Graves sjukdom. När kroppens immunsystem reagerar felaktigt

Graves sjukdom. När kroppens immunsystem reagerar felaktigt Graves sjukdom När kroppens immunsystem reagerar felaktigt Författare Docent Gertrud Berg, Docent Svante Jansson och Professor emeritus Ernst Nyström, vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg Docent

Läs mer

Utredningsfall. Equalis användarmöte 2015

Utredningsfall. Equalis användarmöte 2015 Utredningsfall Equalis användarmöte 2015 1 Utredningsfall 2014:01 Sjukhistoria/Frågeställning Patient med förhöjt TSH, T3 och T4. Upplever tryckkänsla på halsen men har ingen uttalad struma. Tyreotoxikos?

Läs mer

Tvillinggraviditet och förlossning

Tvillinggraviditet och förlossning 2015-10-29 21323 1 (5) Sammanfattning Diagnostik, graviditetsövervakning och förlossning vid tvillinggraviditet. Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 Förutsättningar... 1 Genomförande... 1 Tvillinggraviditet

Läs mer

Tyreotoxikos. Innehåll. Vårdprogram för omhändertagande av barn och ungdomar med

Tyreotoxikos. Innehåll. Vårdprogram för omhändertagande av barn och ungdomar med Barnläkarföreningens sektion för endokrinologi och diabetes Vårdprogram för omhändertagande av barn och ungdomar med Tyreotoxikos Framtaget av: Johan Svensson och Stefan Särnblad Granskat av: Jan Gustafsson

Läs mer

Samarbete minskar riskerna vid sköldkörtelsjukdom och graviditet Även mild hypotyreos hos modern kan hota fostrets neurologiska utveckling

Samarbete minskar riskerna vid sköldkörtelsjukdom och graviditet Även mild hypotyreos hos modern kan hota fostrets neurologiska utveckling Annika Janson, med dr, ST-läkare (Annika.Janson@klinvet.ki.se) Jan Alm, docent, överläkare, Astrid Lindgrens barnsjukhus; båda vid Barnens sjukhus, Huddinge Universitetssjukhus, Stockholm Katarina Bremme,

Läs mer

Tyreoidea och fertilitet

Tyreoidea och fertilitet Tyreoidea och fertilitet ur ett endokrinologiskt perspektiv Ernst Nyström Sektionen för f r endokrinologi Sahlgrenska Universitetssjukhuset Sköldkörtelhormon de enda hormoner som innehåller jod! Jodbrist

Läs mer

Regional riktlinje för trombosprofylax under graviditet, förlossning och postpartum inom mödrahälsovården i Region Skåne

Regional riktlinje för trombosprofylax under graviditet, förlossning och postpartum inom mödrahälsovården i Region Skåne Regional riktlinje för trombosprofylax under graviditet, förlossning och postpartum inom mödrahälsovården i Riktlinjer för utförare av hälso- och sjukvård i. Regionala riktlinjer har tagits fram i nära

Läs mer

Bli frisk med T3 - av Paul Robinson Senast uppdaterad 2016-04-19 22:21

Bli frisk med T3 - av Paul Robinson Senast uppdaterad 2016-04-19 22:21 Inledning Jag är inte en professionell författare. Inte heller är jag en läkare, en medicinsk forskare eller en biokemist. Jag är helt enkelt en man som har sett sitt liv spåra ur genom sköldkörtelsjukdom

Läs mer

Regional riktlinje för medicinsk fotvård

Regional riktlinje för medicinsk fotvård Regional riktlinje för medicinsk fotvård för patienter med diabetes mellitus, nedsatt blodcirkulation, förlamning eller grav känselnedsättning, reumatoid artrit, psoriasis Riktlinjer för utförare av hälso-

Läs mer

Behandling. med sköldkörtelhormon. Ett livsviktigt hormon

Behandling. med sköldkörtelhormon. Ett livsviktigt hormon Behandling med sköldkörtelhormon Ett livsviktigt hormon Behandling med sköldkörtelhormon (tyroxin) Detta hormon bildas normalt i sköldkörteln som sitter framtill på halsen strax nedanför struphuvudet.

Läs mer

Riktlinjer vid exposition av mässling

Riktlinjer vid exposition av mässling 1(5) Smitta och smittöverföring Mässling är en av de mest smittsamma infektionssjukdomarna i världen. Infektionen orsakas av ett RNA-virus. Smittan är luftburen med små droppar som inandas eller når in

Läs mer

Hypertoni och graviditet

Hypertoni och graviditet Kvinnokliniken i Norrköping Hypertoni och graviditet 1(5) Hypertoni och graviditet Kronisk hypertoni och graviditet Definition: Hypertoni som har förelegat före graviditeten eller har diagnostiserats före

Läs mer

Behandling av depression

Behandling av depression Behandling av depression Våra rekommendationer Terapigrupp Psykiatri Pouya Movahed Diagnos ställs med hjälp av: Diagnos Klinisk bedömning och Diagnostiska kriterier enligt DSM-IV eller V Ett av dessa två

Läs mer

Regional riktlinje för provtagning och behandling av mycoplasma genitalium

Regional riktlinje för provtagning och behandling av mycoplasma genitalium Regional riktlinje för provtagning och behandling av mycoplasma genitalium Riktlinjer för utförare av hälso- och sjukvård i. Regionala riktlinjer har tagits fram i nära samverkan med berörda sakkunniggrupper.

Läs mer

Mässling, kikhosta, parotit och röda hund

Mässling, kikhosta, parotit och röda hund Mässling, kikhosta, parotit och röda hund Grundkursen för lokalt smittskydds/stramaansvariga 2016 Helena Hervius Askling Bitr.smittskyddsläkare Mässling? kontakta infektionsklinik direkt Luftburen smitta,

Läs mer

Sköldkörteln - tyroidea. 22 maj 2018 Lisa Arnetz

Sköldkörteln - tyroidea. 22 maj 2018 Lisa Arnetz Sköldkörteln - tyroidea 22 maj 2018 Lisa Arnetz Foster/barn: tillväxt inkl. hjärnan Ämnesomsättning, vikt Temperaturreglering Fysisk och psykisk energi Känslighet för stresshormoner - puls Hud, hår Tarmfunktion

Läs mer

EXAMENSARBETE. Prevalens och incidens av läkemedelsbehandlad hypotyreos i Sveriges län

EXAMENSARBETE. Prevalens och incidens av läkemedelsbehandlad hypotyreos i Sveriges län EXAMENSARBETE 2008:010 HV Prevalens och incidens av läkemedelsbehandlad hypotyreos i Sveriges län Helén Nordlund Luleå tekniska universitet Hälsovetenskapliga utbildningar Receptarieprogrammet Institutionen

Läs mer

Vårdprogram för omhändertagande av barn och ungdomar med

Vårdprogram för omhändertagande av barn och ungdomar med Högspecialiserat Kompetenscentrum Barnendokrinologi Vårdprogram för omhändertagande av barn och ungdomar med Tyreotoxikos Framtaget av: Johan Svensson Granskat av: Ulf Westgren, Åsa Löfgren, Maria Elfving,

Läs mer

Riktlinjer för kontinuerlig glukosmätning vid diabetes (CGM)

Riktlinjer för kontinuerlig glukosmätning vid diabetes (CGM) Riktlinjer för kontinuerlig glukosmätning vid diabetes (CGM) En regional riktlinje är ett styrande dokument som utförare av hälso- och sjukvård i ska följa såvida inte särskilda skäl föreligger. Regionala

Läs mer

FÖRSLAG till SFOG RIKTLINJER FÖR FOSTERDIAGNOSTIK MED NIPT,

FÖRSLAG till SFOG RIKTLINJER FÖR FOSTERDIAGNOSTIK MED NIPT, 1 FÖRSLAG till SFOG RIKTLINJER FÖR FOSTERDIAGNOSTIK MED NIPT, Frågeställning NON INVASIVE PRENATAL TEST Kan NIPT (cffdna) som icke invasiv metod med hög säkerhet identifiera trisomi 13, 18 och 21 i en

Läs mer

Ersättningshandboken. - besöksersättning primärvård. Handbok besöksersättning.doc Skapat den 2013-05-16 10:28:00

Ersättningshandboken. - besöksersättning primärvård. Handbok besöksersättning.doc Skapat den 2013-05-16 10:28:00 Ersättningshandboken - besöksersättning primärvård Handbok besöksersättning.doc Skapat den 2013-05-16 10:28:00 Kunskapsbank besöksersättning Vårdcentral... 2 Grunddefinitioner vårdcentral:... 2 Läkare...

Läs mer

TYREOIDEASJUKDOM I SAMBAND MED GRAVIDITET

TYREOIDEASJUKDOM I SAMBAND MED GRAVIDITET TYREOIDEASJUKDOM I SAMBAND MED GRAVIDITET SFOG-riktlinje från Endokrin ARG 2014-06-25 Tyreoideasjukdomar är vanliga bland gravida och nyförlösta kvinnor och har stora konsekvenser för båda mor och barn

Läs mer

Regionala riktlinjer för särskilt förlossningsstöd inom mödrahälsovården

Regionala riktlinjer för särskilt förlossningsstöd inom mödrahälsovården Regionala riktlinjer för särskilt förlossningsstöd inom mödrahälsovården Riktlinjer för utförare av hälso- och sjukvård i. Regionala riktlinjer har tagits fram i nära samverkan med berörda sakkunniggrupper.

Läs mer

Regional riktlinje för tvillinggraviditet inom basmödravården

Regional riktlinje för tvillinggraviditet inom basmödravården Regional riktlinje för tvillinggraviditet inom basmödravården Riktlinjer för utförare av hälso- och sjukvård i. Regionala riktlinjer har tagits fram i nära samverkan med berörda sakkunniggrupper. Riktlinjerna

Läs mer

PATIENTINFORMATION FRÅN SANOFI GENZYME. Information till dig som blivit ordinerad Aubagio (teriflunomid)

PATIENTINFORMATION FRÅN SANOFI GENZYME. Information till dig som blivit ordinerad Aubagio (teriflunomid) PATIENTINFORMATION FRÅN SANOFI GENZYME Information till dig som blivit ordinerad Aubagio (teriflunomid) 1 Vad är multipel skleros? Denna information är avsedd för dig som har skovvis förlöpande multipel

Läs mer

BILAGA III ÄNDRINGAR TILL PRODUKTRESUMÉ OCH BIPACKSEDEL

BILAGA III ÄNDRINGAR TILL PRODUKTRESUMÉ OCH BIPACKSEDEL BILAGA III ÄNDRINGAR TILL PRODUKTRESUMÉ OCH BIPACKSEDEL Dessa ändringar i produktresumé och bipacksedel är giltiga vid tidpunkten för kommissionens beslut. Efter kommissionens beslut kommer medlemsstaternas

Läs mer

Regional riktlinje kring oro för ofött barn inom mödrahälsovården

Regional riktlinje kring oro för ofött barn inom mödrahälsovården Regional riktlinje kring oro för ofött barn inom mödrahälsovården Riktlinjer för utförare av hälso- och sjukvård i. Regionala riktlinjer har tagits fram i nära samverkan med berörda sakkunniggrupper. Riktlinjerna

Läs mer

Allmänläkarens roll för patienter med prostatacancer

Allmänläkarens roll för patienter med prostatacancer Allmänläkarens roll för patienter med prostatacancer Utdrag ur Södra sjukvårdsregionens vårdprogram för prostatacancer år 2008. Vårdprogrammet kan i sin helhet hämtas via www.ocsyd.se eller beställas från

Läs mer

för Graves sjukdom. vid graviditet ger risk för barnet TSH-receptorantikroppar hos kvinnan kan ge fetal och neonatal tyreotoxikos klinik och vetenskap

för Graves sjukdom. vid graviditet ger risk för barnet TSH-receptorantikroppar hos kvinnan kan ge fetal och neonatal tyreotoxikos klinik och vetenskap fallbeskrivning läs mer Engelsk sammanfattning http://ltarkiv.lakartidningen.se Graves sjukdom vid graviditet ger risk för barnet -receptorantikroppar hos kvinnan kan ge fetal och neonatal tyreotoxikos

Läs mer

Utredningsfall Sjukhistoria/Frågeställning

Utredningsfall Sjukhistoria/Frågeställning Utredningsfall 2016-4 Sjukhistoria/Frågeställning Sju-årig flicka som utretts på grund av hjärtklappning. Vid undersökning en vilopuls på 96/min, vilket är inom/vid övre referensintervallsgränsen för åldern.tyreoidea-prover

Läs mer

Tyreotoxikos Nuklearmedicinskt vårmöte 2013. Pär Wanby Med dr, överläkare Endokrinsektionen Medicinkliniken Kalmar

Tyreotoxikos Nuklearmedicinskt vårmöte 2013. Pär Wanby Med dr, överläkare Endokrinsektionen Medicinkliniken Kalmar Tyreotoxikos Nuklearmedicinskt vårmöte 2013 Pär Wanby Med dr, överläkare Endokrinsektionen Medicinkliniken Kalmar Disposition Tyreotoxikos Sköldkörteln anatomi Fysiologi Tyreotoxikos symptom orsaker behandlingsalternativ

Läs mer

Psykisk ohälsa under graviditet

Psykisk ohälsa under graviditet Godkänt den: 2017-12-03 Ansvarig: Masoumeh Rezapour Isfahani Gäller för: Kvinnosjukvård; Mödrahälsovårdsenheten; Region Uppsala Bakgrund Psykisk ohälsa är vanligt, lika vanlig hos gravida kvinnor som hos

Läs mer

23 Fosterdiagnostik RS160306

23 Fosterdiagnostik RS160306 23 Fosterdiagnostik RS160306 Ärendet 2015 publicerade SBU-rapporten Analys av foster-dna i kvinnans blod: icke-invasiv fosterdiagnostik (NIPT) för trisomi 13,18 och 21 med rekommendationer hur fosterdiagnostik

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren

Bipacksedel: Information till användaren Bipacksedel: Information till användaren Thyrofix 25 mikrogram tabletter Thyrofix 50 mikrogram tabletter Thyrofix 75 mikrogram tabletter Thyrofix 100 mikrogram tabletter Levotyroxinnatrium Läkemedelsverket

Läs mer

Tuberkulos (TBC) under graviditet, förlossning och eftervård

Tuberkulos (TBC) under graviditet, förlossning och eftervård MEDICINSK INSTRUKTION 1 (5) MEDICINSK INDIKATION Inledning Gravida kvinnor har samma mottaglighet för tuberkulos och sjukdomsutveckling som andra. De flesta som infekterats med tuberkelbakterier blir aldrig

Läs mer

3. Johanna 21 söker för preventivmedelsrådgivning. Johanna är för närvarande arbetslös och har träffat ny pojkvän sedan 3 månader tillbaka.

3. Johanna 21 söker för preventivmedelsrådgivning. Johanna är för närvarande arbetslös och har träffat ny pojkvän sedan 3 månader tillbaka. Testa dig själv Här följer ett antal patientfall där du har möjligheten att fundera kring vanliga kliniska frågeställningar inom Gynekologi/Obstetrik. Något facit presenteras inte utan se frågorna som

Läs mer

Vårdprogram. Dyspepsi VÅRDPROGRAMMET ÄR UTARBETAT AV TERAPIGRUPP GASTROENTEROLOGI, LÄKEMEDELSRÅDET SKÅNE, I SAMARBETE MED SÖDRA REGIONVÅRDSNÄMNDEN.

Vårdprogram. Dyspepsi VÅRDPROGRAMMET ÄR UTARBETAT AV TERAPIGRUPP GASTROENTEROLOGI, LÄKEMEDELSRÅDET SKÅNE, I SAMARBETE MED SÖDRA REGIONVÅRDSNÄMNDEN. 1 Vårdprogram Dyspepsi VÅRDPROGRAMMET ÄR UTARBETAT AV TERAPIGRUPP GASTROENTEROLOGI, LÄKEMEDELSRÅDET SKÅNE, I SAMARBETE MED SÖDRA REGIONVÅRDSNÄMNDEN. 2 Bakgrund Besvär från övre mag-tarmkanalen är vanligt

Läs mer

Glukoselimination, per os, venöst provtagning.

Glukoselimination, per os, venöst provtagning. 1(5) INDIKATIONER Huvudindikation enl WHO är förhöjt fasteglukos ( impaired fasting glucose ) dvs fp-glukos 6,1 6,9 mmol/l. Andra indikationer beskrivs i Läkemedelsboken 2011-2012 som screening (opportunistiskt)

Läs mer

Medicinsk gastroenterologi och hepatologi Handläggning av olika diagnoser

Medicinsk gastroenterologi och hepatologi Handläggning av olika diagnoser Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(5) Dokument ID: 09-42227 Fastställandedatum: 2012-04-24 Upprättare: Marie-Louise S Lång Sverin Giltigt t.o.m.: 2014-04-24 Fastställare: Åsa Celander Medicinsk gastroenterologi

Läs mer

Thyreoideaguiden (Sköldkörtelutredning)

Thyreoideaguiden (Sköldkörtelutredning) Thyreoideaguiden (Sköldkörtelutredning) Sammanställt av endokrinolog Martin Carlsson, klin kem/med klin Kalmar, reviderat 060925 av Pär Wanby, endokrinmottagningen. Våra lokala direktiv med mina synpunkter

Läs mer

Om plackpsoriasis och din behandling med Otezla

Om plackpsoriasis och din behandling med Otezla Om plackpsoriasis och din behandling med Otezla Om psoriasis och plackpsoriasis Du har fått Otezla (apremilast) eftersom du har besvär av plackpsoriasis som är den vanligaste formen av psoriasis. Psoriasis

Läs mer

Livsstils- och folkhälsofrågor inom Mödrahälsovården

Livsstils- och folkhälsofrågor inom Mödrahälsovården 1(8) Fysisk aktivitet Kvinnor bör uppmanas att fortsätta vara fysiskt aktiva under sin graviditet, alternativt initiera någon form av träning. De enda aktiviteter som bör undvikas är sådana som kan innebära

Läs mer

Regional riktlinje för preoperativa utredningar

Regional riktlinje för preoperativa utredningar Regional riktlinje för preoperativa utredningar Riktlinjer för utförare av hälso- och sjukvård i. Regionala riktlinjer har tagits fram i nära samverkan med berörda sakkunniggrupper. Riktlinjerna är fastställda

Läs mer

6. Farmakologisk behandling vid debut

6. Farmakologisk behandling vid debut 6. Farmakologisk behandling vid debut Fundera först över diagnos Typ 1- diabetes är ganska väl definierad som en ren insulinbristsjukdom där behandlingen består i att tillföra insulin i relation till födointag,

Läs mer

En liten guide till kvinnohälsa

En liten guide till kvinnohälsa En liten guide till kvinnohälsa Barnmorskemottagningarna i Primärvården Skåne vart ska jag gå? får jag tvillingar? ÄR DET RÄTT FÖR MIG? är det normalt? kostar det något? Trygghet är vår specialitet är

Läs mer