Hösten Fastighetsägarna Utbildning. Kurser för dig i fastighetsbranschen Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hösten 2009. Fastighetsägarna Utbildning. Kurser för dig i fastighetsbranschen Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen"

Transkript

1 Hösten 2009 Fastighetsägarna Utbildning Kurser för dig i fastighetsbranschen Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen

2 Välkommen på kurs! Engagerade medarbetare skapar resultat, det kan jag se i min egen organisation. Att tillföra kunskap och utveckling skapar engagemang. Därför tycker vi på Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen att det är viktigt att kunna erbjuda ett bra och efterfrågat utbud av utbildningar. Vi arrangerar kurser inom förvaltning, juridik och energi/miljö. Vi har ett basutbud som återkommer och som vi uppdaterar och kompletterar med aktuell information. Dessutom kan vi denna höst erbjuda tre nya kurser som bland annat tar upp hur du ska agera vid obetalda hyror eller hur du kan använda det nya lokalhyreskontraktet. En av våra styrkor är att våra kursledare arbetar i fastighetsbranschen. De är experter som möter många olika frågeställningar i sitt dagliga arbete. Detta tar vi tillvara på i våra utbildningar. Välkommen till Fastighetsägarna Utbildning och till de möjligheter vi erbjuder. Jag hoppas att du ska hitta det som du och ditt företag behöver i denna utbildningskatalog! Lennart Alexandersson Verkställande direktör Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen Fastighetsägare Vi har utbildningar för dig som är: eller jobbar med... Förvaltare Uthyrare Fastighetsskötare...hyresgästkontakter...avflyttningsbesiktningar...drift och underhåll...lägenhetsbyten & andrahandsuthyrning...administration Vill du ha fler exemplar av utbildningskatalogen att ge till dina medarbetare? Kontakta oss på telefon eller Besök gärna vår hemsida där du hittar aktuell information om våra utbildningar, kan ladda ned utbildningskatalogen och anmäla dig. 2

3 Förvaltning Att äga och förvalta fastigheter Detta är en övergripande kurs med praktisk inriktning där du får baskunskaper i fastighetsförvaltning. Kursens syfte är att göra det lätt att följa grundläggande lagar och regler. Du får råd och exempel på hur du kan höja kvaliteten i dina fastigheter eller i din förvaltning och hur du får nöjda hyresgäster. I kursdokumentationen finns många användbara mallar som underlättar det praktiska arbetet. Målgrupp: Fastighetsägare, förvaltare och uthyrare som vill skaffa sig en grundläggande kunskap inom fastighetsförvaltning. Göteborg 7/ : :- Halmstad 17/ : :- Ombyggnad, reparation och förbättringar i fastighet Denna kurs tar upp det mesta du behöver veta vid reparationer och underhåll, standardförbättringar och totalombyggnader. Vi beskriver bland annat hur en ombyggnadsprocess kan genomföras. Vi går igenom de lagar och regler som gäller och lämnar värdefulla tips om möjligheter till ökade intäkter och minskade kostnader. Kursen har en praktisk inriktning och fokus på fastighetsutveckling med goda hyresgästkontakter, främst inom bostadsfastigheter. Målgrupp: Fastighetsägare, förvaltare, uthyrare samt annan personal med hyresgästkontakter. Göteborg 20/ * 3.600: :- * Vi bjuder på en smörgås vid lunchtid. Avflyttningsbesiktning Denna kurs ger dig en vägledning för bedömning av en lägenhets status när en hyresgäst flyttar. Du får kunskap om vad som räknas som onormalt slitage och vilken ersättning som kan krävas för uppkomna skador. Vi går igenom vad lagen säger, och eftersom kursen är praktiskt inriktad visar vi på olika problemställningar och praktiska exempel. Du får många konkreta handfasta råd. Målet med kursen är att du ska få bra besiktningsrutiner, förstå värdet av dem och känna till de regler som styr ersättningsanspråk och vårdnadsplikt. Målgrupp: Medarbetare i fastighetsföretag som är involverade i uthyrningsprocessen med bland annat avflyttningsbesiktningar eller uthyrning. Göteborg 23/ : :- Linköping 9/ : :- Kursledare Robert Bendz Uddevalla 26/ : :- Göteborg 1/ : :- Agneta Persson-Angard Agneta är fastighetskonsult med bred erfarenhet från fastighetsbranschen. Hon bidrar med stor kunskap. Är författare till kursen Ombyggnad.... Lars Wijkmark Som förhandlare, rådgivare och kursförfattare till Att äga och förvalta fastigheter känner Lars fastighetsägarens vardag väl. Robert Bendz Robert har arbetat med bostäder, såväl juridiskt som praktiskt, under lång tid vilket gett honom en bred kompetens i besiktningsfrågor. 3

4 Juridik Nu med ännu fler praktikfall! Praktisk hyresrätt Kursen bygger till stor del på praktikfall och praktiska exempel. Du lär dig att på ett enkelt sätt tillämpa de lagar och regler som finns inom hyresjuridiken. Du får kunskaper som kan användas i det dagliga förvaltningsarbetet. Kursen är huvudsakligen inriktad på bostäder men ger dig även översiktliga kunskaper om lokaler. Efter kursen ska du känna till hur du kan bemöta hyresgäster och vad som gäller om problem uppstår i hyresförhållandet gällande uppsägningsregler, störningar, reparationsskyldigheter, tillträdesregler, besiktning med mera. Målgrupp: Fastighetsskötare och andra medarbetare i fastighetsföretag med hyresgästkontakter. Karlstad 6/ : :- Kursledare Per Arbin och David Hult Göteborg 15/ : :- Kursledare Per Arbin Linköping 20/ : :- Kursledare Robert Bendz och Matthias Brandt Skövde 25/ : :- Kursledare Per Arbin Per Arbin I kursen Praktisk hyresrätt har Per stor nytta av sitt delade uppdrag mellan fastighetsjuridik och näringspolitik. David Hult David arbetar som fastighetsjurist på kontoret i Karlstad. Hans breda kunskap inom fastighetsjuridik gör att han kan bidra med mycket till kurserna. Robert Bendz Robert arbetar med juridisk fastighetskonsultation avseende både bostäder och lokaler, vilket ger honom aktuell kompetens inom hyreslagstiftningen. Matthias Brandt Under många år har Matthias varit verksam som fastighetsjurist i Linköping, Kalmar och Jönköping. Det ger honom en bred kompetens. Grundläggande hyresrätt, bostäder och lokaler Denna kurs är inriktad på hyreslagstiftningens tilllämpning. Den behandlar också översiktligt vad som är på gång i form av lagändringar i hyreslagen och hyresförhandlingslagen.vi tar i huvudsak upp frågor som ansluter till bostäder och lokaler. Kursen ger dig grundläggande kunskaper rörande hela hyresförhållandet, från kontraktsskrivning till den eventuella uppsägningssituationen. Målgrupp: Fastighetsägare, förvaltare och andra medarbetare i fastighetsföretag. Göteborg 29-30/ : :- Kursledare Charlotte Andersson, Lars Assbring, Ola Björstedt, Lars Olsson och Peter Cavalli-Björkman Jönköping 7-8/ : :- Kursledare Lars Assbring, Ola Björstedt och Lars Olsson Hyresrätt, fördjupning bostäder Kursen ger dig fördjupade kunskaper om bland annat hyresgästens rättigheter och skyldigheter, hyresavtalets upphörande, processen i hyresnämnd och tingsrätt, hyressättning samt fel i bostadslägenheten. Vi går igenom viktiga rättsfall och ser hur domstolen har tillämpat lagstiftningen i vanligt förekommande tvister. Efter medlemmars önskemål har vi utvidgat avsnittet om blockhyra, det vill säga uthyrning av flera bostadslägenheter på lokalhyresvillkor. Målgrupp: Fastighetsägare, förvaltare och andra medarbetare i fastighetsföretag. Förkunskaper: Kursen Grundläggande hyresrätt eller motsvarande kunskaper. Göteborg 21-22/ : :- Kursledare Charlotte Andersson, Lars Assbring, Ola Björstedt, Lars Olsson och Peter Cavalli-Björkman Jönköping 17-18/ : :- Kursledare Lars Assbring, Ola Björstedt och Lars Olsson 4

5 Charlotte Andersson Som föreningens chefsjurist är hon väl insatt i fastighetsjuridiska frågor. Hon är författare till boken Lägenhetsbyten och andrahandsuthyrning. Lars Assbring Lars är fastighetsjurist och seniorkonsult med lång och gedigen erfarenhet. Han är huvudförfattare till flera av de juridiska kurser som han håller. Hyresrätt, fördjupning lokaler Här får du en grundlig genomgång av reglerna och problemen inom lokalhyresrätten. Med praktiska exempel och aktuella rättsfall belyser vi till exempel de skadeståndsanspråk som kan uppkomma som en följd av hyresavtalets upphörande. Kursen behandlar också uppsägningsförfarandet och lokalhyresgästens besittningsskydd. Målgrupp: Fastighetsägare, förvaltare och medarbetare i fastighetsföretag. Förkunskaper: Kursen Grundläggande hyresrätt eller motsvarande kunskaper. Lägenhetsbyten och andrahandsuthyrning På denna kurs går vi igenom vad som gäller för lägenhetsbyte och andrahandsuthyrning. Du får bland annat lära dig vad som är praxis när det gäller svarta pengar vid lägenhetsbyten och var gränsen mellan inneboende och hyresgäst går. Du får praktiska exempel på hyresnämndsavgöranden. Vi tar också upp de lagändringar som trädde i kraft i år och de nya lagförslag som finns på området. Målgrupp: Fastighetsägare, förvaltare och medarbetare i fastighetsföretag som handlägger ansökningar om lägenhetsbyten och andrahandsuthyrning. Ny kurs Göteborg 3/ * 2.900: :- Kursledare Charlotte Andersson * Följ gärna med på vår gemensamma lunch efter kursen. För detta tillkommer en extra kostnad på 100:- på kurspriset. Göteborg 24-25/ : :- Kursledare Charlotte Andersson, Lars Assbring, Ola Björstedt och Lars Olsson Lars Olsson Lars har arbetat som fastighetsjurist under många år. Det gör honom till en expert på juridiska frågor inom fastighetsbranschen. Obetalda hyror och inkasso På denna kurs får du lära dig hur du bör agera då hyresgästen inte betalar sin hyra eller uppträder störande. Vi går igenom olika tillvägagångssätt som du kan nyttja för ett snabbt agerande som därmed minskar eventuella skador för ditt företag. Genom praktiska exempel belyser vi olika fällor och svårigheter som du bör undvika och/eller dra lärdom av. Målgrupp: Medarbetare i fastighetsföretag som arbetar med administration och lägenhetsuthyrning. Ny kurs Ola Björstedt Oerhört mycket inom fastighetsägandet regleras av juridik. Ola är fastighetsjuristen som utbildar, stöttar och företräder våra medlemmar. Peter Cavalli-Björkman Som fastighetsjurist arbetar Peter både med juridiska frågor och fastighetskonsultation, som t.ex hyresförhandling och kvalitetsutveckling av bostäder. Annelie Bengtsson Annelie är inkassohandläggare med lång erfarenhet av att ta hand om avhysningsärenden och andra problem som uppstår i medlemmars verksamhet. Göteborg 10/ : :- Kursledare Peter Cavalli-Björkman och Annelie Bengtsson 5

6 Juridik Att skriva kommersiella hyresavtal Uthyrning av kommersiella lokaler handlar om stora värden. Ofullständiga eller oklara hyresvillkor kan få stor betydelse eftersom hyresvärden som regel har att visa innebörden av överenskommelsen. På denna kurs får du kunskap om de allmänna förutsättningarna för ingående av avtal, vilka fördelar och nackdelar standardavtal har och hur du tolkar avtal. Nytt avtal! Charlotte Andersson Charlotte är föreningens chefsjurist och en av de som tagit fram det nya lokalhyreskontraktet. Hon har också gedigen erfarenhet av utbildning. Hans-Åke Henriksson Hans-Åke arbetar som förhandlare och fastighetsrådgivare och har en gedigen erfarenhet av olika områden inom fastighetsbranschen. Lars Stjernfelt Som fastighetsägare och näringspolitiker i föreningen är Lars perfekt som kursledare till kursen Att skriva kommersiella hyresavtal. Matthias Brandt Under många år har Matthias varit verksam som fastighetsjurist i Linköping, Kalmar och Jönköping. Det ger honom en bred kompetens. Standardhyreskontraktet för lokaler har genomgått en omfattande revidering och en handledning har utarbetats. Flera nya bilagor har tagits fram, till exempel en driftskostnadsklausul och en miljöklausul. I denna kurs går vi igenom vad det nya kontraktet innebär och hur det ska fyllas i. Du får också en genomgång av det nya standardhyreskontraktet för restaurang och dess särskilda bilagor, som till exempel omsättningshyresklausulen och gränsdragningslistor. Målgrupp: Fastighetsägare, förvaltare och medarbetare i fastighetsföretag som arbetar med uthyrning och förvaltning av lokaler. Göteborg 17/ : :- Kursledare Charlotte Andersson Borås 8/ : :- Kursledare Hans-Åke Henriksson Kalmar 21/ : :- Kursledare Lars Stjernfelt Jönköping 3/ : :- Kursledare Matthias Brandt Karlstad 4/ : :- Kursledare Lars Wijkmark och David Hult Lidköping 5/ : :- Kursledare Lars Wijkmark Göteborg 18/ : :- Kursledare Charlotte Andersson Linköping 8/ : :- Kursledare Matthias Brandt och Robert Bendz Lars Wijkmark Lars har mångårig erfarenhet av hyresförhandlingar för både bostäder och lokaler. Han är författare till kursen Att äga och förvalta fastigheter. David Hult David arbetar som fastighetsjurist på kontoret i Karlstad. Hans breda kunskap inom fastighetsjuridik gör att han kan bidra med mycket till kurserna. Robert Bendz Robert arbetar med fastighetskonsultation och lokalhyresfrågor avseende kontraktsupprättande och förhandling. Arbetar också med centrumutveckling. 6

7 Energi/miljö Effektiva fastigheter, värme och ventilation Energiförbrukningen och klimatet i fastigheten har flera gemensamma nämnare som påverkar driftskostnaden. På denna kurs får du kunskap om de faktorer som påverkar energiförbrukningen i din fastighet. Vi går igenom hur du kan reducera kostnaderna och därmed göra stora besparingar och samtidigt göra en insats för miljön. Ny kurs Kursdokumentationen innehåller bra och användbara tips för ditt energiarbete. Målgrupp: Fastighetsägare, förvaltare, fastighetsskötare och medarbetare med ansvar för drift och underhåll. Skövde 23/ : :- Kursledare Thomas Martinsson Göteborg 2/ : :- Kursledare Thomas Martinsson Thomas Martinsson Thomas har arbetat i 25 år inom fastighetsbranschen med inriktning på energifrågor. Han driver företaget XPEKT Energi och Klimatanalys AB. Vill du veta mer? Besök oss gärna på: Praktisk information Medlemsförmån & pris Du som är medlem i Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen får 30 procent rabatt på ordinarie pris på våra utbildningar i denna katalog. Priserna är exklusive moms. Olika sätt att anmäla sig: På (välj Tjänster & produkter > Utbildning). Ring oss på telefon Faxa eller skicka in anmälningsblanketten på sista sidan. Skicka ett e-postmeddelande till Sista anmälningsdag Sista anmälningsdag är 7 arbetsdagar innan utbildningstillfället. Avbokning och ombokning Eventuellt återbud ska lämnas senast fyra veckor innan kursen startar, annars debiteras halva kursavgiften. Lämnar du återbud senare eller uteblir helt debiteras hela avgiften. Får du förhinder att delta så kan du överlåta din plats till en kollega - meddela oss. Uppdateringar på hemsidan Det kan tillkomma nya kurser och vi kan göra förändringar i utbudet. Ta för vana att besöka vår hemsida för den senaste informationen. Skräddarsydd utbildning Vi skräddarsyr/företagsanpassar alla våra utbildningar för grupper om minst sju personer. Kontakta oss och berätta om era specifika önskemål. Mer information Vill du veta mer eller har en fråga om våra kurser? Kontakta oss gärna på telefon , fax eller e-post Vi reseverar oss för eventuella tryckfel. 7

8 Anmäl dig till en eller flera kurser! Val* Datum Kurs Ort Tid Datum Kurs Ort Tid 17/9 Att skriva kommersiella hyres... Göteborg /9 Avflyttningsbesiktning Göteborg /9 Effektiva fastigheter... Skövde /9 Grundläggande hyresrätt Göteborg /10 Praktisk hyresrätt Karlstad /10 Att äga och förvalta fastigheter Göteborg /10 Grundläggande hyresrätt Jönköping /10 Att skriva kommersiella hyres... Borås /10 Praktisk hyresrätt Göteborg /10 Ombyggnad, reparation och... Göteborg /10 Praktisk hyresrätt Linköping /10 Hyresrätt, fördjupning bostäder Göteborg /10 Att skriva kommersiella hyres... Kalmar /11 Att skriva kommersiella hyres... Karlstad /11 Att skriva kommersiella hyres... Lidköping /11 Avflyttningsbesiktning Linköping /11 Obetalda hyror och inkasso Göteborg /11 Att äga och förvalta fastigheter Halmstad /11 Hyresrätt, fördjupning bostäder Jönköping /11 Att skriva kommersiella hyres... Göteborg /11 Hyresrätt, fördjupning lokaler Göteborg /11 Praktisk hyresrätt Skövde /11 Avflyttningsbesiktning Uddevalla /12 Avflyttningsbesiktning Göteborg /12 Effektiva fastigheter... Göteborg /12 Lägenhetsbyten och andrahand... Göteborg 9-12 Val 3/11 Att skriva kommersiella hyres... Jönköping /12 Att skriva kommersiella hyres... Linköping * Sätt ett kryss framför den eller de utbildningar som du vill anmäla dig till. Deltagaruppgifter (en deltagare per blankett) Namn Medlemsnummer Företag Organisationsnummer Adress Postnummer & ort Telefon Fax E-post Faktureringsadress (om annan än ovan) Datum & namnteckning Sätt kryss för den eller de kurser du vill gå och skicka hela sidan till Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen, Box , Göteborg eller faxa till Du kan också anmäla dig via vår hemsida, (välj Tjänster & produkter > Utbildning) eller per telefon Se sid 7 för anmälningsvillkor. Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen, Mia Larsson. Tryck: Tabergs Tryckeri, Taberg, 2009.

Våren 2012. Fastighetsägarna Utbildning. Kurser för dig i fastighetsbranschen Fastighetsägarna GFR

Våren 2012. Fastighetsägarna Utbildning. Kurser för dig i fastighetsbranschen Fastighetsägarna GFR Våren 2012 Fastighetsägarna Utbildning Kurser för dig i fastighetsbranschen Fastighetsägarna GFR Uppdatera dig hos oss Nu är det åter igen dags att presentera ett nytt kursprogram. Vi är redan framme vid

Läs mer

Våren Fastighetsägarna Utbildning. Kurser för dig i fastighetsbranschen Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen

Våren Fastighetsägarna Utbildning. Kurser för dig i fastighetsbranschen Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen Våren 2010 Fastighetsägarna Utbildning Kurser för dig i fastighetsbranschen Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen Nyckeln till framgång Kunskap är en nyckelfaktor i ett framgångsrikt företag. Därför

Läs mer

30% rabatt för medlemmar! Fastighetsägarna. Kurser för dig i fastighetsbranschen Hösten 2011 Fastighetsägarna Mellansverige

30% rabatt för medlemmar! Fastighetsägarna. Kurser för dig i fastighetsbranschen Hösten 2011 Fastighetsägarna Mellansverige 30% rabatt för medlemmar! Fastighetsägarna Kurser för dig i fastighetsbranschen Hösten 2011 Fastighetsägarna Mellansverige Välkommen på kurs! Som medlem i Fastighetsägarna Mellansverige, eller i någon

Läs mer

Fastighetsägarna Utbildning

Fastighetsägarna Utbildning 30% rabatt för medlemmar! Fastighetsägarna Utbildning Kurser för dig i fastighetsbranschen Våren 2012 Fastighetsägarna Mellansverige Välkommen på kurs! Som medlem i Fastighetsägarna Mellansverige, eller

Läs mer

Fastighetsägarna Utbildning

Fastighetsägarna Utbildning Fastighetsägarna Utbildning Kurser för dig i fastighetsbranschen Fastighetsägarna Syd Våren 2012 Utbildningar våren 2012! Vi underlättar din vardag Nu är det åter dags att presentera ett nytt kursprogram.

Läs mer

Fastighetsägarna Utbildning. Våra Kurser

Fastighetsägarna Utbildning. Våra Kurser Fastighetsägarna Utbildning Våra Kurser våren 2013 FastighEtsägarna MITTNORD Ett av Fastighetsägarnas mål är att höja kompetensen inom fastighetsbranschen. Fastighetsägarna Utbildning erbjuder ett brett

Läs mer

Hösten Fastighetsägarna Utbildning. Kurser för dig i fastighetsbranschen Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen

Hösten Fastighetsägarna Utbildning. Kurser för dig i fastighetsbranschen Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen Hösten 2010 Fastighetsägarna Utbildning Kurser för dig i fastighetsbranschen Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen Kunskap förändrar När du utbildar dig hos oss får du kunskap som du har nytta av i

Läs mer

Fastighetsägarna Utbildning

Fastighetsägarna Utbildning Fastighetsägarna Utbildning Kurser för dig i fastighetsbranschen Fastighetsägarna Syd Våren 2011 Utbildningar våren 2011! Beprövade koncept blandas med nyheter Vi har under åren arbetat fram ett högkvalitativt

Läs mer

Fastighetsägarna. Fastighetsägarna Utbildning. Utbildning Stockholm. Stockholm VÅRENS KURSER

Fastighetsägarna. Fastighetsägarna Utbildning. Utbildning Stockholm. Stockholm VÅRENS KURSER Fastighetsägarna Fastighetsägarna Stockholm Stockholm VÅRENS KURSER 2014 FASTIGHETSÄGARNA STOCKHOLM Fastighetsägarna Stockholm tar tillvara dina intressen som fastighetsägare. Vi är den största branchorganisationen

Läs mer

Gällande lagar och regler

Gällande lagar och regler Gällande lagar och regler för uthyrning i andrahand och uthyrning av rum i bostad För dig som hyr Innehållsförteckning Kortfattad Information Sida 3 Vad är Andrahandsuthyrning Sida 4 Hur länge får jag

Läs mer

En utförlig handledning har utarbetats till lokalhyreskontraktet.

En utförlig handledning har utarbetats till lokalhyreskontraktet. Fastighetsägaren N y h e t s b r e v f ö r F a s t i g h e t s ä g a r n a G ö t e b o r g F ö r s t a R e g i o n e n n r 2, M a r s 2 0 0 9 Ägarlägenheter blir verklighet Regeringens förslag träder i

Läs mer

HAR DU PLATS FÖR EN TILL?

HAR DU PLATS FÖR EN TILL? HAR DU PLATS FÖR EN TILL? Till hösten flyttar många till Karlstad för att studera. Vi är otroligt glada att de väljer just vår stad och Karlstads universitet. Dessvärre är det svårt att hitta boende till

Läs mer

Stöd i expertis för dina behov. Välkommen till Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation

Stöd i expertis för dina behov. Välkommen till Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation Stöd i vardagen, expertis för dina behov Välkommen till Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation 2 Fastigo Fastigo 3 Välkommen till en arbetsgivarorganisation byggd för dina behov. Det var en sådan

Läs mer

KURSKATALOG HSB SÖDERTÄLJE

KURSKATALOG HSB SÖDERTÄLJE KURSKATALOG HSB SÖDERTÄLJE 2016 1 09 Kalendarium 04 Introduktion för nya ledamöter 08 Ekonomi för bostadsrättsföreningen 10 Anmälan & praktisk information I HSB Södertäljes studieråd sitter Ulla Castenvik,

Läs mer

MTK Montage och Brand kurs för montörer

MTK Montage och Brand kurs för montörer Inbjudan till MTK Montage och Brand kurs för montörer Dag 1 Montage Varje år uppstår skador och reklamationer på glasade partier till stora belopp. Kontroller visar att de uppkomna felen och skadorna i

Läs mer

Väl kommen 2008 till höstens kurser

Väl kommen 2008 till höstens kurser Välkommen till höstens kurser 2008 Vill du hålla dig uppdaterad om senaste nytt inom försäkrings området? Ja, då ska du passa på att delta på en eller flera av de kurser som Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation

Läs mer

KURSKATALOG HSB SÖDRA NORRLAND

KURSKATALOG HSB SÖDRA NORRLAND KURSKATALOG HSB SÖDRA NORRLAND HÖSTEN 2015 VÅREN 2016 1 KUNSKAP GÖR ARBETET I STYRELSEN ROLIGARE Att arbeta i styrelsen i en bostadsrättsförening är en stor och rolig utmaning. Du ingår i en grupp som

Läs mer

Fastighetsägarna Utbildning. Våra Kurser

Fastighetsägarna Utbildning. Våra Kurser Fastighetsägarna Utbildning Våra Kurser våren 2015 Innehållsförteckning Högskolekurser Fastighetsföretagande 6 Fastighetsinvesteringar 7 Finansiell analys och bedömning av 7 fastighetsföretag Juridik

Läs mer

Hyresrätt Hyreskontrakt Hyresförhandling Arrende och Ansvar Fastighetsbildning

Hyresrätt Hyreskontrakt Hyresförhandling Arrende och Ansvar Fastighetsbildning Hyresrätt Hyreskontrakt Hyresförhandling Arrende och Ansvar Fastighetsbildning 1 Bygger din kompetens Hyresrätt Hyreskontrakt Hyresförhandling Arrende och Ansvar Fastighetsbildning Hyreslagen är grunden

Läs mer

KURSKATALOG 2016 HSB UPPSALA

KURSKATALOG 2016 HSB UPPSALA KURSKATALOG 2016 HSB VARMT VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT KURSÅR! Du som är invald i styrelsen i din bostadsrättsförening har fått ett ansvarsfullt uppdrag. Det är också en stor och rolig utmaning. Du ingår i

Läs mer

Juridik inom Socialtjänsten

Juridik inom Socialtjänsten För en ökad rättssäkerhet! Juridik inom Socialtjänsten Juridik LSS Barnhandläggning Genomgång och analys av senaste rättspraxis När barnets bästa står mot föräldrars åsikt Personkretsbedömningar Föreläsare:

Läs mer

HFAB:S UTHYRNINGSMANUAL STUDENT

HFAB:S UTHYRNINGSMANUAL STUDENT HFAB:S UTHYRNINGSMANUAL STUDENT Innehållsförteckning: REGISTRERA DIG I BOSÖK OCH BÖRJA SAMLA KÖPOÄNG... 2 KÖPOÄNG... 3 GRUNDKRAV... 4 SÅHÄR SÖKER DU STUDENTLÄGENHET... 6 VISNING OCH KONTRAKTSSKRIVNING...

Läs mer

och branschen har en positiv syn på konjunkturen. Detta visar Fastighetsägarnas Sverigebarometer för andra halvåret 2010.

och branschen har en positiv syn på konjunkturen. Detta visar Fastighetsägarnas Sverigebarometer för andra halvåret 2010. Fastighetsägaren N y h e t s b r e v f ö r F a s t i g h e t s ä g a r n a G ö t e b o r g F ö r s t a R e g i o n e n n r 1, f e b r u a r i 2 0 1 1 Nytt samverkansavtal Fastighetsägarna GFR och Collector

Läs mer

UTBILDNINGAR & SEMINARIER

UTBILDNINGAR & SEMINARIER UTBILDNINGAR & SEMINARIER HÖSTEN 2016 - VÅREN 2017 Att utveckla styrelsens kompetens löpande - är en investering för hela bostadsrättsföreningen KUNSKAP ÄR VÄGEN TILL DET GODA BOENDET! Vägen till utveckling

Läs mer

Uthyrningspolicy. Krokomsbostäder AB

Uthyrningspolicy. Krokomsbostäder AB Uthyrningspolicy Krokomsbostäder AB Antogs av: Styrelsen i Krokomsbostäder AB Datum: 10 december 2015 Välkommen till Krokomsbostäder Krokomsbostäder AB tillhandahåller bostäder inom Krokoms kommun. I samverkan

Läs mer

LÖNANDE KUNSKAP. Kurser, konferenser och företagsanpassad utbildning.

LÖNANDE KUNSKAP. Kurser, konferenser och företagsanpassad utbildning. LÖNANDE KUNSKAP Kurser, konferenser och företagsanpassad utbildning. Utvecklande kunskap i takt med framtiden En utbildning är en investering för framtiden, både för den enskilde medarbetaren och för företaget.

Läs mer

Utveckla registratorsrollen En utbildning för dig som vill bredda och fördjupa din kompetens som registrator

Utveckla registratorsrollen En utbildning för dig som vill bredda och fördjupa din kompetens som registrator Utveckla registratorsrollen En utbildning för dig som vill bredda och fördjupa din kompetens som registrator 6 dagar med träffar i Stockholm 2004 13-14 september, 12-13 oktober, 16-17 november, 14 oktober

Läs mer

Förberedelser inför en reformerad hyressättning

Förberedelser inför en reformerad hyressättning Fastighetsägaren N y h e t s b r e v f ö r F a s t i g h e t s ä g a r n a G ö t e b o r g F ö r s t a R e g i o n e n n r 2, M a r s 2 0 1 0 Lägenhetsnummer Ett lägenhetsregister ska vara klart i vår.

Läs mer

AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET JURIDIK

AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET JURIDIK AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET JURIDIK www.plus.se Ett företag i Lexicongruppen Hyresjuridik - grundkurs Hyreslagens bestämmelser, är grundbulten för ett bostadsföretags verksamhet. Därför

Läs mer

Pressinformation ANDELSÄGARMETODEN December 2011

Pressinformation ANDELSÄGARMETODEN December 2011 Pressinformation ANDELSÄGARMETODEN December 2011 PRESSMEDDELANDE Innehåll 3 Pressmeddelande 5 Varför behövs Andelsägarmetoden? 6 Allmän presentation av Andelsägarmetoden hur går det till? 7 Vad avtalen

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET LINKÖPING 2012-01-25

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET LINKÖPING 2012-01-25 FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET LINKÖPING 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

KURSPROGRAM HÖSTEN 2016

KURSPROGRAM HÖSTEN 2016 KURSPROGRAM HÖSTEN 2016 LÅT OSS INSPIRERA DIG Varmt välkommen till en ny säsong tillsammans med oss på Björn Axén Academy! Vi erbjuder kurstillfällen med bara demo eller längre kurser där du själv arbetar

Läs mer

Vid arbetsgivarens sida

Vid arbetsgivarens sida Vid arbetsgivarens sida Med oss är du aldrig ensam som arbetsgivare Medlemskapet är en trygghet för oss Det bästa med medlemskapet är att vi som företag inte behöver lägga tid och energi på att teckna

Läs mer

Smarta lösningar för dig med aktiebolag. program och kunskap för dig som vill få ut mer av ditt företagande

Smarta lösningar för dig med aktiebolag. program och kunskap för dig som vill få ut mer av ditt företagande Program, böcker, e-kurser och mallar för ditt aktiebolag! Smarta lösningar för dig med aktiebolag program och kunskap för dig som vill få ut mer av ditt företagande 1 Lättanvända program för aktiebolagets

Läs mer

KURSER UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN HÖSTEN 2014 ARBETSMILJÖ BESIKTNING EKONOMI FASTIGHETSTEKNIK ERFARENHETSTRÄFFAR ENERGI & INNEMILJÖ

KURSER UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN HÖSTEN 2014 ARBETSMILJÖ BESIKTNING EKONOMI FASTIGHETSTEKNIK ERFARENHETSTRÄFFAR ENERGI & INNEMILJÖ KURSER UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN HÖSTEN 2014 ARBETSMILJÖ BESIKTNING EKONOMI ENERGI & INNEMILJÖ ERFARENHETSTRÄFFAR FASTIGHETSTEKNIK JURIDIK PERSONLIG UTVECKLING KUNDER & MARKNAD UTEMILJÖ KURSÖVERSIKT

Läs mer

HUS ÄR FULLA AV ÖVERRASKNINGAR

HUS ÄR FULLA AV ÖVERRASKNINGAR HUS ÄR FULLA AV ÖVERRASKNINGAR Vi gör det enklare och lönsammare att driva bostadsrättsförening. HÄR ÄR DU I GODA HÄNDER DET HÄNDER SÅ MYCKET I ETT HUS Hus är en långsiktig investering. Den växer med tiden.

Läs mer

Fastighetsägaren. Vi välkomnar Stena Fastigheter som ny förhandlingskund

Fastighetsägaren. Vi välkomnar Stena Fastigheter som ny förhandlingskund Fastighetsägaren Nyhetsbrev från Fastighetsägarna GFR nr 4, maj 2012 Uppskattade förslag från regeringen Regeringen vill bland annat sänka fastighetsskatten för att stimulera byggandet. > sid 2 Juristjouren

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning till Hallaryd Fiber Ekonomisk förening

Avtal om fastighetsanslutning till Hallaryd Fiber Ekonomisk förening Avtal om fastighetsanslutning till Hallaryd Fiber Ekonomisk förening Avtalet är upprättat mellan nedanstående ekonomiska förening (i fortsättningen kallad Föreningen) och nedanstående fysiska eller juridiska

Läs mer

Skattereform för ökad balans. Branschorganisationerna har tagit ett gemensamt initiativ för en förbättrad balans på bostadsmarknaden.

Skattereform för ökad balans. Branschorganisationerna har tagit ett gemensamt initiativ för en förbättrad balans på bostadsmarknaden. Fastighetsägaren N y h e t s b r e v f ö r F a s t i g h e t s ä g a r n a G ö t e b o r g F ö r s t a R e g i o n e n n r 3, A p r i l 2 0 1 0 Nya skatteregler För juridiska personers andelsinnehav i

Läs mer

Intensivkurs i litterär gestaltning

Intensivkurs i litterär gestaltning Intensivkurs i litterär gestaltning Andalusien 8 13 september Vad är en litterär text? Varför skriver du? Vad vill du berätta? Du får hjälp att utveckla ditt skrivande tillsammans med författarna Susanna

Läs mer

Att ta ansvar för kunden och samhället i stort

Att ta ansvar för kunden och samhället i stort Fastighetsägaren N y h e t s b r e v f ö r F a s t i g h e t s ä g a r n a G ö t e b o r g F ö r s t a R e g i o n e n n r 3, A p r i l 2 0 0 9 Bostadsbristen ökar med 50 000 lägenheter Prognosen för 2008-2010

Läs mer

ETT SAMARBETE MELLAN ABF, LO OCH FACKFÖRBUNDEN I VÄRMLAND

ETT SAMARBETE MELLAN ABF, LO OCH FACKFÖRBUNDEN I VÄRMLAND FACKLIGA STUDIER Våren 2012 ETT SAMARBETE MELLAN ABF, LO OCH FACKFÖRBUNDEN I VÄRMLAND Uppdaterad 2012-02-09 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sidan Information kring fackliga studier våren 2012 3 Facklig introduktion

Läs mer

MEDLEMSKAP 2015 HSB NORRA STOR-STOCKHOLM

MEDLEMSKAP 2015 HSB NORRA STOR-STOCKHOLM För dig som boende eller styrelseledamot i en bostadsrättsförening MEDLEMSKAP 2015 HSB NORRA STOR-STOCKHOLM Att vara medlem i HSB har stora fördelar både för bostadsrättsföreningar och för bostadsrättshavare.

Läs mer

Rätt hyresgäst i rätt lokal. Tips och råd vid uthyrning av lokaler. I samarbete med:

Rätt hyresgäst i rätt lokal. Tips och råd vid uthyrning av lokaler. I samarbete med: Rätt hyresgäst i rätt lokal Tips och råd vid uthyrning av lokaler I samarbete med: Bäste lokaluthyrare, Många hyresvärdar, såväl fastighetsföretag som bostadsrättsföreningar, upplever det ibland som problematiskt

Läs mer

för chefer och handläggare

för chefer och handläggare LSS 2016 för chefer och handläggare kunskap utveckling inspiration Självbestämmande i praktiken erhåll verktyg för att öka brukarens delaktighet och inflytande Maximera nyttan med valbara föreläsningar!

Läs mer

Attraktiva fritidshem

Attraktiva fritidshem Kvalitetshöjande insikter och inspirerande praktikfall Attraktiva fritidshem Höjd status och samverkan med pedagogik och barnen i fokus Pedagogisk samverkan mellan skola, förskola och fritids så lyckas

Läs mer

INFORMATION DE NYA REGLERNA OM ANDRAHANDSUTHYRNING

INFORMATION DE NYA REGLERNA OM ANDRAHANDSUTHYRNING HSB INFORMATION DE NYA REGLERNA OM ANDRAHANDSUTHYRNING Bakgrund Den 1 juli 2014 började nya regler om andrahandsupplåtelse av bostadsrättslägenhet gälla. De nya reglerna innebär två nyheter. Den första

Läs mer

Lugn. semesterersättning? SLA ger dig svaren. Facket kräver MBL-förhandling! Vad ska jag göra? Jag förstår inte. Vilka blanketter måste jag fylla i om

Lugn. semesterersättning? SLA ger dig svaren. Facket kräver MBL-förhandling! Vad ska jag göra? Jag förstår inte. Vilka blanketter måste jag fylla i om Vad ska jag göra? Jag förstår inte Arbetsmiljöverkets krav för djurskötare! Vilka blanketter måste jag fylla i om jag anlitar utländsk arbetskraft? Facket kräver MBL-förhandling! Hur ska jag betala ut

Läs mer

Diplomerad fastighetsförvaltare

Diplomerad fastighetsförvaltare Diplomerad fastighetsförvaltare En unik utbildning parallellt med jobb Start hösten 2016 F A Att arbeta som fastighetsförvaltare Som fastighetsförvaltare får du ett omväxlande, spännande och kul arbete

Läs mer

Kollegialt lärande i skolan

Kollegialt lärande i skolan Kollegialt lärande i skolan kunskap utveckling inspiration Så arbetar du framgångsrikt med kollegialt lärande på vetenskaplig grund Observationer och kollegial utvärdering hur går vi tillväga? Hur skapar

Läs mer

Enkät Plantskolan Hammarby IF FF vinter 2015/16. 1. Har din son deltagit som? 2. I vilken åldersgrupp har din son deltagit?

Enkät Plantskolan Hammarby IF FF vinter 2015/16. 1. Har din son deltagit som? 2. I vilken åldersgrupp har din son deltagit? Enkät Plantskolan Hammarby IF FF vinter 2015/16 1. Har din son deltagit som? 10 9 8 85.7% 7 3 2 Målvakt Utespelare Målvakt 14,3% Utespelare 85,7% 2. I vilken åldersgrupp har din son deltagit? 10 9 8 7

Läs mer

Ökad samverkan för barn- och ungdomshälsa

Ökad samverkan för barn- och ungdomshälsa Ökad samverkan för barn- och ungdomshälsa Inbjudan till konferens i Stockholm den 27-28 augusti 2008 PRAKTIKFALL FRÅN Akademiska sjukhuset i Uppsala Staffan Lundqvist Lisa Stark Marie Härlin Helga Waerme

Läs mer

UTHYRNINGSREGLER LÄGENHETER

UTHYRNINGSREGLER LÄGENHETER UTHYRNINGSREGLER LÄGENHETER UTHYRNINGSREGLER VÄTTERHEM 2016 1 Definitioner... 4 Syfte och mål... 7 Personuppgifter... 7 Köpoäng... 8 Tilldelning... 9 Vätterhems grundkrav... 10 Skulder och betalningsanmärkningar...

Läs mer

Delaktighet inom äldreomsorgen

Delaktighet inom äldreomsorgen Charlotte Roos Delaktighet inom äldreomsorgen Om att låta de äldre få behålla makten över sina liv Vårdförlaget Delaktighet 3.indd 3 09-07-23 08.13.28 I samma serie: Ola Polmé och Marie Hultén: Vanvård

Läs mer

sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba

sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba Innehållsförteckning Välkommen... 1 Innan ditt sommarjobb... 2 Under ditt sommarjobb... 3 Första arbetsdagen... 3 Arbetsuppgifter... 3 Rutiner...

Läs mer

KURSER HÖSTEN 2016 KVALITET MILJÖ HÅLLBARHET ARBETSMILJÖ

KURSER HÖSTEN 2016 KVALITET MILJÖ HÅLLBARHET ARBETSMILJÖ KURSER HÖSTEN 2016 KVALITET MILJÖ HÅLLBARHET ARBETSMILJÖ Välkommen på kurs Vi får ofta höra att vi har engagerade och kompetenta kursledare, vilket är precis det vi strävar efter! En anledning till att

Läs mer

Anvisningar och beskrivning av processen vid ansökan om uthyrning i andrahand.

Anvisningar och beskrivning av processen vid ansökan om uthyrning i andrahand. Anvisningar och beskrivning av processen vid ansökan om uthyrning i andrahand. Huvudregeln i föreningen är att en hyresgäst/bostadsrättsinnehavare inte får hyra ut sin lägenhet i andra hand utan styrelsens

Läs mer

Affärsutbildning. Kunskap för bättre affärer 60 KURSER UNDER ÅRET DET FINNS EN KURS FÖR ALLA SKRÄDDARSYDDA KURSER FÖR DITT FÖRETAG

Affärsutbildning. Kunskap för bättre affärer 60 KURSER UNDER ÅRET DET FINNS EN KURS FÖR ALLA SKRÄDDARSYDDA KURSER FÖR DITT FÖRETAG Affärsutbildning 2016 Kunskap för bättre affärer 60 KURSER UNDER ÅRET DET FINNS EN KURS FÖR ALLA SKRÄDDARSYDDA KURSER FÖR DITT FÖRETAG sidan 2 SVEA EKONOMIS AFFÄRSUTBILDNING - KUNSKAP FÖR BÄTTRE AFFÄRER

Läs mer

Din röst bland makthavarna. och ditt stöd i den dagliga förvaltningen

Din röst bland makthavarna. och ditt stöd i den dagliga förvaltningen Din röst bland makthavarna och ditt stöd i den dagliga förvaltningen Från pannrummet till maktens korridorer. Ett medlemskap i Fastighetsägarna Stockholm ger dig inte bara tillgång till våra tjänster och

Läs mer

Fackliga utbildningar 2016. För medlemmar i Kommunal Vänerväst

Fackliga utbildningar 2016. För medlemmar i Kommunal Vänerväst Fackliga utbildningar 2016 För medlemmar i Kommunal Vänerväst Varför gå en kurs? Du är den som bäst kan driva de frågor som är viktiga för dig och dina kollegor på jobbet. Men för att kunna göra det behövs

Läs mer

Vad roligt att ni har valt att bjuda varandra på den här timmen.

Vad roligt att ni har valt att bjuda varandra på den här timmen. Hej! Vad roligt att ni har valt att bjuda varandra på den här timmen. Att prata med en ny person kan kännas nervöst även om man som ni redan har en hel del gemensamt. Därför finns den här guiden som ska

Läs mer

Stödinsatser i skolan. Vad behöver jag som förälder Veta?

Stödinsatser i skolan. Vad behöver jag som förälder Veta? Stödinsatser i skolan Vad behöver jag som förälder Veta? Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN:

Läs mer

Han har tidigare hjälp mig som praktikant och fungerar bra, duktig och vill lära sig.

Han har tidigare hjälp mig som praktikant och fungerar bra, duktig och vill lära sig. Anställa lärling Postad av Kenta Jonsson - 11 nov 2013 22:08 Hej alla. Är inne på att anställa en lärling. Han har tidigare hjälp mig som praktikant och fungerar bra, duktig och vill lära sig. Just nu

Läs mer

Mät och styr Kvalitetssäker äldreomsorg

Mät och styr Kvalitetssäker äldreomsorg Mät och styr Kvalitetssäker äldreomsorg Inbjudan till konferens i Stockholm den 30-31 mars 2011 FÖRELÄSARE Speciellt inbjuden talare Göran Stiernstedt SKL Octopus Demens Kerstin Lundström Omsorgshuset

Läs mer

Riktlinjer för upplåtelse av bostadsrätt i andra hand

Riktlinjer för upplåtelse av bostadsrätt i andra hand Riktlinjer för upplåtelse av bostadsrätt i andra hand 2 Om denna skrift Bostadsrätterna, Fastighetsägarna, HSB och Riksbyggen har tillsammans tagit fram riktlinjer angående andrahandsupplåtelser i bostadsrättsföreningar

Läs mer

Telefonrådgivning inom psykiatrin

Telefonrådgivning inom psykiatrin Gå 4 betala för 3! Telefonrådgivning inom psykiatrin Suicidriskbedömning hur fångar du upp patientens tankar och funderingar? Sekretess, anonymitet och dokumentation vilka lagar påverkar telefonrådgivningen?

Läs mer

God sed för fastighetsägare i bostadshyresförhållanden

God sed för fastighetsägare i bostadshyresförhållanden God sed för fastighetsägare i bostadshyresförhållanden God sed för fastighetsägare i bostadshyresförhållanden Innehåll 1. Förord 4 2. Fastighetsägarnas etiska regler 6 3. Fastighetsägaren i förhållande

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET VARBERG 2012-01-25

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET VARBERG 2012-01-25 FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET VARBERG 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

Socialkontoret INKOMSTFÖRFRÅGAN. 1. Personuppgifter. 2. Hemmavarande barn under 18 år. 3. Aktuella inkomster, brutto (inkomster före skatteavdrag)

Socialkontoret INKOMSTFÖRFRÅGAN. 1. Personuppgifter. 2. Hemmavarande barn under 18 år. 3. Aktuella inkomster, brutto (inkomster före skatteavdrag) INKOMSTFÖRFRÅGAN 1. Personuppgifter sökande Adress Postnummer Ort Telefon bostad Telefon mobil E-post Civilstånd Gift/registrerad partner Ensamboende Sammanboende maka/make, registrerad partner 2. Hemmavarande

Läs mer

Välkommen till höstens kurser 2007

Välkommen till höstens kurser 2007 Välkommen till höstens kurser 2007 Vill du hålla dig uppdaterad om senaste nytt inom försäkringsområdet? Ja, då ska du passa på att delta på en eller flera av de kurser som Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation

Läs mer

Väskinde Fiber Ekonomisk Förening

Väskinde Fiber Ekonomisk Förening Väskinde Fiber Ekonomisk Förening Ny Anslutning Blankettsamling Ansökan om nätanslutning Ansökan Medlemskap i Förening Fastighetsanslutningsavtal Ansökan om Autogiro Beställning Telia Handlingarna skickas

Läs mer

FACKFÖRBUNDET ST DITT ARBETSPLATSFACK

FACKFÖRBUNDET ST DITT ARBETSPLATSFACK FACKFÖRBUNDET ST DITT ARBETSPLATSFACK ST 2015. Produktion: Fackförbundet STs Kommunikationsenhet. Fackförbundet ST. Tilltryck: April 2016. En arbetsplats en fackförening ST är det ledande fackförbundet

Läs mer

Promemoria 2013-06-27

Promemoria 2013-06-27 Promemoria 2013-06-27 Uthyrning av bostadsrättslägenheter Promemorians huvudsakliga innehåll I promemorian föreslås att synen på bostadsrättshavarens skäl för en upplåtelse av lägenheten i andra hand ska

Läs mer

RIKTLINJER FÖR UPPLÅTELSE AV BOSTADSRÄTT I ANDRA HAND

RIKTLINJER FÖR UPPLÅTELSE AV BOSTADSRÄTT I ANDRA HAND RIKTLINJER FÖR UPPLÅTELSE AV BOSTADSRÄTT I ANDRA HAND 2 Fastighetsägarna Sverige 2015 Omslagsbild: Samuel Rhedin Tryck: Alfredssons OM DENNA SKRIFT Fastighetsägarna, HSB, Riksbyggen och Bostadsrätterna

Läs mer

DET HÄR GÄLLER FÖR DIG SOM VILL HYRA AV BOSTADS AB MIMER

DET HÄR GÄLLER FÖR DIG SOM VILL HYRA AV BOSTADS AB MIMER DET HÄR GÄLLER FÖR DIG SOM VILL HYRA AV BOSTADS AB MIMER 1 Innehåll Del I: Sammanfattning av våra regler...5 Hur du söker bostad hos oss...5 Börja med att registrera dig och samla köpoäng... 5 Registrera

Läs mer

Sjukförsäkring. Extra inkomst vid sjukskrivning. Även för din partner!

Sjukförsäkring. Extra inkomst vid sjukskrivning. Även för din partner! Även för din partner! Du kan medförsäkra din registrerade partner, make/maka eller sambo till samma erbjudande. Sjukförsäkring Extra inkomst vid sjukskrivning Vid långvarig sjukdom kan din ekonomi påverkas

Läs mer

Idrottsmedicin och träning. Våren 2013

Idrottsmedicin och träning. Våren 2013 Idrottsmedicin och träning Våren 2013 Bergqvists utbildningsvägar inom massage CSN vid helfart Massageterapeut, avancerad Utbildningslängd: 500 timmar I denna utbildning har vi, utöver det som ingår i

Läs mer

Håll dig uppdaterad. Inbjudan till skattekurser våren 2016. KPMG.se

Håll dig uppdaterad. Inbjudan till skattekurser våren 2016. KPMG.se Håll dig uppdaterad Inbjudan till skattekurser våren 2016 KPMG.se KPMG är ett av världens ledande kunskapsföretag. Vi erbjuder dig branschspecifika och kvalificerade tjänster inom revision, skatt och rådgivning.

Läs mer

Sista anmälningsdag 25 mars

Sista anmälningsdag 25 mars PÅMINNELSE Sista anmälningsdag 25 mars konstruktiv krock 2008 Svenskt Näringslivs Lärarfortbildningsdagar Hej Dagens elever är framtidens medarbetare och entreprenörer. De kommer snart att bestämma sig

Läs mer

Regeringens proposition 2008/09:27

Regeringens proposition 2008/09:27 Regeringens proposition 2008/09:27 Ökade möjligheter till andrahandsuthyrning Prop. 2008/09:27 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 september 2008 Fredrik Reinfeldt

Läs mer

JÖNKÖPING ELITE STORA HOTELLET FREDAG 4 MARS

JÖNKÖPING ELITE STORA HOTELLET FREDAG 4 MARS Du är inbjuden till... 2016 JÖNKÖPING ELITE STORA HOTELLET FREDAG 4 MARS NYA INSIKTER & NYA IDÉER! Fredagen den 4 mars är det dags för HR-Dagen på Elite Stora Hotellet i Jönköping. Vi hälsar er varmt välkomna

Läs mer

Aktuella Sweboatkurser

Aktuella Sweboatkurser Aktuella Sweboatkurser NU vänder konjunkturen bekräftas av fler och fler ekonomer. Att ha rätt kunskaper kommer att bli en avgörande faktor för företagen i båtbranschen för att kunna ha ett försprång i

Läs mer

Fackuttrycket. Studier 2016 MEDLEMSTIDNING FÖR GS- AVD. 6 VÄST

Fackuttrycket. Studier 2016 MEDLEMSTIDNING FÖR GS- AVD. 6 VÄST Fackuttrycket Studier 2016 MEDLEMSTIDNING FÖR GS- AVD. 6 VÄST GS-medlem innehåll Innehållsförteckning Ordförande har ordet Sida 3 Hur gör jag? Sida 4 Vilken ersättning får jag? Sida 4 Medlemsutbildning

Läs mer

Kriskommunikation - beredskap, rätt organisation och ditt ledarskap

Kriskommunikation - beredskap, rätt organisation och ditt ledarskap Praktikfall - kommunikation i akut läge Kriskommunikation - beredskap, rätt organisation och ditt ledarskap Seminarieledare: Lotta Lagerdahl Ansvarig Kriskommunikation GCI Presenterar praktikfall: 11 oktober

Läs mer

( Studieprogram 2016

( Studieprogram 2016 (Studieprogram 2016 För att förstå facket Nästan alltid vet vi vad vi betalar för. Det sitter i ryggraden att ha koll på vart pengarna går och vad man får för dem. Men erfarenheten visar att många medlemmar

Läs mer

Ansökan om legitimation för lärare och förskollärare - för dig med utländsk examen från ett EU- eller EES-land samt Schweiz

Ansökan om legitimation för lärare och förskollärare - för dig med utländsk examen från ett EU- eller EES-land samt Schweiz Ansökan om legitimation för lärare och förskollärare för dig med utländsk examen från EU, EES eller Schweiz Ansökan om legitimation för lärare och förskollärare - för dig med utländsk examen från ett EU-

Läs mer

Använd den här blanketten för att anmäla att en utbildningsanordnare brister i arbetet med så kallade aktiva åtgärder.

Använd den här blanketten för att anmäla att en utbildningsanordnare brister i arbetet med så kallade aktiva åtgärder. Anmälningsblankett Sida 1 (5) Anmälan om att en utbildningsanordnare brister i det förebyggande och främjande arbetet Använd den här blanketten för att anmäla att en utbildningsanordnare brister i arbetet

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ANDRAHANDS- UTHYRNING

RIKTLINJER FÖR ANDRAHANDS- UTHYRNING RIKTLINJER FÖR ANDRAHANDS- UTHYRNING 2 Fastighetsägarna Sverige 2015 Omslagsbild: Samuel Rhedin Tryck: Alfredssons OM DENNA SKRIFT Fastighetsägarna och SABO har tillsammans tagit fram riktlinjer i syfte

Läs mer

Musikläraren 2016 kunskap utveckling inspiration

Musikläraren 2016 kunskap utveckling inspiration Musikläraren 2016 kunskap utveckling inspiration Inspirera eleverna med världsmusik ta del av nytänkande exempel att använda i undervisningen Hur kan du nå fram och underlätta undervisningen för elever

Läs mer

BYGG- och INSTALLATIONSTEKNIK

BYGG- och INSTALLATIONSTEKNIK NYA KURSTILLFÄLLEN KURSINBJUDAN 2016 2016 > 22-23 september i Stockholm > 6-7 december i Stockholm BYGG- och INSTALLATIONSTEKNIK för icke byggare - att tolka och förstå byggnader, teknik, energi- och miljöfrågor

Läs mer

Det här gäller för dig som vill hyra eller hyr lägenhet av Kopparstaden

Det här gäller för dig som vill hyra eller hyr lägenhet av Kopparstaden Uppdaterad 2016-02-01 UTHYRNINGSREGLER Det här gäller för dig som vill hyra eller hyr lägenhet av Kopparstaden Välkommen att söka och hyra lägenhet hos oss på Kopparstaden Vi hoppas att du ska hitta rätt

Läs mer

Att leda med Lean. i hälso- och sjukvården. 5 nov 2009, Stockholm

Att leda med Lean. i hälso- och sjukvården. 5 nov 2009, Stockholm Att leda med Lean i hälso- och sjukvården Anmäl dig före 21/8 och få 500 kr i internet-rabatt! Att leda och tänka Lean vilka förutsättningar krävs? Utvärdering av Lean-arbete vanliga fallgropar och råd

Läs mer

Utbildningar inom miljö och CSR - nära dig

Utbildningar inom miljö och CSR - nära dig Utbildningar inom miljö och CSR - nära dig TEM:s utbildningar vår och höst 2013 Malmö, Skåne, Sverige Stiftelsen TEM Stortorget 17 211 22 Malmö 040-606 55 80 VÅRA UTBILDNINGAR Välkommen till TEM:s inspirerande

Läs mer

Detta utskick innehåller följande:

Detta utskick innehåller följande: Detta utskick innehåller följande: Resor & lägerprogrammet Inbjudan till FUB:s Årsmöte Talldungen, Haverdal 2014 (Ansökan kan laddas ned på www.fubjonkoping.org eller hämtas på FUB-Gården) Information

Läs mer

Beskrivning av uppdraget Det är viktigt att uppdragets innehåll tydligt anges för att undvika onödiga diskussioner om vad som ska presteras.

Beskrivning av uppdraget Det är viktigt att uppdragets innehåll tydligt anges för att undvika onödiga diskussioner om vad som ska presteras. ATT SKRIVA AVTAL LATHUND för frilansande egenföretagare Avtalet Gör alltid skriftliga uppdragsavtal! Muntliga avtal är visserligen juridiskt bindande men det är svårt att bevisa vad ni kommit överens om.

Läs mer

Sjukgymnastik i utveckling

Sjukgymnastik i utveckling Sjukgymnastik i utveckling Inbjudan till konferens i Stockholm den 14-15 april 2011 UTBILDARE Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund Lillemor Lundin Olsson Så stärker och vidareutvecklar du din yrkesroll

Läs mer

Så lätt byter du a-kassa (om du vill)

Så lätt byter du a-kassa (om du vill) Så lätt byter du a-kassa (om du vill) 2 enkla steg till ny a-kassa Om du blir medlem i Unionen blir du inte samtidigt automatiskt med i vår a-kassa. Du behöver fylla i och skicka in en särskild ansökan

Läs mer

Välkommen till oss! BLI MEDLEM SVENSKA KENNELKLUBBEN

Välkommen till oss! BLI MEDLEM SVENSKA KENNELKLUBBEN Välkommen till oss! BLI MEDLEM SVENSKA KENNELKLUBBEN Vi finns för dig som är hundägare Svenska Kennelklubben finns för dig som har hund eller drömmer om att köpa en hund. Du kan alltid vända dig till oss

Läs mer

Framtidens kunskaps - bedömning och betygsättning

Framtidens kunskaps - bedömning och betygsättning Framtidens kunskaps - Inbjudan till konferens i Stockholm den 17-18 januari 2011 PRAKTIKFALL FRÅN Viktor Rydbergs gymnasium Ämnesexpert i Skolverkets arbete med GY11 Kunskapsskolan i Sverige AB Sofie Lindén

Läs mer

Montessoripedagogiken. Regnbågen om barnet får välja själv

Montessoripedagogiken. Regnbågen om barnet får välja själv Regnbågen om barnet får välja själv Här möter personalen varje enskilt barn genom att lyssna på och läsa av vad barnet tycker och önskar. Barnen får själva välja sina aktiviteter och utvecklas i sin egen

Läs mer