Alla ska med. Sammanställning över åtgärder för fler i arbete, utbildning och egen försörjning i Örebro

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Alla ska med. Sammanställning över åtgärder för fler i arbete, utbildning och egen försörjning i Örebro"

Transkript

1 Alla ska med Sammanställning över åtgärder för fler i arbete, utbildning och egen försörjning i Örebro

2 Socialdemokraterna ÖREBRO Sammanställd av: Eva-Lena Jansson (s), förste vice ordförande i Vuxen- och arbetsmarknadsnämnden och John Johansson (s), politisk sekreterare. Alla ska med. Så enkelt är det. Alla som vill och kan arbeta ska också kunna få ett jobb. Vi kommer att pressa tillbaka den öppna arbetslösheten till 4 procent under hösten. Därefter går vi vidare. Målet är full sysselsättning något annat mål kan svensk arbetarrörelse aldrig ha. Med de orden inleds Socialdemokraternas valmanifest För oss socialdemokrater är det valets viktigaste fråga. Vi har en politik för full sysselsättning, och vi kommer inte att vara nöjda förrän vi har nått det målet. Alla människor har en rätt att få arbeta, även de som behöver ett större stöd. Arbetslinjen är tydlig för oss socialdemokrater. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att vi inte ska ha en politik som slår hårt mot dem som drabbats av arbetslöshet eller sjukdom. Vi socialdemokrater kommer aldrig att acceptera en politik som kraftigt försämrar för dem som är arbetslösa eller sjuka. Alla vinner på att vi stöttar varandra. Alla, även de som idag står längst ifrån arbetsmarknaden, ska med. Alla som kan och vill bidra till utvecklingen med eget arbete ska kunna göra det även om det inte handlar om full tid eller om det krävs en anpassning av arbetsmiljön. Alla ska med. Så enkelt är det. Eva-Lena Jansson, förste vice ordförande i Vuxen- och arbetsmarknadsnämnden i Örebro

3 En socialdemokratisk arbetsmarknadspolitik Vi socialdemokrater vill att alla som vill ska ha ett arbete att gå till målet för oss är full sysselsättning. För att åstadkomma det krävs sunda finanser, ett bra företagsklimat och goda möjligheter att utbilda sig. De allra flesta människor i Sverige får också ett arbete efter att ha gått ut gymnasiet eller efter att ha studerat vidare på högskola eller universitet. Den största delen av ungdomarna kommer snabbt in på arbetsmarknaden. Trots detta har vi en arbetslöshet i Sverige och Örebro som är för hög. Visserligen sjunker den, men vi är inte nöjda. Därför är den viktigaste frågan för oss socialdemokrater i valet att skapa nya jobb. Vår politik ska vara hård mot arbetslösheten inte mot de arbetslösa. Vissa människor är i behov av ett större stöd för att finna ett jobb än vad andra är. För dessa människor finns flera åtgärder som i korthet beskrivs i den här rapporten. Dessa åtgärder syftar till att underlätta för dem att få ett arbete. Och det ger resultat. Människor går från socialbidrag till utbildning och arbete tack vare dessa åtgärder. Vi socialdemokrater vill inte avveckla arbetsmarknadsåtgärderna, som högeralliansen går till val på att göra. Istället vill vi fortsätta att utveckla dem, för vi vet vad de innebär för människor och för samhället i stort. Örebro kommun har minskat utbetalningen av socialbidrag med drygt 25 miljoner kronor från år 2003 till år Det är ett sätt att beskriva resultatet på. Ett annat är att titta på alla de människor som får ett arbete efter att ha genomgått en utbildning eller ett arbetsmarknadsprogram. Alla ska med. Så enkelt är det.

4 Ungdomar är vår framtid Att en ung människa står långt ifrån arbetsmarknaden kan aldrig accepteras. I juli i år var ungdomar mellan år arbetslösa, vilket är cirka färre än i juli Idag har mindre än ungdomar mellan år varit arbetslösa mer än 100 dagar. Det är en rekordlåg siffra var långtidsarbetslösheten bland ungdomar nästan Örebro har en högre ungdomsarbetslöshet än riksgenomsnittet, vilket kan förklaras med att det finns betydligt färre jobb som inte kräver någon utbildning i Örebro än i andra städer. Men här sker en mycket positiv utveckling ett snitt för 2005 var att det var 447 sökande ungdomar på varje okvalificerat jobb som ej kräver någon gymnasial utbildning. Snittet hittills 2006 är 176 ungdomar. Antalet långtidsarbetslösa ungdomar sjunker också kraftigt. I januari 2004 fanns det 239 ungdomar som var långtidsarbetslösa, och idag har 61 unga i Örebro varit arbetslösa i mer än tre månader. Men det innebär inte att vi är nöjda. Behovet av kraftfulla åtgärder i Örebro för unga är stort. Här finns också en tydlig koppling till varför vi vill göra Örebro till en handels- och logistikstad. På så sätt skapas arbetstillfällen som inte kräver så hög utbildning. Steget Alla ungdomar under 24 år som söker socialbidrag hänvisas direkt till Steget, en verksamhet som finns på ungdomsslussen. Syftet är att gå från socialbidrag till egenförsörjning, att få ett eget jobb. På Steget får man därför hjälp att göra sin meritförteckning, skriva ansökningshandlingar, förbättra sina datorkunskaper och att söka jobb. Ungdomarna är inskrivna på Steget i sammanlagt tre månader. Efter tre veckor väljer man en inriktning, ett av följande spår: öppna studier i matematik, svenska och engelska; studier i datorkunskap; praktisk yrkesorientering för ungdomar som vill ha ett praktiskt yrke; och praktikspåret för de ungdomar som är ganska klara på vad de vill göra. Steget är en framgångsrik verksamhet, och är en av de främsta orsakerna till minskningen av antalet personer med försörjningsstöd. I Örebro har antalet ungdomshushåll som uppbär försörjningsstöd minskat under de senaste åren.

5 2004 uppbar i genomsnitt 541 ungdomshushåll socialbidrag, 2005 var det 494 och under de första åtta månaderna i år är det 486 hushåll 1. Ungdomsslussen På ungdomsslussen erbjuds ett kommunalt ungdomsprogram där man kan praktisera i företag och på så sätt komma i kontakt med arbetsmarknaden och få både erfarenheter och viktiga referenser. Ungdomsslussen erbjuder även en så kallad ungdomsgaranti, där ungdomar mellan år erbjuds praktik, kurser, utbildningsinslag och andra kompetenshöjande insatser. På Ung Refill får ungdomar i behov av extra stöd vägledning och en möjlighet att läsa upp betyg och/eller förbereda vidare studier. Bara i år har 289 ungdomar gått vidare till arbete och 72 ungdomar har gått vidare och utbildat sig. Dessutom ordnas feriepraktik för dem som slutat årskurs 9 i grundskolan, årskurs 1 eller 2 på gymnasiet och som inte fått något vanligt sommarjobb. I år var det ungdomar som fick en feriepraktikplats, vilket är 250 fler än år 2005 och 450 fler än år Socialdemokraterna vill ytterligare underlätta för ungdomar att gå ut i egenförsörjning. Här är några saker vi vill göra: Fler sommarkurser. Socialdemokraterna i Örebro vill att kommunen ska erbjuda fler sommarkurser till elever i årskurs 7-9. Fler sommarjobb. Vi vill också att kommunen tillsammans med näringslivet ska erbjuda sommarjobb till gymnasieelever. Snabbare vägledning. För att minska antalet socialbidragstagare och korta tiden som man är i behov av bidrag vill Socialdemokraterna i Örebro att alla som söker socialbidrag får vägledning om arbete och utbildning inom en vecka. Prova på företagsamhet. Vi vill att gymnasieelever ska få chansen att prova på företagsamhet och få kunskap om vad det innebär att vara egen företagare. Bättre anställningsstöd. Idag har unga i Sverige ett anställningsstöd som man kan få efter att ha varit inskriven på arbetsförmedlingen sex månader. Det gör att man lättare kan få in en fot på arbetsmarknaden. Socialdemokraterna vill att fler ungdomar i Sverige ska få ett anställningsstöd och att man ska kunna få det redan efter tre månader. 1 Siffrorna är framtagna på ett årsgenomsnitt. För 2006 är det ett genomsnitt januari-augusti.

6 Lättare att söka jobb i hela Sverige. Ungdomar mellan år vill vi ska få en möjlighet att få ersättning för sina resekostnader i samband med anställningsintervjuer om de inte får jobb på hemorten. Stärkt anställningstrygghet. Ungdomar har idag de sämsta anställningsvillkoren som gör att de har svårt att starta sitt vuxenliv. De behöver inte mer otrygghet tvärtom. Socialdemokraterna vill därför stärka möjligheten till fasta anställningar och minska möjligheten att stapla korta anställningar hos samma arbetstagare under lång tid. Människor med utländsk bakgrund ska få jobb Örebro är idag en stad med en stor mångfald. Det har inneburit en positiv utveckling och lett till en rikare kommun. Samtidigt är det viktigt att peka på att människor med utländsk bakgrund idag har en svår situation på arbetsmarknaden. Introduktion Introduktion ska påbörjas så fort som möjligt efter att man har anlänt till Örebro. Nyanlända flyktingar erbjuds ett individuellt utformat introduktionsprogram. Målet är att man ska lära sig svenska, ges förutsättningar för att få arbete, bli självförsörjande och delaktig i det svenska samhället. Genom så kallade modersmålscirklar påbörjas introduktionen med viktig samhällsinformation på modersmålet. Arbetsförmedlingen ska introduceras för alla nyanlända och inskrivning som arbetssökande ska ske snarast. Introduktionen kan bli bättre. Samtidigt är det viktigt att peka på att 98 % av deltagarna i introduktionsprogrammen i Örebro upplever att de på ett bra eller mycket bra sätt fått det stöd de efterfrågat och att de har haft möjligheten att få stöd just efter sina egna behov. Sfi svenska för invandrare Sfi genomförs idag med tre olika huvudinriktingar. 1. En inriktning är för dem med akademisk utbildning eller liknande från sitt hemland, och som tänker studera vidare på universitet eller högskola. 2. Det finns tre olika branschspår med inriktning mot yrken 3. Den sista inriktningen är för dem som inte kan läsa eller skriva Sfi-utbildningen ska varvas med arbetspraktik. Det är viktigt att man snabbt kan få möjlighet att lära sig svenska. Med den nya tillfälliga asyllagstiftningen som

7 riksdagen fattade beslut om steg kön till en utbildningsplats och just nu är det drygt 170 personer som finns i kön. Socialdemokraterna i Örebro vill därför öka antalet platser i sfi-utbildningen. Socialdemokraterna vill ytterligare underlätta för personer med utländsk bakgrund att komma in på arbetsmarknaden. Här är några saker vi vill göra: Öka mångfalden i Örebro kommun. Under kommande fyra år vill vi anställa minst 700 personer med utländsk bakgrund i kommunen. Fler platser i sfi. För att minska den kösituation som har uppstått i och med den nya asyllagstiftningen vill Socialdemokraterna i Örebro utöka platserna i sfi. Bättre undervisning i sfi. Vi vill att kvaliteten på svenskundervisningen för invandrade förbättras. Den bör komma igång snabbare och i högre utsträckning ske snabbare parallellt med arbete, praktik och studier. Satsning på samhällsinformation. Vi vill att samhällsinformationen till alla nyanlända flyktingar förbättras. De har rätt att få veta hur Sverige fungerar och vilka rättigheter och skyldigheter de har. Jobbagenter. Socialdemokraterna vill pröva en modell som vi kallar för jobbagenter för att stötta personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Det ideella föreningslivet, som ofta har en väldigt god kunskap om lokalsamhället kan vara en resurs för att matcha arbetslösa personer med lediga arbeten och praktik. Verksamheten ska bedrivas i kommunal regi i samarbete med föreningarna. Satsning på invandrares företagande. I Örebro startas ungefär var femte företag av en person med utländsk bakgrund. Men det finns en outnyttjad potential av entreprenörskap och internationella kontakter. En särskild satsning ska göras på invandrares företagande genom ALMI. Sammanlagt 20 miljoner kronor satsas på detta på nationell nivå. Aktivitets- och vägledningsslussen För dem som är 25 år och uppåt finns aktivitets- och vägledningsslussen. Här finns Steget för vuxna, som startade i april 2005 med det framgångsrika arbetet i Steget för unga som förebild. Tyngdpunkten för aktivitets- och vägledningsslussen ligger på vägledning, aktivt jobbsökande, personlig marknadsföring och företagscoaching. Deltagarna har möjlighet att praktisera, både inom kommunen och i det privata näringslivet, göra studiebesök och gå på föreläsningar samt lära grunderna i Microsoft Office-paketet.

8 Utvecklingsjobb Målet med utvecklingsjobb är att fler ska få arbete och/eller utbildning och därmed en egen försörjning. Detta sker i form av individuella kompetenshöjande insatser och tillfälliga anställningar för män och kvinnor som varit arbetslösa under en längre tid. Anställningen är på tre till sex månader inom Örebro kommuns verksamheter, organisationer eller företag. Sedan starten hösten 2005 har 173 personer varit anställda inom ramen för utvecklingsjobb. De flesta har varit långtidsarbetslösa och beroende av försörjningsstöd. Flera har aldrig haft ett eget arbete. 70 av dem som har slutat sitt utvecklingsjobb har sedan starten gått till arbete eller utbildning och därmed blivit självförsörjande. Satsa på utvecklingsjobb. Socialdemokraterna i Örebro vill satsa på, inte avveckla, utvecklingsjobben. Funktionshindrades rätt till ett aktivt liv Alla, även de som idag står längst ifrån arbetsmarknaden ska med. Alla som kan och vill bidra till utvecklingen med ett eget arbete ska kunna göra det. OSA Offentligt skyddad anställning Människor med ett socialmedicinskt arbetshandikapp kan få en offentligt skyddad anställning, OSA. Arbetsplatsen är Örebro kommuns verksamheter Rävgången, Naturens hus och Alnängsbadet är bara några exempel på arbeten som gjorts i samverkan med kommunens OSA-anställda. Anställningen kan kombineras med utbildning. Lönebidrag och Samhall Även den moderna arbetsgivaren med höga krav på effektiviseringar måste ha utrymme för den som inte är högproduktiv i alla skeenden i livet. Lönebidrag är ett samarbete med stiftelsen Activa och Arbetsförmedlingen för att fler människor med olika typer av funktionshinder ska kunna få möjlighet att kunna arbeta utifrån sin egen förmåga.

9 Samhall är ett aktiebolag, helägt av staten, som har som uppdrag att skapa en meningsfull sysselsättning för människor med funktionshinder, så att dessa kan övergå till reguljära jobb. Idag finns det 869 lönebidrag i Örebro, 45 fler än Vi vill underlätta mer för människor med funktionshinder: Fler platser i lönebidrag och i Samhall. Antalet platser med lönebidrag och inom Samhall ska öka successivt med i hela Sverige under de kommande tre åren. Plusjobb Med start den 1 januari 2006 inrättade regeringen Plusjobb i Sverige för att höja kvaliteten på den offentliga sektorn. Plusjobb är riktiga jobb och med avtalsenliga löner. Skillnaden på vanliga jobb är att dessa riktar sig till långtidsarbetslösa som har haft svårt att få ett jobb på egen hand. Örebro kommun har anställt ca 160 plusjobbare. Många åtgärder, men vad leder de till? Utbetalt ekonomiskt bistånd och utvecklingsersättning i Örebro kommun totalt tusen kronor år I många år har åtgärderna lett till en minskning av antalet personer som är i behov av socialbidrag och som under en längre tid saknat en sysselsättning. Som framgår av diagrammet har kommunens utbetalda bistånd sjunkit kraftigt, med drygt 25 miljoner kronor, från 2003 till I år 2006 kommer vi på grund av ett ökat flyktingmottagande att se en ökning av den totala socialbidragsmängden i

10 kommunen, men i övrigt fortsätter minskningen för de hushåll som inte är flyktinghushåll. Åtgärderna leder alltså till lägre socialbidrag, det är ett sätt att beskriva det. En annan beskrivning gav en av de första personer som fick ett utvecklingsjobb: Det är oerhört svårt att beskriva den känslan som bara vällde över mig när det här jobbet blev verklighet. Känslan av att vara någon av betydelse och att också göra något betydelsefullt som många människor har glädje av. Varje dag visar många människor uppskattning över mitt arbete. Hur ser alternativet ut? I juni 2005 reserverade sig de fyra högerpartierna i kommunstyrelsen när den politiska majoriteten beslutade att satsa på utvecklingsjobb. Huvudargumentet var att de ansåg att arbetsmarknadspolitik i huvudsak [är] en statlig angelägenhet. Enligt dem finns det forskning som visar att kommunerna inte heller klarar av att bedriva arbetsmarknadspolitik.. Visserligen stämmer det att arbetsmarknadspolitik i huvudsak är statens ansvar, men för oss socialdemokrater är det självklart att även kommuner bör göra så mycket de kan för att få folk i arbete. Vinner högeralliansen valet i Örebro får vi alltså en kommunledning som menar att kommunerna inte klarar av att bedriva arbetsmarknadspolitik. Deras syn på statens arbetsmarknadsåtgärder är dock inte särskilt imponerande heller. I en annonskampanj i Nerikes Allehanda väljer en ledande centerpartist lokalt att kalla dem för AMS-trams. Skulle dessutom högeralliansen vinna valet till riksdagen sker systemskiftet. De har ingen politik för ungdomar. De vill sänka ambitionerna för gymnasieskolans yrkesutbildningar genom att ta bort kravet på kärnämnen för de elever som läser ett yrkesförberedande program. Bland annat Lärarförbundet har kraftigt motsatt sig detta. Moderaterna har också konsekvent motarbetat utbyggnaden av den högre utbildningen. Hade moderaterna styrt i Sverige idag hade Örebro universitet inte varit något universitet. De stora skattesänkningar för rika personer som högeralliansen vill göra i Sverige ska finansieras delvis av nedskärningar på arbetsmarknadspolitiken med lite drygt

11 10 miljarder kronor. Med högeralliansen riskerar många som idag har ett riktigt jobb, subventionerat av staten, eller som utbildar sig i något program, att hamna i öppen arbetslöshet. Plusjobben har högerpartierna kallat för gardinupphängarjobb. Vad det handlar om är jobb som sätter en guldkant på tillvaron för många äldre runt om i Sverige höjer kvaliteten på välfärden, och dessutom ger långtidsarbetslösa viktiga erfarenheter. Högerretoriken brukar lyda: hellre riktiga jobb än åtgärder och insatser. Alla människor behöver någon sorts åtgärd för att få ett arbete: grundskola, gymnasieutbildning och tydliga regler på arbetsmarknaden är sådana åtgärder som når de allra flesta. Vissa människor behöver dock mer insatser och åtgärder. Det är alla dessa människor som slås ut med den borgerliga politiken. Det är tvärtemot socialdemokraternas politik. Vår politik handlar inte om att bekämpa de arbetslösa, en sådan politik skapar inga fler jobb. Vi kommer inte att öka otryggheten för människor, välfärden ska gälla för alla även för dem som inte har något jobb. Vi socialdemokrater kommer aldrig att ge upp kampen mot arbetslösheten, full sysselsättning är vårt självklara mål. Innan dess ska vi se till att alla har en god trygghet och en bra livskvalitet. Alla ska med. Så enkelt är det.

12

2010-03-31. Barn- och ungdomssatsning för trygghet, jobb och kunskap

2010-03-31. Barn- och ungdomssatsning för trygghet, jobb och kunskap 2010-03-31 Barn- och ungdomssatsning för trygghet, jobb och kunskap Sverige ser ut att ha klarat sig igenom finanskrisen bättre än många andra länder. Aktiva insatser för jobben och välfärden, tillsammans

Läs mer

Rapport om feriearbete och feriepraktik 2014

Rapport om feriearbete och feriepraktik 2014 KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Christoffersson Andreas Åström Sinisalo Tobias Sjöman Lena Datum 2014-10-16 Diarienummer UAN-2014-0439 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Rapport

Läs mer

för 1. Vi sätter jobben först. Så bygger vi en välfärd vi kan vara stolta över.

för 1. Vi sätter jobben först. Så bygger vi en välfärd vi kan vara stolta över. för 1. Vi sätter jobben först. Så bygger vi en välfärd vi kan vara stolta över. - Ställ krav på sysselsättning genom att anställa inom vård, skola och näringsliv eller erbjuda utbildning som leder till

Läs mer

11 000 ungdomsjobb hotas i Västra Götaland. - Så slår förslaget om höjda arbetsgivaravgifter mot unga i Västra Götaland och Göteborg

11 000 ungdomsjobb hotas i Västra Götaland. - Så slår förslaget om höjda arbetsgivaravgifter mot unga i Västra Götaland och Göteborg 11 000 ungdomsjobb hotas i Västra Götaland - Så slår förslaget om höjda arbetsgivaravgifter mot unga i Västra Götaland och Göteborg september 2014 2014-09-08 2 (6) Förslag om höjda arbetsgivaravgifter

Läs mer

Budgetförslag 2014. Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg. Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen

Budgetförslag 2014. Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg. Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen Budgetförslag 2014 Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen Budget 2014 För fler jobb och högre kvalitét i skola och omsorg! Det

Läs mer

Sverige är på väg åt fel håll. Så bryter vi det nya utanförskapet i Jämtlands län

Sverige är på väg åt fel håll. Så bryter vi det nya utanförskapet i Jämtlands län Sverige är på väg åt fel håll Så bryter vi det nya utanförskapet i Jämtlands län 1 Sverige är på väg åt fel håll så bryter vi det nya utanförskapet i Jämtlands län INLEDNING Sverige är på väg åt fel håll.

Läs mer

Äldreomsorgslyft med traineejobb

Äldreomsorgslyft med traineejobb 2014-08-04 PM Äldreomsorgslyft med traineejobb Personalen och deras kompetens är avgörande för kvaliteten i välfärden. I dag upplever många som arbetar i äldreomsorgen att det är ett hårt pressat arbete

Läs mer

Målgruppen. Bilaga 1 2015-10-22 DNR:2015-141. Bilaga till Lokal överenskommelse kring ungas arbetslöshet arbetslöshet

Målgruppen. Bilaga 1 2015-10-22 DNR:2015-141. Bilaga till Lokal överenskommelse kring ungas arbetslöshet arbetslöshet Bilaga 1 2015-10-22 DNR:2015-141 Bilaga till Lokal överenskommelse kring ungas arbetslöshet arbetslöshet Målgruppen En kartläggning har gjorts avseende målgruppen unga mellan 16 och 24 år som befinner

Läs mer

... 3. St...3 ...4 ... 4 ... 5... 5... 6...6 LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN FÖR UNGA TILL ARBETE SWECO

... 3. St...3 ...4 ... 4 ... 5... 5... 6...6 LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN FÖR UNGA TILL ARBETE SWECO ... 3 St...3... 3... 4...4... 4... 4... 5... 5... 5... 6... 6...6... 6... 6... 6 2 LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN FÖR UNGA TILL ARBETE SWECO Underlag: dokumentation från kommunen, webbplatsen, intervjuer

Läs mer

Avskaffa aktivitetsförbudet för arbetslösa ungdomar

Avskaffa aktivitetsförbudet för arbetslösa ungdomar Avskaffa aktivitetsförbudet för arbetslösa ungdomar Arbetsförmedlingens månadssiffror för Kalmar län Fredagen den 4 maj 2010 I april 2009 gick 2039 ungdomar i Kalmar län utan jobb. Ungdomsarbetslösheten

Läs mer

Rapport om läget i Stockholms skolor

Rapport om läget i Stockholms skolor Rapport om läget i Stockholms skolor Enkätstudie om skolans utveckling och lärarnas situation Socialdemokraterna i Stockholms stad 2013:1 Ge lärare förutsättning att vara lärare De senaste åren har svensk

Läs mer

2015-12-17 Bildningsnämnden Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde

2015-12-17 Bildningsnämnden Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde 2015-12-17 Bildningsnämnden Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde För ytterligare information kontakta bildningsnämndens ordförande Karin Granbom Ellison (L), telefon 0725-82 81 74 Ärende

Läs mer

Kartläggning av befintliga verksamheter

Kartläggning av befintliga verksamheter Bilaga 2 Kartläggning av befintliga verksamheter Särskilda medel Utifrån att Mönsterås kommun hade en oproportionerligt hög ungdomsarbetslöshet år 2013, så beslutade kommunstyrelsen 1 att år 2014 avsätta

Läs mer

Första jobbet. Ett starkt Sverige bygger vi tillsammans. Vi pluggar, vi jobbar och vi anstränger oss. Men någonting är på väg att gå riktigt fel.

Första jobbet. Ett starkt Sverige bygger vi tillsammans. Vi pluggar, vi jobbar och vi anstränger oss. Men någonting är på väg att gå riktigt fel. Första jobbet Ett starkt Sverige bygger vi tillsammans. Vi pluggar, vi jobbar och vi anstränger oss. Men någonting är på väg att gå riktigt fel. En av sju befinner sig i utanförskap i Sverige. För utrikes

Läs mer

Ökat statligt ansvar för en jämlik skola

Ökat statligt ansvar för en jämlik skola 2014-06-18 PM Ökat statligt ansvar för en jämlik skola En jämlik kunskapsskola Socialdemokratins fokus är att skapa en jämlik skola med höga kunskaper och bildning. Skolan är hjärtat i det jämlika samhället,

Läs mer

Sätta dagordningen Fokus

Sätta dagordningen Fokus Sätta dagordningen Fokus DAGS FÖR FLER JOBB I DALARNA INVESTERA FÖR FRAMTIDSTRO OCH ARBETE RÖSTA DEN 14 SEPTEMBER ETT BÄTTRE DALARNA. FÖR ALLA. socialdemokraterna.se/dalarna 2 (6) Arbetslösheten biter

Läs mer

Rösta. september! Möjligheternas. Välfärd före skattesänkningar

Rösta. september! Möjligheternas. Välfärd före skattesänkningar Rösta 19 september! Möjligheternas Kommun Välfärd före skattesänkningar HAMMARÖ ska vara möjligheternas kommun framtida välfärd Det är många som vill bo på Hammarö, vilket är positivt. Fler invånare ger

Läs mer

Så bra är ditt gymnasieval

Så bra är ditt gymnasieval Så bra är ditt gymnasieval fakta om kvaliteten på alla program och skolor w sidan 4: programmen som ger jobb 6: de gör mest för att alla elever ska nå målen 8: utbildningarna med högst betyg 10: skolorna

Läs mer

FRAMTIDSKONTRAKTET KUNGÄLV 2020 15 skäl att rösta på Socialdemokraterna

FRAMTIDSKONTRAKTET KUNGÄLV 2020 15 skäl att rösta på Socialdemokraterna FRAMTIDSKONTRAKTET KUNGÄLV 2020 15 skäl att rösta på Socialdemokraterna Kontakta oss: - Maria Steen 0725-303683 Miguel Odhner 0703-520101 Besök vår hemsida: http://www.socialdemokraterna.se/kungalv Kungälv

Läs mer

Bilaga 1 B. Kartläggning av målgruppens storlek, sammansättning och behov i Grums kommun

Bilaga 1 B. Kartläggning av målgruppens storlek, sammansättning och behov i Grums kommun Sida 1 av 12 Inför lokal överenskommelse mellan kommunen och Arbetsförmedlingen rörande insatser för att motverka ungdomsarbetslöshet Bilaga 1 B Kartläggning av målgruppens storlek, sammansättning och

Läs mer

RAPPORT. (S)-förslag hotar minst 1700 ungdomsjobb i Skaraborg

RAPPORT. (S)-förslag hotar minst 1700 ungdomsjobb i Skaraborg RAPPORT (S)-förslag hotar minst 1700 ungdomsjobb i Skaraborg (S)-förslag om höjda arbetsgivaravgifter hotar minst 1700 ungdomsjobb i Skaraborg Socialdemokraternas förslag om höjda arbetsgivaravgifter slår

Läs mer

Utbildning för framtidens jobb i Västsverige

Utbildning för framtidens jobb i Västsverige Enskild motion Motion till riksdagen: 2014/15:2065 av Adnan Dibrani m.fl. (S) Utbildning för framtidens jobb i Västsverige Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening

Läs mer

Ge Sörmland chansen med investeringar i utbildning och kompetens!

Ge Sörmland chansen med investeringar i utbildning och kompetens! Ge Sörmland chansen med investeringar i utbildning och kompetens! Jobbkommissionen Socialdemokraterna i Sörmland Jobbkrisen förvärras Den borgerliga regeringen gick till val på att ordna jobben. Idag kan

Läs mer

Arbetsmarknadsläget hösten 2007

Arbetsmarknadsläget hösten 2007 Arbetsmarknadsläget hösten 27 Arbetslösheten sjunker i Sverige. Bland kommunalarna har arbetslösheten minskat med 3 på ett år. Under hösten 27 var det vanligare att arbetslösa kommunalare som fått jobb

Läs mer

tillbaka till flumskolan Vänsterpartiernas avsaknad av en gemensam utbildningspolitik

tillbaka till flumskolan Vänsterpartiernas avsaknad av en gemensam utbildningspolitik tillbaka till flumskolan Vänsterpartiernas avsaknad av en gemensam utbildningspolitik Innehåll Sammanfattning 3 KLASSRESAN SKA BÖRJA I KLASSRummet 4 TOLV ÅRS SVEK MOT skolan 4 Tidigare betyg för kunskapsuppföljning

Läs mer

VAD HÄNDER EFTER SFI?

VAD HÄNDER EFTER SFI? VAD HÄNDER EFTER SFI? STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING Hos mig kan du få studie- och yrkesvägledning information om utbildningar, behörighetsregler och ansökningstider komma på drop-in med korta frågor boka

Läs mer

Sammanfattning 2015:3

Sammanfattning 2015:3 Sammanfattning Arbetslösheten bland svenska ungdomar har under de senaste åren varit hög. Detta har gått hand i hand både med ett stort medialt intresse och många ekonomisk-politiska insatser med fokus

Läs mer

TILLVÄXTPROGRAMMET 2016 - TEMA JOBB

TILLVÄXTPROGRAMMET 2016 - TEMA JOBB TILLVÄXTPROGRAMMET 2016 - TEMA JOBB 5 10 15 20 25 30 35 40 SSU är Östergötlands starkaste röst för progressiva idéer och för en politik som vågar sätta människan före marknadens intressen. Vår idé om det

Läs mer

Intresseförfrågan om att delta i försöksverksamhet med sfibonus

Intresseförfrågan om att delta i försöksverksamhet med sfibonus PM 2009:106 RVII (Dnr 333-788/2009) Intresseförfrågan om att delta i försöksverksamhet med sfibonus Förfrågan från Integrations- och jämställdhetsdepartementet Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen

Läs mer

Kort om Arbetsförmedlingens resultat. Första halvåret 2008

Kort om Arbetsförmedlingens resultat. Första halvåret 2008 Kort om Arbetsförmedlingens resultat Första halvåret 2008 Arbetsförmedlingen leder till arbete...... 4 396 400 lediga platser har anmälts....... 6 294 400 arbetssökande har fått arbete..... 8 Arbetsförmedlingens

Läs mer

Filippa Reinfeldt Kommunstyrelsens ordförande

Filippa Reinfeldt Kommunstyrelsens ordförande Täby Täby kan bli en ännu bättre kommun att leva i! Täby har en mycket välskött ekonomi, en trygg äldrevård och våra skolor tillhör Sveriges bästa. Men jag är övertygad om att Täby kan bli ännu bättre.

Läs mer

Utredning om Praktisk yrkeskompetens framtid

Utredning om Praktisk yrkeskompetens framtid PM Tyresö kommun 2011-04-14 Utvecklingsförvaltningen 1 (13) Judit Kisvari Diarienummer 2010/GAN0034 Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden Utredning om Praktisk yrkeskompetens framtid Förslag till beslut

Läs mer

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM UTVECKLING AV INTRODUKTIONEN FÖR FLYKTINGAR OCH ANDRA INVANDRARE I NÄSSJÖ KOMMUN

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM UTVECKLING AV INTRODUKTIONEN FÖR FLYKTINGAR OCH ANDRA INVANDRARE I NÄSSJÖ KOMMUN 1 LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM UTVECKLING AV INTRODUKTIONEN FÖR FLYKTINGAR OCH ANDRA INVANDRARE I NÄSSJÖ KOMMUN 1 INLEDNING... 1 1.1 MÅLGRUPP... 1 1.2 MÅL FÖR INTRODUKTION... 1 1.3 DELMÅL FÖR INTRODUKTION...

Läs mer

Sammanfattning på lättläst svenska

Sammanfattning på lättläst svenska Sammanfattning på lättläst svenska Utbildning är en av de viktigaste sakerna för ungdomars framtid. Ungdomar som saknar gymnasieutbildning riskerar att bli arbetslösa och få det svårt på många andra sätt.

Läs mer

Fler vägar till j obb för unga Ungdomspaket på 8, 1 milj arder kronor i budgetpropositionen för 2013

Fler vägar till j obb för unga Ungdomspaket på 8, 1 milj arder kronor i budgetpropositionen för 2013 Fler vägar till j obb för unga Ungdomspaket på 8, 1 milj arder kronor i budgetpropositionen för 2013 För att skapa fler vägar till jobb för unga föreslår regeringen ett ungdomspaket på 2,2 miljarder kronor

Läs mer

Utbildningens betydelse för framtidens jobb i Västsverige

Utbildningens betydelse för framtidens jobb i Västsverige Enskild motion Motion till riksdagen 2015/16:2190 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S) Utbildningens betydelse för framtidens jobb i Västsverige Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det

Läs mer

Kartläggning av befintliga verksamheter

Kartläggning av befintliga verksamheter Bilaga 2 Kartläggning av befintliga verksamheter Hemsida: www.dalsed.se E-post: magnus.akesson@dalsed.se 1 Innehåll Kompetensförsörjningsbehov... 3 Inom Kommunen... 3 Resterande arbetsmarknad... 3 Näringslivsråd

Läs mer

Bildningsnämnden Budget 2016 2017 med plan för 2018 2019

Bildningsnämnden Budget 2016 2017 med plan för 2018 2019 1 Bildningsnämnden Budget 2016 2017 med plan för 2018 2019 Nämndens prioriterade frågor och utmaningar 2016 2017 Bildningsnämndens prioriterade frågor och utmaningar för gymnasieskolan, vuxenutbildningen

Läs mer

Redovisning av befintlig verksamhet (bilaga 2)

Redovisning av befintlig verksamhet (bilaga 2) Redovisning av befintlig verksamhet (bilaga 2) Praktik och tidsbegränsade anställningar med statligt stöd från Arbetsförmedlingen sker på kommunens förvaltningar samt i kommunens för ändamålet skapade

Läs mer

Svar på motion om att satsa på yrkesintroduktion för ungdomar

Svar på motion om att satsa på yrkesintroduktion för ungdomar SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammantrades datum 2015-12-08 Blad 16 Ksau 213 Dnr 42/2014-101 Svar på motion om att satsa på yrkesintroduktion för ungdomar I en motion inkommen till

Läs mer

Centerpartiet Vi anser att dessa kurser varit framgångsrika. Vi arbetar för att dessa ska kunna fortsätta även i framtiden.

Centerpartiet Vi anser att dessa kurser varit framgångsrika. Vi arbetar för att dessa ska kunna fortsätta även i framtiden. Fem frågor till riksdagspartierna inför valet 2014 1. Anser ni att de studiemotiverande folkhögskolekurserna ska få fortsätta efter 2014 och därmed också satsningen på extra folkhögskoleplatser på allmän

Läs mer

Feriearbeten sommaren 2003

Feriearbeten sommaren 2003 Bilaga 6:18 till kommunstyrelsens protokoll den 19 mars 2003, 21 PM 2003 RVI (Dnr 331-934/2003) Feriearbeten sommaren 2003 Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta följande 1. Stadsdelsnämnderna

Läs mer

Bilaga 3 Verksamhet som ska bedrivas i samverkan. Norsjö och Skellefteå, 2015-10-28

Bilaga 3 Verksamhet som ska bedrivas i samverkan. Norsjö och Skellefteå, 2015-10-28 Bilaga 3 Verksamhet som ska bedrivas i samverkan Norsjö och Skellefteå, 2015-10-28 Här redovisas hur den gemensamma verksamheten ska se ut och genomföras för att vi ska uppnå målen. Med vi avses parterna

Läs mer

Från medelkommun till Möjligheternas kommun!

Från medelkommun till Möjligheternas kommun! Sollentuna Sollentuna 2010-04-21 Från medelkommun till Möjligheternas kommun! rikedom garanterar inte hög kvalitet! 2 (12) Innehållsförteckning Inledning...3 Sollentuna är medelbra på välfärd...3 Förskolan

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:2775 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) Yrkesutbildning för framtiden

Motion till riksdagen 2015/16:2775 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) Yrkesutbildning för framtiden Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:2775 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) Yrkesutbildning för framtiden Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen

Läs mer

Motion, utbildningsutskottet

Motion, utbildningsutskottet Motion, utbildningsutskottet Enligt PISA undersökningen 2012 har Sveriges 15-åriga elever bristfälliga kunskaper i de tre kärnämnena matematik, naturkunskap och läsförståelse. Detta är ett väldigt stort

Läs mer

Skola i världsklass. Förslag till skolplan UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. 1. Inledning

Skola i världsklass. Förslag till skolplan UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. 1. Inledning UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN BILAGA DNR 08-401/179 SID 1 (7) 2008-01-30 Förslag till skolplan Skola i världsklass 1. Inledning Skolans huvuduppgift är att förmedla kunskap och vårt gemensamma bildningsarv

Läs mer

Politisk inriktning 2007-2010

Politisk inriktning 2007-2010 Politisk inriktning 2007-2010 Kommunstyrelsen/Politisk kommunledning FEBRUARI 2007 Inledning Allians för Huddinge bestående av Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna har tillsammans med Drevvikenpartiet

Läs mer

Ökade klyftor och ett otryggare arbetsliv

Ökade klyftor och ett otryggare arbetsliv Ökade klyftor och ett otryggare arbetsliv Ett PM om konsekvenserna av en borgerlig regerings politik Dyrare och lägre a-kassa, fler otrygga jobb, skrotad rätt till heltid och uteblivna satsningar på arbetsmiljö

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015 Utbildnings-, arbetsmarknads- och integrationsnämnden

Verksamhetsberättelse 2015 Utbildnings-, arbetsmarknads- och integrationsnämnden Nämnd Verksamhetsberättelse 2015 Utbildnings-, arbetsmarknads- och integrationsnämnden Nämndens uppdrag 2015 Gymnasieskola inklusive gymnasiesärskola Utbildning av vuxna: grundläggande utbildning/gymnasial

Läs mer

Socialdemokraterna i riksdagen. Jobben först Sverige och Kungsbacka ska tillbaka till toppen!

Socialdemokraterna i riksdagen. Jobben först Sverige och Kungsbacka ska tillbaka till toppen! Socialdemokraterna i riksdagen Jobben först Sverige och Kungsbacka ska tillbaka till toppen! 2 (8) Inledning Med denna rapport vill vi visa väljarna i Kungsbacka hur vår politik ser ut utifrån budgetmotionen

Läs mer

Bilaga 1. Kartläggning av målgrupp. http://rkdhs-kom/yta/a_2014_06/anskningshandlingar mm/194 säffle/överenskommelse/bilaga 1.

Bilaga 1. Kartläggning av målgrupp. http://rkdhs-kom/yta/a_2014_06/anskningshandlingar mm/194 säffle/överenskommelse/bilaga 1. 1(13) Bilaga 1 Kartläggning av målgrupp http://rkdhs-kom/yta/a_2014_06/anskningshandlingar mm/194 säffle/överenskommelse/bilaga 1.docx SÄFFLE KOMMUN Postadress Säffle kommun 661 80 Säffle Besöksadress

Läs mer

Prognos för feriejobb i kommuner och landsting sommaren 2014

Prognos för feriejobb i kommuner och landsting sommaren 2014 2014-03-27 1 (9) Lärande och Arbetsmarknad Tor Hatlevoll Prognos för feriejobb i kommuner och landsting sommaren 2014 Varje sommar anordnar kommuner och landsting feriejobb för ungdomar, syftet är dels

Läs mer

INTRODUKTIONSERSÄTTNING I TORSÅS KOMMUN

INTRODUKTIONSERSÄTTNING I TORSÅS KOMMUN INTRODUKTIONSERSÄTTNING I TORSÅS KOMMUN Introduktionsersättning kan utgå till flyktingar och vissa andra utländska medborgare som tas emot inom ramen för det kommunala flyktingmottagandet. Ett villkor

Läs mer

Välkommen in! Sju förslag för en bättre etablering

Välkommen in! Sju förslag för en bättre etablering Välkommen in! Sju förslag för en bättre etablering Kontakt TCO Samuel Engblom - Åsa Odin Ekman samuel.engblom@tco.se - asa.odin.ekman@tco.se Välkommen in! TCO Granskar nr Ange nr Ange år Inledning De senaste

Läs mer

Svar på skrivelse om yrkesintroduktionsanställningar

Svar på skrivelse om yrkesintroduktionsanställningar Arbetsmarknadsförvaltningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2016-06-02 Handläggare Elizabeth Castañeda Lindahl Telefon: 08-508 35 569 Till Arbetsmarknadsnämnden den 14 juni 2016 Ärende 10 Svar på skrivelse

Läs mer

Utbildningskontrakt och traineejobb

Utbildningskontrakt och traineejobb Tjänsteutlåtande Enhetschef 2016-01-27 Hanna Bäck 08-590 973 39 Dnr: Hanna.Back@upplandsvasby.se KS/2016:19 20791 Utbildningskontrakt och traineejobb Förslag till beslut Kommunstyrelsens allmänna utskott

Läs mer

Uppföljning av nystartsjobben

Uppföljning av nystartsjobben 1(12) 2007-12-19 Dnr 0200-005426-02 Uppföljning av nystartsjobben 2 (12) Sammanfattning Nystartsjobben infördes den 1 januari i år. Detta PM är en redogörelse för utvecklingen av antalet nystartsjobb och

Läs mer

Kartläggning av målgruppen

Kartläggning av målgruppen Bilaga 1till Lokal överenskommelse mellan Eskilstuna Kommun och Arbetsförmedlingen i Eskilstuna Kartläggning av målgruppen Innehåll 1. Kartläggning av målgruppens storlek... 2 1.1 Elever som inte har fullgoda

Läs mer

Regionalt kunskapslyft För jobb och utveckling i Västra Götaland

Regionalt kunskapslyft För jobb och utveckling i Västra Götaland Regionalt kunskapslyft För jobb och utveckling i Västra Götaland Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen 2 (8) Innehållsförteckning Regionalt kunskapslyft... 3 Bakgrund... 4 Vår politik för ett regionalt

Läs mer

Praktik med yrkeskompetensbedömning. Helt enkelt.

Praktik med yrkeskompetensbedömning. Helt enkelt. Praktik med yrkeskompetensbedömning. Helt enkelt. Det här är KFS Ett väl fungerande samhälle behöver sådant som el, vatten, avlopp, kommunikationer, avfallshantering, besöksmål, skola, vård och omsorg.

Läs mer

2016-04-11. Rapport om svenska för invandrare (Sfi) på Järfälla Lärcentrum

2016-04-11. Rapport om svenska för invandrare (Sfi) på Järfälla Lärcentrum 1 (6) RAPPORT 2016-04-11 Kompetensnämnden Dnr Kon 2016/63 Rapport om svenska för invandrare (Sfi) på Järfälla Lärcentrum Rätt till sfi samt antagning Rätt att delta i utbildning i svenska för invandrare

Läs mer

Mer Svedala för pengarna

Mer Svedala för pengarna Mer Svedala för pengarna Valet 2014 Vi bryr oss Söker du ytterligare information eller vill ha kontakt med oss? Besök www.moderat.se/svedala sök oss på Facebook eller kontakta Linda Allansson Wester, kommunstyrelsens

Läs mer

Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den 4 februari 2016, kl. 14.00-15.30

Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den 4 februari 2016, kl. 14.00-15.30 : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 14.00-15.30 Beslutande Övriga närvarande Anders Albäck (L), ordförande Sven Gunnarsson (MP), 1:e vice ordförande Ewa Carnbrand (M), ersättare för Per Skoog

Läs mer

Utvecklingsförvaltningen Den 25 november 2010. Kvalitetsredovisning 2009/10 C3L

Utvecklingsförvaltningen Den 25 november 2010. Kvalitetsredovisning 2009/10 C3L Utvecklingsförvaltningen Den 25 november 2010 Kvalitetsredovisning 2009/10 C3L Innehållsförteckning 1. FÖRORDNING OM KVALITETSREDOVISNING... 3 2. SAMMANFATTNING... 3 2.1 STARKA SIDOR... 3 2.2 OMRÅDEN FÖR

Läs mer

Carlbeck-kommitténs slutbetänkande För oss tillsammans Om utbildning och utvecklingsstörning (SOU 2004:98)

Carlbeck-kommitténs slutbetänkande För oss tillsammans Om utbildning och utvecklingsstörning (SOU 2004:98) 1 D nr BG 2005-0082 YTTRANDE 2005-03-19 Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Carlbeck-kommitténs slutbetänkande För oss tillsammans Om utbildning och utvecklingsstörning (SOU 2004:98) Riksförbundet

Läs mer

Utbildningsavdelningens riktlinjer för mottagande av nyanlända elever

Utbildningsavdelningens riktlinjer för mottagande av nyanlända elever 2016-02-26 1 (10) Kommunförvaltningen Handlingsplan UN 2016/4 Ansvarig Ester Alavei Upprättad av Ester Alavei Upprättad den 2016-01-03 Reviderad den Utbildningsavdelningens riktlinjer för mottagande av

Läs mer

Den här broschyren är en sammanfattning av redovisningen för kalenderåret 2006.

Den här broschyren är en sammanfattning av redovisningen för kalenderåret 2006. Vad är en kvalitetsredovisning? Enligt lag ska Lycksele kommun varje år göra en kvalitetsredovisning för förskola, skola och fritidshem. Där ska vi skriva om vi har nått målen för undervisningen. Om något

Läs mer

Vi tror på Hallonbergen

Vi tror på Hallonbergen Mikael T. Eriksson Hamada Sidqi Ritva Runestad Foto: Fredrik Persson Vi tror på Hallonbergen För 40 år sedan byggdes Hallonbergen. Då var det Sveriges modernaste område. Vi vill att Hallonbergen ska bli

Läs mer

Välfärd på 1990-talet

Välfärd på 1990-talet Lättläst Välfärd på 1990-talet Lättläst En lättläst sammanfattning av SOU 2001:79 från Kommittén Välfärdsbokslut. Du beställer denna skrift från: Fritzes kundtjänst 106 47 Stockholm telefon: 08-690 91

Läs mer

Pensionen en kvinnofälla

Pensionen en kvinnofälla Pensionen en kvinnofälla En rapport om kommunalares pensioner Omslag s 1 2015 4680_Rapport_Pension_A4_150113.indd 1 2015-01-13 10:29 Sammanfattning av Pensionen - en kvinnofälla Av Annakarin Wall, Kommunal

Läs mer

Betygsstatistik för årskurs 9 Läsåret 2014/15. Sammanfattning av betygsresultat för elever i årskurs 9 läsåret 2014/15.

Betygsstatistik för årskurs 9 Läsåret 2014/15. Sammanfattning av betygsresultat för elever i årskurs 9 läsåret 2014/15. Betygsstatistik för årskurs 9 Läsåret 2014/15 Sammanfattning av betygsresultat för elever i årskurs 9 läsåret 2014/15. Upplands Väsby kommun Utbildningskontoret Gunnar Högberg 2015-10-12 Betygsstatistik

Läs mer

Så kommer skattepengarna till nytta i Järfälla. Kortversion av kommunens mål och budget 2016 2017

Så kommer skattepengarna till nytta i Järfälla. Kortversion av kommunens mål och budget 2016 2017 Så kommer skattepengarna till nytta i Järfälla Kortversion av kommunens mål och budget 2016 2017 1 JÄRFÄLLA så här används dina skattepengar 2016 2017 Du kan läsa mer om kommunens politik på jarfalla.se/politik.

Läs mer

Ge oss den ljusnande framtiden åter!

Ge oss den ljusnande framtiden åter! Ge oss den ljusnande framtiden åter! 2 (10) 3 (10) I den här rapporten vill jag berätta vad Socialdemokraterna i Västerås vill göra för stadens ungdomar, men också vad det innebär för dem om vi tillsammans

Läs mer

Ny statistik: Ungdomar som varken jobbar eller pluggar

Ny statistik: Ungdomar som varken jobbar eller pluggar Socialdemokratiska kansliet Stockholms stadshus Rapport Sida 1 (5) 2014-04-23 jobbar eller pluggar Ny unik statistik visar att 12 850 unga varken arbetar eller studerar i Stockholm. Det motsvarar 13,7

Läs mer

Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde

Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde 2013-12-19 Bildningsnämnden Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde För ytterligare information kontakta bildningsnämndens ordförande Carina Boberg (FP), telefon 013-20 69 37 Ärende 1 Information

Läs mer

Kartläggning av sfi-undervisningen i Göteborgsregionen våren 2008

Kartläggning av sfi-undervisningen i Göteborgsregionen våren 2008 Kartläggning av sfi-undervisningen i Göteborgsregionen våren 2008 2008-06-10 Margrethe Kristensson Mikael Johansson 1 Kartläggning av sfi-undervisningen i Göteborgsregionen Vad är svenskundervisning för

Läs mer

Utbildning och kunskap

Utbildning och kunskap Sid 1(9) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Karlstad 215-1-14 Lina Helgerud, 54-54 1 4 lina.helgerud@karlstad.se Marie Landegård 54-54 8 15 marie.landegard@karlstad.se Utbildning och kunskap Tematisk månadsrapport

Läs mer

Invandrarföretagare i Sverige och Europa. Farbod Rezania, Ahmet Önal Oktober 2009

Invandrarföretagare i Sverige och Europa. Farbod Rezania, Ahmet Önal Oktober 2009 Invandrarföretagare i Sverige och Europa Farbod Rezania, Ahmet Önal Oktober 2009 Sammanfattning 1 Sammanfattning I denna rapport har möjligheter och hinder för företagandet i Sverige jämförts med motsvarande

Läs mer

Full fart mot Framtiden

Full fart mot Framtiden Strategidokument gäller from hösten 2013 Studie- och arbetsmarknadsfrågor Grundskola / Gymnasieskola Full fart mot Framtiden Strategi för Studie- och arbetsmarknadsfrågor - för utveckling i Södertäljes

Läs mer

Förslag till ändrade regler för tillträde till högre utbildning och ändring i högskolelagen Remiss från Utbildningsdepartementet

Förslag till ändrade regler för tillträde till högre utbildning och ändring i högskolelagen Remiss från Utbildningsdepartementet PM 2007:62 RIV (Dnr 322-786/2007) Förslag till ändrade regler för tillträde till högre utbildning och ändring i högskolelagen Remiss från Utbildningsdepartementet Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Lärare i grundskolan

Lärare i grundskolan Utdrag ur Skolverkets kommande rapport nr 151 Lärare i grundskolan samt i praktisk-estetiska ämnen i gymnasieskolan - tillgång och behov Rapporten beräknas publiceras i början av november, då den kan beställas

Läs mer

Återkallande av vissa beslut rörande gymnasieskolan

Återkallande av vissa beslut rörande gymnasieskolan Utbildningsutskottets betänkande 2006/07:UbU3 Återkallande av vissa beslut rörande gymnasieskolan Sammanfattning I betänkandet behandlas budgetpropositionen utgiftsområde 16 (prop. 2006/07:1) såvitt avser

Läs mer

Sommarjobb i Tyresö kommun 2014

Sommarjobb i Tyresö kommun 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2013-11-18 Utvecklingsförvaltningen 1 (11) Karin Sundström Diarienummer Dnr 2013/GAN 0072 Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden Sommarjobb i Tyresö kommun 2014 Förslag till

Läs mer

Socialdemokraterna i riksdagen. Jobben först Sverige och Skövde ska tillbaka till toppen!

Socialdemokraterna i riksdagen. Jobben först Sverige och Skövde ska tillbaka till toppen! Socialdemokraterna i riksdagen Jobben först Sverige och Skövde ska tillbaka till toppen! 2 (8) Inledning Med denna rapport vill vi visa väljarna i Skövde hur vår politik ser ut utifrån budgetmotionen som

Läs mer

Arbetsförmedlingens särskilda uppdrag för vissa unga med funktionsnedsättning

Arbetsförmedlingens särskilda uppdrag för vissa unga med funktionsnedsättning Arbetsförmedlingens särskilda uppdrag för vissa unga med funktionsnedsättning Unga med funktionsnedsättning Af:s generella uppdrag att bedriva sådan verksamhet så att alla med funktionsnedsättning och

Läs mer

En äldrepolitik för framtiden. En rapport som beskriver socialdemokratisk äldrepolitik och hur alternativet ser ut

En äldrepolitik för framtiden. En rapport som beskriver socialdemokratisk äldrepolitik och hur alternativet ser ut En äldrepolitik för framtiden En rapport som beskriver socialdemokratisk äldrepolitik och hur alternativet ser ut 2 Sammanfattning Att utveckla äldreomsorgen är tveklöst en av framtidens stora utmaningar

Läs mer

Höjda studiemedel och bättre utbildning för studenterna

Höjda studiemedel och bättre utbildning för studenterna Stockholm 28 augusti 2010 Höjda studiemedel och bättre utbildning för studenterna Förslag ur den kommande rödgröna regeringsplattformen 2/8 Förslag för studenterna ur den rödgröna regeringsplattformen

Läs mer

En förlorad generation? En ESO-rapport om ungas etablering på arbetsmarknaden. Mattias Engdahl Anders Forslund ESO 2015-06-11

En förlorad generation? En ESO-rapport om ungas etablering på arbetsmarknaden. Mattias Engdahl Anders Forslund ESO 2015-06-11 En förlorad generation? En ESO-rapport om ungas etablering på arbetsmarknaden Mattias Engdahl Anders Forslund ESO 2015-06-11 1 Inledning Är ungdomsarbetslösheten ett bra sammanfattande mått på ungdomars

Läs mer

Kommittédirektiv. Yrkesdansarutbildning i klassisk dans. Dir. 2008:32. Beslut vid regeringssammanträde den 3 april 2008

Kommittédirektiv. Yrkesdansarutbildning i klassisk dans. Dir. 2008:32. Beslut vid regeringssammanträde den 3 april 2008 Kommittédirektiv Yrkesdansarutbildning i klassisk dans Dir. 2008:32 Beslut vid regeringssammanträde den 3 april 2008 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ska utreda förutsättningarna för att

Läs mer

skolan läsåret 2013/2014

skolan läsåret 2013/2014 Introduktionsprogrammen på Bergska skolan läsåret 2013/2014 Upprättad 20110322 Reviderad 2013-01-09 Introduktionsprogrammen (IM) Introduktionsprogrammen vänder sig till de elever som inte uppnått behörighet

Läs mer

Södertälje i världen Världen i Södertälje

Södertälje i världen Världen i Södertälje Södertälje i världen Världen i Södertälje Södertäljefakta bakgrund Södertälje är en stad med 83 600 invånare, vilket är knappt en procent av Sveriges hela befolkning. Storföretagen AstraZeneca och Scania

Läs mer

VÅRT FRAMTIDSKONTRAKT FÖR HUDDINGE

VÅRT FRAMTIDSKONTRAKT FÖR HUDDINGE VÅRT FRAMTIDSKONTRAKT FÖR HUDDINGE I valet den 14 september väljer vi väg för Huddinge. Våra prioriteringar är tydliga: Jobben först ingen ung utan jobb Mindre klasser och fler lärare Ordning, reda och

Läs mer

Redovisning av befintlig verksamhet

Redovisning av befintlig verksamhet Bilaga 2 Redovisning av befintlig verksamhet Arbetsförmedlingen Norra Uppland och Tierps kommun november 2015 Redovisning av befintlig verksamhet Grund- och gymnasieskolan I Tierps kommun finns idag elva

Läs mer

Socialdemokraternas äldrepolitiska plattform 2011-2014. Vardag med möjlighet till gemenskap och innehåll!

Socialdemokraternas äldrepolitiska plattform 2011-2014. Vardag med möjlighet till gemenskap och innehåll! Ett gott liv i Malmö Socialdemokraternas äldrepolitiska plattform 2011-2014 Allas rätt till välfärd, delaktighet och engagemang i samhällsbygget är grunden för den socialdemokratiska politiken. Det handlar

Läs mer

15 Svar på interpellation 2013/14:452 om arbetsvillkoren för vikarier Anf. 122 Arbetsmarknadsminister ELISABETH SVANTESSON (M):

15 Svar på interpellation 2013/14:452 om arbetsvillkoren för vikarier Anf. 122 Arbetsmarknadsminister ELISABETH SVANTESSON (M): 15 Svar på interpellation 2013/14:452 om arbetsvillkoren för vikarier Anf. 122 Arbetsmarknadsminister ELISABETH Herr talman! Kerstin Nilsson har frågat mig om jag kommer att vidta några åtgärder för att

Läs mer

Perspektiv på lärarlöner, del 11. Jobba i fristående skola = högre lön?

Perspektiv på lärarlöner, del 11. Jobba i fristående skola = högre lön? Perspektiv på lärarlöner, del 11 Jobba i fristående skola = högre lön? Dags att satsa på lärarna i fristående skolor Lärarförbundet har under lång tid visat att lärarnas löner halkar efter. Vi har också

Läs mer

Vuxna dövas, bl.a. döva invandrares, möjlighet till kommunal vuxenutbildning Motion av Lars Rådh (s) (2000:25)

Vuxna dövas, bl.a. döva invandrares, möjlighet till kommunal vuxenutbildning Motion av Lars Rådh (s) (2000:25) Utlåtande 2005: RIV (Dnr 424-484/2000) Vuxna dövas, bl.a. döva invandrares, möjlighet till kommunal vuxenutbildning Motion av Lars Rådh (s) (2000:25) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Det livslånga utanförskapet Långvarig arbetslöshet, funktionsnedsättningar och förtidspensioner bland unga. Li Jansson Maj 2011

Det livslånga utanförskapet Långvarig arbetslöshet, funktionsnedsättningar och förtidspensioner bland unga. Li Jansson Maj 2011 Det livslånga utanförskapet Långvarig arbetslöshet, funktionsnedsättningar och förtidspensioner bland unga Li Jansson Maj 2011 Sammanfattning 1 Sammanfattning Svensk ekonomi går som tåget, men några står

Läs mer

Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015

Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015 Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015 Ett arbetsmarknadsprogram för personer med funktionsnedsättning, i samarbete mellan Göteborgs Stad, Arbetsförmedlingen och HSO Göteborg. Programmet

Läs mer