VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE"

Transkript

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

2 Innehållsförteckning 2013 Inledning...2 Verksamhetsberättelse Förbundsstämma och extra medlemsmöte...2 Styrelse, revisorer, valberedning Föreningarna... 3 Verksamhet...4 FÖRENINGSSTÖD... 5 Medlemshanteringssystemet Din kurs... 5 Föreningskunskap... 5 Föreningskonferens... 5 Temakväll Ekonomi... 5 AKTIVITETER... 5 Landstingsmästerskap... 6 Motionsarrangemang... 6 Inspiration... 8 Friluftsliv/Vandring Summering av deltagare Ekonomi Bokslut Revisionsberättelse Stockholms landstings idrottsförbund

3 Inledning Verksamhetsberättelse 2013 Genom avlämnande av verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning får styrelsen för Stockholms landstings idrottsförbund avge redovisning för förvaltningen av förbundets 42:e verksamhetsår under räkenskapsåret 1/1 31/ Förbundet har under verksamhetsåret haft 7 protokollförda sammanträden. Utöver styrelsens arbete har arbetsgrupper tillsatts efter behov. Förbundsstämma och extra medlemsmöte Förbundets 42:e årsstämma var den 16 mars i Ersta diakonis lokaler. Föreningarna representerades av 33 ombud från 17 föreningar inklusive styrelsemedlemmar och kanslipersonal. På stämman antogs nya stadgar vilka bl. a minskade antalet styrelseledamöter till 9 utan suppleanter. Ingen ordförandekandidat fanns varför denna post blev vakant. Ett extra medlemsmöte hölls sedan den 23 november för val av ordförande. Även denna gång deltog 33 personer, från 14 föreningar. Till förbundets ordförande valdes Birger Forsberg som är chef för Enheten för hälsoutveckling inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, medlem i IF Oliven och en aktiv motionär. För sammansättning av styrelsen, se nedan. På ordinarie årsmötet avtackades följande ledamöter med blommor och presenter: Avgående ordförande Ann Hoflin samt Eva Sandler, Dane Thomas och Ove Gustavsson. Avgående ledamoten i valberedningen Pia Skarin. Utmärkelsen Årets ledare gick till Ulla Forsell, Farsta Skarpnäck FF. Under 2012 genomförde 5 deltagare SLIF-klassikern och dessa fick i samband med årsmötet en SLIF-klassikermedalj: Anita Lindström (SIK), Elisabeth Backlund (SIK), Stina Boräng (HSIF), Sofie Vrang (Ersta IF) och Siw Wåle (SÖS IF). Representanter Styrelse, revisorer, valberedning 2013 Ordförande Birger Forsberg IF Oliven Ledamöter Anneli Karlman Lisebergs IF Erika Liljendahl Danderyds sjh IF Jaana Gustavsson Hallonkronans IF David Drazdil IF Oliven Ann-Louise Ivarsson Nya Karolinska Solna IF Charlotte Brolund IF Oliven Eeva Espalani Farsta Skarpnäck IF Johanna Lindberg IF Oliven Revisorer Per Jakobsson IF Oliven Eva Sandler IF Oliven Valberedning Monica Wessberg Björklund Danderyds sjh IF Johanna Palmqvist SÖS IF Åsa Michaelsson Fatburens IF 2

4 B Föreningarna Två nya föreningar har bildats under 2013, Gröndals VC IF och hos Centrum för Ätstörningar (SCÄ Rif). Maria IF har återupptagit sin verksamhet, men heter Capio Maria IF. Färdtjänstnämndens IF har gått upp i SL Friskvårdsklubb pga organisationsförändringar. Aktivt anslutna medlemmar 2012 Kv Män 2013 Kv Män 1 44:ans FF ASIH IF Långbro 2/ Attunda IF (fd Tibblehemmet) Capio Maria IF 190* 145* 45* Ce FAM On the Move (ny 2012) 0* 0* 0* Dalens MIF Danderyds sjukhus IF Ersta sjukhus IF 1/ Gröndals VC IF (ny 2013) Habiliteringens Hälsofrämjare H Farsta-Skarpnäck FF Fatburens IF Hallonkronans IF Haninge IF Hjälpmedel Stockholms IF Huddinge sjukhus IF Hässelby Akademiska VC FF IF Oliven Jakobsbergs sjukhus FF Karolinska Solna IF Katarina FK Kraftkällans IF 1/ Kuggarna IF 43* 8* 35* Lisebergs IF Locum IF MediCarriers IF Norrtälje sjukhus IF Nya Karolinska Solna IF (NKS IF) Rissneligans IF Rotebro VC IF S:t Görans sjukhus IF Serafens IF SL Friskvårdsklubb 400* 250* 150* SLL IT FF Stuvsta vårdcentrals IK Södersjukhusets IF Södertälje sjh IK Vendelsö VC IF Veteranklubben Ytterö IF Årsta Vantör IF (Enskede) Älvans IF SUMMA * har inte angett medlemsantal för föreg år. 1/samtliga anställda kollektivanslutna 2/ omstart på gång 3

5 Verksamhet Förbundets verksamhet 2013 Fysisk aktivitet bidrar till bättre folkhälsa och därför är ambitionen att SLIF genom ett brett utbud av aktiviteter ska hjälpa fler medarbetare att bli alltmer aktiva, i SLIF:s regi eller på egen hand. SLIF:s vision lyder: Genom aktivitet, rörelse och delaktighet inspirera till hälsa och att skapa engagemang och glädje bland de anställda. Förbundets verksamhet har under året främst varit inriktat på två olika områden stöd till de lokala föreningarna och aktiviteter. Då vardagsmotion är en väsentlig del för välmående har förbundet även börjat engagera sig inom detta område. Då en majoritet av Sveriges befolkning bedöms röra sig alldeles för lite har under hösten en del tid ägnats till att inför 2014 hitta strategier för att nå även denna grupp medarbetare. Föreningarna har i stor omfattning ordnat egna aktiviteter och SLIF har arbetat med att stötta föreningarna i deras ideella engagemang. Detta har gjorts dels genom att enskilt träffa varje förenings styrelse, dels genom att ordna kurser, konferenser och inspirationsträffar där styrelsemedlemmarna och de ideella ledarna har fått möjlighet att utbyta erfarenheter med varandra och ge inspiration till fortsatt arbete. SLIF har också informerat om hur man startar en förening på olika arbetsplatser inom SLL. Aktiviteterna har skett i såväl egen regi som i samarbete med andra arrangörer och har omfattat bland annat tävlings- och motionsidrott, landstingsmästerskap, friluftsaktiviteter, familjeaktiviteter och utbildning/inspiration. De flesta aktiviteterna har subventionerats i större eller mindre grad. Liksom tidigare är steg- och aktivitetstävlingen den aktivitet som samlar ojämförligt flest deltagare, detta år Eftersom tävlingen pågår varje dag under 4 veckor är detta en massiv manifestation av rörelse som inte kan underskattas. SLIF erbjuder nu också alternativ för de som hellre själva aktiverar sig än deltar på ledarledda aktiviteter, såsom promenader och paddling. Vår guide till fina natur- och friluftsområden tilltalar säkert andra grupper. Det finns anledning att utveckla dessa delar mer. Vad gäller kommunikation har kansliet skickat ut 11 nyhetsbrev till närmare mottagare. Öppningsprocenten ligger på ca 40 % vilket anses mycket bra med tanke på att mottagarna inte aktivt bett att få nyhetsbreven. Dessutom har 7 nyhetsbrev skickats till föreningsfunktionärerna. Inför 2014 har ett större arbete inletts på en kommunikationsstrategi inklusive en modernare hemsida. Personal från SLIF-kansliet har också medverkat på hälso-, HR- och chefsdagar under året och informerat om förbundets och föreningarnas verksamhet. Hur uppfylldes verksamhetsmålen för 2013? Förbundet hade ett stort antal mål inför 2013, många inte mätbara. Ett urval: Vi är nu igång med det gemensamma medlemshanteringssystemet, vilket underlättar för både föreningar och kansli. Se nedan. Vi har hittat föreningar som kan ta över aktiviteter från SLIF-kansliet. Mer kommer. Fortfarande är män underrepresenterade på aktiviteterna, utom på LM. Vi måste hitta sätt och nya aktiviteter för att förändra detta. Kansliet har lagt avsevärt mer tid än tidigare år på att stötta och utveckla föreningarna. Antal deltagare totalt och på stegtävlingen nådde inte upp till våra mål. Vi har fortfarande en bra bit kvar innan arbetsgivarna ser föreningarna som en investering i friskvård så att en del av föreningsarbetet kan skötas på arbetstid. 4

6 FÖRENINGSSTÖD Medlemshanteringssystemet Din kurs Under året erbjöds föreningarna att gratis få använda vårt nya webbaserade medlemshanteringssystem, Din kurs. Anmälan, betalning och registerhållning görs på nätet vilket utgör en förenkling för föreningarna. En del tveksamheter fanns initialt, men när vi visat hur det används i praktiken har nu de flesta föreningarna gått med och är mycket nöjda. Inför 2014 kräver SLIF en medlemskod, som genereras i systemet, för att kunna anmäla sig till de flesta av aktiviteterna. Föreningskunskap Våra föreningar har väldigt olika förutsättningar för sin verksamhet och kunskapsnivåerna varierar väldigt mycket. För att kunna tillgodose föreningarnas behov har vi haft individuella kurser hos några föreningar på plats för just deras styrelser samt varit tillgängliga för rådgivning via telefon och e-post. Utöver den typen av utlokaliserade kurser hölls även en gemensam kurs för föreningar om att arrangera egna aktiviteter med 6 deltagare vara 1 man, från 5 olika föreningar. Kurserna hölls av kansliets personal. Föreningskonferens Vårens konferens genomfördes under en dag på Ersta konferens. Vi fortsatte jobbet med Medlemsmodellen och Angeli Sjögren Hederberg var processledare under dagen. Frågorna som vi stötte och blötte var bland annat: hur når vi dem vi vill nå, hur rekrytera, hur tar vi hand om våra medlemmar, hur får vi med arbetsgivaren. En givande föreningskonferens, som vanligt. Lunchen intog vi på Hälsans hus. Konferensen avslutades med SLIF:s årsmöte. Höstkonferensen genomfördes på hotell Hilton vid Slussen. Niina Eriksson ledde diskussioner och erfarenhetsutbyte mellan föreningarna. Lars-Ingmar Johansson höll en föreläsning om mental hälsa. Under dagen hölls ett kort medlemsmöte för val av styrelseordförande. Temakväll Ekonomi Under detta år hade vi två Temakvällar om ekonomi helt enkelt för att våra föreningars företrädare tyckte att det är bättre att vi har dem i november än i januari. Nytt var genomgången av hur föreningar i fortsättning söker pengar för sin verksamhet. Enklare och med för deras verksamhet anpassad tidsplan. Utöver detta användes en del av tiden för genomgång av SLIF:s nya medlemshanteringssystem. AKTIVITETER 5

7 Landstingsmästerskap Bowling Torsdag den 18 april avgjordes årets landstingsmästerskap i Bowl-O-Ramas lokaler i Årsta. Totalt deltog 86 spelare, 53 kvinnor och 33 män, från 17 föreningar. Ett stort tack till SÖS IF, med Maj-Lis Gellerstedt i spetsen, för ett trevligt och väl genomfört arrangemang. Golf Årets LM genomfördes på samma sätt som året innan med två olika klasser, A-klass med hcp upp till 18,0 och B-klass med hcp 18,1-36,0. Under de två kvaltävlingarna på Brollsta GK och Ågesta GK deltog 24 spelare per tillfälle. Finalen hölls på Troxhammar GK, genom direktkvalificering eller poängkvalificering. Det blev totalt 11 st från A-klass och 13 st från B-klassen som spelade i finalen med en landstingsmästare från båda klasserna. Innebandy Återigen var vi i Liljeholmshallarna där vi hade två hallar som hänger ihop. Mästerskapen är med mixlag med 3-6 spelare. Antalet lag var något lägre i år 15 st - vilket gjorde att de kunde få spela fler matcher. Domarnas Fairplaypris gick till HSIF:s lag Hattrick. Flera funktioniärer ställde upp ideellt. Tack! Med i turneringen hade vi 83 deltagare (29 kvinnor, 54 män), en stor procentuell ökning av antalet män. Terräng Onsdagen den 23 maj genomfördes landstingsmästerskapet i terräng men också numera kallat landstingsloppet med start och mål på GIH. Deltagarantalet har minskat. Eventuellt kan det bero på att vi tog betalt med 80 kr för tävlingsklass (6,1 km) och 60 kr för motionsklass (3,3 km) eller på grund av vädret. 83 deltagare var anmälda varav 12 barn som sprang 1 km. Herr- och damklass var uppdelat på 5 olika ålderskategorier. Vandringspokalen gick till DSIF för flest deltagare även detta år. Motionsarrangemang Bellmanstafetten Den 21, 22 augusti och 24 augusti arrangerades Bellmanstafetten vid Stora Skuggan. Vi deltog med tält under två dagar. Det är populärare att springa en vardagskväll med arbetskollegor än en helgdag, då det är fler kompisgäng som springer. Lagen som består av 5 personer, springer 5 km var och får efter målgång en picknickkasse att dela på. På onsdagen var det 26 lag anmälda via SLIF, torsdagen 44 lag och lördagen 15 lag, med totalt 425 deltagare. Blodomloppet Detta samarbete mellan Blodcentralerna och idrottsrörelsen genomfördes den 4 juni på Djurgården. Öppet för båda könen med flera olika startklasser (promenad och spring, med och utan tidtagning) där distanserna är 5 km och 10 km. Till årets Blodomlopp hade vi totalt 632 anmälda varav 549 kvinnor och 83 män vilka blev bjudna på fika i vårt tält. Hälsoloppet Återigen subventionerade SLIF en del av avgiften till Hälsoloppet där HSIF är medarrangörer. 28 augusti gick startskottet på loppet som går i trakterna runt Huddinge sjukhus. Cirka 400 duktiga löpare och gångare kämpade runt banan på 5 eller 10 km. 33 st var anmälda genom SLIF. Längdskidor Vi subventionerade några utvalda skidlopp i Stockholm. Vi samarbetar med Sundbybergs 6

8 IK som arrangerar loppet Tjejskidan på Jarlabanke GK i Täby där 19 kvinnliga medlemmar deltog. Det var riktigt kallt så det bidrog till många avhopp. Bisslinge Ski Marathon hade 5 deltagare och Vasaloppsveckan drog ca 72 medlemmar som anmält sig genom SLIF IF SK. Lidingöloppet Helgen september genomfördes världens största terränglopp Lidingöloppet. SLIF hade 119 deltagare: Lidingö tjejlopp (10 km) - 26 kvinnor; Lidingöloppet (15 km) 27 deltagare (21 kvinnor och 6 män); Lidingöloppet (30 km) - 66 deltagare (30 kvinnor och 36 män). Trenden är tydlig tufft och långt lockar fler och fler. SLIF:s klassikergrupp Klassikergruppen är ett forum för föreningsmedlemmar som har som mål att genomföra en klassiker. Gemensam träning är navet för gruppen och Facebook forumet för kontakt. Den aktiva gruppen hade dock färre deltagare än intressegruppen. Steg- och aktivitetstävlingen Ett motionsarrangemang som samlade många deltagare var Steg- och aktivitetstävlingen, 5496 stycken. Under fyra veckor fick deltagarna gå mot målet Rio de Janeiro. Fokus var att deltagarna i snitt skulle gå steg per dag, men även andra motionsaktiviteter kunde omvandlas till steg. En referensgrupp med personer från olika håll inom SLL bidrog med många bra synpunkter under planeringsstadiet. Vi delade ut priser efter halva vägen till ca 40 slumpvis utvalda de fick presentkort från Greatdays på 500 kr. Vid målgång prisades de 21 bästa lag inom varje organisation med 500 kr/person från Greatdays. Flest deltagare per organisation vanns av SLL internfinans. Det bästa laget inom hela SLL blev Trafikförvaltningens lag Are we there yet?, vilket fick äta lunch med landstingsrådet Anna Starbrink i landstingshuset. Tjejgåing och Tjejernas Södergåing Tjejgåing på Stora Skuggan och Tjejernas Södergåing runt Årstaviken är två liknande arrangemang varav det första går på våren och det andra på sensommaren. Arrangörer är Stockholms Gång- och Vandrarförbund och Svenska Gång- och Vandrarförbundet. Tjejmilen Återigen med tält för våra tjejer för att kunna lämna sina väskor och så bjöd vi på fika. De som ville kunde få vår symbol målad på kinden eller armen. Tjur Ruset Det speciella med TjurRuset är att det varje år byter plats och är hemligt fram till någon vecka innan start. Årets TjurRus avgjordes på Tullinge Flygplats i Botkyrka. Det var 46 personer som deltog genom SLIF. Loppet är 10 kilometer genom tuff terräng med skog, vatten och en hel del hinder. Något som sporrar många att delta. Vansbrosimmet 2013 deltog genom SLIF ca 60 personer i de olika i Vansbrosimmets olika lopp. Vansbrosimningen är också en del i En Svensk Klassiker. Vasaloppsveckan SLIF subventionerar anmälningsavgifterna till KortVasan, HalvVasan, TjejVasan, Öppet spår och Vasaloppet. Totalt var 72 anmälda genom vår egen skidklubb, SLIF IF SK. Vår Ruset I år arrangerades Vår Rusets 5 km den 29 och 30 maj. Totalt var 876 tjejer anmälda via 7

9 SLIF. De flesta anmäler sig i lag och får då även picknick att äta efter genomfört lopp. SLIF var på plats med tält båda kvällarna och servade tjejerna med lite energi innan och efter loppet. Vi hade även egna toaletter och ett antal bänkset utanför där folk samlades. Härligt väder gjorde att kvällarna blev än mer uppskattade. Vätternrundan, Halvvättern och Tjejvättern För tredje året har SLIF kunnat erbjuda sina medlemmar förbokade grupper på Vätternrundan, Halvvättern och Tjejvättern. Loppen genomfördes 9, 10 och 16 juni. Årets Vätternrunda bjöd på det värsta tänkbara vädret med ihållande regn ackompanjerat av frisk vind, en av de värsta rundorna någonsin. I ett samarrangemang med Fredrikshof kunde vi även i år erbjuda buss och boende på Carlsunds utbildningscenter. Antal anmälda deltagare i motionsarrangemangen: Bellmanstafetten Bisslinge SkiMarathon 5 Blodomloppet Halvvättern Hälsoloppet Kungsholmen Runt Lidingöloppet Spring Cross Stavgångsbrännet Stegtävling Tjejgåing Tjejernas Södergåing Tjejmilen Tjejskidan Tjejvättern Tjur Ruset Vår Ruset Vansbrosimmet Vasaloppsveckan Vätternrundan TOTALT Inspiration Crawlkurser Under våren och hösten har vi kunnat fortsätta erbjuda crawlkurser, både för nybörjare och för de som behöver förbättra sin teknik. Vi kunde tyvärr inte ta emot alla intresserade. Vi hade grund- och fortsättningskurs både på våren och hösten. Kurslängden var 11 tillfällen och platsen är GIH-badet. Foto Foto har kommit för att stanna och bli en permanent aktivitet i SLIF:s verksamhet. Under året hade fotogruppen 6 fototräffar. Det har varit ett par planeringsträffar men i huvudsak har man samlats för att fota efter ett speciellt tema ex. porträtt, natur, makro mm. SLIF har även erbjudit 8 fotokurser: 7 grundkurser och en fortsättningskurs. 8

10 Föreläsningar Åsö gymnasium fylldes den 20 november med 644 deltagare för att lyssna till Erik Fernholm med föreläsningen Glädjerevolutionen. Erik presenterade på ett intressant och spännande sätt den senaste forskningen kring lycka. Hälsodagar SLIF har under året deltagit i LSF:s hälsodag för personalen. Den genomfördes samtidigt på två olika platser. Vi hade en liten närvaro på Södersjukhusets hälsovecka och bidrog med profilprodukter som priser. Konvent Den 5 oktober hade SLIF en satsning utöver det vanliga med många föreläsningar och aktiviteter för alla landstingsanställda. Grundtanken var att inspirera de som redan är aktiva samt ledare ute i organisationerna för att ge dem lite extra. Det blev 55 personer som deltog på de 22 olika klass-/inspirationstillfällen som erbjöds under dagen. Vi höll till på Danderyds sjukhus samt omgivningar. Vi hade sponsorer och försäljare på plats samt kända inspiratörer som höll i aktiviteterna. Dagen var mycket uppskattad (enkätsvar och upplevelse) men då det krävdes mycket förarbete blir det troligen ingen repris. Vi hade funktionärer som var till stor hjälp och alla inblandade ställde upp fantastiskt bra. Må Bra Kom i form Upplägget är som en hälsoskola med 12 tillfällen där teorin är ur en friskvårdarens perspektiv med ämnen som Friskfaktorer, Rörelseapparaten, Energi, Förbränning, Hormoner mm. Praktiken är att deltagarna provar på olika aktiviteter som bl. a. Zumba, Box, Yoga, Tabata. Under tiden för aktiviteten ingår även träningskort som gäller i anläggningar tillhörande Stockholms stad för egen träning. Målsättningen är att få till en livsstilsförändring hos deltagarna och i marknadsföreningen fokuserar vi oss på de sällanaktiva. Vi hade detta vid två olika omgångar en på våren och en på hösten med sammanlagt 21 deltagare. Genomförandet sköttes av personal från Fritid Stockholm och platsen var Eriksdalsbadet. Informationskväll längdskidor Vi satsade 2013 på att ta in en ny instruktör, Anna Evaldsson. Kvällen lockade många fler än vanligt och vi fick samtidigt en bra presentation av Anna och hennes träningstillfällen. Kvällen genomfördes på Alewalds som hade erbjudanden för de som ville handla. Längdskidor SLIF samarbetar med Sundbybergs IK, Anna Evaldsson (Annaaktiv.se) och Alewalds Outdoor & Sports. Vi har lagt upp ett program för längdskidåkning som innehåller träningsråd, gemensamma träningstillfällen på hemmaplan med bland annat stavgångs- och teknikträning, utrustnings- och vallningstips. SSC erbjuder konditions- och hälsotester och har sin egen träningsverksamhet med skidor. Intresset har ökat vilket gör att vi kunnat starta fler grupper. Stavgångsgrupperna på hösten drog 83 deltagare (flera deltagare har varit med vid flera tillfällen) på 6 tillfällen med majoritet kvinnor. Då snön inte kom före jul blev det inga teknikträningar på skidor. Däremot var det 61 deltagare på teknikträningen under vårens tillfällen i Ursvik och på Lidingö. Löpskola Under våren och hösten har vi fortsatt att erbjuda grupper med löpcoachning på olika nivåer (max 15 pers/grupp). Som tidigare fyllde vi grupperna snabbt och fick sätta in ytterligare grundkurser á 5 tillfällen. Totalt blev det 3 grund & 1 fortsättning på våren och på hösten 3 kurser. Vi håller till i Tantos omgivningar. 9

11 Prova på golf I år körde vi en repris på prova-på golf samtidigt som kvaltävlingen i LM Golf pågick. De var 12 personer på Troxhammar GK. De fick grundinstruktioner, prova på swing, putt och drive och sedan avslutade vi med att gå en 5-hålsbana. Deltagarna var mycket nöjda med att få den här möjligheten. Efteråt rekommenderades de att gå en grönt-kort kurs. Temakväll Löpning I syfte att inspirera och peppa landstingsanställda inför kommande löparsäsong anordnade vi en temakväll löpning med SLIF:s löpcoach Magnus Hagström. Vi höll återigen till i Alewalds butik och ca 80 personer kom. Föreläsningen avslutades med frågestund och man kunde köpa Magnus nyutgivna bok och deltagarna kunde sedan prova och köpa löparskor till sänkt pris. Alewalds bjöd på smörgås och dryck och kansliet delade ut aktuellt material. Kvällen var lyckad och det är ett bra tänk att ha röd tråd genom hela temat. Vattengympa Stockholm Vattengymnastik & Simskola erbjuder varmvattengympa. Det har varit många kvinnor som tränat regelbundet varje omgång men några nya tillkommer varje termin. Det finns klippkort, terminskort och årskort att köpa. Schemat innehåller medelgympa, intensivgympa, gravidgympa, Aqua Pilates och Aqua Zumba. Under tillkom även Aqua Bike och Aqua Dance. Friluftsliv/Vandring Cykelsemester på Åland För femte året hade SLIF en cykelsemestertur på Åland. Initiativtagare och ledare var som vanligt Anneli Karlman, Lisebergs IF och ledamot i SLIF:s styrelse. Årets cykeltur var en dag längre än tidigare år och var mellan den 25 och 29 juni. Totalt var det 12 deltagare. Cyklingen började och avslutades i Mariehamn. Rutten gick via Bomarsund, Kumlinge, Föglö och slutmålet var Kökar där gruppen gjorde dagsutflykter till bland annat Källskär. Boendet skedde i stugor. Gotska Sandön För femte året har SLIF kunnat erbjuda sina medlemmar att följa med till Gotska Sandön. Årets upplägg var lite ändrat då vi tillfrågade två förening om de ville ansvara för var sin tur. Första turen, onsdag fredag den juni, ansvarade SLL IT FF för. Den var full med totalt 24 deltagare. Andra turen, fredag - söndag 6-8 september, ansvarade SÖS IF, för. Även den hade 24 deltagare. Guidade kvällsvandringar Våra guidade turer med ciceron Nanna Malmros fortsätter vara populära. Vi hade tre vandringar under maj/juni med Östermalm Kungsträdgården, Södermalm Mariatorget och Södermalm Eriksdalslunden. Då det varit stor efterfrågan hade vi även två vandringar på hösten i augusti/september i Långbro-Park och på Långholmen (favorit i repris). Alla tillfällen har varit fullbokade (30-35 pers). Spårvägsmuseet I samarbete med Trafikförvaltningen hade vi en guidad visning på Spårvägsmuseet den 21 november för 28 deltagare. Havskajak Under den gångna säsongen hade vi bara en tur och en kurs. Turen var i mitten av juni med start på Björnöhalvön på Ingarö. Kursen med teori under två vardagkvällar på kansliet och praktik under 3 dagar i skärgården genomfördes i slutet av augusti. Turen hölls i 10

12 sin helhet av våra ideella ledare, på kursen fanns även kanslipersonal med. Karaktäristiskt för vår kajakverksamhet är den sociala gemenskapen samtidigt som vi även på vanliga turer lägger ner mycket vikt att lära ut olika färdigheter och om säkerhet till sjöss. Höstvandring Lördagen den 14 september på en nyanlagd sträcka med start på Kulturcentrum Järna. Först på morgonen fick vi lyssna om verksamheten på Kulturcentrum. De flesta gick sedan den drygt 12 km långa Ekoleden i ett varierande kulturlandskap. Avslutning med guidning på Vidarkliniken. Den här gången hade vi med oss 51 deltagare. Långfärdsskridsko Årets långfärdsskridskoverksamhet har bestått av en inspirationskurs med Birgitta Strandberg och teknikträning på ÖIP. I år hade vi en extra service på ÖIP då vi tog med oss SLIF:s utrusning så att deltagarna kunde låna på plats. Uppskattat av deltagarna men slitigt för ledarna. Totalt har det varit 105 deltagare. Mälarpromenaden För första gången arrangerades den 5 maj en promenad utefter Mälaren med start i Liljeholmen. Individuell start och deltagande. Valfri längd (5-22 km) med möjlighet att åka t- bana eller passagerarbåt tillbaks. Rabatterbjudanden på utvalda caféer utefter vägen. Natur- och friluftstips I vår ambition att locka fler grupper till rörelse har SLIF nu en sida full med tips på naturutflykter, promenader, cykel-, skridsko och skidturer. En majoritet av länets invånare säger att de gärna vistas naturen men att de saknar information om de bästa ställena och om hur man hittar dit. Detta är också naturligtvis till glädje för de som inte har möjlighet eller lust att delta på våra ledarledda arrangemang. De som tar chansen att utnyttja tipsen får vi tyvärr inte med i statistiken. Vandringsnätverket Ett löst sammansatt nätverk med promenadintresserade som hade promenader varannan vecka under hösten. Ingen tvingande föranmälan, kostnadsfritt och utan ledare. Bara en vägvisare/kartläsare som visste var man skulle gå. Vildmarkspaddling Tyresö Den 7 september var det kanadensarpaddling på egen hand från Gudö i kanten på Tyrestas naturskyddade områden. Instruktion vid starten av Erik Zeidlitz, fd olympier. Vårvandring Den 26 maj deltog 128 SLL-anställda i årets vårvandring som detta år var i Stendörrens naturreservat i Södermanland, nära Studsvik. Det som är speciellt med Stendörren är att det dels är vandring på fastlandet och på öar med härlig havsutsikt som man når via hängbroar. Den nyligen iordningställda natur- och kulturstigen på fastlandet ger en ytterligare dimension både för barn och vuxna och här finns även ett av Sveriges naturrum. Transporten skedde med chartrade bussar. Upptäck Nacka En ut i skogen- och en orienteringssatsning i samarbete med Järla Orienteringsklubb. Från maj till november sattes 105 orienteringskontroller ut etappvis i fem fina naturområden: Nackareservatet, Älta, Nyckelviken och Saltsjöbaden. Kontroller låg ut från maj till november. Deltagarna valde själva när och hur många kontroller de ville ta. 11

13 Summering av deltagare Summering av deltagare kv män 2013 kv män Landstingsmästerskap (63%) 212 (37%) (54%) 146 (46%) Motion/ Motionslopp (86%) 1207 (14%) (83%) 1411 (17%) Friluftsliv (87%) 86 (13%) (76%) 135 (24%) Utbildning/ Inspiration (89%) 371 (11%) (87%) 236 (13%) Summa (86%) (14%) % % Analys Tabellen visar antalet deltagartillfällen på det som arrangerats eller administrerats av SLIF:s kansli. Jämfört med tidigare års resultat är siffran lägre främst beroende på att beräkningsgrunderna ändrats. Numera avspeglar sifforna endast deltagantal som genererats helt av oss själva. Minskningen på grund av detta gäller i första hand de olika föreläsningar och utbildningar som vi arrangerat själva. Tidigare ingick även evenemang där vi varit delaktiga i mindre omfattning. Antalet deltagare på landstingsmästerskapen fortsätter att minska. Under 2014 bör SLIF överväga vad det innebär för framtiden. Att kansliet haft en medarbetare mindre under större delen av året har naturligtvis också spelat roll för det minskade deltagarantalet. Fortfarande är Landstingets könsfördelning 80 % kvinnor och 20 % män. På alla arrangemang utom LM är dock kvinnor överrepresenterade. SLIF har fortfarande en hel del att göra, så att deltagarnas och medlemmarnas könsfördelning speglar SLL:s personals sammansättning. Medlemsantalet i föreningarna har på pappret minskat något under Då flera föreningar tidigare hade kollektivanslutning av medarbetarna har vi i årets medlemsantal endast tagit med medlemmar som aktivt sökt medlemskap i någon förening. I praktiken är antalet aktiva medlemmar ungefär desamma 2012 och Ekonomi Förbundet har av Stockholms läns landsting genom Kulturförvaltningen fått ett anslag på kr. Till anslutna föreningar har förbundet bidragit med ekonomiska anslag på kr. Årets vinst blev närmare kr. Huvudorsaken till det stora överskottet var att en av kansliets medarbetare varit föräldraledig. Se vidare nedan i bokslut för

14 Slutord från ordförande Under året har SLIF fortsatt sitt trägna arbete för att underlätta för landstingets personal att röra sig och tillsammans delta i motions- och fritidsaktiviteter. Utbudet av aktiviteter är brett och det finns något som kan passa alla. Att nå ut till alla och engagera så många som möjligt är en viktig målsättning för SLIF. En särskild ansträngning görs och kommer i än högre grad göras för att få ut de som är minst aktiva fysiskt. Förbundet kommer fortsatt verka för att breda motionsaktiviteter i regionen stöds och erbjuds medlemmarna till subventionerat pris. Genom detta stöd spelar SLIF också en roll för andra än SLL-anställda i länet som sporras av att delta i aktiviteter som Bellmansstafetten, Vårruset och Blodomloppet. Samtidigt önskar förbundet öka utbudet av aktiviteter som inte är prestations- och tävlingsinriktade. Att röra sig tillsammans kan ske på många andra sätt än genom idrott. Exempel på sådana aktiviteter under året som gick är promenader och vandringar i stad och natur, Ålandscykling och Gotska sandö-besök. Utbudet av aktiviteter av alla de slag är stort i ett storstadsområde som Stockholmregionen. SLIF och dess medlemsföreningar konkurrerar med många andra om medlemmarnas och de landstingsanställdas uppmärksamhet. Därför måste verksamheten hela tiden utvecklas och anpassas så att den lockar. Innovation och kreativitet måste idag vara ledord även för etablerade verksamheter som den som SLIF driver. I detta skall också ligga en strävan att SLIF genom sin närvaro och aktivitet påvisar hur förbundet bidrar till att minska sjukfrånvaron bland landstingets medarbetare och långsiktigt bidrar till en positiv hälsoutveckling i hela länet. Birger Forsberg Ordförande i SLIF:s styrelse 13

15 Bokslut 2013 RESULTATRÄKNING Intäkter Anslag fr Landstinget Medlemsavgifter föreningar LM Motionslopp Föreläsningar, teoretiska kurser Skidkurser Fotokurser Må bra Gymkuser Simkurser Löpkurser Friluftsliv, Gotska sandön, Åland Räntor Övriga intäkter Summa intäkter Kostnader Bidrag föreningar Medlemsavgifter föreningar Lokalhyror Försäkring deltagare Styrelse, kansli, årsmöte, föreningskostnader LM Motionslopp Föreläsningar, kurser Skidkurser Fotokurser Må bra Simkurser Löpkurser Friluftsliv, Gotska sandön, Åland mm Övriga aktivitetskostnader, utrustning, böcker Marknadsföring Medlemshanteringssystem (Din kurs) Bankavgifter Övriga externa kostnader Summa kostnader Årets överskott

16 BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR Handkassa Plusgiro Nordea sparkonto Nordea sparkonto Nordea likvidinvest Summa tillgångar SKULDER Inköpsfond Allmän fond Eget kapital Årets vinst Summa skulder ***************************** Stockholm den 27 mars 2014 Birger Forsberg, ordförande Johanna Lindberg Anneli Karlman Erika Liljendahl Jaana Gustavsson Charlotte Brolund David Drazil Eeva Espalani Ann-Louise Ivarssson 15

17 Revisionsberättelse 16

18 Stockholms landstings idrottsförbund Stockholms landstings idrottsförbund (SLIF) bildades 1971 och är ett samverkansorgan för landstingets idrottsföreningar. Förbundet stöds av landstinget genom ett årligt anslag till verksamheten. En stor del av detta anslag fördelas bland de 42 föreningarna, som med sina totalt ca medlemmar utgör förbundet. Förbundet och dess kansli med fem anställda har till uppgift att stödja och stimulera all den motions- och tävlingsverksamhet som bedrivs av landstingets idrottsföreningar. Verksamheten bedrivs dels lokalt i föreningarna, dels centralt via förbundets kansli och omfattar bland annat tävlings- och motionsidrott, friluftsaktiviteter, familjeaktiviteter och utbildning/inspiration. SLIF-kansliet 2013 Från vänster: Tommy Mäntynen, Kerstin Ståhlberg, Helena Nosko, Åsa Michaelsson, Tomas Bergenfeldt Stockholms landstings idrottsförbund Box Stockholm Hemsida: Tel: Fax: E-post: 17

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 2014 Innehållsförteckning Inledning...2 Verksamhetsberättelse 2014...2 Förbundsstämma...2 Styrelse, revisorer, valberedning 2014...2 Föreningarna... 3 Verksamhet...4 Hur uppfylldes verksamhetsmålen?...4

Läs mer

Friskvårdsaktiviteter

Friskvårdsaktiviteter Friskvård 2014-2016 Friskvårdsaktiviteter Det finns många olika typer av definitioner på friskvård, alltifrån att enbart handla om fysiska aktiviteter till att omfatta alla aktiviteter som syftar till

Läs mer

Verksamhetsbera ttelse 2013

Verksamhetsbera ttelse 2013 Verksamhetsbera ttelse 2013 Verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret 2013-01-01 2013-12-31 för Postens Kamratklubb, Lund. Styrelse Under verksamhetsåret har styrelsen haft följande sammansättning:

Läs mer

ETT GOTT LIV. Aktiviteter och motionslopp 10. VGR-erbjudanden i södra regionen 20. VGR-erbjudanden i göteborgsområdet 30

ETT GOTT LIV. Aktiviteter och motionslopp 10. VGR-erbjudanden i södra regionen 20. VGR-erbjudanden i göteborgsområdet 30 3 ETT GOTT LIV Till alla anställda i Västra Götalandsregionen. Västra Götalandsregionen ska skapa förutsättningar för en god hälsa och ett gott liv. Grunden för en god hälsa är en sund miljö. Den miljö

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

ELSA Eskilstuna Lagom Sportiga Akademiker IF. Här med avlämnar ELSA IF:s styrelse sin redovisning för verksamhetsåret 2007-04-22 2008-04-13.

ELSA Eskilstuna Lagom Sportiga Akademiker IF. Här med avlämnar ELSA IF:s styrelse sin redovisning för verksamhetsåret 2007-04-22 2008-04-13. ÅRSBERÄTTELSE 07-08 Här med avlämnar ELSA IF:s styrelse sin redovisning för verksamhetsåret 2007-04-22 2008-04-13. Medlemmar Under HT07 hade ELSA 79 medlemmar 3 styrelsemedlemmar 4 ledare 72 medlemmar

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Inledning Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Visit Värmdö Ideell Förening är näringslivets och föreningslivets organisation inom besöksnäringen. Tillsammans med Värmdö kommun bildar

Läs mer

Årsmöte Onsdag , 18.30

Årsmöte Onsdag , 18.30 Årsmöte Onsdag 2016-04-27, 18.30 Stjärnholms Slott Årsmöteshandlingar Version 1.0 Innehåll FÖRSLAG TILL DAGORDNING... 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015... 3 REVISIONSBERÄTTELSE... 4 ÅRSREDOVISNING FÖR 2015...

Läs mer

senast den 4 september 2006

senast den 4 september 2006 Till Sunda Takters medlemmar Härmed kallas du till årsmöte med STs idrottsförening SUNDA TAKTER Torsdagen den 7 septemberl 2006 kl 14.00 i Lönnkrogen. Vi bjuder även på lite att äta därför är det viktigt

Läs mer

Fotomässan i Nacka. November 3/2007. Årsmöte! SVEFOs hemsida www.svefo.eu. Välkomna att besöka oss!

Fotomässan i Nacka. November 3/2007. Årsmöte! SVEFOs hemsida www.svefo.eu. Välkomna att besöka oss! SVEFOs hemsida www.svefo.eu November 3/2007 Aktuell information från Östra Svealands Fotoklubbar Årsmöte! I detta SVEFOinfo finner du kallelsen till stämman som hålls söndag den 25 november kl 11.00 i

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse STREET MENTALITY PARKOURKLUBB Street Mentality arbetar för... att främja spontanidrotten Vi skapar miljön, ungdomarna utformar aktiviteten. Vi vill att dagens ungdomar födda

Läs mer

Tabell1. Sundbyberg kommun. Botkyrka. kommun. Våldsbrott 2028 Våldsbrott 1811 Våldsbrott 1767 Våldsbrott 1707 Våldsbrott 1586

Tabell1. Sundbyberg kommun. Botkyrka. kommun. Våldsbrott 2028 Våldsbrott 1811 Våldsbrott 1767 Våldsbrott 1707 Våldsbrott 1586 Tabell1 Anmälda brott 2012 Helår /100 000 inv Stockholm Sigtuna Botkyrka Södertälje Sundbyberg Våldsbrott 2028 Våldsbrott 1811 Våldsbrott 1767 Våldsbrott 1707 Våldsbrott 1586 även i 248 även i 199 även

Läs mer

Sammanfattning av Insightlabs undersökning

Sammanfattning av Insightlabs undersökning Sammanfattning av Insightlabs undersökning Stockholm 3 april 2014 1 Copyright 2014 Insightlab AB www.insightlab.se Insightlabs undersökning Må bra i vardagen genomfördes elektroniskt under perioden 16-31

Läs mer

Projektbeskrivning Tri4Fun Väst 2013

Projektbeskrivning Tri4Fun Väst 2013 Projektbeskrivning Tri4Fun Väst 2013 Projektbeskrivningen är tänkt som ett komplement till återrapporten i IdrottOnline för att ge en inblick i projektet utöver de siffror som redovisas i återrapporten.

Läs mer

STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL

STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL 1 STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL Reviderade 1974-03-14, 1975-03-05, 1982-02-25, 1994-05-09, 2004-03-04, 2005-03-15 1 BAKGRUND Ericsson Idrottsförening är en ideell idrottsförening,

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

Vi har ett av Stockholms mest centrala lägen intill Järva Krog i Solna där E4 och E18 korsar varandra.

Vi har ett av Stockholms mest centrala lägen intill Järva Krog i Solna där E4 och E18 korsar varandra. Nybörjarkurser "Grönt Kort" 2014! Vi har ett av Stockholms mest centrala lägen intill Järva Krog i Solna där E4 och E18 korsar varandra. FairWay Golf Ulriksdals golftränare under 2014 är Gustaf Ehrnrooth

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Tyresö Förenings Råd för året 2009

Verksamhetsberättelse för Tyresö Förenings Råd för året 2009 Verksamhetsberättelse för Tyresö Förenings Råd för året 2009 Tyresö Förenings Råd till gagn för Tyresös kultur- och idrottsliv Så här har föreningsrådet tagit form Under en föreningskonferens till Åland

Läs mer

Vasaloppet öppet spår 23 februari 2009. Det har länge funnits en önskan hos mig att åka Vasaloppet. Jag hade bestämt att jag skulle göra det, det år

Vasaloppet öppet spår 23 februari 2009. Det har länge funnits en önskan hos mig att åka Vasaloppet. Jag hade bestämt att jag skulle göra det, det år Vasaloppet öppet spår 23 februari 2009. Det har länge funnits en önskan hos mig att åka Vasaloppet. Jag hade bestämt att jag skulle göra det, det år jag fyllde 50. Men tiden går så fort och det blev aldrig

Läs mer

16 januari: Runners World artikel

16 januari: Runners World artikel Det har varit ett framgångsrikt år för Stockholm Frontrunners IF. Vid årets slut hade vi hela 102 betalande medlemmar. Träningsverksamhet pågick hela året och vi deltog i många tävlingar i Sverige såväl

Läs mer

Stadgar för Ung Media Stockholm

Stadgar för Ung Media Stockholm Stadgar för Ung Media Stockholm Antagna på årsmötet 2014-05-09 Reviderade på årsmötet 2015-03-18 Definition 1 Syfte mom 1 Distriktets syfte är att inom Stockholms län verka för förbundets syfte. 2 Organisation

Läs mer

ESS Jolle VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ESS JOLLESEKTIONEN 2013 MEDLEMMAR STYRELSE. Ansvariga för arbetsgrupper MÖTEN

ESS Jolle VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ESS JOLLESEKTIONEN 2013 MEDLEMMAR STYRELSE. Ansvariga för arbetsgrupper MÖTEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ESS JOLLESEKTIONEN 2013 ESS Jolle MEDLEMMAR Vid årets slut hade föreningen 201 registrerade medlemmar som betalt medlemsavgift. STYRELSE Styrelsen har under året utgjorts av:

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2016. Förening: Capio Maria IF

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2016. Förening: Capio Maria IF VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2016 Förening: Capio Maria IF 1 1. Inledning 2015 blev Capio Maria IFs tredje verksamhetsår (föreningen bildades vid konstituerade möte 13-09-26). 2. Föreningens årsmöte Hölls

Läs mer

Friskvårdsprojektet Rapport 2016

Friskvårdsprojektet Rapport 2016 1 Friskvårdsprojektet Rapport 2016 Friskvårdsprojektet Rapport januari - december 2016 Lennart Blank Borås januari 2017 2 Innehåll 1. Sammanfattning sid. 3 2. Bakgrund sid. 4 3. Syfte sid. 4 4. Målgrupp

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Styrelsen för Porsche Racing Club förelägger årsmötet följande förslag till verksamhetsplan för verksamhetsåret 2003. Tävlingar och andra aktiviteter Feb 26 Michelin

Läs mer

Friskvårdsprojektet delrapport januari juni 2016

Friskvårdsprojektet delrapport januari juni 2016 1 Friskvårdsprojektet delrapport januari juni 2016 Friskvårdsprojektet Delrapport januari - juni 2016 Lennart Blank Borås augusti 2016 2 Innehåll 1. Sammanfattning sid. 3 2. Bakgrund sid. 4 3. Syfte sid.

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2011

Verksamhetsberättelse för 2011 Verksamhetsberättelse för 2011 ILCO:s Jönköpings länsförening 2012-03-10 Best Wester Hotell Småland i Klevshult Kallelse till ILCO:s årsmöte 2012 Lördagen den 10 mars håller vi årsmötesförhandlingar på

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Närkes Friidrottsförbund verksamhetsåret 2010

Verksamhetsberättelse för Närkes Friidrottsförbund verksamhetsåret 2010 Verksamhetsberättelse för Närkes Friidrottsförbund verksamhetsåret 2010 Hedersordförande Olle Ollward Styrelsen har under året haft följande sammansättning: Ordförande Lars-Gunnar Dackeryd V. ordförande

Läs mer

Här med avlämnar ELSA IF:s styrelse sin redovisning för verksamhetsåret 2008-04-13 2009-03-14.

Här med avlämnar ELSA IF:s styrelse sin redovisning för verksamhetsåret 2008-04-13 2009-03-14. ÅRSBERÄTTELSE 08-09 Här med avlämnar ELSA IF:s styrelse sin redovisning för verksamhetsåret 2008-04-13 2009-03-14. Medlemmar Under HT08 hade ELSA 124 medlemmar 6 styrelsemedlemmar 6 ledare 110 medlemmar

Läs mer

MEDLEMSMAIL MARS MÅNAD Datum 2012-03-06

MEDLEMSMAIL MARS MÅNAD Datum 2012-03-06 MEDLEMSMAIL MARS MÅNAD Datum 2012-03-06 Hej! Jippie, våren är här med den vackra solen och de ljusa löftesrika dagarna. Mänskligheten har vaknat och kravlar ur sina vinterbon för att välkomna våren. Underbart!

Läs mer

Verksamhetsplan Ekängens IF. Verksamhetsåret 2014

Verksamhetsplan Ekängens IF. Verksamhetsåret 2014 Verksamhetsplan Ekängens IF Verksamhetsåret 2014 2(6) 1 Innehåll 2 Föreningsutveckling 2014...3 2.1 Administration...3 2.1.1 Ekonomi...3 2.1.2 Byggnader och planer...3 2.1.3 Marknadsföring och varumärke...4

Läs mer

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 Protokoll fört vid Bjäre Golfklubbs Årsmöte lördagen den 5 januari 2013 I Båstad Kommuns sessionssal Mötets öppnande Björn Johnsson inledde mötet med att hälsa alla

Läs mer

GK Antilopens årsmöte 6 mars Plats: Olles hus, Lexbyvägen 65

GK Antilopens årsmöte 6 mars Plats: Olles hus, Lexbyvägen 65 GK Antilopens årsmöte 6 mars 2016 Plats: Olles hus, Lexbyvägen 65 1 Innehållsförteckning GK Antilopens årsmöte 6 mars 2016 Plats: Olles hus, Lexbyvägen 65 Kallelse och dagordning årsmöte Verksamhetsberättelse

Läs mer

November 2/2012. SVEFOs hemsida www.svefo.eu. Fotomässan i Stockholm. Aktuell information från Östra Svealands Fotoklubbar

November 2/2012. SVEFOs hemsida www.svefo.eu. Fotomässan i Stockholm. Aktuell information från Östra Svealands Fotoklubbar November 2/2012 Aktuell information från Östra Svealands Fotoklubbar I detta SVEFO-INFO finner du inbjudan till årets SVEFO-stämma och utställning. Som tidigare meddelats är det Danderyds FK som står för

Läs mer

Verksamhetsberättelse 1 januari 31 december, 2011

Verksamhetsberättelse 1 januari 31 december, 2011 Verksamhetsberättelse 1 januari 31 december, 2011 Föreningen hade den 31/12 2011 totalt 1620 medlemmar, att jämföra med föregående år 1747. Det är oroväckande att vi tappat så många medlemmar. Men vi är

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Svenska Jeanneauklubben år 2014

Verksamhetsberättelse för Svenska Jeanneauklubben år 2014 Verksamhetsberättelse för Svenska Jeanneauklubben år 2014 Styrelse, valberedning och revisor under verksamhetsåret 2014 har bestått av: Jimmy Westerlund Christer Lindström Leif Tüll Ander Lindberg Göran

Läs mer

Org nr Årsredovisning. för räkenskapsåret

Org nr Årsredovisning. för räkenskapsåret Byske Skidklubb Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2003-10-01-2004-09-30 Byske Skidklubb 1(6) Styrelsen för Byske Skidklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003-10-01-2004-09-30.

Läs mer

Kårsta Golfklubb/ Styrelsens verksamhetsberättelse/ Utgåva 1/2014-03-04/

Kårsta Golfklubb/ Styrelsens verksamhetsberättelse/ Utgåva 1/2014-03-04/ 1 Styrelsens verksamhetsberättelse 2014 2 Inledning Verksamhetsåret 2014-01-01 12-31. 2014 har varit ett bra år för klubben med mycket aktivitet både sportsligt och med arbetet att utveckla klubben att

Läs mer

Styrelsen för Örebro länsförening av Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Örebro länsförening av Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2010. Verksamhetsberättelse Styrelsen för Örebro länsförening av Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2010. Styrelsen Ordförande Vakant Vice ordförande

Läs mer

Beskrivning av vår verksamhet i Piteå

Beskrivning av vår verksamhet i Piteå Beskrivning av vår verksamhet i Piteå SISU Idrottsutbildarna är idrottens eget studieförbund och utbildningsorganisation. Vi bildar, utbildar och utvecklar idrotten SISU Idrottsutbildarna utbildar och

Läs mer

GK Engelholmsgymnasterna

GK Engelholmsgymnasterna GK Engelholmsgymnasterna Årsbokslut för räkenskapsåret 2014-07-01-2015-06-30 Styrelsen för GK Engelholmsgymnasterna avger härmed följande årsbokslut Innehåll Verksamhetsberättelse 2 Resultaträkning 9 Balansräkning

Läs mer

Kallelse till årsmöte i föreningen Göteborgs go-klubb den 24:e februari 2010 Plats: Skolgatan 21 (Spellokalen) Tid: kl 18.00

Kallelse till årsmöte i föreningen Göteborgs go-klubb den 24:e februari 2010 Plats: Skolgatan 21 (Spellokalen) Tid: kl 18.00 Kallelse till årsmöte i föreningen Göteborgs go-klubb den 24:e februari 21 Plats: Skolgatan 21 (Spellokalen) Tid: kl 18. Förslag till dagordning för årsmötet: 1) mötets öppnande 2) mötets behörighet 3)

Läs mer

SSG Årsmöte 2014. Torsdag 11 december kl. 18:30 på Albatross GK. 12. Förslag till ändring av föreningens stadgar avseende (se kommentarer sid 2)

SSG Årsmöte 2014. Torsdag 11 december kl. 18:30 på Albatross GK. 12. Förslag till ändring av föreningens stadgar avseende (se kommentarer sid 2) SSG Årsmöte 2014 Torsdag 11 december kl. 18:30 på Albatross GK. Dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Fråga om årsmötets behöriga utlysande 4. Fastställande av dagordning 5.

Läs mer

DUS ordnar träffar och aktiviteter för ungdomar som är aktiva inom distriktens klubbar.

DUS ordnar träffar och aktiviteter för ungdomar som är aktiva inom distriktens klubbar. VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR DISTRIKTETS UNGDOMSSEKTION 2010 DUS STYRELSEN 2010 UPPDRAG OCH VERKSAMHET Ordförande Vice ordf. Sekreterare Vice sekr. Kassör Övriga ledamöter Karolina Peterson Louise Bergström

Läs mer

Elitmiljö träff 4 Stockholm/Södertälje 16/10 2013

Elitmiljö träff 4 Stockholm/Södertälje 16/10 2013 Elitmiljö träff 4 Stockholm/Södertälje 16/10 2013 Ansvariga för träffen: Peter Zetterström ansvarig för Elitmiljön i Stockholm/Södertälje och Håkan Carlsson SOFT Förbundskapten Närvarande: SOFT centralt:

Läs mer

Nyhetsbrev #2. Ny kanslist Välkommen! Golfens dag 7:e maj Dam- medlemsträning Banan i toppskick Nya bunkrar 10:an + 1:an

Nyhetsbrev #2. Ny kanslist Välkommen! Golfens dag 7:e maj Dam- medlemsträning Banan i toppskick Nya bunkrar 10:an + 1:an Nyhetsbrev #2 2016 Ny kanslist Välkommen! Golfens dag 7:e maj Dam- medlemsträning Banan i toppskick Nya bunkrar 10:an + 1:an Sida 1 av 4 I höstas på höstmötet presenterade vi en verksamhetsplan för 2016.

Läs mer

MEDIAFAKTA VASALÖPAREN

MEDIAFAKTA VASALÖPAREN 20 13 MEDIAFAKTA VASALÖPAREN 91 % av deltagarna läser tidningen Vasalöparen enligt vår deltagarundersökning. 89 % ger den betyget mycket bra eller ganska bra. 2 Vasaloppet Vasaloppsarrangemangen växer

Läs mer

NORRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBBS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016

NORRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBBS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 NORRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBBS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 Styrelsen för Norra Gotlands Brukshundklubb avger härmed verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2016. Styrelsen har under året haft 10 stycken

Läs mer

Stadgar för Svensk Biblioteksförening

Stadgar för Svensk Biblioteksförening Stadgar för Svensk Biblioteksförening Box 70380, 107 24 Stockholm Tel: 08-545 132 30 www.biblioteksforeningen.org 1. Ändamål Svensk Biblioteksförening är en ideell förening med uppgift att: Verka för ett

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1 ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1 Kallelse till Årsmöte Datum: Torsdagen den 26 april 2012 Tid: 18.00 Plats: Åsundsholm Förslag till dagordning 1. Mötet öppnas 2. Fastställande av röstlängd för mötet 3. Fråga

Läs mer

Inte många sekunder utanför dörren idag. Så naturen får komma ifrån Eric! http://www.elgebrant.se/fotodagbok.html

Inte många sekunder utanför dörren idag. Så naturen får komma ifrån Eric! http://www.elgebrant.se/fotodagbok.html www.fysioteamet.se Idag har det varit en hel del FysioTeamet på schemat. Först klinikmöte med oss Alla fem sjukgymnaster. Sedan var Anna, Majsan och jag i Båstad på Båstad Bjäre Läkarpraktik och presenterade

Läs mer

Hunden i Söderköping. Nyhetsbrev vintern 2012

Hunden i Söderköping. Nyhetsbrev vintern 2012 Hunden i Söderköping Hundföretagare i samarbete Det mesta för din hunds bästa AlphaOhm Fysioterapi Carinas Hundvård Catharinas Agilitycenter Hundforum Hund & Katt shopen Pensionat Tass & Hov Nyhetsbrev

Läs mer

Kalmar Smålandsidrotten Organisation Uppdrag Strategi 2025 Verksamhet Frågor

Kalmar Smålandsidrotten Organisation Uppdrag Strategi 2025 Verksamhet Frågor Kalmar 2016-11-30 Smålandsidrotten Organisation Uppdrag Strategi 2025 Verksamhet Frågor Två organisationer under ett paraply Organisationen Smålandsidrottens verksamhetsidé: Smålandsidrotten ska inspirera

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening 1(5) Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2014. Styrelsen för Scenkonst Kalmar lämnar härmed följande rapport för året 2014. 1 Styrelsens sammansättning: Ordinarie

Läs mer

Stockholms Judoförbund informerar

Stockholms Judoförbund informerar Stockholms Judoförbund informerar Gör som Ekerö JK Den 10 januari kommer Ekerö JK att ha ett arbetsseminarium med sin klubbstyrelse då man går igenom Stockholms Judoförbunds nya Mål och visionen 2015,

Läs mer

Protokoll fört vid Vattenfalls Idrotts- och Fritidsförbundsstämma

Protokoll fört vid Vattenfalls Idrotts- och Fritidsförbundsstämma Protokoll 2016-04-08 Protokoll fört vid Vattenfalls Idrotts- och Fritidsförbundsstämma 2016-04-08 1 Förbundsstämman öppnades Föreningens ordförande Eva Severinsson hälsade välkommen och öppnade förbundsstämman.

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi får nyttja

Läs mer

Redo att leda. ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna

Redo att leda. ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna Redo att leda ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna Kvinna, scout & ledare? Missa inte chansen att delta i Scouternas nystartade nätverk för kvinnliga ledare. Nätverket Redo Att Leda erbjuder

Läs mer

Nyhetsbrev. Maj 2014. Söderåsens Brukshundklubb Sida 1av 4. [År] Hundens dag 10 augusti Den 10 augusti planerar PRinfo-gruppen

Nyhetsbrev. Maj 2014. Söderåsens Brukshundklubb Sida 1av 4. [År] Hundens dag 10 augusti Den 10 augusti planerar PRinfo-gruppen Sida 1av 4 Maj 2014 Luspudeln vilande Vår klubbtidning Luspudeln läggs vilande under året efter beslut på medlemsmötet den 1 maj. Håll dig informerad genom hemsidan Du vet väl att klubben har en hemsida

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 VILLAÄGARNA SKARABORG ORG. NR 802441-4883 1 Villaägarna Skaraborg VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 Styrelsen för Villaägarna Skaraborg får härmed

Läs mer

Verksamhetsberättelse FRISKIS&SVETTIS LIDINGÖ

Verksamhetsberättelse FRISKIS&SVETTIS LIDINGÖ 2013 Verksamhetsberättelse FRISKIS&SVETTIS LIDINGÖ 2013 Verksamhetsberättelse FRISKIS&SVETTIS LIDINGÖ Styrelsen för Friskis&Svettis Lidingö vill härmed lämna följande verksamhetsberättelse för år 2013

Läs mer

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet 2012-03-27 1 Namn Föreningens namn är ULI Geoforum. 2 Ändamål ULI Geoforum är en ideell förening med syfte att sprida och effektivisera

Läs mer

Årsstämma på Kinda-Ydre Sparbank i Rimforsa 31 mars 2016 kl Stämmans öppnande och fastställande av röstlängd för mötet

Årsstämma på Kinda-Ydre Sparbank i Rimforsa 31 mars 2016 kl Stämmans öppnande och fastställande av röstlängd för mötet Årsstämma på Kinda-Ydre Sparbank i Rimforsa 31 mars 2016 kl 18.30 Dagordning: 1 Stämmans öppnande och fastställande av röstlängd för mötet 2 Stämmans behöriga utlysning 3 Fastställande av dagordningen

Läs mer

FRILUFTSFRÄMJANDETS BARNLEDARUTBILDNINGAR

FRILUFTSFRÄMJANDETS BARNLEDARUTBILDNINGAR FRILUFTSFRÄMJANDETS BARNLEDARUTBILDNINGAR REGION MÄLARDALEN VÅREN 2016 VILL DU BLI BARNLEDARE I FRILUFTSFRÄMJANDET? Som ledare i Friluftsfrämjandet får du en möjlighet att utveckla barns intresse för natur

Läs mer

UNGA LEDARE. Vill du bli ledare inom idrotten? UNGA LEDARE. OBS! Anmäl Dig innan 22 november!

UNGA LEDARE. Vill du bli ledare inom idrotten? UNGA LEDARE. OBS! Anmäl Dig innan 22 november! Vill du bli ledare inom idrotten? Är du mellan 14-20 år och intresserad av att bli ledare eller organisationsledare* och tycker det är kul att träffa andra ungdomar! I höst kör vi igång med en ny omgång

Läs mer

Tillgängliga drop-in tider för cellprovtagningen på barnmorskemott./mvc Stockholm/Gotland

Tillgängliga drop-in tider för cellprovtagningen på barnmorskemott./mvc Stockholm/Gotland Tillgängliga drop-in tider för cellprovtagningen på barnmorskemott./mvc Stockholm/Gotland Åkermyntans MVC 2015-04-13 15:00:00 16:15:00 2015-04-15 08:15:00 09:30:00 2015-04-20 15:00:00 16:15:00 2015-04-22

Läs mer

Verksamhetsberättelse FRISKIS&SVETTIS LIDINGÖ

Verksamhetsberättelse FRISKIS&SVETTIS LIDINGÖ 2014 Verksamhetsberättelse FRISKIS&SVETTIS LIDINGÖ www.lidingo.friskissvettis.se Styrelsen för Friskis&Svettis Lidingö vill härmed lämna följande verksamhetsberättelse för år 2014 till årsmötet 2014 Verksamhetsberättelse

Läs mer

24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland

24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland 24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland Välkommen till SISU-helgen! SISU-helgen är vår enskilt största satsning för att stärka våra ledare. Förutom kicken av att

Läs mer

Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse

Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse Årsmöte nr 2, 2011-06-18 vid Boulebanan 1 Ordföranden Lars Danielsson hälsade de 15 närvarande medlemmarna välkomna till Bouleföreningens

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Linköping Judo 2011 Februari 2012 Sidan 1 av 5 Linköping Judo - en klubb för alla! Linköping Judo har under året haft 319 unika medlemmar som tillsammans tränat under närmare tjugo

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén

Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén Nulägesanalys Det blev en framgångsrik juniorverksamhet på Melleruds GK under 2014, även om antalet juniorer var mindre än förväntat. Under 2014 hade vi på Melleruds

Läs mer

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE ÅRSMÖTESHANDLINGAR FRÅN MÖTE 9 MARS 2015. INNEHÅLLER PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET SAMT KALLELSE, DAGORDNING, VERKSAMHETSBERÄTTELSE, EKONOMISK REDOVISNING. REVISIONSBERÄTTELSE SAMT

Läs mer

Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012

Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012 Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012 Innehållsförteckning Ordförande har ordet 3 DUS STYRELSEN 2012 4 SAMMANTRÄDEN UNDER ÅRET 4 DUS VERKSAMHET UNDER 2012 5 DUS årsmöte 5 US-campen 5 Vi i

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

Org nr Årsredovisning. för räkenskapsåret

Org nr Årsredovisning. för räkenskapsåret BYSKE SKIDKLUBB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2001-10-01-2002-09-30 Byske Skidklubb 1 (6) Styrelsen för Byske Skidklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001-10-01-2002-09-30.

Läs mer

Berättelse över verksamheten 2015

Berättelse över verksamheten 2015 STF Södertörn Berättelse över verksamheten 2015 Styrelsen för STF Södertörn lämnar följande berättelse för verksamhetsåret 2015. Årsmöte Ordinarie årsmöte för STF Södertörn hölls den 18 februari 2015 på

Läs mer

BAS in Sweden Ideell förening Årsredovisning 2011/2012

BAS in Sweden Ideell förening Årsredovisning 2011/2012 BAS in Sweden Ideell förening Årsredovisning 2011/2012 Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 1/7 2011 30/6 2012 BAS in Swedens styrelsen har under året bestått av ordförande Maria Leiner, kassör Per

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Tillgängliga drop-in tider för cellprovtagningen på barnmorskemott./mvc Stockholm/Gotland

Tillgängliga drop-in tider för cellprovtagningen på barnmorskemott./mvc Stockholm/Gotland Tillgängliga drop-in tider för cellprovtagningen på barnmorskemott./mvc Stockholm/Gotland Åkermyntans MVC 2015-05-13 08:15:00 09:30:00 2015-05-18 15:00:00 16:15:00 2015-05-20 08:15:00 09:30:00 2015-05-25

Läs mer

Stockholms/Svealands Roddistrikt

Stockholms/Svealands Roddistrikt Verksamhetsberättelse 2011 Styrelsen för Stockholms & Svealands Roddistrikt får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2011 Styrelsen: Jan Knejp Bo Berglund Richard Sjöberg Markus Jonsson

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse 2015 Styrelsen Ordförande Kassör Sekreterare Ledamöter Suppleant Revisorer Revisorssuppleant Valberedning Mikael Schander Ann Berglund Birgitta Dignell Björn Johansson (vice ordf.)

Läs mer

Scandinavian training camp 21-28/4 2007.

Scandinavian training camp 21-28/4 2007. Scandinavian training camp 21-28/4 2007. Inspirerade av Christians historier var vi några som på bussen till Lidingöloppet bestämde oss för att också prova på att åka på träningsläger till Portugal. Här

Läs mer

Hovgården fiber Ekonomisk förening

Hovgården fiber Ekonomisk förening Hovgården fiber Ekonomisk förening Kallelse till årsmöte Onsdagen den 18 mars 2015 Kl. 18:15 i Björlandagårdens Café Varmt välkomna!! Eventuella Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 1 vecka innan

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse 2015 IBF Borlänge Verksamhetsåret 2014-2015 Medlemmar Antalet medlemmar i föreningen under året har uppgått till 571 st. Fördelningen är 77 st. ledare, lagföräldrar, styrelse samt

Läs mer

Årsmöteshandlingar. Hälla GK

Årsmöteshandlingar. Hälla GK Årsmöteshandlingar Hälla GK till årsmöte den 31 mars 2009 Innehåll Verksamhetsberättelse 2009 Händelser under året Årsredovisning med förvaltnings- och revisionsberättelse Verksamhetsplan 2010 Budgetförslag

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND 2012 Styrelse och ombudsförteckning. Styrelsen Jan-Olav Lindberg tom 120514 Stig-Axel Nilsson, Kassör, Sekr. Siv Fotmeijer-Jovanovic, Vice Ordf.

Läs mer

Göteborgs. Scoutdistrikts

Göteborgs. Scoutdistrikts Göteborgs Scoutdistrikts Arrangemang Hösten 2013 2 KALENDARIET September Oktober 1 S 1 T 2 M Mandalay kv.segl. 2 O 3 T 3 T 4 O 4 F Vandringen 2013 5 T 5 L Vandringen 2013 6 F Mandalay ny.segl. 6 S Vandringen

Läs mer

Mötespunkter. Årsmöte. Träningsverkstan 2012-05-22. Enligt röstlängd

Mötespunkter. Årsmöte. Träningsverkstan 2012-05-22. Enligt röstlängd PROTOKOLL 1 (5) Mötesgrupp, ärende Årsmöte Mötesplats Protokollnummer Mötesdatum Träningsverkstan 2012-05-22 Deltagare Enligt röstlängd Kopiemottagare Mötespunkter 1) Fastställande av röstlängd Gunilla

Läs mer

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6 Nyhetsbrev #2 2015 Sida 1 av 6 Hej Vänner, Säsongen är i full gång även om värmen ännu uteblivit. Verksamheten är också i full gång och ni har väl inte missat alla träningar, tävlingar och andra roliga

Läs mer

SeniorNet Lidingö. Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket

SeniorNet Lidingö. Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket 1 SeniorNet Lidingö Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket Dagordning 1 Mötet öppnas. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av två

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015. Personalföreningen Region Jämtland Härjedalen. Ansvarig: Jonas Törngren

Verksamhetsberättelse 2015. Personalföreningen Region Jämtland Härjedalen. Ansvarig: Jonas Törngren Verksamhetsberättelse 2015 Personalföreningen Region Jämtland Härjedalen Ansvarig: Jonas Törngren Verksamhetsberättelse 2015 Personalföreningen RJH 2(11) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 2 SYFTE MED

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 1

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 1 ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 1 Kallelse till Årsmöte Datum: Onsdagen den 24 april 2013 Tid: 18.30 Plats: Åsundsholm Förslag till dagordning 1. Mötet öppnas 2. Fastställande av röstlängd för mötet 3. Fråga om

Läs mer

Välkommen till AKC Årsmöte

Välkommen till AKC Årsmöte Nr 127, mars 2015 Välkommen till AKC Årsmöte Datum: söndag den 15 mars 2015 Tid: 14:00 Plats: Föreningens lokaler I och med detta meddelas följande: 1- Kallelse, dagordning, verksamhetsrapport * Du kallas

Läs mer

Midsommar Garphyttan 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014/2015. Kultisgänget Örebro Verksamhetsberättelse 2014-2015 Sida 1

Midsommar Garphyttan 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014/2015. Kultisgänget Örebro Verksamhetsberättelse 2014-2015 Sida 1 Midsommar Garphyttan 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014/2015 Kultisgänget Örebro Verksamhetsberättelse 2014-2015 Sida 1 Årsmöte torsdagen den 8 oktober 2014 i samband med dansen. Plats: Södermalmshemmet Dagordning:

Läs mer

Stadgar för AHN Nerja

Stadgar för AHN Nerja Stadgar för AHN Nerja Antagna G92302595 1. Namn Föreningens namn är Asociación Hispano-Nórdica de Nerja (här kallad föreningen). Föreningen bildades år 2001 och styrs av nedanstående stadgar, bestämmelser

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Båtsällskapet Karlslund 2015/2016

Verksamhetsberättelse för Båtsällskapet Karlslund 2015/2016 Verksamhetsberättelse för Båtsällskapet Karlslund 2015/2016 Styrelsen för Båtsällskapet Karlslund får avge följande berättelse för verksamhetsåret 1 september 2015 till 31 augusti 2016. Vid årsmötet den

Läs mer

Juniorkommittén, kontaktuppgifter

Juniorkommittén, kontaktuppgifter Välkommen Vi skall inspirera juniorer att söka sig till tävlingsverksamheten som vänder sig till alla kunskapsnivåer och är en del av gemenskapen. Utöver detta skall det ges möjlighet till utveckling och

Läs mer

Årsmöte Järfälla Aikidoklubb

Årsmöte Järfälla Aikidoklubb Årsmöte Järfälla Aikidoklubb 2012-02-04 Tid: Lördag 4/2, kl 10-12 Plats: Konferensrum Jakobsbergs Sporthall 1) Fastställande av röstlängd för mötet. Sexton närvarande medlemmar finns noterade på röstlängden.

Läs mer

Nyhetsbrev Årjängs Golfklubb

Nyhetsbrev Årjängs Golfklubb 2016 11 20 Nyhetsbrev Nu närmar sig året sitt slut och det är hög tid att sammanfatta verksamhetsåret. Vill man så kan man fortsätta att spela golf i vår otroligt fina golfhall. Perfekt nu när det blir

Läs mer