VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE"

Transkript

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

2 Innehållsförteckning 2013 Inledning...2 Verksamhetsberättelse Förbundsstämma och extra medlemsmöte...2 Styrelse, revisorer, valberedning Föreningarna... 3 Verksamhet...4 FÖRENINGSSTÖD... 5 Medlemshanteringssystemet Din kurs... 5 Föreningskunskap... 5 Föreningskonferens... 5 Temakväll Ekonomi... 5 AKTIVITETER... 5 Landstingsmästerskap... 6 Motionsarrangemang... 6 Inspiration... 8 Friluftsliv/Vandring Summering av deltagare Ekonomi Bokslut Revisionsberättelse Stockholms landstings idrottsförbund

3 Inledning Verksamhetsberättelse 2013 Genom avlämnande av verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning får styrelsen för Stockholms landstings idrottsförbund avge redovisning för förvaltningen av förbundets 42:e verksamhetsår under räkenskapsåret 1/1 31/ Förbundet har under verksamhetsåret haft 7 protokollförda sammanträden. Utöver styrelsens arbete har arbetsgrupper tillsatts efter behov. Förbundsstämma och extra medlemsmöte Förbundets 42:e årsstämma var den 16 mars i Ersta diakonis lokaler. Föreningarna representerades av 33 ombud från 17 föreningar inklusive styrelsemedlemmar och kanslipersonal. På stämman antogs nya stadgar vilka bl. a minskade antalet styrelseledamöter till 9 utan suppleanter. Ingen ordförandekandidat fanns varför denna post blev vakant. Ett extra medlemsmöte hölls sedan den 23 november för val av ordförande. Även denna gång deltog 33 personer, från 14 föreningar. Till förbundets ordförande valdes Birger Forsberg som är chef för Enheten för hälsoutveckling inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, medlem i IF Oliven och en aktiv motionär. För sammansättning av styrelsen, se nedan. På ordinarie årsmötet avtackades följande ledamöter med blommor och presenter: Avgående ordförande Ann Hoflin samt Eva Sandler, Dane Thomas och Ove Gustavsson. Avgående ledamoten i valberedningen Pia Skarin. Utmärkelsen Årets ledare gick till Ulla Forsell, Farsta Skarpnäck FF. Under 2012 genomförde 5 deltagare SLIF-klassikern och dessa fick i samband med årsmötet en SLIF-klassikermedalj: Anita Lindström (SIK), Elisabeth Backlund (SIK), Stina Boräng (HSIF), Sofie Vrang (Ersta IF) och Siw Wåle (SÖS IF). Representanter Styrelse, revisorer, valberedning 2013 Ordförande Birger Forsberg IF Oliven Ledamöter Anneli Karlman Lisebergs IF Erika Liljendahl Danderyds sjh IF Jaana Gustavsson Hallonkronans IF David Drazdil IF Oliven Ann-Louise Ivarsson Nya Karolinska Solna IF Charlotte Brolund IF Oliven Eeva Espalani Farsta Skarpnäck IF Johanna Lindberg IF Oliven Revisorer Per Jakobsson IF Oliven Eva Sandler IF Oliven Valberedning Monica Wessberg Björklund Danderyds sjh IF Johanna Palmqvist SÖS IF Åsa Michaelsson Fatburens IF 2

4 B Föreningarna Två nya föreningar har bildats under 2013, Gröndals VC IF och hos Centrum för Ätstörningar (SCÄ Rif). Maria IF har återupptagit sin verksamhet, men heter Capio Maria IF. Färdtjänstnämndens IF har gått upp i SL Friskvårdsklubb pga organisationsförändringar. Aktivt anslutna medlemmar 2012 Kv Män 2013 Kv Män 1 44:ans FF ASIH IF Långbro 2/ Attunda IF (fd Tibblehemmet) Capio Maria IF 190* 145* 45* Ce FAM On the Move (ny 2012) 0* 0* 0* Dalens MIF Danderyds sjukhus IF Ersta sjukhus IF 1/ Gröndals VC IF (ny 2013) Habiliteringens Hälsofrämjare H Farsta-Skarpnäck FF Fatburens IF Hallonkronans IF Haninge IF Hjälpmedel Stockholms IF Huddinge sjukhus IF Hässelby Akademiska VC FF IF Oliven Jakobsbergs sjukhus FF Karolinska Solna IF Katarina FK Kraftkällans IF 1/ Kuggarna IF 43* 8* 35* Lisebergs IF Locum IF MediCarriers IF Norrtälje sjukhus IF Nya Karolinska Solna IF (NKS IF) Rissneligans IF Rotebro VC IF S:t Görans sjukhus IF Serafens IF SL Friskvårdsklubb 400* 250* 150* SLL IT FF Stuvsta vårdcentrals IK Södersjukhusets IF Södertälje sjh IK Vendelsö VC IF Veteranklubben Ytterö IF Årsta Vantör IF (Enskede) Älvans IF SUMMA * har inte angett medlemsantal för föreg år. 1/samtliga anställda kollektivanslutna 2/ omstart på gång 3

5 Verksamhet Förbundets verksamhet 2013 Fysisk aktivitet bidrar till bättre folkhälsa och därför är ambitionen att SLIF genom ett brett utbud av aktiviteter ska hjälpa fler medarbetare att bli alltmer aktiva, i SLIF:s regi eller på egen hand. SLIF:s vision lyder: Genom aktivitet, rörelse och delaktighet inspirera till hälsa och att skapa engagemang och glädje bland de anställda. Förbundets verksamhet har under året främst varit inriktat på två olika områden stöd till de lokala föreningarna och aktiviteter. Då vardagsmotion är en väsentlig del för välmående har förbundet även börjat engagera sig inom detta område. Då en majoritet av Sveriges befolkning bedöms röra sig alldeles för lite har under hösten en del tid ägnats till att inför 2014 hitta strategier för att nå även denna grupp medarbetare. Föreningarna har i stor omfattning ordnat egna aktiviteter och SLIF har arbetat med att stötta föreningarna i deras ideella engagemang. Detta har gjorts dels genom att enskilt träffa varje förenings styrelse, dels genom att ordna kurser, konferenser och inspirationsträffar där styrelsemedlemmarna och de ideella ledarna har fått möjlighet att utbyta erfarenheter med varandra och ge inspiration till fortsatt arbete. SLIF har också informerat om hur man startar en förening på olika arbetsplatser inom SLL. Aktiviteterna har skett i såväl egen regi som i samarbete med andra arrangörer och har omfattat bland annat tävlings- och motionsidrott, landstingsmästerskap, friluftsaktiviteter, familjeaktiviteter och utbildning/inspiration. De flesta aktiviteterna har subventionerats i större eller mindre grad. Liksom tidigare är steg- och aktivitetstävlingen den aktivitet som samlar ojämförligt flest deltagare, detta år Eftersom tävlingen pågår varje dag under 4 veckor är detta en massiv manifestation av rörelse som inte kan underskattas. SLIF erbjuder nu också alternativ för de som hellre själva aktiverar sig än deltar på ledarledda aktiviteter, såsom promenader och paddling. Vår guide till fina natur- och friluftsområden tilltalar säkert andra grupper. Det finns anledning att utveckla dessa delar mer. Vad gäller kommunikation har kansliet skickat ut 11 nyhetsbrev till närmare mottagare. Öppningsprocenten ligger på ca 40 % vilket anses mycket bra med tanke på att mottagarna inte aktivt bett att få nyhetsbreven. Dessutom har 7 nyhetsbrev skickats till föreningsfunktionärerna. Inför 2014 har ett större arbete inletts på en kommunikationsstrategi inklusive en modernare hemsida. Personal från SLIF-kansliet har också medverkat på hälso-, HR- och chefsdagar under året och informerat om förbundets och föreningarnas verksamhet. Hur uppfylldes verksamhetsmålen för 2013? Förbundet hade ett stort antal mål inför 2013, många inte mätbara. Ett urval: Vi är nu igång med det gemensamma medlemshanteringssystemet, vilket underlättar för både föreningar och kansli. Se nedan. Vi har hittat föreningar som kan ta över aktiviteter från SLIF-kansliet. Mer kommer. Fortfarande är män underrepresenterade på aktiviteterna, utom på LM. Vi måste hitta sätt och nya aktiviteter för att förändra detta. Kansliet har lagt avsevärt mer tid än tidigare år på att stötta och utveckla föreningarna. Antal deltagare totalt och på stegtävlingen nådde inte upp till våra mål. Vi har fortfarande en bra bit kvar innan arbetsgivarna ser föreningarna som en investering i friskvård så att en del av föreningsarbetet kan skötas på arbetstid. 4

6 FÖRENINGSSTÖD Medlemshanteringssystemet Din kurs Under året erbjöds föreningarna att gratis få använda vårt nya webbaserade medlemshanteringssystem, Din kurs. Anmälan, betalning och registerhållning görs på nätet vilket utgör en förenkling för föreningarna. En del tveksamheter fanns initialt, men när vi visat hur det används i praktiken har nu de flesta föreningarna gått med och är mycket nöjda. Inför 2014 kräver SLIF en medlemskod, som genereras i systemet, för att kunna anmäla sig till de flesta av aktiviteterna. Föreningskunskap Våra föreningar har väldigt olika förutsättningar för sin verksamhet och kunskapsnivåerna varierar väldigt mycket. För att kunna tillgodose föreningarnas behov har vi haft individuella kurser hos några föreningar på plats för just deras styrelser samt varit tillgängliga för rådgivning via telefon och e-post. Utöver den typen av utlokaliserade kurser hölls även en gemensam kurs för föreningar om att arrangera egna aktiviteter med 6 deltagare vara 1 man, från 5 olika föreningar. Kurserna hölls av kansliets personal. Föreningskonferens Vårens konferens genomfördes under en dag på Ersta konferens. Vi fortsatte jobbet med Medlemsmodellen och Angeli Sjögren Hederberg var processledare under dagen. Frågorna som vi stötte och blötte var bland annat: hur når vi dem vi vill nå, hur rekrytera, hur tar vi hand om våra medlemmar, hur får vi med arbetsgivaren. En givande föreningskonferens, som vanligt. Lunchen intog vi på Hälsans hus. Konferensen avslutades med SLIF:s årsmöte. Höstkonferensen genomfördes på hotell Hilton vid Slussen. Niina Eriksson ledde diskussioner och erfarenhetsutbyte mellan föreningarna. Lars-Ingmar Johansson höll en föreläsning om mental hälsa. Under dagen hölls ett kort medlemsmöte för val av styrelseordförande. Temakväll Ekonomi Under detta år hade vi två Temakvällar om ekonomi helt enkelt för att våra föreningars företrädare tyckte att det är bättre att vi har dem i november än i januari. Nytt var genomgången av hur föreningar i fortsättning söker pengar för sin verksamhet. Enklare och med för deras verksamhet anpassad tidsplan. Utöver detta användes en del av tiden för genomgång av SLIF:s nya medlemshanteringssystem. AKTIVITETER 5

7 Landstingsmästerskap Bowling Torsdag den 18 april avgjordes årets landstingsmästerskap i Bowl-O-Ramas lokaler i Årsta. Totalt deltog 86 spelare, 53 kvinnor och 33 män, från 17 föreningar. Ett stort tack till SÖS IF, med Maj-Lis Gellerstedt i spetsen, för ett trevligt och väl genomfört arrangemang. Golf Årets LM genomfördes på samma sätt som året innan med två olika klasser, A-klass med hcp upp till 18,0 och B-klass med hcp 18,1-36,0. Under de två kvaltävlingarna på Brollsta GK och Ågesta GK deltog 24 spelare per tillfälle. Finalen hölls på Troxhammar GK, genom direktkvalificering eller poängkvalificering. Det blev totalt 11 st från A-klass och 13 st från B-klassen som spelade i finalen med en landstingsmästare från båda klasserna. Innebandy Återigen var vi i Liljeholmshallarna där vi hade två hallar som hänger ihop. Mästerskapen är med mixlag med 3-6 spelare. Antalet lag var något lägre i år 15 st - vilket gjorde att de kunde få spela fler matcher. Domarnas Fairplaypris gick till HSIF:s lag Hattrick. Flera funktioniärer ställde upp ideellt. Tack! Med i turneringen hade vi 83 deltagare (29 kvinnor, 54 män), en stor procentuell ökning av antalet män. Terräng Onsdagen den 23 maj genomfördes landstingsmästerskapet i terräng men också numera kallat landstingsloppet med start och mål på GIH. Deltagarantalet har minskat. Eventuellt kan det bero på att vi tog betalt med 80 kr för tävlingsklass (6,1 km) och 60 kr för motionsklass (3,3 km) eller på grund av vädret. 83 deltagare var anmälda varav 12 barn som sprang 1 km. Herr- och damklass var uppdelat på 5 olika ålderskategorier. Vandringspokalen gick till DSIF för flest deltagare även detta år. Motionsarrangemang Bellmanstafetten Den 21, 22 augusti och 24 augusti arrangerades Bellmanstafetten vid Stora Skuggan. Vi deltog med tält under två dagar. Det är populärare att springa en vardagskväll med arbetskollegor än en helgdag, då det är fler kompisgäng som springer. Lagen som består av 5 personer, springer 5 km var och får efter målgång en picknickkasse att dela på. På onsdagen var det 26 lag anmälda via SLIF, torsdagen 44 lag och lördagen 15 lag, med totalt 425 deltagare. Blodomloppet Detta samarbete mellan Blodcentralerna och idrottsrörelsen genomfördes den 4 juni på Djurgården. Öppet för båda könen med flera olika startklasser (promenad och spring, med och utan tidtagning) där distanserna är 5 km och 10 km. Till årets Blodomlopp hade vi totalt 632 anmälda varav 549 kvinnor och 83 män vilka blev bjudna på fika i vårt tält. Hälsoloppet Återigen subventionerade SLIF en del av avgiften till Hälsoloppet där HSIF är medarrangörer. 28 augusti gick startskottet på loppet som går i trakterna runt Huddinge sjukhus. Cirka 400 duktiga löpare och gångare kämpade runt banan på 5 eller 10 km. 33 st var anmälda genom SLIF. Längdskidor Vi subventionerade några utvalda skidlopp i Stockholm. Vi samarbetar med Sundbybergs 6

8 IK som arrangerar loppet Tjejskidan på Jarlabanke GK i Täby där 19 kvinnliga medlemmar deltog. Det var riktigt kallt så det bidrog till många avhopp. Bisslinge Ski Marathon hade 5 deltagare och Vasaloppsveckan drog ca 72 medlemmar som anmält sig genom SLIF IF SK. Lidingöloppet Helgen september genomfördes världens största terränglopp Lidingöloppet. SLIF hade 119 deltagare: Lidingö tjejlopp (10 km) - 26 kvinnor; Lidingöloppet (15 km) 27 deltagare (21 kvinnor och 6 män); Lidingöloppet (30 km) - 66 deltagare (30 kvinnor och 36 män). Trenden är tydlig tufft och långt lockar fler och fler. SLIF:s klassikergrupp Klassikergruppen är ett forum för föreningsmedlemmar som har som mål att genomföra en klassiker. Gemensam träning är navet för gruppen och Facebook forumet för kontakt. Den aktiva gruppen hade dock färre deltagare än intressegruppen. Steg- och aktivitetstävlingen Ett motionsarrangemang som samlade många deltagare var Steg- och aktivitetstävlingen, 5496 stycken. Under fyra veckor fick deltagarna gå mot målet Rio de Janeiro. Fokus var att deltagarna i snitt skulle gå steg per dag, men även andra motionsaktiviteter kunde omvandlas till steg. En referensgrupp med personer från olika håll inom SLL bidrog med många bra synpunkter under planeringsstadiet. Vi delade ut priser efter halva vägen till ca 40 slumpvis utvalda de fick presentkort från Greatdays på 500 kr. Vid målgång prisades de 21 bästa lag inom varje organisation med 500 kr/person från Greatdays. Flest deltagare per organisation vanns av SLL internfinans. Det bästa laget inom hela SLL blev Trafikförvaltningens lag Are we there yet?, vilket fick äta lunch med landstingsrådet Anna Starbrink i landstingshuset. Tjejgåing och Tjejernas Södergåing Tjejgåing på Stora Skuggan och Tjejernas Södergåing runt Årstaviken är två liknande arrangemang varav det första går på våren och det andra på sensommaren. Arrangörer är Stockholms Gång- och Vandrarförbund och Svenska Gång- och Vandrarförbundet. Tjejmilen Återigen med tält för våra tjejer för att kunna lämna sina väskor och så bjöd vi på fika. De som ville kunde få vår symbol målad på kinden eller armen. Tjur Ruset Det speciella med TjurRuset är att det varje år byter plats och är hemligt fram till någon vecka innan start. Årets TjurRus avgjordes på Tullinge Flygplats i Botkyrka. Det var 46 personer som deltog genom SLIF. Loppet är 10 kilometer genom tuff terräng med skog, vatten och en hel del hinder. Något som sporrar många att delta. Vansbrosimmet 2013 deltog genom SLIF ca 60 personer i de olika i Vansbrosimmets olika lopp. Vansbrosimningen är också en del i En Svensk Klassiker. Vasaloppsveckan SLIF subventionerar anmälningsavgifterna till KortVasan, HalvVasan, TjejVasan, Öppet spår och Vasaloppet. Totalt var 72 anmälda genom vår egen skidklubb, SLIF IF SK. Vår Ruset I år arrangerades Vår Rusets 5 km den 29 och 30 maj. Totalt var 876 tjejer anmälda via 7

9 SLIF. De flesta anmäler sig i lag och får då även picknick att äta efter genomfört lopp. SLIF var på plats med tält båda kvällarna och servade tjejerna med lite energi innan och efter loppet. Vi hade även egna toaletter och ett antal bänkset utanför där folk samlades. Härligt väder gjorde att kvällarna blev än mer uppskattade. Vätternrundan, Halvvättern och Tjejvättern För tredje året har SLIF kunnat erbjuda sina medlemmar förbokade grupper på Vätternrundan, Halvvättern och Tjejvättern. Loppen genomfördes 9, 10 och 16 juni. Årets Vätternrunda bjöd på det värsta tänkbara vädret med ihållande regn ackompanjerat av frisk vind, en av de värsta rundorna någonsin. I ett samarrangemang med Fredrikshof kunde vi även i år erbjuda buss och boende på Carlsunds utbildningscenter. Antal anmälda deltagare i motionsarrangemangen: Bellmanstafetten Bisslinge SkiMarathon 5 Blodomloppet Halvvättern Hälsoloppet Kungsholmen Runt Lidingöloppet Spring Cross Stavgångsbrännet Stegtävling Tjejgåing Tjejernas Södergåing Tjejmilen Tjejskidan Tjejvättern Tjur Ruset Vår Ruset Vansbrosimmet Vasaloppsveckan Vätternrundan TOTALT Inspiration Crawlkurser Under våren och hösten har vi kunnat fortsätta erbjuda crawlkurser, både för nybörjare och för de som behöver förbättra sin teknik. Vi kunde tyvärr inte ta emot alla intresserade. Vi hade grund- och fortsättningskurs både på våren och hösten. Kurslängden var 11 tillfällen och platsen är GIH-badet. Foto Foto har kommit för att stanna och bli en permanent aktivitet i SLIF:s verksamhet. Under året hade fotogruppen 6 fototräffar. Det har varit ett par planeringsträffar men i huvudsak har man samlats för att fota efter ett speciellt tema ex. porträtt, natur, makro mm. SLIF har även erbjudit 8 fotokurser: 7 grundkurser och en fortsättningskurs. 8

10 Föreläsningar Åsö gymnasium fylldes den 20 november med 644 deltagare för att lyssna till Erik Fernholm med föreläsningen Glädjerevolutionen. Erik presenterade på ett intressant och spännande sätt den senaste forskningen kring lycka. Hälsodagar SLIF har under året deltagit i LSF:s hälsodag för personalen. Den genomfördes samtidigt på två olika platser. Vi hade en liten närvaro på Södersjukhusets hälsovecka och bidrog med profilprodukter som priser. Konvent Den 5 oktober hade SLIF en satsning utöver det vanliga med många föreläsningar och aktiviteter för alla landstingsanställda. Grundtanken var att inspirera de som redan är aktiva samt ledare ute i organisationerna för att ge dem lite extra. Det blev 55 personer som deltog på de 22 olika klass-/inspirationstillfällen som erbjöds under dagen. Vi höll till på Danderyds sjukhus samt omgivningar. Vi hade sponsorer och försäljare på plats samt kända inspiratörer som höll i aktiviteterna. Dagen var mycket uppskattad (enkätsvar och upplevelse) men då det krävdes mycket förarbete blir det troligen ingen repris. Vi hade funktionärer som var till stor hjälp och alla inblandade ställde upp fantastiskt bra. Må Bra Kom i form Upplägget är som en hälsoskola med 12 tillfällen där teorin är ur en friskvårdarens perspektiv med ämnen som Friskfaktorer, Rörelseapparaten, Energi, Förbränning, Hormoner mm. Praktiken är att deltagarna provar på olika aktiviteter som bl. a. Zumba, Box, Yoga, Tabata. Under tiden för aktiviteten ingår även träningskort som gäller i anläggningar tillhörande Stockholms stad för egen träning. Målsättningen är att få till en livsstilsförändring hos deltagarna och i marknadsföreningen fokuserar vi oss på de sällanaktiva. Vi hade detta vid två olika omgångar en på våren och en på hösten med sammanlagt 21 deltagare. Genomförandet sköttes av personal från Fritid Stockholm och platsen var Eriksdalsbadet. Informationskväll längdskidor Vi satsade 2013 på att ta in en ny instruktör, Anna Evaldsson. Kvällen lockade många fler än vanligt och vi fick samtidigt en bra presentation av Anna och hennes träningstillfällen. Kvällen genomfördes på Alewalds som hade erbjudanden för de som ville handla. Längdskidor SLIF samarbetar med Sundbybergs IK, Anna Evaldsson (Annaaktiv.se) och Alewalds Outdoor & Sports. Vi har lagt upp ett program för längdskidåkning som innehåller träningsråd, gemensamma träningstillfällen på hemmaplan med bland annat stavgångs- och teknikträning, utrustnings- och vallningstips. SSC erbjuder konditions- och hälsotester och har sin egen träningsverksamhet med skidor. Intresset har ökat vilket gör att vi kunnat starta fler grupper. Stavgångsgrupperna på hösten drog 83 deltagare (flera deltagare har varit med vid flera tillfällen) på 6 tillfällen med majoritet kvinnor. Då snön inte kom före jul blev det inga teknikträningar på skidor. Däremot var det 61 deltagare på teknikträningen under vårens tillfällen i Ursvik och på Lidingö. Löpskola Under våren och hösten har vi fortsatt att erbjuda grupper med löpcoachning på olika nivåer (max 15 pers/grupp). Som tidigare fyllde vi grupperna snabbt och fick sätta in ytterligare grundkurser á 5 tillfällen. Totalt blev det 3 grund & 1 fortsättning på våren och på hösten 3 kurser. Vi håller till i Tantos omgivningar. 9

11 Prova på golf I år körde vi en repris på prova-på golf samtidigt som kvaltävlingen i LM Golf pågick. De var 12 personer på Troxhammar GK. De fick grundinstruktioner, prova på swing, putt och drive och sedan avslutade vi med att gå en 5-hålsbana. Deltagarna var mycket nöjda med att få den här möjligheten. Efteråt rekommenderades de att gå en grönt-kort kurs. Temakväll Löpning I syfte att inspirera och peppa landstingsanställda inför kommande löparsäsong anordnade vi en temakväll löpning med SLIF:s löpcoach Magnus Hagström. Vi höll återigen till i Alewalds butik och ca 80 personer kom. Föreläsningen avslutades med frågestund och man kunde köpa Magnus nyutgivna bok och deltagarna kunde sedan prova och köpa löparskor till sänkt pris. Alewalds bjöd på smörgås och dryck och kansliet delade ut aktuellt material. Kvällen var lyckad och det är ett bra tänk att ha röd tråd genom hela temat. Vattengympa Stockholm Vattengymnastik & Simskola erbjuder varmvattengympa. Det har varit många kvinnor som tränat regelbundet varje omgång men några nya tillkommer varje termin. Det finns klippkort, terminskort och årskort att köpa. Schemat innehåller medelgympa, intensivgympa, gravidgympa, Aqua Pilates och Aqua Zumba. Under tillkom även Aqua Bike och Aqua Dance. Friluftsliv/Vandring Cykelsemester på Åland För femte året hade SLIF en cykelsemestertur på Åland. Initiativtagare och ledare var som vanligt Anneli Karlman, Lisebergs IF och ledamot i SLIF:s styrelse. Årets cykeltur var en dag längre än tidigare år och var mellan den 25 och 29 juni. Totalt var det 12 deltagare. Cyklingen började och avslutades i Mariehamn. Rutten gick via Bomarsund, Kumlinge, Föglö och slutmålet var Kökar där gruppen gjorde dagsutflykter till bland annat Källskär. Boendet skedde i stugor. Gotska Sandön För femte året har SLIF kunnat erbjuda sina medlemmar att följa med till Gotska Sandön. Årets upplägg var lite ändrat då vi tillfrågade två förening om de ville ansvara för var sin tur. Första turen, onsdag fredag den juni, ansvarade SLL IT FF för. Den var full med totalt 24 deltagare. Andra turen, fredag - söndag 6-8 september, ansvarade SÖS IF, för. Även den hade 24 deltagare. Guidade kvällsvandringar Våra guidade turer med ciceron Nanna Malmros fortsätter vara populära. Vi hade tre vandringar under maj/juni med Östermalm Kungsträdgården, Södermalm Mariatorget och Södermalm Eriksdalslunden. Då det varit stor efterfrågan hade vi även två vandringar på hösten i augusti/september i Långbro-Park och på Långholmen (favorit i repris). Alla tillfällen har varit fullbokade (30-35 pers). Spårvägsmuseet I samarbete med Trafikförvaltningen hade vi en guidad visning på Spårvägsmuseet den 21 november för 28 deltagare. Havskajak Under den gångna säsongen hade vi bara en tur och en kurs. Turen var i mitten av juni med start på Björnöhalvön på Ingarö. Kursen med teori under två vardagkvällar på kansliet och praktik under 3 dagar i skärgården genomfördes i slutet av augusti. Turen hölls i 10

12 sin helhet av våra ideella ledare, på kursen fanns även kanslipersonal med. Karaktäristiskt för vår kajakverksamhet är den sociala gemenskapen samtidigt som vi även på vanliga turer lägger ner mycket vikt att lära ut olika färdigheter och om säkerhet till sjöss. Höstvandring Lördagen den 14 september på en nyanlagd sträcka med start på Kulturcentrum Järna. Först på morgonen fick vi lyssna om verksamheten på Kulturcentrum. De flesta gick sedan den drygt 12 km långa Ekoleden i ett varierande kulturlandskap. Avslutning med guidning på Vidarkliniken. Den här gången hade vi med oss 51 deltagare. Långfärdsskridsko Årets långfärdsskridskoverksamhet har bestått av en inspirationskurs med Birgitta Strandberg och teknikträning på ÖIP. I år hade vi en extra service på ÖIP då vi tog med oss SLIF:s utrusning så att deltagarna kunde låna på plats. Uppskattat av deltagarna men slitigt för ledarna. Totalt har det varit 105 deltagare. Mälarpromenaden För första gången arrangerades den 5 maj en promenad utefter Mälaren med start i Liljeholmen. Individuell start och deltagande. Valfri längd (5-22 km) med möjlighet att åka t- bana eller passagerarbåt tillbaks. Rabatterbjudanden på utvalda caféer utefter vägen. Natur- och friluftstips I vår ambition att locka fler grupper till rörelse har SLIF nu en sida full med tips på naturutflykter, promenader, cykel-, skridsko och skidturer. En majoritet av länets invånare säger att de gärna vistas naturen men att de saknar information om de bästa ställena och om hur man hittar dit. Detta är också naturligtvis till glädje för de som inte har möjlighet eller lust att delta på våra ledarledda arrangemang. De som tar chansen att utnyttja tipsen får vi tyvärr inte med i statistiken. Vandringsnätverket Ett löst sammansatt nätverk med promenadintresserade som hade promenader varannan vecka under hösten. Ingen tvingande föranmälan, kostnadsfritt och utan ledare. Bara en vägvisare/kartläsare som visste var man skulle gå. Vildmarkspaddling Tyresö Den 7 september var det kanadensarpaddling på egen hand från Gudö i kanten på Tyrestas naturskyddade områden. Instruktion vid starten av Erik Zeidlitz, fd olympier. Vårvandring Den 26 maj deltog 128 SLL-anställda i årets vårvandring som detta år var i Stendörrens naturreservat i Södermanland, nära Studsvik. Det som är speciellt med Stendörren är att det dels är vandring på fastlandet och på öar med härlig havsutsikt som man når via hängbroar. Den nyligen iordningställda natur- och kulturstigen på fastlandet ger en ytterligare dimension både för barn och vuxna och här finns även ett av Sveriges naturrum. Transporten skedde med chartrade bussar. Upptäck Nacka En ut i skogen- och en orienteringssatsning i samarbete med Järla Orienteringsklubb. Från maj till november sattes 105 orienteringskontroller ut etappvis i fem fina naturområden: Nackareservatet, Älta, Nyckelviken och Saltsjöbaden. Kontroller låg ut från maj till november. Deltagarna valde själva när och hur många kontroller de ville ta. 11

13 Summering av deltagare Summering av deltagare kv män 2013 kv män Landstingsmästerskap (63%) 212 (37%) (54%) 146 (46%) Motion/ Motionslopp (86%) 1207 (14%) (83%) 1411 (17%) Friluftsliv (87%) 86 (13%) (76%) 135 (24%) Utbildning/ Inspiration (89%) 371 (11%) (87%) 236 (13%) Summa (86%) (14%) % % Analys Tabellen visar antalet deltagartillfällen på det som arrangerats eller administrerats av SLIF:s kansli. Jämfört med tidigare års resultat är siffran lägre främst beroende på att beräkningsgrunderna ändrats. Numera avspeglar sifforna endast deltagantal som genererats helt av oss själva. Minskningen på grund av detta gäller i första hand de olika föreläsningar och utbildningar som vi arrangerat själva. Tidigare ingick även evenemang där vi varit delaktiga i mindre omfattning. Antalet deltagare på landstingsmästerskapen fortsätter att minska. Under 2014 bör SLIF överväga vad det innebär för framtiden. Att kansliet haft en medarbetare mindre under större delen av året har naturligtvis också spelat roll för det minskade deltagarantalet. Fortfarande är Landstingets könsfördelning 80 % kvinnor och 20 % män. På alla arrangemang utom LM är dock kvinnor överrepresenterade. SLIF har fortfarande en hel del att göra, så att deltagarnas och medlemmarnas könsfördelning speglar SLL:s personals sammansättning. Medlemsantalet i föreningarna har på pappret minskat något under Då flera föreningar tidigare hade kollektivanslutning av medarbetarna har vi i årets medlemsantal endast tagit med medlemmar som aktivt sökt medlemskap i någon förening. I praktiken är antalet aktiva medlemmar ungefär desamma 2012 och Ekonomi Förbundet har av Stockholms läns landsting genom Kulturförvaltningen fått ett anslag på kr. Till anslutna föreningar har förbundet bidragit med ekonomiska anslag på kr. Årets vinst blev närmare kr. Huvudorsaken till det stora överskottet var att en av kansliets medarbetare varit föräldraledig. Se vidare nedan i bokslut för

14 Slutord från ordförande Under året har SLIF fortsatt sitt trägna arbete för att underlätta för landstingets personal att röra sig och tillsammans delta i motions- och fritidsaktiviteter. Utbudet av aktiviteter är brett och det finns något som kan passa alla. Att nå ut till alla och engagera så många som möjligt är en viktig målsättning för SLIF. En särskild ansträngning görs och kommer i än högre grad göras för att få ut de som är minst aktiva fysiskt. Förbundet kommer fortsatt verka för att breda motionsaktiviteter i regionen stöds och erbjuds medlemmarna till subventionerat pris. Genom detta stöd spelar SLIF också en roll för andra än SLL-anställda i länet som sporras av att delta i aktiviteter som Bellmansstafetten, Vårruset och Blodomloppet. Samtidigt önskar förbundet öka utbudet av aktiviteter som inte är prestations- och tävlingsinriktade. Att röra sig tillsammans kan ske på många andra sätt än genom idrott. Exempel på sådana aktiviteter under året som gick är promenader och vandringar i stad och natur, Ålandscykling och Gotska sandö-besök. Utbudet av aktiviteter av alla de slag är stort i ett storstadsområde som Stockholmregionen. SLIF och dess medlemsföreningar konkurrerar med många andra om medlemmarnas och de landstingsanställdas uppmärksamhet. Därför måste verksamheten hela tiden utvecklas och anpassas så att den lockar. Innovation och kreativitet måste idag vara ledord även för etablerade verksamheter som den som SLIF driver. I detta skall också ligga en strävan att SLIF genom sin närvaro och aktivitet påvisar hur förbundet bidrar till att minska sjukfrånvaron bland landstingets medarbetare och långsiktigt bidrar till en positiv hälsoutveckling i hela länet. Birger Forsberg Ordförande i SLIF:s styrelse 13

15 Bokslut 2013 RESULTATRÄKNING Intäkter Anslag fr Landstinget Medlemsavgifter föreningar LM Motionslopp Föreläsningar, teoretiska kurser Skidkurser Fotokurser Må bra Gymkuser Simkurser Löpkurser Friluftsliv, Gotska sandön, Åland Räntor Övriga intäkter Summa intäkter Kostnader Bidrag föreningar Medlemsavgifter föreningar Lokalhyror Försäkring deltagare Styrelse, kansli, årsmöte, föreningskostnader LM Motionslopp Föreläsningar, kurser Skidkurser Fotokurser Må bra Simkurser Löpkurser Friluftsliv, Gotska sandön, Åland mm Övriga aktivitetskostnader, utrustning, böcker Marknadsföring Medlemshanteringssystem (Din kurs) Bankavgifter Övriga externa kostnader Summa kostnader Årets överskott

16 BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR Handkassa Plusgiro Nordea sparkonto Nordea sparkonto Nordea likvidinvest Summa tillgångar SKULDER Inköpsfond Allmän fond Eget kapital Årets vinst Summa skulder ***************************** Stockholm den 27 mars 2014 Birger Forsberg, ordförande Johanna Lindberg Anneli Karlman Erika Liljendahl Jaana Gustavsson Charlotte Brolund David Drazil Eeva Espalani Ann-Louise Ivarssson 15

17 Revisionsberättelse 16

18 Stockholms landstings idrottsförbund Stockholms landstings idrottsförbund (SLIF) bildades 1971 och är ett samverkansorgan för landstingets idrottsföreningar. Förbundet stöds av landstinget genom ett årligt anslag till verksamheten. En stor del av detta anslag fördelas bland de 42 föreningarna, som med sina totalt ca medlemmar utgör förbundet. Förbundet och dess kansli med fem anställda har till uppgift att stödja och stimulera all den motions- och tävlingsverksamhet som bedrivs av landstingets idrottsföreningar. Verksamheten bedrivs dels lokalt i föreningarna, dels centralt via förbundets kansli och omfattar bland annat tävlings- och motionsidrott, friluftsaktiviteter, familjeaktiviteter och utbildning/inspiration. SLIF-kansliet 2013 Från vänster: Tommy Mäntynen, Kerstin Ståhlberg, Helena Nosko, Åsa Michaelsson, Tomas Bergenfeldt Stockholms landstings idrottsförbund Box Stockholm Hemsida: Tel: Fax: E-post: 17

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 2014 Innehållsförteckning Inledning...2 Verksamhetsberättelse 2014...2 Förbundsstämma...2 Styrelse, revisorer, valberedning 2014...2 Föreningarna... 3 Verksamhet...4 Hur uppfylldes verksamhetsmålen?...4

Läs mer

Nr 4 Medlemsinformation från KommunAnställdas Fritidsförbund. Årets Konferens i Kalmar

Nr 4 Medlemsinformation från KommunAnställdas Fritidsförbund. Årets Konferens i Kalmar 2 0 0 7 Nr 4 Medlemsinformation från KommunAnställdas Fritidsförbund Årets Konferens i Kalmar innehåll Plan för RM-tävlingar 2008 och KAF-Nytt denna gång ----------------------------3 Fullträff för Kalmar

Läs mer

träningsglädje verksamhetsberättelse miljö teknik svett spinning gruppträning gym hemsida medlemmar funktionärer personal styrelse

träningsglädje verksamhetsberättelse miljö teknik svett spinning gruppträning gym hemsida medlemmar funktionärer personal styrelse svett hemsida bokslut 2012 sociala medier verksamhetsberättelse miljö teknik träningsglädje medlemmar funktionärer personal styrelse spinning gym gruppträning Friskis&Svettis Göteborg Friskis&Svettis Göteborgs

Läs mer

Nr 3-4 Medlemsinformation från KommunAnställdas Fritidsförbund. Årets konferens

Nr 3-4 Medlemsinformation från KommunAnställdas Fritidsförbund. Årets konferens 2 0 0 8 Nr 3-4 Medlemsinformation från KommunAnställdas Fritidsförbund Årets konferens innehåll Plan för RM-tävlingar 2009 och KAF-Nytt denna gång ----------------------------3 Årets Konferens i Vara--------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011 Slutrapport för projektet Fler ger mer 2009-2011 Maud Willardsson Engström Projektledare Februari 2011 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Rekommendationer... 3 Vad är Fler ger mer?... 4 Hur

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. friskis&svettis göteborg. tvåtusenelva

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. friskis&svettis göteborg. tvåtusenelva VERKSAMHETSBERÄTTELSE friskis&svettis göteborg tvåtusenelva 1 1 IF FRISKIS&SVETTIS GÖTEBORGS VERKSAMHETSBERÄTTELSE INNEHÅLL Ordförande har ordet 3 Verksamhetschefen berättar 4 Händelser under året 5 Värderingar

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer TeeTime Nr 3 2005 Årsmötesnummer Välkommen till årsmöte den 24 november TeeTime Klubbtidning för Karlskoga Golfklubb Postadress TeeTime Bricketorp 647 691 94 Karlskoga E-post teetime@kgagk.se Ansvarig

Läs mer

Hur ser fritiden ut i gruppbostad? Rapport om en pilotstudie av tidsanvändningen hos personer i gruppbostad i Stockholms stad 2011

Hur ser fritiden ut i gruppbostad? Rapport om en pilotstudie av tidsanvändningen hos personer i gruppbostad i Stockholms stad 2011 Hur ser fritiden ut i gruppbostad? Rapport om en pilotstudie av tidsanvändningen hos personer i gruppbostad i Stockholms stad 2011 1 Summering Staben för idrott och folkhälsa vid idrottsförvaltningen i

Läs mer

Stockholm 3 mars-2010

Stockholm 3 mars-2010 Stockholm 3 mars-2010 GS-rapport Rapporten avser tiden från 23 november 2009-3 mars 2010 Kansli och personal Under denna period har vi anställt Thomas efterträdare, Karin Sundström. Hon tillträdde den

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

Friskis&Svettis Örebro. 2012 Verksamhetsberättelse

Friskis&Svettis Örebro. 2012 Verksamhetsberättelse Friskis&Svettis Örebro 2012 Verksamhetsberättelse Vi vet hur vi gör! När jag ser 2012 års verksamhet i backspegeln så kan jag se att det är ett år då vi förstärkt, byggt ut, renoverat och ventilerat. Det

Läs mer

Nr 2 Medlemsinformation från KommunAnställdas Fritidsförbund

Nr 2 Medlemsinformation från KommunAnställdas Fritidsförbund 2 0 1 2 Nr 2 Medlemsinformation från KommunAnställdas Fritidsförbund innehåll Plan för RM-tävlingar 2013 och KAF-Nytt denna gång-----------------------------3 Årets konferne i Varberg-----------------------------------------------------------------------

Läs mer

MYCKET SNACK OCH EN MASSA VERKSTAD FOUNTAIN HOUSE STOCKHOLMS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

MYCKET SNACK OCH EN MASSA VERKSTAD FOUNTAIN HOUSE STOCKHOLMS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 MYCKET SNACK OCH EN MASSA VERKSTAD FOUNTAIN HOUSE STOCKHOLMS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 INNEHÅLL KLUBBHUSCHEFEN HAR ORDET 1 KLUBBHUSÅRET 2013 VERKSAMHETSMÅL 2 STINA BERÄTTAR 3 VI PÅ GÖTGATAN 38 4 DEN ARBETSINRIKTADE

Läs mer

Handbok. Schysst sommar

Handbok. Schysst sommar Handbok Schysst sommar 1 Varmt tack till Lars Vaste Andersson, Naturskyddsföreningen, vars engagemang och förtroende gjorde detta projekt möjligt, och särskilt tack till Linnéa Falk som skapade och idéutvecklade

Läs mer

Årsberättelse 2012 Spårvägen Friidrott

Årsberättelse 2012 Spårvägen Friidrott Årsberättelse 2012 Spårvägen Friidrott Innehåll Ordföranden reflekterar... 3 Spårvägens organisation, arrangemang etc... 9 Årsmötet 2012... 15 Läger, konferenser etc... 15 Fem projekt finansierades med

Läs mer

Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län

Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län Handslagsrapport 2007:5 Nr Författare Titel Övrigt 2007:1 Apitzsch Erwin Fysisk aktivitet åt alla elever i skolan Lunds universitet

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 Röstlängd SISU Idrottsutbildarna Bridgeförbundet 1 Pistolskytteförbundet 1 Summa 82 Efter beslut av RF-stämman 2013 har underlaget

Läs mer

Klubb Utbildning för Ledare

Klubb Utbildning för Ledare Klubb Utbildning för Ledare SBTF UTBILDNING NIVÅ BAS Utbildningsmaterial från Svenska Bordtennisförbundets ungdom- och utbildningskommitté www.svenskbordtennis.com INNEHÅLL 05 LEDARSKAP Barn- och ungdomsledarskap

Läs mer

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN Datum: 2013-08-18 Projektbenämning: Utveckling av Hälsocenter Västerås Rapport författare: Elisabeth Eriksson-Tillaeus, projektledare Josefin

Läs mer

Medlemsinformation från KommunAnställdas Fritidsförbund

Medlemsinformation från KommunAnställdas Fritidsförbund Förbunds Nytt Nr 1 2002 Medlemsinformation från KommunAnställdas Fritidsförbund Årets Konferens 6 SSIF/KAF-spelen 13 smått & gott 16 Förbunds Nytt nr 1 april 2002 Redaktör och ansvarig utgivare: Olle Wegner

Läs mer

Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014

Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Varmt välkommen till distriktsstämman. Vare sig det är din första stämma eller en av många i raden så hoppas jag att du kommer att blicka tillbaka på

Läs mer

GRUND UTBILDNING LEDARE

GRUND UTBILDNING LEDARE GRUND UTBILDNING LEDARE I BROTTNING SÅ FÅR VI FLER LEDARE! KLARHET I VAD VI VILL OCH HUR DET FUNGERAR! Bakgrund Inom svensk brottning har det länge varit brist på tillräckligt antal aktiva ledare i resp.

Läs mer

TRÄFF & TURBLADET SÖDERTÄLJE

TRÄFF & TURBLADET SÖDERTÄLJE TRÄFF & TURBLADET 2015 SÖDERTÄLJE ÅRSMÖTE MED FEST Fredag 13 mars 2015 kl. 19.00 på Igelsta Gård Årsmötesförhandlingar Utdelning av utmärkelser Mat, dryck och trevlig samvaro Skrivelser och motioner ska

Läs mer

e-golfgripen, Medlemsbladet november 2009

e-golfgripen, Medlemsbladet november 2009 e-golfgripen, Medlemsbladet november 2009 Gryning vid klubbhuset Foto Mona Skoglund Kallelse till Höstmöte Måndag 30 november 2009 Kl. 19:00 Plats: Restaurang Terrassen i Klubbhuset Vill du ha ett exemplar

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Klubbsnack. Härmed kallas till Höstmöte för Växjö Golfklubb. hösten 2008 www.vaxjogk.com

Klubbsnack. Härmed kallas till Höstmöte för Växjö Golfklubb. hösten 2008 www.vaxjogk.com hösten 2008 www.vaxjogk.com Klubbsnack Härmed kallas till Höstmöte för Växjö Golfklubb Datum: måndagen den 19 november 2007 kl. 19.00 Plats: Småländska bil, Södra Ringvägen 7, Växjö Vid höstmötet skall

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

1. Inledning. Varma scouthälsningar, Maria Graner

1. Inledning. Varma scouthälsningar, Maria Graner Verksamhetsrapport För det gemensamma arbetet i Svenska Scoutrådet och Scouterna Riksorganisationen april till augusti 2012 1 1. Inledning Scouthösten är igång, det är full fart ute i landets alla kårer

Läs mer