Innehållsförteckning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförteckning"

Transkript

1 2014

2 Innehållsförteckning Inledning...2 Verksamhetsberättelse Förbundsstämma...2 Styrelse, revisorer, valberedning Föreningarna... 3 Verksamhet...4 Hur uppfylldes verksamhetsmålen?...4 FÖRENINGSSTÖD... 5 Medlemshanteringssystemet Din kurs... 5 Föreningskunskap... 5 Föreningskonferens... 5 AKTIVITETER... 6 Landstingsmästerskap... 6 Motionsarrangemang... 7 Inspiration... 9 Friluftsliv/Vandring Summering av deltagare Ekonomi Slutord från ordföranden. 14 Bokslut Revisionsberättelse Stockholms landstings idrottsförbund

3 Inledning Verksamhetsberättelse 2014 Genom avlämnande av verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning får styrelsen för Stockholms landstings idrottsförbund avge redovisning för förvaltningen av förbundets 43:e verksamhetsår under räkenskapsåret 1/1 31/ Förbundet har under verksamhetsåret haft 7 protokollförda sammanträden. Förbundsstämma Förbundets 44:e årsstämma var den 27 mars på Södersjukhuset. Föreningarna representerades av 33 ombud från 13 föreningar inklusive styrelsemedlemmar och kanslipersonal. För sammansättning av styrelsen, se nedan. På ordinarie årsmötet avtackades följande avgående ledamöter med blommor och presenter: Charlotte Brolund, Eeva Espalani, Jaana Gustavsson och Erika Liljendahl. Representanter Styrelse, revisorer, valberedning 2014 Ordförande Birger Forsberg IF Oliven Vice ordförande Johanna Lindberg IF Oliven Ledamöter Anneli Karlman Lisebergs IF David Drazdil IF Oliven Ann-Louise Ivarsson Nya Karolinska Solna IF Ida Berge SÖS IF Barbro Elglund-Tillander Huddinge sjukhus IF Mona Gillberg Locum IF Ylva Dahlin (del av året) Karolinska Solna IF Revisorer Per Jakobsson IF Oliven Eva Sandler IF Oliven Valberedning Monica Wessberg Björklund Danderyds sjh IF Johanna Palmqvist SÖS IF Åsa Michaelsson Fatburens IF 2

4 B Föreningarna En ny förening har bildats under 2014, Stockholms landstings fotoklubb. St Görans IF har lagts ned. Serafens IF har gått ur förbundet då kopplingen till landstinget är svag. Aktivt anslutna medlemmar 2013 Kv Män 2014 Kv Män 1 44:ans FF ASIH IF Långbro Attunda IF (fd Tibblehemmet) 1/ Capio Maria IF Ce FAM On the Move (ny 2012) Dalens MIF Danderyds sjukhus IF Ersta sjukhus IF Gröndals VC IF Habiliteringens Hälsofrämjare H Farsta-Skarpnäck FF Fatburens IF Hallonkronans IF Haninge IF Hjälpmedel Stockholms IF Huddinge sjukhus IF Hässelby Akademiska VC FF IF Oliven Jakobsbergs sjukhus FF Karolinska Solna IF Katarina FK Kraftkällans IF Kuggarna IF Lisebergs IF Locum IF MediCarriers IF Norrtälje sjukhus IF Nya Karolinska Solna IF (NKS IF) Rissneligans IF Rotebro VC IF SL Friskvårdsklubb SLL IT FF Stockholms landstings fotoklubb 2/ Stuvsta vårdcentrals IK Södersjukhusets IF Södertälje sjh IK Vendelsö VC IF Veteranklubben Ytterö IF Årsta Vantör IF (Enskede) Älvans IF 1/ SUMMA /uppgifter saknas 2/nybildad 3

5 Verksamhet Förbundets verksamhet 2014 Fysisk aktivitet bidrar till bättre folkhälsa och därför är ambitionen att SLIF genom ett brett utbud av aktiviteter som ska hjälpa fler medarbetare att bli alltmer aktiva, i SLIF:s regi eller på egen hand. SLIF:s vision lyder: Genom aktivitet, rörelse och delaktighet inspirera till hälsa och att skapa engagemang och glädje bland de anställda. Förbundets verksamhet har under året främst varit inriktat på två olika områden stöd till de lokala föreningarna och aktiviteter. Då en majoritet av Sveriges befolkning bedöms röra sig alldeles för lite har en del tid ägnats åt att hitta strategier för att nå även denna grupp medarbetare. Prova-på, komma-igång och nybörjarkurser inom olika aktiviteter är några exempel på detta. Eftersom vardagsmotion är en väsentlig del för välmående har förbundet även börjat engagera sig inom detta område. Exempel på detta är ett samarbete med det lilla engelska företaget Stepjockey som utvecklat en metod som får många fler att välja trappan istället för hissen. Bearbetning av fastighetsägare, bland andra Locum, för att de ska underlätta cykelpendling är ett annat initiativ från SLIF. Föreningarna har i stor omfattning ordnat egna aktiviteter. SLIF har arbetat med att stötta föreningarna i deras ideella engagemang. Detta har gjorts dels genom att enskilt träffa varje förenings styrelse, dels genom att ordna kurser, konferenser och inspirationsträffar där styrelsemedlemmarna och de ideella ledarna har fått möjlighet att utbyta erfarenheter med varandra och ge inspiration till fortsatt arbete. SLIF har också informerat om hur man startar en förening på olika arbetsplatser inom SLL, samt bjudits in till flera APT:n, och liknande informationsmöten, för att marknadsföra SLIF. Aktiviteterna har skett i såväl egen regi som i samarbete med andra arrangörer och har omfattat bland annat tävlings- och motionsidrott, landstingsmästerskap, friluftsaktiviteter, familjeaktiviteter och utbildning/inspiration samt många olika kurser. De flesta aktiviteterna har subventionerats i större eller mindre grad. Liksom tidigare är steg- och aktivitetstävlingen den aktivitet som samlar ojämförligt flest deltagare, detta år knappt Eftersom tävlingen pågår varje dag under 4 veckor är detta en massiv manifestation av rörelse som inte kan överskattas. SLIF erbjuder nu också alternativ för de som hellre aktiverar sig själva än deltar på ledarledda aktiviteter, såsom promenader och paddling. Vår guide till fina natur- och friluftsområden tilltalar säkert andra grupper. Det finns anledning att utveckla dessa delar mer. Vad gäller kommunikation har kansliet skickat ut 12 nyhetsbrev till närmare mottagare. Öppningsprocenten ligger på % vilket anses mycket bra med tanke på att mottagarna inte aktivt bett att få nyhetsbreven. Dessutom har 7 nyhetsbrev skickats till föreningsstyrelserna. Under året har den nya kommunikationsstrategin börjat tillämpas. Arbete med den nya hemsidan har skett under hösten inför lanseringen i början av 2015 Personal från SLIF-kansliet har också medverkat på hälso-, HR- och chefsdagar under året. Det har handlat om förbundets och föreningarnas verksamhet, men också allmänt om friskvård och vardagsmotion. 4

6 Hur uppfylldes verksamhetsmålen för 2014? Förbundet hade ett stort antal mål inför 2014, många inte mätbara. Ett urval: Målet att få de flesta föreningarna att använda det gemensamma medlemshanteringssystemet har uppnåtts. Det fungerar nu i stort sett friktionsfritt. Det underlättar för alla parter, utom för enstaka SLL-medarbetare som ännu ej är digitala. Målet att kansliet skulle lägga avsevärd tid på att stötta föreningarna har uppfyllts, men ännu mer tid skulle kunna ägnas detta mål. Många styrelser har låg föreningskunskap och brist på tid. Ibland också viss brist på motivation. Antalet deltagare på stegtävlingen var 4600, men nådde inte upp till vårt mål på Att vi engagerade kändisarna Ola Skinnarmo och Mai-Lis Hellenius i såväl en Kick-off som att inkludera deras påkostade bok i startavgiften hjälpte inte. Vårt mål att få arbetsgivarna att se föreningarna som en investering i friskvård så att en del av föreningsarbetet kan skötas på arbetstid är fortfarande en bit bort. Vi ska hitta fler sätt att locka sällanaktiva motionärer, vilket vi bl a gjort med fler prova-på och komma-igång kurser. Tävlingsmomenten och idrott har tonats ned. Glädje och gemenskap har betonats. Tydlig adress till nybörjare Fler innovativa sätt söks kontinuerligt. Vårt mål att underlätta vardagsmotion för medarbetarna har inneburit att vi har informerat arbetsgivare och fastighetsägare om möjligheterna att bland annat få ökad trappanvändning och cykelpendling. För att öka vardagsmotionen hade vi också en framgångsrik kampanj för att sprida den fina inspirationsboken Till fots, skriven av Mai-Lis Hellenius och Ola Skinnarmo. Totalt fick ca 7500 medarbetare inom SLL boken, varav 4000 erhölls som sommarpresent av arbetsgivaren. FÖRENINGSSTÖD Medlemshanteringssystemet Din kurs Under året erbjöds föreningarna fortsatt att gratis få använda vårt webbaserade medlemshanteringssystem, Din kurs. Anmälan, betalning och registerhållning görs på nätet vilket utgör en förenkling för föreningarna. Systemet är nu etablerat och används av i stort sett alla föreningar av någon storlek. Ett fåtal av de mest välorganiserade föreningarna kombinerar dock med att parallellt ha sina egna system. SLIF kräver en medlemskod, som genereras i systemet, för att kunna anmäla sig till de flesta av aktiviteterna. Det förenklar för de flesta, men en del medlemmar med mindre internetvana upplever att det är svårt. Föreningskunskap För att föreningsarbetet ute i föreningarna ska kännas enklare arrangerar vi kurser i föreningskunskap för ledamöter i våra medlemsföreningar. Höstens kurs var under två kvällar och hölls av kansliets egen personal. Föreningskonferens Höstens föreningskonferens lockade rekordmånga deltagare. Konferensen hölls den november på Sandhamns seglarhotell, i Stockholms yttre skärgård. Programmet var varierat och intensivt, där föreningsarbete och andra lustbetonade aktiviteter växlade. SLIFkansliet stod för hela programmet förutom dansen och relaxen. Konferensen började vid Slussen där deltagarna gick ombord på M/S Madame. Under resan fick deltagarna jobba gruppvis med förenings- och verksamhetsutvecklande frågor men även med mer lekfulla uppgifter. Första passet i Sandhamn var körsång med Kefas Berlin. Efter det var det lunch och därefter en promenad runt ön. Efter promenaden avsattes tid för att jobba med den egna föreningen. Innan middagen var det avsatt egen tid för bl a bassängbad, bastu, badtunna och bastuflotte. Kvällen avslutades med middag och dans. 5

7 På söndagen knöt vi ihop säcken och redovisade vad vi kommit fram till under helgen. Hemresan gick med Waxholmsbåt och buss. Konferensen gav många tillfällen till erfarenhetsutbyte över föreningsgränserna och var mycket lyckad. Svenska Sjukvårdsanställdas idrottsförbund SSIF och DNHL Förbundet är ansluten till SSIF och under 2014 även till De Nordiske Hospitale Läge DNHL. SSIF har medlemsföreningar från Umeå i norr till Malmö i söder och arrangerar olika typer av mästerskap för de anslutna föreningarna. Bland dessa finns Motionera med SSIF, en uppmuntran till vardagsmotion med lottdragning för deltagarna. För de mer tävlingsintresserade finns också Svenska Sjukvårdsmästerskapen i Golf och Bowling. SLIF har en plats i styrelsen för SSIF. AKTIVITETER Landstingsmästerskap Bowling Torsdag den 10 april avgjordes årets landstingsmästerskap i Bowl-O-Ramas lokaler i Årsta. Tävlingen omfattar 4 serier. Man kan tävla individuellt och lagspel i samma spel. Totalt deltog 108 spelare, från 15 föreningar. Det är en ökning från förra året. Ett stort tack till SÖS IF, med Maj-Lis Gellerstedt i spetsen, för ett trevligt och väl genomfört arrangemang. Golf Årets LM genomfördes på samma sätt som året innan med två olika klasser, A-klass med hcp upp till 18,0 och B-klass med hcp 18,1-36,0 och Slaggolf netto som tävlingsform. Under de två kvaltävlingarna på Husby GC 21 maj, deltog 16 personer samt på Wäsby GK, 3 juni, deltog 31 spelare. Finalen hölls återigen på Troxhammar GK den 18 september genom direktkvalificering eller poängkvalificering. Det blev totalt 11 st från B-klass och 13 st från A-klassen som spelade i finalen med en landstingsmästare korad från båda klasserna. Innebandy 28 november var vi återigen i Liljeholmshallen med två hallar bredvid varandra. Mästerskapen spelas i mixlag med 3-6 spelare. Antalet lag var 18 och hela 108 deltagare! Domarnas Fairplay-pris gick till förra årets vinnare MAKK från SÖS IF och vinnare i turneringen blev detta år HSIF:s lag Bättre eller lika. Flera funktionärer ställde upp ideellt. Terräng Vi flyttade vårens LM och terrängmästerskap till hösten och slog ihop det med arrange- 6

8 manget Topploppet, som drivs av Stockholm Marathon i samarbete med tidningen Topphälsa. Det var segt med anmälningar fram till tävlingsdatum, men själva tävlingsdagen var mycket lyckosam med väder och hela genomförandet. Detta innebär att vi vill fortsätta delta med subvention och tält på Topploppet, men lägger ner LM-titeln då den inte gör någon större inverkan/dragplåster längre. Motionsarrangemang Inför 2014 bestämde SLIF sig för att satsa ännu mer på glädje och gemenskap, inte minst under motionsloppen. Vi vill tona ned tävlingsmomentet för att locka nya målgrupper. Trasmattor på marken, hembakt, profilerade tält, svettband i SLIF:s färg, gratis träningsprogram mm. Det uppskattades verkligen så vi tror att det kommer ge effekt på kommande år. Under 2014 avstod dock tyvärr en hel del att anmäla sig genom SLIF då man upplevde att besväret med det nya digitala medlemshanteringssystemet inte uppvägde den erhållna subventionen. Under 2015 kommer priserna dock vara lägre vilket vi tror att tillsammans med ovanstående satsningar kommer ge oss ett avsevärt ökat deltagarantal. Bellmanstafetten Den 20, 21 och 23 augusti arrangerades Bellmanstafetten återigen vid Stora Skuggan. Ett populärt motionslopp som växer för varje år. Deltagarna anmäler sig i lag med 5 personer. Varje person springer 5 km. SLIF fanns på plats med tält alla tre dagar. Flest deltagare var det på onsdagen och torsdagen, minst på lördagen. I tältet fanns fika till deltagarna, möjlighet till ansiktsmålning, ombyte och väskinlämning. Utanför finns toaletter och ett antal sittgrupper. Vi delade ut svettarmband till alla deltagare som de kunde ha på sig för att lättare hitta varandra vid växelområdet. Blodomloppet 3 och 4 juni genomfördes på Djurgården Blodomloppet, ett motionslopp i samarbete mellan Lidingöloppet och Blodcentralerna med syfte att lyfta fram den livsviktiga blodgivningen. På detta lopp kan man välja att löpa 5 eller 10 km eller att promenera. SLIF hade eget tält där vi bjöd på fika med hembakat bröd, väskinlämning och ansiktsmålning i form av SLIF:s livsbejakande symbol gubben, och trasmattor på marken. Stämningen blev den önskvärda hemtrevligt och glatt! Hälsoloppet Återigen subventionerade SLIF en del av avgiften till Hälsoloppet där HSIF är medarrangörer. 27 augusti gick startskottet nära Huddinge sjukhus. Längdskidor Vi subventionerade några utvalda skidlopp i Stockholm men tyvärr var snöläget för dåligt så dessa blev inställda. SLIF fortsatte att vara medlem i Svenska skidförbundet och därmed kunde deltagarna anmäla sig till de olika loppen under Vasaloppsveckan genom vår skidklubb SLIF IF SK. De lopp som subventionerades 2014 var KortVasan, TjejVasan, HalvVasan, Öppet spår och Vasaloppet. Även Engelbrektsloppen gav vi subvention på eftersom det kan ingå i en svensk klassiker. Lidingöloppet Helgen september genomfördes världens största terränglopp Lidingöloppet. SLIF hade 161 deltagare: Lidingö tjejlopp (10 km) - 46 kvinnor; Lidingöloppet (15 km) 37 deltagare (29 kvinnor och 8 män); Lidingöloppet (30 km) 78 deltagare (46 kvinnor och 32 män). Trenden är tydlig tufft och långt lockar fler och fler. 7

9 Steg- och aktivitetstävlingen Vi inledde årets steg- och aktivitetstävling med en Kick-off föreläsning den 19 mars då Maj-Lis Hellenius och Ola Skinnarmo höll en inspirerande föreläsning på Åsö Gymnasium. De har skrivit boken Till Fots vilken vi köpt in till mycket lågt pris. Alla deltagare i tävlingen kunde hämta ut boken gratis. Själva steg- och aktivitetstävlingen var ett samarbete med Motionsplatsen. Vi hade i år Kungsleden som tema med målet Kebnekaise. Via den virtuella kartan kunde man se olika stationer på vägen mot målet. Vi startade tävlingen 7 april och hade 4567 deltagare. Samtidigt som tävlingen peppade vi till mer aktivitet, genom att bjuda på Ruffie en funktionell träningsform utomhus på olika platser inom SLL, för att man skulle ha nära och smidigt till en prova-på aktivitet som kunde implementeras på arbetsplatserna. Det var på St Görans, SÖS, Karolinska Huddinge, Trafikförvaltningen, Fatbursparken, Danderyd (2 ggr) och Parken Bergsgruvan. Det var en instruktör som åkte runt och erbjöd träningen. I steg- och aktivitetstävlingen delade vi ut priser i form av aktivitetspresentkort längs vägen. Dels var det 84 slumpvis utvalda efter halva vägen, sedan de bästa lagen inom respektive organisation (20 st). Vårt mål var att deltagarna skulle gå steg/dag. Varje lag var 4-12 deltagare, priset 170 kr/person, inkl ovanstående bok. Vi prisade bästa individuella insats (Niclas Hansson, TF) som fick presentkort, flest deltagare per organisation (Trafikförvaltningen hade 45%) samt det lag som gått längst (Trafikförvaltningen, Karoshi). Laget fick en lunch med Ola Skinnarmo samt presentkort och pokal. Stockholms brantaste Som ett test erbjöd vi våra medlemmar att delta i Stockholm Brantaste, loppet som går i Hammarbybacken. Intresset var dock inte så stort som vi hoppats. Tjejgåing och Tjejernas Södergåing Tjejgåing vid Frescati på våren den 13 maj och Tjejernas Södergåing runt Årstaviken den 27 augusti. Dessa två gånglopp har tyvärr lockat färre och färre deltagare från år till år. I år hade vi bara 38 respektive 59 deltagare från att tidigare ha haft väldigt många fler anmälda deltagare. Även arrangörerna Stockholms Gång- och Vandrarförbund tillsammans med Svenska Gång- och Vandrarförbundet har märkt sjunkande deltagarantalet. Tjejmilen Återigen med tält. Där kunde deltagarna lämna sina väskor och få hembakat med fika. De som ville kunde få vår symbol målad på kinden eller armen. Glad stämning och positiv feedback att vi har tält. Service med toaletter och väskinlämning uppskattar många. Vår Ruset I år arrangerades Vår Rusets 5 km den 26 och 27 maj. Detta var något lägre antal än året innan. Det finns arbetsgivare som hellre satsar på lopp där även män kan vara med som deltagare. De flesta anmäler sig i lag och då ingår även en picknickpåse. Vi hade eget tält med bord och bänkar under båda kvällarna och bjöd på fika för tjejerna efter loppet. Att slippa toalettköer var väldigt uppskattat. All service vid tältet blev möjligt bara tack vare våra trogna och kunniga funktionärer. Vätternrundan, Halvvättern och Tjejvättern För fjärde året har SLIF kunnat erbjuda sina medlemmar förbokade grupper på Vätternrundan, Halvvättern och Tjejvättern. Loppen gick 7 och 8 juni samt juni. Även i år erbjöd vi våra deltagare möjlighet med buss och boende på Carlsunds utbildningscenter. 8

10 Antal anmälda deltagare i motionsarrangemangen: Bellmanstafetten Blodomloppet Halvvättern Hälsoloppet Kungsholmen Runt Lidingöloppet Spring Cross Stavgångsbrännet Stegtävlingen Tjejgåing Tjejernas Södergåing Tjejmilen Tjejskidan Tjejvättern Tjur Ruset Topploppet Tunnelloppet 475 Vår Ruset Vansbrosimmet* * Vasaloppsveckan Vätternrundan TOTALT * Vi har inte lyckats få besked hur många SLIF deltagare vi hade 2014 Inspiration/kurser Crawlkurser Under våren och hösten har vi kunnat fortsätta erbjuda crawlkurser, både för nybörjare och för de som behöver förbättra sin teknik. Kurserna gick 11 söndagar på GIH-badet. Vi hade två instruktörer och en vikarie och det fungerar jättebra. Vårens kurser, startade 19 januari och höstens startade 7 september, bra tider då det är under lång period. Danskurser Under året har SLIF haft två egna kurser på Mälarsalen, i Münchenbryggeriet vid Söder Mälarstrand. Kursledare var inte mindre än kändisarna från Let s Dance, Tony Irving och Cecilia Ehrling. Dessutom har SLIF:s medlemmar kunnat anmäla sig till de övriga kurserna till ett rabatterat pris. Foto Foto har kommit för att stanna och har blivit en permanent aktivitet i SLIF. Under året har fotogruppen träffats för gemensamma fotoaktiviteter och fotoresor. SLIF har haft 8 fotokurser under året. Föreläsning Höstens storföreläsning hölls i Södermalmskyrkans lokaler på Götgatan 87. En mycket fin 9

11 och fräsch lokal som kan ta ca 750 personer, vilket behövdes då Annika R Malmberg föreläste inför fullsatt publik. Hon talade om hur våra olika personligheter kan uppfattas och hur vi kan lyfta istället för att sänka varandra. Bra samarbete med personal och agentur. Geocaching Geocaching digital skattjakt med skatter över hela vårt klot. SLIF har haft ett prova-påtillfälle och en kurs med en kväll teori och två tillfälle ute i fält för att praktisera att söka efter skatter med hjälp av GPS, en funktion som även finns i smartphone. Hälsodagar SLIF har under året deltagit i LSF:s hälsodag för personalen. Den genomfördes samtidigt på två olika platser. Vi hade närvaro på Södersjukhusets hälsovecka med informationsmaterial samt en SomaMove klass samt lite profilprodukter och priser för tipsrundan. Må Bra Kom i form Vårt eget upplägg är med 12 deltagartillfällen och vi köper genomförandet från Fritid Stockholm (Stockholms stad). Upplägget är som en hälsoskola, först med teori under ca 30 minuter ur en friskvårdares perspektiv och därefter tar praktikpasset om ca 45 minuter vid. Ämnen på teorin är t.ex. Friskfaktorer, Rörelseapparaten, Energi, Förbränning, Hormoner mm. Under praktiken får deltagarna prova på olika aktiviteter som bl. a. qigong, coreboll, yoga, kinestetiska övningar. Under tiden för aktiviteten ingår träningskort som gäller i anläggningar tillhörande Stockholms stad för egen träning. Målgruppen är i första hand de sällanaktiva och de som kanske har tränat en gång i tiden, men av någon anledning har slutat med sin träning. Inspirationskväll längdskidor 2013 inledde SLIF ett samarbete med en ny inspiratör, Anna Evaldsson och då hon blev mycket uppskattad valde vi att ha henne som föreläsare även på 2014 års inspirationskväll. Närmare 100 anmälde sig. Kvällen var gratis och bjöd på fika, föreläsning, presentation av SLIF och Alewalds samt möjlighet att handla längdskidrelaterade produkter till rabatterat pris i butiken efter ordinarie öppettider. Mycket positiv feedback och stor försäljningskväll. Längdskidor Vi började året med teknikträningar på skidor i Ågesta 27 januari, 3 februari, 10 februari uppdelade i nybörjare eller fortsättningsgrupper. Därefter en vallaträff 29 januari för de som skulle åka med på resan till TjejVasan. Alla träningar i Ursvik ställdes in pga för lite snö. Däremot ytterligare en vallaträff 13 februari i Ursvik. Vår gemensamma resa till Tjejvasan gick februari. Vi bodde på Gopshusgården och resan är mycket uppskattad. 44 personer har ansökt om subvention för något av Vasaloppen, Engelbrektsloppet eller Kristinaloppet. Längdskidsäsongen skulle inledas med en inspirationskväll på Alewalds. Denna blev dock senarelagd så vi hann börja med några pass barmarksträning i oktober och fortsatte i november. Totalt 4 tillfällen med Anna Evaldsson och Håkon Breistrand. Utgångspunkt var GIH där det finns elljusspår i Lill-janskogen och möjlighet till dusch och ombyte. Vi hann också med en vallaträff den 10 december, denna gång i anslutning till kansliets lokaler vilket gjorde att det lätt att ta sig hit (jämfört med Ursvik som vi varit i tidigare). Deltagarna fick en genomgång, ställa frågor och prova på själva under kvällen. Många har efterfrågat teknikträning på snö men eftersom det inte kom någon snö innan jul kunde vi inte erbjuda det. 10

12 Löpskola Under våren och hösten har vi fortsatt att erbjuda grupper med löpcoachning på olika nivåer (max 15 pers/grupp). Som tidigare fyllde vi grupperna snabbt och fick sätta in en ytterligare grundkurs á 6 tillfällen. Totalt blev det 3 grund & 1 fortsättning, samt en Kom-igång och jogga kurs på 10 tillfällen på våren (start v.14) och på hösten (start v.34) en liknande uppsättning kurser. Vi håller till i Tantos omgivningar på Södermalm. Prova på golf Årets prova-på golf hölls återigen på Troxhammar GK. Deltagarna fick grundinstruktioner, prova på swing, putt och drive och avslutade med att gå en 5-hålsbana. Detta är en utmärkt introduktion för att gå en grönt-kort kurs. Temakväll löpning I syfte att inspirera och peppa landstingsanställda inför kommande löparsäsong samt som en extra teaser inför Steg- och aktivitetstävlingen anordnade vi en temakväll löpning 6 mars med SLIF:s löpcoach Magnus Hagström tillsammans med Blossom Taiton. Vi höll till i Åsö Gymnasiums aula inför ca 200 personer. Kvällen upplevdes som mycket lyckad. Blossom var Marathongruppens årliga sponsring till oss. Till fots För deltagarna i stegtävlingen ingick den eleganta inspirationsboken Till fots av Mai-Lis Hellenius och Ola Skinnarmo i startavgiften. Chefer inom SLL erbjöds även att köpa boken som sommarpresent åt sina medarbetare till ett mycket förmånligt pris. Drygt 4000 böcker såldes, 3500 hämtades ut av stegtävlingsdeltagarna. Vattengympa Stockholm Vattengymnastik & Simskola erbjuder varmvattengympa. Det har varit många kvinnor som tränat regelbundet varje omgång men några nya tillkommer varje termin. Schemat innehåller medelgympa, intensivgympa, gravidgympa, Aqua Pilates och Aqua Zumba. Under tillkom även Aqua Bike och Aqua Dance. Vi har ca 50 deltagare per säsong som regelbundet vattengympar. Friluftsliv/Vandring Cykelsemester på Åland För sjätte året hade SLIF en cykelsemestertur på Åland. Initiativtagare och ledare var som vanligt Anneli Karlman, Lisebergs IF och ledamot i SLIF:s styrelse. Årets cykeltur var mellan den 25 och 29 juni. Cyklingen började och avslutades i Mariehamn. Rutten gick via Bomarsund, Kumlinge, Föglö och slutmålet var Kökar där gruppen gjorde dagsutflykter till bland annat Källskär. Gotska sandön För sjätte året har SLIF kunnat erbjuda sina medlemmar att följa med till Gotska Sandön. Två föreningar, SÖS IF och IF Oliven, ansvarade för var sin tur. Aime Laur, IF Oliven var ledare på resan i juni där boendet var i tält och Ulla-Britt Björk och Matilda Davidsson, SÖS IF, var ledare på resan i augusti där deltagarna hade lyxen att få bo i stugor. Havskajak Vi arrangerade åter en dagstur med havskajak, denna gång runt Kungsholmen, samma dag som löploppet Kungsholmen runt ägde rum den 10 maj. I mitten av augusti hade vi kurs med teori under en vardagskväll på kansliet och praktik under 3 dagar i skärgården i Sörmland. Kursen genomfördes till största delen av våra ideella ledare. En viktig del av vår 11

13 kajakverksamhet är den sociala gemenskapen bland landstingsanställda tillsammans med kvalitén och naturupplevelsen som vi erbjuder. Höstvandring Söndagen den 14 september, årets valdag, anordnade SLIF en höstvandring i Paradiset, Haninge. En sträcka på ca 13 km där vi startade från Paradiset och avslutade vid Handens pendeltågsstation. Det var en fantastisk sensommardag och nästan 2 busslaster fick vi med ut i den härliga naturen. Deltagarna fick lyssna på en guide som berättade om naturreservatets historia. De fick gå på egen hand eller med någon av SLIF:s funktionärer. Alla valde att gå hela sträckan (möjlighet att få skjuts efter halva vägen fanns). Bad blev det för några och svampplockning för andra. Långfärdsskridsko Årets långfärdsskridskoverksamhet har bestått av en inspirationskurs med Håkan Rudstedt och teknikträning på ÖIP i samarbete med Stockholms skridskoseglarklubb. SLIF har detta år inte haft några turer på naturis. Mälarpromenaden För andra gången arrangerades den 4 maj en promenad utefter Mälaren med start i Liljeholmen. Individuell start och deltagande, utan förhandsanmälan. Valfri längd (5-22 km) med möjlighet att åka t-bana eller passagerarbåt tillbaks. Rabatterbjudanden på utvalda caféer utefter vägen. Natur- och friluftstips I vår ambition att locka fler grupper till rörelse har SLIF nu en websida full med tips på naturutflykter, promenader, cykel-, skridsko och skidturer. En majoritet av länets invånare säger att de gärna vistas naturen men att de saknar information om de bästa ställena och om hur man hittar dit. Detta är också naturligtvis till glädje för de som inte har möjlighet eller lust att delta på våra ledarledda arrangemang. De som tar chansen att utnyttja tipsen får vi tyvärr inte med i statistiken. Vandringsnätverket blev Söndagspromenader Ett löst sammansatt nätverk med promenadintresserade som hade promenader varannan vecka, under hösten ibland i lugnare takt, ibland i lite snabbare takt. Ingen tvingande föranmälan, kostnadsfritt och utan ledare, men en vägvisare/kartläsare som visste var man skulle gå. Vildmarkspaddling Tyresö Den 7 september var det kanadensarpaddling på egen hand från Gudö i kanten på Tyrestas naturskyddade områden. Intresset var så stort att vi genomförde paddlingen även på lördagen i totalt 5 startgrupper. Instruktion vid starten av Erik Zeidlitz, fd olympier. Vårvandring På Mors dag, den 25 maj hade SLIF vårvandring i Riddersholm vid Kappelskär. Detta var den 14:e vårvandringen och andra gången i Riddersholm. Området bjuder på olika vandringsstråk i en mycket vacker och blomsterrik och emellanåt havsnära natur. Ledarverksamheten En annan typ av SLIF-verksamhet är det som vi erbjuder för våra ledare som bl a håller igång våra långfärdsskridsko- och havskajakturer. Dessa ledare är också anställda inom SLL och gör detta arbete helt ideellt, utan något arvode. Det som vi har att erbjuda är social gemenskap och vidareutveckling. 12

14 Summering av deltagare kv män 2014 Kv Män Landstingsmästerskap (54%) 146 (46%) % % Motionslopp (83%) 1411 (17%) % % Friluftsliv (76%) 135 (24%) % % Utbildning/ Inspiration (87%) 236 (13%) 5073* % % Summa % % * % % * Antal deltagartillfällen beräknat för Tidigare har vi endast räknat antal deltagare oavsett om aktiviteten pågått vid flera tillfällen, t ex vid kurser. Undantag finns dock, främst Stegtävlingen som räknats som ett deltagartillfälle trots att den pågick i 4 veckor. Med denna beräkningsmetod ökar siffrorna med ca 30%. Analys Tabellen visar totala antalet deltagartillfällen på det som arrangerats eller administrerats av SLIF:s kansli. Jämfört med åren före 2013 är siffrorna lägre främst beroende på att beräkningsgrunderna ändrats. Numera avspeglar sifforna endast deltagantal som genererats helt av oss själva. Minskningen på grund av detta gäller i första hand de olika föreläsningar och utbildningar. Tidigare ingick även evenemang där vi varit delaktiga i i mindre omfattning. Som framgår av noten ovan har vi dock i år räknat varje deltagartillfälle, inte bara deltagare. Det innebär främst att siffran för antal deltagare syns ha ökat drastiskt för våra kurser. Det är sant att våra ökade satsningar på kurser av olika slag ökat deltagarantalet med närmare 15%, men främst beror ökningen på att kurser ofta pågår 5-12 gånger. För 2014 har vi alltså räknat varje sådant tillfälle. Antalet deltagare på landstingsmästerskapen fortsätter att minska. Att kansliet haft två medarbetare färre under större delen av året har också spelat roll för det minskade deltagarantalet. Fortfarande är Landstingets könsfördelning 80 % kvinnor och 20 % män. På alla arrangemang utom LM är dock kvinnor överrepresenterade, dvs. fler än 80 % av deltagarna är kvinnor. SLIF har fortfarande en hel del att göra, så att deltagarnas och medlemmarnas könsfördelning speglar SLL:s personals sammansättning. Snedfördelningen har ökat. Ekonomi Förbundet har av Stockholms läns landsting genom Kulturförvaltningen fått ett anslag på kr. Till anslutna föreningar har förbundet bidragit med ekonomiska anslag på kr. Årets överskott blev närmare kr. Huvudorsaken till det stora överskottet var att en av kansliets medarbetare varit föräldraledig och att en annan jobbade som facklig förtroendeman halvtid, vilket minskade personalkostnaderna med över kr. Detta innebar naturligtvis också att SLIF hade mindre resurser för att genomföra aktiviteter. Bidragen till föreningarna och kostnaderna för subventioner av motionsloppen minskade dessutom. Se vidare nedan i bokslut för SLIF gör under 2015 större ansträngningar för att bidragen och subventionerna ska komma fler SLL:s medarbetare tillgodo. 13

15 Slutord från SLIF:s ordförande Ännu ett år har passerat i SLIF:s mångåriga verksamhet. Förbundet har fortsatt sitt arbete för att medverka till att de många i länet som är anställda inom landstinget eller landstingsfinansierade verksamheter mår bättre och får möjlighet att tillsammans med kollegor motionera och idrotta tillsammans. SLIF:s arbete är en viktig del av landstingets folkhälsoarbete. Förbundet vill särskilt verka för att nå ut till dem som rör sig minst och utvecklar därför många olika aktiviteter där rörelse utgör ett inslag, men inte nödvändigtvis är det primära i aktiviteten. Exempel på sådana aktiviteter under året som gått är promenader och vandringar i stad och natur och gemensamma resor till platser där man går, cyklar eller paddlar tillsammans. Olika typer av utbildningar och inspirationsaktiviteter lockar också många. Exempel på sådana är dans- och crawlkurser, löpskola, "Prova på golf" och föreläsningar. Samtidigt som detta görs, stöds breda motionsaktiviteter i regionen för att medlemsföreningarnas medlemmar skall känna sig lockade att delta i dem. Ett sätt är att direkt subventionera deltagaravgifter, ett annat att skapa gemensamma mötespunkter vid dessa aktiviteter. SLIF:s tält är ett välkänt inslag vid Bellmansstafetten, Blodomloppet m.fl. stora event. Där kan föreningsmedlemmar umgås och stärka sig med dryck och energi-givande förtäring. Totalt gjordes under anmälningar till olika motionstävlingar genom SLIF. Ett annat uppskattat inslag i SLIF:s verksamhet är den årliga stegaktiviteten. I denna deltog under året omkring 4500 personer. Verksamheten utvecklas och får allt mindre karaktär av tävling och mer av gemensam aktivitet på arbetsplatsen. Sammantaget utgör SLIF och dess medlemsföreningars verksamhet ett imponerande exempel på hur en organisation med begränsade satsningar kan få många av sina anställda aktiva i aktiviteter som påverkar hälsa och livskvalitet positivt. Resultaten möjliggörs av ett engagerat kansli och de många som arbetar frivilligt i föreningarna för att få till stånd ett rikt och växlande utbud. Jag vill med detta tacka alla dem som på detta sätt bidrar till ett bättre liv för landstingets medarbetare. Birger Forsberg Ordförande i SLIF:s styrelse 14

16 Bokslut 2014 RESULTATRÄKNING Intäkter Anslag fr Landstinget Medlemsavgifter föreningar Sålda artiklar, litteratur (=Till fots) LM Motionslopp Föreläsningar, teoretiska kurser Skidkurser Fotokurser Må bra Gymkuser, danskurser Simkurser Löpkurser Friluftsliv, Gotska sandön, Åland Föreningarnas egna aktiviteter (Din kurs) Räntor Övriga intäkter Summa intäkter Kostnader Bidrag föreningar Medlemsavgifter föreningar Lokalhyror Försäkring deltagare Styrelse, kansli, årsmöte, föreningskostnader LM, priser Motionslopp Föreläsningar, kurser Skidkurser Fotokurser Må bra Simkurser Löpkurser Friluftsliv, Gotska sandön, Åland mm Föreningarnas egna aktiviteter (Din kurs) Övriga aktivitetskostnader, utrustning, böcker Marknadsföring Medlemshanteringssystem (Din kurs) Bankavgifter Övriga externa kostnader Summa kostnader Årets överskott

17 BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR Handkassa Plusgiro Nordea sparkonto Nordea sparkonto Likvidinvest/obligationsfond Summa tillgångar EGET KAPITAL, SKULDER Inköpsfond Allmän fond Eget kapital Årets vinst Summa eget kapital, avsättn ***************************** Stockholm den 5 mars 2015 Birger Forsberg, ordförande Johanna Lindberg, v ordf David Drazil, kassör Ida Berge Anneli Karlman Barbro Elglund Tillander Ann-Louise Ivarsson Mona Gillberg 16

18 Revisionsberättelse 17

19 18

20 Stockholms landstings idrottsförbund Stockholms landstings idrottsförbund (SLIF) bildades 1971 och är ett samverkansorgan för landstingets idrottsföreningar. Förbundet stöds av landstinget genom ett årligt anslag till verksamheten. En stor del av detta anslag fördelas bland de 42 föreningarna, som med sina totalt ca medlemmar utgör förbundet. Förbundet och dess kansli med fem anställda har till uppgift att stödja och stimulera all den motions- och tävlingsverksamhet som bedrivs av landstingets idrottsföreningar. Verksamheten bedrivs dels lokalt i föreningarna, dels centralt via förbundets kansli och omfattar bland annat tävlings- och motionsidrott, friluftsaktiviteter, familjeaktiviteter och utbildning/inspiration. SLIF-kansliet 2014 Från vänster: Tommy Mäntynen, Kerstin Ståhlberg, Helena Nosko, Åsa Michaelsson, Tomas Bergenfeldt Stockholms landstings idrottsförbund Box Stockholm Hemsida: (ny) Tel: E-post: 19

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Innehållsförteckning 2013 Inledning...2 Verksamhetsberättelse 2013...2 Förbundsstämma och extra medlemsmöte...2 Styrelse, revisorer, valberedning 2013...2 Föreningarna... 3 Verksamhet...4

Läs mer

Friskvårdsaktiviteter

Friskvårdsaktiviteter Friskvård 2014-2016 Friskvårdsaktiviteter Det finns många olika typer av definitioner på friskvård, alltifrån att enbart handla om fysiska aktiviteter till att omfatta alla aktiviteter som syftar till

Läs mer

ELSA Eskilstuna Lagom Sportiga Akademiker IF. Här med avlämnar ELSA IF:s styrelse sin redovisning för verksamhetsåret 2007-04-22 2008-04-13.

ELSA Eskilstuna Lagom Sportiga Akademiker IF. Här med avlämnar ELSA IF:s styrelse sin redovisning för verksamhetsåret 2007-04-22 2008-04-13. ÅRSBERÄTTELSE 07-08 Här med avlämnar ELSA IF:s styrelse sin redovisning för verksamhetsåret 2007-04-22 2008-04-13. Medlemmar Under HT07 hade ELSA 79 medlemmar 3 styrelsemedlemmar 4 ledare 72 medlemmar

Läs mer

ETT GOTT LIV. Aktiviteter och motionslopp 10. VGR-erbjudanden i södra regionen 20. VGR-erbjudanden i göteborgsområdet 30

ETT GOTT LIV. Aktiviteter och motionslopp 10. VGR-erbjudanden i södra regionen 20. VGR-erbjudanden i göteborgsområdet 30 3 ETT GOTT LIV Till alla anställda i Västra Götalandsregionen. Västra Götalandsregionen ska skapa förutsättningar för en god hälsa och ett gott liv. Grunden för en god hälsa är en sund miljö. Den miljö

Läs mer

Kallelse till årsmöte i föreningen Göteborgs go-klubb den 24:e februari 2010 Plats: Skolgatan 21 (Spellokalen) Tid: kl 18.00

Kallelse till årsmöte i föreningen Göteborgs go-klubb den 24:e februari 2010 Plats: Skolgatan 21 (Spellokalen) Tid: kl 18.00 Kallelse till årsmöte i föreningen Göteborgs go-klubb den 24:e februari 21 Plats: Skolgatan 21 (Spellokalen) Tid: kl 18. Förslag till dagordning för årsmötet: 1) mötets öppnande 2) mötets behörighet 3)

Läs mer

Friskvårdsprojektet delrapport januari juni 2016

Friskvårdsprojektet delrapport januari juni 2016 1 Friskvårdsprojektet delrapport januari juni 2016 Friskvårdsprojektet Delrapport januari - juni 2016 Lennart Blank Borås augusti 2016 2 Innehåll 1. Sammanfattning sid. 3 2. Bakgrund sid. 4 3. Syfte sid.

Läs mer

Sammanfattning av Insightlabs undersökning

Sammanfattning av Insightlabs undersökning Sammanfattning av Insightlabs undersökning Stockholm 3 april 2014 1 Copyright 2014 Insightlab AB www.insightlab.se Insightlabs undersökning Må bra i vardagen genomfördes elektroniskt under perioden 16-31

Läs mer

Vasaloppet öppet spår 23 februari 2009. Det har länge funnits en önskan hos mig att åka Vasaloppet. Jag hade bestämt att jag skulle göra det, det år

Vasaloppet öppet spår 23 februari 2009. Det har länge funnits en önskan hos mig att åka Vasaloppet. Jag hade bestämt att jag skulle göra det, det år Vasaloppet öppet spår 23 februari 2009. Det har länge funnits en önskan hos mig att åka Vasaloppet. Jag hade bestämt att jag skulle göra det, det år jag fyllde 50. Men tiden går så fort och det blev aldrig

Läs mer

Verksamhetsmål och riktlinjer

Verksamhetsmål och riktlinjer Verksamhetsmål och riktlinjer Introduktion Detta dokument beskriver Trollhättans IF Friidrott målsättning och värderingar. Det ger anvisningar och riktlinjer hur förening skall agera. Dessutom pekar det

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

- 1 - (6) Landstingets PK N:v Götaland

- 1 - (6) Landstingets PK N:v Götaland - 1 - (6) FÖRT VID SVENSKA SJUKVÅRDSANSTÄLLDAS IDROTTSFÖRBUNDS FÖRBUNDSMÖTE 2012, SOM GENOMFÖRDES DEN 7 SEPTEMBER KL.17.30 PÅ BEST WESTERN HOTELL JÄGERSRO I MALMÖ. 1 15 1 MÖTETS ÖPPNANDE Förbundsordförande

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. för. Föreningen Maskroskraft. År 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. för. Föreningen Maskroskraft. År 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE för Föreningen Maskroskraft År 2014 1. Fakta om året som gått Medlemmar: Antalet betalande medlemmar 52 Antalet ej betalande (sponsrade) medlemmar, 50 Medlemsavgifter Vuxna: 150 kr

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

senast den 4 september 2006

senast den 4 september 2006 Till Sunda Takters medlemmar Härmed kallas du till årsmöte med STs idrottsförening SUNDA TAKTER Torsdagen den 7 septemberl 2006 kl 14.00 i Lönnkrogen. Vi bjuder även på lite att äta därför är det viktigt

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 VILLAÄGARNA SKARABORG ORG. NR 802441-4883 1 Villaägarna Skaraborg VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 Styrelsen för Villaägarna Skaraborg får härmed

Läs mer

Beskrivning av vår verksamhet i Piteå

Beskrivning av vår verksamhet i Piteå Beskrivning av vår verksamhet i Piteå SISU Idrottsutbildarna är idrottens eget studieförbund och utbildningsorganisation. Vi bildar, utbildar och utvecklar idrotten SISU Idrottsutbildarna utbildar och

Läs mer

GK Engelholmsgymnasterna

GK Engelholmsgymnasterna GK Engelholmsgymnasterna Årsbokslut för räkenskapsåret 2014-07-01-2015-06-30 Styrelsen för GK Engelholmsgymnasterna avger härmed följande årsbokslut Innehåll Verksamhetsberättelse 2 Resultaträkning 9 Balansräkning

Läs mer

HÄR KOMMER FLERTALET AV GRENARNA ATT GENOMFÖRAS!

HÄR KOMMER FLERTALET AV GRENARNA ATT GENOMFÖRAS! - 1 - (5) ÅRGÅNG 28 NR 4/2012 ÅRGÅNG 20 NR 1/2004 VAD SKER INOM FÖRBUNDET? FÖRBUNDSNYHETER ges ut av SSIF:s VU vid 3-4 tillfällen under året och syftet är att spegla den verksamhet som finns inom förbundet!

Läs mer

Här med avlämnar ELSA IF:s styrelse sin redovisning för verksamhetsåret 2008-04-13 2009-03-14.

Här med avlämnar ELSA IF:s styrelse sin redovisning för verksamhetsåret 2008-04-13 2009-03-14. ÅRSBERÄTTELSE 08-09 Här med avlämnar ELSA IF:s styrelse sin redovisning för verksamhetsåret 2008-04-13 2009-03-14. Medlemmar Under HT08 hade ELSA 124 medlemmar 6 styrelsemedlemmar 6 ledare 110 medlemmar

Läs mer

Välkommen! Sponsorträff 29 september 2016

Välkommen! Sponsorträff 29 september 2016 Välkommen! Sponsorträff 29 september 2016 Vasaloppets Sommarvecka 2016 Vasaloppets Vintervecka 2016 Lopp anmälda startande brytande i mål Kortvasan 7733 6249 40 6209 Tjejvasan 9927 8121 68 8053 Ungdomsvasan

Läs mer

1(5) Verksamhets- berättelse

1(5) Verksamhets- berättelse 1(5) Verksamhets- berättelse 2014 SUNDSVALL ORTVIKENS BÅGSKYTTEKLUBB VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2014 Styrelsen 2014 2(5) Ordförande Rune Andersson Vice ordf. Erik Peräinen (avgick på egen begäran hösten

Läs mer

24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland

24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland 24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland Välkommen till SISU-helgen! SISU-helgen är vår enskilt största satsning för att stärka våra ledare. Förutom kicken av att

Läs mer

Vi har ett av Stockholms mest centrala lägen intill Järva Krog i Solna där E4 och E18 korsar varandra.

Vi har ett av Stockholms mest centrala lägen intill Järva Krog i Solna där E4 och E18 korsar varandra. Nybörjarkurser "Grönt Kort" 2014! Vi har ett av Stockholms mest centrala lägen intill Järva Krog i Solna där E4 och E18 korsar varandra. FairWay Golf Ulriksdals golftränare under 2014 är Gustaf Ehrnrooth

Läs mer

11-12 OKTOBER 2014. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland

11-12 OKTOBER 2014. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland 11-12 OKTOBER 2014 www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland Välkommen till SISU-helgen! SISU-helgen är vår enskilt största satsning för att stärka våra ledare. Förutom kicken av att få träffa andra inspirerande

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse STREET MENTALITY PARKOURKLUBB Street Mentality arbetar för... att främja spontanidrotten Vi skapar miljön, ungdomarna utformar aktiviteten. Vi vill att dagens ungdomar födda

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Inledning Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Visit Värmdö Ideell Förening är näringslivets och föreningslivets organisation inom besöksnäringen. Tillsammans med Värmdö kommun bildar

Läs mer

Hunden i Söderköping. Nyhetsbrev vintern 2012

Hunden i Söderköping. Nyhetsbrev vintern 2012 Hunden i Söderköping Hundföretagare i samarbete Det mesta för din hunds bästa AlphaOhm Fysioterapi Carinas Hundvård Catharinas Agilitycenter Hundforum Hund & Katt shopen Pensionat Tass & Hov Nyhetsbrev

Läs mer

Näringsliv i Lanna-Bredaryd Sidan 1 av 7 828000-7660. Årsredovisning. för. Näringsliv i Lanna-Bredaryd 828000-7660. Räkenskapsåret 2012

Näringsliv i Lanna-Bredaryd Sidan 1 av 7 828000-7660. Årsredovisning. för. Näringsliv i Lanna-Bredaryd 828000-7660. Räkenskapsåret 2012 Näringsliv i Lanna-Bredaryd Sidan 1 av 7 Årsredovisning för Näringsliv i Lanna-Bredaryd Räkenskapsåret 2012 Näringsliv i Lanna-Bredaryd Sidan 2 av 7 Styrelsen för föreningen Näringsliv i Lanna-Bredaryd

Läs mer

BAS in Sweden Ideell förening Årsredovisning 2011/2012

BAS in Sweden Ideell förening Årsredovisning 2011/2012 BAS in Sweden Ideell förening Årsredovisning 2011/2012 Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 1/7 2011 30/6 2012 BAS in Swedens styrelsen har under året bestått av ordförande Maria Leiner, kassör Per

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Linköping Judo 2011 Februari 2012 Sidan 1 av 5 Linköping Judo - en klubb för alla! Linköping Judo har under året haft 319 unika medlemmar som tillsammans tränat under närmare tjugo

Läs mer

Verksamhetsbera ttelse 2013

Verksamhetsbera ttelse 2013 Verksamhetsbera ttelse 2013 Verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret 2013-01-01 2013-12-31 för Postens Kamratklubb, Lund. Styrelse Under verksamhetsåret har styrelsen haft följande sammansättning:

Läs mer

Friskvårdsprojektet Rapport 2016

Friskvårdsprojektet Rapport 2016 1 Friskvårdsprojektet Rapport 2016 Friskvårdsprojektet Rapport januari - december 2016 Lennart Blank Borås januari 2017 2 Innehåll 1. Sammanfattning sid. 3 2. Bakgrund sid. 4 3. Syfte sid. 4 4. Målgrupp

Läs mer

Verksamhetsberättelse 1 januari 31 december, 2011

Verksamhetsberättelse 1 januari 31 december, 2011 Verksamhetsberättelse 1 januari 31 december, 2011 Föreningen hade den 31/12 2011 totalt 1620 medlemmar, att jämföra med föregående år 1747. Det är oroväckande att vi tappat så många medlemmar. Men vi är

Läs mer

www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland 29-30 oktober 2016 Välkommen till SISU-helgen! SISU-helgen är vår enskilt största satsning för att stärka våra ledare. Förutom kicken av att få träffa andra inspirerande

Läs mer

www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland 29-30 oktober 2016 Välkommen till SISU-helgen! SISU-helgen är vår enskilt största satsning för att stärka våra ledare. Förutom kicken av att få träffa andra inspirerande

Läs mer

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Styrelsen för Porsche Racing Club förelägger årsmötet följande förslag till verksamhetsplan för verksamhetsåret 2003. Tävlingar och andra aktiviteter Feb 26 Michelin

Läs mer

Verksamhetsberättelse FRISKIS&SVETTIS LIDINGÖ

Verksamhetsberättelse FRISKIS&SVETTIS LIDINGÖ 2013 Verksamhetsberättelse FRISKIS&SVETTIS LIDINGÖ 2013 Verksamhetsberättelse FRISKIS&SVETTIS LIDINGÖ Styrelsen för Friskis&Svettis Lidingö vill härmed lämna följande verksamhetsberättelse för år 2013

Läs mer

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Skara-Götene FUB Verksamhetsberättelse 2014 Sid 1 (5) Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Styrelsen för FUB, Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning i Skara-Götene får härmed

Läs mer

SSG Årsmöte 2014. Torsdag 11 december kl. 18:30 på Albatross GK. 12. Förslag till ändring av föreningens stadgar avseende (se kommentarer sid 2)

SSG Årsmöte 2014. Torsdag 11 december kl. 18:30 på Albatross GK. 12. Förslag till ändring av föreningens stadgar avseende (se kommentarer sid 2) SSG Årsmöte 2014 Torsdag 11 december kl. 18:30 på Albatross GK. Dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Fråga om årsmötets behöriga utlysande 4. Fastställande av dagordning 5.

Läs mer

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med!

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med! Rosersbergs IK Den stora klubben i det lilla samhället Alla får vara med! rosersbergsik.se Det du håller i din hand är information till dig som aktiv, ledare/ tränare, förälder, medlem eller blivande medlem.

Läs mer

Årsstämma på Kinda-Ydre Sparbank i Rimforsa 31 mars 2016 kl Stämmans öppnande och fastställande av röstlängd för mötet

Årsstämma på Kinda-Ydre Sparbank i Rimforsa 31 mars 2016 kl Stämmans öppnande och fastställande av röstlängd för mötet Årsstämma på Kinda-Ydre Sparbank i Rimforsa 31 mars 2016 kl 18.30 Dagordning: 1 Stämmans öppnande och fastställande av röstlängd för mötet 2 Stämmans behöriga utlysning 3 Fastställande av dagordningen

Läs mer

Inspirationsdagen november

Inspirationsdagen november Inspirationsdagen 2010 12-13 november Västmanlands- och Södermanlands Ridsportförbund hälsar dig hjärtligt välkommen till årets Inspirationsdag för ridsport- ledare i Västmanland & Södermanland. Här har

Läs mer

Domare/instruktörskursen är till för att de som ska vara domare/instruktörer på klubbens tävlingar kan hjälpa skyttarna på stationerna.

Domare/instruktörskursen är till för att de som ska vara domare/instruktörer på klubbens tävlingar kan hjälpa skyttarna på stationerna. Sverigeduvan 2011 Sverigeduvan 2011... 1 Inledning... 2 Arrangörsförmåner... 2 Tävling... 3 Skillnader mot Engelsk Sporting... 3 Tävlingsdagar... 3 Tävlingsgenomförande... 4 Banor/layouter... 4 Arrangör...

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse 2015 IBF Borlänge Verksamhetsåret 2014-2015 Medlemmar Antalet medlemmar i föreningen under året har uppgått till 571 st. Fördelningen är 77 st. ledare, lagföräldrar, styrelse samt

Läs mer

Erbjuder din arbetsgivare friskvårdsbidrag/motionsbidrag? Vilket belopp är detta bidrag på varje år?

Erbjuder din arbetsgivare friskvårdsbidrag/motionsbidrag? Vilket belopp är detta bidrag på varje år? Erbjuder din arbetsgivare friskvårdsbidrag/motionsbidrag? Ja 79% 77% 82% 75% 82% 80% 78% Nej 21% 23% 18% 25% 18% 20% 22% Vilket belopp är detta bidrag på varje år? Antal intervjuer 795 447 348 184 227

Läs mer

Månadsblad - Februari

Månadsblad - Februari 2013-01-30, Göteborg Månadsblad - Februari Kära IOGT-NTO-medlem! Ett nytt år har gjort intåg och likaså har ett nytt fantastiskt verksamhetsår, där vi fyller på med roliga aktiviteter som ger förnyad energi

Läs mer

En hälso- och miljöaktivitet för arbetsplatser

En hälso- och miljöaktivitet för arbetsplatser En hälso- och miljöaktivitet för arbetsplatser Cykelutmaningen är en rolig lagtävling som uppmuntrar fler att använda arbetsrelaterade resor till regelbunden vardagsmotion, och samtidigt göra en insats

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Tyresö Förenings Råd för året 2009

Verksamhetsberättelse för Tyresö Förenings Råd för året 2009 Verksamhetsberättelse för Tyresö Förenings Råd för året 2009 Tyresö Förenings Råd till gagn för Tyresös kultur- och idrottsliv Så här har föreningsrådet tagit form Under en föreningskonferens till Åland

Läs mer

Näringsliv i Lanna-Bredaryd Sidan 1 av 7 828000-7660. Årsredovisning. för. Näringsliv i Lanna-Bredaryd 828000-7660. Räkenskapsåret 2013

Näringsliv i Lanna-Bredaryd Sidan 1 av 7 828000-7660. Årsredovisning. för. Näringsliv i Lanna-Bredaryd 828000-7660. Räkenskapsåret 2013 Näringsliv i Lanna-Bredaryd Sidan 1 av 7 Årsredovisning för Näringsliv i Lanna-Bredaryd Räkenskapsåret 2013 Näringsliv i Lanna-Bredaryd Sidan 2 av 7 Styrelsen för föreningen Näringsliv i Lanna-Bredaryd

Läs mer

Föräldraengagemang. NKK policy: 2012-11-16. Detta dokument innehåller viktig information för familjer med barn som är tävlingssimmare i NKK.

Föräldraengagemang. NKK policy: 2012-11-16. Detta dokument innehåller viktig information för familjer med barn som är tävlingssimmare i NKK. NKK policy: Föräldraengagemang 2012-11-16 Detta dokument innehåller viktig information för familjer med barn som är tävlingssimmare i NKK. Det är många i NKK som frivilligt lägger ner mycket tid och engagemang

Läs mer

Innehåll. Dagordning årsmöte 2015-03-22

Innehåll. Dagordning årsmöte 2015-03-22 Verksamhetsberättelse 2014 1 Innehåll o Dagordning o Inledning och kort bakgrund om föreningen o Styrelseberättelse o Årsberättelse 2014 o Resultaträkning o Balansräkning o Revisionsberättelse Dagordning

Läs mer

Hovgården fiber Ekonomisk förening

Hovgården fiber Ekonomisk förening Hovgården fiber Ekonomisk förening Kallelse till årsmöte Onsdagen den 18 mars 2015 Kl. 18:15 i Björlandagårdens Café Varmt välkomna!! Eventuella Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 1 vecka innan

Läs mer

Playstars årsmöte 2014-03-30

Playstars årsmöte 2014-03-30 Playstars årsmöte 2014-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

Fysiska aktiviteter FYSISKA AKTIVITETER. Zumba och Linedance

Fysiska aktiviteter FYSISKA AKTIVITETER. Zumba och Linedance Fysiska aktiviteter Zumba och Linedance Vad innebar Vi träffas ett par gånger i veckan och dansar tillsammans med en instruktör. Hittills har vi testat att hålla kurser i både Zumba och Linedance. Vi dansar

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2016 Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping-stad

Verksamhetsberättelse år 2016 Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping-stad Verksamhetsberättelse år 2016 Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping-stad Sammanfattning Året har präglats av upp och nedgångar. Mycket arbete har gått åt att hålla styrelsen i rullning då vi startade

Läs mer

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Genom föreningar erbjuds nyanlända flyktingar och invandrare möjlighet till delaktighet i samhällslivet. Vi vinner

Läs mer

Riksfotoutställningen. RIFO 2014 9 11 maj. på Fotografiska i Stockholm. Arrangör: Enskede FK, Midsommargårdens FK och Stockholms FK

Riksfotoutställningen. RIFO 2014 9 11 maj. på Fotografiska i Stockholm. Arrangör: Enskede FK, Midsommargårdens FK och Stockholms FK Riksfotoutställningen RIFO 2014 9 11 maj på Fotografiska i Stockholm Arrangör: Enskede FK, Midsommargårdens FK och Stockholms FK Fotografiska En av världens främsta samlingsplatser för fotografi År 2010

Läs mer

Föreningsbladet Program våren 2017

Föreningsbladet Program våren 2017 Föreningsbladet Program våren 2017 Foto: Per-Arne Andersson Producerat av Daglig Verksamhet Mediakontoret 2016-12-01 SOMMAR PÅ POPPEL I Motala kommun finns en arbetsgrupp som arbetar inom LSS för att du

Läs mer

FUB Östergötlands län verksamhetsberättelse 2014

FUB Östergötlands län verksamhetsberättelse 2014 FUB Östergötlands län verksamhetsberättelse 2014 Styrelse Revisorer Gunnar Besson Elisabeth Ingvarsson Sven-Erik Blixt Ingegerd Carlman Katarina Sandberg Angelica Mörner Johanna Palm Karin Heggby Margareta

Läs mer

Erbjuda lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet. Få så många som möjligt att Träna/motionera

Erbjuda lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet. Få så många som möjligt att Träna/motionera Erbjuda lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet Få så många som möjligt att Träna/motionera Ett friskare Haninge Vara Haninges bästa träningsanläggning Det finns i Friskis&Svettis att ständigt

Läs mer

Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf

Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf 1 Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl. 19.00 Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf Innehållsförteckning SID 2: FÖREDRAGNINGSLISTA / STYRELSE / REVISION / VALBEREDNING

Läs mer

Inbjudan Active Games 9-11 maj 2014

Inbjudan Active Games 9-11 maj 2014 Inbjudan Active Games 9-11 maj 2014 Active Games är en idrottstävling för barn och ungdomar i åldern 7-20 år med synnedsättning från hela Sverige. Tävlingen vänder sig både till dig som redan tränar någon

Läs mer

Midsommar Garphyttan 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014/2015. Kultisgänget Örebro Verksamhetsberättelse 2014-2015 Sida 1

Midsommar Garphyttan 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014/2015. Kultisgänget Örebro Verksamhetsberättelse 2014-2015 Sida 1 Midsommar Garphyttan 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014/2015 Kultisgänget Örebro Verksamhetsberättelse 2014-2015 Sida 1 Årsmöte torsdagen den 8 oktober 2014 i samband med dansen. Plats: Södermalmshemmet Dagordning:

Läs mer

MEDLEMSMAIL MARS MÅNAD Datum 2012-03-06

MEDLEMSMAIL MARS MÅNAD Datum 2012-03-06 MEDLEMSMAIL MARS MÅNAD Datum 2012-03-06 Hej! Jippie, våren är här med den vackra solen och de ljusa löftesrika dagarna. Mänskligheten har vaknat och kravlar ur sina vinterbon för att välkomna våren. Underbart!

Läs mer

Verksamhetsplan Ekängens IF. Verksamhetsåret 2014

Verksamhetsplan Ekängens IF. Verksamhetsåret 2014 Verksamhetsplan Ekängens IF Verksamhetsåret 2014 2(6) 1 Innehåll 2 Föreningsutveckling 2014...3 2.1 Administration...3 2.1.1 Ekonomi...3 2.1.2 Byggnader och planer...3 2.1.3 Marknadsföring och varumärke...4

Läs mer

HÄLSOVECKA. Den 6-13 september ordnar Hofors kommun och Ovako en hälsovecka kring INSPIRATION, MOTIVATION, ÅTERHÄMTNING, KOST, TRÄNING OCH KULTUR

HÄLSOVECKA. Den 6-13 september ordnar Hofors kommun och Ovako en hälsovecka kring INSPIRATION, MOTIVATION, ÅTERHÄMTNING, KOST, TRÄNING OCH KULTUR HÄLSOVECKA Den 6-13 september ordnar kommun och Ovako en hälsovecka kring INSPIRATION, MOTIVATION, ÅTERHÄMTNING, KOST, TRÄNING OCH KULTUR Hälsoveckan inleds söndagen den 6/9 med Aktivera loppet, och avslutas

Läs mer

BAS in Sweden Ideell förening Årsredovisning 2010/2011

BAS in Sweden Ideell förening Årsredovisning 2010/2011 BAS in Sweden Ideell förening Årsredovisning 2010/2011 Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 1/7 2010 30/6 2011 BAS in Swedens styrelsen har under året bestått av ordförande Maria Leiner, kassör Per

Läs mer

TÄNK HUND 2014. studieframjandet.se

TÄNK HUND 2014. studieframjandet.se TÄNK HUND 2014 studieframjandet.se Studiefrämjandet hundorganisationernas självklara studieförbund! Studiefrämjandet har även 2014 valt att satsa extra på samarbetet med Sveriges stora hundorganisationer:

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND 2012 Styrelse och ombudsförteckning. Styrelsen Jan-Olav Lindberg tom 120514 Stig-Axel Nilsson, Kassör, Sekr. Siv Fotmeijer-Jovanovic, Vice Ordf.

Läs mer

K U N G S Ö R S S K I N F O B L A D N R

K U N G S Ö R S S K I N F O B L A D N R N U M M E R 1 2 0 1 6 K U N G S Ö R S S K 2016-02- 21 K O M M A N D E A K T I V I T E T E R 3-1 4 / 3 F Ö R S Ä L J N I N G K L U B B K L Ä DER 1 9 / 3 V I N T E R S E R I E N, F I N A L K Ö P I N G 2-3

Läs mer

LÅNGSIKTIG ARBETSPLAN FÖR VERKSAMHETSÅREN 2015-2017 (fortsättning på, av tidigare årsmöte beslutad, långsiktig arbetsplan 2003-2014)

LÅNGSIKTIG ARBETSPLAN FÖR VERKSAMHETSÅREN 2015-2017 (fortsättning på, av tidigare årsmöte beslutad, långsiktig arbetsplan 2003-2014) ALLIANSFÖRENINGEN FÖR BORGSTENA/TÄMTA/MOLLA ALLAKTIVITETSHALL LÅNGSIKTIG ARBETSPLAN FÖR VERKSAMHETSÅREN 2015-2017 (fortsättning på, av tidigare årsmöte beslutad, långsiktig arbetsplan 2003-2014) ÖVERGRIPANDE

Läs mer

SeniorNet Lidingö. Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket

SeniorNet Lidingö. Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket 1 SeniorNet Lidingö Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket Dagordning 1 Mötet öppnas. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av två

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén

Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén Nulägesanalys Det blev en framgångsrik juniorverksamhet på Melleruds GK under 2014, även om antalet juniorer var mindre än förväntat. Under 2014 hade vi på Melleruds

Läs mer

Vi erbjuder lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet för alla VERKSAMHETSPLAN & BUDGET

Vi erbjuder lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet för alla VERKSAMHETSPLAN & BUDGET Vi erbjuder lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet för alla VERKSAMHETSPLAN & BUDGET 2015 Huvudmål Mål 2015 5% vinst 2500 medlemmar Övergripande mål 2015-2017 Tillväxt på 3% till 2630st medlemmar.

Läs mer

UNGA LEDARE. Vill du bli ledare inom idrotten? UNGA LEDARE. OBS! Anmäl Dig innan 22 november!

UNGA LEDARE. Vill du bli ledare inom idrotten? UNGA LEDARE. OBS! Anmäl Dig innan 22 november! Vill du bli ledare inom idrotten? Är du mellan 14-20 år och intresserad av att bli ledare eller organisationsledare* och tycker det är kul att träffa andra ungdomar! I höst kör vi igång med en ny omgång

Läs mer

Playstars årsmöte 2013-03-30

Playstars årsmöte 2013-03-30 Playstars årsmöte 2013-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

Celiakinytt NUMMER 2 2014. Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa!

Celiakinytt NUMMER 2 2014. Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa! Celiakinytt NUMMER 2 2014 Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa! INNEHÅLL/ NUMMER 1 Innehåll 3 KOMMANDE AKTIVITET ICA veteranernas handelsbod 4 KOMMANDE AKTIVITET Julbak för hela familjen 5 AKTUELL

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Svenska Jeanneauklubben år 2014

Verksamhetsberättelse för Svenska Jeanneauklubben år 2014 Verksamhetsberättelse för Svenska Jeanneauklubben år 2014 Styrelse, valberedning och revisor under verksamhetsåret 2014 har bestått av: Jimmy Westerlund Christer Lindström Leif Tüll Ander Lindberg Göran

Läs mer

DUS ordnar träffar och aktiviteter för ungdomar som är aktiva inom distriktens klubbar.

DUS ordnar träffar och aktiviteter för ungdomar som är aktiva inom distriktens klubbar. VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR DISTRIKTETS UNGDOMSSEKTION 2010 DUS STYRELSEN 2010 UPPDRAG OCH VERKSAMHET Ordförande Vice ordf. Sekreterare Vice sekr. Kassör Övriga ledamöter Karolina Peterson Louise Bergström

Läs mer

Org nr Årsredovisning. för räkenskapsåret

Org nr Årsredovisning. för räkenskapsåret Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2004-10-01-2005-09-30 Styrelsen för Byske Skidklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004-10-01-2005-09-30. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Byske

Läs mer

Insamlingsstiftelsen EN FRISK GENERATION 1

Insamlingsstiftelsen EN FRISK GENERATION 1 Insamlingsstiftelsen En frisk generation EN FRISK GENERATION 1 Insamlingsstiftelsen En frisk generation Insamlingsstiftelsen En frisk generation startades 2011 som ett gemensamt initiativ av forskare från

Läs mer

Dokumentation 2013 Malung-Sälen Älvdalen Mora Orsa

Dokumentation 2013 Malung-Sälen Älvdalen Mora Orsa Dokumentation 2013 Malung-Sälen Älvdalen Mora Orsa Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Hälsoveckan 2013 Syfte Mål Aktiviteter 3 Hälsoveckan 2013 fyller 10 år 4 Inledning 4 Hälsoveckans temaområden

Läs mer

Välkomna till Valldas juniorträning 2014

Välkomna till Valldas juniorträning 2014 Välkomna till Valldas juniorträning 2014 Då var det dags att starta ett nytt golfår och denna säsongen bygger vi vidare på de senaste två säsongernas uppskattade koncept. Nytt för i år är att PO och Rikard

Läs mer

STOCKHOLMS FÄKTFÖRBUND

STOCKHOLMS FÄKTFÖRBUND STOCKHOLMS FÄKTFÖRBUND Verksamhetsplan för Stockholms Fäktförbund 2013 Allmänt Stockholms Fäktförbund, grundat 1945, har som uppgift att verka för fäktsportens utveckling i Storstockholmsområdet. Förbundet

Läs mer

Fotomässan i Nacka. November 3/2007. Årsmöte! SVEFOs hemsida www.svefo.eu. Välkomna att besöka oss!

Fotomässan i Nacka. November 3/2007. Årsmöte! SVEFOs hemsida www.svefo.eu. Välkomna att besöka oss! SVEFOs hemsida www.svefo.eu November 3/2007 Aktuell information från Östra Svealands Fotoklubbar Årsmöte! I detta SVEFOinfo finner du kallelsen till stämman som hålls söndag den 25 november kl 11.00 i

Läs mer

Distriktsstämma Uppsala

Distriktsstämma Uppsala Distriktsstämma 2012 Uppsala Verksamhetsberättelse 2011 Tack för ett fint verksamhetsår! Det är första året på länge som Uppsala Vi Unga distrikt har haft en egen styrelse. Därför har det varit ett år

Läs mer

FRILUFTSFRÄMJANDETS BARNLEDARUTBILDNINGAR

FRILUFTSFRÄMJANDETS BARNLEDARUTBILDNINGAR FRILUFTSFRÄMJANDETS BARNLEDARUTBILDNINGAR REGION MÄLARDALEN VÅREN 2016 VILL DU BLI BARNLEDARE I FRILUFTSFRÄMJANDET? Som ledare i Friluftsfrämjandet får du en möjlighet att utveckla barns intresse för natur

Läs mer

STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL

STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL 1 STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL Reviderade 1974-03-14, 1975-03-05, 1982-02-25, 1994-05-09, 2004-03-04, 2005-03-15 1 BAKGRUND Ericsson Idrottsförening är en ideell idrottsförening,

Läs mer

Antalet medlemmar tom 31/12 2014: 4 856 st jämfört med 2013: 5 226 st. Ett tapp på 7%.

Antalet medlemmar tom 31/12 2014: 4 856 st jämfört med 2013: 5 226 st. Ett tapp på 7%. Medlemmar och kortpriser: Johanna Antalet medlemmar tom 31/12 2014: 4 856 st jämfört med 2013: 5 226 st. Ett tapp på 7%. Medelåldern på våra medlemmar är 45,4 år yngsta medlemmen var 11 år och äldsta 92

Läs mer

Nu är det dags att söka sig ut i vårsolen och samla poäng i motionskampanjen!

Nu är det dags att söka sig ut i vårsolen och samla poäng i motionskampanjen! Medlemsblad 01/15 Nu är det dags att söka sig ut i vårsolen och samla poäng i motionskampanjen! Innehåll Ledare..... s. 3 Cirkus Musikul.........s. 4 Motionskampanj 23.3-22.4...s. 5-7 Kallelse till årsmöte....s.8-9

Läs mer

Eldsjälar är ett program som möjliggjorts tack vare överskottet från Medelpads Idrottsgala. Galan arrangeras av Västernorrlands Idrottsförbund och

Eldsjälar är ett program som möjliggjorts tack vare överskottet från Medelpads Idrottsgala. Galan arrangeras av Västernorrlands Idrottsförbund och Eldsjälar är ett program som möjliggjorts tack vare överskottet från Medelpads Idrottsgala. Galan arrangeras av Västernorrlands Idrottsförbund och Sundsvall Arena AB. Syftet med Medelpads Idrottsgala är

Läs mer

Der Startschuss für Teamgeist, Spaß und Gesundheit bei der Arbeit!

Der Startschuss für Teamgeist, Spaß und Gesundheit bei der Arbeit! VARBERGS PIGGASTE Stegtävling Malmö - Varberg, 29 april till 28 maj Antar ni utmaningen? Der Startschuss für Teamgeist, Spaß und Gesundheit bei der Arbeit! Vilka är Varbergs piggaste arbetsplatser? Gå

Läs mer

Strängnäs GF Verksamhetsberättelse

Strängnäs GF Verksamhetsberättelse 2014 Strängnäs GF Verksamhetsberättelse Året som gått Strängnäs GFs gångna år har sett annorlunda ut än tidigare år. Nya samarbeten har skapats, förändring i träning- och tävlingsplanering samt att föreningen

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse 2015 för FUB Dalarna

Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse 2015 för FUB Dalarna 1 Verksamhetsberättelse 2015 för 2 Verksamhetsberättelse Ordförande Lars Jalkevik Falun Vice ordförande Ann-Sofie Eriksson Borlänge Kassör Thord Öberg Borlänge (adjungerad) Sekreterare Lillemor Wass Ovansiljan

Läs mer

Västerås 26 augusti 2010

Västerås 26 augusti 2010 Umeå 20 maj Hudiksvall 24 maj Malmö 25 maj Karlskrona 26 maj Linköping 27 maj Uppsala 1 juni Göteborg 2 juni Borlänge 3 juni Luleå 8 juni Stockholm 9 juni Jönköping 18 augusti Örebro 19 augusti Visby 25

Läs mer

Var med i Blodomloppet

Var med i Blodomloppet Var med i Blodomloppet 2006 Umeå, 18 maj Hudiksvall, 22 maj Malmö, 30 maj Göteborg, 31 maj Linköping, 1 juni Stockholm, 7 juni Borlänge, 13 juni Uppsala, 14 juni Örebro, 15 juni Jönköping, 23 aug Visby,

Läs mer

Enkätsvar. Tack till alla som tog sig tid att svara och fortsätt gärna komma med förbättringsförslag eller nya idéer!

Enkätsvar. Tack till alla som tog sig tid att svara och fortsätt gärna komma med förbättringsförslag eller nya idéer! Enkätsvar Under hösten 2013 skickades en enkät ut till de som valt att inte förnya sin B-licens vid Solängets travsällskap mellan åren 2000-2010. Detta för att försöka förstå anledningen till varför man

Läs mer

Villaägarna Kronoberg. Årsmöte mars 2015, Smålands Museum

Villaägarna Kronoberg. Årsmöte mars 2015, Smålands Museum Villaägarna Kronoberg Årsmöte 2015 17 mars 2015, Smålands Museum Agenda 19.00 Årsmöte 19.45 Paus med förtäring 20.00 "Vad betyder Riksbankens minusränta för mig? Föredrag av Kjell-Åke Carlsson, Länsförsäkring

Läs mer

16 januari: Runners World artikel

16 januari: Runners World artikel Det har varit ett framgångsrikt år för Stockholm Frontrunners IF. Vid årets slut hade vi hela 102 betalande medlemmar. Träningsverksamhet pågick hela året och vi deltog i många tävlingar i Sverige såväl

Läs mer