2/13. Överdirektör med liberala värderingar. Helena Dyrssen. Åtets tränare på Ledarskapsdagarna FACKTIDNINGEN FÖR DIG SOM ARBETAR INOM SKATTEVERKET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2/13. Överdirektör med liberala värderingar. Helena Dyrssen. Åtets tränare på Ledarskapsdagarna FACKTIDNINGEN FÖR DIG SOM ARBETAR INOM SKATTEVERKET"

Transkript

1 2/13 FACKTIDNINGEN FÖR DIG SOM ARBETAR INOM SKATTEVERKET Helena Dyrssen Överdirektör med liberala värderingar Åtets tränare på Ledarskapsdagarna

2 ORDFÖRANDEN HAR ORDET AVTAL Personer som har höga arbetskrav har mer sömnstörningar än andra... Arbetsmiljöns betydelse för sömnstörningar SBU- Statens beredning för medicinsk utvärdering har fått i uppdrag av Regeringen att sammanställa kunskap om arbetsmiljöns betydelse för uppkomst av sjukdom. I uppdraget ingår att särskilt beakta kvinnors arbetsmiljöer. En första rapport om arbetsmiljöns betydelse för sömnstörningar blev klar i april i år. Den forskning som studerar samband mellan arbetsmiljö och sömnstörning är främst inriktad på betydelsen av organisatoriska och psykosociala faktorer i arbetet. Det finns vetenskapligt underlag för att bland annat följande gäller på gruppnivå: Personer som har gott medmänskligt stöd i arbetsmiljön, möjlighet till kontroll över det egna arbetet eller som behandlas rättvist har mindre sömnstörningar än andra. Personer som har höga arbetskrav, psykiskt ansträngande arbete eller utsätts för mobbning på arbetsplatsen har mer sömnstörningar än andra. Även de som har en situation där belöningen till exempel lönen eller omgivningens uppskattning är låg eller inte står i proportion till ansträngningen har mer sömnstörningar. Till hösten kommer ytterligare två rapporter, en om arbetets betydelse för uppkomst av besvär och sjukdom i ryggen samt en för arbetets betydelse för uppkomst av depressionstillstånd. Statistik över sjukfrånvaron på Skatteverket visar att det är inom de arbetsuppgifter där det bland annat är höga arbetskrav, liten möjlighet till egenkontroll och låga löner som vi har de högsta sjuktalen. Det ska bli intressant att ta del av höstens rapporter från SBU för att se om även de bekräftar att arbetsmiljön har betydelse för uppkomst av sjukdom. Och om så är fallet vad Regeringen kommer att ställa för krav på cheferna att åtgärda arbetsmiljöproblemen. Men nu är det sommar och jag hoppas att ni alla får en välförtjänt semester och kan njuta av ledigheten. innehåll 3 lönemodell och kollektivavtal Något att vara rädd om. 4 Ny överdirektör Skatteyrket har träffat Helena Dyrssen ny överdirektör på Skatteverket. 6 NSO möttes i Danmark 7 kontorsnedläggning i Vänersborg 8 TCO arbetar för medlemmarnas rättigheter TCO vill höja A-kassan. Endast 10 procen av medlemmarna får ut 80 procent av lönen. 9 Förbundsstämman På förbundsstämman försökte ST blicka in i framtiden 10 ledarskapsutbildning gav ny energi Det har varit ledarskapsutbildning i Tylösand, en av föredragshållarna var Pia Sundhage. 12 Avdelningsråd på Tynningö 13 korsord Omslagsbild.Shutterstock Lönemodell värd att värna om Sveriges bästa lönemodell ska vi inom ST vara rädda om! Varför då kan man undra? Jo, därför att vi är ett fackförbund som sätter medlemmen i fokus. Det är medlemmen som ska bestämma om hon eller han vill ha lönesättande samtal eller inte. Det är inte facket som ska diktera villkoren och därmed bestämma vad som är bäst för medlemmen. Denna princip är unik för oss inom OFR (vår förhandlingskartell) men som vanligt i lönesammanhang inget som någon arbetsgivare vill ha. För arbetsgivaren är det lönesättande samtal som ska gälla och därmed basta. Vad händer på förhandlingsfronten? Vårt gamla avtal går ut per den sista september. Vi vet att under juni månad så ska yrkanden växlas mellan OFR och Arbetsgivarverket. Detta har föregåtts av en lång förankringsprocess inom OFR. Vi finner ingen anledning att skynda på i onödan för det kommer alltid att värnas om retroaktivitet i ett nytt avtal. Centrala parter räknar med att den intensiva förhandlingsperioden blir i september månad för att nå fram till ett centralt avtal för våra myndigheter. Därefter ska vi inom ST teckna ett lokalt avtal på Skatteverket och om vi inte når fram i den förhandlingen så kan vi alltid falla tillbaka på det centrala avtalet. Vad är viktigast för oss? Vi vill ha siffror i ett avtal i form av ett oenighetsutrymme (ett lägsta utrymme). Vilket innebär att en arbetsgivare inte kan lägga sig under denna siffra genom ett ensidigt arbetsgivarbeslut. Vi vill trygga löneökningar för våra medlemmar som grupp. Siffran i avtalet ska säkerställa att vi inte halkar efter övriga arbetsmarknaden som grupp. Vi vill ha tidsbegränsade avtal därför att vi inte anser oss färdiga när det gäller att utveckla och förbättra villkoren för våra medlemmar. Detta kräver att vi kan omförhandla avtal efter att avtalstiden löpt ut. Denna möjlighet följer inte med automatik med avtal utan fasta perioder, så kallade tillsvidareavtal som arbetsgivaren så högljutt applåderar. Vi vill att medlemmen fritt ska få välja förhandlingsmodell, antingen lönesättande samtal eller kollektiv förhandling. Inte på grund av medlemskap i en förening tvingas anpassa sig efter fackliga påbud. Vi vill säkerställa en bra arbetsmiljö utan hot och våld och vi vill förbättra många villkorsfrågor, däribland resevillkor. Vad händer för dig som medlem i ST under 2013? Inget dramatiskt blir det korta svaret. Medarbetardialoger inkluderande samtal om lön fortgår som vanligt. Det som kan hända är att den nya lönen inte blir utbetald i direkt anslutning till att det gamla avtalet löper ut dvs. på oktoberlönen, utan med retroaktivitet vid senare tidpunkt. Vi är vana att ensamma behöva dra tåget. Vår ståndpunkt är att det är bättre att lyssna av medlemmarna och vänta in ett bra avtal än att läggas sig platt. lars-göran fridlund ÅRGÅNG 17 Glad sommar till er alla! Ordförande ST inom Skatteverket Utges av Fackförbundet ST inom Skatteverket, Box 5308, Stockholm Ansvarig utgivare, telefon , Redaktion, telefon , , telefon , Linda Englund, telefon , Layout Winform AB Tryck Rolf Tryckeri AB, Skövde Upplaga exemplar, ISSN Tidningen är öppen för alla i Skatteverket. Ditt bidrag ska vara i wordformat och undertecknat med ditt namn. Skriver du under signatur måste du ändå uppge ditt namn för ansvarig utgivare. ST förbehåller sig rätten till text- och bildmaterial. Vi förbehåller oss rätten att stryka ner inkomna bidrag. Tidningen får fritt citeras med angivande av källa. Kollektivavtalens värde är grunden för den svenska modellen Våra fackliga kollegor i Unionen har gett de strejkande på Focus CRS i Fränsta utmärkelsen Årets stordåd när de trots sin utsatthet stod upp för de mest grundläggande av värden för den fackliga rörelsen nämligen kampen för våra kollektivavtal. Vi instämmer i hyllningen till de som nu tappat jobbet men som vägrade att ge sig. I långa loppet kommer den svenska modellen att segra för vi vill inte ha någon engelsk variant med minimilöner som ingen kan leva på eller andra dumheter som regeringar eller arbetsgivare hittar på. Motiveringen för utmärkelsen som Cecilia Fahlberg, Unionens förbundsordförande uttryckte löd: med stort engagemang tagit striden för att arbetsgivaren ska teckna kollektivavtal. Med solidaritet och mental styrka har de tydligt stått upp för sina kollegors rätt att vara fackligt anslutna och rätten till schyssta villkor. Genom sitt gemensamma agerande personifierat de grundläggande fackliga värderingarna har visat att det fackliga arbetet är lika aktuellt i dag som någonsin förr lars-göran fridlund 2 2/13 2/13 3

3 CHEFSINTERVJUN PROVSIDAN Frågor till vår överdirektör Helena Dyrssen Jag lyssnade till din korta presentation på huvudkontoret där du berättade lite om din yrkesmässiga bakgrund, först som jurist sedan som politiker och kommunikatör på TV4 och på försäkringsbolaget IF. Politiker brukar brinna för sina värderingar. Vilka politiska grundvärderingar ligger som bottenplatta för dig? De liberala idéerna och partipolitiskt Folkpartiet Finns det någon eller några av dessa politiska grundvärderingar som du måste göra avkall på som arbetsgivare och chef i en stor organisation som Skatteverket? Nej, det hoppas jag inte. Däremot ska jag naturligtvis inte ägna mig åt partipolitik i mitt arbete. Vilka uppdrag och arbetsuppgifter kommer du att ha i Skatteverket så långt du kan överblicka och hur vill du påverka utvecklingen inom dessa områden? I mångt och mycket är jag en parhäst till generaldirektören även om Generellt tror jag att staber ska vara nära den operativa verksamheten. Det bidrar jag gärna till. det är Ingemar Hansson som bestämmer eftersom Skatteverket är ett så kallat enrådighetsverk. Praktiskt kommer jag att arbeta särskilt med kommunikationsstaben, personalstaben, verksledningsstaben och säkerhetsstaben. Dessutom med en del organisationsfrågor och inom några av de områden där vi samarbetar med andra myndigheter som Servicekontoren och verksamt.se. Generellt tror jag att staber ska vara nära den operativa verksamheten. Det bidrar jag gärna till. Myndighetssamverkan låter fint i festtalen, men vi måste också se till att de hamnar på rätt nivå och de verkligen är till nytta för medborgarna och företag. Det blir lätt mycket byråkrati. Finns det arbetsområden som i nuläget inte är aktuella i ditt uppdrag men där du har ett stort intresse och på sikt kan tänka dig ett större engagemang? Eftersom jag upplever mitt uppdrag som brett, kan jag inte se det i dag. Nytänkande, ständiga förbättringar och e-vägen uppfattar vi som verksledningens formel för att vi ska kunna nå våra verksamhetsmässiga mål, samtidigt som de flesta medarbetares arbetsuppgifter är detalj- och rutinmässigt styrda av lagstiftning, sekretess och arbetsinstruktioner. Kan vi leva upp till ett generellt förhållningssätt för hela Skatteverket när arbetsuppgifter, befogenheter och ansvarsområden är vitt skilda för olika personalkategorier, enligt din mening? På ett mer övergripande plan ja, absolut. Inom de ramar vi har finns det alltid möjlighet till både nytänkande och förbättringar. Sedan är det också naturligt att arbeta med regelförändringar som gör att hela Skatteverket lever upp till dessa mantran. Vilka erfarenheter tar du med dig från TV4 och IF som du skulle vilja applicera och nyttja på Skatteverket? If är ett stort företag med verksamhet på många ställen i Sverige, men också i övriga Norden. Mina erfarenheter därifrån känner jag att jag har nytta av varje dag. Det kan handla om synen på styrning eller om riskurval. Det finns faktiskt påtagliga likheter mellan Skatteverket och ett stort skadeförsäkringsbolag. På TV4 lärde jag inifrån hur media fungerar det har man väl alltid nytta av? Vilken uppfattning har du när det gäller individuell anpassning och individuella lösningar i personalfrågor som exempelvis vad gäller arbetstid och arbetets förläggning? Målet måste vara att på bästa sätt kombinera det som är det bästa för verksamheten med lösningar som passar individerna. Hos en så stor arbetsgivare som Skatteverket måste man nog alltid vara lite fyrkantig. Men samtidigt ska tilliten till medarbetarna och ledarna vara stor. Föredrar du eget rum eller en öppen kontorslösning? Har arbetat på bägge sätten tidigare. Och det finns fördelar med de båda. Jag inser att det är en stor omställning för många att lämna sitt rum för att sitta i en öppen lösning. Därför måste vi vara lyhörda för de synpunkter som kommer, men inte heller förstora upp problem. Min erfarenhet från Solna är det är en lugn, trevlig och vänlig arbetsplats. Avslutningsvis vill vi gärna veta vad Helena tycker om att göra på sin fritid. Är det hängmattan på sommaren och ett glas vin på lördagkväll eller handlar det om att planera för Stockholm maraton och nyttig hemtillverkad morotsjuice? Ingen morotsjuice för mig. Och tävla gör jag mer i det lilla. Så här på sommarhalvåret tillbringar jag mycket tid i vårt fritidshus utanför Stockholm, gärna med ett glas i handen tillsammans med glada grannar. Annars försöker jag röra på mig, läsa annat än tidningar och vara lite lagom kulturell. Skatteyrket tackar Helena för den lilla frågestunden. foto jeppson Hos en så stor arbetsgivare som Skatteverket måste man nog alltid vara lite fyrkantig. Men sam tidigt ska tilliten till medarbetarna och ledarna vara stor. Helena Dyrssen 4 2/13 2/13 5

4 NSO NEDLÄGGNING NSO på årligt möte i Danmark I april hade NSO (Nordisk Skatteorganisation) sitt årliga möte som denna gång ägde rum i Billund i Danmark. Som vanligt gick vi gemensamt igenom händelseutvecklingen i de nordiska länderna. Det brukar nämligen vara så att vi i norden tar intryck av varandra. En annan punkt på dagordningen handlade om lönesystemen i norden och hur förhandlingsverksamheten är uppbyggd. Vi kan konstatera att Norge med sitt tariffsystem utmärker sig allra tydligast med sitt Hovedtariffavtalen i staten. Här finns en grund i att förhandla tariffer men ibland med en kombination av pengar att fördela på individuell basis. Ett system som vissa i Sverige kanske betraktar som förlegat, men som jag personligen vid närmare eftertanke finner ganska attraktivt. Speciellt med tanke på hur vårdslöst vi i Sverige handskas med det vi kallar individuell lön, där arbetsgivaren är synnerligen ovillig att tillämpa och tillkännage en arbetsvärdering och sällan eller aldrig förmedlar lönestatistik som går att följa samt då man slentrianmässigt fördelar pengar utan närmare analys. foto LARS-GÖRAN FRIDLUND NSO skickar ett vykort från Billund, en ort (stad) i Billunds kommun på Jylland i Danmark. Själva tätorten Billund har invånare och kommunen invånare. Billund är förmodligen mest känd för att Legoland ligger där. På bilden ser vi Nyhamn i miniatyr. Sören Peter Lund vid Danmarks nationella forskningscenter för arbetsmiljö hade en intressant genomgång av forskningsresultat när det gäller arbetsmiljö i storrum. Vi kan konstatera att storrummens utformning är helt avgörande för om dessa är lämpade för ett produktivt kontorsarbete eller inte. Vid därpå följande studiebesök på skattekontoret i Billund kunde vi konstatera att i Danmark har man mycket att jobba på när det gäller säkerhet. Säkerhetsstaben i Sverige hade blivit galna om de sett att där saknades både lås ett kort för inpassage. Man kunde både gå och komma som man ville, men det kanske beror på att folk är snällare i Danmark. Erling Andersen ny chef för kontrollorganisationen i Danmark och tidigare grundare av NSO lämnade en redogörelse för den nya skatteorganisationen i Danmark som omstrukturerats radikalt i och med att regionerna i Danmark avskaffats. Nu finns i princip tre ben att stå på information, kontroll och indrivning med en central styrning. Detta är en utveckling som många trott vara möjlig även i Sverige, så därför passade Ing-Marie på att fråga vår generaldirektör Ingemar Hansson vid hemkomst om sådana planer finns även för svensk del. Svaret som Ingemar lämnat var ett entydigt nej, vilket naturligtvis känns tryckt med tanke på att omorganisationer oroar. foto LENA BERNTsON Är detta bara början av fler kontorsnedläggningar? Nedläggning av skattekontoret i Vänersborg Myndigheten har fattat beslut om att skattekontoren Uddevalla och Vänersborg från den 1 januari 2014 ska vara ett kontor med placering i Uddevalla. En av orsakerna till sammanslagningen är enligt ledningen att man ska kunna säkra en bärkraftig verksamhet, minimera sårbarhet och ta tillvara möjligheter till utveckling av medarbetare och verksamhet. Kontoren har idag tillsammans runt 170 medarbetare som fram till 2016 kommer att minska till cirka 135 genom naturlig avgång. Det har nu gått ett halvår sedan beskedet kom och kontorsledningarna med den gemensamme kontorschefen arbetar med att se över den kommande organisationen. Det har precis i dagarna blivit klart att placeringen av kontoret kommer att vara i Skatteverkets nuvarande lokaler Hanna Vessby. Lena Bodin. i Uddevalla. Flytten beräknas vara genomförd till halvårsskiftet För att få ersättning för längre resväg krävs att avståndet måste uppgå till 40 km eller att resan tar minst 1,5 timme längre i tid. Övervägande del av de som är berörda kommer inte att få någon ersättning då dessa kriterier inte uppfylls. Rent generellt anser vi i ST att myndigheten inte ska stänga kontor. Vi har genomlevt en stor organisationsförändring när Skatteverket bildades med nedläggning av många skattekontor. Många medarbetare som då var berörda har fått långa arbetsdagar där resorna till och från arbetet tar på krafterna. I dagens IT-värld är det enkelt att flytta Från vänster Maud Linge, Erna Mårland, Lena Bodin och Inga Olofsson. arbetsuppgifter mellan kontor och på så sätt behålla både bärkraftighet och kunna utveckla både medarbetare och verksamhet. Vi ska inte heller glömma den miljöpåverkan som det blir när många personer ska förflytta sig. Men vi förstår att myndigheten har effektiviseringskrav och att det ibland är nödvändigt att lägga ned kontor. När så sker anser vi att det ska ske med en större medverkan både från personalorganisationerna och från medarbetare. Vi anser också att de som är berörda av förändringen ska få någon del av de rationaliseringsvinster som uppstår. I dagens IT-värld är det enkelt att flytta arbetsuppgifter mellan kontor och på så sätt behålla både bärkraftighet och kunna utveckla både medarbetare och verksamhet. Ann-Britt Lundqvist. Vänersborg är en tätort i Västergötland. Sjöfarten har alltid varit av betydelse för Vänersborg, då staden är belägen mellan Sveriges största sjö, Vänern, och hamnstaden Göteborg via Göta älv. Drygt personer bor i Vänersborg. 6 2/13 2/13 7

5 FACK NYTT foto LENA BERNTSON Samtidigt med TCO initiativet att sänka boendekostnaderna för alla medlemmar genom förhandling med storbankerna om lånevillkor och där man till sist kom överrens med SEB, så inleddes arbetet med att förbättra villkoren i arbetslöshetsförsäkringen och villkoren i A-kassan. I förra numret av Skatteyrket skrev jag om dina möjligheter att som medlem få bättre lånevillkor. Nu hoppas jag på att TCO med alla medlemmar som drivande kraft ska kunna skjuta politikerna framåt i villkorsfrågor vid arbetslöshet. Turbulensen och den plötsliga viljan att se över A-kassornas regler och ersättningar vid arbetslöshet bottnar i TCO:s utspel i debatten. TCO:s chefsekonom Göran Zettergren (f.d. arbetskamrat med vår generaldirektör Ingemar Hansson på konjunkturinstitutet) har gått igenom forskningen av konsekvenserna av en höjd a-kassa. Något direkt samband mellan höjd a- kassa och höjd arbetslöshet har inte kunnat beläggas menar Göran. TCO:s ordförande Eva Nordmark menar att det finns starka skäl att höja nivån i a- kassan. Maxersättningen kan i bästa fall i dag kallas för grundskydd snarare än en försäkring. År 2010 hade vi rasat till en 24 plats i ersättningsnivå från en 6:e plats år I ST:s a-kassa är det bara 10 procent av medlemmarna som idag får ut 80 procent av lönen. Regeringens utredare tvingas bort Socialförsäkringsutredningens huvudsekreterare Irene Wennemo lämnar sitt uppdrag. Anledningen är att socialförsäkringsminister Ulf Kristerssons statssekreterare Christina Lundmark meddelat henne att uppdraget inte är förenligt med att hon kandiderar till posten som ny ledare för S-kvinnor, skriver dn.se. Den parlamentariska socialförsäkringsutredningen tillsattes 2010 och ser över sjuk- och arbetslöshetsförsäkringarna. KÄLLA DN.SE TCO jobbar mot orättvisor och för bättre villkor Krångliga regler både för arbetssökande och a-kassorna är också ett incitament för regeländringar. Det senaste i raden som kritiserats av ST inom Arbetsförmedlingen är de arbetssökandes aktivitetsrapporter som arbetsförmedlingen ska skicka till a-kassorna. Det är rapporter med information om aktiviteter som arbetssökande är skyldiga att föra och rapportera och som sedan via Arbetsförmedlingen ska vidareförmedlas till a-kassorna. Avvisas ett lämpligt erbjudande kan det leda till sanktioner vad gäller ersättning. Ett misstroende av arbetssökande och ett onödigt merarbete för Arbetsförmedling och a-kassor tycker ST. Allt är inte nattsvart. Regeringen fattade den 30 maj beslut om en lagrådsremiss innehållande förslag på avskaffande av arbetslöshetsavgiften från den 1 januari Det innebär inget omedelbart för medlemmarna i a-kassan men det innebär stora pengar för a-kassorna som måste betala avgiften till staten. För ST:s a-kassa rör det sig om flera mil- joner per år. Tyvärr är beslutet behäftat med vissa förutsättningar beroende av utfallet i diskussionen om yrkesintroduktionsavtal mellan parterna och det ekonomiska läget i nära anslutning till budgetpropositionen för Irene Wennemo sekreterare i den parlamentariska socialförsäkringsutredningen informerade om läget i utredningen på ST:s a-kassestämma den 31 maj. Just nu såg hon hoppfullt på att kunna komma fram med ett betänkande till hösten som alla partier kan ställa sig bakom, men i den politiska världen kan mycket ändras ville hon påpeka. Efter diverse turer skulle det kunna innebära ny lagstiftning i början av Arbetslöshet är en nationell statlig angelägenhet som inte via försörjningsstöd till långtidsarbetslösa ska kunna hänskjutas till landets kommuner. Förhoppningen är att nå fram till en allmän grundförsäkring kombinerat med en frivillig a-kassa. Samtidigt högre ersättningsnivåer än dagens a-kassenivåer. Förordningen om aktivitetsstöd vill man inom utredningen helst kunna omvandla till lag för att slippa ständiga ändringar som via förordningar ensidigt i dag kan beslutas av sittande regering. Ett annat önskemål är att individen skall kunna ångra ett pensionsuttag. Det finns exempel på att man enbart för att komma åt vissa pensionärsrabatter tar ut PPM delen utan att för den skull kunna överblicka de mer långtgående konsekvenserna av att därefter vara pensionär. I utredningen vill man även se över konsekvenserna och förbättra villkoren för många som är tjänstlediga för olika uppdrag och som därmed inte kommer i åtnjutande av rimliga ersättningsnivåer ens i nuvarande försäkring då man inte kan tillgodoräkna sig inkomst från tillfälliga uppdrag. i vår avdelningsstyrelse skickade med en fråga till utredningen. Det handlade om vad man gör med de personer som varit tjänstlediga under lång tid och därför inte varit föremål för höjning i lönerevisionerna. Det innebär av naturliga skäl en mycket låg lön som underlag för ersättning. Värt att nämna i detta sammanhang är att genom kollektivavtal har alla anställda inom Arbetsgivarverkets område ett bra skydd vid ofrivillig arbetslöshet genom Trygghetsavtalet. I detta ingår bl a ekonomisk ersättning vid arbetslöshet som fyller på a-kasseersättningen upp till 80 procent av den tidigare lönen. En annan förmån är förlängd uppsägningstid. foto Lena berntson ST:s förbundsstämma Den maj höll ST förbundsstämma på Runö kursgård utanför Åkersberga. 115 ombud från landets ST-avdelningar, förbundsstyrelse, revisorer och personal på ST:s kanslier fick höra vår förbundsordförande Britta Lejon hälsa alla välkomna och inleda stämman med temat Vår väg framåt för ett bättre ST. Hon pratade om att vi ska bli ännu bättre och ännu starkare och att allt det vi gör är viktigt. Vi slåss för bättre arbetsplatser och ett bättre arbetsliv. Det ska vara nolltolerans mot hot och våld. Stressen måste minska, mest är det kvinnor som drabbas av stressrelaterade sjukdomar. Vi ska vara stolta över våra avtal och anställningsavtalen ska vara lika för alla. Fackligt arbete ska ge ett tydligt resultat för vi är uthålliga. Vår motivation ska vara att få en gemensam inriktning, kunna bocka av framgångar och konstatera att vi är på rätt väg. Medlemmar från avdelningsstyrelsen fanns på plats. Från vänster Anders Tell, Ing- Marie Sandin, och Kennet Mattsson. Under första dagen arbetade vi delvis gruppvis med ST:s prioriterade områden som beslutades på kongressen 2012 och är: Lön och inflytande Arbetsmiljö Rekrytering Vi försökte att skapa en önskad målbild för 2016 och grupparbetena redovisades med hjälp av Improvisationsteatern. De valde att spela upp de framtida scenarierna i form av drama, science fiktion och musical. Om vi redan om tre år har så bra arbetsplatser har vi gjort ett bra fackligt jobb. Andra dagen ägnades åt årsmötesfrågor samt val av valberedning. Vi gick igenom verksamhetsberättelse och inte minst verksamhetsinriktning och budget för Det gjordes en mindre förändring av anslagssystemet. Det hölls också en extra kongress där en stadgefråga om medlems rätt till rättshjälp behandlades. LENA BERNTSON 8 2/13 2/13 9

6 LEDARSKAPSDAGARNA Mer om Pia Sundhages ledarskapsstil kan man läsa i "Spela på bästa fot att leda med glädje" OS i Kina Pia Sundhage bärs fram i guldstol av sina spelare. "Vi har vunnit OS-guld!" Efter USAs vinst över Brasilien pratas det i hela fotbollsvärlden om Pia Sundhage och om att "hålla fast vid sin ledarfilosofi", "njuta av ögonblicket", "göra varandra bra" och "våga ta risker". Spela på bästa fot är en ledarskapsbok. En bok om glädje, passion och positivt ledarskap. Pia Sundhage har skrivit dagbok från att hon kontrakterades som förbundskapten för amerikanska damlandslaget i fotboll till att hon leder dem till OS-guld. Där kan vi läsa hur hennes ledarfilosofi ser ut i praktiken, med spelare och med ledarteamet. Hur hon hanterar motgångar, skapar lagkänsla och spelglädje. Pia skriver tillsammans med Elisabeth Solin som också varit hennes mentor. Elisabeth har återkommande reflektionsavsnitt i boken där hon lyfter fram olika aspekter av Pias ledarfilosofi, plockar in det i arbetslivets ledarskap och ger fördjupad kunskap för både idrottsledare, arbetsledare och alla som vill bli bättre på att leda sig själva. Boken kan läsas på två sätt. Som en handbok och inspiration till ett positivt ledarskap, om att göra varandra bra, ta tillvara olikheterna och att våga genom Pias tankar och teorier kring fotbollen och i Elisabeths reflektioner kring Pias ledarskapsfilosofi och allmänna tankar, råd och tips kring ledarskap. Boken kan också läsas som en berättelse om vardagens slit och glädjeämnen för en coach långt hemifrån, berättelsen om ett dramatiskt fotbollsäventyr med en fantastisk final, med en av vår tids skickligaste ledare. Ledarskapsdagarna i Tylösand ger energi! I två dagar har jag som medlem i ST och chef inom Skatteverket fått förmånen att delta på Ledarskapsdagarna i Tylösand. Det var första gången som jag deltog, men jag förstod av flera deltagare att det är en återkommande konferens. Energi, ja det bjöds det på, proffsiga föredragshållare som kan fånga sin publik. Jörgen Oom, Förändring vän eller fiende? är ju ett ämne man som chef och medarbetare ständigt förhåller sig till. Hur imponerad blir man då inte av Monica Lindstedt, bygga upp två stora företag, Metro och sedan Hemfrid. Man får inte ge sig, är väl ett bra uttryck när det gäller Monica. Jag undrar vad hon härnäst ska driva? Ola Brandell som berättar sin historia om situationen på arbetet och hur ledning och styrelse inte är synkroniserade, vilket påverkar arbetsmiljö och förtroende för många, var fångande att lyssna på. Försäkringskassans generaldirektör Dan Elisasson bjöd på sig själv när han berättade om sin syn på förändring. Som den stora finalen så tar Pia Sundhage plats på podiet, Att leda med glädje. Hon utstrålar verkligen glädje och verkar ha så lätt för att leda. Dan Eliasson. Jag vill dela med mig av Pias ord som jag tycker är så bra, de kräver lite eftertanke och handling: Vi är varandras miljö Vi gör varandra bra Satsa energi Sprid goda rykten Sätt ord på det positiva Coacha varandra Energi får man av att få njuta på Tylösand, denna härliga plats, sanddynor, god mat och rolig underhållning med Tomas Pettersson. Mitt batteri är nu påfyllt med energi efter en händelserik och hektisk vinter och vår, nu stundar snart lite sommarledighet, men innan dess så ska jag passa på och gå på damfotboll i Göteborg och heja fram Pia och våra landslagsdamer. Tar tillfället i akt och önskar Er alla en skön sommar! Charlotte Persson Distriktschef foto ST Monica Lindstedt grundare av Hemfrid och en av föredragshållarna på Ledarskapsdagarna i Tylösand Varför är professionella, hushållsnära tjänster viktiga ur ett samhällsperspektiv? För att de gynnar jämställdheten, folkhälsan och integrationen. Jämställdhetsaspekten handlar om att skapa möjligheter för kvinnor att göra karriär på samma villkor som män. Hemmet är fortfarande kvinnornas ansvar i högre grad än männens, och ingen orkar köra dubbla lass en längre tid. Folkhälsoaspekten handlar om att företagen minskar antalet långtidssjukskrivna när de ger hushållsnära tjänster som en löneförmån. Integrationsaspekten handlar om att ge utlandsfödda en biljett till det svenska samhället. Vi har många medarbetare som aldrig hade jobbat vitt innan de började på Hemfrid och en del gör faktiskt intern karriär hos oss. Årets viktigaste mötesplats för chefer Missa inte Stora Ledarskapsdagen på Berns i Stockholm den 27 november. Det blir en heldag bara för chefer med fokus på att leda organisationer framåt och att nätverka. Föreläsare är några av Sveriges mest framstående ledare som bland annat Eva Hamilton, SVT, Marie Ehrling, ny ordförande för TeliaSonera, Magnus Petzäll, CIO, Domstolsverket och Maria Robarth, tf chef projektledning, Skatteverket. Anmäler du dig tidigt får du rabatterat pris. Läs mer på SVERIGES STÖRSTA CHEFSNÄTVERK SVERIGES STÖRSTA CHEFSNÄTVERK Eva Hamilton SVERIGES STÖRSTA CHEFSNÄTVERK Marie Ehrling SVERIGES STÖRSTA 10 2/13 CHEFSNÄTVERK 2/13 11

7 AVDELNINGSRÅD KORSORD Lena och Linda välkomnar ombuden till Tynningö. foto LENA BERNTSON Semsesterkorsordet Avdelningsråd på Tynningö Ett år går så fort och det var åter dags att ha vårt årsmöte som kallas avdelningsråd de år vi inte har ombudsmöte. Den maj begav sig avdelningsstyrelsen, revisorer och 25 valda ombud från alla ST:s sektioner i landet till Stockholm för att med båt ta sig ut i Stockholms skärgård till vackra Tynningö. 25 valda ombud kom till ombudsmötet. På avdelningsrådet behandlades verksamhetsberättelse, ansvarsfrihet för styrelsen, verksamhetsplan och budget för kommande år. Vi hade besök av ombudsmännen från ST i Stockholm Maria Olwaeus och Niklas Strömstedt. De hjälpte oss med våra grupparbeten som handlade om Strategi+ som ska göra ST till ett större, bättre och ännu mer synligt fackförbund. Under några dagar i mars beslutade styrelsen om de prioriterade områdena som synlighet, förtroendevalda och medlemsvård. Grupperna arbetade nu fram förslag till aktiviteter som vi kan göra inom dessa områden. De stora passagerarfärjorna till Finland, Åland, Estland och Lettland passerade precis utanför konferensstället Ljungbergsgården och ibland verkade de nästan gå upp på land. Eftersom det var dimma under natten tutade båtarna och Johan från Kungsbacka som bodde i ett hus alldeles vid vattnet trodde absolut att båten skulle komma in i hans sovrum. Men alla klarade sig helskinnade. Avdelningsrådet hade besök av ombudsmännen från ST i Stockholm Maria Olwaeus och Niklas Strömstedt. Grupparbete i växthuset med från vänster Ann-Marie Gert, Mona Henriksson, Stina Hallberg, Lena Gahnström Persson och Martin Andrén. Vinn en dubbeltriss Dags att klura på tidningen Skatteyrkets sommarkryss, vässa pennan såväl som hjärnan och skicka den rätta lösningen senast den 15/8 till: Tidningen Skatteyrket Skattegårdsvägen 3 E Bollebygd De fem först öppnade rätta lösningarna får varsin dubbeltriss lott med posten. Vinnarna presenteras i nästa nummer av Skatteyrket. Namn Gatuadress Postnummer Postadress Arbetsplats Telefon 12 2/13 2/13 13

8 AGENDA PROVSIDAN ST inom Skatteverket agenda avdelningsstyrelsen ST inom Skatteverket är en av de största avdelningarna i Fackförbundet ST. De flesta av STs omkring medlemmar arbetar inom statliga verksamheter, till exempel på myndigheter, i affärsverk, på högskolor och universitet eller i statligt ägda bolag. ST är fackförbundet för alla som jobbar på Skatteverket. Vi välkomnar alla anställda att bli medlemmar, oberoende av utbildning, befattning och arbetsuppgifter. Idag är vi cirka medlemmar. Det gör oss till ett fack att räkna med. Vi genomför lokala förhandlingar och har överläggningar med arbetsgivaren. Och vi jobbar med frågor som är viktiga för dig. Vill du också bli medlem? Under dina sex första månader som ny medlem betalar du bara 50 kronor per månad i förbundsavgift plus a-kasseavgift 96 kronor i månaden. Som medlem i ST inom Skatteverket har du nära till facket. Vi har nio sektioner, en på huvudkontoret och en på varje skatteregion. Om du har frågor är du alltid välkommen att kontakta STs representant på din arbetsplats. Du kan också ringa eller mejla till ST Direkt. Telefon: E-post: Öppet alla vardagar kl ST inom Skatteverket HÖST 2013 AUGUSTI 21 CPO Avdelningsstyrelse SEPTEMBER 11 CPO 12 Partsrådet ledarskap 17 Avtalsråd 24 Avdelningsstyrelse via video OKTOBER 2 CPO 4 Avtalsråd 15 VL-träff Ordförande Skattekontor 2, STOCKHOLM Tel: , E-post: Vice ordförande Skattekontoret, Box 500, SUNDSVALL Tel: , E-post: Kassör Skattekontoret, Box 29, BORÅS Tel: , E-post: Sekreterare Linda Englund Skattekontoret Box 105, Åmål Tel: Kerstin Nilsson Skattekontoret Box Norrköping Tel: , E-post: Nils-Owe Nilsson Skattekontoret Karlstad Tel E-post: Anders Tell Skattekontoret Östersund Tel , Fax: E-post: Maria Arveheim Skatteupplysningskontor 2 Box Helsingborg Tel Ansvarsområden/ arbetsgrupper Arbetsmiljö: Kerstin Nilsson Chefer/ledare: Medlemsvård/rekrytering: Anders Tell Maria Arveheim Nils-Owe Nilsson Löne- och villkorsfrågor: Trygghet Avdelningsstyrelse E-post: E-post: Glad sommar önskar skatteyrket Kennet Mattsson Huvudkontoret Produktionsavdelningen Solna Tel E-post: Frågor Om du har frågor är du alltid välkommen att kontakta STs representant på din arbetsplats. E-post till skatteyrket: 14 2/13 2/13 15

9 Brinnande bilar När Skatteyrkets redaktion var på väg för att delta på A-kassans föreningsstämma i slutet av maj så stötte de på denna brinnande bil. De blev lite chockade och förvånade över att kravallerna hade spritt sig till övre Östermalm. Så var dock inte fallet. Det var en utlandsregistrerad bil som hade fått elfel och snabbt blivit övertänd. Trots detta, bilar fortsätter brinna runt omkring i landet och man kan se den brinnande bilen som ett slags symbol för utanförskap.

Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet

Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet ST driver frågor som jag tycker är viktiga, som möjlighet att påverka sin egen utveckling och jämställdhet. Lisa Wedin, Controller på Arbetsförmedlingens

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

Välkommen till Seko!

Välkommen till Seko! Välkommen till Seko! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen till Seko! Som medlem hos oss står du starkare på din arbetsplats. Starkare tack vare att vi är många. Det är det som gör att vi kan ställa krav

Läs mer

Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din

Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din trygghet och dina utvecklingsmöjligheter på jobbet. Investera

Läs mer

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743 Unionen nära dig Bergslagen 019-17 46 00 Dalarna 0243-21 35 50 Gävleborg 026-64 76 00 Göteborg 031-701 28 00 Mellannorrland 060-55 31 00 Mälardalen 021-40 48 00 Norrbotten 0920-23 35 00 SjuHall 033-20

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Inlämningsuppgift. Fråga 1

Inlämningsuppgift. Fråga 1 Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Andreas! g heter Lena Danås och rättar dina uppgifter! På fråga 5a vill jag att du tar reda på lite mer om SACO-förneingar på din arbetsplats. Frågorna 7 a) och

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Avtalen klara! Det här betyder det för dig

Avtalen klara! Det här betyder det för dig Avtalen klara! Det här betyder det för dig 1 2 ST, 2007. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafi ska, december 2007. Upplaga: 63 000 ex. Beställ fl er exemplar genom ST Förlag. Tfn: 08-790 52

Läs mer

Välkommen till Handels!

Välkommen till Handels! Välkommen till Handels! Välkommen till Handelsanställdas förbund, eller Handels som vi brukar säga. I den här broschyren vill vi berätta lite mer om förbundet och vad ditt medlemskap innebär och vad vi

Läs mer

Gladare måndagar. För dig som chef. Erbjudande till dig som är chef, just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672

Gladare måndagar. För dig som chef. Erbjudande till dig som är chef, just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 Gladare måndagar. För dig som chef Erbjudande till dig som är chef, just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 *Om du är under 30 betalar du endast 100 kr för hela första

Läs mer

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter JOBBA! En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter 23 sidor som ger dig bättre koll på ditt jobb och på oss 05 välkommen till ditt arbetsliv! Om att jobba och varför vi ger dig den här broschyren.

Läs mer

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är Vi är Unionen! Vem är du? Du vet bäst vad som är viktigt i ditt arbetsliv. Men det är tillsammans vi ser till att din tid på jobbet blir som du vill ha den. Vi är våra medlemmar och därför är våra viktigaste

Läs mer

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija,

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija, Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Ksenija, Genomgående mycket bra svar. Väl genomtänkta resonemang kring fackliga grundtankar såväl som bra koll på regelverket. Du hade bara ett par smärre missar

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Västra Svealand

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Västra Svealand ST Arbetsförmedlingen Protokoll 2013-11-28 Tid: 09:00-15:00 Plats: Videokonferens Lämnat återbud: Mikke Sandberg, Jonas Hed 1) Mötets öppnande 2) Närvarande: Johan Eklund, Ann-Kristin Kallesgården, Marita

Läs mer

Inlämningsuppgift. Fråga 1

Inlämningsuppgift. Fråga 1 Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej igen Thomas, Nu har jag rättat dina kompletteringar och det var i stort sett rätt. Det som kvarstår som ett litet frågetecken är SACO frågan som jag har försökt

Läs mer

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig!

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! ST, 2004. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk form. Illustration: Lukas Möllersten. Tryck: EO Grafiska, december 2006. Upplaga: 3 000

Läs mer

Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig

Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig Välkommen till Sveriges Ingenjörer Som ingenjör banar du vägen mot framtiden. Det är dina innovationer och visioner som ska lösa våra gemensamma problem,

Läs mer

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället.

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället. Redo för framtiden Grattis, snart tar du examen och lämnar livet som student för att arbeta i ditt nya yrke. Du har ett spännande arbetsliv framför dig inom ett fantastiskt yrke som är självständigt, ansvarsfullt

Läs mer

Frågor och svar om Flexpension

Frågor och svar om Flexpension Frågor och svar om Flexpension Varför Flexpension? Vi lever längre. I takt med att medellivslängden ökar så blir utmaningarna för individen och välfärden allt större. Bristen på flexibilitet i slutet

Läs mer

SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE PLUGGJOBB. Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden

SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE PLUGGJOBB. Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE Studenter behöver relevanta extrajobb på schyssta villkor under studietiden Kommuner och landsting behöver rekrytera en halv miljon medarbetare inom 10 år PLUGGJOBB

Läs mer

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 Telefontider: måndag, onsdag, fredag 8.30 12.00 och tisdag, torsdag kl. 13.00 16.00 Vad jobbar vi med just nu: Mycket händer i TioHundra ab. Hela bolagsstyrelsen

Läs mer

Strax dags för jobb. Om anställning och facket

Strax dags för jobb. Om anställning och facket Strax dags för jobb Om anställning och facket IF Metall din Har du eller utbildar du dig till arbete inom industrin är IF Metall din fackförening. Du och alla andra medlemmar ska behandlas rättvist och

Läs mer

Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften.

Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej igen Edin, Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften. Hörde att du drillats av Lena och Krille i veckan så det klart att

Läs mer

Dina tre viktigaste uppdrag 2012 Som förtroendevald i fackförbundet ST

Dina tre viktigaste uppdrag 2012 Som förtroendevald i fackförbundet ST Dina tre viktigaste uppdrag 2012 Som förtroendevald i fackförbundet ST ST, 2012. Tryck: Realtryck, februari 2012. Upplaga: 10 800 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Webbplats: www.st.org. Ange

Läs mer

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen TRANSPORTS A-KASSA Det här är arbetslöshetsförsäkringen Arbetslöshetsförsäkringen är en försäkring som gäller för alla personer som arbetar eller har arbetat

Läs mer

Skillnaden. ü ü ü ü. Rättshjälp Förhandlingshjälp Utbildning på arbetstid Rätt att kräva kollektivavtal Ersättning vid strejk

Skillnaden. ü ü ü ü. Rättshjälp Förhandlingshjälp Utbildning på arbetstid Rätt att kräva kollektivavtal Ersättning vid strejk Det lönar sig att vara med i Byggnads?????? För medlemmar Rättshjälp Förhandlingshjälp Utbildning på arbetstid Rätt att kräva kollektivavtal Ersättning vid strejk STARK STOLT TRYGG Icke medlem Skillnaden

Läs mer

Att vara facklig representant vid uppsägningar

Att vara facklig representant vid uppsägningar Att vara facklig representant vid uppsägningar PASS När beskedet kommit Det är inte lätt att vara en av de få som vet att det är uppsägningar på gång. När kollegorna sedan får beskedet är det inte heller

Läs mer

E-PRINT, 3 000 EX, AUG 2015. REKRYTERING YRK 2015:013. Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig

E-PRINT, 3 000 EX, AUG 2015. REKRYTERING YRK 2015:013. Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig E-PRINT, 3 000 EX, AUG 2015. REKRYTERING YRK 2015:013 Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig 150714_Broschyr_skiss_2.indd 3 2015-07-17 17:12 Välkommen till Sveriges Ingenjörer Som ingenjör banar

Läs mer

Dagordningens punkt 28 Medlemsavgifter

Dagordningens punkt 28 Medlemsavgifter Dagordningens punkt 28 Medlemsavgifter Medlemsavgifter motion 103, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128 och 129 Motion 103 Avdelning Västerås, Eskilstuna och Köping Motionär Henrik Ryman, Patrik Hellström,

Läs mer

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka På omslaget: Camilla Jansson, vagnvärd Harjit Kaur, spärrexpeditör Stefan Färnström, behandlingsassistent Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen

Läs mer

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal Löneladda! Du har rätt att få en lön som motsvarar din prestation på jobbet. Gör du ett bra jobb ska det synas i lönekuvertet, helt enkelt. Det står i kollektivavtalet. Där står också att det är det lokala

Läs mer

1 Mötets öppnande. 3 Fastställande av dagordningen. ST 2012/3 ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Göteborg/Halland

1 Mötets öppnande. 3 Fastställande av dagordningen. ST 2012/3 ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Göteborg/Halland Protokoll nr 3 Sektion Göteborg Halland styrelsemöte 2012-05-09 Plats: AF City Göteborg Ordförande Anders Wikström fackexp. Vice ordf. Lotta Andersson Af Bygg Kassör Oscar Vilotti fackexp Sekreterare Kerstin

Läs mer

Därför är det bra med kollektivavtal

Därför är det bra med kollektivavtal Därför är det bra med kollektivavtal ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, oktober 2007. Upplaga: 10 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Tfn: 08-790 52 37. Fax: 08-791

Läs mer

Inlämningsuppgift. Lycka till! Hälsningar Lena Danås Jättebra Dennis, nu kan du gå vidare till Steg 2! Lycka till! Hälsn Lena.

Inlämningsuppgift. Lycka till! Hälsningar Lena Danås Jättebra Dennis, nu kan du gå vidare till Steg 2! Lycka till! Hälsn Lena. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Dennis! Nu har jag rättat dina svar och önskar kompletteringar på några frågor. Det är 1a), 5 a) och b) samt lite beskrivning av värvning och synlighet på sista

Läs mer

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET TCO-förbundet nära dig Foto: Sören Andersson VISION VÅR VISION: Vi i Försvarsförbundet ska genom vårt arbete medverka till bättre livskvalitet för medlemmarna FÖR DIG Jobbar du inom försvaret eller en

Läs mer

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Att bli medlem i Handels en bra affär! Medlemskap i facket är fortfarande en självklarhet samtidigt finns det undersökningar

Läs mer

ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista

ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning Ordlista ordförande fackförening/facket fackklubb kommunalarbetareförbundet fackförbund kommun landsting medlem löntagare socialdemokrat tjänsteman arbetare

Läs mer

Medlemsinfo för ST inom Försäkringskassan

Medlemsinfo för ST inom Försäkringskassan Medlemsinfo för ST inom Försäkringskassan Innehåll: - Avtal 2013 - Aktuella frågor för förhandling och samverkan - Summering av Hänt i veckan - Interna aktiviteter på gång - Mejladress till förbundet AVTAL

Läs mer

Frågor & svar om a-kassan. inför 7 september

Frågor & svar om a-kassan. inför 7 september Frågor & svar om a-kassan inför 7 september Frågor och svar om a-kassan Fråga: Varför bör den som blir arbetslös ha sin inkomst tryggad? Svar: Alla människor behöver kunna planera sin ekonomi. Det faktum

Läs mer

RÄTTS- HJÄLP FÖRHANDLINGSHJÄLP FACKLIG INFORMATION PÅ BETALD ARBETSTID RÄTT ATT KRÄVA KOLLEKTIVAVTAL

RÄTTS- HJÄLP FÖRHANDLINGSHJÄLP FACKLIG INFORMATION PÅ BETALD ARBETSTID RÄTT ATT KRÄVA KOLLEKTIVAVTAL RÄTTS- HJÄLP FÖRHANDLINGSHJÄLP FACKLIG INFORMATION PÅ BETALD ARBETSTID RÄTT ATT KRÄVA KOLLEKTIVAVTAL AVTALSBEVAKNING KONFLIKTERSÄTTNING VID STREJK RÅDGIVNING UTBILDNING GEMENSAM STYRKA Ditt skydd på arbetsmarknaden

Läs mer

När du är föräldraledig

När du är föräldraledig När du är föräldraledig När du är föräldraledig Härligt att vara föräldraledig? Just jobbet kanske du inte tänker på nu. Men det är inte bara när du arbetar som du har nytta av att vara medlem i Unionen.

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Kom med i Livsmedelsarbetareförbundet!

Kom med i Livsmedelsarbetareförbundet! Kom med i Livsmedelsarbetareförbundet! Gratis elevmedlemskap för dig som studerar Livs är på din sida! Slaktare och bagare. Snusarbetare och kylpersonal. Maskin skötare och kafferostare. Bryggare och kex

Läs mer

Löneprocess inom staten

Löneprocess inom staten Löneprocess inom staten RALS-avtalet betonar vikten av att lokala parter tillsammans planerar och förbereder för lönebildningen och dess gemensamma mål så att det fungerar långsiktigt. Man ska vara överens

Läs mer

A-kassan är till för dig som har arbete

A-kassan är till för dig som har arbete A-kassan är till för dig som har arbete Illustration: Robert Nyberg. Trygga vågar Trygga människor vågar. Vågar ställa om och pröva nya banor. Samhällets sätt att tillverka varor och erbjuda tjänster förändras

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

ST inom Sveriges Domstolar

ST inom Sveriges Domstolar ST inom Sveriges Domstolar Sid 1 (5) PROTOKOLL NUMMER 7 avdelningsstyrelsens sammanträde i Stockholm 19-20 september Närvarande: Anette Jellve, Britt-Marie Brattsell, Lena Andersson, Lars Thun, Veronica

Läs mer

Om enskilda överenskommelser

Om enskilda överenskommelser Fackförbundet ST Förhandlingsenheten 2012-12-14 Om enskilda överenskommelser Viktigt att tänka på om ni ska träffa lokalt kollektivavtal om enskilda överenskommelser Inledning Avsikten är att ge en översiktlig

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Lönsamt Inför lönesamtalet

Lönsamt Inför lönesamtalet Lönsamt Inför lönesamtalet Vårdförbundets lönestrategi är individuell löne sättning och lokal lönebildning. Det innebär att din lön ska vara individuell och baseras på din kunskap, kompetens, erfarenhet

Läs mer

FACKFÖRBUNDET ST DITT ARBETSPLATSFACK

FACKFÖRBUNDET ST DITT ARBETSPLATSFACK FACKFÖRBUNDET ST DITT ARBETSPLATSFACK ST 2015. Produktion: Fackförbundet STs Kommunikationsenhet. Fackförbundet ST. Tilltryck: April 2016. En arbetsplats en fackförening ST är det ledande fackförbundet

Läs mer

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg.

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Emilie! Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Hoppas att du har anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det

Läs mer

inom åklagarväsendet Protokoll nr 2-2009 i Pernilla Kallers utevaro 1 Öppnande Margaretha Hofvenstam hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat

inom åklagarväsendet Protokoll nr 2-2009 i Pernilla Kallers utevaro 1 Öppnande Margaretha Hofvenstam hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat inom åklagarväsendet Protokoll nr 2-2009 1 bilaga Protokoll fört vid avdelningsstyrelsens sammanträde på Fackförbundet ST i Stockholm den 10 11 mars 2009 Närvarande Ledamöter Margaretha Hofvenstam Elsebeth

Läs mer

Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda

Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda Protokoll styrelsemöte 2013-04-23 Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda 1) Mötets öppnande Mikke förklarar mötet öppnat 2) Närvarande Staffan,

Läs mer

Till dig som jobbar inom Försvaret

Till dig som jobbar inom Försvaret Till dig som jobbar inom Försvaret Med dig blir vi ännu starkare Tack vare att vi är många kan vi sätta tryck på arbetsgivaren. Men du kan hjälpa oss att bli ännu starkare. Bra villkor När Sverige ställer

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi?

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? talarmanus för skolinformatör i åk 1-3 2011 talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? JOBBA Värt att veta inför sommar- och extrajobb. Bild 2 Berätta vem du är och varför du är engagerad i facket

Läs mer

Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan. Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672

Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan. Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 *Om du är under 30 betalar du endast 100 kr för hela första året Vi är fackförbundet

Läs mer

HUR MÅR CHEFEN? UNDERSÖKNING AV CHEFERNAS ARBETSSITUATION I GÖTEBORGS STAD

HUR MÅR CHEFEN? UNDERSÖKNING AV CHEFERNAS ARBETSSITUATION I GÖTEBORGS STAD HUR MÅR CHEFEN? UNDERSÖKNING AV CHEFERNAS ARBETSSITUATION I GÖTEBORGS STAD INLEDNING Vi vill alla ha och behöver en chef som ser oss, som är tydlig med sina förväntningar och som inspirerar oss till att

Läs mer

Delegationsordning och uppdragsbeskrivningar

Delegationsordning och uppdragsbeskrivningar 2016-04-27 Avdelning 229 Delegationsordning och uppdragsbeskrivningar Delegationsordning (Sidorna 41-54 i STs stadgar) Sektionsstyrelsen (Sidorna 55-65 i STs stadgar) Vid eventuella oklarheter ska avdelningsstyrelsen

Läs mer

En liten lathund till dig som arbetsplatsombud/medlem

En liten lathund till dig som arbetsplatsombud/medlem En liten lathund till dig som arbetsplatsombud/medlem Du som arbetsplatsombud har viktiga uppgifter Du förmedlar information mellan arbetsplatsen och din klubb/sektion Du kontaktar nya arbetskamrater på

Läs mer

Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem

Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Välkommen som medlem Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för

Läs mer

Det här är SEKOs medlemmar

Det här är SEKOs medlemmar Det här är SEKO 1 Det här är SEKOs medlemmar Tåg som kommer i tid, posten hemburen, varma hus, framkomliga vägar och fungerande telefoner. Och så förstås trygg färjetrafik, säkra fängelser och en trevlig

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

Bättre på jobbet med intresseförhandlingar

Bättre på jobbet med intresseförhandlingar oktober aug 2011 2013 Bättre på jobbet med intresseförhandlingar vision.se/intresseforhandling Påverka med framgång. Ett bra förhandlingsarbete kan leda till nya medlemmar. Och lokala intresseförhandlingar

Läs mer

Engagerade medarbetare skapar resultat!

Engagerade medarbetare skapar resultat! Föreläsningsanteckningar Berit Friman, vd Dale Carnegie Sverige 11 februari 2015 Engagerade medarbetare skapar resultat! Berit Friman är en av Sveriges mest erfarna föreläsare och utbildare inom områdena

Läs mer

Medlemsrekrytering. Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning

Medlemsrekrytering. Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning Medlemsrekrytering Medlemsrekrytering Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning Facklig introduktion Information till alla nyanställda (t ex i samband med företagets introduktion):

Läs mer

Avtal klart - utökad sjuklön och ökat inflytande viktiga segrar

Avtal klart - utökad sjuklön och ökat inflytande viktiga segrar TIDNINGEN FÖR FÖRTROENDEVALDA Avtal 2010 15 OKTOBER ÅRGÅNG 22 Avtal klart utökad sjuklön och ökat inflytande viktiga segrar POSITIVT I AVTALET Förhandlingsorganet OFR/S/P/O*, där Fackförbundet ST är det

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Ersättning vid arbetslöshet INFORMATION OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN 1 2 Det här är arbetslöshetsförsäkringen... 4 Vem gör vad?...... 6 När har du rätt till arbetslöshetsersättning?...

Läs mer

När tänkte du på dig själv senast?

När tänkte du på dig själv senast? Bli medlem du också! 8 av 10 läkare är redan med. När tänkte du på dig själv senast? Vi tänker på dig under hela din karriär 1 Vi tänker på dig under hela din karriär Som läkare har du ett viktigt och

Läs mer

Inlämningsuppgift. Hoppas att du anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det dags för det nu.

Inlämningsuppgift. Hoppas att du anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det dags för det nu. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej igen Daniel! Nu är din inlämningsuppgift rättad och godkänd! Du svarade mycket bra på de frågor som du kompletterade och du har överlag bra koll på det fackliga

Läs mer

ST inom åklagarväsendet

ST inom åklagarväsendet ST inom åklagarväsendet Protokoll nr 6-2010 1 bilaga Protokoll fört vid avdelningsstyrelsens sammanträde den 8-9 september i Stockholm (EBMs lokaler på Hantverkargatan) Närvarande Veronica Yng Gisslin

Läs mer

Vi är Sveriges största fackförbund för chefer

Vi är Sveriges största fackförbund för chefer Vi är Sveriges största fackförbund för chefer Kenneth Hallström VD på Stallmästaregården Hotel & Restaurang Inkomstförsäkring ingår * Mer information och fullständiga villkor på unionen.se * Du måste vara

Läs mer

Unga på arbetsmarknaden om lönebildning

Unga på arbetsmarknaden om lönebildning Novus Opinion Unga på arbetsmarknaden om lönebildning 28 maj 2009 David Ahlin Undersökning bland unga på arbetsmarknaden och bland arbetsmarknadens parter Undersökningen har genomförts av Novus Opinion

Läs mer

Ska du vara föräldraledig?

Ska du vara föräldraledig? Ska du vara föräldraledig? Information om vad man ska tänka på när man ska vara föräldraledig Ska du vara föräldraledig? När du är föräldraledig sänks din medlemsavgift till Handels gäller inte avgiften

Läs mer

Plats: Sunne Tid: 10.00-15.30 Lämnat återbud: Ann Kristin Kallesgården, Peter Agge,Thomas Klasér, Jocke Gustafsson och Jonas Hed

Plats: Sunne Tid: 10.00-15.30 Lämnat återbud: Ann Kristin Kallesgården, Peter Agge,Thomas Klasér, Jocke Gustafsson och Jonas Hed Protokoll från styrelsmöte 2013-05-14 Plats: Sunne Tid: 10.00-15.30 Lämnat återbud: Ann Kristin Kallesgården, Peter Agge,Thomas Klasér, Jocke Gustafsson och Jonas Hed 1) Mötets öppnande Johan förklarar

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

När du är sjukskriven

När du är sjukskriven När du är sjukskriven När du är sjukskriven Har du koll på dina rättigheter som sjukskriven? Det kan vara mycket att hålla reda på samtidigt som du ska försöka bli frisk igen. Unionen hjälper dig att

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Vi är Sveriges Ingenjörer

Vi är Sveriges Ingenjörer Vi är Sveriges Ingenjörer 2 Medan våra medlemmar utvecklar Sverige så utvecklar vi dem Våra ingenjörers visioner leder oss steg för steg mot ett bättre samhälle. Det är deras innovationskraft som löser

Läs mer

FÖR DIG SOM ÄR MEDLEM I LÄRARFÖRBUNDET DECEMBER 2015

FÖR DIG SOM ÄR MEDLEM I LÄRARFÖRBUNDET DECEMBER 2015 FÖR DIG SOM ÄR MEDLEM I LÄRARFÖRBUNDET DECEMBER 2015 Presentation av Anna Åsbergh ord. ledamot Anna arbetar på Lärarförbundets expedition på onsdagar. Övriga dagar jobbar hon som gymnasielärare på Bessemerskolans

Läs mer

1 Ordförandens lägesrapport Britta Lejon lämnar en rapport om aktuella händelser i Sverige som styrelseledamöterna reflekterar över.

1 Ordförandens lägesrapport Britta Lejon lämnar en rapport om aktuella händelser i Sverige som styrelseledamöterna reflekterar över. RAPPORT Förbundsstyrelsens sammanträde nr 3:2013 Den 21-22 mar 2013 1 Ordförandens lägesrapport Britta Lejon lämnar en rapport om aktuella händelser i Sverige som styrelseledamöterna reflekterar över.

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Frågor och svar kring Saco-S löneavtal

Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Varför finns inga nivåer eller ramar angivna i löneavtalet? Saco-S utgångspunkt är att lönebildningen ska vara ett verktyg

Läs mer

1. Mötets öppnande Ordförande, Anders Wikström, hälsar alla välkomna och förklarar mötet på Af Halmstad för öppnat.

1. Mötets öppnande Ordförande, Anders Wikström, hälsar alla välkomna och förklarar mötet på Af Halmstad för öppnat. Protokoll nr 6 sektion Göteborg Halland styrelsemöte 2012-08-22 Plats: AF Halmstad Ordförande Anders Wikström Fackexp Vice ordf. Lotta Andersson Af Bygg(förhindrad) Kassör Oscar Vilotti Fackexp (förhindrad)

Läs mer

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter 12. Medlemsberättelser Kongress 2011 1 (7) Lena, Sjuksköterska öppenvård Jobbet är utvecklande men stressigt. Den viktigaste orsaken

Läs mer

ST inom arbetsförmedlingen Karlstadssektionen. Sammanfattning av styrelsemöte för ST inom Arbetsförmedlingen Karlstadsektionen 2010-05-12

ST inom arbetsförmedlingen Karlstadssektionen. Sammanfattning av styrelsemöte för ST inom Arbetsförmedlingen Karlstadsektionen 2010-05-12 ST inom arbetsförmedlingen Karlstadssektionen Sammanfattning av styrelsemöte för ST inom Arbetsförmedlingen Karlstadsektionen 2010-05-12 Plats: Arbetsförmedlingen Karlstad Närvarande: Susanne Linde Husbom

Läs mer

Kompetensutveckling under din föräldraledighet

Kompetensutveckling under din föräldraledighet Kompetensutveckling under din föräldraledighet NATURVETARNA INLEDNING Att få barn är något av det största som händer i en människas liv. Förutom den stora förändringen som föräldraskapet innebär för dig

Läs mer

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:13-020 Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-16 91 2 Inledning Det arbete som görs i verksamheterna

Läs mer

Vår arbetsplats. Kongress 2014. Att trivas och utvecklas på jobbet!

Vår arbetsplats. Kongress 2014. Att trivas och utvecklas på jobbet! 1 Vår arbetsplats Kongress 2014 2 Att trivas och utvecklas på jobbet! Arbetsorganisation. Bemanning. Arbetstider. Arbetsmiljö. Rehabilitering. Kompetensutveckling. Trygga anställningar. Jämställdhet. Lönesystem

Läs mer

ÄR DINA MEDARBETARE MOTIVERADE?

ÄR DINA MEDARBETARE MOTIVERADE? Dale Carnegie Trainings ledarskapsguide: ÄR DINA MEDARBETARE MOTIVERADE? Lär dig motivera olika typer av medarbetare och bygg relationer som skapar entusiasm, motivation och engagemang på arbetsplatsen.

Läs mer

Välkommen till IF Metall

Välkommen till IF Metall Välkommen till IF Metall Välkommen till IF Metall 1 IF Metall är en facklig organisation som arbetar för att du och alla andra medlemmar ska behandlas rättvist och få bättre lön, bättre arbetsmiljö samt

Läs mer

När du är föräldraledig

När du är föräldraledig När du är föräldraledig När du är föräldraledig Härligt att vara föräldraledig? Just jobbet kanske du inte tänker på nu. Men det är inte bara när du arbetar som du har nytta av att vara medlem i Unionen.

Läs mer

Som medlem i Kommunal får du styrkan att påverka

Som medlem i Kommunal får du styrkan att påverka Som medlem i Kommunal får du styrkan att påverka Du och Kommunal Ett medlemskap i Kommunal ger dig möjlighet att påverka hur dina anställningsvillkor och arbetsmiljö ska se ut. Vilka frågor är viktiga

Läs mer

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild Det här står vi för Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar Ur Elevers tankar i ord och bild 1 (7) Den mätta dagen, den är aldrig störst. Den bästa dagen är en dag av törst. Nog finns det mål och

Läs mer

Nummer 3 2014. Öppettider på sektionen INNEHÅLL

Nummer 3 2014. Öppettider på sektionen INNEHÅLL - Nummer 3 2014 INNEHÅLL Ordförande ordet sid 2 Medlemsutbildning sid 3 Sektionsstyrelsen sid 4 Lathund arbetsmiljö sid 6 Sommarhälsning sid 7 Öpptetider sid 7 Travdag, Romme sid 8 Ny medlemsavgift sid

Läs mer

Gå på avslut gå med i Säljarnas!

Gå på avslut gå med i Säljarnas! Gå på avslut gå med i Säljarnas! Yrkesförbundet för dig som jobbar med försäljning. Att vara säljare är världens bästa jobb. I alla fall om du frågar oss. Friheten, utmaningen och den individuella prestationen

Läs mer

Vill du bli företrädare i Ledarna?

Vill du bli företrädare i Ledarna? Vill du bli företrädare i Ledarna? Är jag en företrädare? Är du chef eller ledare, medlem i Ledarna och intresserad av att påverka vad som händer på din arbetsplats? Då kanske du är rätt person för att

Läs mer