2/13. Överdirektör med liberala värderingar. Helena Dyrssen. Åtets tränare på Ledarskapsdagarna FACKTIDNINGEN FÖR DIG SOM ARBETAR INOM SKATTEVERKET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2/13. Överdirektör med liberala värderingar. Helena Dyrssen. Åtets tränare på Ledarskapsdagarna FACKTIDNINGEN FÖR DIG SOM ARBETAR INOM SKATTEVERKET"

Transkript

1 2/13 FACKTIDNINGEN FÖR DIG SOM ARBETAR INOM SKATTEVERKET Helena Dyrssen Överdirektör med liberala värderingar Åtets tränare på Ledarskapsdagarna

2 ORDFÖRANDEN HAR ORDET AVTAL Personer som har höga arbetskrav har mer sömnstörningar än andra... Arbetsmiljöns betydelse för sömnstörningar SBU- Statens beredning för medicinsk utvärdering har fått i uppdrag av Regeringen att sammanställa kunskap om arbetsmiljöns betydelse för uppkomst av sjukdom. I uppdraget ingår att särskilt beakta kvinnors arbetsmiljöer. En första rapport om arbetsmiljöns betydelse för sömnstörningar blev klar i april i år. Den forskning som studerar samband mellan arbetsmiljö och sömnstörning är främst inriktad på betydelsen av organisatoriska och psykosociala faktorer i arbetet. Det finns vetenskapligt underlag för att bland annat följande gäller på gruppnivå: Personer som har gott medmänskligt stöd i arbetsmiljön, möjlighet till kontroll över det egna arbetet eller som behandlas rättvist har mindre sömnstörningar än andra. Personer som har höga arbetskrav, psykiskt ansträngande arbete eller utsätts för mobbning på arbetsplatsen har mer sömnstörningar än andra. Även de som har en situation där belöningen till exempel lönen eller omgivningens uppskattning är låg eller inte står i proportion till ansträngningen har mer sömnstörningar. Till hösten kommer ytterligare två rapporter, en om arbetets betydelse för uppkomst av besvär och sjukdom i ryggen samt en för arbetets betydelse för uppkomst av depressionstillstånd. Statistik över sjukfrånvaron på Skatteverket visar att det är inom de arbetsuppgifter där det bland annat är höga arbetskrav, liten möjlighet till egenkontroll och låga löner som vi har de högsta sjuktalen. Det ska bli intressant att ta del av höstens rapporter från SBU för att se om även de bekräftar att arbetsmiljön har betydelse för uppkomst av sjukdom. Och om så är fallet vad Regeringen kommer att ställa för krav på cheferna att åtgärda arbetsmiljöproblemen. Men nu är det sommar och jag hoppas att ni alla får en välförtjänt semester och kan njuta av ledigheten. innehåll 3 lönemodell och kollektivavtal Något att vara rädd om. 4 Ny överdirektör Skatteyrket har träffat Helena Dyrssen ny överdirektör på Skatteverket. 6 NSO möttes i Danmark 7 kontorsnedläggning i Vänersborg 8 TCO arbetar för medlemmarnas rättigheter TCO vill höja A-kassan. Endast 10 procen av medlemmarna får ut 80 procent av lönen. 9 Förbundsstämman På förbundsstämman försökte ST blicka in i framtiden 10 ledarskapsutbildning gav ny energi Det har varit ledarskapsutbildning i Tylösand, en av föredragshållarna var Pia Sundhage. 12 Avdelningsråd på Tynningö 13 korsord Omslagsbild.Shutterstock Lönemodell värd att värna om Sveriges bästa lönemodell ska vi inom ST vara rädda om! Varför då kan man undra? Jo, därför att vi är ett fackförbund som sätter medlemmen i fokus. Det är medlemmen som ska bestämma om hon eller han vill ha lönesättande samtal eller inte. Det är inte facket som ska diktera villkoren och därmed bestämma vad som är bäst för medlemmen. Denna princip är unik för oss inom OFR (vår förhandlingskartell) men som vanligt i lönesammanhang inget som någon arbetsgivare vill ha. För arbetsgivaren är det lönesättande samtal som ska gälla och därmed basta. Vad händer på förhandlingsfronten? Vårt gamla avtal går ut per den sista september. Vi vet att under juni månad så ska yrkanden växlas mellan OFR och Arbetsgivarverket. Detta har föregåtts av en lång förankringsprocess inom OFR. Vi finner ingen anledning att skynda på i onödan för det kommer alltid att värnas om retroaktivitet i ett nytt avtal. Centrala parter räknar med att den intensiva förhandlingsperioden blir i september månad för att nå fram till ett centralt avtal för våra myndigheter. Därefter ska vi inom ST teckna ett lokalt avtal på Skatteverket och om vi inte når fram i den förhandlingen så kan vi alltid falla tillbaka på det centrala avtalet. Vad är viktigast för oss? Vi vill ha siffror i ett avtal i form av ett oenighetsutrymme (ett lägsta utrymme). Vilket innebär att en arbetsgivare inte kan lägga sig under denna siffra genom ett ensidigt arbetsgivarbeslut. Vi vill trygga löneökningar för våra medlemmar som grupp. Siffran i avtalet ska säkerställa att vi inte halkar efter övriga arbetsmarknaden som grupp. Vi vill ha tidsbegränsade avtal därför att vi inte anser oss färdiga när det gäller att utveckla och förbättra villkoren för våra medlemmar. Detta kräver att vi kan omförhandla avtal efter att avtalstiden löpt ut. Denna möjlighet följer inte med automatik med avtal utan fasta perioder, så kallade tillsvidareavtal som arbetsgivaren så högljutt applåderar. Vi vill att medlemmen fritt ska få välja förhandlingsmodell, antingen lönesättande samtal eller kollektiv förhandling. Inte på grund av medlemskap i en förening tvingas anpassa sig efter fackliga påbud. Vi vill säkerställa en bra arbetsmiljö utan hot och våld och vi vill förbättra många villkorsfrågor, däribland resevillkor. Vad händer för dig som medlem i ST under 2013? Inget dramatiskt blir det korta svaret. Medarbetardialoger inkluderande samtal om lön fortgår som vanligt. Det som kan hända är att den nya lönen inte blir utbetald i direkt anslutning till att det gamla avtalet löper ut dvs. på oktoberlönen, utan med retroaktivitet vid senare tidpunkt. Vi är vana att ensamma behöva dra tåget. Vår ståndpunkt är att det är bättre att lyssna av medlemmarna och vänta in ett bra avtal än att läggas sig platt. lars-göran fridlund ÅRGÅNG 17 Glad sommar till er alla! Ordförande ST inom Skatteverket Utges av Fackförbundet ST inom Skatteverket, Box 5308, Stockholm Ansvarig utgivare, telefon , Redaktion, telefon , , telefon , Linda Englund, telefon , Layout Winform AB Tryck Rolf Tryckeri AB, Skövde Upplaga exemplar, ISSN Tidningen är öppen för alla i Skatteverket. Ditt bidrag ska vara i wordformat och undertecknat med ditt namn. Skriver du under signatur måste du ändå uppge ditt namn för ansvarig utgivare. ST förbehåller sig rätten till text- och bildmaterial. Vi förbehåller oss rätten att stryka ner inkomna bidrag. Tidningen får fritt citeras med angivande av källa. Kollektivavtalens värde är grunden för den svenska modellen Våra fackliga kollegor i Unionen har gett de strejkande på Focus CRS i Fränsta utmärkelsen Årets stordåd när de trots sin utsatthet stod upp för de mest grundläggande av värden för den fackliga rörelsen nämligen kampen för våra kollektivavtal. Vi instämmer i hyllningen till de som nu tappat jobbet men som vägrade att ge sig. I långa loppet kommer den svenska modellen att segra för vi vill inte ha någon engelsk variant med minimilöner som ingen kan leva på eller andra dumheter som regeringar eller arbetsgivare hittar på. Motiveringen för utmärkelsen som Cecilia Fahlberg, Unionens förbundsordförande uttryckte löd: med stort engagemang tagit striden för att arbetsgivaren ska teckna kollektivavtal. Med solidaritet och mental styrka har de tydligt stått upp för sina kollegors rätt att vara fackligt anslutna och rätten till schyssta villkor. Genom sitt gemensamma agerande personifierat de grundläggande fackliga värderingarna har visat att det fackliga arbetet är lika aktuellt i dag som någonsin förr lars-göran fridlund 2 2/13 2/13 3

3 CHEFSINTERVJUN PROVSIDAN Frågor till vår överdirektör Helena Dyrssen Jag lyssnade till din korta presentation på huvudkontoret där du berättade lite om din yrkesmässiga bakgrund, först som jurist sedan som politiker och kommunikatör på TV4 och på försäkringsbolaget IF. Politiker brukar brinna för sina värderingar. Vilka politiska grundvärderingar ligger som bottenplatta för dig? De liberala idéerna och partipolitiskt Folkpartiet Finns det någon eller några av dessa politiska grundvärderingar som du måste göra avkall på som arbetsgivare och chef i en stor organisation som Skatteverket? Nej, det hoppas jag inte. Däremot ska jag naturligtvis inte ägna mig åt partipolitik i mitt arbete. Vilka uppdrag och arbetsuppgifter kommer du att ha i Skatteverket så långt du kan överblicka och hur vill du påverka utvecklingen inom dessa områden? I mångt och mycket är jag en parhäst till generaldirektören även om Generellt tror jag att staber ska vara nära den operativa verksamheten. Det bidrar jag gärna till. det är Ingemar Hansson som bestämmer eftersom Skatteverket är ett så kallat enrådighetsverk. Praktiskt kommer jag att arbeta särskilt med kommunikationsstaben, personalstaben, verksledningsstaben och säkerhetsstaben. Dessutom med en del organisationsfrågor och inom några av de områden där vi samarbetar med andra myndigheter som Servicekontoren och verksamt.se. Generellt tror jag att staber ska vara nära den operativa verksamheten. Det bidrar jag gärna till. Myndighetssamverkan låter fint i festtalen, men vi måste också se till att de hamnar på rätt nivå och de verkligen är till nytta för medborgarna och företag. Det blir lätt mycket byråkrati. Finns det arbetsområden som i nuläget inte är aktuella i ditt uppdrag men där du har ett stort intresse och på sikt kan tänka dig ett större engagemang? Eftersom jag upplever mitt uppdrag som brett, kan jag inte se det i dag. Nytänkande, ständiga förbättringar och e-vägen uppfattar vi som verksledningens formel för att vi ska kunna nå våra verksamhetsmässiga mål, samtidigt som de flesta medarbetares arbetsuppgifter är detalj- och rutinmässigt styrda av lagstiftning, sekretess och arbetsinstruktioner. Kan vi leva upp till ett generellt förhållningssätt för hela Skatteverket när arbetsuppgifter, befogenheter och ansvarsområden är vitt skilda för olika personalkategorier, enligt din mening? På ett mer övergripande plan ja, absolut. Inom de ramar vi har finns det alltid möjlighet till både nytänkande och förbättringar. Sedan är det också naturligt att arbeta med regelförändringar som gör att hela Skatteverket lever upp till dessa mantran. Vilka erfarenheter tar du med dig från TV4 och IF som du skulle vilja applicera och nyttja på Skatteverket? If är ett stort företag med verksamhet på många ställen i Sverige, men också i övriga Norden. Mina erfarenheter därifrån känner jag att jag har nytta av varje dag. Det kan handla om synen på styrning eller om riskurval. Det finns faktiskt påtagliga likheter mellan Skatteverket och ett stort skadeförsäkringsbolag. På TV4 lärde jag inifrån hur media fungerar det har man väl alltid nytta av? Vilken uppfattning har du när det gäller individuell anpassning och individuella lösningar i personalfrågor som exempelvis vad gäller arbetstid och arbetets förläggning? Målet måste vara att på bästa sätt kombinera det som är det bästa för verksamheten med lösningar som passar individerna. Hos en så stor arbetsgivare som Skatteverket måste man nog alltid vara lite fyrkantig. Men samtidigt ska tilliten till medarbetarna och ledarna vara stor. Föredrar du eget rum eller en öppen kontorslösning? Har arbetat på bägge sätten tidigare. Och det finns fördelar med de båda. Jag inser att det är en stor omställning för många att lämna sitt rum för att sitta i en öppen lösning. Därför måste vi vara lyhörda för de synpunkter som kommer, men inte heller förstora upp problem. Min erfarenhet från Solna är det är en lugn, trevlig och vänlig arbetsplats. Avslutningsvis vill vi gärna veta vad Helena tycker om att göra på sin fritid. Är det hängmattan på sommaren och ett glas vin på lördagkväll eller handlar det om att planera för Stockholm maraton och nyttig hemtillverkad morotsjuice? Ingen morotsjuice för mig. Och tävla gör jag mer i det lilla. Så här på sommarhalvåret tillbringar jag mycket tid i vårt fritidshus utanför Stockholm, gärna med ett glas i handen tillsammans med glada grannar. Annars försöker jag röra på mig, läsa annat än tidningar och vara lite lagom kulturell. Skatteyrket tackar Helena för den lilla frågestunden. foto jeppson Hos en så stor arbetsgivare som Skatteverket måste man nog alltid vara lite fyrkantig. Men sam tidigt ska tilliten till medarbetarna och ledarna vara stor. Helena Dyrssen 4 2/13 2/13 5

4 NSO NEDLÄGGNING NSO på årligt möte i Danmark I april hade NSO (Nordisk Skatteorganisation) sitt årliga möte som denna gång ägde rum i Billund i Danmark. Som vanligt gick vi gemensamt igenom händelseutvecklingen i de nordiska länderna. Det brukar nämligen vara så att vi i norden tar intryck av varandra. En annan punkt på dagordningen handlade om lönesystemen i norden och hur förhandlingsverksamheten är uppbyggd. Vi kan konstatera att Norge med sitt tariffsystem utmärker sig allra tydligast med sitt Hovedtariffavtalen i staten. Här finns en grund i att förhandla tariffer men ibland med en kombination av pengar att fördela på individuell basis. Ett system som vissa i Sverige kanske betraktar som förlegat, men som jag personligen vid närmare eftertanke finner ganska attraktivt. Speciellt med tanke på hur vårdslöst vi i Sverige handskas med det vi kallar individuell lön, där arbetsgivaren är synnerligen ovillig att tillämpa och tillkännage en arbetsvärdering och sällan eller aldrig förmedlar lönestatistik som går att följa samt då man slentrianmässigt fördelar pengar utan närmare analys. foto LARS-GÖRAN FRIDLUND NSO skickar ett vykort från Billund, en ort (stad) i Billunds kommun på Jylland i Danmark. Själva tätorten Billund har invånare och kommunen invånare. Billund är förmodligen mest känd för att Legoland ligger där. På bilden ser vi Nyhamn i miniatyr. Sören Peter Lund vid Danmarks nationella forskningscenter för arbetsmiljö hade en intressant genomgång av forskningsresultat när det gäller arbetsmiljö i storrum. Vi kan konstatera att storrummens utformning är helt avgörande för om dessa är lämpade för ett produktivt kontorsarbete eller inte. Vid därpå följande studiebesök på skattekontoret i Billund kunde vi konstatera att i Danmark har man mycket att jobba på när det gäller säkerhet. Säkerhetsstaben i Sverige hade blivit galna om de sett att där saknades både lås ett kort för inpassage. Man kunde både gå och komma som man ville, men det kanske beror på att folk är snällare i Danmark. Erling Andersen ny chef för kontrollorganisationen i Danmark och tidigare grundare av NSO lämnade en redogörelse för den nya skatteorganisationen i Danmark som omstrukturerats radikalt i och med att regionerna i Danmark avskaffats. Nu finns i princip tre ben att stå på information, kontroll och indrivning med en central styrning. Detta är en utveckling som många trott vara möjlig även i Sverige, så därför passade Ing-Marie på att fråga vår generaldirektör Ingemar Hansson vid hemkomst om sådana planer finns även för svensk del. Svaret som Ingemar lämnat var ett entydigt nej, vilket naturligtvis känns tryckt med tanke på att omorganisationer oroar. foto LENA BERNTsON Är detta bara början av fler kontorsnedläggningar? Nedläggning av skattekontoret i Vänersborg Myndigheten har fattat beslut om att skattekontoren Uddevalla och Vänersborg från den 1 januari 2014 ska vara ett kontor med placering i Uddevalla. En av orsakerna till sammanslagningen är enligt ledningen att man ska kunna säkra en bärkraftig verksamhet, minimera sårbarhet och ta tillvara möjligheter till utveckling av medarbetare och verksamhet. Kontoren har idag tillsammans runt 170 medarbetare som fram till 2016 kommer att minska till cirka 135 genom naturlig avgång. Det har nu gått ett halvår sedan beskedet kom och kontorsledningarna med den gemensamme kontorschefen arbetar med att se över den kommande organisationen. Det har precis i dagarna blivit klart att placeringen av kontoret kommer att vara i Skatteverkets nuvarande lokaler Hanna Vessby. Lena Bodin. i Uddevalla. Flytten beräknas vara genomförd till halvårsskiftet För att få ersättning för längre resväg krävs att avståndet måste uppgå till 40 km eller att resan tar minst 1,5 timme längre i tid. Övervägande del av de som är berörda kommer inte att få någon ersättning då dessa kriterier inte uppfylls. Rent generellt anser vi i ST att myndigheten inte ska stänga kontor. Vi har genomlevt en stor organisationsförändring när Skatteverket bildades med nedläggning av många skattekontor. Många medarbetare som då var berörda har fått långa arbetsdagar där resorna till och från arbetet tar på krafterna. I dagens IT-värld är det enkelt att flytta Från vänster Maud Linge, Erna Mårland, Lena Bodin och Inga Olofsson. arbetsuppgifter mellan kontor och på så sätt behålla både bärkraftighet och kunna utveckla både medarbetare och verksamhet. Vi ska inte heller glömma den miljöpåverkan som det blir när många personer ska förflytta sig. Men vi förstår att myndigheten har effektiviseringskrav och att det ibland är nödvändigt att lägga ned kontor. När så sker anser vi att det ska ske med en större medverkan både från personalorganisationerna och från medarbetare. Vi anser också att de som är berörda av förändringen ska få någon del av de rationaliseringsvinster som uppstår. I dagens IT-värld är det enkelt att flytta arbetsuppgifter mellan kontor och på så sätt behålla både bärkraftighet och kunna utveckla både medarbetare och verksamhet. Ann-Britt Lundqvist. Vänersborg är en tätort i Västergötland. Sjöfarten har alltid varit av betydelse för Vänersborg, då staden är belägen mellan Sveriges största sjö, Vänern, och hamnstaden Göteborg via Göta älv. Drygt personer bor i Vänersborg. 6 2/13 2/13 7

5 FACK NYTT foto LENA BERNTSON Samtidigt med TCO initiativet att sänka boendekostnaderna för alla medlemmar genom förhandling med storbankerna om lånevillkor och där man till sist kom överrens med SEB, så inleddes arbetet med att förbättra villkoren i arbetslöshetsförsäkringen och villkoren i A-kassan. I förra numret av Skatteyrket skrev jag om dina möjligheter att som medlem få bättre lånevillkor. Nu hoppas jag på att TCO med alla medlemmar som drivande kraft ska kunna skjuta politikerna framåt i villkorsfrågor vid arbetslöshet. Turbulensen och den plötsliga viljan att se över A-kassornas regler och ersättningar vid arbetslöshet bottnar i TCO:s utspel i debatten. TCO:s chefsekonom Göran Zettergren (f.d. arbetskamrat med vår generaldirektör Ingemar Hansson på konjunkturinstitutet) har gått igenom forskningen av konsekvenserna av en höjd a-kassa. Något direkt samband mellan höjd a- kassa och höjd arbetslöshet har inte kunnat beläggas menar Göran. TCO:s ordförande Eva Nordmark menar att det finns starka skäl att höja nivån i a- kassan. Maxersättningen kan i bästa fall i dag kallas för grundskydd snarare än en försäkring. År 2010 hade vi rasat till en 24 plats i ersättningsnivå från en 6:e plats år I ST:s a-kassa är det bara 10 procent av medlemmarna som idag får ut 80 procent av lönen. Regeringens utredare tvingas bort Socialförsäkringsutredningens huvudsekreterare Irene Wennemo lämnar sitt uppdrag. Anledningen är att socialförsäkringsminister Ulf Kristerssons statssekreterare Christina Lundmark meddelat henne att uppdraget inte är förenligt med att hon kandiderar till posten som ny ledare för S-kvinnor, skriver dn.se. Den parlamentariska socialförsäkringsutredningen tillsattes 2010 och ser över sjuk- och arbetslöshetsförsäkringarna. KÄLLA DN.SE TCO jobbar mot orättvisor och för bättre villkor Krångliga regler både för arbetssökande och a-kassorna är också ett incitament för regeländringar. Det senaste i raden som kritiserats av ST inom Arbetsförmedlingen är de arbetssökandes aktivitetsrapporter som arbetsförmedlingen ska skicka till a-kassorna. Det är rapporter med information om aktiviteter som arbetssökande är skyldiga att föra och rapportera och som sedan via Arbetsförmedlingen ska vidareförmedlas till a-kassorna. Avvisas ett lämpligt erbjudande kan det leda till sanktioner vad gäller ersättning. Ett misstroende av arbetssökande och ett onödigt merarbete för Arbetsförmedling och a-kassor tycker ST. Allt är inte nattsvart. Regeringen fattade den 30 maj beslut om en lagrådsremiss innehållande förslag på avskaffande av arbetslöshetsavgiften från den 1 januari Det innebär inget omedelbart för medlemmarna i a-kassan men det innebär stora pengar för a-kassorna som måste betala avgiften till staten. För ST:s a-kassa rör det sig om flera mil- joner per år. Tyvärr är beslutet behäftat med vissa förutsättningar beroende av utfallet i diskussionen om yrkesintroduktionsavtal mellan parterna och det ekonomiska läget i nära anslutning till budgetpropositionen för Irene Wennemo sekreterare i den parlamentariska socialförsäkringsutredningen informerade om läget i utredningen på ST:s a-kassestämma den 31 maj. Just nu såg hon hoppfullt på att kunna komma fram med ett betänkande till hösten som alla partier kan ställa sig bakom, men i den politiska världen kan mycket ändras ville hon påpeka. Efter diverse turer skulle det kunna innebära ny lagstiftning i början av Arbetslöshet är en nationell statlig angelägenhet som inte via försörjningsstöd till långtidsarbetslösa ska kunna hänskjutas till landets kommuner. Förhoppningen är att nå fram till en allmän grundförsäkring kombinerat med en frivillig a-kassa. Samtidigt högre ersättningsnivåer än dagens a-kassenivåer. Förordningen om aktivitetsstöd vill man inom utredningen helst kunna omvandla till lag för att slippa ständiga ändringar som via förordningar ensidigt i dag kan beslutas av sittande regering. Ett annat önskemål är att individen skall kunna ångra ett pensionsuttag. Det finns exempel på att man enbart för att komma åt vissa pensionärsrabatter tar ut PPM delen utan att för den skull kunna överblicka de mer långtgående konsekvenserna av att därefter vara pensionär. I utredningen vill man även se över konsekvenserna och förbättra villkoren för många som är tjänstlediga för olika uppdrag och som därmed inte kommer i åtnjutande av rimliga ersättningsnivåer ens i nuvarande försäkring då man inte kan tillgodoräkna sig inkomst från tillfälliga uppdrag. i vår avdelningsstyrelse skickade med en fråga till utredningen. Det handlade om vad man gör med de personer som varit tjänstlediga under lång tid och därför inte varit föremål för höjning i lönerevisionerna. Det innebär av naturliga skäl en mycket låg lön som underlag för ersättning. Värt att nämna i detta sammanhang är att genom kollektivavtal har alla anställda inom Arbetsgivarverkets område ett bra skydd vid ofrivillig arbetslöshet genom Trygghetsavtalet. I detta ingår bl a ekonomisk ersättning vid arbetslöshet som fyller på a-kasseersättningen upp till 80 procent av den tidigare lönen. En annan förmån är förlängd uppsägningstid. foto Lena berntson ST:s förbundsstämma Den maj höll ST förbundsstämma på Runö kursgård utanför Åkersberga. 115 ombud från landets ST-avdelningar, förbundsstyrelse, revisorer och personal på ST:s kanslier fick höra vår förbundsordförande Britta Lejon hälsa alla välkomna och inleda stämman med temat Vår väg framåt för ett bättre ST. Hon pratade om att vi ska bli ännu bättre och ännu starkare och att allt det vi gör är viktigt. Vi slåss för bättre arbetsplatser och ett bättre arbetsliv. Det ska vara nolltolerans mot hot och våld. Stressen måste minska, mest är det kvinnor som drabbas av stressrelaterade sjukdomar. Vi ska vara stolta över våra avtal och anställningsavtalen ska vara lika för alla. Fackligt arbete ska ge ett tydligt resultat för vi är uthålliga. Vår motivation ska vara att få en gemensam inriktning, kunna bocka av framgångar och konstatera att vi är på rätt väg. Medlemmar från avdelningsstyrelsen fanns på plats. Från vänster Anders Tell, Ing- Marie Sandin, och Kennet Mattsson. Under första dagen arbetade vi delvis gruppvis med ST:s prioriterade områden som beslutades på kongressen 2012 och är: Lön och inflytande Arbetsmiljö Rekrytering Vi försökte att skapa en önskad målbild för 2016 och grupparbetena redovisades med hjälp av Improvisationsteatern. De valde att spela upp de framtida scenarierna i form av drama, science fiktion och musical. Om vi redan om tre år har så bra arbetsplatser har vi gjort ett bra fackligt jobb. Andra dagen ägnades åt årsmötesfrågor samt val av valberedning. Vi gick igenom verksamhetsberättelse och inte minst verksamhetsinriktning och budget för Det gjordes en mindre förändring av anslagssystemet. Det hölls också en extra kongress där en stadgefråga om medlems rätt till rättshjälp behandlades. LENA BERNTSON 8 2/13 2/13 9

6 LEDARSKAPSDAGARNA Mer om Pia Sundhages ledarskapsstil kan man läsa i "Spela på bästa fot att leda med glädje" OS i Kina Pia Sundhage bärs fram i guldstol av sina spelare. "Vi har vunnit OS-guld!" Efter USAs vinst över Brasilien pratas det i hela fotbollsvärlden om Pia Sundhage och om att "hålla fast vid sin ledarfilosofi", "njuta av ögonblicket", "göra varandra bra" och "våga ta risker". Spela på bästa fot är en ledarskapsbok. En bok om glädje, passion och positivt ledarskap. Pia Sundhage har skrivit dagbok från att hon kontrakterades som förbundskapten för amerikanska damlandslaget i fotboll till att hon leder dem till OS-guld. Där kan vi läsa hur hennes ledarfilosofi ser ut i praktiken, med spelare och med ledarteamet. Hur hon hanterar motgångar, skapar lagkänsla och spelglädje. Pia skriver tillsammans med Elisabeth Solin som också varit hennes mentor. Elisabeth har återkommande reflektionsavsnitt i boken där hon lyfter fram olika aspekter av Pias ledarfilosofi, plockar in det i arbetslivets ledarskap och ger fördjupad kunskap för både idrottsledare, arbetsledare och alla som vill bli bättre på att leda sig själva. Boken kan läsas på två sätt. Som en handbok och inspiration till ett positivt ledarskap, om att göra varandra bra, ta tillvara olikheterna och att våga genom Pias tankar och teorier kring fotbollen och i Elisabeths reflektioner kring Pias ledarskapsfilosofi och allmänna tankar, råd och tips kring ledarskap. Boken kan också läsas som en berättelse om vardagens slit och glädjeämnen för en coach långt hemifrån, berättelsen om ett dramatiskt fotbollsäventyr med en fantastisk final, med en av vår tids skickligaste ledare. Ledarskapsdagarna i Tylösand ger energi! I två dagar har jag som medlem i ST och chef inom Skatteverket fått förmånen att delta på Ledarskapsdagarna i Tylösand. Det var första gången som jag deltog, men jag förstod av flera deltagare att det är en återkommande konferens. Energi, ja det bjöds det på, proffsiga föredragshållare som kan fånga sin publik. Jörgen Oom, Förändring vän eller fiende? är ju ett ämne man som chef och medarbetare ständigt förhåller sig till. Hur imponerad blir man då inte av Monica Lindstedt, bygga upp två stora företag, Metro och sedan Hemfrid. Man får inte ge sig, är väl ett bra uttryck när det gäller Monica. Jag undrar vad hon härnäst ska driva? Ola Brandell som berättar sin historia om situationen på arbetet och hur ledning och styrelse inte är synkroniserade, vilket påverkar arbetsmiljö och förtroende för många, var fångande att lyssna på. Försäkringskassans generaldirektör Dan Elisasson bjöd på sig själv när han berättade om sin syn på förändring. Som den stora finalen så tar Pia Sundhage plats på podiet, Att leda med glädje. Hon utstrålar verkligen glädje och verkar ha så lätt för att leda. Dan Eliasson. Jag vill dela med mig av Pias ord som jag tycker är så bra, de kräver lite eftertanke och handling: Vi är varandras miljö Vi gör varandra bra Satsa energi Sprid goda rykten Sätt ord på det positiva Coacha varandra Energi får man av att få njuta på Tylösand, denna härliga plats, sanddynor, god mat och rolig underhållning med Tomas Pettersson. Mitt batteri är nu påfyllt med energi efter en händelserik och hektisk vinter och vår, nu stundar snart lite sommarledighet, men innan dess så ska jag passa på och gå på damfotboll i Göteborg och heja fram Pia och våra landslagsdamer. Tar tillfället i akt och önskar Er alla en skön sommar! Charlotte Persson Distriktschef foto ST Monica Lindstedt grundare av Hemfrid och en av föredragshållarna på Ledarskapsdagarna i Tylösand Varför är professionella, hushållsnära tjänster viktiga ur ett samhällsperspektiv? För att de gynnar jämställdheten, folkhälsan och integrationen. Jämställdhetsaspekten handlar om att skapa möjligheter för kvinnor att göra karriär på samma villkor som män. Hemmet är fortfarande kvinnornas ansvar i högre grad än männens, och ingen orkar köra dubbla lass en längre tid. Folkhälsoaspekten handlar om att företagen minskar antalet långtidssjukskrivna när de ger hushållsnära tjänster som en löneförmån. Integrationsaspekten handlar om att ge utlandsfödda en biljett till det svenska samhället. Vi har många medarbetare som aldrig hade jobbat vitt innan de började på Hemfrid och en del gör faktiskt intern karriär hos oss. Årets viktigaste mötesplats för chefer Missa inte Stora Ledarskapsdagen på Berns i Stockholm den 27 november. Det blir en heldag bara för chefer med fokus på att leda organisationer framåt och att nätverka. Föreläsare är några av Sveriges mest framstående ledare som bland annat Eva Hamilton, SVT, Marie Ehrling, ny ordförande för TeliaSonera, Magnus Petzäll, CIO, Domstolsverket och Maria Robarth, tf chef projektledning, Skatteverket. Anmäler du dig tidigt får du rabatterat pris. Läs mer på SVERIGES STÖRSTA CHEFSNÄTVERK SVERIGES STÖRSTA CHEFSNÄTVERK Eva Hamilton SVERIGES STÖRSTA CHEFSNÄTVERK Marie Ehrling SVERIGES STÖRSTA 10 2/13 CHEFSNÄTVERK 2/13 11

7 AVDELNINGSRÅD KORSORD Lena och Linda välkomnar ombuden till Tynningö. foto LENA BERNTSON Semsesterkorsordet Avdelningsråd på Tynningö Ett år går så fort och det var åter dags att ha vårt årsmöte som kallas avdelningsråd de år vi inte har ombudsmöte. Den maj begav sig avdelningsstyrelsen, revisorer och 25 valda ombud från alla ST:s sektioner i landet till Stockholm för att med båt ta sig ut i Stockholms skärgård till vackra Tynningö. 25 valda ombud kom till ombudsmötet. På avdelningsrådet behandlades verksamhetsberättelse, ansvarsfrihet för styrelsen, verksamhetsplan och budget för kommande år. Vi hade besök av ombudsmännen från ST i Stockholm Maria Olwaeus och Niklas Strömstedt. De hjälpte oss med våra grupparbeten som handlade om Strategi+ som ska göra ST till ett större, bättre och ännu mer synligt fackförbund. Under några dagar i mars beslutade styrelsen om de prioriterade områdena som synlighet, förtroendevalda och medlemsvård. Grupperna arbetade nu fram förslag till aktiviteter som vi kan göra inom dessa områden. De stora passagerarfärjorna till Finland, Åland, Estland och Lettland passerade precis utanför konferensstället Ljungbergsgården och ibland verkade de nästan gå upp på land. Eftersom det var dimma under natten tutade båtarna och Johan från Kungsbacka som bodde i ett hus alldeles vid vattnet trodde absolut att båten skulle komma in i hans sovrum. Men alla klarade sig helskinnade. Avdelningsrådet hade besök av ombudsmännen från ST i Stockholm Maria Olwaeus och Niklas Strömstedt. Grupparbete i växthuset med från vänster Ann-Marie Gert, Mona Henriksson, Stina Hallberg, Lena Gahnström Persson och Martin Andrén. Vinn en dubbeltriss Dags att klura på tidningen Skatteyrkets sommarkryss, vässa pennan såväl som hjärnan och skicka den rätta lösningen senast den 15/8 till: Tidningen Skatteyrket Skattegårdsvägen 3 E Bollebygd De fem först öppnade rätta lösningarna får varsin dubbeltriss lott med posten. Vinnarna presenteras i nästa nummer av Skatteyrket. Namn Gatuadress Postnummer Postadress Arbetsplats Telefon 12 2/13 2/13 13

8 AGENDA PROVSIDAN ST inom Skatteverket agenda avdelningsstyrelsen ST inom Skatteverket är en av de största avdelningarna i Fackförbundet ST. De flesta av STs omkring medlemmar arbetar inom statliga verksamheter, till exempel på myndigheter, i affärsverk, på högskolor och universitet eller i statligt ägda bolag. ST är fackförbundet för alla som jobbar på Skatteverket. Vi välkomnar alla anställda att bli medlemmar, oberoende av utbildning, befattning och arbetsuppgifter. Idag är vi cirka medlemmar. Det gör oss till ett fack att räkna med. Vi genomför lokala förhandlingar och har överläggningar med arbetsgivaren. Och vi jobbar med frågor som är viktiga för dig. Vill du också bli medlem? Under dina sex första månader som ny medlem betalar du bara 50 kronor per månad i förbundsavgift plus a-kasseavgift 96 kronor i månaden. Som medlem i ST inom Skatteverket har du nära till facket. Vi har nio sektioner, en på huvudkontoret och en på varje skatteregion. Om du har frågor är du alltid välkommen att kontakta STs representant på din arbetsplats. Du kan också ringa eller mejla till ST Direkt. Telefon: E-post: Öppet alla vardagar kl ST inom Skatteverket HÖST 2013 AUGUSTI 21 CPO Avdelningsstyrelse SEPTEMBER 11 CPO 12 Partsrådet ledarskap 17 Avtalsråd 24 Avdelningsstyrelse via video OKTOBER 2 CPO 4 Avtalsråd 15 VL-träff Ordförande Skattekontor 2, STOCKHOLM Tel: , E-post: Vice ordförande Skattekontoret, Box 500, SUNDSVALL Tel: , E-post: Kassör Skattekontoret, Box 29, BORÅS Tel: , E-post: Sekreterare Linda Englund Skattekontoret Box 105, Åmål Tel: Kerstin Nilsson Skattekontoret Box Norrköping Tel: , E-post: Nils-Owe Nilsson Skattekontoret Karlstad Tel E-post: Anders Tell Skattekontoret Östersund Tel , Fax: E-post: Maria Arveheim Skatteupplysningskontor 2 Box Helsingborg Tel Ansvarsområden/ arbetsgrupper Arbetsmiljö: Kerstin Nilsson Chefer/ledare: Medlemsvård/rekrytering: Anders Tell Maria Arveheim Nils-Owe Nilsson Löne- och villkorsfrågor: Trygghet Avdelningsstyrelse E-post: E-post: Glad sommar önskar skatteyrket Kennet Mattsson Huvudkontoret Produktionsavdelningen Solna Tel E-post: Frågor Om du har frågor är du alltid välkommen att kontakta STs representant på din arbetsplats. E-post till skatteyrket: 14 2/13 2/13 15

9 Brinnande bilar När Skatteyrkets redaktion var på väg för att delta på A-kassans föreningsstämma i slutet av maj så stötte de på denna brinnande bil. De blev lite chockade och förvånade över att kravallerna hade spritt sig till övre Östermalm. Så var dock inte fallet. Det var en utlandsregistrerad bil som hade fått elfel och snabbt blivit övertänd. Trots detta, bilar fortsätter brinna runt omkring i landet och man kan se den brinnande bilen som ett slags symbol för utanförskap.

3/13. ST besöker Skåneland. Framtidsbilden för de kommande fyra åren riv ur och spara FACKTIDNINGEN FÖR DIG SOM ARBETAR INOM SKATTEVERKET.

3/13. ST besöker Skåneland. Framtidsbilden för de kommande fyra åren riv ur och spara FACKTIDNINGEN FÖR DIG SOM ARBETAR INOM SKATTEVERKET. 3/13 FACKTIDNINGEN FÖR DIG SOM ARBETAR INOM SKATTEVERKET ST besöker Skåneland Verksamhet Framtidsbild 20 2018 ST inom Skatteverket 20 20 2016 2017 2018 17 16 17 Omvärld: Val till EU, Allmänna Val Olika

Läs mer

KONFERENS. Schablonbeskattning viss. näringsverksamhet Övertagande av passhante. Konceptkontor fullt utbyggt. Förändrad kontrolluppgifts

KONFERENS. Schablonbeskattning viss. näringsverksamhet Övertagande av passhante. Konceptkontor fullt utbyggt. Förändrad kontrolluppgifts 9 3/14 FACKTIDNINGEN FÖR DIG SOM ARBETAR INOM SKATTEVERKET SU KONFERENS Verksamhet Framtidsbild 2015 2019 ST inom Skatteverket Teknik Organisation Personal 2015 2016 2017 2018 2019 Omvärld: Genomslag ny

Läs mer

l l l Nr 4 oktober 2013 Livet på Gotland Så jobbar hjärnan (H)järnkoll vill bryta tystnaden om psykisk ohälsa

l l l Nr 4 oktober 2013 Livet på Gotland Så jobbar hjärnan (H)järnkoll vill bryta tystnaden om psykisk ohälsa l l l Nr 4 oktober 2013 Livet på Gotland Så jobbar hjärnan (H)järnkoll vill bryta tystnaden om psykisk ohälsa Hur du upplever din betydelse i relation till andra. BOOST I STATUS försätter hjärnan i belöningsläge,

Läs mer

Vi jobbar för dig! Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 6-2013. Läs i detta nummer. Fackförbundet ST. Posten AB.

Vi jobbar för dig! Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 6-2013. Läs i detta nummer. Fackförbundet ST. Posten AB. Webbtidning för medlemmar i Nummer 6-2013 Läs i detta nummer Fackförbundet ST Ordföranden har ordet Värdet av fackligt medlemskap... Sidan 2 Grundläggande värderingar Vår syn inom vissa områden Sidan 3-6

Läs mer

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

PÅ GRÄNSEN www.tullkust.se

PÅ GRÄNSEN www.tullkust.se PÅ GRÄNSEN www.tullkust.se Medlemstidning för anställda i Tullverket och Kustbevakningen Nr 2- juli 2011 EXTRA EXTRA EXTRA EXTRA Therese Mattsson utnämnd till ny Generaltulldirektör Återbesök i Ryssland

Läs mer

Nära dig. Norrbotten. Guldnappen 2012. En tidning till dig som är medlem i Unionen

Nära dig. Norrbotten. Guldnappen 2012. En tidning till dig som är medlem i Unionen Nära dig No: 1-2012 Norrbotten En tidning till dig som är medlem i Unionen I detta nummer : Vårens kurser och aktiviteter sidan 5-8 Unionens ledarskapsprogram sidan 9 Vikten av ett fast jobb sidan 3 Bli

Läs mer

Snabba ryck när politiken styr

Snabba ryck när politiken styr l l l Nr 1 februari 2014 Snabba ryck när politiken styr Skyddsombudens viktiga roll Pressade tider orsakar stress INNEHÅLL 1 Snabba ryck när politiken styr...4-8 Intervjuer med medlemmar och fackliga företrädare

Läs mer

NUMMER ETT. Tidning för medlemmar i klubb Seko Posten Syd, klubb Post NordVäst och klubben för Chefer & Specialister

NUMMER ETT. Tidning för medlemmar i klubb Seko Posten Syd, klubb Post NordVäst och klubben för Chefer & Specialister NUMMER ETT Tidning för medlemmar i klubb Seko Posten Syd, klubb Post NordVäst och klubben för Chefer & Specialister Årgång 5 Nummer 3 Juni 2014 Ansvarig utgivare: Anders Johansson VAD TYCKER DU OM SAMMANSLAGNINGEN

Läs mer

ST har lämnat yrkanden

ST har lämnat yrkanden VÄ NYTT Information till ST- Försäkringskassans medlemmar i Västra Götaland/Halland Nr 5/2010 2010-06-18 ST har lämnat yrkanden ST.s förhandlingsorganisation har nu lämnat över sina krav till arbetsgivarverket

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

l l l Nr 2 april 2014 Spaning på karriären Äldrepedagog ett yrke på frammarsch

l l l Nr 2 april 2014 Spaning på karriären Äldrepedagog ett yrke på frammarsch l l l Nr 2 april 2014 Spaning på karriären Äldrepedagog ett yrke på frammarsch INNEHÅLL 2 Karriär mer än position och pengar...4 Barn-tv & tidiga drömmar grunden till deras karriärval...8 På väg ut I yrkeslivet...10

Läs mer

Populär Förbundsvecka

Populär Förbundsvecka Medlemstidning från Försvarsförbundet. nr 3 2012 Civil befattning blev militär allt vanligare problem Huvudskyddsombudet kritiskt till Försvarsmakten Intensivt påverkansarbete i Eksjö Populär Förbundsvecka

Läs mer

En handbok för nya styrelser. Att komma igång. med lokal facklig verksamhet

En handbok för nya styrelser. Att komma igång. med lokal facklig verksamhet En handbok för nya styrelser Att komma igång med lokal facklig verksamhet 1 2 ST, 2005. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Print, september 2005. Upplaga: 3 000 ex. Beställ fler exemplar genom

Läs mer

l l l Nr 5 december 2012 HEMLÖSA FÅR HJÄLP ATT SE BÄTTRE Ny som chef Promenad bättre än soffan när det gör ont i rygg och nacke

l l l Nr 5 december 2012 HEMLÖSA FÅR HJÄLP ATT SE BÄTTRE Ny som chef Promenad bättre än soffan när det gör ont i rygg och nacke l l l Nr 5 december 2012 HEMLÖSA FÅR HJÄLP ATT SE BÄTTRE Ny som chef Promenad bättre än soffan när det gör ont i rygg och nacke INNEHÅLL 5 Stort intresse för karriärsamtal...5 Viktigt med a-kassa och inkomstförsäkring...6

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

EN TIDNING FRÅN KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND NR

EN TIDNING FRÅN KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND NR Kyrkfack EN TIDNING FRÅN KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND NR 3 2014 KyrkAs FÖRBUNDSfullmäktige ROLF, ELISABETH OCH ANGELINA: OM DET GODA medarbetarskapet KARIN KARLSTRÖM OM PSYKOLOGISKA ASPEKTER PÅ LÖNEN: Då

Läs mer

Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 10-2011

Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 10-2011 Webbtidning för medlemmar i Nummer 0-0 Läs i detta nummer Fackförbundet ST Ordföranden har ordet Värdet av fackligt medlemskap... Sidan Grundläggande värderingar Vår syn inom vissa områden Sidan -6 Posten

Läs mer

RALS 2010-2012 Så blev den KRÖNIKÖR: DEBATT REPORTAGE. Anders Carlberg: Relationer är A och O. Stämman: Morgan Johansson och Lena Nitz

RALS 2010-2012 Så blev den KRÖNIKÖR: DEBATT REPORTAGE. Anders Carlberg: Relationer är A och O. Stämman: Morgan Johansson och Lena Nitz POLISEN FACKLIG TIDSKRIFT FÖR POLISFÖRBUNDET STOCKHOLMS LÄN Nr 1 april 2012 RALS 2010-2012 Så blev den DEBATT Johan Svanestrand: Vilket ledarskap har vi inom Polisen? REPORTAGE Stämman: Morgan Johansson

Läs mer

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko.

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko. fakta och information från seko december 2005 Skärpta krav på anställningar B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet är SEKO Postens tre fackliga kärnfrågor under det kommande verksamhetsåret.

Läs mer

Peter om lobbying för musik

Peter om lobbying för musik MEDLEMSTIDNING FRÅN FÖRSVARSFÖRBUNDET. NR 2 2014 Anställda som B-lag ATT MÖTAS FACKLIGT Slutet för flygverkstaden i Ronneby NY FÖRENINGSSTRUKTUR Peter om lobbying för musik Ledaren:»Vi hoppas naturligtvis

Läs mer

Medlemskapets värde Visstidsanställda

Medlemskapets värde Visstidsanställda 2008-02-15 Medlemskapets värde Visstidsanställda slutrapport Inledning På uppdrag av styrgruppen för Medlemskapets värde har en projektgrupp bildats för att analysera och finna lösningar på problemet med

Läs mer

Ungdomsstyrelsen. Ungdomsstyrelsen 1999 Ungdomsstyrelsen Rapporterar 17 ISSN 1400-8327 ISBN 91-89050-23-1

Ungdomsstyrelsen. Ungdomsstyrelsen 1999 Ungdomsstyrelsen Rapporterar 17 ISSN 1400-8327 ISBN 91-89050-23-1 Tummen upp Ungdomsstyrelsen är en statlig myndighet. Vi följer ungdomars levnadsvillkor och utvärderar hur ungdomspolitiken förverkligas på statlig och kommunal nivå. Vi arbetar sektorsövergripande och

Läs mer

Kyrkfack. TEMA Chef & kyrkoherde i KyrkA. Att ge & TA KRITIK. Hur sätter du gränser? Nr 1 2010 EN TIDNING FRÅN KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND

Kyrkfack. TEMA Chef & kyrkoherde i KyrkA. Att ge & TA KRITIK. Hur sätter du gränser? Nr 1 2010 EN TIDNING FRÅN KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND Kyrkfack EN TIDNING FRÅN KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND Nr 1 2010 Att ge & TA KRITIK Hur sätter du gränser? TEMA Chef & kyrkoherde i KyrkA TEMA NR 1/10 CHEF & KYRKOHERDE I KYRKA En trygg och kompetent chef

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

LÖN FÖR MÖDAN. Medlingsinstitutet

LÖN FÖR MÖDAN. Medlingsinstitutet LÖN FÖR MÖDAN Medlingsinstitutet innehall: förord...1 1. VAD ÄR ETT ARBETE VÄRT?...3 2. OLIKA INTRESSEN gemensam lösning...9 3. Arbetslivets regelbok -kollektivavtalet...14 4. förhandlingar och konflikter...20

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Kommunal Stockholms län

Kommunal Stockholms län Stockholms län medlemstidningen medlemstidning för Kommunal Stockholms län nummer 9 / 2005 Timanställda utestängda från samhället Att ständigt ha en klump i magen av oro och gå hemma och hoppas att man

Läs mer

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Framgångsrik rekrytering Vårdförbundet är en idéburen organisation vi samlas runt idén om bättre arbetsvillkor, utvecklingen av våra yrken och utveckling

Läs mer

Kommunal sektion 26. Välkommen till demokratiafton. Festival Kommunal blev en fest. Café för daglediga. KMC Gullmarsplan

Kommunal sektion 26. Välkommen till demokratiafton. Festival Kommunal blev en fest. Café för daglediga. KMC Gullmarsplan Kommunal sektion 26 KMC Gullmarsplan Besöksadress:Gullmarsvägen 29 Telefon 08-508 46 240 Sektion 26 omfattar stadsdelarna Hammarby- Skarpnäck,Farsta,Vantör,Enskede-Årsta,Katarina-Sofia och Norrmalm,Care

Läs mer