Fö4 Vägtransporter. Agenda. Fordon och begränsningar (1) Johanna Törnquist Krasemann. Vägtransporters förutsättningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fö4 Vägtransporter. Agenda. Fordon och begränsningar (1) Johanna Törnquist Krasemann. Vägtransporters förutsättningar"

Transkript

1 Fö4 Vägtransporter Agenda Vägtransporters förutsättningar Resursutnyttjande och betalande frakt Farligt gods på väg ADR Klimatpåverkan och tekniska lösningar Vägverket, politiska styrmedel och avgifter 2 Fordon och begränsningar (1) Distributionsbil: Maxlängd: 12 m Totalvikt: ton Lastvolym: EUR-pallar Bil med släp: Maxlängd: 24 m, Bredd: 2,6 Höjd: 4,5 m Totalvikt: 60 ton Lastvolym: 48 EUR-pallar Modulkoncept för utrikestransport: Maxlängd: 25,5 m, Bredd: 2,55 Totalvikt: 60 ton Lastvolym: 52 EUR-pallar 3

2 Fordon och begränsningar(2) Dragbil med semi-trailer: Maxlängd: 16,5 m, Bredd: 2,55 Totalvikt: 40 ton (44 ton med 3-axlig) Lastvolym: 33 EUR-pallar Bil med släp: Maxlängd: 18,75 m, Bredd: 2,55 Totalvikt: 40 ton (44 ton för vissa kombi) Lastvolym: 33 EUR-pallar 4 Lastbilsekipage vs. järnvägsekipage Vilka effekter medför de olika lastrestriktionerna för lastbilstransporter? Källa: Nelldal, Järnvägens möjligheter på den framtida godstransportmarknaden (2000). 5 Lastbilsekipage vs. järnvägsekipage Källa: Nelldal, Järnvägens möjligheter på den framtida godstransportmarknaden (2000). 6

3 Växelflak 7 Rullande landsväg 8 Rullflak 9

4 Enhetslaster (1) 10 Enhetslaster (2) 11 Resursutnyttjande (Reu) Utnyttjad tid (h) (12-6) + (15-13) Reu (tid) = = = 33 % Tillgänglig tid (h) 24 Utnyttjad kapacitet (ton) 48*0,8 Reu (vikt) = = = 96 % Tillgänglig kapacitet (ton) 40 Reu (ek) = Reu (fysisk)* (Intäkt/tidsenhet)/(Kostnad/tidsenhet) 12

5 Betalande frakt och Reu (1) p(v) = volymberoende enhetspris = Kostnad K Lastkapacitet V p(m) = viktberoende enhetspris = Kostnaden K Lastkapacitet M BF(v) = Betalande frakt (dvs. intäkterna) = v * p(v), v är den fraktade volymen BF(m) = Betalande frakt (dvs. intäkterna) = m * p(m), m är den fraktade vikten TBF (den Totalt Betalande Frakten) = (Maximera) BF(v) + BF(m) Bivillkor om kapacitetsrestriktioner får ej överskridas!!! v * p(v), m * p(m), 13 Betalande frakt och Reu (2) Optimal täthet p(opt) = (Lastkapacitet M)/(Lastkapacitet V) Vanligt värde på ρ(opt) = 0.7 ton/m3 Godsets täthet < 0.7 => fraktad volym (cube out), dvs. skrymmande gods Räkna om volymen till vikt m a p ρ(opt) => m* = ρ(opt) x v Godsets täthet > 0.7 => fraktad vikt (weight out) Räkna om vikten till volym m a p ρ(opt) => v* = ρ(opt) x m Teoretisk (100 %) vs. praktiskt möjlig fyllnadsgrad (t ex 40-60%) Godsets egenskaper medför alltså att olika typer av debitering finns; Per ton, flakmeter mm.. 14 Farligt gods - FG (1) FN och The Orange Book Dangerous Goods (DG) - Hazardous Materials (HazMat) ADR (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road) ADR-S och SRV (Svenska Räddningsverket) 15

6 Farligt gods (2) Krav på föraren (> 3.5 ton), hantering, info & märkning, val av transportsträcka (t ex i stadstrafik, tunnlar) mm Källa: SRV 16 Miljöpåverkan (1) 17 Miljöpåverkan (2) 18

7 Miljöpåverkan (3) Vad kan man göra för att reducera klimatpåverkan för vägtransporter? Diskutera 19 Miljöpåverkan (4) Effektivare transporter Effektivare fordon Lämpligare drivmedel Politiska styrmedel 20 Effektivare transporter (1) Samlastning och ökad fyllnadsgrad - Fyllnadsgrad ofta % - Ex: Ökning fr. 50 till 100% medför +20% drivmedel, +10% emissioner Minskade tomtransporter - Fr. 32% till 28% tomtransporter UK Grön avgång Eco-driving, lägre hastigheter mm 21

8 Effektivare transporter (2) 22 Effektivare transporter (3) Hastighetens betydelse för bränsleförbrukningen 23 Effektivare fordon Bränslekostnaden utgör 20-30% av transportkostnaden. 19 % lägre bränsleförbrukning under perioden (År dock endast 5%). Spoilers på trailers => 4-8 % reduktion. Däckutformning => 5-15 % reduktion Bromsenergin återvinns. (Plug-in) hybridbilar. 24

9 Lämpligare drivmedel (1) Klimatneutralt drivmedel bör uppfylla fyra villkor: 1. Mängden använd biomassan måste balanseras mot ny mängd. 2. Odlingen får ej minska mängden kol i marken. 3. Energin måste används för produktion/odling måste även vara klimatneutral (t ex drivmedel för traktorerna). 4. Halterna av andra växthusgaser än Co2, såsom metan, koloxid, dikväveoxid, måste vara låga eller kompenseras på annat sätt. 25 Lämpligare drivmedel (2) Vätgas och bränsleceller + Bildar vattenånga +/- Produktionsberoende (fossilt, kärnkraft, förnybar energi) - Verkningsgrad (60%) likvärdig diesel (50%) i vissa avseenden - Kräver omfattande utrustning m a p tryck, volym mm - Dyra (40x) och kort livslängd (ca mil) Biodiesel: FAME (Fatty Acid MetylEster) och RME (Raps) + FTD (Fischer-Tropsch Diesel som kan blandas i vanlig diesel, DME (DiMetylEster) som är gasformig och kräver modifierad dieselmotor samt specialtank. 26 Lämpligare drivmedel (3) Diskutera svagheter och styrkor med biobränsle 27

10 Lämpligare drivmedel (4) Biogas: * Framställs av organiskt material såsom gödsel eller avfall genom rötning * 10 % av svenska biogas blir ren metangas för fordonssbränsle * 0.2 % av svensk vägtransporters bränsleförbrukning är biogas (2005) Hybrid/El-drift (kräver större batteri och generator): * Energiförbrukning fokuserad på hög belastning * Bromsenergin återvinns * Besparingar: 25-34% (stadstrafik), 7 % landsväg * Elproduktionen avgör dess lämplighet 28 Potentiella effekter av olika åtgärder 29 Olika typer av skatter Styrmedel - Fordonsskatt, dieselskatt, kilometerskatt, trängselskatt mm - Transportkostnaden behöver femfaldigas för att uppnå signifikant effekt på transportefterfrågan. Eurovinjetten (härleda kostnader till användaren) Toll Collect (Tyskland, fordon > 12 ton) - 90 % utgörs av tunga lastbilar => avgifter för tunga lastbilar Subventioner av miljöklassade fordon och drivmedel 30

Ställ krav för klimatsmartare transporter

Ställ krav för klimatsmartare transporter Ställ krav för klimatsmartare transporter KNEG Resultatrapport 2014 KNEG Klimatneutrala godstransporter på väg Innehåll FÖRORD 5 SAMMANFATTNING 7 INLEDNING 9 DAGSLÄGE OCH MÅLBILD 10 SEKTORN 10 KNEG 17

Läs mer

Med klimatfrågan i fokus

Med klimatfrågan i fokus Med klimatfrågan i fokus Förnyelsebara bränslen CO 2 -neutrala Transporter Innehåll Förord, Leif Johansson Förnyelsebara bränslen en översikt Sju alternativ med olika förutsättningar Klimatpåverkan Energieffektivitet

Läs mer

Lastbilars klimateffektivitet och utsläpp. Rapport 2015:12

Lastbilars klimateffektivitet och utsläpp. Rapport 2015:12 Lastbilars klimateffektivitet och utsläpp Rapport 2015:12 Lastbilars klimateffektivitet och utsläpp Rapport 2015:12 Trafikanalys Adress: Torsgatan 30 113 21 Stockholm Telefon: 010 414 42 00 Fax: 010 414

Läs mer

Sveriges fossilbränslebehov om 10 och 20 år

Sveriges fossilbränslebehov om 10 och 20 år Sveriges fossilbränslebehov om 10 och 20 år NOG seminarium 16 april 2004 David Ringmar 6 maj 2004 N Ä T V E R K E T O L J A & G A S c/o Å F E N E R G I & M I L J Ö A B B O X 8 1 3 3 1 0 4 2 0 S T O C K

Läs mer

Valet av bil har stor betydelse

Valet av bil har stor betydelse Ska du köpa bil? 1 Innehåll Valet av bil har stor betydelse 3 Flera alternativ till att äga en bil 4 Gå, cykla eller åka kollektivt 4 Bil utan att äga den 5 Dela bilen med andra hushåll 6 Hyrbil 7 Taxi

Läs mer

Potential för ny fordonsteknik och förnybara drivmedel inom vägtransportsektorn

Potential för ny fordonsteknik och förnybara drivmedel inom vägtransportsektorn datum: 2012-03-15 dnr: 31-2011-0231 Potential för ny fordonsteknik och förnybara drivmedel inom vägtransportsektorn Riksrevisionen har gett Jonas Åkerman, forskare vid avdelningen för Miljöstrategisk analys,

Läs mer

Fossilfrihet på väg. Del 2. Betänkande av Utredningen om fossilfri fordonstrafik. Stockholm 2013 SOU 2013:84

Fossilfrihet på väg. Del 2. Betänkande av Utredningen om fossilfri fordonstrafik. Stockholm 2013 SOU 2013:84 Fossilfrihet på väg Del 2 Betänkande av Utredningen om fossilfri fordonstrafik Stockholm 2013 SOU 2013:84 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes

Läs mer

Särskilt yttrande av sakkunnig Jessica Alenius, BIL Sweden

Särskilt yttrande av sakkunnig Jessica Alenius, BIL Sweden YTTRANDE 2013-11-29 1(11) Särskilt yttrande av sakkunnig Jessica Alenius, BIL Sweden Inledning Utredningen om Fossiloberoende fordonsflotta ett steg på vägen mot nettonollutsläpp av växthusgaser ger en

Läs mer

lantbruknu! Fossilfritt HANDBOK I MINSKAT FOSSILBEROENDE MED ÖSTGÖTAMODELLEN

lantbruknu! Fossilfritt HANDBOK I MINSKAT FOSSILBEROENDE MED ÖSTGÖTAMODELLEN lantbruknu! Fossilfritt HANDBOK I MINSKAT FOSSILBEROENDE MED ÖSTGÖTAMODELLEN Fossilfritt lantbruknu! HANDBOK I MINSKAT FOSSILBEROENDE MED ÖSTGÖTAMODELLEN Stort tack till till Helgenäs Bulktransporter,

Läs mer

Energianvändning i. transportsektorn EN FAKTARAPPORT INOM IVA-PROJEKTET ENERGIFRAMSYN SVERIGE I EUROPA

Energianvändning i. transportsektorn EN FAKTARAPPORT INOM IVA-PROJEKTET ENERGIFRAMSYN SVERIGE I EUROPA Energianvändning i transportsektorn EN FAKTARAPPORT INOM IVA-PROJEKTET ENERGIFRAMSYN SVERIGE I EUROPA Utgivare Kungliga ingenjörsvetenskapsakademien, IVA Text Maria Stenkvist, Energi- och Systemanalys,

Läs mer

Rapport Biobränslen för en hållbar framtid. Utmaningar för ett 100% förnybart energisystem i Sverige

Rapport Biobränslen för en hållbar framtid. Utmaningar för ett 100% förnybart energisystem i Sverige Rapport Biobränslen för en hållbar framtid Utmaningar för ett 100% förnybart energisystem i Sverige Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Inledning 3 3. Varför biobränsle 4 3.1. Naturskyddsföreningens policyer

Läs mer

RAPPORT U2009:06. Klimatpåverkan från import av brännbart avfall ISSN 1103-4092

RAPPORT U2009:06. Klimatpåverkan från import av brännbart avfall ISSN 1103-4092 RAPPORT U2009:06 Klimatpåverkan från import av brännbart avfall ISSN 1103-4092 Förord Import av brännbart avfall är ett kontroversiellt ämne som ofta är utsatt för en känslomässig debatt i media. Tidigare

Läs mer

Vi antar utmaningen. Är du också med?

Vi antar utmaningen. Är du också med? Hela bilagan Hela bilagan är en är annons en annons från Volvo från Volvo Lastvagnar, Lastvagnar, Preem, Preem, Chalmers, Vägverket Vägverket och Schenker och Schenker Vi antar utmaningen. Är du också

Läs mer

Import av brännbart avfall från England i ett miljöperspektiv

Import av brännbart avfall från England i ett miljöperspektiv Import av brännbart avfall från England i ett miljöperspektiv En miljösystemstudie för avfallsförbränningen i Linköping med fokus på klimatpåverkan 2012-02-14 Sammanfattning Att minska uppkomsten av avfall,

Läs mer

Vätgas och/eller syntetisk metan genom Power to Gas studier kring drivmedelsförsörjning i Östersunds kommun. Östersunds kommun 2014-07-03

Vätgas och/eller syntetisk metan genom Power to Gas studier kring drivmedelsförsörjning i Östersunds kommun. Östersunds kommun 2014-07-03 Vätgas och/eller syntetisk metan genom Power to Gas studier kring drivmedelsförsörjning i Östersunds kommun Östersunds kommun 2014-07-03 Copyright 2014 Sweco Energuide AB All rights reserved No part of

Läs mer

Daniel Wigren & Mikael Walther

Daniel Wigren & Mikael Walther Daniel Wigren & Mikael Walther Innehåll Förord 1. Inledning 1.1. Vad är biobränsle? 1.2. Varför biobränsle? 1.3. Biobränsle i världen 1.4. Biobränsle i Sverige 1.4.1. Politiska styrmedel 2. Olika sorters

Läs mer

Vad gör flyget för klimatet? Flygets stora utmaning i en global värld

Vad gör flyget för klimatet? Flygets stora utmaning i en global värld Vad gör flyget för klimatet? Flygets stora utmaning i en global värld Flyg skapar möten, relationer och förståelse. Flyg ger även utsläpp. Dom ska vi minimera. Flyget är en förutsättning för att människor

Läs mer

Åtgärdsmöjligheter i Sverige en sektorvis genomgång. Delrapport 3 i Energimyndighetens och Naturvårdsverkets underlag till Kontrollstation 2008

Åtgärdsmöjligheter i Sverige en sektorvis genomgång. Delrapport 3 i Energimyndighetens och Naturvårdsverkets underlag till Kontrollstation 2008 Åtgärdsmöjligheter i Sverige en sektorvis genomgång Delrapport 3 i Energimyndighetens och Naturvårdsverkets underlag till Kontrollstation 2008 Energimyndigheten Naturvårdsverket Åtgärdsmöjligheter i Sverige

Läs mer

LASTBILARNA - MYCKET KOLDIOXID I LASTEN

LASTBILARNA - MYCKET KOLDIOXID I LASTEN LASTBILARNA - MYCKET KOLDIOXID I LASTEN NÅGRA ORDFÖRKLARINGAR I transportsektorn används flera begrepp för att beskriva transporternas omfattning. Varje begrepp har sin egen betydelse och det är viktigt

Läs mer

Linköpings Universitet. Matematiska institutionen/optimeringslära 140915 Kaj Holmberg IT Termin 5. IT Termin 5 2014. Vinjetter

Linköpings Universitet. Matematiska institutionen/optimeringslära 140915 Kaj Holmberg IT Termin 5. IT Termin 5 2014. Vinjetter Linköpings Universitet Vinjetter Matematiska institutionen/optimeringslära 0915 Kaj Holmberg IT Termin 5 IT Termin 5 20 Vinjetter Inledning Miljöaspekter blir allt viktigare att ta med i beräkningen vid

Läs mer

Transportekonomi Flygfrakt AB

Transportekonomi Flygfrakt AB Transportekonomi Flygfrakt AB Transport Economics Flygfrakt AB Ari Lönnqvist Rickard Petersson Examensarbetet omfattar 15 högskolepoäng och ingår som ett obligatoriskt moment i Högskoleingenjörsexamen

Läs mer

SERO, Sveriges Energiföreningars Riksorganisation Box 57, 731 22 KÖPING Tfn 0221-824 22 Fax 0221-825 22 E-post: info.sero@koping.net www.sero.

SERO, Sveriges Energiföreningars Riksorganisation Box 57, 731 22 KÖPING Tfn 0221-824 22 Fax 0221-825 22 E-post: info.sero@koping.net www.sero. SERO, Sveriges Energiföreningars Riksorganisation Box 57, 731 22 KÖPING Tfn 0221-824 22 Fax 0221-825 22 E-post: info.sero@koping.net www.sero.se 2007 05 26 Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Remissvar

Läs mer

Köp av miljöbil. Undersökning av förmåner för miljöfordon i Malmö. Malin Gunnarsson. Thesis 152

Köp av miljöbil. Undersökning av förmåner för miljöfordon i Malmö. Malin Gunnarsson. Thesis 152 Thesis 152 Köp av miljöbil Undersökning av förmåner för miljöfordon i Malmö 2006 Lunds Tekniska Högskola Institutionen för Teknik och samhälle Trafik och väg Köp av miljöbil Undersökning av förmåner för

Läs mer

Ökad energieffektivitet genom High Capacity Transport. Ett FoI-program inom Closer vid Lindholmen Science Park

Ökad energieffektivitet genom High Capacity Transport. Ett FoI-program inom Closer vid Lindholmen Science Park Ökad energieffektivitet genom High Capacity Transport Ett FoI-program inom Closer vid Lindholmen Science Park Förord Ökad energieffektivitet genom High Capacity Transport är namnet på ett FoI-program inom

Läs mer

Biodrivmedel nu och i framtiden

Biodrivmedel nu och i framtiden RAPPORT FRÅN ENERGIUTSKOTTET APRIL 2013 Biodrivmedel nu och i framtiden Detta dokument har producerats av Energiutskottet som tillhör Kungl. Vetenskapsakademien. Det speglar Energiutskottets uppfattning

Läs mer

Tio perspektiv på framtida avfallsbehandling

Tio perspektiv på framtida avfallsbehandling Tio perspektiv på framtida avfallsbehandling Tio perspektiv på framtida avfallsbehandling 1 Denna bok är författad av Profu AB och kan beställas från: Profu i Göteborg AB Götaforsliden 13 nedre 431 34

Läs mer

MILJÖFAKTABOK FÖR BRÄNSLEN

MILJÖFAKTABOK FÖR BRÄNSLEN MILJÖFAKTABOK FÖR BRÄNSLEN Del 2. Bakgrundsinformation och Stefan Uppenberg, Mats Almemark, Magnus Brandel, Lars-Gunnar Lindfors, Hans-Olof Marcus, Håkan Stripple, Alexandra Wachtmeister, Lars Zetterberg

Läs mer

Stockholm 2008-12-17. Christina Fjellman Senior Vice President Communication, Volvo Bussar AB

Stockholm 2008-12-17. Christina Fjellman Senior Vice President Communication, Volvo Bussar AB Finansminister Anders Borg Statssekreterare Hans Lindblad Biträdande. finansminister Mats Odell Statssekreterare Dan Ericsson Näringsminister Maud Olofsson Statssekreterare Jöran Hägglund Miljöminister

Läs mer

TransportForsK. Uppdragsrapport 1/2012. Godsövergångar. En studie för Trafikanalys. Mattias Skoglund Peter Bark

TransportForsK. Uppdragsrapport 1/2012. Godsövergångar. En studie för Trafikanalys. Mattias Skoglund Peter Bark Uppdragsrapport 1/2012 TransportForsK Godsövergångar En studie för Trafikanalys Mattias Skoglund Peter Bark Bild framsida: TFK TFK TransportForsK AB Telefon: 08 652 41 30 Epost: info@tfk.se Besöksadress:

Läs mer

Genomlysning av projekt GoBiGas, Göteborg Energi AB. Slutgiltig version, 2012-01-27. Anders Söderberg, Disa Hammarskjöld, Maria Nilsson

Genomlysning av projekt GoBiGas, Göteborg Energi AB. Slutgiltig version, 2012-01-27. Anders Söderberg, Disa Hammarskjöld, Maria Nilsson Genomlysning av projekt GoBiGas, Göteborg Energi AB Slutgiltig version, 2012-01-27 Anders Söderberg, Disa Hammarskjöld, Maria Nilsson Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 5 2.1 Uppdragets omfattning...

Läs mer