Bra att veta - en sammanställning om mycket som är bra att veta för en reumatiker. Reumatikerförbundet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bra att veta - en sammanställning om mycket som är bra att veta för en reumatiker. Reumatikerförbundet"

Transkript

1 Reumatikerförbundets Bra att veta - en sammanställning om mycket som är bra att veta för en reumatiker Reumatikerförbundet Stöd och ersättningar Rehabilitering Skola - Utbildning Vårdsverige 2008

2 Vårdsverige Sveriges sjukvård är uppdelad i primärvård, länssjukvård och regionsjukvård. Primärvården omfattar cirka vårdcentraler, distriktssköterske- och andra husläkar- och familjeläkarmottagningar runt om i landet. Det finns även privatläkare som har vårdavtal med landstingens verksamhet. Inom primärvården samarbetar olika yrkesgrupper, till exempel läkare, sjuksköterskor, barnsköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter och kuratorer. Alla är kanske inte stationerade i samma lokaler, men finns anslutna till vårdcentral eller liknande. Detta kan bero på ortens storlek och hur man valt att administrera sjukvården. Primärvården De flesta vårdbehoven tillgodoses av primärvården. Hit ska man i första hand vända sig. Kan man inte få den vård och behandling som behövs, skriver läkaren remiss till lämplig specialistmottagning. För många av de reuma- tiska sjukdomarna övertar idag primärvården behandlingen efter det att en reu matolog, ortoped eller smärtläkare fastslagit diagnos och behandlingsbehov. Man har på många platser byggt upp reumateam som har kontinuerlig kontakt med primärvårdspersonalen för att uppdatera och vidareutbilda dem. Primärvården arbetar också med förebyggande hälsovård. Ett exempel är de kontroller som blivande mammor får via mödravårdscentralerna. Länssjukvård De fler än 20 länssjukhusen och ett fyrtiotal länsdelssjukhus utgör tillsammans länssjukvården. Länssjukhusen har en kompetens och utrustning som täcker de flesta sjukdomsområden. I dag utförs en stor del av den kirurgiska verksamheten som dagoperationsverksamhet, vilket innebär att många kan gå hem samma dag som operationen genomförts. Reuma Direkt en frågelinje per telefon Har du funderingar kring din sjukdom och dess behandling? Ring till Reuma Direkt Samtalet kostar en markering. Där får du tala med en sjuksköterska på Spenshults Reumatikersjukhus, som i sin tur har hela sjukhusets experter bakom sig. Frågelinjen är öppen måndag och tisdag-fredag

3 Regionsjukvård På de nio regionsjukhus som för närvarande omfattas av regionsjukvården behandlas alla sällsynta och komplicerade sjukdomar och skador. Regionsjukhusen har ett nära samarbete med de medicinska högskolorna kring utbildning och forskning. Universitetssjukhusen Det är universitetssjukhusen som ansvarar för undervisningen i reumatologi inom sitt område. Där bedrivs också en stor del av landets forskning kring de reumatika sjukdomarna. Det finns åtta universitetssjukhus som alla har reumatologavdelningar. Patientavgifterna Patientavgifterna för de olika sjukvårdsinrättningarna skiljer sig mellan landstingen. Flertalet har avgiftsfri behandling för barn- och ungdomar under 19 år. För besök hos primärvården ligger patientavgifterna för övriga mellan 100 och 150 kronor, för akutbesök samt besök hos specialistläkare från 200 till cirka 300 kronor. Det finns dock ett generellt högkostnadsskydd som garanterar en högsta kostnad på 900 kronor räknat från det första besöket och ett år framåt. Vårdgaranti i hela landet Från och med 1 november 2005 gäller nya regler kring vårdgarantin i landet. Den nya vårdgarantin innebär ett utvidgat åtagande för landets landsting. Principen kan beskrivas dagar. Du ska komma i kontakt med din vårdcentral samma dag som behov uppstår. Inom sju dagar ska du få komma till en primärvårdsläkare. Om läkaren bedömer det nödvändigt, ska du inom 90 dagar komma till den specialiserade vården. Om läkaren här bedömer det som nödvändigt, ska du få vård/behandling inom 90 dagar. Kan inte det egna landstinget erbjuda detta, ska de hjälpa patienten att hitta vård/behandling i annat landsting i landet. Kostnaden för detta åvilar hemlandstinget. Se vidare under ditt landstings hemsida, rubrik Vårdgarantier. Vårdköer I takt med de medicinska landvinningarna ökar också möjligheten till behandling av allt fler sjukdomar. Detta kan ge upphov till brist på kunnig sjukvårdspersonal inom enskilda landsting eller generellt över landet. Vårdköerna ser olika ut i landstingen, och beror till viss del på de prioriteringar som gjorts. Vårdsverige Läs mer på Sveriges kommuner och landstings hemsida, 3

4 Vårdsverige 4 Vart vänder jag mig inom vården? Det är inte alltid så lätt att hitta rätt inom sjukvården. När du blir sjuk ska du i första hand söka dig till din vårdcentral för att därifrån kopplas vidare. Ibland pågår dina problem under en längre tid och du plågas av dem men är ändå inte riktigt sjuk, eller du förstår dig inte riktigt på vad som är fel. Ett första steg kan då vara att du ringer Vårdguiden (sjukvårdsupplysningen), eller om du misstänker en reumatisk sjukdom, att du ringer frågelinjen Reuma Direkt, se sidan 2. Reumatologenheten Större sjukhus har reumatologenheter, de största har till ooch med egna kliniker. På mindre sjukhus kan den reumatologiska verksamheten rymmas inom den internmedicinska enheten. För att få komma hit behöver du en remiss från en primärvårdsläkare. Reumatologenheten bedömer sedan inkomna remisser och tar emot dem som man anser att primärvården inte kan klara av själva. Det innebär idag vanligtvis att endast de som har påtagliga inflammationer i en eller flera leder, eller där misstanke om andra reumatiska sjukdomar till exempel reumatiska systemsjukdomar finns, har möjlighet att få komma. Ett alternativ kan vara att du går till en privatpraktiserande reumatolog. Glöm då inte att fråga om han/hon är ansluten till Försäkringskassan - annars kan det bli dyrt. Är du osäker på hur du ska göra ring sjukvårdsupplysningen. Om du är tveksam till din läkares utlåtande kan du begära en så kallad second opinion, det vill säga ett andra utlåtande. Du har rätt till det, men villkoren kan variera från landsting till landsting, se hemsidan eller ring sjukvårdsupplysningen. Oftast går det bra att vända sig till annat landsting och ibland står även landstinget för resan dit. Observera att du måste ha ett beslut från det egna landstinget först. Smärtklinik Personer med olika smärttillstånd från rörelseapparaten ska tas om hand i primärvården. Om du inte får den vård du behöver där kan du i första hand söka annan husläkare eller primärvårdmottagning. Om din smärta ändå blir för svår att hantera kan du begära remiss till en smärtklinik Det finns endast ett fåtal smärtkliniker i landet, och kön dit kan vara lång. Väl där görs en

5 grundlig utredning för att finna den bakomliggande orsaken till din smärta och där kan man också ofta ge en mer mångfacetterad hjälp för din smärta. Teamet Framför allt på större reumaenheter och smärtmottagningar, men ibland också på mindre enheter som vårdcentraler, finns det ett team. Det är ett arbetslag som består av dig själv och specialister som tillsammans kan ge dig den hjälp som just du behöver. Till teamet kan personer som dietist, handkirurg, ortoped och många fler vara knutna. Läkaren med sin kunskap om din sjukdom är teamets ledare. Sjuksköterskan är ofta spindeln i nätet och den som håller ordning på de olika aktörerna i din vårdsituation. Hos sjuksköterskan kan du få mer information om olika mediciner och andra behandlingar än under den korta tid som ditt läkarbesök tar. Kanske har du också glömt att ställa frågor som du behöver få svar på. Ibland kan sjuksköterskan förmedla dina frågor eller hänvisa dig till rätt person inom vården. Ofta är sjuksköterskans omvårdnad din trygghet i en utsatt situation, till exempel om du blir inlagd på sjukhus. Hos sjukgymnasten kan du få hjälp med program för anpassad motion och träning i egen regi, kroppskännedom och olika typer av smärtlindring som TENS (elektrisk stimulering), akupunktur med mera. Du kan också få dina rörelser och leder analyserade och uppmjukade och ibland kan du även få regelrätt massage. Arbetsterapeuten kan hjälpa dig att hantera din vardag i hem- Vårdsverige 5

6 Vårdsverige 6 met, på jobbet och på fritiden. Det kan röra hur du organiserar din tillvaro, det kan gälla hjälpmedel och ibland också smärtlindring. Det är arbetsterapeuten som gör eller skaffar skyddande, avlastande ortoser det vill säga bandage/ledstöd. Hos kuratorn, som i allmänhet är socionom, kan du få möjlighet att tala ut om din sociala situation och relationer till närstående som påverkas vid en långvarig sjukdom. Men kuratorn är också expert på vilka stödfunktioner som samhället kan erbjuda som hemtjänst, färdtjänst, handikappersättning, bilstöd och mycket annat. Ibland finns också en psykolog i teamet som kan ge ett mer långvarigt stöd och terapi. Psykologen kan också hjälpa till med att söka medel från olika fonder. Patientundervisning För en del sjukdomar finns det ibland patientskolor i vårdens och i Reumatikerförbundets regi. Forskning har visat att den som är välinformerad om sin situation och sin sjukdom har lättare att finna strategier för att hantera sitt liv. Reumatikerföreningen Glöm aldrig bort föreningen och andra med samma diagnos som du själv. En lång erfarenhet och även forskning visar hur värdefullt det är att få möjlighet att möta andra i liknande situation. Det är i sig en läkande process. I reumatikerföreningen finns också ofta kunskap om vilka vägar i vården som är bäst där du bor. Kanske kan du själv initiera studiecirklar eller delta. Utgångspunkten kan vara din diagnos eller ett gemensamt intresse att diskutera. Komplementära behandlingar Många personer med reumatisk sjukdom prövar sig fram bland alternativa/komplementära behandlingar, och en hel del hittar också något som lindrar. Många känner sig också lurade framförallt för att det ibland kostar mycket pengar. Varmbassängträning och massage i olika former är omtyckta komplement till den medicinska behandlingen. Det är viktigt att du berättar för din läkare om du provar olika preparat. Inte för att be om lov, utan för att veta hur de läkemedel som doktorn skriver ut reagerar tillsammans med de komplementära preparaten. Kombinationer kan skada dig eller göra att behandlingseffekten uteblir. För att veta vem du går till kan du kontrollera att terapeuterna är auktoriserade hos KAM, Kommittén för Alternativ Medicin. Läs mer på deras hemsida: www. kam.se.

7 Hur kan jag komma till Spenshult? Spenshult är Sveriges enda reumatikersjukhus. Reglerna att få komma dit är lite olika beroende på var du bor i landet. Läkaren skriver då en remiss/ speciialistvårdsremiss, alltså skriven av och godkänd av reumatolog. Spenshult bedömer När remissen sedan kommer till Spenshult, bedöms den av deras läkare och prioriteras utifrån medicinsk diagnos. Spenshult skickar ut en bekräftelse till patienten att man tagit emot remissen och när, ungefär, patienten kommer att kallas. I nuläget behöver man inte vänta mer än cirka 1-4 veckor (brukar ske i samråd med patienten och hans/hennes önskmål). Patienter som kommer till Spenshult betalar en egenvårdsavgift/dygn som är densamma som om man vårdats vid sitt hemsjukhus. Det brukar vara cirka 80 kronor/dygn. Denna avgift faktureras patienten efter avslutad vårdperiod (gäller samtliga län). Spenshults läkare granskar och prioriterar remissen, bekräftelse på mottagen remiss skickas och patienten kallas efter prioritet. Resor till och från Spenshult ingår inte. Att söka själv Patient kan själv söka sig till Spenshult utan läkarremiss. Patienten kontaktar då Spenshults planeringsassistenter som skickar ut vad man kallar egenremiss. Patienten fyller i denna och skickar den tillbaka. Remissen bedöms på sedvanligt sätt av Spenshults läkare. Vårddygnspriset ligger just nu på 3500 kronor/dygn (2008). Den summan betalas då av patienten själv. Patienter som är försäkrade via företag eller privat kan naturligtvis också söka vård hos Spenshult. Då betalar försäkringen vistelsen. Egen remiss för läkarbesök, bentäthetsmätning med mera, kan du också skriva, då tar Spenshult betalt efter den aktuella nationella taxan. Kontrollera med Spenshult vad det kommer att kosta. För mer ingående regler om hur just ditt landsting ställer sig till vårdgaranti med mera, gå in på de olika landstingens hemsidor, eller ring upplysningen i just ditt landsting. Vårdsverige 7

8 Vårdsverige Checklista inför läkarbesöket Tiden tillsammans med läkaren är oftast mycket kort. Därför är det bra att tänka igenom och skriva ner vilka saker som det är viktigast att ta upp. Du hinner inte gå igenom hela kroppen varje gång. Om du känner att du behöver mer tid begär det när du bokar tiden för läkarbesöket. En del läkare ger långa svar, om du vill ha många svar så får du vara beredd på att avbryta läkaren och göra klart att du har flera frågor som du vill hinna med. Exempel på områden som kan vara aktuella att ta upp: Vad innebär min diagnos? Kommer jag att bli bättre, sämre eller kommer jag att må så här även framöver? Hur har jag mått den senaste tiden? Smärta, trötthet, stelhet? (OBS! var 5:e reumatiker utvecklar fibromyalgi på grund av att man har långvarig smärta!) Feber? Inflammationer? Har magen fungerat? Konstiga känslor? Nedstämdhet? Är synen påverkad? Eller andra sinnen? Något annat?(domningar, stickningar, krypningar i benen, osv) Frågor om mina mediciner Vad är de bra för? Hur ska jag ta dem (före frukost, i samband med mat etc)? Några viktiga biverkningar som jag behöver veta om? OBS! Om du har hjärtproblem släkten flera nya mediciner har visat sig öka risken för hjärtsjukdom. Finns det några bra alternativ med färre biverkningar? Är doseringen bra? ofta är doserna rätt grova och känsligheten för läkemedel kan variera starkt från person till person. Hur påverkar medicinerna varandra och ev andra alternativpreparat och örter som jag tar? 8

9 Behöver jag något läkarintyg? Till Försäkringskassan? Min arbetsgivare? Till kommunen (exempelvis för parkeringstillstånd, färdtjänst, bostadsanpassning)? Behöver jag någon remiss? Rehabilitering? Kirurgiskt ingrepp? Ortoped? Handbedömning? Röntgen? Sjukgymnast? Kurator? Dietist? Rökavvänjning? Någon annan (hjälpmedel, ortoser=ledskydd)? Finns det något som jag kan göra själv för att må så bra som möjligt? Kost? Träning? Vårdsverige Vård och rehabilitering i varmt klimat Möjligheten att få tillgång till rehabilitering i varmt klimat under en längre sammanhängande period är ett viktigt komplement till den rehabilitering som ges hemma. Regionerna och landstingen har olika bestämmelser om vilka patienter som kan få rehabilitering utomlands. Uttagningsrutinerna varierar, men vanligtvis skriver en läkare först intyg om behovet. Intyget skickas sedan till en särskild uttagningsläkare. Varje region och landsting har en utsedd uttagningsläkare som bedömer alla inkomna läkarintyg angående rehabilitering i varmt klimat. Det kan vara en specialistläkare, till exempel reumatolog eller neurolog, men det förekommer att uttagningsläkaren även har en annan specialitet. Den vanligaste behandlingstiden är tre-fyra veckor, men tiden kan variera mellan olika landsting och anläggningar. 9

10 Vårdsverige Kostnaden är vanligtvis densamma som om man vårdas på sjukhus. Priset kan variera mellan olika landsting och regioner. Vanligtvis får man för denna summa resa inom Sverige till flygplatsen, flygresor och transfer till anläggningen utomlands, kost, logi och behandlingar. Det finns ett antal landsting som också beviljar poliklinisk rehabilitering (öppen vård) på anläggningar utomlands. Landstinget betalar för behandlingen medan patienten själv står för resa och uppehälle. Olika regler tillämpas i landstingen. På anläggningarna finns sjukgymnaster, arbetsterapeuter, kurator och sjuksköterskor som ofta har svensk utbildning. Det finns också tillgång till reumatologer. Tandvård 10 Tandvårdsstödet har två delar, dels ett tandvårdsbidrag som i första hand är tänkt att användas för undersökningar och förebyggande vård, dels ett högkostnadsskydd. Tandvårdsbidraget täcker endast en relativt liten del av kost- nader för tandvård. Några av de reumatiska sjukdomarna kan orsaka ett långvarigt och väsentligt ökat tandvårdsbehov. Dit hör exempelvis inflammatoriska led- och bindvävssjukdomar, sjukdomar som kräver långvarig medicinering som påverkar tandhälsan och funktionshinder som försvårar patientens möjlighet att sköta sin munhygien på egen hand. Din tandläkare kan ansöka om dubbelt ersättningsbelopp för åtgärder inom bastandvården. Du måste också ha ett sjukintyg som styrker sjukdomens påverkan på tandhälsan.

11 Led i sjukdomsbehandlingen Det finns möjlighet till behandling av tänderna som betalas av landstingen och som regleras av den allmänna sjukvårdstaxan (högkostnadsskydd 900 kronor). Det är landstinget som bestämmer om vad som ska gå på landstingets kassa. Personer som exempelvis har munntorrhet orsakad av Sjögrens syndrom kan få stöd. Förutsättningen för att få behandling är att diagnosen Sjögrens syndrom är fastställd enligt vissa fastställda kriterier. Läkarintyg ska finnas. Tandvården gäller bära sådana problem som uppkommit till följd av muntorrhet från och med att diagnosen Sjögren fastställdes. Tandlossningssjukdom beror inte på muntorrhet, däremot gör karies det. Undersökningar hos tandläkare och tandhygienist brukar inte ersättas. Vid tandvård finansierad av landstinget ska en förhandsbedömning inges till landstingen, som granskar läkarintygen och tandläkarens behandlingsförslag och avgör vad som kan gå på deras stöd. Tandläkare och tandhyginister ska kunna reglerna, informera och hjälpa patienten, så att de får del av det stöd som är mest förmånligt för patienten. Tandvårdshjälpmedel Om ditt funktionshinder försvårar daglig skötsel av munhygienen kan din tandläkare, sjukgymnast eller liknande, ansöka om ett specialutformade hjälpmedel. Som alltid bedömer Försäkringskassan behovet. Ersättningen kan bli 60 procent av dina kostnader för vårdgivarens bedömning av behov, utprovning och inköp av hjälpmedlet. Kirurgisk tandvård på sjukhus Vissa kirurgiska ingrepp som måste göras på sjukhus får räknas in i det högkostnadsskydd som gäller inom den öppna sjukvården. Vårdsverige 11

12 Vårdsverige Sjukvård inom annat EU-land I samband med regeringsrättens beslut i fallet kring Susanne Jelinek som har diagnosen SLE uppmärksammades rätten till sjukvård i annat EU-land. Rege ringsrätten slog fast att man, under vissa omständigheter har rätt att få vård inom EU. Rätten till vård vilar på de fyra rättigheterna inom EU; fri rörlighet för personer, fri rätt att tillhandahålla tjänster, fri etableringsrätt och fri rörlighet av kapital. Den förordning som regeringsrätten stödde sitt beslut på är 1408/71. I artikel 22.2 behandlas kraven för att få tillgång till vård i annat land. De två kriterier som gäller är att; - den eftersökta vården måste ingå bland de förmåner som omfattas av lagstiftningen i det land den berörda personen är bosatt, och - att en identisk eller lika effektiv behandling inte kan erhållas i tid i hemlandet. Det är Landstinget som betalar vården i ett annat EU-land. Om vården utomlands beslutas av hemlandstinget i förväg, blir kostnaden för patienten endast den vanliga patientavgiften. Om du skulle få avslag, ska ärendet dras i förvaltningsdomstol efter behandlingen. Under tiden får du ligga ute med pengarna själv. Skulle det bli avslag på begäran i domstolen, får du stå för kostnaderna själv. Problem med vården 12 Ibland kan det bli problem i kontakten med sjukvården. Även om vårdpersonalen gör sitt bästa kan det hända att du som patient inte får den hjälp eller det bemötande som du förväntat sig. Det kan handla om enkla missförstånd men också om misstag och felbehandlingar som kan ge allvarliga skador. Om du har synpunkter eller klagomål på vården så börja med att tala med dem det gäller. Det är alltid bäst att försöka lösa problemen där de uppstått. Om detta inte går finns det flera andra vägar att välja.

13 Förtroendenämnden/ Patientnämnden I varje landsting och region finns en förtroendenämnd eller patientnämnd som hjälper till att utreda problem i kontakter med vårdgivare. I vissa landsting kallas nämndens tjänsteman för patientombudsman men funktionen är densamma i alla landsting och regioner. Du själv eller någon som du litar på kan vända sig till nämnden för att ta upp frågor eller framföra kritik som rör kontakterna med hälso- och sjukvården eller tandvården. Nämndens personal informerar dig om dina rättigheter som vårdtagare. Du kan också få hjälp med att få tag på blanketter om du vill göra anmälningar om patientskada med mera. Att ta kontakt med förtroendenämnd/patientnämnden i ditt landsting är ofta ett bra första steg om det uppstått problem i kontakterna med din vårdgivare. Adress och telefonnummer till förtroendenämnd/patientnämnd i ditt landsting skall finnas på din vårdcentral och på landstingets hemsida. Patientskadeförsäkring Om du blivit skadad under eller i samband med en behandling eller undersökning inom sjukvård och tandvård kan du anmäla detta till patientförsäkringen. Du måste göra din anmälan inom tre år från det att du har upptäckt skadan. OBS! Man får inte ersättning om man behandlats för ett livshotande tillstånd. Inte heller för biverkningar av mediciner om de ordinerats på ett riktigt sätt (däremot kan man få det genom Läkemedelsförsäkringen, se nedan). Man har inte heller rätt till ersättning enbart av det skälet att behandlingen inte leder till önskat resultat eller att det uppstår en komplikation. Försäkringen gör därefter en utredning och en individuell bedömning av ditt fall. Ersättning kan betalas ut i följande fall: Om skada uppkommit som varit möjlig att undvika. Om skada orsakats av fel på sjukvårdsutrustning eller av felaktig hantering från sjukvårdens sida av sådan utrustning. Om skada orsakats av felaktig diagnos. Om infektion tillförts vid behandling och omständigheterna kring den sjukdom eller skada som behandlades och möjligheterna att förutse infektionen är sådana att ersättning kan lämnas. Om skada orsakats av ett olycksfall i samband med sjukvård/tandvård, under sjuktransport eller i samband med brand eller annan skada på vårdlokaler eller utrustning. Vårdsverige 13

14 Vårdsverige 14 Om skada orsakats av felaktig ordination eller utlämnande av läkemedel. Har du rätt till ersättning kan du få kompensation för följande: Inkomstförlust Merkostnader Sveda och värk Invaliditet Ifall du inte vill acceptera pa - tientförsäkringens slutliga besked kan du begära prövning i Patientskadenämnden som är överklagandeinstans för försäkringen. Om du anser att något fel har begåtts i den medicinska behandlingen kan du anmäla detta till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd. Det kan exempelvis vara att en läkare gjort ett allvarligt misstag som kanske riskerat din hälsa. Du måste anmäla felet skriftligt inom två år efter det att felet har begåtts. Du kan också anmäla felbehandling när det gäller en nära anhörig om han eller hon inte kan göra det själv. Observera att det inte är möjligt att få ersättning av Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd. Nämnden utreder endast ansvarsfrågan. Om fel har begåtts kan nämnden ge en varning eller dra in legitimationen för felbehandlande vårdpersonal. Läkemedelsförsäkringen Läkemedel kan ibland ha dolda biverkningar som inte varit kända. Patienter som skadas av läkemedel har tre olika möjligheter till ersättning: Via domstol med hjälp av skadeståndslagen. Via domstol med hjälp av produktansvarslagen. Via läkemedelsförsäkringen. Av de tre alternativen är läkemedelsförsäkringen normalt den enklaste vägen eftersom den inte kräver inblandning av domstolar. Den som använder försäkringen avsäger sig dock möjligheten att driva en process i domstol. En enskild bedömning genomförs i varje anmält fall. Skador som är allvarligare än grundsjukdomen och som med

15 sannolika skäl har orsakats av läkemedlet kan ersättas. Man kan få ersättning för sveda och värk, inkomstförlust, lyte och men, merkostnader och olägenheter i övrigt. Försäkringen gäller inte för kända biverkningar av läkemedel eller om skadan skett genom missbruk av läkemedel. Du måste göra din anmälan inom tre år från det att du upptäckt att skadan orsakats av läkemedlet. Läkemedelsförsäkringen bör inte förväxlas med patientförsäkringen (se ovan) som ersätter sådana behandlingsskador inom vården som inte är läkemedelsskador. Blanketter och mer information kan du få genom att ta kontakt med försäkringsbolaget Zürich. Du kan enkelt få mer information om läkemedelsförsäkringen på ditt apotek. blanketter och information kan du också få genom hemsidan eller genom att ta kontakt med försäkringsbolaget i Zürich. Vårdsverige Adress till Patientförsäkringen: PSR-Personskaderegleringen AB Box 17830, Stockholm Telefon: Telefax: Hemsida: Adress till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd: Box 3539, Stockholm Telefon: Telefax: Hemsida: Adress till Läkemedelsförsäkringen: Försäkringsbolaget Zürich Box 5069, Stockholm Telefon: Telefax: Hemsida: 15

16 Rehabilitering 16 Rehabilitering ska underlätta för en återgång till ditt gamla arbete eller till nya arbetsuppgifter. Försäkringskassan bedömer behovet av arbetsinriktad rehabilitering. Om du behöver särskilda rehabiliteringsinsatser ska du, Försäk ringskassan och andra berörda tillsammans göra en rehabiliteringsplan. Det är viktigt att den som genomgår en rehabilitering själv är motiverad, och att utgångspunkten är de individuella behoven, önskemålen och förutsättningarna. Är du sjukskriven och genomgår arbetslivsinriktad rehabilitering kan du ha rätt till rehabiliteringsersättning. Ju tidigare din rehabilitering kom mer igång, desto större är din möjlighet att återgå i arbete. Arbetslivsinriktad rehabilitering Arbetslivsinriktad rehabilitering riktas till sjukskrivna med arbetsgivare och till sjukskrivna som är arbetslösa. Dessa åtgärder ansvarar arbetsgivare, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen gemensamt för. Arbetsgivarna har ansvaret för arbetslivsinriktad rehabilitering av sina anställda. De ska utreda ditt behov av insatser och se till att rehabiliteringen kommer igång. Försäkringskassan ska göra en rehabiliteringsutredning och samordna rehabiliteringsinsatserna. Detta innebär att såväl du som din arbetsgivare ska lämna information till Försäkringskassan Är du arbetslös ligger ansvaret på Försäkringskassan. Du är skyldig att efter bästa förmåga medverka. När du deltar i arbetslivsinriktad rehabilitering kan du ha ha rätt till rehabiliteringsersättning. Det kan till exempel gälla vid arbetsträning under en period eller en utbildning som pågår högst

17 ett år. Du ansöker om ersättning från Försäkringskassan. Du kan få hel, tre fjärdedels, halv eller in fjärdedels rehabiliteringspenning. Den är lika stor som din sjukpenning. Dessa dagar räknas in i de 364 dagarna som du maximalt kan få sjukpenning. Ett särskilt bidrag kan ge dig ersättning för resor och traktamente om du måste bo på annan ort. Du kan också få ersättning för läromedel och kursavgifter. Arbetsanpassning Din arbetsgivare ska enligt arbetsmiljölagen fortlöpande kontrollera och genomföra åtgärder så att din arbetsplats är anpassad till dig. Detta oavsett om du har nedsatt arbetsförmåga när du börjar, eller den uppstår under anställningens gång. Åtgärderna är inte heller knutna till arbetsskada. Anpassnings- och rehabiliterings rutiner kan mynna ut i att en rehabiliteringsutredning startar, att din arbetsorganisation eller dina arbetsuppgifter förändras, att du får ändamålsenlig utbildning eller att företagets omplaceringsrutiner ändras. Ett samarbete mellan din arbetsgivare och dig, Försäkringskassan, arbetsförmedlingen och sjukvården ger bäst resultat. Arbetsträning Ibland kan det bli aktuellt med arbetsträning som en rehabiliteringsåtgärd. Om du återgår till gamla arbetsuppgifter, är tre månader den maximala tidsgränsen. Arbetsprövning ska vara kravlös, du gör så mycket du orkar, och du ska inte vara ansvarig för att arbetet blir utfört. Om du arbetstränar med nya uppgifter hos den egna arbetsgivaren, eller hos en annan arbetsgivare, gäller att den sammanlagda tiden för den arbetslivsinriktade rehabiliteringen inte ska överstiga ett år. Lönebidrag Om du inte på grund av din sjukdom kan få ett arbete, eller behålla ett gammalt arbete utan stödåtgärd, kan din arbetsgivare ha rätt till lönebidrag. Lönebidragets storlek bestäms med hänsyn till din arbetsförmåga och graden av din funktionsnedsättning. Om din lön är högre än kronor (januari 2008) per månad (heltid) får inte den överstigande delen ligga till grund för bidraget. Fyra år är den längsta tiden för lönebidrag, utom efter särskild prövning då bidraget kan förlängas. Det är arbetsförmedlingen som har hand om lönebidragsärenden. Det går inte att överklaga beslut om lönebidrag, men det går att begära att länsarbetsnämnden omprövar sitt beslut. Rehabilitering 17

18 Skola utbildning 18 I Sverige har vi ett utbildningsväsen för alla. Det innebär att alla, oavsett funktionshinder, har rätt till likvärdig utbildning. Alla ska få ska en utbildning som anpassas efter dennes behov. De flesta barn med någon form av reumatisk sjukdom går i den vanliga skolan på hemorten. Tillsammans med skolans personal utformas undervisningen för att passa varje enskild individ. Vid längre sjukfrånvaro kan ibland särskild undervisning ges på sjukhuset eller i hemmet. För att tillgodogöra sig undervisningen kan eleven behöva såväl tekniska hjälpmedel som personlig assistans. Skolan har ansvar för grundutrustningen och läromedel. Gränsdragningen kan ibland vara svår mellan vad som är skolans ansvar respektive landstinget. Det hanteras också olika i olika delar av landet. Riksgymnasier för ungdomar med svåra rörelsehinder som inte kan genomföra sina studier på hemorten finns i Stockholm, Göteborg, Umeå och Kristianstad. Undervisning ges inom den kommunala gymnasieskolan. Eftergymnasiala studier kan också anpassas för individen genom till exempel långsammare studietakt och distansundervisning. Utöver den information som skolan och kommunen/landstinget ger, kan du vända dig till - Specialpedagogiska skolmyndigheten, tel , som från och med 30 juni 2008 också har tagit över uppgifterna från Socialstyrelsens institut för särskilt utbildningsstöd (SISUS) samt Specialpedagogiska institutet. - Skolverket, tel , - Nämnden för Rh-anpassad utbildning, tel ,

19 Sjukförsäkringarna Det är inte enbart diagnosen som avgör vilka funktionsmässiga konsekvenser sjukdomen har på varje enskild individ. Variationerna är stora och arbetsförmågan påverkas olika. Om du på grund av din sjukdom har en nedsatt arbetsförmåga, träder sjukförsäkringen in i form av sjukpenning, rehabiliteringsersättning, sjukersättning eller aktivitetsersättning. Sjuklön utgår vid tillfällig arbetsoförmåga till den som haft sin anställning i minst en månad. Idag betalar din arbetsgivare sjuklönen de första 14 dagarna, därefter bedömer Försäkringskassan om du har rätt till sjukpenning och betalar ut den. Om du inte har någon arbetsgivare betalar Försäkringskassan för hela perioden. Läkarintyg ska visas efter en vecka. Sjuklön eller sjukpenning, kan ge en fjärdedels, halv, tre fjärdedels- eller hel ersättning. Sjukpenning Under de första 90 dagarna som du är sjukskriven har du rätt till sjukpenning, om du inte kan genomföra ditt vanliga arbete. Efter 90 dagar har du bara rätt till sjukpenning om du inte kan utföra något arbete alls hos din arbetsgivare. Efter 180 dagar har du bara rätt till sjukpenning om du inte kan utföra något arbete alls på denreguljära arbetsmarknaden. Sjukpenningen är 80 procent av din sjukpenninggrundande årsinkomst det första året. Efter ett års sjukskrivning kan man få förlängd sjukpenning med 75 procent. Om det finns synnerliga skäl kan Försäkringskassan bevilja fortsatt sjukpenning med 80 procent. Då krävs det att arbetsförmågan är nedsatt på grund av en mycket allvarlig sjukdom. Den första dagen i sjukperioden betalas ingen ersättning ut, den kallas för karensdag. Om du har en medicinskt väldokumenterad sjukdom som gör att du ofta (fler än tio gånger under ett år) måste vara borta från arbetet kan du få sjuklön eller sjukpenning redan från första dagen. Om du inte kan ta dig till arbetet på vanligt sätt, men i övrigt kan arbeta, kan du få reseersättning istället för sjuklön eller sjukpenning. För egenföretagare gäller andra regler. Det finns fler specialregler för olika situationer vilket gör det säkrast att ta kontakt med Försäkringskassan, läsa deras broschyr eller besöka på nätet. Ett sådant exempel är att du kan få sjukpenning om du får medi- Stöd och ersättningar 19

20 Stöd och ersättningar 20 cinsk behandling eller medicinsk rehabilitering för att förebygga sjukdom eller för att förkorta sjukdomstiden. Behandlingen eller rehabiliteringen ska vara ordinerad av läkare och ingå i en plan som Försäkringskassan har godkänt. Enstaka besök ger inte rätt till ersättning. Om du är mellan 30 och 64 år och din arbetsförmåga till minst en fjärdedel är stadigvarande nedsatt, det vill säga för all överskådlig framtid kan du få sjukersättning, det kallades tidigare för förtidspension. För att få sjukersättning ska alla möjligheter till återgång i arbete vara prövade. Tidsbegränsad sjukersättning upphör från och med 1 juli Du som idag har sjukersättning tills vidare behåller din ersättning. För den som är mellan 19 och 29 år kallas det aktivitetsersättning och arbetsförmågan ska vara nedsatt till en fjärdedel under minst ett år. Ersättningsnivåerna är en fjärdedels-, halv, tre fjärdedels- eller hel sjuk- eller aktivitetsersättning. Alla möjligheter att återgå till arbete ska ha prövats, i alla arbeten på hela arbetsmarknaden, det vill säga arbetsförmågan ska bedömas mot en vidare arbetsmarknad än vad som gjorts tidigare. Vilande ersättning Om du uppbär sjuk- eller aktivitetsersättning, finns möjligheten att under en till tre månader prova att arbeta allt från några timmar per dag till full arbetsdag. Ersättningen påverkas inte under den beviljade perioden och du har dessutom rätt till lön från din arbetsgivare. Går det bra kan du under två år ansöka för ett år i taget om att låta ersättningen vila. Under den tiden har du rätt att återgå till pension/sjukersättning om det skulle visa sig ohållbart att arbeta. Vårdbidrag Är du förälder och vårdar ett sjukt eller funktionshindrat barn, kan du få vårdbidrag från Försäkringskassan. Behovet av särskild tillsyn och vård ska finnas under minst sex månader eller också ska du ha merkostnaderna på grund av barnets funktionshinder. Ersättningen kan vara helt, tre fjärdedels, halvt eller en fjärdedels vårdbidrag och räknas som en skattepliktig inkomst som ger pensionsrätt, men räknas inte som sjukpenninggrundande inkomst. Merkostnaderna är inte skattepliktiga eller pensionsgrundande. Handikappersättning För att kunna få handikappersättning krävs att du behöver tidskrävande hjälp av en person för att klara dina vardagliga behov, ditt arbete, dina studier

Reumatikerförbundets. Bra att veta - en sammanställning om mycket som är bra att veta för en reumatiker del 1

Reumatikerförbundets. Bra att veta - en sammanställning om mycket som är bra att veta för en reumatiker del 1 Reumatikerförbundets Bra att veta - en sammanställning om mycket som är bra att veta för en reumatiker del 1 Reumatikerförbundet - din organisation Reumatikerförbundet är en handikapporganisation som arbetar

Läs mer

Lättläst. Om du har en funktionsnedsättning

Lättläst. Om du har en funktionsnedsättning Lättläst Om du har en funktionsnedsättning Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller

Läs mer

~ CI tet l aj 'OGVY) el eu:{ LLf }1'1;:fe- W\ '"'e-l F k:

~ CI tet l aj 'OGVY) el eu:{ LLf }1'1;:fe- W\ ''e-l F k: ~ CI tet l aj 'OGVY) el eu:{ LLf }1'1;:fe- W '"'e-l F k: 2012-03-08 Funktionsnedsättning fil Försäkringskassan Ersättninqsformer,,-., Sjukpenning, SjukersättningIaktivitetsersättning o Handikappersättning

Läs mer

arbete, ekonomi och fritid

arbete, ekonomi och fritid BARN- OCH UNGDOMSHABILITERINGEN Information om arbete, ekonomi och fritid Vilka möjligheter har du att få ett arbete? Det finns olika möjligheter att få arbete och det finns särskilt stöd att få. Om du

Läs mer

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer:

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer: Introduktion LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Socialtjänstlagen,

Läs mer

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Om du är anställd

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Om du är anställd Sjukpenning Du har rätt till sjukpenning från när du inte kan arbeta på grund av sjukdom. Du kan få sjukpenning i högst 364 dagar under en 15-månaders period. I vissa fall kan tiden förlängas. Ordlista

Läs mer

Bilstöd. Vem har rätt till bilstöd? Vad är bilstöd?

Bilstöd. Vem har rätt till bilstöd? Vad är bilstöd? Bilstöd Du som har en funktionsnedsättning som ger dig stora svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att använda allmänna kommunikationer kan få bilstöd. Även du som har barn med funktionsnedsättning

Läs mer

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Här kan du läsa om... LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade "Det rör sig inte om människor med särskilda behov, utan om människor med alldeles vanliga, normala behov som måste tillgodoses

Läs mer

LSS lagen om rätten att leva som andra. För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning

LSS lagen om rätten att leva som andra. För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning LSS lagen om rätten att leva som andra För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning Alla personer med någon form av funktionsnedsättning som bor i Bräcke kommun skall

Läs mer

Stöd till föräldrar till barn med funktionsnedsättning

Stöd till föräldrar till barn med funktionsnedsättning Stöd till föräldrar till barn med funktionsnedsättning Vårdbidrag Assistansersättning Bilstöd TFP för allvarligt sjukt barn Förlängd TFP Kontaktdagar TFP förhandsbesked Presentationstitel Månad 200X Sida

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Innehållsförteckning LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vem gäller lagen för?... 1 Tio rättigheter/insatser... 2 1. Rådgivning

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Du har rätt till sjukpenning från Försäkringskassan

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Du har rätt till sjukpenning från Försäkringskassan Sjukpenning Du har rätt till sjukpenning från Försäkringskassan när du inte kan arbeta på grund av sjukdom. Du kan få sjukpenning i högst 364 dagar under en 15-månaders period. I vissa fall kan tiden förlängas.

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Nordmalings kommun 914 81 NORDMALING Tfn 0930-140 00 www.nordmaling.se Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Lagen börjar med personkretsen. Det är de personer som har rätt till hjälp.

Läs mer

Handikappersättning. Hur mycket får man i handikappersättning? Vem kan få handikappersättning?

Handikappersättning. Hur mycket får man i handikappersättning? Vem kan få handikappersättning? Handikappersättning Du som är över 19 år kan få handikappersätt ning om du behöver extra hjälp eller har extra kostnader på grund av varaktig sjukdom eller funktionsnedsättning. Det är inte graden av nedsättning

Läs mer

funktionsnedsättning

funktionsnedsättning Stöd och service till personer med funktionsnedsättning Information om insatser enligt LSS 2(14) Innehållsförteckning Att söka hjälpinsatser 3 LSS och insatserna 4 Råd och stöd 5 Personlig assistans 6

Läs mer

FÖRSTA HJÄLPEN VID SJUKDOM

FÖRSTA HJÄLPEN VID SJUKDOM FÖRSTA HJÄLPEN VID SJUKDOM Vilka regler gäller för ersättning? LO-TCO Rättsskydd AB FRÅN KAOS TILL KLARHET Reglerna i socialförsäkringssystemet är inte lätta att hålla reda på. Inte ens för dem som ska

Läs mer

Advokatfirman Wikner Box 1279 791 12 Falun Tel 023-70 54 40 Fax: 023-395 48 Hemsida www.advokatwikner.se

Advokatfirman Wikner Box 1279 791 12 Falun Tel 023-70 54 40 Fax: 023-395 48 Hemsida www.advokatwikner.se Andra försäkringar Helt vid sidan av ersättningsmöjligheterna från Läkemedelsförsäkringen, staten, GSK eller Patientförsäkringen kan barnen vara täckta av privata försäkringar som kan lämna ersättning

Läs mer

Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder.

Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder. Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som

Läs mer

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Om du är anställd. Läkarintyg

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Om du är anställd. Läkarintyg Sjukpenning Du har rätt till sjukpenning från när du inte kan arbeta på grund av sjukdom. Du kan få sjukpenning i högst 364 dagar under en 15-månaders period. I vissa fall kan tiden förlängas. Ordlista

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter för personer med funktionshinder

Läs mer

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS HAGFORS KOMMUN MÅLET MED LAGEN OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE, LSS, ÄR ATT DEN ENSKILDE FÅR MÖJLIGHET ATT LEVA SOM ANDRA LSS

Läs mer

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade En lag om rätten att leva som andra Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få möjlighet till stöd

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 1 Innehåll LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade... 4 Vem gäller lagen för?... 4 Rätten till

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan få rätt till

Läs mer

SAMHÄLLELIGT STÖD TILL DIG SOM ÄR PATIENT PÅ HEMATOLOGEN

SAMHÄLLELIGT STÖD TILL DIG SOM ÄR PATIENT PÅ HEMATOLOGEN 2014-06 SAMHÄLLELIGT STÖD TILL DIG SOM ÄR PATIENT PÅ HEMATOLOGEN Vid en långvarig sjukdom kan ekonomin försämras på grund av att inkomsterna minskar och utgifterna ökar, bland annat i form av egenavgifter

Läs mer

Stöd & Service. Funktionsstödsförvaltningen

Stöd & Service. Funktionsstödsförvaltningen Stöd & Service Funktionsstödsförvaltningen STÖD OCH SERVICE FRÅN FUNKTIONSSTÖDSFÖRVALTNINGEN Vi vill att denna broschyr ska ge dig en bild av de insatser som Funktionsstödsförvaltnigen kan erbjuda dig

Läs mer

INFORMATION FRÅN HÖGANÄS KOMMUN OM I HÖGANÄS

INFORMATION FRÅN HÖGANÄS KOMMUN OM I HÖGANÄS INFORMATION FRÅN HÖGANÄS KOMMUN OM LSS-verksamheten I HÖGANÄS LSS - LAGEN OM STÖD & SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE Personer med funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om tio olika insatser

Läs mer

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Du som har en funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om insatser för att kunna få leva ett så självständigt

Läs mer

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning enligt LSS

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning enligt LSS Stöd och service till personer med funktionsnedsättning enligt LSS Stöd och service till personer med funktionsnedsättning 2 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) har kommit till

Läs mer

Information om LSS. (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Information om LSS. (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) Information om LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) Vad är LSS? LSS är en rättighetslag som genom tio olika insatser ska garantera personer, som har omfattande och varaktig funktionsnedsättning,

Läs mer

Hjälpreda. samhällets stöd och service. Uppdaterad i oktober 2013

Hjälpreda. samhällets stöd och service. Uppdaterad i oktober 2013 Hjälpreda om samhällets stöd och service Uppdaterad i oktober 2013 Innehåll Kommunens ansvar 3 Kommunala insatser enligt Socialtjänstlagen 4 Kommunala insatser enligt LSS 5 Kommunala insatser enligt annan

Läs mer

Övertorneå kommun. Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Övertorneå kommun. Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Övertorneå kommun Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Alla personer med funktionsvariation har, vid behov, möjlighet till stöd och

Läs mer

Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare

Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare Trygghet genom hela livet Drygt 40 olika förmåner och bidrag inom socialförsäkringen Stöd till barnfamiljer Sjukdom och rehabilitering Stöd till funktionshindrade

Läs mer

LSS. Till Dig som nu läser denna broschyr! Lag om stöd och service. till vissa funktionshindrade

LSS. Till Dig som nu läser denna broschyr! Lag om stöd och service. till vissa funktionshindrade Till Dig som nu läser denna broschyr! Lagen vänder sig till personer i alla åldersgrupper och med olika funktionshinder och livssituationer. Lag om stöd och service LSS till vissa funktionshindrade Lagen

Läs mer

Samhällets stöd Information till dig med funktionsnedsättning

Samhällets stöd Information till dig med funktionsnedsättning Samhällets stöd Information till dig med funktionsnedsättning INNEHÅLL Aktivitetsersättning 2 Aktivitetsstöd 2 Arbete 2 Avlösarservice 2 Bilanpassning 2 Bilstöd 2 Boendestöd 2 Bostad med särskild service

Läs mer

Bo hemma. i Kinda kommun

Bo hemma. i Kinda kommun Bo hemma i Kinda kommun Bo hemma i Kinda kommun I den här broschyren kan du läsa om vilket stöd du kan söka från Kinda kommun om du behöver hjälp för att du ska kunna bo hemma vid sjukdom eller hög ålder.

Läs mer

Kundorientering. Självbetjäning via Internet. Nationellt försäkringscenter. Kund handläggare. Lokalt försäkringscenter. Kundcenter.

Kundorientering. Självbetjäning via Internet. Nationellt försäkringscenter. Kund handläggare. Lokalt försäkringscenter. Kundcenter. December 2011 Kundorientering @ Självbetjäning via Internet Nationellt försäkringscenter Kund Lokalkontor Personliga handläggare Kundcenter Lokalt försäkringscenter December 2011 Förmåner inom socialförsäkringen

Läs mer

Merkostnader inom handikappersättning. Schabloner vid bedömningen. Schabloner, forts. ~ 2012-03-08 \ \

Merkostnader inom handikappersättning. Schabloner vid bedömningen. Schabloner, forts. ~ 2012-03-08 \ \ r ~ 2012-03-08 Merkostnader inom handikappersättning För att enbart merkostnader ska ge rätt till handikappersättning måste de vara betydande (50 kap. 4 SFS). En enskild merkostnad behöver i sig inte vara

Läs mer

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning LSS-omsorgen Det här kan du som har funktionsnedsättning få hjälp med Genom LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) kan personer med omfattande funktionsnedsättningar få möjlighet

Läs mer

Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare

Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare Trygghet genom hela livet Drygt 40 olika förmåner och bidrag inom socialförsäkringen Stöd till barnfamiljer Sjukdom och rehabilitering Stöd till funktionshindrade

Läs mer

Habiliteringens information om samhällsstöd för personer med funktionsnedsättning och deras familjer i Dalarnas län

Habiliteringens information om samhällsstöd för personer med funktionsnedsättning och deras familjer i Dalarnas län Intresseorganisationer Handikapporganisationerna arbetar för att förbättra villkoren för barn och vuxna med funktionsnedsättning. Där kan man även få kontakt med andra med liknande funktionsnedsättningar.

Läs mer

Riksförsäkringsverkets allmänna råd Familjer, barn samt handikapp

Riksförsäkringsverkets allmänna råd Familjer, barn samt handikapp Riksförsäkringsverkets allmänna råd Familjer, barn samt handikapp ISSN 1404-563X Riksförsäkringsverkets allmänna råd om handikappersättning; RAR 2002:9 beslutade den 30 september 2002. Riksförsäkringsverket

Läs mer

Vi är Försäkringskassan

Vi är Försäkringskassan Vi är Försäkringskassan www.forsakringskassan.se Sid 1 April 2016 Om Försäkringskassan Film? https://youtu.be/cu8xiyvt394 Sid 2 April 2016 Om Försäkringskassan Vårt uppdrag Vårt uppdrag är att utreda,

Läs mer

Kommunal färdtjänst. Samhällsbyggnad

Kommunal färdtjänst. Samhällsbyggnad Kommunal färdtjänst 2015 Samhällsbyggnad Vad är färdtjänst? FÄRDTJÄNST är en form av kollektivtrafik för människor med väsentliga funktionsnedsättningar. Många människor med rörelsehinder eller annan funktionsnedsättning

Läs mer

Stöd för personer med funktionsnedsättning

Stöd för personer med funktionsnedsättning Stöd för personer med funktionsnedsättning Stöd för personer med funktionsnedsättning Du som har en funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om insatser för att kunna få leva ett så självständigt

Läs mer

I N F O R M A T I O N F R Å N H Ö G A N Ä S K O M M U N O M I HÖGANÄS

I N F O R M A T I O N F R Å N H Ö G A N Ä S K O M M U N O M I HÖGANÄS I N F O R M A T I O N F R Å N H Ö G A N Ä S K O M M U N O M LSS-verksamheten I HÖGANÄS LSS - LAGEN OM STÖD & SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE Personer med funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka

Läs mer

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller.

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller. Stöd och service till vissa funktionshindrade Den här texten är lättläst. Det betyder att det inte finns svåra ord men allt som är viktigt finns med. Texten handlar om LSS. LSS betyder lagen om stöd och

Läs mer

Lättläst. Till dig som är arbetsgivare

Lättläst. Till dig som är arbetsgivare Lättläst Till dig som är arbetsgivare Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer Omsorg om funktionshindrade Information och stödformer Vård och omsorg om de som lever med funktionshinder Det handlar egentligen inte om människor med särskilda behov utan om människor med alldeles vanliga

Läs mer

Stöd och service enligt LSS

Stöd och service enligt LSS Stöd och service enligt LSS LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till en del personer med funktionsnedsättningar. Socialtjänstlagen,

Läs mer

Vad händer om jag blir sjuk?

Vad händer om jag blir sjuk? Vad händer om jag blir sjuk? En informationsbroschyr till alla medarbetare i Vilhelmina kommun Vad är rehabilitering? Ordet rehabilitering betyder att åter göra duglig. Rehabilitering är ett samlingsnamn

Läs mer

Stöd i Sollentuna. Information till dig som är vuxen och har en funktionsnedsättning. Senast uppdaterad:

Stöd i Sollentuna. Information till dig som är vuxen och har en funktionsnedsättning. Senast uppdaterad: Stöd i Sollentuna Information till dig som är vuxen och har en funktionsnedsättning Senast uppdaterad: 2016-09-08 Innehåll Vem kan få hjälp och stöd enligt LSS Så här gör du för att ansöka Ledsagarservice

Läs mer

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration LSS Om kvalitetsdeklarationen Kvalitetsdeklarationen

Läs mer

Information om Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Information om Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Information om Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Vem har rätt till LSS För att ha rätt till LSS-insatser måste din funktionsnedsättning omfattas av någon av följande punkter, vilket

Läs mer

LSS. Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun.

LSS. Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun. LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun. Vart vänder jag mig? Du som bor i Huddinge kommun och har stora funktionsnedsättningar kan vända dig till biståndskansliet

Läs mer

CHECKLISTA REHABILITERING

CHECKLISTA REHABILITERING CHECKLISTA REHABILITERING För instruktion hur checklistan ska användas: se Namn (den anställde) Personnummer Åtgärd 1 Första kontakt (inom en vecka). Bedömning av sjukskrivningslängd* 2 Rehabiliteringsutredning

Läs mer

1.1 Ärenden som avser den allmänna sjukförsäkringen enligt AFL

1.1 Ärenden som avser den allmänna sjukförsäkringen enligt AFL 6 1.1 Ärenden som avser den allmänna sjukförsäkringen enligt AFL 1.1.1 Inte medgiven sjukpenning eller indragen sjukpenning Inte medgiven sjukpenning Det kan ta lång tid innan Försäkringskassan meddelar

Läs mer

Om du behöver tandvård

Om du behöver tandvård Om du behöver tandvård Välkommen till Försäkringskassan Den här broschyren tar kortfattat upp vilka förmåner som finns från socialförsäkringen när det gäller tandvård. Bland annat kan du läsa om tandvårdsbidragen,

Läs mer

Om du behöver tandvård

Om du behöver tandvård Om du behöver tandvård Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar i Sverige.

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen OF-Omsorg till personer med funktionsnedsättning Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter

Läs mer

Frågor inför vuxenlivet

Frågor inför vuxenlivet Frågor inför vuxenlivet Några vanliga frågor inför vuxenlivet Vilka möjligheter har du att få ett arbete? Det finns olika möjligheter att få arbete och det finns särskilt stöd att få. Om du kan få arbete

Läs mer

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Stöd och service till vissa funktionshindrade enligt LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger människor med vissa

Läs mer

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle OMVÅRDNAD GÄVLE Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Mer information och ansökan Om du har frågor eller vill ansöka om stöd, ring 026-17

Läs mer

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Information om LSS Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som garanterar personer med omfattande varaktiga funktionshinder

Läs mer

Funktionshinder. Information om socialförsäkringen för dig med funktionshinder

Funktionshinder. Information om socialförsäkringen för dig med funktionshinder Funktionshinder Information om socialförsäkringen för dig med funktionshinder Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen

Läs mer

Färdtjänst och riksfärdtjänst

Färdtjänst och riksfärdtjänst Färdtjänst och riksfärdtjänst Färdtjänst Ansöka om färdtjänst Vad är färdtjänst och vem kan få färdtjänst? Färdtjänst är en kompletterande kollektiv transportform till personer som på grund av ett stort

Läs mer

Om du har en funktionsnedsättning

Om du har en funktionsnedsättning Om du har en funktionsnedsättning Välkommen till Försäkringskassan I den här broschyren kan du läsa om vilken hjälp du som har en varaktig sjukdom eller funktionsnedsättning kan få från Försäkringskassan.

Läs mer

INFORMATION OM. Hemtjänst. Hemsjukvård. Särskilda boendeformer. Rehabilitering. Tandvård. September 2012

INFORMATION OM. Hemtjänst. Hemsjukvård. Särskilda boendeformer. Rehabilitering. Tandvård. September 2012 1 INFORMATION OM Hemtjänst Hemsjukvård Särskilda boendeformer Rehabilitering Tandvård September 2012 2 HEMTJÄNST Den som av någon anledning har svårt att klara sig själv hemma kan ansöka om hemtjänst.

Läs mer

LSS Information för personer med funktionsnedsättning

LSS Information för personer med funktionsnedsättning LSS Information för personer med funktionsnedsättning Information från Socialkontoret i Danderyd om insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS LSS Lagen om stöd och service

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Barn- och utbildningsförvaltningen

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Barn- och utbildningsförvaltningen LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Barn- och utbildningsförvaltningen Vilka omfattas av lagen? - LSS är en lag om hjälp till personer som har något eller några av dessa funktionshinder:

Läs mer

Lättläst. Om du behöver tandvård

Lättläst. Om du behöver tandvård Lättläst Om du behöver tandvård Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar

Läs mer

LSS. Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun

LSS. Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun S O C I A L F Ö RVA LT N I N G E N I H U D D I N G E LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun Vart vänder jag mig? Du som bor i Huddinge kommun och

Läs mer

FÖRSÄKRING. Om ersättning vid arbetsskada PSA

FÖRSÄKRING. Om ersättning vid arbetsskada PSA FÖRSÄKRING Om ersättning vid arbetsskada PSA Maj 2011 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal

Läs mer

* Ledsagarservice * Korttidstillsyn för skolungdomar * Kontaktperson * Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för

* Ledsagarservice * Korttidstillsyn för skolungdomar * Kontaktperson * Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för * Ledsagarservice Ledsagare är en person som är anställd av kommunen och som kan följa med ex till badhus, affär, läkare, bio och promenader. Servicen skall anpassas efter den enskildes behov. Den som

Läs mer

funktionsnedsättning

funktionsnedsättning Stöd och service till personer med funktionsnedsättning Information om insatser enligt LSS 2(14) Innehållsförteckning Att söka hjälpinsatser 3 LSS och insatserna 4 Råd och stöd 5 Personlig assistans 6

Läs mer

Om ersättning vid arbetsskada TFA

Om ersättning vid arbetsskada TFA FÖRSÄKRING Om ersättning vid arbetsskada TFA April 2011 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal

Läs mer

NLL-2013-05 Foto: Maria Fäldt. Har du rätt till billigare tandvård? Landstingets tandvårdsstöd få tandvård till sjukvårdskostnad

NLL-2013-05 Foto: Maria Fäldt. Har du rätt till billigare tandvård? Landstingets tandvårdsstöd få tandvård till sjukvårdskostnad NLL-2013-05 Foto: Maria Fäldt Har du rätt till billigare tandvård? Landstingets tandvårdsstöd få tandvård till sjukvårdskostnad Foto: Maria Fäldt Ta hand om din mun En god munhälsa är viktigt för att må

Läs mer

Färdtjänst. Kommunstyrelsen informerar. Reseservice telefonnummer 0771-25 10 20. Färdtjänsttaxa

Färdtjänst. Kommunstyrelsen informerar. Reseservice telefonnummer 0771-25 10 20. Färdtjänsttaxa Färdtjänsttaxa Färdtjänsttaxan är densamma som motsvarande resa med kollektivtrafiken plus en avgift på 18 kr/enkelresa. Kommunstyrelsen informerar Färdtjänst Aktuellt taxa finns på närmaste busstation,

Läs mer

LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Information från socialtjänsten Sundsvalls kommun Omsorg om funktionshindrade LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Tandvårdshjälpen. vilket stöd har jag rätt till?

Tandvårdshjälpen. vilket stöd har jag rätt till? Tandvårdshjälpen vilket stöd har jag rätt till? Tandvård under 20 år Barn och ungdomar har rätt till avgiftsfri tandvård till och med sista december det år de fyller 19 år. Första besöket på en tandvårdsmottagning

Läs mer

Funktionsnedsättning och nedsatt arbetsförmåga

Funktionsnedsättning och nedsatt arbetsförmåga Försäkringskassan Funktionsnedsättning och nedsatt arbetsförmåga Hjärnkraft 170529 Mathias Holmlund 010 116 3493 mathias.holmlund@forsakringskassan.se Sid 1 2017 Funktionsnedsättning Innehåll Översiktlig

Läs mer

Leva som andra. Stöd för dig som har en funktionsnedsättning

Leva som andra. Stöd för dig som har en funktionsnedsättning Leva som andra Stöd för dig som har en funktionsnedsättning Stöd att leva ett självständigt liv Du som har en funktionsnedsättning kan få stöd och hjälp i vardagen. Med hjälp kan du leva som andra och

Läs mer

Social sektor. Leva som andra. - information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Social sektor. Leva som andra. - information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Social sektor Leva som andra - information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Vad är LSS? LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Det är en lag

Läs mer

SPF Guide för pensionärer. Vård och omsorg. På dina villkor! Råd som förenklar dina kontakter med hälsooch sjukvården och äldreomsorgen

SPF Guide för pensionärer. Vård och omsorg. På dina villkor! Råd som förenklar dina kontakter med hälsooch sjukvården och äldreomsorgen SPF Guide för pensionärer Vård och omsorg På dina villkor! Råd som förenklar dina kontakter med hälsooch sjukvården och äldreomsorgen Innehåll 3. Vård och omsorg på dina villkor! Patientnämnder 4. Dina

Läs mer

PSA OM ERSÄTTNING VID ARBETSSKADA

PSA OM ERSÄTTNING VID ARBETSSKADA PSA OM ERSÄTTNING VID ARBETSSKADA Maj 2008 1 Din trygghet om något händer - Avtal om ersättning vid personskada (PSA) Du omfattas av ett avtal via jobbet. Avtalet är ett komplement till den ersättning

Läs mer

Information om. LSS- Lagen. stöd och service till vissa. funktionshindrade. Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178

Information om. LSS- Lagen. stöd och service till vissa. funktionshindrade. Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178 Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178 Avdelningschef LSS Agneta Stabforsmo 0240-66 03 25 SMEDJEBACKENS KOMMUN Socialförvaltningen LSS-avdelningen Information om LSS- Lagen om När Du

Läs mer

KOMMUNAL HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH REHABILITERING HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

KOMMUNAL HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH REHABILITERING HÄLSO- OCH SJUKVÅRD HÄLSO-, SJUKVÅRD & REHABILITERING HÄLSO- & SJUKVÅRD OCH REHAB I FALKENBERGS KOMMUN KOMMUNAL HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH REHABILITERING Syftet med denna broschyr är att ge en översikt över kommunens hälso-

Läs mer

Om ersättning vid arbetsskada TFA-KL

Om ersättning vid arbetsskada TFA-KL Om ersättning vid arbetsskada TFA-KL Utgiven i juni 2012 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal

Läs mer

En patientförsäkring för alla OM DU SKADAS I VÅRDEN

En patientförsäkring för alla OM DU SKADAS I VÅRDEN En patientförsäkring för alla OM DU SKADAS I VÅRDEN OM DU SKADAS I VÅRDEN Om du drabbas av en skada i samband med hälso-, sjuk- eller tandvård kan du ha rätt till ersättning enligt patientskadelagen.

Läs mer

Om du behöver tandvård

Om du behöver tandvård Om du behöver tandvård Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller för alla som bor eller arbetar i Sverige. Den ger

Läs mer

Lättläst. Socialförsäkringen

Lättläst. Socialförsäkringen Lättläst Socialförsäkringen Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar i Sverige.

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning Stöd till personer med funktionsnedsättning i Lessebo kommun Stöd till personer med funktionsnedsättning Omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF) erbjuder en rad olika stöd till personer med

Läs mer

VAD ÄR FÄRDTJÄNST? väsentliga svårigheter Vad krävs för att få tillstånd till färdtjänst? När är man inte berättigad färdtjänst?

VAD ÄR FÄRDTJÄNST? väsentliga svårigheter Vad krävs för att få tillstånd till färdtjänst? När är man inte berättigad färdtjänst? FÄRDTJÄNST VAD ÄR FÄRDTJÄNST? Färdtjänst är en del av kollektivtrafiken och bygger på samåkning. Den är till för personer med en varaktig funktionsnedsättning på minst 3 månader som medför väsentliga svårigheter

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vad är LSS? Lagen om stöd och service till vissa människor med funktionsnedsättning, är

Läs mer

En patientförsäkring för alla OM DU SKADAS I VÅRDEN

En patientförsäkring för alla OM DU SKADAS I VÅRDEN En patientförsäkring för alla OM DU SKADAS I VÅRDEN OM DU SKADAS I VÅRDEN Om du drabbas av en skada i vården kan du ha rätt till ersättning enligt patientskadelagen. Alla Sveriges landsting och regioner

Läs mer

Samhällets stöd. Habiliteringscentrum Landstinget Västmanland

Samhällets stöd. Habiliteringscentrum Landstinget Västmanland Samhällets stöd Habiliteringscentrum Landstinget Västmanland Föreläsare Lotta Ramsten Fredriksson, kurator Anna Wickström, kurator Eva Ytterborg, kurator Katarina Hultberg, kurator Samhällets stöd Stat

Läs mer