Brandseminarium BBR 19 ur dörrindustrin perspektiv

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Brandseminarium 12-09-27 BBR 19 ur dörrindustrin perspektiv"

Transkript

1 DALOC INGEMAR OLOFSSON Brandseminarium BBR 19 ur dörrindustrin perspektiv

2

3 ÖVERGÅNG TILL CE-MÄRKNING Branddörrar Dörrar väntar (fortfarande) på övergången till Europasystemet Publicering av produktstandarder styr när samexistensperioden börjar och slutar Nationella brandklasser, typgodkännande nationellt typgodkännande eller CE-märkning Enbart CE-märkning publicering Produktstandard Samexistensperiod

4 EN-PRODUKTSTANDARDER FÖR DÖRRAR mekaniska egenskaper Produkt Standard Ytterdörrar SS-EN Produkt Standard Innerdörrar pren Produkt Standard Portar SS-EN Brand och brandgastäthet Produkt Standard Dörrar brand pren Krav för Branddörrar och Röktäta dörrar SS-EN14600 Brandprovning av dörrar SS-EN Direct Application SS-EN Extended Application pren15269-x Småskaleprov för beslag SS-EN Klar och utgiven standard Brand motståndsklassificering SS-EN

5 EUROPEISKT KLASSIFICERINGSSYSTEM Brandklassificering Dörrar CE- märkning EI 2 tidigast 2014 Övergångstid 5 år? TC 33 har ansökt om 60 månaders samexistensperiod för EN Övergångsregler upphör tidigast april 2018 Nationella svenska klasser EI och A försvinner. Europaklasser t.ex. EI 2 eller E eller EI 2 /EW blir enda möjligheten. De gamla svenska klasserna EI och A kommer att finnas flera år till. Kommer Boverket / BBR att stöka till det i kommande revision?

6 BBR 19 Revisonen 2011 Processen Transparent och bra revidering. Bra information under remissperioden. Bra dokumentation i remissvarssammanställningen. Reviderad konsekvensutredning bra. Ambitiös och bra informationsturné efter publicering Innehållet Hade kunnat bejaka de gamla nationella brandklasserna för dörrar på ett tydligare sätt, jämför t.ex. med norska och danska byggregler.

7 BBR 19 Kapitel 5 Brandskydd Dörrar Nyheter/skillnader mot BBR 18 Brandklass EI för dörrar används på ett nytt sätt i BBR Brandgastäthet S m och S a föreskrivs av BBR19 i ett antal tillämpningar. Viss otydlighet om ytskiktskrav för dörrar.

8 BBR 19 Kapitel 5 Brandskydd Dörrar Klassbeteckningar (BBR 5:231, 5:2311) I står för isoleringskrav och innebär att dörren inte överskrider vissa temperaturer under en viss tid. E står för täthetskrav och betyder att sticklågor och heta gaser inte läcker ut och kan antända närliggande material. A används i Sverige (och även i Norge) och det är en kombination av att dörren är isolerande (I) och tät (E) samt att dörren endast innehåller material i klass A2-s1,do (obrännbart material), 5:2311. EI 2 är en europeisk klassificering som samexisterar med gällande A- och EI-klass. EW är en europeisk klassificering används för att ställa krav på täthet samt ett skydd mot strålning. I Sverige används klassen i kombination med EI 2 för att ge ett högt skydd i det inledande brandförloppet och sedan säkerställa att strålningen inte blir för hög under de senare delarna av brandförloppet. C är en europeisk klassificering som står för att dörren är utrustad med dörrstängare. Med dörrstängaren förhindras att brand- och brandgaser sprids pga. öppen dörr. S a och S m står för brandgastäthet, dvs. förmågan att reducera brandgas- och rökläckage från en sida av dörren till den andra.

9

10 BBR 19 Kapitel 5 Brandskydd Dörrar Brandklass EI för dörrar I BBR19 användas EI på ett nytt sätt. EI används för att beteckna flera olika sätt att verifiera dörrar som klarar integritets- och isoleringskrav. EI-krav i BBR kan uppfyllas med dörrar som har klass EI 2, svensk A-klass, svensk EI-klass eller kombinationsklassen EI 2 /EW. Se 5:2311 i BBR 19, som lyder: 5:2311 Dörrar Allmänt råd Dörrar med krav på brandmotstånd i klass EI XX kan utformas i lägst klass EI2 15/EW XX enligt SS-EN och där XX står för den tid i minuter som brandmotståndet motsvarar. För dörrar i klass A2-s1,d0 kan kravet på isolering, I, anses vara uppfyllt om temperaturstegringen på den från branden vända sidan är högst 280 C i genomsnitt och högst 330 C i enstaka punkter. Sammanfattningsvis kan de flesta klassbeteckningarna användas på samma sätt som tidigare (Undantag som bekräftar regeln) Europaklass EI 2 föreskrivs bara på ett ställe, i brandvägg. Där får ej alternativa klasser användas

11 BBR 19 Kapitel 5 Brandskydd Dörrar Exempel på tillåtna brandklasser enligt BBR19: Lägenhetsdörr i bostadhus, >2 våningsplan (Br1) 5:543 Huvudklass EI 60 5:534 ansluter till utrymningsväg: EI30-S a Ska ha tät underkant: EI30-S m 5:2311 1:a stycket EI60 -> EI 2 15/EW60 EI30-S m -> EI 2 15/EW30-S m 5:2311 2:a stycket EI 60 -> A60 EI30-S m -> A30-S m EI30-S m -> Svensk EI30-S m EI 2 15/EW60 -> A15/EW60 EI 2 15/EW30-S m -> A15/EW30-S m Lätt??

12 BBR 19 Kapitel 5 Brandskydd Dörrar Brandgastäthet S m och S a föreskrivs av BBR19 Nytt krav! Brandgastäthetsklassade dörrar S m ska användas i luftsluss, brandsluss, trapphus Tr1 och Tr2 samt dörrar till trapphus (5:241,5:245,5:246,5:534) I anslutning till utrymningsväg kan alternativklass EI30-S a användas Brandgastäthet provas enligt SS-EN och klassificeras enligt SS-EN Brandgastätheten S är dörrens förmåga att reducera brandgas- och rökläckage från en sida av dörren till den andra. Bokstäverna a och m syftar på kall respektive varm gas. Dörrar med klassen Sa har genomgått tester vid röktemperaturen 20 C och en tryckskillnad 25 Pa och maximalt tillåtet läckage är ca 15 m3/h för enkeldörr och 24 m3/h för pardörr. Sm har testats vid 200 C och tryckskillnaden 50 Pa, maximalt tillåtet läckage är 20 m3/h för enkeldörr samt 30 m3/h för pardörr. Om en dörr uppfyller klassen Sm har den även klarat kraven för Sa.

13 BBR 19 Kapitel 5 Brandskydd Dörrar Viss nyhet/otydlighet om ytskiktskrav för dörrar 5:521 tar upp att mindre byggnadsdelar ska utföras med ytskikt i lägst klass D-s2,d0. Exempel på sådana mindre byggnadsdelar kan vara dörrblad och karmar Krav i 5:522, klass B-s1,do i utrymningsvägar, gäller dock ej dörrar Verifieringskrav för ytskikt =? Har ej varit del av typgodkännanden hittills. Har ej efterfrågats hittills. BBR 19 gäller ensam från , nya krav kan komma nu/då. Är inte med i kommande produktstandard EN 16034, kan inte CE-märkas

14 BBR 19 Kapitel 5 Brandskydd Dörrar Fördelar respektive problem med BBR19 Bra att gamla nationella systemet tillåts med samexistensperiod tills europasystemet är i full drift. Dock otydligt implementerat. A-klass nämns inte, förklaringar kring svensk EI-klass finns inte. Man måste studera förarbetena i form av reviderad konsekvensutredning och remissvarssammanställning, för att rätt kunna tolka BBR19 för dörrar.

15 BBR 19 Kapitel 5 Kommande revidering av BBR Till följd av Boverkets rapport 2012:1 Anpassning av svensk rätt till EU-förordningen om harmoniserade villkor för saluföring av byggprodukter. Ligger f.n. hos socialdepartementet Boverket förslår att ingen samexistensperiod ska finnas samt att nya produktcertifikat ska införas i mellantiden! Boverkets förslag Vi införlivar CPR, marknadskontroll och kontaktpunkt Och förresten vi passar på att avveckla typgodkännandesystemet men för samtidigt in ett nytt lagkrav att produkter måste ha kända egenskaper och ska vara tredjepartcertifierade!!

16 BBR 19 Kapitel 5 Brandskydd Dörrar Sammanfattning Övergången till CE-märkning är förestående Kommer att pågå mellan 2014 och Om inte Socialdepartementet och Boverket krånglar till det, i så fall kan vi stå helt utan möjlighet att skylta brandegenskaper under en period, och inte ha möjlighet att sätta produkter på svensk marknad

17 FRÅGOR???

CE dig för! Använd rätt produkter i dina byggprojekt

CE dig för! Använd rätt produkter i dina byggprojekt CE dig för! Använd rätt produkter i dina byggprojekt Ta CE-märkningen till hjälp! Från den 1 juli 2013 måste alla byggprodukter som omfattas av en harmoniserad standard vara CE-märkta, enligt EU:s byggproduktförordning.

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson BFS 2006:12 Boverkets föreskrifter om ändring i verkets byggregler (1993:57) föreskrifter och allmänna råd; beslutade den 10 april 2006. Utkom från

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson Utdrag för OVK ur äldre byggregler sida 1 av 44 BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson Boverkets föreskrifter om ändring i verkets byggregler (1993:57) föreskrifter och allmänna råd; beslutade

Läs mer

Februari 2004. Utrymningsdimensionering

Februari 2004. Utrymningsdimensionering Boverket Rapport Februari 2004 Utrymningsdimensionering Utrymningsdimensionering Boverket februari 2004 2 Titel: Utrymningsdimensionering Utgivare: Boverket Upplaga: 1 Antal: 1000 Tryck: Lenanders Tryckeri

Läs mer

RAPPORT 2015:2 REGERINGSUPPDRAG. Genomförande av EU:s nya hissdirektiv i svensk rätt

RAPPORT 2015:2 REGERINGSUPPDRAG. Genomförande av EU:s nya hissdirektiv i svensk rätt RAPPORT 2015:2 REGERINGSUPPDRAG Genomförande av EU:s nya hissdirektiv i svensk rätt Genomförande av EU:s nya hissdirektiv i svensk rätt Boverket januari 2015 Titel: Genomförande av EU:s nya hissdirektiv

Läs mer

IMKANAL.SE UTGÅVA 2012:1

IMKANAL.SE UTGÅVA 2012:1 IMKANAL.SE UTGÅVA 2012:1 Utformnings- och utförandeanvisningar för imkanaler Branschrekommendation fluetec 1 Förord 3 1. Omfattning 3 2. Normativa hänvisningar 3 3. Klassificering av imkanaler 5 4. Imkanalens

Läs mer

Boverkets författningssamling

Boverkets författningssamling Boverkets författningssamling Boverkets föreskrifter om ändring i verkets byggregler (2011:6) - föreskrifter och allmänna råd; beslutade den 17 juni 2014. BFS 2014:3 Utkom från trycket den 17 juni 2014

Läs mer

Vad är CE-märkning? Introduktion

Vad är CE-märkning? Introduktion Introduktion Många produkter som säljas inom EU bär CE-märket. Användning av CE-tecknet blev först obligatorisk 1990, men det tog inte mindre än 3 år innan det fick sin nuvarande form. De två bokstäverna

Läs mer

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059)

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) 1 Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) Publicerat första gången 2014-08-28 Ändringar och tillägg 2014-10-07 Arbetsgivare/uppdragsgivare 1. Är det någon skillnad mellan

Läs mer

Rapport 2013:20 REGERINGSUPPDRAG. Förslag på regeländringar för fler bostäder åt unga och studenter

Rapport 2013:20 REGERINGSUPPDRAG. Förslag på regeländringar för fler bostäder åt unga och studenter Rapport 2013:20 REGERINGSUPPDRAG Förslag på regeländringar för fler bostäder åt unga och studenter Förslag på regeländringar för fler bostäder åt unga och studenter Boverket juni 2013 Titel: Förslag på

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Ansvarig utgivare: Generaldirektör Gunnar Alvan Läkemedelsverkets föreskrifter om medicintekniska produkter för in vitro diagnostik; LVFS 2001:7 Utkom

Läs mer

Boverkets författningssamling

Boverkets författningssamling Boverkets författningssamling Boverkets föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter och allmänna råd (2011:10) om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder); BFS 2013:10 Utkom från

Läs mer

Transport av farligt gods

Transport av farligt gods Transport av farligt gods Väg och järnväg 3 1.2 C 1 1203 80 1824 Transport av farligt gods Väg och järnväg Denna broschyr informerar övergripande om de regler som rör transport av farligt gods på väg och

Läs mer

Lönar det sig att plugga? Problem med den nya betygsskalan

Lönar det sig att plugga? Problem med den nya betygsskalan Lönar det sig att plugga? Problem med den nya betygsskalan Den nya betygsskalan lanserades av Jan Björklund under parollen Det ska löna sig att plugga och betygen ska vara rättvisa. Men har det verkligen

Läs mer

OM BESTÄMMELSER FÖR PROJEKTERING OCH UNDERHÅLL AV NÖDBELYSNING

OM BESTÄMMELSER FÖR PROJEKTERING OCH UNDERHÅLL AV NÖDBELYSNING OM BESTÄMMELSER FÖR PROJEKTERING OCH UNDERHÅLL AV NÖDBELYSNING 2 Utgivare: FSN Föreningen Säkerhet genom Nödbelysning och Ljuskultur Box 12653 112 93 Stockholm Tel 08-566 367 00(vxl) Fax 08-667 34 91 www.fsn.nu

Läs mer

Jämförelse mellan energiregler i de nordiska länderna och Tyskland

Jämförelse mellan energiregler i de nordiska länderna och Tyskland Datum 2012-01-16 Diarienummer 1271-5280/2011 PM I denna PM redovisas en jämförelse mellan aktuella energiregler för nya byggnader i de Nordiska länderna och Tyskland. I Sverige återfinns energireglerna

Läs mer

ÖVERENSKOMNA RUTINER AVSEENDE BETALNINGSANSVARSLAGEN OCH SAMVERKAN VID IN- OCH UTSKRIVNING I SLUTEN VÅRD

ÖVERENSKOMNA RUTINER AVSEENDE BETALNINGSANSVARSLAGEN OCH SAMVERKAN VID IN- OCH UTSKRIVNING I SLUTEN VÅRD ÖVERENSKOMNA RUTINER AVSEENDE BETALNINGSANSVARSLAGEN OCH SAMVERKAN VID IN- OCH UTSKRIVNING I SLUTEN VÅRD Utarbetade av landstinget i Kalmar län och länets kommuner i samverkan Reviderade av Mall-gruppen

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Bedömning av brandskydd i kulturbebyggelse

Bedömning av brandskydd i kulturbebyggelse Bedömning av brandskydd i kulturbebyggelse Bedömning av brandskyddsvärdering i kulturbyggnader Teoretisk bakgrund och praktiskt exempel Per Wikberg och Lars-Eric Johansson Räddningsverkets kontaktperson:

Läs mer

Handbok om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor

Handbok om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor Handbok om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor 2 MSB:s kontaktpersoner: David Gårsjö, 010-240 52 74 Karin Kjellén, 010-240 52 65 Publikationsnummer MSB607 - Oktober 2013 ISBN 978-91-7383-382-0

Läs mer

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT - Handbok för miljöprövning av askor Så gör du en tillståndsansökan enligt miljöbalken för att få använda askor - tips, mallar och checklistor Sida 0 Askor en resurs rätt använd

Läs mer

Uppdrag att överväga ytterligare åtgärder som kan undantas från kravet på bygglov

Uppdrag att överväga ytterligare åtgärder som kan undantas från kravet på bygglov Rapport 2014:20 REGERINGSUPPDRAG Uppdrag att överväga ytterligare åtgärder som kan undantas från kravet på bygglov överväga ytterligare åtgärder författningsändringar med anledning av dom i mål P 3537-12

Läs mer

Sveriges första femton år som medlem i EU

Sveriges första femton år som medlem i EU Sveriges första femton år som medlem i EU Djurskydd Sverige hade redan före inträdet i EU en hög djurskyddsnivå, och har i de flesta fall kunnat bibehålla denna. Utvecklingen har dock gått mot fler EU-regelverk

Läs mer

Den nya skollagen. för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165

Den nya skollagen. för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165 Den nya skollagen för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165 2 Det här är en proposition med förslag till en ny skollag. Det

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer

skyddshandskar - allmänna krav och provningsmetoder (en 420) krav på bruksanvisning krav på märkning

skyddshandskar - allmänna krav och provningsmetoder (en 420) krav på bruksanvisning krav på märkning skyddshandskar - allmänna krav och provningsmetoder (en 420) Kraven i sammanfattning Handskarna ska vara tillverkade för att ge det skydd som de är avsedda för. Användaren ska inte kunna skada sig på sömmar

Läs mer

FÄRRE HINDER FLER STUDENTBOSTÄDER - POLITISKA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BYGGANDE AV STUDENTBOSTÄDER I SVERIGE, DANMARK, FINLAND OCH NORGE

FÄRRE HINDER FLER STUDENTBOSTÄDER - POLITISKA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BYGGANDE AV STUDENTBOSTÄDER I SVERIGE, DANMARK, FINLAND OCH NORGE FÄRRE HINDER FLER STUDENTBOSTÄDER - POLITISKA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BYGGANDE AV STUDENTBOSTÄDER I SVERIGE, DANMARK, FINLAND OCH NORGE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Nu är det dags att gå från ord till handling!...

Läs mer

PRODUKTKATALOG. MA-systemet och övrigt gjutjärn

PRODUKTKATALOG. MA-systemet och övrigt gjutjärn 2008 PRODUKTKTOG M-systemet och övrigt gjutjärn Gustavsberg Rörsystem har en unik ställning i Skandinavien när det gäller att utveckla och marknadsföra rörsystem av gjutjärn. Tack vare vårt nära samarbete

Läs mer