FSAs långsiktiga arbete inom informatiken. Syfte med vår workshop. Journaldokumentation- lätt och rätt och användbart vid förbättringsarbete

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FSAs långsiktiga arbete inom informatiken. Syfte med vår workshop. Journaldokumentation- lätt och rätt och användbart vid förbättringsarbete"

Transkript

1 Syfte med vår workshop Journaldokumentation- lätt och rätt och användbart vid förbättringsarbete Gruppen för Termer och Begrepp Kerstin Hjort Agneta Carlsson Att ge intresserade kollegor ökad kunskap om vilka förutsättningar och möjligheter som finns för en enhetlig journaldokumentation och åtgärdsregistrering Ge exempel på hur en enhetlig journaldokumentation och åtgärdsregistrering kan nyttjas vid förbättringsarbete Upplägg Information om FSA s engagemang i dokumentations och registreringsfrågor Genomförda aktuella nationella arbeten Exempel på journaldokumentation och åtgärdsregistrering Nyttan av en anpassad och strukturerad journal för att stödja och säkra arbetsterapiprocessen i patientarbetet. Nyttja information från patientjournalen till att skapa egen evidens FSAs långsiktiga arbete inom informatiken FSAs begrepp och termgrupp Agneta Carlsson, Norrlands universitetsjukhus Ann Britt Ivarsson, Institutionen för Hälsovetenskap och Medicin(IHM) Örebro universitet Helen Lindqvist, Malmö kommun Karin Granbom, Medicinskt ansvarig för rehabilitering, hjälpmedelssamordnare, Luleå kommun Sammankallande Kerstin Hjort Professionsutvecklare/kvalitetsutvecklare, FSA, Landstinget i Värmland 4 1

2 FSAs arbeten inom olika områden NI Historik ARTUR och GÄRDA 2002 Utveckling av KVÅ åtgärder utifrån ICF 2006 Journalsökord och åtgärder inom arbetsterapi, vers Urval av befintliga åtgärder från KVÅ för åtgärdsregistering inom psykiatrin SwInG CHIP (Svensk interprofessionell grupp för åtgärdsregistrering vid psykiska hälsoproblem) Medverkat i utvecklingen av nationell informationsstruktur och nationellt fackspråk 5 Nationellt fackspråk ICF Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa, ICF Klassifikation av vårdåtgärder KVÅ, (ICHI) (Diagnosklassifikationer, ICD 10) Snomed CT Socialstyrelsens termbank 2

3 Klassifikation av vårdåtgärder Kirurgiska åtgärder KKÅ97 Medicinska åtgärder (icke-kirurgiska) Tidigare TÅL Anestesiåtgärder Radiologiåtgärder Åtgärder med ICF struktur antal åtgärder 5700 antal åtgärder 3000 Åtgärder KVÅ utifrån ICF Socialstyrelsens hemsida P N PN000 Utredning av personlig vård Insamling och analys av information från standardiserade bedömningsinstrument, skattningskalor, kliniska test, intervju och/eller observation gällande egen personlig vård, att tvätta och torka sig själv, att ta hand om sin kropp och kroppsdelar, att klä sig, att äta och dricka och att sköta sin egen hälsa. Övergripande kod inom avsnittet ICF d510 d599 d510 d599 Ex. på ICF relaterade Åtgärder i KVÅ Krypträning, trappträning, löpträning, hoppträning, träning i att gå ombord på ett tåg, Träning i att röra sig omkring buss och liknande samt röra sig på olika platser. QM017 på olika sätt ICF d455, ICF d460 Träning i att använda Träning i att som passagerare förflytta sig såsom QM020 transportmedel att bli körd i bil, buss, spårvagn, tåg. ICF d470 Stöd och rådgivning vid utförande av personlig vård innefattar att med lämpliga metoder och material tvätta och torka sig, ta hand om sin kropp och kroppsdelar, klä sig, äta och dricka QN001 Stöd vid personlig vård och sköta sin egen hälsa. ICF d Assistans vid personlig vård där individen behöver hjälp med alla eller en del moment i proceduren som innefattar att med lämpliga metoder och material tvätta och torka sig, ta hand om sin kropp och kroppsdelar, klä sig, äta och dricka och sköta sin egen hälsa.. ICF d510 QN002 Assistans vid personlig vård

4 Framtidens Klassifikation av vårdåtgärder ICHI Internationell Classification of Health Interventions (ICHI) 14 Område i ICF, dressing HLD AA ZZ Assessment of dressing Evaluating the ability to carry out the coordinated actions and tasks of putting on and taking off clothes and footwear in sequence and in keeping with climatic and social conditions to establish Typ av functioning or a diagnosis, identify appropriate interventions åtgärd, test Includes putting on or taking off clothes and footwear and choosing appropriate clothing HLD AC ZZ Test dressing Performing a specific review or examination of the ability to carry out the coordinated actions and Metod, tasks of putting on and taking off clothes and footwear in sequence and in keeping with climatic observationand social conditions... by using a test Typ av åtgärd HLD AM ZZ Observation dressing Visual acquisition of information (not protracted or repeated) to evaluate a person s ability to HLD LS BK Supporting conversation for dressing Dialogue in order to find strategies to solve or alleviate difficulties arising from from the daily demands of life and a person's ability to carry out the coordinated actions and tasks of putting on and taking off clothes and footwear in sequence and in keeping with climatic and social conditions Extracted from ICHI Alpha2 (September 2013), ICHI Tabular List

5 Till vad riktas åtgärden Snomed CT Systematized Nomenclature of Medicine Clinical Terms (Snomed CT) Begreppssystem som har översatt till svenska och kvalitetsgranskat, innehåller ca olika begrepp Varje begrepp är unikt Tänkt användningsområde dokumentation av specifik information t.ex. innehållet i olika kvalitetsregister Resultat av mappningen av ADL taxonomin till Snomed CT ADL taxonomin innehåller 59 olika termer av dessa saknades 34 st i Snomed CT och 25 st fanns i begreppssystemet 17 Socialstyrelsens termbank Socialstyrelsens termbank Termbanken innehåller termer som rekommenderas för användning inom fackområdet vård och omsorg Dessa begrepp som har analyserats enligt terminologilärans metoder och principer och förankrats internt på Socialstyrelsen samt i bred remiss till kommuner, landsting, privata vårdgivare, myndigheter och andra organisationer. Verkligheten Mentalbild Ogdenstriangel Term Beskriva äldres behov och följa resultat inom kommunal hälso och sjukvård Ett urval togs fram av ICF koder och KVÅ koder. ICF koder 265 stycken KVÅ koder 109 (utredande), 166 (behandlande) Och 16 (administrativa) Mål en enhetligare dokumentation Detta gjordes utifrån tre yrkesgrupper behov av dokumentation 5

6 Beskriva äldres behov och följa resultat inom kommunal hälso och sjukvård NI Framtaget urval användes till: Vilket behov finns? (ICF) Vilka åtgärder genomförs? (KVÅ) Vad är resultatet av gjorda åtgärder? (ICF) Uppföljning av resultat Processmodeller Nationell informationsstruktur (NI) Vad skall dokumenteras i Arbetsterapiprocessen 6

7 Processteg och dokumentations behov Byggstenar i journaldokumentationen Informera om de insatser som erbjuds, informerad patient Utredning, anamnes, status Aktivitetsbegränsning, aktivitetsbegränsning Formulera mål, satta mål Planera behandling, planerade åtgärder Genomföra behandlingen, genomförda åtgärder, åtgärdsresultat Utvärdera mål, måluppfyllelse Enhetlig journaldokumentation Vad finns det för olika byggstenar i patientjournalen Gruppdiskussion Hur nyttjar vi FSA s framtagna termer? Vilka system/ klassifikationer nyttjar vi (KVÅ, Snomed ) Vilka kvalitetsregister nyttjar vi och vilken information tar vi ut? Exempel från Norrlands universitetssjukhus Registrering av KVÅ i 5 år Gemensam utvecklingsgrupp för rehabenheter vid sjukhuset i 3 år tillsammans med controller och journalsystemsansvarig Mall efter önskemål från rehabenheterna som ger kontinuerlig produktionsinformation 7

8 Praktisk tillämpning av KVÅ koder På vilken nivå bör koderna sättas Hur många koder bör registreras för samma patient för att få ut hanterlig statistik Hur definierar vi koderna Nyttan av KVÅ registrering Egenkontroll av verksamheten Förtydliga och förkorta dokumentation Koppla kod till program/ dokumentationsmall Jämförelser mellan liknande verksamheter (öppna jämförelser) Kostnadsberäkning av resurser Koder som nyttjas exempel 1. Sökord Åtgärdskod 2 Markera Vårdåtgärdsregister i ringen 3. Under Kapitel välj P(utredande åtgärder) eller Q (behandlande åtgärder) Kapitel P =Utredning Avsnitt B Utredning av sinnesfunktioner och smärta Kod PB 003 Bedömning av balansfunktion 007 Bedömning av proprioceptiv funktion 008 Bedömning av beröringsfunktion och temperatur 009 Bedömning av smärta Avsnitt D Utredning av hjärt och kärlfunktioner. Kod PD 006 Ödemmätning Avsnitt G Utredning av neuromuskuloskeletala och rörelserelaterade funktioner Kod PG 001 Bedömning av ledrörlighet 002 Bedömning av ledstabilitet 003 Bedömning av muskelfunktion 005 Bedömning av icke viljemässiga rörelsereaktioner 006 Bedömning av viljemässig rörelsekontroll Koder som nyttjas exempel Avsnitt Q Behandling av mellanmänskliga interaktioner Kod QQ 001 Stöd av närståendes delaktighet i vården Avsnitt R Träning av förmåga till arbete studier Kod QR 002 Rådgivning vid arbete och sysselsättning 003 Träning av arbetsförmåga Avsnitt S Träning av socialt och medborgerligt liv Kod QS 002 Stöd eller träning av fritidssysselsättning Avsnitt T Behandling genom omgivningspåverkan Kod QT 003 Anpassning av produkter och teknik i det dagliga livet 004 Utprovning av eller tillverkning av ortos 005 Hjälpmedelsförskrivning 006 Träning i att använda hjälpmedel 007 Hjälpmedelsrådgivning 8

9 Sammanställning Sammanställning Arbetsterapeut År & månad Antal unika pat KVÅ koder totalt KVÅ kod per patient jan ,8 2,1 2,1 02-feb ,0 2,2 2,1 03-mar ,9 2,0 2,0 04-apr ,9 2,0 2,1 05-maj ,3 1,9 2,0 06-jun ,3 2,0 2,3 07-jul ,1 2,0 2,4 08-aug ,1 2,2 2,2 09-sep ,3 1,9 2,4 10-okt ,1 2,1 2,3 11-nov ,4 2,0 2,5 12-dec ,4 1,9 2,0 ACK summa ,9 2,1 2,1 16% 15% -2% 33% 13% 12% AT 2013 AT 2012 AT 2011 Antal KVÅ koder KVÅ kod Åtgärdsgrupp1 unika pat totalt per patient Totaler ,9 G: Åtgärder som bäst hänförs t ,5 P: Utredande åtgärder relatera ,9 Q: Behandlande åtgärder relat ,6 X: Självständiga åtgärder som ,5 Z: Kompletterande information 1 1 1,0 Antal KVÅ koder KVÅ kod Åtgärdsgrupp1 unika pat totalt per patient Totaler ,6 G: Åtgärder som bäst hänförs t ,5 P: Utredande åtgärder relatera ,8 Q: Behandlande åtgärder relat ,5 X: Självständiga åtgärder som ,6 Antal KVÅ koder KVÅ kod Åtgärdsgrupp1 unika pat totalt per patient Totaler ,7 G: Åtgärder som bäst hänförs t ,5 P: Utredande åtgärder relatera ,2 Q: Behandlande åtgärder relat ,4 X: Självständiga åtgärder som , G Handläggning P Utredning Q Behandling Exempel från Weilbyplastikregistrering Sammanställning exempel Enl Sjukgym Hö/ Op Vä Hö/ Program åtgärd hänt Vä Antal höger 14 78% 11 61% 1 Enl program 18 1 Ja 18 Antal vänster 4 22% 7 39% 2 Ej enl program 0 2 Nej

10 Sammanställning exempel Hur vi använder data På arbetsplatsträffar Följsamhet till beslutad process Måluppfyllelse Uppföljning av förbättringsarbeten Identifiera fler förbättringsområden Till patientinformation 10

med inriktning på SoL Samarbete mellan två regeringsuppdrag

med inriktning på SoL Samarbete mellan två regeringsuppdrag Nationellt fackspråk för vård och omsorg tillämpat i modell för dokumentation av äldres behov och insatser både i handläggning och utförande av insatser inom äldreomsorg med inriktning på SoL Samarbete

Läs mer

Klassifikation av socialtjänstens insatser. Ann-Helene Almborg Klassifikationer och terminologi Regler och behörighet

Klassifikation av socialtjänstens insatser. Ann-Helene Almborg Klassifikationer och terminologi Regler och behörighet Klassifikation av socialtjänstens insatser Ann-Helene Almborg Klassifikationer och terminologi Regler och behörighet Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att utveckla en klassifikation av socialtjänstens

Läs mer

ICF/ICF-CY utbildningsmaterial Del 1- Introduktion av modell, struktur och innehåll

ICF/ICF-CY utbildningsmaterial Del 1- Introduktion av modell, struktur och innehåll ICF/ICF-CY utbildningsmaterial Del 1- Introduktion av modell, struktur och innehåll 2 Förord Flera verksamhetsföreträdare har efterfrågat ett nationellt informationsmaterial om ICF/ICF-CY för att öka kunskapen

Läs mer

Metoder i det nationella fackspråket för vård och omsorg

Metoder i det nationella fackspråket för vård och omsorg Metoder i det nationella fackspråket för vård och omsorg Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten. Det

Läs mer

Förskrivningsprocessen Fritt val av hjälpmedel Egenansvar. tre olika vägar till hjälpmedel

Förskrivningsprocessen Fritt val av hjälpmedel Egenansvar. tre olika vägar till hjälpmedel Förskrivningsprocessen Fritt val av hjälpmedel Egenansvar tre olika vägar till hjälpmedel Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2011 Författare: Ulla-Britt Blomquist, HI och Dina Jacobson samt Mia Pless (ICF), Lars

Läs mer

Att bygga en domänspecifik terminologi baserad på Snomed CT

Att bygga en domänspecifik terminologi baserad på Snomed CT Master of Information Technology med specialisering i Sundhedsinformatik, Efter- og Videreuddannelse, Aalborg universitet Att bygga en domänspecifik terminologi baserad på Snomed CT Identifiering och mappning

Läs mer

Förslag till SVENSK STANDARD SS 87 25 00

Förslag till SVENSK STANDARD SS 87 25 00 No index entries found. Förslag till SVENSK STANDARD SS 87 25 00 Utgåva 1 Kvalitet i omsorg, service, omvårdnad och rehabilitering för äldre med omfattande behov i ordinärt och särskilt boende Quality

Läs mer

Aktiv med dator. möjligheter för personer med rörelsehinder. Helene Lidström och Gerd Zachrisson

Aktiv med dator. möjligheter för personer med rörelsehinder. Helene Lidström och Gerd Zachrisson Aktiv med dator möjligheter för personer med rörelsehinder Helene Lidström och Gerd Zachrisson Hjälpmedelsinstitutet (HI) 2005 Författare: Maria Borgestig, Margret Buchholz, Ulla Ekeberg, Ulla Furendal,

Läs mer

Innehåll NR 1. Sektionen för omvårdnadsinformatik

Innehåll NR 1. Sektionen för omvårdnadsinformatik SOI NYTT Sektionen för omvårdnadsinformatik Innehåll NR 1 April, 2013 Ledaren Nationell ehälsa 2012 Effekter av standardiserade vårdplaner Mot mer användbara ehälsosystem? O BS D! a ko gs at nf t a e ny

Läs mer

Ann-Kristin Granberg Avdelningen för kunskapsstyrning. ann-kristin.granberg@socialstyrelsen.se

Ann-Kristin Granberg Avdelningen för kunskapsstyrning. ann-kristin.granberg@socialstyrelsen.se Ann-Kristin Granberg Avdelningen för kunskapsstyrning ann-kristin.granberg@socialstyrelsen.se 1 Beskriva behov, beslutade och genomförda insatser Öppna jämförelser äldre Nationellt fackspråk Öppna jämförelser

Läs mer

Genomförande av uppdraget Nationellt fackspråk för vård och omsorg

Genomförande av uppdraget Nationellt fackspråk för vård och omsorg Genomförande av uppdraget Nationellt fackspråk för vård och omsorg Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten.

Läs mer

VISIT INTEGRERAD ÖPPEN

VISIT INTEGRERAD ÖPPEN VISIT INTEGRERAD ÖPPEN MOTTAGNING PÅ FÖRSTA LINJEN I HAGFORS KOMMUN INNEHÅLL, PROCESSER OCH ERFARENHETER VISIT är en mottagning för barn, ungdomar, deras föräldrar och unga vuxna, 0-25 år med uppgift att

Läs mer

strategi för sjuksköterskors Svensk sjuksköterskeförenings arbete med ehälsa

strategi för sjuksköterskors Svensk sjuksköterskeförenings arbete med ehälsa strategi för sjuksköterskors Svensk sjuksköterskeförenings arbete med ehälsa Innehåll 4 Användnings områden för strategin och begreppet ehälsa 4 Vad är ehälsa? 5 Utveckling av ehälsa 6 Sjuksköterskors

Läs mer

Vilken information finns i socialtjänstens biståndsbeslut?

Vilken information finns i socialtjänstens biståndsbeslut? Umeå Universitet Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering. Sjukgymnastprogrammet Vilken information finns i socialtjänstens biståndsbeslut? En en pilotstudie om innehåll och målsättningar i

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vård- och omsorgsnämndens Uppdragsplan 2015 Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Uppdragsplan för vård- och omsorgsnämnden 2015 Inledning Vård- och omsorgsnämnden vill med uppdragsplanen för 2015

Läs mer

Sjukgymnastutbildningarnas mål och innehåll relaterade till sjukdomsförebyggande metoder

Sjukgymnastutbildningarnas mål och innehåll relaterade till sjukdomsförebyggande metoder LEVNADSVANEPROJEKT Sjukgymnastutbildningarnas mål och innehåll relaterade till sjukdomsförebyggande metoder Catharina Broberg Raija Tyni-Lenné Oktober 2012 Innehåll Bakgrund...2 Syfte...3 Material och

Läs mer

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Verksam Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Sammanfattning Verksam är en guide för att utveckla effektiva samverkanssystem baserat på verktyget System Quality and Performance

Läs mer

HANDBOK FÖR UTVECKLING AV KVALITETSREGISTER. Framtagen av Registercentrum Syd, Karlskrona EyeNet Sweden. Tredje upplagan

HANDBOK FÖR UTVECKLING AV KVALITETSREGISTER. Framtagen av Registercentrum Syd, Karlskrona EyeNet Sweden. Tredje upplagan HANDBOK FÖR UTVECKLING AV KVALITETSREGISTER Framtagen av Registercentrum Syd, Karlskrona EyeNet Sweden. Tredje upplagan Handbok för utveckling av kvalitetsregister text: Registercentrum Syd, Karlskrona

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård vägledning, nationella riktlinjer och indikatorer Preliminär version Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Vård och omsorg December 2013 Per-Olof Frick, Kvalitetscontroller 076 724 41 43 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Antagen av nämnden 2013-12-11 Ledningssystem

Läs mer

Ett praktiskt försök Nationell prioriteringsmodell tillämpad i Landstinget i Kalmar Län

Ett praktiskt försök Nationell prioriteringsmodell tillämpad i Landstinget i Kalmar Län Ett praktiskt försök Nationell prioriteringsmodell tillämpad i Landstinget i Kalmar Län Monica Ahlström, Ulrika Blomé, Mari Broqvist, Ingrid Göransson, Anna-Karin Nilsson, Ulla Pettersson PrioriteringsCentrum

Läs mer

Utvärdering av delprojektet KogniTek i Uppsala

Utvärdering av delprojektet KogniTek i Uppsala Utvärdering av delprojektet KogniTek i Uppsala Helena Lindstedt Institutionen för Folkhälso- och vårdvetenskap Uppsala universitet Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2008 Författare: Helena Lindstedt Illustration

Läs mer

Sjukgymnastik som vetenskap och profession

Sjukgymnastik som vetenskap och profession Sjukgymnastik som vetenskap och profession Antogs av LSR:s förbundsstyrelse 4:e december 2009 Sjukgymnastik som vetenskap och profession Catharina Broberg, MSc, leg. sjukgymnast, Göteborg Raija Tyni-Lenné,

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Hemrehabilitering för äldre i olika stora kommuner

Hemrehabilitering för äldre i olika stora kommuner FoU Kronoberg FOU-RAPPORT 2010:11 Hemrehabilitering för äldre i olika stora kommuner upplevd kvalitet, funktionsförändring, organisationsförutsättningar, resursförbrukning och statliga stimulansmedels

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

2011:1. nya områden 2014:2 2014:2. 2014:2 i Prioriteringscentrums rapportserie PRIORITERINGSCENTRUM

2011:1. nya områden 2014:2 2014:2. 2014:2 i Prioriteringscentrums rapportserie PRIORITERINGSCENTRUM Logopedi, nutritionsbedömning, habilitering och arbetsterapi 2011:1 Att prioritera på individnivå Beslutsstöd vid hjälpmedelsförskrivning Att prioritera på individnivå Beslutsstöd vid hjälpmedelsförskrivning

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Multimodal rehabilitering vid långvarig smärta

Multimodal rehabilitering vid långvarig smärta Multimodal rehabilitering vid långvarig smärta KOMPETENSER OCH UPPGIFTER Multimodal rehabilitering vid långvarig smärta 1 Förord Denna rapport är en komplettering till den tidigare rapporten Indikation

Läs mer

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Innehållsförteckning Inledning och bakgrund 3 Vårdplanering och informationsöverföring

Läs mer