Möte för Nordisk Styrgrupp RETTS kl 10-14

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Möte för Nordisk Styrgrupp RETTS 2012-01-20 kl 10-14"

Transkript

1 Plats: Södersjukhuset, Stockholm Närvarande: Bengt Widgren (FoU Region Halland), Per Lindmarker (Stockholms län), Ann Martinius (Västra Götaland Regionen), Kristina Degerman (Region Skåne), Johan Silfverstolpe (Region Skåne), Per Christian Aasarmoen (Styrgrupp RETTS Norge), Svein Are Osbakk (Styrgrupp RETTS Norge), Vivvi Bjørnø (Styrgrupp RETTS Norge), Britta Ellström Wahlborg (Dalarnas län), Marcus Carlsson (Dalarnas län), Marléne Kerber (Örebro län), Andreas Hedenfalk (Jämtlands län), Fredrik Granholm (Västernorrlands län), Andreas Rönnersten (Östergötlands län). Mötespunkter 1. Ordförande Bengt Widgren öppnade mötet. 2. Marcus Carlsson utses till sekreterare. 3. Dagordningen fastställdes. 4. Uppföljning från RETTS-mötet okt 2011 Många positiva reflektioner. Enda negativa responsen har varit att det var för små lokaler relaterat till antalet deltagare. Inga frågetecken har framkommit avseende protokollet. Mötet omsatte ca en kvarts miljon kronor. Det ekonomiska resultatet blev kr bara! 5. Nya användare Sverige Många är på väg in nu. Endast Uppsala län har inte visat intresse ännu. Det har framkommit önskemål om att erbjuda uppsamlingsutbildningar för nya anställda. Ann & Bengt ställer upp att anordna sådan på förfrågan. Det vore önskvärt med fler utbildare ute i landet som kan hålla sådana på ett strukturerat och standardiserat sätt. Det är önskvärt att utbildarna kan arbeta som egna företagare. Predicare kan hjälpa till med bokningar och svara för själva utbildningsmaterialet. Det har även kommit önskemål om repetitionsutbildningar. Norge RETTS har vind i seglen i Norge, både hospitalt och pre-hospitalt. Skall diskuteras på årsmötet för RETTS Norge den 21:a mars hur RETTS skall bli nationellt triagesystem i Norge. Mycket prehospital sjukvård i Norge är läkarbaserad (via helikopter). Det som införs där blir ofta snabbt nationell standard. Man tror att RETTS kommer bli nationell standard mycket fort. Danmark Man arbetar med detta på några ställen. Förankringsarbete pågår men ingen implementering är påbörjad ännu. 6. Organisationsförslag Det behövs tydliga kontaktvägar för att uppdateringar etc skall nå hela vägen ut till själva användarna på golvet på akutmottagningarna samt att det även skall vara förankrat uppåt i organisationen i varje region/län/område. Regionindelningen i Sverige pågår fortfarande. Sida 1 av 5

2 I Norge finns det fem regioner. Det vore önskvärt med en kontaktperson (samt en reserv) i varje region eller landsting. Det är omöjligt att diskutera fram detaljerade ändringar i ESSerna på de årliga nationella mötena nu när mötet och antalet användare vuxit sig så stort. Måste finnas beredande arbetsgrupper som sedan presenterar de färdiga ändringarna på nationella mötet och då beslutar vilka som skall arbeta med utvecklingen under kommande året. Bengt & Ann har skickat ut ett förslag till RETTS-organisation. Följande fastställes: Organisationsmodell RETTS användare Nordisk nivå: Styrgrupp för den nordiska förvaltningen. Regional/landsting nivå: Regional/landstinggrupp med representanter för resp akutmottagning/ambulansorganisation. Representant medverkar i årliga RETTS meeting för att hantera utveckling/uppdatering. Denna nivå utser också repr för att ingå i de arbetsgrupper som finns per ämnesområde. Utser/föreslår representanter till Nordiska styrgruppen. Lokal nivå: Här beslutar resp regional nivå hur man vill hantera organisationsmodellen på användarnivå. Det föreslås att man på hemsidan kan lägga upp superanvändare som referenspersoner som man kan vända sig till direkt, ev kontaktuppgifter för deltagarna i styrgruppen. Ann & Bengt försöker sammanställa en relevant lista med behöriga representanter för varje landsting/region. 7. Förvaltning och utveckling Förslag från Bengt & Ann (nedan inom // //): //RETTS kommer att finnas i olika format till olika verksamheter i framtiden. 1. Det nuvarande formatet: pappersversion av uppdaterade ESS. 2. Digital webbversion som kan anslutas till olika journalsystem 3. Helhetslösningar för pre resp hospital akutvård 4. Utbildningsmaterial i webblösningar/appar. 5. Bokformat Version 1: man tecknar ett licensavtal/nerladdare som reglerar upphovsrätten och versionshantering. Ingen licensavgift. Användarrätten är gratis men man erlägger en uppdateringsavgift på 9 000:-/år (användar-id och lösen). Version 2-4: tillhandahålls av underleverantörer till hälso o sjukvårdshuvudman. Om man ansluter sig till version 2-4 så utgår ingen uppdateringsavgift. Version 5: tillhandahålls inom bokhandeln och via // Kommentarer till ovanstående: Sida 2 av 5

3 Version 1, pappersversionen, kommer att fortsätta. Uppdaterad version kommer inom första kvartalet Rätten att använda RETTS är gratis, ingen licensavgift. Däremot är det rimligt att ta en uppdateringsavgift, initialt föreslaget på 9000 kr/år per förvaltning (= organisationsnummer). Det fastställs att denna styrgrupp har mandat att fastställa uppdateringskostnaden. Efter mycket diskussion om olika finansieringsalternativ enas styrgruppen att införa en grovindelad kostnadstrappa per sjukhus som uppdateringskostnad baserat på hur många patienttillfällen man har: - låg < patienttillfällen per sjukhus kostar kr/år - medel patienttillfällen per sjukhus kostar kr/år - hög > patienttillfällen per sjukhus kostar kr/år Varje vårdgivare får själv besluta om man vill betala per sjukhus eller på landstings-/regionnivå. För det sistnämnda sammanställer man då antal sjukhus på respektive nivå och summerar ihop summorna (t ex två låg-sjukhus + ett medel-sjukhus kostar således kr x kr = kr för landstinget). Varje landsting/region får utse en behörig person som får ett lösenord så att versionsuppdatering kan göras via hemsidan. Särskilda villkor kommer gälla för utländska användare (i nuläget Norge & Danmark) som kommer behöva göra ett internt arbete med översättningar etc. Alla användare förbinder sig i ett licensavtal att uppdatera RETTS vid varje uppdatering (max en gång per år) inom given tidsram samt att man inte får göra ändringar i ESSerna etc. Alla övriga lösningar via externa leverantörer får användarna köpa direkt från dem. Dock kommer inte någon ytterligare uppdateringsavgift tillkomma då utan man får tillgång till även pappersversionen. En webbversion (Averia) under framtagning av extern leverantör, kommer troligen pilotas till hösten Boken kommer kunna köpas från bokförlaget och via Predicare s hemsida. Johan visar ett förslag (nedan) till organisation som Bengt & Ann kommer ta med sig och vidareutveckla. Sida 3 av 5

4 års RETTS meeting oktober i Stockholm RETTS mötet 2012 kommer att förläggas på Quality Hotel Globen. Hela hotellet är bokat! Konferenslokalen rymmer upp till 360 personer. Hotellet har 140 rum. Huvudmötet kommer att vara Klockan den 18/10 och kl den 19/ har vi ytterligare ett konferensrum för 20 personer för dels nordisk styrgrupps möte och för arbetsgrupp att disponera om man inte är klar med alla detaljer inför huvudmötet 18-19/10. Detaljer kring detta kommer senare. Lokalkostnaderna är drygt dubbelt mot Göteborg. I nuläget förefaller konferensavgiften hamna på ca 1900:- + moms. Därtill kommer logi 1745:-/natt/pers. Det finns 140 rum tillgängliga. Vid behov av ytterligare hotellrum bokas ett helt hotell till. Lunch och kaffe paket kostar 310:- + moms/dag. Supé 3 rätters kostar 360:- + moms. Bokning till konferensen kommer att ske via där man bokar konferens, lunch och supé men bokning av logi sker av delegaterna direkt till hotellet via telefon som kommer att anges på hemsidan med en bokningskod. Logi faktureras direkt av hotellet till respektive arbetsgivare. Anmälningsformulär kommer komma ut på i februari. Förslag på ämne och bra föreläsare skickas snarast till Bengt & Ann års version av RETTS Innehållet förändras inte så mycket men designen förändras (dock fortsatt PowerPoint format). Snart klara och färdiga för leverans, under första kvartalet Ingen extra utbildning behövs för den nya versionen. Bengt har skrivit en bok om RETTS som snart skall tryckas. Det kommer även göras en kort manual light som kommer komma ut tillsammans med ESSerna. Översättning till engelska pågår. 10. Övriga frågor a) Haverikommission Vore värdefullt för att utreda vissa fall där man från verksamheten kan lyfta fall där man upplever att RETTS-systemet har prioriterat fel eller liknande. Görs ofta lokalt nu men skulle kanske vara värdefullt att lyfta till en nationell RETTS-haverikommission. Stockholm håller på med kvalitetsregistret SVAR för akutmottagningar. b) SIM-RETTS Webbaserat utbildningsmaterial skall tas fram. Tanken är en webbaserad simuleringstjänst för RETTS anvädare. Endast namnet är registrerat i nuläget. Utvecklingen av webbtjänsten måste köpas in externt. c) Digitala akutjournaler Den digitala akutjournalen i TakeCare fungerar bra enligt Per. Sida 4 av 5

5 Pilot på Aweria startas till sommaren enligt Andreas. d) Nästa styrgruppsmöte Onsdag 17 oktober 2012 kl Quality Hotel Globe (startar med lunch). Vid tangenterna, Justeras: Marcus Carlsson Ann Martinius Sida 5 av 5

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för habiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Sid 1(7)

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för habiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Sid 1(7) Sid 1(7) Protokoll styrelsemöte 2014-01-30-31 Plats: Hotel Amaranten, Stockholm Tid: torsdag 13.00 18.00, fredag 31/1 kl 8.30 15.00 Närvarande:, Kalle Lidén Jönsson, Lena Möller, Lena Sagström, Moldenius-Hermansson,

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Hjälpmedel på lika villkor. Kartläggning av landstingens och regionernas tillhandahållande av hjälpmedel

Hjälpmedel på lika villkor. Kartläggning av landstingens och regionernas tillhandahållande av hjälpmedel Hjälpmedel på lika villkor Kartläggning av landstingens och regionernas tillhandahållande av hjälpmedel Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2012 Författare: Kontigo AB: Jenny Halldén, Göran Hallin, Johanna Jupiter,

Läs mer

Drygt fem månader har gått sedan GRo gick in i

Drygt fem månader har gått sedan GRo gick in i Dokumentation från GRo-workshop på Radisson Blu Hotell 19 september 2011 Hur går vi vidare? Drygt fem månader har gått sedan GRo gick in i genomförandefasen av projektet och ytterligare nästan femton månader

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013 Utveckling av e-hälsa i kommunerna Uppföljning av stimulansmedel 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Från kunskap till handling

Från kunskap till handling Från kunskap till handling ENKÄTUNDERSÖKNING SAMLING FÖR SOCIAL HÅLLBARHET Från kunskap till handling 1 Från kunskap till handling 2 Inledning Tillsammans med 20 kommuner, landsting och regioner samordnade

Läs mer

Europeiska företagsråd 3 Introduktion 3 Varför Europeiska företagsråd 3 Regler i korthet 4

Europeiska företagsråd 3 Introduktion 3 Varför Europeiska företagsråd 3 Regler i korthet 4 Innehåll Europeiska företagsråd 3 Introduktion 3 Varför Europeiska företagsråd 3 Regler i korthet 4 Frågor och svar om Europeiska företagsråd 6 Vilka länder kan avtalet omfatta? 6 Vilka företag och enheter

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte Sverok Södra Kulturdistriktet Löpnummer 7 Lund 2010-08-21

Protokoll från styrelsemöte Sverok Södra Kulturdistriktet Löpnummer 7 Lund 2010-08-21 Protokoll från styrelsemöte Sverok Södra Kulturdistriktet Löpnummer 7 Lund 2010-08-21 1 Mötesformalia 1.1 Mötets öppnande Kriss Andsten förklarar mötet öppnat. 1.2 Fastställande av mötesfunktionärer Mötet

Läs mer

En arbetsmodell för att öka familjehemsplacerade barns möjligheter att lyckas med sin skola

En arbetsmodell för att öka familjehemsplacerade barns möjligheter att lyckas med sin skola Första upplagan 16 februari 2012 Andra upplagan 3 september 2012 Denna upplaga är den tredje och gavs ut mars 2015 RAMVERK SKOLFAM En arbetsmodell för att öka familjehemsplacerade barns möjligheter att

Läs mer

K Klinisk forskning i vårdavtalen En översikt Ap ril 2011 Rapport 2011:2

K Klinisk forskning i vårdavtalen En översikt Ap ril 2011 Rapport 2011:2 Klinisk forskning i vårdavtalen En översikt April 2011 Rapport 2011:2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Förord... 3 1. Sammanfattning... 3 2. Genomgång av regionsjukhusens vårdavtal... 4 2.1

Läs mer

Ekonomisk policy Maskinteknologsektionen

Ekonomisk policy Maskinteknologsektionen Godkänd av M- Styret: 2014-11- 10 Ekonomisk policy Maskinteknologsektionen Innehållsförteckning Introduktion... 3 Allmänt... 4 Startkapital och nollnivå... 4 Budget... 4 Äskning... 4 Kontanthantering...

Läs mer

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10 Tid: 2015-03- 10 kl 18.45-20.15 Plats: K2R, Kungsgatan 45, Göteborg 17-27 Närvarande: Linnea Wulfsberg, ordförande Maria Henoch, vice ordförande ordinarie Andreas Lindhé, ordinarie Emma Boije, ordinarie

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 1 HYRESGÄSTFÖRENINGEN s verksamhetsberättelse 2012 inför årsmötet 2013 HGF Lokal: Vanadisplan 3 D, 113 31 Stockholm, telefon 08 24 84 42 e-post: hgf.norrmalm@gmail.com, hemsida: www.hgfnorrmalm.se 2 Årsmöte

Läs mer

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Sid 1(7)

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Sid 1(7) Sid 1(7) Protokoll från styrelsemöte 2011-05-18 Plats: Göteborg, Novotel Föregående protokoll Föregående protokoll från styrelsemötet 20-21 jan 2011 godkändes och läggs till handlingarna. Barbara 1 Nya

Läs mer

Projekt att skapa förutsättningar för implementering av evidensbaserat arbete inom föräldrastödsområdet i Västra Götalands län Dnr HFÅ 2008/27

Projekt att skapa förutsättningar för implementering av evidensbaserat arbete inom föräldrastödsområdet i Västra Götalands län Dnr HFÅ 2008/27 Projekt att skapa förutsättningar för implementering av evidensbaserat arbete inom föräldrastödsområdet i Västra Götalands län Dnr HFÅ 2008/27 Inledning och bakgrund Under våren 2008 ställdes en förfrågan

Läs mer

MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013

MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013 MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013 Häfte 6: Ekonomi Innehåll Möteshandlingarna som berör Medicine Studerandes Förbunds (MSF:s) ekonomi består av den ekonomiska redovisningen för kalenderåret 2012 och

Läs mer

ISM 2015 VI OCH VÅRA BOKARE

ISM 2015 VI OCH VÅRA BOKARE VI OCH VÅRA BOKARE Utförd av: RESURS för Resor och Turism i Norden AB Januari 2015 På uppdrag av: Informus Resurs för Resor och Turism i Norden AB 1 Vi och våra bokare Syfte Syftet med denna lilla undersökning

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 2014-02-25 Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 1. Inledning Till kongressen 2012 inkom en motion om att undersöka möjligheten att tillsätta ett regionalt ombud för Västra

Läs mer

Innehållsförteckning Yttrande Sida

Innehållsförteckning Yttrande Sida Innehållsförteckning Yttrande Sida Y001... 1 Y002... 16 Y003... 31 Y004... 34 Y005... 70 Y006... 92 Y007... 106 Y008... 123 Y009... 139 Y010... 142 Y011... 145 Y012... 166 Y013... 186 Y014... 191 Y015...

Läs mer

Innehåller ännu fler viktiga papper. OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet

Innehåller ännu fler viktiga papper. OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet VITA HÄFTET! Innehåller ännu fler viktiga papper OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet I det här häftet hittar du: Ordlista (med förklaringar till

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

ETT MEDLEMSKAP - ETT SSRK

ETT MEDLEMSKAP - ETT SSRK Uppdaterad version - 5 jan 2009. ETT MEDLEMSKAP - ETT SSRK Under de senaste åren har frågan om ett medlemskap för SSRK blivit allt mera aktuell. SSRK:s högsta beslutande organ, Fullmäktige, gav 2008 styrelsen

Läs mer

Allmänna villkor - uppdaterad 2011-11-29

Allmänna villkor - uppdaterad 2011-11-29 Allmänna villkor - uppdaterad 2011-11-29 Innehållsförteckning 1. Generellt 2. Svensk flagga (leveransadresser inom och utom Sverige) 3. Öppettider 4. Kundregistrering 5. Pris, betalning, kredit, avgift,

Läs mer

Minnesanteckningar planeringsdag styrgrupp VOODOIT 2013-05-03 Region Dalarna

Minnesanteckningar planeringsdag styrgrupp VOODOIT 2013-05-03 Region Dalarna Sida 1(6) Handläggare Mona-Lisa Lundqvist 023-77 70 97 mona-lisa.lundqvist@regiondalarna.se Datum 2013-05-06 Minnesanteckningar planeringsdag styrgrupp VOODOIT 2013-05-03 Region Dalarna Närvarande: Ann-Louise

Läs mer

Utvärdering av Easyresearch

Utvärdering av Easyresearch 2011-12-16 FOKUS: STATISTIK Utvärdering av Easyresearch EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Resultatsammanfattning... 4 Användare... 4 Användningsområden...

Läs mer

Vägskäl - slutrapport

Vägskäl - slutrapport Vägskäl - slutrapport Inledning Projektet Vägskäl startade som en frågeställning kring ifall det skulle vara möjligt att kombinera områdena IT-kompetens, upplevelsebaserat lärande och studie- och yrkesvägledning.

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund

KFUK-KFUMs scoutförbund Protokoll Sammanträde Antal sidor Scoutstyrelsen, 26-27 oktober 2013 9 Sammanträdesplats Antal bilagor Veberöd 11 Närvarande med rösträtt Hanna Nilsson Henric Axeheim Carin Stegen Sandra Dauksz Ulf Klingnäs

Läs mer