HSNNYTT 04/14. Lokala programkontor gör Framtidsplanen till verklighet. Tandhälsan stadigt bättre hos barn och unga. Listning på husläkarmottagningar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HSNNYTT 04/14. Lokala programkontor gör Framtidsplanen till verklighet. Tandhälsan stadigt bättre hos barn och unga. Listning på husläkarmottagningar"

Transkript

1 HSNNYTT 04/14 NYHETSBREV TILL VÅRDGIVARE FRÅN HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSFÖRVALTNINGEN, STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Maj Tandhälsan stadigt bättre hos barn och unga Barn och ungdomar i Stockholms län får allt bättre tandhälsa, men framförallt stabiliseras tandhälsan på en hög nivå, visar Tandhälsorapporten för u Läs mer på sidan 5 Lokala programkontor gör Framtidsplanen till verklighet Nu bildas lokala programkontor vid sjukhusen där ny- och ombyggnationer har påbörjats som ett led i förverkligandet av Framtidsplanen. En viktig del i arbetet är att sprida kunskap bland medarbetare om vad som sker för att skapa delaktighet i förändringsarbetet. Programkontoret för framtidens hälso- och sjukvård (PFHS) arbetar med att stödja och styra förverkligandet av Framtidsplanen. Men det är i vårdverksamheten som planerna ska bli verklighet. Aktuellt just nu är de omfattande ny- och ombyggnationer och upprustningar av länets sjukhus som har påbörjats. Och i samband med detta vissa förändringar av sjukhusens uppdrag. På akutsjukhusen utvecklas nu lokala programkontor som med stöd av PFHS ska ansvara för att genomföra förändringarna på plats. Ett exempel är Danderyds sjukhus där en organisation och en programhandling för om- och nybyggnationerna har etablerats. På Danderyd har man också tidigt satsat på att kontinuerligt hålla medarbetarna uppdaterade. I samband med Landstingsfullmäktiges beslut om Framtidsplanen andra steget i juni förra året upprättades en särskild sida på intranätet där VD Stefan cobsson i en filmad intervju berättade om sin syn på Danderyds sjukhus roll i framtiden. Där publiceras nu fortlöpande aktuell information om vad som händer på sjukhuset och tidplaner för förändringarna. Där finns också bakgrundsinformation om landstingets strategiska satsningar på länets sjukhus och om Framtidsplanen i sin helhet. Verktyg för dialog Ett nätverk för kommunikationsansvariga bland vårdgivarna har bildats för att skapa dialog och kunskapsutbyte mellan olika sjukhus. PFHS informerar i detta forum kring vad som är på gång inom framtidens hälso- och sjukvård just nu samt lyssnar på aktuell status från kommunikationsarbetet hos respektive vårdgivare. Genom att dra nytta av synergieffekter och stötta varandra i genomförandet kan en enhetligt och sammanhållen kommunikation med tydliga budskap nå mottagarna, allt från medarbetare till patienter, anhöriga och närboende till de vårdverksamheter som byggs ut. Planeringen för att lösa sommarens utmaningar har pågått sedan förra sommaren. Vi har tusentals medarbetare i vården och att behålla den kompetens vi har i vården är av största vikt. u Läs mer i ledaren på sidan 3 Listning på husläkarmottagningar i andra län föreslås Redan i sommar kan det bli möjligt för invånarna i Stockholms län att lista sig på husläkarmottagningar i Uppsala, Södermanlands och Västmanlands län. u Läs mer på sidan 5 Glasögonbidrag för barn Den 2 juni 2014 införs glasögonbidrag för barn. Barn som behöver glasögon eller linser får 500 kronor i bidrag fram till 10-årsdagen. Hjälpmedel för barn med afaki och diplopi påverkas inte av det nya bidraget. u Läs mer på sidan 8

2 Vårdutbud M M Logopedmottagningen Stadshagen stängd Den 1 april stängde logopedkliniken i Stadshagen. Kontaktperson: Britta Larsmark, Ny logopedmottagning vid Brommaplan Logopedmottagning Brommaplan startade 1 april Klädesvägen 12, Bromma. Tfn: Verksamhetschef Pia Hallgren Kontaktperson: Gunnel Wikström, Ny logopedmottagning vid Gullmarsplan Logopedmottagning Gullmarsplan startade 1 april Gullmarsplan 17, Johanneshov. Tfn: Verksamhetschef Elisabeth Behrenfeldt. Kontaktperson: Gunnel Wikström, Tilläggsavtal om barn och unga med psykisk ohälsa Från den 1 mars har Boo vårdcentral, Edövägen 2, Saltsjö Boo, tilläggsavtal om första linjens insatser till barn och unga med psykisk ohälsa. Tfn: Verksamhetschef Lena Pomerleau. Kontaktperson: Biljana Knezevic, Närakuten Södertälje flyttar Närakuten flyttar den 2 juni till Vegagatan 4, Södertälje. Kontaktperson: Maria Lind, Kontaktperson: Maria Lind, Gör det enkelt för patienter och remittenter att hitta dig i sommar Är det så att din enhet har ändrade öppettider eller stängt vissa veckor under sommaren? I så fall ska uppgifterna i Elektroniska Katalogen,EK, uppdateras. Då det är möjligt ska du också hänvisa till andra vårdgivare när enheten är stängd. På så sätt ökar du möjligheten att patienter kommer till rätt vård, på rätt plats, i rätt tid. Och remittenter kan remittera rätt. Har du missat att uppdatera hänvisningarna till 1177 Vårdguiden så passa på och gör det också. Uppgifterna i EK är de som används i sökfunktionen på 1177 Vårdguiden, och på Vårdgivarguiden. De används också av 1177 Vårdguiden på telefon när de ger länets invånare råd om vart de ska vända sig för att få vård Vårdguiden är en viktig kanal för invånarna i sökande av information om vård och hälsa och det är därför angeläget att information och hänvisningar är uppdaterade. Som vårdgivare kan du hjälpa till med att sprida rätt telefonnummer och webbadress till 1177 Vårdguiden. Checklista för vårdgivare: Ändra tiderna i EK både för telefon, mottagning samt tider utan tidsbeställning om du har förändrade öppettider i sommar. Hänvisa till annan vårdgivare i fältet Om oss i EK. Ändra uppgifter i EK så att rätt information med telefonnumret 1177 för 1177 Vårdgivarguidens sjukvårdsrådgivning och 1177.se syns på era kontaktkort på 1177.se. Förslag på formulering: 1177 Vårdguiden, information och tjänster för din hälsa och vård. Besök 1177.se eller ring 1177 för sjukvårdsrådgivning och allmän information om vården. Öppet dygnet runt. Det ändras i fältet Om oss. Ändra länkar på egna webbplatser till 1177 Vårdguiden, och hänvisa till telefonnummer Ändra meddelande på mottagningens telefonsvarare om 1177 Vårdgivarguidens sjukvårdsrådgivning och hänvisa till numret På Vårdgivarguiden hittar du information om EK: Elektroniska-katalogen-EK/ Där hittar du också blanketter för uppdatering av befintliga uppgifter för dig som inte själv kan ändra i EK. För hjälp, kontakta EK Helpdesk: Tfn: , måndag torsdag kl , fredag kl E-post: 2 HSN nytt 04/14

3 Innehåll Ny patientlag stärker patientens ställning Den 1 januari 2015 träder en ny patientlag i kraft. Den kommer att medföra flera stora förändringar. Bland annat kommer en patient kunna söka öppenvård var som helst i landet, till exempel genom att lista sig på en vårdcentral även utanför länet. Vården får även en tydligare informationsplikt gentemot invånare och patienter för att på så sätt skapa förutsättningar för delaktighet i den egna vården. Implementeringen av patientlagen inom Stockholms läns landsting kommer ske i projektform och just nu håller man på och tar fram en projektplan för detta arbete. Några av de saker som landstinget kommer arbeta med är hur förändringarna kommer att påverka våra vårdflöden och hur vi ska hantera förändringarna i våra regelverk och ersättningssystem. Förändringarna kommer även kräva ett betydande informationsarbete till invånare, patienter och vårdgivare. Syftet med den nya lagen är att ytterligare stärka patientens ställning i vården och öka delaktigheten. Med aktiva patienter och anhöriga ökar förutsättningarna för bättre behandlingsresultat och en möjlighet för sjukvården och att tillsammans med våra patienter driva utvecklingen mot en mer personcentrerad vård. Syftet med den nya lagen är att ytterligare stärka patientens ställning i vården och öka delaktigheten. Med patienter och anhöriga som en aktiv part i vården ökar förutsättningarna för följsamhet till de åtgärder och behandlingar som beslutas. Det ger bättre behandlingsresultat och en möjlighet för sjukvården och oss alla att tillsammans med våra patienter driva utvecklingen mot en mer personcentrerad vård. Planeringen för att lösa sommarens utmaningar har pågått sedan förra sommaren. Planeringen syftar till att kunna ha rätt platser och tillräckligt många platser öppna under sommaren. I år är utmaningen extra stor när det gäller att få tag på tillräckligt många sjuksköterskor. Vi har tusentals medarbetare i vården och att behålla den kompetens vi har i vården är av största vikt. Det ska vi göra på flera sätt där attraktiva arbetsplatser med karriärmöjligheter är ett sätt. För att lösa sommarens vård så pågår arbetet med att rekrytera fler både på våra sjukhus och mottagningar. Att se till att medarbetarnas kompetens används på rätt sätt är också viktigt. Redan nu kan du läsa om planeringen inför sommaren på vårdgivarguiden.se. Från och med slutet av maj kommer veckovisa rapporter att publiceras både på vårdgivarguiden.se och sll.se. u Vårdutbud mm Logopedmottagningen Stadshagen stängd 02 Ny logopedmottagning vid Brommaplan 02 Ny logopedmottagning vid Gullmarsplan 02 Tilläggsavtal om barn och unga med psykisk ohälsa 02 Närakuten Södertälje flyttar 02 Gör det enkeltatt hitta dig i sommar 02 u Ledare Ny patientlag stärker patientens ställning 03 u HSN Information Omfattande ny- och ombyggnationer planeras på Danderyds sjukhus, Södersjukhuset och S:t Görans sjukhus 04 Vård för vuxna och barn som saknar tillstånd 04 Beslut om revidering av Allmänna villkor och Godkännandevillkor i förfrågningsunderlagen 04 Tandhälsan stadigt bättre hos länets barn och ungdomar 05 Slutrapport från projektet Företagande 05 Listning på husläkarmottagningar i andra län 05 Upphandling 05 Lägesuppföljning av genomförande av Handling för hälsa Hälsomottagningar inrättas 06 u Artiklar och notiser Kortare väntetider för cancerpatienter med ny modell för bilddiagnostik 06 NPÖ minskar behovet av journalutskrifter till kommunernas vårdpersonal 07 Uppfyller vi kraven? 08 Chefsutbildning i patientsäkerhet 09 Change Day 4 juni 09 Glasögonbidrag för barn 10 Nu startar vårdval klinisk neurofysiologi 10 Nu finns nationella minoritetsspråk på Nu lanseras nya sll.se 11 u Observera! Tema Hjälpmedel på 1177.se 12 Stockholms läns demensdag 12 Seminarium om nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård 12 Uppdaterat regelverk för remisser 12 Handlingarna till Hälso- och sjukvårdsnämnden finns på: Sökväg: Politik/Sök ärenden och handlingar Catarina Andersson Forsman Hälso- och sjukvårdsdirektör Ansvarig utgivare: Catarina Andersson Forsman Redaktion: Anette Karlsson Telefon: , Foto: Anna Molander, Erja Lempinen, Denny Lorentzen, nette Bornmarker HSN nytt 04/14 3

4 HSN information 20 maj 2014 Omfattande ny- och ombyggnationer planeras på Danderyds sjukhus, Södersjukhuset och S:t Görans sjukhus Nu tas nästa steg i utbyggnaden av hälso- och sjukvården i Stockholms län. Flera av länets sjukhus ska rustas upp och byggas ut. Den 20 maj tog Hälso- och sjukvårdsnämnden inledande beslut om att genomföra omfattande utbyggnader och upprustningar av Danderyds sjukhus, Södersjukhuset och S:t Görans sjukhus. Stockholm växer och vi blir fler. Samtidigt blir befolkningen allt äldre och ställer andra krav på sjukvården. För att möta det ökade vårdbehovet måste hälso- och sjukvården i hela länet utvecklas. Därför investerar landstinget cirka 42 miljarder under tidsperioden , i förbättrade eller helt nya lokaler och utrustning, för att skapa förutsättningar för nya arbetsformer och mer vård. På Danderyds sjukhus planeras en helt ny akutvårdsbyggnad innehållandes bland annat ny akutmottagning, operation, behandlingslokaler samt teknikutrymmen. Dessutom planeras en total upprustning av ett av sjukhusets befintliga hus. Den nya behandlingsbyggnaden beräknas kunna ta emot patienter i slutet av Södersjukhuset planeras få en ny behandlingsbyggnad innehållande bland annat ny akutmottagning, ny operationsavdelning samt ny sterilcentral. Vid S:t Görans sjukhus planeras för en ny vård- och behandlingsbyggnad samt ombyggnation, inklusive teknisk upprustning, av delar av sjukhusets befintliga vårdbyggnader. Den nya byggnaden kommer bland annat att innehålla förlossningsverksamhet. Enligt tidigare beslut byggs redan en ny akutmottagning. Byggnadsarbetena pågår och akutmottagningen kommer att stå klar i början av Slutgiltigt beslut för ett antal av ny- och ombyggnationerna väntas tas av landstingsfullmäktige den 10 juni I december planeras ytterligare beslut om investeringar i akutsjukhus och i de mindre sjukhusen. HSN , , Ansvarig handläggare: Anders Olsson Läs mer på ningutveckling/framtidsplanen/sjukhus/om -och-nybyggnationer-pa-danderyd-sos-och -St-Goran/ Vård för vuxna och barn som saknar tillstånd I Sverige har vuxna personer som vistas i landet utan tillstånd rätt till vård som inte kan anstå. Barn utan tillstånd får samma vård som bosatta och asylsökande barn, det vill säga subventionerad fullständig hälsooch sjukvård inklusive regelbunden tandvård. Sedan den 1 juli 2013 gäller lag (2013:407) om hälsooch sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd. Enligt lagen ska vuxna personer utan tillstånd få subventionerad hälso- och sjukvård som inte kan anstå inklusive tandvård, mödrahälsovård, preventivmedelrådgivning, vård vid abort samt en hälsoundersökning. Barn som vistas i landet utan tillstånd har rätt till samma vård som bosatta och asylsökande barn. Socialstyrelsens pekar i sin rapport Vård för papperslösa från 28 februari 2014 på behovet av tydlig och korrekt information till patienterna och vårdpersonal om den ändrade lagen. Sedan 1 juli 2013 har hälso- och sjukvårdsförvaltningen bland annat tagit fram en handbok för vårdgivarna med avgiftsregler och administrativa rutiner samt affischer och väntrumsfoldrar på olika språk till vårdmottagningarna. För att ytterligare stödja vårdgivarna i mötet med aktuella målgrupper tog hälso- och sjukvårdsnämnden på sitt sammanträde den 20 maj beslut om att informationen kompletteras med lokala anvisningar och utbildningsinsatser. HSN Läs mer på Revidering av Allmänna villkor och Godkännandevillkor i förfrågningsunderlagen Revideringarna av de Allmänna villkoren och Godkännandevillkoren gäller från den 1 januari Förändringar i de Allmänna villkoren är bland annat förtydligande kring vårdgivarnas gemensamma ansvar för att patientens väg genom vården blir så säker, jämlik, effektiv och så enkel som möjligt. Villkoren klarlägger också vårdgivarens ansvar att hålla vårdpersonal informerad om att de ska rapportera händelser och risker för att öka patientsäkerheten. En ändring i Godkännandevillkoren är skärpta krav på ekonomisk stabilitet och seriositet för att bli godkänd som vårdgivare inom ett vårdvalsområde. HSN Läs mer på Ansvarig handläggare: Peter Ölund 4 HSN nytt 04/14

5 HSN information 20 maj 2014 Tandhälsan stadigt bättre hos länets barn och ungdomar Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län fortsätter att bli bättre visar Hälso- och sjukvårdsförvaltningens tandhälsorapport för Barn och ungdomar i Stockholms län får allt bättre tandhälsa, men framförallt stabiliseras tandhälsan på en hög nivå, visar Tandhälsorapporten för Rapporten omfattar barn och ungdomar i Stockholms län i åldrarna 3, 7, 13 och 19 år. Samtliga landstingets mål för barn- och ungdomstandvården uppnåddes. Stockholms läns landsting klarar även WHO:s tandhälsomål, med undantag för det mål som är uppsatt för sexåringar. En delförklaring kan vara att Stockholms län redovisar barn som är sju år (det vill säga ett år Slutrapport från projektet Företagande Landstingsstyrelsen inrättade i maj 2011 en politisk styrgrupp till stöd för ett förbättrat företagsklimat i Stockholms läns landsting under mandatperioden. Hösten 2011 inrättades projektet Företagande. Inom ramen för projektet har en mängd insatser gjorts för att underlätta för vårdföretagande i länet. Målet har varit att skapa förutsättningar för effektivitet, innovation och nytänkande. Projektet har bl a tagit fram ett stöd för nyföretagare och förenklat regelverk och administration för vårdgivare. Man har också skapat Idérådet, en funktion som tar vara äldre), och att redovisningen därför visar ett något sämre resultat Skillnader mellan kön och områden i länet Rapporten visar på en del skillnader mellan geografiska områden. Antalet kariesskadade tänder är större i exempelvis Rinkeby-Kista, Spånga- Tensta och Botkyrka än till exempel Vaxholm, Nykvarn, Ekerö och Södermalm. För att öka tandhälsan i områden med sämre resultat har ett flertal förebyggande insatser gjorts. Genom projektet Stop Caries Stockholm sätter vi in förebyggande insatser redan i ett-årsåldern och fokuserar på barn i utvalda områden. g är övertygad om att vi kommer att se ett positivt resultat av projektet när det utvärderats och sjösatts fullt ut, säger Kjell Bjerrehorn, övertandläkare på Hälso- och Sjukvårdförvaltningen. Mellan könen är skillnaderna generellt sett små. Störst skillnad finns mellan pojkar/män och flickor/kvinnor i åldern 13 år där en större andel flickor har kariesskadade tänder. Skillnaderna har dock jämnats ut vid 19 års ålder. HSN Ansvarig handläggare: Maria Hedberg på idéer om hur vårdens tjänster och processer kan utvecklas och verkar för ett gott innovationsklimat. I början av 2014 avslutades projektet Företagande, men arbetet med många av de idéer som har inkommit fortsätter och Iderådet har fått fortsatt mandat. De kontakter och samarbeten som skapats fortsätter. Projektets resultat och erfarenheter har sammanfattats i en slutrapport. HSN Ansvarig handläggare: Maria Söderlund Information om Idérådet: Listning på husläkarmottagningar i andra län föreslås Redan i sommar kan det bli möjligt för invånarna i Stockholms län att lista sig på husläkarmottagningar i Uppsala, Södermanlands och Västmanlands län. Det samma gäller för invånarna i ovanstående län som kommer att kunna lista sig på husläkarmottagningar i Stockholms län. Många pendlar mellan länen och kan därför vara intresserade av att lista sig på en husläkarmottagning nära sitt jobb eller skola. Förslaget gäller inte vård på BVC, MVC och vård som medför långa resor, till exempel vård av patienter inom hemsjukvården och i särskilt boende. Denna listning över länsgränserna kan påverkas av att regeringen föreslagit en ny Patientlag där en del handlar om att patienter ska kunna välja offentligt finansierad primärvård och öppen specialistvård inom hela landet. Hälso- och sjukvårdsnämnden, HSN, tog den 20 maj inledande beslut i ärendet Avtal om listning över länsgränserna. Beslutet betyder att HSN föreslår att Landstingsstyrelsen ska föreslå Landstingsfullmäktige att godkänna avtalen. Om Landstingsfullmäktige beslutar att godkänna avtalen vid sitt sammanträde den 10 juni kommer avtalen börja gälla från och med 1 juli HSN Ansvarig handläggare: n-olof Wiklund Upphandling Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade: u om leverantör i upphandling av språktolkservice i Stockholms län HSN u om leverantör i upphandling kunskapsstöd och handledning för intensivträning av förskolebarn med AST HSN HSN nytt 04/14 5

6 HSN information 20 maj 2014 Lägesuppföljning av Handling för hälsa Handlingsplanen för landstingets folkhälsoarbete, Handling för hälsa , lyfter fram 27 prioriterade insatser, där särskilda ansträngningar ska göras under perioden. Syftet med handlingsplanen är att landstinget, genom att genomföra de utpekade insatserna, ska bidra till att uppfylla målen i Folkhälsopolicyn. Nu har en lägesuppföljning av Handling för hälsa genomförts och en rapport som sammanfattar resultat och erfarenheter har tagits fram. Rapporten visar att SLL:s verksamheter arbetar i enlighet med viljeriktningen för Handling för hälsa, HFH och Folkhälsopolicyn. Landstingets olika verksamhet genomför en mängd aktiviteter som kopplar till Folkhälsopolicyns mål. Majoriteten av verksamheterna kände till HFH och över hälften tyckte att HFH har betydelse för deras verksamhet. Få verksamheter hade dock brutit ned HFH i en lokal handlingsplan och över hälften saknade en aktuell handlingsplan för folkhälsoarbete. Slutsatserna är att ett dokument som konkretiserar, prioriterar och tydliggör ansvarfördelning för folkhälsofrågorna spelar en viktig roll i SLL. Vidare behöver verksamheterna få ett kontinuerligt stöd för att kunna jobba med frågorna och uppföljningsbara mål måste utvecklas. Rapporten kommer att ligga till grund för en kommande översyn av Stockholms läns landstings folkhälsopolicy och handlingsplan för folkhälsa. HSN Ansvarig handläggare: Cecilia Lindvall Hälsomottagningar inrättas I november 2013 fick Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i uppdrag att inleda förhandlingar med SLSO om att inrätta hälsomottagningar specialistmottagningar för goda levnadsvanor. Huvudinriktningen är att tre mottagningar ska inrättas; en i Haninge kommun, en i Rinkeby-Kista stadsdel och en i Södertälje kommun. Hälsomottagningen i Haninge kommun föreslås inrättas vid Handens sjukhus och planerad driftstart är 1 september Hälsomottagningarna i Rinkeby- Kista stadsdel och Södertälje kommun beräknas starta under senare delen av hösten HSN Ansvarig handläggare: Anna kobsson Ernudd Kortare väntetider för cancerpatienter med ny modell för bilddiagnostik Med ny teknik och nya arbetssätt kan cancerpatienter snabbare få en korrekt diagnos tidigare genom tillgång till expertis över organisationsgränserna regionalt, nationellt och internationellt. ExDIN, Exchange of Diagnostic Images in Network, är den nya modellen som ska korta väntetiderna för bilddiagnostik. Genom att arbeta i bilddiagnostiska nätverk minskar väntetiderna och vården förbättras för cancerpatienterna. Tack vare ny teknik och nya arbetssätt kan man få snabb tillgång till specialister som det kan vara brist på i vissa regioner, till exempel patologer och radiologer, säger Roger Henriksson, professor och chef för Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland som är en av de organisationer som står bakom arbetet med att utveckla den Vinnova-finansierade modellen Ex- DIN, Exchange of Diagnostic Images in Network. Projektet fokuserar kring tre delprojekt. Det handlar om bilddiagnostiskt nätverkssamarbete inom patologi, multidiciplinära konferenser och expertnod där ett universitetssjukhus stöttar andra sjukhus med specifik kompetens. Delprojekt patologi: Digitaliserade patologiglas från prover som tas på ett sjukhus görs tillgängliga via en webbaserad plattform för analys på något av de andra ingående sjukhusen. Tester pågår mellan sjukhus i landstinget Blekinge, Stockholms läns landsting och region Skåne. Delprojekt multidisciplinära konferenser: Ett nytt verktyg som kan stödja multidiciplinära konferenser att ske säkrare och effektivare. Bilder och dokumentation kan visualiseras tydligt och funktionellt och (forts. nästa sida>>) Fakta ExDIN Projektet ExDIN startade 2012 och kommer att slutföras under hösten Resultaten presenteras på en konferens i Stockholm den 12 maj, tillsammans med ett stort antal internationella talare som ger sin syn på nätverkssamarbete i sjukvården. Medverkande organisationer är landstinget Blekinge, Blekinge Tekniska Högskola, Kungliga Tekniska Högskolan, region Skåne, Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland, Vinnova samt RxEye. 6 HSN nytt 04/14

7 Artiklar & notiser NPÖ minskar behovet av journalutskrifter till kommunernas vårdpersonal Kommunernas vård- och omsorgsgivare har stor nytta av att Stockholms läns vårdgivare gör sin information tillgänglig genom Nationell patientöversikt (NPÖ). Att information finns snabbt tillgänglig gör att kommunens sjuksköterskor slipper be om utskrifter från patienternas journaler för att kunna ta del av ny information. En stor del av den journalinformation som idag skrivs ut och skickas till kommunernas vårdpersonal finns redan i NPÖ. Verksamhetsutveckling pågår för att kommunerna ska ta in en ökad användning av NPÖ i sina rutiner. Därmed kan både primär- och slutenvården börja ställa krav på att patientinformationen hämtas direkt via NPÖ istället för skrivas ut och skickas eller lämnas per telefon. Fakta NPÖ NPÖ är ett verktyg för sammanhållen journalföring som ger ett titthål in i journaluppgifter från vårdgivare och journalsystem i hela Sverige. De 8 största vårdgivarna och 15 kommuner är idag anslutna till NPÖ inom Stockholms län. Alla landsting och 170 kommuner är anslutna i hela Sverige. Kommer åt den mesta informationen i NPÖ NPÖ är en vinna-vinna-situation för alla inblandade; det ger effektivare och snabbare informationsdelning mellan landsting och kommun, ökad patientsäkerhet samt sparar tid för båda parter, säger Andreas Mårtensson, som arbetar på Kommunförbundet i Stockholm med kommunernas anslutning till NPÖ. Idag är 15 Stockholmskommuner anslutna, och Kommunförbundet i Stockholm har som mål att ansluta ytterligare två kommuner till den 1 september. Personal i anslutna kommuner är mycket nöjda. Tidigare fick vi utskrifter från vårdgivarnas journalsystem ibland. Idag behöver vi inte utskrifter alls i arbetet. Vi kan komma åt den mesta informationen NPÖ, dessutom från alla olika vårdgivare som våra patienter varit i kontakt med. Det är också mycket positivt att vi direkt kommer åt läkarnas rondanteckningar, det gör att vi får en bra återkoppling på att vi förstått varandra vid ronderingen, berättar Ulrika Hallén, sjuksköterska vid Tallgårdens SÄBO i Huddinge kommun. Det är också jättebra att vi kan se nästan alla provsvar i NPÖ. Läkemedelslistan högt på önskelistan Den information som kommunernas vårdpersonal helst vill ska adderas till NPÖ är läkemedelslistan. Läkemedelslistan är en komplex informationsmängd att presentera i nationella standarder, men det pågår för närvarande mycket aktiviteter för att lösa detta, säger Niklas Engelhart, förvaltningsledare för NPÖ hos HSF. Inte ansluten än? Det är kostnadsfritt att ansluta till NPÖ. Mer information om NPÖ och hur man ansluter finns på www. vardgivarguiden.se/npo. Du kan också mejla till behandlingsrekommendationen kan göras under sittande möte och bidra till ökad delaktighet i arbetet runt patienten. En prototyp är framtagen. Delprojekt expertnod: Ett nytt arbetssätt där läkare med hjälp av tekniskt stöd konsulterar en expert för effektivare och mer kvalitetssäkra behandlingsbedömningar av patienten. Tester pågår inom ekokardiografi mellan sjukhusen i Huddinge, Södertälje och Visby. Mer information om ExDIN: Läs mer om Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland: HSN nytt 04/14 7

8 Artiklar & notiser Den nationella patientsäkerhetsöverenskommelsen Uppfyller vi kraven? Stockholms läns landsting fortsätter arbetet för att uppfylla kraven i patientsäkerhetsöverenskommelsen mellan staten och SKL, Patientsäkerhetssatsning Arbetet har kommit en bra bit på vägen, för fem grundkrav och fem prestationskrav förväntas målen för 2014 uppfyllas. Vi kan bli ännu bättre när det gäller följsamheten till basala hygienkrav och klädregler. Om överenskommelsen Patientsäkerhetssatsningen 2014 bygger på tidigare års överenskommelser mellan regeringen och SKL, och är den fjärde och sista i raden. För att stimulera landstingen till att arbeta för en hög patientsäkerhet bygger överenskommelsen på ersättning efter prestation och är konstruerad i två delar: fem grundkrav (Patientsäkerhetsberättelse, Nationella Patientenkäter, Patientsäkerhetskultur, Strukturerad Journalgranskning och Nationell Patientöversikt) och sex prestationskrav (Basala Hygienrutiner och Klädregler, Antibiotikaanvändning, Läkemedelsanvändning, Trycksår, Överbeläggningar och Infektionsverktyget). För att kunna ta del av den prestationsbaserade ersättningen måste landstingen uppfylla alla fem grundkrav. Totalt kan överenskommelsen ge 525 miljoner kronor extra till landstingen som klarar samtliga grundläggande krav och ett eller flera prestationskrav. Läs mer om Överenskommelsen om Patientsäkerhet 2014 och de grundkrav och prestationskrav som ingår: vi_arbetar_med/halsoochvard/patientsakerhet/systematiskt-patientsakerhetsarbete Landstingens arbete avrapporteras årligen den 30 september till SKL, Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen, och därefter görs en bedömning av rapporterna och i vilken mån respektive landsting klarat kraven. Hur uppfyller då SLL kraven för 2014 års överenskommelse? Sammanfattningsvis förväntas de grundläggande kraven uppfyllas. Exempelvis har många vårdgivare upprättat sin patientsäkerhetsberättelse till första mars och mätningarna av patientsäkerhetskultur sker, i enlighet med överenskommelsens krav. För vissa av kraven kvarstår dock en del arbete. Av prestationskraven förväntas alla utom ett uppfyllas. Här följer en beskrivning av SLL:s arbete för att uppfylla några av kraven, samt vad som görs för att vi ska nå uppfyllnad. NPÖ-arbetet förväntas godkännas Inom ramen för överenskommelsen är NPÖ ett grundkrav, som kräver en bred anslutning till Nationell Patientöversikt. Detta innebär bland annat att minst 50 procent av vårdgivarna inom SLL ska kunna dela uppgifter. Idag är länets alla sjukhus och SLSO anslutna till NPÖ, samt även några av de större privata vårdgivarna. Under 2014 ligger därför fokus på att motivera de vårdgivare som ännu inte anslutit sig. Kravet förväntas uppfyllas. Antibiotikamålet kommer att uppnås En viktig del i Överenskommelsen är att verka för en minskad antibiotikaförskrivning i länet, vilket finns med som ett prestationskrav. Ett delkrav för att nå målet är en minskad antibiotikaförskrivning i jämförelse med samma period tidigare år. Arbetet, som leds av landstingets STRAMA-grupp, har gett resultat förskrivningen hittills har minskat med 9 procent jämfört med föregående år. Kravet förväntas alltså uppfyllas. Följsamheten till basala hygienrutiner och klädregler behöver förbättras Resultatkravet för mätning av basala hygienrutiner och klädregler (BHK) kräver en följsamhet i landstingens slutenvårdsavdelningar på minst 72 procent. En punktprevalensmätning genomfördes av SKL under våren. Sammanfattning: Uppfyllelse av grundkrav och prestationskrav för SLL Grundkrav Patientsäkerhetsberättelse Nationella patientenkäter Patientsäkerhetskultur Strukturerad journalgranskning Nationell patientöversikt (NPÖ) Där nådde SLL 59 procents följsamhet och det nationella kravet uppfylldes därför inte i sin helhet. En ny mätning kommer att göras i höst. Det resultatet kommer dock inte att räknas in i överenskommelsen, men länets vårdgivare vill genomföra mätningen för sitt eget förbättringsarbete. BHK-resultatet brukar anges som en faktor, bland många, för att minska andelen vårdrelaterade infektioner (VRI). I punktprevalensmätningen av VRI våren 2014 låg landstingets resultat nära snittet för landet på 8,9 procent (9,0 procent för SLL). Resultatet av vårterminens mätning av VRI 2013 låg på 9,2 procent. Kontakt: Anna Lundin, Förväntas uppfyllas? Prestationskrav Förväntas uppfyllas? Basala Hygienrutiner och Klädregler Nej Antibiotikaanvändning Läkemedelsanvändning Trycksår Överbeläggningar Infektionsverktyget 8 HSN nytt 04/14

9 Artiklar & notiser Chefsutbildning i patientsäkerhet rapport från en utbildningsdag Patientsäkerhet är en prioriterad fråga för SLL, som nu erbjuder en chefsutbildning till alla i chefsposition eller med patientsäkerhetsansvar inom landstinget, eller hos vårdgivare som landstinget har avtal med. HSN-nytt har pratat med två deltagare vid vårens första kursomgång om deras intryck av chefsutbildningen. Förhandsinformation Ny chefsutbildning i patientsäkerhet Pontus Netré, allmänläkare och verksamhetschef för Fridhemsplans Vårdcentral: Utbildningen hjälper mig med en bra grund och bra verktyg i min nystartade verksamhet. Vad tycker du om chefsutbildningen? g tycker att den är bra och gedigen. Den är ordentligt genomförd och föreläsarna är bra. Men framför allt får man bra verktyg att jobba med för framtiden. Tror du att utbildningen kommer att förbättra din verksamhet? Den kommer absolut att hjälpa till att förbättra verksamheten som i mitt fall är ganska nystartad, vi öppnade för bara 1,5 år sedan. Utbildningen ger oss en bra grund och bra verktyg för kvalitet och patientsäkerhet i vår verksamhet. Kan du rekommendera chefsutbildningen till andra?, jag rekommenderar den. Den är så pass bred så att den passar alla. Vi som går kursen kommer från allt från vårdcentraler till intensivvård. g tycker att den ger något till alla. Christina Lindström, barnsjuksköterska och biträdande vårdchef på Lilla Erstagården, barn och ungdomshospice: Det jag har tagit till mig mest är betydelsen av kulturen och attityden i teamet. Vad tycker du om chefsutbildningen? Den är jättebra. Den har väckt ett stort intresse för patientsäkerhetsfrågor hos mig och har fått mig att inse chefens betydelse i patientsäkerhetsarbetet. Om cheferna tycker att patientsäkerhet är viktigt så genomsyrar det hela verksamheten. Sen tycker jag också att den har gett väldigt bra verktyg som man rent praktiskt kan använda sig av i verksamheten för att få en säkrare vård. Hur tror du att utbildningen rent konkret kommer att kunna bidra i din verksamhet? Vi får ju till exempel nu i uppgift att genomföra ett förbättringsarbete i den egna verksamheten. Där kommer vi redan under pågående utbildning att kunna börja applicera det vi lärt oss på våra respektive verksamheter. Förhoppningsvis kommer det att kunna ske en kulturförändring i teamet. Det är det jag har tagit till mig allra mest, betydelsen av kulturen och attityden i teamet. Där tror jag mycket av kärnan i patientsäkerhetsarbetet ligger. Det kommer mitt projektarbete att handla om. Kan du rekommendera chefsutbildningen till andra? Absolut. Den har en bra bredd, ett bra upplägg, bra diskussioner och är ett utmärkt tillfälle att nätverka. Om utbildningen På kursen möts deltagare från många olika verksamheter och discipliner. Tanken är att utbildningsdeltagarna ska få med sig kunskap, entusiasm och konkreta verktyg för att förbättra den egna verksamheten. Den 4 mars startade den första omgången och vårens båda kursomgångar har varit fulltecknade. Till höstens kursomgångar finns det fortfarande platser kvar. Läs gärna mer och anmäl dig på Lärtorget Change Day 4 juni ge ett löfte och hjälp till att förbättra hälso- och sjukvården Idérådet inom Stockholms läns landsting arbetar för att stimulera och underlätta möjligheterna till innovation i vården. Detta görs genom seminarier, workshops och olika samarbeten. Bland annat stödjer Idérådet svenska Change Day, som lanserades i mars i år. Change Day är en internationell rörelse som startades i England och syftar till att förverkliga den potential och det engagemang för hälso- och sjukvård som finns hos såväl patienter, Change Day Sverige 4 juni 2014 professionen och politiker. Genom Change Day ska löften tas emot från både individer och grupper om hur hälso- och sjukvården kan förbättras. Alla medarbetare inom hälsooch sjukvården i Stockholms län kan ge ett löfte. Mer om Change Day finns på: Under 2014 samarbetar Idérådet också med studenter från Konstfack, OpenLab och KTH för att få hjälp med att hitta nya lösningar på svårlösta problem och undersöka hur innovationsklimatet, både i och utanför den egna organisationen, kan förbättras. Mer om Idérådet finns på: HSN nytt 04/14 9

10 Artiklar & notiser Glasögonbidrag för barn Den 2 juni 2014 införs glasögonbidrag för barn. Barn som behöver glasögon eller linser får 500 kronor i bidrag fram till 10-årsdagen. Hjälpmedel för barn med afaki och diplopi påverkas inte av det nya bidraget. Så fungerar glasögonbidraget: Bidraget gäller fram till dagen barnet fyller tio år. Bidraget ska täcka enkelslipade och dubbelslipade glasögon inklusive bågar eller kontaktlinser och eventuell undersökning hos optiker. Bidraget dras av direkt i optikerbutiken, optikerbutiken fakturerar i sin tur landstinget. Kostar glasögonen/linserna och undersökningen mer betalar vårdnadshavaren det överskjutande beloppet till optikerbutiken. Bidraget lämnas varje gång som barnet fått ett nytt recept/ordination på grund av att barnets syn förändrats. Bidraget kan inte användas för att ersätta borttappade, urvuxna eller trasiga glasögon/linser. Bidraget kan inte heller användas för att köpa reservglasögon. Det går endast att få bidraget hos optikerbutiker är godkända som leverantörer till landstinget. Lista med aktuella optiker finns i början av juni på 1177.se/ sthlm-glasogonbidrag. Synundersökning av barn Barn som behöver synundersökning remitteras till ögonläkare till och med sju års ålder. Om barnet behöver glasögon får barnets vårdnadshavare recept/ordination på glasögon eller linser som de tar med till en optikerbutik där val av bågar och glas görs. Receptet/ordinationen får inte vara äldre än sex månader för barn under 8 år och inte äldre än tolv månader för övriga. Från åtta års ålder kan barn hänvisas direkt till en optiker för synundersökning. Information om bidraget Information för vårdgivare och skolhälsovård finns på Hjälpmedlesguiden, hjalpmedelsguiden.sll.se - sök på glasögon. Vårdgivare kan beställa broschyrer och affisch riktad till vårdnadshavare hos MediCarrier, Invånare informeras i juni via 1177 Vårdguiden och annonser i dagspress. Kontakt: Aime Laur, Nu startar vårdval klinisk neurofysiologi Den 1 maj startade vårdval inom klinisk neurofysiologi. Syftet är att öka tillgänglighet och valfrihet för patienter till vissa diagnostiska tjänster. Uppdraget innebär att tillhandahålla undersökningar inom klinisk neurofysiologi för såväl vuxna som barnpatienter med remisser från öppenvård utanför akutsjukhusen. Undersökningar av centrala och perifera nervsystemet Vårdvalet innebär i dagsläget inga stora förändringar i utbudet av tjänster. Alla godkända vårdgivare tillhandahåller femton olika undersökningar av det centrala och perifera nervsystemet. Utöver detta basuppdrag kan de tillhandahålla ett eller flera av de sex möjliga tilläggs uppdragen. Ett av tilläggsuppdragen är undersökningen Multipelt Sömn Latens Test, MSLT, som används för att utreda narkolepsi. Denna undersökning har tidigare endast utförts på Karolinska Universitetssjukhuset, men nu erbjuds den även utanför sjukhuset. Fri etablering av godkända mottagningar I samband med att vårdvalet införs kan vårdgivare ansöka om att bli godkända för att få bedriva vård inom vårdvalet. Följande vårdgivare har hittills godkänts och kommer att kunna leverera tjänsterna från 1 maj: Praktikertjänst AB, två mottagningar i Vällingby läkarhus respektive Farsta läkarhus, Neurology Clinic Stockholm AB, en mottagning vid Sophiahemmet, samt Hjärt- kärlgruppen i Sverige AB, en mottagning i Hötorgets läkarhus. Läs mer om vårdval klinisk neurofysiologi: Vardomraden/Vardval-Stockholm/Kliniskneurofysiologi/ 10 HSN nytt 04/14

11 Nu lanseras nya SLL.se Nya SLL.se presenterar pålitlig fakta, information och nyheter om Stockholms läns landsting. Information om hur vi styrs, vilka verksamheter vi arbetar med, vem som gör vad, om hur beslut fattas, aktuella ärenden och mycket mer. Välkommen till nya SLL.se. Syfte och mål Nya SLL.se ska underlätta för fler att hitta just den information man söker, så enkelt och snabbt som möjligt. Det underlättas bland annat av nya texter och infografik, bättre sökfunktion och struktur, tydligare kontaktvägar och enklare navigering. I en responsiv design som gör att webbplatsen fungerar lika bra på både surfplattan och i mobilen. Bra blir bättre Flera av funktionerna kommer att utvecklas efter hand. Bland annat kommer den nya sökfunktionen att trimmas och de nya kontaktvägarna att bli bättre tack vare fler användartester. Webbplatsen kommer också att utvecklas ur ett tillgänglighetsperspektiv, till en början med lättlästa texter. Och med lokala funktioner för vad som gäller där just jag bor när det handlar om vård och/eller kollektivtrafik. En guide till landstinget Nya SLL.se vänder sig särskilt till den som är intresserad av att följa vad som händer i landstinget och aktivt söker information om landstingets verksamheter, till exempel arbetssökande. SLL.se fungerar också som vägvisare för hela landstinget, det vill säga hänvisar till andra platser som SL.se och 1177 Vårdguiden. Den rätta känslan En ansvarsfull aktör inom alla våra områden och en garant för vård och kollektivtrafik. Så vill vi också att nya SLL.se ska kännas. Vi vill uppfattas som moderna och professionella, aktuella, korrekta, relevanta och tillgängliga. Vi har och tar ett stort informationsansvar. Ta reda på mer Kontakta oss på

12 Observera! Tema Hjälpmedel på 1177.se Den 4 juni lanserar 1177 Vårdguiden Tema Hjälpmedel på 1177.se. Tema Hjälpmedel kommer dels att innehålla information om hjälpmedelsprocessen, dels information om olika hjälpmedel. Vissa artiklar beskriver hela förskrivningsprocessen, vart man vänder sig, hur det går till att prova ut ett hjälpmedel, vad det kostar och så vidare, säger Maria Ekendahl, som är ansvarig för framtagandet av den nya tjänsten. Artiklar om hjälpmedelsprocessen tas fram av redaktionen för 1177 Vårdguiden och innehåller både nationell och lokal information, bland annat om kontaktvägar och regelverk. Produktinformationen i Tema Hjälpmedel kommer från den information som hjälpmedelsleverantörer registrerar i den hjälpmedelsdatabas som just nu utvecklas inom projektet Hitta och jämför hjälpmedel. För förskrivare finns en guide som visar hur Tema Hjälpmedel kommer att fungera. Guiden finns att ladda ner på Sommaren närmar sig då kommer turisterna Under sommaren ökar antalet turister på besök i Stockholm. Många mottagningar märker tydligt av detta och i kassan ställer man sig frågan: har dessa patienter rätt till vård och vad ska de i så fall betala? För den som inte möter denna typ av frågor särskilt ofta kan det vara svårt att veta vad som gäller och hur man hittar informationen. Vilken vård patienter från andra länder har rätt till och vad de ska betala beror på vilket land patienten kommer ifrån. I Turisthandboken kan du söka information om vad som gäller för ett specifikt land. Turisthandboken hittar du på turisthandboken. Där hittar du även information om vilka taxekoder som ska användas vid registrering av besök av utlandssvenskar och utländska medborgare samt vad som är viktigt att tänka på i samband med fakturering till landstinget. Patienter som inte har rätt till subventionerad vård betalar hela vårdkostnaden själv enligt Utomlänsprislistan. Även denna finner du via Turisthandboken. Efter kommentarer och synpunkter som inkommit till Vårdgivarguiden har flertalet artikelsidor i Turisthandboken strukturerats om för att tydligare lyfta fram relevant information. Dessutom finns i Turisthandboken numer även en utskriftsbar sammanställning över de regler och avgifter som gäller för utlandssvenskar och personer från andra länder. Uppdaterat regelverk för remisser Nu finns det uppdaterade regelverket för remisshantering på Vårdgivarguiden.se. En av förbättringarna i regelverket är fler förtydligande kommentarer på Socialstyrelsens förordning. En annan förändring är att tillämpningsanvisningarna har kompletterats med information om hur man rapporterar till den nationella väntetidsdatabasen när patienter själva väljer att vänta. Regelverket ska tillämpas i alla sammanhang där remisser sänds och tas emot. Reglerna syftar dels till att förtydliga de lagar och förordningar som finns inom området, dels till att komplettera de delar i vårdavtalen som beskriver remisshantering. Säkra och effektiva rutiner för remisshantering är av central betydelse för patientsäkerhet och god tillgänglighet i hälso- och sjukvården. SEMINARIUM: NATIONELLA RIKTLINJER FÖR MISSBRUKS- OCH BEROENDEVÅRD Socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård från 2007 är under uppdatering. Nyligen publicerades en preliminär version. Representanter från Socialstyrelsen presenterar de reviderade riktlinjerna och deltar i dialogen. Målgrupp: Beslutsfattare och chefer inom missbruks- och beroendevård. Datum och tid: 3 juni 2014 kl Plats: City Conference Center, Drottninggatan 71 B KOSTNAD: Kostnadsfritt Anmälan: evenemang/ regionalt-seminarium-kring-prel.- nationella-riktlinjer-for-missbruks--och-beroendevarden.html Anmälan senast den 26 maj. KOntakt: KSL och Hälso- och sjukvårdsförvaltningen bjuder in till dialog STOCKHOLMS LÄNS DEMENSDAG 2014 För fjärde året i rad arrangeras Stockholms läns demensdag för att sprida ny kunskap och inspiration till alla som arbetar med demensvård och omsorg. Årets tema är Demenssjukdom en fråga som berör oss alla. Konferensen arrangeras av Avdelningen Stöd för evidensbaserad medicin, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, i samverkan med Centrum för allmänmedicin (CeFAM), Kommunförbundet Stockholms län (KSL), Stockholms läns Äldrecentrum och Svenskt demenscentrum (SDC). Datum och tid: 11 september 2014 Plats: Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46 Stockholm KOSTNAD: Kostnadsfritt Anmälan: Mer om anmälan och programmet, KOntakt:Eva Stål Söderberg, tfn HSN nytt 04/14

Överenskommelser om en förbättrad patientsäkerhet

Överenskommelser om en förbättrad patientsäkerhet BILAGA TILL GRANSKNINGSRAPPORT DNR: 31 2013 0103 Bilaga 4. Överenskommelser om en förbättrad patientsäkerhet Patientsäkerhet har staten gett tillräckliga förutsättningar för en hög patientsäkerhet? (RiR

Läs mer

Förfrågningsunderlag för vårdval av tjänster inom klinisk neurofysiologi

Förfrågningsunderlag för vårdval av tjänster inom klinisk neurofysiologi Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-10-22 1 (5) HSN 1112-1505 Handläggare: Pernilla Andersson Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-11-19, p 4 Förfrågningsunderlag för vårdval av tjänster

Läs mer

Patientsäkerhetssatsning 2012 uppföljning och samlad bedömning av utfall

Patientsäkerhetssatsning 2012 uppföljning och samlad bedömning av utfall 2012-11-09 Dnr 5.2-42980/2012 1(6) Patientsäkerhetssatsning 2012 uppföljning och samlad bedömning av utfall Bakgrund Staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har träffat en överenskommelse, Patientsäkerhetssatsning

Läs mer

Patientsäkerhet i Sverige Erfarenheter från prestationsbaserad satsning

Patientsäkerhet i Sverige Erfarenheter från prestationsbaserad satsning Patientsäkerhet i Sverige Erfarenheter från prestationsbaserad satsning Lena Hellberg 3 februari 2012 En säkrare vård 100 000 undvikbara vårdskador varje år. 3 000 som leder till dödsfall. 350 dödsfall

Läs mer

Nyhetsbrev till utförare från Sjukvårds- och omsorgskontoret

Nyhetsbrev till utförare från Sjukvårds- och omsorgskontoret maj 2014 Innehåll i detta nummer: Nämndens sammanträde den 27 maj, 2014 2 Uppföljning av avtal inom barn och unga, verksamhetsår 2013 2 Uppföljning av Habiliteringscenter, verksamhetsår 2013 3 Uppföljning

Läs mer

Förfrågningsunderlag för vårdval specialiserad neurologi i öppenvård

Förfrågningsunderlag för vårdval specialiserad neurologi i öppenvård Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-10-14 1 (5) HSN 1109-0965 Handläggare: Irma Johansson Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-11-19, p 3 Förfrågningsunderlag för vårdval specialiserad

Läs mer

Förslag till ändring i förfrågningsunderlag vårdval specialiserad urologi.

Förslag till ändring i förfrågningsunderlag vårdval specialiserad urologi. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-10-14 1 (6) HSN 2016-0778 Handläggare: Åsa Hertzberg Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-10-25, p [xx] Förslag till ändring i förfrågningsunderlag vårdval

Läs mer

Diagnos och delaktighet. Använd 1177.se i mötet med patienten.

Diagnos och delaktighet. Använd 1177.se i mötet med patienten. Diagnos och delaktighet Använd 1177.se i mötet med patienten. Använd 1177.se i mötet med patienten Det är mycket som ska förmedlas i mötet med patienten. Patienten ska kunna förstå informationen, vara

Läs mer

Samverkan och interaktion i patientens process. För ökad kvalitet, säkerhet och effektivitet i cancervården

Samverkan och interaktion i patientens process. För ökad kvalitet, säkerhet och effektivitet i cancervården Samverkan och interaktion i patientens process För ökad kvalitet, säkerhet och effektivitet i cancervården Tre projekt för förbättrad samverkan och interaktion Samverkan och interaktion mellan aktörerna

Läs mer

Beslutsunderlag Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2014-01-27

Beslutsunderlag Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2014-01-27 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-01-27 1 (5) HSN 0908-0737 Handläggare: Andreas Falk Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-03-04, P 7 Förlängning av avtal om lokal psykiatrisk öppenvård

Läs mer

Yttrande över remiss från Sveriges kommuner och landsting om Förslag angående former och inriktning av nationellt samarbete inom ehälsa

Yttrande över remiss från Sveriges kommuner och landsting om Förslag angående former och inriktning av nationellt samarbete inom ehälsa HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-03-27 p 18 1 (5) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2012-02-27 HSN 1202-0133 Handläggare: Ewa Printz Kim Nordlander Yttrande över remiss från Sveriges kommuner

Läs mer

Sammanträde i Programberedningen för stora folksjukdomar. Plats Mälarsalen, landstingshuset, Hantverkargatan 45. Maria Fält (KD) Sofia Paulsson

Sammanträde i Programberedningen för stora folksjukdomar. Plats Mälarsalen, landstingshuset, Hantverkargatan 45. Maria Fält (KD) Sofia Paulsson Programberedning 6-4/2017 1 (5) Sammanträde i Programberedningen för stora folksjukdomar Datum Tid 14.00-16.00 Plats Mälarsalen, landstingshuset, Hantverkargatan 45 Ledamöter (KD) (L) (C) (MP) (V) Maria

Läs mer

Svar på skrivelse från Liberalerna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet om God tillgänglighet till vård och omsorg i Stockholm

Svar på skrivelse från Liberalerna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet om God tillgänglighet till vård och omsorg i Stockholm Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Louise von Bahr TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-04-10 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-05-16 1 (4) HSN 2017-0302 Svar på skrivelse från Liberalerna, Moderaterna, Kristdemokraterna

Läs mer

Patientsäkerhet. inom Stockholms läns landsting 2013

Patientsäkerhet. inom Stockholms läns landsting 2013 Patientsäkerhet inom Stockholms läns landsting 2013 Sammanfattning av landstingets patientsäkerhetsarbete Patientsäkerhet är en högt prioriterad fråga inom Stockholms läns landsting. Därför har man fattat

Läs mer

Framtidsplan för hälso- och sjukvården - första steget i genomförandet

Framtidsplan för hälso- och sjukvården - första steget i genomförandet Framtidsplan för hälso- och sjukvården - första steget i genomförandet Beskrivning av inriktning för vården och förslag till investeringar för framtidens hälso- och sjukvård i Stockholm. Beslutas i Landstingsfullmäktige

Läs mer

Medicinsk stab. Patientsäkerhet. Samverkan mellan kommun och landsting

Medicinsk stab. Patientsäkerhet. Samverkan mellan kommun och landsting Patientsäkerhet Samverkan mellan kommun och landsting 2011-11-21 Nationell satsning för ökad patientsäkerhet Nollvision avseende undvikbara vårdskador Patientsäkerhetsmiljarden 2011-2014 Målsättning att

Läs mer

Framtidsplan för hälso- och sjukvården. mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt

Framtidsplan för hälso- och sjukvården. mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt Framtidsplan för hälso- och sjukvården mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt Catarina Andersson Forsman, Hälso- och sjukvårdsdirektör, NKS-konferensen 25 april 2014 Sidan 2 Stockholms län växer vårdbehovet

Läs mer

Förslag till organisation av den basala hemsjukvården med landstinget som huvudman

Förslag till organisation av den basala hemsjukvården med landstinget som huvudman Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-01-11 1 (3) HSN 2016-0075 Handläggare: Elisabeth Höglund Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-02-23, p 10 Förslag till organisation av den basala hemsjukvården

Läs mer

Samordning och styrning av läkares specialiseringstjänstgöring

Samordning och styrning av läkares specialiseringstjänstgöring Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Maria Samuelsson Almén TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-01-21 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-03-04, p 5 1 (2) HSN 1402-0216 Samordning och styrning av läkares specialiseringstjänstgöring

Läs mer

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2011:37 LS 0912-1036 1 (1) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2009:36 av Mariana Buzaglo m.fl. (S) om förebyggande insatser mot prostatacancer Föredragande landstingsråd: Lars Joakim

Läs mer

Fortsatt utveckling av privata driftsformer inom vuxenpsykiatrisk vård

Fortsatt utveckling av privata driftsformer inom vuxenpsykiatrisk vård Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-03-25 1 (6) HSN 1503-0333 Handläggare: Conny Gabrielsson Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-04-28, p 5 Fortsatt utveckling av privata driftsformer

Läs mer

Sammanträde i Sjukvårdsstyrelse Norr

Sammanträde i Sjukvårdsstyrelse Norr 1 (5) Sjukvårdsstyrelse Norr PROTOKOLL 2015-06-11 5/2015 52-65 Sammanträde i Sjukvårdsstyrelse Norr Datum Tid Plats Torsdagen den 11 juni 2015 13.00 16.00 Nya Karolinska sjukhuset Ledamöter (KD) (MP) (V)

Läs mer

Förslag att upphandla basgeriatrisk vård

Förslag att upphandla basgeriatrisk vård HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-11-13 p 11 1 (5) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Catharina Johansson Marite Sandström Förslag att upphandla basgeriatrisk vård Ärendebeskrivning Ärendet

Läs mer

LS Motion 2009:36 av Mariana Buzaglo m fl (S) om forebyggande insatser mot prostatacancer

LS Motion 2009:36 av Mariana Buzaglo m fl (S) om forebyggande insatser mot prostatacancer Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1(3) 2011-03-23 LS 0912-1036 Dnr, Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 1 1-04- 1 2 * 03 1 I Motion 2009:36 av Mariana Buzaglo m fl (S)

Läs mer

Patientnämndsärende gällande att remiss skickas till privat vårdgivare som inte debiterar enligt offentlig taxa

Patientnämndsärende gällande att remiss skickas till privat vårdgivare som inte debiterar enligt offentlig taxa Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 2016-12-08 1 (2) HSN 2016-4601 Handläggare: Peder Eskesen Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-01-31 Patientnämndsärende gällande att remiss skickas till privat vårdgivare

Läs mer

Beslutsunderlag Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar

Beslutsunderlag Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-06-22 1 (7) HSN 1511-1379 Handläggare: Andreas Falk Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-08-30, p 35 Antagande av leverantör - upphandling av psykiatrisk

Läs mer

Svar på skrivelse från Miljöpartiet de Gröna om planering för informationskampanj

Svar på skrivelse från Miljöpartiet de Gröna om planering för informationskampanj Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Anette Karlsson (LSF) Charlotta Munter (HSF) TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-05-15 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-06-20 1 (4) HSN 2017-0622 Svar på skrivelse från

Läs mer

Förlängning/ingående av avtal om tjänster inom klinisk laboratoriemedicin

Förlängning/ingående av avtal om tjänster inom klinisk laboratoriemedicin Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-04-27 1 (5) HSN 1504-0518 Handläggare: Alexandra Solivy Hälso- och sjukvårdsnämnden, 2015-06-02, p 14 Förlängning/ingående av avtal om tjänster inom

Läs mer

Återföring: Principärende rörande vård av patienter med cancersjukdom

Återföring: Principärende rörande vård av patienter med cancersjukdom Handläggare: Jörgen Maersk-Möller Anders Fridell PAN 2016-04-12 P 6 1 (6) Återföring: Principärende rörande vård av patienter med cancersjukdom Ärendet Patientnämnden noterade under 2014 en kraftig ökning

Läs mer

Beslutsunderlag Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar

Beslutsunderlag Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-06-22 1 (4) HSN 1511-1378 Handläggare: Andreas Falk Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-08-30, p 36 Antagande av leverantör - upphandling av öppen-

Läs mer

Förslag till upphandling av bröstdiagnostiska tjänster inom SLL samt förlängning av avtal

Förslag till upphandling av bröstdiagnostiska tjänster inom SLL samt förlängning av avtal HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2011-11-22 p 14 1 (5) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Malin Rydberg Förslag till upphandling av bröstdiagnostiska tjänster inom SLL samt förlängning av avtal

Läs mer

Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka. KommSyn Stockholm, Telefonvägen 30, Stockholm

Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka. KommSyn Stockholm, Telefonvägen 30, Stockholm 1 (6) Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka Datum Tid Studiebesök kl. 10.00 11.00 Sammanträde kl. 11.00-12.00 Plats KommSyn Stockholm, Telefonvägen 30, Stockholm Ledamöter (KD) Stig

Läs mer

Anmälan av rapporten Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2011

Anmälan av rapporten Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2011 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 1 (2) 2012-04-24 P 7 ANMÄLAN 2012-03-12 HSN 1202-0135 Handläggare: Maria Hedberg Anmälan av rapporten Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms

Läs mer

Ärendets beredning Ärendet har beretts i programberedning för äldre och multisjuka.

Ärendets beredning Ärendet har beretts i programberedning för äldre och multisjuka. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Gunilla Benner Forsberg TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-04-06 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-05-16 1 (3) HSN 2017-0027 Yttrande över motion 2016:43 av Tuva Lund (S)

Läs mer

I huvudet på SKL. Marie Källman SFVH Höstmöte 22 oktober 2014

I huvudet på SKL. Marie Källman SFVH Höstmöte 22 oktober 2014 I huvudet på SKL Marie Källman SFVH Höstmöte 22 oktober 2014 Sveriges Kommuner och Landsting Överenskommelser mellan SKL och regeringen Evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 2014

Läs mer

Elektroniskt högkostnadsskydd och frikort i Stockholms läns landsting. Kommunikationsplan. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Elektroniskt högkostnadsskydd och frikort i Stockholms läns landsting. Kommunikationsplan. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Elektroniskt högkostnadsskydd och frikort i Stockholms läns landsting Kommunikationsplan Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Innehåll 1. Bakgrund...3 1.1 Elektronisk hantering från hösten 2015...3 1.2 Om

Läs mer

Akademiska enheter inom specialistvård diabetes och neurologi utanför akutsjukhus

Akademiska enheter inom specialistvård diabetes och neurologi utanför akutsjukhus Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-09-19 1 (5) HSN 2016-4301 Handläggare: Eva Lestner Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-10-25, p 5 Akademiska enheter inom specialistvård diabetes och

Läs mer

Mellanlänsavtal med Region Uppsala

Mellanlänsavtal med Region Uppsala Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-01-23 1 (3) HSN 2016-4697 Handläggare: Anne Lund Jensen Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-02-21 Mellanlänsavtal med Region Uppsala Ärendebeskrivning

Läs mer

Yttrande över motion 2012:15 av Paul Lappalainen m.fl. (MP) om att utvärdera konkurrensutsättningen i vården

Yttrande över motion 2012:15 av Paul Lappalainen m.fl. (MP) om att utvärdera konkurrensutsättningen i vården Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Birger Forsberg Kajsa Westling TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-02-18 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-03-18, P 17 1 (3) HSN 1209-1123 Yttrande över motion 2012:15 av

Läs mer

Direktiv för utredning av och förberedelse för införande av vårdval i Landstinget i Jönköpings län

Direktiv för utredning av och förberedelse för införande av vårdval i Landstinget i Jönköpings län 1(5) Landstingets kansli Hälso- och sjukvårdsavdelning Mats Bojestig Landstingsstyrelsen Direktiv för utredning av och förberedelse för införande av vårdval i Landstinget i Jönköpings län Bakgrund Planeringsdelegationen

Läs mer

Slutlig budget för 2014 och planering för 2015-2016 för

Slutlig budget för 2014 och planering för 2015-2016 för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-09-24 1 (5) HSN 1211-1415 Handläggare: Gunilla De Geer Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-10-08, p 3 Slutlig budget för 2014 och planering för 2015-2016

Läs mer

Förlängning av avtal fortsatt försöksverksamhet med rehabilitering vid stressrelaterad psykisk ohälsa

Förlängning av avtal fortsatt försöksverksamhet med rehabilitering vid stressrelaterad psykisk ohälsa HSN 2010-01-26 P 16 1 (5) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 2009-12-01 Handläggare: Elisabet Erwall Gunnel Andersson Förlängning av avtal fortsatt försöksverksamhet med rehabilitering vid stressrelaterad

Läs mer

Bakgrundsinformation VG Primärvård. En del av det goda livet

Bakgrundsinformation VG Primärvård. En del av det goda livet Bakgrundsinformation VG Primärvård En del av det goda livet Innehåll: Primärvården... 3 Framtidens vårdbehov... 3 Nytt vårdvalssystem i Sverige... 3 Nytt vårdvalssystem i Västra Götaland VG Primärvård...

Läs mer

Förslag att införa glasögonbidrag för synkorrigering till barn

Förslag att införa glasögonbidrag för synkorrigering till barn Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (3) HSN 1309-1033 Handläggare: Aime Laur Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-02-13, p 5 Förslag att införa glasögonbidrag för synkorrigering till barn

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelsen år 2014 Landstinget Blekinge

Patientsäkerhetsberättelsen år 2014 Landstinget Blekinge 1 Patientsäkerhetsberättelsen år 2014 Landstinget Blekinge 2 3 Smittskydd (2) Vårdhygien (3) Patientsäkerhetsavdelningen Läkemedelskommitté (1,5) Läkemedelssektion (4) STRAMA (0,3) Patientsäkerhetssamordnare

Läs mer

Hur kan nätverkssjukvården möta patienter med stora medicinska behov?

Hur kan nätverkssjukvården möta patienter med stora medicinska behov? Hur kan nätverkssjukvården möta patienter med stora medicinska behov? Torsdag 16 oktober 2014 Florean Pietsch Verksamhetschef Geriatrik Medicin Södertälje Sjukhus AB 2014-10-15 Din nära specialistvård

Läs mer

Spridning av säkrare praxis

Spridning av säkrare praxis Spridning av säkrare praxis Arbetsmaterial VEM? VARFÖR? VAD? NÄR? HUR? Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm Besöksadress: Hornsgatan 20 Tel: 08-452 70 00 Fax: 08-452 70 50 E-post: info@skl.se

Läs mer

Förslag till auktorisering av förlossningsenhet

Förslag till auktorisering av förlossningsenhet Förvaltningen Eva Lestner HSN 2008-12-16 p 16 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (5) 2008-11-28 HSN 0804-0605 Förslag till auktorisering av förlossningsenhet Ärendet I detta ärende framläggs förslag till godkännande av

Läs mer

Handlingsplan 2014 och det fortsatta arbetet

Handlingsplan 2014 och det fortsatta arbetet Monica Jonsson Regionförbundet Uppsala län 018 18 21 09 monica.jonsson@regionuppsala.se Handlingsplan 2014 och det fortsatta arbetet Representanter från landstinget och länets kommuner på ledningsnivå

Läs mer

Sammanträde i Sjukvårdsstyrelse Söder

Sammanträde i Sjukvårdsstyrelse Söder 1 (8) Sjukvårdsstyrelse Söder Sammanträde i Sjukvårdsstyrelse Söder Datum Tid 13.30 14.45 Plats Södertälje sjukhus, Styrelserummet, Hus 10, plan 3 Ledamöter (M) Gunilla Helmerson Ordförande (FP) Ninos

Läs mer

Borde en läkare ta en titt?

Borde en läkare ta en titt? Borde en läkare ta en titt? Så hittar du rätt i vården Åk till rätt mottagning så får du Många väljer att åka till de stora sjukhusens akutmottagningar när de skadat sig eller har akuta besvär. Där kan

Läs mer

Datum Dnr Policy och riktlinjer gällande vård för personer från andra länder

Datum Dnr Policy och riktlinjer gällande vård för personer från andra länder Regionstyrelsen Hälso- och sjukvårdsstrateg 040-675 31 25 pia.landgren@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2011-04-07 Dnr 1100466 1 (3) Regionfullmäktige Policy och riktlinjer gällande vård för personer från

Läs mer

Svar på skrivelse från Socialdemokraterna om växande köer, stängda vårdplatser och försämrad tillgänglighet

Svar på skrivelse från Socialdemokraterna om växande köer, stängda vårdplatser och försämrad tillgänglighet Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Louise von Bahr Utvecklingsavdelningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-12-10 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-01-31 1 (5) HSN 2016-4461 Svar på skrivelse från Socialdemokraterna

Läs mer

Folkhälsopolicy för Stockholms läns landsting

Folkhälsopolicy för Stockholms läns landsting Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-10-28 1 (3) Handläggare: Cecilia Lindvall Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-11-22 Folkhälsopolicy 2017-2021 för Stockholms läns landsting Ärendebeskrivning

Läs mer

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa Vem är jag? 60 år, gift, 4 barn Bor i Gopshus utanför Mora där jag på fritiden driver ett vandrarhem

Läs mer

Godkännande av förslag till överenskommelse om omhändertagande av avlidna mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län

Godkännande av förslag till överenskommelse om omhändertagande av avlidna mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-02-07 1 (2) HSN 2017-0257 Handläggare: Birgitta Rosengren Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-03-21 Godkännande av förslag till överenskommelse om omhändertagande

Läs mer

Yttrande över motion 2016:12 av Tara Twana (S) och Tuva Lund (S) om behovet av en bättre och mer jämlik demensvård i Stockholm län

Yttrande över motion 2016:12 av Tara Twana (S) och Tuva Lund (S) om behovet av en bättre och mer jämlik demensvård i Stockholm län Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Gunilla Benner-Forsberg TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-09-27 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-11-22 1 (3) HSN 2016-1149 Yttrande över motion 2016:12 av Tara Twana

Läs mer

Principärende. Patientförsäkringsvillkor. Ärendet

Principärende. Patientförsäkringsvillkor. Ärendet Handläggare: Gunilla Larsdotter PaN 2015-02-03 P 4 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-01-20 PaN V1303-0128359 Principärende Patientförsäkringsvillkor Ärendet En kvinna opererade sin fot för tredje gången, till följd

Läs mer

Kliniskt kunskapsstöd i Region Jönköpings län. Staffan Ekedahl Distriktsläkare Faktakoordinator

Kliniskt kunskapsstöd i Region Jönköpings län. Staffan Ekedahl Distriktsläkare Faktakoordinator Kliniskt kunskapsstöd i Region Jönköpings län Staffan Ekedahl Distriktsläkare Faktakoordinator Regionens utmaning Medarbetares behov av kunskap från olika nivåer: Arbetsplatsens instruktioner Organisationens

Läs mer

1. Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 2. Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa

1. Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 2. Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa Information om statliga stimulansmedel aktuella för Kalmar län genom överenskommelser mellan SKL och regeringen 2015 avseende socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Yttrande över förslag till genomförandebeslut för investeringsobjekt av vårdavdelningar och behandling vid S:t Görans sjukhus

Yttrande över förslag till genomförandebeslut för investeringsobjekt av vårdavdelningar och behandling vid S:t Görans sjukhus Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-04-16 1 (6) HSN 1404-0545 Handläggare: Anders Olsson Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-05-20, p 15 Yttrande över förslag till genomförandebeslut för

Läs mer

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta LANDSTINGSSTYRELSEN Miljöpartiet de gröna FÖRSLAG TILL BESLUT/TILLÄGG 2014-11-25 LS 1409-1068 Ärende 6 Framtidsplanen - Tredje steget i genomförandet Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige

Läs mer

Antagande av leverantörer - upphandling av barn- och ungdomspsykiatrisk vård

Antagande av leverantörer - upphandling av barn- och ungdomspsykiatrisk vård HSN 2008-10-21 p 23 b Förvaltningen Handläggare: Tom Carlquist TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (6) 2008-10-21 HSN 0801-0121 Antagande av leverantörer - upphandling av barn- och ungdomspsykiatrisk vård Ärendet Hälso-

Läs mer

Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting

Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting 7:e Nationella Prioriteringskonferensen Gävle oktober 2013 Ann Fjellner senior medicinsk rådgivare Historik Stockholms läns landsting började

Läs mer

Sammanhållen Digital Vårdmiljö & ehälsa

Sammanhållen Digital Vårdmiljö & ehälsa Sammanhållen Digital Vårdmiljö & ehälsa Status Region Skåne och 3R Beslut i regionstyrelsen Vision och målbild Upphandling ehälsa & mhälsa pilotprojekt Inera och Vårdguiden 1177 ehälsa i RS 2017 NPÖ Sammanträde

Läs mer

Anmälan av rapporten Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2014

Anmälan av rapporten Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2014 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ANMÄLAN 2015-03-25 1 (2) HSN 1503-0369 Handläggare: Hälso- och sjukvårdsnämnden Siri Lindqvist Ståhle 2015-04-28, p 15 Anmälan av rapporten Tandhälsan hos barn och ungdomar

Läs mer

Sammanträde med Sjukvårdsstyrelse norr

Sammanträde med Sjukvårdsstyrelse norr 1 ( 19) Sammanträde med Datum för justering: 2017-06-13 Hans Andersson (L) Christina Enocson-Mårtensson (S) Plats Roslagssalen, Landstingshuset Närvarande ledamöter Hans Andersson (L) (ordförande) Lotta

Läs mer

Elektroniskt högkostnadsskydd och frikort

Elektroniskt högkostnadsskydd och frikort Elektroniskt högkostnadsskydd och frikort Enkelt, effektivt och rättvist Information för medarbetare Innehåll Varför e-frikort? Hur det ska fungera Koncept, rutiner och regler TakeCare och webbapplikation

Läs mer

Avtal med Stockholms läns sjukvårdsområde gällande centrum för cancerrehabilitering

Avtal med Stockholms läns sjukvårdsområde gällande centrum för cancerrehabilitering Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Åsa Karlsson TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-01-18 Reviderat 2016-02-22 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-02-23, p 13 1 (5) HSN 1404-0542 Avtal med Stockholms läns sjukvårdsområde

Läs mer

Elektroniskt högkostnadsskydd och frikort

Elektroniskt högkostnadsskydd och frikort Elektroniskt högkostnadsskydd och frikort Enkelt, effektivt och rättvist 2015-08-31 Innehåll Varför e-frikort Hur det ska fungera Koncept, rutiner och regler TakeCare och webbapplikation Hur införandet

Läs mer

Tjänsteskrivelse HSN 2016/ mars 2017

Tjänsteskrivelse HSN 2016/ mars 2017 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Gunnar Ramstedt Chefläkare/it-strateg Tjänsteskrivelse HSN 2016/409 21 mars 2017 Hälso- och sjukvårdsnämnden Ineras ramverk för invånares åtkomst till journalen Anpassning

Läs mer

Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet (LSS)

Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet (LSS) Gunilla Hjelm-Wahlberg Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet (LSS) Kortfattade anteckningar från dialogkonferens 2015-06-02 LÄGESRAPPORT (Elisabeth Höglund) Hälso- och

Läs mer

Beslutsunderlag Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, Motion 2017:14 av Lars Harms Ringdahl, Susanne Nordling m.fl.

Beslutsunderlag Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, Motion 2017:14 av Lars Harms Ringdahl, Susanne Nordling m.fl. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Yvonne Lettermark TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-10-13 Hälso-och sjukvårdsnämnden 2017-11-21 1 (3) HSN 2017-1201 Yttrande över motion 2017:14 av Lars Harms- Ringdahl,

Läs mer

Sammanträde i Programberedningen för barn, unga och kvinnosjukvård

Sammanträde i Programberedningen för barn, unga och kvinnosjukvård Programberedning 4-2014-10-15 1 (6) Sammanträde i Programberedningen för barn, unga och kvinnosjukvård Datum 2014-10-15 Tid 14.30 16.20 Plats Roslagssalen, Landstingshuset Ledamöter (M) (KD) (M) (FP) (S)

Läs mer

Nationellt uppdrag för 1177 Vårdguiden

Nationellt uppdrag för 1177 Vårdguiden HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-10-16 P 12 1 (6) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Kim Nordlander Patrik Hansson Nationellt uppdrag för 1177 Vårdguiden Ärendebeskrivning I ärendet föreslås

Läs mer

Framtidsplanen. - en av de största satsningarna någonsin på hälso- och sjukvård i Stockholms län

Framtidsplanen. - en av de största satsningarna någonsin på hälso- och sjukvård i Stockholms län Framtidsplanen - en av de största satsningarna någonsin på hälso- och sjukvård i Stockholms län 1 Innehåll Stockholms län växer och vårdutbudet behöver öka Stockholms län växer 3 Vårdnätverket 4 Husläkaren

Läs mer

1177 Vårdguiden och införande av e-tjänster Anna Strömblad

1177 Vårdguiden och införande av e-tjänster Anna Strömblad 1177 Vårdguiden och införande av e-tjänster Anna Strömblad 1177 och Vårdguiden - två starka varumärken Våra invånartjänster tidigare Invånartjänster med 1177 Vårdguiden Invånartjänster medverkar till

Läs mer

Neuro Center S:t Göran bristande information om avgifter m.m.

Neuro Center S:t Göran bristande information om avgifter m.m. Handläggare: Agneta Calleberg PaN 2014-02-11 P 6 Återföring TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-01-08 PaN V1208-03386-52 1209-03659-52 1209-03661-50 1210-04308-55 1210-04433-50 HSN 1304-0419 Neuro Center S:t Göran bristande

Läs mer

Verksamhetsplan HSF 2014

Verksamhetsplan HSF 2014 Verksamhetsplan HSF 2014 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2013-10-21 Diarienummer: Innehållsförteckning HSF Verksamhetsplan 2014... 3 1. Utgångspunkter... 3 1.1 Målbild för framtidens

Läs mer

Patientlag (SOU 2013:2)

Patientlag (SOU 2013:2) 1 (4) Socialdepartementet Enheten för folkhälsa och sjukvård Patientlag (SOU 2013:2) Landstinget i Östergötland (LiÖ) har beretts tillfälle att avge yttrande över delbetänkandet Patientlag (SOU 2013:2).

Läs mer

Förlängning av avtal med vårdgivare om tjänsten områdesansvar för barn och vuxna inom allmäntandvården i Stockholms län

Förlängning av avtal med vårdgivare om tjänsten områdesansvar för barn och vuxna inom allmäntandvården i Stockholms län Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-02-06 1 (4) HSN 1009-1008 Handläggare: Maria Hedberg Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-03-18, P 12 Förlängning av avtal med vårdgivare om tjänsten

Läs mer

Sammanträde i sjukvårdsstyrelse Söder

Sammanträde i sjukvårdsstyrelse Söder 1 (9) Sjukvårdsstyrelse Söder Sammanträde i sjukvårdsstyrelse Söder Datum Tid 13.30 15.30 Plats Roslagssalen, Landstingshuset Ledamöter (M) Gunilla Helmerson Ordförande (FP) (S) Jessica Ericsson Adriana

Läs mer

Anvisning för e-tjänsten Journal via nätet

Anvisning för e-tjänsten Journal via nätet 1 (8) Anvisning för e-tjänsten Journalen Version 1.5 Beslutande: Ansvarig: Handläggare: Chefläkare, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Chefläkare, vårdgivare Birgitta Cornelius, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Läs mer

Sammanträde i Sjukvårdsstyrelse Norr

Sammanträde i Sjukvårdsstyrelse Norr Sjukvårdsstyrelse Norr PROTOKOLL 2014-11-06 8/2014 1-12 Sammanträde i Sjukvårdsstyrelse Norr Datum Torsdagen den 6 november 2014 Tid 14.00 15.30 Plats Ledamöter Mälarsalen, Landstingshuset (M) Lotta Lindblad-Söderman

Läs mer

Vi kan inte vänta med att göra vården ren, fräsch och säker

Vi kan inte vänta med att göra vården ren, fräsch och säker Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting Vi kan inte vänta med att göra vården ren, fräsch och säker På senare år har problemen med bristande städning i vården uppmärksammats allt mer. Patienter

Läs mer

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Christina Ståhl Enhetschef 040-675 31 34 christina.stahl@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-03-31 Dnr 1300977 1 (5) Beredningen för primärvård, psykiatri

Läs mer

Återföring. Remisshantering

Återföring. Remisshantering Handläggare: Renate Cremer PaN 2013-09-19 P 10 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-09-04 PaN V1112-0487558 PaN V1112-0488858 PaN V1112-0503458 PaN V1206-0255458 PaN V1207-0303458 PaN V1207-0303558 Återföring Remisshantering

Läs mer

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 2010-12-08 HSN förvaltning Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 Mål med utvecklingsarbetet Målet för utvecklingsarbetet är att den missbruks-

Läs mer

HSNNYTT 03/14. Cancerupplysningen flyttar till Regionalt cancercentrum. Patientsäkerheten stärks genom direktåtkomsten

HSNNYTT 03/14. Cancerupplysningen flyttar till Regionalt cancercentrum. Patientsäkerheten stärks genom direktåtkomsten HSNNYTT 03/14 NYHETSBREV TILL VÅRDGIVARE FRÅN HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSFÖRVALTNINGEN, STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING www.vardgivarguiden.se April Nya regler för hur högkostnadskortet ska stämplas De förändrade reglerna

Läs mer

Fakta Stockholms läns landsting

Fakta Stockholms läns landsting 1 Fakta 2 Ansvar, mål och omfattning 3 ansvarar för länets: hälso- och sjukvård inklusive tandvård samt kollektivtrafik och regionplanering landstinget bidrar även till kulturen i länet. 4 Långsiktiga

Läs mer

Checklista inför driftstart av Specialiserad gynekologi i öppenvård

Checklista inför driftstart av Specialiserad gynekologi i öppenvård 1 (5) Avdelningen för Somatisk Specialistvård Avtalsenheten Checklista inför driftstart av Specialiserad gynekologi i öppenvård Uppföljning inför driftstart, utförs cirka 2 veckor innan driftstart i de

Läs mer

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2013

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2013 Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2013 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2014-04-15 Diarienummer: 1404-0512 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Maria Hedberg 08-123 132

Läs mer

Presentation av Lägesrapport inom patientsäkerhetsområdet 2015

Presentation av Lägesrapport inom patientsäkerhetsområdet 2015 Presentation av Lägesrapport inom patientsäkerhetsområdet 2015 Socialstyrelsens lägesrapporter om patientsäkerhet Socialstyrelsen tar fram lägesrapporter på uppdrag av regeringen. De årliga rapporterna

Läs mer

Sammanträde i Sjukvårdsutskott Stockholms stad och Ekerö

Sammanträde i Sjukvårdsutskott Stockholms stad och Ekerö 2/2015 19-32 1 (11) Sammanträde i Datum Tid 16.40-16.50 Plats Mälarsalen, Landstingshuset Ledamöter (M) Inger Akalla Ordförande (KD) Margaretha Åkerberg 1:e vice ordförande (S) Petra Larsson 2:e vice ordförande

Läs mer

Regelbok för specialiserad gynekologisk vård

Regelbok för specialiserad gynekologisk vård Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning HÄLSO- OCH 1 (5) SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2011-06-21 p 4 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2011-05-23 HSN 1105-0477 Handläggare: Tore Broström Regelbok för specialiserad gynekologisk vård

Läs mer

Publika jämförelser och Rankning av vårdgivare

Publika jämförelser och Rankning av vårdgivare Publika jämförelser och Rankning av vårdgivare Stefan Strandfeldt Hälso- och sjukvårdsnämndes förvaltning Stockholms läns landsting 073-9420800 Publika jämförelser och Rankning av vårdgivare Bakgrund Vårdval

Läs mer

Framtidens hemsjukvård i Halland. Slutrapport till Kommunberedningen

Framtidens hemsjukvård i Halland. Slutrapport till Kommunberedningen Framtidens hemsjukvård i Halland Slutrapport till Kommunberedningen 130313 Syfte Skapa en enhetlig och för patienten optimal och sammanhållen hemsjukvård. Modellen ska skapa förutsättningar för en resurseffektiv

Läs mer

Dagordning på hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde 31 augusti 2015

Dagordning på hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde 31 augusti 2015 Här redogörs kortfattat för hälso- och sjukvårdsnämndens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 31 augusti 2015. Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag är att ansvara för bedömningen av

Läs mer

Godkännande av förslag till överenskommelse om omhändertagande av avlidna mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län

Godkännande av förslag till överenskommelse om omhändertagande av avlidna mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-07-19 1 (3) HSN 2017-0257 Handläggare: Birgitta Rosengren Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-09-28 Godkännande av förslag till överenskommelse om omhändertagande

Läs mer