HSNNYTT 04/14. Lokala programkontor gör Framtidsplanen till verklighet. Tandhälsan stadigt bättre hos barn och unga. Listning på husläkarmottagningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HSNNYTT 04/14. Lokala programkontor gör Framtidsplanen till verklighet. Tandhälsan stadigt bättre hos barn och unga. Listning på husläkarmottagningar"

Transkript

1 HSNNYTT 04/14 NYHETSBREV TILL VÅRDGIVARE FRÅN HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSFÖRVALTNINGEN, STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Maj Tandhälsan stadigt bättre hos barn och unga Barn och ungdomar i Stockholms län får allt bättre tandhälsa, men framförallt stabiliseras tandhälsan på en hög nivå, visar Tandhälsorapporten för u Läs mer på sidan 5 Lokala programkontor gör Framtidsplanen till verklighet Nu bildas lokala programkontor vid sjukhusen där ny- och ombyggnationer har påbörjats som ett led i förverkligandet av Framtidsplanen. En viktig del i arbetet är att sprida kunskap bland medarbetare om vad som sker för att skapa delaktighet i förändringsarbetet. Programkontoret för framtidens hälso- och sjukvård (PFHS) arbetar med att stödja och styra förverkligandet av Framtidsplanen. Men det är i vårdverksamheten som planerna ska bli verklighet. Aktuellt just nu är de omfattande ny- och ombyggnationer och upprustningar av länets sjukhus som har påbörjats. Och i samband med detta vissa förändringar av sjukhusens uppdrag. På akutsjukhusen utvecklas nu lokala programkontor som med stöd av PFHS ska ansvara för att genomföra förändringarna på plats. Ett exempel är Danderyds sjukhus där en organisation och en programhandling för om- och nybyggnationerna har etablerats. På Danderyd har man också tidigt satsat på att kontinuerligt hålla medarbetarna uppdaterade. I samband med Landstingsfullmäktiges beslut om Framtidsplanen andra steget i juni förra året upprättades en särskild sida på intranätet där VD Stefan cobsson i en filmad intervju berättade om sin syn på Danderyds sjukhus roll i framtiden. Där publiceras nu fortlöpande aktuell information om vad som händer på sjukhuset och tidplaner för förändringarna. Där finns också bakgrundsinformation om landstingets strategiska satsningar på länets sjukhus och om Framtidsplanen i sin helhet. Verktyg för dialog Ett nätverk för kommunikationsansvariga bland vårdgivarna har bildats för att skapa dialog och kunskapsutbyte mellan olika sjukhus. PFHS informerar i detta forum kring vad som är på gång inom framtidens hälso- och sjukvård just nu samt lyssnar på aktuell status från kommunikationsarbetet hos respektive vårdgivare. Genom att dra nytta av synergieffekter och stötta varandra i genomförandet kan en enhetligt och sammanhållen kommunikation med tydliga budskap nå mottagarna, allt från medarbetare till patienter, anhöriga och närboende till de vårdverksamheter som byggs ut. Planeringen för att lösa sommarens utmaningar har pågått sedan förra sommaren. Vi har tusentals medarbetare i vården och att behålla den kompetens vi har i vården är av största vikt. u Läs mer i ledaren på sidan 3 Listning på husläkarmottagningar i andra län föreslås Redan i sommar kan det bli möjligt för invånarna i Stockholms län att lista sig på husläkarmottagningar i Uppsala, Södermanlands och Västmanlands län. u Läs mer på sidan 5 Glasögonbidrag för barn Den 2 juni 2014 införs glasögonbidrag för barn. Barn som behöver glasögon eller linser får 500 kronor i bidrag fram till 10-årsdagen. Hjälpmedel för barn med afaki och diplopi påverkas inte av det nya bidraget. u Läs mer på sidan 8

2 Vårdutbud M M Logopedmottagningen Stadshagen stängd Den 1 april stängde logopedkliniken i Stadshagen. Kontaktperson: Britta Larsmark, Ny logopedmottagning vid Brommaplan Logopedmottagning Brommaplan startade 1 april Klädesvägen 12, Bromma. Tfn: Verksamhetschef Pia Hallgren Kontaktperson: Gunnel Wikström, Ny logopedmottagning vid Gullmarsplan Logopedmottagning Gullmarsplan startade 1 april Gullmarsplan 17, Johanneshov. Tfn: Verksamhetschef Elisabeth Behrenfeldt. Kontaktperson: Gunnel Wikström, Tilläggsavtal om barn och unga med psykisk ohälsa Från den 1 mars har Boo vårdcentral, Edövägen 2, Saltsjö Boo, tilläggsavtal om första linjens insatser till barn och unga med psykisk ohälsa. Tfn: Verksamhetschef Lena Pomerleau. Kontaktperson: Biljana Knezevic, Närakuten Södertälje flyttar Närakuten flyttar den 2 juni till Vegagatan 4, Södertälje. Kontaktperson: Maria Lind, Kontaktperson: Maria Lind, Gör det enkelt för patienter och remittenter att hitta dig i sommar Är det så att din enhet har ändrade öppettider eller stängt vissa veckor under sommaren? I så fall ska uppgifterna i Elektroniska Katalogen,EK, uppdateras. Då det är möjligt ska du också hänvisa till andra vårdgivare när enheten är stängd. På så sätt ökar du möjligheten att patienter kommer till rätt vård, på rätt plats, i rätt tid. Och remittenter kan remittera rätt. Har du missat att uppdatera hänvisningarna till 1177 Vårdguiden så passa på och gör det också. Uppgifterna i EK är de som används i sökfunktionen på 1177 Vårdguiden, och på Vårdgivarguiden. De används också av 1177 Vårdguiden på telefon när de ger länets invånare råd om vart de ska vända sig för att få vård Vårdguiden är en viktig kanal för invånarna i sökande av information om vård och hälsa och det är därför angeläget att information och hänvisningar är uppdaterade. Som vårdgivare kan du hjälpa till med att sprida rätt telefonnummer och webbadress till 1177 Vårdguiden. Checklista för vårdgivare: Ändra tiderna i EK både för telefon, mottagning samt tider utan tidsbeställning om du har förändrade öppettider i sommar. Hänvisa till annan vårdgivare i fältet Om oss i EK. Ändra uppgifter i EK så att rätt information med telefonnumret 1177 för 1177 Vårdgivarguidens sjukvårdsrådgivning och 1177.se syns på era kontaktkort på 1177.se. Förslag på formulering: 1177 Vårdguiden, information och tjänster för din hälsa och vård. Besök 1177.se eller ring 1177 för sjukvårdsrådgivning och allmän information om vården. Öppet dygnet runt. Det ändras i fältet Om oss. Ändra länkar på egna webbplatser till 1177 Vårdguiden, och hänvisa till telefonnummer Ändra meddelande på mottagningens telefonsvarare om 1177 Vårdgivarguidens sjukvårdsrådgivning och hänvisa till numret På Vårdgivarguiden hittar du information om EK: Elektroniska-katalogen-EK/ Där hittar du också blanketter för uppdatering av befintliga uppgifter för dig som inte själv kan ändra i EK. För hjälp, kontakta EK Helpdesk: Tfn: , måndag torsdag kl , fredag kl E-post: 2 HSN nytt 04/14

3 Innehåll Ny patientlag stärker patientens ställning Den 1 januari 2015 träder en ny patientlag i kraft. Den kommer att medföra flera stora förändringar. Bland annat kommer en patient kunna söka öppenvård var som helst i landet, till exempel genom att lista sig på en vårdcentral även utanför länet. Vården får även en tydligare informationsplikt gentemot invånare och patienter för att på så sätt skapa förutsättningar för delaktighet i den egna vården. Implementeringen av patientlagen inom Stockholms läns landsting kommer ske i projektform och just nu håller man på och tar fram en projektplan för detta arbete. Några av de saker som landstinget kommer arbeta med är hur förändringarna kommer att påverka våra vårdflöden och hur vi ska hantera förändringarna i våra regelverk och ersättningssystem. Förändringarna kommer även kräva ett betydande informationsarbete till invånare, patienter och vårdgivare. Syftet med den nya lagen är att ytterligare stärka patientens ställning i vården och öka delaktigheten. Med aktiva patienter och anhöriga ökar förutsättningarna för bättre behandlingsresultat och en möjlighet för sjukvården och att tillsammans med våra patienter driva utvecklingen mot en mer personcentrerad vård. Syftet med den nya lagen är att ytterligare stärka patientens ställning i vården och öka delaktigheten. Med patienter och anhöriga som en aktiv part i vården ökar förutsättningarna för följsamhet till de åtgärder och behandlingar som beslutas. Det ger bättre behandlingsresultat och en möjlighet för sjukvården och oss alla att tillsammans med våra patienter driva utvecklingen mot en mer personcentrerad vård. Planeringen för att lösa sommarens utmaningar har pågått sedan förra sommaren. Planeringen syftar till att kunna ha rätt platser och tillräckligt många platser öppna under sommaren. I år är utmaningen extra stor när det gäller att få tag på tillräckligt många sjuksköterskor. Vi har tusentals medarbetare i vården och att behålla den kompetens vi har i vården är av största vikt. Det ska vi göra på flera sätt där attraktiva arbetsplatser med karriärmöjligheter är ett sätt. För att lösa sommarens vård så pågår arbetet med att rekrytera fler både på våra sjukhus och mottagningar. Att se till att medarbetarnas kompetens används på rätt sätt är också viktigt. Redan nu kan du läsa om planeringen inför sommaren på vårdgivarguiden.se. Från och med slutet av maj kommer veckovisa rapporter att publiceras både på vårdgivarguiden.se och sll.se. u Vårdutbud mm Logopedmottagningen Stadshagen stängd 02 Ny logopedmottagning vid Brommaplan 02 Ny logopedmottagning vid Gullmarsplan 02 Tilläggsavtal om barn och unga med psykisk ohälsa 02 Närakuten Södertälje flyttar 02 Gör det enkeltatt hitta dig i sommar 02 u Ledare Ny patientlag stärker patientens ställning 03 u HSN Information Omfattande ny- och ombyggnationer planeras på Danderyds sjukhus, Södersjukhuset och S:t Görans sjukhus 04 Vård för vuxna och barn som saknar tillstånd 04 Beslut om revidering av Allmänna villkor och Godkännandevillkor i förfrågningsunderlagen 04 Tandhälsan stadigt bättre hos länets barn och ungdomar 05 Slutrapport från projektet Företagande 05 Listning på husläkarmottagningar i andra län 05 Upphandling 05 Lägesuppföljning av genomförande av Handling för hälsa Hälsomottagningar inrättas 06 u Artiklar och notiser Kortare väntetider för cancerpatienter med ny modell för bilddiagnostik 06 NPÖ minskar behovet av journalutskrifter till kommunernas vårdpersonal 07 Uppfyller vi kraven? 08 Chefsutbildning i patientsäkerhet 09 Change Day 4 juni 09 Glasögonbidrag för barn 10 Nu startar vårdval klinisk neurofysiologi 10 Nu finns nationella minoritetsspråk på Nu lanseras nya sll.se 11 u Observera! Tema Hjälpmedel på 1177.se 12 Stockholms läns demensdag 12 Seminarium om nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård 12 Uppdaterat regelverk för remisser 12 Handlingarna till Hälso- och sjukvårdsnämnden finns på: Sökväg: Politik/Sök ärenden och handlingar Catarina Andersson Forsman Hälso- och sjukvårdsdirektör Ansvarig utgivare: Catarina Andersson Forsman Redaktion: Anette Karlsson Telefon: , Foto: Anna Molander, Erja Lempinen, Denny Lorentzen, nette Bornmarker HSN nytt 04/14 3

4 HSN information 20 maj 2014 Omfattande ny- och ombyggnationer planeras på Danderyds sjukhus, Södersjukhuset och S:t Görans sjukhus Nu tas nästa steg i utbyggnaden av hälso- och sjukvården i Stockholms län. Flera av länets sjukhus ska rustas upp och byggas ut. Den 20 maj tog Hälso- och sjukvårdsnämnden inledande beslut om att genomföra omfattande utbyggnader och upprustningar av Danderyds sjukhus, Södersjukhuset och S:t Görans sjukhus. Stockholm växer och vi blir fler. Samtidigt blir befolkningen allt äldre och ställer andra krav på sjukvården. För att möta det ökade vårdbehovet måste hälso- och sjukvården i hela länet utvecklas. Därför investerar landstinget cirka 42 miljarder under tidsperioden , i förbättrade eller helt nya lokaler och utrustning, för att skapa förutsättningar för nya arbetsformer och mer vård. På Danderyds sjukhus planeras en helt ny akutvårdsbyggnad innehållandes bland annat ny akutmottagning, operation, behandlingslokaler samt teknikutrymmen. Dessutom planeras en total upprustning av ett av sjukhusets befintliga hus. Den nya behandlingsbyggnaden beräknas kunna ta emot patienter i slutet av Södersjukhuset planeras få en ny behandlingsbyggnad innehållande bland annat ny akutmottagning, ny operationsavdelning samt ny sterilcentral. Vid S:t Görans sjukhus planeras för en ny vård- och behandlingsbyggnad samt ombyggnation, inklusive teknisk upprustning, av delar av sjukhusets befintliga vårdbyggnader. Den nya byggnaden kommer bland annat att innehålla förlossningsverksamhet. Enligt tidigare beslut byggs redan en ny akutmottagning. Byggnadsarbetena pågår och akutmottagningen kommer att stå klar i början av Slutgiltigt beslut för ett antal av ny- och ombyggnationerna väntas tas av landstingsfullmäktige den 10 juni I december planeras ytterligare beslut om investeringar i akutsjukhus och i de mindre sjukhusen. HSN , , Ansvarig handläggare: Anders Olsson Läs mer på ningutveckling/framtidsplanen/sjukhus/om -och-nybyggnationer-pa-danderyd-sos-och -St-Goran/ Vård för vuxna och barn som saknar tillstånd I Sverige har vuxna personer som vistas i landet utan tillstånd rätt till vård som inte kan anstå. Barn utan tillstånd får samma vård som bosatta och asylsökande barn, det vill säga subventionerad fullständig hälsooch sjukvård inklusive regelbunden tandvård. Sedan den 1 juli 2013 gäller lag (2013:407) om hälsooch sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd. Enligt lagen ska vuxna personer utan tillstånd få subventionerad hälso- och sjukvård som inte kan anstå inklusive tandvård, mödrahälsovård, preventivmedelrådgivning, vård vid abort samt en hälsoundersökning. Barn som vistas i landet utan tillstånd har rätt till samma vård som bosatta och asylsökande barn. Socialstyrelsens pekar i sin rapport Vård för papperslösa från 28 februari 2014 på behovet av tydlig och korrekt information till patienterna och vårdpersonal om den ändrade lagen. Sedan 1 juli 2013 har hälso- och sjukvårdsförvaltningen bland annat tagit fram en handbok för vårdgivarna med avgiftsregler och administrativa rutiner samt affischer och väntrumsfoldrar på olika språk till vårdmottagningarna. För att ytterligare stödja vårdgivarna i mötet med aktuella målgrupper tog hälso- och sjukvårdsnämnden på sitt sammanträde den 20 maj beslut om att informationen kompletteras med lokala anvisningar och utbildningsinsatser. HSN Läs mer på Revidering av Allmänna villkor och Godkännandevillkor i förfrågningsunderlagen Revideringarna av de Allmänna villkoren och Godkännandevillkoren gäller från den 1 januari Förändringar i de Allmänna villkoren är bland annat förtydligande kring vårdgivarnas gemensamma ansvar för att patientens väg genom vården blir så säker, jämlik, effektiv och så enkel som möjligt. Villkoren klarlägger också vårdgivarens ansvar att hålla vårdpersonal informerad om att de ska rapportera händelser och risker för att öka patientsäkerheten. En ändring i Godkännandevillkoren är skärpta krav på ekonomisk stabilitet och seriositet för att bli godkänd som vårdgivare inom ett vårdvalsområde. HSN Läs mer på Ansvarig handläggare: Peter Ölund 4 HSN nytt 04/14

5 HSN information 20 maj 2014 Tandhälsan stadigt bättre hos länets barn och ungdomar Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län fortsätter att bli bättre visar Hälso- och sjukvårdsförvaltningens tandhälsorapport för Barn och ungdomar i Stockholms län får allt bättre tandhälsa, men framförallt stabiliseras tandhälsan på en hög nivå, visar Tandhälsorapporten för Rapporten omfattar barn och ungdomar i Stockholms län i åldrarna 3, 7, 13 och 19 år. Samtliga landstingets mål för barn- och ungdomstandvården uppnåddes. Stockholms läns landsting klarar även WHO:s tandhälsomål, med undantag för det mål som är uppsatt för sexåringar. En delförklaring kan vara att Stockholms län redovisar barn som är sju år (det vill säga ett år Slutrapport från projektet Företagande Landstingsstyrelsen inrättade i maj 2011 en politisk styrgrupp till stöd för ett förbättrat företagsklimat i Stockholms läns landsting under mandatperioden. Hösten 2011 inrättades projektet Företagande. Inom ramen för projektet har en mängd insatser gjorts för att underlätta för vårdföretagande i länet. Målet har varit att skapa förutsättningar för effektivitet, innovation och nytänkande. Projektet har bl a tagit fram ett stöd för nyföretagare och förenklat regelverk och administration för vårdgivare. Man har också skapat Idérådet, en funktion som tar vara äldre), och att redovisningen därför visar ett något sämre resultat Skillnader mellan kön och områden i länet Rapporten visar på en del skillnader mellan geografiska områden. Antalet kariesskadade tänder är större i exempelvis Rinkeby-Kista, Spånga- Tensta och Botkyrka än till exempel Vaxholm, Nykvarn, Ekerö och Södermalm. För att öka tandhälsan i områden med sämre resultat har ett flertal förebyggande insatser gjorts. Genom projektet Stop Caries Stockholm sätter vi in förebyggande insatser redan i ett-årsåldern och fokuserar på barn i utvalda områden. g är övertygad om att vi kommer att se ett positivt resultat av projektet när det utvärderats och sjösatts fullt ut, säger Kjell Bjerrehorn, övertandläkare på Hälso- och Sjukvårdförvaltningen. Mellan könen är skillnaderna generellt sett små. Störst skillnad finns mellan pojkar/män och flickor/kvinnor i åldern 13 år där en större andel flickor har kariesskadade tänder. Skillnaderna har dock jämnats ut vid 19 års ålder. HSN Ansvarig handläggare: Maria Hedberg på idéer om hur vårdens tjänster och processer kan utvecklas och verkar för ett gott innovationsklimat. I början av 2014 avslutades projektet Företagande, men arbetet med många av de idéer som har inkommit fortsätter och Iderådet har fått fortsatt mandat. De kontakter och samarbeten som skapats fortsätter. Projektets resultat och erfarenheter har sammanfattats i en slutrapport. HSN Ansvarig handläggare: Maria Söderlund Information om Idérådet: Listning på husläkarmottagningar i andra län föreslås Redan i sommar kan det bli möjligt för invånarna i Stockholms län att lista sig på husläkarmottagningar i Uppsala, Södermanlands och Västmanlands län. Det samma gäller för invånarna i ovanstående län som kommer att kunna lista sig på husläkarmottagningar i Stockholms län. Många pendlar mellan länen och kan därför vara intresserade av att lista sig på en husläkarmottagning nära sitt jobb eller skola. Förslaget gäller inte vård på BVC, MVC och vård som medför långa resor, till exempel vård av patienter inom hemsjukvården och i särskilt boende. Denna listning över länsgränserna kan påverkas av att regeringen föreslagit en ny Patientlag där en del handlar om att patienter ska kunna välja offentligt finansierad primärvård och öppen specialistvård inom hela landet. Hälso- och sjukvårdsnämnden, HSN, tog den 20 maj inledande beslut i ärendet Avtal om listning över länsgränserna. Beslutet betyder att HSN föreslår att Landstingsstyrelsen ska föreslå Landstingsfullmäktige att godkänna avtalen. Om Landstingsfullmäktige beslutar att godkänna avtalen vid sitt sammanträde den 10 juni kommer avtalen börja gälla från och med 1 juli HSN Ansvarig handläggare: n-olof Wiklund Upphandling Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade: u om leverantör i upphandling av språktolkservice i Stockholms län HSN u om leverantör i upphandling kunskapsstöd och handledning för intensivträning av förskolebarn med AST HSN HSN nytt 04/14 5

6 HSN information 20 maj 2014 Lägesuppföljning av Handling för hälsa Handlingsplanen för landstingets folkhälsoarbete, Handling för hälsa , lyfter fram 27 prioriterade insatser, där särskilda ansträngningar ska göras under perioden. Syftet med handlingsplanen är att landstinget, genom att genomföra de utpekade insatserna, ska bidra till att uppfylla målen i Folkhälsopolicyn. Nu har en lägesuppföljning av Handling för hälsa genomförts och en rapport som sammanfattar resultat och erfarenheter har tagits fram. Rapporten visar att SLL:s verksamheter arbetar i enlighet med viljeriktningen för Handling för hälsa, HFH och Folkhälsopolicyn. Landstingets olika verksamhet genomför en mängd aktiviteter som kopplar till Folkhälsopolicyns mål. Majoriteten av verksamheterna kände till HFH och över hälften tyckte att HFH har betydelse för deras verksamhet. Få verksamheter hade dock brutit ned HFH i en lokal handlingsplan och över hälften saknade en aktuell handlingsplan för folkhälsoarbete. Slutsatserna är att ett dokument som konkretiserar, prioriterar och tydliggör ansvarfördelning för folkhälsofrågorna spelar en viktig roll i SLL. Vidare behöver verksamheterna få ett kontinuerligt stöd för att kunna jobba med frågorna och uppföljningsbara mål måste utvecklas. Rapporten kommer att ligga till grund för en kommande översyn av Stockholms läns landstings folkhälsopolicy och handlingsplan för folkhälsa. HSN Ansvarig handläggare: Cecilia Lindvall Hälsomottagningar inrättas I november 2013 fick Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i uppdrag att inleda förhandlingar med SLSO om att inrätta hälsomottagningar specialistmottagningar för goda levnadsvanor. Huvudinriktningen är att tre mottagningar ska inrättas; en i Haninge kommun, en i Rinkeby-Kista stadsdel och en i Södertälje kommun. Hälsomottagningen i Haninge kommun föreslås inrättas vid Handens sjukhus och planerad driftstart är 1 september Hälsomottagningarna i Rinkeby- Kista stadsdel och Södertälje kommun beräknas starta under senare delen av hösten HSN Ansvarig handläggare: Anna kobsson Ernudd Kortare väntetider för cancerpatienter med ny modell för bilddiagnostik Med ny teknik och nya arbetssätt kan cancerpatienter snabbare få en korrekt diagnos tidigare genom tillgång till expertis över organisationsgränserna regionalt, nationellt och internationellt. ExDIN, Exchange of Diagnostic Images in Network, är den nya modellen som ska korta väntetiderna för bilddiagnostik. Genom att arbeta i bilddiagnostiska nätverk minskar väntetiderna och vården förbättras för cancerpatienterna. Tack vare ny teknik och nya arbetssätt kan man få snabb tillgång till specialister som det kan vara brist på i vissa regioner, till exempel patologer och radiologer, säger Roger Henriksson, professor och chef för Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland som är en av de organisationer som står bakom arbetet med att utveckla den Vinnova-finansierade modellen Ex- DIN, Exchange of Diagnostic Images in Network. Projektet fokuserar kring tre delprojekt. Det handlar om bilddiagnostiskt nätverkssamarbete inom patologi, multidiciplinära konferenser och expertnod där ett universitetssjukhus stöttar andra sjukhus med specifik kompetens. Delprojekt patologi: Digitaliserade patologiglas från prover som tas på ett sjukhus görs tillgängliga via en webbaserad plattform för analys på något av de andra ingående sjukhusen. Tester pågår mellan sjukhus i landstinget Blekinge, Stockholms läns landsting och region Skåne. Delprojekt multidisciplinära konferenser: Ett nytt verktyg som kan stödja multidiciplinära konferenser att ske säkrare och effektivare. Bilder och dokumentation kan visualiseras tydligt och funktionellt och (forts. nästa sida>>) Fakta ExDIN Projektet ExDIN startade 2012 och kommer att slutföras under hösten Resultaten presenteras på en konferens i Stockholm den 12 maj, tillsammans med ett stort antal internationella talare som ger sin syn på nätverkssamarbete i sjukvården. Medverkande organisationer är landstinget Blekinge, Blekinge Tekniska Högskola, Kungliga Tekniska Högskolan, region Skåne, Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland, Vinnova samt RxEye. 6 HSN nytt 04/14

7 Artiklar & notiser NPÖ minskar behovet av journalutskrifter till kommunernas vårdpersonal Kommunernas vård- och omsorgsgivare har stor nytta av att Stockholms läns vårdgivare gör sin information tillgänglig genom Nationell patientöversikt (NPÖ). Att information finns snabbt tillgänglig gör att kommunens sjuksköterskor slipper be om utskrifter från patienternas journaler för att kunna ta del av ny information. En stor del av den journalinformation som idag skrivs ut och skickas till kommunernas vårdpersonal finns redan i NPÖ. Verksamhetsutveckling pågår för att kommunerna ska ta in en ökad användning av NPÖ i sina rutiner. Därmed kan både primär- och slutenvården börja ställa krav på att patientinformationen hämtas direkt via NPÖ istället för skrivas ut och skickas eller lämnas per telefon. Fakta NPÖ NPÖ är ett verktyg för sammanhållen journalföring som ger ett titthål in i journaluppgifter från vårdgivare och journalsystem i hela Sverige. De 8 största vårdgivarna och 15 kommuner är idag anslutna till NPÖ inom Stockholms län. Alla landsting och 170 kommuner är anslutna i hela Sverige. Kommer åt den mesta informationen i NPÖ NPÖ är en vinna-vinna-situation för alla inblandade; det ger effektivare och snabbare informationsdelning mellan landsting och kommun, ökad patientsäkerhet samt sparar tid för båda parter, säger Andreas Mårtensson, som arbetar på Kommunförbundet i Stockholm med kommunernas anslutning till NPÖ. Idag är 15 Stockholmskommuner anslutna, och Kommunförbundet i Stockholm har som mål att ansluta ytterligare två kommuner till den 1 september. Personal i anslutna kommuner är mycket nöjda. Tidigare fick vi utskrifter från vårdgivarnas journalsystem ibland. Idag behöver vi inte utskrifter alls i arbetet. Vi kan komma åt den mesta informationen NPÖ, dessutom från alla olika vårdgivare som våra patienter varit i kontakt med. Det är också mycket positivt att vi direkt kommer åt läkarnas rondanteckningar, det gör att vi får en bra återkoppling på att vi förstått varandra vid ronderingen, berättar Ulrika Hallén, sjuksköterska vid Tallgårdens SÄBO i Huddinge kommun. Det är också jättebra att vi kan se nästan alla provsvar i NPÖ. Läkemedelslistan högt på önskelistan Den information som kommunernas vårdpersonal helst vill ska adderas till NPÖ är läkemedelslistan. Läkemedelslistan är en komplex informationsmängd att presentera i nationella standarder, men det pågår för närvarande mycket aktiviteter för att lösa detta, säger Niklas Engelhart, förvaltningsledare för NPÖ hos HSF. Inte ansluten än? Det är kostnadsfritt att ansluta till NPÖ. Mer information om NPÖ och hur man ansluter finns på www. vardgivarguiden.se/npo. Du kan också mejla till behandlingsrekommendationen kan göras under sittande möte och bidra till ökad delaktighet i arbetet runt patienten. En prototyp är framtagen. Delprojekt expertnod: Ett nytt arbetssätt där läkare med hjälp av tekniskt stöd konsulterar en expert för effektivare och mer kvalitetssäkra behandlingsbedömningar av patienten. Tester pågår inom ekokardiografi mellan sjukhusen i Huddinge, Södertälje och Visby. Mer information om ExDIN: Läs mer om Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland: HSN nytt 04/14 7

8 Artiklar & notiser Den nationella patientsäkerhetsöverenskommelsen Uppfyller vi kraven? Stockholms läns landsting fortsätter arbetet för att uppfylla kraven i patientsäkerhetsöverenskommelsen mellan staten och SKL, Patientsäkerhetssatsning Arbetet har kommit en bra bit på vägen, för fem grundkrav och fem prestationskrav förväntas målen för 2014 uppfyllas. Vi kan bli ännu bättre när det gäller följsamheten till basala hygienkrav och klädregler. Om överenskommelsen Patientsäkerhetssatsningen 2014 bygger på tidigare års överenskommelser mellan regeringen och SKL, och är den fjärde och sista i raden. För att stimulera landstingen till att arbeta för en hög patientsäkerhet bygger överenskommelsen på ersättning efter prestation och är konstruerad i två delar: fem grundkrav (Patientsäkerhetsberättelse, Nationella Patientenkäter, Patientsäkerhetskultur, Strukturerad Journalgranskning och Nationell Patientöversikt) och sex prestationskrav (Basala Hygienrutiner och Klädregler, Antibiotikaanvändning, Läkemedelsanvändning, Trycksår, Överbeläggningar och Infektionsverktyget). För att kunna ta del av den prestationsbaserade ersättningen måste landstingen uppfylla alla fem grundkrav. Totalt kan överenskommelsen ge 525 miljoner kronor extra till landstingen som klarar samtliga grundläggande krav och ett eller flera prestationskrav. Läs mer om Överenskommelsen om Patientsäkerhet 2014 och de grundkrav och prestationskrav som ingår: vi_arbetar_med/halsoochvard/patientsakerhet/systematiskt-patientsakerhetsarbete Landstingens arbete avrapporteras årligen den 30 september till SKL, Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen, och därefter görs en bedömning av rapporterna och i vilken mån respektive landsting klarat kraven. Hur uppfyller då SLL kraven för 2014 års överenskommelse? Sammanfattningsvis förväntas de grundläggande kraven uppfyllas. Exempelvis har många vårdgivare upprättat sin patientsäkerhetsberättelse till första mars och mätningarna av patientsäkerhetskultur sker, i enlighet med överenskommelsens krav. För vissa av kraven kvarstår dock en del arbete. Av prestationskraven förväntas alla utom ett uppfyllas. Här följer en beskrivning av SLL:s arbete för att uppfylla några av kraven, samt vad som görs för att vi ska nå uppfyllnad. NPÖ-arbetet förväntas godkännas Inom ramen för överenskommelsen är NPÖ ett grundkrav, som kräver en bred anslutning till Nationell Patientöversikt. Detta innebär bland annat att minst 50 procent av vårdgivarna inom SLL ska kunna dela uppgifter. Idag är länets alla sjukhus och SLSO anslutna till NPÖ, samt även några av de större privata vårdgivarna. Under 2014 ligger därför fokus på att motivera de vårdgivare som ännu inte anslutit sig. Kravet förväntas uppfyllas. Antibiotikamålet kommer att uppnås En viktig del i Överenskommelsen är att verka för en minskad antibiotikaförskrivning i länet, vilket finns med som ett prestationskrav. Ett delkrav för att nå målet är en minskad antibiotikaförskrivning i jämförelse med samma period tidigare år. Arbetet, som leds av landstingets STRAMA-grupp, har gett resultat förskrivningen hittills har minskat med 9 procent jämfört med föregående år. Kravet förväntas alltså uppfyllas. Följsamheten till basala hygienrutiner och klädregler behöver förbättras Resultatkravet för mätning av basala hygienrutiner och klädregler (BHK) kräver en följsamhet i landstingens slutenvårdsavdelningar på minst 72 procent. En punktprevalensmätning genomfördes av SKL under våren. Sammanfattning: Uppfyllelse av grundkrav och prestationskrav för SLL Grundkrav Patientsäkerhetsberättelse Nationella patientenkäter Patientsäkerhetskultur Strukturerad journalgranskning Nationell patientöversikt (NPÖ) Där nådde SLL 59 procents följsamhet och det nationella kravet uppfylldes därför inte i sin helhet. En ny mätning kommer att göras i höst. Det resultatet kommer dock inte att räknas in i överenskommelsen, men länets vårdgivare vill genomföra mätningen för sitt eget förbättringsarbete. BHK-resultatet brukar anges som en faktor, bland många, för att minska andelen vårdrelaterade infektioner (VRI). I punktprevalensmätningen av VRI våren 2014 låg landstingets resultat nära snittet för landet på 8,9 procent (9,0 procent för SLL). Resultatet av vårterminens mätning av VRI 2013 låg på 9,2 procent. Kontakt: Anna Lundin, Förväntas uppfyllas? Prestationskrav Förväntas uppfyllas? Basala Hygienrutiner och Klädregler Nej Antibiotikaanvändning Läkemedelsanvändning Trycksår Överbeläggningar Infektionsverktyget 8 HSN nytt 04/14

9 Artiklar & notiser Chefsutbildning i patientsäkerhet rapport från en utbildningsdag Patientsäkerhet är en prioriterad fråga för SLL, som nu erbjuder en chefsutbildning till alla i chefsposition eller med patientsäkerhetsansvar inom landstinget, eller hos vårdgivare som landstinget har avtal med. HSN-nytt har pratat med två deltagare vid vårens första kursomgång om deras intryck av chefsutbildningen. Förhandsinformation Ny chefsutbildning i patientsäkerhet Pontus Netré, allmänläkare och verksamhetschef för Fridhemsplans Vårdcentral: Utbildningen hjälper mig med en bra grund och bra verktyg i min nystartade verksamhet. Vad tycker du om chefsutbildningen? g tycker att den är bra och gedigen. Den är ordentligt genomförd och föreläsarna är bra. Men framför allt får man bra verktyg att jobba med för framtiden. Tror du att utbildningen kommer att förbättra din verksamhet? Den kommer absolut att hjälpa till att förbättra verksamheten som i mitt fall är ganska nystartad, vi öppnade för bara 1,5 år sedan. Utbildningen ger oss en bra grund och bra verktyg för kvalitet och patientsäkerhet i vår verksamhet. Kan du rekommendera chefsutbildningen till andra?, jag rekommenderar den. Den är så pass bred så att den passar alla. Vi som går kursen kommer från allt från vårdcentraler till intensivvård. g tycker att den ger något till alla. Christina Lindström, barnsjuksköterska och biträdande vårdchef på Lilla Erstagården, barn och ungdomshospice: Det jag har tagit till mig mest är betydelsen av kulturen och attityden i teamet. Vad tycker du om chefsutbildningen? Den är jättebra. Den har väckt ett stort intresse för patientsäkerhetsfrågor hos mig och har fått mig att inse chefens betydelse i patientsäkerhetsarbetet. Om cheferna tycker att patientsäkerhet är viktigt så genomsyrar det hela verksamheten. Sen tycker jag också att den har gett väldigt bra verktyg som man rent praktiskt kan använda sig av i verksamheten för att få en säkrare vård. Hur tror du att utbildningen rent konkret kommer att kunna bidra i din verksamhet? Vi får ju till exempel nu i uppgift att genomföra ett förbättringsarbete i den egna verksamheten. Där kommer vi redan under pågående utbildning att kunna börja applicera det vi lärt oss på våra respektive verksamheter. Förhoppningsvis kommer det att kunna ske en kulturförändring i teamet. Det är det jag har tagit till mig allra mest, betydelsen av kulturen och attityden i teamet. Där tror jag mycket av kärnan i patientsäkerhetsarbetet ligger. Det kommer mitt projektarbete att handla om. Kan du rekommendera chefsutbildningen till andra? Absolut. Den har en bra bredd, ett bra upplägg, bra diskussioner och är ett utmärkt tillfälle att nätverka. Om utbildningen På kursen möts deltagare från många olika verksamheter och discipliner. Tanken är att utbildningsdeltagarna ska få med sig kunskap, entusiasm och konkreta verktyg för att förbättra den egna verksamheten. Den 4 mars startade den första omgången och vårens båda kursomgångar har varit fulltecknade. Till höstens kursomgångar finns det fortfarande platser kvar. Läs gärna mer och anmäl dig på Lärtorget Change Day 4 juni ge ett löfte och hjälp till att förbättra hälso- och sjukvården Idérådet inom Stockholms läns landsting arbetar för att stimulera och underlätta möjligheterna till innovation i vården. Detta görs genom seminarier, workshops och olika samarbeten. Bland annat stödjer Idérådet svenska Change Day, som lanserades i mars i år. Change Day är en internationell rörelse som startades i England och syftar till att förverkliga den potential och det engagemang för hälso- och sjukvård som finns hos såväl patienter, Change Day Sverige 4 juni 2014 professionen och politiker. Genom Change Day ska löften tas emot från både individer och grupper om hur hälso- och sjukvården kan förbättras. Alla medarbetare inom hälsooch sjukvården i Stockholms län kan ge ett löfte. Mer om Change Day finns på: Under 2014 samarbetar Idérådet också med studenter från Konstfack, OpenLab och KTH för att få hjälp med att hitta nya lösningar på svårlösta problem och undersöka hur innovationsklimatet, både i och utanför den egna organisationen, kan förbättras. Mer om Idérådet finns på: HSN nytt 04/14 9

10 Artiklar & notiser Glasögonbidrag för barn Den 2 juni 2014 införs glasögonbidrag för barn. Barn som behöver glasögon eller linser får 500 kronor i bidrag fram till 10-årsdagen. Hjälpmedel för barn med afaki och diplopi påverkas inte av det nya bidraget. Så fungerar glasögonbidraget: Bidraget gäller fram till dagen barnet fyller tio år. Bidraget ska täcka enkelslipade och dubbelslipade glasögon inklusive bågar eller kontaktlinser och eventuell undersökning hos optiker. Bidraget dras av direkt i optikerbutiken, optikerbutiken fakturerar i sin tur landstinget. Kostar glasögonen/linserna och undersökningen mer betalar vårdnadshavaren det överskjutande beloppet till optikerbutiken. Bidraget lämnas varje gång som barnet fått ett nytt recept/ordination på grund av att barnets syn förändrats. Bidraget kan inte användas för att ersätta borttappade, urvuxna eller trasiga glasögon/linser. Bidraget kan inte heller användas för att köpa reservglasögon. Det går endast att få bidraget hos optikerbutiker är godkända som leverantörer till landstinget. Lista med aktuella optiker finns i början av juni på 1177.se/ sthlm-glasogonbidrag. Synundersökning av barn Barn som behöver synundersökning remitteras till ögonläkare till och med sju års ålder. Om barnet behöver glasögon får barnets vårdnadshavare recept/ordination på glasögon eller linser som de tar med till en optikerbutik där val av bågar och glas görs. Receptet/ordinationen får inte vara äldre än sex månader för barn under 8 år och inte äldre än tolv månader för övriga. Från åtta års ålder kan barn hänvisas direkt till en optiker för synundersökning. Information om bidraget Information för vårdgivare och skolhälsovård finns på Hjälpmedlesguiden, hjalpmedelsguiden.sll.se - sök på glasögon. Vårdgivare kan beställa broschyrer och affisch riktad till vårdnadshavare hos MediCarrier, Invånare informeras i juni via 1177 Vårdguiden och annonser i dagspress. Kontakt: Aime Laur, Nu startar vårdval klinisk neurofysiologi Den 1 maj startade vårdval inom klinisk neurofysiologi. Syftet är att öka tillgänglighet och valfrihet för patienter till vissa diagnostiska tjänster. Uppdraget innebär att tillhandahålla undersökningar inom klinisk neurofysiologi för såväl vuxna som barnpatienter med remisser från öppenvård utanför akutsjukhusen. Undersökningar av centrala och perifera nervsystemet Vårdvalet innebär i dagsläget inga stora förändringar i utbudet av tjänster. Alla godkända vårdgivare tillhandahåller femton olika undersökningar av det centrala och perifera nervsystemet. Utöver detta basuppdrag kan de tillhandahålla ett eller flera av de sex möjliga tilläggs uppdragen. Ett av tilläggsuppdragen är undersökningen Multipelt Sömn Latens Test, MSLT, som används för att utreda narkolepsi. Denna undersökning har tidigare endast utförts på Karolinska Universitetssjukhuset, men nu erbjuds den även utanför sjukhuset. Fri etablering av godkända mottagningar I samband med att vårdvalet införs kan vårdgivare ansöka om att bli godkända för att få bedriva vård inom vårdvalet. Följande vårdgivare har hittills godkänts och kommer att kunna leverera tjänsterna från 1 maj: Praktikertjänst AB, två mottagningar i Vällingby läkarhus respektive Farsta läkarhus, Neurology Clinic Stockholm AB, en mottagning vid Sophiahemmet, samt Hjärt- kärlgruppen i Sverige AB, en mottagning i Hötorgets läkarhus. Läs mer om vårdval klinisk neurofysiologi: Vardomraden/Vardval-Stockholm/Kliniskneurofysiologi/ 10 HSN nytt 04/14

11 Nu lanseras nya SLL.se Nya SLL.se presenterar pålitlig fakta, information och nyheter om Stockholms läns landsting. Information om hur vi styrs, vilka verksamheter vi arbetar med, vem som gör vad, om hur beslut fattas, aktuella ärenden och mycket mer. Välkommen till nya SLL.se. Syfte och mål Nya SLL.se ska underlätta för fler att hitta just den information man söker, så enkelt och snabbt som möjligt. Det underlättas bland annat av nya texter och infografik, bättre sökfunktion och struktur, tydligare kontaktvägar och enklare navigering. I en responsiv design som gör att webbplatsen fungerar lika bra på både surfplattan och i mobilen. Bra blir bättre Flera av funktionerna kommer att utvecklas efter hand. Bland annat kommer den nya sökfunktionen att trimmas och de nya kontaktvägarna att bli bättre tack vare fler användartester. Webbplatsen kommer också att utvecklas ur ett tillgänglighetsperspektiv, till en början med lättlästa texter. Och med lokala funktioner för vad som gäller där just jag bor när det handlar om vård och/eller kollektivtrafik. En guide till landstinget Nya SLL.se vänder sig särskilt till den som är intresserad av att följa vad som händer i landstinget och aktivt söker information om landstingets verksamheter, till exempel arbetssökande. SLL.se fungerar också som vägvisare för hela landstinget, det vill säga hänvisar till andra platser som SL.se och 1177 Vårdguiden. Den rätta känslan En ansvarsfull aktör inom alla våra områden och en garant för vård och kollektivtrafik. Så vill vi också att nya SLL.se ska kännas. Vi vill uppfattas som moderna och professionella, aktuella, korrekta, relevanta och tillgängliga. Vi har och tar ett stort informationsansvar. Ta reda på mer Kontakta oss på

12 Observera! Tema Hjälpmedel på 1177.se Den 4 juni lanserar 1177 Vårdguiden Tema Hjälpmedel på 1177.se. Tema Hjälpmedel kommer dels att innehålla information om hjälpmedelsprocessen, dels information om olika hjälpmedel. Vissa artiklar beskriver hela förskrivningsprocessen, vart man vänder sig, hur det går till att prova ut ett hjälpmedel, vad det kostar och så vidare, säger Maria Ekendahl, som är ansvarig för framtagandet av den nya tjänsten. Artiklar om hjälpmedelsprocessen tas fram av redaktionen för 1177 Vårdguiden och innehåller både nationell och lokal information, bland annat om kontaktvägar och regelverk. Produktinformationen i Tema Hjälpmedel kommer från den information som hjälpmedelsleverantörer registrerar i den hjälpmedelsdatabas som just nu utvecklas inom projektet Hitta och jämför hjälpmedel. För förskrivare finns en guide som visar hur Tema Hjälpmedel kommer att fungera. Guiden finns att ladda ner på Sommaren närmar sig då kommer turisterna Under sommaren ökar antalet turister på besök i Stockholm. Många mottagningar märker tydligt av detta och i kassan ställer man sig frågan: har dessa patienter rätt till vård och vad ska de i så fall betala? För den som inte möter denna typ av frågor särskilt ofta kan det vara svårt att veta vad som gäller och hur man hittar informationen. Vilken vård patienter från andra länder har rätt till och vad de ska betala beror på vilket land patienten kommer ifrån. I Turisthandboken kan du söka information om vad som gäller för ett specifikt land. Turisthandboken hittar du på turisthandboken. Där hittar du även information om vilka taxekoder som ska användas vid registrering av besök av utlandssvenskar och utländska medborgare samt vad som är viktigt att tänka på i samband med fakturering till landstinget. Patienter som inte har rätt till subventionerad vård betalar hela vårdkostnaden själv enligt Utomlänsprislistan. Även denna finner du via Turisthandboken. Efter kommentarer och synpunkter som inkommit till Vårdgivarguiden har flertalet artikelsidor i Turisthandboken strukturerats om för att tydligare lyfta fram relevant information. Dessutom finns i Turisthandboken numer även en utskriftsbar sammanställning över de regler och avgifter som gäller för utlandssvenskar och personer från andra länder. Uppdaterat regelverk för remisser Nu finns det uppdaterade regelverket för remisshantering på Vårdgivarguiden.se. En av förbättringarna i regelverket är fler förtydligande kommentarer på Socialstyrelsens förordning. En annan förändring är att tillämpningsanvisningarna har kompletterats med information om hur man rapporterar till den nationella väntetidsdatabasen när patienter själva väljer att vänta. Regelverket ska tillämpas i alla sammanhang där remisser sänds och tas emot. Reglerna syftar dels till att förtydliga de lagar och förordningar som finns inom området, dels till att komplettera de delar i vårdavtalen som beskriver remisshantering. Säkra och effektiva rutiner för remisshantering är av central betydelse för patientsäkerhet och god tillgänglighet i hälso- och sjukvården. SEMINARIUM: NATIONELLA RIKTLINJER FÖR MISSBRUKS- OCH BEROENDEVÅRD Socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård från 2007 är under uppdatering. Nyligen publicerades en preliminär version. Representanter från Socialstyrelsen presenterar de reviderade riktlinjerna och deltar i dialogen. Målgrupp: Beslutsfattare och chefer inom missbruks- och beroendevård. Datum och tid: 3 juni 2014 kl Plats: City Conference Center, Drottninggatan 71 B KOSTNAD: Kostnadsfritt Anmälan: evenemang/ regionalt-seminarium-kring-prel.- nationella-riktlinjer-for-missbruks--och-beroendevarden.html Anmälan senast den 26 maj. KOntakt: KSL och Hälso- och sjukvårdsförvaltningen bjuder in till dialog STOCKHOLMS LÄNS DEMENSDAG 2014 För fjärde året i rad arrangeras Stockholms läns demensdag för att sprida ny kunskap och inspiration till alla som arbetar med demensvård och omsorg. Årets tema är Demenssjukdom en fråga som berör oss alla. Konferensen arrangeras av Avdelningen Stöd för evidensbaserad medicin, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, i samverkan med Centrum för allmänmedicin (CeFAM), Kommunförbundet Stockholms län (KSL), Stockholms läns Äldrecentrum och Svenskt demenscentrum (SDC). Datum och tid: 11 september 2014 Plats: Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46 Stockholm KOSTNAD: Kostnadsfritt Anmälan: Mer om anmälan och programmet, KOntakt:Eva Stål Söderberg, tfn HSN nytt 04/14

Samverkan och interaktion i patientens process. För ökad kvalitet, säkerhet och effektivitet i cancervården

Samverkan och interaktion i patientens process. För ökad kvalitet, säkerhet och effektivitet i cancervården Samverkan och interaktion i patientens process För ökad kvalitet, säkerhet och effektivitet i cancervården Tre projekt för förbättrad samverkan och interaktion Samverkan och interaktion mellan aktörerna

Läs mer

Beslutsunderlag Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2014-01-27

Beslutsunderlag Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2014-01-27 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-01-27 1 (5) HSN 0908-0737 Handläggare: Andreas Falk Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-03-04, P 7 Förlängning av avtal om lokal psykiatrisk öppenvård

Läs mer

Förslag att införa glasögonbidrag för synkorrigering till barn

Förslag att införa glasögonbidrag för synkorrigering till barn Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (3) HSN 1309-1033 Handläggare: Aime Laur Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-02-13, p 5 Förslag att införa glasögonbidrag för synkorrigering till barn

Läs mer

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer

Framtidsplan för hälso- och sjukvården. mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt

Framtidsplan för hälso- och sjukvården. mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt Framtidsplan för hälso- och sjukvården mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt Catarina Andersson Forsman, Hälso- och sjukvårdsdirektör, NKS-konferensen 25 april 2014 Sidan 2 Stockholms län växer vårdbehovet

Läs mer

Elektroniskt högkostnadsskydd och frikort i Stockholms läns landsting. Kommunikationsplan. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Elektroniskt högkostnadsskydd och frikort i Stockholms läns landsting. Kommunikationsplan. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Elektroniskt högkostnadsskydd och frikort i Stockholms läns landsting Kommunikationsplan Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Innehåll 1. Bakgrund...3 1.1 Elektronisk hantering från hösten 2015...3 1.2 Om

Läs mer

Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting

Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting 7:e Nationella Prioriteringskonferensen Gävle oktober 2013 Ann Fjellner senior medicinsk rådgivare Historik Stockholms läns landsting började

Läs mer

Elektroniskt högkostnadsskydd och frikort

Elektroniskt högkostnadsskydd och frikort Elektroniskt högkostnadsskydd och frikort Enkelt, effektivt och rättvist 2015-08-31 Innehåll Varför e-frikort Hur det ska fungera Koncept, rutiner och regler TakeCare och webbapplikation Hur införandet

Läs mer

HSNNYTT 03/14. Cancerupplysningen flyttar till Regionalt cancercentrum. Patientsäkerheten stärks genom direktåtkomsten

HSNNYTT 03/14. Cancerupplysningen flyttar till Regionalt cancercentrum. Patientsäkerheten stärks genom direktåtkomsten HSNNYTT 03/14 NYHETSBREV TILL VÅRDGIVARE FRÅN HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSFÖRVALTNINGEN, STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING www.vardgivarguiden.se April Nya regler för hur högkostnadskortet ska stämplas De förändrade reglerna

Läs mer

Borde en läkare ta en titt?

Borde en läkare ta en titt? Borde en läkare ta en titt? Så hittar du rätt i vården Åk till rätt mottagning så får du Många väljer att åka till de stora sjukhusens akutmottagningar när de skadat sig eller har akuta besvär. Där kan

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelsen år 2014 Landstinget Blekinge

Patientsäkerhetsberättelsen år 2014 Landstinget Blekinge 1 Patientsäkerhetsberättelsen år 2014 Landstinget Blekinge 2 3 Smittskydd (2) Vårdhygien (3) Patientsäkerhetsavdelningen Läkemedelskommitté (1,5) Läkemedelssektion (4) STRAMA (0,3) Patientsäkerhetssamordnare

Läs mer

Sammanträde i Sjukvårdsstyrelse Stockholms stad och Ekerö. Ledamöter (M) Inger Akalla Ordförande (KD) (S) (M) (M) Margareta Åkerberg

Sammanträde i Sjukvårdsstyrelse Stockholms stad och Ekerö. Ledamöter (M) Inger Akalla Ordförande (KD) (S) (M) (M) Margareta Åkerberg 1 (10) Sammanträde i Sjukvårdsstyrelse Stockholms stad och Ekerö Datum Tid 14.00 15.45 Plats Mälarsalen, Landstingshuset Ledamöter Inger Akalla Ordförande (KD) (S) Margareta Åkerberg Petra Larsson Jane

Läs mer

Förlängning av avtal med vårdgivare om tjänsten områdesansvar för barn och vuxna inom allmäntandvården i Stockholms län

Förlängning av avtal med vårdgivare om tjänsten områdesansvar för barn och vuxna inom allmäntandvården i Stockholms län Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-02-06 1 (4) HSN 1009-1008 Handläggare: Maria Hedberg Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-03-18, P 12 Förlängning av avtal med vårdgivare om tjänsten

Läs mer

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2013

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2013 Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2013 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2014-04-15 Diarienummer: 1404-0512 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Maria Hedberg 08-123 132

Läs mer

Förslag till förfrågningsunderlag enligt LOV om primärvårdsrehabilitering

Förslag till förfrågningsunderlag enligt LOV om primärvårdsrehabilitering Hälso- och sjukvårdsförvaltningen HÄLSO- OCH 1 (5) SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2011-11-22 P 5 Handläggare: Gunnel Wikström Förslag till förfrågningsunderlag enligt LOV om primärvårdsrehabilitering Ärendebeskrivning

Läs mer

Återföring. Remisshantering

Återföring. Remisshantering Handläggare: Renate Cremer PaN 2013-09-19 P 10 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-09-04 PaN V1112-0487558 PaN V1112-0488858 PaN V1112-0503458 PaN V1206-0255458 PaN V1207-0303458 PaN V1207-0303558 Återföring Remisshantering

Läs mer

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2011

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2011 Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2011 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2012-03-12 Diarienummer: HSN 1202-0135 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning...

Läs mer

Påkallandet av köpoption för att förvärva Capio S:t Görans sjukhus AB

Påkallandet av köpoption för att förvärva Capio S:t Görans sjukhus AB HSN 2010-11-23 p 3 1 (7) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 2010-11-19 Handläggare: Anders Nettelbladt Påkallandet av köpoption för att förvärva Capio S:t Görans sjukhus AB Ärendebeskrivning Vårdavtalet

Läs mer

1177 Vårdguiden och införande av e-tjänster Anna Strömblad

1177 Vårdguiden och införande av e-tjänster Anna Strömblad 1177 Vårdguiden och införande av e-tjänster Anna Strömblad 1177 och Vårdguiden - två starka varumärken Våra invånartjänster tidigare Invånartjänster med 1177 Vårdguiden Invånartjänster medverkar till

Läs mer

Beredningen för integritetsfrågor

Beredningen för integritetsfrågor Beredningen för integritetsfrågor Lie Lindström Handläggare 040-675 38 32 Lie.Lindstrom@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2013-08-28 Dnr 1201732 1 (5) Beredningen för integritetsfrågor Patientens direktåtkomst

Läs mer

Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet (LSS)

Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet (LSS) Gunilla Hjelm-Wahlberg Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet (LSS) Kortfattade anteckningar från dialogkonferens 2015-06-02 LÄGESRAPPORT (Elisabeth Höglund) Hälso- och

Läs mer

Yttrande över förslag om vård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd (DS 2012:36)

Yttrande över förslag om vård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd (DS 2012:36) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-11-13 p 15 1 (3) TJÄNSTEUTLÅTANDE 2012-10-19 HSN 1210-1219 Handläggare: Mehrnaz Aram Pia Skarin Yttrande över förslag om vård till personer

Läs mer

Stockholms lins landsting

Stockholms lins landsting Stockholms lins landsting Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2015-08-19 LS 2015-0298 Landstingsstyrelsen Motion 2015:7 av Pia Ortiz Venegas m.fl. (V) om att införa mobila geriatriska team Föredragande

Läs mer

Revidering av förfrågningsunderlag för vårdval specialiserad ögonsjukvård i öppenvård

Revidering av förfrågningsunderlag för vårdval specialiserad ögonsjukvård i öppenvård Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-09-04 1 (3) HSN 1105-0509 Handläggare: Britt Fälth Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-10-08, p 8 Revidering av förfrågningsunderlag för vårdval specialiserad

Läs mer

Motion 2013:31 av Håkan Jörnehed (V) om en strategi för äldre patienter med hiv när de utvecklar åldrandets sjukdomar

Motion 2013:31 av Håkan Jörnehed (V) om en strategi för äldre patienter med hiv när de utvecklar åldrandets sjukdomar Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-08-19 LS 1312-1544 Landstingsstyrelsen Motion 2013:31 av Håkan Jörnehed (V) om en strategi för äldre patienter med hiv när de utvecklar

Läs mer

Varför en ny lag? Patientlag 2015 2014-11-04

Varför en ny lag? Patientlag 2015 2014-11-04 Ny patientlag 2015 Varför en ny lag? Ökade krav på medbestämmande Ökad rörlighet Ökad tillgång till medicinsk kunskap för patienter Ökat erfarenhetsutbyte om sjukdom och behandlingar mellan patienter Ökad

Läs mer

Elektroniskt högkostnadsskydd och frikort

Elektroniskt högkostnadsskydd och frikort Elektroniskt högkostnadsskydd och frikort Enkelt, effektivt och rättvist 2015-08-12 Agenda 13 15 Inledning och status Om hur det ska fungera Koncept, rutiner och regler TakeCare och webbapplikation Införande

Läs mer

Vårdval Stockholm 2013. Jan Ejderhamn Astrid Lindgrens Barnsjukhus April 2012

Vårdval Stockholm 2013. Jan Ejderhamn Astrid Lindgrens Barnsjukhus April 2012 Vdval Stockholm 213 Jan Ejderhamn Astrid Lindgrens Barnsjukhus April 212 Nuläget Barn- och ungdomsmedicinska mottagningar (BUMM) I dagsläget 22 mottagningar spridda över hela länet Sammanlagt gjordes 21

Läs mer

Vi kan inte vänta med att göra vården ren, fräsch och säker

Vi kan inte vänta med att göra vården ren, fräsch och säker Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting Vi kan inte vänta med att göra vården ren, fräsch och säker På senare år har problemen med bristande städning i vården uppmärksammats allt mer. Patienter

Läs mer

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND Detta dokument baseras på Landstingets strategiska mål, som beslutas av Landstingsfullmäktige i landstingsbudgeten och som är styrande för

Läs mer

Yttrande över Landstingsrevisorernas årsrapport 2013 för Hälso- och sjukvårdsnämnden

Yttrande över Landstingsrevisorernas årsrapport 2013 för Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Tommy Sandegran TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-08-11 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-09-30, P 7 1 (7) HSN 1404-0543 Yttrande över Landstingsrevisorernas årsrapport

Läs mer

En förhandstitt på 1177 Vårdguiden. Kim Nordlander, enhetschef 1177 Vårdguiden Teresa Nilsson, kommunikatör, 1177 Vårdguiden

En förhandstitt på 1177 Vårdguiden. Kim Nordlander, enhetschef 1177 Vårdguiden Teresa Nilsson, kommunikatör, 1177 Vårdguiden En förhandstitt på Kim Nordlander, enhetschef Teresa Nilsson, kommunikatör, 1 Nationella e-hälsodagen 2013 2 Varför går 1177 och Vårdguiden ihop? Samla och effektivisera resurser för drift och utveckling

Läs mer

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen?

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen? 2013-08-16 1(9) Klaga på vården Om du har klagomål på vården kan du både som patient och närstående framföra dina synpunkter. På så sätt bidrar du till att göra vården säkrare. Det finns flera instanser

Läs mer

Kultur på recept svar på motion

Kultur på recept svar på motion LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Sammanträdesdatum Sida Landstingsstyrelsen 2012-04-27 19 (24) Dnr CK 2010-0431 86 Kultur på recept svar på motion Förslag till beslut Landstingsstyrelsen

Läs mer

Motion 2013:24 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om att starta en rullande röntgen

Motion 2013:24 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om att starta en rullande röntgen Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-12-03 LS 1310-1342 Landstingsstyrelsen Motion 2013:24 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om starta en rullande röntgen Föredragande landstingsråd:

Läs mer

HSNNYTT 05/15. E-tjänsterna frigör resurser. Utveckling av organisation för onkologisk vård

HSNNYTT 05/15. E-tjänsterna frigör resurser. Utveckling av organisation för onkologisk vård HSNNYTT 05/15 NYHETSBREV TILL VÅRDGIVARE FRÅN HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSFÖRVALTNINGEN, STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING www.vardgivarguiden.se April E-tjänsterna frigör resurser Utveckling av organisation för onkologisk

Läs mer

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa Vem är jag? 60 år, gift, 4 barn Bor i Gopshus utanför Mora där jag på fritiden driver ett vandrarhem

Läs mer

Morgondagens nätverkssjukvård i Stockholm

Morgondagens nätverkssjukvård i Stockholm 2014-10-17 1 FHS Programkontor SLL Arbetsmaterial endast för diskussion Morgondagens nätverkssjukvård i Stockholm Henrik Gaunitz Programdirektör vid Programkontoret för Framtidens hälso- och sjukvård,

Läs mer

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2014

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2014 Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2014 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2015-03-11 Diarienummer: 1503-0369 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Siri Lindqvist Ståhle

Läs mer

Kom igång med Vårdhändelser, Formulärtjänsten och Nationell patientöversikt. Anette Thalén och Maria Berglund

Kom igång med Vårdhändelser, Formulärtjänsten och Nationell patientöversikt. Anette Thalén och Maria Berglund Kom igång med Vårdhändelser, Formulärtjänsten och Nationell patientöversikt Anette Thalén och Maria Berglund Bakgrund till tjänsterna och samarbetspartners Utvecklingen av Vårdhändelser och Formulärtjänsten

Läs mer

Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel.

Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel. Cirkulär 6-07 Till Socialnämnd eller motsvarande Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel. Presidiet i Kommunförbundet

Läs mer

Mötesprotokoll för Inera AB styrelse

Mötesprotokoll för Inera AB styrelse Mötesprotokoll för Inera AB styrelse När: Onsdag den 9 april, 2014, kl 13.00 15.00 Var: Inera AB, lokal Magasinera Närvarande styrelsen: Närvarande övriga: Ej närvarande: Martin Andréasson (M), Västra

Läs mer

Begäran om komplettering av utredning i principärende

Begäran om komplettering av utredning i principärende Handläggare: Gunilla Larsdotter 1 (3) PaN 2015-09-17 P 7 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-09-01 PaN 1303-0128359 HSN 1407-0898 Begäran om komplettering av utredning i principärende Patientförsäkringsvillkor Ärendet

Läs mer

Stärk barnets rättigheter och delaktighet

Stärk barnets rättigheter och delaktighet Stärk barnets rättigheter och delaktighet Du kan göra det bättre för barn och ungdomar HANDLINGSPLAN för arbetet med Barnkonventionen inom Stockholms läns landsting Kortversion I Stockholms län bor idag

Läs mer

Rationell användning av antibiotika - en fråga om patientsäkerhet

Rationell användning av antibiotika - en fråga om patientsäkerhet Rationell användning av antibiotika - en fråga om patientsäkerhet Per-Åke Jarnheimer, överläkare Smittskydd och Vårdhygien Thomas Neumark, disktriktsläkare/forskare Ola Nordqvist, apotekare och Stramakoordinator

Läs mer

Framtidens primärvård

Framtidens primärvård Framtidens primärvård Strukturerad vårddokumentation checklistor för evidens och vårdprogram dela information patienten dela information med andra vårdgivare överföring till kvalitetsregister verksamhetsuppföljning

Läs mer

Information till dig som patient. Patientjournalen - för säkrare vård. Information om Sammanhållen journal och om Nationell Patientöversikt

Information till dig som patient. Patientjournalen - för säkrare vård. Information om Sammanhållen journal och om Nationell Patientöversikt Information till dig som patient Patientjournalen - för säkrare vård Information om Sammanhållen journal och om Nationell Patientöversikt juni 2012 1 Innehållsförteckning Patientjournalen... 4 Patientdatalagen...

Läs mer

Sammanställning över taxekoder som kan användas vid rapportering av vårdhändelser i öppen vård

Sammanställning över taxekoder som kan användas vid rapportering av vårdhändelser i öppen vård Sammanställning över taxekoder som kan användas vid rapportering av vårdhändelser i öppen vård Översikt över de taxekoder som kan användas vid rapportering av öppenvårdsbesök. För de flesta vårdgrenar

Läs mer

Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående uppsökande verksamhet för vissa äldre och funktionshindrade

Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående uppsökande verksamhet för vissa äldre och funktionshindrade Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående uppsökande verksamhet för vissa äldre och funktionshindrade PARTER: Stockholms läns landsting genom Hälso- och

Läs mer

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Personalnämnden Ann-Sofi Bennheden HR-direktör Ann-Sofi.Bennheden@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-09-15 Dnr 1502570 1 (5) Personalnämnden Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Ordförandens

Läs mer

PROTOKOLL. Tid Torsdagen den 27 september 2012, kl. 09.00-12.30

PROTOKOLL. Tid Torsdagen den 27 september 2012, kl. 09.00-12.30 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2012-10-05 Patientnämnden Tid Torsdagen den 27 september 2012, kl. 09.00-12.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2005:21 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Sammanslagning av de landstingsdrivna vårdenheterna i Södertäljes, Salems och Nykvarns kommuner till en gemensam organisation samt ändring

Läs mer

Svar på förfrågan från socialdepartementet angående patientmaktsutredningen

Svar på förfrågan från socialdepartementet angående patientmaktsutredningen Förvaltningschef Staffan Blom PaN 2013-03-12 P 8 Dnr A1302-00047-30 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-02-27 Svar på förfrågan från socialdepartementet angående patientmaktsutredningen Ärendet Patientnämnden har mottagit

Läs mer

Vikarierande bedömningstandläkare

Vikarierande bedömningstandläkare 2010-12-20 2/2010 Nationella riktlinjer Barn- och ungdomstandvård Vikarierande bedömningstandläkare Tandvårdens hemsida Informationsansvarig: Klas Lindström Tel. 010-103 70 84 e-post klas.lindstrom@lio.se

Läs mer

2011-06-08 LS 1010-0819. Uppföljning av vilka åtgärder som vidtagits med anledning av den nya lagstiftningen om minoriteter och minoritetsspråk

2011-06-08 LS 1010-0819. Uppföljning av vilka åtgärder som vidtagits med anledning av den nya lagstiftningen om minoriteter och minoritetsspråk Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1(2) Ankom Stockholms läns landsting 2011-06-08 LS 1010-0819 i ANOSTINGSSTYRELSEN Dnr: 2011-06- 0 8 * 1-06-21 01? Landstingsstyrelsen Uppföljning

Läs mer

Är primärvården för alla?

Är primärvården för alla? Länsförbundet Rapport 2011 i Stockholms län Är primärvården för alla? Medicinskt Ansvariga Sjuksköterskor (MAS) om primärvården för personer med utvecklingsstörning och autism I n l e d n i n g Våra medlemmar

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Hälso-och sjukvården Dalarna

Verksamhetsplan 2015 Hälso-och sjukvården Dalarna BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsen Central förvaltning Datum 2015-02-16 Sida 1 (3) Hälso- och sjukvårdsenhet Dnr LD15/00372 Uppdnr 994 2015-02-16 Landstingsstyrelsen Verksamhetsplan 2015 Hälso-och sjukvården

Läs mer

EVIDENSBASERAD PRAKTIK

EVIDENSBASERAD PRAKTIK EVIDENSBASERAD PRAKTIK inom området stöd till personer med funktionsnedsättning Webbkartläggning Primärvård Delaktighet, inflytande och samverkan 2014 Bakgrund evidensbaserad praktik I överenskommelsen

Läs mer

Att vårda sin hälsa. i Sverige

Att vårda sin hälsa. i Sverige Att vårda sin hälsa i Sverige Vården och du Som patient ska du ha inflytande över din vård. Din hälso- och sjukvård ska så långt som möjligt planeras och genomföras med dig. Vissa rättigheter är reglerade

Läs mer

Vårdmarknad och företagsklimat

Vårdmarknad och företagsklimat Vårdmarknad och företagsklimat Stockholms läns landsting Projektet Företagande Ida Nyström 2012 Stockholms läns landsting Innehåll SAMMANFATTNING... 3 INLEDNING... 4 METOD OCH DATA... 4 LEVERANTÖRER, AVTAL

Läs mer

Information om patient för patient - arbetet med elektronisk kommunikation mellan patient och profession

Information om patient för patient - arbetet med elektronisk kommunikation mellan patient och profession Information om patient för patient - arbetet med elektronisk kommunikation mellan patient och profession 2013-10-16 Lars Midbøe Termkonferensen, Göteborg 2013-10-20 sid 2 Innehåll Journal på nätet Lars

Läs mer

Yttrande över motion 2013:16 av Tomas Melin m.fl. (MP) och Pia Ortiz-Venegas m.fl. (V) om endometrios

Yttrande över motion 2013:16 av Tomas Melin m.fl. (MP) och Pia Ortiz-Venegas m.fl. (V) om endometrios Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Claes Lennmarken TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-08-27 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-10-16, P 13 1 (3) HSN 1405-0712 Yttrande över motion 2013:16 av Tomas Melin

Läs mer

MANUAL FÖR REGISTRERING I PASiS AV FLYKTINGAR INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN

MANUAL FÖR REGISTRERING I PASiS AV FLYKTINGAR INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN MANUAL FÖR REGISTRERING I PASiS AV FLYKTINGAR INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN Avdelning för hälso- och sjukvårdsstyrning, Koncernkontoret Rev 140325 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Asylsökande... 4

Läs mer

kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel

kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel 2013-06-26 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunen som vårdgivare 3 Hemsjukvårdspatient 3

Läs mer

Introduktion och innehåll

Introduktion och innehåll UPPLAGA 3/2012 Vårdgaranti vad handlar det om egentligen? Detta är en utbildning som riktar sig till dig som är vårdpersonal inom Västra Götalandsregionen och som dagligen möter patienter i ditt arbete.

Läs mer

Regionpensionärsrådet 42-51

Regionpensionärsrådet 42-51 Protokoll Sammanträdesdatum 2012-12-14 Regionpensionärsrådet 42-51 Tid Fredag 14 december 2012, kl 09:00 11:45 Plats Hallands sjukhus Kungsbacka Ledamöter Gösta Bergenheim (M) Lise-Lotte Bensköld-Olsson

Läs mer

ehälsa i kommunerna 2013 2015 för bättre service, självständighet och ökat medbestämmande

ehälsa i kommunerna 2013 2015 för bättre service, självständighet och ökat medbestämmande ehälsa i kommunerna 2013 2015 för bättre service, självständighet och ökat medbestämmande ehälsa i kommunerna År 2030 kommer det att saknas närmare 100 000 omvårdnadsutbildad arbetskraft, enligt statistik.

Läs mer

Att bygga strukturer för kunskapsutveckling

Att bygga strukturer för kunskapsutveckling Att bygga strukturer för kunskapsutveckling Halmstad 1 december 2011 Per Albinsson Att bygga strukturer för kunskapsutveckling Målet med de regionala stödstrukturerna är att de långsiktigt ska kunna försörja

Läs mer

Översynen av vårdval Halland process, resultat och reflektioner

Översynen av vårdval Halland process, resultat och reflektioner 1 Översynen av vårdval Halland process, resultat och reflektioner Presentation för nätverket Uppdrag Hälsa 2015-05-20 Ulf-Johan Olson Utvecklingspartner i Stockholm 1:a mer omfattande och systematiska

Läs mer

Registreringsrutiner för armprotesmottagning, gåskola och ortopedteknisk specialistläkarmottagning på Bräcke Diakoni RehabCenter Sfären (öppen vård)

Registreringsrutiner för armprotesmottagning, gåskola och ortopedteknisk specialistläkarmottagning på Bräcke Diakoni RehabCenter Sfären (öppen vård) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Avdelningen för närsjukvård Rehabilitering-Habilitering-Hjälpmedel Registreringsrutiner för armprotesmottagning, gåskola och ortopedteknisk specialistläkarmottagning på

Läs mer

Vårdrelaterade infektioner Framgångsfaktorer som förebygger

Vårdrelaterade infektioner Framgångsfaktorer som förebygger Vårdrelaterade infektioner Framgångsfaktorer som förebygger 0 Vårdrelaterade infektioner orsakar lidande och kostnader Ca 10 procent av alla vårdplatser upptas av patienter med VRI Vårdrelaterade infektioner

Läs mer

Svar på skrivelse från Socialdemokraterna om utvärdering av sommarens vård och personalbehandling

Svar på skrivelse från Socialdemokraterna om utvärdering av sommarens vård och personalbehandling HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-11-13 p 18 1 (4) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Torsten Ibring Svar på skrivelse från Socialdemokraterna om utvärdering av sommarens vård och personalbehandling

Läs mer

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 2010-12-08 HSN förvaltning Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 Mål med utvecklingsarbetet Målet för utvecklingsarbetet är att den missbruks-

Läs mer

Förslag Regionalt program ehälsa 2014-2018. Margareta Hansson, Regionförbundet Örebro Ulrika Landström, Örebro läns landsting

Förslag Regionalt program ehälsa 2014-2018. Margareta Hansson, Regionförbundet Örebro Ulrika Landström, Örebro läns landsting Förslag Regionalt program ehälsa 2014-2018 Margareta Hansson, Regionförbundet Örebro Ulrika Landström, Örebro läns landsting 1 Bakgrund Regionalt program för ehälsa 2010 Baserade sig på: Den nationella

Läs mer

Förfrågningsunderlag enligt LOU - upphandling av planerad specialiserad rehabilitering vid astma och KOL

Förfrågningsunderlag enligt LOU - upphandling av planerad specialiserad rehabilitering vid astma och KOL 1 (3) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Ulla Hansson Catharina Lernstad TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-04-27 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-06-02, P [xx] HSN 1410-1295 Förfrågningsunderlag enligt

Läs mer

Patientsäkerhetslagen, SFS 2010:659 ställer krav på att vårdgivaren varje år upprättar en patientsäkerhetsberättelse.

Patientsäkerhetslagen, SFS 2010:659 ställer krav på att vårdgivaren varje år upprättar en patientsäkerhetsberättelse. Patientsäkerhetsberättelse Sammanfattning Patientsäkerhetslagen, SFS 2010:659 ställer krav på att vårdgivaren varje år upprättar en patientsäkerhetsberättelse. Det här är patientsäkerhetsberättelsen för

Läs mer

Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående uppsökande verksamhet för vissa äldre och funktionshindrade.

Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående uppsökande verksamhet för vissa äldre och funktionshindrade. Förslag Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående uppsökande verksamhet för vissa äldre och funktionshindrade. PARTER: Stockholms läns landsting genom Hälso-

Läs mer

TRYGGHET, TILLGÄNGLIGHET OCH KVALITET

TRYGGHET, TILLGÄNGLIGHET OCH KVALITET VG PRIMÄRVÅRD EN DEL AV DET GODA LIVET V ä s t r a G ö ta l a n d s r e g i o n e n s e g e n v å r d v a l s m o d e l l TRYGGHET, TILLGÄNGLIGHET OCH KVALITET GRUNDTANKARNA BAKOM VÅR NYA VÅRDVALSMODELL

Läs mer

Hur skyddas patientens integritet? Vad säger lagar och författningar och hur fungerar det?

Hur skyddas patientens integritet? Vad säger lagar och författningar och hur fungerar det? Hur skyddas patientens integritet? Vad säger lagar och författningar och hur fungerar det? ewa.jerilgard@cehis.se Dagens nyheter vintern 2012 Drygt 200 vårdenheter allt från sjukhus till vårdcentraler

Läs mer

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Välkommen till konferensen Demens och välbefinnande den 10 oktober 2012 Det unika med konferensen är att föreläsarna förmedlar såväl det senaste

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 1 (7) 1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 2015 2 (7) 1 Inledning Landstinget Västmanland införde från den 1 januari 2008 valfrihetssystem inom primärvården i enlighet med

Läs mer

Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående uppsökande verksamhet för vissa äldre och funktionshindrade.

Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående uppsökande verksamhet för vissa äldre och funktionshindrade. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående uppsökande verksamhet för vissa äldre och funktionshindrade. PARTER: Stockholms läns landsting genom Hälso- och

Läs mer

E-hälsotjänster för invånarna. Sofie Zetterström, område invånartjänster

E-hälsotjänster för invånarna. Sofie Zetterström, område invånartjänster E-hälsotjänster för invånarna Sofie Zetterström, område invånartjänster Målbild i CeHis handlingsplan 2013-2018 Varje individ kan nå alla uppgifter om sig själv och aktivt medverka i sin vård och omsorg.

Läs mer

Information om samhällsstöd på 1177.se

Information om samhällsstöd på 1177.se Information om samhällsstöd på 1177.se Stockholms läns delprojekt i projektet Socialtjänsten på 1177 Vårdguiden Projektplan Stockholm, 2014-05-06 Innehåll 1. Godkännande av projektplan...4 2. Grundläggande

Läs mer

ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT. Målrelaterad ersättning inom specialistvården. Nätverkskonferensen 2012

ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT. Målrelaterad ersättning inom specialistvården. Nätverkskonferensen 2012 ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT Målrelaterad ersättning inom specialistvården Nätverkskonferensen 2012 kerstin.petren@lul.se niklas.rommel@lul.se LANDSTINGET I UPPSALA LÄN 2012 Uppsala medelstort landsting:

Läs mer

KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE

KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE INFORMATION TILL DIG SOM ÄR HEMSJUKVÅRDSPATIENT, FÅR REHABILITERINGSINSATSER OCH/ELLER HJÄLPMEDEL Socialnämnden 2011-10-19(rev 2013-01-14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunen som vårdgivare...

Läs mer

2014-09-29. Månadsbrev nr 8

2014-09-29. Månadsbrev nr 8 2014-09-29 Månadsbrev nr 8 Vad tycker vårdgivarna om patientnämnden? Höstens första sammanträde med patientnämnden, som ägde rum den 22 september, inleddes med en presentation av en enkät som sänts ut

Läs mer

Nationell patientöversikt en lösning som ökar patientsäkerheten

Nationell patientöversikt en lösning som ökar patientsäkerheten NPÖ-guiden NPÖ Nationell Patientöversikt Nationell patientöversikt en lösning som ökar patientsäkerheten Den här guiden riktar sig till vårdgivare landsting, kommuner och privata vårdgivare som ska eller

Läs mer

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE EN GOD OCH RÄTTVIS VÅRD FÖR ALLA Alla medborgare och patienter ska känna trygghet i att de alltid får den bästa vården, oavsett

Läs mer

Yttrande över motion 2013:25 av Helene Öberg m.fl. (MP) om åtgärder för att förebygga självmord

Yttrande över motion 2013:25 av Helene Öberg m.fl. (MP) om åtgärder för att förebygga självmord Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Berit Ekedahl TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-06-29 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-09-01, P 7 1 (3) HSN 1311-1258 Yttrande över motion 2013:25 av Helene Öberg m.fl.

Läs mer

Vårdgivares anslutning till NPÖ Introduktion för Verksamhetschefer och Införandeansvariga 2014-04-16

Vårdgivares anslutning till NPÖ Introduktion för Verksamhetschefer och Införandeansvariga 2014-04-16 Vårdgivares anslutning till NPÖ Introduktion för Verksamhetschefer och Införandeansvariga 2014-04-16 Innehåll Inledning Introduktion till NPÖ Vad ser jag i NPÖ? Vad krävs för att använda NPÖ? Hur startar

Läs mer

Minnesanteckningar Samverkansråd nr 4 LS och Handikapporganisationerna

Minnesanteckningar Samverkansråd nr 4 LS och Handikapporganisationerna 1 1 (2) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Personal Personalstrategiska avdelningen Mats Sternhag Minnesanteckningar 1 2012-04-23 Minnesanteckningar Samverkansråd nr 4 LS och Handikapporganisationerna

Läs mer

Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka. Ledamöter (KD) Thorbjörn Larsson Ordförande (M) (S) Caroline Wallensten

Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka. Ledamöter (KD) Thorbjörn Larsson Ordförande (M) (S) Caroline Wallensten 1 (5) Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka Datum Tid 14.00 15.50 Plats Stockholms sjukhem, Mariebergsgatan 22 Ledamöter (KD) Thorbjörn Larsson Ordförande Caroline Wallensten Tuva Lund

Läs mer

12. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN

12. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN 12. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN Ansökan kan fyllas i elektroniskt men måste sedan skrivas ut för underskrift. Den lämnas eller skickas till landstingets Upphandlingsenhet. Märk kuvertet

Läs mer

Riktlinjer för vårdgivare

Riktlinjer för vårdgivare Riktlinjer för vårdgivare Policy Gömda flyktingar I vårt land finns det troligtvis över tiotusentals gömda flyktingar. Med gömda flyktingar menas personer som sökt och fått avslag på sin asylansökan och

Läs mer

Handlingsplan för ett införande av standardiserat vårdförlopp i cancervården 2015

Handlingsplan för ett införande av standardiserat vårdförlopp i cancervården 2015 Handlingsplan för ett införande av standardiserat vårdförlopp i cancervården 2015 Bilaga till beslutsunderlag för Region Jönköpings län att införa standardiserat vårdförlopp i cancervården enligt överenskommelse

Läs mer

Svenska intensivvårdsregistret - SIR Sigtuna Dag Ström - 090313

Svenska intensivvårdsregistret - SIR Sigtuna Dag Ström - 090313 Svenska intensivvårdsregistret - SIR Sigtuna Dag Ström - 090313 Svensk sjukvård i världsklass Finland Spanien Sverige ~180 miljarder årligen Hur ofta inträffar vårdskador? USA 3,2 5,4% Australien 10,6

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06

MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2013-09-12 MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06 Inledning Carin och Janny hälsade välkommen och presenterade dagens program. Den största delen

Läs mer

En modern sjukvård för alla inte bara några

En modern sjukvård för alla inte bara några En modern sjukvård för alla inte bara några Sjukvårdspolitisk plattform för Socialdemokraterna i Stockholmsregionen 2(7) Sjukvårdspolitisk plattform VI SOCIALDEMOKRATER GÅR i bräschen för förnyelse och

Läs mer