Pg:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "www.convictus.org Pg: 90 05 56-2"

Transkript

1 2012 Pg:

2 Otrygghet 1999 tvingades Convictus lämna lokalerna på Magnus Ladulåsgatan på Södermalm som var Convictus första Brygga för hemlösa. Anledning: Verksamheten som nådde 200 hemlösa per dag ansågs av värden Stiftelsen Hotellhem vara för stökig. Räddare: Korskyrkan som erbjöd nya lokaler hos sig var det dags att flytta igen när Convictus kontrakt med Korskyrkan löpte ut. Anledning: Kyrkan skulle renoveras. Räddare: Peterskyrkan vid Norra Bantorget under ett par månader. Sedan staden som erbjöd nya lokaler i gamla postterminalen bakom Centralen det blev Bryggan City tvingades Convictus Bryggan Östermalm lämna lokalerna på Östermalmsgatan hos Frälsningsarmén. Anledning: Frälsningsarmén skulle bygga upp en egen ungdomsverksamhet i lokalerna. Räddare: Stadsdelen Östermalm som erbjöd nya lokaler vid Roslagstullsbacken tvingades Convictus lämna lokalerna vid Centralen. Anledning: Den gamla postterminalen skulle rivas och i stället skulle den toppmoderna konferensanläggningen Stockholm Water Front byggas på samma plats. Räddare: Stadsmissionen som erbjöd sina lokaler vid Slussen under 8 månader dit Bryggan City kunde flytta samtidigt som Stadsmissionen flyttade till nya lokaler tvingades Convictus Bryggan City även att lämna lokalerna vid Slussen. Anledning: Lokalkontraktet mellan Sjömanskyrkan och Stadsmissionen löpte ut och förlängdes inte. Räddare: Staden som hittat nya lokaler på Malmskillnadsgatan till Bryggan City som nu döptes om till Råd & Stöd tvingades Bryggan Östermalm lämna lokalerna i Roslagstullsbacken. Anledning: Fastigheten var uppköpt av ett privat bolag och skulle byggas om. Räddare: Stockholms Stad som erbjöd nya lokaler i Hjorthagen vilket blev Bryggan Hjorthagen i november. Hemlöshetsföreningen Convictus har mer erfarenhet än de flesta föreningar av att ställas på gatan men har också visat förmåga att komma igen. Tyvärr är framtiden fortsatt synnerligen osäker. Flyttkarusellen kommer att fortsätta. Redan hösten 2013 måste Convictus Råd & Stöd lämna lokalerna på Malmskillnadsgatan för att huset skall byggas om! Hur länge Bryggan Hjorthagen får vara kvar i sin fastighet (som skall rivas) är ytterst osäkert. Kanske ett år till. 1

3 Convictus World Aids Day-ceremoni genomfördes för tredje året i Maria Magdalena Kyrka på Södermalm. Vid ceremonin talade bl.a. Barbro Westerholm, ordförande i läkare mot AIDS för tjugo år sedan och Martin Kåberg, blivande ansvarig läkare på sprutbytet som ska öppna i Stockholm. 2

4 Convictus Hälsocenter en väg ur drogberoende Hemlöshet och långvarigt drogberoende leder oftast till omfattande negativa medicinska konsekvenser. Convictus Hälsocenter erbjuder människor med den bakgrunden en rad olika behandlingar och träningsformer tack vare hjälp av professionella volontärer med hälsoutbildning. Hälsocentret har ett eget gym och ligger alldeles nära vackra Tantolunden som är en perfekt miljö för promenader och jogging. De kostnadsfria hälsosamtalen med volontärläkare hud och beroendespecialister är mycket uppskattade. Yogapassen med olika inriktning blir allt populärare. Även massage som löser spänningar i kroppen och mjukar upp muskler efterfrågas mer och mer. Convictus hälsoarbete har blivit ett fantastiskt stöd för många människor som är på väg att lyfta sig ur drogberoende. Att bli intresserad av sin egen kropp och sin hälsa drar i en helt annan riktning än vad livet med droger gjorde. Längtan till ett yogapass eller en löptur kan då bli starkare än efter att korka upp en flaska vin. Diagram: Convictus Hälsocenter erbjuder ett flertal olika hälsoaktiviteter. Yoga håller på att bli allt populärare. Under 2012 genomfördes 54 yogapass för personer som levt i missbruk och hemlöshet, men nu med hjälp av yogan steg för steg stakar ut en ny inriktning i sina liv. Diagrammet visar det ackumulerade antalet yogapass samt det ackumulerade antalet deltagare under hela

5 Diagram: Utbudet i Convictus hälsoinsatser blir allt bredare. Under 2012 gavs 243 sjukgymnastikbehandlingar på Convictus Hälsocenter vid sidan av en lång rad behandlingar på andra enheter inom Convictus. Diagrammet visar antalet behandlingar på Convictus Hälsocenter till män och kvinnor under respektive månad för hela 2012, delvis givna av avlönad sjukgymnast, samt av volontärsjukgymnaster. Diagrammet visar sammanställning av gäster som deltagit i givna aktiviteter plus QiGong (2 unika män & 3 unika kvinnor) och Meditation (1 unik man & 1 unik kvinna). Totalt har alltså 104 olika män och 84 olika kvinnor deltagit i minst en aktivitet under

6 Convictus hemlöshetsarbete Convictus driver tre enheter i Stockholm för hemlösa. Bryggan Östermalm/Hjorthagen, Bryggan Vantör och Convictus Råd & Stöd. Grundideologin är densamma för alla, men förutsättningarna är olika. Dessa tre enheter når dagligen hemlösa. Måndag till fredag året runt. På söndagar håller endast Bryggan Hjorthagen öppet och når då hemlösa gäster per dag. Per månad har Convictus besök av hemlösa! Målet med Convictus hemlöshetsarbete är att skapa en förbättring för målgruppen via ett positivt bemötande i en hemlik fräsch miljö. Våra viktigaste insatser konkret vid sidan om erbjudande av mat, kläder, duschar osv - är medicinsk, juridisk och social professionell hjälp som steg för steg ger möjlighet för vår målgrupp att stabilisera sin situation och må bättre. Vi samarbetar nära med socialtjänst som besöker vår verksamhet på fasta tider och möter sina klienter inom våra väggar i en för klienten trygg miljö. Samma sak gäller vårt strukturerade samarbete med juridikstudenter, diakoner, läkare/sjuksköterska. Aktiviteterna vid sidan om ren basservice, bygger tack vare samarbetena, på erbjudanden om samtal med jurister, erbjudanden om hälsoinsatser som testning/vaccination och hälsosamtal, hjälp med planering av boende och avgiftningar/rehabilitering. Våra aktiviteter erbjuds alla våra gäster, samtidigt som vi har en begränsning i det att erbjudandena ej är flera än vad våra samarbetspartners tid räcker till. Utmärkande i Convictus arbetssätt är ett långtgående samarbetstänkande som kan formuleras enligt följande: Ju bättre vi samarbetar desto bättre för vår gästgrupp. Convictus har ingen ambition att på egen hand göra alla de insatser för gästgruppen som vi vet skulle behövas, inställningen är i stället att samarbeta med de parter i samhället som kan erbjuda professionell hjälp. Convictus huvudsakliga roll är att nå gruppen. Vi beskriver det som en öppen dörr mot gatan och en länk in i samhället. Michael Anefur, regeringes hemlöshetssamordnare, här på väg ut efter besök på Convictus dagverksamhet för hemlösa på Malmskillnadsgatan 43 Convictus Råd & Stöd. 5

7 Stor ökning av hemlösa från andra länder Våren 2011 märktes en påtaglig förändring av gästgruppen på Bryggan Östermalm. Den traditionella gruppen gäster, oftast lite äldre missbrukare, främst från Östermalm, fick konkurrens av gäster från Baltikum, Rumänien, Polen och andra EU-stater. Inom ett halvår var förändringen så påtaglig att Bryggan Östermalm utsattes för påtryckningar att avvisa de nya besökarna. Bryggans verksamhet är inte ämnad för dessa nya gäster, utan för den traditionella gruppen, sade man. Från Convictus sida var det dock inte så lätt att ta till sig en sådan ståndpunkt eftersom de nya gästerna faktiskt var hemlösa i ordets egentliga mening. De var uteliggare. Hösten 2011 gjorde också Convictus ställningstagandet att den nya gruppen är välkommen men att vi samtidigt skulle agera för att finna andra lösningar för dem och komma med förslag till staden om detta. Vid det laget fanns den nya gruppen också på både Råd & Stöd och Bryggan Vantör fast i något mindre omfattning. Under 2012 har utvecklingen förändrats dramatiskt. Gäster från olika EU-stater plus tredjelandsmedborgare (oftast personer från Nordafrika med uppehållstillstånd i Sydeuropa) är flera än den traditionella gästgruppen. Många ur den gruppen känner sig idag t o m undanträngda. Endast Råd & Stöd har sluppit detta starka tryck från den nya gruppen. De nya gästerna hos Convictus har i huvudsak kommit till Sverige och Stockholm för att få jobb och bostad, men detta har inte lyckats varför de i stället lever som hemlösa. Convictus linje är idag att både den traditionella gruppen och den nya gruppen, kan få hjälp på bryggorna, men att hjälpen till de två grupperna skall se helt olika ut. Den traditionella gruppen behöver mera fokus på socialtjänst och den nya på arbetsmarknad. Convictus har därför ansökt om stöd från staden för att kunna separera grupperna på olika enheter, men responsen från staden har uteblivit. Convictus har även i samarbete med ett stort bemanningsföretag uppvaktat Stadshuset med förslag på nya idéer. Den processen pågår fortfarande. Matköerna för hemlösa EU-medborgare blir allt fler och längre i Stockholm. Även antalet hemlösa tredjelandsmedborgare ofta från Nord-Afrika med uppehållstillstånd i Sydeuropa - ökar snabbt. 6

8 Convictus Råd & Stöd mötesplats för hemlösa i city Convictus Råd & Stöd på Malmskillnadsgatan har ibland 50 hemlösa gäster på en dag. Men då är det trångt! De små lokalerna på 79 kvm är en populär mötesplats för hemlösa i innerstaden där de kan få kaffe, smörgås och gröt. Där finns också dusch, toalett och rena kläder. Från Råd & Stöd utgår varje tisdag skjutsar till Infektionskliniken på Huddinge Sjukhus för hemlösa/hivpositiva missbrukare. Ett par gånger varje termin erbjuds testning av hepatit C och hiv plus vaccination av hepatit B. Var fjortonde dag erbjuds juridisk hjälp av den ideella föreningen Gatujuristerna. Personalen hjälper gästerna att få kontakt med socialtjänsten och andra myndigheter. Grundtanken är hela tiden att medverka till en förbättrad situation för dem. Närmare hälften av gästerna är akut hemlösa utan någon form av boende. Var de skall sova är ett nytt problem inför varje natt. Cirka en tredjedel bor hos vänner och bekanta. Ungefär tjugo procent har ett boende på härbärge eller något hotellhem som de fått hjälp till av socialtjänsten. Flera av de hemlösa i Stockholm är hiv- och/eller hepatit C-positiva. Många är ordinerade substitutionsbehandling (metadon, subutex). Så är det även på Råd & Stöd. Medelåldern för gruppen ligger mellan år. Råd & Stöd ligger i ett område med både skolor, företagare och bostäder. För Convictus är det viktigt att visa respekt för omgivningen och att undvika att skapa en alltför stor verksamhet. Råd & Stöd har också visat att det går att smälta in i en innerstadsmiljö utan att bli ett störningsmoment för grannar. Diagram: Convictus Råd & Stöd når dagligen ett stort antal hemlösa tunga missbrukare. Lokalerna är små, men besöksfrekvensen hög och i stigande. Lokalerna ligger i centrala Stockholm i ett flerfamiljshus, mitt emot ett fritidshem. Grannsämjan är god. Diagrammet visar max- och medianvärdet av totala gästantalet beräknat månadsvis. Data presenteras från och med januari 2009 till och med december

9 Östermalm blev Hjorthagen Bryggan Östermalm har utsatts för flera stora förändringar sedan start 2005 på Östermalmsgatan i Stockholm, där Convictus fick hyra lokaler av Frälsningsarmén i det sk Templet nära Karlaplan var det dags att flytta första gången då hyreskontraktet löpte ut och verksamheten fick lokaler i Roslagstull som ägdes av Stadsdelen Östermalm. Hösten 2012 var det återigen dags för Bryggan Östermalm att flytta. Nu var det dock mera dramatiskt än förra gången eftersom ersättningslokaler saknades! Personalen fick då i stället provisoriskt disponera en mindre lokal hos Oscars församling och kunde ha den som bas för ett uppsökande arbete på Östermalm med huvudsaklig inriktning på Tessinparken, en samlingsplats för hemlösa och missbrukare. Tursamt nog hittade stan snabbt nya lokaler i Hjorthagen där Bryggan Östermalm kunde flytta in under det nya namnet Bryggan Hjorthagen. Detta skedde endast 8 veckor efter stängning av Bryggan Östermalm. En nyhet nu var att den nya Bryggan skulle hålla öppet alla veckodagar mot tidigare fem efter en uppgörelse med staden. En annan nyhet var att Bryggan Hjorthagen skulle ligga vägg i vägg med stans satsning på ett natthärbärge för hemlösa EU-medborgare i regi av Stadsmissionen Vinternatt. Närheten till Vinternatt illustrerar samtidigt den stora förändringen i Bryggans verksamhet med en dominerande del gäster från fattiga områden i hela EU. Diagram: Under 2012 har gästgruppen förändrats påtagligt i Convictus. Gäster från olika EU-stater plus tredjelandsmedborgare (oftast personer från Nordafrika med uppehållstillstånd i Sydeuropa) har blivit betydligt fler än den traditionella gästgruppen. Många ur den gruppen känner sig idag t o m undanträngda. Diagrammet visar situationen på Bryggan Hjorthagen i skarven

10 Denna lokal i Hjorthagen blev Bryggan Östermalms nya hemvist, med nya namnet Bryggan Hjorthagen. Här syns den tom och klar för snabbombyggnad och anpassning till en dagverksamhet, vilket gick på en månad innan Convictus kunde flytta in och öppna för hemlösa sju dagar/vecka. Convictus dagverksamhet för hemlösa, Bryggan Hjorthagen, har flera volontärer. Sammantaget har de en rik erfarenhet från privatliv och arbete som kommer Convictus till del. På Bryggan Hjorthagen avsätter volontärerna ofta en heldag per vecka som medarbetare och som stort stöd till den ordinarie personalen. På bilden: Fyra av Convictus volontärer på Bryggan Hjorthagen. Harriet, Cecilia, Ewa och Gunilla. 9

11 Bryggan Vantör - i ständig utveckling Under 2012 fick 123 hemlösa hos Bryggan Vantör hjälp med juridiska problem av Gatujuristerna 276 timmar. Om en juristtimme kostar 1000 kronor (lågt räknat) är denna insats värd mer än en kvarts miljon kronor. Convictus får denna hjälp utan någon kostnad alls till sin gästgrupp från studenter som närmar sig slutet på sin juristutbildning! Denna typ av insatser är oerhört värdefull eftersom ett olöst juridiskt problem kan hålla kvar en hemlös i hemlöshet. Vilken hemlös skulle kunna betala ens en timmes juristhjälp? Convictus har ingen ambition att på egen hand göra alla de insatser för gästgruppen som vi vet skulle behövas sociala, juridiska, medicinska, ekonomiska. Inställningen är i stället att samarbeta med de parter i samhället som kan erbjuda professionell hjälp. Det som blir något alldeles extra i dessa samarbeten är när den samarbetande parten erbjuder sina tjänster på ideell grund som i ovanstående fall med Gatujuristerna. Läkarhjälpen - också på helt ideell grund - har 2012 inneburit att 54 läkarkonsultationer har kunnat genomföras av en hudläkare som är Convictusvolontär. Dessutom har diakon och präst genomfört 240 timmar under 2012 till gäster i form av samtal. De representerar Vantörs församling som sedan start 2004 varit en av Bryggan Vantörs verkliga stöttepelare. Vid 326 tillfällen har gäster hos Bryggan Vantör länkats till Socialtjänsten under Detta visar vilken stor betydelse en verksamhet kan ha som når hemlösa och i de allra flesta fall behöver hjälp från Socialtjänsten, men som till följd av sin utsatta situation inte klarar att ta denna kontakt. I stället blir Convictus och i detta fall Bryggan Vantör länken som knyter samman klienten med socialsekreteraren. Kanske kan det bli ett första steg mot ett boende eller ett rehabiliteringsprogram. Genom Musketörerna i Rågsveds guideprojektet får gästerna personliga guider som hjälp och stöd på vägen ur hemlöshet och beroende. Sysselsättning, social samvaro och stöd i boendet är några exempel på hjälp som ges. Bryggans och Musketörernas utbud kompletterar varandra och skapar en unik bredd och möjlighet till utveckling. Andra viktiga samarbetspartners kommer från den kommersiella sektorn - företag. Utan deras hjälp hade förutsättningar att utvecklas inom många områden varit betydligt sämre. Byggföretaget Dipart har spelat en avgörande roll. De har gjort stora om och tillbyggnader, skänkt köksutrustning, utrustat tvättstuga, skänkt bilar och mycket annat som hjälpt Bryggan att utvecklas till den kompletta verksamhet den är idag. Dipart, dess underleverantörer och nätverk finns ständigt närvarande på Bryggan med stöd i olika former. ICA Maxi har sedan flera år försett verksamheten och gästerna med stora mängder bröd från bageriet. En annan givare av livsmedel, frukt och grönsaker är COOP Värmdö. Restauranger och grossister skänker varor till julbord och vid andra speciella tillfällen. Bryggan Vantör möter gästen med akuta basbehov och erbjuder utveckling genom samarbeten. Ett väl inarbetat nätverk möjliggör ett effektivt länkningsarbete som blivit välkänt och ofta anlitat i gästgruppen. 10

12 Diagrammet visar hjälpinsatser från läkare, jurister mm på Bryggan Vantör Under året fick 123 hemlösa gäster hjälp 276 timmar med juridiska problem. 78 fick samtal med infektionssjuksköterska, 54 fick hjälp av hudläkare mm. Convictus erbjuder platsen dit hemlösa kommer för sina basbehov. Diagram: I stället för att klienterna skall gå på en förbokad tid till socialkontoret och träffa sin socialsekreterare, kan de få hjälp av Socialtjänstens personal inne i Bryggan Vantörs verksamhet. De flesta av stadsdelens hemlösa/missbrukare besöker regelbundet Bryggan Vantör. Att få hjälp på Bryggan är ofta enklare eftersom det är på klientens hemmaplan. Diagrammet visar antalet länkningar mellan socialtjänst och Bryggan Vantör

13 Diagrammet visar Bryggan Vantörs - gäster resp luncher Medelvärden per dag, är uträknade månadsvis från och med januari 2006 till och med november Dippen i kurvorna januari 2009 beror på att Bryggan endast höll öppet tre dagar på grund av ombyggnation av köket. Dagens brödleverans har hämtats från Ica av Dino som förestår Bryggan Vantör. Bilen har skänkts till Bryggan Vantör av byggföretaget Dipart. 12

14 Samarbetena på Bryggan Vantör omfattas i högsta grad av Vantörs Församling som besöker verksamheten med både präst och diakoner varje vecka. På bilden prästen Eva Sjöström Convictus deltog 2012 på drogmässan Drogfokus om alkohol och narkotika som genomfördes i Norrköping. Kari och Niki representerade Convictus. 13

15 Konferenser om sprutbyte, fängelsearbete, hepatit B och C I samarbete med X-CONS, Svenska Brukarföreningen och Smittskydd Stockholm arrangerade Convictus fyra större konferenser under Konferensen om fängelser med X-CONS byggde på deras stöd till personer som kommer ut från fängelse och Convictus omfattande fängelsearbete i estniska fängelser och samarbete med fängelser i Ukraina. Sprutbyte med Svenska Brukarföreningen byggde på föreningarnas planerade samarbete med sprutbytet som skall komma igång i Stockholm under våren 2013 plus Convictus egna sprutbyten i Estland sedan åtta år tillbaka och även i Ukraina. Hepatit B och C-konferensen med Smittskydd Stockholm var en fortsättning på de mycket uppskattade konferenserna från 2011 där Convictus fältarbete och de senaste medicinska rönen presenterades. 14

16 15

17 16

18 Convictus uppsökarmodell praktiseras varje dag i både Stockholm, Kiev och Tallinn. I alla tre länder använder uppsökarna arbetskläder där de är synliga med tydliga Convictusloggor på jackor och väskor. Även om förhållandena är väldigt olika när det gäller antal hiv- och hepatitsmittade och rätten till medicinsk vård i de olika länderna är metoden för att nå intravenösa missbrukare och de som befinner sig i riskzonen att smittas densamma förutom att Convictus Estland och Convictus Ukraina har egna sprutbyten på fältet. Bilden från Kiev, Ukraina. Hiv- och hepatitarbete med fyra delmål 1. Strukturerat uppsök 2. Skjuts till Infektionsmottagning 3. Målgruppsanpassade hälsoinsatser 4. Konferenser och seminarier 1. I Convictus uppsökande arbete möter uppsökarna dagligen personer med injektionsmissbruk. En annan viktig målgrupp är de som lever i riskzonen att smittas av hiv- och hepatiter. Av dem lever många som hemlösa på gatan, på lågtröskelboenden, på stödboenden eller hos tillfälliga bekanta. I Stockholm vistas missbrukare från hela landet och Convictus uppsökare möter dagligen personer som är folkbokförda i andra delar av landet. Besöksantalet av personer med utländsk bakgrund ökar också stadigt på Convictus verksamheter för hemlösa främst från Rumänien, Bulgarien, Baltikum, Polen och Spanien. En växande grupp är också tredjelandsmedborgare ofta från Nordafrika. I dessa grupper kan det finnas personer i riskzon för hiv och hepatit via injektionsmissbruk. 17

19 Diagrammet visar att Convictus uppsökare rör sig i hela Stor-Stockholm. Det visar också vilka platser som besökts under Det uppsökande arbetet förbereder bl a testningar och vaccinationer. 2. Skjuts till mottagning 2 Infektionskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, genomförs varje vecka för gruppen hivpositiva hemlösa. På kliniken väntar sjuksköterskor och kuratorer. De genomför mätning av hivvirus, utdelning av bromsmediciner, erbjuder samtal och bokar tid med läkare. Diagrammet visar ackumulerade antalet skjutsade till infektionskliniken Huddinge Sjukhus mottagning 2. Flera individer har åkt med flera gånger under året så diagrammet visar inte unika antalet individer. 18

20 3. Convictus målgruppsanpassade arbete på fältet har som kärnuppgift att erbjuda hiv och hepatit C- tester plus vaccinationer mot hepatit B. Men vid sidan av detta genomförs dessutom ett omfattande hälsoarbete av annat slag, som blodtrycksmätningar och inte minst hälsosamtal. Diagrammet visar bl a 115 motiverande samtal under 2012 och 95 hepatit B vaccinationer. Diagrammet visar det totala antalet hiv- och hepatittestade, totala antalet givna hepatit B vaccindoser, totala antalet testningstillfällen samt antalet unika platser som testning erbjudits på från och med starten hösten 2007 till och med december Konferenser och seminarier har som huvudfunktion att ta upp och förmedla erfarenhet om målgruppsanpassat hälsoarbete. Exempel på detta under 2012 vid sidan av deltagande i Brukarråd, referensgrupper, temadagar osv. är bl.a. Sprutbyte med Svenska Brukarföreningen, Fängelsearbete med X-CONS, Hepatit B och C med Smittskydd Stockholm. 19

21 Convictus Estonia Kristina Joost har varit verksamhetschef för Convictus Estland sedan På bilden står hon utanför entrén till Convictus sprutbyte i Tallinn. Convictus delar entrén med en frisersalong. Våren 2013 lämnar Kristina sin tjänst efter fem mycket framgångsrika år för att flytta till Frankrike och nya utmaningar. 20

22 NGO Convictus Estonia 2012 a report from Kristina Joost, managing director Convictus is a non-profit organisation. Established in 2002 Our mission is to support drug dependent people to start a rewarding drug free life. Our staff consists of 20 workers out of them half have their personal drug use related history. Our average client is a drug dependent young man who speaks Russian is or has been in prison and if he is not infected by HIV he has definetely hepatitis C. Convictus activities and services Needle exchange and counseling In 2012 NGO Convictus Estonia continued with needle exchange and counseling services in two towns Tallinn and Maardu. The needle exchange point (NEP) in Tallinn is located in centre of the city and is easy to access by foot or public transportation. The Tallinn NEP is open from 10 am to 10 pm everyday and Maardu NEP everyday from am to pm. All services are anonymous and based on a voluntary client card system (each person gets a individual code and a client card). Convictus NEP s services are: Establishing first contacts Needle exchange (synergies, alcoholic wipes) Counselling (peer-to-peer and motivational interviewing) Social counselling Condoms and information HIV-rapid tests Snacks and clothing Monthly about needles were given out and 1000 clients served. Prison work Convictus won in the beginning of 2012 the public bid of the Ministry of Justice and got a 1 year contract to offer support groups for HIV-positive and drug dependent people. Convictus worked in 4 Estonian prisons (Tallinn, Viru, Tartu and Harku) Every month approximately 200 prisoners took part of Convictus groups. The target group involves both men and women and also minors. Art- therapy for ex-drug users and their family members The Art-Therapy project started it s activity in year 2003 and it is still very popular among our recovering clients. Project works as a post rehabilitation service for recovering drug addicts and their family members. The purpose of art therapy is to improve or maintain mental health and emotional well-being. Art- therapy generally utilizes drawing, painting, sculpture, photography, and other forms of visual art expression. Monthly about 40 clients were served. In 2012 approximately 200 drug users and their family members participated in art therapy seminars. 21

23 Counselling for drug users and their family members In the beginning of 2012 Convictus won a public bid to offer counselling for drug users and family members. The counselling involves psychological counselling (individual and groups, social counselling and peer-to-peer counselling (individual and groups). During Convictus offered counselling to more than 800 drug users and their family members. Reasearch NGO Convictus Estonia was in 2012 part of one European Commission funded projects that both included research. The project Health Promotion for Young Prisoners (HPYP) aims at developing and improving health promotion for young vulnerable people in the prison setting. It specifically aims at the subsequent implementation of a health promotion toolkit for young prisoners widely across European Member States. For more information: Maxim arbetade vid ett av Convictus Estlands två sprutbyten Det första startades för nio år sedan i Tallinn, det andra våren 2012 i staden Maardu (bilden). Convictus finns som organisation i Estland sedan 2001 och registrerades formellt i landet Convictus Estland har utvecklat sitt arbete inom flera olika områden och i olika delar av landet och har tjugo anställda. Personalen är, på samma sätt som i Sverige och Ukraina, till cirka 50% människor med egen bakgrund i drogberoende och till 50% med annan bakgrund, ofta akademisk. 22

24 Cykeluppsök på export Tommy och Niki tog på sommaren över en cykel till Convictus Eesti som 10 års present från Convictus Sverige. Dessa danska paketcyklar har använts av Convictus Sverige i det uppsökande arbetet sedan Convictus Eesti har varit en förebild för Convictus Sverige vad avser det uppsökande arbetet. Sju dagar i veckan har de estniska Convictusuppsökarna givit sig ut på Tallinns gator sedan 2003 för att söka upp missbrukare och hjälpa dem på olika sätt. Men på en punkt har Convictus Sverige banat väg för ett annorlunda uppsök med hjälp av en spektakulär dansk paketcykel. Med en sådan som tioårsgåva till Convictus Eesti kanske vi får se samma cyklar både i Stockholm och Tallinn i fortsättningen. 23

25 Convictus Ukraina 2012 Rapport från verksamhetschef Evgenia Kushinova Convictus Ukraina För Convictus Ukraina var 2012 ett år fyllt av utveckling av arbetet och nya evenemang. Organisationen har fortlöpande introducerat innovativa och omfattande nya arbetssätt med våra målgrupper. På detta sätt har vi kunnat fördjupa vår kontakt med varje klient. Convictus arbetar främst inom två områden: Reintegrering till samhället av personer som suttit i fängelse, samt förebyggande och skademinskande arbete inom HIV och missbruk. Dmitry Mykhailenko lämnade posten som verksamhetschef i Convictus Ukraina 2012 efter fem framgångsrika år. Evgenya Kuvshynova, tog över som ny verksamhetschef. Under året 2008 startades projektet "Convictus Comprehensive Three-Step Probation and Post- Prison Reintegration Programme", som ett samarbete mellan Convictus Sverige, Convictus Ukraina, svenska kriminalvården och ukrainska kriminalvården finansierat av svenska Sida. I projektet har 24

26 ingått bildandet av ett halvvägshus som modell för stöd och reintegrering till före detta intagna. Halvvägshusmodellen som implementerades i byn Krasnapavlivka utanför den stora staden Kharkiv i östra delen av landet inspirerades av liknande koncept runt om i världen, och blev det första i sitt slag i Ukraina. I halvvägshuset erbjuds grupp-baserad psykoterapi, individuella stödinsatser, hjälp med idhandlingar, återknytande av kontakt med familj samt hjälp med arbetssökande. Genom samarbete med socialministeriet i Ukraina kan förhoppningsvis modellen utgöra grunden för en landsomfattande implementering under de kommande åren. För att ge detta ambitiösa projekt största möjliga kompetensgrund och förankring bland myndigheter har nära samarbete med bl.a. justitieministeriet, socialministeriet, hälsoministeriet, inrikesministeriet och kriminalvårdsministeriet varit essentiellt. I början av 2013 avslutades halvvägshusprojektet, samtidigt som ett nytt projekt med syfte att ytterligare stärka modellen och samarbetet med myndigheter initierades, även detta finansierat av Sida. I det nya projektet är Convictus Ukraina projektägare, med nära stöd från Convictus Sverige. Convictus Ukraina arbetar kontinuerligt med implementering av HIV-preventionsprojekt med stöd för utsatta grupper, finansierat av International HIV/AIDS Alliance (Global Fund), och har en ledarroll bland NGOer i Kiev-regionen när det gäller stöd till injicerande missbrukare och sexarbetande kvinnor. Under 2012 blev Convictus representanter medlemmar i inflytelserika organisationer såsom "Kiev Regional Coordination Council on HIV/AIDS and TB resistance, Coordinating Board of Desnyanskyi district of Kyiv, Public Council under the Kyiv Regional State Administration and Intersectoral work group in Kiev Coordinating Board on HIV/AIDS and TB resistance". Detta gör att Convictus Ukrainas röst är stark även på policynivå när det gäller befrämjande arbete för våra målgrupper. Convictus Ukraina implementerar för närvarande projekt i Kiev, Boyarka, Vasilkov, Brovary, Borispil, Glevaha och Krasnapavlivka. På de olika "bryggorna" erbjuds en mängd basala och avancerade stödåtgärder, från tvätt och dusch till grupp- och individuellt stöd, HIV/Syfilis/Hepatit-tester, utbildningar, sprututbyte, konsultationer med gynekolog, infektionsläkare, dermatolog, psykolog, jurist, mm. Det uppsökande arbetet attraherar nya klienter från de utsatta grupperna, och många av de tjänster vi erbjuder på bryggorna finns även tillgängliga under uppsöket. Under 2012 nåddes 4569 intravenösa missbrukare och 2635 sexarbetare av Convictus Ukrainas arbete. Ca 40% av dessa erbjöds och accepterade att HIV-testas. Under 2012 hade organisationen fem volontärer samt åtta studenter från Kiev-Mohyla-akademin. Organisationen besöktes även av en svensk student som gjorde sitt examensarbete på en brygga i Kiev. Idag har Convictus Ukraina 67 anställda, och strävar efter att ständigt öka kvaliten och professionalismen i vårt arbete. Varje anställd deltar varje år i ett antal fokuserade utbildningstillfällen som anordnas av oss, bidragsgivare och samarbetspartners. Convictus representanter deltar med jämna mellanrum på presskonferenser, TV- och radiosändningar. Glädjande är också att vi ofta tar emot kollegor från andra länder som studerar vårt arbete och bidrar till ny kunskap vilket bidrar till att vi kan stärka verksamheten ytterligare. 25

ÅRSREDOVISNING 2012. Organisationsnummer 802003-1954

ÅRSREDOVISNING 2012. Organisationsnummer 802003-1954 ÅRSREDOVISNING 2012 Organisationsnummer 802003-1954 Innehållsförteckning Verksamhetsöversikt 2 Stockholms Stadsmissions uppdrag och roll 3 2012 i korthet 4-5 Direktor har ordet 6-7 Social verksamhet;

Läs mer

HEMLÖS 2013. Stockholms Stadsmissions hemlöshetsrapport. Fjärde årgången Tema: Bostadsförsörjning

HEMLÖS 2013. Stockholms Stadsmissions hemlöshetsrapport. Fjärde årgången Tema: Bostadsförsörjning HEMLÖS 2013 Stockholms Stadsmissions hemlöshetsrapport Fjärde årgången Tema: Bostadsförsörjning Innehåll Ett boende för alla 4 Sammanfattning 5 Inledning 6 1. Så ser hemlösheten ut i Sverige 7 2. Så arbetar

Läs mer

Innehållsförteckning. Verksamhetsöversikt 2 Stockholms Stadsmission har 255 000 möten varje år. Stockholms Stadsmissions roll 3.

Innehållsförteckning. Verksamhetsöversikt 2 Stockholms Stadsmission har 255 000 möten varje år. Stockholms Stadsmissions roll 3. Årsredovisning 2010 Innehållsförteckning Verksamhetsöversikt 2 Stockholms Stadsmission har 255 000 möten varje år. Stockholms Stadsmissions roll 3 2010 i korthet 4 Direktorn har ordet 6 Social verksamhet;

Läs mer

Stockholms Stadsmission Årsredovisning 2006

Stockholms Stadsmission Årsredovisning 2006 det 153:e året. Stockholms Stadsmission Årsredovisning 2006 1 INNEHÅLL ett växande förtroende. Ett växande förtroende 1 Stadsmissionen i samhället 2 Verksamhetsområden: Barn/Ungdom 6 Utbildning 10 Hemlöshet

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

Bostad först. Skräddarsytt stöd efter de boendes behov. Förändra relationen mellan stödperson och klient

Bostad först. Skräddarsytt stöd efter de boendes behov. Förändra relationen mellan stödperson och klient Mångfacetterat stödteam hjälper boende Göteborg. Sid 3 Bostad först är det bästa som hänt mig Helsingborg. Sid 12 Livet vände för Diana Örebro. Sid 18 Bostad först Forskaren Marcus Knutagård: Förändra

Läs mer

Ung kriminell eller bara annorlunda bakgrund?

Ung kriminell eller bara annorlunda bakgrund? Ung kriminell eller bara annorlunda bakgrund? Gemenskap, identitetsutveckling och integration inom Unga KRIS Philip Lalander, institutionen för socialt arbete, Linnéuniversitetet, Kalmar/Växjö, april 2010

Läs mer

Handbok för uppföljning med hjälp av ORS - Outcome Rating Scale och SRS - Session Rating Scale

Handbok för uppföljning med hjälp av ORS - Outcome Rating Scale och SRS - Session Rating Scale Handbok för uppföljning med hjälp av ORS - Outcome Rating Scale och SRS - Session Rating Scale Systematisk uppföljning vid utredning, behandling, råd och stöd inom psykosocialt arbete Innehåll Förord 3

Läs mer

på andra arenor Ögonblicksbilder av Svenska kyrkans närvaro bland andra samhällsaktörer

på andra arenor Ögonblicksbilder av Svenska kyrkans närvaro bland andra samhällsaktörer på andra arenor Ögonblicksbilder av Svenska kyrkans närvaro bland andra samhällsaktörer foto: magnus bodin 1 KYRKOKANSLIET 75170 Uppsala Telefon: 018 16 95 00, E-post: info@svenskakyrkan.se Web: www.svenskakyrkan.se

Läs mer

Master of Public Health MPH 2014:17

Master of Public Health MPH 2014:17 Preventiva samtal om risk för infektioner vid injektionsmissbruk ökar utbildningsintervention personalens kunskap och motivation? Ann-Louise Svedberg Lindqvist Master of Public Health MPH 2014:17 Preventiva

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Hemlöshet. bland utrikesfödda personer utan permanent uppehållstillstånd i Sverige

Hemlöshet. bland utrikesfödda personer utan permanent uppehållstillstånd i Sverige Hemlöshet bland utrikesfödda personer utan permanent uppehållstillstånd i Sverige Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

På Dagordningen. Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom

På Dagordningen. Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom På Dagordningen Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom Innehållsförteckning Förord......................................... 5 HANDLINGSPLAN Örebro tar ett helhetsgrepp på barnfattigdomen...6 KARTLÄGGNING

Läs mer

Sen är det ju mycket det här att man får vara ärlig också och det är man ju inte van vid...

Sen är det ju mycket det här att man får vara ärlig också och det är man ju inte van vid... W ORKING- PAPER SERIEN Sen är det ju mycket det här att man får vara ärlig också och det är man ju inte van vid... - Bostad först ur de boendes perspektiv ARNE KRISTIANSEN & ANNA ESPMARKER Nr 4 2012 ISSN

Läs mer

Med andra ögon. Naturmöten med invandrare

Med andra ögon. Naturmöten med invandrare Med andra ögon Naturmöten med invandrare RAPPORT 5808 APRIL 2008 Med andra ögon Naturmöten med invandrare Yusra Moshtat NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505 933 99 E-post:

Läs mer

RIKSFÖRBUNDET NOAKS ARK

RIKSFÖRBUNDET NOAKS ARK RIKSFÖRBUNDET NOAKS ARK Verksamhetsberättelse 2013 INNEHÅLL FÖRORD...3 Insatser för att öka kunskapen och medvetenheten om hiv 7 Insatser för att bidra till tidig diagnosticering av hiv.11 Påverkansarbete

Läs mer

Handbok. Schysst sommar

Handbok. Schysst sommar Handbok Schysst sommar 1 Varmt tack till Lars Vaste Andersson, Naturskyddsföreningen, vars engagemang och förtroende gjorde detta projekt möjligt, och särskilt tack till Linnéa Falk som skapade och idéutvecklade

Läs mer

Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden

Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden Jenny Österman Lisbeth Hagman Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2013:9 ISSN 1401-5129 FÖRORD I en studie som nyligen gjorts inom ramen av SNAC-studien

Läs mer

Frivillighetens kraft

Frivillighetens kraft Frivillighetens kraft Frivillighetens kraft Lena Liljeroth Timbro/CVV FÖRFATTAREN OCH AB TIMBRO 2000 OMSLAG: SILVER SÄTTNING: ATELJÉ TYPSNITTET AB TRYCK: ELANDERS GOTAB, STOCKHOLM 2000 ISBN 91-7566-473-9

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

EN ANNAN HORISONT SEXARBETE OCH HIV/STI-PREVENTION UR ETT PEER-PERSPEKTIV

EN ANNAN HORISONT SEXARBETE OCH HIV/STI-PREVENTION UR ETT PEER-PERSPEKTIV EN ANNAN HORISONT SEXARBETE OCH HIV/STI-PREVENTION UR ETT PEER-PERSPEKTIV Materialet är framtaget med ekonomiskt stöd från 2013 års anslag 2:5 Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar, som

Läs mer

Följande föreningar har deltagit med representanter i brukarrevisionen

Följande föreningar har deltagit med representanter i brukarrevisionen Följande föreningar har deltagit med representanter i brukarrevisionen Attention i Stockholms län Wennerbergsgatan 1 112 58 Stockholm Telefon: 08-447 60 20 Musketörerna i Rågsved Stövargatan 75 124 61

Läs mer

ÖKAD RÖRLIGHET FÖR ETT LIVSLÅNGT OCH HÄLSOFRÄMJANDE ARBETSLIV

ÖKAD RÖRLIGHET FÖR ETT LIVSLÅNGT OCH HÄLSOFRÄMJANDE ARBETSLIV ÖKAD RÖRLIGHET FÖR ETT LIVSLÅNGT OCH HÄLSOFRÄMJANDE ARBETSLIV Samverkan för ökad rörlighet inom Kalmarsundsregionens Arbetsgivarring SLUTRAPPORT December 2006 Bosse Angelöw Innehåll 1 Förord... 3 1. Inledning...

Läs mer

Kunskap till praktik

Kunskap till praktik Kunskap till praktik Utvärderingen av implementeringsarbetet med de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Östergötland Ulla Andersson Pia Käcker Valerie Tegelström Läns-SLAKO Sammanfattning

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF 2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF Har du planerat in dina sex utbildningsdagar? Snittarbetstagaren i Sverige får sex betalda utbildningsdagar per år av sin arbetsgivare.

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00.

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00. KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-20 Tid 2014-05-20, Kl 19:00 Plats Vård- och omsorgsboendet Tornet, Tomtbergavägen 361, Norsborg Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till

Läs mer

Handboken. Inspiration och handledning för föreningar som erbjuder sysselsättning för personer inom fas 3. www.helasverige.se

Handboken. Inspiration och handledning för föreningar som erbjuder sysselsättning för personer inom fas 3. www.helasverige.se Handboken Inspiration och handledning för föreningar som erbjuder sysselsättning för personer inom fas 3. www.helasverige.se INNEHÅLL 1. Fas 3 och Kompetenta anordnare 3 2. Goda exempel 3 Helt fantastiskt!

Läs mer

Gränslösa lösningar. Som ett direkt resultat av detta startar vi ett expertnätverk för ytterligare utbyte våra länder emellan.

Gränslösa lösningar. Som ett direkt resultat av detta startar vi ett expertnätverk för ytterligare utbyte våra länder emellan. Gränslösa lösningar Arbetsplatser lär nytt genom Inclusive Europe en guide Vi ville veta mer om hur man kan förebygga våld mot funktionshindrade. mest spännande var nog att träffa romska vägledare. Som

Läs mer

en tidning från nya moderaterna i östergötland #4 2013 God Jul & Gott nytt valår ÖNSKAR NYA MODERATERNA I ÖSTERGLAND!

en tidning från nya moderaterna i östergötland #4 2013 God Jul & Gott nytt valår ÖNSKAR NYA MODERATERNA I ÖSTERGLAND! om en tidning från nya moderaterna i östergötland #4 2013 God Jul & Gott nytt valår ÖNSKAR NYA MODERATERNA I ÖSTERGLAND! #4 2013 ALLA BEHÖVS om LEDARE Varför lyssna? Vi har ju ideologin Den här tidningen

Läs mer