Pg:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "www.convictus.org Pg: 90 05 56-2"

Transkript

1 2012 Pg:

2 Otrygghet 1999 tvingades Convictus lämna lokalerna på Magnus Ladulåsgatan på Södermalm som var Convictus första Brygga för hemlösa. Anledning: Verksamheten som nådde 200 hemlösa per dag ansågs av värden Stiftelsen Hotellhem vara för stökig. Räddare: Korskyrkan som erbjöd nya lokaler hos sig var det dags att flytta igen när Convictus kontrakt med Korskyrkan löpte ut. Anledning: Kyrkan skulle renoveras. Räddare: Peterskyrkan vid Norra Bantorget under ett par månader. Sedan staden som erbjöd nya lokaler i gamla postterminalen bakom Centralen det blev Bryggan City tvingades Convictus Bryggan Östermalm lämna lokalerna på Östermalmsgatan hos Frälsningsarmén. Anledning: Frälsningsarmén skulle bygga upp en egen ungdomsverksamhet i lokalerna. Räddare: Stadsdelen Östermalm som erbjöd nya lokaler vid Roslagstullsbacken tvingades Convictus lämna lokalerna vid Centralen. Anledning: Den gamla postterminalen skulle rivas och i stället skulle den toppmoderna konferensanläggningen Stockholm Water Front byggas på samma plats. Räddare: Stadsmissionen som erbjöd sina lokaler vid Slussen under 8 månader dit Bryggan City kunde flytta samtidigt som Stadsmissionen flyttade till nya lokaler tvingades Convictus Bryggan City även att lämna lokalerna vid Slussen. Anledning: Lokalkontraktet mellan Sjömanskyrkan och Stadsmissionen löpte ut och förlängdes inte. Räddare: Staden som hittat nya lokaler på Malmskillnadsgatan till Bryggan City som nu döptes om till Råd & Stöd tvingades Bryggan Östermalm lämna lokalerna i Roslagstullsbacken. Anledning: Fastigheten var uppköpt av ett privat bolag och skulle byggas om. Räddare: Stockholms Stad som erbjöd nya lokaler i Hjorthagen vilket blev Bryggan Hjorthagen i november. Hemlöshetsföreningen Convictus har mer erfarenhet än de flesta föreningar av att ställas på gatan men har också visat förmåga att komma igen. Tyvärr är framtiden fortsatt synnerligen osäker. Flyttkarusellen kommer att fortsätta. Redan hösten 2013 måste Convictus Råd & Stöd lämna lokalerna på Malmskillnadsgatan för att huset skall byggas om! Hur länge Bryggan Hjorthagen får vara kvar i sin fastighet (som skall rivas) är ytterst osäkert. Kanske ett år till. 1

3 Convictus World Aids Day-ceremoni genomfördes för tredje året i Maria Magdalena Kyrka på Södermalm. Vid ceremonin talade bl.a. Barbro Westerholm, ordförande i läkare mot AIDS för tjugo år sedan och Martin Kåberg, blivande ansvarig läkare på sprutbytet som ska öppna i Stockholm. 2

4 Convictus Hälsocenter en väg ur drogberoende Hemlöshet och långvarigt drogberoende leder oftast till omfattande negativa medicinska konsekvenser. Convictus Hälsocenter erbjuder människor med den bakgrunden en rad olika behandlingar och träningsformer tack vare hjälp av professionella volontärer med hälsoutbildning. Hälsocentret har ett eget gym och ligger alldeles nära vackra Tantolunden som är en perfekt miljö för promenader och jogging. De kostnadsfria hälsosamtalen med volontärläkare hud och beroendespecialister är mycket uppskattade. Yogapassen med olika inriktning blir allt populärare. Även massage som löser spänningar i kroppen och mjukar upp muskler efterfrågas mer och mer. Convictus hälsoarbete har blivit ett fantastiskt stöd för många människor som är på väg att lyfta sig ur drogberoende. Att bli intresserad av sin egen kropp och sin hälsa drar i en helt annan riktning än vad livet med droger gjorde. Längtan till ett yogapass eller en löptur kan då bli starkare än efter att korka upp en flaska vin. Diagram: Convictus Hälsocenter erbjuder ett flertal olika hälsoaktiviteter. Yoga håller på att bli allt populärare. Under 2012 genomfördes 54 yogapass för personer som levt i missbruk och hemlöshet, men nu med hjälp av yogan steg för steg stakar ut en ny inriktning i sina liv. Diagrammet visar det ackumulerade antalet yogapass samt det ackumulerade antalet deltagare under hela

5 Diagram: Utbudet i Convictus hälsoinsatser blir allt bredare. Under 2012 gavs 243 sjukgymnastikbehandlingar på Convictus Hälsocenter vid sidan av en lång rad behandlingar på andra enheter inom Convictus. Diagrammet visar antalet behandlingar på Convictus Hälsocenter till män och kvinnor under respektive månad för hela 2012, delvis givna av avlönad sjukgymnast, samt av volontärsjukgymnaster. Diagrammet visar sammanställning av gäster som deltagit i givna aktiviteter plus QiGong (2 unika män & 3 unika kvinnor) och Meditation (1 unik man & 1 unik kvinna). Totalt har alltså 104 olika män och 84 olika kvinnor deltagit i minst en aktivitet under

6 Convictus hemlöshetsarbete Convictus driver tre enheter i Stockholm för hemlösa. Bryggan Östermalm/Hjorthagen, Bryggan Vantör och Convictus Råd & Stöd. Grundideologin är densamma för alla, men förutsättningarna är olika. Dessa tre enheter når dagligen hemlösa. Måndag till fredag året runt. På söndagar håller endast Bryggan Hjorthagen öppet och når då hemlösa gäster per dag. Per månad har Convictus besök av hemlösa! Målet med Convictus hemlöshetsarbete är att skapa en förbättring för målgruppen via ett positivt bemötande i en hemlik fräsch miljö. Våra viktigaste insatser konkret vid sidan om erbjudande av mat, kläder, duschar osv - är medicinsk, juridisk och social professionell hjälp som steg för steg ger möjlighet för vår målgrupp att stabilisera sin situation och må bättre. Vi samarbetar nära med socialtjänst som besöker vår verksamhet på fasta tider och möter sina klienter inom våra väggar i en för klienten trygg miljö. Samma sak gäller vårt strukturerade samarbete med juridikstudenter, diakoner, läkare/sjuksköterska. Aktiviteterna vid sidan om ren basservice, bygger tack vare samarbetena, på erbjudanden om samtal med jurister, erbjudanden om hälsoinsatser som testning/vaccination och hälsosamtal, hjälp med planering av boende och avgiftningar/rehabilitering. Våra aktiviteter erbjuds alla våra gäster, samtidigt som vi har en begränsning i det att erbjudandena ej är flera än vad våra samarbetspartners tid räcker till. Utmärkande i Convictus arbetssätt är ett långtgående samarbetstänkande som kan formuleras enligt följande: Ju bättre vi samarbetar desto bättre för vår gästgrupp. Convictus har ingen ambition att på egen hand göra alla de insatser för gästgruppen som vi vet skulle behövas, inställningen är i stället att samarbeta med de parter i samhället som kan erbjuda professionell hjälp. Convictus huvudsakliga roll är att nå gruppen. Vi beskriver det som en öppen dörr mot gatan och en länk in i samhället. Michael Anefur, regeringes hemlöshetssamordnare, här på väg ut efter besök på Convictus dagverksamhet för hemlösa på Malmskillnadsgatan 43 Convictus Råd & Stöd. 5

7 Stor ökning av hemlösa från andra länder Våren 2011 märktes en påtaglig förändring av gästgruppen på Bryggan Östermalm. Den traditionella gruppen gäster, oftast lite äldre missbrukare, främst från Östermalm, fick konkurrens av gäster från Baltikum, Rumänien, Polen och andra EU-stater. Inom ett halvår var förändringen så påtaglig att Bryggan Östermalm utsattes för påtryckningar att avvisa de nya besökarna. Bryggans verksamhet är inte ämnad för dessa nya gäster, utan för den traditionella gruppen, sade man. Från Convictus sida var det dock inte så lätt att ta till sig en sådan ståndpunkt eftersom de nya gästerna faktiskt var hemlösa i ordets egentliga mening. De var uteliggare. Hösten 2011 gjorde också Convictus ställningstagandet att den nya gruppen är välkommen men att vi samtidigt skulle agera för att finna andra lösningar för dem och komma med förslag till staden om detta. Vid det laget fanns den nya gruppen också på både Råd & Stöd och Bryggan Vantör fast i något mindre omfattning. Under 2012 har utvecklingen förändrats dramatiskt. Gäster från olika EU-stater plus tredjelandsmedborgare (oftast personer från Nordafrika med uppehållstillstånd i Sydeuropa) är flera än den traditionella gästgruppen. Många ur den gruppen känner sig idag t o m undanträngda. Endast Råd & Stöd har sluppit detta starka tryck från den nya gruppen. De nya gästerna hos Convictus har i huvudsak kommit till Sverige och Stockholm för att få jobb och bostad, men detta har inte lyckats varför de i stället lever som hemlösa. Convictus linje är idag att både den traditionella gruppen och den nya gruppen, kan få hjälp på bryggorna, men att hjälpen till de två grupperna skall se helt olika ut. Den traditionella gruppen behöver mera fokus på socialtjänst och den nya på arbetsmarknad. Convictus har därför ansökt om stöd från staden för att kunna separera grupperna på olika enheter, men responsen från staden har uteblivit. Convictus har även i samarbete med ett stort bemanningsföretag uppvaktat Stadshuset med förslag på nya idéer. Den processen pågår fortfarande. Matköerna för hemlösa EU-medborgare blir allt fler och längre i Stockholm. Även antalet hemlösa tredjelandsmedborgare ofta från Nord-Afrika med uppehållstillstånd i Sydeuropa - ökar snabbt. 6

8 Convictus Råd & Stöd mötesplats för hemlösa i city Convictus Råd & Stöd på Malmskillnadsgatan har ibland 50 hemlösa gäster på en dag. Men då är det trångt! De små lokalerna på 79 kvm är en populär mötesplats för hemlösa i innerstaden där de kan få kaffe, smörgås och gröt. Där finns också dusch, toalett och rena kläder. Från Råd & Stöd utgår varje tisdag skjutsar till Infektionskliniken på Huddinge Sjukhus för hemlösa/hivpositiva missbrukare. Ett par gånger varje termin erbjuds testning av hepatit C och hiv plus vaccination av hepatit B. Var fjortonde dag erbjuds juridisk hjälp av den ideella föreningen Gatujuristerna. Personalen hjälper gästerna att få kontakt med socialtjänsten och andra myndigheter. Grundtanken är hela tiden att medverka till en förbättrad situation för dem. Närmare hälften av gästerna är akut hemlösa utan någon form av boende. Var de skall sova är ett nytt problem inför varje natt. Cirka en tredjedel bor hos vänner och bekanta. Ungefär tjugo procent har ett boende på härbärge eller något hotellhem som de fått hjälp till av socialtjänsten. Flera av de hemlösa i Stockholm är hiv- och/eller hepatit C-positiva. Många är ordinerade substitutionsbehandling (metadon, subutex). Så är det även på Råd & Stöd. Medelåldern för gruppen ligger mellan år. Råd & Stöd ligger i ett område med både skolor, företagare och bostäder. För Convictus är det viktigt att visa respekt för omgivningen och att undvika att skapa en alltför stor verksamhet. Råd & Stöd har också visat att det går att smälta in i en innerstadsmiljö utan att bli ett störningsmoment för grannar. Diagram: Convictus Råd & Stöd når dagligen ett stort antal hemlösa tunga missbrukare. Lokalerna är små, men besöksfrekvensen hög och i stigande. Lokalerna ligger i centrala Stockholm i ett flerfamiljshus, mitt emot ett fritidshem. Grannsämjan är god. Diagrammet visar max- och medianvärdet av totala gästantalet beräknat månadsvis. Data presenteras från och med januari 2009 till och med december

9 Östermalm blev Hjorthagen Bryggan Östermalm har utsatts för flera stora förändringar sedan start 2005 på Östermalmsgatan i Stockholm, där Convictus fick hyra lokaler av Frälsningsarmén i det sk Templet nära Karlaplan var det dags att flytta första gången då hyreskontraktet löpte ut och verksamheten fick lokaler i Roslagstull som ägdes av Stadsdelen Östermalm. Hösten 2012 var det återigen dags för Bryggan Östermalm att flytta. Nu var det dock mera dramatiskt än förra gången eftersom ersättningslokaler saknades! Personalen fick då i stället provisoriskt disponera en mindre lokal hos Oscars församling och kunde ha den som bas för ett uppsökande arbete på Östermalm med huvudsaklig inriktning på Tessinparken, en samlingsplats för hemlösa och missbrukare. Tursamt nog hittade stan snabbt nya lokaler i Hjorthagen där Bryggan Östermalm kunde flytta in under det nya namnet Bryggan Hjorthagen. Detta skedde endast 8 veckor efter stängning av Bryggan Östermalm. En nyhet nu var att den nya Bryggan skulle hålla öppet alla veckodagar mot tidigare fem efter en uppgörelse med staden. En annan nyhet var att Bryggan Hjorthagen skulle ligga vägg i vägg med stans satsning på ett natthärbärge för hemlösa EU-medborgare i regi av Stadsmissionen Vinternatt. Närheten till Vinternatt illustrerar samtidigt den stora förändringen i Bryggans verksamhet med en dominerande del gäster från fattiga områden i hela EU. Diagram: Under 2012 har gästgruppen förändrats påtagligt i Convictus. Gäster från olika EU-stater plus tredjelandsmedborgare (oftast personer från Nordafrika med uppehållstillstånd i Sydeuropa) har blivit betydligt fler än den traditionella gästgruppen. Många ur den gruppen känner sig idag t o m undanträngda. Diagrammet visar situationen på Bryggan Hjorthagen i skarven

10 Denna lokal i Hjorthagen blev Bryggan Östermalms nya hemvist, med nya namnet Bryggan Hjorthagen. Här syns den tom och klar för snabbombyggnad och anpassning till en dagverksamhet, vilket gick på en månad innan Convictus kunde flytta in och öppna för hemlösa sju dagar/vecka. Convictus dagverksamhet för hemlösa, Bryggan Hjorthagen, har flera volontärer. Sammantaget har de en rik erfarenhet från privatliv och arbete som kommer Convictus till del. På Bryggan Hjorthagen avsätter volontärerna ofta en heldag per vecka som medarbetare och som stort stöd till den ordinarie personalen. På bilden: Fyra av Convictus volontärer på Bryggan Hjorthagen. Harriet, Cecilia, Ewa och Gunilla. 9

11 Bryggan Vantör - i ständig utveckling Under 2012 fick 123 hemlösa hos Bryggan Vantör hjälp med juridiska problem av Gatujuristerna 276 timmar. Om en juristtimme kostar 1000 kronor (lågt räknat) är denna insats värd mer än en kvarts miljon kronor. Convictus får denna hjälp utan någon kostnad alls till sin gästgrupp från studenter som närmar sig slutet på sin juristutbildning! Denna typ av insatser är oerhört värdefull eftersom ett olöst juridiskt problem kan hålla kvar en hemlös i hemlöshet. Vilken hemlös skulle kunna betala ens en timmes juristhjälp? Convictus har ingen ambition att på egen hand göra alla de insatser för gästgruppen som vi vet skulle behövas sociala, juridiska, medicinska, ekonomiska. Inställningen är i stället att samarbeta med de parter i samhället som kan erbjuda professionell hjälp. Det som blir något alldeles extra i dessa samarbeten är när den samarbetande parten erbjuder sina tjänster på ideell grund som i ovanstående fall med Gatujuristerna. Läkarhjälpen - också på helt ideell grund - har 2012 inneburit att 54 läkarkonsultationer har kunnat genomföras av en hudläkare som är Convictusvolontär. Dessutom har diakon och präst genomfört 240 timmar under 2012 till gäster i form av samtal. De representerar Vantörs församling som sedan start 2004 varit en av Bryggan Vantörs verkliga stöttepelare. Vid 326 tillfällen har gäster hos Bryggan Vantör länkats till Socialtjänsten under Detta visar vilken stor betydelse en verksamhet kan ha som når hemlösa och i de allra flesta fall behöver hjälp från Socialtjänsten, men som till följd av sin utsatta situation inte klarar att ta denna kontakt. I stället blir Convictus och i detta fall Bryggan Vantör länken som knyter samman klienten med socialsekreteraren. Kanske kan det bli ett första steg mot ett boende eller ett rehabiliteringsprogram. Genom Musketörerna i Rågsveds guideprojektet får gästerna personliga guider som hjälp och stöd på vägen ur hemlöshet och beroende. Sysselsättning, social samvaro och stöd i boendet är några exempel på hjälp som ges. Bryggans och Musketörernas utbud kompletterar varandra och skapar en unik bredd och möjlighet till utveckling. Andra viktiga samarbetspartners kommer från den kommersiella sektorn - företag. Utan deras hjälp hade förutsättningar att utvecklas inom många områden varit betydligt sämre. Byggföretaget Dipart har spelat en avgörande roll. De har gjort stora om och tillbyggnader, skänkt köksutrustning, utrustat tvättstuga, skänkt bilar och mycket annat som hjälpt Bryggan att utvecklas till den kompletta verksamhet den är idag. Dipart, dess underleverantörer och nätverk finns ständigt närvarande på Bryggan med stöd i olika former. ICA Maxi har sedan flera år försett verksamheten och gästerna med stora mängder bröd från bageriet. En annan givare av livsmedel, frukt och grönsaker är COOP Värmdö. Restauranger och grossister skänker varor till julbord och vid andra speciella tillfällen. Bryggan Vantör möter gästen med akuta basbehov och erbjuder utveckling genom samarbeten. Ett väl inarbetat nätverk möjliggör ett effektivt länkningsarbete som blivit välkänt och ofta anlitat i gästgruppen. 10

12 Diagrammet visar hjälpinsatser från läkare, jurister mm på Bryggan Vantör Under året fick 123 hemlösa gäster hjälp 276 timmar med juridiska problem. 78 fick samtal med infektionssjuksköterska, 54 fick hjälp av hudläkare mm. Convictus erbjuder platsen dit hemlösa kommer för sina basbehov. Diagram: I stället för att klienterna skall gå på en förbokad tid till socialkontoret och träffa sin socialsekreterare, kan de få hjälp av Socialtjänstens personal inne i Bryggan Vantörs verksamhet. De flesta av stadsdelens hemlösa/missbrukare besöker regelbundet Bryggan Vantör. Att få hjälp på Bryggan är ofta enklare eftersom det är på klientens hemmaplan. Diagrammet visar antalet länkningar mellan socialtjänst och Bryggan Vantör

13 Diagrammet visar Bryggan Vantörs - gäster resp luncher Medelvärden per dag, är uträknade månadsvis från och med januari 2006 till och med november Dippen i kurvorna januari 2009 beror på att Bryggan endast höll öppet tre dagar på grund av ombyggnation av köket. Dagens brödleverans har hämtats från Ica av Dino som förestår Bryggan Vantör. Bilen har skänkts till Bryggan Vantör av byggföretaget Dipart. 12

14 Samarbetena på Bryggan Vantör omfattas i högsta grad av Vantörs Församling som besöker verksamheten med både präst och diakoner varje vecka. På bilden prästen Eva Sjöström Convictus deltog 2012 på drogmässan Drogfokus om alkohol och narkotika som genomfördes i Norrköping. Kari och Niki representerade Convictus. 13

15 Konferenser om sprutbyte, fängelsearbete, hepatit B och C I samarbete med X-CONS, Svenska Brukarföreningen och Smittskydd Stockholm arrangerade Convictus fyra större konferenser under Konferensen om fängelser med X-CONS byggde på deras stöd till personer som kommer ut från fängelse och Convictus omfattande fängelsearbete i estniska fängelser och samarbete med fängelser i Ukraina. Sprutbyte med Svenska Brukarföreningen byggde på föreningarnas planerade samarbete med sprutbytet som skall komma igång i Stockholm under våren 2013 plus Convictus egna sprutbyten i Estland sedan åtta år tillbaka och även i Ukraina. Hepatit B och C-konferensen med Smittskydd Stockholm var en fortsättning på de mycket uppskattade konferenserna från 2011 där Convictus fältarbete och de senaste medicinska rönen presenterades. 14

16 15

17 16

18 Convictus uppsökarmodell praktiseras varje dag i både Stockholm, Kiev och Tallinn. I alla tre länder använder uppsökarna arbetskläder där de är synliga med tydliga Convictusloggor på jackor och väskor. Även om förhållandena är väldigt olika när det gäller antal hiv- och hepatitsmittade och rätten till medicinsk vård i de olika länderna är metoden för att nå intravenösa missbrukare och de som befinner sig i riskzonen att smittas densamma förutom att Convictus Estland och Convictus Ukraina har egna sprutbyten på fältet. Bilden från Kiev, Ukraina. Hiv- och hepatitarbete med fyra delmål 1. Strukturerat uppsök 2. Skjuts till Infektionsmottagning 3. Målgruppsanpassade hälsoinsatser 4. Konferenser och seminarier 1. I Convictus uppsökande arbete möter uppsökarna dagligen personer med injektionsmissbruk. En annan viktig målgrupp är de som lever i riskzonen att smittas av hiv- och hepatiter. Av dem lever många som hemlösa på gatan, på lågtröskelboenden, på stödboenden eller hos tillfälliga bekanta. I Stockholm vistas missbrukare från hela landet och Convictus uppsökare möter dagligen personer som är folkbokförda i andra delar av landet. Besöksantalet av personer med utländsk bakgrund ökar också stadigt på Convictus verksamheter för hemlösa främst från Rumänien, Bulgarien, Baltikum, Polen och Spanien. En växande grupp är också tredjelandsmedborgare ofta från Nordafrika. I dessa grupper kan det finnas personer i riskzon för hiv och hepatit via injektionsmissbruk. 17

19 Diagrammet visar att Convictus uppsökare rör sig i hela Stor-Stockholm. Det visar också vilka platser som besökts under Det uppsökande arbetet förbereder bl a testningar och vaccinationer. 2. Skjuts till mottagning 2 Infektionskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, genomförs varje vecka för gruppen hivpositiva hemlösa. På kliniken väntar sjuksköterskor och kuratorer. De genomför mätning av hivvirus, utdelning av bromsmediciner, erbjuder samtal och bokar tid med läkare. Diagrammet visar ackumulerade antalet skjutsade till infektionskliniken Huddinge Sjukhus mottagning 2. Flera individer har åkt med flera gånger under året så diagrammet visar inte unika antalet individer. 18

20 3. Convictus målgruppsanpassade arbete på fältet har som kärnuppgift att erbjuda hiv och hepatit C- tester plus vaccinationer mot hepatit B. Men vid sidan av detta genomförs dessutom ett omfattande hälsoarbete av annat slag, som blodtrycksmätningar och inte minst hälsosamtal. Diagrammet visar bl a 115 motiverande samtal under 2012 och 95 hepatit B vaccinationer. Diagrammet visar det totala antalet hiv- och hepatittestade, totala antalet givna hepatit B vaccindoser, totala antalet testningstillfällen samt antalet unika platser som testning erbjudits på från och med starten hösten 2007 till och med december Konferenser och seminarier har som huvudfunktion att ta upp och förmedla erfarenhet om målgruppsanpassat hälsoarbete. Exempel på detta under 2012 vid sidan av deltagande i Brukarråd, referensgrupper, temadagar osv. är bl.a. Sprutbyte med Svenska Brukarföreningen, Fängelsearbete med X-CONS, Hepatit B och C med Smittskydd Stockholm. 19

21 Convictus Estonia Kristina Joost har varit verksamhetschef för Convictus Estland sedan På bilden står hon utanför entrén till Convictus sprutbyte i Tallinn. Convictus delar entrén med en frisersalong. Våren 2013 lämnar Kristina sin tjänst efter fem mycket framgångsrika år för att flytta till Frankrike och nya utmaningar. 20

22 NGO Convictus Estonia 2012 a report from Kristina Joost, managing director Convictus is a non-profit organisation. Established in 2002 Our mission is to support drug dependent people to start a rewarding drug free life. Our staff consists of 20 workers out of them half have their personal drug use related history. Our average client is a drug dependent young man who speaks Russian is or has been in prison and if he is not infected by HIV he has definetely hepatitis C. Convictus activities and services Needle exchange and counseling In 2012 NGO Convictus Estonia continued with needle exchange and counseling services in two towns Tallinn and Maardu. The needle exchange point (NEP) in Tallinn is located in centre of the city and is easy to access by foot or public transportation. The Tallinn NEP is open from 10 am to 10 pm everyday and Maardu NEP everyday from am to pm. All services are anonymous and based on a voluntary client card system (each person gets a individual code and a client card). Convictus NEP s services are: Establishing first contacts Needle exchange (synergies, alcoholic wipes) Counselling (peer-to-peer and motivational interviewing) Social counselling Condoms and information HIV-rapid tests Snacks and clothing Monthly about needles were given out and 1000 clients served. Prison work Convictus won in the beginning of 2012 the public bid of the Ministry of Justice and got a 1 year contract to offer support groups for HIV-positive and drug dependent people. Convictus worked in 4 Estonian prisons (Tallinn, Viru, Tartu and Harku) Every month approximately 200 prisoners took part of Convictus groups. The target group involves both men and women and also minors. Art- therapy for ex-drug users and their family members The Art-Therapy project started it s activity in year 2003 and it is still very popular among our recovering clients. Project works as a post rehabilitation service for recovering drug addicts and their family members. The purpose of art therapy is to improve or maintain mental health and emotional well-being. Art- therapy generally utilizes drawing, painting, sculpture, photography, and other forms of visual art expression. Monthly about 40 clients were served. In 2012 approximately 200 drug users and their family members participated in art therapy seminars. 21

23 Counselling for drug users and their family members In the beginning of 2012 Convictus won a public bid to offer counselling for drug users and family members. The counselling involves psychological counselling (individual and groups, social counselling and peer-to-peer counselling (individual and groups). During Convictus offered counselling to more than 800 drug users and their family members. Reasearch NGO Convictus Estonia was in 2012 part of one European Commission funded projects that both included research. The project Health Promotion for Young Prisoners (HPYP) aims at developing and improving health promotion for young vulnerable people in the prison setting. It specifically aims at the subsequent implementation of a health promotion toolkit for young prisoners widely across European Member States. For more information: Maxim arbetade vid ett av Convictus Estlands två sprutbyten Det första startades för nio år sedan i Tallinn, det andra våren 2012 i staden Maardu (bilden). Convictus finns som organisation i Estland sedan 2001 och registrerades formellt i landet Convictus Estland har utvecklat sitt arbete inom flera olika områden och i olika delar av landet och har tjugo anställda. Personalen är, på samma sätt som i Sverige och Ukraina, till cirka 50% människor med egen bakgrund i drogberoende och till 50% med annan bakgrund, ofta akademisk. 22

24 Cykeluppsök på export Tommy och Niki tog på sommaren över en cykel till Convictus Eesti som 10 års present från Convictus Sverige. Dessa danska paketcyklar har använts av Convictus Sverige i det uppsökande arbetet sedan Convictus Eesti har varit en förebild för Convictus Sverige vad avser det uppsökande arbetet. Sju dagar i veckan har de estniska Convictusuppsökarna givit sig ut på Tallinns gator sedan 2003 för att söka upp missbrukare och hjälpa dem på olika sätt. Men på en punkt har Convictus Sverige banat väg för ett annorlunda uppsök med hjälp av en spektakulär dansk paketcykel. Med en sådan som tioårsgåva till Convictus Eesti kanske vi får se samma cyklar både i Stockholm och Tallinn i fortsättningen. 23

25 Convictus Ukraina 2012 Rapport från verksamhetschef Evgenia Kushinova Convictus Ukraina För Convictus Ukraina var 2012 ett år fyllt av utveckling av arbetet och nya evenemang. Organisationen har fortlöpande introducerat innovativa och omfattande nya arbetssätt med våra målgrupper. På detta sätt har vi kunnat fördjupa vår kontakt med varje klient. Convictus arbetar främst inom två områden: Reintegrering till samhället av personer som suttit i fängelse, samt förebyggande och skademinskande arbete inom HIV och missbruk. Dmitry Mykhailenko lämnade posten som verksamhetschef i Convictus Ukraina 2012 efter fem framgångsrika år. Evgenya Kuvshynova, tog över som ny verksamhetschef. Under året 2008 startades projektet "Convictus Comprehensive Three-Step Probation and Post- Prison Reintegration Programme", som ett samarbete mellan Convictus Sverige, Convictus Ukraina, svenska kriminalvården och ukrainska kriminalvården finansierat av svenska Sida. I projektet har 24

26 ingått bildandet av ett halvvägshus som modell för stöd och reintegrering till före detta intagna. Halvvägshusmodellen som implementerades i byn Krasnapavlivka utanför den stora staden Kharkiv i östra delen av landet inspirerades av liknande koncept runt om i världen, och blev det första i sitt slag i Ukraina. I halvvägshuset erbjuds grupp-baserad psykoterapi, individuella stödinsatser, hjälp med idhandlingar, återknytande av kontakt med familj samt hjälp med arbetssökande. Genom samarbete med socialministeriet i Ukraina kan förhoppningsvis modellen utgöra grunden för en landsomfattande implementering under de kommande åren. För att ge detta ambitiösa projekt största möjliga kompetensgrund och förankring bland myndigheter har nära samarbete med bl.a. justitieministeriet, socialministeriet, hälsoministeriet, inrikesministeriet och kriminalvårdsministeriet varit essentiellt. I början av 2013 avslutades halvvägshusprojektet, samtidigt som ett nytt projekt med syfte att ytterligare stärka modellen och samarbetet med myndigheter initierades, även detta finansierat av Sida. I det nya projektet är Convictus Ukraina projektägare, med nära stöd från Convictus Sverige. Convictus Ukraina arbetar kontinuerligt med implementering av HIV-preventionsprojekt med stöd för utsatta grupper, finansierat av International HIV/AIDS Alliance (Global Fund), och har en ledarroll bland NGOer i Kiev-regionen när det gäller stöd till injicerande missbrukare och sexarbetande kvinnor. Under 2012 blev Convictus representanter medlemmar i inflytelserika organisationer såsom "Kiev Regional Coordination Council on HIV/AIDS and TB resistance, Coordinating Board of Desnyanskyi district of Kyiv, Public Council under the Kyiv Regional State Administration and Intersectoral work group in Kiev Coordinating Board on HIV/AIDS and TB resistance". Detta gör att Convictus Ukrainas röst är stark även på policynivå när det gäller befrämjande arbete för våra målgrupper. Convictus Ukraina implementerar för närvarande projekt i Kiev, Boyarka, Vasilkov, Brovary, Borispil, Glevaha och Krasnapavlivka. På de olika "bryggorna" erbjuds en mängd basala och avancerade stödåtgärder, från tvätt och dusch till grupp- och individuellt stöd, HIV/Syfilis/Hepatit-tester, utbildningar, sprututbyte, konsultationer med gynekolog, infektionsläkare, dermatolog, psykolog, jurist, mm. Det uppsökande arbetet attraherar nya klienter från de utsatta grupperna, och många av de tjänster vi erbjuder på bryggorna finns även tillgängliga under uppsöket. Under 2012 nåddes 4569 intravenösa missbrukare och 2635 sexarbetare av Convictus Ukrainas arbete. Ca 40% av dessa erbjöds och accepterade att HIV-testas. Under 2012 hade organisationen fem volontärer samt åtta studenter från Kiev-Mohyla-akademin. Organisationen besöktes även av en svensk student som gjorde sitt examensarbete på en brygga i Kiev. Idag har Convictus Ukraina 67 anställda, och strävar efter att ständigt öka kvaliten och professionalismen i vårt arbete. Varje anställd deltar varje år i ett antal fokuserade utbildningstillfällen som anordnas av oss, bidragsgivare och samarbetspartners. Convictus representanter deltar med jämna mellanrum på presskonferenser, TV- och radiosändningar. Glädjande är också att vi ofta tar emot kollegor från andra länder som studerar vårt arbete och bidrar till ny kunskap vilket bidrar till att vi kan stärka verksamheten ytterligare. 25

omslag 13:convictus årsber 15-04-20 13.32 Sida 1 CONVICTUS www.convictus.org Pg: 90 05 56-2

omslag 13:convictus årsber 15-04-20 13.32 Sida 1 CONVICTUS www.convictus.org Pg: 90 05 56-2 omslag 3:convictus årsber 5-04-0 3.3 Sida cv CONVICTUS 04 www.convictus.org Pg: 90 05 56- omslag 3:convictus årsber 5-04-0 3.3 Sida Hela verksamhetsberättelsen finns också som PDF på www.convictus.org.

Läs mer

www.convictus.org Pg: 90 05 56-2

www.convictus.org Pg: 90 05 56-2 2013 www.convictus.org Pg: 90 05 56-2 www.convictus.org Odogmatiskt och nära Convictus är en odogmatisk organisation som står drogberoende och hemlösa nära. Det märks på olika sätt. Vårt uttryck en öppen

Läs mer

Convictus har ett nära samarbete med Smittskyddsenheten sedan många år. Varje år brukar detta manifesteras i en gemensam större konferens.

Convictus har ett nära samarbete med Smittskyddsenheten sedan många år. Varje år brukar detta manifesteras i en gemensam större konferens. Hälsa Convictusbildadessomenkamratföreningförhivpositivamissbrukare.Mensedanmittenav 90 taletarbetarvisuccessivtpåettbredareplanparallelltmedatthivärföreningens grundidentitet.vipratarsällannumeraomhivisoleratutansäger

Läs mer

Ord Bemötande Ett bra bemötande Vår syn på bemötande Varför kallar vi våra besökare gäster?

Ord Bemötande Ett bra bemötande Vår syn på bemötande Varför kallar vi våra besökare gäster? Ord Bemötande handlar om hur vi förhåller oss till varandra. Det diskuteras mycket både i Convictus Sverige, Estland och Ukraina. Det är en förenande länk länderna emellan. Ordet bemötande kan lätt missbrukas

Läs mer

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Convictus Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

Sprutbyte i Stockholm -en preventiv verksamhet för personer i aktivt injektionsmissbruk

Sprutbyte i Stockholm -en preventiv verksamhet för personer i aktivt injektionsmissbruk Sprutbyte i Stockholm -en preventiv verksamhet för personer i aktivt injektionsmissbruk Martin Kåberg Infektionsläkare Projektansvarig för sprutbytet i Stockholm Infektionskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset

Läs mer

Vad ingår i hiv-statistiken? I nedanstående statistik ingår samtliga personer som rapporterats och har sin behandlande läkare i Stockholms län.

Vad ingår i hiv-statistiken? I nedanstående statistik ingår samtliga personer som rapporterats och har sin behandlande läkare i Stockholms län. Sammanfattning År 2014 ses en minskning av antalet rapporterade med hiv i Stockholms län. Smitta mellan män som har sex med män (MSM) fortsätter att dominera den inhemska spridningen i länet, men även

Läs mer

Hiv och Hepatit. Information till dig som injicerar narkotika

Hiv och Hepatit. Information till dig som injicerar narkotika Hiv och Hepatit Information till dig som injicerar narkotika 1 Informationsmaterialet är framtaget av och kan beställas från Smittskydd Stockholm Stockholms Läns Landsting. 08-737 39 09 registrator@smittskyddstockholm.se

Läs mer

KS 23 5 FEBRUARI 2014

KS 23 5 FEBRUARI 2014 KS 23 5 FEBRUARI 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lagerkvist Monika Datum 2014-02-04 Diarienummer KSN-2014-0127 Kommunstyrelsen Ansökan om samverkansmedel till planering av Cross-Road i Uppsala

Läs mer

Stöd till hemlösa. verksamheter för vuxna som är hemlösa och som vistas i Stockholms stad. www.stockholm.se/stodtillhemlosa

Stöd till hemlösa. verksamheter för vuxna som är hemlösa och som vistas i Stockholms stad. www.stockholm.se/stodtillhemlosa Stöd till hemlösa verksamheter för vuxna som är hemlösa och som vistas i Stockholms stad www.stockholm.se/stodtillhemlosa Stöd till hemlösa Dag- och nattverksamheter för hemlösa, som har verksamhetsbidrag

Läs mer

Stor okunskap om hivtestning bland landets vårdcentraler

Stor okunskap om hivtestning bland landets vårdcentraler Författare: Kajsa Althén och Fredrik Petterson Stor okunskap om hivtestning bland landets vårdcentraler Vid en rundringning till 28 vårdcentraler i tre städer i Sverige uppvisar många en stor okunnighet

Läs mer

Stöd till hemlösa. Verksamheter för vuxna som är hemlösa och som vistas i Stockholms stad. stockholm.se/stodtillhemlosa

Stöd till hemlösa. Verksamheter för vuxna som är hemlösa och som vistas i Stockholms stad. stockholm.se/stodtillhemlosa Stöd till hemlösa Verksamheter för vuxna som är hemlösa och som vistas i Stockholms stad. stockholm.se/stodtillhemlosa Stöd till hemlösa Dag- och nattverksamheter för hemlösa, som har verksamhetsbidrag

Läs mer

Hepatit C hos personer som injicerar droger (PWID)

Hepatit C hos personer som injicerar droger (PWID) Hepatit C hos personer som injicerar droger (PWID) Martin Kåberg Specialistläkare Infektion Överläkare Psykiatri/beroende Medicinskt ansvarig för sprututbytet Karolinska Universitetssjukhuset/Capio Maria

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Undersökning hepatit C

Undersökning hepatit C Stockholm 26 maj 2015 Undersökning hepatit C Svenska Brukarföreningen har i samarbete med biopharmaföretaget Abbvie gett undersökningsföretaget YouGov i uppdrag att mäta kunskapsnivån hos allmänheten.

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Barn med hivinfektion

Barn med hivinfektion Personen på bilden har inget samband med texten i broschyren. Barn med hivinfektion Information till vårdnadshavare och anhöriga Den här broschyren är riktad till vårdnadshavare och anhöriga till barn

Läs mer

Kartläggning av hemlösheten i Lund 1 oktober 2014 Dnr SO 2014/0181

Kartläggning av hemlösheten i Lund 1 oktober 2014 Dnr SO 2014/0181 Socialförvaltningen Boendeenheten Tjänsteskrivelse 1(6) Karin Säfström 046-35 57 94 Karin.safstrom@lund.se Socialnämnden i Lund Kartläggning av hemlösheten i Lund 1 oktober 2014 Dnr SO 2014/0181 Sammanfattning

Läs mer

Kvalitetsindex. Rapport 2011-11-03. Änglagårdens Behandlingshem. Standard, anhörig

Kvalitetsindex. Rapport 2011-11-03. Änglagårdens Behandlingshem. Standard, anhörig Kvalitetsindex Standard, anhörig Rapport 20111103 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal bortfall

Läs mer

Migration, sexuell hälsa och hivprevention. HIV och migration i EU/EEA

Migration, sexuell hälsa och hivprevention. HIV och migration i EU/EEA Migration, sexuell hälsa och hivprevention HIV och migration i EU/EEA Teymur Noori Nationella Hiv/STI-konferensen Stockholm, 21-22 October 2013 Översikt Epidemiologisk översikt ECDC projekt kring migration

Läs mer

Personliga vårdlösningar. Stödboende Gammelstad. Hantverksvägen 27

Personliga vårdlösningar. Stödboende Gammelstad. Hantverksvägen 27 Personliga vårdlösningar Stödboende Gammelstad Hantverksvägen 27 JN Care AB erbjuder boende i stödboende i Luleå (Gammelstad). I det nyrenoverade huset finns det fem lägenheter, två trerumslägenheter och

Läs mer

Anhörigstyrkan stöd till anhöriga till personer med beroendeproblem

Anhörigstyrkan stöd till anhöriga till personer med beroendeproblem Anhörigstyrkan stöd till anhöriga till personer med beroendeproblem sabet ix/eli Scanp Foto: n Omsé 1 Anhörigstyrkan stöd till anhöriga till personer med beroendeproblem Runt varje person som missbrukar

Läs mer

TNS Sifo Navigare Digital Channels

TNS Sifo Navigare Digital Channels Digital Channels 1 Bakgrund & Syfte med undersökningen De senaste åren har hälso- och läkemedelssektorns intresse för att investera i sociala och digitala medier ökat rejält. Från hälso- och läkemedelssektorns

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

En dag om hemlöshet i Stockholms län

En dag om hemlöshet i Stockholms län En dag om hemlöshet i Stockholms län 09.00 09.30 Länsstyreslens arbete med att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden Henrik Weston, Länsstyrelsen 09.30 10.15 Gemensamma mål grund för

Läs mer

Redovisning över användandet av härbärge/akutboende under 2012

Redovisning över användandet av härbärge/akutboende under 2012 SOCIALFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STAD SÖVERGRIPANDE SOCIALA FRÅGOR TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 5.0-111 /2013 SID 1 (6) 2013-03-25 Handläggare: Jens Barlas Telefon: 08-508 25 026 Till Socialnämnden Redovisning

Läs mer

BILAGOR - STÄMNIGSANSÖKAN

BILAGOR - STÄMNIGSANSÖKAN BILAGOR - STÄMNIGSANSÖKAN BILAGA 1 - Friday TV hade ingått ett avtal med moderbolaget Metronome kring BUMP Productions TV-programförslaget: Minute Winner. Friday TV och Metronomes hade skapat ett annat

Läs mer

Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012

Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012 Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012 Sifo undersökning, beställd av Hagainitiativet, om svenska folkets syn företags klimatinformation och deras trovärdighet (juni 2012) BAKGRUND Hagainitiativet

Läs mer

Välkommen till Hospice Palliativt centrum

Välkommen till Hospice Palliativt centrum Välkommen till Hospice Palliativt centrum Välkommen! Ordet Hospice betyder gästfrihet, den relation som finns mellan värd och gäst. Vården ska sträva efter bästa möjliga livskvalitet med hänsyn till patientens

Läs mer

Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer

Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer RAPPORT 1(11) Handläggare, titel, telefon Anna Lind Nordell, sakkunnig 011-15 22 32 Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer Sammanfattning Årets mätning genomfördes

Läs mer

Missbruka inte livet. Vägar bort från beroende av alkohol och narkotika

Missbruka inte livet. Vägar bort från beroende av alkohol och narkotika Missbruka inte livet Vägar bort från beroende av alkohol och narkotika Du är inte ensam Det går att få bukt med ett beroende av alkohol och narkotika. Men det är många som drar sig för att söka hjälp.

Läs mer

Vaccination av tandvårdspersonal - när och varför?

Vaccination av tandvårdspersonal - när och varför? Vaccination av tandvårdspersonal - när och varför? Smittsamma sjukdomar som är anmälningspliktiga vad gäller för tandvården, och skiljer det sig från sjukvården? Stephan Stenmark Infektionsläkare Smittskyddsläkare

Läs mer

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information GS1 Seminarium Lena Sparring 28 Maj 2013 Detta är ICA Det här är ICA-idén Enskilda handlare i samverkan, som framgångsrikt kombinerar mångfald och

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Akutpsykiatrisk vård. 8 9 februari 2012, Stockholm

Akutpsykiatrisk vård. 8 9 februari 2012, Stockholm Akutpsykiatrisk vård Akutpsykiatriska bedömningar och diagnossättning Missbrukets fysiologi behandling och risker med abstinens! Suicidriskbedömning hur kan du bedöma hur allvarligt det är? Samtalsteknik

Läs mer

Join the international movement of American football. You are invited to Stockholm, Sweden July 4th 18th 2015

Join the international movement of American football. You are invited to Stockholm, Sweden July 4th 18th 2015 Join the international movement of American football You are invited to Stockholm, Sweden July 4th 18th 2015 Varför ett internationellt mästerskap? SM-Final III 1988 Superbowl Att lyfta en sport 2013 2014

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Föreningen Fenix 2015

VERKSAMHETSPLAN Föreningen Fenix 2015 1 VERKSAMHETSPLAN Föreningen Fenix 2015 2 Föreningen Fenix verksamhet i Aspudden startade 1999. Verksamhetens ryggrad är synen på människans inneboende kraft att hitta tillbaka till sig själv, till sina

Läs mer

Hiv på institution. - Ett projekt med syfte att öka kunskapen om och minska spridningen av blodsmittor. Torkel Richert, Malmö högskola

Hiv på institution. - Ett projekt med syfte att öka kunskapen om och minska spridningen av blodsmittor. Torkel Richert, Malmö högskola Hiv på institution - Ett projekt med syfte att öka kunskapen om och minska spridningen av blodsmittor Torkel Richert, Malmö högskola Projektmål Nå ut med information till ett stort antal personer vilka

Läs mer

På Bröstkirurgen: med penna, papper och sax visade en bröstkirurg mig hur man gör en bröstvårta

På Bröstkirurgen: med penna, papper och sax visade en bröstkirurg mig hur man gör en bröstvårta Reserapport efter utbytesstudier - Sara-Li LÄK T 8 - Liverpool 1. Vilket program läser du på? Läkarprogrammet 2. Vilket universitet, land och stad åkte du till? University of Liverpool, Storbritannien,

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Grundutbildning STI-smittspårning 150526 HIV. Per Hagstam Smittskydd Skåne

Grundutbildning STI-smittspårning 150526 HIV. Per Hagstam Smittskydd Skåne Grundutbildning STI-smittspårning 150526 HIV Per Hagstam Smittskydd Skåne Vad är HIV (humant immunbrist virus)? Retrovirus Lagras i kroppens arvsmassa Läker inte ut spontant Relativt låg smittsamhet Sjukdom

Läs mer

Psykiatrin i sydväst svarar!

Psykiatrin i sydväst svarar! Psykiatrin i sydväst svarar! Slutrapport från utvecklingsarbete för ökad telefontillgänglighet maj 27 Team sydväst bestod av: Kontaktperson: Catharina Mattsson, enhetschef Älvsjö, tel: 8/578 38 95 mail:

Läs mer

Arbetsförmedlingen förmedlar få jobb. Stefan Fölster och Malin Sahlén Maj 2010

Arbetsförmedlingen förmedlar få jobb. Stefan Fölster och Malin Sahlén Maj 2010 Arbetsförmedlingen förmedlar få jobb Stefan Fölster och Malin Sahlén Maj 2010 Sammanfattning 2 Sammanfattning År 2006 publicerade Riksrevisionen en granskning av Arbetsförmedlingen (Den offentliga arbetsförmedlingen

Läs mer

Volontäråret 2015-2016. i Linköpings Domkyrkopastorat (en plats i Domkyrkoförsamlingen och en plats i S:t Lars församling)

Volontäråret 2015-2016. i Linköpings Domkyrkopastorat (en plats i Domkyrkoförsamlingen och en plats i S:t Lars församling) Volontäråret 2015-2016 i Linköpings Domkyrkopastorat (en plats i Domkyrkoförsamlingen och en plats i S:t Lars församling) 1 Vem kan göra Volontäråret och vad är dess syfte? Volontäråret är till för ungdomar

Läs mer

Innehåll. Förhållningssätt för vuxna. Avslöja myter. Nya sätt att stödja barn i familjer med missbruksproblem

Innehåll. Förhållningssätt för vuxna. Avslöja myter. Nya sätt att stödja barn i familjer med missbruksproblem Nya sätt att stödja barn i familjer med missbruksproblem Växhuset, Västerås den 10 feb 2014 Nicklas Kartengren 0708-636225 / nicklas.kartengren@mac.com Innehåll Förhållningssätt för vuxna Hur många barn

Läs mer

MPHASIS. Mutual Progress on Homelessness through Advancing and Strengthening Information Systems

MPHASIS. Mutual Progress on Homelessness through Advancing and Strengthening Information Systems MPHASIS Mutual Progress on Homelessness through Advancing and Strengthening Information Systems Funded by EUROPEAN COMMISSION Employment, Social Affairs and Equal Opportunities DG National Context Statement

Läs mer

Solsäkra din höst med en Yogavecka i vackra, soliga Nerja 9-16/9 2014

Solsäkra din höst med en Yogavecka i vackra, soliga Nerja 9-16/9 2014 Solsäkra din höst med en Yogavecka i vackra, soliga Nerja 9-16/9 2014 Har glädjen att kunna erbjuda en en vecka med YOGA på din resa till vackra Nerja vid Medelhavets strand, Costa del sol, Malaga, Andalusien.

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

-ett minne för livet.

-ett minne för livet. -ett minne för livet. Nu väcks Musikaliska till liv med nytt mål och nya färdriktningar - allt i musikens tecken. I hjärtat av Stockholm finner vi en av huvudstadens mest exklusiva och anrika konsertlokaler.

Läs mer

Sisters Internationals Lokalgrupper

Sisters Internationals Lokalgrupper Sisters Internationals Lokalgrupper INNEHÅLL Verksamhetsbeskrivning av Sisters International Sverige sid 2 Riktlinjer för Sisters Internationals Lokalgrupper sid 3 Bildandet av en Lokalgrupp sid 7 Ekonomi

Läs mer

Verksamhetsrapport för. Nålsögat AB 2012-01-01-2012-12-31

Verksamhetsrapport för. Nålsögat AB 2012-01-01-2012-12-31 Verksamhetsrapport för Nålsögat AB 2012-01-01-2012-12-31 Innehållsförteckning Verksamhetsberättelse sida 3-8 Nålsögat AB sida 3 Verksamheten 2012 sida 4 Visionen sida 5 Studieresan till Madrid sida 6 Utvärdering

Läs mer

Hälsoteket i Angered

Hälsoteket i Angered A K T I V I T E T S P R O G R A M VI N T E R Hälsoteket i Angered 27 Januari 28 Maj 204 VÅ R H Ö S T S O M M A R Vi som jobbar på Hälsoteket Drop-in hälsa och FaR (Fysisk aktivitet på recept) Emma Helena

Läs mer

Samverkansdiskussion om intravenöst missbruk och spridning av hepatit C i Norrbottens Län

Samverkansdiskussion om intravenöst missbruk och spridning av hepatit C i Norrbottens Län Samverkansdiskussion om intravenöst missbruk och spridning av hepatit C i Norrbottens Län 29 november 2012 Birgitta Hall Kurator Sunderby Sjukhus Ann-Louise Svedberg Lindqvist Sjuksköterska Smittskydd

Läs mer

Så skapar du en framgångsrik ägarförändring i tuffare tider. Inbjudan till seminarium med. business matchmaking. En aktivitet inom Deloitte Access

Så skapar du en framgångsrik ägarförändring i tuffare tider. Inbjudan till seminarium med. business matchmaking. En aktivitet inom Deloitte Access Så skapar du en framgångsrik ägarförändring i tuffare tider En aktivitet inom Deloitte Access Inbjudan till seminarium med business matchmaking Ägarförändring är en komplicerad process i vanliga fall och

Läs mer

Förläng våren med en ALLA KAN VECKA Yoga & Sång i Nerja 9-16 April 2014

Förläng våren med en ALLA KAN VECKA Yoga & Sång i Nerja 9-16 April 2014 Förläng våren med en ALLA KAN VECKA Yoga & Sång i Nerja 9-16 April 2014 Nu är det möjligt! För Alla som vill! Har vi glädjen att kunna erbjuda en yogakurs kombinerat med Alla kan sjunga på din resa till

Läs mer

Ett klargörande. av två kränkande artiklar om Convictus i Svenska Dagbladet. Ett dokument från Rainbow Sweden

Ett klargörande. av två kränkande artiklar om Convictus i Svenska Dagbladet. Ett dokument från Rainbow Sweden Ett klargörande av två kränkande artiklar om Convictus i Svenska Dagbladet Ett dokument från Rainbow Sweden Convictus smutskastas Rainbow dras med Bakgrund: Vi inom Rainbow Sweden har läst ett par artiklar

Läs mer

Focus on English 9. Teacher s Guide with Projects

Focus on English 9. Teacher s Guide with Projects Focus on English 9 Teacher s Guide with Projects Focus on English är ett nyskrivet läromedel för åk 7 9. Goda engelskkunskaper är ett av elevernas viktigaste redskap för det livslånga lärandet. I boken

Läs mer

Välkommen till Aspen o Linden

Välkommen till Aspen o Linden TÖREBODA KOMMUN Kommunstyrelsen Vård och omsorg Box 83 545 22 Töreboda 0506-180 00 växel Välkommen till Aspen o Linden 2014-05-06 Välkommen som hyresgäst på Aspen o Linden Vi är glada att få dig som hyresgäst

Läs mer

Amir Rostami 2012-09-16 1

Amir Rostami 2012-09-16 1 Amir Rostami 2012-09-16 1 Översikt Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project Sveriges största polisiära EU projekt Alternativt brottsbekämpning

Läs mer

Arbetsterapeut ett framtidsyrke

Arbetsterapeut ett framtidsyrke Arbetsterapeut ett framtidsyrke Arbetsterapeut ett framtidsyrke, september 2011 (rev. februari 2013) Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) Utgiven av FSA, Box 760, 131 24 Nacka ISBN: 91-86210-70-X

Läs mer

En bok om hur vi tillsammans ska få fler i vår omvärld att upptäcka hur fantastiska Sveriges nationalparker är.

En bok om hur vi tillsammans ska få fler i vår omvärld att upptäcka hur fantastiska Sveriges nationalparker är. En bok om hur vi tillsammans ska få fler i vår omvärld att upptäcka hur fantastiska Sveriges nationalparker är. Vår gemensamma identitet Varumärken har personligheter, precis som människor. Vi står för

Läs mer

KS 25 5 FEBRUARI 2014

KS 25 5 FEBRUARI 2014 KS 25 5 FEBRUARI 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lagerkvist Monika Datum 2014-02-04 Diarienummer KSN-2014-0126 Kommunstyrelsen Ansökan om samarbetsprojekt angående tillfälligt natthärbärge för

Läs mer

Reserapport- utbytestermin West Virginia University, USA

Reserapport- utbytestermin West Virginia University, USA Reserapport- utbytestermin West Virginia University, USA Jag heter Veronica och har precis avslutat mitt 16 veckor långa utbyte på sjuksköterskeprogrammet i Morgantown, West Virginia. Utbytet innefattade

Läs mer

Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra?

Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra? Anmälan Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra? Att anmäla en misstanke om t ex barnmisshandel, föräldrars missbruk

Läs mer

Sammanfattning av Insightlabs undersökning

Sammanfattning av Insightlabs undersökning Sammanfattning av Insightlabs undersökning Stockholm 3 april 2014 1 Copyright 2014 Insightlab AB www.insightlab.se Insightlabs undersökning Må bra i vardagen genomfördes elektroniskt under perioden 16-31

Läs mer

Namn: Klass: Datum: Frågor till dig som går i 4:an

Namn: Klass: Datum: Frågor till dig som går i 4:an Namn: Klass: Datum: Min hälsa Frågor till dig som går i 4:an Hej! I det här häftet finns frågor som förberedelse inför det hälsosamtal du kommer att ha med din skolsköterska. De flesta frågorna handlar

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

Förläng våren med en Yogavecka i vackra Nerja 9-16 April 2014

Förläng våren med en Yogavecka i vackra Nerja 9-16 April 2014 Förläng våren med en Yogavecka i vackra Nerja 9-16 April 2014 Har glädjen att kunna erbjuda en yogakurs kombinerat med Alla kan sjunga på din resa till vackra Nerja vid Medelhavets strand, Costa del sol,

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

Bedre kundebehandling större arbeidsglede! Bergen 24 oktober 2013

Bedre kundebehandling större arbeidsglede! Bergen 24 oktober 2013 Bedre kundebehandling större arbeidsglede! Bergen 24 oktober 2013 Eva Gyllensvaan Edumera Utbildning AB www.edumera.se 20 16 2 3 9 P Bemötande Teambuilding Kulturkommunikation A EF HI KLMN BCD G J Hur

Läs mer

Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet.

Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet. Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet. Aktiviteterna är genomförda i olika omfattning i samtliga av Värmlands

Läs mer

INBJUDAN TILL ÅRSKONFERENSEN 2014

INBJUDAN TILL ÅRSKONFERENSEN 2014 INBJUDAN TILL ÅRSKONFERENSEN 2014 Svenska stadskärnor VÄLKOMMEN TILL ÅRSKONFERENSEN I VÄSTERÅS DEN 21-22 MAJ 2014 Årets största konferens och bankett håller vi i Västerås, Årets Stadskärna 2013! Här samlas

Läs mer

Guide för personer med psykiska funktionshinder

Guide för personer med psykiska funktionshinder Guide för personer med psykiska funktionshinder Information och vägledning till Dig som bor i Orsa kommun. Informationsansvarig: Åsa Lundin Reviderad: 2013-06-17 E-post: asa.lundin@orsa.se Innehållsförteckning

Läs mer

UTMÄRKT FÖRENING. utmärkt förening i haninge, steg 2. organisation, ekonomi, marknadsföring, juridik

UTMÄRKT FÖRENING. utmärkt förening i haninge, steg 2. organisation, ekonomi, marknadsföring, juridik utmärkt förening i haninge, steg 2 organisation, ekonomi, marknadsföring, juridik K alitet lönar sig! vad är utmärkt förening? Utmärkt förening är en kvalitetssäkring av föreningar i Haninge kommun som

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Affärsjuridik enligt Lindahl

Affärsjuridik enligt Lindahl Affärsjuridik enligt Lindahl Ett affärsråd ska vara glasklart. Inte gömmas i en hög av papper. Ett rakare arbetssätt Du vill ha raka svar och tydliga råd. Vårt mål är att alltid leverera relevant rådgivning

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

KONFERENS PÅ BOCKHOLMEN

KONFERENS PÅ BOCKHOLMEN Bockholmen ligger endast ca 15 minuter från Stockholms hjärta, beläget vid havet i Bergshamra på en liten holme. Kanske är vi därmed Stockholms närmaste skärgårdsupplevelse? Så nära, men ändå så långt

Läs mer

Min hälsa Frågor till dig som går i 4:an

Min hälsa Frågor till dig som går i 4:an Namn: Klass: Mejladress: Mobilnr: Datum: Min hälsa Frågor till dig som går i 4:an Hej! I det här häftet finns frågor som förberedelse inför det hälsosamtal du kommer att ha med din skolsköterska. De flesta

Läs mer

Att skänka liv. En liten men viktig trycksak om testamenten

Att skänka liv. En liten men viktig trycksak om testamenten Att skänka liv En liten men viktig trycksak om testamenten Dina medmänniskor är framtiden Det arbete vi gör har som mål att hjälpa människor till ett menings fullt liv och en framtid. Varje dag möter vi

Läs mer

VÄLKOMMEN. Syftet med detta häfte är att informera dig om hur det är att bo på Oasen.

VÄLKOMMEN. Syftet med detta häfte är att informera dig om hur det är att bo på Oasen. VÄLKOMMEN Syftet med detta häfte är att informera dig om hur det är att bo på Oasen. Så här fungerar det för ett barn att bo på Oasen Socialtjänsten har bestämt att du ska bo på Oasen under en viss tid.

Läs mer

Barn i familjer med missbruk. Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö

Barn i familjer med missbruk. Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö Barn i familjer med missbruk Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö Stöd till utsatta barn och ungdomar Förord av äldre- och folkhälsominister Maria Larsson De flesta barnen i vårt land

Läs mer

Välkommen till yogayamas yogalärarutbildning i Stockholm. Yoga växer i Sverige.

Välkommen till yogayamas yogalärarutbildning i Stockholm. Yoga växer i Sverige. Välkommen! Välkommen till yogayamas yogalärarutbildning i Stockholm. En internationell Education in Yoga med en möjlighet att studera yoga mer ingående och samtidigt bli internationellt certifierad yogalärare.

Läs mer

Privilegium San Fernando. Rehabiliteringscenter i Puerto de la Cruz, Teneriffa

Privilegium San Fernando. Rehabiliteringscenter i Puerto de la Cruz, Teneriffa Privilegium San Fernando. Rehabiliteringscenter i Puerto de la Cruz, Teneriffa Privilegium San Fernando är beläget i Puerto de la Cruz, Teneriffa, på Kanarieöarna i Spanien. Centret är ett väletablerat

Läs mer

Konferera i en kulturhistorisk oas mitt i Lund

Konferera i en kulturhistorisk oas mitt i Lund Konferera i en kulturhistorisk oas mitt i Lund Välkommen till Kulturen! Välkommen till en annorlunda konferensanläggning mitt i centrala Lund. Här kan du välja mellan ett stort modernt auditorium, ett

Läs mer

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 IAKCO Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 1. Bakgrund Den ideella föreningen Internationella Afghanska Kvinnocenter Organisation, nedan kallat IAKCO, har varit verksam sedan 2005.

Läs mer

TBC - hotbilden har förvärrats

TBC - hotbilden har förvärrats Förändrad population nya utmaningar TBC - hotbilden har förvärrats SFOG, Norrköping, 25 augusti 2009 250 200 Tuberkulos Stockholms län 1989-2008 Kvinna Man Totalt 230 Antal rapporterade 150 100 120

Läs mer

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden CENTER FOR INNOVATION, RESEARCH AND COMPETENCE IN THE LEARNING ECONOMY Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden Martin Andersson Lund University and Blekinge Institute of Technology (BTH) martin.andersson@circle.lu.se

Läs mer

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Nordic Address Meeting Odense 3.-4. June 2010 Asko Pekkarinen Anna Kujala Facts about Kokkola Fakta om Karleby Population:

Läs mer

VI FLYTTAR IN! Oxelösunds kommun VÅR LÖSNING LÖ MIN ARBETSPLATS! RESURSER BEHOV HISTORIA DRÖMMAR. hemsituation ohållbar

VI FLYTTAR IN! Oxelösunds kommun VÅR LÖSNING LÖ MIN ARBETSPLATS! RESURSER BEHOV HISTORIA DRÖMMAR. hemsituation ohållbar VI FLYTTAR IN!? RESURSER BEHOV Rutinanpassning Vanmakt Passivitet MIN ARBETSPLATS! hemsituation ohållbar NULÄGE VÅ VÅR LÖ DRÖMMAR HISTORIA Egenmakt MITT BOENDE! MITT BOENDE VÅR LÖSNING LÖSNING Individanpassning

Läs mer

UTVECKLING VÄSTERNORRLAND OMVÅRDNAD

UTVECKLING VÄSTERNORRLAND OMVÅRDNAD UTVECKLING VÄSTERNORRLAND OMVÅRDNAD info@solplacering.se 060-61 55 00 BRUKSGÅRDEN KVINNOBEHANDLING Välkommen till Bruksgården HVB kvinnobehandling! Bruksgården HVB ligger beläget i Norrlands huvudstad

Läs mer

Fysisk aktivitet hjälper dig att behålla hälsan! Fysisk aktivitet lönar sig!

Fysisk aktivitet hjälper dig att behålla hälsan! Fysisk aktivitet lönar sig! Fysisk aktivitet hjälper dig att behålla hälsan! Fysisk aktivitet lönar sig! 1 Vår kropp är gjord för att vara i rörelse. Kroppen behöver användas för att hållas i form! Den fysiskt inaktiva livsstil som

Läs mer

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2014

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2014 VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2014 Innehållsförteckning Representation... 3 Styrelse... 3 Revisor... 3 Sammanträden... 3 Riksbryggans Årsstämma... 3 Ekonomi... 3 Medlemstal... 3 Bryggans lokal... 3 Kurser och

Läs mer

Sånt du vill veta och inte vill veta om hiv/aids.

Sånt du vill veta och inte vill veta om hiv/aids. Sånt du vill veta och inte vill veta om hiv/aids. Är jag säker? Vi får inte tro att vi går säkra. För även om vi inte är sprutnarkomaner, bosatta i Afrika, har fått blodtransfusioner, är homosexuella,

Läs mer

Barn och ungdomar med hiv

Barn och ungdomar med hiv Smittskyddsläkaren Barn och ungdomar med hiv Riktlinjer för barnomsorg och skola Förlagan till detta dokument kommer från Smittskyddsenheten i Stockholms läns landsting 2 (5) Barn och ungdomar med hiv

Läs mer

UT-I-LIVET EN TRYGG VÄG MOT EGET BOENDE FÖR DIG MED HÖGFUNGERANDE AUTISM/ASPERGERS ELLER NÄRLIGGANDE FUNKTIONSNEDSÄTTNING

UT-I-LIVET EN TRYGG VÄG MOT EGET BOENDE FÖR DIG MED HÖGFUNGERANDE AUTISM/ASPERGERS ELLER NÄRLIGGANDE FUNKTIONSNEDSÄTTNING UT-I-LIVET EN TRYGG VÄG MOT EGET BOENDE FÖR DIG MED HÖGFUNGERANDE AUTISM/ASPERGERS ELLER NÄRLIGGANDE FUNKTIONSNEDSÄTTNING NÄR DU BÖRJAR FUNDERA PÅ ATT FLYTTA HEMIFRÅN. NÄR DET BEHÖVS EN TRYGG ÖVERGÅNG

Läs mer

Svenska 2 ANSWER KEY MÅL 1. 1 -Fraser. 1. förr 2. gör 3. Trevligt 4. länge. 2 - Preteritum. 1. tyckte 2. bodde 3. arbetade 4. var 5. började 6.

Svenska 2 ANSWER KEY MÅL 1. 1 -Fraser. 1. förr 2. gör 3. Trevligt 4. länge. 2 - Preteritum. 1. tyckte 2. bodde 3. arbetade 4. var 5. började 6. Svenska 2 ANSWER KEY In some cases several alternatives are possible. The answers are arranged beginning with the best alternative, then the second best etc. MÅL 1 1 -Fraser 1. förr 2. gör 3. Trevligt

Läs mer

Filmen Ny i Sverige. Om filmen. Om Arbetsförmedlingen

Filmen Ny i Sverige. Om filmen. Om Arbetsförmedlingen Sida: 1 av 5 Svenska Ny i Sverige (textversion av filmen nyanland.arbetsformedlingen.se) Filmen Ny i Sverige Om filmen Hej och välkommen till vår guide för dig som fått uppehållstillstånd i Sverige och

Läs mer

Praktisk information om. Fridhemmet

Praktisk information om. Fridhemmet Praktisk information om Fridhemmet Innehåll Hjärtligt välkommen till Fridhemmet!... 3 Vi som arbetar på Fridhemmet... 3 Kort om Fridhemmet... 4 Kort om Temabo... 4 Kontaktmannens ansvar... 5 Arbetsterapeut

Läs mer