Pg:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "www.convictus.org Pg: 90 05 56-2"

Transkript

1 2013 Pg:

2

3 Odogmatiskt och nära Convictus är en odogmatisk organisation som står drogberoende och hemlösa nära. Det märks på olika sätt. Vårt uttryck en öppen dörr mot gatan och en länk in i samhället, som används för att beskriva våra verksamheter för hemlösa, fångar in delar av grundhållningen. Att verkligen ha en dörr öppen mot gatan är att välkomna alla som vill komma in. Det är att inte sortera och säga att du är välkommen, men inte du. Att vara en länk in i samhället förutsätter att ha förmågan att komma gästen nära och väcka hopp, likaväl som att ha förmågan att hitta nära samarbetsformer med socialtjänst, sjukvård, företag, församlingar som handfast kan bistå i en inträdesprocess in i samhället ur hemlösheten. Att vara odogmatisk är att inse att det inte finns några enkla lösningar inte heller några enda lösningar. Inom Convictus finns inte uppfattningar som att substitutionsbehandlingar är rätt eller fel eller att sprututbyte är rätt eller fel eller att den ena behandlingsformen är rätt och den andra fel. Vi står för nära verkligheten för att falla i sådana gropar. Vi ser med egna ögon dagligen att vad som är bra för en individ inte behöver vara bra för en annan. Att gå förbi en hemlös tiggare på gatan blir vanligare och det påminner oss om livets orättvisa. Ingen sitter där och tigger för att han eller hon vill eller är lat eller för att det skulle vara ett lätt sätt att tjäna pengar. Ändå är det inte ovanligt att man får höra förslag på enkla lösningar som förbjud tiggeriet, sluta ge dem pengar, de går bara till droger. Hos Convictus möter vi samma människor i andra situationer på våra egna enheter. Vi försöker komma dem nära, och med den kontakten vi då får lär vi oss mycket. Vi ser att detta är människor som behöver ett medmänskligt bemötande från oss alla välanpassade för att ha en chans att lyfta sig ur sin situation. Att vara nära kan också vara att hitta arbetsformer som tar hänsyn till hemlösas och drogberoendes vardag. Inom Convictus har vi flera exempel på detta. Vi erbjuder hälsoinsatser där hemlösa och drogberoende befinner sig. Vi tror inte på idén att det skulle räcka att sitta på en mottagning och vänta på att behövande skall dyka upp av egen kraft för att få hjälp - medicinsk eller social. Därför försöker vi erbjuda just medicinsk och social, men även juridisk hjälp inom våra egna väggar till våra gäster. Vi gör detta för vi vet att många av dessa människor inte tar sig till vare sig socialkontor eller kliniker och får den hjälp de har rätt till. De går hellre till oss för att få mat och kläder. Det är ett primärare behov för en utsatt människa. 1

4 World Aids Day 2013 genomfördes i Franska Reformerta kyrkan på Östermalm i Stockholm, en församling som stött Convictus verksamhet i flera år. De senaste åren bl a genom att arrangera luncher för hemlösa på helgdagar. Talarna i år var förutom bitr. Smittskyddsläkare Ingela Berggren och fd Landstingsrådet Birgitta Sevefjord (v), Pia Östensson från Musketörerna Rågsved, Anders Björnum från Posithiva Gruppen, Michele Bellasich från Dianova och Elie Kabwe från Franska Reformerta Kyrkan. 2

5 Convictus hälsoarbete manifesteras varje år med olika konferenser var den viktiga konferensen Convictus hälsoarbete en väg ur beroende?. Convictus olika hälsoområden lyftes fram plus erfarenheter från det nystartade sprututbytet i Stockholm och en specialföreläsning av beroendeläkaren Roger Nilson och beroendeterapeuten AnnSofie Lakso - Nilson om medberoende och kärleks-/ sexberoende. 3

6 Convictus Hälsocenter På Convictus Hälsocentret försöker volontärer och personal att peppa gästerna till ett positivt intresse för sin egen hälsa. Ett lyckat resultat i Convictus Hälsocenter kan vara att medverka till att en människa lyckas bryta med ett hälsomässigt destruktivt levnadsmönster och i stället engagerar sig successivt i de erbjudanden som finns på hälsocentret som yoga, sjukgymnastik, utbildning i hälso/kostfrågor mm (diagram 14, sid 27). Vi är övertygade om att dessa personer då steg för steg dessutom minskar sitt beroende av landstinget och de sjukvårdskostnader som detta innebär för alla. Vi vet av erfarenhet att det inte räcker att enbart sluta med droger, även om det kan vara det första nödvändiga steget för att må bättre, det behövs ytterligare steg för att lyfta sig ur en fortsatt medicinsk utförsbacke, där man får stöd i att bryta med ett passivt liv och ensidiga matvanor. Convictus Hälsocenter är i huvudsak uppbyggt på hjälpinsatser från professionella volontärer massörer, sjukgymnaster, personliga tränare, läkare m fl. Dessa volontärer erbjuder sin hjälp till Convictus och garanterar en professionellt hög nivå på våra erbjudanden utan att de tar betalt! För att ta del av Convictus Hälsocenters erbjudanden löser gästerna ett medlemskort vilket också innefattar att man ställer upp på de grundförutsättningar om drogfrihet som gäller inom verksamheten. Medlemsantalet i Convictus Hälsocenter är stort och deltagandet i de olika behandlingarna är omfattande (diagram 13 och 15, sid 27). Convictus Hälsocenter är en drogfri verksamhet helt inriktad på hälsoaktiviteter för människor på väg ur beroende och hemlöshet. På bilden Joselyn, Ludmila (föreståndare) och Niki 4

7 Convictus, HIV-Sverige och Positiva Gruppen Väst genomförde tillsammans en nationell konferens i Göteborg om sprututbyte. Sveriges olika sprututbyten deltog, däribland de nystartade i Helsingborg, Kalmar och Stockholm. 5

8 Stärkt identitet Målsättningen med projekt Stärkt identitet som avslutade vid halvårsskiftet 2013 och finansierades under 18 månader av Smittskyddsinstitutet, har varit att ta fram ett effektivt arbetssätt för att hjälpa hemlösa med identitetshandlingar och i folkbokföringsfrågor, och på så vis öka deras möjligheter till att få medicinsk hjälp och annat stöd som de ofta är i stort behov av. Projektet har inneburit samarbete med Polisen, Skatteverkets id- avdelning, Socialtjänsten, Gula Änglarna, Frälsningsarmén, Pelarbacken, Musketörerna Rågsved. Projektet har som sagt möjliggjort för Convictus att initiera och etablera ett sam- arbete med Skatteverket. Tack vara det samarbetet har Convictus kunnat hjälpa mål- gruppen med bland annat att få folkbokföringsadress, kontroll av folkbokföringsstatus etc. Convictus har idag godkänts som intygsgivare vid anskaffande av id- handling för målgruppen. Convictus enhet Råd & Stöd har tagit över rollen i föreningen som "hjälpare" med id- handlingar. Andra enheter inom och utom Convictus kan skicka dem som behöver hjälp med id till personalen på Råd & Stöd vilka är godkända av Flemmingsbergs passpolis. På detta sätt har id- arbetet blivit en del av det reguljära arbetet. Convictus hemlöshetsarbete Målet med Convictus hemlöshetsarbete är att skapa en förbättring för gästgruppen via ett positivt bemötande i en hemlik fräsch miljö. Hemlöshetsarbetet bedrivs främst inom ramen för tre dagverksamheter. Det finns även ett uppsökande arbete och ett cykelprojekt med kaffe och bröd. De viktigaste insatserna på dagverksamheterna konkret vid sidan om erbjudande om mat, kläder, duschar osv - är medicinsk, juridisk och social professionell hjälp som steg för steg ger möjlighet för vår målgrupp att stabilisera sin situation och må bättre. Vi samarbetar med socialtjänst som besöker vår verksamhet på fasta tider och möter sina klienter inom våra väggar i en för klienten trygg miljö. Samma sak gäller vårt strukturerade samarbete med juridikstudenter, diakoner, läkare/sjuksköterskor. Aktiviteterna vid sidan om ren basservice, bygger i huvudsak tack vare samarbetena på erbjudanden om samtal med jurister, erbjudanden om hälsoinsatser (Convictus har fem volontärläkare), hjälp med planering av boende och avgiftningar/rehabilitering. Våra aktiviteter erbjuds alla våra gäster, samtidigt som vi har en begränsning i det att erbjudandena ej är flera än våra samarbetspartners tid räcker till. Det utmärkande i Convictus arbetssätt är ett långtgående samarbetstänkande där grundtanken kan formuleras enligt följande: Ju bättre vi samarbetar desto bättre för vår gästgrupp. Convictus har ingen ambition att på egen hand göra alla de insatser för 6

9 gästgruppen som vi vet skulle behövas, inställningen är i stället att samarbeta med de parter i samhället som kan erbjuda professionell hjälp. Convictus huvudsakliga roll är att nå gruppen. Vi beskriver det som en öppen dörr mot gatan och en länk in i samhället. Tre dagverksamheter för hemlösa Convictus hemlöshetsarbete började i mer strukturerad form 1996 då den första dagverksamheten, Bryggan, öppnades på Magnus Ladulåsgatan på Södermalm i Stockholm. Sedan dess har flyttarna mellan olika lokaler i Stockholm varit många och antalet Andrea, Cecilia och Anna som är juridikstudenter vid Stockholms Universitet kommer varannan vecka till Bryggan Vantör för att hjälpa gästerna med juridiska problem. enheter har vuxit till tre. De är Bryggan Vantör i Högdalen, Bryggan Hjorthagen och Convictus Råd & Stöd vid Odenplan. Bryggan Hjorthagen flyttade in i nya lokaler i november 2012 efter några år i Ruddammen på Östermalm, Convictus Råd & Stöd flyttade in i nya lokaler på Karlbergsvägen i december 2013 från Malmskillnadsgatan. Bryggan Vantör Bryggan Vantör ligger i Högdalen helt nära T- banan. Besöksfrekvensen är mycket hög och har sedan 2010 legat på över 100 gäster/dag (diagram 16, sid 28). Verksamheten är öppen 7

10 måndag fredag. En påtaglig tendens under senare år är att andelen gäster från andra länder än Sverige/Finland är hög. Under 2013 runt 30 % (diagram 19, sid 29). Väldigt utmärkande för Bryggan Vantör är det långt utvecklade samarbetet med sjukvård och socialtjänst och att detta resulterar i ett mycket stort antal ärenden i form av länkningar Klädhanteringen på dagverksamheterna är ett mycket viktigt inslag i arbetet. Trycket på kläderna är så stort att utdelningen måste styras strikt av personal så att de räcker till alla som behöver den hjälpen till och från både socialtjänsten och sjukvården (diagram 20, sid 29). Bryggan Vantör kan dessutom redovisa ett stort antal hälsoinsatser som görs av både läkare, infektionssjuksköterska och hälsoarbetare/sjukgymnast (diagram 17 och 21, sid 28 och 29). Samtliga läkarinsatser hos Bryggan Vantör görs på ideell grund av volontärläkare. Förutom rena hälsoinsatser erbjuds också juridisk hjälp, samtalshjälp mm (diagram 18, sid 28). Bryggan Hjorthagen Andelen traditionella gäster som under mitten av talet var över 90 % på Bryggan Hjorthagen, var under sista kvartalet 2013 nere på cirka 15 % (diagram 6, sid 24). Detta illustrerar tydligt vad som har hänt i Stockholm under de senaste åren när man pratar om hemlöshet. Det finns en stor andel hemlösa i Stockholm idag som inte ingår i den officiella statistiken. Många av dessa kommer, förutom från tredjeland, från olika EU- stater som Polen, Rumänien, Ungern (diagram 4, sid 24). Totalt sett under hela 2013 var andelen 8

11 Unga pojkar i tjugofem-trettioårsåldern från Västafrika var den dominerande besöksgruppen på Bryggan Hjorthagen under De är inga missbrukare och ser inte speciellt utslagna ut. Men de är ofta extremt trötta, för de är hemlösa uteliggare! Då kan en trästol som på bilden duga som säng. svenskar på Bryggan Hjorthagen 18 %, andelen EU- medborgare var 31 % och andelen övriga nationaliteter 51 % (diagram 5, 6 och 8, sid 24 och 25). Bryggan Hjorthagen som håller öppet sju dagar per vecka har en genomsnittlig besöksfrekvens på 42 personer/dag (diagram 6, sid 24). Bryggan Hjorthagen ger på samma sätt som Bryggan Vantör hjälp med länkningar till juridik, sjukvård, socialtjänst mm (diagram 7, sid 25). Man har även fasta tider då jurister, läkare och hälsoarbetare besöker verksamheten (diagram 9, sid 25). Läkarna och juristerna är volontärer. Convictus Råd & Stöd Råd & Stöd, Convictus lilla dagverksamhet mitt i city (diagram 22, sid 30), fungerar på samma sätt som de två bryggorna men i mindre skala. För fem år sedan på Malmskillnadsgatan (där Råd & Stöd hade sina lokaler t o m september 2013) låg medianvärdet på antal gäster per dag på cirka 15 personer, 2013 låg det på 35 (diagram 24, sid 30). En väl så intressant uppgift i statistiken att få fram är andelen nya gäster man når. Totalt var det under perioden Denna statistik kan föras tack vare att personalen på Råd & Stöd har mycket god personkännedom om gruppen. Kunskapen har byggts upp under ett flertal år. Varje ny gäst kommer enbart in i denna statistik Nya gäster - en gång (diagram 23, sid 30). 9

12 Hemlöshetsarbete på fältet Convictus arbetar på fältet dels via Hiv- och hepatitarbetet som inleddes 2008, dels via Cykelprojektet som initierades 2005 då Convictus köpte en dansk cykel för att kunna arbeta mobilt som en rullande minibrygga och på så sätt nå hemlösa på stan. Hiv- och hepatitarbetet Convictus hiv- och hepatitarbete är i huvudsak uppdelad i fyra olika arbetsområden - konferenser och miniseminarier, uppsökande arbete, målgruppsanpassad testning av hiv och hepatiter där vaccination av hep B och hälsorådgivning har ingått samt att varje vecka erbjuda hivpositiva missbrukare skjuts till infektionsmottagningen på Huddinge Sjukhus. Convictus uppsökare har bedrivit uppsökande verksamhet i Stockholm och dess ytterområden (diagram 1, sid 23). I och med att målgruppen även under 2013 erbjudits testning, vaccination och hälsorådgivning i den miljö de vistas i har verksamheten bidragit till att förenkla för gruppen att kunna ta till sig den infektionssjukvård som samhället erbjuder och därmed medverka till att bromsa smittspridningen av hiv och hepatiter (diagram 2, sid 22). Denna testning, har dock under 2013 endast kunnat erbjudas under våren. På en av Convictus enheter (Råd & Stöd) har hivpositiva gäster möjlighet att förvara sina bromsmediciner. Insatserna inom hiv- och hepatitarbetet syftar till att ge det medicinska och Convictus arbetade med testning och vaccination på fältet fram till våren

13 psykosociala stöd som behövs för att begränsa konsekvenserna av hiv och hepatiter både för den enskilde och för samhället. Vid sidan om testning/vaccination erbjuds också en rad andra medicinska insatser av arvoderad infektionssjuksköterska. Exempel på detta är motiverande samtal och blodtryckstagning (diagram 3, sid 23). Convictus uppsökararbete med danska paketcyklar började Rosa har under sommarhalvåret 2013 haft huvudansvaret för cykeln och dagligen befunnit sig i Björns Trädgård vid Medborgarplatsen som är något av en knutpunkt på söder för hemlösa. Via cykeln har kaffe serverats och hemlösa har fått hjälp med länkningar till både socialtjänst och sjukvård. Hälsoarbetaren Hälsoarbetaren hos Convictus är sjukgymnast. Hans arbete är fördelat mellan alla Convictus verksamheter i Stockholm. Bryggorna i Högdalen och Hjorthagen, Råd & Stöd vid Odenplan samt Hälsocentret på Södermalm. På Bryggorna och på Råd & Stöd träffar hälsoarbetaren mest personer med aktivt drogberoende. Detta är ofta individer som också lever i hemlöshet eller i korttidsboenden. Hälsoarbetarens roll för dem är att finnas där som ett stöd i deras vardag. Det finns svårigheter med hälsoarbetarens arbete i möten med gäster på bryggorna då de ofta inte är 11

14 motiverade till hälsoförändrande beteende. Mat och tak över huvudet dominerar plus droger. Men det kan också vara mycket olika från individ till individ. Att vara med och skapa en förändring hos individen och hjälpa dem i rätt riktning är en riktigt stor utmaning för hälsoarbetaren. I vissa fall finns väldigt positiva exempel. På Hälsocentret ser arbetet annorlunda ut. Gästerna på hälsocentret har ofta sitt drogberoende bakom sig och har i regel någon form av fast boende. De är ofta längre upp i behovstrappan och längre fram i processen mot ett hälsoinriktat liv. Här är det vanligt att hälsoarbetaren får mer regelbunden kontakt med gästerna och med det lyckas åstadkomma en mer intensiv förändringsprocess. Insatserna är de samma som på bryggorna; rådgivning, hjälp med kontakt med andra vårdinstanser eller socialtjänst till individuella behandlingar och träning. Värt att nämna är att Hälsocentret har resurser som bryggorna inte har i form av träningslokal och dedikerade behandlingsutrymmen (diagram 10, 11, 12, sid 26). Tomtebo Rekreationshus Convictus rekreationshus för hemlösa och hivpositiva Tomtebo - har under somrarna genomgått en stor takrenovering plus ett omfattande underhåll av trädgården. På bilden Arne som lett renoveringsarbetena och har huvudansvar för huset, plus medhjälparna Weinö och Vesa. 12

15 Målsättningen med projekt Stärkt identitet har varit att ta fram effektiva arbetssätt för att hjälpa målgruppen med identitetshandlingar och folkbokföringsfrågor, och på så vis öka deras möjligheter till att få medicinsk hjälp och annat stöd som de ofta är i stort behov av. Resultatet av detta presenterades för myndigheterna på ett miniseminarium 13

16 Under 2013 utvecklades Convictus volontärarbete genom att en volontärpolicy lades fast. Ansvarig för detta arbete var Ewa Söderpalm i Convictus styrelse. Ett inslag i volontärarbetet var en utbildningsdag för volontärer och personal med bl a professor Bo Söderpalm som föreläste om ADHD. 14

17 Convictus Ukraina The mission Mission of organization guided by our personal and professional experience, based on humanitarian principles, mutual goals and equality to create conditions for Public Health Policy in Ukraine. Together with this to provide comprehensive support to people affected by HIV/AIDS, abuses and social adaptation problems with the aim of successful reintegration into society and improvement of the quality of life. Our principles The principles that guide us: respect for the person; promotion of healthy lifestyle; no differentiation in social status, gender, physical, psychological state, as well as on other grounds; involvement of representatives of target groups into social work on a "peer" principle; comprehensive approach to solving the problem of drug use, implying a rational Neven Milivojevic var projektledare för Convictus Ukraina till en början och la grunden till organisation i Ukraina Convictus Ukraina idag har cirka 60 anställda. Alla från Ukraina. combination of primary prevention, harm reduction and rehabilitation; integration of efforts and the establishment of partnerships with public and government organizations, medical 15

18 institutions and individuals in resolving the problems of drug abuse, HIV / AIDS and other social hazards; confidentiality and anonymity of information entrusted to us. Target groups Target groups of the population with which the organization "Convictus Ukraine" works: drug users; sex workers; people on probation for crimes related to drug use; former convicts; government and public sector organizations. History of the organization Organization "Convictus" was founded in Sweden in Its founders were HIV- positive people who have decided to unite together to fight the HIV epidemic. In Stockholm centers "Convictus' have been working with HIV positive persons, drug addicts, homeless persons, and alcoholics for 20 years. For people who created All sorts of conditions are created for people to help them to start a new life. Under the support of Swedish organization "Convictus" in October 2002 "Convictus Estonia" was established. The organization is engaged in harm reduction programs, drug counseling, work in prisons, it organizes and conducts support groups for HIV- positive people. "Convictus Estonia" is actively involved in campaigns against discrimination and stigmatization of people who use drugs. Under the support of Swedish organization "Convictus", Swedish International Development Agency Sida, in 2006, "Convictus" started its work in Ukraine. Registration date: June 14th, 2007 Document No.: ser. AO1 Sertificate No Issued by: Shevchenkivska Regional State Administration in Kiev Founders: NGO Convictus Sweden 16

19 Volontärerna hos Convictus betyder mycket för hela verksamheten. På bilden hjälper två av dem, Ewa och Harriet, till på Bryggan Hjorthagens jullunch. Volontärer För Convictus är det viktigt att vara en förening som intresserar frivilliga krafter. För att detta skall vara en realitet måste föreningen ständigt utvecklas och dessutom vårda dem som vill hjälpa till. Vi vet att volontärer vitaliserar oss. De representerar ett genuint engagemang, genuiniteten känns i luften. Den dag en volontär inte trivs kan han eller hon tacka för sig och kanske gå till en annan förening. De som trivs kanske stannar ofta länge. Vid sidan om engagemang tillför volontärer ofta kunskap. Ny kunskap och nya erfarenheter som kan innebära en stor utvecklingspotential för föreningen. En pensionär som vill bli volontär, kanske har varit lärare, hantverkare, ekonom. I den mån de vill bistå Convictus med sina kunskaper skall vi vara öppna för det. 17

20 Samarbeten och sponsorer Convictus utveckling är starkt sammanflätad med förmågan att utveckla bra kvalitet på samarbeten. På en dagverksamhet som Bryggan Vantör, Bryggan Hjorthagen eller Convictus Råd & Stöd räcker det inte med att välkomna gästerna med mat, rena kläder, duschmöjligheter och gemenskap. Lika viktigt är att få till stånd processer som steg för steg leder till positiva förändringar för dem. För att kunna erbjuda en avgiftning eller ett boende krävs bra samarbete mellan Convictus och socialtjänst. För att kunna erbjuda hiv/hepatittest krävs nära samarbete med infektionssjukvård. För att kunna erbjuda juridisk hjälp krävs bra samarbete med jurister osv. Ett bra exempel på vad samarbete över gränserna kan leda till är det delade ansvaret för hemlöshetsarbetet lokalt i stadsdelarna Enskede- Årsta- Vantör i södra Stockholm. Där har socialtjänst, frivilligorganisation, kyrka gått samman och samarbetet fördjupas kontinuerligt. Det finns också flera exempel hos Convictus på konstruktiva och kreativa samarbeten med företag. Ett lysande exempel är samarbetena mellan byggföretaget Dipart och Convictus och mellan bemanningsföretaget Adaptus och Convictus. Convictus har via dessa samarbeten fått många hjälpinsatser med byggnationer, transporter, uppmuntran och kläder. Under 2014 kommer dessutom ett terränglopp genomföras i Adaptus/JOB Zones regi Running for Shelter - där olika företag utmanas och det ekonomiska överskottet går till Convictus. Ett annat lopp som skall gynna Convictus hälsoarbete är Convictusloppet, det sponsras av Holistic, ett helsvenskt kunskaps- och grossistföretag som utvecklar och säljer kosttillskott mm. Holistic stöder också Convictus Hälsocenter. Samarbeten med andra frivilligorganisationer är också viktigt. Ett sätt att manifestera detta är för Convictus medlemskapen i paraplyorganisationerna Rainbow Sweden och HIV- Sverige. Den nationella sprututbyteskonferensen i Göteborg är ett bra exempel på ett arrangörssamarbete mellan HIV-Sverige, Positiva Gruppen Väst och Convictus. Föreläsarna (från vänster) kom från sprututbytena i Helsingborg och Stockholm, kooperativet Basta Väst, sprututbytena i Kalmar och Malmö plus längst till höger Malmö Högskola. 18

21 För närmare information om Convictus olika samarbeten och sponsorer hänvisas till hemsidan 19

22 Convictus Estland Convictus Estland bildades 2002 som en självständig estniskt NGO (Non Governmental Organisation). Idén var att Convictus arbete i landet inte skulle bestå av att svenskar skulle åka dit och arbeta, utan att de som arbetade i Estland också skulle vara estländare. Så har det också blivit. Convictus Estland kom igång parallellt med att hiv snabbt spred sig bland unga injektionsmissbrukare i landet. Främst drabbades unga ryskspråkiga heroinmissbrukare från familjer som kommit på mellanhand i den politiska förändring som pågick i landet efter Sovjetunionens fall. Hiv- situationen i landet idag är mycket problematisk. Ett viktigt mål i Convictus Estlands arbete är att bromsa spridningen av hiv och garantera behandling mot hivviruset och kontakt med hälso- och sjukvårdssystemet. Convictus Estland driver två sprutbyten med en målsättning att få bort potentiellt infekterade sprutor och kanyler bland injektionsmissbrukare och i stället erbjuda steril injektionsutrustning. Parallellt med sprututbytet bedrivs ett nära forskningsarbete i samarbete med Tartu Universitet. Dessutom erbjuds praktiktjänstgöring för studenter hos Convictus. Genom Convictus dagliga uppsökande arbete erbjuder Convictus steril injektionsutrustning till injektionsmissbrukare som inte har kontakt med stationära sprututbyten. Även stödgrupper erbjuds till hivpositiva drogmissbrukare i grupp och individuellt. I denna gemensamma entré i centrala Tallinn samsas två helt olika verksamheter. Dels skönhetssalongen Diva, dels Convictus stödverksamhet för injektionsmissbrukare. 20

23 HIV-statistik i Stockholms Län 2013 Totalt har 5839 personer t.o.m. december 2013 anmälts med hiv- infektion i Stockholms län. Av dessa är 73% män. Antal nu levande med hiv i länet beräknas till drygt 3500 varav ca 70% är män. Homosexuell smittväg (MSM) dominerar totalt med framförallt bland smittade inom landet. Hälften av rapporterade MSM bedömdes som smittade i Sverige, motsvarande andel bland de heterosexuellt smittade var 12%. Endast 9 personer rapporterades med intravenös smittväg. Om detta beror på ändrat beteende bland personer som använder narkotika eller om vi har ett växande mörkertal är oklart. Fortsatt diagnostiseras en betydande andel patienter alltför sent. I statistiken exemplifieras detta med andelen personer som rapporteras med hiv- diagnos samtidigt som de redan utvecklat aids (Källa: Smittskydd Stockholm). 21

24 Dokumentation I Convictus arbetar vi med noggrann dokumentation för att kunna redovisa resultat på ett välunderbyggt sätt. För att klara detta har vi en dokumentatör som handleder alla Convictus enheter och sammanställer diagram och tabeller. Han hjälper också med att utforma enkäter, utveckla redovisningsblanketter mm. Följande sidor är exempel på den dokumentation som genomförts under

25 Diagram 1 Diagrammet visar antalet besök inom respektive geografiskt område under hela 2013 Diagram 2 Diagrammet visar det ackumulerade antalet män och kvinnor som testats för hiv och hepatiter. Totalt har 479 personer testats. Diagram 3 Diagrammet visar totala antalet patienter under första halvåret samt antalet rådgivningar inom repektive angiven kategori. Fler patienter har vid samma tillfälle fått rådgivning inom flera olika ämnen.totalt har testning erbjudits vid 24 tillfällen på 6 olika platser. 23

26 Diagram 4 Diagrammet visar hur fördelningen med avseende på ursprung ser ut inom gästgruppen som är EUmedborgare. Detta diagram innefattar ej svenskar. Diagram 5 Diagrammet visar hur fördelningen med avseende på ursprung ser ut inom gästgruppen som ej är EUmedborgare. Diagram 6 Diagrammet visar genomsnittliga antalet gäster per dag med avseende på ursprung. Data redovisas månadsvis från och med april 2013 till och med februari

27 Diagram 7 Diagrammet visar antalet länkningar per månad och kategori. Ex: Somatisk vård, psykiatrisk vård, Gatujurister, frivård, Crossroads, Stadsmissionen, Skatteverket, Försäkringskassan. Diagram 8 Diagrammet visar den procentuella andelen av totala gästantal som svenskar, EU-medborgare och övriga nationaliteter utgör för respektive veckodag. Diagram 9 Diagrammet visar det ackumulerade antalet timmar som hudläkare, hälsoarbetare och gatrujurister arbetat på Bryggan Hjorthagen från och med april

28 Diagram 10 Diagrammet visar det ackumulerade antalet behandlingar givna till män och kvinnor av hälsoarbetaren på Hälsocentret under Diagram 11 Diagrammet visar antalet behandlingar av hälsoarbetaren givna till målgruppen på respektive plats, redovisat månadsvis. Diagram 12 Diagrammet visar antalet tillfällen som hälsoarbetaren har erbjudit sina tjänster till målgruppen på respektive plats redovisat månadsvis. 26

29 Diagram 13 Diagrammet visar det ackumulerade antalet unika män och kvinnor sammantaget för respektive kategori. Samtliga har fått minst en behandling/ träning i respektive kategori. Diagram 14 Diagrammet visar den procentuella andelen kvinnor och män för respektive aktivitet, beräknat med avseende på antalet unika deltagare. Diagram 15 Diagrammet visar det ackumulerade antalet tillfällen då massage erbjudits samt det ackumulerade antalet unika män och kvinnor som fått massage.totalt har 377 massage givits till de 87 männen. Totalt har 295 massage givits till de 59 kvinnorna 27

30 Diagram 16 Diagrammet visar det genomsnittliga antalet gäster och luncher per dag redovisat månadsvis från och med januari 2006 till och med december Diagram 17 Diagrammet visar det totala antalet timmar för respektive aktör under åren Allmänläkare började på Vantör under Hälsoarbete började under Diagram 18 Diagrammet visar hur många dagar som respektive aktör varit på bryggan. Totalt är 202 arbetsdagar dokumenterade. 68 dagar har två eller fler aktörer arbetat på Bryggan. 28

31 Diagram 19 Diagrammet visar det genomsnittliga antalet gäster per dag redovisat månadsvis uppdelat i fyra kategorier. Data sammanställt från och med 15 april till och med 17 december. Diagram 20 Diagrammet visar antalet länkningar till och från socialtjänst och sjukvårdsinrättning samt antalet ärenden. Redovisat månadsvis från och med januari till och med december. Diagram 21 Diagrammet visar antalet timmar och patienter för respektive aktör på Bryggan Vantör under hela

32 Diagram 22 Diagrammet visar det genomsnittliga antalet gäster per dag för respektive år. Diagram 23 Diagrammet visar det ackumulerade antalet nya gäster som besökt Råd & Stöd. Dokumentation av nya gäster började i mars 2009 och fortsatte till och med september 2013, totalt 992 dokumenterade dagar. Diagram 24 Diagrammet visar max- och medianvärdet av antalet gäster per dag för respektive månad från och med januari 2009 till och med september

33 31

34 cv CONVICTUS

www.convictus.org Pg: 90 05 56-2

www.convictus.org Pg: 90 05 56-2 2012 www.convictus.org Pg: 90 05 56-2 Otrygghet 1999 tvingades Convictus lämna lokalerna på Magnus Ladulåsgatan på Södermalm som var Convictus första Brygga för hemlösa. Anledning: Verksamheten som nådde

Läs mer

Ett klargörande. av två kränkande artiklar om Convictus i Svenska Dagbladet. Ett dokument från Rainbow Sweden

Ett klargörande. av två kränkande artiklar om Convictus i Svenska Dagbladet. Ett dokument från Rainbow Sweden Ett klargörande av två kränkande artiklar om Convictus i Svenska Dagbladet Ett dokument från Rainbow Sweden Convictus smutskastas Rainbow dras med Bakgrund: Vi inom Rainbow Sweden har läst ett par artiklar

Läs mer

HEMLÖS 2013. Stockholms Stadsmissions hemlöshetsrapport. Fjärde årgången Tema: Bostadsförsörjning

HEMLÖS 2013. Stockholms Stadsmissions hemlöshetsrapport. Fjärde årgången Tema: Bostadsförsörjning HEMLÖS 2013 Stockholms Stadsmissions hemlöshetsrapport Fjärde årgången Tema: Bostadsförsörjning Innehåll Ett boende för alla 4 Sammanfattning 5 Inledning 6 1. Så ser hemlösheten ut i Sverige 7 2. Så arbetar

Läs mer

Master of Public Health MPH 2014:17

Master of Public Health MPH 2014:17 Preventiva samtal om risk för infektioner vid injektionsmissbruk ökar utbildningsintervention personalens kunskap och motivation? Ann-Louise Svedberg Lindqvist Master of Public Health MPH 2014:17 Preventiva

Läs mer

Resultat och erfarenheter gällande kommunens ansvar gentemot socialt utsatta

Resultat och erfarenheter gällande kommunens ansvar gentemot socialt utsatta KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lagerkvist Monika Datum 2015-05-13 Diarienummer KSN-2015-0811 Kommunstyrelsen Resultat och erfarenheter gällande kommunens ansvar gentemot socialt utsatta Förslag till

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN Datum: 2013-08-18 Projektbenämning: Utveckling av Hälsocenter Västerås Rapport författare: Elisabeth Eriksson-Tillaeus, projektledare Josefin

Läs mer

RIKSFÖRBUNDET NOAKS ARK

RIKSFÖRBUNDET NOAKS ARK RIKSFÖRBUNDET NOAKS ARK Verksamhetsberättelse 2013 INNEHÅLL FÖRORD...3 Insatser för att öka kunskapen och medvetenheten om hiv 7 Insatser för att bidra till tidig diagnosticering av hiv.11 Påverkansarbete

Läs mer

Öppen Gemenskaps kvinnojour

Öppen Gemenskaps kvinnojour UFFE-meddelande 2/2011 Öppen Gemenskaps kvinnojour Utvärdering av Öppen gemenskaps uppsökande kvinnojour för våldsutsatta kvinnor med missbrukproblematik Elisabeth Larsson Jan Brännström Öppen gemenskaps

Läs mer

Socialt utsatta EUmedborgare

Socialt utsatta EUmedborgare Sociala Resursförvaltningen Socialt utsatta EUmedborgare i Malmö - deras situation och behov 2014-08-07 Pernilla Edlund Stina Jensen Anne-Lie Lindell Uppsökarverksamheten för Vuxna Sociala Resursförvaltningen

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN KONFERENS OM UTSATTA EU-MEDBORGARE

DOKUMENTATION FRÅN KONFERENS OM UTSATTA EU-MEDBORGARE DOKUMENTATION FRÅN KONFERENS OM UTSATTA EU-MEDBORGARE Linköpings kommun Författare Erik Olsson Projektledare Robert Wenemark 18 februari 2015 2014 Skill Om Skill Skill grundades 1997 och erbjuder akademikers

Läs mer

Stockolms Stadsmission Telefon 08-78 78 600 Fax 08-78 78 634 Plusgiro 90 03 51-8 info@stadsmissionen.se Organisationsnummer 802003-1954

Stockolms Stadsmission Telefon 08-78 78 600 Fax 08-78 78 634 Plusgiro 90 03 51-8 info@stadsmissionen.se Organisationsnummer 802003-1954 Stockolms Stadsmission Telefon 08-78 78 600 Fax 08-78 78 634 Plusgiro 90 03 51-8 info@stadsmissionen.se Organisationsnummer 802003-1954 Produktion:Goodybag, Garbergs, Bilbao. Fotograf: Björn Rasmussen

Läs mer

Kompetensutvecklingsprojektet SIRIUS

Kompetensutvecklingsprojektet SIRIUS Östra Göinge Kommun Kompetensutvecklingsprojektet SIRIUS Slutrapport Utvärdering av satsningen inom Case Management. 1 Förord Att som utvärderare på nära håll få studera den både utvecklande och krävande

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 1 (1) Verksamhetsberättelse 2009 Kompetenscenter prostitution Sektion Metodstöd och uppsökande arbete Sociala resursförvaltningen Ansvarig Susanne Streer 1 (8) Verksamhetsberättelse 2009 FAST Sektionen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. Organisationsnummer 802003-1954

ÅRSREDOVISNING 2012. Organisationsnummer 802003-1954 ÅRSREDOVISNING 2012 Organisationsnummer 802003-1954 Innehållsförteckning Verksamhetsöversikt 2 Stockholms Stadsmissions uppdrag och roll 3 2012 i korthet 4-5 Direktor har ordet 6-7 Social verksamhet;

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från Sida och Socialstyrelsen HIV AIDS

Hela denna bilaga är en annons från Sida och Socialstyrelsen HIV AIDS Alltid positivt med kondomer, om du frågar Olle Man kan ju aldrig veta andras sexuella status, säger Olle Waller, sexualupplysare och tv-kändis. SID 8 HIV AIDS HITTILLS HAR 15 MILJONER BARN FÖRLORAT MINST

Läs mer

Verksamhetsplan IM Malmö 2014

Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Namn på verksamheten: Läxläsning Lindängen Antal volontärer: Ett 10 tal på ett år. Antal deltagare: Ett 30 tal på ett år. Volontärsamordning: Den hjälp och det stöd som skulle

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

Handbok för uppföljning med hjälp av ORS - Outcome Rating Scale och SRS - Session Rating Scale

Handbok för uppföljning med hjälp av ORS - Outcome Rating Scale och SRS - Session Rating Scale Handbok för uppföljning med hjälp av ORS - Outcome Rating Scale och SRS - Session Rating Scale Systematisk uppföljning vid utredning, behandling, råd och stöd inom psykosocialt arbete Innehåll Förord 3

Läs mer

Sprututbytesverksamhet i Sverige

Sprututbytesverksamhet i Sverige Kriminologiska institutionen Sprututbytesverksamhet i Sverige - En fråga om narkotikapolitik eller smittskydd? Examensarbete 1 15 hp Kriminologi Examensarbete 1, Avancerad nivå (15 hp) Vårterminen 2009

Läs mer

Bilaga 1: Kartläggning sociala företag

Bilaga 1: Kartläggning sociala företag 1 av 55 Bilaga 1: Kartläggning sociala företag Louise Holm Medborgarförvaltningen Värnamo kommun 2014 2 av 55 Abstrakt De sociala företagens huvudsyfte är att underlätta inträde på arbetsmarknaden för

Läs mer

Dags för nya perspektiv

Dags för nya perspektiv Energikontor Sydost är en regional kraft och vägvisare till ett hållbart energi- och transportsystem. Projektnummer 22300-2 diarienummer 2008-001178 Slutrapport Energi i ett genusperspektiv-2 Dags för

Läs mer

Stockholms Stadsmission Årsredovisning 2006

Stockholms Stadsmission Årsredovisning 2006 det 153:e året. Stockholms Stadsmission Årsredovisning 2006 1 INNEHÅLL ett växande förtroende. Ett växande förtroende 1 Stadsmissionen i samhället 2 Verksamhetsområden: Barn/Ungdom 6 Utbildning 10 Hemlöshet

Läs mer

Nr 6 2008 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF. Fackliga seminariet Patientsäkerhetsarbetet Forum Balticum

Nr 6 2008 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF. Fackliga seminariet Patientsäkerhetsarbetet Forum Balticum Distriktsläkaren Nr 6 2008 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF Fackliga seminariet Patientsäkerhetsarbetet Forum Balticum Ledare Tid och personalresurser nödvändigt för patientsäkerheten! I förra numret

Läs mer

Det nya europa. en rapport från göteborgs kyrkliga stadsmission

Det nya europa. en rapport från göteborgs kyrkliga stadsmission Det nya europa en rapport från göteborgs kyrkliga stadsmission Kontakt: Lennart Forsberg, socialchef, 031-755 36 06, lennart.forsberg@stadsmissionen.org Claes Haglund, projektledare, 031-755 36 89, claes.haglund@stadsmissionen.org

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Följande föreningar har deltagit med representanter i brukarrevisionen

Följande föreningar har deltagit med representanter i brukarrevisionen Följande föreningar har deltagit med representanter i brukarrevisionen Attention i Stockholms län Wennerbergsgatan 1 112 58 Stockholm Telefon: 08-447 60 20 Musketörerna i Rågsved Stövargatan 75 124 61

Läs mer