Pg:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "www.convictus.org Pg: 90 05 56-2"

Transkript

1 2013 Pg:

2

3 Odogmatiskt och nära Convictus är en odogmatisk organisation som står drogberoende och hemlösa nära. Det märks på olika sätt. Vårt uttryck en öppen dörr mot gatan och en länk in i samhället, som används för att beskriva våra verksamheter för hemlösa, fångar in delar av grundhållningen. Att verkligen ha en dörr öppen mot gatan är att välkomna alla som vill komma in. Det är att inte sortera och säga att du är välkommen, men inte du. Att vara en länk in i samhället förutsätter att ha förmågan att komma gästen nära och väcka hopp, likaväl som att ha förmågan att hitta nära samarbetsformer med socialtjänst, sjukvård, företag, församlingar som handfast kan bistå i en inträdesprocess in i samhället ur hemlösheten. Att vara odogmatisk är att inse att det inte finns några enkla lösningar inte heller några enda lösningar. Inom Convictus finns inte uppfattningar som att substitutionsbehandlingar är rätt eller fel eller att sprututbyte är rätt eller fel eller att den ena behandlingsformen är rätt och den andra fel. Vi står för nära verkligheten för att falla i sådana gropar. Vi ser med egna ögon dagligen att vad som är bra för en individ inte behöver vara bra för en annan. Att gå förbi en hemlös tiggare på gatan blir vanligare och det påminner oss om livets orättvisa. Ingen sitter där och tigger för att han eller hon vill eller är lat eller för att det skulle vara ett lätt sätt att tjäna pengar. Ändå är det inte ovanligt att man får höra förslag på enkla lösningar som förbjud tiggeriet, sluta ge dem pengar, de går bara till droger. Hos Convictus möter vi samma människor i andra situationer på våra egna enheter. Vi försöker komma dem nära, och med den kontakten vi då får lär vi oss mycket. Vi ser att detta är människor som behöver ett medmänskligt bemötande från oss alla välanpassade för att ha en chans att lyfta sig ur sin situation. Att vara nära kan också vara att hitta arbetsformer som tar hänsyn till hemlösas och drogberoendes vardag. Inom Convictus har vi flera exempel på detta. Vi erbjuder hälsoinsatser där hemlösa och drogberoende befinner sig. Vi tror inte på idén att det skulle räcka att sitta på en mottagning och vänta på att behövande skall dyka upp av egen kraft för att få hjälp - medicinsk eller social. Därför försöker vi erbjuda just medicinsk och social, men även juridisk hjälp inom våra egna väggar till våra gäster. Vi gör detta för vi vet att många av dessa människor inte tar sig till vare sig socialkontor eller kliniker och får den hjälp de har rätt till. De går hellre till oss för att få mat och kläder. Det är ett primärare behov för en utsatt människa. 1

4 World Aids Day 2013 genomfördes i Franska Reformerta kyrkan på Östermalm i Stockholm, en församling som stött Convictus verksamhet i flera år. De senaste åren bl a genom att arrangera luncher för hemlösa på helgdagar. Talarna i år var förutom bitr. Smittskyddsläkare Ingela Berggren och fd Landstingsrådet Birgitta Sevefjord (v), Pia Östensson från Musketörerna Rågsved, Anders Björnum från Posithiva Gruppen, Michele Bellasich från Dianova och Elie Kabwe från Franska Reformerta Kyrkan. 2

5 Convictus hälsoarbete manifesteras varje år med olika konferenser var den viktiga konferensen Convictus hälsoarbete en väg ur beroende?. Convictus olika hälsoområden lyftes fram plus erfarenheter från det nystartade sprututbytet i Stockholm och en specialföreläsning av beroendeläkaren Roger Nilson och beroendeterapeuten AnnSofie Lakso - Nilson om medberoende och kärleks-/ sexberoende. 3

6 Convictus Hälsocenter På Convictus Hälsocentret försöker volontärer och personal att peppa gästerna till ett positivt intresse för sin egen hälsa. Ett lyckat resultat i Convictus Hälsocenter kan vara att medverka till att en människa lyckas bryta med ett hälsomässigt destruktivt levnadsmönster och i stället engagerar sig successivt i de erbjudanden som finns på hälsocentret som yoga, sjukgymnastik, utbildning i hälso/kostfrågor mm (diagram 14, sid 27). Vi är övertygade om att dessa personer då steg för steg dessutom minskar sitt beroende av landstinget och de sjukvårdskostnader som detta innebär för alla. Vi vet av erfarenhet att det inte räcker att enbart sluta med droger, även om det kan vara det första nödvändiga steget för att må bättre, det behövs ytterligare steg för att lyfta sig ur en fortsatt medicinsk utförsbacke, där man får stöd i att bryta med ett passivt liv och ensidiga matvanor. Convictus Hälsocenter är i huvudsak uppbyggt på hjälpinsatser från professionella volontärer massörer, sjukgymnaster, personliga tränare, läkare m fl. Dessa volontärer erbjuder sin hjälp till Convictus och garanterar en professionellt hög nivå på våra erbjudanden utan att de tar betalt! För att ta del av Convictus Hälsocenters erbjudanden löser gästerna ett medlemskort vilket också innefattar att man ställer upp på de grundförutsättningar om drogfrihet som gäller inom verksamheten. Medlemsantalet i Convictus Hälsocenter är stort och deltagandet i de olika behandlingarna är omfattande (diagram 13 och 15, sid 27). Convictus Hälsocenter är en drogfri verksamhet helt inriktad på hälsoaktiviteter för människor på väg ur beroende och hemlöshet. På bilden Joselyn, Ludmila (föreståndare) och Niki 4

7 Convictus, HIV-Sverige och Positiva Gruppen Väst genomförde tillsammans en nationell konferens i Göteborg om sprututbyte. Sveriges olika sprututbyten deltog, däribland de nystartade i Helsingborg, Kalmar och Stockholm. 5

8 Stärkt identitet Målsättningen med projekt Stärkt identitet som avslutade vid halvårsskiftet 2013 och finansierades under 18 månader av Smittskyddsinstitutet, har varit att ta fram ett effektivt arbetssätt för att hjälpa hemlösa med identitetshandlingar och i folkbokföringsfrågor, och på så vis öka deras möjligheter till att få medicinsk hjälp och annat stöd som de ofta är i stort behov av. Projektet har inneburit samarbete med Polisen, Skatteverkets id- avdelning, Socialtjänsten, Gula Änglarna, Frälsningsarmén, Pelarbacken, Musketörerna Rågsved. Projektet har som sagt möjliggjort för Convictus att initiera och etablera ett sam- arbete med Skatteverket. Tack vara det samarbetet har Convictus kunnat hjälpa mål- gruppen med bland annat att få folkbokföringsadress, kontroll av folkbokföringsstatus etc. Convictus har idag godkänts som intygsgivare vid anskaffande av id- handling för målgruppen. Convictus enhet Råd & Stöd har tagit över rollen i föreningen som "hjälpare" med id- handlingar. Andra enheter inom och utom Convictus kan skicka dem som behöver hjälp med id till personalen på Råd & Stöd vilka är godkända av Flemmingsbergs passpolis. På detta sätt har id- arbetet blivit en del av det reguljära arbetet. Convictus hemlöshetsarbete Målet med Convictus hemlöshetsarbete är att skapa en förbättring för gästgruppen via ett positivt bemötande i en hemlik fräsch miljö. Hemlöshetsarbetet bedrivs främst inom ramen för tre dagverksamheter. Det finns även ett uppsökande arbete och ett cykelprojekt med kaffe och bröd. De viktigaste insatserna på dagverksamheterna konkret vid sidan om erbjudande om mat, kläder, duschar osv - är medicinsk, juridisk och social professionell hjälp som steg för steg ger möjlighet för vår målgrupp att stabilisera sin situation och må bättre. Vi samarbetar med socialtjänst som besöker vår verksamhet på fasta tider och möter sina klienter inom våra väggar i en för klienten trygg miljö. Samma sak gäller vårt strukturerade samarbete med juridikstudenter, diakoner, läkare/sjuksköterskor. Aktiviteterna vid sidan om ren basservice, bygger i huvudsak tack vare samarbetena på erbjudanden om samtal med jurister, erbjudanden om hälsoinsatser (Convictus har fem volontärläkare), hjälp med planering av boende och avgiftningar/rehabilitering. Våra aktiviteter erbjuds alla våra gäster, samtidigt som vi har en begränsning i det att erbjudandena ej är flera än våra samarbetspartners tid räcker till. Det utmärkande i Convictus arbetssätt är ett långtgående samarbetstänkande där grundtanken kan formuleras enligt följande: Ju bättre vi samarbetar desto bättre för vår gästgrupp. Convictus har ingen ambition att på egen hand göra alla de insatser för 6

9 gästgruppen som vi vet skulle behövas, inställningen är i stället att samarbeta med de parter i samhället som kan erbjuda professionell hjälp. Convictus huvudsakliga roll är att nå gruppen. Vi beskriver det som en öppen dörr mot gatan och en länk in i samhället. Tre dagverksamheter för hemlösa Convictus hemlöshetsarbete började i mer strukturerad form 1996 då den första dagverksamheten, Bryggan, öppnades på Magnus Ladulåsgatan på Södermalm i Stockholm. Sedan dess har flyttarna mellan olika lokaler i Stockholm varit många och antalet Andrea, Cecilia och Anna som är juridikstudenter vid Stockholms Universitet kommer varannan vecka till Bryggan Vantör för att hjälpa gästerna med juridiska problem. enheter har vuxit till tre. De är Bryggan Vantör i Högdalen, Bryggan Hjorthagen och Convictus Råd & Stöd vid Odenplan. Bryggan Hjorthagen flyttade in i nya lokaler i november 2012 efter några år i Ruddammen på Östermalm, Convictus Råd & Stöd flyttade in i nya lokaler på Karlbergsvägen i december 2013 från Malmskillnadsgatan. Bryggan Vantör Bryggan Vantör ligger i Högdalen helt nära T- banan. Besöksfrekvensen är mycket hög och har sedan 2010 legat på över 100 gäster/dag (diagram 16, sid 28). Verksamheten är öppen 7

10 måndag fredag. En påtaglig tendens under senare år är att andelen gäster från andra länder än Sverige/Finland är hög. Under 2013 runt 30 % (diagram 19, sid 29). Väldigt utmärkande för Bryggan Vantör är det långt utvecklade samarbetet med sjukvård och socialtjänst och att detta resulterar i ett mycket stort antal ärenden i form av länkningar Klädhanteringen på dagverksamheterna är ett mycket viktigt inslag i arbetet. Trycket på kläderna är så stort att utdelningen måste styras strikt av personal så att de räcker till alla som behöver den hjälpen till och från både socialtjänsten och sjukvården (diagram 20, sid 29). Bryggan Vantör kan dessutom redovisa ett stort antal hälsoinsatser som görs av både läkare, infektionssjuksköterska och hälsoarbetare/sjukgymnast (diagram 17 och 21, sid 28 och 29). Samtliga läkarinsatser hos Bryggan Vantör görs på ideell grund av volontärläkare. Förutom rena hälsoinsatser erbjuds också juridisk hjälp, samtalshjälp mm (diagram 18, sid 28). Bryggan Hjorthagen Andelen traditionella gäster som under mitten av talet var över 90 % på Bryggan Hjorthagen, var under sista kvartalet 2013 nere på cirka 15 % (diagram 6, sid 24). Detta illustrerar tydligt vad som har hänt i Stockholm under de senaste åren när man pratar om hemlöshet. Det finns en stor andel hemlösa i Stockholm idag som inte ingår i den officiella statistiken. Många av dessa kommer, förutom från tredjeland, från olika EU- stater som Polen, Rumänien, Ungern (diagram 4, sid 24). Totalt sett under hela 2013 var andelen 8

11 Unga pojkar i tjugofem-trettioårsåldern från Västafrika var den dominerande besöksgruppen på Bryggan Hjorthagen under De är inga missbrukare och ser inte speciellt utslagna ut. Men de är ofta extremt trötta, för de är hemlösa uteliggare! Då kan en trästol som på bilden duga som säng. svenskar på Bryggan Hjorthagen 18 %, andelen EU- medborgare var 31 % och andelen övriga nationaliteter 51 % (diagram 5, 6 och 8, sid 24 och 25). Bryggan Hjorthagen som håller öppet sju dagar per vecka har en genomsnittlig besöksfrekvens på 42 personer/dag (diagram 6, sid 24). Bryggan Hjorthagen ger på samma sätt som Bryggan Vantör hjälp med länkningar till juridik, sjukvård, socialtjänst mm (diagram 7, sid 25). Man har även fasta tider då jurister, läkare och hälsoarbetare besöker verksamheten (diagram 9, sid 25). Läkarna och juristerna är volontärer. Convictus Råd & Stöd Råd & Stöd, Convictus lilla dagverksamhet mitt i city (diagram 22, sid 30), fungerar på samma sätt som de två bryggorna men i mindre skala. För fem år sedan på Malmskillnadsgatan (där Råd & Stöd hade sina lokaler t o m september 2013) låg medianvärdet på antal gäster per dag på cirka 15 personer, 2013 låg det på 35 (diagram 24, sid 30). En väl så intressant uppgift i statistiken att få fram är andelen nya gäster man når. Totalt var det under perioden Denna statistik kan föras tack vare att personalen på Råd & Stöd har mycket god personkännedom om gruppen. Kunskapen har byggts upp under ett flertal år. Varje ny gäst kommer enbart in i denna statistik Nya gäster - en gång (diagram 23, sid 30). 9

12 Hemlöshetsarbete på fältet Convictus arbetar på fältet dels via Hiv- och hepatitarbetet som inleddes 2008, dels via Cykelprojektet som initierades 2005 då Convictus köpte en dansk cykel för att kunna arbeta mobilt som en rullande minibrygga och på så sätt nå hemlösa på stan. Hiv- och hepatitarbetet Convictus hiv- och hepatitarbete är i huvudsak uppdelad i fyra olika arbetsområden - konferenser och miniseminarier, uppsökande arbete, målgruppsanpassad testning av hiv och hepatiter där vaccination av hep B och hälsorådgivning har ingått samt att varje vecka erbjuda hivpositiva missbrukare skjuts till infektionsmottagningen på Huddinge Sjukhus. Convictus uppsökare har bedrivit uppsökande verksamhet i Stockholm och dess ytterområden (diagram 1, sid 23). I och med att målgruppen även under 2013 erbjudits testning, vaccination och hälsorådgivning i den miljö de vistas i har verksamheten bidragit till att förenkla för gruppen att kunna ta till sig den infektionssjukvård som samhället erbjuder och därmed medverka till att bromsa smittspridningen av hiv och hepatiter (diagram 2, sid 22). Denna testning, har dock under 2013 endast kunnat erbjudas under våren. På en av Convictus enheter (Råd & Stöd) har hivpositiva gäster möjlighet att förvara sina bromsmediciner. Insatserna inom hiv- och hepatitarbetet syftar till att ge det medicinska och Convictus arbetade med testning och vaccination på fältet fram till våren

13 psykosociala stöd som behövs för att begränsa konsekvenserna av hiv och hepatiter både för den enskilde och för samhället. Vid sidan om testning/vaccination erbjuds också en rad andra medicinska insatser av arvoderad infektionssjuksköterska. Exempel på detta är motiverande samtal och blodtryckstagning (diagram 3, sid 23). Convictus uppsökararbete med danska paketcyklar började Rosa har under sommarhalvåret 2013 haft huvudansvaret för cykeln och dagligen befunnit sig i Björns Trädgård vid Medborgarplatsen som är något av en knutpunkt på söder för hemlösa. Via cykeln har kaffe serverats och hemlösa har fått hjälp med länkningar till både socialtjänst och sjukvård. Hälsoarbetaren Hälsoarbetaren hos Convictus är sjukgymnast. Hans arbete är fördelat mellan alla Convictus verksamheter i Stockholm. Bryggorna i Högdalen och Hjorthagen, Råd & Stöd vid Odenplan samt Hälsocentret på Södermalm. På Bryggorna och på Råd & Stöd träffar hälsoarbetaren mest personer med aktivt drogberoende. Detta är ofta individer som också lever i hemlöshet eller i korttidsboenden. Hälsoarbetarens roll för dem är att finnas där som ett stöd i deras vardag. Det finns svårigheter med hälsoarbetarens arbete i möten med gäster på bryggorna då de ofta inte är 11

14 motiverade till hälsoförändrande beteende. Mat och tak över huvudet dominerar plus droger. Men det kan också vara mycket olika från individ till individ. Att vara med och skapa en förändring hos individen och hjälpa dem i rätt riktning är en riktigt stor utmaning för hälsoarbetaren. I vissa fall finns väldigt positiva exempel. På Hälsocentret ser arbetet annorlunda ut. Gästerna på hälsocentret har ofta sitt drogberoende bakom sig och har i regel någon form av fast boende. De är ofta längre upp i behovstrappan och längre fram i processen mot ett hälsoinriktat liv. Här är det vanligt att hälsoarbetaren får mer regelbunden kontakt med gästerna och med det lyckas åstadkomma en mer intensiv förändringsprocess. Insatserna är de samma som på bryggorna; rådgivning, hjälp med kontakt med andra vårdinstanser eller socialtjänst till individuella behandlingar och träning. Värt att nämna är att Hälsocentret har resurser som bryggorna inte har i form av träningslokal och dedikerade behandlingsutrymmen (diagram 10, 11, 12, sid 26). Tomtebo Rekreationshus Convictus rekreationshus för hemlösa och hivpositiva Tomtebo - har under somrarna genomgått en stor takrenovering plus ett omfattande underhåll av trädgården. På bilden Arne som lett renoveringsarbetena och har huvudansvar för huset, plus medhjälparna Weinö och Vesa. 12

15 Målsättningen med projekt Stärkt identitet har varit att ta fram effektiva arbetssätt för att hjälpa målgruppen med identitetshandlingar och folkbokföringsfrågor, och på så vis öka deras möjligheter till att få medicinsk hjälp och annat stöd som de ofta är i stort behov av. Resultatet av detta presenterades för myndigheterna på ett miniseminarium 13

16 Under 2013 utvecklades Convictus volontärarbete genom att en volontärpolicy lades fast. Ansvarig för detta arbete var Ewa Söderpalm i Convictus styrelse. Ett inslag i volontärarbetet var en utbildningsdag för volontärer och personal med bl a professor Bo Söderpalm som föreläste om ADHD. 14

17 Convictus Ukraina The mission Mission of organization guided by our personal and professional experience, based on humanitarian principles, mutual goals and equality to create conditions for Public Health Policy in Ukraine. Together with this to provide comprehensive support to people affected by HIV/AIDS, abuses and social adaptation problems with the aim of successful reintegration into society and improvement of the quality of life. Our principles The principles that guide us: respect for the person; promotion of healthy lifestyle; no differentiation in social status, gender, physical, psychological state, as well as on other grounds; involvement of representatives of target groups into social work on a "peer" principle; comprehensive approach to solving the problem of drug use, implying a rational Neven Milivojevic var projektledare för Convictus Ukraina till en början och la grunden till organisation i Ukraina Convictus Ukraina idag har cirka 60 anställda. Alla från Ukraina. combination of primary prevention, harm reduction and rehabilitation; integration of efforts and the establishment of partnerships with public and government organizations, medical 15

18 institutions and individuals in resolving the problems of drug abuse, HIV / AIDS and other social hazards; confidentiality and anonymity of information entrusted to us. Target groups Target groups of the population with which the organization "Convictus Ukraine" works: drug users; sex workers; people on probation for crimes related to drug use; former convicts; government and public sector organizations. History of the organization Organization "Convictus" was founded in Sweden in Its founders were HIV- positive people who have decided to unite together to fight the HIV epidemic. In Stockholm centers "Convictus' have been working with HIV positive persons, drug addicts, homeless persons, and alcoholics for 20 years. For people who created All sorts of conditions are created for people to help them to start a new life. Under the support of Swedish organization "Convictus" in October 2002 "Convictus Estonia" was established. The organization is engaged in harm reduction programs, drug counseling, work in prisons, it organizes and conducts support groups for HIV- positive people. "Convictus Estonia" is actively involved in campaigns against discrimination and stigmatization of people who use drugs. Under the support of Swedish organization "Convictus", Swedish International Development Agency Sida, in 2006, "Convictus" started its work in Ukraine. Registration date: June 14th, 2007 Document No.: ser. AO1 Sertificate No Issued by: Shevchenkivska Regional State Administration in Kiev Founders: NGO Convictus Sweden 16

19 Volontärerna hos Convictus betyder mycket för hela verksamheten. På bilden hjälper två av dem, Ewa och Harriet, till på Bryggan Hjorthagens jullunch. Volontärer För Convictus är det viktigt att vara en förening som intresserar frivilliga krafter. För att detta skall vara en realitet måste föreningen ständigt utvecklas och dessutom vårda dem som vill hjälpa till. Vi vet att volontärer vitaliserar oss. De representerar ett genuint engagemang, genuiniteten känns i luften. Den dag en volontär inte trivs kan han eller hon tacka för sig och kanske gå till en annan förening. De som trivs kanske stannar ofta länge. Vid sidan om engagemang tillför volontärer ofta kunskap. Ny kunskap och nya erfarenheter som kan innebära en stor utvecklingspotential för föreningen. En pensionär som vill bli volontär, kanske har varit lärare, hantverkare, ekonom. I den mån de vill bistå Convictus med sina kunskaper skall vi vara öppna för det. 17

20 Samarbeten och sponsorer Convictus utveckling är starkt sammanflätad med förmågan att utveckla bra kvalitet på samarbeten. På en dagverksamhet som Bryggan Vantör, Bryggan Hjorthagen eller Convictus Råd & Stöd räcker det inte med att välkomna gästerna med mat, rena kläder, duschmöjligheter och gemenskap. Lika viktigt är att få till stånd processer som steg för steg leder till positiva förändringar för dem. För att kunna erbjuda en avgiftning eller ett boende krävs bra samarbete mellan Convictus och socialtjänst. För att kunna erbjuda hiv/hepatittest krävs nära samarbete med infektionssjukvård. För att kunna erbjuda juridisk hjälp krävs bra samarbete med jurister osv. Ett bra exempel på vad samarbete över gränserna kan leda till är det delade ansvaret för hemlöshetsarbetet lokalt i stadsdelarna Enskede- Årsta- Vantör i södra Stockholm. Där har socialtjänst, frivilligorganisation, kyrka gått samman och samarbetet fördjupas kontinuerligt. Det finns också flera exempel hos Convictus på konstruktiva och kreativa samarbeten med företag. Ett lysande exempel är samarbetena mellan byggföretaget Dipart och Convictus och mellan bemanningsföretaget Adaptus och Convictus. Convictus har via dessa samarbeten fått många hjälpinsatser med byggnationer, transporter, uppmuntran och kläder. Under 2014 kommer dessutom ett terränglopp genomföras i Adaptus/JOB Zones regi Running for Shelter - där olika företag utmanas och det ekonomiska överskottet går till Convictus. Ett annat lopp som skall gynna Convictus hälsoarbete är Convictusloppet, det sponsras av Holistic, ett helsvenskt kunskaps- och grossistföretag som utvecklar och säljer kosttillskott mm. Holistic stöder också Convictus Hälsocenter. Samarbeten med andra frivilligorganisationer är också viktigt. Ett sätt att manifestera detta är för Convictus medlemskapen i paraplyorganisationerna Rainbow Sweden och HIV- Sverige. Den nationella sprututbyteskonferensen i Göteborg är ett bra exempel på ett arrangörssamarbete mellan HIV-Sverige, Positiva Gruppen Väst och Convictus. Föreläsarna (från vänster) kom från sprututbytena i Helsingborg och Stockholm, kooperativet Basta Väst, sprututbytena i Kalmar och Malmö plus längst till höger Malmö Högskola. 18

21 För närmare information om Convictus olika samarbeten och sponsorer hänvisas till hemsidan 19

22 Convictus Estland Convictus Estland bildades 2002 som en självständig estniskt NGO (Non Governmental Organisation). Idén var att Convictus arbete i landet inte skulle bestå av att svenskar skulle åka dit och arbeta, utan att de som arbetade i Estland också skulle vara estländare. Så har det också blivit. Convictus Estland kom igång parallellt med att hiv snabbt spred sig bland unga injektionsmissbrukare i landet. Främst drabbades unga ryskspråkiga heroinmissbrukare från familjer som kommit på mellanhand i den politiska förändring som pågick i landet efter Sovjetunionens fall. Hiv- situationen i landet idag är mycket problematisk. Ett viktigt mål i Convictus Estlands arbete är att bromsa spridningen av hiv och garantera behandling mot hivviruset och kontakt med hälso- och sjukvårdssystemet. Convictus Estland driver två sprutbyten med en målsättning att få bort potentiellt infekterade sprutor och kanyler bland injektionsmissbrukare och i stället erbjuda steril injektionsutrustning. Parallellt med sprututbytet bedrivs ett nära forskningsarbete i samarbete med Tartu Universitet. Dessutom erbjuds praktiktjänstgöring för studenter hos Convictus. Genom Convictus dagliga uppsökande arbete erbjuder Convictus steril injektionsutrustning till injektionsmissbrukare som inte har kontakt med stationära sprututbyten. Även stödgrupper erbjuds till hivpositiva drogmissbrukare i grupp och individuellt. I denna gemensamma entré i centrala Tallinn samsas två helt olika verksamheter. Dels skönhetssalongen Diva, dels Convictus stödverksamhet för injektionsmissbrukare. 20

23 HIV-statistik i Stockholms Län 2013 Totalt har 5839 personer t.o.m. december 2013 anmälts med hiv- infektion i Stockholms län. Av dessa är 73% män. Antal nu levande med hiv i länet beräknas till drygt 3500 varav ca 70% är män. Homosexuell smittväg (MSM) dominerar totalt med framförallt bland smittade inom landet. Hälften av rapporterade MSM bedömdes som smittade i Sverige, motsvarande andel bland de heterosexuellt smittade var 12%. Endast 9 personer rapporterades med intravenös smittväg. Om detta beror på ändrat beteende bland personer som använder narkotika eller om vi har ett växande mörkertal är oklart. Fortsatt diagnostiseras en betydande andel patienter alltför sent. I statistiken exemplifieras detta med andelen personer som rapporteras med hiv- diagnos samtidigt som de redan utvecklat aids (Källa: Smittskydd Stockholm). 21

24 Dokumentation I Convictus arbetar vi med noggrann dokumentation för att kunna redovisa resultat på ett välunderbyggt sätt. För att klara detta har vi en dokumentatör som handleder alla Convictus enheter och sammanställer diagram och tabeller. Han hjälper också med att utforma enkäter, utveckla redovisningsblanketter mm. Följande sidor är exempel på den dokumentation som genomförts under

25 Diagram 1 Diagrammet visar antalet besök inom respektive geografiskt område under hela 2013 Diagram 2 Diagrammet visar det ackumulerade antalet män och kvinnor som testats för hiv och hepatiter. Totalt har 479 personer testats. Diagram 3 Diagrammet visar totala antalet patienter under första halvåret samt antalet rådgivningar inom repektive angiven kategori. Fler patienter har vid samma tillfälle fått rådgivning inom flera olika ämnen.totalt har testning erbjudits vid 24 tillfällen på 6 olika platser. 23

26 Diagram 4 Diagrammet visar hur fördelningen med avseende på ursprung ser ut inom gästgruppen som är EUmedborgare. Detta diagram innefattar ej svenskar. Diagram 5 Diagrammet visar hur fördelningen med avseende på ursprung ser ut inom gästgruppen som ej är EUmedborgare. Diagram 6 Diagrammet visar genomsnittliga antalet gäster per dag med avseende på ursprung. Data redovisas månadsvis från och med april 2013 till och med februari

27 Diagram 7 Diagrammet visar antalet länkningar per månad och kategori. Ex: Somatisk vård, psykiatrisk vård, Gatujurister, frivård, Crossroads, Stadsmissionen, Skatteverket, Försäkringskassan. Diagram 8 Diagrammet visar den procentuella andelen av totala gästantal som svenskar, EU-medborgare och övriga nationaliteter utgör för respektive veckodag. Diagram 9 Diagrammet visar det ackumulerade antalet timmar som hudläkare, hälsoarbetare och gatrujurister arbetat på Bryggan Hjorthagen från och med april

28 Diagram 10 Diagrammet visar det ackumulerade antalet behandlingar givna till män och kvinnor av hälsoarbetaren på Hälsocentret under Diagram 11 Diagrammet visar antalet behandlingar av hälsoarbetaren givna till målgruppen på respektive plats, redovisat månadsvis. Diagram 12 Diagrammet visar antalet tillfällen som hälsoarbetaren har erbjudit sina tjänster till målgruppen på respektive plats redovisat månadsvis. 26

29 Diagram 13 Diagrammet visar det ackumulerade antalet unika män och kvinnor sammantaget för respektive kategori. Samtliga har fått minst en behandling/ träning i respektive kategori. Diagram 14 Diagrammet visar den procentuella andelen kvinnor och män för respektive aktivitet, beräknat med avseende på antalet unika deltagare. Diagram 15 Diagrammet visar det ackumulerade antalet tillfällen då massage erbjudits samt det ackumulerade antalet unika män och kvinnor som fått massage.totalt har 377 massage givits till de 87 männen. Totalt har 295 massage givits till de 59 kvinnorna 27

30 Diagram 16 Diagrammet visar det genomsnittliga antalet gäster och luncher per dag redovisat månadsvis från och med januari 2006 till och med december Diagram 17 Diagrammet visar det totala antalet timmar för respektive aktör under åren Allmänläkare började på Vantör under Hälsoarbete började under Diagram 18 Diagrammet visar hur många dagar som respektive aktör varit på bryggan. Totalt är 202 arbetsdagar dokumenterade. 68 dagar har två eller fler aktörer arbetat på Bryggan. 28

31 Diagram 19 Diagrammet visar det genomsnittliga antalet gäster per dag redovisat månadsvis uppdelat i fyra kategorier. Data sammanställt från och med 15 april till och med 17 december. Diagram 20 Diagrammet visar antalet länkningar till och från socialtjänst och sjukvårdsinrättning samt antalet ärenden. Redovisat månadsvis från och med januari till och med december. Diagram 21 Diagrammet visar antalet timmar och patienter för respektive aktör på Bryggan Vantör under hela

32 Diagram 22 Diagrammet visar det genomsnittliga antalet gäster per dag för respektive år. Diagram 23 Diagrammet visar det ackumulerade antalet nya gäster som besökt Råd & Stöd. Dokumentation av nya gäster började i mars 2009 och fortsatte till och med september 2013, totalt 992 dokumenterade dagar. Diagram 24 Diagrammet visar max- och medianvärdet av antalet gäster per dag för respektive månad från och med januari 2009 till och med september

33 31

34 cv CONVICTUS

omslag 13:convictus årsber 15-04-20 13.32 Sida 1 CONVICTUS www.convictus.org Pg: 90 05 56-2

omslag 13:convictus årsber 15-04-20 13.32 Sida 1 CONVICTUS www.convictus.org Pg: 90 05 56-2 omslag 3:convictus årsber 5-04-0 3.3 Sida cv CONVICTUS 04 www.convictus.org Pg: 90 05 56- omslag 3:convictus årsber 5-04-0 3.3 Sida Hela verksamhetsberättelsen finns också som PDF på www.convictus.org.

Läs mer

Ord Bemötande Ett bra bemötande Vår syn på bemötande Varför kallar vi våra besökare gäster?

Ord Bemötande Ett bra bemötande Vår syn på bemötande Varför kallar vi våra besökare gäster? Ord Bemötande handlar om hur vi förhåller oss till varandra. Det diskuteras mycket både i Convictus Sverige, Estland och Ukraina. Det är en förenande länk länderna emellan. Ordet bemötande kan lätt missbrukas

Läs mer

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Convictus Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

www.convictus.org Pg: 90 05 56-2

www.convictus.org Pg: 90 05 56-2 2012 www.convictus.org Pg: 90 05 56-2 Otrygghet 1999 tvingades Convictus lämna lokalerna på Magnus Ladulåsgatan på Södermalm som var Convictus första Brygga för hemlösa. Anledning: Verksamheten som nådde

Läs mer

Sprutbyte i Stockholm -en preventiv verksamhet för personer i aktivt injektionsmissbruk

Sprutbyte i Stockholm -en preventiv verksamhet för personer i aktivt injektionsmissbruk Sprutbyte i Stockholm -en preventiv verksamhet för personer i aktivt injektionsmissbruk Martin Kåberg Infektionsläkare Projektansvarig för sprutbytet i Stockholm Infektionskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset

Läs mer

Vad ingår i hiv-statistiken? I nedanstående statistik ingår samtliga personer som rapporterats och har sin behandlande läkare i Stockholms län.

Vad ingår i hiv-statistiken? I nedanstående statistik ingår samtliga personer som rapporterats och har sin behandlande läkare i Stockholms län. Sammanfattning År 2014 ses en minskning av antalet rapporterade med hiv i Stockholms län. Smitta mellan män som har sex med män (MSM) fortsätter att dominera den inhemska spridningen i länet, men även

Läs mer

Convictus har ett nära samarbete med Smittskyddsenheten sedan många år. Varje år brukar detta manifesteras i en gemensam större konferens.

Convictus har ett nära samarbete med Smittskyddsenheten sedan många år. Varje år brukar detta manifesteras i en gemensam större konferens. Hälsa Convictusbildadessomenkamratföreningförhivpositivamissbrukare.Mensedanmittenav 90 taletarbetarvisuccessivtpåettbredareplanparallelltmedatthivärföreningens grundidentitet.vipratarsällannumeraomhivisoleratutansäger

Läs mer

Ett klargörande. av två kränkande artiklar om Convictus i Svenska Dagbladet. Ett dokument från Rainbow Sweden

Ett klargörande. av två kränkande artiklar om Convictus i Svenska Dagbladet. Ett dokument från Rainbow Sweden Ett klargörande av två kränkande artiklar om Convictus i Svenska Dagbladet Ett dokument från Rainbow Sweden Convictus smutskastas Rainbow dras med Bakgrund: Vi inom Rainbow Sweden har läst ett par artiklar

Läs mer

Stor okunskap om hivtestning bland landets vårdcentraler

Stor okunskap om hivtestning bland landets vårdcentraler Författare: Kajsa Althén och Fredrik Petterson Stor okunskap om hivtestning bland landets vårdcentraler Vid en rundringning till 28 vårdcentraler i tre städer i Sverige uppvisar många en stor okunnighet

Läs mer

Samverkansdiskussion om intravenöst missbruk och spridning av hepatit C i Norrbottens Län

Samverkansdiskussion om intravenöst missbruk och spridning av hepatit C i Norrbottens Län Samverkansdiskussion om intravenöst missbruk och spridning av hepatit C i Norrbottens Län 29 november 2012 Birgitta Hall Kurator Sunderby Sjukhus Ann-Louise Svedberg Lindqvist Sjuksköterska Smittskydd

Läs mer

Datum 2013-05-22. Motion av Malena Ranch (MP) om möjliggörande av sprututbyte i Uppsala län

Datum 2013-05-22. Motion av Malena Ranch (MP) om möjliggörande av sprututbyte i Uppsala län 3Jö Uppsala ^ KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Holm Kjell Datum 2013-05-22 Diarienummer NHO-2013-0076.33 Nämnden för hälsa och omsorg Motion av Malena Ranch (MP) om möjliggörande

Läs mer

Stöd till hemlösa. Verksamheter för vuxna som är hemlösa och som vistas i Stockholms stad. stockholm.se/stodtillhemlosa

Stöd till hemlösa. Verksamheter för vuxna som är hemlösa och som vistas i Stockholms stad. stockholm.se/stodtillhemlosa Stöd till hemlösa Verksamheter för vuxna som är hemlösa och som vistas i Stockholms stad. stockholm.se/stodtillhemlosa Stöd till hemlösa Dag- och nattverksamheter för hemlösa, som har verksamhetsbidrag

Läs mer

Sverige mot narkotika Landskrona 1-2 Oktober Linda Nilsson, Generalsekreterare World Federation Against Drugs

Sverige mot narkotika Landskrona 1-2 Oktober Linda Nilsson, Generalsekreterare World Federation Against Drugs Sverige mot narkotika Landskrona 1-2 Oktober Linda Nilsson, Generalsekreterare World Federation Against Drugs World Federation Against Drugs World Federation Against Drugs bildades i Stockholm 2009. WFAD

Läs mer

Stöd till hemlösa. verksamheter för vuxna som är hemlösa och som vistas i Stockholms stad. www.stockholm.se/stodtillhemlosa

Stöd till hemlösa. verksamheter för vuxna som är hemlösa och som vistas i Stockholms stad. www.stockholm.se/stodtillhemlosa Stöd till hemlösa verksamheter för vuxna som är hemlösa och som vistas i Stockholms stad www.stockholm.se/stodtillhemlosa Stöd till hemlösa Dag- och nattverksamheter för hemlösa, som har verksamhetsbidrag

Läs mer

Migration, sexuell hälsa och hivprevention. HIV och migration i EU/EEA

Migration, sexuell hälsa och hivprevention. HIV och migration i EU/EEA Migration, sexuell hälsa och hivprevention HIV och migration i EU/EEA Teymur Noori Nationella Hiv/STI-konferensen Stockholm, 21-22 October 2013 Översikt Epidemiologisk översikt ECDC projekt kring migration

Läs mer

Hiv på institution. - Ett projekt med syfte att öka kunskapen om och minska spridningen av blodsmittor. Torkel Richert, Malmö högskola

Hiv på institution. - Ett projekt med syfte att öka kunskapen om och minska spridningen av blodsmittor. Torkel Richert, Malmö högskola Hiv på institution - Ett projekt med syfte att öka kunskapen om och minska spridningen av blodsmittor Torkel Richert, Malmö högskola Projektmål Nå ut med information till ett stort antal personer vilka

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Föreningen Fenix 2015

VERKSAMHETSPLAN Föreningen Fenix 2015 1 VERKSAMHETSPLAN Föreningen Fenix 2015 2 Föreningen Fenix verksamhet i Aspudden startade 1999. Verksamhetens ryggrad är synen på människans inneboende kraft att hitta tillbaka till sig själv, till sina

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Ungdomsrådgivningen i Sundsvall. Kontakt: Caroline Svensson och Ullrika Larsson, tel.nr. 0200-120 440.

Ungdomsrådgivningen i Sundsvall. Kontakt: Caroline Svensson och Ullrika Larsson, tel.nr. 0200-120 440. Ungdomsrådgivningen i Sundsvall. Kontakt: Caroline Svensson och Ullrika Larsson, tel.nr. 0200-120 440. Dom jag pratat med berättar att de upplever att projektet haft en lång startsträcka och att de ännu

Läs mer

Kalmar Stadsmission 832401-8376 Ideell förening. Vad vill er organisation uppnå? I vilket organisatoriskt sammanhang verkar er organisation?

Kalmar Stadsmission 832401-8376 Ideell förening. Vad vill er organisation uppnå? I vilket organisatoriskt sammanhang verkar er organisation? FRIIs Kvalitetskod effektrapportering antagen av FRIIs årsmöte 22 maj 2013 Effektrapport Kalmar Stadsmission 832401-8376 Ideell förening Vad vill er organisation uppnå? Föreningen Kalmar Stadsmission vilar

Läs mer

Hiv och Hepatit. Information till dig som injicerar narkotika

Hiv och Hepatit. Information till dig som injicerar narkotika Hiv och Hepatit Information till dig som injicerar narkotika 1 Informationsmaterialet är framtaget av och kan beställas från Smittskydd Stockholm Stockholms Läns Landsting. 08-737 39 09 registrator@smittskyddstockholm.se

Läs mer

Hepatit C hos personer som injicerar droger (PWID)

Hepatit C hos personer som injicerar droger (PWID) Hepatit C hos personer som injicerar droger (PWID) Martin Kåberg Specialistläkare Infektion Överläkare Psykiatri/beroende Medicinskt ansvarig för sprututbytet Karolinska Universitetssjukhuset/Capio Maria

Läs mer

FÖRENINGAR MER VINST I KASSAN, MER VINST PÅ PLAN VI KAN TA SVERIGE TILL FOTBOLLSVÄRLDEN ELLER FOTBOLLSVÄRLDEN TILL SVERIGE

FÖRENINGAR MER VINST I KASSAN, MER VINST PÅ PLAN VI KAN TA SVERIGE TILL FOTBOLLSVÄRLDEN ELLER FOTBOLLSVÄRLDEN TILL SVERIGE FÖRENINGAR MER VINST I KASSAN, MER VINST PÅ PLAN VI KAN TA SVERIGE TILL FOTBOLLSVÄRLDEN ELLER FOTBOLLSVÄRLDEN TILL SVERIGE VÄLKOMMEN TILL DET VINNANDE LAGET Vi har varit aktiva inom fotboll- och sportresor

Läs mer

EUROPARÅDSGUIDEN. Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala. Equalis okt 2013 Jan Swg

EUROPARÅDSGUIDEN. Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala. Equalis okt 2013 Jan Swg EUROPARÅDSGUIDEN Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala Europarådet Europarådet grundades 1949 47 länder och ett antal observatörer 820 millioner innevånare 28 medlemsländer

Läs mer

Samtalsunderlag kring sexualitet, känslor och intimitet

Samtalsunderlag kring sexualitet, känslor och intimitet Samtalsunderlag kring sexualitet, känslor och intimitet Ett sätt att främja lika rättigheter, möjligheter och förutsättningar för brukare med olika former av intellektuell funktionsnedsättning Denna trycksak

Läs mer

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami 2012-11-19 1 Översikt Vad är ett gäng - Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project

Läs mer

Join the international movement of American football. You are invited to Stockholm, Sweden July 4th 18th 2015

Join the international movement of American football. You are invited to Stockholm, Sweden July 4th 18th 2015 Join the international movement of American football You are invited to Stockholm, Sweden July 4th 18th 2015 Varför ett internationellt mästerskap? SM-Final III 1988 Superbowl Att lyfta en sport 2013 2014

Läs mer

Undersökning hepatit C

Undersökning hepatit C Stockholm 26 maj 2015 Undersökning hepatit C Svenska Brukarföreningen har i samarbete med biopharmaföretaget Abbvie gett undersökningsföretaget YouGov i uppdrag att mäta kunskapsnivån hos allmänheten.

Läs mer

Vaccination av tandvårdspersonal - när och varför?

Vaccination av tandvårdspersonal - när och varför? Vaccination av tandvårdspersonal - när och varför? Smittsamma sjukdomar som är anmälningspliktiga vad gäller för tandvården, och skiljer det sig från sjukvården? Stephan Stenmark Infektionsläkare Smittskyddsläkare

Läs mer

Yalla Trappan. - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle

Yalla Trappan. - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle Yalla Trappan - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle Yalla Trappan von Rosens väg 1 213 66 Malmö 040-21 86 30 kontor@yallatrappan.se www.yallatrappan.se Ett kvinnokooperativ

Läs mer

Redovisning över användandet av härbärge/akutboende under 2012

Redovisning över användandet av härbärge/akutboende under 2012 SOCIALFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STAD SÖVERGRIPANDE SOCIALA FRÅGOR TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 5.0-111 /2013 SID 1 (6) 2013-03-25 Handläggare: Jens Barlas Telefon: 08-508 25 026 Till Socialnämnden Redovisning

Läs mer

2012-03-18. Inledning

2012-03-18. Inledning Inledning Dokumentet bygger på de nationella riktlinjerna (Socialstyrelsen, 2007) och förtydligar hur socialtjänsten och hälso- och sjukvården i Piteå älvdal kan samarbeta och avgränsa sitt arbete kring

Läs mer

Vem ska få behandling? Ett smittskyddsperspektiv

Vem ska få behandling? Ett smittskyddsperspektiv Vem ska få behandling? Ett smittskyddsperspektiv Stephan Stenmark Smittskyddsläkare i Västerbotten Mål med smittskydd Skydda befolkningen mot smittsam sjukdom Ge individ som bär på sådan sjukdom stöd och

Läs mer

Noaks Ark Nyhetsbrev nr 1/2006: statistik över 2005

Noaks Ark Nyhetsbrev nr 1/2006: statistik över 2005 Hiv/Aids 2005 Antalet hivsmittade i världen är nu 40,3 miljoner. Endast under 2005 har 4,9 miljoner vuxna och barn smittats med viruset. Trots att andelen hivsmittade har minskat i vissa länder, så fortsätter

Läs mer

Barn i familjer med missbruk. Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö

Barn i familjer med missbruk. Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö Barn i familjer med missbruk Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö Stöd till utsatta barn och ungdomar Förord av äldre- och folkhälsominister Maria Larsson De flesta barnen i vårt land

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Tjejjouren Idun Sigtuna

Tjejjouren Idun Sigtuna Tjejjouren Idun Sigtuna Välkommen till Tjejjouren Idun Sigtunas kvartalsbrev Vinter 2014 Då höstmörkret började falla och kylan tränga in bestämde vi oss för att göra ett ansiktslyft. Vi kom i kontakt

Läs mer

Psykiatrisk mottagning Arvika. Projekt unga vuxna

Psykiatrisk mottagning Arvika. Projekt unga vuxna Psykiatrisk mottagning Arvika Projekt unga vuxna Presentation framtidsmöte 2014-10-03 Psykisk ohälsa bland unga vuxna Internationellt perspektiv Nationellt perspektiv Värmland Arvika, Eda, Årjäng Projekt

Läs mer

Kurser föreläsningar & konferenser

Kurser föreläsningar & konferenser Kurser föreläsningar & konferenser Information och verktyg för att förstå och stödja de sköraste flickorna Att förstå och hantera psykisk skörhet är bland det svåraste en förälder kan ställas inför. Samarbete

Läs mer

Infektionssjukvård 2011

Infektionssjukvård 2011 Anmäl senast 17 oktober och ta del av boka-tidigterbjudande gå 4, betala för 3! Infektionssjukvård 2011 Multiresistenta bakterier och antibiotika användning Hepatiter -senaste forskning kring vård och

Läs mer

Anhörigstyrkan stöd till anhöriga till personer med beroendeproblem

Anhörigstyrkan stöd till anhöriga till personer med beroendeproblem Anhörigstyrkan stöd till anhöriga till personer med beroendeproblem sabet ix/eli Scanp Foto: n Omsé 1 Anhörigstyrkan stöd till anhöriga till personer med beroendeproblem Runt varje person som missbrukar

Läs mer

Avslutningsvis vill jag passa på att önska er alla en riktigt trevlig sommar när semestern väl kommer!

Avslutningsvis vill jag passa på att önska er alla en riktigt trevlig sommar när semestern väl kommer! Kunskapscentrum för sexuell hälsa SRHR Nytt Aktuellt juni 2013 Sommaren är här snart! Utanför mitt kontorsfönster skiner solen från en klarblå himmel och det känns som om sommaren äntligen har kommit till

Läs mer

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 IAKCO Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 1. Bakgrund Den ideella föreningen Internationella Afghanska Kvinnocenter Organisation, nedan kallat IAKCO, har varit verksam sedan 2005.

Läs mer

HIV/AIDS - ett globalt perspektiv

HIV/AIDS - ett globalt perspektiv HIV/AIDS - ett globalt perspektiv Begrepp och förkortningar HIV AIDS GRID HTLV3 Humant (mänskligt) Immunbrist Virus Human Immunodeficiency Virus En bakterie kan leva utanför kroppen. Ett virus är en parasit

Läs mer

FÖRENINGAR MER VINST I KASSAN, MER VINST PÅ PLAN

FÖRENINGAR MER VINST I KASSAN, MER VINST PÅ PLAN FÖRENINGAR MER VINST I KASSAN, MER VINST PÅ PLAN VÄLKOMMEN TILL DET VINNANDE LAGET Vi har varit aktiva inom fotbolls- och sportresor i många år. Det har resulterat i att vi är en av Skandinaviens billigaste

Läs mer

Bygga om-dialogen. Bjarne Stenquist, miljöförvaltningen Malmö stad. Bygga

Bygga om-dialogen. Bjarne Stenquist, miljöförvaltningen Malmö stad. Bygga Bygga om-dialogen Bjarne Stenquist, miljöförvaltningen Malmö stad Bygga Områdesbeskrivning Rapport sid 54 Gul = Resursrika och svenskdominerade Grön = blandade/integrerade utifrån de två segregationsvariablerna

Läs mer

Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector

Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector SVUF-konferens, Stockholm 2013-11-14/15 Marek Perlinski Stefan Morén Björn Blom PhD in social work Professor in social work Professor

Läs mer

Nya och gamla svenskar: med jämlik vård och omsorg som mål

Nya och gamla svenskar: med jämlik vård och omsorg som mål Nya och gamla svenskar: med jämlik vård och omsorg som mål Rebecca Popenoe, Fil.dr. Socialantropolog & Adjunkt, Karolinska Institutet Nätverket hälsa och demokrati, 8 februari 2013 Socialantropologi =

Läs mer

Den Danske Bank in Sweden

Den Danske Bank in Sweden Capital Market Day, Copenhagen, 29 June 2000 Den Danske Bank in Sweden Ulf Lundahl Senior Executive Vice President of Östgöta Enskilda Bank Östgöta Enskilda Bank Founded 1837 in Linköping Regional bank

Läs mer

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY VÄSTERBOTTEN COUNTY COUNCIL Epidemiology and Global Health Strategic Development Office Public Health Unit ANNELI IVARSSON

Läs mer

Är primärvården för alla?

Är primärvården för alla? Länsförbundet Rapport 2011 i Stockholms län Är primärvården för alla? Medicinskt Ansvariga Sjuksköterskor (MAS) om primärvården för personer med utvecklingsstörning och autism I n l e d n i n g Våra medlemmar

Läs mer

KS 23 5 FEBRUARI 2014

KS 23 5 FEBRUARI 2014 KS 23 5 FEBRUARI 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lagerkvist Monika Datum 2014-02-04 Diarienummer KSN-2014-0127 Kommunstyrelsen Ansökan om samverkansmedel till planering av Cross-Road i Uppsala

Läs mer

Är primärvården för alla?

Är primärvården för alla? Länsförbundet Rapport 2011 i Stockholms län Är primärvården för alla? Medicinskt Ansvariga Sjuksköterskor (MAS) om primärvården för personer med utvecklingsstörning och autism 2 I n l e d n i n g Våra

Läs mer

Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 17 oktober 2007

Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 17 oktober 2007 Folkhälsovetenskapligt centrum 2007-10-24 Kjerstin Strandh Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 17 oktober 2007 Närvarande Agneta Niklasson (mp) vice ordförande Alma Basic (s) Angelo

Läs mer

Vem är vi? Vision: På människans uppdrag för ett medmänskligare Skåne.

Vem är vi? Vision: På människans uppdrag för ett medmänskligare Skåne. Vem är vi? Vision: På människans uppdrag för ett medmänskligare Skåne. Verksamhetsidé: Skåne Stadsmission arbetar på människans uppdrag för ett medmänskligare Skåne. Vi arbetar lyhört och proaktivt med

Läs mer

Definition. Definition. Ansvarsområden Sjukvården Medicinsk behandling (HSL 3 ) 2013-02-18

Definition. Definition. Ansvarsområden Sjukvården Medicinsk behandling (HSL 3 ) 2013-02-18 Definition Beroende/missbruk och samtidig diagnos av psykisk sjukdom eller personlighetsstörning Socialstyrelsen: Nationella riktlinjer 2006 Definition Beroende/missbruk och oberoende psykisk sjukdom enligt

Läs mer

Sånt du vill veta och inte vill veta om hiv/aids.

Sånt du vill veta och inte vill veta om hiv/aids. Sånt du vill veta och inte vill veta om hiv/aids. Är jag säker? Vi får inte tro att vi går säkra. För även om vi inte är sprutnarkomaner, bosatta i Afrika, har fått blodtransfusioner, är homosexuella,

Läs mer

INTYG OCH UTLÅTANDE BASERAD PÅ ICF

INTYG OCH UTLÅTANDE BASERAD PÅ ICF NYTT PROGRAM Utvecklingsseminarium 394 och 396 INTYG OCH UTLÅTANDE BASERAD PÅ ICF Att beskriva och bedöma behov med ICF inom rehabilitering och vård MSc. Fd. Bitr. Rektor Werner Jäger, ReArb Institutet

Läs mer

TNS Sifo Navigare Digital Channels

TNS Sifo Navigare Digital Channels Digital Channels 1 Bakgrund & Syfte med undersökningen De senaste åren har hälso- och läkemedelssektorns intresse för att investera i sociala och digitala medier ökat rejält. Från hälso- och läkemedelssektorns

Läs mer

Integrering av den fysiska och psykosociala miljön betydelsen av organisation och ledarskap

Integrering av den fysiska och psykosociala miljön betydelsen av organisation och ledarskap Integrering av den fysiska och psykosociala miljön betydelsen av organisation och ledarskap Docent David Edvardsson La Trobe University Umeå Universitet - Vad betyder ledarskapet för integreringen av fysisk

Läs mer

Barn med hivinfektion

Barn med hivinfektion Personen på bilden har inget samband med texten i broschyren. Barn med hivinfektion Information till vårdnadshavare och anhöriga Den här broschyren är riktad till vårdnadshavare och anhöriga till barn

Läs mer

HÄR FÅR HANDIKAPPADE

HÄR FÅR HANDIKAPPADE HÄR FÅR HANDIKAPPADE Organisationen Maisha Kara Trust arbetar för att funktionshindrade barn i Kenya ska få bättre livsvillkor. Ett viktigt arbete är stödgruppernas hjälp till föräldrar att inse barnens

Läs mer

Prevention och sexuell hälsa. Nationell konferens oktober 2013 Monica Ideström Enhetschef Hivprevention Smittskyddsinstitutet

Prevention och sexuell hälsa. Nationell konferens oktober 2013 Monica Ideström Enhetschef Hivprevention Smittskyddsinstitutet Prevention och sexuell hälsa Nationell konferens oktober 2013 Monica Ideström Enhetschef Hivprevention Smittskyddsinstitutet 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Läs mer

UTLYSNING AV FOU-MEDEL FÖR UTVÄRDE- RING AV PELARBACKENS VERKSAMHETER FÖR HEMLÖSA

UTLYSNING AV FOU-MEDEL FÖR UTVÄRDE- RING AV PELARBACKENS VERKSAMHETER FÖR HEMLÖSA SOCIALFÖRVALTNINGEN UTVECKLINGSENHETEN UTLYSNING SID 1 (6) 2011-10-17 UTLYSNING AV FOU-MEDEL FÖR UTVÄRDE- RING AV PELARBACKENS VERKSAMHETER FÖR HEMLÖSA Att söka bidrag Utvecklingsenheten vid Socialförvaltningen

Läs mer

Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009

Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009 Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009 Sammanfattning Detta bygger på av socialstyrelsen 2007 utfärdade nationella riktlinjerna

Läs mer

TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE Har du en anhörig eller närstående som är sjuk, gammal eller funktionshindrad?

TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE Har du en anhörig eller närstående som är sjuk, gammal eller funktionshindrad? ANHÖRIGSTÖD INFORMATION OCH STÖD TILL DIG SOM VÅRDAR EN ANHÖRIG ANHÖRIGSTÖD 2 TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE Har du en anhörig eller närstående som är sjuk, gammal eller funktionshindrad? Du

Läs mer

Missbruksorganisationer i Stockholm Historik

Missbruksorganisationer i Stockholm Historik 1 Missbruksorganisationer i Stockholm Historik Missbrukskliniker inom och utom psykiatrin Olika behandlingstraditioner och personberoende Sjukvård socialtjänst på olika håll Tillnyktring avgiftning behandling

Läs mer

Godkända gåvomottagare och perioden som de är godkända

Godkända gåvomottagare och perioden som de är godkända A World of Friends, Sverige 814801-2324 Upplands Väsby 20120223 20151231 Actionaid International Sweden 802431-3044 Stockholm 20150309 20181231 Barn i nöd-insamlingstiftelse Svensk internationell barnhjälp

Läs mer

I SKANE VILDA NYHETER VILDA VIKINGAR KOLLA IN VILDA FILMER FRÅN VÄSSARÖ VAD TYCKER DU ÄR DET BÄSTA MED SCOUTING? ONSDAG 6 AUGUSTI

I SKANE VILDA NYHETER VILDA VIKINGAR KOLLA IN VILDA FILMER FRÅN VÄSSARÖ VAD TYCKER DU ÄR DET BÄSTA MED SCOUTING? ONSDAG 6 AUGUSTI VILDA NYHETER KOLLA IN VILDA FILMER FRÅN VÄSSARÖ VILDA VIKINGAR I SKANE På en ö, i en park mitt i stan och på ansvariga på Vilda vikingar. en helt vanlig lägeräng Vildaläger Nu används platsen inte längre

Läs mer

Utsatta EU-medborgare i Sverige lägesrapport ur ett människohandelsperspektiv

Utsatta EU-medborgare i Sverige lägesrapport ur ett människohandelsperspektiv Utsatta EU-medborgare i Sverige lägesrapport ur ett människohandelsperspektiv Vad är uppdraget? Vi jobbar mot människohandel Inte mot generell social utsatthet och inte med minoritetsfrågor Det finns indikationer

Läs mer

CV - Katarina Alsbjer

CV - Katarina Alsbjer CV - Katarina Alsbjer Denna CV finns på Arbetsförmedlingens platsbank Datum: 4/7-09 PERSONUPPGIFTER Förnamn: Katarina Efternamn: Alsbjer C/O adress: Utdelningsadress: Harpsundsvägen 24 n.b. Postnummer:

Läs mer

Missbruka inte livet. Vägar bort från beroende av alkohol och narkotika

Missbruka inte livet. Vägar bort från beroende av alkohol och narkotika Missbruka inte livet Vägar bort från beroende av alkohol och narkotika Du är inte ensam Det går att få bukt med ett beroende av alkohol och narkotika. Men det är många som drar sig för att söka hjälp.

Läs mer

Amir Rostami 2012-09-16 1

Amir Rostami 2012-09-16 1 Amir Rostami 2012-09-16 1 Översikt Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project Sveriges största polisiära EU projekt Alternativt brottsbekämpning

Läs mer

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2013

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2013 Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2013 För KCS-Kvinnocirkeln Sverigesom är en rikstäckande kamratstödsförening för hivpositiva kvinnor KCS- Kvinno Cirkeln Sverige Besöksadress: Eriksbergsgatan

Läs mer

Riskbruk, missbruk och beroende baskurs

Riskbruk, missbruk och beroende baskurs Riskbruk, missbruk och beroende baskurs Under våren 2015 kommer en uppdatering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården att presenteras. Denna kurs bygger på kunskaper

Läs mer

Hepatit A - E. Ingegerd Hökeberg Bitr. smittskyddsläkare

Hepatit A - E. Ingegerd Hökeberg Bitr. smittskyddsläkare Hepatit A - E Ingegerd Hökeberg Bitr. smittskyddsläkare Hepatiter Infektion i levern = Hepatit Kan ge gulsot (Gul hud, gula ögonvitor, mörk urin) Fem hepatitvirus hittade: Hepatitvirus A-E Smittvägar Hepatit

Läs mer

Sammanställning av mötet på Enskede Värdshus den 20 september, tema:

Sammanställning av mötet på Enskede Värdshus den 20 september, tema: Sammanställning av mötet på Enskede Värdshus den 20 september, tema: Hur ser företagandet ut i Söderort och hur kan vi utveckla det? Här en sammanfattning av vad som sas av medverkande i Gilla Söderort

Läs mer

PSYKISK OHÄLSA HOS ÄLDRE

PSYKISK OHÄLSA HOS ÄLDRE SLSO P s y k i a t r i n S ö d r a PSYKISK OHÄLSA HOS ÄLDRE om psykiska problem hos äldre och dess bemötande inom Psykiatrin Södra layout/illustration: So I fo soifo@home.se Produktion: R L P 08-722 01

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Kartläggning av hemlösa år 2013. 2014-02-12 Vår referens. Karin Andersson Utvecklingssekreterare. Karin.Andersson@malmo.

Tjänsteskrivelse. Kartläggning av hemlösa år 2013. 2014-02-12 Vår referens. Karin Andersson Utvecklingssekreterare. Karin.Andersson@malmo. SIGNERAD 2014-01-28 Malmö stad Stadskontoret 1 (10) Datum 2014-02-12 Vår referens Karin Andersson Utvecklingssekreterare Tjänsteskrivelse Karin.Andersson@malmo.se Kartläggning av hemlösa år 2013 STK-2013-969

Läs mer

Syfte Att synliggöra barnets situation i konflikter gällande vårdnad, boende, umgänge.

Syfte Att synliggöra barnets situation i konflikter gällande vårdnad, boende, umgänge. 1 Slutrapport till länsstyrelsen ang. Projektet Biff 2 2008-08-25-2010-06-01 gällande barn till missbrukare, barn som bevittnat våld och barn till föräldrar med psykisk ohälsa. Bakgrund/sammanfattning

Läs mer

Fysisk aktivitet hjälper dig att behålla hälsan! Fysisk aktivitet lönar sig!

Fysisk aktivitet hjälper dig att behålla hälsan! Fysisk aktivitet lönar sig! Fysisk aktivitet hjälper dig att behålla hälsan! Fysisk aktivitet lönar sig! 1 Vår kropp är gjord för att vara i rörelse. Kroppen behöver användas för att hållas i form! Den fysiskt inaktiva livsstil som

Läs mer

Swedish translation of the Core Standards for guardians of separated children in Europe

Swedish translation of the Core Standards for guardians of separated children in Europe Swedish translation of the Core Standards for guardians of separated children in Europe GRUNDPRINCIPER OCH HÅLLPUNKTER Princip 1 Den gode mannen verkar för att alla beslut fattas i vad som är barnets bästa

Läs mer

Centrum för Klinisk Utbildning (CKU) En för KI och SLL gemensam samverkansstruktur för den kliniska utbildningen i Stockholms län

Centrum för Klinisk Utbildning (CKU) En för KI och SLL gemensam samverkansstruktur för den kliniska utbildningen i Stockholms län Centrum för Klinisk Utbildning (CKU) En för KI och SLL gemensam samverkansstruktur för den kliniska utbildningen i Stockholms län CKU Nordost CKU Nordväst CKU Sydväst CKU Sydost Ett CKU Fyra geografiska

Läs mer

UTSTÄLLARE 2013 ACANDO 4 ACCENTURE 5 ADL 6 EY 7

UTSTÄLLARE 2013 ACANDO 4 ACCENTURE 5 ADL 6 EY 7 UTSTÄLL ARE UTSTÄLLARE 2013 ACANDO 4 ACCENTURE 5 ADL 6 EY 7 MANAGEMENT OCH IT-KONSULTBRANSCHEN Acando är ett management- och it-konsultbolag som tillsammans med sina uppdragsgivare förbättrar och effektiviserar

Läs mer

Beroendekliniken. i Göteborg

Beroendekliniken. i Göteborg Beroendekliniken i Göteborg Vi erbjuder utredning och behandling vid komplicerat missbruk/beroende av alkohol, läkemedel och narkotika för personer med eller utan psykiatrisk problematik. Målgrupp Beroendekliniken

Läs mer

Projektbeskrivning Skyddsnät

Projektbeskrivning Skyddsnät Projektbeskrivning Skyddsnät När barn och unga råkar illa ut talar man ofta om att samhällets skyddsnät brister. Genom det gemensamma projektet Skyddsnät vill vi arbeta för att förstärka skyddsnätet runt

Läs mer

OM UTVECKLINGSSAMTAL MELLAN HANDLEDARE OCH DOKTORAND.

OM UTVECKLINGSSAMTAL MELLAN HANDLEDARE OCH DOKTORAND. 1 OM UTVECKLINGSSAMTAL MELLAN HANDLEDARE OCH DOKTORAND. VARFÖR REGELBUNDNA UTVECKLINGSSAMTAL? Att förena olika krav Att förena kraven på kvalitet, effektivitet, kreativitet och arbetstillfredsställelse

Läs mer

INLEDNING. förtryckande maktstrukturerna som kvinnor har levt under i många år.

INLEDNING. förtryckande maktstrukturerna som kvinnor har levt under i många år. HUNGERPROJEKTET KVINNORS LEDARSKAP RAPPORT 2013 INLEDNING MED DENNA RAPPORT vill vi på Hungerprojektet tacka alla fantastiska individer och företag som under det gångna året varit med och stöttat våra

Läs mer

Slide 4 PKCS#7. XMLDsig

Slide 4 PKCS#7. XMLDsig Slide 1 Slide 3 Slide 4 PKCS#7 XMLDsig Slide 5 Slide 6 Slide 7 Portable Document Format (PDF), är ett digitalt dokumentformat utvecklat av Adobe Systems och introducerat 1993. Filerna visas på skärm i

Läs mer

Läkare, psykolog, arbetsterapeut, sekreterare... En rad yrkeskategorier samarbetar för att ge hallänning arna bästa tänkbara psy kiat risk vård.

Läkare, psykolog, arbetsterapeut, sekreterare... En rad yrkeskategorier samarbetar för att ge hallänning arna bästa tänkbara psy kiat risk vård. Läkare, psykolog, arbetsterapeut, sekreterare... En rad yrkeskategorier samarbetar för att ge hallänning arna bästa tänkbara psy kiat risk vård. De har många olika sorters kunskap och erfarenheter, vilket

Läs mer

Välkommen till Uppdragsutbildningsenheten vid Ersta Sköndal högskola!

Välkommen till Uppdragsutbildningsenheten vid Ersta Sköndal högskola! UPPDRAGSUTBILDNING Välkommen till Uppdragsutbildningsenheten vid Ersta Sköndal högskola! Uppdragsutbildning är för Ersta Sköndal högskola ett viktigt instrument och resurs i samverkan med det omgivande

Läs mer

ELDREOMSORG I NORDEN: LIKE UTFORDRINGER ULIKE LØSNINGER? Oslo, 4. juni 2015. Kent Löfgren. Ämnesråd Svenska Socialdepartmentet

ELDREOMSORG I NORDEN: LIKE UTFORDRINGER ULIKE LØSNINGER? Oslo, 4. juni 2015. Kent Löfgren. Ämnesråd Svenska Socialdepartmentet ELDREOMSORG I NORDEN: LIKE UTFORDRINGER ULIKE LØSNINGER? Oslo, 4. juni 2015 Kent Löfgren Ämnesråd Svenska Socialdepartmentet Självbestämmande och delaktighet Oslo 4 juni 2015 En fråga Är respekten för

Läs mer

En dag om hemlöshet i Stockholms län

En dag om hemlöshet i Stockholms län En dag om hemlöshet i Stockholms län 09.00 09.30 Länsstyreslens arbete med att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden Henrik Weston, Länsstyrelsen 09.30 10.15 Gemensamma mål grund för

Läs mer

Kvalitetsindex. Rapport 2011-11-03. Änglagårdens Behandlingshem. Standard, anhörig

Kvalitetsindex. Rapport 2011-11-03. Änglagårdens Behandlingshem. Standard, anhörig Kvalitetsindex Standard, anhörig Rapport 20111103 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal bortfall

Läs mer

Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer

Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer RAPPORT 1(11) Handläggare, titel, telefon Anna Lind Nordell, sakkunnig 011-15 22 32 Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer Sammanfattning Årets mätning genomfördes

Läs mer

Rapport från World Conference on Social work and Social Development Action and Impact Stockholm 8-12 juli

Rapport från World Conference on Social work and Social Development Action and Impact Stockholm 8-12 juli 2012-08-21 Rapport från World Conference on Social work and Social Development Action and Impact Stockholm 8-12 juli Delar av styrelsen för Svensk Kuratorsförening har deltagit i World Conference on Social

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

Friskare företag med sjukvårdsförsäkring

Friskare företag med sjukvårdsförsäkring Friskare företag med sjukvårdsförsäkring 1 Varför sjukvårdsförsäkring? Förebyggande hälsotjänster. Rätt vård snabbt. Effektiv rehabilitering. 2 Vi har utvecklat en unik helhet tar hand om hela människan

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer