Pg:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "www.convictus.org Pg: 90 05 56-2"

Transkript

1 2013 Pg:

2

3 Odogmatiskt och nära Convictus är en odogmatisk organisation som står drogberoende och hemlösa nära. Det märks på olika sätt. Vårt uttryck en öppen dörr mot gatan och en länk in i samhället, som används för att beskriva våra verksamheter för hemlösa, fångar in delar av grundhållningen. Att verkligen ha en dörr öppen mot gatan är att välkomna alla som vill komma in. Det är att inte sortera och säga att du är välkommen, men inte du. Att vara en länk in i samhället förutsätter att ha förmågan att komma gästen nära och väcka hopp, likaväl som att ha förmågan att hitta nära samarbetsformer med socialtjänst, sjukvård, företag, församlingar som handfast kan bistå i en inträdesprocess in i samhället ur hemlösheten. Att vara odogmatisk är att inse att det inte finns några enkla lösningar inte heller några enda lösningar. Inom Convictus finns inte uppfattningar som att substitutionsbehandlingar är rätt eller fel eller att sprututbyte är rätt eller fel eller att den ena behandlingsformen är rätt och den andra fel. Vi står för nära verkligheten för att falla i sådana gropar. Vi ser med egna ögon dagligen att vad som är bra för en individ inte behöver vara bra för en annan. Att gå förbi en hemlös tiggare på gatan blir vanligare och det påminner oss om livets orättvisa. Ingen sitter där och tigger för att han eller hon vill eller är lat eller för att det skulle vara ett lätt sätt att tjäna pengar. Ändå är det inte ovanligt att man får höra förslag på enkla lösningar som förbjud tiggeriet, sluta ge dem pengar, de går bara till droger. Hos Convictus möter vi samma människor i andra situationer på våra egna enheter. Vi försöker komma dem nära, och med den kontakten vi då får lär vi oss mycket. Vi ser att detta är människor som behöver ett medmänskligt bemötande från oss alla välanpassade för att ha en chans att lyfta sig ur sin situation. Att vara nära kan också vara att hitta arbetsformer som tar hänsyn till hemlösas och drogberoendes vardag. Inom Convictus har vi flera exempel på detta. Vi erbjuder hälsoinsatser där hemlösa och drogberoende befinner sig. Vi tror inte på idén att det skulle räcka att sitta på en mottagning och vänta på att behövande skall dyka upp av egen kraft för att få hjälp - medicinsk eller social. Därför försöker vi erbjuda just medicinsk och social, men även juridisk hjälp inom våra egna väggar till våra gäster. Vi gör detta för vi vet att många av dessa människor inte tar sig till vare sig socialkontor eller kliniker och får den hjälp de har rätt till. De går hellre till oss för att få mat och kläder. Det är ett primärare behov för en utsatt människa. 1

4 World Aids Day 2013 genomfördes i Franska Reformerta kyrkan på Östermalm i Stockholm, en församling som stött Convictus verksamhet i flera år. De senaste åren bl a genom att arrangera luncher för hemlösa på helgdagar. Talarna i år var förutom bitr. Smittskyddsläkare Ingela Berggren och fd Landstingsrådet Birgitta Sevefjord (v), Pia Östensson från Musketörerna Rågsved, Anders Björnum från Posithiva Gruppen, Michele Bellasich från Dianova och Elie Kabwe från Franska Reformerta Kyrkan. 2

5 Convictus hälsoarbete manifesteras varje år med olika konferenser var den viktiga konferensen Convictus hälsoarbete en väg ur beroende?. Convictus olika hälsoområden lyftes fram plus erfarenheter från det nystartade sprututbytet i Stockholm och en specialföreläsning av beroendeläkaren Roger Nilson och beroendeterapeuten AnnSofie Lakso - Nilson om medberoende och kärleks-/ sexberoende. 3

6 Convictus Hälsocenter På Convictus Hälsocentret försöker volontärer och personal att peppa gästerna till ett positivt intresse för sin egen hälsa. Ett lyckat resultat i Convictus Hälsocenter kan vara att medverka till att en människa lyckas bryta med ett hälsomässigt destruktivt levnadsmönster och i stället engagerar sig successivt i de erbjudanden som finns på hälsocentret som yoga, sjukgymnastik, utbildning i hälso/kostfrågor mm (diagram 14, sid 27). Vi är övertygade om att dessa personer då steg för steg dessutom minskar sitt beroende av landstinget och de sjukvårdskostnader som detta innebär för alla. Vi vet av erfarenhet att det inte räcker att enbart sluta med droger, även om det kan vara det första nödvändiga steget för att må bättre, det behövs ytterligare steg för att lyfta sig ur en fortsatt medicinsk utförsbacke, där man får stöd i att bryta med ett passivt liv och ensidiga matvanor. Convictus Hälsocenter är i huvudsak uppbyggt på hjälpinsatser från professionella volontärer massörer, sjukgymnaster, personliga tränare, läkare m fl. Dessa volontärer erbjuder sin hjälp till Convictus och garanterar en professionellt hög nivå på våra erbjudanden utan att de tar betalt! För att ta del av Convictus Hälsocenters erbjudanden löser gästerna ett medlemskort vilket också innefattar att man ställer upp på de grundförutsättningar om drogfrihet som gäller inom verksamheten. Medlemsantalet i Convictus Hälsocenter är stort och deltagandet i de olika behandlingarna är omfattande (diagram 13 och 15, sid 27). Convictus Hälsocenter är en drogfri verksamhet helt inriktad på hälsoaktiviteter för människor på väg ur beroende och hemlöshet. På bilden Joselyn, Ludmila (föreståndare) och Niki 4

7 Convictus, HIV-Sverige och Positiva Gruppen Väst genomförde tillsammans en nationell konferens i Göteborg om sprututbyte. Sveriges olika sprututbyten deltog, däribland de nystartade i Helsingborg, Kalmar och Stockholm. 5

8 Stärkt identitet Målsättningen med projekt Stärkt identitet som avslutade vid halvårsskiftet 2013 och finansierades under 18 månader av Smittskyddsinstitutet, har varit att ta fram ett effektivt arbetssätt för att hjälpa hemlösa med identitetshandlingar och i folkbokföringsfrågor, och på så vis öka deras möjligheter till att få medicinsk hjälp och annat stöd som de ofta är i stort behov av. Projektet har inneburit samarbete med Polisen, Skatteverkets id- avdelning, Socialtjänsten, Gula Änglarna, Frälsningsarmén, Pelarbacken, Musketörerna Rågsved. Projektet har som sagt möjliggjort för Convictus att initiera och etablera ett sam- arbete med Skatteverket. Tack vara det samarbetet har Convictus kunnat hjälpa mål- gruppen med bland annat att få folkbokföringsadress, kontroll av folkbokföringsstatus etc. Convictus har idag godkänts som intygsgivare vid anskaffande av id- handling för målgruppen. Convictus enhet Råd & Stöd har tagit över rollen i föreningen som "hjälpare" med id- handlingar. Andra enheter inom och utom Convictus kan skicka dem som behöver hjälp med id till personalen på Råd & Stöd vilka är godkända av Flemmingsbergs passpolis. På detta sätt har id- arbetet blivit en del av det reguljära arbetet. Convictus hemlöshetsarbete Målet med Convictus hemlöshetsarbete är att skapa en förbättring för gästgruppen via ett positivt bemötande i en hemlik fräsch miljö. Hemlöshetsarbetet bedrivs främst inom ramen för tre dagverksamheter. Det finns även ett uppsökande arbete och ett cykelprojekt med kaffe och bröd. De viktigaste insatserna på dagverksamheterna konkret vid sidan om erbjudande om mat, kläder, duschar osv - är medicinsk, juridisk och social professionell hjälp som steg för steg ger möjlighet för vår målgrupp att stabilisera sin situation och må bättre. Vi samarbetar med socialtjänst som besöker vår verksamhet på fasta tider och möter sina klienter inom våra väggar i en för klienten trygg miljö. Samma sak gäller vårt strukturerade samarbete med juridikstudenter, diakoner, läkare/sjuksköterskor. Aktiviteterna vid sidan om ren basservice, bygger i huvudsak tack vare samarbetena på erbjudanden om samtal med jurister, erbjudanden om hälsoinsatser (Convictus har fem volontärläkare), hjälp med planering av boende och avgiftningar/rehabilitering. Våra aktiviteter erbjuds alla våra gäster, samtidigt som vi har en begränsning i det att erbjudandena ej är flera än våra samarbetspartners tid räcker till. Det utmärkande i Convictus arbetssätt är ett långtgående samarbetstänkande där grundtanken kan formuleras enligt följande: Ju bättre vi samarbetar desto bättre för vår gästgrupp. Convictus har ingen ambition att på egen hand göra alla de insatser för 6

9 gästgruppen som vi vet skulle behövas, inställningen är i stället att samarbeta med de parter i samhället som kan erbjuda professionell hjälp. Convictus huvudsakliga roll är att nå gruppen. Vi beskriver det som en öppen dörr mot gatan och en länk in i samhället. Tre dagverksamheter för hemlösa Convictus hemlöshetsarbete började i mer strukturerad form 1996 då den första dagverksamheten, Bryggan, öppnades på Magnus Ladulåsgatan på Södermalm i Stockholm. Sedan dess har flyttarna mellan olika lokaler i Stockholm varit många och antalet Andrea, Cecilia och Anna som är juridikstudenter vid Stockholms Universitet kommer varannan vecka till Bryggan Vantör för att hjälpa gästerna med juridiska problem. enheter har vuxit till tre. De är Bryggan Vantör i Högdalen, Bryggan Hjorthagen och Convictus Råd & Stöd vid Odenplan. Bryggan Hjorthagen flyttade in i nya lokaler i november 2012 efter några år i Ruddammen på Östermalm, Convictus Råd & Stöd flyttade in i nya lokaler på Karlbergsvägen i december 2013 från Malmskillnadsgatan. Bryggan Vantör Bryggan Vantör ligger i Högdalen helt nära T- banan. Besöksfrekvensen är mycket hög och har sedan 2010 legat på över 100 gäster/dag (diagram 16, sid 28). Verksamheten är öppen 7

10 måndag fredag. En påtaglig tendens under senare år är att andelen gäster från andra länder än Sverige/Finland är hög. Under 2013 runt 30 % (diagram 19, sid 29). Väldigt utmärkande för Bryggan Vantör är det långt utvecklade samarbetet med sjukvård och socialtjänst och att detta resulterar i ett mycket stort antal ärenden i form av länkningar Klädhanteringen på dagverksamheterna är ett mycket viktigt inslag i arbetet. Trycket på kläderna är så stort att utdelningen måste styras strikt av personal så att de räcker till alla som behöver den hjälpen till och från både socialtjänsten och sjukvården (diagram 20, sid 29). Bryggan Vantör kan dessutom redovisa ett stort antal hälsoinsatser som görs av både läkare, infektionssjuksköterska och hälsoarbetare/sjukgymnast (diagram 17 och 21, sid 28 och 29). Samtliga läkarinsatser hos Bryggan Vantör görs på ideell grund av volontärläkare. Förutom rena hälsoinsatser erbjuds också juridisk hjälp, samtalshjälp mm (diagram 18, sid 28). Bryggan Hjorthagen Andelen traditionella gäster som under mitten av talet var över 90 % på Bryggan Hjorthagen, var under sista kvartalet 2013 nere på cirka 15 % (diagram 6, sid 24). Detta illustrerar tydligt vad som har hänt i Stockholm under de senaste åren när man pratar om hemlöshet. Det finns en stor andel hemlösa i Stockholm idag som inte ingår i den officiella statistiken. Många av dessa kommer, förutom från tredjeland, från olika EU- stater som Polen, Rumänien, Ungern (diagram 4, sid 24). Totalt sett under hela 2013 var andelen 8

11 Unga pojkar i tjugofem-trettioårsåldern från Västafrika var den dominerande besöksgruppen på Bryggan Hjorthagen under De är inga missbrukare och ser inte speciellt utslagna ut. Men de är ofta extremt trötta, för de är hemlösa uteliggare! Då kan en trästol som på bilden duga som säng. svenskar på Bryggan Hjorthagen 18 %, andelen EU- medborgare var 31 % och andelen övriga nationaliteter 51 % (diagram 5, 6 och 8, sid 24 och 25). Bryggan Hjorthagen som håller öppet sju dagar per vecka har en genomsnittlig besöksfrekvens på 42 personer/dag (diagram 6, sid 24). Bryggan Hjorthagen ger på samma sätt som Bryggan Vantör hjälp med länkningar till juridik, sjukvård, socialtjänst mm (diagram 7, sid 25). Man har även fasta tider då jurister, läkare och hälsoarbetare besöker verksamheten (diagram 9, sid 25). Läkarna och juristerna är volontärer. Convictus Råd & Stöd Råd & Stöd, Convictus lilla dagverksamhet mitt i city (diagram 22, sid 30), fungerar på samma sätt som de två bryggorna men i mindre skala. För fem år sedan på Malmskillnadsgatan (där Råd & Stöd hade sina lokaler t o m september 2013) låg medianvärdet på antal gäster per dag på cirka 15 personer, 2013 låg det på 35 (diagram 24, sid 30). En väl så intressant uppgift i statistiken att få fram är andelen nya gäster man når. Totalt var det under perioden Denna statistik kan föras tack vare att personalen på Råd & Stöd har mycket god personkännedom om gruppen. Kunskapen har byggts upp under ett flertal år. Varje ny gäst kommer enbart in i denna statistik Nya gäster - en gång (diagram 23, sid 30). 9

12 Hemlöshetsarbete på fältet Convictus arbetar på fältet dels via Hiv- och hepatitarbetet som inleddes 2008, dels via Cykelprojektet som initierades 2005 då Convictus köpte en dansk cykel för att kunna arbeta mobilt som en rullande minibrygga och på så sätt nå hemlösa på stan. Hiv- och hepatitarbetet Convictus hiv- och hepatitarbete är i huvudsak uppdelad i fyra olika arbetsområden - konferenser och miniseminarier, uppsökande arbete, målgruppsanpassad testning av hiv och hepatiter där vaccination av hep B och hälsorådgivning har ingått samt att varje vecka erbjuda hivpositiva missbrukare skjuts till infektionsmottagningen på Huddinge Sjukhus. Convictus uppsökare har bedrivit uppsökande verksamhet i Stockholm och dess ytterområden (diagram 1, sid 23). I och med att målgruppen även under 2013 erbjudits testning, vaccination och hälsorådgivning i den miljö de vistas i har verksamheten bidragit till att förenkla för gruppen att kunna ta till sig den infektionssjukvård som samhället erbjuder och därmed medverka till att bromsa smittspridningen av hiv och hepatiter (diagram 2, sid 22). Denna testning, har dock under 2013 endast kunnat erbjudas under våren. På en av Convictus enheter (Råd & Stöd) har hivpositiva gäster möjlighet att förvara sina bromsmediciner. Insatserna inom hiv- och hepatitarbetet syftar till att ge det medicinska och Convictus arbetade med testning och vaccination på fältet fram till våren

13 psykosociala stöd som behövs för att begränsa konsekvenserna av hiv och hepatiter både för den enskilde och för samhället. Vid sidan om testning/vaccination erbjuds också en rad andra medicinska insatser av arvoderad infektionssjuksköterska. Exempel på detta är motiverande samtal och blodtryckstagning (diagram 3, sid 23). Convictus uppsökararbete med danska paketcyklar började Rosa har under sommarhalvåret 2013 haft huvudansvaret för cykeln och dagligen befunnit sig i Björns Trädgård vid Medborgarplatsen som är något av en knutpunkt på söder för hemlösa. Via cykeln har kaffe serverats och hemlösa har fått hjälp med länkningar till både socialtjänst och sjukvård. Hälsoarbetaren Hälsoarbetaren hos Convictus är sjukgymnast. Hans arbete är fördelat mellan alla Convictus verksamheter i Stockholm. Bryggorna i Högdalen och Hjorthagen, Råd & Stöd vid Odenplan samt Hälsocentret på Södermalm. På Bryggorna och på Råd & Stöd träffar hälsoarbetaren mest personer med aktivt drogberoende. Detta är ofta individer som också lever i hemlöshet eller i korttidsboenden. Hälsoarbetarens roll för dem är att finnas där som ett stöd i deras vardag. Det finns svårigheter med hälsoarbetarens arbete i möten med gäster på bryggorna då de ofta inte är 11

14 motiverade till hälsoförändrande beteende. Mat och tak över huvudet dominerar plus droger. Men det kan också vara mycket olika från individ till individ. Att vara med och skapa en förändring hos individen och hjälpa dem i rätt riktning är en riktigt stor utmaning för hälsoarbetaren. I vissa fall finns väldigt positiva exempel. På Hälsocentret ser arbetet annorlunda ut. Gästerna på hälsocentret har ofta sitt drogberoende bakom sig och har i regel någon form av fast boende. De är ofta längre upp i behovstrappan och längre fram i processen mot ett hälsoinriktat liv. Här är det vanligt att hälsoarbetaren får mer regelbunden kontakt med gästerna och med det lyckas åstadkomma en mer intensiv förändringsprocess. Insatserna är de samma som på bryggorna; rådgivning, hjälp med kontakt med andra vårdinstanser eller socialtjänst till individuella behandlingar och träning. Värt att nämna är att Hälsocentret har resurser som bryggorna inte har i form av träningslokal och dedikerade behandlingsutrymmen (diagram 10, 11, 12, sid 26). Tomtebo Rekreationshus Convictus rekreationshus för hemlösa och hivpositiva Tomtebo - har under somrarna genomgått en stor takrenovering plus ett omfattande underhåll av trädgården. På bilden Arne som lett renoveringsarbetena och har huvudansvar för huset, plus medhjälparna Weinö och Vesa. 12

15 Målsättningen med projekt Stärkt identitet har varit att ta fram effektiva arbetssätt för att hjälpa målgruppen med identitetshandlingar och folkbokföringsfrågor, och på så vis öka deras möjligheter till att få medicinsk hjälp och annat stöd som de ofta är i stort behov av. Resultatet av detta presenterades för myndigheterna på ett miniseminarium 13

16 Under 2013 utvecklades Convictus volontärarbete genom att en volontärpolicy lades fast. Ansvarig för detta arbete var Ewa Söderpalm i Convictus styrelse. Ett inslag i volontärarbetet var en utbildningsdag för volontärer och personal med bl a professor Bo Söderpalm som föreläste om ADHD. 14

17 Convictus Ukraina The mission Mission of organization guided by our personal and professional experience, based on humanitarian principles, mutual goals and equality to create conditions for Public Health Policy in Ukraine. Together with this to provide comprehensive support to people affected by HIV/AIDS, abuses and social adaptation problems with the aim of successful reintegration into society and improvement of the quality of life. Our principles The principles that guide us: respect for the person; promotion of healthy lifestyle; no differentiation in social status, gender, physical, psychological state, as well as on other grounds; involvement of representatives of target groups into social work on a "peer" principle; comprehensive approach to solving the problem of drug use, implying a rational Neven Milivojevic var projektledare för Convictus Ukraina till en början och la grunden till organisation i Ukraina Convictus Ukraina idag har cirka 60 anställda. Alla från Ukraina. combination of primary prevention, harm reduction and rehabilitation; integration of efforts and the establishment of partnerships with public and government organizations, medical 15

18 institutions and individuals in resolving the problems of drug abuse, HIV / AIDS and other social hazards; confidentiality and anonymity of information entrusted to us. Target groups Target groups of the population with which the organization "Convictus Ukraine" works: drug users; sex workers; people on probation for crimes related to drug use; former convicts; government and public sector organizations. History of the organization Organization "Convictus" was founded in Sweden in Its founders were HIV- positive people who have decided to unite together to fight the HIV epidemic. In Stockholm centers "Convictus' have been working with HIV positive persons, drug addicts, homeless persons, and alcoholics for 20 years. For people who created All sorts of conditions are created for people to help them to start a new life. Under the support of Swedish organization "Convictus" in October 2002 "Convictus Estonia" was established. The organization is engaged in harm reduction programs, drug counseling, work in prisons, it organizes and conducts support groups for HIV- positive people. "Convictus Estonia" is actively involved in campaigns against discrimination and stigmatization of people who use drugs. Under the support of Swedish organization "Convictus", Swedish International Development Agency Sida, in 2006, "Convictus" started its work in Ukraine. Registration date: June 14th, 2007 Document No.: ser. AO1 Sertificate No Issued by: Shevchenkivska Regional State Administration in Kiev Founders: NGO Convictus Sweden 16

19 Volontärerna hos Convictus betyder mycket för hela verksamheten. På bilden hjälper två av dem, Ewa och Harriet, till på Bryggan Hjorthagens jullunch. Volontärer För Convictus är det viktigt att vara en förening som intresserar frivilliga krafter. För att detta skall vara en realitet måste föreningen ständigt utvecklas och dessutom vårda dem som vill hjälpa till. Vi vet att volontärer vitaliserar oss. De representerar ett genuint engagemang, genuiniteten känns i luften. Den dag en volontär inte trivs kan han eller hon tacka för sig och kanske gå till en annan förening. De som trivs kanske stannar ofta länge. Vid sidan om engagemang tillför volontärer ofta kunskap. Ny kunskap och nya erfarenheter som kan innebära en stor utvecklingspotential för föreningen. En pensionär som vill bli volontär, kanske har varit lärare, hantverkare, ekonom. I den mån de vill bistå Convictus med sina kunskaper skall vi vara öppna för det. 17

20 Samarbeten och sponsorer Convictus utveckling är starkt sammanflätad med förmågan att utveckla bra kvalitet på samarbeten. På en dagverksamhet som Bryggan Vantör, Bryggan Hjorthagen eller Convictus Råd & Stöd räcker det inte med att välkomna gästerna med mat, rena kläder, duschmöjligheter och gemenskap. Lika viktigt är att få till stånd processer som steg för steg leder till positiva förändringar för dem. För att kunna erbjuda en avgiftning eller ett boende krävs bra samarbete mellan Convictus och socialtjänst. För att kunna erbjuda hiv/hepatittest krävs nära samarbete med infektionssjukvård. För att kunna erbjuda juridisk hjälp krävs bra samarbete med jurister osv. Ett bra exempel på vad samarbete över gränserna kan leda till är det delade ansvaret för hemlöshetsarbetet lokalt i stadsdelarna Enskede- Årsta- Vantör i södra Stockholm. Där har socialtjänst, frivilligorganisation, kyrka gått samman och samarbetet fördjupas kontinuerligt. Det finns också flera exempel hos Convictus på konstruktiva och kreativa samarbeten med företag. Ett lysande exempel är samarbetena mellan byggföretaget Dipart och Convictus och mellan bemanningsföretaget Adaptus och Convictus. Convictus har via dessa samarbeten fått många hjälpinsatser med byggnationer, transporter, uppmuntran och kläder. Under 2014 kommer dessutom ett terränglopp genomföras i Adaptus/JOB Zones regi Running for Shelter - där olika företag utmanas och det ekonomiska överskottet går till Convictus. Ett annat lopp som skall gynna Convictus hälsoarbete är Convictusloppet, det sponsras av Holistic, ett helsvenskt kunskaps- och grossistföretag som utvecklar och säljer kosttillskott mm. Holistic stöder också Convictus Hälsocenter. Samarbeten med andra frivilligorganisationer är också viktigt. Ett sätt att manifestera detta är för Convictus medlemskapen i paraplyorganisationerna Rainbow Sweden och HIV- Sverige. Den nationella sprututbyteskonferensen i Göteborg är ett bra exempel på ett arrangörssamarbete mellan HIV-Sverige, Positiva Gruppen Väst och Convictus. Föreläsarna (från vänster) kom från sprututbytena i Helsingborg och Stockholm, kooperativet Basta Väst, sprututbytena i Kalmar och Malmö plus längst till höger Malmö Högskola. 18

21 För närmare information om Convictus olika samarbeten och sponsorer hänvisas till hemsidan 19

22 Convictus Estland Convictus Estland bildades 2002 som en självständig estniskt NGO (Non Governmental Organisation). Idén var att Convictus arbete i landet inte skulle bestå av att svenskar skulle åka dit och arbeta, utan att de som arbetade i Estland också skulle vara estländare. Så har det också blivit. Convictus Estland kom igång parallellt med att hiv snabbt spred sig bland unga injektionsmissbrukare i landet. Främst drabbades unga ryskspråkiga heroinmissbrukare från familjer som kommit på mellanhand i den politiska förändring som pågick i landet efter Sovjetunionens fall. Hiv- situationen i landet idag är mycket problematisk. Ett viktigt mål i Convictus Estlands arbete är att bromsa spridningen av hiv och garantera behandling mot hivviruset och kontakt med hälso- och sjukvårdssystemet. Convictus Estland driver två sprutbyten med en målsättning att få bort potentiellt infekterade sprutor och kanyler bland injektionsmissbrukare och i stället erbjuda steril injektionsutrustning. Parallellt med sprututbytet bedrivs ett nära forskningsarbete i samarbete med Tartu Universitet. Dessutom erbjuds praktiktjänstgöring för studenter hos Convictus. Genom Convictus dagliga uppsökande arbete erbjuder Convictus steril injektionsutrustning till injektionsmissbrukare som inte har kontakt med stationära sprututbyten. Även stödgrupper erbjuds till hivpositiva drogmissbrukare i grupp och individuellt. I denna gemensamma entré i centrala Tallinn samsas två helt olika verksamheter. Dels skönhetssalongen Diva, dels Convictus stödverksamhet för injektionsmissbrukare. 20

23 HIV-statistik i Stockholms Län 2013 Totalt har 5839 personer t.o.m. december 2013 anmälts med hiv- infektion i Stockholms län. Av dessa är 73% män. Antal nu levande med hiv i länet beräknas till drygt 3500 varav ca 70% är män. Homosexuell smittväg (MSM) dominerar totalt med framförallt bland smittade inom landet. Hälften av rapporterade MSM bedömdes som smittade i Sverige, motsvarande andel bland de heterosexuellt smittade var 12%. Endast 9 personer rapporterades med intravenös smittväg. Om detta beror på ändrat beteende bland personer som använder narkotika eller om vi har ett växande mörkertal är oklart. Fortsatt diagnostiseras en betydande andel patienter alltför sent. I statistiken exemplifieras detta med andelen personer som rapporteras med hiv- diagnos samtidigt som de redan utvecklat aids (Källa: Smittskydd Stockholm). 21

24 Dokumentation I Convictus arbetar vi med noggrann dokumentation för att kunna redovisa resultat på ett välunderbyggt sätt. För att klara detta har vi en dokumentatör som handleder alla Convictus enheter och sammanställer diagram och tabeller. Han hjälper också med att utforma enkäter, utveckla redovisningsblanketter mm. Följande sidor är exempel på den dokumentation som genomförts under

25 Diagram 1 Diagrammet visar antalet besök inom respektive geografiskt område under hela 2013 Diagram 2 Diagrammet visar det ackumulerade antalet män och kvinnor som testats för hiv och hepatiter. Totalt har 479 personer testats. Diagram 3 Diagrammet visar totala antalet patienter under första halvåret samt antalet rådgivningar inom repektive angiven kategori. Fler patienter har vid samma tillfälle fått rådgivning inom flera olika ämnen.totalt har testning erbjudits vid 24 tillfällen på 6 olika platser. 23

26 Diagram 4 Diagrammet visar hur fördelningen med avseende på ursprung ser ut inom gästgruppen som är EUmedborgare. Detta diagram innefattar ej svenskar. Diagram 5 Diagrammet visar hur fördelningen med avseende på ursprung ser ut inom gästgruppen som ej är EUmedborgare. Diagram 6 Diagrammet visar genomsnittliga antalet gäster per dag med avseende på ursprung. Data redovisas månadsvis från och med april 2013 till och med februari

27 Diagram 7 Diagrammet visar antalet länkningar per månad och kategori. Ex: Somatisk vård, psykiatrisk vård, Gatujurister, frivård, Crossroads, Stadsmissionen, Skatteverket, Försäkringskassan. Diagram 8 Diagrammet visar den procentuella andelen av totala gästantal som svenskar, EU-medborgare och övriga nationaliteter utgör för respektive veckodag. Diagram 9 Diagrammet visar det ackumulerade antalet timmar som hudläkare, hälsoarbetare och gatrujurister arbetat på Bryggan Hjorthagen från och med april

28 Diagram 10 Diagrammet visar det ackumulerade antalet behandlingar givna till män och kvinnor av hälsoarbetaren på Hälsocentret under Diagram 11 Diagrammet visar antalet behandlingar av hälsoarbetaren givna till målgruppen på respektive plats, redovisat månadsvis. Diagram 12 Diagrammet visar antalet tillfällen som hälsoarbetaren har erbjudit sina tjänster till målgruppen på respektive plats redovisat månadsvis. 26

29 Diagram 13 Diagrammet visar det ackumulerade antalet unika män och kvinnor sammantaget för respektive kategori. Samtliga har fått minst en behandling/ träning i respektive kategori. Diagram 14 Diagrammet visar den procentuella andelen kvinnor och män för respektive aktivitet, beräknat med avseende på antalet unika deltagare. Diagram 15 Diagrammet visar det ackumulerade antalet tillfällen då massage erbjudits samt det ackumulerade antalet unika män och kvinnor som fått massage.totalt har 377 massage givits till de 87 männen. Totalt har 295 massage givits till de 59 kvinnorna 27

30 Diagram 16 Diagrammet visar det genomsnittliga antalet gäster och luncher per dag redovisat månadsvis från och med januari 2006 till och med december Diagram 17 Diagrammet visar det totala antalet timmar för respektive aktör under åren Allmänläkare började på Vantör under Hälsoarbete började under Diagram 18 Diagrammet visar hur många dagar som respektive aktör varit på bryggan. Totalt är 202 arbetsdagar dokumenterade. 68 dagar har två eller fler aktörer arbetat på Bryggan. 28

31 Diagram 19 Diagrammet visar det genomsnittliga antalet gäster per dag redovisat månadsvis uppdelat i fyra kategorier. Data sammanställt från och med 15 april till och med 17 december. Diagram 20 Diagrammet visar antalet länkningar till och från socialtjänst och sjukvårdsinrättning samt antalet ärenden. Redovisat månadsvis från och med januari till och med december. Diagram 21 Diagrammet visar antalet timmar och patienter för respektive aktör på Bryggan Vantör under hela

32 Diagram 22 Diagrammet visar det genomsnittliga antalet gäster per dag för respektive år. Diagram 23 Diagrammet visar det ackumulerade antalet nya gäster som besökt Råd & Stöd. Dokumentation av nya gäster började i mars 2009 och fortsatte till och med september 2013, totalt 992 dokumenterade dagar. Diagram 24 Diagrammet visar max- och medianvärdet av antalet gäster per dag för respektive månad från och med januari 2009 till och med september

33 31

34 cv CONVICTUS

omslag 13:convictus årsber 15-04-20 13.32 Sida 1 CONVICTUS www.convictus.org Pg: 90 05 56-2

omslag 13:convictus årsber 15-04-20 13.32 Sida 1 CONVICTUS www.convictus.org Pg: 90 05 56-2 omslag 3:convictus årsber 5-04-0 3.3 Sida cv CONVICTUS 04 www.convictus.org Pg: 90 05 56- omslag 3:convictus årsber 5-04-0 3.3 Sida Hela verksamhetsberättelsen finns också som PDF på www.convictus.org.

Läs mer

CONVICTUS. www.convictus.org Pg: 90 05 56-2

CONVICTUS. www.convictus.org Pg: 90 05 56-2 cv CONVICTUS 0 www.convictus.org Pg: 0 0 - Hela verksamhetsberättelsen finns också som PDF på www.convictus.org. Där finns också Convictus bokslut för 0. På hemsidan finns dessutom långt mer information

Läs mer

Convictus en förening för hemlösa

Convictus en förening för hemlösa Convictus en förening för hemlösa Claes Heijbel Verksamhetschef, Convictus. E-post: claes.heijbel@convictus.org. tema Convictus en relativt stor stödorganisation med tre dagverksamheter för hemlösa i Stockholm

Läs mer

Ord Bemötande Ett bra bemötande Vår syn på bemötande Varför kallar vi våra besökare gäster?

Ord Bemötande Ett bra bemötande Vår syn på bemötande Varför kallar vi våra besökare gäster? Ord Bemötande handlar om hur vi förhåller oss till varandra. Det diskuteras mycket både i Convictus Sverige, Estland och Ukraina. Det är en förenande länk länderna emellan. Ordet bemötande kan lätt missbrukas

Läs mer

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Convictus Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

www.convictus.org Pg: 90 05 56-2

www.convictus.org Pg: 90 05 56-2 2011 www.convictus.org Pg: 90 05 56-2 Milstolpar Convictus var första åren en livaktig mindre kamratförening med ett par anställda och lokal vid St Eriksplan i Stockholm. Idag är Convictus en stor stödorganisation

Läs mer

Vad ingår i hiv-statistiken? I nedanstående statistik ingår samtliga personer som rapporterats och har sin behandlande läkare i Stockholms län.

Vad ingår i hiv-statistiken? I nedanstående statistik ingår samtliga personer som rapporterats och har sin behandlande läkare i Stockholms län. Rapporterade fall av hiv i Stockholms läns landsting år 2013 Hiv-statistiken baseras på avidentifierade anmälningar som behandlande läkare rapporterar till smittskyddsläkare i respektive län. Med rapporterade

Läs mer

Vad ingår i hiv statistiken? I den statistik som redovisas i Stockholms län ingår de personer som har sin behandlande läkare i Stockholms län.

Vad ingår i hiv statistiken? I den statistik som redovisas i Stockholms län ingår de personer som har sin behandlande läkare i Stockholms län. Rapporterade fall av hiv i Stockholms läns landsting år 2011 Hiv statistiken baseras på avidentifierade anmälningar som behandlande läkare rapporterar till smittskyddsläkare i respektive län. Med rapporterade

Läs mer

Vad ingår i hiv-statistiken? I nedanstående statistik ingår samtliga personer som rapporterats och har sin behandlande läkare i Stockholms län.

Vad ingår i hiv-statistiken? I nedanstående statistik ingår samtliga personer som rapporterats och har sin behandlande läkare i Stockholms län. Sammanfattning År 2014 ses en minskning av antalet rapporterade med hiv i Stockholms län. Smitta mellan män som har sex med män (MSM) fortsätter att dominera den inhemska spridningen i länet, men även

Läs mer

www.convictus.org Pg: 90 05 56-2

www.convictus.org Pg: 90 05 56-2 2012 www.convictus.org Pg: 90 05 56-2 Otrygghet 1999 tvingades Convictus lämna lokalerna på Magnus Ladulåsgatan på Södermalm som var Convictus första Brygga för hemlösa. Anledning: Verksamheten som nådde

Läs mer

Sprutbyte i Stockholm -en preventiv verksamhet för personer i aktivt injektionsmissbruk

Sprutbyte i Stockholm -en preventiv verksamhet för personer i aktivt injektionsmissbruk Sprutbyte i Stockholm -en preventiv verksamhet för personer i aktivt injektionsmissbruk Martin Kåberg Infektionsläkare Projektansvarig för sprutbytet i Stockholm Infektionskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset

Läs mer

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård 19-28

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård 19-28 PROTOKOLL UTDRAG Nämnden för Folkhälsa och sjukvård 19-28 Tid: 2015-03-10 13:00-16:20 Plats: Sal A, Regionens hus 23 Dnr LJ 2013/ 1629 Sprututbytesprogram vid infektionskliniken, länssjukhuset Ryhov, Region

Läs mer

Convictus har ett nära samarbete med Smittskyddsenheten sedan många år. Varje år brukar detta manifesteras i en gemensam större konferens.

Convictus har ett nära samarbete med Smittskyddsenheten sedan många år. Varje år brukar detta manifesteras i en gemensam större konferens. Hälsa Convictusbildadessomenkamratföreningförhivpositivamissbrukare.Mensedanmittenav 90 taletarbetarvisuccessivtpåettbredareplanparallelltmedatthivärföreningens grundidentitet.vipratarsällannumeraomhivisoleratutansäger

Läs mer

World Aids Day - Convictus viktigaste dag, åttonde året i Korskyrkan

World Aids Day - Convictus viktigaste dag, åttonde året i Korskyrkan Hiv och missbruk Convictus verkar på olika fält. Det märks på olika sätt. Dels är vi medlemmar i Hiv-Sverige, en paraplyorganisation med fokus på hivpositivas rättigheter i samhället. Dels i Rainbow, en

Läs mer

Vad ingår i hiv-statistiken? I nedanstående statistik ingår samtliga personer som rapporterats och har sin behandlande läkare i Stockholms län

Vad ingår i hiv-statistiken? I nedanstående statistik ingår samtliga personer som rapporterats och har sin behandlande läkare i Stockholms län Rapporterade fall av hiv i Stockholms läns landsting år 212 Hiv-statistiken baseras på avidentifierade anmälningar som behandlande läkare rapporterar till smittskyddsläkare i respektive län. Med rapporterade

Läs mer

Sprututbytet i Stockholm - praktiska erfarenheter

Sprututbytet i Stockholm - praktiska erfarenheter Sprututbytet i Stockholm - praktiska erfarenheter Martin Kåberg Specialistläkare Infektion Överläkare Psykiatri/beroendesjukdomar Medicinskt ansvarig Stockholms Sprututbyte Innehåll Evidens/rekommendationer

Läs mer

I statistiken som redovisas i Stockholms län ingår de personer som har sin behandlande läkare i Stockholms län.

I statistiken som redovisas i Stockholms län ingår de personer som har sin behandlande läkare i Stockholms län. 20-03-03 Vad ingår i hiv-statistiken? Hiv-statistiken baseras på avidentifierade anmälningar som behandlande läkare rapporterar till smittskyddsläkare i respektive län. Den avidentifierade koden (s.k.

Läs mer

niklas.karlsson@smi.se

niklas.karlsson@smi.se Nationell strategi mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar Övergripande målsättning, bl.a., Antalet nyupptäckta fall av hivinfektion (i Sverige) ska halveras till 2016 7 preventionsgrupper Personer

Läs mer

Anders Tegnell Biträdande Generaldirektör. Niklas Karlsson Ansvarig utredare. Sid

Anders Tegnell Biträdande Generaldirektör. Niklas Karlsson Ansvarig utredare. Sid Anders Tegnell Biträdande Generaldirektör Niklas Karlsson Ansvarig utredare Sid. Nationell strategi mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar 7 målgrupper, 3 huvudmål. Nationell 10-års strategi

Läs mer

Öppettider vid dagverksamheter för hemlösa i Stockholms stad

Öppettider vid dagverksamheter för hemlösa i Stockholms stad SOCIALTJÄNST- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STAD SÖVERGRIPANDE FRÅGOR SEKTIONEN FÖR ORGANI SATIONS- OCH FÖRENINGSSTÖD Handläggare: Jens Barlas Telefon: 08-508 25 026 11-25 TJÄNSTEUTLÅTANDE

Läs mer

Sverige mot narkotika Landskrona 1-2 Oktober Linda Nilsson, Generalsekreterare World Federation Against Drugs

Sverige mot narkotika Landskrona 1-2 Oktober Linda Nilsson, Generalsekreterare World Federation Against Drugs Sverige mot narkotika Landskrona 1-2 Oktober Linda Nilsson, Generalsekreterare World Federation Against Drugs World Federation Against Drugs World Federation Against Drugs bildades i Stockholm 2009. WFAD

Läs mer

SOSFS 2007:2 (M och S) Föreskrifter. Utbyte av sprutor och kanyler till personer som missbrukar narkotika. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2007:2 (M och S) Föreskrifter. Utbyte av sprutor och kanyler till personer som missbrukar narkotika. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2007:2 (M och S) Föreskrifter Utbyte av sprutor och kanyler till personer som missbrukar narkotika Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets

Läs mer

Figur 1, Anmälda personer med hiv i Stockholms län , totalt = 5027

Figur 1, Anmälda personer med hiv i Stockholms län , totalt = 5027 Rapporterade fall av hiv i Stockholms läns landsting år 2008 Hiv-statistiken baseras på avidentifierade anmälningar som behandlande läkare rapporterar till smittskyddsläkare i respektive län. Det är personer

Läs mer

SOSFS 2007:2 (M och S) Föreskrifter. Utbyte av sprutor och kanyler till personer som missbrukar narkotika. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2007:2 (M och S) Föreskrifter. Utbyte av sprutor och kanyler till personer som missbrukar narkotika. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2007:2 (M och S) Föreskrifter Utbyte av sprutor och kanyler till personer som missbrukar narkotika Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets

Läs mer

Samverkansdiskussion om intravenöst missbruk och spridning av hepatit C i Norrbottens Län

Samverkansdiskussion om intravenöst missbruk och spridning av hepatit C i Norrbottens Län Samverkansdiskussion om intravenöst missbruk och spridning av hepatit C i Norrbottens Län 29 november 2012 Birgitta Hall Kurator Sunderby Sjukhus Ann-Louise Svedberg Lindqvist Sjuksköterska Smittskydd

Läs mer

Stor okunskap om hivtestning bland landets vårdcentraler

Stor okunskap om hivtestning bland landets vårdcentraler Författare: Kajsa Althén och Fredrik Petterson Stor okunskap om hivtestning bland landets vårdcentraler Vid en rundringning till 28 vårdcentraler i tre städer i Sverige uppvisar många en stor okunnighet

Läs mer

Frälsningsarmén Socialt Center för EUmedborgare

Frälsningsarmén Socialt Center för EUmedborgare Socialförvaltningen Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Tjänsteutlåtande Sida 1 (7) 2014-08-12 Handläggare Therese Thorell Telefon: 08-508 25 026 Till Socialnämnden Frälsningsarmén Socialt

Läs mer

Datum 2013-05-22. Motion av Malena Ranch (MP) om möjliggörande av sprututbyte i Uppsala län

Datum 2013-05-22. Motion av Malena Ranch (MP) om möjliggörande av sprututbyte i Uppsala län 3Jö Uppsala ^ KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Holm Kjell Datum 2013-05-22 Diarienummer NHO-2013-0076.33 Nämnden för hälsa och omsorg Motion av Malena Ranch (MP) om möjliggörande

Läs mer

Hepatit C Statistik

Hepatit C Statistik Hepatit C 2014 Statistik Smittskyddsenheten, 2015-03-03, Eva Lundmark Hepatit C-fallen (69) minskade i antal 2014 jämfört med åren innan och incidensen låg lägre än totalt i Sverige (15,8/100 000 invånare).

Läs mer

[ALLA. )Välbehandlad. }Allas rätt OSS! UTAN OSS BERÖRS AV HIV INGET. till bästa möjliga hälsa! RÄTTIGHETER FÖR PERSONER SOM LEVER MED HIV

[ALLA. )Välbehandlad. }Allas rätt OSS! UTAN OSS BERÖRS AV HIV INGET. till bästa möjliga hälsa! RÄTTIGHETER FÖR PERSONER SOM LEVER MED HIV (MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER FÖR PERSONER SOM LEVER MED HIV }Allas rätt till bästa möjliga hälsa! TESTNING OCH BEHANDLING ÄR BÄSTA PREVENTION [ALLA BERÖRS AV HIV! INGET OM OSS UTAN OSS! )Välbehandlad hiv överförs

Läs mer

för människor av människor medmänniskor

för människor av människor medmänniskor för människor av människor medmänniskor Eskilstuna stadsmission finns till för personer som befinner sig i en utsatt livssituation. För oss är olika former av utsatthet inte mer eller mindre värda i relation

Läs mer

Nationell strategi mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar (prop. 2005/06:60) http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/55679

Nationell strategi mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar (prop. 2005/06:60) http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/55679 Tips på kunskapsunderlag för stöd i planeringen av insatser Allmänt Nationell strategi mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar (prop. 2005/06:60) http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/55679 Förordning

Läs mer

Ett klargörande. av två kränkande artiklar om Convictus i Svenska Dagbladet. Ett dokument från Rainbow Sweden

Ett klargörande. av två kränkande artiklar om Convictus i Svenska Dagbladet. Ett dokument från Rainbow Sweden Ett klargörande av två kränkande artiklar om Convictus i Svenska Dagbladet Ett dokument från Rainbow Sweden Convictus smutskastas Rainbow dras med Bakgrund: Vi inom Rainbow Sweden har läst ett par artiklar

Läs mer

Förslag till samarbete med landstinget kring en samlad strategi för att begränsa smittspridning vid intravenöst missbruk Remiss från kommunstyrelsen

Förslag till samarbete med landstinget kring en samlad strategi för att begränsa smittspridning vid intravenöst missbruk Remiss från kommunstyrelsen FARSTA STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR VUXN A TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) 2011-01-27 Handläggare: Per-Ove Mattsson Telefon: 08-508 18 148 Till Farsta stadsdelsnämnd 2011-02-17 Förslag till samarbete

Läs mer

Redovisning av insatser för EU-medborgare i Stockholm vintern 2014/15

Redovisning av insatser för EU-medborgare i Stockholm vintern 2014/15 Socialförvaltningen Socialtjänstavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (8) 2015-08-26 Handläggare Sofia Månsson 08-508 25 643 Till Socialnämnden Redovisning av insatser för EU-medborgare i Stockholm vintern

Läs mer

Lågtröskelverksamhet för förebyggande av hepatit och hiv, vid injektionsmissbruk

Lågtröskelverksamhet för förebyggande av hepatit och hiv, vid injektionsmissbruk Veronica Hermann, strateg folkhälsa och välfärd ledningskontoret Ärendenr HSN 2016/44 1 (9) Handlingstyp Beslutsunderlag Datum 160127 Hälso- och sjukvårdsnämnden Lågtröskelverksamhet för förebyggande av

Läs mer

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Goal Bring back the experiences from the international work of Kalmar

Läs mer

Utsatta EU-medborgare. Enkäten till kommunerna i Västernorrland maj 2015

Utsatta EU-medborgare. Enkäten till kommunerna i Västernorrland maj 2015 Utsatta EU-medborgare Enkäten till kommunerna i Västernorrland maj 2015 Vilken kommun gäller svaren? Härnösands kommun Kramfors kommun Sollefteå kommun Sundsvalls kommun Timrå kommun Ånge kommun Örnsköldsviks

Läs mer

Yttrande över betänkandet Bättre insatser vid missbruk och beroende (SOU 2011:35)

Yttrande över betänkandet Bättre insatser vid missbruk och beroende (SOU 2011:35) S2011/4504/FST Socialdepartementet 103 33 Stockholm Stockholm 2011-10-13 Yttrande över betänkandet Bättre insatser vid missbruk och beroende (SOU 2011:35) IOGT-NTO har inbjudits att lämna synpunkter på

Läs mer

Migration, sexuell hälsa och hivprevention. HIV och migration i EU/EEA

Migration, sexuell hälsa och hivprevention. HIV och migration i EU/EEA Migration, sexuell hälsa och hivprevention HIV och migration i EU/EEA Teymur Noori Nationella Hiv/STI-konferensen Stockholm, 21-22 October 2013 Översikt Epidemiologisk översikt ECDC projekt kring migration

Läs mer

Samverkan i missbrukar- och beroendevården En gemensam policy för missbrukarvård och specialiserad beroendevård i landstinget och kommunerna i

Samverkan i missbrukar- och beroendevården En gemensam policy för missbrukarvård och specialiserad beroendevård i landstinget och kommunerna i Samverkan i missbrukar- och beroendevården En gemensam policy för missbrukarvård och specialiserad beroendevård i landstinget och kommunerna i Stockholms län Samverkan i missbrukar- och beroendevården

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2002:42 1 (7) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2001:21 av Brit Rundberg (v) om vården av hemlösa hivpositiva missbrukare och hemlösa missbrukare döende i aids Föredragande landstingsråd:

Läs mer

I nedanstående statistik ingår samtliga personer som rapporterats och har sin behandlande läkare i Stockholms län

I nedanstående statistik ingår samtliga personer som rapporterats och har sin behandlande läkare i Stockholms län Vad ingår i hiv-statistiken för SLL? Hiv-statistiken baseras på avidentifierade anmälningar som behandlande läkare rapporterar till smittskyddsläkare i respektive län. Med rapporterade fall menas personer

Läs mer

Redovisning av insatser för EU-medborgare i Stockholm vintern 2013/14

Redovisning av insatser för EU-medborgare i Stockholm vintern 2013/14 Socialförvaltningen Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Tjänsteutlåtande Sida 1 (9) 2014-05-16 Handläggare Therese Thorell Telefon: 08-508 25 026 Till Socialnämnden Redovisning av insatser

Läs mer

Gillis Hammar Förvaltningschef Fredrik Jurdell Avdelningschef

Gillis Hammar Förvaltningschef Fredrik Jurdell Avdelningschef SOCIALTJÄNST- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN KANSLIAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) 2010-03-25 Handläggare: Jens Barlas Telefon: 08-508 25 026 Till Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden Förslag

Läs mer

Stöd till hemlösa. Verksamheter för vuxna som är hemlösa och som vistas i Stockholms stad. stockholm.se/stodtillhemlosa

Stöd till hemlösa. Verksamheter för vuxna som är hemlösa och som vistas i Stockholms stad. stockholm.se/stodtillhemlosa Stöd till hemlösa Verksamheter för vuxna som är hemlösa och som vistas i Stockholms stad. stockholm.se/stodtillhemlosa Stöd till hemlösa Dag- och nattverksamheter för hemlösa, som har verksamhetsbidrag

Läs mer

Hemlöshet bland EU-medborgare Skrivelse av Roger Mogert (S)

Hemlöshet bland EU-medborgare Skrivelse av Roger Mogert (S) PM 2013: RVII (Dnr 325-200/2012) Hemlöshet bland EU-medborgare Skrivelse av Roger Mogert (S) Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande. Skrivelse av Roger Mogert (S) om Hemlöshet

Läs mer

Ungdomsrådgivningen i Sundsvall. Kontakt: Caroline Svensson och Ullrika Larsson, tel.nr. 0200-120 440.

Ungdomsrådgivningen i Sundsvall. Kontakt: Caroline Svensson och Ullrika Larsson, tel.nr. 0200-120 440. Ungdomsrådgivningen i Sundsvall. Kontakt: Caroline Svensson och Ullrika Larsson, tel.nr. 0200-120 440. Dom jag pratat med berättar att de upplever att projektet haft en lång startsträcka och att de ännu

Läs mer

Inbjudan att tillsammans med Stockholms läns landsting delta i försöksverksamhet med sprutbyte remiss från kommunstyrelsen

Inbjudan att tillsammans med Stockholms läns landsting delta i försöksverksamhet med sprutbyte remiss från kommunstyrelsen NORRMALMS STADSDELSFÖRVALTNING SOCIALTJÄNSTAVDELNIN GEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 1.5.1.-612/2011 SID 1 (7) 2011-02-04 Handläggare: Karin Aronsson Telefon: 508 09 395 Till Norrmalms stadsdelsnämnd Inbjudan

Läs mer

KF 7 27 JAN Nr 7. Motion av Malena Ranch (MP) om möjliggörande av sprututbyte i Uppsala län KSN

KF 7 27 JAN Nr 7. Motion av Malena Ranch (MP) om möjliggörande av sprututbyte i Uppsala län KSN KF 7 27 JAN 2014 Nr 7. Motion av Malena Ranch (MP) om möjliggörande av sprututbyte i Uppsala län KSN-2013-0509 Kommunfullmäktige Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att

Läs mer

Motion till riksdagen. 1988/89:So18

Motion till riksdagen. 1988/89:So18 Motion till riksdagen 1988/89:So18 av Anita Stenberg och Marianne Samuelsson (båda mp) med anledning av skr. 1988/89:94 om försöksverksamheten inom hälso- och sjukvården med utdelning av sprutor och kanyler

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2009:103 1 (8) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2008:17 av Inger Ros (S) om start av en informationskampanj i syfte att minska spridningen av klamydia Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Samteamet - en förändrad inriktning för Gullmarsplans beroendemottagning

Samteamet - en förändrad inriktning för Gullmarsplans beroendemottagning SKARPNÄCKS STADSDELSFÖRVALTNING Avdelningen för individ- och familjeomsorg Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2014-11-19 Handläggare Christina Koistinen Telefon: 08-508 15024 Till Skarpnäck stadsdelsnämnd 2014-12-18

Läs mer

Vad ingår i hiv-statistiken? I nedanstående statistik ingår samtliga personer som rapporterats och har sin behandlande läkare i Stockholms län.

Vad ingår i hiv-statistiken? I nedanstående statistik ingår samtliga personer som rapporterats och har sin behandlande läkare i Stockholms län. Rapporterade fall av hiv i Stockholms läns landsting (SLL) år 2015. Hiv-statistiken baseras på avidentifierade anmälningar som behandlande läkare rapporterar till smittskyddsläkare i respektive län. Med

Läs mer

SUPPORTED EMPLOYMENT. IPS (Indivdual Placement and Support) en metod som utgår från ett brukarperspektiv.

SUPPORTED EMPLOYMENT. IPS (Indivdual Placement and Support) en metod som utgår från ett brukarperspektiv. SUPPORTED EMPLOYMENT IPS (Indivdual Placement and Support) en metod som utgår från ett brukarperspektiv. Innehåll i dagens presentation: Varför fokusera på arbete, kan och vill alla arbeta? Koppling mellan

Läs mer

Hiv på institution. - Ett projekt med syfte att öka kunskapen om och minska spridningen av blodsmittor. Torkel Richert, Malmö högskola

Hiv på institution. - Ett projekt med syfte att öka kunskapen om och minska spridningen av blodsmittor. Torkel Richert, Malmö högskola Hiv på institution - Ett projekt med syfte att öka kunskapen om och minska spridningen av blodsmittor Torkel Richert, Malmö högskola Projektmål Nå ut med information till ett stort antal personer vilka

Läs mer

Ansökan om bidrag till Crossroads

Ansökan om bidrag till Crossroads Socialförvaltningen Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2014-12-09 Handläggare Veronica Wolgast Karlberg Telefon: 08-508 25 081 Till Socialnämnden 2014-12-16 Ansökan

Läs mer

Stöd till hemlösa. verksamheter för vuxna som är hemlösa och som vistas i Stockholms stad. www.stockholm.se/stodtillhemlosa

Stöd till hemlösa. verksamheter för vuxna som är hemlösa och som vistas i Stockholms stad. www.stockholm.se/stodtillhemlosa Stöd till hemlösa verksamheter för vuxna som är hemlösa och som vistas i Stockholms stad www.stockholm.se/stodtillhemlosa Stöd till hemlösa Dag- och nattverksamheter för hemlösa, som har verksamhetsbidrag

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Mottagningen för särskild vård

Mottagningen för särskild vård Mottagningen för särskild vård HLM Enk HLM U-a Sprut bytet "En mottagning för människor som på grund av sin misstro mot samhället och utanförskap idag inte söker vård, trots förmodat stort behov" 1 Mottagningen

Läs mer

Hiv och Hepatit. Information till dig som injicerar narkotika

Hiv och Hepatit. Information till dig som injicerar narkotika Hiv och Hepatit Information till dig som injicerar narkotika 1 Informationsmaterialet är framtaget av och kan beställas från Smittskydd Stockholm Stockholms Läns Landsting. 08-737 39 09 registrator@smittskyddstockholm.se

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2008:77 1 (12) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motioner av Birgitta Sevefjord m fl (v) om sprututbytesverksamhet för injektionsmissbrukare i Stockholms läns landsting i samverkan med Stockholms

Läs mer

Utvecklingsområde 1: Utveckla det förebyggande långsiktiga arbetet så att insatser möter de hiv/sti-preventiva behov som finns bland migranter.

Utvecklingsområde 1: Utveckla det förebyggande långsiktiga arbetet så att insatser möter de hiv/sti-preventiva behov som finns bland migranter. Utvecklingsområde 1: Utveckla det förebyggande långsiktiga arbetet så att insatser möter de hiv/sti-preventiva behov som finns bland migranter. Ungefär var femte person som bor i Skåne är utlandsfödd.

Läs mer

Tuberkulos bland hemlösa i Stockholm

Tuberkulos bland hemlösa i Stockholm Tuberkulos bland hemlösa i Stockholm Risk för omfattande smittspridning? - risk för smittspridning?? Foto: Roger Turesson DN 2017 Hemlösa i Stockholms stad Person som är hänvisad till tillfälliga boendealternativ

Läs mer

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen")

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. Högskoleförordningen) Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen") 1 1. Mål för doktorsexamen 1. Goals for doctoral exam Kunskap och förståelse visa brett

Läs mer

Forskningsläget rörande sprututbyte. Nils Stenström

Forskningsläget rörande sprututbyte. Nils Stenström Forskningsläget rörande sprututbyte Nils Stenström nils.stenstrom@socialstyrelsen.se 1 Bakgrund Sprutbyte intoducerades i mitten på 1980- talet för att motverka hiv Sverige tidigt med försöksverksamhet

Läs mer

Vinternatt - Vintern 2014/ nattlogiplatser för fattiga EU-medborgare

Vinternatt - Vintern 2014/ nattlogiplatser för fattiga EU-medborgare Socialförvaltningen Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2014-09-19 Handläggare Veronica Wolgast Karlberg Telefon: 08-508 25 081 Till Socialnämnden 2014-10-21 Vinternatt

Läs mer

Förslag till fördelning av statsbidrag från Smittskyddsinstitutet för att förstärka Stockholms stads HIV-preventiva arbete

Förslag till fördelning av statsbidrag från Smittskyddsinstitutet för att förstärka Stockholms stads HIV-preventiva arbete SOCIALFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STAD SÖVERGRIPANDE SOCIALA FRÅGOR Jens Barlas Telefon: 08-508 25 026 Till Socialnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 11.1-0562/2011 SON 2011-12-15 SID 1 (10) Förslag till fördelning

Läs mer

Samtalsunderlag kring sexualitet, känslor och intimitet

Samtalsunderlag kring sexualitet, känslor och intimitet Samtalsunderlag kring sexualitet, känslor och intimitet Ett sätt att främja lika rättigheter, möjligheter och förutsättningar för brukare med olika former av intellektuell funktionsnedsättning Denna trycksak

Läs mer

Välkomna till Noaks Ark Syds nyhetsbrev för Detta händer i december

Välkomna till Noaks Ark Syds nyhetsbrev för Detta händer i december Välkomna till Noaks Ark Syds nyhetsbrev för 2017 Detta händer i december Har du vägarna förbi, kom gärna upp och ta en kopp kaffe/te. Våra öppettider: måndag, tisdag, torsdag 10-16 och fredagar 10-15.

Läs mer

Ett starkt folkhälsoperspektiv behövs för att minska de globala narkotikaproblemen

Ett starkt folkhälsoperspektiv behövs för att minska de globala narkotikaproblemen Förebygg.nu Göteborg 11 November 2015 Maria Renström Department of Mental Health and Substance Abuse Ett starkt folkhälsoperspektiv behövs för att minska de globala narkotikaproblemen 1 CND side event

Läs mer

Uppföljning av Sprututbytesverksamheten

Uppföljning av Sprututbytesverksamheten Socialförvaltningen Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2014-04-04 Handläggare Maria Saario Telefon: 08-508 25 403 Till Socialnämnden Uppföljning av Sprututbytesverksamheten

Läs mer

Link to present updated list! Check out student- and career related events from universities, organizations and companies on UU CareerGate.

Link to present updated list! Check out student- and career related events from universities, organizations and companies on UU CareerGate. Sida 1 av 6 EVENTS Link to present updated list! Check out student- and career related events from universities, organizations and companies on UU CareerGate. Studentvolontär i Uppsala / Student Volunteering

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Föreningen Fenix 2015

VERKSAMHETSPLAN Föreningen Fenix 2015 1 VERKSAMHETSPLAN Föreningen Fenix 2015 2 Föreningen Fenix verksamhet i Aspudden startade 1999. Verksamhetens ryggrad är synen på människans inneboende kraft att hitta tillbaka till sig själv, till sina

Läs mer

Boende för hiv-positiva hemlösa missbrukare

Boende för hiv-positiva hemlösa missbrukare SOCIALTJÄNST- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN KANSLIAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) SAN 2009-03-19 2009-02-19 Handläggare: Daniel Liljendahl Telefon: 08-508 25 026 Till Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Förslag angående sprututbytesverksamheten för narkotikamissbrukare Remiss från Socialdepartementet Remisstid 18 juni 2003

Förslag angående sprututbytesverksamheten för narkotikamissbrukare Remiss från Socialdepartementet Remisstid 18 juni 2003 Bilaga 13:22 till kommunstyrelsens protokoll den 18 juni 2003, 23 PM 2003 RVII (Dnr 325-1256/2003) Förslag angående sprututbytesverksamheten för narkotikamissbrukare Remiss från Socialdepartementet Remisstid

Läs mer

Stockholms stad socialjourarbetet med EU-medborgare

Stockholms stad socialjourarbetet med EU-medborgare Stockholms stad socialjourarbetet med EU-medborgare The Capital of Scandinavia Agenda Situationen i Stockholm Uppsökande arbete Arbetet på boplatser Handläggning av ärenden Sid 2 Bostadssituation i Stockholm

Läs mer

Skrivelse angående hivsituationen i Stockholm

Skrivelse angående hivsituationen i Stockholm SOCIALTJÄNSTFÖRVALTNINGEN KANSLIAVDELNINGEN SID 1 (5) 2008-03-27 Handläggare: Daniel Liljendahl Telefon: 08-508 25 026 Till Socialtjänstnämnden Skrivelse angående hivsituationen i Stockholm Svar på skrivelse

Läs mer

1. Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 2. Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa

1. Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 2. Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa Information om statliga stimulansmedel aktuella för Kalmar län genom överenskommelser mellan SKL och regeringen 2015 avseende socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Noaks Ark Nyhetsbrev nr 1/2006: statistik över 2005

Noaks Ark Nyhetsbrev nr 1/2006: statistik över 2005 Hiv/Aids 2005 Antalet hivsmittade i världen är nu 40,3 miljoner. Endast under 2005 har 4,9 miljoner vuxna och barn smittats med viruset. Trots att andelen hivsmittade har minskat i vissa länder, så fortsätter

Läs mer

Stålstandardiseringen i Europa

Stålstandardiseringen i Europa Stålstandardiseringen i Europa Erfarenheter, möjligheter, utmaningar Hans Groth Avesta Research Center Innehåll 1. En idé om ett nytt material - Tidslinje 2. Förutsättningar Regelverket som det var då

Läs mer

PSYKISK OHÄLSA HOS ÄLDRE

PSYKISK OHÄLSA HOS ÄLDRE SLSO P s y k i a t r i n S ö d r a PSYKISK OHÄLSA HOS ÄLDRE om psykiska problem hos äldre och dess bemötande inom Psykiatrin Södra layout/illustration: So I fo soifo@home.se Produktion: R L P 08-722 01

Läs mer

SOCIALTJÄNSTFÖRVALTNINGEN STABEN

SOCIALTJÄNSTFÖRVALTNINGEN STABEN SOCIALTJÄNSTFÖRVALTNINGEN STABEN DNR 105-0626/2007 SID 1 (5) 2007-11-16 Handläggare: Christina Högblom Telefon: 508 25 606 Till Socialtjänstnämnden Yttrande över förslag till gemensam policy för att förebygga,

Läs mer

Vad händer inom området marknadsföring och internet handel med alkohol och tobak i Sverige

Vad händer inom området marknadsföring och internet handel med alkohol och tobak i Sverige Vad händer inom området marknadsföring och internet handel med alkohol och tobak i Sverige Maria Renström Director ANDT and Social services Ministry of Health and Social Affairs The common overall objective

Läs mer

Undersökning hepatit C

Undersökning hepatit C Stockholm 26 maj 2015 Undersökning hepatit C Svenska Brukarföreningen har i samarbete med biopharmaföretaget Abbvie gett undersökningsföretaget YouGov i uppdrag att mäta kunskapsnivån hos allmänheten.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen VERKSAMHETSPLAN 2015 Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen Inledning Internationella Kvinnoföreningen i Malmö, IKF i Malmö, är en väl etablerad ideell förening

Läs mer

Anmälan av avsiktsförklaring om samarbete mellan Merck Sharp & Dohme AB (MSD AB) och Stockholms läns landsting

Anmälan av avsiktsförklaring om samarbete mellan Merck Sharp & Dohme AB (MSD AB) och Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-06-04 LS 1403-0357 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen 1 4-06- 1 7 0 0 0 1 6 ' Anmälan av avsiktsförklaring om samarbete mellan Merck Sharp & Dohme AB

Läs mer

Brottsofferjour för hemlösa Motion av Stefan Nilsson och Mats Lindqvist (båda mp) (2007:39)

Brottsofferjour för hemlösa Motion av Stefan Nilsson och Mats Lindqvist (båda mp) (2007:39) Utlåtande 2008: RVII (Dnr 325-4787/2007) Brottsofferjour för hemlösa Motion av Stefan Nilsson och Mats Lindqvist (båda mp) (2007:39) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande Motion (2007:39)

Läs mer

En medikalisering av ett biologiskt, socialt och psykologiskt problem Utvecklingen av svensk missbruksvård

En medikalisering av ett biologiskt, socialt och psykologiskt problem Utvecklingen av svensk missbruksvård En medikalisering av ett biologiskt, socialt och psykologiskt problem Utvecklingen av svensk missbruksvård Man kan urskilja tre narkotikapolitiska huvudlinjer 2 En restriktiv linje En skadereduktions linje

Läs mer

Etableringsbidrag för Musketörerna i Rågsved

Etableringsbidrag för Musketörerna i Rågsved Socialförvaltningen Administrativa avdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (8) 2017-05-10 Handläggare Emelie Steen Telefon: 08-508 25 158 Till Socialnämndens organisations- och föreningsutskott 2017-06-13

Läs mer

Hepatit C. Smittskyddsenheten, Eva Lundmark

Hepatit C. Smittskyddsenheten, Eva Lundmark Hepatit C Antalet hepatit C fall är i stigande sedan 2011 då endast 55 fall anmäldes. Under 2013 rapporterades 90 fall (åtta kliniska anmälningar saknas), en incidens på 22/100 000 invånare, vilket var

Läs mer

En rapport om Kvinnojouren Ninas arbetssätt och hinder

En rapport om Kvinnojouren Ninas arbetssätt och hinder En rapport om Kvinnojouren Ninas arbetssätt och hinder Kvinnojouren Nina är en verksamhet av Irakiska Kommittén för Kvinnors Rättigheter (IKKR). I sitt arbete mot våld och hedersrelaterad våld tar kvinnojouren

Läs mer

Noaks Ark Stockholm Org.nr Verksamhetsplan 2012

Noaks Ark Stockholm Org.nr Verksamhetsplan 2012 Noaks Ark Stockholm Org.nr. 802454-3517 Verksamhetsplan 2012 Kunskap och stöd med fokus på prioriterade målgrupper Från i början av 2011 har Noaks Arks rikstäckande verksamhet bedrivits under ledning av

Läs mer

Reggio Emilia, en stad med ca invånare i norra Italien. Den är känd för sin pedagogiska filosofi som växte fram efter andra världskriget.

Reggio Emilia, en stad med ca invånare i norra Italien. Den är känd för sin pedagogiska filosofi som växte fram efter andra världskriget. Reggio Emilia Reggio Emilia, en stad med ca 150 000 invånare i norra Italien. Den är känd för sin pedagogiska filosofi som växte fram efter andra världskriget. Kärnan i verksamheten är ca 35 förskolor

Läs mer

KFUM Kristianstad Pingis Medlemspolicy

KFUM Kristianstad Pingis Medlemspolicy KFUM Kristianstad Pingis Medlemspolicy KFUK-KFUM (YMCA) är världens största och äldsta ungdomsrörelse. YMCA finns i 130 länder och har 70 miljoner medlemmar, varav 70 000 i Sverige. Bokstäverna i KFUK-KFUM

Läs mer

Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency

Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency Assignment Assignment from the Ministry of Defence MSB shall, in collaboration

Läs mer

familjerådslag för dementa

familjerådslag för dementa TADD-resa till Skottland 2014 familjerådslag för dementa Carina Olsson Enhetschef Ewa Näslund Socialt Ansvarig Socionom Socialstyrelsen skriver i sin vägledning Att ge ordet och lämna plats Individen ska

Läs mer

Nyhetsbrev april 2013 Stöd projektet finansiellt Plusgirokonto: 70 20 86-0 Märk inbetalningen med SEPeru

Nyhetsbrev april 2013 Stöd projektet finansiellt Plusgirokonto: 70 20 86-0 Märk inbetalningen med SEPeru Nyhetsbrev april 2013 Stöd projektet finansiellt Plusgirokonto: 70 20 86-0 Märk inbetalningen med SEPeru Tack för ert intresse för projektet som vi hjälper till att driva i Lima, Peru. Vi hoppas att ni

Läs mer

Att förebygga hiv och andra sexuellt överförbara infektioner i Västra Götaland. Bilaga. Epidemiolgosik översikt

Att förebygga hiv och andra sexuellt överförbara infektioner i Västra Götaland. Bilaga. Epidemiolgosik översikt Att förebygga hiv och andra sexuellt överförbara infektioner i Västra Götaland Bilaga Epidemiolgosik översikt BILAGA EPIDEMIOLOGISK ÖVERSIKT Hiv-fall i Västra Götaland 2-27 Statistiken grundar sig på

Läs mer

REMEO Stockholm. - Klinik för vård- och rehabilitering av patienter i behov av andningsstöd

REMEO Stockholm. - Klinik för vård- och rehabilitering av patienter i behov av andningsstöd REMEO Stockholm - Klinik för vård- och rehabilitering av patienter i behov av andningsstöd Agenda REMEO i ett globalt perspektiv REMEO Stockholm Förutsättningar, hinder och drömmar för framtiden Linde

Läs mer