Vad ingår i hiv-statistiken? I nedanstående statistik ingår samtliga personer som rapporterats och har sin behandlande läkare i Stockholms län.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vad ingår i hiv-statistiken? I nedanstående statistik ingår samtliga personer som rapporterats och har sin behandlande läkare i Stockholms län."

Transkript

1 Sammanfattning År 2014 ses en minskning av antalet rapporterade med hiv i Stockholms län. Smitta mellan män som har sex med män (MSM) fortsätter att dominera den inhemska spridningen i länet, men även här ses en minskning. Oroande är ökningen av andra STI, framförallt bland hiv-infekterade MSM. Det är viktigt att hivsmitta fångas upp tidigt så att individen får adekvat behandling och fortsatt smittspridning kan undvikas. Hiv i Stockholms läns landsting (SLL) år 2014 Hiv-statistiken baseras på avidentifierade anmälningar som behandlande läkare rapporterar till smittskyddsläkare i respektive län. Med rapporterade fall menas personer som inte tidigare anmälts i SLL med hiv. I statistiken redovisas, till skillnad från den nationella rapporteringen (Folkhälsomyndigheten), även fall som redan anmälts i annat län om personen efter anmälan flyttat eller bytt behandlade läkare till Stockholms län. Bland de 191 fall som rapporteras i Stockholms län är 104 (54 %) nydiagnostiserade under året, d.v.s. personer som inte tidigare kände till sin hiv-diagnos. Av dessa var 100 diagnostiserade i SLL. Anmälan sker med kod (s.k. rikskod) som består av födelseår samt de fyra sista siffrorna i personnumret. De personer som i Stockholms län ännu inte fått sitt personnummer anmäls med födelseår samt fyra sista siffrorna i sitt personliga reservnummer (s.k. annat nummer). Smittskyddsläkaren har inte kännedom om identiteten på individer som rapporterats utan enbart antalet. Vad ingår i hiv-statistiken? I nedanstående statistik ingår samtliga personer som rapporterats och har sin behandlande läkare i Stockholms län. Hiv-statistik 2014 Totalt har 6030 personer anmälts med hiv-infektion i Stockholms län t.o.m. december Antal nu levande med hiv i länet beräknas till ca 3500 varav ca 70 % är män. Sedan uppgången under början av 2000 talet ser vi nu en tendens till minskning av antalet nyrapporterade. Bland smittade inom landet dominerar MSM. Hälften av rapporterade MSM bedömdes som smittade i Sverige. Motsvarande andel bland de heterosexuellt smittade var 12 %. Endast 9 personer rapporterades med intravenös smittväg. Fortsatt diagnostiseras en betydande andel patienter alltför sent. I vår statistik exemplifieras detta med andelen personer som rapporteras med hiv-diagnos samtidigt som de redan utvecklat aids.

2 Ålder, kön, smittväg, smittland Utav 191 rapporterade (fig. 1), nydiagnostiserades 100 i SLL under 2014 (fig. 2+3). De övriga 91 personerna hade redan kännedom om sin hiv-diagnos när de flyttade till Stockholm från annat land eller län. Flertalet rapporterade finns i åldern år (fig. 4+5). Fig. 6 visar fördelning av smittväg över tid. Utrikes smitta dominerar (fig. 7). Sverige angavs som smittland för 38 personer (20 %) av samtliga rapporterade under Av de inhemskt smittade var 23 personer (60 %) smittade via män som har sex med män och 12 personer, varav 6 kvinnor via heterosexuell kontakt. Tre personer som injicerar narkotika var smittade i Sverige. Fig. 8 visar smittväg fördelat på kön. Diagnos med hiv + flera STI (fig. 11) Under 2014 rapporterades 186 personer med tidigare känd hiv-infektion, med annan anmälningspliktig STI (klamydia, gonorré och/eller syfilis), vid 239 tillfällen med 268 diagnoser. Sex kvinnor och två män var smittade heterosexuellt medan 178 (96 %) var män som smittats vid sexuell kontakt med annan man. Sverige angavs som smittland vid 136 (57 %) smittillfällen. För 40 (22 %) män angavs mer än ett smittillfälle under året. Bland de 51 MSM som fick sin hiv-diagnos under året hade 19 även annan STI. Barn/ungdomar som nu lever med hiv i SLL (fig.12) Orsak till diagnos för nydiagnostiserade i SLL (fig. 9) Hiv/aids Tio personer rapporterades med hiv och aids samtidigt under Två var redan kända från sitt hemland. De övriga åtta personerna utgör 8 % av samtliga nydiagnostiserade. Två rapporterades smittade heterosexuellt och 5 personer via sex mellan män (varav 3 födda och smittade utrikes). För en person, smittad före ankomst till Sverige, var smittvägen okänd. De två personerna med tidigare känd diagnos var födda och sannolikt även smittade i högendemiskt land (fig.10).

3 Fig 1. Rapporterade personer med hiv i Stockholms län , fördelat på kön 138 Kvinnor Män Totalt

4 Fig 2. Antal rapporterade hiv-fall i SLL Totalt antal anmälda fall i SLL Anmälda med känd diagnos från annat län Anmälda förutom fall diagnostiserade i annat län

5 Fig 3. Rapporterade och nydiagnostiserade personer med hiv i Stockholms län Rapporterade Nydiagnostiserade i Sverige Nydiagnostiserade i SLL

6 Fig 4. Rapporterade hiv-fall i SLL Kön och Ålder N=191 Kvinna Man Åldersgrupp (år)

7 Fig 5. Rapporterade personer med hiv Ålder och smittväg (N=191) Intravenöst missbruk Homosexuell Heterosexuell Mor/barn Blodprodukter Annat/okänt Åldersgrupp (år)

8 200 Fig 6. Rapporterade personer med hiv Smittväg Heterosexuell Intravenöst missbruk Homosexuell Annan 120 Antal fall Het; 83 Hom; Annan;17 IVM;9 Rapporteringsår

9 Fig 7. Rapporterade personer med hiv Smittväg, Smittland (Uppgift saknas/okänd smittland redovisas ej här) Smittad i Sverige Smittad utomlands Heterosex Homosex Intravenöst Antal fall

10 Fig 8. Rapporterade personer med hiv Kön och smittväg (N=191) 82 Kvinna Man Heterosexuell Homosexuell Intravenös Mor/barn Blod/blodpr Annat/Okänt

11 Fig 9. Nydiagnostiserade hiv-fall i SLL Orsak till diagnos (N=100) Annan orsak 15% Provtagning (asyl) 4% Utredning av sjukdomssymptom 37% Provtagning (STI) 25% Smittspårning 13% Screening av gravida 6%

12 Fig 10. Rapporterade personer med hiv/aids 2014 (N=10) 4 Smittad i Sverige Smittad utrikes 3 Smittland okänt Heterosexuell smittväg Homosexuell smittväg Okänd smittväg

13 Fig 11. STI hos redan känd hiv-positiv person Antal rapporterade diagnoser Syf Gc Klam

14 Fig 12. Barn/ungdomar i SLL 2014 Aktuell åldersgrupp (n= 78) Kvinna Man Åldersgrupp (år)

Anmälda sjukdomar enligt smittskyddslagen i Västmanland år 2014

Anmälda sjukdomar enligt smittskyddslagen i Västmanland år 2014 1 (19) Enheten för smittskydd och vårdhygien 2015-06-15 Anmälda sjukdomar enligt smittskyddslagen i Västmanland år 2014 Tabell över anmälda fall under åren 2010 2014 2010 2011 2012 2013 2014 Atypiska mykobakterier

Läs mer

Regeringens proposition 2005/06:60

Regeringens proposition 2005/06:60 Regeringens proposition 2005/06:60 Nationell strategi mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar Prop. 2005/06:60 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 december

Läs mer

Hiv Behandling ger livskvalitet och minskad smittsamhet

Hiv Behandling ger livskvalitet och minskad smittsamhet 2014-11-12 Hiv Behandling ger livskvalitet och minskad smittsamhet Ingela Berggren Bitr smittskyddsläkare Smittskydd Stockholm Hiv- Humant Immunbrist Virus Isolerades 1983 i Frankrike. Namn HIV-1 1985.

Läs mer

Årsstatistik 2014. Anmälda fall av campylobacterinfektion i Västernorrland uppdelade på inhemsk och utlandssmitta år 2014

Årsstatistik 2014. Anmälda fall av campylobacterinfektion i Västernorrland uppdelade på inhemsk och utlandssmitta år 2014 Nr 1, 215 Nyhetsbrev från Smittskyddsenheten i Västernorrland Årsstatistik 214 Allmänfarliga sjukdomar (ej STI ) Campylobacterinfektion, 127 fall et fall har ökat betydligt jämfört med tidigare år. Inget

Läs mer

Jämtlands läns årsstatistik för 2012

Jämtlands läns årsstatistik för 2012 Jämtlands läns årsstatistik för 2012 Sammanställning av allmänfarliga och anmälningspliktiga sjukdomar i Jämtlands län Diagnos 2008 2009 2010 2011 2012 Klamydia 636 645 668 541 610 HIV 4 13 2 2 2 Gonorré

Läs mer

Tidig eller sen hivdiagnos. En studie om personer smittade i Sverige och personer födda i Sverige och smittade utomlands.

Tidig eller sen hivdiagnos. En studie om personer smittade i Sverige och personer födda i Sverige och smittade utomlands. Tidig eller sen hivdiagnos En studie om personer smittade i Sverige och personer födda i Sverige och smittade utomlands. En trendanalys över tidsperioden 2003 till 2010 Tidig eller sen hivdiagnos En studie

Läs mer

Epidemiologisk årsrapport 2012

Epidemiologisk årsrapport 2012 Epidemiologisk årsrapport 212 Epidemiologisk årsrapport 212 Totalt har antalet rapporterade, anmälningspliktiga sjukdomar har varit relativt stabilt i Sverige sedan flera år. Under 212 anmäldes 7227 fall,

Läs mer

Hiv i Sverige. Kunskaper, attityder och beteenden hos allmänheten 1987 2011

Hiv i Sverige. Kunskaper, attityder och beteenden hos allmänheten 1987 2011 Hiv i Sverige Kunskaper, attityder och beteenden hos allmänheten 1987 2011 Hiv i Sverige Kunskaper, attityder och beteenden hos allmänheten 1987 2011 Bindningar och jäv För Smittskyddsinstitutets (SMI)

Läs mer

Statistik 2010. Redovisning av brottsofferstatistiken för alla Sveriges BOJ verksamhetsåret 2010

Statistik 2010. Redovisning av brottsofferstatistiken för alla Sveriges BOJ verksamhetsåret 2010 Statistik 2010 Redovisning av brottsofferstatistiken för alla Sveriges BOJ verksamhetsåret 2010 2011-02-28 Brottsofferjourernas Riksförbund Sofia Barlind Brottsofferjourernas statistikföring Brottsofferjourernas

Läs mer

Influensarapport för vecka 13, 2015 Denna rapport publicerades den 2 april 2015 och redovisar influensaläget vecka 13 (23/3-29/3).

Influensarapport för vecka 13, 2015 Denna rapport publicerades den 2 april 2015 och redovisar influensaläget vecka 13 (23/3-29/3). Influensarapport för 13, 2015 Denna rapport publicerades den 2 april 2015 och redovisar influensaläget 13 (23/3-29/3). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?... 2 Lägesbeskrivning...

Läs mer

Uppföljning av sjukförsäkringens utveckling

Uppföljning av sjukförsäkringens utveckling 1 (46) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Uppföljning av sjukförsäkringens utveckling Delredovisning 2 av regeringsuppdrag år 2013 Postadress Besöksadress Telefon 103 51 Stockholm Vasagatan 16 08-786

Läs mer

Åberg, M, Piuva, K & Holmdahl, J FoU-Nordväst. Inventering av behov hos personer med psykiska funktionsnedsättningar i Nordvästkommunerna

Åberg, M, Piuva, K & Holmdahl, J FoU-Nordväst. Inventering av behov hos personer med psykiska funktionsnedsättningar i Nordvästkommunerna 2009 09 24 Åberg, M, Piuva, K & Holmdahl, J FoU-Nordväst Inventering av behov hos personer med psykiska funktionsnedsättningar i Nordvästkommunerna 2 Sammanfattning...4 1. Inledning...6 1.1 Bakgrund...

Läs mer

En tredjedel av svenskarna har aldrig bytt försäkringsbolag för sin bilförsäkring

En tredjedel av svenskarna har aldrig bytt försäkringsbolag för sin bilförsäkring En tredjedel av svenskarna har aldrig bytt för sin bilförsäkring Maj 2013 Inledning sid 1 Vad är viktigast för dig när du väljer för din bilförsäkring? sid 2 Har du någon gång jämfört priset på din nuvarande

Läs mer

Hivbarometern: - Sveriges insatser till nyanlända. A I D S Accountability International. m.in hälsa. Diskussionsunderlag

Hivbarometern: - Sveriges insatser till nyanlända. A I D S Accountability International. m.in hälsa. Diskussionsunderlag A I D S Accountability International Hivbarometern: - Sveriges insatser till nyanlända Diskussionsunderlag m.in hälsa meningsfull delaktighet integration hälsa Projektet är finansierat av Europeiska Integrationsfonden

Läs mer

Peder Ahlin Lars Moberg Åsa Thourot. Begripa ATT FÖRSTÅ HIVINFEKTION. Läkare mot AIDS Noaks Ark

Peder Ahlin Lars Moberg Åsa Thourot. Begripa ATT FÖRSTÅ HIVINFEKTION. Läkare mot AIDS Noaks Ark Peder Ahlin Lars Moberg Åsa Thourot Begripa ATT FÖRSTÅ HIVINFEKTION Läkare mot AIDS Noaks Ark Peder Ahlin Lars Moberg Åsa Thourot Begripa a ATT FÖRSTÅ HIVINFEKTION Utgiven av Föreningen Läkare mot aids

Läs mer

Många arbetslösa har en svag förankring till arbetsmarknaden

Många arbetslösa har en svag förankring till arbetsmarknaden Lönebildningsrapporten 2014 93 FÖRDJUPNING Många arbetslösa har en svag förankring till arbetsmarknaden Diagram 72 Jobbchans för olika grupper, 16 64 år Procent, säsongsrensade månadsvärden 16 14 16 14

Läs mer

Sexuellt överförbara sjukdomar

Sexuellt överförbara sjukdomar 483 Magnus Gisslén, Infektionskliniken, SU/Östra, Göteborg Petra Tunbäck, Verksamheten för Hud- och Könssjukvård, SU/Sahlgrenska, Göteborg Inledning Till begreppet STI Sexually Transmitted Infections hänförs

Läs mer

Ungdomars kunskaper om hiv

Ungdomars kunskaper om hiv Ungdomars kunskaper om hiv Kartläggningsprojekt på utvalda gymnasieskolor i Skåne 2010 Rapport från Noaks Ark Skåne 2 Sammanfattning Under 2010 bedrev Noaks Ark Skåne ett informationsprojekt i samarbete

Läs mer

Statistik för Stödlinjen 1/1-30/4 2015

Statistik för Stödlinjen 1/1-30/4 2015 Statistik för Stödlinjen 1/1- /4 21 1 Sammanfattning Under perioden 1/1- /4 inkom 6 spelrelaterade samtal, 188 chattar och 9 e- brev till Stödlinjen. I telefonsamtalen är gruppen 18-44 år mest representerad

Läs mer

Handlingsplan Sex. & Hälsa 03-02-24 11.43 Sida 1 Magdalena Lindelöw HD: JOBB:SEXUALITET OCH HÄLSA: HANDLINGSPLAN FÖR.

Handlingsplan Sex. & Hälsa 03-02-24 11.43 Sida 1 Magdalena Lindelöw HD: JOBB:SEXUALITET OCH HÄLSA: HANDLINGSPLAN FÖR. Handlingsplan Sex. & Hälsa 03-02-24 11.43 Sida 1 Magdalena Lindelöw HD: JOBB:SEXUALITET OCH HÄLSA: & HÄLSA HANDLINGSPLAN FÖR 2002 SEXUALITET Folkhälsoenheten Handlingsplan Sex. & Hälsa 03-02-24 11.43 Sida

Läs mer

Mål med smittskydd. Skydda befolkningen mot smittsam sjukdom. Ge individ som bär på sådan sjukdom stöd och behandling

Mål med smittskydd. Skydda befolkningen mot smittsam sjukdom. Ge individ som bär på sådan sjukdom stöd och behandling Mål med smittskydd Skydda befolkningen mot smittsam sjukdom Ge individ som bär på sådan sjukdom stöd och behandling Sidan 1 Smittskyddslagen I varje landsting ska det finnas en smittskyddsläkare. 1:9 SmL

Läs mer

Kvinnor och män utan barn

Kvinnor och män utan barn 18 och män utan barn Många av dem som ännu inte hade fått något barn räknade med att bli förälder så småningom. Orsaken till att man inte hade fått barn än varierade med respondentens ålder och familjesituation.

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län november 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län november 2013 18 december 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län november 2013 Lediga platser Under månaden anmäldes 1 1036 lediga platser och samma månad förra året anmäldes 1 081. Således

Läs mer

RAPPORT. Stadskontoret. Folkmängd i Malmö. Preliminär januari 2013

RAPPORT. Stadskontoret. Folkmängd i Malmö. Preliminär januari 2013 RAPPORT Stadskontoret Folkmängd i Malmö Preliminär januari 2013 Malmö stadskontor Avdelningen för samhällsplanering Arbetsgrupp: Maria Kronogård (Befolkningsutveckling) Elisabeth Pålsson (Malmöbor födda

Läs mer

Barnafödandet. Gun Alm Stenflo

Barnafödandet. Gun Alm Stenflo 28 Gun Alm Stenflo Barnafödandet Den svenska fruktsamheten sjönk under 1990-talet från att ha varit en av Europas högsta, barn per kvinna år 1990, till en för Sverige rekordlåg nivå om år 1999. Nedgången

Läs mer

Statistik 2008. Jourernas inlämning Sedan det nya gemensamma statistiksystemet infördes 2005 har mellan 60-73 jourer lämnat

Statistik 2008. Jourernas inlämning Sedan det nya gemensamma statistiksystemet infördes 2005 har mellan 60-73 jourer lämnat Statistik 2008 År 2008 fick 78 056 personer hjälp av någon av Sveriges 104 aktiva brottsofferjourer. Det visar statistiken för stöd till brottsoffer och vittnen. Två jourer hade ingen verksamhet under

Läs mer

Flera når långt. GÄVLEBORG Kortast väntetid vid ändtarmscancer. DALARNA Kortast väntetid vid lungcancer

Flera når långt. GÄVLEBORG Kortast väntetid vid ändtarmscancer. DALARNA Kortast väntetid vid lungcancer Cancerkartan Sverige På kommande sidor redovisar vi en bild av hur väl landstingen uppfyller de mål för processer som är satta i de nationella riktlinjerna för bröst-, lung-, tjock- och ändtarmscancer

Läs mer

Befolkning efter bakgrund

Befolkning efter bakgrund Befolkning efter bakgrund Sveriges folkmängd fortsatte att öka under 2010, detta mycket tack vare ett fortsatt invandringsöverskott. Invandringen har under lång tid varit större än utvandringen i Sverige

Läs mer

Legionella - Handläggarstöd

Legionella - Handläggarstöd 1(6) Legionella - Handläggarstöd Allmänt om legionella Legionella är namnet på en familj av bakterier som förekommer naturligt i mark och vatten. Det är genom vattnet som bakterierna kommer in i våra vattensystem.

Läs mer

ANVISNING. Koncernkontoret. Enheten för informationssäkerhet. Datum: 2012-10-15 Dnr: Dokumentets status: Beslutad

ANVISNING. Koncernkontoret. Enheten för informationssäkerhet. Datum: 2012-10-15 Dnr: Dokumentets status: Beslutad Koncernkontoret Enheten för informationssäkerhet Datum: 2012-10-15 Dnr: Dokumentförvaltare: Enheten för informationssäkerhet Koncernkontoret Dokumentets status: Beslutad Dokumentid: Identitetshantering

Läs mer