Ord Bemötande Ett bra bemötande Vår syn på bemötande Varför kallar vi våra besökare gäster?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ord Bemötande Ett bra bemötande Vår syn på bemötande Varför kallar vi våra besökare gäster?"

Transkript

1 Ord Bemötande handlar om hur vi förhåller oss till varandra. Det diskuteras mycket både i Convictus Sverige, Estland och Ukraina. Det är en förenande länk länderna emellan. Ordet bemötande kan lätt missbrukas och bli till en tom floskel. Det är också ett ord som om man fyller det med dess verkliga positiva innebörd kan betyda så oerhört mycket. Ordet har varit en del av Convictus grundhållning sedan mitten av 90- talet då vi öppnade vår första Brygga för hemlösa på Södermalm i Stockholm. Vid den tidpunkten kunde vi tydligt se att många av de krav som ställdes på hemlösa kopplade till stödinsatser, inte var rimliga. Klienten/patienten vare sig kunde eller ville eller klarade att leva upp till dem i flera fall. De var exempel på dåligt bemötande tyckte vi. Ett bra bemötande kan vara så mycket mer än hur man beter sig mot medmänniskor. Lika viktig kan den miljö vara där man tar emot dem. Är den välkomnande? För oss är det viktigt att våra egna dagverksamheter där vi tar emot hemlösa gäster är välkomnande och rena. Vi ser det som ett bra bemötande. Vår syn på bemötande är också en anledning till att vi ber alla gäster som kommer till våra enheter att de ska hänga av sig sina ytterkläder och lämna in sina väskor. Vi gör det som en del i att höja trevnaden i våra lokaler och skapa en hemliknande atmosfär i stället för att de skall likna väntsalar där människor sitter anonymt med ytterplaggen på. Den trivsamma miljön det goda bemötandet försöker vi också skapa genom att måna om inredning med tavlor, böcker och andra attiraljer som skapar hemkänsla. Varför kallar vi våra besökare gäster? Vi skulle kunna säga klient, brukare, deltagare som andra gör. Men för oss är gäst mest naturligt. Det avspeglar att vi inte är en behandlingsorganisation eller en myndighet som har kontakt med sina klienter/patienter för att behandla dem eller ge dem terapi. Det är heller inte så att de som kommer till oss är våra brukare, deltagare eller besökare. Det skulle kännas distanserat i Convictus värld. Vem är brukare och inte brukare hos Convictus förresten, som är en organisation där mer än femtio procent av personalen har en egen bakgrund i eget missbruk? Hos Convictus uppfattar vi våra besökare som våra gäster. Vi välkomnar och bemöter dem på ett gästfritt sätt. Vi lär känna dem personligen och lär oss vad de heter, personnummer är inte viktiga. Convictus gäster är människor som känner sig välkomna och stannar för att de trivs. På samma sätt som alla gäster gör var de än dyker upp.

2 En av Convictus stora konferenser 2010 med rubriken Sprutbyte och andra hälsoinsatser genomfördes som ett led i Convictus samarbete över Östersjön och föreningens samarbete med Tartu Universitet i Estland.

3 Almedalsveckan Tillsammans med SIDAs Östersjöenhet arrangerade Convictus en konferens under Almedalsveckan i Visby på temat Missbruk och smittspridning i Östersjöregionen. Bakgrunden är Convictus mångåriga engagemang i Östeuropa. Konferensen hade fokus på att finna fördjupade vägar till samarbete mellan Baltikum, Finland och Sverige för att lära av varandra och utveckla samarbetsformer som bromsar fortsatt smittspridning av hiv och hepatit bland injektionsmissbrukare. Claes Heijbel (verksamhetschef Convictus), Sören Berg (avdelningschef Internationella kontoret SLL) och Jesper Gantelius (moderator och projektledare Convictus Ukraina) ingick i panelen. Dessutom deltog Aljona Kurbatova (chef vid departementet for infektionssjukdomar och missbruksprevention i Estland) och Åke Örtqvist (chef Smittskydd Stockholm) och doktor Rolf Byström i expertpanelen Claes Heijbel (Convictus), Sören Berg (Internationella kontoret SLL) och Jesper Gantelius (Convictus Ukraina och seminariets moderator) ingick i panelen på Almedalsveckan. Hemlöshetsarbetet Convictus driver sedan mitten av 90- talet dagverksamheter för hemlösa. Den första öppnades på Södermalm i Stockholm. Idag finns Bryggan Vantör, Bryggan Östermalm plus Convictus Råd & Stöd som är ett servicecenter med något mindre resurser. Convictus når dagligen runt 200 hemlösa/missbrukare på dessa enheter. Det medmänskliga bemötandet är grunden i arbetet. På bryggorna betyder detta att hemlösa verkligen skall känna sig välkomna. De skall känna att Convictus står för en öppen dörr mot gatan och en länk in i samhället. De skall mötas av en trivsam atmosfär. Men det räcker inte med att välkomna gästerna med mat, rena kläder, duschmöjligheter och gemenskap, lika viktigt är att få till stånd processer som steg för steg leder till positiva förändringar för dem. Metoden för detta är att lära känna gästerna personligen och att lägga ned mycket energi på att få hög kvalitet i samarbetena med socialtjänst, sjukvård, församlingar m.fl. Convictus roll i dessa samarbeten är att få kontakt med gruppen hemlösa/missbrukare, att se till att basarbetet fungerar. Andra insatser som behövs för att en förändring till det bättre skall ske erbjuds av samarbetande enheter. För att kunna erbjuda en avgiftning eller ett boende krävs därför bra

4 samarbete mellan Convictus och socialtjänst. För att kunna bli hiv/hepatittestad krävs nära samarbete med infektionssjukvård. För att få hjälp med juridiska problem, är samarbetet med jurister nödvändigt och för att förhindra vräkning kan nära kontakt med en församling vara lösningen. Den stora vinsten med Convictus arbetssätt över gränserna är det delade ansvaret för hemlöshetsarbetet lokalt. Respektive organisation spelar sin roll utifrån sin kompetens. Det nära samarbetet förhöjer kvaliteten i arbetsinsatserna och vinnarna blir målgruppen. Byggföretaget Dipart har adopterat Bryggan Vantör genom att hjälpa dem med ombyggnationer, insamlingar och mycket annat stöd. På bilden två av deras anställda som hjälper Bryggan med en brödtransport Bryggan Vantör Bryggan Vantör, som är en dagverksamhet för hemlösa, får ekonomiskt stöd från Stadsdelen EAV (Enskede- Årsta- Vantör) och når dagligen ett stort antal hemlösa. På Bryggan erbjuds hjälp av Convictus personal och volontärer, plus socialarbetare, sjuksköterska, jurister, diakoner, präst och läkare. Förutom experthjälp finns möjlighet att äta frukost och lunch, låna internet, telefon, toaletter, dusch, tvättstuga och sovsal. Privatpersoner skänker kläder till Bryggan som delas ut till hemlösa. Bryggan Vantör är en plattform där samarbeten med hög kvalitet utgör fundamentet. Modellen är tydlig och respektive enhet spelar sin egen roll. Convictus är frivilligorganisationen, kyrkan är kyrka, socialtjänsten är socialtjänst. Alla arbetar nära varandra och drar åt samma håll, samtidigt som man är och ska vara olika. De som arbetar inne i Bryggan Vantörs verksamhet under en vecka tillsammans med Convictus personal är: Gatujuristerna juridikstudenter från Stockholms Universitet som med stöd från expertis hjälper hemlösa gäster. En infektionssjuksköterska som erbjuder gästerna testning av hiv, hepatit C plus att hon vaccinerar mot hepatit B och erbjuder råd och länkning även i andra sjukvårdsfrågor. En präst och en diakon från Svenska Kyrkan Vantör erbjuder samtal och vägledning, plus att de erbjuder praktisk hjälp till personalen. Vid behov hjälper de också till med begravningar och minnesstunder. En diakon från Högdalskyrkan hjälper också Bryggans gäster, främst med samtal och stöd.

5 Uppsökare från socialtjänsten möter många av sina klienter hos Bryggan och förlägger därför regelbundet arbetstid i verksamheten. Psykiatrisk personal avsätter regelbundet tid för gästerna på Bryggan Vantör. Byggföretaget Dipart från privata sektorn hjälper Bryggan med hantverk, personal och mycket mer. En läkare som är specialist på hudsjukdomar, hjälper gäster på Bryggan Vantör varannan vecka som volontär. Gatujuristerna Fredrik och My som är studenter på juristlinjen Stockholms Universitet hjälper tillsammans med flera andra studiekamrater regelbundet gäster hos Convictus med juridiska problem. Både på Bryggan Vantör och Råd & Stöd. Bryggan Vantör tar emot över ett hundra gäster per dag. Besöksfrekvens och det mesta av verksamhetens resultat dokumenteras noggrant och kan bl a presenteras i grafisk form.

6 Bryggan Vantör får omfattande hjälp från många frivilliga medarbetare. Enbart juridikstudenterna har hjälpt Bryggan Vantörs gäster 570 timmar den senaste 15 månadersperioden. En volontärläkare har hjälpt 41 timmar. Sjuksköterskan i diagrammet har arvoderats via Convictus hiv & hepatitarbete. Bryggan Östermalm Bryggan får ekonomiskt stöd från Stadsdelen Östermalm och når dagligen trettio till femtio hemlösa. På Bryggan Östermalm finns möjlighet att äta frukost och lunch, titta på TV, låna internet, telefon, toalett, dusch, tvättstuga och sovsal. Samarbetet med stadsdelen är nära. Dels genom att en Att bädda om i sovsalarna är en viktig del i vardagen på bryggorna. Sängarna används av dem som inte fått sömn under natten. På bilden Dino från Bryggan Östermalm.

7 Case Manager från dem regelbundet besöker verksamheten och hjälper gäster på plats. Dels genom att de deltar vid de återkommande husmötena där arbetets utveckling diskuteras. Volontärorganisationen Gula Änglarna hjälper kontinuerligt Bryggan Östermalm i det vardagliga arbetet med matlagning, tvätt och mycket mer sedan start De är också med i planeringen av arbetet och ger ekonomiskt stöd till enskilda gäster. Bemanningsföretaget Adaptus har valt att satsa på ett närmare samarbete med Bryggan Östermalm. Ett inslag är att skapa möten mellan sin egen personal och människor Convictus möter för att åstadkomma ömsesidigt givande relationer, ett annat är hjälp med lokalrenovering. Bryggan Östermalm får stöd även från församlingarna i stadsdelen. Oscars församling bidrar ekonomiskt till hemlösa att komma iväg till Tomtebo. Volontärer från Fransk Reformerta Församlingen hjälper Bryggan regelbundet sedan start En diakon från Hedvig Eleonoras församling har under åren hjälpt Bryggan Östermalm mycket. Även gäster hjälper till med det praktiska arbetet genom att ingå den sk Back Up - gruppen. Bryggan tar även emot personer för arbetsträning via samarbete med arbetsförmedling och socialtjänst. Privatpersoner skänker regelbundet kläder till Bryggan Östermalm, företagare och skolor skänker mat. En läkare och en frisör hjälper gäster på Bryggan Östermalm en gång per månad som volontärer. Vid sidan om Bryggan Östermalms ordinarie personal hjälper även andra till i hög utsträckning. Diagrammet visar hur dessa timmar är fördelade. Diagrammet är bara ett av många exempel på dokumentationen som är mycket omfattande i Bryggan Östermalm och hela Convictus verksamhet.

8 Råd & Stöd servicecenter för hemlösa Convictus Råd & Stöd ligger på Malmskillnadsgatan i centrala Stockholm. Där finns både dusch, toalett och tvättmaskin. Verksamheten har en drop in verksamhet för hemlösa mellan Där serveras kaffe, smörgås och gröt och där erbjuds juridisk och medicinsk hjälp (testning, vaccination och rådgivning om infektionssjukdomar). Personalen hjälper även besökarna att få kontakt med socialtjänsten och andra myndigheter. Grundtanken är hela tiden att medverka till en förbättrad situation för gästerna. Mellan erbjuds individuell hjälp efter bokning. Närmare hälften av gästerna är akut hemlösa enligt en brukarundersökning hösten Var de skall sova är ett nytt problem inför varje natt. Cirka en tredjedel bor hos vänner och bekanta. Ungefär tjugo procent har ett boende på härbärge eller något hotellhem. Flera av de hemlösa i Stockholm är hiv- och/eller hepatit C- positiva. Många är ordinerade substitutionsbehandling (metadon, subutex). Så är det även på Råd & Stöd. Medelåldern för gruppen ligger mellan år. Möjligheterna för hemlösa att vistas på Råd & Stöd är inte alls desamma som på Bryggan Vantör och Bryggan Östermalm, då Råd & Stöds lokaler inte är tillräckligt stora. Råd & Stöd ligger i ett område med både skolor, företagare och bostäder. För Convictus är det viktigt att visa respekt för omgivningen och att undvika att skapa en alltför stor verksamhet. Råd & Stöd ligger i en flerfamiljsfastighet i centrala Stockholm. Bilden till vänster visar det lilla caféet i lokalen där frukost serveras. Gästantalet per dag kretsar runt trettio, men det är inte ovanligt med dagar då det är betydligt fler. Tommy (bilden höger) är en av de personer som arbetar på Råd & Stöd. Ett inslag i verksamheten är att kunna tvätta kläder och byta smutsiga mot rena.

9 Inom Convictus olika enheter görs återkommande brukarundersökningar. Från en sådan på Råd & Stöd i november 2010 visade det sig att gästerna till helt dominerande del är hemlösa. Vid en brukarundersökning på Råd & Stöd hösten 2010 kunde konstateras att långt ifrån alla gäster kommer från Sverige.

10 Convictus arrangerade under 2010 den stora konferensen Hemlöshetsarbete modell Vantör i samarbete med Svenska Kyrkan Vantör. Deltagarantalet var mycket stort och konferensen är ett led i Convictus arbete att föra ut sin samarbetsmodell vad avser hemlöshetsarbete.

11 Från hiv till hälsa Convictus bildades som en stödorganisation för hivpositiva injektionsmissbrukare när hivepidemin kom till Sverige i mitten av åttiotalet och det visade sig att flera av de först smittade var injektionsmissbrukare. Det behövdes en organisation som tog sig an denna grupps intressen. Parallellt bildades andra organisationer till stöd för andra drabbade grupper. Convictus grundidentitet bygger logiskt nog som en följd av detta på hiv, men föreningens förhållningssätt är betydligt bredare med ett övergripande fokus på hemlöshet, missbruk och hälsa där hiv är en del av hälsan. Även hepatit C kopplas sedan länge samman med hiv inom Convictus. Att bromsa spridning av hiv är att parallellt lägga in en broms i spridningen av hepatit C. Den dominerande smittovägen via delande av sprutor och narkotikalösningar är densamma för båda infektioner. Hivarbetet inom Convictus har utvecklats mycket sedan den Nationella Strategin mot hiv/aids antogs av Riksdagen Strategin med de tydligare målen och de definierade målgrupperna innebär att Convictus har kunnat utveckla ett mera strukturerat arbete än tidigare. Exempel på detta är att det uppsökande arbetet och arbetet med testning, rådgivning och vaccination i Convictus regi har utvecklats starkt. Samarbetet om hiv och hepatit har fördjupats med en rad olika organisationer i offentlig och ideell regi som når aktiva missbrukare och hemlösa. I Convictus hiv & hepatitarbete är vaccinationen mot hepatit en väsentlig del. Ett fullgott skydd mot hepatit B kräver ett andra och ett tredje vaccinationstillfälle vilket Convictus har möjlighet att erbjuda. Sprutbyte Convictus har arbetat för sprutbyte sedan många år. Bland annat ingick föreningen i den s k Miltonutredningen som lämnade sitt slutbetänkande 2004 och där förordade att sprutbytesprogram skulle kunna startas i olika delar av landet. I just denna fråga var Convictus pådrivande och den enda frivilligorganisation i utredningen som hade fokus på injektionsmissbrukarna. Convictus var parallellt redan då i den unika situationen att sedan några år driva ett eget omfattande sprutbyte i Estland. Sprutbytet hos Convictus Estland har sedan dess utvecklats mycket. Det följs noggrant av forskare på Tartu Universitet sedan start.

12 Hiv - och hepatitarbetet År 2007 startade Convictus testningsprojektet Hälsopunkt där målgruppen hemlösa och/eller missbrukare som levde i riskzonen att smittas av hiv och hepatiter erbjöds testning, vaccination mot hepatit B och hälsorådgivning. Testning och vaccination erbjöds främst på Convictus egna verksamheter. Under 2009 utvecklades projektet till att erbjuda även andra organisationer, främst verksamheter som arbetar med samma målgrupp, att ta del av hälsoarbetet. Grunden för arbetet har hela tiden varit att bygga upp ett förtroende gentemot målgruppen och visa att man värnar deras hälsa. Hiv- och hepatitarbete är i huvudsak uppdelad i fyra arbetsområden - konferenser och miniseminarier, uppsökande arbete, målgruppsanpassad testning av hiv och hepatiter där vaccination av hepatit B och hälsorådgivning ingår samt att varje vecka erbjuda hivpositiva missbrukare skjuts till infektionsmottagningar. Convictus uppsökare bedriver en strukturerad uppsökande verksamhet i Stockholm och dess ytterområden. I och med att målgruppen erbjuds testning, vaccination och hälsorådgivning i den miljö de vistas i har verksamheten bidragit till att förenkla för gruppen att kunna ta till sig den infektionssjukvård som samhället erbjuder och därmed medverka till att bromsa smittspridningen av hiv och hepatiter. Convictus hiv- och hepatitarbete i Stockholms län har bidragit till att flera hivpositiva, ofta hemlösa missbrukare, givits möjlighet att upprätthålla en sammanhängande kontakt med sjuksköterskor, kuratorer och infektionsläkare och att underlätta en kontinuerlig medicinering av bromsmediciner. Insatserna syftar till att ge det medicinska och psykosociala stöd som behövs för att begränsa konsekvenserna av hiv och hepatiter både för den enskilde och för samhället Målgruppsanpassad infektionssjukvård En målgruppsanpassad infektionssjukvård för intravenösa missbrukare som arbetsmetod (se Stockholms läns landstings handlingsplan för STI/hivprevention ) innebär att gruppen får tillgång till testning och vaccination som är mer anpassad till gruppens ofta utsatta villkor och möjligheter att tillgodogöra sig den vård som erbjuds inom primärvård och på infektionsmottagningar. För närvarande erbjuder Convictus testning, vaccination och hälsorådgivning på ett flertal verksamheter runt om i Stockholms län. Ett fullgott skydd mot hepatit B kräver ett andra och ett tredje vaccinationstillfälle vilket Convictus har möjlighet att erbjuda då vi återkommer efter två veckor för att ge provsvar och efter sex månader då vi återigen kan erbjuda testning, vaccination och rådgivning. På så sätt uppstår en cykel där aktiva intravenösa missbrukare får möjlighet till en kontinuerlig testning av hiv och hepatiter. En koncentrerad version av UNGASS- enkäten används vid själva testningstillfället där 12 frågor ställs om tidigare hiv- och hepatittester, injektions verktyg och injektionsvanor, sexualvanor samt om erbjudanden om kondomer från sjukvården i Sverige. (UNGASS- rapporteringen är en gemensam del i en global strategi som utgår från FN).

13 Convictus hiv & hepatitarbete började som ett projekt med ambitionen att gå över till en permanent verksamhet. Detta har också skett i stor utsträckning inför Sedan start av projektet har, vid sidan av ett stort antal testningar, 609 vaccinationsdoser mot hepatit B givits, vilket är en ansenlig mängd. När hivepidemin kom till Sverige i mitten av 80- talet visade det sig att en stor andel av de först rapporterade fallen i Stockholmsområdet var injektionsmissbrukare cirka 20 procent. Denna andel har minskat kraftig i relation till heterosexuellt och homosexuellt smittade och så har det varit i huvudsak de tjugo senaste åren. Från ca 20 till ca 10 procent. (Källa: Smittskydd Stockholm)

14 Diagrammet visar den oerhörda toppen rapporterade hivfall bland intravenösa missbrukare runt Detta var i samband med att det blev möjligt att kunna hivtesta via blodprov. (Källa: Smittskydd Stockholm) Uppsökande arbete Convictus uppsökande arbete utvecklas konstant. Uppsökarna besöker nya adresser och når nya hemlösa i Storstockholm hela tiden. Kopplingen mellan det uppsökande arbetet och Convictus testnings- och vaccinationsverksamhet är stark, samtidigt som uppsökarna har uppmärksamhet även på hälsofrågor i vidare mening. Tack vare det uppsökande arbetet når Convictus en stor grupp hemlösa utanför dem som besöker de egna dagverksamheterna Bryggan Vantör, Bryggan Östermalm och Convictus Råd & Stöd. Convictus uppsökare är ute fem dagar i veckan. De agerar öppet med jackor och väskor märkta med Convictusloggan.

15 Uppsökarna besöker olika mötesplatser i kommunen där missbrukare och hemlösa brukar stråla samman. Det kan vara på Gullmarsplan, på Sergels Torg eller Medborgarplatsen. De besöker även husvagnsläger där hemlösa bor, infektionsmottagningar, anstalter, olika härbärgen osv. Nära samarbete med både kriminalvård, frivård, socialtjänst och sjukvård är nödvändigt för att nå bra resultat. Detta arbetssätt med en stor koncentration på samarbete - leder gång på gång till att personer som befinner sig i ett aktivt missbruk på gatan kommer till rehabilitering och boende. Människor som tagit sig ur missbruk får också möjlighet till arbetsträning. Convictus uppsökarteam liknar varandra i både Stockholm, Kiev och Tallinn. Uppsökare är synliga med tydliga logotyper på jackor och väskor. De har egen erfarenhet av missbruk och har lätt att få kontakt med aktiva missbrukare i kraft av att de själva befunnit sig i samma situation. Dmitriy (till vänster vänd mot kameran) arbetar som uppsökare hos Convictus Ukraina i Kiev. Varje dag går han i missbruksmiljöer för att hjälpa injektionsmissbrukare. På samma sätt arbetar Convictus också i Stockholm och Tallinn. Dmitriy har dock möjlighet att byta smutsiga sprutor mot rena, på samma sätt som uppsökarna i Tallinn, vilket inte de svenska uppsökarna får. På Tallinns gator samlar uppsökaren Andrei in data varje dag som han skriver ned noggrant i en anteckningsbok efter varje kontakt och sedan för in i ett on- line system på nätet när han kommer tillbaka efter arbetsdagen. Underlaget sammanställs med hjälp av Tartu Universitet.

16 Convictus World Aids Day- ceremoni genomfördes 2010 i Maria Magdalena Kyrka på Södermalm efter att ha varit tio år i rad i Korskyrkan. En tradition bröts och en ny initierades sannolikt. Vid 2010 års ceremoni deltog även regeringens hiv/aids- ambassadör Anders Nordström som talare.

17 Convictus Hälsocenter Convictus Hälsocenter är en drogfri verksamhet för människor på väg ur hemlöshet och missbruk. På hälsocentret försöker personal och volontärer att peppa gästerna till ett positivt intresse för hälsa. Ett lyckat resultat i verksamheten kan vara att en människa lyckas bryta med ett mönster som passiv patient inom landstinget - visserligen drogfri, men ändå fast i ett ingenmansland där hälsan är i en utförsbacke trots drogfriheten - till en aktiv hälsointresserad person som tycker det är roligt att söka en livsstil som leder till förbättrad hälsa. Hälsotänkande för målgruppen hemlösa/missbrukare är extremt eftersatt i den svenska missbruksvården enligt Convictus erfarenheter. Det är bakgrunden till Convictus arbete och engagemang i denna fråga. Varför är det inte vanligt att läkare medverkar till att peppa sina patienter med missbruksproblematik till aktiv fysisk träning på samma sätt som sker rutinmässigt på de flesta arbetsplatser sedan åratal? Convictus Hälsocenter får hjälp av professionella volontärer att hålla hög nivå på behandlingserbjudandena. Detta tack vare att volontärerna är välutbildade inom hälsoområdet. De är sjukgymnaster, massörer, läkare, yogainstruktörer m.m. Convictus står för lokal och för värdskapet, volontärerna står för behandlingen utan att ta betalt! För att delta i Convictus Hälsocenters verksamhet löser deltagarna ett medlemskort och får tillgång till flera olika hälsoerbjudanden. Att vara medlem innebär dessutom att man köper konceptet att verksamheten skall vara drogfri. Convictus Hälsocenter erbjuder en hel rad olika träningsformer och behandlingar. Massage, sjukgymnastik och yoga tillhör de mest populära. Men där finns även andra inslag som mindfulness, personlig träning, zumba och kostrådgivning som också uppskattas mycket. På bilden Anna som hjälper dem som vill med personlig träning i hälsocentrets egen träningslokal.

18 Convictus Hälsocenter drivs i huvudsak med hjälp av volontärer. Convictus har inga möjligheter att anställa personal eftersom det ekonomiska stödet till verksamheten nästan enbart täcker lokalkostnader. Ju fler volontärer som Convictus Hälsocenter får, desto fler behandlingar erbjuds.

19 Convictus har under 2010 arbetat mycket med att bli en mera känd organisation hos allmänheten för att på så sätt förhoppningsvis få mera stöd till 90 kontot. Ett led i detta har bland annat varit annonsering enligt ovan. Tomtebo Rekreationshus Convictus rekreationshus Tomtebo ligger idylliskt med vid utsikt över sjön Hjälmaren i Sörmland. Huset var fram till mitten av fyrtiotalet ett pensionat och är det fortfarande på sitt sätt men med en helt annan gästgrupp. Idag är det missbrukare/hemlösa och närstående som erbjuds möjlighet att vistas på Tomtebo. Kostnaden för en vistelse finansieras i huvudsak av olika stadsdelsförvaltningar i Stockholm eller av kranskommuner till Stockholm stad. Även en del församlingar bistår med pengar och volontärorgani- sationen Gula Änglarna. Det förekommer även att gäster från andra delar av landet bokar in sig. En rekreationsvistelse på Tomtebo är alltid helt drogfri vilket inkluderar alkohol. Att vara på Tomtebo är ofta en ren semestervecka med bad, fiske och promenader. Men även om det i första hand är semester tas ofta kontakter för att knyta an till tidigare planeringar, eller för att undersöka vilka behov som finns för att gästerna ska kunna lyckas i en rehabilitering när det blir aktuellt. Efter hemkomsten från Tomtebo bokas därför ofta möten med socialtjänst och frivård för

20 Tomtebo Rekreationshus ligger idylliskt med vid utsikt över sjön Hjälmaren i Vingåkers kommun i Sörmland. Convictus har fått hjälp av Allmänna Arvsfonden för att renovera huset som en gång saknade både kommunalt vatten och ordentligt avlopp. Convictus har ägt fastigheten sedan 1995, sedan dess har ett stort antal hemlösa kunnat semestra i huset. att om möjligt påskynda en positiv process för individen. Personal/volontärer från Convictus är då i allmänhet med som stöd. Vistelser på Tomtebo har under årens lopp för många gäster inneburit vändpunkten i deras liv. Man har kommit in i ett eget boende, man har fått bättre kontakt med sina anhöriga. Livet har helt enkelt blivit ljusare. Convictus Ukraina I Convictus Ukraina pågår nu verksamheter i tre av landets regioner, Kiev, Kharkiv och Kirovograd. Målet är att genom klientnära arbete stötta personer som lever ett utsatt liv på grund av hemlöshet, missbruk, hiv/hepatit, sexarbete eller kriminalitet på vägen mot en bättre livssituation. Convictus Ukraina har sedan föreningen bildades 2006 utvecklats till en mogen och stabil organisation. Verksamheten bygger på professionellt och humanitärt stöd för människor med nuvarande eller tidigare svår missbruksproblematik och inte sällan även med en flora av associerade komplikationer som hiv eller hepatitinfektioner, svag socioekonomisk bakgrund, psykologiska besvär, lång kriminell karriär, prostitution, mm.

21 Convictus Ukrainas filosofi bygger på att stötta, inte döma, och att arbeta tålmodigt och pragmatiskt med målgruppen för att så småningom hjälpa våra klienter att lyfta sig ur sin situation. I stor utsträckning värvar Convictus Ukraina personer med egen erfarenhet av missbruk och den utsatthet våra klienter lever i till verksamheten för att se till att arbetet är verklighetsförankrat och också att goda förebilder finns nära till hands. En betydande andel av Convictus Ukrainas medarbetare är också högutbildade och erfarna inom social och psykologisk vetenskap, och våra interna utbildningar och workshops syftar till att kunna ta fram och organisera aktiviteter och hitta metoder som är effektiva, välbelagda och passar för Ukrainska förhållanden. Tre anställda hos Convictus Ukraina. Från vänster: Tetyana, fältarbetare, Galina och Anna, administratörer. Vid en genomgång med Convictus Ukrainas Rådgivande kommitté av resultaten I Convictus arbete på det årsgamla halvvägshuset i östra delen av landet deltog bland andra följande chefer (från vänster). Sulima Oksana Vasylivna från Socialdepartementet, Kochergan Petro Vasyljovych från Justitiedepartementet, Olijnyk Yurij Volodymyrovych från Justitiedepartementet, Polischuk Oleg Myhajlovych från Utrikesdepartementet och Pavlenko Olena Mykolajivna från Hälsodepartementet. För studien av Convictus resultat stod sociologiprofessor Andruschenko Alisa Illivna från Kharkivs Universitet.

22 Convictus Estland Tatjana och Klavdia två av de verkliga stöttepelarna som varit med på Convictus sprututbyte i Tallinn sedan start. Convictus Estland arbetar med stödgrupper för hivpositiva. Målet är att bromsa spridningen av hiv och garantera behandling mot hivviruset och kontakt med hälso- och sjukvårdssystemet. Man arbetar även med sprututbyte där målet är att få bort potentiellt infekterade sprutor och kanyler bland injektionsmissbrukare och i stället erbjuda steril injektionsutrustning. Samarbetet med Tartu Universitet är långt utvecklat. Det bygger bland annat på forskningssamarbete och praktiktjänstgöring för studenter hos Convictus. Det uppsökande arbetet har också en nära koppling till forskningen. Målet med Convictus Estlands uppsökande arbete är att ge information och stöd och erbjuda steril injektionsutrustning till injektionsmissbrukare som inte har kontakt med stationära sprututbyten. Stödgrupper till hivpositiva personer med missbruksproblem som frigivits från fängelser är långt utvecklad i Convictus Estlands regi. Även konstterapi har en lång tradition i Convictus Estlands arbete. Terapin är en del i rehabiliteringsprocessen för dem som tagit sig ur missbruk. Utbildning om HIV/AIDS. Erbjuds elever på högstadie- /gymnasienivå och till föräldrar. Föreläsningar på Tartu Universitet. Rainbow Sweden och HIV- Sverige

23 Convictus är medlem i paraplyorganisationerna Rainbow Sweden och HIV- Sverige. Rainbow Sweden är en sammanslutning av självständiga klientorganisationer som arbetar för att minska missbruk, kriminalitet och social utslagning. Organisationens verksamhet och rehabiliteringserbjudanden bygger på drogfrihet samt värnar om ett brett behandlings- och rehabiliteringsutbud, där hänsyn tas till människors specifika behov. Hiv- Sverige är en paraplyorganisation som främst arbetar med hivpositivas rättigheter i samhället. Hiv- Sverige arbetar mot diskriminering av hivpositiva, bekämpar negativa attityder mot hivpositiva, arbetar för hivpositivas rättigheter och för att synliggöra hivpositivas situation i samhället Ekonomi Convictus finansieras i huvudsak med medel från Stockholms Stad, Socialstyrelsen, Stockholms Läns Landsting och SIDA. Föreningen försöker även få in pengar via sitt 90- konto: En stor del av "värdet" i föreningens arbete ligger i de frivilliga insatser som görs av volontärerna. Föreningen får dessutom både mat, kläder, sanitetsartiklar mm till skänks från privatpersoner och företagare. Även professionella bygginsatser erbjuds emellanåt på ideell basis. Convictus ekonomiska förvaltning ekonomisk rådgivning, bokföring, löneutbetalningar mm sköts av den fristående redovisningsbyrån ARC i Tranås och räkenskaperna granskas regelbundet av revisionsbyrån Grant Thornton i Norrköping. Volontärer Convictus bärs upp till stora delar av volontärer. De är frivilliga medarbetare som är intresserade av det Convictus representerar och vill göra en insats för hemlösa och hivpositiva. Vi uppfattar en förening som har stor volontärhjälp som en vital förening, medan föreningar som saknar volontärer har stelnat. Ofta har personalen då tagit över. De frivilliga medarbetarna är utkonkurrerade. Drivkraften för engagemanget som ofta funnits i samband med föreningens bildande har kanske ebbat ut. Viktiga frågor när föreningen bildades är kanske inte längre aktuella. För Convictus är det viktigt att vara en förening som intresserar frivilliga krafter. För att detta skall vara en realitet måste föreningen ständigt utvecklas och dessutom vårda dem som vill hjälpa till. Vi vet att volontärer vitaliserar oss. De representerar ett genuint engagemang, genuiniteten känns i luften. Den dag en volontär inte trivs kan han eller hon tacka för sig. De som trivs kanske stannar. Vid sidan om engagemang tillför volontärer ofta kunskap. Ny kunskap och nya erfarenheter som kan innebära en utvecklingspotential för föreningen. En pensionär som vill bli volontär, kanske har varit lärare, hantverkare, ekonom. I den mån de vill bistå Convictus med sina kunskaper skall vi vara öppna för det. Samtidigt vet vi att många gärna hjälper till med basarbetet på våra dagverksamheter trots att man besitter helt andra yrkeskunskaper. Det kan vara att laga mat, sortera kläder, ta emot gäster i entrén och mycket annat. BONUS

omslag 13:convictus årsber 15-04-20 13.32 Sida 1 CONVICTUS www.convictus.org Pg: 90 05 56-2

omslag 13:convictus årsber 15-04-20 13.32 Sida 1 CONVICTUS www.convictus.org Pg: 90 05 56-2 omslag 3:convictus årsber 5-04-0 3.3 Sida cv CONVICTUS 04 www.convictus.org Pg: 90 05 56- omslag 3:convictus årsber 5-04-0 3.3 Sida Hela verksamhetsberättelsen finns också som PDF på www.convictus.org.

Läs mer

Convictus en förening för hemlösa

Convictus en förening för hemlösa Convictus en förening för hemlösa Claes Heijbel Verksamhetschef, Convictus. E-post: claes.heijbel@convictus.org. tema Convictus en relativt stor stödorganisation med tre dagverksamheter för hemlösa i Stockholm

Läs mer

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Convictus Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

World Aids Day - Convictus viktigaste dag, åttonde året i Korskyrkan

World Aids Day - Convictus viktigaste dag, åttonde året i Korskyrkan Hiv och missbruk Convictus verkar på olika fält. Det märks på olika sätt. Dels är vi medlemmar i Hiv-Sverige, en paraplyorganisation med fokus på hivpositivas rättigheter i samhället. Dels i Rainbow, en

Läs mer

www.convictus.org Pg: 90 05 56-2

www.convictus.org Pg: 90 05 56-2 2011 www.convictus.org Pg: 90 05 56-2 Milstolpar Convictus var första åren en livaktig mindre kamratförening med ett par anställda och lokal vid St Eriksplan i Stockholm. Idag är Convictus en stor stödorganisation

Läs mer

Ett klargörande. av två kränkande artiklar om Convictus i Svenska Dagbladet. Ett dokument från Rainbow Sweden

Ett klargörande. av två kränkande artiklar om Convictus i Svenska Dagbladet. Ett dokument från Rainbow Sweden Ett klargörande av två kränkande artiklar om Convictus i Svenska Dagbladet Ett dokument från Rainbow Sweden Convictus smutskastas Rainbow dras med Bakgrund: Vi inom Rainbow Sweden har läst ett par artiklar

Läs mer

www.convictus.org Pg: 90 05 56-2

www.convictus.org Pg: 90 05 56-2 2013 www.convictus.org Pg: 90 05 56-2 www.convictus.org Odogmatiskt och nära Convictus är en odogmatisk organisation som står drogberoende och hemlösa nära. Det märks på olika sätt. Vårt uttryck en öppen

Läs mer

Förslag till samarbete med landstinget kring en samlad strategi för att begränsa smittspridning vid intravenöst missbruk Remiss från kommunstyrelsen

Förslag till samarbete med landstinget kring en samlad strategi för att begränsa smittspridning vid intravenöst missbruk Remiss från kommunstyrelsen FARSTA STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR VUXN A TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) 2011-01-27 Handläggare: Per-Ove Mattsson Telefon: 08-508 18 148 Till Farsta stadsdelsnämnd 2011-02-17 Förslag till samarbete

Läs mer

Sprutbyte i Stockholm -en preventiv verksamhet för personer i aktivt injektionsmissbruk

Sprutbyte i Stockholm -en preventiv verksamhet för personer i aktivt injektionsmissbruk Sprutbyte i Stockholm -en preventiv verksamhet för personer i aktivt injektionsmissbruk Martin Kåberg Infektionsläkare Projektansvarig för sprutbytet i Stockholm Infektionskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset

Läs mer

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård 19-28

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård 19-28 PROTOKOLL UTDRAG Nämnden för Folkhälsa och sjukvård 19-28 Tid: 2015-03-10 13:00-16:20 Plats: Sal A, Regionens hus 23 Dnr LJ 2013/ 1629 Sprututbytesprogram vid infektionskliniken, länssjukhuset Ryhov, Region

Läs mer

CONVICTUS. www.convictus.org Pg: 90 05 56-2

CONVICTUS. www.convictus.org Pg: 90 05 56-2 cv CONVICTUS 0 www.convictus.org Pg: 0 0 - Hela verksamhetsberättelsen finns också som PDF på www.convictus.org. Där finns också Convictus bokslut för 0. På hemsidan finns dessutom långt mer information

Läs mer

SOSFS 2007:2 (M och S) Föreskrifter. Utbyte av sprutor och kanyler till personer som missbrukar narkotika. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2007:2 (M och S) Föreskrifter. Utbyte av sprutor och kanyler till personer som missbrukar narkotika. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2007:2 (M och S) Föreskrifter Utbyte av sprutor och kanyler till personer som missbrukar narkotika Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets

Läs mer

niklas.karlsson@smi.se

niklas.karlsson@smi.se Nationell strategi mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar Övergripande målsättning, bl.a., Antalet nyupptäckta fall av hivinfektion (i Sverige) ska halveras till 2016 7 preventionsgrupper Personer

Läs mer

Samverkansdiskussion om intravenöst missbruk och spridning av hepatit C i Norrbottens Län

Samverkansdiskussion om intravenöst missbruk och spridning av hepatit C i Norrbottens Län Samverkansdiskussion om intravenöst missbruk och spridning av hepatit C i Norrbottens Län 29 november 2012 Birgitta Hall Kurator Sunderby Sjukhus Ann-Louise Svedberg Lindqvist Sjuksköterska Smittskydd

Läs mer

SOSFS 2007:2 (M och S) Föreskrifter. Utbyte av sprutor och kanyler till personer som missbrukar narkotika. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2007:2 (M och S) Föreskrifter. Utbyte av sprutor och kanyler till personer som missbrukar narkotika. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2007:2 (M och S) Föreskrifter Utbyte av sprutor och kanyler till personer som missbrukar narkotika Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets

Läs mer

Gillis Hammar Förvaltningschef Fredrik Jurdell Avdelningschef

Gillis Hammar Förvaltningschef Fredrik Jurdell Avdelningschef SOCIALTJÄNST- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN KANSLIAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) 2010-03-25 Handläggare: Jens Barlas Telefon: 08-508 25 026 Till Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden Förslag

Läs mer

Strategi för sexuell och reproduktiv hälsa i Region Skåne 2011 2015

Strategi för sexuell och reproduktiv hälsa i Region Skåne 2011 2015 Strategi för sexuell och reproduktiv hälsa i Region Skåne 2011 2015 Förord Denna strategi utgör Region Skånes övergripande styrdokument för området sexuell och reproduktiv hälsa (SRH) för perioden 2011

Läs mer

Handlingsplan avseende HIV/STI-prevention för Stockholms stad - remiss från kommunstyrelsen

Handlingsplan avseende HIV/STI-prevention för Stockholms stad - remiss från kommunstyrelsen NORRMALMS STADSDELSFÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) 2011-01-07 Handläggare: Monica Fredriksson Telefon: 08-508 09 032 Till Norrmalms stadsdelsnämnd Handlingsplan avseende HIV/STI-prevention för Stockholms

Läs mer

Öppettider vid dagverksamheter för hemlösa i Stockholms stad

Öppettider vid dagverksamheter för hemlösa i Stockholms stad SOCIALTJÄNST- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STAD SÖVERGRIPANDE FRÅGOR SEKTIONEN FÖR ORGANI SATIONS- OCH FÖRENINGSSTÖD Handläggare: Jens Barlas Telefon: 08-508 25 026 11-25 TJÄNSTEUTLÅTANDE

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2008:77 1 (12) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motioner av Birgitta Sevefjord m fl (v) om sprututbytesverksamhet för injektionsmissbrukare i Stockholms läns landsting i samverkan med Stockholms

Läs mer

Barn i familjer med missbruk. Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö

Barn i familjer med missbruk. Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö Barn i familjer med missbruk Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö Stöd till utsatta barn och ungdomar Förord av äldre- och folkhälsominister Maria Larsson De flesta barnen i vårt land

Läs mer

Samteamet - en förändrad inriktning för Gullmarsplans beroendemottagning

Samteamet - en förändrad inriktning för Gullmarsplans beroendemottagning SKARPNÄCKS STADSDELSFÖRVALTNING Avdelningen för individ- och familjeomsorg Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2014-11-19 Handläggare Christina Koistinen Telefon: 08-508 15024 Till Skarpnäck stadsdelsnämnd 2014-12-18

Läs mer

www.convictus.org Pg: 90 05 56-2

www.convictus.org Pg: 90 05 56-2 2012 www.convictus.org Pg: 90 05 56-2 Otrygghet 1999 tvingades Convictus lämna lokalerna på Magnus Ladulåsgatan på Södermalm som var Convictus första Brygga för hemlösa. Anledning: Verksamheten som nådde

Läs mer

Socialsekreterare om sin arbetssituation

Socialsekreterare om sin arbetssituation Socialsekreterare om sin arbetssituation SSR: Stina Andersson Synovate: Arne Modig Marika Lindgren Åsbrink 2008-04-01 S-114862 Synovate 2008 1 Om undersökningen Synovate har på uppdrag av Akademikerförbundet

Läs mer

Datum 2013-05-22. Motion av Malena Ranch (MP) om möjliggörande av sprututbyte i Uppsala län

Datum 2013-05-22. Motion av Malena Ranch (MP) om möjliggörande av sprututbyte i Uppsala län 3Jö Uppsala ^ KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Holm Kjell Datum 2013-05-22 Diarienummer NHO-2013-0076.33 Nämnden för hälsa och omsorg Motion av Malena Ranch (MP) om möjliggörande

Läs mer

Sprututbytet i Stockholm - praktiska erfarenheter

Sprututbytet i Stockholm - praktiska erfarenheter Sprututbytet i Stockholm - praktiska erfarenheter Martin Kåberg Specialistläkare Infektion Överläkare Psykiatri/beroendesjukdomar Medicinskt ansvarig Stockholms Sprututbyte Innehåll Evidens/rekommendationer

Läs mer

Noaks Ark Stockholm Org.nr Verksamhetsplan 2012

Noaks Ark Stockholm Org.nr Verksamhetsplan 2012 Noaks Ark Stockholm Org.nr. 802454-3517 Verksamhetsplan 2012 Kunskap och stöd med fokus på prioriterade målgrupper Från i början av 2011 har Noaks Arks rikstäckande verksamhet bedrivits under ledning av

Läs mer

Anders Tegnell Biträdande Generaldirektör. Niklas Karlsson Ansvarig utredare. Sid

Anders Tegnell Biträdande Generaldirektör. Niklas Karlsson Ansvarig utredare. Sid Anders Tegnell Biträdande Generaldirektör Niklas Karlsson Ansvarig utredare Sid. Nationell strategi mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar 7 målgrupper, 3 huvudmål. Nationell 10-års strategi

Läs mer

Hepatit C Statistik

Hepatit C Statistik Hepatit C 2014 Statistik Smittskyddsenheten, 2015-03-03, Eva Lundmark Hepatit C-fallen (69) minskade i antal 2014 jämfört med åren innan och incidensen låg lägre än totalt i Sverige (15,8/100 000 invånare).

Läs mer

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende vad är nytt?

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende vad är nytt? Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende vad är nytt? Charlotta Rehnman Wigstad, samordnare ANDTS (alkohol, narkotika, dopning, tobak, spel) charlotta.rehnman-wigstad@socialstyrelsen.se

Läs mer

Inbjudan att tillsammans med Stockholms läns landsting delta i försöksverksamhet med sprutbyte remiss från kommunstyrelsen

Inbjudan att tillsammans med Stockholms läns landsting delta i försöksverksamhet med sprutbyte remiss från kommunstyrelsen NORRMALMS STADSDELSFÖRVALTNING SOCIALTJÄNSTAVDELNIN GEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 1.5.1.-612/2011 SID 1 (7) 2011-02-04 Handläggare: Karin Aronsson Telefon: 508 09 395 Till Norrmalms stadsdelsnämnd Inbjudan

Läs mer

Lågtröskelverksamhet för förebyggande av hepatit och hiv, vid injektionsmissbruk

Lågtröskelverksamhet för förebyggande av hepatit och hiv, vid injektionsmissbruk Veronica Hermann, strateg folkhälsa och välfärd ledningskontoret Ärendenr HSN 2016/44 1 (9) Handlingstyp Beslutsunderlag Datum 160127 Hälso- och sjukvårdsnämnden Lågtröskelverksamhet för förebyggande av

Läs mer

SOCIALTJÄNSTFÖRVALTNINGEN STABEN

SOCIALTJÄNSTFÖRVALTNINGEN STABEN SOCIALTJÄNSTFÖRVALTNINGEN STABEN DNR 105-0626/2007 SID 1 (5) 2007-11-16 Handläggare: Christina Högblom Telefon: 508 25 606 Till Socialtjänstnämnden Yttrande över förslag till gemensam policy för att förebygga,

Läs mer

Uppföljning av verksamheten Bryggan

Uppföljning av verksamheten Bryggan ÖSTERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING SOCIALTJÄNST UPPFÖLJNING DNR:2010-859-1.2.1. SID 1 (8) Uppföljning av verksamheten Bryggan Basuppgifter Dagverksamhet: Regiform: Bryggan Föreningsform Avtals- Överenskommelseparter:

Läs mer

Undersökning hepatit C

Undersökning hepatit C Stockholm 26 maj 2015 Undersökning hepatit C Svenska Brukarföreningen har i samarbete med biopharmaföretaget Abbvie gett undersökningsföretaget YouGov i uppdrag att mäta kunskapsnivån hos allmänheten.

Läs mer

Missbruka inte livet. Vägar bort från beroende av alkohol och narkotika

Missbruka inte livet. Vägar bort från beroende av alkohol och narkotika Missbruka inte livet Vägar bort från beroende av alkohol och narkotika Du är inte ensam Det går att få bukt med ett beroende av alkohol och narkotika. Men det är många som drar sig för att söka hjälp.

Läs mer

Motion till riksdagen. 1988/89:So18

Motion till riksdagen. 1988/89:So18 Motion till riksdagen 1988/89:So18 av Anita Stenberg och Marianne Samuelsson (båda mp) med anledning av skr. 1988/89:94 om försöksverksamheten inom hälso- och sjukvården med utdelning av sprutor och kanyler

Läs mer

Förslag till fördelning av statsbidrag från Smittskyddsinstitutet för att förstärka Stockholms stads HIV-preventiva arbete

Förslag till fördelning av statsbidrag från Smittskyddsinstitutet för att förstärka Stockholms stads HIV-preventiva arbete SOCIALFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STAD SÖVERGRIPANDE SOCIALA FRÅGOR Jens Barlas Telefon: 08-508 25 026 Till Socialnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 11.1-0562/2011 SON 2011-12-15 SID 1 (10) Förslag till fördelning

Läs mer

Välkommen till Krabbängsgården i Moholm

Välkommen till Krabbängsgården i Moholm Välkommen till Krabbängsgården i Moholm Krabbängsgården är ett särskilt boende med 32 lägenheter. Vår målsättning är att alla som bor här skall få stöd och hjälp utifrån sina egna möjligheter och behov

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009

Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009 Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009 Sammanfattning Detta bygger på av socialstyrelsen 2007 utfärdade nationella riktlinjerna

Läs mer

Yttrande över betänkandet Bättre insatser vid missbruk och beroende (SOU 2011:35)

Yttrande över betänkandet Bättre insatser vid missbruk och beroende (SOU 2011:35) S2011/4504/FST Socialdepartementet 103 33 Stockholm Stockholm 2011-10-13 Yttrande över betänkandet Bättre insatser vid missbruk och beroende (SOU 2011:35) IOGT-NTO har inbjudits att lämna synpunkter på

Läs mer

PLAN. Stadskontoret. Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad. Lättläst

PLAN. Stadskontoret. Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad. Lättläst PLAN Stadskontoret Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad Lättläst Innehåll Inledning... 3 1. Du ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över din vardag... 5 2. Du

Läs mer

Effektrapport Västerås stadsmission 2015

Effektrapport Västerås stadsmission 2015 Effektrapport Västerås stadsmission 2015 Västerås stadsmission, Ideell förening Organisationsnummer: 802444-3866 Vad vill Västerås stadsmission uppnå? Västerås är Sveriges sjätte stad med ca 145 218 invånare

Läs mer

Förändrad inriktning för Gullmarsplans beroendemottagning

Förändrad inriktning för Gullmarsplans beroendemottagning Avdelningen för socialtjänst Sida 1 (5) 2014-11-26 Handläggare: Per-Ove Mattsson 08 508 18 148 Till Farsta stadsdelsnämnd 2014-12-16 Förändrad inriktning för Gullmarsplans beroendemottagning Förslag till

Läs mer

Mottagningen för särskild vård

Mottagningen för särskild vård Mottagningen för särskild vård HLM Enk HLM U-a Sprut bytet "En mottagning för människor som på grund av sin misstro mot samhället och utanförskap idag inte söker vård, trots förmodat stort behov" 1 Mottagningen

Läs mer

VEM ÄR DU? VÄGEN FRAMÅT FÖR ATT HJÄLPA DIG? Våra grundläggande värderingar

VEM ÄR DU? VÄGEN FRAMÅT FÖR ATT HJÄLPA DIG? Våra grundläggande värderingar VEM ÄR DU? VÄGEN FRAMÅT VAD Vår KAN strategi JAG GÖRA FÖR ATT HJÄLPA DIG? Våra grundläggande värderingar VÅR ÄNDAMÅLSPARAGRAF Stiftelsen skall i samverkan med Svenska kyrkans församlingar och andra, i

Läs mer

- Kunskapen om hiv/aids och om hur det är att leva med sjukdomen skall förbättras i offentlig verksamhet, i arbetslivet och i samhället i stort.

- Kunskapen om hiv/aids och om hur det är att leva med sjukdomen skall förbättras i offentlig verksamhet, i arbetslivet och i samhället i stort. ANVISNINGAR VID ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR INSATSER MOT HIV/AIDS OCH VISSA ANDRA SMITTSAMMA SJUKDOMAR TILL LANDSTING/REGIONER OCH KOMMUNER FÖR ÅR 2011 Smittskyddsinstitutet ansvarar sedan den 1 juli 2010

Läs mer

Hepatit C. Smittskyddsenheten, Eva Lundmark

Hepatit C. Smittskyddsenheten, Eva Lundmark Hepatit C Antalet hepatit C fall är i stigande sedan 2011 då endast 55 fall anmäldes. Under 2013 rapporterades 90 fall (åtta kliniska anmälningar saknas), en incidens på 22/100 000 invånare, vilket var

Läs mer

Utvärdering av baskurs Riskbruk, missbruk och beroende. Sundsvall 11-12 & 25-26 oktober

Utvärdering av baskurs Riskbruk, missbruk och beroende. Sundsvall 11-12 & 25-26 oktober Utvärdering av baskurs Riskbruk, missbruk och beroende Sundsvall 11-12 & 2-26 oktober Dag 2 1 personer var anmälda på utbildningen dag 2, 28 personer valde att svara på utvärderingen. Svaren redovisas

Läs mer

En rapport från Vårdförbundet och SLF: STICK- OCH SKÄRSKADOR. samt blodexponering i vården RAPPORT OM BLODRISKER I VÅRDEN 1

En rapport från Vårdförbundet och SLF: STICK- OCH SKÄRSKADOR. samt blodexponering i vården RAPPORT OM BLODRISKER I VÅRDEN 1 En rapport från Vårdförbundet och SLF: STICK- OCH SKÄRSKADOR samt blodexponering i vården RAPPORT OM BLODRISKER I VÅRDEN 1 RISKEN MED STICK- OCH SKÄRSKADOR I VÅRDEN Att hantera stickande- eller skärande

Läs mer

Förslag angående sprututbytesverksamheten för narkotikamissbrukare Remiss från Socialdepartementet Remisstid 18 juni 2003

Förslag angående sprututbytesverksamheten för narkotikamissbrukare Remiss från Socialdepartementet Remisstid 18 juni 2003 Bilaga 13:22 till kommunstyrelsens protokoll den 18 juni 2003, 23 PM 2003 RVII (Dnr 325-1256/2003) Förslag angående sprututbytesverksamheten för narkotikamissbrukare Remiss från Socialdepartementet Remisstid

Läs mer

Hiv och Hepatit. Information till dig som injicerar narkotika

Hiv och Hepatit. Information till dig som injicerar narkotika Hiv och Hepatit Information till dig som injicerar narkotika 1 Informationsmaterialet är framtaget av och kan beställas från Smittskydd Stockholm Stockholms Läns Landsting. 08-737 39 09 registrator@smittskyddstockholm.se

Läs mer

Förändring av livsstil hos personer med injektionsmissbruk för att minska spridningen av blodburna infektioner

Förändring av livsstil hos personer med injektionsmissbruk för att minska spridningen av blodburna infektioner Förändring av livsstil hos personer med injektionsmissbruk för att minska spridningen av blodburna infektioner Lillebil Nordén Med.dr., Beteendevetare, Karolinska Institutet, Beroendecentrum Stockholm

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Föreningen Fenix 2015

VERKSAMHETSPLAN Föreningen Fenix 2015 1 VERKSAMHETSPLAN Föreningen Fenix 2015 2 Föreningen Fenix verksamhet i Aspudden startade 1999. Verksamhetens ryggrad är synen på människans inneboende kraft att hitta tillbaka till sig själv, till sina

Läs mer

Välkommen till Hospice Palliativt centrum

Välkommen till Hospice Palliativt centrum Välkommen till Hospice Palliativt centrum Välkommen! Ordet Hospice betyder gästfrihet, den relation som finns mellan värd och gäst. Vården ska sträva efter bästa möjliga livskvalitet med hänsyn till patientens

Läs mer

Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun

Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun Lena Bergman, 0573-142 89 lena.bergman@arjang.se HANDLINGSPLAN/POLICY Antagen av Stöd och omsorgsnämnden Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun 2(5) Bakgrund Handlingsplan/policyn för

Läs mer

I samverkan korsar vi gränser och bygger broar. Ann Tjernberg och Ing-Marie Wieselgren Nationell psykiatrisamordning

I samverkan korsar vi gränser och bygger broar. Ann Tjernberg och Ing-Marie Wieselgren Nationell psykiatrisamordning I samverkan korsar vi gränser och bygger broar Ann Tjernberg och Ing-Marie Wieselgren Nationell psykiatrisamordning VISION Ett bra liv Lika vård och omsorg Kunskapsbaserade metoder Anpassat samhälle Rehabiliteringsfrämjande

Läs mer

Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning Äldreomsorgsavdelningen Gudrun Sjödin tfn Remissvar Revisionsrapport Styckevis och delt

Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning Äldreomsorgsavdelningen Gudrun Sjödin tfn Remissvar Revisionsrapport Styckevis och delt Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning Äldreomsorgsavdelningen Gudrun Sjödin tfn 508 05 411 Dnr - - 2006 Sammanträde 25 april 2006 Tjänsteutlåtande 7 april 2006 1 (4) Till Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

för människor av människor medmänniskor

för människor av människor medmänniskor för människor av människor medmänniskor Eskilstuna stadsmission finns till för personer som befinner sig i en utsatt livssituation. För oss är olika former av utsatthet inte mer eller mindre värda i relation

Läs mer

Skrivelse angående hivsituationen i Stockholm

Skrivelse angående hivsituationen i Stockholm SOCIALTJÄNSTFÖRVALTNINGEN KANSLIAVDELNINGEN SID 1 (5) 2008-03-27 Handläggare: Daniel Liljendahl Telefon: 08-508 25 026 Till Socialtjänstnämnden Skrivelse angående hivsituationen i Stockholm Svar på skrivelse

Läs mer

Loke-modellen. Systematisk uppföljning och utvärdering inom socialtjänstens område

Loke-modellen. Systematisk uppföljning och utvärdering inom socialtjänstens område Lokemodellen Systematisk uppföljning och utvärdering inom socialtjänstens område Bakgrund Diskussionen om en kunskapsbaserad socialtjänst tog fart när dåvarande generaldirektören för Socialstyrelsen Kerstin

Läs mer

LGS Temagrupp Psykiatri

LGS Temagrupp Psykiatri LGS Temagrupp Psykiatri Lokal riktlinje för samverkan mellan Mödra- Barnhälsovårdsteamet i Haga, socialtjänst och Beroendekliniken vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2012-09 -12 Lagstöd Förvaltningslag

Läs mer

TREÅRIG VERKSAMHETSPLAN 2013-15

TREÅRIG VERKSAMHETSPLAN 2013-15 NOAKS ARK STOCKHOLM Förslag TREÅRIG VERKSAMHETSPLAN 2013-15 TREÅRIG VERKSAMHETSPLAN 2013-15 Noaks Ark Stockholm Kunskap och stöd Noaks Arks förebyggande och stödjande arbete i Stockholmsregionen är av

Läs mer

Äldreomsorg med omsorg.

Äldreomsorg med omsorg. Äldreomsorg med omsorg. Välkommen till Aleris och framtidens äldreomsorg. På Aleris har vi en gemensam syn på äldreomsorg; vi ger våra kunder samma trygghet, respekt och omtanke som vi själva vill ha när

Läs mer

Sida 1 (9) 1 Politisk inledning

Sida 1 (9) 1 Politisk inledning Sida 1 (9) 1 Politisk inledning 2a stycket Prioriterade grupper Landstingsfullmäktige har slagit fast att barn och ungdom, liksom de äldre ska prioriteras. I varje kommun ska det finnas tillgång till landstingspersonal

Läs mer

Anvisningar för arbete med hiv/sti-prevention i Stockholms stad

Anvisningar för arbete med hiv/sti-prevention i Stockholms stad Socialförvaltningen Dnr 3.1-285/2013 Bilaga Handläggare Maria Saario Telefon: 508 25 403 hiv/sti-prevention i Stockholms Förord I enlighet med Stockholm vision Ett Stockholm i världsklass är invånarnas

Läs mer

STADSMISSIONENS JULPAKET

STADSMISSIONENS JULPAKET STADSMISSIONENS JULPAKET Stockholms Stadsmission arbetar varje dag och natt för människor som lever i hemlöshet och social utsatthet. Det gör vi både genom akuta och långsiktiga insatser. Vi ger tak över

Läs mer

KULTUR OCH HÄLSA FÖR SENIORER

KULTUR OCH HÄLSA FÖR SENIORER KULTUR OCH HÄLSA FÖR SENIORER Dikt av Bengt Bratt för att illustrera hur vi definierar kultur när vi arbetar med kultur och hälsa. Kultur är att arbeta, bo och bygga. Kultur är skrattet och gråten tillsammans.

Läs mer

På frågorna: Är det lättare att få Hiv om man har en könssjukdom? Svarar en klar majoritet av 239 personer nej eller vet ej.

På frågorna: Är det lättare att få Hiv om man har en könssjukdom? Svarar en klar majoritet av 239 personer nej eller vet ej. Hiv på institution 2009 Delrapport 1 Under året 2009 har projektet ökat sin verksamhet kraftigt från 2008 med fler besök på institutioner och även haft mycket fler utbildningstillfällen för personalgrupper

Läs mer

Rapport. Öppna jämförelser för missbruks- och beroendevård 2013. www.ljungby.se

Rapport. Öppna jämförelser för missbruks- och beroendevård 2013. www.ljungby.se www.ljungby.se Rapport Öppna jämförelser för missbruks- och beroendevård 2013 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Redovisad för socialnämnden 2013-06-19 Bakgrund Syftet med öppna jämförelser

Läs mer

Uppföljning av verksamheten Bryggan 2011

Uppföljning av verksamheten Bryggan 2011 ÖSTERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING SOCIALTJÄNSTAVDELNIN GEN UPPFÖLJNING DNR:2011-718- 1.2.1. SID 1 (9) DATUM 2011-12-07 Uppföljning av verksamheten Bryggan 2011 Basuppgifter Dagverksamhet: Regiform: Bryggan

Läs mer

Samverkan i missbrukar- och beroendevården En gemensam policy för missbrukarvård och specialiserad beroendevård i landstinget och kommunerna i

Samverkan i missbrukar- och beroendevården En gemensam policy för missbrukarvård och specialiserad beroendevård i landstinget och kommunerna i Samverkan i missbrukar- och beroendevården En gemensam policy för missbrukarvård och specialiserad beroendevård i landstinget och kommunerna i Stockholms län Samverkan i missbrukar- och beroendevården

Läs mer

MÅL FÖR KLIENTER OCH VERKSAMHETEN

MÅL FÖR KLIENTER OCH VERKSAMHETEN Exempel på systematisk uppföljning EXEMPEL 3: MÅL FÖR KLIENTER OCH VERKSAMHETEN I detta exempel beskrivs hur en verksamhet satte upp mål och konstruerade mått för att mäta förändringen hos sina klienter

Läs mer

Uppföljning av verksamheten med personligt ombud

Uppföljning av verksamheten med personligt ombud Uppföljning av verksamheten med personligt ombud Hässleholm 1 september 2014 Projektledare Birgitta Greitz, Socialstyrelsen Verksamhet med personligt ombud Tio försöksverksamheter Utvärderingen av försöksverksamheterna

Läs mer

Ungas syn på Vetenskap

Ungas syn på Vetenskap DIALOGEN FORSKARE ALLMÄNHET VA-rapport 22:4 Ungas syn på Vetenskap Preliminära resultat Ungas syn på vetenskap Preliminära resultat VA-rapport 22:4 ISSN: 1653-6843 ISBN 13: 978-91-85585-3-8 (tryckt) ISBN

Läs mer

Svar på skrivelse från (s), (mp) och (v) om förebyggande verksamhet och folkhälsan

Svar på skrivelse från (s), (mp) och (v) om förebyggande verksamhet och folkhälsan FARSTA STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR VUXNA TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2009-11-16 Handläggare: Bosse Dannert Telefon: 08-508 18 040 Till Farsta stadsdelsnämnd 2009-12-17 Svar på skrivelse från (s),

Läs mer

Lägesrapport om det förebyggande arbetet mot hiv i Sverige

Lägesrapport om det förebyggande arbetet mot hiv i Sverige Jag lever med hiv. Och med dina fördomar. Jag lever med hiv. Och med dina fördomar. Jag lever med hiv. Och med dina fördomar. Vi lever alla med hiv. www.hivportalen.se/wad Vi lever alla med hiv. www.hivportalen.se/wad

Läs mer

Ansökan till Socialstyrelsen om stimulansmedel för att utveckla äldreomsorgen

Ansökan till Socialstyrelsen om stimulansmedel för att utveckla äldreomsorgen ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖR STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR ÄLDR EOMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1( 6) 2009-03-20 Handläggare: Kjell O Jansson Telefon: 08-508 14 542 Marie Kelpe Telefon: 076-12 20 583 Till

Läs mer

Höstmöte 2016 Introduktion Gott och Blandat

Höstmöte 2016 Introduktion Gott och Blandat Höstmöte 2016 Introduktion Gott och Blandat Åke Örtqvist Smittskyddsläkare 28 september och 6 oktober Aktörer i smittskydd Lokalt Sjukhus/ kommun Primärvård Vårdhygien Infektion Regionalt Smittskydd Stockholm/

Läs mer

Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer

Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer RAPPORT 1(11) Handläggare, titel, telefon Anna Lind Nordell, programsekreterare 011-15 22 32 Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer Sammanfattning Årets mätning

Läs mer

Hiv på institution. - Ett projekt med syfte att öka kunskapen om och minska spridningen av blodsmittor. Torkel Richert, Malmö högskola

Hiv på institution. - Ett projekt med syfte att öka kunskapen om och minska spridningen av blodsmittor. Torkel Richert, Malmö högskola Hiv på institution - Ett projekt med syfte att öka kunskapen om och minska spridningen av blodsmittor Torkel Richert, Malmö högskola Projektmål Nå ut med information till ett stort antal personer vilka

Läs mer

MISSIV MISSBRUKSFÖREBYGGANDE ARBETE I OXELÖSUND. Hälso- och sjukvård. Nämnden för Hälso- och sjukvård

MISSIV MISSBRUKSFÖREBYGGANDE ARBETE I OXELÖSUND. Hälso- och sjukvård. Nämnden för Hälso- och sjukvård Hälso- och sjukvård DATUM Hans Tanghöj 2007-05-03 DIARIENR Nämnden för Hälso- och sjukvård MISSIV MISSBRUKSFÖREBYGGANDE ARBETE I OXELÖSUND Försäljningen av alkohol liksom den alkoholrelaterade dödligheten

Läs mer

Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer

Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer RAPPORT 1(11) Handläggare, titel, telefon Anna Lind Nordell, sakkunnig 011-15 22 32 Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer Sammanfattning Årets mätning genomfördes

Läs mer

Uppföljning av Sprututbytesverksamheten

Uppföljning av Sprututbytesverksamheten Socialförvaltningen Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2014-04-04 Handläggare Maria Saario Telefon: 08-508 25 403 Till Socialnämnden Uppföljning av Sprututbytesverksamheten

Läs mer

Pressinformation inför omsorgsnämndens sammanträde

Pressinformation inför omsorgsnämndens sammanträde 1 Omsorgsnämnden 2008-04-23 Pressinformation inför omsorgsnämndens sammanträde För ytterligare information kontakta omsorgsnämndens ordförande Linnéa Darell (fp), telefon 013-20 62 51 eller 070-382 47

Läs mer

Göteborgs stad. Social ekonomi = sant

Göteborgs stad. Social ekonomi = sant Göteborgs stad Social ekonomi = sant Lotta Lidén Lundgren, Anneli Assmundson, Ulrika Lantz Westman Stöd till social ekonomi, Social resursförvaltning, Social resursförvaltnings uppdrag Social resursförvaltning

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2002:42 1 (7) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2001:21 av Brit Rundberg (v) om vården av hemlösa hivpositiva missbrukare och hemlösa missbrukare döende i aids Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Riktlinjer för stöd till anhöriga

Riktlinjer för stöd till anhöriga Riktlinjer för stöd till anhöriga Upprättad 2014-08-28 1 Innehåll Riktlinjer för anhörigstöd/stöd till närstående... 2 Inledning... 2 De som omfattas av stöd till anhöriga... 2 Syftet med stöd till anhöriga...

Läs mer

Krisstödsplan för Västerviks kommunkoncern

Krisstödsplan för Västerviks kommunkoncern Beslutad av kommunstyrelsen 2014-04-28, 28 Krisstödsplan för Västerviks kommunkoncern Bakgrund och inledning Kommunen har det yttersta ansvaret för att människor som vistas där får den hjälp och det stöd

Läs mer

2012-03-18. Inledning

2012-03-18. Inledning Inledning Dokumentet bygger på de nationella riktlinjerna (Socialstyrelsen, 2007) och förtydligar hur socialtjänsten och hälso- och sjukvården i Piteå älvdal kan samarbeta och avgränsa sitt arbete kring

Läs mer

Information om förslag till allmänna råd om baspersonalens kompetens

Information om förslag till allmänna råd om baspersonalens kompetens Information om förslag till allmänna råd om baspersonalens kompetens Värnas konferens vid Sigtunastiftelsen 25 september 2013 Ulla Clevnert 2013-10-08 Grundläggande kunskaper hos personal som ger stöd,

Läs mer

Socialarbetarna MÅSTE ha ett enskilt samtal med vaije barn utan deras föräldrar, oavsett ålder, som kommer in till socialtjänsten.

Socialarbetarna MÅSTE ha ett enskilt samtal med vaije barn utan deras föräldrar, oavsett ålder, som kommer in till socialtjänsten. Inledning Maskrosbarn är en ideell förening som arbetar med att förbättra uppväxtvillkoren för ungdomar som lever med föräldrar som missbrukar eller föräldrar som är psykiskt sjuka. Syftet med rapporten

Läs mer

Vi socialdemokrater vill att folkkyrkan uppsöker ungdomar och erbjuder dem diskussioner i ungdoms- och konfirmandgrupper om livsfrågor.

Vi socialdemokrater vill att folkkyrkan uppsöker ungdomar och erbjuder dem diskussioner i ungdoms- och konfirmandgrupper om livsfrågor. Socialdemokraternas manifest för kyrkovalet 20 september 2009 i Svenska kyrkan i Eskilstuna Vi socialdemokrater tror att människor är sökare av olika slag. Sökandet måste få en möjlighet att komma till

Läs mer

ANSÖKAN OM MEDEL FÖR YTTERSTADSPROJEKT

ANSÖKAN OM MEDEL FÖR YTTERSTADSPROJEKT STADSLEDNINGSKONTORET FÖRNYELSE AVDELNINGEN SID 1 (5) ANSÖKAN OM MEDEL FÖR YTTERSTADSPROJEKT Namn på projekt: Lokal utveckling i Östberga Sökande Nämnd: Enskede-Årsta-Vantör Adress: Slakthusplan 4 Epost:

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL BOENDE

UPPDRAG OCH YRKESROLL BOENDE UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL BOENDE Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll - boende är en beskrivning av vad det innebär att arbeta med stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Beroendecentrum. Inskrivna klienter under perioden 16 okt 20 dec 2013. Åldersgruppering. 18-25 år: 8 st. 26-40 år: 21 st. 41 år uppåt: 17 st

Beroendecentrum. Inskrivna klienter under perioden 16 okt 20 dec 2013. Åldersgruppering. 18-25 år: 8 st. 26-40 år: 21 st. 41 år uppåt: 17 st Beroendecentrum Inskrivna klienter under perioden 16 okt 20 dec 2013 Totalt: Män: Kvinnor: 46 st 30 st 16 st Åldersgruppering 18-25 år: 8 st 26-40 år: 21 st 41 år uppåt: 17 st Varav 30 st av dessa har

Läs mer

Alla Vinner! Verktyg för ett gott liv i vår kommun

Alla Vinner! Verktyg för ett gott liv i vår kommun Alla Vinner! Verktyg för ett gott liv i vår kommun Åtta enkla, konkreta och varsamma verktyg som bygger broar mellan människor i och utan funktionssvårigheter Det ska vara lätt att leva i Lund för alla

Läs mer

Vårdhygien LÄKARNAS SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING SOCIALSTYRELSEN

Vårdhygien LÄKARNAS SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING SOCIALSTYRELSEN 1097 Kompetensbeskrivning Specialiteten vårdhygien karaktäriseras av fördjupad kunskap om prevention av vårdrelaterade infektioner och smittspridning inom vården. Kompetensområdet omfattar även färdigheter

Läs mer