Ord Bemötande Ett bra bemötande Vår syn på bemötande Varför kallar vi våra besökare gäster?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ord Bemötande Ett bra bemötande Vår syn på bemötande Varför kallar vi våra besökare gäster?"

Transkript

1 Ord Bemötande handlar om hur vi förhåller oss till varandra. Det diskuteras mycket både i Convictus Sverige, Estland och Ukraina. Det är en förenande länk länderna emellan. Ordet bemötande kan lätt missbrukas och bli till en tom floskel. Det är också ett ord som om man fyller det med dess verkliga positiva innebörd kan betyda så oerhört mycket. Ordet har varit en del av Convictus grundhållning sedan mitten av 90- talet då vi öppnade vår första Brygga för hemlösa på Södermalm i Stockholm. Vid den tidpunkten kunde vi tydligt se att många av de krav som ställdes på hemlösa kopplade till stödinsatser, inte var rimliga. Klienten/patienten vare sig kunde eller ville eller klarade att leva upp till dem i flera fall. De var exempel på dåligt bemötande tyckte vi. Ett bra bemötande kan vara så mycket mer än hur man beter sig mot medmänniskor. Lika viktig kan den miljö vara där man tar emot dem. Är den välkomnande? För oss är det viktigt att våra egna dagverksamheter där vi tar emot hemlösa gäster är välkomnande och rena. Vi ser det som ett bra bemötande. Vår syn på bemötande är också en anledning till att vi ber alla gäster som kommer till våra enheter att de ska hänga av sig sina ytterkläder och lämna in sina väskor. Vi gör det som en del i att höja trevnaden i våra lokaler och skapa en hemliknande atmosfär i stället för att de skall likna väntsalar där människor sitter anonymt med ytterplaggen på. Den trivsamma miljön det goda bemötandet försöker vi också skapa genom att måna om inredning med tavlor, böcker och andra attiraljer som skapar hemkänsla. Varför kallar vi våra besökare gäster? Vi skulle kunna säga klient, brukare, deltagare som andra gör. Men för oss är gäst mest naturligt. Det avspeglar att vi inte är en behandlingsorganisation eller en myndighet som har kontakt med sina klienter/patienter för att behandla dem eller ge dem terapi. Det är heller inte så att de som kommer till oss är våra brukare, deltagare eller besökare. Det skulle kännas distanserat i Convictus värld. Vem är brukare och inte brukare hos Convictus förresten, som är en organisation där mer än femtio procent av personalen har en egen bakgrund i eget missbruk? Hos Convictus uppfattar vi våra besökare som våra gäster. Vi välkomnar och bemöter dem på ett gästfritt sätt. Vi lär känna dem personligen och lär oss vad de heter, personnummer är inte viktiga. Convictus gäster är människor som känner sig välkomna och stannar för att de trivs. På samma sätt som alla gäster gör var de än dyker upp.

2 En av Convictus stora konferenser 2010 med rubriken Sprutbyte och andra hälsoinsatser genomfördes som ett led i Convictus samarbete över Östersjön och föreningens samarbete med Tartu Universitet i Estland.

3 Almedalsveckan Tillsammans med SIDAs Östersjöenhet arrangerade Convictus en konferens under Almedalsveckan i Visby på temat Missbruk och smittspridning i Östersjöregionen. Bakgrunden är Convictus mångåriga engagemang i Östeuropa. Konferensen hade fokus på att finna fördjupade vägar till samarbete mellan Baltikum, Finland och Sverige för att lära av varandra och utveckla samarbetsformer som bromsar fortsatt smittspridning av hiv och hepatit bland injektionsmissbrukare. Claes Heijbel (verksamhetschef Convictus), Sören Berg (avdelningschef Internationella kontoret SLL) och Jesper Gantelius (moderator och projektledare Convictus Ukraina) ingick i panelen. Dessutom deltog Aljona Kurbatova (chef vid departementet for infektionssjukdomar och missbruksprevention i Estland) och Åke Örtqvist (chef Smittskydd Stockholm) och doktor Rolf Byström i expertpanelen Claes Heijbel (Convictus), Sören Berg (Internationella kontoret SLL) och Jesper Gantelius (Convictus Ukraina och seminariets moderator) ingick i panelen på Almedalsveckan. Hemlöshetsarbetet Convictus driver sedan mitten av 90- talet dagverksamheter för hemlösa. Den första öppnades på Södermalm i Stockholm. Idag finns Bryggan Vantör, Bryggan Östermalm plus Convictus Råd & Stöd som är ett servicecenter med något mindre resurser. Convictus når dagligen runt 200 hemlösa/missbrukare på dessa enheter. Det medmänskliga bemötandet är grunden i arbetet. På bryggorna betyder detta att hemlösa verkligen skall känna sig välkomna. De skall känna att Convictus står för en öppen dörr mot gatan och en länk in i samhället. De skall mötas av en trivsam atmosfär. Men det räcker inte med att välkomna gästerna med mat, rena kläder, duschmöjligheter och gemenskap, lika viktigt är att få till stånd processer som steg för steg leder till positiva förändringar för dem. Metoden för detta är att lära känna gästerna personligen och att lägga ned mycket energi på att få hög kvalitet i samarbetena med socialtjänst, sjukvård, församlingar m.fl. Convictus roll i dessa samarbeten är att få kontakt med gruppen hemlösa/missbrukare, att se till att basarbetet fungerar. Andra insatser som behövs för att en förändring till det bättre skall ske erbjuds av samarbetande enheter. För att kunna erbjuda en avgiftning eller ett boende krävs därför bra

4 samarbete mellan Convictus och socialtjänst. För att kunna bli hiv/hepatittestad krävs nära samarbete med infektionssjukvård. För att få hjälp med juridiska problem, är samarbetet med jurister nödvändigt och för att förhindra vräkning kan nära kontakt med en församling vara lösningen. Den stora vinsten med Convictus arbetssätt över gränserna är det delade ansvaret för hemlöshetsarbetet lokalt. Respektive organisation spelar sin roll utifrån sin kompetens. Det nära samarbetet förhöjer kvaliteten i arbetsinsatserna och vinnarna blir målgruppen. Byggföretaget Dipart har adopterat Bryggan Vantör genom att hjälpa dem med ombyggnationer, insamlingar och mycket annat stöd. På bilden två av deras anställda som hjälper Bryggan med en brödtransport Bryggan Vantör Bryggan Vantör, som är en dagverksamhet för hemlösa, får ekonomiskt stöd från Stadsdelen EAV (Enskede- Årsta- Vantör) och når dagligen ett stort antal hemlösa. På Bryggan erbjuds hjälp av Convictus personal och volontärer, plus socialarbetare, sjuksköterska, jurister, diakoner, präst och läkare. Förutom experthjälp finns möjlighet att äta frukost och lunch, låna internet, telefon, toaletter, dusch, tvättstuga och sovsal. Privatpersoner skänker kläder till Bryggan som delas ut till hemlösa. Bryggan Vantör är en plattform där samarbeten med hög kvalitet utgör fundamentet. Modellen är tydlig och respektive enhet spelar sin egen roll. Convictus är frivilligorganisationen, kyrkan är kyrka, socialtjänsten är socialtjänst. Alla arbetar nära varandra och drar åt samma håll, samtidigt som man är och ska vara olika. De som arbetar inne i Bryggan Vantörs verksamhet under en vecka tillsammans med Convictus personal är: Gatujuristerna juridikstudenter från Stockholms Universitet som med stöd från expertis hjälper hemlösa gäster. En infektionssjuksköterska som erbjuder gästerna testning av hiv, hepatit C plus att hon vaccinerar mot hepatit B och erbjuder råd och länkning även i andra sjukvårdsfrågor. En präst och en diakon från Svenska Kyrkan Vantör erbjuder samtal och vägledning, plus att de erbjuder praktisk hjälp till personalen. Vid behov hjälper de också till med begravningar och minnesstunder. En diakon från Högdalskyrkan hjälper också Bryggans gäster, främst med samtal och stöd.

5 Uppsökare från socialtjänsten möter många av sina klienter hos Bryggan och förlägger därför regelbundet arbetstid i verksamheten. Psykiatrisk personal avsätter regelbundet tid för gästerna på Bryggan Vantör. Byggföretaget Dipart från privata sektorn hjälper Bryggan med hantverk, personal och mycket mer. En läkare som är specialist på hudsjukdomar, hjälper gäster på Bryggan Vantör varannan vecka som volontär. Gatujuristerna Fredrik och My som är studenter på juristlinjen Stockholms Universitet hjälper tillsammans med flera andra studiekamrater regelbundet gäster hos Convictus med juridiska problem. Både på Bryggan Vantör och Råd & Stöd. Bryggan Vantör tar emot över ett hundra gäster per dag. Besöksfrekvens och det mesta av verksamhetens resultat dokumenteras noggrant och kan bl a presenteras i grafisk form.

6 Bryggan Vantör får omfattande hjälp från många frivilliga medarbetare. Enbart juridikstudenterna har hjälpt Bryggan Vantörs gäster 570 timmar den senaste 15 månadersperioden. En volontärläkare har hjälpt 41 timmar. Sjuksköterskan i diagrammet har arvoderats via Convictus hiv & hepatitarbete. Bryggan Östermalm Bryggan får ekonomiskt stöd från Stadsdelen Östermalm och når dagligen trettio till femtio hemlösa. På Bryggan Östermalm finns möjlighet att äta frukost och lunch, titta på TV, låna internet, telefon, toalett, dusch, tvättstuga och sovsal. Samarbetet med stadsdelen är nära. Dels genom att en Att bädda om i sovsalarna är en viktig del i vardagen på bryggorna. Sängarna används av dem som inte fått sömn under natten. På bilden Dino från Bryggan Östermalm.

7 Case Manager från dem regelbundet besöker verksamheten och hjälper gäster på plats. Dels genom att de deltar vid de återkommande husmötena där arbetets utveckling diskuteras. Volontärorganisationen Gula Änglarna hjälper kontinuerligt Bryggan Östermalm i det vardagliga arbetet med matlagning, tvätt och mycket mer sedan start De är också med i planeringen av arbetet och ger ekonomiskt stöd till enskilda gäster. Bemanningsföretaget Adaptus har valt att satsa på ett närmare samarbete med Bryggan Östermalm. Ett inslag är att skapa möten mellan sin egen personal och människor Convictus möter för att åstadkomma ömsesidigt givande relationer, ett annat är hjälp med lokalrenovering. Bryggan Östermalm får stöd även från församlingarna i stadsdelen. Oscars församling bidrar ekonomiskt till hemlösa att komma iväg till Tomtebo. Volontärer från Fransk Reformerta Församlingen hjälper Bryggan regelbundet sedan start En diakon från Hedvig Eleonoras församling har under åren hjälpt Bryggan Östermalm mycket. Även gäster hjälper till med det praktiska arbetet genom att ingå den sk Back Up - gruppen. Bryggan tar även emot personer för arbetsträning via samarbete med arbetsförmedling och socialtjänst. Privatpersoner skänker regelbundet kläder till Bryggan Östermalm, företagare och skolor skänker mat. En läkare och en frisör hjälper gäster på Bryggan Östermalm en gång per månad som volontärer. Vid sidan om Bryggan Östermalms ordinarie personal hjälper även andra till i hög utsträckning. Diagrammet visar hur dessa timmar är fördelade. Diagrammet är bara ett av många exempel på dokumentationen som är mycket omfattande i Bryggan Östermalm och hela Convictus verksamhet.

8 Råd & Stöd servicecenter för hemlösa Convictus Råd & Stöd ligger på Malmskillnadsgatan i centrala Stockholm. Där finns både dusch, toalett och tvättmaskin. Verksamheten har en drop in verksamhet för hemlösa mellan Där serveras kaffe, smörgås och gröt och där erbjuds juridisk och medicinsk hjälp (testning, vaccination och rådgivning om infektionssjukdomar). Personalen hjälper även besökarna att få kontakt med socialtjänsten och andra myndigheter. Grundtanken är hela tiden att medverka till en förbättrad situation för gästerna. Mellan erbjuds individuell hjälp efter bokning. Närmare hälften av gästerna är akut hemlösa enligt en brukarundersökning hösten Var de skall sova är ett nytt problem inför varje natt. Cirka en tredjedel bor hos vänner och bekanta. Ungefär tjugo procent har ett boende på härbärge eller något hotellhem. Flera av de hemlösa i Stockholm är hiv- och/eller hepatit C- positiva. Många är ordinerade substitutionsbehandling (metadon, subutex). Så är det även på Råd & Stöd. Medelåldern för gruppen ligger mellan år. Möjligheterna för hemlösa att vistas på Råd & Stöd är inte alls desamma som på Bryggan Vantör och Bryggan Östermalm, då Råd & Stöds lokaler inte är tillräckligt stora. Råd & Stöd ligger i ett område med både skolor, företagare och bostäder. För Convictus är det viktigt att visa respekt för omgivningen och att undvika att skapa en alltför stor verksamhet. Råd & Stöd ligger i en flerfamiljsfastighet i centrala Stockholm. Bilden till vänster visar det lilla caféet i lokalen där frukost serveras. Gästantalet per dag kretsar runt trettio, men det är inte ovanligt med dagar då det är betydligt fler. Tommy (bilden höger) är en av de personer som arbetar på Råd & Stöd. Ett inslag i verksamheten är att kunna tvätta kläder och byta smutsiga mot rena.

9 Inom Convictus olika enheter görs återkommande brukarundersökningar. Från en sådan på Råd & Stöd i november 2010 visade det sig att gästerna till helt dominerande del är hemlösa. Vid en brukarundersökning på Råd & Stöd hösten 2010 kunde konstateras att långt ifrån alla gäster kommer från Sverige.

10 Convictus arrangerade under 2010 den stora konferensen Hemlöshetsarbete modell Vantör i samarbete med Svenska Kyrkan Vantör. Deltagarantalet var mycket stort och konferensen är ett led i Convictus arbete att föra ut sin samarbetsmodell vad avser hemlöshetsarbete.

11 Från hiv till hälsa Convictus bildades som en stödorganisation för hivpositiva injektionsmissbrukare när hivepidemin kom till Sverige i mitten av åttiotalet och det visade sig att flera av de först smittade var injektionsmissbrukare. Det behövdes en organisation som tog sig an denna grupps intressen. Parallellt bildades andra organisationer till stöd för andra drabbade grupper. Convictus grundidentitet bygger logiskt nog som en följd av detta på hiv, men föreningens förhållningssätt är betydligt bredare med ett övergripande fokus på hemlöshet, missbruk och hälsa där hiv är en del av hälsan. Även hepatit C kopplas sedan länge samman med hiv inom Convictus. Att bromsa spridning av hiv är att parallellt lägga in en broms i spridningen av hepatit C. Den dominerande smittovägen via delande av sprutor och narkotikalösningar är densamma för båda infektioner. Hivarbetet inom Convictus har utvecklats mycket sedan den Nationella Strategin mot hiv/aids antogs av Riksdagen Strategin med de tydligare målen och de definierade målgrupperna innebär att Convictus har kunnat utveckla ett mera strukturerat arbete än tidigare. Exempel på detta är att det uppsökande arbetet och arbetet med testning, rådgivning och vaccination i Convictus regi har utvecklats starkt. Samarbetet om hiv och hepatit har fördjupats med en rad olika organisationer i offentlig och ideell regi som når aktiva missbrukare och hemlösa. I Convictus hiv & hepatitarbete är vaccinationen mot hepatit en väsentlig del. Ett fullgott skydd mot hepatit B kräver ett andra och ett tredje vaccinationstillfälle vilket Convictus har möjlighet att erbjuda. Sprutbyte Convictus har arbetat för sprutbyte sedan många år. Bland annat ingick föreningen i den s k Miltonutredningen som lämnade sitt slutbetänkande 2004 och där förordade att sprutbytesprogram skulle kunna startas i olika delar av landet. I just denna fråga var Convictus pådrivande och den enda frivilligorganisation i utredningen som hade fokus på injektionsmissbrukarna. Convictus var parallellt redan då i den unika situationen att sedan några år driva ett eget omfattande sprutbyte i Estland. Sprutbytet hos Convictus Estland har sedan dess utvecklats mycket. Det följs noggrant av forskare på Tartu Universitet sedan start.

12 Hiv - och hepatitarbetet År 2007 startade Convictus testningsprojektet Hälsopunkt där målgruppen hemlösa och/eller missbrukare som levde i riskzonen att smittas av hiv och hepatiter erbjöds testning, vaccination mot hepatit B och hälsorådgivning. Testning och vaccination erbjöds främst på Convictus egna verksamheter. Under 2009 utvecklades projektet till att erbjuda även andra organisationer, främst verksamheter som arbetar med samma målgrupp, att ta del av hälsoarbetet. Grunden för arbetet har hela tiden varit att bygga upp ett förtroende gentemot målgruppen och visa att man värnar deras hälsa. Hiv- och hepatitarbete är i huvudsak uppdelad i fyra arbetsområden - konferenser och miniseminarier, uppsökande arbete, målgruppsanpassad testning av hiv och hepatiter där vaccination av hepatit B och hälsorådgivning ingår samt att varje vecka erbjuda hivpositiva missbrukare skjuts till infektionsmottagningar. Convictus uppsökare bedriver en strukturerad uppsökande verksamhet i Stockholm och dess ytterområden. I och med att målgruppen erbjuds testning, vaccination och hälsorådgivning i den miljö de vistas i har verksamheten bidragit till att förenkla för gruppen att kunna ta till sig den infektionssjukvård som samhället erbjuder och därmed medverka till att bromsa smittspridningen av hiv och hepatiter. Convictus hiv- och hepatitarbete i Stockholms län har bidragit till att flera hivpositiva, ofta hemlösa missbrukare, givits möjlighet att upprätthålla en sammanhängande kontakt med sjuksköterskor, kuratorer och infektionsläkare och att underlätta en kontinuerlig medicinering av bromsmediciner. Insatserna syftar till att ge det medicinska och psykosociala stöd som behövs för att begränsa konsekvenserna av hiv och hepatiter både för den enskilde och för samhället Målgruppsanpassad infektionssjukvård En målgruppsanpassad infektionssjukvård för intravenösa missbrukare som arbetsmetod (se Stockholms läns landstings handlingsplan för STI/hivprevention ) innebär att gruppen får tillgång till testning och vaccination som är mer anpassad till gruppens ofta utsatta villkor och möjligheter att tillgodogöra sig den vård som erbjuds inom primärvård och på infektionsmottagningar. För närvarande erbjuder Convictus testning, vaccination och hälsorådgivning på ett flertal verksamheter runt om i Stockholms län. Ett fullgott skydd mot hepatit B kräver ett andra och ett tredje vaccinationstillfälle vilket Convictus har möjlighet att erbjuda då vi återkommer efter två veckor för att ge provsvar och efter sex månader då vi återigen kan erbjuda testning, vaccination och rådgivning. På så sätt uppstår en cykel där aktiva intravenösa missbrukare får möjlighet till en kontinuerlig testning av hiv och hepatiter. En koncentrerad version av UNGASS- enkäten används vid själva testningstillfället där 12 frågor ställs om tidigare hiv- och hepatittester, injektions verktyg och injektionsvanor, sexualvanor samt om erbjudanden om kondomer från sjukvården i Sverige. (UNGASS- rapporteringen är en gemensam del i en global strategi som utgår från FN).

13 Convictus hiv & hepatitarbete började som ett projekt med ambitionen att gå över till en permanent verksamhet. Detta har också skett i stor utsträckning inför Sedan start av projektet har, vid sidan av ett stort antal testningar, 609 vaccinationsdoser mot hepatit B givits, vilket är en ansenlig mängd. När hivepidemin kom till Sverige i mitten av 80- talet visade det sig att en stor andel av de först rapporterade fallen i Stockholmsområdet var injektionsmissbrukare cirka 20 procent. Denna andel har minskat kraftig i relation till heterosexuellt och homosexuellt smittade och så har det varit i huvudsak de tjugo senaste åren. Från ca 20 till ca 10 procent. (Källa: Smittskydd Stockholm)

14 Diagrammet visar den oerhörda toppen rapporterade hivfall bland intravenösa missbrukare runt Detta var i samband med att det blev möjligt att kunna hivtesta via blodprov. (Källa: Smittskydd Stockholm) Uppsökande arbete Convictus uppsökande arbete utvecklas konstant. Uppsökarna besöker nya adresser och når nya hemlösa i Storstockholm hela tiden. Kopplingen mellan det uppsökande arbetet och Convictus testnings- och vaccinationsverksamhet är stark, samtidigt som uppsökarna har uppmärksamhet även på hälsofrågor i vidare mening. Tack vare det uppsökande arbetet når Convictus en stor grupp hemlösa utanför dem som besöker de egna dagverksamheterna Bryggan Vantör, Bryggan Östermalm och Convictus Råd & Stöd. Convictus uppsökare är ute fem dagar i veckan. De agerar öppet med jackor och väskor märkta med Convictusloggan.

15 Uppsökarna besöker olika mötesplatser i kommunen där missbrukare och hemlösa brukar stråla samman. Det kan vara på Gullmarsplan, på Sergels Torg eller Medborgarplatsen. De besöker även husvagnsläger där hemlösa bor, infektionsmottagningar, anstalter, olika härbärgen osv. Nära samarbete med både kriminalvård, frivård, socialtjänst och sjukvård är nödvändigt för att nå bra resultat. Detta arbetssätt med en stor koncentration på samarbete - leder gång på gång till att personer som befinner sig i ett aktivt missbruk på gatan kommer till rehabilitering och boende. Människor som tagit sig ur missbruk får också möjlighet till arbetsträning. Convictus uppsökarteam liknar varandra i både Stockholm, Kiev och Tallinn. Uppsökare är synliga med tydliga logotyper på jackor och väskor. De har egen erfarenhet av missbruk och har lätt att få kontakt med aktiva missbrukare i kraft av att de själva befunnit sig i samma situation. Dmitriy (till vänster vänd mot kameran) arbetar som uppsökare hos Convictus Ukraina i Kiev. Varje dag går han i missbruksmiljöer för att hjälpa injektionsmissbrukare. På samma sätt arbetar Convictus också i Stockholm och Tallinn. Dmitriy har dock möjlighet att byta smutsiga sprutor mot rena, på samma sätt som uppsökarna i Tallinn, vilket inte de svenska uppsökarna får. På Tallinns gator samlar uppsökaren Andrei in data varje dag som han skriver ned noggrant i en anteckningsbok efter varje kontakt och sedan för in i ett on- line system på nätet när han kommer tillbaka efter arbetsdagen. Underlaget sammanställs med hjälp av Tartu Universitet.

16 Convictus World Aids Day- ceremoni genomfördes 2010 i Maria Magdalena Kyrka på Södermalm efter att ha varit tio år i rad i Korskyrkan. En tradition bröts och en ny initierades sannolikt. Vid 2010 års ceremoni deltog även regeringens hiv/aids- ambassadör Anders Nordström som talare.

17 Convictus Hälsocenter Convictus Hälsocenter är en drogfri verksamhet för människor på väg ur hemlöshet och missbruk. På hälsocentret försöker personal och volontärer att peppa gästerna till ett positivt intresse för hälsa. Ett lyckat resultat i verksamheten kan vara att en människa lyckas bryta med ett mönster som passiv patient inom landstinget - visserligen drogfri, men ändå fast i ett ingenmansland där hälsan är i en utförsbacke trots drogfriheten - till en aktiv hälsointresserad person som tycker det är roligt att söka en livsstil som leder till förbättrad hälsa. Hälsotänkande för målgruppen hemlösa/missbrukare är extremt eftersatt i den svenska missbruksvården enligt Convictus erfarenheter. Det är bakgrunden till Convictus arbete och engagemang i denna fråga. Varför är det inte vanligt att läkare medverkar till att peppa sina patienter med missbruksproblematik till aktiv fysisk träning på samma sätt som sker rutinmässigt på de flesta arbetsplatser sedan åratal? Convictus Hälsocenter får hjälp av professionella volontärer att hålla hög nivå på behandlingserbjudandena. Detta tack vare att volontärerna är välutbildade inom hälsoområdet. De är sjukgymnaster, massörer, läkare, yogainstruktörer m.m. Convictus står för lokal och för värdskapet, volontärerna står för behandlingen utan att ta betalt! För att delta i Convictus Hälsocenters verksamhet löser deltagarna ett medlemskort och får tillgång till flera olika hälsoerbjudanden. Att vara medlem innebär dessutom att man köper konceptet att verksamheten skall vara drogfri. Convictus Hälsocenter erbjuder en hel rad olika träningsformer och behandlingar. Massage, sjukgymnastik och yoga tillhör de mest populära. Men där finns även andra inslag som mindfulness, personlig träning, zumba och kostrådgivning som också uppskattas mycket. På bilden Anna som hjälper dem som vill med personlig träning i hälsocentrets egen träningslokal.

18 Convictus Hälsocenter drivs i huvudsak med hjälp av volontärer. Convictus har inga möjligheter att anställa personal eftersom det ekonomiska stödet till verksamheten nästan enbart täcker lokalkostnader. Ju fler volontärer som Convictus Hälsocenter får, desto fler behandlingar erbjuds.

19 Convictus har under 2010 arbetat mycket med att bli en mera känd organisation hos allmänheten för att på så sätt förhoppningsvis få mera stöd till 90 kontot. Ett led i detta har bland annat varit annonsering enligt ovan. Tomtebo Rekreationshus Convictus rekreationshus Tomtebo ligger idylliskt med vid utsikt över sjön Hjälmaren i Sörmland. Huset var fram till mitten av fyrtiotalet ett pensionat och är det fortfarande på sitt sätt men med en helt annan gästgrupp. Idag är det missbrukare/hemlösa och närstående som erbjuds möjlighet att vistas på Tomtebo. Kostnaden för en vistelse finansieras i huvudsak av olika stadsdelsförvaltningar i Stockholm eller av kranskommuner till Stockholm stad. Även en del församlingar bistår med pengar och volontärorgani- sationen Gula Änglarna. Det förekommer även att gäster från andra delar av landet bokar in sig. En rekreationsvistelse på Tomtebo är alltid helt drogfri vilket inkluderar alkohol. Att vara på Tomtebo är ofta en ren semestervecka med bad, fiske och promenader. Men även om det i första hand är semester tas ofta kontakter för att knyta an till tidigare planeringar, eller för att undersöka vilka behov som finns för att gästerna ska kunna lyckas i en rehabilitering när det blir aktuellt. Efter hemkomsten från Tomtebo bokas därför ofta möten med socialtjänst och frivård för

20 Tomtebo Rekreationshus ligger idylliskt med vid utsikt över sjön Hjälmaren i Vingåkers kommun i Sörmland. Convictus har fått hjälp av Allmänna Arvsfonden för att renovera huset som en gång saknade både kommunalt vatten och ordentligt avlopp. Convictus har ägt fastigheten sedan 1995, sedan dess har ett stort antal hemlösa kunnat semestra i huset. att om möjligt påskynda en positiv process för individen. Personal/volontärer från Convictus är då i allmänhet med som stöd. Vistelser på Tomtebo har under årens lopp för många gäster inneburit vändpunkten i deras liv. Man har kommit in i ett eget boende, man har fått bättre kontakt med sina anhöriga. Livet har helt enkelt blivit ljusare. Convictus Ukraina I Convictus Ukraina pågår nu verksamheter i tre av landets regioner, Kiev, Kharkiv och Kirovograd. Målet är att genom klientnära arbete stötta personer som lever ett utsatt liv på grund av hemlöshet, missbruk, hiv/hepatit, sexarbete eller kriminalitet på vägen mot en bättre livssituation. Convictus Ukraina har sedan föreningen bildades 2006 utvecklats till en mogen och stabil organisation. Verksamheten bygger på professionellt och humanitärt stöd för människor med nuvarande eller tidigare svår missbruksproblematik och inte sällan även med en flora av associerade komplikationer som hiv eller hepatitinfektioner, svag socioekonomisk bakgrund, psykologiska besvär, lång kriminell karriär, prostitution, mm.

21 Convictus Ukrainas filosofi bygger på att stötta, inte döma, och att arbeta tålmodigt och pragmatiskt med målgruppen för att så småningom hjälpa våra klienter att lyfta sig ur sin situation. I stor utsträckning värvar Convictus Ukraina personer med egen erfarenhet av missbruk och den utsatthet våra klienter lever i till verksamheten för att se till att arbetet är verklighetsförankrat och också att goda förebilder finns nära till hands. En betydande andel av Convictus Ukrainas medarbetare är också högutbildade och erfarna inom social och psykologisk vetenskap, och våra interna utbildningar och workshops syftar till att kunna ta fram och organisera aktiviteter och hitta metoder som är effektiva, välbelagda och passar för Ukrainska förhållanden. Tre anställda hos Convictus Ukraina. Från vänster: Tetyana, fältarbetare, Galina och Anna, administratörer. Vid en genomgång med Convictus Ukrainas Rådgivande kommitté av resultaten I Convictus arbete på det årsgamla halvvägshuset i östra delen av landet deltog bland andra följande chefer (från vänster). Sulima Oksana Vasylivna från Socialdepartementet, Kochergan Petro Vasyljovych från Justitiedepartementet, Olijnyk Yurij Volodymyrovych från Justitiedepartementet, Polischuk Oleg Myhajlovych från Utrikesdepartementet och Pavlenko Olena Mykolajivna från Hälsodepartementet. För studien av Convictus resultat stod sociologiprofessor Andruschenko Alisa Illivna från Kharkivs Universitet.

22 Convictus Estland Tatjana och Klavdia två av de verkliga stöttepelarna som varit med på Convictus sprututbyte i Tallinn sedan start. Convictus Estland arbetar med stödgrupper för hivpositiva. Målet är att bromsa spridningen av hiv och garantera behandling mot hivviruset och kontakt med hälso- och sjukvårdssystemet. Man arbetar även med sprututbyte där målet är att få bort potentiellt infekterade sprutor och kanyler bland injektionsmissbrukare och i stället erbjuda steril injektionsutrustning. Samarbetet med Tartu Universitet är långt utvecklat. Det bygger bland annat på forskningssamarbete och praktiktjänstgöring för studenter hos Convictus. Det uppsökande arbetet har också en nära koppling till forskningen. Målet med Convictus Estlands uppsökande arbete är att ge information och stöd och erbjuda steril injektionsutrustning till injektionsmissbrukare som inte har kontakt med stationära sprututbyten. Stödgrupper till hivpositiva personer med missbruksproblem som frigivits från fängelser är långt utvecklad i Convictus Estlands regi. Även konstterapi har en lång tradition i Convictus Estlands arbete. Terapin är en del i rehabiliteringsprocessen för dem som tagit sig ur missbruk. Utbildning om HIV/AIDS. Erbjuds elever på högstadie- /gymnasienivå och till föräldrar. Föreläsningar på Tartu Universitet. Rainbow Sweden och HIV- Sverige

23 Convictus är medlem i paraplyorganisationerna Rainbow Sweden och HIV- Sverige. Rainbow Sweden är en sammanslutning av självständiga klientorganisationer som arbetar för att minska missbruk, kriminalitet och social utslagning. Organisationens verksamhet och rehabiliteringserbjudanden bygger på drogfrihet samt värnar om ett brett behandlings- och rehabiliteringsutbud, där hänsyn tas till människors specifika behov. Hiv- Sverige är en paraplyorganisation som främst arbetar med hivpositivas rättigheter i samhället. Hiv- Sverige arbetar mot diskriminering av hivpositiva, bekämpar negativa attityder mot hivpositiva, arbetar för hivpositivas rättigheter och för att synliggöra hivpositivas situation i samhället Ekonomi Convictus finansieras i huvudsak med medel från Stockholms Stad, Socialstyrelsen, Stockholms Läns Landsting och SIDA. Föreningen försöker även få in pengar via sitt 90- konto: En stor del av "värdet" i föreningens arbete ligger i de frivilliga insatser som görs av volontärerna. Föreningen får dessutom både mat, kläder, sanitetsartiklar mm till skänks från privatpersoner och företagare. Även professionella bygginsatser erbjuds emellanåt på ideell basis. Convictus ekonomiska förvaltning ekonomisk rådgivning, bokföring, löneutbetalningar mm sköts av den fristående redovisningsbyrån ARC i Tranås och räkenskaperna granskas regelbundet av revisionsbyrån Grant Thornton i Norrköping. Volontärer Convictus bärs upp till stora delar av volontärer. De är frivilliga medarbetare som är intresserade av det Convictus representerar och vill göra en insats för hemlösa och hivpositiva. Vi uppfattar en förening som har stor volontärhjälp som en vital förening, medan föreningar som saknar volontärer har stelnat. Ofta har personalen då tagit över. De frivilliga medarbetarna är utkonkurrerade. Drivkraften för engagemanget som ofta funnits i samband med föreningens bildande har kanske ebbat ut. Viktiga frågor när föreningen bildades är kanske inte längre aktuella. För Convictus är det viktigt att vara en förening som intresserar frivilliga krafter. För att detta skall vara en realitet måste föreningen ständigt utvecklas och dessutom vårda dem som vill hjälpa till. Vi vet att volontärer vitaliserar oss. De representerar ett genuint engagemang, genuiniteten känns i luften. Den dag en volontär inte trivs kan han eller hon tacka för sig. De som trivs kanske stannar. Vid sidan om engagemang tillför volontärer ofta kunskap. Ny kunskap och nya erfarenheter som kan innebära en utvecklingspotential för föreningen. En pensionär som vill bli volontär, kanske har varit lärare, hantverkare, ekonom. I den mån de vill bistå Convictus med sina kunskaper skall vi vara öppna för det. Samtidigt vet vi att många gärna hjälper till med basarbetet på våra dagverksamheter trots att man besitter helt andra yrkeskunskaper. Det kan vara att laga mat, sortera kläder, ta emot gäster i entrén och mycket annat. BONUS

omslag 13:convictus årsber 15-04-20 13.32 Sida 1 CONVICTUS www.convictus.org Pg: 90 05 56-2

omslag 13:convictus årsber 15-04-20 13.32 Sida 1 CONVICTUS www.convictus.org Pg: 90 05 56-2 omslag 3:convictus årsber 5-04-0 3.3 Sida cv CONVICTUS 04 www.convictus.org Pg: 90 05 56- omslag 3:convictus årsber 5-04-0 3.3 Sida Hela verksamhetsberättelsen finns också som PDF på www.convictus.org.

Läs mer

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Convictus Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

Ett klargörande. av två kränkande artiklar om Convictus i Svenska Dagbladet. Ett dokument från Rainbow Sweden

Ett klargörande. av två kränkande artiklar om Convictus i Svenska Dagbladet. Ett dokument från Rainbow Sweden Ett klargörande av två kränkande artiklar om Convictus i Svenska Dagbladet Ett dokument från Rainbow Sweden Convictus smutskastas Rainbow dras med Bakgrund: Vi inom Rainbow Sweden har läst ett par artiklar

Läs mer

www.convictus.org Pg: 90 05 56-2

www.convictus.org Pg: 90 05 56-2 2013 www.convictus.org Pg: 90 05 56-2 www.convictus.org Odogmatiskt och nära Convictus är en odogmatisk organisation som står drogberoende och hemlösa nära. Det märks på olika sätt. Vårt uttryck en öppen

Läs mer

Sprutbyte i Stockholm -en preventiv verksamhet för personer i aktivt injektionsmissbruk

Sprutbyte i Stockholm -en preventiv verksamhet för personer i aktivt injektionsmissbruk Sprutbyte i Stockholm -en preventiv verksamhet för personer i aktivt injektionsmissbruk Martin Kåberg Infektionsläkare Projektansvarig för sprutbytet i Stockholm Infektionskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset

Läs mer

Barn i familjer med missbruk. Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö

Barn i familjer med missbruk. Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö Barn i familjer med missbruk Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö Stöd till utsatta barn och ungdomar Förord av äldre- och folkhälsominister Maria Larsson De flesta barnen i vårt land

Läs mer

www.convictus.org Pg: 90 05 56-2

www.convictus.org Pg: 90 05 56-2 2012 www.convictus.org Pg: 90 05 56-2 Otrygghet 1999 tvingades Convictus lämna lokalerna på Magnus Ladulåsgatan på Södermalm som var Convictus första Brygga för hemlösa. Anledning: Verksamheten som nådde

Läs mer

Samverkansdiskussion om intravenöst missbruk och spridning av hepatit C i Norrbottens Län

Samverkansdiskussion om intravenöst missbruk och spridning av hepatit C i Norrbottens Län Samverkansdiskussion om intravenöst missbruk och spridning av hepatit C i Norrbottens Län 29 november 2012 Birgitta Hall Kurator Sunderby Sjukhus Ann-Louise Svedberg Lindqvist Sjuksköterska Smittskydd

Läs mer

Datum 2013-05-22. Motion av Malena Ranch (MP) om möjliggörande av sprututbyte i Uppsala län

Datum 2013-05-22. Motion av Malena Ranch (MP) om möjliggörande av sprututbyte i Uppsala län 3Jö Uppsala ^ KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Holm Kjell Datum 2013-05-22 Diarienummer NHO-2013-0076.33 Nämnden för hälsa och omsorg Motion av Malena Ranch (MP) om möjliggörande

Läs mer

Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009

Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009 Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009 Sammanfattning Detta bygger på av socialstyrelsen 2007 utfärdade nationella riktlinjerna

Läs mer

Välkommen till Krabbängsgården i Moholm

Välkommen till Krabbängsgården i Moholm Välkommen till Krabbängsgården i Moholm Krabbängsgården är ett särskilt boende med 32 lägenheter. Vår målsättning är att alla som bor här skall få stöd och hjälp utifrån sina egna möjligheter och behov

Läs mer

Akutpsykiatrisk vård. 8 9 februari 2012, Stockholm

Akutpsykiatrisk vård. 8 9 februari 2012, Stockholm Akutpsykiatrisk vård Akutpsykiatriska bedömningar och diagnossättning Missbrukets fysiologi behandling och risker med abstinens! Suicidriskbedömning hur kan du bedöma hur allvarligt det är? Samtalsteknik

Läs mer

Hiv och Hepatit. Information till dig som injicerar narkotika

Hiv och Hepatit. Information till dig som injicerar narkotika Hiv och Hepatit Information till dig som injicerar narkotika 1 Informationsmaterialet är framtaget av och kan beställas från Smittskydd Stockholm Stockholms Läns Landsting. 08-737 39 09 registrator@smittskyddstockholm.se

Läs mer

Välkommen till Hospice Palliativt centrum

Välkommen till Hospice Palliativt centrum Välkommen till Hospice Palliativt centrum Välkommen! Ordet Hospice betyder gästfrihet, den relation som finns mellan värd och gäst. Vården ska sträva efter bästa möjliga livskvalitet med hänsyn till patientens

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Föreningen Fenix 2015

VERKSAMHETSPLAN Föreningen Fenix 2015 1 VERKSAMHETSPLAN Föreningen Fenix 2015 2 Föreningen Fenix verksamhet i Aspudden startade 1999. Verksamhetens ryggrad är synen på människans inneboende kraft att hitta tillbaka till sig själv, till sina

Läs mer

Barn med hivinfektion

Barn med hivinfektion Personen på bilden har inget samband med texten i broschyren. Barn med hivinfektion Information till vårdnadshavare och anhöriga Den här broschyren är riktad till vårdnadshavare och anhöriga till barn

Läs mer

Trivsel och omtanke på äldre dar.

Trivsel och omtanke på äldre dar. Trivsel och omtanke på äldre dar. Vasahemmets kanske allra viktigaste uppdrag är att du ska trivas. När du söker en miljö där du kan känna dig hemmastadd och hitta en gemenskap, då hoppas och tror vi att

Läs mer

Utvärdering av baskurs Riskbruk, missbruk och beroende. Sundsvall 11-12 & 25-26 oktober

Utvärdering av baskurs Riskbruk, missbruk och beroende. Sundsvall 11-12 & 25-26 oktober Utvärdering av baskurs Riskbruk, missbruk och beroende Sundsvall 11-12 & 2-26 oktober Dag 2 1 personer var anmälda på utbildningen dag 2, 28 personer valde att svara på utvärderingen. Svaren redovisas

Läs mer

Undersökning hepatit C

Undersökning hepatit C Stockholm 26 maj 2015 Undersökning hepatit C Svenska Brukarföreningen har i samarbete med biopharmaföretaget Abbvie gett undersökningsföretaget YouGov i uppdrag att mäta kunskapsnivån hos allmänheten.

Läs mer

2012-03-18. Inledning

2012-03-18. Inledning Inledning Dokumentet bygger på de nationella riktlinjerna (Socialstyrelsen, 2007) och förtydligar hur socialtjänsten och hälso- och sjukvården i Piteå älvdal kan samarbeta och avgränsa sitt arbete kring

Läs mer

TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE Har du en anhörig eller närstående som är sjuk, gammal eller funktionshindrad?

TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE Har du en anhörig eller närstående som är sjuk, gammal eller funktionshindrad? ANHÖRIGSTÖD INFORMATION OCH STÖD TILL DIG SOM VÅRDAR EN ANHÖRIG ANHÖRIGSTÖD 2 TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE Har du en anhörig eller närstående som är sjuk, gammal eller funktionshindrad? Du

Läs mer

Stor okunskap om hivtestning bland landets vårdcentraler

Stor okunskap om hivtestning bland landets vårdcentraler Författare: Kajsa Althén och Fredrik Petterson Stor okunskap om hivtestning bland landets vårdcentraler Vid en rundringning till 28 vårdcentraler i tre städer i Sverige uppvisar många en stor okunnighet

Läs mer

Efter Förintelsen nytt hopp för judisk framtid i Baltikum

Efter Förintelsen nytt hopp för judisk framtid i Baltikum Efter Förintelsen nytt hopp för judisk framtid i Baltikum Östersjöjudiskt Forum en organisation som hjälper och stöder judar i de baltiska länderna Estland, Lettland och Litauen och ger dem en bättre tillvaro.

Läs mer

Göteborgs stad. Social ekonomi = sant

Göteborgs stad. Social ekonomi = sant Göteborgs stad Social ekonomi = sant Lotta Lidén Lundgren, Anneli Assmundson, Ulrika Lantz Westman Stöd till social ekonomi, Social resursförvaltning, Social resursförvaltnings uppdrag Social resursförvaltning

Läs mer

Missbruka inte livet. Vägar bort från beroende av alkohol och narkotika

Missbruka inte livet. Vägar bort från beroende av alkohol och narkotika Missbruka inte livet Vägar bort från beroende av alkohol och narkotika Du är inte ensam Det går att få bukt med ett beroende av alkohol och narkotika. Men det är många som drar sig för att söka hjälp.

Läs mer

Handlingsplan för vård och behandling av etablerade missbrukare i Malmö 2006 2009

Handlingsplan för vård och behandling av etablerade missbrukare i Malmö 2006 2009 Handlingsplan för vård och behandling av etablerade missbrukare i Malmö 2006 2009 Handlingsplan för vård och behandling av etablerade missbrukare i Malmö 2006 2009 Kontaktpersoner Stadsdelsförvaltning

Läs mer

Projektbeskrivning Skyddsnät

Projektbeskrivning Skyddsnät Projektbeskrivning Skyddsnät När barn och unga råkar illa ut talar man ofta om att samhällets skyddsnät brister. Genom det gemensamma projektet Skyddsnät vill vi arbeta för att förstärka skyddsnätet runt

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE

KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE Bilaga till kontrakt mellan vårdgivare i och Landstinget Blekinge gällande anställning av ST-läkare i allmänmedicin:....

Läs mer

Välkommen till. Blå Vägen Ett nonprofitföretag inom sociala ekonomin

Välkommen till. Blå Vägen Ett nonprofitföretag inom sociala ekonomin Välkommen till Blå Vägen Ett nonprofitföretag inom sociala ekonomin Från bidrag till uppdrag Sociala ekonomin ger arbete 30-50% får jobb i och via Blå Vägen SOCIALA EKONOMIN Tre krav måste uppfyllas för

Läs mer

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 KF, februari 2013 Dnr 325-1035/2012 www.stockholm.se Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Februari 2013 Stockholms stads program

Läs mer

Loke-modellen. Systematisk uppföljning och utvärdering inom socialtjänstens område

Loke-modellen. Systematisk uppföljning och utvärdering inom socialtjänstens område Lokemodellen Systematisk uppföljning och utvärdering inom socialtjänstens område Bakgrund Diskussionen om en kunskapsbaserad socialtjänst tog fart när dåvarande generaldirektören för Socialstyrelsen Kerstin

Läs mer

Hiv på institution. - Ett projekt med syfte att öka kunskapen om och minska spridningen av blodsmittor. Torkel Richert, Malmö högskola

Hiv på institution. - Ett projekt med syfte att öka kunskapen om och minska spridningen av blodsmittor. Torkel Richert, Malmö högskola Hiv på institution - Ett projekt med syfte att öka kunskapen om och minska spridningen av blodsmittor Torkel Richert, Malmö högskola Projektmål Nå ut med information till ett stort antal personer vilka

Läs mer

Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011

Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011 Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011 Inledning Projekt Utsikten har följts av Leif Drambo, utvärderare från ISIS Kvalitetsinstitut AB, från augusti 2009 till januari

Läs mer

Välkommen till Aspen o Linden

Välkommen till Aspen o Linden TÖREBODA KOMMUN Kommunstyrelsen Vård och omsorg Box 83 545 22 Töreboda 0506-180 00 växel Välkommen till Aspen o Linden 2014-05-06 Välkommen som hyresgäst på Aspen o Linden Vi är glada att få dig som hyresgäst

Läs mer

Enkätundersökning hos AHA:s Medlemmar

Enkätundersökning hos AHA:s Medlemmar Enkätundersökning hos AHA:s Medlemmar 2014 Är du man eller kvinna? 13% 11% Man Kvinna 76% Ålder? 11% 6% 11% 26% 20-30 31-45 40-60 Över 61 46% Hur hittade ni AHA (Anhöriga Hjälper Anhöriga)? 11% 3% 8% 22%

Läs mer

Välkommen till. Blå Vägen

Välkommen till. Blå Vägen Välkommen till Blå Vägen Spånga Blåband Blå Vägen Nykterhetsförening år 1900 Flyktingintroduktion år 1994-2003 Arbetsmarknadsverksamhet år 2000 Blå Vägen 2007 - nu koncern med 130 anställda Gemensam värdegrund:

Läs mer

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2013

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2013 Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2013 För KCS-Kvinnocirkeln Sverigesom är en rikstäckande kamratstödsförening för hivpositiva kvinnor KCS- Kvinno Cirkeln Sverige Besöksadress: Eriksbergsgatan

Läs mer

Vad ingår i hiv-statistiken? I nedanstående statistik ingår samtliga personer som rapporterats och har sin behandlande läkare i Stockholms län.

Vad ingår i hiv-statistiken? I nedanstående statistik ingår samtliga personer som rapporterats och har sin behandlande läkare i Stockholms län. Sammanfattning År 2014 ses en minskning av antalet rapporterade med hiv i Stockholms län. Smitta mellan män som har sex med män (MSM) fortsätter att dominera den inhemska spridningen i länet, men även

Läs mer

Uppföljning av verksamheten med personligt ombud

Uppföljning av verksamheten med personligt ombud Uppföljning av verksamheten med personligt ombud Hässleholm 1 september 2014 Projektledare Birgitta Greitz, Socialstyrelsen Verksamhet med personligt ombud Tio försöksverksamheter Utvärderingen av försöksverksamheterna

Läs mer

Strategi för Kulturrådets arbete med

Strategi för Kulturrådets arbete med Strategi för Kulturrådets arbete med kultur och hälsa 2010 2012 Statens kulturråd 2010 Kulturrådet, Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen 1 5 Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 E-post: kulturradet@kulturradet.se

Läs mer

MÅL FÖR KLIENTER OCH VERKSAMHETEN

MÅL FÖR KLIENTER OCH VERKSAMHETEN Exempel på systematisk uppföljning EXEMPEL 3: MÅL FÖR KLIENTER OCH VERKSAMHETEN I detta exempel beskrivs hur en verksamhet satte upp mål och konstruerade mått för att mäta förändringen hos sina klienter

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL BOENDE

UPPDRAG OCH YRKESROLL BOENDE UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL BOENDE Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll - boende är en beskrivning av vad det innebär att arbeta med stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Lokförargatan 20 722 33 Västerås www.bbmed.se Tel. 0722 60 48 18

Lokförargatan 20 722 33 Västerås www.bbmed.se Tel. 0722 60 48 18 Hej Tack för er tid och möjlighet att informera er lite om företaget och vårt utbud av tjänster. Företagets grunder går tillbaka till år 2010 då de första tankarna kring bildandet uppkom. Efter två år

Läs mer

Vad innebär lagändringen?

Vad innebär lagändringen? Stöd d till anhöriga Vad innebär lagändringen? Vellinge den 19 november 2009 Britta Mellfors Äldreenheten, Socialstyrelsen Disposition Nya lagtexten. - Vad är nytt och vad står det för? Vem är anhörig?

Läs mer

Sammanfattning av Insightlabs undersökning

Sammanfattning av Insightlabs undersökning Sammanfattning av Insightlabs undersökning Stockholm 3 april 2014 1 Copyright 2014 Insightlab AB www.insightlab.se Insightlabs undersökning Må bra i vardagen genomfördes elektroniskt under perioden 16-31

Läs mer

Min dag med Gunnel Eriksson den trädgårdsintresserade undersköterskan som har varit distriktsmästarinna i bordtennis

Min dag med Gunnel Eriksson den trädgårdsintresserade undersköterskan som har varit distriktsmästarinna i bordtennis Min dag med Gunnel Eriksson den trädgårdsintresserade undersköterskan som har varit distriktsmästarinna i bordtennis Gunnel 59 år är uppväxt i Fromheden och bor nu i hus i Norsjö. Hon är utbildad undersköterska

Läs mer

KS 23 5 FEBRUARI 2014

KS 23 5 FEBRUARI 2014 KS 23 5 FEBRUARI 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lagerkvist Monika Datum 2014-02-04 Diarienummer KSN-2014-0127 Kommunstyrelsen Ansökan om samverkansmedel till planering av Cross-Road i Uppsala

Läs mer

Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer

Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer RAPPORT 1(11) Handläggare, titel, telefon Anna Lind Nordell, sakkunnig 011-15 22 32 Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer Sammanfattning Årets mätning genomfördes

Läs mer

Är primärvården för alla?

Är primärvården för alla? Länsförbundet Rapport 2011 i Stockholms län Är primärvården för alla? Medicinskt Ansvariga Sjuksköterskor (MAS) om primärvården för personer med utvecklingsstörning och autism 2 I n l e d n i n g Våra

Läs mer

Personligt ombud Vad har hänt från 1992-2002? ISSN 1103-8209, meddelande 2002:27 Text: Barbro Aronzon Tryckt av Länsstyrelsens repro Utgiven av:

Personligt ombud Vad har hänt från 1992-2002? ISSN 1103-8209, meddelande 2002:27 Text: Barbro Aronzon Tryckt av Länsstyrelsens repro Utgiven av: Personligt ombud Vad har hänt från 1992-2002? ISSN 1103-8209, meddelande 2002:27 Text: Barbro Aronzon Tryckt av Länsstyrelsens repro Utgiven av: Fullständig rapport med omslag kan beställas hos Länsstyrelsen,

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

Vad är hiv? Hur märks hiv? Testa dig här! Tystnadsplikt. Anonymitet

Vad är hiv? Hur märks hiv? Testa dig här! Tystnadsplikt. Anonymitet Vad är hiv? Hiv är ett virus som förstör kroppens immunförsvar. Immunförsvaret skyddar mot infektioner, förstörs det blir man sjuk. Hivinfektionen är en långsam sjukdomsprocess. Man kan känna sig frisk

Läs mer

Hovslund vårdbostad och hemvård

Hovslund vårdbostad och hemvård Hovslund vårdbostad och hemvård Hovslund vårdbostad och hemvård Omsorgsnämndens vision Vi är OMSORG PÅ VÄG med nöjda omsorgstagare, stolta medarbetare och trygga medborgare. Mål och speciell inriktning

Läs mer

ACT-teamet i Malmö. Processledare Gunilla Cruce Socionom, dr med vet

ACT-teamet i Malmö. Processledare Gunilla Cruce Socionom, dr med vet ACT-teamet i Malmö Processledare Gunilla Cruce Socionom, dr med vet Bakgrund Samordningsbehov Stor andel med psykossjukdomar bland hemlösa Personer med omfattande behov av behandling och stöd Arbetsgrupp:

Läs mer

Arbetsterapeut ett framtidsyrke

Arbetsterapeut ett framtidsyrke Arbetsterapeut ett framtidsyrke Arbetsterapeut ett framtidsyrke, september 2011 (rev. februari 2013) Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) Utgiven av FSA, Box 760, 131 24 Nacka ISBN: 91-86210-70-X

Läs mer

Riskbruk, missbruk och beroende baskurs

Riskbruk, missbruk och beroende baskurs Riskbruk, missbruk och beroende baskurs Under våren 2015 kommer en uppdatering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården att presenteras. Denna kurs bygger på kunskaper

Läs mer

IOGT-NTO:s SOCIALA VERKSAMHET

IOGT-NTO:s SOCIALA VERKSAMHET IOGT-NTO:s SOCIALA VERKSAMHET Om hur IOGT-NTO:s arbete gör skillnad TEXT: LINA STAAV, JOHNNY FOGLANDER TRYCK: FRIDHOLM & PARTNERS, 2013 GRAFISK FORM: PASADENA STUDIO IOGT-NTO:S SOCIALA VERKSAMHET 3 I din

Läs mer

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Innehåll Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun sid 3 Befolkningsprognos för äldre i Alingsås kommun sid 4 Att bo tryggt sid 5 Stöd för ett gott åldrande sid

Läs mer

Anhörigstyrkan stöd till anhöriga till personer med beroendeproblem

Anhörigstyrkan stöd till anhöriga till personer med beroendeproblem Anhörigstyrkan stöd till anhöriga till personer med beroendeproblem sabet ix/eli Scanp Foto: n Omsé 1 Anhörigstyrkan stöd till anhöriga till personer med beroendeproblem Runt varje person som missbrukar

Läs mer

Utvärdering av baskurs Riskbruk, missbruk och beroende. Sundsvall 11-12 & 25-26 oktober

Utvärdering av baskurs Riskbruk, missbruk och beroende. Sundsvall 11-12 & 25-26 oktober Utvärdering av baskurs Riskbruk, missbruk och beroende Sundsvall 11-12 & 2-26 oktober Dag 1 346 personer var anmälda på utbildningen dag 1, 269 personer valde att svara på utvärderingen. Svaren redovisas

Läs mer

Bostad först i Stockholms stad

Bostad först i Stockholms stad Socialförvaltningen Utvecklingsenheten SIDAN 1 Bostad först i Stockholms stad RFMA 2013-04-10 Maria Andersson Socialförvaltningen Stockholms stad Om Bostad först i Stockholms stad 3 år. Avslutas 2013 Partnerskap

Läs mer

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Servicebostad - VAD ÄR DET? Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter

Läs mer

En missbruksvård i stark utveckling vad har Kunskap till praktik bidragit med? Drogfokus 2012 10 25 gunborg.brannstrom@skl.se

En missbruksvård i stark utveckling vad har Kunskap till praktik bidragit med? Drogfokus 2012 10 25 gunborg.brannstrom@skl.se En missbruksvård i stark utveckling vad har Kunskap till praktik bidragit med? Drogfokus 2012 10 25 gunborg.brannstrom@skl.se Disposition - Vad har Kunskap till praktik bidragit med för att utveckla missbruks-

Läs mer

STADSMISSIONENS JULPAKET

STADSMISSIONENS JULPAKET STADSMISSIONENS JULPAKET Stockholms Stadsmission arbetar varje dag och natt för människor som lever i hemlöshet och social utsatthet. Det gör vi både genom akuta och långsiktiga insatser. Vi ger tak över

Läs mer

VISA VÄGAR. 28 maj 2015 ABF-huset,Stockholm

VISA VÄGAR. 28 maj 2015 ABF-huset,Stockholm VISA VÄGAR 2015 28 maj 2015 ABF-huset,Stockholm Arrangörer Konferensen arrangeras av NSPH i samarbete med PRIO-samordningen (Regeringskansliet), Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Socialstyrelsen,

Läs mer

CV - Katarina Alsbjer

CV - Katarina Alsbjer CV - Katarina Alsbjer Denna CV finns på Arbetsförmedlingens platsbank Datum: 4/7-09 PERSONUPPGIFTER Förnamn: Katarina Efternamn: Alsbjer C/O adress: Utdelningsadress: Harpsundsvägen 24 n.b. Postnummer:

Läs mer

Planering inom Socialförvaltningen i händelse av pandemi

Planering inom Socialförvaltningen i händelse av pandemi 2006-09-29 reviderad 2008-11-27 Planering inom Socialförvaltningen i händelse av pandemi Bakgrund Influensa är en virusorsakad sjukdom och som sprids mellan människor och där man varje år har en mer eller

Läs mer

Äldre personer med missbruk

Äldre personer med missbruk Äldre personer med missbruk Rutiner för samverkan Ledningsgruppen för social-och fritidsförvaltningen 2014-09-22 Ledningsgruppen för omsorgsförvaltningen 2014-04-10 Innehåll 1 Uppdraget 5 1.1 Mål med

Läs mer

Riktlinjer för stöd till anhöriga

Riktlinjer för stöd till anhöriga Riktlinjer för stöd till anhöriga Upprättad 2014-08-28 1 Innehåll Riktlinjer för anhörigstöd/stöd till närstående... 2 Inledning... 2 De som omfattas av stöd till anhöriga... 2 Syftet med stöd till anhöriga...

Läs mer

Kostnadseffektiv och kvalitetssäker LSS

Kostnadseffektiv och kvalitetssäker LSS ll tt år ν d a с a kll! Kostnadseffektiv och kvalitetssäker LSS Inbjudan till konferens i Stockholm den 8-9 februari 2011 TALARE FRÅN Umeå universitet Lena Birkelöf Stockholms stad Annika Andersson Astrid

Läs mer

Stöd till hemlösa. verksamheter för vuxna som är hemlösa och som vistas i Stockholms stad. www.stockholm.se/stodtillhemlosa

Stöd till hemlösa. verksamheter för vuxna som är hemlösa och som vistas i Stockholms stad. www.stockholm.se/stodtillhemlosa Stöd till hemlösa verksamheter för vuxna som är hemlösa och som vistas i Stockholms stad www.stockholm.se/stodtillhemlosa Stöd till hemlösa Dag- och nattverksamheter för hemlösa, som har verksamhetsbidrag

Läs mer

Anhörigstöd 2015 och framåt!

Anhörigstöd 2015 och framåt! Hur behöver stödet och de olika verksamheterna se ut för att anhöriga och närstående ska kunna känna att de har kontroll över sina egna liv? Anhörigstöd och framåt! Utveckling av anhörigstödet för personer

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsenheten

Hälso- och sjukvårdsenheten Hälso- och sjukvårdsenheten Före hemsjukvårdsövertagandet: 60 personer, främst sjuksköterskor och arbetsterapeuter Ansvar för hälso- och sjukvård och hjälpmedel i särskilt boende Efter övertagandet av

Läs mer

Bättre ut. Kriminalvårdens vision och värdegrund

Bättre ut. Kriminalvårdens vision och värdegrund Bättre ut Kriminalvårdens vision och värdegrund En vision är en positivt laddad bild av en önskvärd framtid. Den ger mening och identitet och förmedlar en bärande värdegrund. Samtidigt är den en målbild

Läs mer

Är primärvården för alla?

Är primärvården för alla? Länsförbundet Rapport 2011 i Stockholms län Är primärvården för alla? Medicinskt Ansvariga Sjuksköterskor (MAS) om primärvården för personer med utvecklingsstörning och autism I n l e d n i n g Våra medlemmar

Läs mer

Vem är vi? Vision: På människans uppdrag för ett medmänskligare Skåne.

Vem är vi? Vision: På människans uppdrag för ett medmänskligare Skåne. Vem är vi? Vision: På människans uppdrag för ett medmänskligare Skåne. Verksamhetsidé: Skåne Stadsmission arbetar på människans uppdrag för ett medmänskligare Skåne. Vi arbetar lyhört och proaktivt med

Läs mer

Svenska Rättspsykiatriska Föreningens rekommendationer, version 2010-09-06. Delmål 1 Metoder för lärande Uppföljning Rekommendationer

Svenska Rättspsykiatriska Föreningens rekommendationer, version 2010-09-06. Delmål 1 Metoder för lärande Uppföljning Rekommendationer Målbeskrivningen i Rättspsykiatri Svenska Rättspsykiatriska Föreningens rekommendationer, version 2010-09-06 Delmål Medicinsk kompetens Delmål 1 Metoder för lärande Uppföljning Rekommendationer Att behärska

Läs mer

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialberedningen Sammanträdesdatum 2014-11-12 64/71 44./. Bilaga. Handlingsplan psykiatrisk ohälsa I Norrbottens län finns sedan hösten 2013 en överenskommelse om samarbete

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Projekt KLARA SVPL Strukturerat Vårdplaneringsmöte Samarbete SDF Örgryte-Härlanda verksamheten Medicin/Geriatrik/Akutmottagning Område 2, SU/Ö

Projekt KLARA SVPL Strukturerat Vårdplaneringsmöte Samarbete SDF Örgryte-Härlanda verksamheten Medicin/Geriatrik/Akutmottagning Område 2, SU/Ö Projekt KLARA SVPL Strukturerat Vårdplaneringsmöte Samarbete SDF Örgryte-Härlanda verksamheten Medicin/Geriatrik/Akutmottagning Område 2, SU/Ö Berith Kjellén, Eva-Karin Elkjaer, Roger Svensson, Ann-Charlotte

Läs mer

Manual hembesök 1 Löpnummer 2008- Datum: 2008- - 1. Bakgrund 1.1. Område 1. Norr 2. Söder 3. Öster 4. Centrum 5 Väster

Manual hembesök 1 Löpnummer 2008- Datum: 2008- - 1. Bakgrund 1.1. Område 1. Norr 2. Söder 3. Öster 4. Centrum 5 Väster Frågeguide vid förebyggande verksamhet 2008 Tomelilla kommun Sidan 1 av 7 Manual hembesök 1 Löpnummer 2008- Datum: 2008- - 1. Bakgrund 1.1. Område 1. Norr 2. Söder 3. Öster 4. Centrum 5 Väster 1.2. Kön

Läs mer

Volontärbarometern. En undersökning om volontärer och deras ideella engagemang

Volontärbarometern. En undersökning om volontärer och deras ideella engagemang Volontärbarometern En undersökning om volontärer och deras ideella engagemang Innehåll Inledning 2 Om att vara volontär 3 Framtiden 10 Vilka har svarat 12 Om Volontärbyrån 13 Volontärbarometern är sammanställd

Läs mer

BESLUTSFÖRSLAG Katarina Erlingson Datum 2009-03-09 Dnr 1 (1) 18 förslag för framtidens arbetsplats

BESLUTSFÖRSLAG Katarina Erlingson Datum 2009-03-09 Dnr 1 (1) 18 förslag för framtidens arbetsplats Personalberedningen BESLUTSFÖRSLAG Katarina Erlingson Datum 2009-03-09 Dnr 1 (1) 18 förslag för framtidens arbetsplats Ordförandens förslag 1. Regionstyrelsen godkänner föreslagen utveckling och komplettering

Läs mer

Samtalsunderlag kring sexualitet, känslor och intimitet

Samtalsunderlag kring sexualitet, känslor och intimitet Samtalsunderlag kring sexualitet, känslor och intimitet Ett sätt att främja lika rättigheter, möjligheter och förutsättningar för brukare med olika former av intellektuell funktionsnedsättning Denna trycksak

Läs mer

+ 4 O 2 T 1 E 1 S + 4 + 3 + 3 + 2 VÄRDEGRUND. Socialförvaltningen, Örebro kommun

+ 4 O 2 T 1 E 1 S + 4 + 3 + 3 + 2 VÄRDEGRUND. Socialförvaltningen, Örebro kommun J 8 Ä J 8 Ä L K H M V B M Ä Ä M K + V R M K D P O 2 F O 2 L R + Y 8 + + O 2 L G 2 D L K G 2 H + 2 R D R VÄRDGRUD ocialförvaltningen, Örebro kommun Bakgrund 200 beslutade ocialförvaltningens ledning att

Läs mer

BAS in Sweden Ideell förening Årsredovisning 2010/2011

BAS in Sweden Ideell förening Årsredovisning 2010/2011 BAS in Sweden Ideell förening Årsredovisning 2010/2011 Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 1/7 2010 30/6 2011 BAS in Swedens styrelsen har under året bestått av ordförande Maria Leiner, kassör Per

Läs mer

Patient- och brukarmedverkan POSITIONSPAPPER FÖR ÖKAD KVALITET OCH EFFEKTIVITET I HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH SOCIALTJÄNST

Patient- och brukarmedverkan POSITIONSPAPPER FÖR ÖKAD KVALITET OCH EFFEKTIVITET I HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH SOCIALTJÄNST Patient- och brukarmedverkan POSITIONSPAPPER FÖR ÖKAD KVALITET OCH EFFEKTIVITET I HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH SOCIALTJÄNST Förord I svensk hälso- och sjukvård och socialtjänst finns sedan länge en stark tradition

Läs mer

Utsatta EU-medborgare. Ove Ledin, SKL, avdelningen för vård och omsorg ove.ledin@skl.se

Utsatta EU-medborgare. Ove Ledin, SKL, avdelningen för vård och omsorg ove.ledin@skl.se Utsatta EU-medborgare Ove Ledin, SKL, avdelningen för vård och omsorg ove.ledin@skl.se Kansliuppdrag 2014-03-14 Uppdrag att studera frågan om utsatta EU-medborgare och avrapportera till beredning och AU:

Läs mer

Välkommen till Uppdragsutbildningsenheten vid Ersta Sköndal högskola!

Välkommen till Uppdragsutbildningsenheten vid Ersta Sköndal högskola! UPPDRAGSUTBILDNING Välkommen till Uppdragsutbildningsenheten vid Ersta Sköndal högskola! Uppdragsutbildning är för Ersta Sköndal högskola ett viktigt instrument och resurs i samverkan med det omgivande

Läs mer

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge Servicebostad -VAD ÄR DET? -Lättläst Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och

Läs mer

Kompetensutveckling på Nova Högskolecentrum. För personliga ombud i Kalmar län Hösten 2010

Kompetensutveckling på Nova Högskolecentrum. För personliga ombud i Kalmar län Hösten 2010 Kompetensutveckling på För personliga ombud i Kalmar län Hösten 2010 Hej och varmt välkomna till! Vi hoppas och tror att denna föreläsningsserie ska upplevas som mycket givande för dig och dina kollegor.

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Arbetet med överenskommelsen I dialog mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi har en överenskommelse om samverkan

Läs mer

mötesplats mitt i Dalarna!

mötesplats mitt i Dalarna! Folkhälsoprogram för Gagnefs kommun mötesplats mitt i Dalarna! Gagnef är mötet som skapar hemkänsla. Här möts inte bara älvar och vägar, här möter du även Dalarna, dina barns lärare, dina grannar och byalaget.

Läs mer

Vännäs Frivilligcenter

Vännäs Frivilligcenter Vännäs kommun Vård- och omsorgsförvaltningen Västerbottens läns Landsting Vännäs vårdcentral Närmre-projektet (Rapport: Anita Helgesson) Vännäs Frivilligcenter Från "Anhörig 300"- utveckling av stöd till

Läs mer

UNG CANCER FRÅN ENSAMHET TILL SAMHÖRIGHET

UNG CANCER FRÅN ENSAMHET TILL SAMHÖRIGHET UNG CANCER FRÅN ENSAMHET TILL SAMHÖRIGHET Ung Cancer är en ideel l organisation som arbetar för att förbättr a levnadsvillkoren för unga vuxna cancer drabbade. Med det menar vi unga vuxna mellan 16 30

Läs mer

2 nd CMDM Int. Conference on Global Medicine in a Changing World

2 nd CMDM Int. Conference on Global Medicine in a Changing World Konferensresa till 2 nd CMDM Int. Conference on Global Medicine in a Changing World Uganda 10 22 Oktober 2014 KursprogramUganda14 1(5) Konferensprogram 2 nd CMDM Int. Conference on Global Medicine in a

Läs mer

Nytt arbetssätt inom psykiatriområdet. Kommuner och landsting samarbetar

Nytt arbetssätt inom psykiatriområdet. Kommuner och landsting samarbetar Nytt arbetssätt inom psykiatriområdet Kommuner och landsting samarbetar En utbildnings- och förändringssatsning Under 2007-2011 genomförs i Sverige ett projekt som syftar till att att ändra det psykiatriska

Läs mer

Kvalitetskriterier för Socionomer/Kuratorer inom Palliativ vård

Kvalitetskriterier för Socionomer/Kuratorer inom Palliativ vård Kvalitetskriterier för Socionomer/Kuratorer inom Palliativ vård Bakgrund: WHO har gjort en beskrivning av palliativ vård vilken är översatt till svenska år 2002: Palliativ vård bygger på ett förhållningssätt

Läs mer