Ord Bemötande Ett bra bemötande Vår syn på bemötande Varför kallar vi våra besökare gäster?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ord Bemötande Ett bra bemötande Vår syn på bemötande Varför kallar vi våra besökare gäster?"

Transkript

1 Ord Bemötande handlar om hur vi förhåller oss till varandra. Det diskuteras mycket både i Convictus Sverige, Estland och Ukraina. Det är en förenande länk länderna emellan. Ordet bemötande kan lätt missbrukas och bli till en tom floskel. Det är också ett ord som om man fyller det med dess verkliga positiva innebörd kan betyda så oerhört mycket. Ordet har varit en del av Convictus grundhållning sedan mitten av 90- talet då vi öppnade vår första Brygga för hemlösa på Södermalm i Stockholm. Vid den tidpunkten kunde vi tydligt se att många av de krav som ställdes på hemlösa kopplade till stödinsatser, inte var rimliga. Klienten/patienten vare sig kunde eller ville eller klarade att leva upp till dem i flera fall. De var exempel på dåligt bemötande tyckte vi. Ett bra bemötande kan vara så mycket mer än hur man beter sig mot medmänniskor. Lika viktig kan den miljö vara där man tar emot dem. Är den välkomnande? För oss är det viktigt att våra egna dagverksamheter där vi tar emot hemlösa gäster är välkomnande och rena. Vi ser det som ett bra bemötande. Vår syn på bemötande är också en anledning till att vi ber alla gäster som kommer till våra enheter att de ska hänga av sig sina ytterkläder och lämna in sina väskor. Vi gör det som en del i att höja trevnaden i våra lokaler och skapa en hemliknande atmosfär i stället för att de skall likna väntsalar där människor sitter anonymt med ytterplaggen på. Den trivsamma miljön det goda bemötandet försöker vi också skapa genom att måna om inredning med tavlor, böcker och andra attiraljer som skapar hemkänsla. Varför kallar vi våra besökare gäster? Vi skulle kunna säga klient, brukare, deltagare som andra gör. Men för oss är gäst mest naturligt. Det avspeglar att vi inte är en behandlingsorganisation eller en myndighet som har kontakt med sina klienter/patienter för att behandla dem eller ge dem terapi. Det är heller inte så att de som kommer till oss är våra brukare, deltagare eller besökare. Det skulle kännas distanserat i Convictus värld. Vem är brukare och inte brukare hos Convictus förresten, som är en organisation där mer än femtio procent av personalen har en egen bakgrund i eget missbruk? Hos Convictus uppfattar vi våra besökare som våra gäster. Vi välkomnar och bemöter dem på ett gästfritt sätt. Vi lär känna dem personligen och lär oss vad de heter, personnummer är inte viktiga. Convictus gäster är människor som känner sig välkomna och stannar för att de trivs. På samma sätt som alla gäster gör var de än dyker upp.

2 En av Convictus stora konferenser 2010 med rubriken Sprutbyte och andra hälsoinsatser genomfördes som ett led i Convictus samarbete över Östersjön och föreningens samarbete med Tartu Universitet i Estland.

3 Almedalsveckan Tillsammans med SIDAs Östersjöenhet arrangerade Convictus en konferens under Almedalsveckan i Visby på temat Missbruk och smittspridning i Östersjöregionen. Bakgrunden är Convictus mångåriga engagemang i Östeuropa. Konferensen hade fokus på att finna fördjupade vägar till samarbete mellan Baltikum, Finland och Sverige för att lära av varandra och utveckla samarbetsformer som bromsar fortsatt smittspridning av hiv och hepatit bland injektionsmissbrukare. Claes Heijbel (verksamhetschef Convictus), Sören Berg (avdelningschef Internationella kontoret SLL) och Jesper Gantelius (moderator och projektledare Convictus Ukraina) ingick i panelen. Dessutom deltog Aljona Kurbatova (chef vid departementet for infektionssjukdomar och missbruksprevention i Estland) och Åke Örtqvist (chef Smittskydd Stockholm) och doktor Rolf Byström i expertpanelen Claes Heijbel (Convictus), Sören Berg (Internationella kontoret SLL) och Jesper Gantelius (Convictus Ukraina och seminariets moderator) ingick i panelen på Almedalsveckan. Hemlöshetsarbetet Convictus driver sedan mitten av 90- talet dagverksamheter för hemlösa. Den första öppnades på Södermalm i Stockholm. Idag finns Bryggan Vantör, Bryggan Östermalm plus Convictus Råd & Stöd som är ett servicecenter med något mindre resurser. Convictus når dagligen runt 200 hemlösa/missbrukare på dessa enheter. Det medmänskliga bemötandet är grunden i arbetet. På bryggorna betyder detta att hemlösa verkligen skall känna sig välkomna. De skall känna att Convictus står för en öppen dörr mot gatan och en länk in i samhället. De skall mötas av en trivsam atmosfär. Men det räcker inte med att välkomna gästerna med mat, rena kläder, duschmöjligheter och gemenskap, lika viktigt är att få till stånd processer som steg för steg leder till positiva förändringar för dem. Metoden för detta är att lära känna gästerna personligen och att lägga ned mycket energi på att få hög kvalitet i samarbetena med socialtjänst, sjukvård, församlingar m.fl. Convictus roll i dessa samarbeten är att få kontakt med gruppen hemlösa/missbrukare, att se till att basarbetet fungerar. Andra insatser som behövs för att en förändring till det bättre skall ske erbjuds av samarbetande enheter. För att kunna erbjuda en avgiftning eller ett boende krävs därför bra

4 samarbete mellan Convictus och socialtjänst. För att kunna bli hiv/hepatittestad krävs nära samarbete med infektionssjukvård. För att få hjälp med juridiska problem, är samarbetet med jurister nödvändigt och för att förhindra vräkning kan nära kontakt med en församling vara lösningen. Den stora vinsten med Convictus arbetssätt över gränserna är det delade ansvaret för hemlöshetsarbetet lokalt. Respektive organisation spelar sin roll utifrån sin kompetens. Det nära samarbetet förhöjer kvaliteten i arbetsinsatserna och vinnarna blir målgruppen. Byggföretaget Dipart har adopterat Bryggan Vantör genom att hjälpa dem med ombyggnationer, insamlingar och mycket annat stöd. På bilden två av deras anställda som hjälper Bryggan med en brödtransport Bryggan Vantör Bryggan Vantör, som är en dagverksamhet för hemlösa, får ekonomiskt stöd från Stadsdelen EAV (Enskede- Årsta- Vantör) och når dagligen ett stort antal hemlösa. På Bryggan erbjuds hjälp av Convictus personal och volontärer, plus socialarbetare, sjuksköterska, jurister, diakoner, präst och läkare. Förutom experthjälp finns möjlighet att äta frukost och lunch, låna internet, telefon, toaletter, dusch, tvättstuga och sovsal. Privatpersoner skänker kläder till Bryggan som delas ut till hemlösa. Bryggan Vantör är en plattform där samarbeten med hög kvalitet utgör fundamentet. Modellen är tydlig och respektive enhet spelar sin egen roll. Convictus är frivilligorganisationen, kyrkan är kyrka, socialtjänsten är socialtjänst. Alla arbetar nära varandra och drar åt samma håll, samtidigt som man är och ska vara olika. De som arbetar inne i Bryggan Vantörs verksamhet under en vecka tillsammans med Convictus personal är: Gatujuristerna juridikstudenter från Stockholms Universitet som med stöd från expertis hjälper hemlösa gäster. En infektionssjuksköterska som erbjuder gästerna testning av hiv, hepatit C plus att hon vaccinerar mot hepatit B och erbjuder råd och länkning även i andra sjukvårdsfrågor. En präst och en diakon från Svenska Kyrkan Vantör erbjuder samtal och vägledning, plus att de erbjuder praktisk hjälp till personalen. Vid behov hjälper de också till med begravningar och minnesstunder. En diakon från Högdalskyrkan hjälper också Bryggans gäster, främst med samtal och stöd.

5 Uppsökare från socialtjänsten möter många av sina klienter hos Bryggan och förlägger därför regelbundet arbetstid i verksamheten. Psykiatrisk personal avsätter regelbundet tid för gästerna på Bryggan Vantör. Byggföretaget Dipart från privata sektorn hjälper Bryggan med hantverk, personal och mycket mer. En läkare som är specialist på hudsjukdomar, hjälper gäster på Bryggan Vantör varannan vecka som volontär. Gatujuristerna Fredrik och My som är studenter på juristlinjen Stockholms Universitet hjälper tillsammans med flera andra studiekamrater regelbundet gäster hos Convictus med juridiska problem. Både på Bryggan Vantör och Råd & Stöd. Bryggan Vantör tar emot över ett hundra gäster per dag. Besöksfrekvens och det mesta av verksamhetens resultat dokumenteras noggrant och kan bl a presenteras i grafisk form.

6 Bryggan Vantör får omfattande hjälp från många frivilliga medarbetare. Enbart juridikstudenterna har hjälpt Bryggan Vantörs gäster 570 timmar den senaste 15 månadersperioden. En volontärläkare har hjälpt 41 timmar. Sjuksköterskan i diagrammet har arvoderats via Convictus hiv & hepatitarbete. Bryggan Östermalm Bryggan får ekonomiskt stöd från Stadsdelen Östermalm och når dagligen trettio till femtio hemlösa. På Bryggan Östermalm finns möjlighet att äta frukost och lunch, titta på TV, låna internet, telefon, toalett, dusch, tvättstuga och sovsal. Samarbetet med stadsdelen är nära. Dels genom att en Att bädda om i sovsalarna är en viktig del i vardagen på bryggorna. Sängarna används av dem som inte fått sömn under natten. På bilden Dino från Bryggan Östermalm.

7 Case Manager från dem regelbundet besöker verksamheten och hjälper gäster på plats. Dels genom att de deltar vid de återkommande husmötena där arbetets utveckling diskuteras. Volontärorganisationen Gula Änglarna hjälper kontinuerligt Bryggan Östermalm i det vardagliga arbetet med matlagning, tvätt och mycket mer sedan start De är också med i planeringen av arbetet och ger ekonomiskt stöd till enskilda gäster. Bemanningsföretaget Adaptus har valt att satsa på ett närmare samarbete med Bryggan Östermalm. Ett inslag är att skapa möten mellan sin egen personal och människor Convictus möter för att åstadkomma ömsesidigt givande relationer, ett annat är hjälp med lokalrenovering. Bryggan Östermalm får stöd även från församlingarna i stadsdelen. Oscars församling bidrar ekonomiskt till hemlösa att komma iväg till Tomtebo. Volontärer från Fransk Reformerta Församlingen hjälper Bryggan regelbundet sedan start En diakon från Hedvig Eleonoras församling har under åren hjälpt Bryggan Östermalm mycket. Även gäster hjälper till med det praktiska arbetet genom att ingå den sk Back Up - gruppen. Bryggan tar även emot personer för arbetsträning via samarbete med arbetsförmedling och socialtjänst. Privatpersoner skänker regelbundet kläder till Bryggan Östermalm, företagare och skolor skänker mat. En läkare och en frisör hjälper gäster på Bryggan Östermalm en gång per månad som volontärer. Vid sidan om Bryggan Östermalms ordinarie personal hjälper även andra till i hög utsträckning. Diagrammet visar hur dessa timmar är fördelade. Diagrammet är bara ett av många exempel på dokumentationen som är mycket omfattande i Bryggan Östermalm och hela Convictus verksamhet.

8 Råd & Stöd servicecenter för hemlösa Convictus Råd & Stöd ligger på Malmskillnadsgatan i centrala Stockholm. Där finns både dusch, toalett och tvättmaskin. Verksamheten har en drop in verksamhet för hemlösa mellan Där serveras kaffe, smörgås och gröt och där erbjuds juridisk och medicinsk hjälp (testning, vaccination och rådgivning om infektionssjukdomar). Personalen hjälper även besökarna att få kontakt med socialtjänsten och andra myndigheter. Grundtanken är hela tiden att medverka till en förbättrad situation för gästerna. Mellan erbjuds individuell hjälp efter bokning. Närmare hälften av gästerna är akut hemlösa enligt en brukarundersökning hösten Var de skall sova är ett nytt problem inför varje natt. Cirka en tredjedel bor hos vänner och bekanta. Ungefär tjugo procent har ett boende på härbärge eller något hotellhem. Flera av de hemlösa i Stockholm är hiv- och/eller hepatit C- positiva. Många är ordinerade substitutionsbehandling (metadon, subutex). Så är det även på Råd & Stöd. Medelåldern för gruppen ligger mellan år. Möjligheterna för hemlösa att vistas på Råd & Stöd är inte alls desamma som på Bryggan Vantör och Bryggan Östermalm, då Råd & Stöds lokaler inte är tillräckligt stora. Råd & Stöd ligger i ett område med både skolor, företagare och bostäder. För Convictus är det viktigt att visa respekt för omgivningen och att undvika att skapa en alltför stor verksamhet. Råd & Stöd ligger i en flerfamiljsfastighet i centrala Stockholm. Bilden till vänster visar det lilla caféet i lokalen där frukost serveras. Gästantalet per dag kretsar runt trettio, men det är inte ovanligt med dagar då det är betydligt fler. Tommy (bilden höger) är en av de personer som arbetar på Råd & Stöd. Ett inslag i verksamheten är att kunna tvätta kläder och byta smutsiga mot rena.

9 Inom Convictus olika enheter görs återkommande brukarundersökningar. Från en sådan på Råd & Stöd i november 2010 visade det sig att gästerna till helt dominerande del är hemlösa. Vid en brukarundersökning på Råd & Stöd hösten 2010 kunde konstateras att långt ifrån alla gäster kommer från Sverige.

10 Convictus arrangerade under 2010 den stora konferensen Hemlöshetsarbete modell Vantör i samarbete med Svenska Kyrkan Vantör. Deltagarantalet var mycket stort och konferensen är ett led i Convictus arbete att föra ut sin samarbetsmodell vad avser hemlöshetsarbete.

11 Från hiv till hälsa Convictus bildades som en stödorganisation för hivpositiva injektionsmissbrukare när hivepidemin kom till Sverige i mitten av åttiotalet och det visade sig att flera av de först smittade var injektionsmissbrukare. Det behövdes en organisation som tog sig an denna grupps intressen. Parallellt bildades andra organisationer till stöd för andra drabbade grupper. Convictus grundidentitet bygger logiskt nog som en följd av detta på hiv, men föreningens förhållningssätt är betydligt bredare med ett övergripande fokus på hemlöshet, missbruk och hälsa där hiv är en del av hälsan. Även hepatit C kopplas sedan länge samman med hiv inom Convictus. Att bromsa spridning av hiv är att parallellt lägga in en broms i spridningen av hepatit C. Den dominerande smittovägen via delande av sprutor och narkotikalösningar är densamma för båda infektioner. Hivarbetet inom Convictus har utvecklats mycket sedan den Nationella Strategin mot hiv/aids antogs av Riksdagen Strategin med de tydligare målen och de definierade målgrupperna innebär att Convictus har kunnat utveckla ett mera strukturerat arbete än tidigare. Exempel på detta är att det uppsökande arbetet och arbetet med testning, rådgivning och vaccination i Convictus regi har utvecklats starkt. Samarbetet om hiv och hepatit har fördjupats med en rad olika organisationer i offentlig och ideell regi som når aktiva missbrukare och hemlösa. I Convictus hiv & hepatitarbete är vaccinationen mot hepatit en väsentlig del. Ett fullgott skydd mot hepatit B kräver ett andra och ett tredje vaccinationstillfälle vilket Convictus har möjlighet att erbjuda. Sprutbyte Convictus har arbetat för sprutbyte sedan många år. Bland annat ingick föreningen i den s k Miltonutredningen som lämnade sitt slutbetänkande 2004 och där förordade att sprutbytesprogram skulle kunna startas i olika delar av landet. I just denna fråga var Convictus pådrivande och den enda frivilligorganisation i utredningen som hade fokus på injektionsmissbrukarna. Convictus var parallellt redan då i den unika situationen att sedan några år driva ett eget omfattande sprutbyte i Estland. Sprutbytet hos Convictus Estland har sedan dess utvecklats mycket. Det följs noggrant av forskare på Tartu Universitet sedan start.

12 Hiv - och hepatitarbetet År 2007 startade Convictus testningsprojektet Hälsopunkt där målgruppen hemlösa och/eller missbrukare som levde i riskzonen att smittas av hiv och hepatiter erbjöds testning, vaccination mot hepatit B och hälsorådgivning. Testning och vaccination erbjöds främst på Convictus egna verksamheter. Under 2009 utvecklades projektet till att erbjuda även andra organisationer, främst verksamheter som arbetar med samma målgrupp, att ta del av hälsoarbetet. Grunden för arbetet har hela tiden varit att bygga upp ett förtroende gentemot målgruppen och visa att man värnar deras hälsa. Hiv- och hepatitarbete är i huvudsak uppdelad i fyra arbetsområden - konferenser och miniseminarier, uppsökande arbete, målgruppsanpassad testning av hiv och hepatiter där vaccination av hepatit B och hälsorådgivning ingår samt att varje vecka erbjuda hivpositiva missbrukare skjuts till infektionsmottagningar. Convictus uppsökare bedriver en strukturerad uppsökande verksamhet i Stockholm och dess ytterområden. I och med att målgruppen erbjuds testning, vaccination och hälsorådgivning i den miljö de vistas i har verksamheten bidragit till att förenkla för gruppen att kunna ta till sig den infektionssjukvård som samhället erbjuder och därmed medverka till att bromsa smittspridningen av hiv och hepatiter. Convictus hiv- och hepatitarbete i Stockholms län har bidragit till att flera hivpositiva, ofta hemlösa missbrukare, givits möjlighet att upprätthålla en sammanhängande kontakt med sjuksköterskor, kuratorer och infektionsläkare och att underlätta en kontinuerlig medicinering av bromsmediciner. Insatserna syftar till att ge det medicinska och psykosociala stöd som behövs för att begränsa konsekvenserna av hiv och hepatiter både för den enskilde och för samhället Målgruppsanpassad infektionssjukvård En målgruppsanpassad infektionssjukvård för intravenösa missbrukare som arbetsmetod (se Stockholms läns landstings handlingsplan för STI/hivprevention ) innebär att gruppen får tillgång till testning och vaccination som är mer anpassad till gruppens ofta utsatta villkor och möjligheter att tillgodogöra sig den vård som erbjuds inom primärvård och på infektionsmottagningar. För närvarande erbjuder Convictus testning, vaccination och hälsorådgivning på ett flertal verksamheter runt om i Stockholms län. Ett fullgott skydd mot hepatit B kräver ett andra och ett tredje vaccinationstillfälle vilket Convictus har möjlighet att erbjuda då vi återkommer efter två veckor för att ge provsvar och efter sex månader då vi återigen kan erbjuda testning, vaccination och rådgivning. På så sätt uppstår en cykel där aktiva intravenösa missbrukare får möjlighet till en kontinuerlig testning av hiv och hepatiter. En koncentrerad version av UNGASS- enkäten används vid själva testningstillfället där 12 frågor ställs om tidigare hiv- och hepatittester, injektions verktyg och injektionsvanor, sexualvanor samt om erbjudanden om kondomer från sjukvården i Sverige. (UNGASS- rapporteringen är en gemensam del i en global strategi som utgår från FN).

13 Convictus hiv & hepatitarbete började som ett projekt med ambitionen att gå över till en permanent verksamhet. Detta har också skett i stor utsträckning inför Sedan start av projektet har, vid sidan av ett stort antal testningar, 609 vaccinationsdoser mot hepatit B givits, vilket är en ansenlig mängd. När hivepidemin kom till Sverige i mitten av 80- talet visade det sig att en stor andel av de först rapporterade fallen i Stockholmsområdet var injektionsmissbrukare cirka 20 procent. Denna andel har minskat kraftig i relation till heterosexuellt och homosexuellt smittade och så har det varit i huvudsak de tjugo senaste åren. Från ca 20 till ca 10 procent. (Källa: Smittskydd Stockholm)

14 Diagrammet visar den oerhörda toppen rapporterade hivfall bland intravenösa missbrukare runt Detta var i samband med att det blev möjligt att kunna hivtesta via blodprov. (Källa: Smittskydd Stockholm) Uppsökande arbete Convictus uppsökande arbete utvecklas konstant. Uppsökarna besöker nya adresser och når nya hemlösa i Storstockholm hela tiden. Kopplingen mellan det uppsökande arbetet och Convictus testnings- och vaccinationsverksamhet är stark, samtidigt som uppsökarna har uppmärksamhet även på hälsofrågor i vidare mening. Tack vare det uppsökande arbetet når Convictus en stor grupp hemlösa utanför dem som besöker de egna dagverksamheterna Bryggan Vantör, Bryggan Östermalm och Convictus Råd & Stöd. Convictus uppsökare är ute fem dagar i veckan. De agerar öppet med jackor och väskor märkta med Convictusloggan.

15 Uppsökarna besöker olika mötesplatser i kommunen där missbrukare och hemlösa brukar stråla samman. Det kan vara på Gullmarsplan, på Sergels Torg eller Medborgarplatsen. De besöker även husvagnsläger där hemlösa bor, infektionsmottagningar, anstalter, olika härbärgen osv. Nära samarbete med både kriminalvård, frivård, socialtjänst och sjukvård är nödvändigt för att nå bra resultat. Detta arbetssätt med en stor koncentration på samarbete - leder gång på gång till att personer som befinner sig i ett aktivt missbruk på gatan kommer till rehabilitering och boende. Människor som tagit sig ur missbruk får också möjlighet till arbetsträning. Convictus uppsökarteam liknar varandra i både Stockholm, Kiev och Tallinn. Uppsökare är synliga med tydliga logotyper på jackor och väskor. De har egen erfarenhet av missbruk och har lätt att få kontakt med aktiva missbrukare i kraft av att de själva befunnit sig i samma situation. Dmitriy (till vänster vänd mot kameran) arbetar som uppsökare hos Convictus Ukraina i Kiev. Varje dag går han i missbruksmiljöer för att hjälpa injektionsmissbrukare. På samma sätt arbetar Convictus också i Stockholm och Tallinn. Dmitriy har dock möjlighet att byta smutsiga sprutor mot rena, på samma sätt som uppsökarna i Tallinn, vilket inte de svenska uppsökarna får. På Tallinns gator samlar uppsökaren Andrei in data varje dag som han skriver ned noggrant i en anteckningsbok efter varje kontakt och sedan för in i ett on- line system på nätet när han kommer tillbaka efter arbetsdagen. Underlaget sammanställs med hjälp av Tartu Universitet.

16 Convictus World Aids Day- ceremoni genomfördes 2010 i Maria Magdalena Kyrka på Södermalm efter att ha varit tio år i rad i Korskyrkan. En tradition bröts och en ny initierades sannolikt. Vid 2010 års ceremoni deltog även regeringens hiv/aids- ambassadör Anders Nordström som talare.

17 Convictus Hälsocenter Convictus Hälsocenter är en drogfri verksamhet för människor på väg ur hemlöshet och missbruk. På hälsocentret försöker personal och volontärer att peppa gästerna till ett positivt intresse för hälsa. Ett lyckat resultat i verksamheten kan vara att en människa lyckas bryta med ett mönster som passiv patient inom landstinget - visserligen drogfri, men ändå fast i ett ingenmansland där hälsan är i en utförsbacke trots drogfriheten - till en aktiv hälsointresserad person som tycker det är roligt att söka en livsstil som leder till förbättrad hälsa. Hälsotänkande för målgruppen hemlösa/missbrukare är extremt eftersatt i den svenska missbruksvården enligt Convictus erfarenheter. Det är bakgrunden till Convictus arbete och engagemang i denna fråga. Varför är det inte vanligt att läkare medverkar till att peppa sina patienter med missbruksproblematik till aktiv fysisk träning på samma sätt som sker rutinmässigt på de flesta arbetsplatser sedan åratal? Convictus Hälsocenter får hjälp av professionella volontärer att hålla hög nivå på behandlingserbjudandena. Detta tack vare att volontärerna är välutbildade inom hälsoområdet. De är sjukgymnaster, massörer, läkare, yogainstruktörer m.m. Convictus står för lokal och för värdskapet, volontärerna står för behandlingen utan att ta betalt! För att delta i Convictus Hälsocenters verksamhet löser deltagarna ett medlemskort och får tillgång till flera olika hälsoerbjudanden. Att vara medlem innebär dessutom att man köper konceptet att verksamheten skall vara drogfri. Convictus Hälsocenter erbjuder en hel rad olika träningsformer och behandlingar. Massage, sjukgymnastik och yoga tillhör de mest populära. Men där finns även andra inslag som mindfulness, personlig träning, zumba och kostrådgivning som också uppskattas mycket. På bilden Anna som hjälper dem som vill med personlig träning i hälsocentrets egen träningslokal.

18 Convictus Hälsocenter drivs i huvudsak med hjälp av volontärer. Convictus har inga möjligheter att anställa personal eftersom det ekonomiska stödet till verksamheten nästan enbart täcker lokalkostnader. Ju fler volontärer som Convictus Hälsocenter får, desto fler behandlingar erbjuds.

19 Convictus har under 2010 arbetat mycket med att bli en mera känd organisation hos allmänheten för att på så sätt förhoppningsvis få mera stöd till 90 kontot. Ett led i detta har bland annat varit annonsering enligt ovan. Tomtebo Rekreationshus Convictus rekreationshus Tomtebo ligger idylliskt med vid utsikt över sjön Hjälmaren i Sörmland. Huset var fram till mitten av fyrtiotalet ett pensionat och är det fortfarande på sitt sätt men med en helt annan gästgrupp. Idag är det missbrukare/hemlösa och närstående som erbjuds möjlighet att vistas på Tomtebo. Kostnaden för en vistelse finansieras i huvudsak av olika stadsdelsförvaltningar i Stockholm eller av kranskommuner till Stockholm stad. Även en del församlingar bistår med pengar och volontärorgani- sationen Gula Änglarna. Det förekommer även att gäster från andra delar av landet bokar in sig. En rekreationsvistelse på Tomtebo är alltid helt drogfri vilket inkluderar alkohol. Att vara på Tomtebo är ofta en ren semestervecka med bad, fiske och promenader. Men även om det i första hand är semester tas ofta kontakter för att knyta an till tidigare planeringar, eller för att undersöka vilka behov som finns för att gästerna ska kunna lyckas i en rehabilitering när det blir aktuellt. Efter hemkomsten från Tomtebo bokas därför ofta möten med socialtjänst och frivård för

20 Tomtebo Rekreationshus ligger idylliskt med vid utsikt över sjön Hjälmaren i Vingåkers kommun i Sörmland. Convictus har fått hjälp av Allmänna Arvsfonden för att renovera huset som en gång saknade både kommunalt vatten och ordentligt avlopp. Convictus har ägt fastigheten sedan 1995, sedan dess har ett stort antal hemlösa kunnat semestra i huset. att om möjligt påskynda en positiv process för individen. Personal/volontärer från Convictus är då i allmänhet med som stöd. Vistelser på Tomtebo har under årens lopp för många gäster inneburit vändpunkten i deras liv. Man har kommit in i ett eget boende, man har fått bättre kontakt med sina anhöriga. Livet har helt enkelt blivit ljusare. Convictus Ukraina I Convictus Ukraina pågår nu verksamheter i tre av landets regioner, Kiev, Kharkiv och Kirovograd. Målet är att genom klientnära arbete stötta personer som lever ett utsatt liv på grund av hemlöshet, missbruk, hiv/hepatit, sexarbete eller kriminalitet på vägen mot en bättre livssituation. Convictus Ukraina har sedan föreningen bildades 2006 utvecklats till en mogen och stabil organisation. Verksamheten bygger på professionellt och humanitärt stöd för människor med nuvarande eller tidigare svår missbruksproblematik och inte sällan även med en flora av associerade komplikationer som hiv eller hepatitinfektioner, svag socioekonomisk bakgrund, psykologiska besvär, lång kriminell karriär, prostitution, mm.

21 Convictus Ukrainas filosofi bygger på att stötta, inte döma, och att arbeta tålmodigt och pragmatiskt med målgruppen för att så småningom hjälpa våra klienter att lyfta sig ur sin situation. I stor utsträckning värvar Convictus Ukraina personer med egen erfarenhet av missbruk och den utsatthet våra klienter lever i till verksamheten för att se till att arbetet är verklighetsförankrat och också att goda förebilder finns nära till hands. En betydande andel av Convictus Ukrainas medarbetare är också högutbildade och erfarna inom social och psykologisk vetenskap, och våra interna utbildningar och workshops syftar till att kunna ta fram och organisera aktiviteter och hitta metoder som är effektiva, välbelagda och passar för Ukrainska förhållanden. Tre anställda hos Convictus Ukraina. Från vänster: Tetyana, fältarbetare, Galina och Anna, administratörer. Vid en genomgång med Convictus Ukrainas Rådgivande kommitté av resultaten I Convictus arbete på det årsgamla halvvägshuset i östra delen av landet deltog bland andra följande chefer (från vänster). Sulima Oksana Vasylivna från Socialdepartementet, Kochergan Petro Vasyljovych från Justitiedepartementet, Olijnyk Yurij Volodymyrovych från Justitiedepartementet, Polischuk Oleg Myhajlovych från Utrikesdepartementet och Pavlenko Olena Mykolajivna från Hälsodepartementet. För studien av Convictus resultat stod sociologiprofessor Andruschenko Alisa Illivna från Kharkivs Universitet.

22 Convictus Estland Tatjana och Klavdia två av de verkliga stöttepelarna som varit med på Convictus sprututbyte i Tallinn sedan start. Convictus Estland arbetar med stödgrupper för hivpositiva. Målet är att bromsa spridningen av hiv och garantera behandling mot hivviruset och kontakt med hälso- och sjukvårdssystemet. Man arbetar även med sprututbyte där målet är att få bort potentiellt infekterade sprutor och kanyler bland injektionsmissbrukare och i stället erbjuda steril injektionsutrustning. Samarbetet med Tartu Universitet är långt utvecklat. Det bygger bland annat på forskningssamarbete och praktiktjänstgöring för studenter hos Convictus. Det uppsökande arbetet har också en nära koppling till forskningen. Målet med Convictus Estlands uppsökande arbete är att ge information och stöd och erbjuda steril injektionsutrustning till injektionsmissbrukare som inte har kontakt med stationära sprututbyten. Stödgrupper till hivpositiva personer med missbruksproblem som frigivits från fängelser är långt utvecklad i Convictus Estlands regi. Även konstterapi har en lång tradition i Convictus Estlands arbete. Terapin är en del i rehabiliteringsprocessen för dem som tagit sig ur missbruk. Utbildning om HIV/AIDS. Erbjuds elever på högstadie- /gymnasienivå och till föräldrar. Föreläsningar på Tartu Universitet. Rainbow Sweden och HIV- Sverige

23 Convictus är medlem i paraplyorganisationerna Rainbow Sweden och HIV- Sverige. Rainbow Sweden är en sammanslutning av självständiga klientorganisationer som arbetar för att minska missbruk, kriminalitet och social utslagning. Organisationens verksamhet och rehabiliteringserbjudanden bygger på drogfrihet samt värnar om ett brett behandlings- och rehabiliteringsutbud, där hänsyn tas till människors specifika behov. Hiv- Sverige är en paraplyorganisation som främst arbetar med hivpositivas rättigheter i samhället. Hiv- Sverige arbetar mot diskriminering av hivpositiva, bekämpar negativa attityder mot hivpositiva, arbetar för hivpositivas rättigheter och för att synliggöra hivpositivas situation i samhället Ekonomi Convictus finansieras i huvudsak med medel från Stockholms Stad, Socialstyrelsen, Stockholms Läns Landsting och SIDA. Föreningen försöker även få in pengar via sitt 90- konto: En stor del av "värdet" i föreningens arbete ligger i de frivilliga insatser som görs av volontärerna. Föreningen får dessutom både mat, kläder, sanitetsartiklar mm till skänks från privatpersoner och företagare. Även professionella bygginsatser erbjuds emellanåt på ideell basis. Convictus ekonomiska förvaltning ekonomisk rådgivning, bokföring, löneutbetalningar mm sköts av den fristående redovisningsbyrån ARC i Tranås och räkenskaperna granskas regelbundet av revisionsbyrån Grant Thornton i Norrköping. Volontärer Convictus bärs upp till stora delar av volontärer. De är frivilliga medarbetare som är intresserade av det Convictus representerar och vill göra en insats för hemlösa och hivpositiva. Vi uppfattar en förening som har stor volontärhjälp som en vital förening, medan föreningar som saknar volontärer har stelnat. Ofta har personalen då tagit över. De frivilliga medarbetarna är utkonkurrerade. Drivkraften för engagemanget som ofta funnits i samband med föreningens bildande har kanske ebbat ut. Viktiga frågor när föreningen bildades är kanske inte längre aktuella. För Convictus är det viktigt att vara en förening som intresserar frivilliga krafter. För att detta skall vara en realitet måste föreningen ständigt utvecklas och dessutom vårda dem som vill hjälpa till. Vi vet att volontärer vitaliserar oss. De representerar ett genuint engagemang, genuiniteten känns i luften. Den dag en volontär inte trivs kan han eller hon tacka för sig. De som trivs kanske stannar. Vid sidan om engagemang tillför volontärer ofta kunskap. Ny kunskap och nya erfarenheter som kan innebära en utvecklingspotential för föreningen. En pensionär som vill bli volontär, kanske har varit lärare, hantverkare, ekonom. I den mån de vill bistå Convictus med sina kunskaper skall vi vara öppna för det. Samtidigt vet vi att många gärna hjälper till med basarbetet på våra dagverksamheter trots att man besitter helt andra yrkeskunskaper. Det kan vara att laga mat, sortera kläder, ta emot gäster i entrén och mycket annat. BONUS

www.convictus.org Pg: 90 05 56-2

www.convictus.org Pg: 90 05 56-2 2012 www.convictus.org Pg: 90 05 56-2 Otrygghet 1999 tvingades Convictus lämna lokalerna på Magnus Ladulåsgatan på Södermalm som var Convictus första Brygga för hemlösa. Anledning: Verksamheten som nådde

Läs mer

Ett klargörande. av två kränkande artiklar om Convictus i Svenska Dagbladet. Ett dokument från Rainbow Sweden

Ett klargörande. av två kränkande artiklar om Convictus i Svenska Dagbladet. Ett dokument från Rainbow Sweden Ett klargörande av två kränkande artiklar om Convictus i Svenska Dagbladet Ett dokument från Rainbow Sweden Convictus smutskastas Rainbow dras med Bakgrund: Vi inom Rainbow Sweden har läst ett par artiklar

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

Ung kriminell eller bara annorlunda bakgrund?

Ung kriminell eller bara annorlunda bakgrund? Ung kriminell eller bara annorlunda bakgrund? Gemenskap, identitetsutveckling och integration inom Unga KRIS Philip Lalander, institutionen för socialt arbete, Linnéuniversitetet, Kalmar/Växjö, april 2010

Läs mer

VÄGLEDNING I LOKALT OCH REGIONALT FÖRÄLDRASTÖDSARBETE. Föräldrar spelar roll

VÄGLEDNING I LOKALT OCH REGIONALT FÖRÄLDRASTÖDSARBETE. Föräldrar spelar roll VÄGLEDNING I LOKALT OCH REGIONALT FÖRÄLDRASTÖDSARBETE Föräldrar spelar roll Innehåll Förord 2 Föräldrar spelar roll 5 Det här är föräldrastöd 7 Behov och önskemål om stöd 11 Olika former av föräldrastöd

Läs mer

Stockholms Stadsmission Årsredovisning 2006

Stockholms Stadsmission Årsredovisning 2006 det 153:e året. Stockholms Stadsmission Årsredovisning 2006 1 INNEHÅLL ett växande förtroende. Ett växande förtroende 1 Stadsmissionen i samhället 2 Verksamhetsområden: Barn/Ungdom 6 Utbildning 10 Hemlöshet

Läs mer

HEMLÖS 2013. Stockholms Stadsmissions hemlöshetsrapport. Fjärde årgången Tema: Bostadsförsörjning

HEMLÖS 2013. Stockholms Stadsmissions hemlöshetsrapport. Fjärde årgången Tema: Bostadsförsörjning HEMLÖS 2013 Stockholms Stadsmissions hemlöshetsrapport Fjärde årgången Tema: Bostadsförsörjning Innehåll Ett boende för alla 4 Sammanfattning 5 Inledning 6 1. Så ser hemlösheten ut i Sverige 7 2. Så arbetar

Läs mer

Rapport 2006:62. Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna

Rapport 2006:62. Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Rapport 2006:62 Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Rapport 2006:62 ISSN 1403-168X Rapportansvarig: Socialkonsulenterna Elisabeth Björheden

Läs mer

NPF-Huset. förstudie. Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset. av Fredrik och Michelle Nanneson.

NPF-Huset. förstudie. Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset. av Fredrik och Michelle Nanneson. NPF-Huset förstudie Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset av Fredrik och Michelle Nanneson en rapport från NPF-Huset Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset

Läs mer

Resultat och erfarenheter gällande kommunens ansvar gentemot socialt utsatta

Resultat och erfarenheter gällande kommunens ansvar gentemot socialt utsatta KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lagerkvist Monika Datum 2015-05-13 Diarienummer KSN-2015-0811 Kommunstyrelsen Resultat och erfarenheter gällande kommunens ansvar gentemot socialt utsatta Förslag till

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från Sida och Socialstyrelsen HIV AIDS

Hela denna bilaga är en annons från Sida och Socialstyrelsen HIV AIDS Alltid positivt med kondomer, om du frågar Olle Man kan ju aldrig veta andras sexuella status, säger Olle Waller, sexualupplysare och tv-kändis. SID 8 HIV AIDS HITTILLS HAR 15 MILJONER BARN FÖRLORAT MINST

Läs mer

ISBN 978-91-978065-1-0 Artikelnr 2009-126-41

ISBN 978-91-978065-1-0 Artikelnr 2009-126-41 ISBN 978-91-978065-1-0 Artikelnr 2009-126-41 Publicerad www.socialstyrelsen.se, februari 2009 2 Förord För att förbättra psykiskt funktionshindrade personers situation inleddes 1995 den så kallade psykiatrireformen.

Läs mer

på andra arenor Ögonblicksbilder av Svenska kyrkans närvaro bland andra samhällsaktörer

på andra arenor Ögonblicksbilder av Svenska kyrkans närvaro bland andra samhällsaktörer på andra arenor Ögonblicksbilder av Svenska kyrkans närvaro bland andra samhällsaktörer foto: magnus bodin 1 KYRKOKANSLIET 75170 Uppsala Telefon: 018 16 95 00, E-post: info@svenskakyrkan.se Web: www.svenskakyrkan.se

Läs mer

Meningsfull sysselsättning Om normalisering, delaktighet och identitetsskapande för personer med funktionsnedsättning.

Meningsfull sysselsättning Om normalisering, delaktighet och identitetsskapande för personer med funktionsnedsättning. Meningsfull sysselsättning Om normalisering, delaktighet och identitetsskapande för personer med funktionsnedsättning. Oscar Lagerstedt FoU-trainee Uppsats nr 14 Juni 2010 Förord Detta arbete är resultatet

Läs mer

Öppen Gemenskaps kvinnojour

Öppen Gemenskaps kvinnojour UFFE-meddelande 2/2011 Öppen Gemenskaps kvinnojour Utvärdering av Öppen gemenskaps uppsökande kvinnojour för våldsutsatta kvinnor med missbrukproblematik Elisabeth Larsson Jan Brännström Öppen gemenskaps

Läs mer

Stiftelsen Skåne Stadsmissions årsredovisning 2013

Stiftelsen Skåne Stadsmissions årsredovisning 2013 Stiftelsen Skåne Stadsmissions årsredovisning 2013 1 Innehåll Social verksamhet Unga Enter Mötesplats 4 Unga Forum 6 Stadsmissionens boende för unga 6 Svenska PostkodLotteriet stödjer Sveriges Stadsmissioner

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Dina rättigheter och möjligheter i beroendevården

Dina rättigheter och möjligheter i beroendevården Dina rättigheter och möjligheter i beroendevården 1 FÖRORD Tror du att du har ett beroende? Läs det här! Den här skriften vänder sig till dig som vill sluta använda droger eller beroendeframkallande läkemedel.

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN KONFERENS OM UTSATTA EU-MEDBORGARE

DOKUMENTATION FRÅN KONFERENS OM UTSATTA EU-MEDBORGARE DOKUMENTATION FRÅN KONFERENS OM UTSATTA EU-MEDBORGARE Linköpings kommun Författare Erik Olsson Projektledare Robert Wenemark 18 februari 2015 2014 Skill Om Skill Skill grundades 1997 och erbjuder akademikers

Läs mer

Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående

Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående Ds 2008:18 Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer

Läs mer

Egen kraft egen makt. En antologi om arbetet som personligt ombud

Egen kraft egen makt. En antologi om arbetet som personligt ombud Egen kraft egen makt En antologi om arbetet som personligt ombud ISBN 978-91-86301-63-7 Artikelnr 2009-12-16 Sättning Edita Västra Aros Tryck Edita Västra Aros, Västerås, december 2009 Förord För att förbättra

Läs mer

MALIN BERGHAGEN BESÖKER KLARAGÅRDEN SID. 3-5

MALIN BERGHAGEN BESÖKER KLARAGÅRDEN SID. 3-5 STOCKHOLMS STADSMISSION NOVEMBER 2012 PG 90 03 51-8 WWW.STADSMISSIONEN.SE MALIN BERGHAGEN BESÖKER KLARAGÅRDEN SID. 3-5 PETERS VÄG TILLBAKA EFTER 30 ÅR I HEMLÖSHET SID. 8-9 OMBUD TILLGODOSER BASBEHOV OCH

Läs mer

SpråkSam- en nyckel till utveckling

SpråkSam- en nyckel till utveckling SpråkSam- en nyckel till utveckling Utvärdering Utvärderare: Pia Juhlin Åstrand Ingrid Skeppstedt Anders Wiberg Stockholm den 7 mars år 2011 1 FÖRORD 3 INLEDNING 4 RESULTATREDOVISNING 7 Språksams utbildning

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Ideellt arbete med socialt ansvar. stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1

Ideellt arbete med socialt ansvar. stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1 Ideellt arbete med socialt ansvar stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1 Ideellt arbete med socialt ansvar stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat

Läs mer

Kunskap till praktik

Kunskap till praktik Kunskap till praktik Utvärderingen av implementeringsarbetet med de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Östergötland Ulla Andersson Pia Käcker Valerie Tegelström Läns-SLAKO Sammanfattning

Läs mer

Arbetsmarknadssatsningen. att bryta ungdomars utanförskap på arbetsmarknaden UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2006:6

Arbetsmarknadssatsningen. att bryta ungdomars utanförskap på arbetsmarknaden UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2006:6 Arbetsmarknadssatsningen att bryta ungdomars utanförskap på arbetsmarknaden UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2006:6 Förord Ungdomsstyrelsen har sedan 2003, på regeringens och sedermera Arvsfondsdelegationens

Läs mer

Stockolms Stadsmission Telefon 08-78 78 600 Fax 08-78 78 634 Plusgiro 90 03 51-8 info@stadsmissionen.se Organisationsnummer 802003-1954

Stockolms Stadsmission Telefon 08-78 78 600 Fax 08-78 78 634 Plusgiro 90 03 51-8 info@stadsmissionen.se Organisationsnummer 802003-1954 Stockolms Stadsmission Telefon 08-78 78 600 Fax 08-78 78 634 Plusgiro 90 03 51-8 info@stadsmissionen.se Organisationsnummer 802003-1954 Produktion:Goodybag, Garbergs, Bilbao. Fotograf: Björn Rasmussen

Läs mer

Innehållsförteckning. Verksamhetsöversikt 2 Stockholms Stadsmission har 255 000 möten varje år. Stockholms Stadsmissions roll 3.

Innehållsförteckning. Verksamhetsöversikt 2 Stockholms Stadsmission har 255 000 möten varje år. Stockholms Stadsmissions roll 3. Årsredovisning 2010 Innehållsförteckning Verksamhetsöversikt 2 Stockholms Stadsmission har 255 000 möten varje år. Stockholms Stadsmissions roll 3 2010 i korthet 4 Direktorn har ordet 6 Social verksamhet;

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06 Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Skolinspektionens rapport 2014:06 Diarienummer 400-2013:3681 Stockholm 2014 Foto: Ryno Quantz Innehåll

Läs mer