BOENDEHANDBOK Juni 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BOENDEHANDBOK Juni 2010"

Transkript

1 BOENDEHANDBOK Juni 2010 Till medlemmarna i Brf Brunnsviken 1

2 BOENDEHANDBOK Juni 2010 Till medlemmarna i Brf Brunnsviken Styrelsen i Brf Brunnsviken har satt samman denna informationsskrift för att informera nyinflyttade medlemmar, men även gamla medlemmar, om sådant som kan vara bra att känna till. Vi är ju alla ansvariga för att bibehålla vår trevliga boendemiljö och vill därför uppmuntra alla till god kommunikation. Engagera er gärna i boendefrågor och/eller någon av de arbetsgrupper som finns och följ de föreskrifter som tagits fram för att främja allas vår trivsel. Det mesta om det som finns samlat i denna skrift finns även att läsa på föreningens hemsida: På hemsidan finns också hänvisningar till bland annat Nationalstadsparken och till aktuella tips och arrangemang i Bergshamra. Bostadsrätt Definitionsmässigt är bostadsrätt en nyttjanderätt till hus eller del av hus utan begränsning i tiden. Bostadsrätt får endast upplåtas till medlem av bostadsrättsförening, en särskild sorts ekonomisk förening. I föreningens stadgar står de formella regler som måste följas av vår bostadsrättsförening helt i enlighet med lagen om ekonomiska föreningar och lagen om bostadsrättsföreningar. Stadgarna finns på hemsidans dokumentarkiv. Bostadsrättsföreningen Brunnsviken innehar åtta st 2-3 vånings radhus samt två punkthus. Sveriges Bostadsrättscentrum (SBC) Föreningen är sedan 2004 medlem i SBC och köper också ekonomisk och administrativ förvaltning av dem. SBC är en rikstäckande organisation för Sveriges bostadsrättsföreningar. Vill du läsa mer, se SBCs hemsida: Vi kan där även komma åt speciella medlemssidor. Användarnamn: Brf Brunnsviken Lösenord: En PIN-kod, de första fyra siffrorna i Objektnummer överst på avgiftsavin från SBC. 2

3 Styrelsen Styrelsen skall företräda föreningen och ansvara för att föreningens organisation, ekonomi och andra angelägenheter sköts på ett tillfredsställande sätt. Styrelsen består av följande personer: Ordförande Lars-Åke Hansson B.A Vice ordf Arne Gustafson B.A Sekreterare Marika Ljungdahl B.A Ledamot Johanna Frenne B.A Ledamot Jörg Ramb B.A Ledamot Hans Scharf B.A Suppleant Lena Eriksson B.A Suppleant Lotta Berglund B.A Styrelsen kan nås via e-postadress eller genom direktkontakt. Valberedningen Valberedningens uppgift är att till den årliga föreningsstämman föreslå kandidater till styrelseposter, suppleantposter, revisor samt revisorssuppleant. Förslagen skall i möjligaste mån spegla de önskemål medlemmarna har. Valberedningen består av följande personer: Karin Thorsell B.A Thomas Järmén B.A Johanna König B.A Valberedningen kan nås via e-postadress eller genom direktkontakt. Revisorer Revisorerna väljs av föreningsstämman på ett år i taget och har som uppgift att se till att styrelsen sköter föreningens angelägenheter enligt gällande lagstiftning, stadgar och stämmobeslut. Man skiljer mellan 3

4 yrkesrevisor, som vi själva väljer, och lekmannarevisor. Den sistnämnda bör bo i föreningen och kan naturligtvis också vara revisor till yrket. Lekmannarevisor Lars Lindgren B.A Suppleant Helen Svedin B.A Föreningsstämman Nästa ordinarie föreningsstämma kommer att hållas i maj Då genomgås det gångna räkenskapsåret (kalenderåret 2010). Dessutom informeras om vad styrelsen gjort samt om aktuella frågor. Medlemmar har möjlighet att ställa frågor och utöva sin rösträtt. Motioner till stämman skall vara styrelsen tillhanda senast Arbetsgrupper Inom föreningen finns olika arbetsgrupper som stöd åt bl a styrelsens arbete. Arbetsgrupperna är: Ekonomi (ansvarig Lars-Åke Hansson) Teknik och bygg (Arne Gustafson) Trädgård och miljö (Hans Scharf) IT & TV (Jörg Ramb) Säkerhet (Johanna Frenne) samt Arrangemang (Marika Ljungdahl). Dessutom finns det en Räntegrupp (Lars-Åke Hansson) som träffas i samband med omsättning av våra fastighetslån. Alla medlemmar är välkomna att engagera sig och delta i gruppernas arbete. För mer information, kontakta resp gruppansvarig via telefon, via e-post eller besök föreningens hemsida där de olika gruppernas sammansättning framgår. Arbetsgrupperna har följande e-postadresser: 4

5 Felanmälan För skötsel och tillsyn av Brf Brunnsviken anlitar vi Refab. De har sitt kontor i norra Bergshamra och förvaltar många av de bostadsrättsföreningar som gränsar till oss. Refab nås antingen på telefon eller via mail: Vid kontakt glöm inte att ange föreningens namn, ditt lägenhetsnummer, ditt namn, ditt telefonnummer och ditt ärende. För mer information om Refab läs deras hemsida Nycklar Den som tappat bort sin nyckel till tvättstugan eller till bokningscylindern skall vända sig till REFAB som via Råsunda Lås ombesörjer att nya nycklar införskaffas. Den boende hämtar och betalar själv kopierad nyckel hos Råsunda Lås. Råsunda Lås har förteckning över låssystemet inom Brf Brunnsviken. Föreningens lägenhet Föreningen äger en möblerad lägenhet i punkthuset BA 49 vilken används för bl a möten. Den kan även användas av medlemmar för kvällsaktiviteter eller hyras för besökande till ett pris av 350 kr/dygn inkl p-plats (priset gäller år 2010). Hyran för lägenheten betalas in i förskott på föreningen postgiro: Eventuella avbokningar måste ske minst fem dagar innan tillträdelse datum. Avbokning senare än detta innebär att man måste betala hyran ändå upp till max 5 dygn (dvs max kr). Om lägenheten skulle hyras av någon annan under den avbokade tiden slipper man denna hyra, eftersom föreningen trots allt får in hyresintäkten. Intresserade kan höra av sig till lägenhetsvärd Claes Peyron, B.A. 61, tel Man kan även se bokningsläget och boka lägenheten på föreningens hemsida eller via Styrelsen har företräde till lägenheten vid sina styrelsemöten ca nio kvällar per år. Verktyg och utrustning för utlåning Följande verktyg och utrustning finns för utlåning: Borrmaskin med slagborrfunktion (borrar får ni själva stå för) Högtryckstvätt med slang för avloppsrensning el uterengöring. Stege med nivåjustering Vertikalskärare Skottkärra Kompostkvarn 5

6 Spridarvagn för gödning, gräsfrö m.m. Gräsklippare och trädgårdsredskap El-häcksax Kontakta någon i styrelsen om du vill låna något av ovanstående. Parkeringsplatser Föreningen äger två parkeringsområden: dels ett inom området ( inre ), dels ett som ligger till höger från infarten i korsningen Bergshamra allé/tivolivägen ( yttre ). På den inre är avgiften, inkl el, 795 kr/kvartal, på den yttre 675 kr/kvartal (priset gäller år 2010). Kontakta Britta Magnusson eller Kristina Edlund på SBC, tel , eller maila om du önskar parkeringsplats eller ställa dig i kö. Det finns totalt 92 p-platser. För besökande finns fyra fasta (plats 89-92) och några tillfälliga parkeringsplatser på den yttre parkeringen. En tillfällig besöks p-plats markeras med en skylt och det är bara just den platsen som är avsedd för besökande. För att besöksparkera upp till 8 timmar, behövs både föreningens p-tillstånd och p-skiva. För längre tid krävs ett speciellt tillstånd, som gäller i 48 timmar och får bara utnyttjas av besökande. Länsparkering AB ombesörjer kontrollen på uppdrag av föreningen. Ta för vana att alltid dra ur sladden ur elstolpen då du inte behöver el till bilen. Det är tillåtet att återföra den lösa tampen in i elskåpet och låsa. Däremot är det förbjudet att lämna en tamp av elsladden hängande lös. Det farliga är om en lös tamp av elsladden hänger fritt. I händelse av olycka pga löst hängande sladd kan ägaren bli ansvarig. Tvättstugor Det finns en tvättstuga i varje punkthus. I punkthuset BA 175 finns det dessutom en grovtvättstuga. Ytterligare information om tvättregler finner du i tvättstugan. Kontakta Refab för nycklar till tvättstuga och bokningstavla. Styrelsen vill dock komma med en liten uppmaning: köp tvättpåsar då de minskar dyra reparationskostnader. Detta avser tvätt där metall lossnar från kläderna t ex stålbyglar i bh. Stålbyglarna lossnar ibland och fastnar under trumman och förorsakar stopp med reparation som följd. Om det blir fel på någon maskin i tvättstugorna är det viktigt att du snarast rapporterar detta till Refab. En piskställning finns uppställd utanför tvättstugan i punkthuset BA 49. Den får användas dagligen mellan kl

7 Förvaring av cyklar och barnvagnar För cyklar finns särskilda förvaringsbodar och ett antal cykelställ i området. På grund av brandföreskrifter får cyklar, mopeder etc inte parkeras inne i punkthusen eller på loftgångarna. I punkthusen finns gemensamma utrymmen för förvaring av barnvagnar. Gemensamma planteringar Planteringarna sköts genom ett förvaltningsavtal av Bröderna Gustafsson HB. Om du och dina grannar har önskemål om förändringar är ni välkomna att kontakta trädgårdsansvarige Hans Scharf, BA 121, tel Det är således inte tillåtet för enskilda medlemmar att själv förändra de gemensamma planteringarna utan godkännande av styrelsen. Sommarvatten i trädgården Kom ihåg att sommarvattnet är dricksvatten så använd det inte i onödan, föreningen betalar. Det är bättre att vattna på kvällen än på dagen. Uteplatser De medlemmar som har en egen uteplats är själva ansvariga för gräsklippningen. Gemensamma handgräsklippare finns i vissa cykelförråd. Önskar du göra förändringar på din uteplats, t ex byta ut buskar eller sätta upp staket, vänligen ta kontakt med Hans Scharf först. Styrelsen har antagit en staketpolicy som finns att läsa på hemsidan. Snöskottning Varje lägenhetsinnehavare är ansvarig för snöskottningen utanför den egna ytterdörren. Vid is och halka bör vi alla hjälpas åt att sanda gångar och parkeringsplatser om inte den avtalade halkbekämpningen räcker till. Sand och verktyg finns i de gröna sandlådorna. Hushållssopor, grovsopor och returpapper Föreningen har fastighetsnära källsortering. Det innebär att varje hushåll sorterar sina sopor och sedan slänger dem i därför avsett kärl i något av våra soprum. Ordinarie lägenhetsnyckel passar till samtliga soprum. Råd och anvisning för sopsorteringen finns dels i en speciell broschyr, dels på tydliga anslag i soprummen. Det är angeläget att vi källsorterar eftersom bortforslingen av tidningspapper, förpackningar, glas, metall och plast är nästan gratis, medan hushållssopor är relativt dyrt att få hämtat. 7

8 Obs! Ställ inga soppåsar utomhus! Fåglarna tar dem direkt med nedskräpning i området som följd. Soppåsar bör inte ens tillfälligt placeras utanför den egna lägenhetsdörren. Alla elartiklar läggs i en speciell behållare i grovsoprummen, men vitvaror och andra skrymmande saker måste man själv ombesörja bortforsling av. Miljöfarligt avfall får inte heller ställas i soprummen. Detta kan lämnas på OKQ8 i Bergshamra eller på återvinningscentralen Kvarnkullen, Gamla Enköpingsvägen 129, Ursvik. Där kan man även lämna möbler och vitvaror. Batterier lämnas i holk vid ICA Bergshamra. Övriga upplysningar och öppettider kan fås via eller Föreningen beställer en container tre gånger per år: vid julgransplundringen (januari), vårstädningen (april/maj) och vid höststädningen (oktober). Solna Stad tillåter inte att man lägger trädgårdsavfall på sin mark, t ex på ängarna eller i skogen intill oss. Om du är osäker på vad du får slänga bör du kontakta någon i styrelsen. Kabel-TV Föreningen har sedan januari 2010 ComHem som leverantör av TVutbudet. Det som ingår i årsavgiften är ett antal analoga kanaler och några digitala kanaler i ComHems basutbud "Small". De analoga kanalerna kan man titta på med en vanlig TV-apparat, men för att kunna se digitala kanaler krävs det antingen en digitalbox eller en TV med inbyggd digital mottagare som är godkänd för ComHem. Utöver basutbudet har varje hushåll möjlighet att välja till extra digitala kanaler eller kanalpaket från ComHem på egen bekostnad. Bredband Föreningen har ett gruppavtal med leverantören Stockholms Stadsnät (SSN) som gör att alla boende får grundnivån 10 Mbit/s (upp- och nedströms). Medlemmarna kan själva teckna tilläggstjänster (som t ex högre hastighet, TV eller telefoni) på egen bekostnad. På föreningens hemsida finns mer information kring abonnemang och teknik samt en sida med Vanliga frågor kring bredband. Ändringar i och kring lägenheten Alla större ändringar i lägenheten kräver styrelsens tillstånd. Som större ändring räknas t ex badrumsrenovering, flytt av väggar och liknande. Är du osäker, så ta kontakt med styrelsen. Inglasning av 8

9 balkong, montering av parabol, markis och ny brevlåda kräver styrelsens tillstånd. Samtliga kostnader får den boende stå för. Kontakta vid behov teknikansvarig Arne Gustafson för rådgivning. Blankett för ifyllnad vid önskade förändringar finns på hemsidan. Den enda säkerhetsbrevlåda som styrelsen godkänner är gröna Safe Post Classic 70 eller en mindre variant med samma design och färg. Ventilationssystemet Ventilationssystemet i bostäderna är dimensionerat för att i tillräcklig omfattning omsätta luften. För att detta ska fungera väl är det viktigt att luftintagen ovanför alla fönster hålls öppna. Då även spiskåpan är en del av ventilationssystemet, måste man vid ett eventuellt byte av denna göra en avstämning med teknikansvarig Arne Gustafson så att ny kåpa uppfyller rätt tekniska krav. Mer information om detta jämte produktblad för godkända kåpor finns på hemsidan. Hemförsäkring Brf Brunnsvikens försäkringsbolag är i dag Moderna Försäkringar Sak AB. I denna försäkring ingår ett kollektivt bostadsrättstillägg på max kr per lägenhet (1 500 kr i självrisk). Detta innebär att detta tillägg inte längre måste tecknas av var och en. Andrahandsuthyrning Styrelsens tillstånd krävs för att få hyra ut sin lägenhet i andra hand. Notera att det är du som medlem som fortfarande har ansvaret mot föreningen. Mer information och blankett för ansökan finns på föreningens hemsida. Autogiro Styrelsen rekommenderar att man betalar månadsavgiften via autogiro. Kontakta SBC för att få lämplig blankett, eller ladda ner den från vår hemsida. Visa hänsyn! Det är självklart att man visar sina grannar hänsyn, så att vi inte stör varandra. Tänk på din ljudvolym, speciellt nattetid (kl ). För hund- och kattägare gäller att visa hänsyn och ha uppsikt över sina djur. Det är viktigt att detta efterlevs eftersom djuren kan förorena i barnens sandlådor och på gräsmattorna. 9

10 Grannsamverkan Grannsamverkan mot brott innebär att vi har ett visst samarbete med närpolisen när det gäller bevakning av vårt område. Vi har kontaktpersoner inom området som representerar samtliga boende. De har fått viss utbildning av polisen och är ansvariga för bl a märkningsutrustning och information till nyinflyttade. Styrelsens representant i grannsamverkanssammanhang är Johanna Frenne. Närpolis Vår närpolis heter Kerstin Malm. Hon finns på Råsundavägen 101, Solna, tel , mån-fre kl OBS: Närpolisen brukar ha sommarstängt under några veckor på sommaren. Ring då istället Om polispersonal behövs på plats, ring Västerortspolisen: (dygnet runt). Vid pågående brott ring 112. Om du råkar ut för ett inbrott eller blir bestulen är det viktigt att du meddelar vår säkerhetsansvarige, Johanna Frenne, eller någon annan i styrelsen. Detta gäller även om du noterar obehöriga inom området som beter sig underligt. Information Hemsida och Anslagstavlor Besök gärna vår hemsida (www.brunnsviken.se) där denna boendehandbok jämte mycket annan information om föreningen och vår närmaste omgivning finns. För att ständigt förbättra och uppdatera den mottar vi gärna förslag (text, bilder, länkar etc). Inom området finns även sex anslagstavlor: en vid södra gaveln på punkthuset BA 49, en vid sophuset på inre parkeringsplatsen, en i vartdera punkthus och en i vardera tvättstuga. Där anslås information av intresse för de boende. Förslag Styrelsen mottar också tacksamt förslag, helst skriftligt, om hur vi ytterligare kan förbättra vår boendekvalitet. Med vänliga hälsningar Styrelsen 10

11 11

12 12

Information från A - Ö

Information från A - Ö Information från A - Ö Furusundsgatan 13 2012 / 2013 Autogiro (A) Avgift (B) Avlopp (B) Bostadsrättstillägg (B) Kontakta SBC om du vill betala avgiften till föreningen eller hyran automatiskt, via autogiro

Läs mer

Trivselregler A Ö. BRF Diligensen 4

Trivselregler A Ö. BRF Diligensen 4 BRF Diligensen 4 A-Ö Trivselregler A Ö om vad som gäller i BRF Diligensen 4 När man har valt ett boende i ett flerfamiljshus, så innebär det att man har grannar nära inpå sig, ofta både ovanför, under

Läs mer

Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av

Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö. För synpunkter eller förslag kontakta

Läs mer

Utöver dessa regler finns Stadgar för Kamelian 2 antagna av föreningens medlemmar på extra föreningsstämma 2011-09-30.

Utöver dessa regler finns Stadgar för Kamelian 2 antagna av föreningens medlemmar på extra föreningsstämma 2011-09-30. Bra att veta för dig som är medlem i Brf Kamelian 2 Uppdaterad av styrelsen 2015-01-14 Informationen finns också på vår hemsida www.kamelian2.se Utöver dessa regler finns Stadgar för Kamelian 2 antagna

Läs mer

Här är (nästan) allt du behöver veta som medlem i Brf Gunilla

Här är (nästan) allt du behöver veta som medlem i Brf Gunilla 2014 Här är (nästan) allt du behöver veta som medlem i Brf Gunilla Styrelsen, Brf Gunilla Innehåll OM BRF GUNILLA?... 3 BRA ATT KÄNNA TILL... 3 Felanmälan... 3 Om proppen går... 3 Stadgar... 3 ÅTERVINNINGSCENTRAL...

Läs mer

Brf Husby. Basinformation 2012. Stockholm 2011-12-01

Brf Husby. Basinformation 2012. Stockholm 2011-12-01 Brf Husby Basinformation 2012 Stockholm 2011-12-01 Välkommen till vår bostadsrättsförening! Bostadsrättsföreningen Husby nr 1 är en ekonomisk förening som tillhör HSBrörelsen, där vi bildar en egen ekonomisk

Läs mer

BF Ansgarius upa. Styrelsen rekommenderar också att du även läser stadgarna.

BF Ansgarius upa. Styrelsen rekommenderar också att du även läser stadgarna. Du som är medlem i bostadsföreningen Ansgarius har säkert ibland känt ett behov av att få en kortfattad beskrivning av föreningen och information om vart man ska vända sig i olika situationer. Vi har därför

Läs mer

Brf Kedjebacken från A till Ö

Brf Kedjebacken från A till Ö Brf Kedjebacken från A till Ö Att bo i Brf Kedjebacken Du har valt att bo med bostadsrätt. Det innebär att du har valt att bo i en lägenhet som ägs av bostadsrättsföreningen Kedjebacken gemensamt. Du har

Läs mer

Att spara i Lägenhetspärmen. Senast uppdaterad 2015-05-25. Brf Vintunnan. Fårbetesvägen, Linköping. Styrdokument. Läs mer på www.vintunnan.

Att spara i Lägenhetspärmen. Senast uppdaterad 2015-05-25. Brf Vintunnan. Fårbetesvägen, Linköping. Styrdokument. Läs mer på www.vintunnan. Brf Vintunnan Fårbetesvägen, Linköping Styrdokument Läs mer på www.vintunnan.com 1 (13) Innehållsförteckning Autogiro, E-faktura... 3 Avstängning vatten... 3 Biltvätt... 3 Brandsläckare... 3 Brandvarnare...

Läs mer

Norrskenet En Riksbyggen förening

Norrskenet En Riksbyggen förening Välkommen till Norrskenet En Riksbyggen förening Som nyinflyttad har du säkert många frågor om vår förening och förhoppningsvis kan det här välkomstbrevet svara på åtminstone några av de frågorna. Välkomstbrevet

Läs mer

Livet i en skogsglänta

Livet i en skogsglänta Livet i en skogsglänta Information till gamla, nya och blivande boende! (Uppdaterad Juli 2014) BRF Skogsgläntans hemsida: http://www.skogsglantanumea.se På, heter vi BRF Skogsgläntan. Anders Kohkoinen,

Läs mer

Vi och vårt närområde. Förvaltning. Trivsel- och ordningsregler. Uthyrning. Hyresgäster

Vi och vårt närområde. Förvaltning. Trivsel- och ordningsregler. Uthyrning. Hyresgäster 2 4 Vi och vårt närområde Om oss Förvaltning Administrativ och teknisk förvaltning Styrelse Kommittéer Revisorer Föreningsstämma Valberedning Medlemsinflytande Felanmälan Hiss Garageport Inbrott/Skadegörelse

Läs mer

Anvisningar och allmänna ordningsregler

Anvisningar och allmänna ordningsregler Anvisningar och allmänna ordningsregler För allas trivsel, tänk på följande: att väl akta och vårda föreningens egendom, bostadshus och utemiljö. att när du använder lägenheten se till att bevara vad som

Läs mer

Solhagas Gula. Viktig information till dig som bor i Solhaga. Sätt alltid in ny information i lägenhetspärmen som tillhör lägenheten

Solhagas Gula. Viktig information till dig som bor i Solhaga. Sätt alltid in ny information i lägenhetspärmen som tillhör lägenheten Solhagas Gula 2014 Viktig information till dig som bor i Solhaga Sätt alltid in ny information i lägenhetspärmen som tillhör lägenheten 1 Förord Detta är den fjärde upplagan av Solhagas Gula. Större delen

Läs mer

V Ä R T att V E T A. från A till Ö

V Ä R T att V E T A. från A till Ö V Ä R T att V E T A från A till Ö 2014 Värt att veta från A till Ö För dig som bor i Brf Harald Stake Information och trivselregler. Värt att veta kommer att uppdateras vid behov på föreningens hemsida.

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Brf Apeln 7 1.1 Att bo i bostadsrätt 1.2 Styrelsen 1.3 Föreningsstämma 1.4 Stadgar 1.5 Felanmälan

Innehållsförteckning. 1. Brf Apeln 7 1.1 Att bo i bostadsrätt 1.2 Styrelsen 1.3 Föreningsstämma 1.4 Stadgar 1.5 Felanmälan Hej medlem! Denna medlemsinformation är utgiven av styrelsen i Bostadsrättsföreningen Apeln 7 i Solna och vänder sig till dig som är medlem i föreningen. Tanken är att den ska ge svar på de vanligaste

Läs mer

BRF Skogås 1:s A - Ö Detta är ett särtryck från den uppdaterade version av Husboken som finns på BRF Skogås 1:s hemsida, brfskogas1.se/husboken.

BRF Skogås 1:s A - Ö Detta är ett särtryck från den uppdaterade version av Husboken som finns på BRF Skogås 1:s hemsida, brfskogas1.se/husboken. 1 BRF Skogås 1:s A - Ö Detta är ett särtryck från den uppdaterade version av Husboken som finns på BRF Skogås 1:s hemsida, brfskogas1.se/husboken. a Allmän information Organisationsnummer: 712800-0200

Läs mer

Riksbyggens bostadsrättsförening Stockholmshus nr 7

Riksbyggens bostadsrättsförening Stockholmshus nr 7 Riksbyggens bostadsrättsförening Stockholmshus nr 7 En sammanfattning av den viktigaste information du bör känna till som boende i föreningen Uppdaterat informationsmaterial mars 2006 Innehåll: Bostadsrätt

Läs mer

Information till boende och nyinflyttade! Information till boende och nyinflyttade!

Information till boende och nyinflyttade! Information till boende och nyinflyttade! Välkommen till vår förening! Information till boende och nyinflyttade! Information till boende och nyinflyttade! Vi hälsar dig välkommen och hoppas att du skall trivas i din lägenhet och med vår bostadsrättsförening.

Läs mer

Sunt Förnuft i Brf. Fagotten

Sunt Förnuft i Brf. Fagotten Sunt förnuft i bostadsrättsföreningen Fagotten i Lund. Org- nr 716406-8129 www.fagotten.org Här följer en alfabetiskt ordnad sammanställning av det mesta man behöver veta för att bo i bostadsrättsföreningen

Läs mer

Välkommen till Kopparslanten. Information och regler för boende.

Välkommen till Kopparslanten. Information och regler för boende. Välkommen till Kopparslanten Information och regler för boende. 2007 1 2 Brf. Kopparslanten, Kallhäll Det finns en mobiltelefon som vandrar mellan oss i styrelsen. Vi skall försöka ha den bemannad i annat

Läs mer

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet Information från A Ö För oss som bor i Brf. Gumshornet Andrahandsuthyrning Anticimex Avgift Avlopp Balkonger Du måste ha styrelsens tillstånd för att hyra ut din lägenhet. Tillstånd till andrahandsuthyrning

Läs mer

Medlemsinformation för boende i Bostadsrättsföreningen Ordspråket 2

Medlemsinformation för boende i Bostadsrättsföreningen Ordspråket 2 Medlemsinformation för boende i Bostadsrättsföreningen Ordspråket 2 Från A till Ö Den här informationen är för dig som redan bor i Ordspråket 2 eller är nyinflyttad. Du kan använda informationen som ett

Läs mer

HANDBOK för. Version 090907

HANDBOK för. Version 090907 HANDBOK för Version 090907 Inledning... 3 Brf Färdknäppen 2... 4 Bostadsrätt och bostadsrättsförening... 4 Hur föreningen styrs... 4 Föreningsstämman... 4 Styrelsen... 4 Styrelsens arbetssätt... 5 Valberedningens

Läs mer

Information om Riksbyggens Bostadsrättsförening Ladusvalan i Lund

Information om Riksbyggens Bostadsrättsförening Ladusvalan i Lund Information om Riksbyggens Bostadsrättsförening Ladusvalan i Lund Foto: Forntiden, utförd i betong av Ingegerd Lundahl-Olsson (Källa: Konsten i våra föreningar, Riksbyggen Södra Skåne) VÄLKOMMEN Styrelsen

Läs mer

Inledning. Ruddammen och Fastigheten Klarbäret 4

Inledning. Ruddammen och Fastigheten Klarbäret 4 1 Inledning Ruddammen och Fastigheten Klarbäret 4 Området är den nordligaste delen av Östermalm. Dess äldsta namn var Stora Kullberget. År 1670 överfördes det från Solna till Stockholms Stad, och det s.k.

Läs mer

Medlemsinformation. Bostadsrättsföreningen Blompottan nr 2. Uppdaterad 2014-05-12

Medlemsinformation. Bostadsrättsföreningen Blompottan nr 2. Uppdaterad 2014-05-12 Medlemsinformation Bostadsrättsföreningen Blompottan nr 2 Uppdaterad 2014-05-12 Innehållsförteckning 1. Inledning...4 2. Styrelsens ansvar och befogenheter...4 3. Förvaltning och fastighetsskötsel...4

Läs mer

Information om att bo i bostadsrättsföreningen. Entitan

Information om att bo i bostadsrättsföreningen. Entitan Information om att bo i bostadsrättsföreningen Entitan Innehåll Kort information om Brf Entitan sidan 3 Karta över fastigheterna och lokalerna sidan 4-5 Om att äga en bostadsrätt sidan 6 Tv-kanaler, Renovering,

Läs mer

Välkommen till. brf MASTEN

Välkommen till. brf MASTEN Välkommen till brf MASTEN Denna informationsmapp innehåller: - Information för nyinflyttade till HSB brf Masten - Aptusinformation - Information gällande hyresavgiften - Trivselregler för brf Masten -

Läs mer