FRÅN A TILL Ö I BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN PORFYREN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FRÅN A TILL Ö I BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN PORFYREN"

Transkript

1 FRÅN A TILL Ö I BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN PORFYREN

2 VÄLKOMMEN TILL PORFYREN! Styrelsen för bostadsrättsföreningen Porfyren hälsar dig välkommen till ditt nya boende och som delägare i föreningen. Vi hoppas att denna information kan bidra till att ge alla nyinflyttade i föreningen ett ömsesidigt bra och trivsamt boende. Som boende på området är denna guide en bra hjälp för att lättare få information om parkeringsplatser, garage, tvättstugor, bastu, gym, källarförråd etc. Vi har här samlat all den nödvändiga information som du i framtiden kan ha glädje och nytta av. VAD INNEBÄR DET ATT BO I BOSTADSRÄTT? En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening vars huvudändamål är att på obegränsad tid upplåta bostäder med bostadsrätt till sina medlemmar. Begreppet bostadsrätt används ofta i dagligt tal för att beteckna den lägenhet du har. Men det är viktigt att komma ihåg att när du köper en bostadsrätt köper du ingen fysisk lägenhet eller någon andel i en fastighet, utan endast en rätt att nyttja en viss lägenhet. Det innebär att du tillsammans dina grannar är medlem i en ekonomisk förening som äger fastigheten och därmed också lägenheterna. Du är själv med och äger huset du bor i. Allt från lägenheterna, de gemensamma utrymmena och eventuell utemiljö. Ni äger husen tillsammans. Att bo i bostadsrätt innebär en större frihet när det gäller renovering i lägenheten i jämförelse mot hyresrätt. Men det är ändå så att du måste ha föreningens godkännande om du vill göra stora förändringar. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (månadsavgiften multiplicerat med 12) täcker föreningens lån, driftkostnader (sophämtning, snöröjning m.m.) och fondavsättningar för t.ex. reparationer och underhåll. VAR MED OCH FORMA VÅRT BOSTADSOMRÅDE! Gör din röst hörd genom att komma på föreningsstämman och/eller lämna in motioner. Ansvaret för förvaltningen vilar på vår styrelse, som till sin hjälp med den löpande förvaltningen har vicevärden. Styrelseledamöter, revisorer etc. utser vi medlemmar själva vid föreningsstämman som hålls före maj månads utgång varje år. Är du intresserad av att hjälpa till med styrelsearbetet eller på andra sätt, hör av dig till styrelsen. Vi är alla gemensamt ansvariga för hur vårt boende här på Porfyren är.

3 Allmänna utrymmen Tillsammans ansvarar vi för våra gemensamma utrymmen. I våra portar, trapphus och källargångar får inte cyklar, barnvagnar, möbler eller dylikt förvaras. Den boendes egendom ska förvaras i lägenheten eller i källarförrådet. Balkong Ni ansvarar för skottningen och renhållningen på er balkong (dvs. ingen sopförvaring pga. skadedjur och ohygieniska dofter). Balkonglådor hängs, av säkerhetsskäl, på insidan av balkongen. Mattor skakas och piskas vid piskställning ute på området, inte på balkongen. Under vintersäsongen uppmanas alla att skotta balkongen kontinuerligt, allt detta för att minska takdroppet till våren. Tänk på din granne. Grillning på balkongen är inte tillåtet pga. brandrisken. Barnvagnar Barnvagnar får inte förvaras i trapphuset på grund av brandrisk. Det finns barnvagnsförråd i källaren och på Porfyrvägen 4, 14 och 20 finns förvaring i enskilt förråd ute på gården. Nyckel till Porfyrvägen 4 kvitteras ut hos HSB. Bastu Bastun ligger i källaren på Porfyrvägen 14. Bokning av bastun sker på bokningstavlan i trapphuset. Du kan boka 1 pass/hushåll åt gången. Alla bastubadare städar själva efter sitt besök. Brandvarnare För dig och dina grannars säkerhet ska en fungerande brandvarnare vara installerad. Den ska placeras så centralt i lägenheten som möjligt. Bredband Bredband är inkopplat i alla lägenheter och både internet och IP-telefoni ingår i månadsavgiften. För att ansluta dig kontaktar du Bredbandsbolaget. Bokningstavlor Dessa tavlor fungerar som en löpande informationsportal till er boende. Gör till vana att alltid hålla er uppdaterade om vad som händer på området. Vid problem med brickor, namnändringar etc. kontakta styrelsen, aktuellt telefonnummer och e-postadress finns på tavlan. Borrmaskin Föreningen har en gemensam borrmaskin av kraftigare modell som man kan låna. Kontakta styrelsen för detta. Cyklar Cyklar ska förvaras i cykelförråd eller i avsedda cykelställ utanför entrén. Mopeder får inte förvaras i cykelförråden på grund av brandrisken. Felanmälan Felanmälan under vardagar (lunchstängt 11:30-12:30) gör du till HSB på eller via Vid akuta åtgärder som inte kan vänta kontaktas Securitas, jourtelefon Vardagar samt under helgdagar dygnet runt. OBS! Du får själv stå för kostnaden, både rep och utryckning, om du ringer Securitas för åtgärder i din lägenhet t.ex. byte av strömbrytare under en helg. Föreningslokal I föreningslokalen på Porfyrvägen 6 har vi våra gemensamma träffar. Vill du hyra lokalen kontaktar du styrelsen. Förråd Till varje lägenhet hör ett förråd och ett matförråd. Där får inga brandfarliga ämnen förvaras. Utrymmet utanför förrådet får inte användas som förvaringsplats. Se till att låsa dörren till källarförråden efter dig så att inte obehöriga kan ta sig in. Detta för att undvika inbrott, skadegörelse och anlagda bränder. Försäkring För att ha ekonomiskt skydd om något skulle hända i ditt hem ska du ha en egen hemförsäkring. Du behöver inte ha någon egen tilläggsförsäkring för bostadsrätt, det har föreningen tecknat kollektivt. Grillning Det finns en grillplats mellan Porfyrvägen 12 och Porfyrvägen 16 som endast är till för medlemmar i föreningen. Använd endast tändmaterial avsett för grillning och använd grillkol/briketter, inte ved. Se till att det är städat och snyggt efter avslutad grillning, och tänk på att inte störa grannarna. Det är förbjudet att grilla på balkongerna på grund av brandrisken.

4 Gym Ett gym finns i källaren på Porfyrvägen 4. Här finns även tillgång till pingisbord. Kontakta HSB för tillgång till gymmet. Rengöring av utrustning sköter man själv efter avslutat pass. Gårdar Alla boende ansvarar tillsammans för att hålla gårdarna rena och fina och att våra planteringar får stå kvar. Genom att visa hänsyn och gott omdöme, kan vi alla njuta av vistelsen utomhus. Varje vår anordnas en städdag då föreningens medlemmar hjälps åt att kratta, sopa och plocka bort skräp som tinat fram under våren. På gårdarna råder parkeringsförbud. Detta för att ambulans, brandkår, hemtjänst, färdtjänst m.m. ska kunna ta sig fram. Gästrum Finns i källaren på Porfyrvägen 6. Kan bokas mot en avgift. Kontakta styrelsen för bokning. Hobbyrum I källaren på Porfyrvägen 20 finns ett hobbyrum som du kan låna. Där kan du snickra, valla skidor, måla etc. Nyckel till hobbyrummet kvitteras ut hos HSB. Hundar/Husdjur Hundar ska rastas utanför bostadsområdet. Som ägare ska du alltid plocka upp efter din hund. Katter skall hållas under uppsikt och hundar skall vara kopplade, så att de inte stör eller förorenar i sandlådorna, på gångvägarna och grönområdena. Tänk på att det finns personer som är hundrädda. Hänsyn till grannar På olämpliga tider ska vi inte spela hög musik, borra i väggar eller i övrigt utföra sysslor som kan verka störande för våra grannar. Tystnad mellan 22:00-06:00 ska respekteras av alla boende. Om ni har planerat in en fest, ska utföra högljutt renoveringsarbete eller några andra trevligheter är det bra om ni innan detta informerar era grannar eller sätter upp en lapp i porten om detta. Acceptansen brukar öka markant om man har blivit informerad. Lekparker Det finns två lekparker för de mindre barnen belägna mellan Porfyrvägen 8 och 12 samt mellan Porfyrvägen 10 och 14. Dessutom finns det en lekpark för lite större barn mellan Porfyrvägen 16 och 18. Parkering/Garage Parkering- och garageplats söker du via HSB. Kösystem finns för bilplats med eller utan motorvärmare. I garage ska endast bil förvaras. Max 1 parkerings- eller garageplats per hushåll. Inne på området råder parkeringsförbud. Man får endast köra in på gården för i- och urlastning om du inte har parkeringstillstånd på grund av handikapp. Du som har bilplats/garage, använd den till din bil, så finns det större möjlighet för gäster och de som är utan att hitta en plats att parkera. Port och trapphus Alla portar är låsta mellan kl. 20:00-06:00. För att öppna dörren under den låsta perioden håller du upp din bricka mot läsaren vid respektive dörr. Det är förbjudet att förvara saker i trapphus och entré. Dels av brandskäl vid en ev. utrymning, dels av renhållningsskäl. Renovering När du renoverar får du byta allt gällande tapeter, golv, vitvaror, köksluckor etc. Du får även kakla om badrummet om du vill. Vid större byggnadsprojekt som rör bestående väggar måste styrelsen kontaktas. Respektera grannarna vid högljutt arbete och utför inte detta arbete vid olämpliga tidpunkter. Vid installation av tvätt- eller diskmaskin, skall en behörig fackman göra detta. Rökning Rökning är förbjudet i allmänna utrymmen så som hissar, trapphus, tvättstugor, träningslokal och bastu. Släng inte fimparna på gården utan använd askkopp när ni röker på balkongen. Nedskräpning medför extra arbete, en tråkigare boendemiljö och onödiga merkostnader. Sopor och källsortering Hushållssopor ska vara välförpackade och slängas i sophuset. Övriga sopor ska sorteras och föras till återvinningstation (Närmaste finns vid Konsum Dübengatan) eller lämnas in på återvinningscentralen på Kurravaaravägen. Det är inte tillåtet att lämna sopor utanför soprummet på området. Styrelse Information om vilka som ingår i styrelsen och kontaktuppgifter finns på föreningens hemsida och på informationstavlorna vid entrén. Du kan även lämna skrivelser i brevlådan utanför föreningslokalen belägen på Porfyrvägen 6.

5 Säkerhet och ansvar Tillsammans skall vi förhindra inbrott, skadegörelse och anlagda bränder. Vi måste se till att alla dörrar till källare, förråd, cykelrum, garage och övriga gemensamma lokaler är ordentligt låsta. Om det uppstår skador på våra hus, gemensamma utrymmen eller på området, skall detta anmälas till vicevärden eller styrelsen. Genom att förebygga skadegörelse slipper vi onödiga kostnader. Trygghetsjour Tryggheten värdesätts högt. Ibland kan det dessvärre uppstå situationer som upplevs som mycket störande. I sådana fall är det viktigt att få hjälp. Ring Securitas, vardagar kl. 16:30-07:00. Lördagar, söndagar samt under helgdagar dygnet runt. TV Föreningen har ComHem som levererar både kabel och digital-tv. Du får ha en egen parabol men den får inte placeras utanför balkongräcket. Tvättstugor Tvättstugorna finns på Porfyrvägen 8, 14 och 18. Föreningen har även en grovtvättstuga och den finns i hus 14. Bokning av tvättstugorna sker via bokningstavlorna som finns uppsatta i varje trappuppgång. Du ansvarar själv för städning av tvättstugan efter avslutat pass. Vicevärd Vicevärd är HSB Norr och du kontaktar dem när du har ärenden gällande: - Garage-, motorvärmare- och bilplatser. - Andrahandsuthyrningar (kräver styrelsens godkännande) - Repfond - Rekvisition till extra nycklar - Föreningen - Felanmälan dagtid Mån-fre, kl , tel: (lunchstängt , dock kan ni lämna meddelande under denna tid.) Styrelsen

Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening Masten i Göteborg

Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening Masten i Göteborg Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening Masten i Göteborg Att bo i en bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor i samma situation. Tillsammans äger och förvaltar vi huset där vi

Läs mer

Välkommen till. brf MASTEN

Välkommen till. brf MASTEN Välkommen till brf MASTEN Denna informationsmapp innehåller: - Information för nyinflyttade till HSB brf Masten - Aptusinformation - Information gällande hyresavgiften - Trivselregler för brf Masten -

Läs mer

Välkommen till föreningen

Välkommen till föreningen 1 Välkommen till föreningen Styrelsen vill passa på att hälsa er välkomna till BRF Risten. Vi hoppas att allt är till belåtenhet och att ni kommer att trivas i vårt kvarter. I BRF Risten ingår adresserna:

Läs mer

Trivselregler Bostadsrättsföreningen Grönkålen i Solna

Trivselregler Bostadsrättsföreningen Grönkålen i Solna Trivselregler Bostadsrättsföreningen Grönkålen i Solna Att visa respekt och ta hänsyn till sina grannar är naturligtvis mycket viktigt för att alla i huset ska trivas. Vårda grannsämjan genom att behandla

Läs mer

Välkommen till BRF Malmgården

Välkommen till BRF Malmgården Välkommen till BRF Malmgården Vi är en familjär förening med ett stort hus, 13 trappuppgångar, 281 lägenheter. Ett 10-tal butikslokaler, ett 30 -tal vinds- och källarlokaler. Föreningen har även ett underjordiskt

Läs mer

Välkommen till Brf Målaren!

Välkommen till Brf Målaren! Bostadsrättsföreningen MÅLAREN Välkommen till Brf Målaren! Bostadsrättsföreningen MÅLAREN Verkmästargatan 7, 754 36 UPPSALA Hej! Vi hoppas att du ska komma att trivas i ditt nya boende hos oss i bostadsrättsföreningen

Läs mer

Att bo i Brf Järngården

Att bo i Brf Järngården Att bo i Brf Järngården Inledning Du har valt att bo i bostadsrättsföreningen Järngården. Ett klokt val, men vad betyder det egentligen? Vad finns det för möjligheter inom föreningen? Vilka ordningsregler

Läs mer

Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna

Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för sitt boende. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och tillsammans

Läs mer

Trivselregler och praktiska frågor gällande BRF Svenska Högarna 4

Trivselregler och praktiska frågor gällande BRF Svenska Högarna 4 Trivselregler och praktiska frågor gällande BRF Svenska Högarna 4 För att föreningen ska fungera till allas trevnad och för att undvika missförstånd krävs gemensamma regler. Vi har skapat dessa med stöd

Läs mer

Bostadsrättsföreningen

Bostadsrättsföreningen Bostadsrättsföreningen Bra Boende i Mölndal Trivsel- och ordningsregler Alla medlemmar har ett gemensamt ansvar för att vår bostadsrättsförening förblir en trivsam och väl fungerande förening. Förutom

Läs mer

Ordnings- och trivselregler

Ordnings- och trivselregler Ordnings- och trivselregler Vi är varandras boendemiljö. I flerfamiljshus bor vi alla nära varandra och det innebär att vi måste ta hänsyn och respektera varandra. Vi har tillsammans skapat regler för

Läs mer

Välkommen till Brf Svindersvik i Nacka

Välkommen till Brf Svindersvik i Nacka Trivselregler Välkommen till Brf Svindersvik i Nacka Vi i styrelsen för Brf Svindersvik i Nacka önskar Dig välkommen som boende och medlem. Vi vill presentera föreningen för Dig och berätta lite om vilka

Läs mer

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap. Vår målsättning är att alla skall ha det så trivsamt som möjligt och att boendet ska kosta

Läs mer

BRF Valhallavägen 22

BRF Valhallavägen 22 BRF Valhallavägen 22 Information och trivselregler Innehåll BRF Valhallavägen 22... 1 Husets och föreningens historia... 3 Generellt om att bo i bostadsrätt... 3 Inflytt... 3 Årsavgift... 3 Stadgar...

Läs mer

ABC för boende. Ordningsregler & information för boende i bostadsrättsföreningen Tattby 4:1

ABC för boende. Ordningsregler & information för boende i bostadsrättsföreningen Tattby 4:1 ABC för boende Ordningsregler & information för boende i bostadsrättsföreningen Tattby 4:1 Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

Välkomstbrev Brf Ingermarshov

Välkomstbrev Brf Ingermarshov Välkomstbrev Brf Ingermarshov Välkommen som nyinflyttad i föreningen, vi hoppas att ni ska trivas! En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening i vilken de boende är medlemmar i föreningen och ansvarar

Läs mer

Lägenheter och föreningens utrymmen får inte användas för annat än avsett ändamål.

Lägenheter och föreningens utrymmen får inte användas för annat än avsett ändamål. Brf. Almens ordningsregler fr. november 2010 Allmänt om reglerna Förutom Sveriges lagar och föreningens stadgar gäller följande regler i föreningen. Är du osäker på vad som gäller i olika situationer eller

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Norrängen från A till Ö

Bostadsrättsföreningen Norrängen från A till Ö Bostadsrättsföreningen Norrängen från A till Ö Andrahandsuthyrning En bostadsrättsinnehavare får inte hyra ut sin lägenhet i andra hand utan styrelsens godkännande. Att bo i bostadsrätt Att bo i en bostadsrättsförening

Läs mer

OBS! Tillåt ingen annan än boende i huset nyttja våra sopkärl och grovsoprum.

OBS! Tillåt ingen annan än boende i huset nyttja våra sopkärl och grovsoprum. Från A till Ö - Brf Nya Plogen 12 Alla vi medlemmar i bostadsrättsföreningen Nya Plogen 12 äger nu gemensamt, genom föreningen, vårt hus. Det innebär att vi alla måste vara delaktiga i skötsel och beslut

Läs mer

Ordningsregler för Brf Facklan Haga rev 130520

Ordningsregler för Brf Facklan Haga rev 130520 Ordningsregler för Brf Facklan Haga rev 130520 Välkommen som medlem och granne! Följande skrift talar om vad du ska känna till om föreningen. 1. Allmänt 2. Andrahandsuthyrning 3. Badrum/Badrumsrenovering

Läs mer

Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet. Här är de regler som gäller.

Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet. Här är de regler som gäller. ORDNINGSREGLER Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet. Här är de regler som gäller. DET HÄR BÖR DU VETA Styrelsens uppgift är att

Läs mer

Trivselregler för boende i Skuggviolen 1. Bostadsrättsföreningen. Skuggviolen 1 Organisationsnummer 769606-8217

Trivselregler för boende i Skuggviolen 1. Bostadsrättsföreningen. Skuggviolen 1 Organisationsnummer 769606-8217 Trivselregler för boende i Skuggviolen 1 Bostadsrättsföreningen Skuggviolen 1 Organisationsnummer 769606-8217 Styrelsens och boendes ansvar Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

Att bo i en bostadsrätt 1. Föreningens arbete 2. Lägenheten 3. Gemensamma lokaler och utrustning 4. Sopor och returpapper 5. Förvaring och parkering 6

Att bo i en bostadsrätt 1. Föreningens arbete 2. Lägenheten 3. Gemensamma lokaler och utrustning 4. Sopor och returpapper 5. Förvaring och parkering 6 Innehållsförteckning Avsnitt Att bo i en bostadsrätt 1 Föreningens arbete 2 Lägenheten 3 Gemensamma lokaler och utrustning 4 Sopor och returpapper 5 Förvaring och parkering 6 Systematiskt Brandskyddsarbete

Läs mer

ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER A - Ö

ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER A - Ö ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER A - Ö Enligt bostadsrättslagen skall varje förening ha ordningsregler. I enlighet med lagens formulering måste man alltid sköta sitt boende så att man iakttar sundhet, ordning

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Öland II Björnvägen 11, Lidingö. Vad du som medlem bör veta

Bostadsrättsföreningen Öland II Björnvägen 11, Lidingö. Vad du som medlem bör veta Brf Öland II Version: 2.0 Sida 1 av 17 Bostadsrättsföreningen Öland II Björnvägen 11, Lidingö Vad du som medlem bör veta Version 2.0 Sida 1 Brf Öland II Version: 2.0 Sida 2 av 17 Innehållsförteckning 1.

Läs mer

Välkommen till Brf Haren i Krokslätt!

Välkommen till Brf Haren i Krokslätt! Välkommen till Brf Haren i Krokslätt! Som medlem i en bostadsrättsförening har du inte bara rätten till en bostad i föreningens fastighet utan du har också skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar.

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Tangen Minneberg Från A - Ö

Bostadsrättsföreningen Tangen Minneberg Från A - Ö Bostadsrättsföreningen Tangen Minneberg Från A - Ö Medlemsinformation för boende i Bostadsrättsföreningen Tangen, HSB Stockholm A-Ö, också med information om Minnebergs Fest/Samlingslokaler medföljer nummer

Läs mer

Ordningsregler/Trivselregler för Bostadsrättsföreningen Benzelius

Ordningsregler/Trivselregler för Bostadsrättsföreningen Benzelius Ordningsregler/Trivselregler för Bostadsrättsföreningen Benzelius Det här bör du veta om föreningens ordningsregler/trivselregler. Ansvar för ordningen Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar.

Läs mer

Trivsel- och ordningsregler för HSB Brf Tapperheten 7, Malmö

Trivsel- och ordningsregler för HSB Brf Tapperheten 7, Malmö Trivsel- och ordningsregler för HSB Brf Tapperheten 7, Malmö Antagna vid styrelsemötet den 2010-06-29 Följande trivselregler är beslutade av styrelsen för HSB Brf Tapperheten 7 och skall ses om ett komplement

Läs mer

HUSBOK. Vi hälsar dig varmt välkommen till Bostadsrättsföreningen Dalafjället.

HUSBOK. Vi hälsar dig varmt välkommen till Bostadsrättsföreningen Dalafjället. HUSBOK Vi hälsar dig varmt välkommen till Bostadsrättsföreningen Dalafjället. För att alla ska trivas och ha ett trevligt och säkert boende finns det en del saker som vi tillsammans bör tänka på. Vi kallar

Läs mer