Ordförande har ordet - tack för mig

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ordförande har ordet - tack för mig"

Transkript

1 Ordförande har ordet - tack för mig Normalt brukar jag ta upp saker som styrelsen kommer att arbeta med framöver i denna spalt. Denna gång blir det inte så eftersom jag kommer att avgår ur styrelsen vid stämman i vår efter ca 10 år som föreningens ordförande. Det har varit mycket lärorikt att arbeta i styrelsen. Arbetet har också underlättats av ett gott samarbete med vicevärd Kurt och Vivianne Larsson. Styrelsens ledamöter har också en stor del i att arbetet fungerat så bra som det har gjort. Bra kan dock alltid bli bättre och jag önskar därför den kommande styrelsen lycka till! Hälsningar Svante Brunåker 1 (10)

2 Parkering på gården är förbjuden Att parkering på gården är förbjuden vet vi alla. Att det inte är tillåtet att köra in bilen på gården utan att lasta ur eller i bilen vet också alla. De flesta av oss följer också dessa regler. Men det finns några medlemmar och återkommande besökare som inte alltid bryr sig om dessa regler. Detta är ett problem som styrelsen har följt under lång tid och återkommande skrivit om i medlemsbladet. Dock fortsätter inkörningarna och parkeringarna på gården. Det finns anledning att undra varför föreningen inte tillåter bilar på gården. Det finns många både praktiska och estetiska skäl till detta. Räddningstjänsten måste vid varje tidpunkt på dygnet kunna komma in på gården. Sopbilar och andra arbetsfordon måste också kunna komma in på gården. Vi medlemmar måste kunna hämta våra cyklar ur cykelförråden och ta oss fram till soprummen, vilket avsevärt försvåras när det står bilar i vägen. Vi har en fin inbyggd gård, där vi inte vill bli störda av buller och avgaser från bilar varken när vi är ute på gården eller när vi är inne i våra hem. Vi många barn som leker, springer och cyklar på gården. Vi vill att de ska kunna fortsätta att leka på gården utan att riskera att bli överkörda. 2 (10)

3 Vad kan då styrelsen göra för att stävja dessa onödiga inkörningar på gården? En variant är naturligtvis att ha en intensifierad parkeringsövervakning, kanske flera gånger om dagen. Det är dock inte tilltalande att vi ska behöva använda ett kraftigt övervakningssystem på våra egna medlemmar. En annan variant är att sätta upp bommar vid infarterna, så att den som har anledning att åka in på gården varje gång måste fälla upp och ner bommen för att ta sig in och ut. Det blir ett krångligt system för alla berörda, inte minst för sophämtarna och vi får då också troligen en högre sophämtningsavgift, eftersom det kommer att ta längre tid att hämta våra sopor. Att installera dessa bommar är inte heller gratis, utan vi får räkna med ett antal tiotusen kronor för detta. Pengar som vi får ta ut genom höjda hyror. Vi vill helst slippa genomföra någon av dessa åtgärder och behöver då allas uppslutning med att vi gemensamt ska följa de regler som gäller och inte köra in på gården i onödan! Kom också ihåg att gästparkeringarna är till för just gäster. Det är inte tillåtet för boende i föreningen att parkera på dessa p-platser. Naturligtvis är det inte heller tillåtet för andra utomstående att parkera på våra gästparkeringar. Vi har idag 6 gästparkeringar. En vid Stormgatan 5, en vid Stormgatan 11, en vid Stormgatan 19 (infart från Regngatan), en vid Regngatan 10 och slutligen två vid Regngatan 16. Vid Regngatan 16 fanns tidigare fyra gästparkeringar. Två av dessa har nu gjorts om till permanenta parkeringsplatser för medlemmarna i föreningen. Styrelsen har också tagit ett beslut om att garantera alla lägenheter med bil möjligheter att hyra en p-plats eller en garageplats. Någon garanti för att ha två eller flera platser finns dock inte, utan den möjligheten ges bara om lediga p-platser finns, vilka inte efterfrågas av lägenheter utan p-plats. 3 (10)

4 Regler för reparation av badrum mm Styrelsen har fastställt vissa kompletteringar till de regler för reparation av badrum som föreningsstämman fastställde för några år sedan. Kompletteringarna innebär bl.a. att arbetet ska utföras av hantverkare med F-skattsedel. De kompletta reglerna bifogas medlemsbladet. Sammanlagt 73 lägenheter har nu genomfört badrumsrenoveringar. Styrelsen ser fram emot när samtliga 132 lägenheter har renoverade badrum. Vi kan dock redan nu konstatera att vi genom denna kontinuerliga renovering med samtida ledningsbyten har gjort stora besparingar jämfört med om vi - som många bostadsrättsföreningar har gjort - skulle ha genomfört en stamrenovering av alla lägenheter samtidigt. De årligen återkommande fuktmätningarna av badrummen kommer att genomföras under våren via vår vicevärd. Ansvarsavtal för paraboler mm Du som har parabol ska - som tidigare påpekats - teckna ett avtal med föreningen, där du åtar dig det ansvar som uppkommer om parabolen skulle orsaka skada. Detta är en förutsättning för att du ska få ha parabol. Kontakta vicevärd om du inte lämnat in ansvarsavtal. Blankett bifogas. Om du har annat på balkongen som inte är grundutrustning t.ex. eldragningar, markis eller från balkongen uthängande balkonglådor ska du också lämna in ett ansvarsavtal till vicevärd. 4 (10)

5 Dags för föreningsstämma Du är välkommen till föreningsstämma på Gränbyskolan torsdag den 1 april kl Kallelse och handlingar inför stämman kommer att lämnas ut senare till varje lägenhet. Vill du lämna en motion till stämman ska den ha inkommit senast två veckor före stämman. Valberedningen vill att intresserade för styrelsearbete hör av sig till Kurt Larsson. Sopsorteringen kan bli bättre De flesta av oss medlemmar sköter sopsorteringen på ett bra sätt. Men tyvärr finns det vissa som inte sköter sorteringen på rätt sätt. Det är inte ovanligt att t.ex. elektriska apparater, uttjänta datorer och andra dylika apparater kastas i våra vanliga soprum eller i sopcontainern. 5 (10)

6 Detta får föreningen, dvs. vi medlemmar, betala extra avgifter för. Dylika apparater ska lämnas på kommunens återvinningscentraler. Lämpligt för oss boende här i Gränby är att lämna på Spikgatan i Bolandsområdet. Det är gratis att lämna där. Vi måste alla hjälpas åt att sopsortera på rätt sätt så att vi undviker onödiga kostnader p.g.a. slarv med sopsorteringen. Är du osäker på hur du ska sopsortera kan du prata med vår vicevärd. Biltrafiken på Gränby bilgata För flera år sedan antogs en motion på föreningsstämman om att vi ville att kommunen skulle vidta åtgärder för att dämpa trafiken och farten på Gränby bilgata. Trots påstötningar hände inte något med anledning av motionen. Nu har styrelsen via Bengt Fagerström återigen och envetet bearbetat kommunen, som nu har lovat att åtgärder ska vidtas. En vägbula i närheten av Regngatan ska sättas upp. Styrelsen fortsätter att bevaka frågan tills åtgärder verkligen har vidtagits. 6 (10)

7 Bergvärme Styrelsen har som vi meddelat tidigare utrett frågan om eventuell installation av bergvärme. Resultatet är ett förslag till föreningsstämman 1 april att inte införa bergvärme, då föreningen i dag inte skulle göra någon ekonomisk vinst genom att installera bergvärme. SBCs medlemssidor på Internet Som medlemsförening i SBC har vi tillgång till en hel del information som inte är tillgänglig för andra besökare på SBCs webbplats Samtliga boende i föreningen har tillgång till dessa sidor. Användarnamnet är : BRF Stormen Lösenordet är: För att logga in gör så här: Gå in på adressen klicka på rubriken Inloggning för medlemmar på första sidan. Skriv in ovan angivna användarnamn och lösenord i den inloggningsruta som syns på skärmen. Ändringar i Bostadsrättslagen Under 2003 trädde vissa ändringar i bostadsrättslagen i kraft som kan vara av vikt för alla boende i föreningen att känna till. SBC har gjort en sammanfattning av dessa ändringar. Denna bifogas medlemsbladet. Ny fastighetsskötare Som ni säkert har märkt har vi fr.o.m. 1 december bytt fastighetsskötare. Ny fastighetsskötare är Upplands Boservice AB, 7 (10)

8 som också har skötseln av vår grannförening på andra sidan Stormgatan. Styrelsen är nöjd med vad vi hittills har sett av deras arbete och vi tror att vi ska vara det i fortsättningen också. I samband med föreningsstämman 1 april kommer en representant från Upplands Boservice att finnas på plats för att presentera företaget och svara på frågor. Nyrenoverad Hörnanlokal Föreningslokalen Hörnan är nu renoverad och uppfräschad i alla delar, utom bastudelen. Nytt golv och ytterligare renovering av bastudelen kommer att genomföras under sommarhalvåret. Vid de tvåa öppna hus som genomförts har många medlemmar besökt lokalen. Bokningen av lokalen har också ökat. Bokning sker via vicevärd och kostar inget, men du måste lämna 500:- när du bokar lokalen. Dessa pengar får du tillbaka när du återlämnar nyckeln, under förutsättning naturligtvis att lokalen är städad och inga skador har uppkommit. Tilläggsförsäkring upphör Föreningens fastighetsförsäkringen har tidigare innefattat också en kollektiva tilläggsförsäkringen för medlemmarna. Försäkringen har nu ändrats så att tilläggsförsäkringen tecknas separat till en årskostnad av totalt kronor. Styrelsen har beslutat att teckna tilläggsförsäkring för 1 år t.o.m. september 2004 och att sedan inte förlänga tilläggsförsäkringen, utan överlåta till den enskilde medlemmen att fortsättningsvis teckna alla försäkringar som rör medlemmens bostad. 8 (10)

9 Allmänna ordningsregler för Brf Stormen De ordningsregler som bifogades förra medlemsbladet var tyvärr inte är de nyantagna, utan de gamla. De nyantagna ordningsreglerna finns dock på föreningens hemsida och bifogas också detta medlemsblad. Loppis på gården? Styrelsen har fått frågan om den kan arrangera andrahandsförsäljning inom föreningen av diverse prylar som medlemmar vill sälja. Som svar på frågan har styrelsen sagt att Loppis på gården kan ske i samband med kommande gårdsfest. Förutsättningen är att några medlemmar är beredda att arbeta med frågan. Är du eller är ni några som är intresserade av att arbeta med frågan, kontakta vicevärd. Sopborste och snöskyffel Ni vet väl att i varje trappuppgång finns i barnvagnsrummet både sopborste och snöskyffel att vid behov användas nu under vintertid. Glöm inte att ställa tillbaka efter användandet. STYRELSEN 9 (10)

10 Brf Stormen Information Februari 2004 Innehåll: Ordförande har ordet 1 Parkering på gården är förbjuden 2 Regler för reparation av badrum 4 Ansvarsavtal för paraboler mm 4 Dags för föreningsstämma 5 Sopsorteringen kan bli bättre 5 Biltrafiken på Gränby bilgata 6 Bergvärme 7 SBCs medlemssidor på Internet 7 Ändringar i Bostadsrättslagen 7 Ny fastighetsskötare 7 Nyrenoverad Hörnanlokal 8 Tilläggsförsäkring upphör 8 Allmänna ordningsregler för Brf Stormen 9 Loppis på gården? 9 Sopborste och snöskyffel 9 10 (10)

Almviksbulletinen. Sept 2007. Vår nya utemiljö växer fram:

Almviksbulletinen. Sept 2007. Vår nya utemiljö växer fram: Almviksbulletinen Vår nya utemiljö växer fram: Sept 2007 I detta nummer bl.a.: Förvaltningskontoret sid 2 Projekt sid 3 Familjedagen sid 5 Riksbyggen sid 5 Teknisk status sid 7 Fixar-Per sid 7 Tysklandsresa

Läs mer

M U R K L AN B L A D E T. Information till de boende i bostadsrättsföreningen Murklan. maj 2002. Murklan Bladet. www.murklan.nu

M U R K L AN B L A D E T. Information till de boende i bostadsrättsföreningen Murklan. maj 2002. Murklan Bladet. www.murklan.nu Information till de boende i bostadsrättsföreningen Murklan maj 2002 Murklan Bladet www.murklan.nu Det var ett tag sedan Murklanbladet kom ut i era brevlådor. Inte därför att vi inte haft någonting att

Läs mer

Trivselregler A Ö. BRF Diligensen 4

Trivselregler A Ö. BRF Diligensen 4 BRF Diligensen 4 A-Ö Trivselregler A Ö om vad som gäller i BRF Diligensen 4 När man har valt ett boende i ett flerfamiljshus, så innebär det att man har grannar nära inpå sig, ofta både ovanför, under

Läs mer

Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler

Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler Fastställd av styrelsen 2014-01-22 2(8) Välkommen till Brf Morkullan! Brf Morkullan ligger mitt i centrala Malmö och har en lång historia. Husen

Läs mer

Medlemsbladet. I de t här n umr et:

Medlemsbladet. I de t här n umr et: Brf. Oden 2 i Märsta Org.nr. 716420-2124 Stationsgatan 23 B, gård 195 42 Märsta Medlemsbladet Å r g å n g 2 3, n u m m e r 2 S e p t e m b e r 2 0 1 1 I de t här n umr et: Styrelse. Ordförande har ordet.

Läs mer

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson Bergsundsbladet Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson I en tid då vädret verkar ha lite svårt att bestämma sig kommer årets första nummer av Bergsundsbladet. Bladet

Läs mer

Välkommen till Kopparslanten. Information och regler för boende.

Välkommen till Kopparslanten. Information och regler för boende. Välkommen till Kopparslanten Information och regler för boende. 2007 1 2 Brf. Kopparslanten, Kallhäll Det finns en mobiltelefon som vandrar mellan oss i styrelsen. Vi skall försöka ha den bemannad i annat

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Brf. Barkassen 15

Kallelse till årsstämma i Brf. Barkassen 15 Kallelse till årsstämma i Brf. Barkassen 15 Tid: 2015 05 21 kl 18:30 Plats: Helmia. Gå in via stora entren 1. Stämmans öppnande 2. Val av stämmoordförande 3. Val av protokollförare 4. Upprättande av förteckning

Läs mer

Norrskenet En Riksbyggen förening

Norrskenet En Riksbyggen förening Välkommen till Norrskenet En Riksbyggen förening Som nyinflyttad har du säkert många frågor om vår förening och förhoppningsvis kan det här välkomstbrevet svara på åtminstone några av de frågorna. Välkomstbrevet

Läs mer

Information till boende och nyinflyttade! Information till boende och nyinflyttade!

Information till boende och nyinflyttade! Information till boende och nyinflyttade! Välkommen till vår förening! Information till boende och nyinflyttade! Information till boende och nyinflyttade! Vi hälsar dig välkommen och hoppas att du skall trivas i din lägenhet och med vår bostadsrättsförening.

Läs mer

Information till boende i Brf Verdandigården, 2015-03-21

Information till boende i Brf Verdandigården, 2015-03-21 Information till boende i Brf Verdandigården, 2015-03-21 Detta dokument har tagits fram i syfte att informera dig som medlem i Brf Verdandigården om vår förening, fastigheten och de regler som finns. Dokumentet

Läs mer

Medlemsinformation för boende i Bostadsrättsföreningen Ordspråket 2

Medlemsinformation för boende i Bostadsrättsföreningen Ordspråket 2 Medlemsinformation för boende i Bostadsrättsföreningen Ordspråket 2 Från A till Ö Den här informationen är för dig som redan bor i Ordspråket 2 eller är nyinflyttad. Du kan använda informationen som ett

Läs mer

Riksbyggens bostadsrättsförening Stockholmshus nr 7

Riksbyggens bostadsrättsförening Stockholmshus nr 7 Riksbyggens bostadsrättsförening Stockholmshus nr 7 En sammanfattning av den viktigaste information du bör känna till som boende i föreningen Uppdaterat informationsmaterial mars 2006 Innehåll: Bostadsrätt

Läs mer

Utöver dessa regler finns Stadgar för Kamelian 2 antagna av föreningens medlemmar på extra föreningsstämma 2011-09-30.

Utöver dessa regler finns Stadgar för Kamelian 2 antagna av föreningens medlemmar på extra föreningsstämma 2011-09-30. Bra att veta för dig som är medlem i Brf Kamelian 2 Uppdaterad av styrelsen 2015-01-14 Informationen finns också på vår hemsida www.kamelian2.se Utöver dessa regler finns Stadgar för Kamelian 2 antagna

Läs mer

INFO-GUIDE 2006. För bostadsrättsägare i Solvädersbyn och våra hyresgäster. www.brfsolvadersbyn.dinstudio.se. Uppdaterad 2011-03-14

INFO-GUIDE 2006. För bostadsrättsägare i Solvädersbyn och våra hyresgäster. www.brfsolvadersbyn.dinstudio.se. Uppdaterad 2011-03-14 INFO-GUIDE 2006 För bostadsrättsägare i Solvädersbyn och våra hyresgäster www.brfsolvadersbyn.dinstudio.se Uppdaterad 2011-03-14 OBS! Tillhör fastigheten! Innehållsförteckning Välkommen till Brf Solvädersbyn

Läs mer

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se Ditt eget boende ditt eget val INTRODUKTION Att ombilda en hyresfastighet till bostadsrätter innebär stora förändringar på flera sätt. Med rätt vägledning och hjälp behöver det dock inte vara krångligt,

Läs mer

Brf Kedjebacken från A till Ö

Brf Kedjebacken från A till Ö Brf Kedjebacken från A till Ö Att bo i Brf Kedjebacken Du har valt att bo med bostadsrätt. Det innebär att du har valt att bo i en lägenhet som ägs av bostadsrättsföreningen Kedjebacken gemensamt. Du har

Läs mer

sbcdirekt Så gör medlemmen Har ni problem i föreningen? Ring Styrelserådgivningen: 0775-200 100

sbcdirekt Så gör medlemmen Har ni problem i föreningen? Ring Styrelserådgivningen: 0775-200 100 sbcdirekt Nummer 6 Juli 2009 Nyheter för dig i bostadsrättsföreningens styrelse. www.sbc.se ROT-avdrag på faktura Slipp krånglet i deklarationen och betala hälften av hantverkarens arbetskostnad via faktura.

Läs mer

Nya bostäder. på Folketshusparkeringen. Så här används dina hyrespengar. Vanja går i pension. Hur många lägenheter är lediga?

Nya bostäder. på Folketshusparkeringen. Så här används dina hyrespengar. Vanja går i pension. Hur många lägenheter är lediga? BoNytt INFORMATION TILL DIG SOM ÄR HYRESGÄST I LUDVIKAHEM NR 1 2015 www.ludvikahem.se Så här används dina hyrespengar sidan 4 Tävla om biljetter till CIRKUS BRAZIL JACK Personalnytt Vi välkomnar Tomas

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Hyreskontrakt och hemförsäkring. 2. Besiktningsprotokoll. 3. Områdeskarta. 4. Före din inflyttning. 5. Dags för inflyttning

Innehållsförteckning. 1. Hyreskontrakt och hemförsäkring. 2. Besiktningsprotokoll. 3. Områdeskarta. 4. Före din inflyttning. 5. Dags för inflyttning Välkommen...till din nya lägenhet och som hyresgäst hos Vänersborgsbostäder. Vi är glada för att du har valt oss som hyresvärd och vi hoppas att du kommer trivas i din lägenhet! Vi har en vision att vara

Läs mer

Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av

Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö. För synpunkter eller förslag kontakta

Läs mer

Vi i 38:an. Vad är på gång? Högtryckstvättar. Parkering i våra vändplatser och på våra gårdar

Vi i 38:an. Vad är på gång? Högtryckstvättar. Parkering i våra vändplatser och på våra gårdar Medlemsblad för Riksbyggen brf, Göteborgshus 38 juni 2013 Vi i 38:an Högtryckstvättar Föreningen kommer att köpa in 1 stycken högtryckstvätt som kommer att finnas för utlåning hos fastighetsskötaren. En

Läs mer

Styrelsen Informerar Informationsbrev till medlemmarna 2012-2

Styrelsen Informerar Informationsbrev till medlemmarna 2012-2 Styrelsen Informerar Informationsbrev till medlemmarna 2012-2 Hej alla medlemmar! Här kommer årets andra informationsbrev från styrelsen. Tyvärr blev det av olika anledningar lite försenat, och just denna

Läs mer

Att bo i bostadsrätt. en informationsskrift om bostadsrättens villkor. juni 2006. Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för.

Att bo i bostadsrätt. en informationsskrift om bostadsrättens villkor. juni 2006. Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för. Att bo i bostadsrätt en informationsskrift om bostadsrättens villkor juni 2006 Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för. Eftertryck förbjudes Att bo i bostadsrätt Denna informationsskrift är utgiven

Läs mer

Innehållsförteckning. Innehållsförteckning sid. 1. Allmänt 2. Kumminen - vår förening 5. Vicevärd 8. Tvättstugor 9.

Innehållsförteckning. Innehållsförteckning sid. 1. Allmänt 2. Kumminen - vår förening 5. Vicevärd 8. Tvättstugor 9. Innehållsförteckning Innehållsförteckning sid. 1 Allmänt 2 Kumminen - vår förening 5 Vicevärd 8 Tvättstugor 9 Källsortering 10 Trivsel och fritid 11 Parkering 12 Fonder 13 Försäljning / andrahandsuthyrning

Läs mer

Information från A - Ö

Information från A - Ö Information från A - Ö Furusundsgatan 13 2012 / 2013 Autogiro (A) Avgift (B) Avlopp (B) Bostadsrättstillägg (B) Kontakta SBC om du vill betala avgiften till föreningen eller hyran automatiskt, via autogiro

Läs mer

Pargas Nytt NR 1 2003

Pargas Nytt NR 1 2003 Pargas Nytt NR 1 2003 Information för Dig som bor i brf Pargas! 1 Ordföranden har ordet Ni håller nu ett exemplar av Pargas Nytt som återuppstår efter en längre tids frånvaro. Beklagligt nog har vår ordförande

Läs mer

Information om att bo i bostadsrättsföreningen. Entitan

Information om att bo i bostadsrättsföreningen. Entitan Information om att bo i bostadsrättsföreningen Entitan Innehåll Kort information om Brf Entitan sidan 3 Karta över fastigheterna och lokalerna sidan 4-5 Om att äga en bostadsrätt sidan 6 Tv-kanaler, Renovering,

Läs mer

BF Ansgarius upa. Styrelsen rekommenderar också att du även läser stadgarna.

BF Ansgarius upa. Styrelsen rekommenderar också att du även läser stadgarna. Du som är medlem i bostadsföreningen Ansgarius har säkert ibland känt ett behov av att få en kortfattad beskrivning av föreningen och information om vart man ska vända sig i olika situationer. Vi har därför

Läs mer